ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 7 Τ.Κ. Πόλη: 580 Μαρούσι Ιστοσελίδα: Τηλέφωνο: 0-0, 06 Fax: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Μαρούσι, Αρ. πρωτ.: 0568/Γ ΑΠΟΦΑΣΗ Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών ΠΡΟΣ: και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) Μητροπόλεως Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ΚΟΙΝ: Ινστιτο Αν. Τσόχα 6 5 Αθήνα ΘΕΜΑ: Ανατύπωση εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων (ως έχουν) για τη Β τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και Β & Γ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος νστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (ΙΕΠ) Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 566/85, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγρ. του άρθρου 7 του Ν. 55/97 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 88 Α/-9-997), σε συνδυασμό με τις διατάξεις: α) του άρθρου 88 του νόμου 566/85 και τις διατάξεις του Ν.Δ. 79/70 (ΦΕΚ 77 Α ), β) του άρθρου 0 του Ν. 0/8 (ΦΕΚ Α ), γ) του άρθρου του Ν. /8 (ΦΕΚ 80), οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν επειδή δεν έχουν εκδοθεί τα υπό του άρθρου 88 του ν. 566/85 Προεδρικά Διατάγματα ή Κανονιστικές Αποφάσεις, όπως προβλέπεται και από τις διατάξεις της παραγρ. του άρθρου 7 του Ν. 55/97, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 8/88, το οποίο προστέθηκε ως παράγραφος στο άρθρο 60 του Ν.566/85.. Τις διατάξεις των άρθρων έως του Ν. 966/0 (ΦΕΚ 8 Α ).

2 . To άρθρο 90 του Π.Δ. 6/005 (ΦΕΚ 98 Α) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».. Το Π.Δ.89/0 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ). 5. Τις διατάξεις του άρθρου της αριθμ.965/στ5/ Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο» (Β 68). 6. Τη με αρ. 9/ Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 7. Τις ανάγκες των μαθητών και των καθηγητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τη Β ημερησίων ΕΠΑ.Λ και για τη Β και Γ εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος Αποφασίζουμε Εγκρίνουμε την ανατύπωση ως έχουν από το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος"» (Ι.Τ.Υ.Ε.), για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του σχολικού έτους 0-5 των ακόλουθων εγκεκριμένων βιβλίων:

3 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑΛ Β Τάξη Α. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: Ειδικότητα : Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών ΜΑΘΗΤΗ Προγραμματισμός Υπολογιστών ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Α. Σιδερίδης, Κ. Γιαλούρης, Σ. Μπακογιάννης, Κ. Σταθόπουλος Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών Βασικά Θέματα Πληροφορικής Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Υλικό Υπολογιστών Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας Λειτουργικά Συστήματα Βάσεις Δεδομένων Βάσεις Δεδομένων Τετράδιο Εργασίας Τετράδιο Εργασιών Κ. Πεκμεστζή, Ι. Βογιατζή, Στ. Κουνάδη, Χρ. Μελέτη, Π. Μπουγά, Ι. Σιφναίου Κ. Αρβανίτης, Γ. Κολυβάς, Σ. Ούτσιος Α. Σιδερίδης, Κ. Γιαλούρης, Α. Παπαδόπουλος, Κ. Σταθόπουλος Γ. Γώγουλος, Π. Εξαρχάκος, Α. Ζήσου, Ι. Κάβουρας, Κ. Λιβαδάς Κ. Ζαχαρής, Χρ. Κουνιάκης, Ν. Κασιμάτης, Ι. Μανωλόπουλος, Θ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4 Οικονόμου ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ Ανάπτυξη Εφαρμογών Πολυμέσων Εφαρμογές Πολυμέσων Εφαρμογές Πολυμέσων Τετράδιο Εργασιών Ν. Αβραντίνης, Γ. Αναστασόπουλος, Β. Μπελεσιώτης, Ν. Σγουρός, Σ. Σωτήρχος, Θ. Παναγιωτόπουλος ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ Ειδικότητα: Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών ΜΑΘΗΤΗ Προγραμματισμός Υπολογιστών ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Α. Σιδερίδης, Κ. Γιαλούρης, Σ. Μπακογιάννης, Κ. Σταθόπουλος Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών Βασικά Θέματα Πληροφορικής Υλικό Υπολογιστών Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας Τετράδιο Εργασίας Κ. Πεκμεστζή, Ι. Βογιατζή, Στ. Κουνάδη, Χρ. Μελέτη, Π. Μπουγά, Ι. Σιφναίου Κ. Αρβανίτης, Γ. Κολυβάς, Σ. Ούτσιος Α. Σιδερίδης, Κ. Γιαλούρης, Α. Παπαδόπουλος, Κ. Σταθόπουλος ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5 Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Λειτουργικά Συστήματα Γ. Γώγουλος, Π. Εξαρχάκος, Α. Ζήσου, Ι. Κάβουρας, Κ. Λιβαδάς Εγκατάσταση - Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων Υλικό Υπολογιστών Συντήρηση Υπολογιστών Συντήρηση Υπολογιστών Τετράδιο Εργασίας Τετράδιο Εργασίας Κ. Πεκμεστζή, Ι. Βογιατζή, Στ. Κουνάδη, Χρ. Μελέτη, Π. Μπουγά, Ι. Σιφναίου Χρ. Μελέτη, Σπ. Μπουρέλου, Κ. Πεκμεστζή, Ι. Σιφναίου ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων Τεχνικές Πωλήσεων Προϊόντων Πληροφορικής Ι. Κεχαγιάς, Κ. Λιβαδάς, Ι. Οικονόμου, Γ. Πανηγυράκης, Π. Τομαράς 5

6 Ειδικότητα : Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών ΜΑΘΗΤΗ Προγραμματισμός Υπολογιστών ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Α. Σιδερίδης, Κ. Γιαλούρης, Σ. Μπακογιάννης, Κ. Σταθόπουλος Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών Βασικά Θέματα Πληροφορικής Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Υλικό Υπολογιστών Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας Λειτουργικά Συστήματα Τετράδιο Εργασίας Κ. Πεκμεστζή, Ι. Βογιατζή, Στ. Κουνάδη, Χρ. Μελέτη, Π. Μπουγά, Ι. Σιφναίου Κ. Αρβανίτης, Γ. Κολυβάς, Σ. Ούτσιος Α. Σιδερίδης, Κ. Γιαλούρης, Α. Παπαδόπουλος, Κ. Σταθόπουλος Γ. Γώγουλος, Π. Εξαρχάκος, Α. Ζήσου, Ι. Κάβουρας, Κ. Λιβαδάς ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βάσεις Δεδομένων με Εφαρμογές στο Διαδίκτυο Βάσεις Δεδομένων Βάσεις Δεδομένων Τετράδιο Εργασιών Κ. Ζαχαρής, Χρ. Κουνιάκης, Ν. Κασιμάτης, Ι. Μανωλόπουλος, Θ. Οικονόμου ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

7 Σχεδίαση και Διαχείριση Ιστότοπων Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο Τετράδιο Εργασιών Χ. Δουληγέρης, Α. Βακάλη, Σ. Γκρίτζαλης, Χ. Πάτσα, Γ. Σούλτης, Δ. Τσέλιος ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ Α. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ειδικότητα : Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΑΘΗΤΗ Τεχνολογία μηχανολογικών κατασκευών ΚΑΘΗΓ ΗΤΗ ΣΥΝΟ ΔΕΥΤΙΚΟ Δημήτρης Δελλαπόρτας, Θωμάς Μανίκας, Ευάγγελος Τσούμας Μηχ. Τομέα Α τάξης ου κύκλου ΤΕΕ ΙΤΥΕ Κωδικός βιβλίου : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ ΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Μηχανολογικό σχέδιο Π. Παναγιωτίδης, Γ. Παπανδρέου Β τάξης ου κύκλου των ΤΕΕ της ειδικότητας Βιομηχανικών εγκαταστάσεων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων Ηλ. Διαβάτης

8 Θερμικές Εγκαταστάσεις Γ. Κασίμης Μηχ. Τομέα Β τάξη ου κύκλου ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕ ΙΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ ΙΑ Μηχανουργική Τεχνολογία Ι Coursebook for mechanical engineering technicians Στοιχεία Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο Τετράδιο εργαστηριακών ασκήσεων για το Εργαστήριο Αυτοματισμού Λύσεις των Ασκήσεων Γκ. Μανσούρ κ.ά Διαμαντίδου Αγγελική Τ.Ε.Ε. : Β' κύκλος : Αγγλικά Μηχανολογικού Τομέα Σ. Πάγκαλος Φ. Τοπαλής Ν. Χαραλαμπάκης Θ. Ν. Ζούλης Π. Καφετζάκης Α.. Νικολόπουλος set: τ.α.: Aριθμός DEWEY: , η έκδ Ειδικότητα : Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Α / Α ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ι ΜΑΘΗΤΗ Θερμικές Εγκαταστάσεις ΚΑΘΗΓ ΗΤΗ ΣΥΝΟ ΔΕΥΤΙΚΟ Γ. Κασίμη κ.ά Β τάξη ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων

9 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ Κατασκευή και Λειτουργία Εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρμανσης Κ. Θεοφυλάκτου Συντ.Κεντρ. Θερμ. ου κύκλου ΤΕΕ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (και με Η/Υ) Σχέδιο Κ. Πουλημένου κ.ά Θερμ. & Υδραυλ. Εγκ. Β τάξης ου κύκλου ΤΕΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Heating, refrigeration, air conditioning Διαμαντίδου, Αγγελική Σημειώσεις Aριθμός DEWEY: , η έκδ. Ειδικότητα : Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού Α/ Α ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΑΘΗΤΗ Εγκαταστάσεις Ψύξης ΙΙ Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών ΚΑΘΗΓΗ ΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤ ΙΚΟ Εργαστηριακό ς Οδηγός, Εργαστηριακό ς οδηγός ΣΥΓΓΡΑΦΕΙ Σ Αργυράκης Παναγιώτης κ.α. Μιχάλης Βλαχόπουλος κ.α. Δ. Δελαπόρτας, Θ. Μανίκας, Ε. Τσούμας ΡΗΣ ΕΙΣ Μηχ. Τομέα Α τάξη ου κύκλου ΤΕΕ Μηχ. Τομέα Β τάξη ου κύκλου ΤΕΕ Α τάξη ου κύκλου ΤΕΕ set: τ.α.: set: τ.α.: set: τ.α.: set: τ.α.:

10 ΤΕΧΝΙΚΟ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Σχέδιο Ειδικότητας Α Κ. Πουλημένος κ.α. Σχέδιο Ειδικότητας Β Ηλεκτρολογία Αυτοματισμοί Εργαστηριακό ς οδηγός, Γ. Ανδρεάδης κ.α. Κ. Διακουμάκος κ.α. Μηχ. Τομέα Β τάξη ου κύκλου Μηχ. Τομέα Α τάξη ου κύκλου Β τάξη ου κύκλου ΤΕΕ ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Heating, refrigeration, air conditioning Διαμαντίδου, Αγγελική Aριθμός DEWEY: , η έκδ. Ειδικότητα : Τεχνικός Οχημάτων ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΗ Σχέδιο Ειδικότητας Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι (Μ.Ε.Κ. Ι) ΣΥΝΟ- ΔΕΥΤΙΚΟ Εργαστηριακός Οδηγός Κόνιαρης Γεώργιος Β Τάξη ου Κύκλου ΤΕΕ Ειδικότητα Αμαξωμάτων Γ. Αγερίδης Μηχ. & Συστ. Αυτοκ. Β τάξης Α κύκλου ΤΕΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Συστήματα Αυτοκινήτου Ι Εργαστηριακός Οδηγός Ν. Ανδρινός set: τ.α.: set: τ.α.:

11 ΒΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ηλεκτρικό Σύστημα Αυτοκινήτου. Σχέδιο Ηλεκτρικού Συστήματος Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο Αυτοκινήτου Ηλεκτρικό Σύστημα Αυτοκινήτου. Σχέδιο Ηλεκτρικού Συστήματος Τετράδιο εργασίας Φ. Δημόπουλος Αγιακάτσικας Ηλεκτρ. Συστ. Αυτοκ. Β τάξης Α κύκλου ΤΕΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σημειώσεις 6 ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Αγγλικά ειδικότητας Αγγλικά ειδικότητας λύσεις στις ασκήσεις (βιβλίο του καθηγητή) Μυλωνάκος Ευάγγελος, Μωραϊτάκη Μαρία, Σουβλάκη Αλεξάνδρα ος κύκλος : Ειδικότητα: Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου : Τομέας Μηχανολογικός (ΤΕΕ) Aριθμός DEWEY: , η έκδ A/A ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Ειδικότητα : Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΘΗΓΗ ΤΗ ΣΥΝΟ ΔΕΥΤΙΚΟ Θα δοθεί το βιβλίο «Τεχνολογία Αεροσκαφών Ι» που είναι το ίδιο βιβλίο με αυτό που δίνεται στο μάθημα «Δομή και Συστήματα Αεροοσκαφών», που βρίσκεται παρακάτω στον πίνακα.

12 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Μηχανολογικό Σχέδιο Γ. Παπανδρέου, Π. Παναγιωτίδης ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Ι Τεχνολογία Αεροσκαφών Ι Κινητήρες Αεροσκαφών Ι Γ. Καρακιόζογλου κ.ά Ε. Καρέλλα κ.ά Μηχ. Αεροσκ. Β τάξης ου κύκλου ΤΕΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Συγκολλήσεις Ασημακόπουλος Coursebook for Τ.Ε.Ε. : Β' κύκλος mechanical Διαμαντίδου : Αγγλικά Aριθμός DEWEY: 6 ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ engineering Αγγελική Μηχανολογικού , η έκδ technicians Τομέα ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Ειδικότητα : Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΑΘΗΤΗ Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Α Μέρος - Θεωρία) Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Β Μέρος- Εργαστήριο) Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος (Μέρος Α Θεωρία) ΣΥΝΟΔΕΥ ΤΙΚΟ Ν. Ασημάκης Ν. Ασημάκης Χ. Κανελλόπουλος Θα το χρησιμοποιήσουν & στη Γ τάξη ΕΠΑ.Λ set: τ.α set: τ.α set: τ.α.:

13 Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος (Μέρος Β Εργαστήριο) Χ. Κανελλόπουλος set: τ.α Εισαγωγή στις επικοινωνίες και στα υπολογιστικά συστήματα Επικοινωνίες και Δίκτυα Τεχνολογία Υπολογιστών και Περιφερειακών Α. Αμδίτης Π. Ματζάκος Ηλεκτρονικές Διατάξεις 5 Ηλεκτρονικές κατασκευές 6 Αγγλικά Ειδικότητας Τεχνολογία Διατάξεων Ηλεκτρονικής Αρχές Αυτοματισμού Γενικά Ηλεκτρονικά (Μέρος Α Θεωρία) Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για Ηλεκτρονικούς Ι ELECTRONICS ELECTRONICS Α. Γκιόκας Ν.Γλώσσας Ε. Μπρακατσούλας Κ. Αρβανίτης Α. Διαμαντίδου Α. Διαμαντίδου set: τ.α. : set: τ.α.: ΕΚΔΟΣΗ Β' 996 Γ' ΤΕΛ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΗ Β' 996 Γ' ΤΕΛ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

14 Ειδκότητα : Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙ Ο ΚΑΘΗ ΓΗΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ Ηλεκτροτεχνία Κ. Βουρνάς ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙ ΣΜΟΣ Ι Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο Μ. Ιωαννίδη Φ. Τοπαλής κ.ά ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ι Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Σ.Αντωνόπουλος Θ. Γεωργάκης ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ- ΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Συστήματα Αυτοματισμών Α τόμος Τετράδιο εργαστηριακών ασκήσεων για το Εργαστήριο Αυτοματισμού Στοιχεία Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Ηλεκτρολογικού Σχεδίου Ν.Ζούλης Ν.Ζούλης Φ. Δημόπουλος t.a:

15 Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Β τεύχος Β. Δημητρόπουλος ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ESP Coursebook ELECTRICITY Α. Διαμαντίδου ΟΕΔΒ, Β έκδοση 997 Ειδικότητα : Τεχνικός Aυτοματισμού ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΑΘΗΤΗ Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Α Μέρος - Θεωρία) Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Β Μέρος- Εργαστήριο) Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος (Μέρος Α Θεωρία) Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος (Μέρος Β Εργαστήριο) ΣΥΝΟΔΕΥ ΤΙΚΟ Ν. Ασημάκης Ν. Ασημάκης Χ. Κανελλόπουλος Χ. Κανελλόπουλος Θα το χρησιμοποιήσουν & στη Γ τάξη ΕΠΑ.Λ set: τ.α set: τ.α set: τ.α.: set: τ.α Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Συστήματα Αυτοματισμών Α τόμος Ν.Ζούλης t.a:

16 Τετράδιο εργαστηριακών ασκήσεων για το Εργαστήριο Αυτοματισμού Ν.Ζούλης Αισθητήρες - Ενεργοποιητές Αρχές Αυτοματισμού Ν.Γλώσσας Ηλεκτρονικές κατασκευές 6 Αγγλικά Ειδικότητας Γενικά Ηλεκτρονικά (Μέρος Α Θεωρία) Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για Ηλεκτρονικούς Ι ELECTRONICS ELECTRONICS Ε. Μπρακατσούλας Κ. Αρβανίτης Α. Διαμαντίδου Α. Διαμαντίδου set: τ.α. : set: τ.α.: ΕΚΔΟΣΗ Β' 996 Γ' ΤΕΛ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΗ Β' 996 Γ' ΤΕΛ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Ειδικότητα : Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΑΘΗΤΗ Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Α Μέρος - Θεωρία) Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Β Μέρος- Εργαστήριο) ΣΥΝΟΔΕΥ ΤΙΚΟ Ν. Ασημάκης Ν. Ασημάκης Θα το χρησιμοποιήσουν & στη Γ τάξη ΕΠΑ.Λ set: τ.α set: τ.α

17 ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος (Μέρος Α Θεωρία) Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος (Μέρος Β Εργαστήριο) Χ. Κανελλόπουλος Χ. Κανελλόπουλος set: τ.α.: set: τ.α Εισαγωγή στις επικοινωνίες και στα υπολογιστικά συστήματα Επικοινωνίες και Δίκτυα Τεχνολογία Υπολογιστών και Περιφερειακών Α. Αμδίτης Π. Ματζάκος κ.ά Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών στοιχείων Ηλεκτρονικές κατασκευές 6 Αγγλικά Ειδικότητας Εκπομπή και Λήψη Ραδιοφωνικού Σήματος (Μέρος Β Εργαστήριο) Εργαστήριο Δικτύων Η/Υ Γενικά Ηλεκτρονικά (Μέρος Α Θεωρία) Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για Ηλεκτρονικούς Ι ELECTRONICS ELECTRONICS Ν. Τουσούνης κ.α Γ. Βουτυράς Ε. Μπρακατσούλας Κ. Αρβανίτης Α. Διαμαντίδου Α. Διαμαντίδου set: τ.α. : set: τ.α.: ΕΚΔΟΣΗ Β' 996 Γ' ΤΕΛ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΗ Β' 996 Γ' ΤΕΛ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 7

18 ΤΟΜΕΑΣ : ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ειδικότητα : Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής A/A ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Αρχιτεκτονικό Σχέδιο ΒΙΒΛΙ Ο ΚΑΘΗ ΓΗΤΗ ΣΥΝΟ ΔΕΥΤΙΚΟ Α. Μπουλαμάκη, Χ. Γούναλη ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΈΡΓΑ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Κτιριακά Έργα Ι Τεχνολογία Δομικών Υλικών Μ. Σακελλαρίου, Β. Σερέφογλου, Χ. Μαραβέας. Ν. Λίτινας, Φ.Γιαννακόπουλος Τοπογραφία Δ Σταθάς,. Α.Μπίθας ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Τοπογραφικό Σχέδιο Δ Σταθάς, Α.Μπίθας, Γ.Γεωργακόπουλος ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΜΕ Η/Υ Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια ΑUTOCAD από την πράξη «Επαγγελ ματικό Ε Σωτηριάδου, Θ.Τόλιας, Α.Κωνσταντινίδης Περιλαμβάνει σχεδίαση με Η/Υ σε δύο διαστάσεις και στοιχεία από σχεδίαση με Η/Υ σε τρεις διαστάσεις

19 Σχεδίαση μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Λογισμικό στην ΤΕΕ» Ε Σωτηριάδου, Θ.Τόλιας (πρόγραμμα ΑUTOCAD) ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Τοπογραφικό Σχέδιο Δ Σταθάς, Α.Μπίθας, Γ.Γεωργακόπουλος NEO BIBΛΙΟ 6 ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ Β. Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ειδικότητα : Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών Λογιστικές Εφαρμογές ΜΑΘΗΤΗ Λογιστικές Εφαρμογές (Τήρηση Βιβλίων Γ κατηγορίας) ΣΥΝΟΔΕΥ ΤΙΚΟ Π. Μίχος Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου Κ. Καλλιμάνη

20 5 Στοιχεία Δικαίου (Αστικού-Εμπορικού- Εργατικού) Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική Σύγχρονες Συναλλαγές 6 Αγγλικά Ειδικότητας Στοιχεία Αστικού και Εργατικού Δικαίου Α μέρος Αστικό Δίκαιο Στοιχεία Αστικού και Εργατικού Δικαίου Β μέρος Εργατικό Δίκαιο Οικονομικά Μαθηματικά Σύγχρονες Συναλλαγές English for office clerks English for office clerks Βάρκα Α., Αναγνωστοπούλο υ Α Αποστολόπουλου Θ. Ν. Θωμόπουλος Μ. Καναβός Ε.Βασσάλου κ.α Ε.Βασσάλου κ.α set: τ.α.: set: τ.β.: Ειδικότητα : Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics) Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΜΑΘΗΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥ ΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Έλεγχος Ποιότητας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Στοιχεία Δικαίου (Αστικού- Στοιχεία Αστικού και Εργατικού Δικαίου Α μέρος Αστικό Δίκαιο Βάρκα Α., set: τ.α.:

21 5 Εμπορικού- Εργατικού) Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική Στοιχεία Αστικού και Εργατικού Δικαίου Β μέρος Εργατικό Δίκαιο Οικονομικά Μαθηματικά Αναγνωστοπούλο υ Α Αποστολόπουλου Θ set: τ.β.: Αγγλικά Ειδικότητας English for office clerks English for office clerks Ε.Βασσάλου κ.α Ε.Βασσάλου κ.α Ειδικότητα : Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης ΜΑΘΗΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥ ΤΙΚΟ Εισαγωγή στο Marketing Αρχές Μάρκετινγκ Α. Βάθης, Δ. Ζωντήρος κ.ά Εισαγωγή στη Διαφήμιση ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις Δημόσιες Σχέσεις Κ. Κουτρομάνος κ.α Στοιχεία Δικαίου (Αστικού- Εμπορικού- Εργατικού) Στοιχεία Αστικού και Εργατικού Δικαίου Α μέρος Αστικό Δίκαιο Στοιχεία Αστικού και Εργατικού Δικαίου Β μέρος Εργατικό Δίκαιο Βάρκα Α., Αναγνωστοπούλο υ Α set: τ.α.: set: τ.β.:

22 5 Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική Οικονομικά Μαθηματικά Αποστολόπουλου Θ Αγγλικά Ειδικότητας English for office clerks Ε.Βασσάλου κ.α English for office clerks Ε.Βασσάλου κ.α Ειδικότητα : Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό Εισαγωγή στον Τουρισμό Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων Στοιχεία Δικαίου (Αστικού- Εμπορικού- Εργατικού- Τουριστικού) ΜΑΘΗΤΗ Κοινωνιολογία και Ψυχολογία Τουρισμού Λειτουργίες Ξενοδοχειακών Μονάδων Λειτουργίες Ξενοδοχειακών Μονάδων (Εργαστηριακός Οδηγός) Λειτουργίες Τουριστικών Γραφείων Στοιχεία Αστικού και Εργατικού Δικαίου Α μέρος Αστικό Δίκαιο Στοιχεία Αστικού και Εργατικού Δικαίου Β μέρος Εργατικό Δίκαιο ΣΥΝΟΔΕΥ ΤΙΚΟ Π. Μοίρα- Μυλωνοπούλου κ.ά Μ. Δρόσου κ.ά Μ. Δρόσου κ.ά Μ. Μπουρδή κ.ά Βάρκα Α., Αναγνωστοπούλο υ Α set: τ.α.: set: τ.β.:

23 5 Αγγλικά Ειδικότητας English for the hotel and tourist trade English for the hotel and tourist trade Π. Ντάσιου κ.α Π. Ντάσιου κ.α Γαλλικά ή Γερμανικά ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ειδικότητα : Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗ ΤΗ ΣΥΝΟ- ΔΕΥΤΙΚΟ Αυγουλάς Χρήστος, Ποδηματάς Κων/νος, Παπαστυλιανού Παναγιώτα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ) Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομία ) Γεωπονία και Ανάπτυξη Ζιωγάνας Χρήστος Μάττας Κων/νος κ.α Καζακόπουλος Λεωνίδας Κούτρου Αγγελική κ.α

24 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι ) Εκμηχάνιση Γεωργίας και Αρδεύσεις ) Γεωργικές Εγκαταστάσεις Κουτσοβίτης Νικόλαος, Μακρυγιάννης Παναγιώτης, Παγώνης Κων/νος Αγγελίδης Σωτήριος Γεωργακάκης Δημήτριος Καλογερά Αρχοντούλα ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Φυτοπροστασία 5 ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Φυτική Παραγωγή 6 ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ Αμπελουργία Τζάμος Ελευθέριος, Εμμανουήλ Νικόλαος, Πασπάτης Ευάγγελος, Βιτσαξάκης Γιώργος Καραμάνος Ανδρέας Αυγουλάς Χρήστος Βυθοπούλου Ελένη Σταυρακάκης Μανόλης, Συμινής Χαράλαμπος, Μπινιάρη Κατερίνα, Σωτηρόπου-λος Γεώργιος Ειδικότητα : Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ - ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ ΜΑΘΗΤΗ Εκτροφή Αγροτικών Ζώων ΙΙ ΣΥΝΟ- ΔΕΥΤΙΚ Ο Αποστολόπουλος Κ., κ.ά

25 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ )Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομία ) Γεωπονία και Ανάπτυξη Γεωργικές Εγκαταστάσεις Ζιωγάνας Χρήστος Μάττας Κων/νος Παπαργυρό-πουλος Χρήστος Ταχόπουλος Περικλής Καζακόπουλος Λεωνίδας Κούτρου Αγγελική Γιαννοπούλου Αναστασία Αγγελίδης Σωτήριος Γεωργακάκης Δημήτριος Καλογερά Αρχοντούλα ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Διατροφή Αγροτικών Ζώων Φεγγερός Κ., κ.ά 5 ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ζωική Παραγωγή Γεωργούδης Ανδρέας- Ιωσήφ κ.ά 6 ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ - ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ Μελισσοκομία- Σηροτροφία Εμμανουήλ Νικόλαος, κ. Ειδικότητα : Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ )Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομία ΚΑΘΗΓΗΤ Η ΣΥΝΟ- ΔΕΥΤΙΚ Ο Κίττας Κων/νος, Μαυρογιαννόπουλος Γεώργιος, Γεωργακόπουλος Γεώργιος, Σταθόπουλος Νικόλαος Ζιωγάνας Χρήστος Μάττας Κων/νος Παπαργυρό-πουλος Χρήστος Ταχόπουλος Περικλής 5

26 ) Γεωπονία και Ανάπτυξη Καζακόπουλος Λεωνίδας Κούτρου Αγγελική Γιαννοπούλου Αναστασία ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙΙ Γεωργικές Εγκαταστάσεις Αγγελίδης Σωτήριος Γεωργακάκης Δημήτριος Καλογερά Αρχοντούλα ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΑ- ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Φυτοτεχνία- Φυτοπροστασια Ζιώγας Βασίλειος, Βιτωράτος Ανδρέας. 5 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μηχανήματα και Εργαλεία Φυτοτεχνικών Έργων Κορυμπίδης Ιωάννης Μπάζιου Χαρούλα Χριστοδουλίδης Κων/νος 6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ Στοιχεία Αρχιτεκτονικής τοπίου Σεκλιζιώτης Σταμάτης Ροΐδης Χάρης Σκοτίδα Αικατερίνη Ειδικότητα : Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ )Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομία ) Γεωπονία και Ανάπτυξη ΚΑΘΗΓΗΤ Η ΣΥΝΟ- ΔΕΥΤΙΚ Ο Ε.Φισκατώρης Ζιωγάνας Χρήστος Μάττας Κων/νος Παπαργυρό-πουλος Χρήστος Ταχόπουλος Περικλής Καζακόπουλος Λεωνίδας Κούτρου Αγγελική Γιαννοπούλου Αναστασία isbn

27 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ) Γεωργικές Εγκαταστάσεις )Θερμοκηπιακές Εγκαταστάσεις Αγγελίδης Σωτήριος Γεωργακάκης Δημήτριος Καλογερά Αρχοντούλα Κίττας Κων/νος κ.α ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Μηχανολογικός Εξοπλισμός Γεωργικών Βιομηχανιών Γιαννιώτης Σταύρος, Αθανασόπου-λος Παναγιώτης, Μουζάκη Άννα 5 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Παραγωγή και Χειρισμός Γεωργικών Προϊόντων Μπουράνης Δημήτριος, Μαργαρίτη Άννα, Σωτηρίου Περικλής, Χωριανοπού-λου Στυλιανή 6 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ )Τρόφιμα Έτοιμα προς Κατανάλωση ) Ποιότητα - Ποιοτικός Έλεγχος Αρκουδήλος Ιωάννης, Γκόλφης Γεώργιος, Δροσινός Ελευθέριος Γαβριελάτου Χαρίκλεια, Γιαννακοπού-λου Κων/να, Κυριτσάκης Απόστολος, Τότσιου Γιολάντα Δ. Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ειδικότητα : Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού Ευστάθεια Μεταφορά Φορτίων Ναυτική Τέχνη Έκτακτες Ανάγκες Υ Ευστάθεια Μεταφορά Φορτίων Ναυτική Τέχνη Έκτακτες Ανάγκες ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ Κ. ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 7

28 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ειδικότητα : Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Μηχανολογικό Σχέδιο ΣΥΝΟ- ΔΕΥΤΙΚΟ Παναγιωτίδης Π. ΠΑΡΑΤ Η ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Εγκαταστάσεις Ψύξης ΙΙ Ηλεκτροτεχνία Μηχανολογικές Μετρήσεις Coursebook for Mechanical Engineering Technicians Heating Refrigeration E.S.P. Coursebook Βιβλίο καθηγητή Βιβλίο καθηγητή Μ. Κτενιαδάκης Κ. Βουρνάς κ. ά. Ν. Κωνσταντινίδης Α.Διαμαντίδου set: τ.α.:

29 ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ Β Τάξη ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: Ειδικότητα : Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Βασικά Θέματα Πληροφορικής Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων ΜΑΘΗΤΗ Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας Λειτουργικά Συστήματα ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Α. Σιδερίδης, Κ. Γιαλούρης, Α. Παπαδόπουλος, Κ. Σταθόπουλος Γ. Γώγουλος, Π. Εξαρχάκος, Α. Ζήσου, Ι. Κάβουρας, Κ. Λιβαδάς Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Βάσεις Δεδομένων Βάσεις Δεδομένων Τετράδιο Εργασιών Κ. Ζαχαρής, Χρ. Κουνιάκης, Ν. Κασιμάτης, Ι. Μανωλόπουλος, Θ. Οικονόμου ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ Ανάπτυξη Εφαρμογών Πολυμέσων Εφαρμογές Πολυμέσων Εφαρμογές Πολυμέσων Τετράδιο Εργασιών Ν. Αβραντίνης, Γ. Αναστασόπουλος, Β. Μπελεσιώτης, Ν. Σγουρός, Σ. Σωτήρχος, Θ. Παναγιωτόπουλος ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

30 Ειδικότητα: Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ Βασικά Θέματα Πληροφορικής Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων ΜΑΘΗΤΗ Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας Λειτουργικά Συστήματα ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Α. Σιδερίδης, Κ. Γιαλούρης, Α. Παπαδόπουλος, Κ. Σταθόπουλος Γ. Γώγουλος, Π. Εξαρχάκος, Α. Ζήσου, Ι. Κάβουρας, Κ. Λιβαδάς Εγκατάσταση - Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων Υλικό Υπολογιστών Συντήρηση Υπολογιστών Συντήρηση Υπολογιστών Τετράδιο Εργασίας Κ. Πεκμεστζή, Ι. Βογιατζή, Στ. Κουνάδη, Χρ. Μελέτη, Π. Μπουγά, Ι. Σιφναίου Χρ. Μελέτη, Σπ. Μπουρέλου, Κ. Πεκμεστζή, Ι. Σιφναίου ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων Τεχνικές Πωλήσεων Προϊόντων Πληροφορικής Ι. Κεχαγιάς, Κ. Λιβαδάς, Ι. Οικονόμου, Γ. Πανηγυράκης, Π. Τομαράς 0

31 Ειδικότητα : Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού Βασικά Θέματα Πληροφορικής ΜΑΘΗΤΗ Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας ΣΥΝΟ- ΔΕΥΤΙΚ Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Α. Σιδερίδης, Κ. Γιαλούρης, Α. Παπαδόπουλος, Κ. Σταθόπουλος ΠΑΡ/ΣΕΙΣ Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Λειτουργικά Συστήματα Γ. Γώγουλος, Π. Εξαρχάκος, Α. Ζήσου, Ι. Κάβουρας, Κ. Λιβαδάς Βάσεις Δεδομένων με Εφαρμογές στο Διαδίκτυο Βάσεις Δεδομένων Βάσεις Δεδομένων Τετράδιο Εργασιών Κ. Ζαχαρής, Χρ. Κουνιάκης, Ν. Κασιμάτης, Ι. Μανωλόπουλος, Θ. Οικονόμου ΣΥΝ/ΙΚΟ Σχεδίαση και Διαχείριση Ιστότοπων Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο Τετράδιο Εργασιών Χ. Δουληγέρης, Α. Βακάλη, Σ. Γκρίτζαλης, Χ. Πάτσα, Γ. Σούλτης, Δ. Τσέλιος ΣΥΝ/ΙΚΟ ΣΥΝ/ΙΚΟ

32 Α. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ειδικότητα : Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΑΘΗΤΗ Τεχνολογία μηχανολογικών κατασκευών ΚΑΘΗΓ ΗΤΗ ΣΥΝΟ ΔΕΥΤΙΚΟ Δημήτρης Δελλαπόρτας, Θωμάς Μανίκας, Ευάγγελος Τσούμας Μηχ. Τομέα Α τάξης ου κύκλου ΤΕΕ ΙΤΥΕ Κωδικός βιβλίου : ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Μηχανουργική Τεχνολογία Ι Coursebook for mechanical engineering technicians Γκ. Μανσούρ κ.ά Διαμαντίδου Αγγελική Τ.Ε.Ε. : Β' κύκλος : Αγγλικά Μηχανολογικού Τομέα set: τ.α.: Aριθμός DEWEY: , η έκδ Στοιχεία Ηλεκτρολογίας Λύσεις των Ασκήσεων Σ. Πάγκαλος ΒΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο Τετράδιο εργαστηριακών ασκήσεων για το Εργαστήριο Αυτοματισμού Φ. Τοπαλής Ν. Χαραλαμπάκης Θ. Ν. Ζούλης Π. Καφετζάκης Α.. Νικολόπουλος

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β και Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β, Γ και Δ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β και Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β, Γ και Δ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Β ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Β ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 0-0 Β ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Θρησκευτικά Βήματα Πίστης και Ζωής (Βιβλίο Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 0-0 Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Νεοελληνική Γλώσσα Έκφραση- Έκθεση Τεύχος Γ : Χρ. Τσολάκης Μαθηματικά Ι Μαθηματικά ΙΙ Φυσική ΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1336 26 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 77204/Γ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: 1. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Β & Γ ΤΑΞΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ.

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: 1. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Β & Γ ΤΑΞΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1053 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ2/88070/Δ4 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α τάξης Εσπερινών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κλάδων & Ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Πίνακας Κλάδων & Ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε. 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & Αριθ. Πρ. 85427/Γ2 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 01-06- 2011 Αριθ. Πρωτ. 62346/Γ2 Βαθμός Προτερ. ΕΞ.. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός ασφαλείας :

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός ασφαλείας : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/ νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα».

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Λαμία 1-08-2013 Αρ. Πρωτ.: 1221

Λαμία 1-08-2013 Αρ. Πρωτ.: 1221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3o χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Tηλέφωνο: 2231060104/60119 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός εξεταστέας διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ τάξης των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2008-2009.

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός εξεταστέας διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ τάξης των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2008-2009. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Αθήνα, 25-09- 2008 Αριθ. Πρωτ.1122482/Γ2 Βαθμός Προτερ. ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθµός ασφαλείας : Μαρούσι, 12-09-2011 Αριθ. Πρωτ. 104035/Γ2 Βαθµός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθµός ασφαλείας : Μαρούσι, 12-09-2011 Αριθ. Πρωτ. 104035/Γ2 Βαθµός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Φ.Ε.Κ. 2157 Β / 27-09-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. / νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθµός ασφαλείας : Μαρούσι, 10-11 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 139093/Γ2 Βαθµός Προτερ.

Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθµός ασφαλείας : Μαρούσι, 10-11 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 139093/Γ2 Βαθµός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. / νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) Από το σχολικό έτος 2008-2009 οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑ.Λ. που θα είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 Εξετάσεις κατόχων πτυχίου Β κύκλου ΤΕΕ και εξετάσεις τελειοφοίτων (Α ομάδας) ΕΠΑΛ Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/)

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 17-3 -2015 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ253.2/44764/Α5 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΝΕΟ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

(ΝΕΟ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 ΙΕΚ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ + ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΓΟΝΕΙΣ & ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΓΟΝΕΙΣ & ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΟΔΟΣ ΑΡΠΑΚΟΥΛΑΚΗΔΩΝ, ΜΟΥΡΝΙΕΣ, ΧΑΝΙΑ ΤΗΛ.: 28210 93155, 28210 88699 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.epal elvenizelou.gr FACEBOOK: http://www.facebook.com/epalelvenizelou

Διαβάστε περισσότερα

----- ------ 210-344 3306 Ε-mail: t09tee07@minedu.gov.gr

----- ------ 210-344 3306 Ε-mail: t09tee07@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ------ Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 126773/Γ2 Καθορισμός εξεταστέας διδακτέας ύλης των Πανελλα δικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ Τάξης Ημε ρησίων και Δ Τάξης Εσπερινών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Α

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Α Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Α Α) ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οι υποψήφιοι των ημερησίων ΕΠΑ.Λ της ομάδας Α που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, στις Ανώτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 126773/Γ2 Καθορισμός εξεταστέας διδακτέας ύλης των Πανελλα δικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ Τάξης Ημε ρησίων και Δ Τάξης Εσπερινών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) ΑΔΑ: ΒΛ1Η9-43Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 19-11 - 2013 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ........ Οδός:......... Ταχ. κώδικας:...... Δήμος/Κοινότητα:...... Αρ. τηλ.:..... Αρ. φαξ:..... Ημερομηνία:...... Αποθήκη Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 25 ης Μαρτίου 24 2234 Λατσιά ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 14-12 - 2009 ΤΜΗΜΑ Α & Β Αρ.Πρωτ.Βαθµός Προτερ. Φ.251/ 154552 /B6 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

β) να εγγραφούν στο Γ εξάµηνο ΙΕΚ σε αντίστοιχες ειδικότητες για απόκτηση

β) να εγγραφούν στο Γ εξάµηνο ΙΕΚ σε αντίστοιχες ειδικότητες για απόκτηση Οργάνωση & Λειτουργία Οι σπουδές στα ΤΕΕ διαρκούν µέχρι και τρία χρόνια. Περιλαµβάνουν διάφορους επιµέρους τοµείς και ειδικότητες σε δύο κύκλους (1 ος και 2 ος ). Ο 1 ος κύκλος διαρκεί δύο χρόνια ( τρία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ, ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. και λοιπές διατάξεις

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ, ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. και λοιπές διατάξεις ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ, ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις Αποκωδικοποίηση βασικών διατάξεων του Νόμου 4186 (ΦΕΚ 193/17.09.2013) 1 Περιεχόμενα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κάτοχοι πτυχίου Α κύκλου Τ.Ε.Ε. Εγγράφονται σε : Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου Γ ΕΠΑ.Λ. Μηχανικών & Ηλεκτρολογικών. Κατασκευών.

Κάτοχοι πτυχίου Α κύκλου Τ.Ε.Ε. Εγγράφονται σε : Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου Γ ΕΠΑ.Λ. Μηχανικών & Ηλεκτρολογικών. Κατασκευών. Η αντιστοιχία των ειδικοτήτων για τις εγγραφές στα ΕΠΑ.Λ., των κατόχων πτυχίου Α κύκλου ΤΕΕ, των κατόχων πτυχίου Α κύκλου ΤΕΕ των λοιπών υπουργείων, των κατόχων πτυχίου ΤΕΛ και Β κύκλου ΤΕΕ με αυτές των

Διαβάστε περισσότερα