ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 448 Ταχ. Κώδικας: Αγία Παρασκευή Πληροφορίες: Χ. Μανδράκου Τηλέφωνο: Φάξ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22/04/2013 Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α) ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, Β) ΜΕΛΑΝΙΩΝ/ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Η/Υ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΦΑΞ ΚΑΙ Γ) ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών έχοντας υπόψη: 1) Τον Ν. 3852/ που αφορά στην «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2) Τον Ν.2286/95 περί «Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων». 3) Τον Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του κράτους» 4) Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». 5) Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/ (ΦΕΚ 238/ ) Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2494/τ.Β / ). 6) Την με αρ. πρωτ. 691/ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την προμήθεια γραφικής ύλης, μελανιών/τόνερ εκτυπωτών Η/Υ, μελανιών/τόνερ φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και μηχανημάτων φαξ και υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των δύο βαθμολογικών κέντρων και ενός εξεταστικού της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β Αθήνας, για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2013, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 7) Την ανάγκη για άμεση κάλυψη σε γραφική ύλη, μελάνια/τόνερ και υλικά καθαριότητας των εξεταστικών και βαθμολογικών κέντρων της Β Αθήνας - 1 -

2 Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα, για την ομαλή διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων ΚΑΛΕΙ Τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν στην Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα προμηθειών, Λεωφόρος Μεσογείων 448 Αγία Παρασκευή, 3 ος όροφος, τηλ , fax , από την Δευτέρα 22/4/2013 μέχρι και την Πέμπτη 25/4/2013 και ώρες έως 14.00, έγγραφες οικονομικές προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτών ανά κατηγορία ειδών, όπως αναφέρονται στους επισυναπτόμενους πίνακες, με απευθείας ανάθεση με συλλογή προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α) ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.000,00 (ΚΑΕ 1111), Β) ΜΕΛΑΝΙΩΝ / ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Η/Υ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΑΞ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.000,00 (ΚΑΕ 1723 ΚΑΙ ΚΑΕ 1729) ΚΑΙ Γ) ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.000,00 (ΚΑΕ 1231), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%) Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρέπει να καταθέσουν έγγραφες ενυπόγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται και συγκεκριμένα μέχρι την Πέμπτη 25/04/2013 και ώρα στη Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Βορείου Τομέα, Τμήμα Προμηθειών, Μεσογείων 448, 3 ος όροφος. Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μας ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον προμηθευτή, ήτοι: - Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%, - Χαρτόσημο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ, - ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου. - Φόρος 4% - 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (για ποσά άνω των 2.500,00 χωρίς ΦΠΑ) Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. Μειοδότης θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει την χαμηλότερη συνολική τιμή εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές θα κριθούν ως αποδεκτές

3 Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών (3 ος όροφος) Μεσογείων 448, Αγία Παρασκευή και η διάθεσή της γίνεται από την ίδια Διεύθυνση. Επίσης είναι διαθέσιμη και στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση: Συνημμένα: Τρεις (3) Αναλυτικές καταστάσεις με τα προς προμήθεια είδη Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ - 3 -

4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΓΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ/ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (3) ΔΔΕ Β ΑΘΗΝΑΣ 2013 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΣΤΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΑ PELIKAN 820 ΤΕΜΑΧΙΑ 2 ΣΤΥΛΟ ΠΡΑΣΙΝΑ PELIKAN 770 ΤΕΜΑΧΙΑ 3 ΣΤΥΛΟ ΜΑΥΡΑ PELIKAN 320 ΤΕΜΑΧΙΑ 4 ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ PELIKAN 520 ΤΕΜΑΧΙΑ 5 ΜΑΡΚΑΔΟΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΥΑΛΟΓΡΑΦΟΥΣ 6 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 7 MAΡΚΑΔΟΡΑΚΙΑ ΜΑΥΡΑ 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 8 MAΡΚΑΔΟΡΑΚΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑ 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 9 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΤΡΟΙ ΚΟΚΚΙΝΟΙ 86 ΤΕΜΑΧΙΑ 10 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΤΡΟΙ ΜΠΛΕ 126 ΤΕΜΑΧΙΑ 11 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΤΡΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 96 ΤΕΜΑΧΙΑ 12 BLANCO PELIKAN ΣΤΥΛΟ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 13 ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Α ΤΕΜΑΧΙΑ 14 ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Α ΤΕΜΑΧΙΑ 15 MOΛΥΒΙΑ 60 TEMAXIA 16 ΓΟΜΕΣ ΜΠΛΕ & ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΙ PELIKAN 80 ΤΕΜΑΧΙΑ 17 ΞΥΣΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 1 18 ΧΑΡΑΚΕΣ 30cm 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 19 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ Α4 (με οπές στο πλάι για κλασέρ) 350 ΤΕΜΑΧΙΑ 20 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α3 1 ΚΟΥΤΕΣ ΤΩΝ 5 ΠΑΚΕΤΩΝ 21 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α4 94 ΚΟΥΤΕΣ ΤΩΝ 5 ΠΑΚΕΤΩΝ 22 ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕΓΑΛΑ & ΧΟΝΤΡΑ 3 ΣΑΚΟΥΛΕΣ 23 ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΙΚΡΑ 3 ΠΑΚΕΤΟ 24 ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΑ 25 ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΕΛΟΤΕΪΠ 6 ΤΕΜΑΧΙΑ 1

5 26 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΛΟΤΕΙΠ 55 ΤΕΜΑΧΙΑ 27 ΣΥΡΡΑΦΙΔΕΣ 24/6 (ΜΕΓΑΛΟ) 22 ΚΟΥΤΙΑ 28 ΣΥΡΡΑΦΙΔΕΣ Νο 10 (ΜΕΣΑΙΟ) 19 ΚΟΥΤΙΑ 29 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ 8 ΤΕΜΑΧΙΑ 30 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΕΣΑΙΟ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 31 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΣ (για πολλά φύλλα) 1 ΤΕΜΑΧΙΑ 32 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ ΜΙΚΡΟΣ (γραφείου) 33 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ 34 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 8 2 ΚΟΥΤΑΚΙΑ 35 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 4 11 ΚΟΥΤΑΚΙΑ 36 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 3 9 ΚΟΥΤΑΚΙΑ 37 ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΠΛΕ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΔΟΝΙΑ 400 ΤΕΜΑΧΙΑ 27*37*14 38 ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ (ΠΡΕΣΠΑΝ) 250 ΤΕΜΑΧΙΑ 39 ΦΑΚΕΛΟΙ ΝΤΟΣΙΕ ΑΠΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ 30 TEMAXIA ΦΑΚΕΛΟΙ ΝΤΟΣΙΕ ΑΠΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ME EΣΩΤΕΡΙΚΟ 40 ΕΛΑΣΜΑ 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 41 ΚΛΑΣΕΡ ΣΚΛΗΡΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 42 ΚΛΑΣΕΡ ΣΚΛΗΡΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 43 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΜΙΚΡΕΣ & ΜΕΓΑΛΕΣ 1 ΠΑΚΕΤΟ 44 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ 1 ΠΑΚΕΤΟ 45 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 1 ΠΑΚΕΤΟ 46 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ 22 ΠΑΚΕΤΑ 47 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 300 ΤΕΜΑΧΙΑ 48 ΒΕΝΖΙΝΗ 3 ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ 49 ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΕΓΑΛΟ 4 ΤΕΜΑΧΙΑ 50 ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ (ΟΜΦΑΛΟΙ) 6 ΤΕΜΑΧΙΑ 51 ΑΔΕΙΕΣ ΚΟΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΩΝ 25 ΤΕΜΑΧΙΑ 52 ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΡΟΛΟ XONTΡO 53 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 54 CD (ΑΓΡΑΦΑ) 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 55 ΜΝΗΜΗ USB FLASH 8GB 3 ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 2

6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΓΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ/ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (3) ΔΔΕ Β ΑΘΗΝΑΣ 2013 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΑΝΙΑ/ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Η/Υ 1 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK LASER PRINTER 6 ΤΕΜΑΧΙΑ E120 (12016SE BLACK) 2 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER PRINTER 1005 (HP Toner 15A) 3 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER PRINTER 1012 (HP Toner 12A) 4 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP COLOUR LASER JET 1 ΤΕΜΑΧΙΑ CP1515n (HP 125A BLACK TONER CARTRIDGE) 5 MNHMEΣ RAM MUSHKIN I 512MB DDR1 PC- 6 ΤΕΜΑΧΙΑ MHZ ESSENTIALS SERIES 6 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK LASER E120 1 ΤΕΜΑΧΙΑ (VBI) 7 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG ML ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ EPSON EPL 6200L 9 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER JET ΤΕΜΑΧΙΑ 10 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER JET P2035n 11 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK Home and Office 5 ΤΕΜΑΧΙΑ Mono Laser Printer E ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK E350 D 6 ΤΕΜΑΧΙΑ 13 TONEΡ ΜΕΓΑΛΟ (εκτυπωτικής ικανότητας περίπου φύλλων) ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP 2420DN LASERJET PRINTER 1

7 ΣΥΝΟΛΟ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΑΝΙΑ/ΤΟΝΕΡ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ 1 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ WORKCENTRE ΤΕΜΑΧΙΑ 2 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΚΟΝΙCA MINOLTA (μοντέλο Dialta Di 3010) 3 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΚΟΝΙCA MINOLTA MT 303B 4 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ MINOLTA bizhub ΤΕΜΑΧΙΑ 5 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CANON GP ΤΕΜΑΧΙΑ (GP300/400) 6 TONEΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ HP LASER JET P4015X 3 ΤΕΜΑΧΙΑ (κωδ. CB5111A) 7 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ FAX L100 CANON 3 ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 2

8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΓΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (3) ΔΔΕ Β ΑΘΗΝΑΣ 2013 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ XONTΡEΣ & ΜΕΓΑΛΕΣ 250 ΤΕΜΑΧΙΑ 2 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ 150 ΤΕΜΑΧΙΑ 3 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΙΚΡΕΣ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ 4 ΜΠΙΤΟΝΑΚΙΑ ΧΛΩΡΙΝΗ 4L 10 ΤΕΜΑΧΙΑ (4 L) 5 ΜΠΙΤΟΝΑΚΙΑ ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΧΕΡΙΑ 4L 9 ΤΕΜΑΧΙΑ (4 L) 6 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ 4L 4 ΤΕΜΑΧΙΑ (4 L) 7 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ 4L 21 ΤΕΜΑΧΙΑ (4L) 8 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΜΕΓΑΛΟ) 100 ΡΟΛΑ 9 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 410 ΡΟΛΑ 10 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ 11 ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (οικιακού τύπου με στίφτη) ΣΥΝΟΛΟ 1