ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΟΡ1Γ-Ι Την µε αριθµ. 295/6111/ Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος. ιοικητικού Οικονοµικού Άρτας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΟΡ1Γ-Ι78. 19. Την µε αριθµ. 295/6111/31-01-2014Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος. ιοικητικού Οικονοµικού Άρτας."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ιωάννινα, Φεβρουαρίου 204 Αριθµ. Πρωτ. : οικ. 06/254 Ταχ. /νση : Βορείου Ηπείρου Ιωάννινα Τηλεφ. : , 6033, Fax : Ιστοσελίδα Εmail Πληροφορίες : : : Ιωάννα Καραλή Λαµπρινή Ντάγιου Ευµορφία Λαναρά Προκήρυξη ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την ανάδειξη προµηθευτή ή προµηθευτών γραφικών ειδών, χαρτιού & λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου υτικής Μακεδονίας, για το έτος 204. Έχοντας υπόψη : ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 4/204 Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Τις διατάξεις του Ν. 352/200 (ΦΕΚ /Α/200) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης» Πρόγραµµα Καλλικράτης. 2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/99 «ιοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του Π.. 4/200 (ΦΕΚ 234/Α/200) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου υτικής Μακεδονίας» 4. Τις διατάξεις του Ν. 226/995 (ΦΕΚ9/Α/995) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».

2 5. Το Π.. /200 (ΦΕΚ 50/Α/ ) "Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)" 6. Τις διατάξεις του Ν.2362/995(ΦΕΚ 24/Α/995) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, κ.λπ.». Τις διατάξεις του Ν. 3/200 (ΦΕΚ 4/Α/200) «ηµοσιονοµική ιαχείριση και Ευθύνη».. Το Π.. 60/0 (ΦΕΚ 64/Α/200) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί κρατικών προµηθειών προς το Κοινοτικό ίκαιο». 9. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 29/994 «Περί παρακράτησης φόρου εισοδήµατος». 0. Τις διατάξεις του Π.. 30/995 (99/Α/995) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Προµηθειών του ηµοσίου προς το Κοινοτικό ίκαιο», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το Π.. 05/ Τις διατάξεις του Π.. 3/200 (ΦΕΚ 94 /Α/200) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες». 2. Τις διατάξεις του Νόµου 354/200 (ΦΕΚ 6/Α/200) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων φορέων του ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και Τοπικό Τύπο». 3. Την µε αριθµό 46/ απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (ΦΕΚ 42/Β/202) «περί καθορισµού ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου». 4. Την αρ. 3530/39/ (ΦΕΚ 29/200 Β ), απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών περί αύξησης των χρηµατικών ποσών για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων. 5. Την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 403/20 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.35/200 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 6. Τις εγγεγραµµένες πιστώσεις και τις ανάγκες της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου - υτικής Μακεδονίας για το οικονοµικό έτος Την µε αριθµ. 4/33/ Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης της ιεύθυνσης Οικονοµικού Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου- υτικής Μακεδονίας.. Την µε αριθµ. 5049/23/ Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος ιοικητικού Οικονοµικού Άρτας. 9. Την µε αριθµ. 295/6/ Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος ιοικητικού Οικονοµικού Θεσπρωτίας. 20. Την µε αριθµ. 5430/2/ Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος ιοικητικού Οικονοµικού Πρέβεζας. 2. Την µε αριθµ 69/24/ Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος ιοικητικού Οικονοµικού Γρεβενών. 22. Την µε αριθµ. 232/23/ Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος ιοικητικού Οικονοµικού Καστοριάς. 23. Την µε αριθµ. 305/563/ Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος ιοικητικού Οικονοµικού Κοζάνης. 24. Την µε αριθµ. 362/3/ Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος ιοικητικού Οικονοµικού Φλώρινας. 25. Την µε αριθµ. πρωτ. 3920/9/ Απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης των διαγωνισµών που αφορούν την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου υτικής 2

3 Μακεδονίας. 26. Την µε αριθµ. πρωτ. 393/95/ Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Ενστάσεων & προσφυγών για τη διεξαγωγή διαγωνισµών προµηθειών και παροχής υπηρεσιών από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου υτικής Μακεδονίας. 2. Την ανάγκη διενέργειας ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή γραφικών ειδών, χαρτιού & λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου υτικής Μακεδονίας, για το έτος Την µε αριθµ. πρωτ. 060/245/ Απόφαση περί Έγκρισης διενέργειας Ανοικτού, ηµόσιου, Μειοδοτικού διαγωνισµού, για την ανάδειξη προµηθευτή ή προµηθευτών γραφικών ειδών, χαρτιού & λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου υτικής Μακεδονίας, για το έτος 204. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε. ηµόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, για την ανάδειξη προµηθευτή γραφικών ειδών, χαρτιού & λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου - υτικής Μακεδονίας για το έτος 204, συνολικού Προϋπολογισµού (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ ( ), τα οποία θα διατεθούν από τον τακτικό προϋπολογισµό της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου - υτικής Μακεδονίας (Κωδικός Αριθµός Εξόδου του Ε.Φ /0). 2. Το ανωτέρω ποσό κατανέµεται, ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ιοίκησης ανά Περιφερειακή Ενότητα (κατά την έννοια του Νοµού), όπου εδρεύουν, ως εξής: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ Π.Ε., όπου εδρεύουν ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΕΙ ΟΣ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) ΕΙ ΟΣ ΕΙ ΟΣ 2 ΕΙ ΟΣ 3 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ Π.Ε. (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) ΑΡΤΑΣ 2.900,00.00, ,00 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3.000,00.900, ,00 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6.030,00 5.0, ,00 ΠΡΕΒΕΖΑΣ.30,00.550, ,00 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2.460,00.40, ,00 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3.000,00.900, ,00 ΚΟΖΑΝΗΣ 2.0, , ,00 ΦΛΩΡΙΝΑΣ.620,00.460, ,00.500, , , ,00.500, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 3

4 3. Τα υπό προµήθεια είδη αφορούν : ΕΙ ΟΣ : Είδη γραφείου (σύµφωνα µε τον πίνακα του Παραρτήµατος I-Α), συνολικού προϋπολογισµού σαράντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (42.920,00 ), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ΕΙ ΟΣ 2 : Φωτοντιγραφικό Χαρτί (σύµφωνα µε τους πίνακες του Παραρτήµατος I- Β), συνολικού προϋπολογισµού τριάντα µία χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ευρώ (3.620,00 ), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ΕΙ ΟΣ 3 : Αναλώσιµα Εκτυπωτικών Συσκευών (σύµφωνα µε τους πίνακες του Παραρτήµατος I-Γ), συνολικού προϋπολογισµού εξήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (6.960,00 ), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 4. Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς (βάσει του άρθρου 2 του Π.. /200) για µία, για περισσότερες ή για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες καθώς και για ένα µόνο ή και για τα τρία προς προµήθεια είδη υλικών (Είδη γραφείου Φωτοανατιγραφικό Χαρτί - Αναλώσιµα Εκτυπωτικών Συσκευών) για κάθε Περιφερειακή Ενότητα για την οποία γίνεται η προσφορά. 5. Η κατακύρωση θα γίνει µε βάση τη χαµηλότερη τιµή ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανά είδος (Είδη γραφείου Φωτοαντιγραφικό Χαρτί Αναλώσιµα Εκτυπωτικών Συσκευών). Όλες οι τιµές νοούνται για είδη παραδοτέα ελεύθερα από οποιουσδήποτε δασµούς ή τέλη και θα περιλαµβάνουν ΦΠΑ. 6. Προσφορές οι οποίες αναφέρονται σε µέρος και όχι στο σύνολο κάθε κατηγορίας είδους δεν θα λαµβάνονται υπόψη.. Ο διαγωνισµός (αποσφράγιση των προσφορών και αξιολόγηση) θα διενεργηθεί στις ηµέρα Πέµπτη και ώρα.00 π.µ. στα γραφεία της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου- υτικής Μακεδονίας, ιεύθυνση Οικονοµικού Τµήµα Προµηθείων και ιαχείρισης Υλικού, Βορείου Ηπείρου 20 στα Ιωαννίνα.. Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο φύλλο Εφηµερίδας της Κυβέρνησης: ηµέρα Παρασκευή. 9. Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στον ηµερήσιο τύπο : ηµέρα Παρασκευή. 0. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηµόσια από την Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης των διαγωνισµών.. Οι προσφορές πρέπει να κατατίθενται µέχρι και ώρα 0.00 π.µ. Όταν οι προσφορές αποστέλλονται µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, θα πρέπει να περιέρχονται στην υπηρεσία µας το αργότερο µέχρι την προηγούµενη της διενέργειας του διαγωνισµού ηµέρας δηλ. µέχρι την Τετάρτη 26/03/204 και ώρα 5.00 µ.µ. και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη. Προσφορές που κατατίθενται ή αποστέλλονται µετά τις παραπάνω προθεσµίες, θεωρούνται εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 2. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, οι συνεταιρισµοί και οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Στον διαγωνισµό δεν θα γίνουν δεκτοί όσοι αποκλείσθηκαν ή κηρύχθηκαν έκπτωτοι κατά το παρελθόν και όσοι δεν παρέχουν, κατά την κρίση της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης, 4

5 τα εχέγγυα της πλήρους και τελείας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους. 3. Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσµεύουν τον προσφέροντα, για εκατόν είκοσι (20) ηµέρες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. Οι τιµές προσφοράς δεσµεύουν τον προµηθευτή που θα αναδειχθεί, καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και της ενδεχόµενης παράτασής της. 4. Κατά τα λοιπά και για τις περιπτώσεις που δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήµατα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της, θα εφαρµοστούν τα οριζόµενα από τον Κανονισµό Προµηθειών του ηµοσίου (Π.. /200). 5. Η ισχύς των συµβάσεων που θα συναφθούν θα ξεκινούν από την υπογραφή τους και θα λήγουν την , µε δυνατότητα µονοµερούς δίµηνης παράτασης, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο αυτό υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη και που μπορεί να διαφοροποιούνται σε συνάρτηση της συνολικής προεκτιμόμενης αξίας που δεν μπορεί να μεταβληθεί. 6. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε τα έντυπα και τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την υπηρεσία µας στα τηλέφωνα: (κ. Καραλή), (κ. Ντάγιου), (κ. Λαναρά) καθώς και απ όλα τα Τµήµατα ιοικητικού Οικονοµικού των Περιφερειακών Ενοτήτων της Αποκεντρωµένης ιοίκησης (Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας).. Ακολουθεί αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης καθώς και υπόδειγµα σύµβασης αναπόσπαστα της παρούσας. Συνηµµένα Αναλυτικό τεύχος Προκήρυξης Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ. ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Άρτας, Γρεβενών, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας 2. Μέλη της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης των ιαγωνισµών 3. Μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων και Προσφυγών των ιαγωνισµών 4. Τµήµα Προµηθειών &.Υ. 5. Χρ.Αρχείο 5

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 4/204 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού, για την ανάδειξη προµηθευτή γραφικών ειδών, χαρτιού & λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου υτικής Μακεδονίας, για το έτος 204 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ (Συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ που θα βαρύνει Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού Κριτήριο κατακύρωσης ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΥΟ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (42.500,00 ) ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΑ Ε.Φ. 0 - ΚΑΕ 2 Μαρτίου 204 (ηµέρα Πέµπτη) Η χαμηλότερη τιμή [ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανά είδος (Είδη γραφείου Φωτοαντιγραφικό Χαρτί- Αναλώσιµα Εκτυπωτικών Συσκευών )]. 6

7 ΑΡΘΡΟ Ο ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν επί αποδείξει µέχρι την Πέµπτη και ώρα 0.00 π.µ. στη ιεύθυνση Οικονοµικού της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου υτικής Μακεδονίας (Βορείου Ηπείρου 20 ισόγειο ΙΩΑΝΝΙΝΑ), υπό τη µορφή ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ. Όταν οι προσφορές αποστέλλονται µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο (ταχυδροµικώς ή µέσω εταιρείας ταχυµεταφορών) θα πρέπει να περιέρχονται στην υπηρεσία µας το αργότερο µέχρι την προηγούµενη της διενέργειας του διαγωνισµού ηµέρας δηλ. µέχρι τη και ώρα 5.00 µ.µ. Στον κυρίως φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις : Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας µας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Βορείου Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ο αριθµός διακήρυξης : 4/204 Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού : Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, fax). Η ένδειξη: ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία ως εξής:. Αναλυτική κατάσταση των προσφορών σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙΙΙ, όπου οι υποψήφιοι προµηθευτές θα δηλώνουν την Περιφερειακή /ές Ενότητα/ες καθώς και το είδος/η για τα οποία γίνεται η προσφορά. 2. Τρεις (3) χωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι ως εξής: Α) Χωριστός σφραγισµένος φάκελος για τα δικαιολογητικά συµµετοχής στον οποίο θα αναγράφονται τα εξής: Η λέξη ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

8 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Βορείου Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ο αριθµός διακήρυξης : 4/204 Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού : Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, fax). Μέσα στο φάκελο των δικαιολογητικών τοποθετούνται σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπααντίγραφα) τα παρακάτω δικαιολογητικά: I. Εγγύηση συµµετοχής (για κάθε προσφορά ανά περιφερειακή ενότητα και ανά υπό προµήθεια είδος) στο διαγωνισµό (Σύµφωνα µε το Παράρτηµα VI-), ποσού ίσου µε το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας *, η οποία εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που έχουν το δικαίωµα αυτό. Σε περίπτωση προσφοράς για περισσότερες από µία Περιφερειακές Ενότητες ή για περισσότερα του ενός είδη, το αντίστοιχο ποσό των εγγυητικών επιστολών, µπορεί να καλύπτεται είτε µε µία συνολική, είτε µε ξεχωριστές εγγυητικές επιστολές για κάθε προσφορά. Σε περίπτωση που η εγγύηση συµµετοχής δεν περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία, που αναγράφονται στο άρθρο 25 του Κ.Π.. /200 και του υποδείγµατος του Παραρτήµατος ΙV-, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση κατακύρωσης της προσφοράς, η Εγγύηση Συµµετοχής επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης. Σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς, η Εγγύηση Συµµετοχής επιστρέφεται στους συµµετέχοντες. * Ως προϋπολογισθείσα αξία εννοείται το ποσό που αναλογεί στην Περιφερειακή ενότητα και το υπό προµήθεια είδος για τα οποία γίνεται η προσφορά. Το ποσό των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής που αντιστοιχεί ανά Περιφερειακή Ενότητα και είδος αναγράφεται στον κατωτέρω πίνακα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ Π.Ε. (όπου εδρεύουν) Α/Α ΕΙ ΟΣ* Προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (5% επί της προϋπ. αξίας ΕΙ ΟΣ 2.900,00 45,00 ΑΡΤΑΣ 2 ΕΙ ΟΣ 2.00,00 90,00 3 ΕΙ ΟΣ ,00 90,00 4 ΕΙ ΟΣ 3.000,00 50,00 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 5 ΕΙ ΟΣ 2.900,00 95,00 6 ΕΙ ΟΣ ,00 205,00 ΕΙ ΟΣ 6.030,00 0,50 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΟΣ 2 5.0,00 5,50 9 ΕΙ ΟΣ ,00.690,00

9 0 ΕΙ ΟΣ.30,00 6,50 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΙ ΟΣ 2.550,00,50 2 ΕΙ ΟΣ ,00 36,00 3 ΕΙ ΟΣ 2.460,00 23,00 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 4 ΕΙ ΟΣ 2.40,00,00 5 ΕΙ ΟΣ ,00 65,00 6 ΕΙ ΟΣ 3.000,00 50,00 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΙ ΟΣ 2.900,00 95,00 ΕΙ ΟΣ ,00 205,00 9 ΕΙ ΟΣ 2.0,00 609,00 ΚΟΖΑΝΗΣ 20 ΕΙ ΟΣ ,00 305,00 2 ΕΙ ΟΣ ,00 66,00 22 ΕΙ ΟΣ.620,00,00 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 23 ΕΙ ΟΣ 2.460,00 3,00 24 ΕΙ ΟΣ ,00 2,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00.25,00 *ΕΙ ΟΣ : Είδη γραφείου - - ΕΙ ΟΣ 2 : Φωτοαντιγραφικό Χαρτί - ΕΙ ΟΣ 3 : Αναλώσιµα Εκτυπωτικών Συσκευών II. Υπεύθυνη δήλωση του ν.599/96 µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα πρέπει: α) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού β) να δηλώνεται ότι µέχρι την ηµέρα της υποβολής* της προσφοράς τους οι προµηθευτές: δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. του άρθρου 43 του Π.. 60/200, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, και δόλια χρεοκοπία. δεν τελούν σε πτώχευση και διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 9

10 III. είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο. ειδικά για τα Νοµικά Πρόσωπα, ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 290/920 ή ειδική εκκαθάριση του ν. 92/920 ή διαδικασία έκδοσης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. γ) να αναλαµβάνουν την υποχρέωση για έγκαιρη προσκόµιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται µετά την αξιολόγηση των προσφορών σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού. *Σηµείωση: Η ηµεροµηνία της υπεύθυνης δήλωσης θα πρέπει (επί ποινή αποκλεισµού) να συµπίπτει µε την ηµεροµηνία της κατάθεσης της προσφοράς στην υπηρεσία µας. Σε περίπτωση που η προσφορά υποβληθεί ταχυδροµικώς ή µέσω εταιρείας courier η ηµεροµηνία της υπεύθυνης δήλωσης θα πρέπει να συµπίπτει µε την ηµεροµηνία παράδοσης του φακέλου της προσφοράς στο ταχυδροµείο ή την εταιρεία courier. Σε κάθε περίπτωση η ηµεροµηνία υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης δεν δύναται να είναι προγενέστερη από την ηµεροµηνία θεώρησης του γνησίου της υπογραφής από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Υπεύθυνη δήλωση του ν.599/96 µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της προκήρυξης καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών και τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. IV. Παραστατικά εκπροσώπησης, σε περίπτωση που οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. περίπτωση γ, του Π. /200). V. Ιδιωτικό Συµφωνητικό για τις ενώσεις προµηθευτών, στο οποίο θα αναφέρεται η αποδοχή της σύστασης και συµµετοχής στην Ένωση καθώς και ο τυχόν νόµιµος εκπρόσωπος αυτής και ο αναπληρωτής του. Στο ίδιο έγγραφο θα πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών. Επισηµαίνεται ότι : Οι ενώσεις προµηθευτών, υποβάλλουν κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. 0

11 Β) Χωριστός σφραγισµένος φάκελος για την τεχνική προσφορά, στον οποίο θα αναγράφονται τα εξής: Η λέξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Βορείου Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ο αριθµός διακήρυξης : 4/204 Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού : Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, fax). Η Περιφερειακή Ενότητα και τα είδη για τα οποία γίνεται η προσφορά. Μέσα στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς τοποθετείται σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπααντίγραφα) η Τεχνική Προσφορά - Υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙV µε την επισύναψη (επί ποινή αποκλεισµού) των υπεύθυνων δηλώσεων του ν.599/96/α 5, στις οποίες πιστοποιείται από τον υποψήφιο προµηθευτή η ύπαρξη των αναγραφόµενων στο παράρτηµα II τεχνικών προδιαγραφών των υπό προµήθεια προϊόντων. Σηµείωση: Αναφορικά µε την περίπτωση των αναλωσίµων εκτυπωτικών συσκευών, σηµειώνεται ότι στην περίπτωση προσφοράς ισοδύναµων των ORIGINAL προϊόντων, ανακατασκευασµένων και όχι αναγοµωνοµένων προϊόντων απαιτείται (επί ποινή αποκλεισµού) η επισύναψη µέσα στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς των απαιτούµενων πιστοποιήσεων, βεβαιώσεων και εγγράφων που αναφέρονται στις παραγράφους Ββ & Βγ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερες από µία Περιφερειακές Ενότητες ή για περισσότερα του ενός είδη, η τεχνική προσφορά µπορεί να καλύπτεται συνολικά, µε µία µόνο η οποία θα εµπεριέχεται σε έναν µόνο σφραγισµένο φάκελο, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Γ) Χωριστός σφραγισµένος φάκελος για την οικονοµική προσφορά, στον οποίο θα αναγράφονται τα εξής: Η λέξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Βορείου Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ

12 Ο αριθµός διακήρυξης : 4/204 Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού : Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, fax). Η Περιφερειακή Ενότητα και τα είδη για τα οποία γίνεται η προσφορά. Μέσα στο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς τοποθετείται σε δύο αντίγραφα (επί ποινή αποκλεισµού) η οικονοµική προσφορά υπόδειγµα παραρτήµατος V. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερες από µία Περιφερειακές Ενότητες ή για περισσότερα του ενός είδη, ο φάκελος θα περιέχει σφραγισµένους υποφακέλους, ξεχωριστά για κάθε Περιφερειακή Ενότητα και είδος, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηµόσια. ΑΡΘΡΟ 2 Ο ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές πρωτοκολλούνται από την αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου- υτικής Μακεδονίας (Τµήµα Γραµµατείας της ιεύθυνσης ιοίκησης) και παραλαµβάνονται από την Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης των ιαγωνισµών αµέσως πριν την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης, κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζονται µε την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που έχουν αποσταλεί πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται κατά την παραλαβή τους, παραδίνονται στην αρµόδια επιτροπή πριν από την εκπνοή της προθεσµίας και αποσφραγίζονται µαζί µε τις υπόλοιπες µε την παρακάτω διαδικασία:. Αριθµείται, µονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. 2. Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών καθώς και της τεχνικής προσφοράς (ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται σ αυτό το στάδιο, αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή). 3. Σφραγίζονται και µονογράφονται από την επιτροπή, όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, ανά φύλλο. 4. Καταχωρούνται οι προµηθευτές και τα δικαιολογητικά τους, σε κατάσταση η οποία υπογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή. 5. Οι αποδεκτές οικονοµικές προσφορές (που πληρούν και τις τεχνικές προδιαγραφές), προχωρούν στο στάδιο της αξιολόγησης ενώ αυτές που κρίνονται ως µη αποδεκτές, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 2

13 ΑΡΘΡΟ 3 Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών επισηµαίνονται τα εξής: Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης. Οι προσφορές δεν πρέπει να περιέχουν προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχουν, θα πρέπει να είναι καθαρογραµµένες και µονογραµµένες από τον προσφέροντα και να µονογράφονται κατά τον έλεγχο και από την επιτροπή. Κάθε προσφορά ασαφής, ανεπίδεκτη εκτίµησης ή υπό αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην οικονοµική προσφορά αναγράφεται και η λήξη της: εκατόν είκοσι (20) ηµέρες από την εποµένη διενέργειας του διαγωνισµού. Γίνεται η κατακύρωση υπέρ του προµηθευτή µε τη χαµηλότερη τιµή ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανά είδος (Είδη γραφείου Αναλώσιµα Εκτυπωτικών Συσκευών- Φωτοαντιγραφικό Χαρτί). Για την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού λαµβάνεται υπόψη και η προηγούµενη συµβατική συµπεριφορά κάθε προµηθευτή. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Οι συµµετέχοντες πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης. Κάθε προσφορά συνεπάγεται αποδοχή όλων των όρων της διακήρυξης. Σε περίπτωση που η Επιτροπή ιαγωνισµού διαπιστώσει ότι οι προσφερόµενες τιµές είναι αρκετά χαµηλές, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται αµφιβολίες για την αξιοπιστία τους, µπορεί να ζητήσει συµπληρωµατικά δικαιολογητικά, για την αιτιολόγηση των οικονοµικών προσφορών. ΑΡΘΡΟ 4 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η υπηρεσία κοινοποιεί εγγράφως το αποτέλεσµα στον προσφέροντα υπέρ του οποίου πρόκειται να γίνει η κατακύρωση και στους λοιπούς συµµετέχοντες. Ο προµηθευτής υποχρεούται µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση (άρθρο 6 του Κ.Π.. /200), να υποβάλλει σε σφραγισµένο φάκελο τα εξής δικαιολογητικά: ικαιολογητικά που απαιτούνται µετά την αξιολόγηση των προσφορών Α) Οι Έλληνες πολίτες:. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τελευταίου τριµήνου από την κοινοποίηση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. του άρθρου 43 του Π.. 60/200, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, 3

14 και δόλια χρεοκοπία. 2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου από την κοινοποίηση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 3. Πιστοποιητικά αρµόδιων αρχών από τα οποία να προκύπτουν ότι α)είναι ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τόσο των ιδίων των εργοδοτών όσο και του προσωπικού που ενδεχοµένως απασχολούν (κύριας και επικουρικής) και β) είναι φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, κατά την ηµεροµηνία της κοινοποίησης της απόφασης. 4. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό, το ειδικό επάγγελµά τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι σ αυτό µέχρι την επίδοση της κοινοποίησης. Β) Οι αλλοδαποί :. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τελευταίου τριµήνου από την κοινοποίηση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. του άρθρου 43 του Π.. 60/200, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, και δόλια χρεοκοπία, 2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή διαδικασία πτώχευσης ή σε άλλη ανάλογη κατάσταση και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις περί ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας. 3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους µε το οποίο θα πιστοποιείται ότι ήταν εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο ή σε άλλες επαγγελµατικές οργανώσεις κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι σ αυτό µέχρι την επίδοση της ειδοποίησης. Γ) Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:. Τα κατά περίπτωση (ηµεδαπών ή αλλοδαπών) παραπάνω δικαιολογητικά. 2. Πιστοποιητικά αρµόδιων αρχών (Εφετείο για τις Α.Ε.,Πρωτοδικείο για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.), από τα οποία να προκύπτουν ότι δεν τελούν υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση ή διαδικασία τέτοιων περιπτώσεων. 3. Απόσπασµα ποινικού µητρώου για τους διαχειριστές των Ο.Ε., Ε.Ε., και Ε.Π.Ε. και τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο των Α.Ε., από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. του άρθρου 43 του Π.. 60/200, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, και δόλια χρεοκοπία. ) Οι συνεταιρισµοί. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τελευταίου τριµήνου από την κοινοποίηση, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. του άρθρου 43 του Π.. 60/200, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, και δόλια χρεοκοπία 2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου τριµήνου από την κοινοποίηση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή διαδικασία 4

15 κήρυξης πτώχευσης και ότι είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµεροι. 3. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής, ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. Ε) Οι ενώσεις προµηθευτών Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. Η µη έγκαιρη υποβολή των δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από το διαγωνισµό. ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Όταν ο προµηθευτής δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα έγγραφα, ακολουθεί κατακύρωση στην αµέσως επόµενη συµφέρουσα προσφορά και ούτω καθ εξής. ΑΡΘΡΟ 5 Ο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ Στο τελικό στάδιο, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση στον προµηθευτή (ή τους προµηθευτές) η οποία περιλαµβάνει το προς προµήθεια είδος, το φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό, τη συµφωνία κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξη, το σχέδιο της σύµβασης (Παράρτηµα VII) και την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. Ο προµηθευτής (ή οι προµηθευτές), υποχρεούται δέκα (0) µέρες µετά την κοινοποίηση της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, προσκοµίζοντας ταυτόχρονα και την εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού ίσου µε το 0% επί της συµβατικής αξίας* χωρίς το Φ.Π.Α. (Σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος VI-2) η οποία εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που έχουν το δικαίωµα αυτό. Σε περίπτωση που η εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία, που αναγράφονται στο άρθρο 25 του Κ.Π.. /200 και του υποδείγµατος του Παραρτήµατος VI-2, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. * Ως συµβατική αξία εννοείται το ποσό που αναλογεί στην Περιφερειακή ενότητα ή το προς προµήθεια είδος για τα οποία γίνεται η προσφορά. Εάν ο προµηθευτής (ή οι προµηθευτές) δεν προσέλθει, κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα µε το άρθρο 34 του Π. /200. Η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα από την υπογραφή της. Σε περίπτωση αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της Συµβάσεως που θα υπογραφεί, θα εφαρµόζονται οι κείµενες περί προµηθειών ηµοσίου Τοµέα ιατάξεις. 5

16 Η ισχύς της συμβάσεως που θα συναφθεί θα ξεκινά από την υπογραφή της και θα λήγει την , με δυνατότητα δίμηνης μονομερούς παράτασης, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο αυτό υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη και που μπορεί να διαφοροποιούνται σε συνάρτηση της συνολικής προεκτιμόμενης αξίας που δεν μπορεί να μεταβληθεί. ΑΡΘΡΟ 6 Ο ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η σχετική σύµβαση θα υπογραφεί από τη Γενική Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου υτικής Μακεδονίας, για λογαριασµό όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ιοίκησης και τον αναδειχθέντα προµηθευτή. Οι ενδιαφερόµενες για την προµήθεια Υπηρεσίες υποχρεούνται να προµηθεύονται γραφικά είδη, χαρτικά & λοιπά συναφή υλικά από τον µειοδότη του διαγωνισµού..είδος Ποσότητα Οι ποσότητες γραφικών ειδών, χαρτικών & λοιπών συναφών υλικών θα καθορίζονται ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που οι Υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ιοίκησης, κατά τη διάρκεια της σύµβασης όσο και της πιθανής παράτασής της, προµηθευτούν άλλο τύπο εκτυπωτικών συσκευών οι υπηρεσίες µπορούν να προµηθεύονται τα αντίστοιχα αναλώσιµα από τον αναδειχθέντα προµηθευτή, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο αυτό υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη και που μπορεί να διαφοροποιούνται σε συνάρτηση της συνολικής προεκτιμόμενης αξίας που δεν μπορεί να μεταβληθεί. Όλα τα προς προµήθεια είδη ικανοποιούν τις αναγραφόµενες στο Παράρτηµα IΙ προδιαγραφές. Ειδικότερα στην περίπτωση των αναλωσίµων εκτυπωτικών συσκευών, σηµειώνεται ότι στην περίπτωση προµήθειας ισοδύναµων των ORIGINAL προϊόντων : Εφόσον κάποιο από τα προσφερόµενα είδη αποδειχτεί ελαττωµατικό, θα αντικατασταθεί άµεσα µε νέο αρίστης ποιότητας, και εάν αποδειχτούν ελαττωµατικά περισσότερο από το 0% της ποσότητας του συγκεκριµένου κωδικού, θα αντικατασταθεί άµεσα όλη η ποσότητα του συγκεκριµένου κωδικού, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου υτικής Μακεδονίας (ΑΠ..ΗΠ-.Μ.). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αριθµός εκτυπώσεων/αναπαραγωγών µικρότερος από τον αριθµό που προβλέπεται από το αντίστοιχο ISO αριθµού σελίδων εκτύπωσης ή η ποιότητα εκτύπωσης δεν είναι ισάξια του αυθεντικού, θα αντικατασταθεί όλη η υπό προµήθεια ποσότητα του προσφερόµενου είδους, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση της ΑΠ.. ΗΠ..Μ.. Τυχόν «κρυµµένα» ελαττώµατα τα οποία έχουν ως αποτέλεσµα την κακή εκτύπωση ή την παντελή έλλειψη εκτύπωσης, αφού διαπιστωθούν από την Υπηρεσία, δηµιουργούν υποχρέωση 6

17 του προµηθευτή για αντικατάσταση όλης της λοιπής ποσότητας, καθώς και των ελαττωµατικών υλικών που εντοπίστηκαν και χρησιµοποιήθηκαν µερικώς. Τα προϊόντα είναι νόµιµα, ελεύθερα πατεντών, δεν προσβάλλουν κατοχυρωµένα δικαιώµατα του κατασκευαστή των γνήσιων και η κυκλοφορία τους είναι νόµιµη εντός των ορίων των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε εκτυπωτή, plotter, φωτοτυπικό µηχάνηµα ή συσκευή φαξ των υπηρεσιών από τη χρήση ισοδύναµων µελανιών ή τόνερ (γεγονός που θα πιστοποιηθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία είτε από εξειδικευµένο φορέα συντήρησης των µηχανηµάτων), ο προσφέρων θα αναλάβει είτε την αποκατάσταση της βλάβης του µηχανήµατος είτε την αποζηµίωση της χρέωσης του επισκευαστή. Τα υλικά θα παραδίδονται συσκευασµένα:. Στις εξωτερικές συσκευασίες θα αναγράφεται α) η συµβατότητα τύπου µοντέλου, και β) η ηµεροµηνία λήξης ή εναλλακτικά, η ηµεροµηνία κατασκευής. 2. Οι εσωτερικές συσκευασίες θα είναι αεροστεγείς. Τα προσφερόµενα είδη θα έχουν ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον δύο (2) χρόνια µετά την ηµεροµηνία παράδοσης. Κατά την παράδοση των προϊόντων, θα προσκοµιστούν δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι τα παραδοτέα προϊόντα έχουν κατασκευασθεί ή ανακατασκευασθεί από τον δηλωθέντα κατασκευαστή ή ανακατασκευαστή. 2.Χρόνος Παραλαβής Τόπος και τρόπος παράδοσης Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά και ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες των παραληπτριών υπηρεσιών κατά τις ώρες εργασίας των Υπηρεσιών στη /νση Οικονοµικού µε έδρα τα Ιωάννινα για τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ιοίκησης στο Νοµό Ιωαννίνων και στα Τµήµατα ιοικητικού - Οικονοµικού της /νσης ιοίκησης µε έδρα την πρωτεύουσα κάθε Νοµού δηλ. Τµήµατα ιοικητικού Οικονοµικού Θεσπρωτίας (Ηγουµενίτσα), Άρτας, Πρέβεζας, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας. Η παράδοση θα γίνεται εντός 3 ηµερών ανεξαρτήτως ποσότητας και αξίας. 3.Επάρκεια Ο προµηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στις αποθήκες του επαρκή ποσότητα για να είναι σε θέση να καλύπτει ανά πάσα στιγµή τις ανάγκες των Υπηρεσιών.

18 ΑΡΘΡΟ Ο ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ.Πληρωµή Η πληρωµή του δικαιούχου θα γίνεται από τις πιστώσεις των ενδιαφεροµένων υπηρεσιών µε χρηµατικά εντάλµατα σε χρονικό διάστηµα 30 ηµερών από την παραλαβή και την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών στην αντίστοιχη Υπηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ Ε). Η δαπάνη βαρύνει κατά περίπτωση τον τακτικό προϋπολογισµό της Αποκεντρωµένης ιοίκησης ως εξής: ΦΟΡΕΑΣ : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΕΑΣ/Ε.Φ. ΚΑΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΡΤΑΣ /0 5049/23/ ,00 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ /0 295/6/ ,00 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ /0 4/33/ ,00 ΠΡΕΒΕΖΑΣ /0 5430/2/ ,00 ΓΡΕΒΕΝΩΝ /0 69/24/ ,00 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /0 232/23/ ,00 ΚΟΖΑΝΗΣ /0 305/563/ ,00 ΦΛΩΡΙΝΑΣ /0 362/3/ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2. Κρατήσεις Τον προµηθευτή βαρύνει κράτηση 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ, 2% χαρτόσηµο επί του Μ.Τ.Π.Υ και 20% Ο.Γ.Α χαρτοσήµου (επί του χαρτοσήµου) καθώς και ο προβλεπόµενος κάθε φορά φόρος επί προµηθειών υπηρεσιών του ηµόσιου Τοµέα (σήµερα 4%), ο οποίος συµψηφίζεται στο τέλος του έτους από την επιχείρηση, σύµφωνα µε βεβαίωση που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία. Επίσης, κατά την πρώτη πληρωµή παρακρατείται ποσό ύψους 0,0% επί της συνολικής καθαρής συµβατικής αξίας υπέρ της Ενιαίας Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων (αρθρο 4 Ν. 403/20). Οι νόµιµες κρατήσεις υπέρ τρίτων και τα έξοδα συσκευασίας και µεταφοράς των ειδών στις υπηρεσίες θα βαρύνουν τον προµηθευτή. Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση των παραπάνω κρατήσεων, οπροµηθευτής επιβαρύνεται σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις.

19 ΑΡΘΡΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή αναδόχου σ' αυτόν και της νοµιµότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 του Π.. /200 (ΦΕΚ 50/Α/200). 2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρµόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισµού όργανο του φορέα, ως εξής: α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν τη συµµετοχή οποιουδήποτε προµηθευτή στο διαγωνισµό ή τη διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διενέργειας του ίδιου του διαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργάσιµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλήψεως της αναθέτουσας αρχής. δ) Κατά της κατακυρωτικής απόφασης όσον αφορά τη νοµιµότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, και α του Π.. /200, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργάσιµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. 3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές. 4. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής επί της ένστασης απόφασης (σώµα της οποίας τους κοινοποιείται) µε φροντίδα τους. 5. Ο προµηθευτής κατά του οποίου επιβάλλονται οι τυχόν κυρώσεις λόγω των ενστάσεων, έχει δικαίωµα να υποβάλλει προσφυγή µέσα σε τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης σύµφωνα µε την παρ. 5, του άρθρου 5, του Π.. / Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, θα πρέπει να προσκοµισθεί το παράβολο που προβλέπεται από τη παράγραφο 6, του άρθρου 5, του Π.. /200. 9

20 ΑΡΘΡΟ 9 Ο ΠΑΡΟΧΗ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς µέσα σε έξι (6) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ () ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου παρ. της παρούσας, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου παρ. της παρούσας. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 0 Ο ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Η παρούσα θα δηµοσιευθεί σε περίληψη σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π.. /200 (ΦΕΚ 50/Α/ ) : στο τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης σε δύο (2) οικονοµικές εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας σε µία () ηµερήσια νοµαρχιακή εφηµερίδα ανά Περιφερειακή Ενότητα, όπου εδρεύουν οι Υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ιοίκησης.. σε µία () εβδοµαδίαια εφηµερίδα Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Τα έξοδα δηµοσίευσης στις εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας επιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή, ενώ στις νοµαρχιακές εφηµερίδες ανά Περιφερειακή Ενότητα τον προµηθευτή ή και τους προµηθευτές (σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός προµηθευτή), αναλογικά και µε βάση τον προϋπολογισµό των επιµέρους προµηθειών που θα τους ανατεθούν, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Επίσης θα αναρτηθεί (µε αποδεικτικό ανάρτησης) σε ειδικούς χώρους της Αποκεντρωµένης 20

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Ιωάννινα, 04 Φεβρουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002680775 2015-04-01 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

15PROC002680775 2015-04-01 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Ταχ. /νση : Βορείου Ηπείρου 20

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Προκήρυξη δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών για τις οργανικές μονάδες της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. H Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. H Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΣ ΛΕΥΚ Σ ΤΜΗΜ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ρ. ποφ. ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 75-0/3-04-04 ριθ. Πρωτ.οικ.4447/6887/08-05-04

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/22-3-13

Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/22-3-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Ν.Π...) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε ΡΑ : ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 58 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ /νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ. 219 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 79% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 21% από Εθνικούς Πόρους µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ρόδος, 27 /07/2015 Αριθµ. Πρωτ.: 2986 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 12-1-2012 Αρ.Πρωτ.: 1636/627 Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 11/14. ηµόσιος Aνοικτός Επαναληπτικός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 11/14. ηµόσιος Aνοικτός Επαναληπτικός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 / 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Α. ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ Τηλέφωνο : 28210 22308 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Α ΑΜ. 1.2. Του Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995)

Α Α: Α ΑΜ. 1.2. Του Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Α: Α ΑΜ ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Κουρνιώτη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 41/13. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Ειδών Ιµατισµού» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 41/13. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Ειδών Ιµατισµού» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 / 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθ. Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 33 /2014 Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα