ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ: /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες : Αρβανίτης Αλέξιος Τηλέφωνα : Fax : Ε-mail : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υλοποίηση της προµήθειας για την οµάδα ειδών «ΜΕΛΑΝΙΑ, ΤΟΝΕΡ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΑΞ, ΚΤΛ.» συνολικού προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την κάλυψη των αναγκών των Βαθµολογικών Κέντρων που υπάγονται στις /νσεις Β /βάθµιας Εκπαίδευσης Α, Β, Γ και Αθήνας, κατά την περίοδο των Πανελλαδικών Εξετάσεων του έτους Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη: 1) Το Ν. 3852/ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 2) Τις διατάξεις του Π.. 145/ (ΦΕΚ 238/ ) «Οργανισµός της Περιφέρειας». 3) Το Ν. 2286/95 «προµήθειες του ηµοσίου τοµέα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». 4) Το Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)». 5) Την µε αριθ. 644/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού, µε τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη συνολική προσφορά ανά οµάδα ειδών για όλες τις /νσεις Β θµιας Εκπαίδευσης, για την υλοποίηση της προµήθειας για τις εξής οµάδες ειδών: «ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ» και «ΜΕΛΑΝΙΑ, ΤΟΝΕΡ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΑΞ, ΚΤΛ.» συνολικού προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την κάλυψη των αναγκών των Βαθµολογικών Κέντρων που υπάγονται στις /νσεις Β /βάθµιας Εκπαίδευσης 1

2 Α, Β, Γ και Αθήνας, κατά την περίοδο των Πανελλαδικών Εξετάσεων του έτους ) Την υπ αριθµ. πρωτ / πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Για την υλοποίηση της προµήθειας για τις εξής οµάδες ειδών: «ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ» και «ΜΕΛΑΝΙΑ, ΤΟΝΕΡ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΑΞ, ΚΤΛ.» συνολικού προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την κάλυψη των αναγκών των Βαθµολογικών Κέντρων που υπάγονται στις /νσεις Β /βάθµιας Εκπαίδευσης Α, Β, Γ και Αθήνας, κατά την περίοδο των Πανελλαδικών Εξετάσεων του έτους 2012.». 7) Την µε αριθ. 694/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής όπου εγκρίνει τη διενέργεια επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού µε τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη συνολική προσφορά για όλες τις /νσεις Β θµιας, για την υλοποίηση της προµήθειας για την οµάδα ειδών: «ΜΕΛΑΝΙΑ, ΤΟΝΕΡ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΑΞ, ΚΤΛ.» προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την κάλυψη των αναγκών των Βαθµολογικών Κέντρων που υπάγονται στις /νσεις Β /βάθµιας Εκπαίδευσης Α, Β, Γ και Αθήνας, κατά την περίοδο των Πανελλαδικών Εξετάσεων του έτους 2012, µε τροποποίηση των στοιχείων που ζητούνται στην υπεύθυνη δήλωση (περ. 2.) και συγκεκριµένα αντικατάσταση της διατύπωσης «Σε περίπτωση που η προσφορά αφορά την 3 η οµάδα ειδών ο συµµετέχων υποχρεούται να υποβάλλει, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να αναγράφεται ότι τα προς προµήθεια είδη είναι ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ των αντίστοιχων εταιρειών και µηχανηµάτων, τηρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ενωσης» µε την διατύπωση «υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να αναγράφεται ότι τα προς προµήθεια είδη είναι ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ των αντίστοιχων εταιρειών και µηχανηµάτων ή ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ αυτών, τηρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ενωσης» ώστε να επιτευχθεί µεγαλύτερη συµµετοχή και οι οικονοµικές προσφορές των συµµετεχόντων να µην υπερβαίνουν το όριο του υφιστάµενου προϋπολογισµού». 8) Τις µε Αριθµ. Πρωτ / , 61942/ , 61946/ αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Περιφερειακής Ενότητας του Κεντρικού Τοµέα. 9) Τις µε Αριθµ. Πρωτ / , 62158/ , 62156/ αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Περιφερειακής Ενότητας του Βόρειου Τοµέα. 10) Τις µε Αριθµ. Πρωτ / , 62115/ , 62119/ αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Περιφερειακής Ενότητας του Νότιου Τοµέα. 11) Τις µε Αριθµ. Πρωτ / , 62333/ , 62337/ αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Περιφερειακής Ενότητας του υτικού Τοµέα. ΚΑΛΕΙΣΤΕ να υποβάλλετε στη /νση Οικονοµικών, Τµήµα Προµηθειών, στο γραφείο , 3ος όροφος, τηλέφωνο επικοινωνίας : , fax , Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ , µέχρι τις 23/05/2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρες από 9:00 13:00, 2

3 έγγραφες σφραγισµένες οικονοµικές προσφορές για τη προµήθεια των ειδών όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτηµα Ά. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών Η προσφορά υποβάλλεται, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 1) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα. 2) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό (Περιφέρεια Αττικής, Γενική ιεύθυνση Οικονοµικών, ιεύθυνση Οικονοµικών, Τµήµα Προµηθειών). 3) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και ο τίτλος του (Προµήθεια για την οµάδα ειδών «ΜΕΛΑΝΙΑ, ΤΟΝΕΡ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΑΞ, ΚΤΛ.» συνολικού προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την κάλυψη των αναγκών των Βαθµολογικών Κέντρων που υπάγονται στις /νσεις Β /βάθµιας Εκπαίδευσης Α, Β, Γ και Αθήνας, κατά την περίοδο των Πανελλαδικών Εξετάσεων του έτους 2012). 4) Τα στοιχεία του αποστολέα (συµπεριλαµβανοµένου τηλεφώνου και φαξ επικοινωνίας). Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα στοιχεία (Υπεύθυνες ηλώσεις και Οικονοµική Προσφορά). Απαιτούµενα ικαιολογητικά: Οι συµµετέχοντες µαζί µε την οικονοµική τους προσφορά θα προσκοµίσουν τα ακόλουθα, επί ποινή αποκλεισµού: 1. Υπεύθυνη ήλωση του Ν.1599/86 όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να αναγράφεται ότι τα προς προµήθεια είδη είναι ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ των αντίστοιχων εταιρειών και µηχανηµάτων ή ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ αυτών, τηρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Υπεύθυνη ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της οποίας έλαβαν γνώση. 3. Υπεύθυνη ήλωση των συµµετεχόντων, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: α) Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης. β) Εάν έχει επιβληθεί στον προµηθευτή η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Κ.Π.. 118/2007. Εάν η ποινή του αποκλεισµού επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαµβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, µόνο για το χρονικό αυτό διάστηµα. 3

4 Οικονοµική Προσφορά και τιµή Η οικονοµική προσφορά θα συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος Β της παρούσης και θα αναφέρεται σε συνολική τιµή για την οµάδα ειδών. Τιµή και Τρόπος Πληρωµής Η πληρωµή της αξίας των ειδών στον προµηθευτή θα γίνει µε εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών ακολουθουµένης της διαδικασίας του άρθρου 35 του Π.. 118/2007 και ειδικότερα εντός εννιά (9) ηµερών από την επιστροφή του χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής από την Υπηρεσία Εντελλοµένων Εξόδων της Περιφέρειας Αττικής υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης προσκόµισης από τον προµηθευτή των απαιτούµενων από το Νόµο δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: - Τιµολόγιο για το ποσό πληρωµής. - Σχετική βεβαίωση για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ανωτέρω εργασιών από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής. - Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. Στην τιµή της Οικονοµικής προσφοράς θα περιλαµβάνονται οι ακόλουθες κρατήσεις, που βαρύνουν τον προµηθευτή: - Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%, - Χαρτόσηµο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ, - ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. Τα έξοδα µεταφοράς βαρύνουν τον προµηθευτή. Παράδοση Ειδών Η παράδοση ειδών θα γίνεται στα κατά τόπους κέντρα Β /βάθµιας εκπαίδευσης Αθηνών και συγκεκριµένα στις ακόλουθες διευθύνσεις: 1) /νση Β/θµιας Εκπ/σης Α Αθήνας: Κηφισίας 16, Τ.Κ.: 11526, Αθήνα. 2) /νση Β/θµιας Εκπ/σης Β Αθήνας: Λ. Μεσογείων 324, Τ.Κ.: , Αγ. Παρασκευή. 3) Γ /νση Β/θµιας Εκπ/σης Αθήνας: Λ. Θηβών 401, Τ.Κ.: , Αιγάλεω. 4) /νση Β/θµιας Εκπ/σης Αθήνας: Οµήρου 34, Τ.Κ.: , Νέα Σµύρνη. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής έτους 2012 και συγκεκριµένα: Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη συνολικά χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., και µε την προϋπόθεση να µην ξεπερνά την προϋπολογιζόµενη δαπάνη της οµάδας 4

5 είδους που αναφέρεται στον Πίνακα (Α ) καθώς και τις προϋπολογιζόµενες δαπάνες ανά Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) που αναφέρονται στον Πίνακα (Β ): Πίνακας (Α ) ΟΜΑ ΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ( ) ΟΜΑ Α: ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΙΑ, ΚΤΛ Σηµειώνεται πως όπου αναφέρεται συγκεκριµένη µάρκα είδους αυτή είναι ενδεικτική και δεν περιορίζει τους προµηθευτές στην παροχή αποκλειστικά της συγκεκριµένης µάρκας αλλά εννοεί και ισοδύναµα προϊόντα. Επιπλέον, όπου δεν αναφέρεται συγκεκριµένο χρώµα αναλωσίµου εννοείται το µαύρο. Η συνολική δαπάνη ύψους συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, θα βαρύνει τους κάτωθι ΚΑΕ και Ειδικούς Φορείς του προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Αττικής: Πίνακας (Β ) ΟΜΑ ΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΟΣΟ ( ) ΚΑΕ Π.Ε. Ε.Φ. ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΙΑ, ΚΤΛ Α /ΝΣΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΙΑ, ΚΤΛ Β /ΝΣΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ. ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΙΑ, ΚΤΛ Γ /ΝΣΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ. ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΙΑ, ΚΤΛ /ΝΣΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει σε δηµόσια συνεδρίαση από την Οικονοµική Επιτροπή (Λ. Συγγρού 15-17, 6 ος όροφος, αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών). Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ά ΟΜΑ Α: ΜΕΛΑΝΙΑ, ΤΟΝΕΡ, ΚΤΛ. α) ΤΟΝΕΡ ΜΕΛΑΝΙΑ ΚΤΛ ΓΙΑ Α' /ΝΣΗ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΝΕΡ ΜΕΛΑΝΙΑ ΚΤΛ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ FAX RICOH 1140c 2 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ FAX CANON B ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ FAX SAMSUNG SF ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ MINOLTA 3010 (303B) 3 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ RICOH AFICIO (2220D) 2 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP color LASERJET CP 1515n 4 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ KYOCERA -KM TONΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ RICOH AFICIO ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ SHARP AP-5316E 3 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK C 540 n 6 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΗP DESKJET 920c 5 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΗP DESKJET ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΗP DESKJET D ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΗP DESKJET ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASERJET ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ NASHUA TECH AFICIO DSM ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LΕΧΜΑΡΚ Ε ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ KYOCERA KM ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ FAX RICOH 1140 L 2 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ XEROX ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG scx-4623 F 1 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER Jet ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER Jet

7 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER Jet 2550 PCL6 ΜΑΥΡΟ 1 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER jet 1010 (D4) (B/W) 3 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER Jet P2055d 1 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER Jet P ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK X3330 Μαύρο και Έγχρωµο 1 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK LASER E120 4 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK E352 dn (B/W) 3 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK LASER JET E 360 dn (B/W) 3 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK Z 2420 (color) 2 3 (1 συσκευασία / ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK C 543 dn (color) χρώµα) ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ RICOH AFICIO ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ KONICA - MINOLTA DIALTA DI ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ FAX SAMSUNG SF ΡΟΛΛΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΙΚΟ FAX (210x30) 4 ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ FAX PHILIPS MAGIC 5 eco 1 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ XEROX PHASER 3100 MFP 1 1 συσκευασία / ΣΕΤ ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP C4480 χρώµα 1 συσκευασία / ΣΕΤ ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG CLP-300 χρώµα β) ΤΟΝΕΡ ΜΕΛΑΝΙΑ ΚΤΛ ΓΙΑ Β' /ΝΣΗ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ LEXMARK Ε350d 6 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤ/ΚΟ KIOCERA MITA VI ΤΕΜΑΧΙΑ CANON GP 335 (GP300/400) 3 ΤΕΜΑΧΙΑ KONICA MINOLTA BIZHUB 282 (ΤΝ211) 3 ΤΕΜΑΧΙΑ FAX CANON (L - 100) 1 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤ/ΚΟ RICOHFT ΤΕΜΑΧΙΑ LEMMARK 250-A11E 4 ΤΕΜΑΧΙΑ HP LASERJET COLOR 2600n 2 ΤΕΜΑΧΙΑ LEXMARK Home and Office Mono Laser Printer E120 5 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤ/ΚΟ KYOCERA KM ΤΕΜΑΧΙΑ 7

8 HP LASERJET 53X 4 ΤΕΜΑΧΙΑ HP DESKJET 13A 4 ΤΕΜΑΧΙΑ LEXMARK E350d 12 ΤΕΜΑΧΙΑ KYOCERA KM ΤΕΜΑΧΙΑ LEXMARK ΤΕΜΑΧΙΑ FAX CANON (FX10) 4 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤ/ΚΟ XEROX workcentre ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ brother FAX ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK E120 3 ΤΕΜΑΧΙΑ SAMSUNG LASER PRINTER ML N 4 ΤΕΜΑΧΙΑ HP DESKJET ΜΑΥΡΑ & 2 ΕΓΧΡΩΜΑ HP LASER JET 35A 4 ΤΕΜΑΧΙΑ MOUSE 10 ΤΕΜΑΧΙΑ HP LASER JET 53A 4 ΤΕΜΑΧΙΑ HP LASER JET 12A 4 ΤΕΜΑΧΙΑ HP LASER JET 42A 4 ΤΕΜΑΧΙΑ FAX BROTHER - DR ΤΕΜΑΧΙΑ LEXMARK LASER 352H11 4 ΤΕΜΑΧΙΑ γ) ΤΟΝΕΡ ΜΕΛΑΝΙΑ ΚΤΛ ΓΙΑ Γ' /ΝΣΗ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ / ΦΑΞ / ΕΚΤΥΠΩΤΗ - ΤΥΠΟΣ ΤΟΝΕΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ KYOCERA KM4035-KM4035 toner τεµάχιο 4 Xerox 5638 workcentre-xerox 5638 σετ 2 τεµαχίων 3 KONIKA MINOLTA 7145-TN 401K τεµάχιο 1 KONIKA MINOLTA -TN 211 τεµάχιο 1 Nasuatec DSM 627-Nasuatec 2205 τεµάχιο 1 Ricoh 4022-Ricoh 4022 τεµάχιο 1 Ricoh FAX 1140L-SP1000E τεµάχιο 3 HP LaserJet A τεµάχιο 6 HP LaserJet P A τεµάχιο 10 HP LasetJet 4050TN-C4127X τεµάχιο 3 Lexmark E352dn-E250 A11E τεµάχιο 5 Lexmark E SE τεµάχιο 6 HP LaserJet X τεµάχιο 2 HP LaserJet P A τεµάχιο 4 HP LaserJet P2055d-05X τεµάχιο 3 HP LaserJet 1102w-85A τεµάχιο 3 HP LaserJet 2600n-Q6000A τεµάχιο 3 Samsung ML 2010P-ML 2010D3/ELS τεµάχιο 2 8

9 δ) ΤΟΝΕΡ ΜΕΛΑΝΙΑ ΚΤΛ ΓΙΑ ' /ΝΣΗ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ 37ο ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΑΝΙΑ ΚΑΙ TONER ΕΚΤΥΠΩΤEΣ LEXMARK E 120 (ΜΑΥΡΟ) 4 PSM 627 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ 2 TEM RICOH AFiCiO TEM BROTHER 1020 FAX 2 TEM 38ο ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝΕR ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ BROTHER (ΤΟΝΕR TN 2000) LEXMARK Z2420 (ΣΕΤ ΜΑΥΡΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ) HP 950C (ΣΕΤ ΜΑΥΡΟ-ΕΓΧΡΩΜΟ) HP LaserJet P1005 cb435a (ΤΟΝΕR) LEXMARK E120 (TONER) 4 ΤΕΜ 4 ΤΕΜ (2 µαύρα και 2 έγχρωµα) 3 ΤΕΜ 9 ΤΕΜ 3 TEM ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ CANON GP 335 (ΤΟΝΕR) 2 ΤΕΜ CANON IR 2000 (ΤΟΝΕR) 2 ΤΕΜ KONICA MINOLTA (ΤΟΝΕR) DIALTA PI ΤΕΜ FAX PANASONIC KX FR 205(ΜΕΛΑΝΙΑ ) CANON FAX L 100(ΜΕΛΑΝΙΑ ) 4 ΤΕΜ. 1 ΤΕΜ ΕΙ ΙΚΟ ΕΞΕΤAΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑ.Λ. ' ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΛΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ Τόνερ για εκτυπωτή HP Laserjet

10 Τόνερ για εκτυπωτή Lexmark E120 Τόνερ για εκτυπωτή HP Laserjet P2055dn Τόνερ για εκτυπωτή HP Laserjet 1200 Τόνερ για φωτοαντιγραφικό nashuatec 3722 Τόνερ για φωτοαντιγραφικό nashuatec DSm627 Aticio Τόνερ 450E για το φωτοαντιγραφικό RICHO ST

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑ ΕΣ ΕΙ ΩΝ ΟΜΑ Α: ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΙΑ, ΚΤΛ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ( ) 11

15PROC002694243 2015-04-07

15PROC002694243 2015-04-07 15PROC0694243 25-04-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002787307 2015-05-19

15PROC002787307 2015-05-19 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &.Υ. Ταχ. /νση : Βορείου Ηπείρου 20 454

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΟΡ1Γ-Ι78. 19. Την µε αριθµ. 295/6111/31-01-2014Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος. ιοικητικού Οικονοµικού Άρτας.

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΟΡ1Γ-Ι78. 19. Την µε αριθµ. 295/6111/31-01-2014Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος. ιοικητικού Οικονοµικού Άρτας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ιωάννινα, Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002537026 2015-01-22

15PROC002537026 2015-01-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΠΚΜ 14372/155 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ /ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α357ΛΡ-ΚΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. ιακήρυξης 3/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΔΑ: 4Α357ΛΡ-ΚΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. ιακήρυξης 3/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καρδίτσα 30/06/2011 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 11-5-2015 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.: 4639 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝA Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Η Ακαδηµία Αθηνών έχοντας υπόψη: 1.Το Ν.. 496/1974 (ΦΕΚ Α 204)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΟΝΕΡ, ΚΛΠ.) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 12.000,00 με το Φ.Π.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΟΝΕΡ, ΚΛΠ.) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 12.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ «Προμήθεια Αναλώσιμων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Δήμου Ζηρού για το έτος 2015» Αρ. Πρωτ.: 1805/18-2-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα

ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 1-1-01 ΑρΠρωτ:1639/68 Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με κλειστές

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 50/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 50/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002543699 2015-01-27

15PROC002543699 2015-01-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27-1 - 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. πρωτ.: οικ. 487 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡ. ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αλμυρού 14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 09-04-04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 37773/3776 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 8400

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002567137 2015-02-10

15PROC002567137 2015-02-10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 29961 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο ιοίκησης Λόφος Πανεπιστηµίου 81 100 Μυτιλήνη Πληροφορίες: Φ. Τσαµπαρλή, Γ. Καϊτατζης Τηλ.: 22510 36924, 36921 Μυτιλήνη, 25 Νοεµβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ν. ωδ/σου) προκηρύσσει Πρόχειρο ιαγωνισµό

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ν. ωδ/σου) προκηρύσσει Πρόχειρο ιαγωνισµό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 2/02/204 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια TONERS για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια TONERS για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΝΧ6ΣΙ-ΝΘΞ Πειραιάς, 23 Μαΐου 2013 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

22/2015 «ιακήρυξη όρων πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικής ύλης και διάθεση της πίστωσης»

22/2015 «ιακήρυξη όρων πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικής ύλης και διάθεση της πίστωσης» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 3/2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Αριθ. απόφασης Περίληψη 22/2015 «ιακήρυξη όρων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002789678 2015-05-20

15PROC002789678 2015-05-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/05/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 103283 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα Αρ. Πρωτ.: 04.12.2013 οικ.238934 Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ. Αχαρνές, 22/07/2015 Αριθµ. πρωτ.

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ. Αχαρνές, 22/07/2015 Αριθµ. πρωτ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ιεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών Τµήµα Προµηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τηλ.: 213 2072469 Fax: 213 2072369

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι, 12.6.2013 Αριθ. Πρωτ.: Οίκ.30872/9159 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αργοστόλι, 12.6.2013 Αριθ. Πρωτ.: Οίκ.30872/9159 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 4 Ιουνίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 4 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 4 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθµ. πρωτ. : οικ.2508 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Πλ.Εθν.Αντίστασης Ταχ.Κώδικας : 47100

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 15/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 15/2013 Αθήνα, 11-07-2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/6 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Μ. Νικολούδη Τηλ.: 210-8110762 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Μ46ΨΖ34-7ΧΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

ΑΔΑ: ΒΙ6Μ46ΨΖ34-7ΧΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) Δ/νση Διοικ/κών και Οικον/κών Υπηρεσιών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Τσιλιγκρού Τηλ.: 210-5281041 e-mail: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 09/01/2014 Αρ. Πρωτ. 350 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, έχοντας υπόψη:

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 07.07.2014 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. Οικ.: 137501 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 ΤΚ 11741 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα