Εκπαιδευτικός ΒΥΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΠΕ14.04) Τετ. Παρ. 1ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - 5ο ΕΚ Αν. Αττικής. Ζωική Παραγωγή 12:40-13:20 10:00-10:45 9:00-9:45 13:20-14:00

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκπαιδευτικός ΒΥΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΠΕ14.04) Τετ. Παρ. 1ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - 5ο ΕΚ Αν. Αττικής. Ζωική Παραγωγή 12:40-13:20 10:00-10:45 9:00-9:45 13:20-14:00"

Transcript

1 Εκπαιδευτικός ΒΥΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΠΕ.0) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Ζωική αγωγή ΓΣ Ζωική αγωγή ΓΣ Ζωική αγωγή ΓΣ

2 Εκπαιδευτικός ΝΤΟΚΟΣ ΩΡΓΙΟΣ (ΠΕ0) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Θρησκευτικά Θρησκευτικά Θρησκευτικά Θρησκευτικά Αγ Αο ΒΟδ Θρησκευτικά Θρησκευτικά Θρησκευτικά Θρησκευτικά ΒΟδ Αο ΒΠδ/ΒΠλ Θρησκευτικά Θρησκευτικά Θρησκευτικά Αγ Θρησκευτικά Β Θρησκευτικά Απ Ερευνητική Εργασία - Project Αγ Θρησκευτικά Αγ Θρησκευτικά Απ Ερευνητική Εργασία - Project Αγ

3 Εκπαιδευτικός ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΕ0) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Λογοτεχνία Ιστορία Ιστορία Απ Αγ Αο Γλώσσα Γ Ιστορία Λογοτεχνία Απ Αγ Ιστορία Γλώσσα Γ Αο Γλώσσα Γ Λογοτεχνία Ιστορία ΓΟ Αο Απ Γλώσσα Γ Γλώσσα Γ ΓΣ/ΓΤ ΓΠ

4 Εκπαιδευτικός ΣΤΑΥΡΟΥΛΙ ΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΠΕ0) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Αο Αγ Αο Λογοτεχνία Γλώσσα Γλώσσα Απ Απ ΓΠ Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Αγ Απ Αο Λογοτεχνία Λογοτεχνία Γλώσσα Αγ Αο ΓΤ Γλώσσα Γλώσσα Αο ΓΟ

5 Εκπαιδευτικός ΜΑΜΙΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ (ΠΕ0) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Γλώσσα Λογοτεχνία Β Αγ Λογοτεχνία Λογοτεχνία Β Γλώσσα Γλώσσα Λογοτεχνία ΒΠδ/ΒΠλ ΒΟδ ΒΠδ/ΒΠλ Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα ΒΟδ

6 Εκπαιδευτικός ΑΒΡΑΜΙ ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΠΕ0) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Λογοτεχνία Γλώσσα Γλώσσα ΒΟδ Αγ Αγ Γλώσσα Απ Ιστορία Αγ Ιστορία Λογοτεχνία Λογοτεχνία Αγ ΒΟδ Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Απ Αγ Γλώσσα Γλώσσα Λογοτεχνία Λογοτεχνία Αγ

7 Εκπαιδευτικός ΙΑΚΩΒΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΠΕ0) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής ΓΠ Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής ΓΠ Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής ΓΤ Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής ΓΠ Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής ΓΤ Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής ΓΟ Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής ΓΤ Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής ΓΤ Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής ΓΟ Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής ΓΠ

8 Εκπαιδευτικός ΡΟΥΖΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΠΕ0) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: ΓΣ/ΓΤ ΓΤ ΓΣ/ΓΤ ΓΠ ΓΤ ΓΠ ΓΣ/ΓΤ ΓΠ ΓΤ ΓΣ/ΓΤ ΓΠ ΓΤ

9 Εκπαιδευτικός ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΠΕ0) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Γεωµετρία Αο Αο Β Γεωµετρία ΒΠδ/ΒΠλ Αο Απ Αο Γεωµετρία Απ ΒΠδ/ΒΠλ Αο Γεωµετρία Γεωµετρία Β Αο Β ΒΠδ/ΒΠλ Αο Αο Απ

10 Εκπαιδευτικός ΠΡΟΥΣΑΛΙ ΗΣ ΩΡΓΙΟΣ (ΠΕ0) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Γεωµετρία ΓΟ ΒΟδ ΓΟ ΒΟδ Απ ΒΟδ ΓΟ ΒΟδ Γεωµετρία ΒΟδ Απ ΓΟ Απ Γεωµετρία Γεωµετρία ΓΟ Απ Απ ΒΟδ

11 Εκπαιδευτικός ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΕ0) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: ΓΟ ΓΠ Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής ΓΟ Γεωµετρία Γεωµετρία ΓΠ ΓΟ ΓΠ ΓΟ Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής ΓΟ ΓΠ ΓΟ Γεωµετρία ΓΠ ΓΟ

12 Εκπαιδευτικός ΡΟΒΙΘΑΚΗ ΘΕΟ ΩΡΑ (ΠΕ0) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Οικονοµικά Μαθηµατικά και Στατιστική ΒΟδ Αγ Αγ Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής ΓΣ Οικονοµικά Μαθηµατικά και Στατιστική ΒΟδ Οικονοµικά Μαθηµατικά και Στατιστική ΒΟδ Γεωµετρία Αγ Αγ Αγ Οικονοµικά Μαθηµατικά και Στατιστική ΒΟδ Οικονοµικά Μαθηµατικά και Στατιστική ΒΟδ Αγ Αγ Οικονοµικά Μαθηµατικά και Στατιστική ΒΟδ Γεωµετρία Αγ Γεωµετρία Αγ Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής ΓΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Αγ Αγ Β Αγ

13 Εκπαιδευτικός ΚΑΣΙ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕ0.0) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Χηµεία Χηµεία ΓΤ Χηµεία Χηµεία ΒΟδ ΒΟδ Χηµεία Β ΓΤ Χηµεία ΒΠδ/ΒΠλ ΒΟδ ΒΟδ ΓΤ

14 Εκπαιδευτικός ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΩΡΓΙΟΣ (ΠΕ0.0) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Χηµεία Απ Απ Αγ Αγ Χηµεία Χηµεία Απ Αγ Αο Απ Χηµεία Χηµεία Αο Αο Αο Αγ Αγ Χηµεία Αγ Αο Αο Απ Χηµεία Απ ΒΠδ/ΒΠλ Αο Αο

15 Εκπαιδευτικός ΜΠΟΡ ΟΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΠΕ0.0) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: ΓΠ ΓΟ ΓΣ/ΓΤ ΓΠ ΓΟ ΓΠ ΓΟ ΓΟ ΓΣ/ΓΤ ΓΟ ΓΟ ΓΠ ΓΠ ΓΠ ΓΣ/ΓΤ

16 Εκπαιδευτικός ΜΠΑΤΖΑΝΗ ΕΥΑΓΛΙΑ (ΠΕ0.0) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Χηµεία Χηµεία Χηµεία Χηµεία Χηµεία Β Απ Αγ Αγ Αγ Χηµεία Χηµεία Χηµεία Χηµεία Απ Αγ Αγ Αγ

17 Εκπαιδευτικός ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (ΠΕ0) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Αγγλικά Απ Αγγλικά-Οικονοµική Ορολογία Αγγλικά Αο Αγγλικά-Οικονοµική Ορολογία ΓΟ Αγγλικά Ειδικότητας Ι Αγγλικά-Οικονοµική Ορολογία ΓΟ Αγγλικά-Οικονοµική Ορολογία Αγγλικά Αγγλικά Αγγλικά Αγγλικά Απ Απ Αο Αο Αγγλικά Αο Αγγλικά-Οικονοµική Ορολογία ΓΟ Αγγλικά-Οικονοµική Ορολογία ΓΟ

18 Εκπαιδευτικός ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΘΗΝΑ (ΠΕ0) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Αγγλικά Αγγλικά Ειδικότητας Ι Αγγλικά Ειδικότητας Ι Αγ ΒΟδ ΒΟδ Αγγλικά Αγγλικά Αγγλικά Αγγλικά Αγ ΒΠδ/ΒΠλ Αγγλικά Ειδικότητας Ι Αγγλικά Αγγλικά Αγγλικά ΒΟδ ΒΟδ Αγ ΒΟδ Αγγλικά Αγγλικά Αγγλικά Αγ Αγ Β Αγγλικά Ειδικότητας Ι Αγγλικά Αγγλικά Αγγλικά ΒΟδ Αγ

19 Εκπαιδευτικός ΜΠΟΥΤΟΥ ΕΥΑΓΛΙΑ (ΠΕ0) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Γερµανικά Γερµανικά

20 Εκπαιδευτικός ΜΠΟΥΤΣΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΕ) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Αγωγή Αγωγή Αγωγή ΒΠδ/ΒΠλ Αγωγή Αγωγή Αγωγή Αγ Αγ Απ Αγωγή Αγωγή Αγωγή Απ Αο Αγ Αγωγή Αγωγή Αγωγή Αγωγή Απ Αγ Αο Αγωγή Αγωγή Αγωγή Αγωγή Αγωγή Αγ Απ Αγ Β

21 κπαιδευτικός ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΕ ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Αγωγή ΒΟδ Αγωγή ΒΟδ

22 Εκπαιδευτικός ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΗ ΩΡΓΙΑ (ΠΕ09) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Λογιστικές Εφαρµογές Ε ΒΟδ Σύγχρονο ριβάλλον Γραφείου Ε ΒΟδ Ε- Ε-α Λειτουργίες Ξενοδοχειακών Μονάδων Ε Λογιστικές Εφαρµογές Ε ΒΟδ Ε- Ε- Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων Ε Τουριστικό Marketing Ε- Τουριστικό Marketing Τουριστικές Εφαρµογές Η/Υ Ε-α Σύγχρονο ριβάλλον Γραφείου Ε Σύχρονες Συναλλαγές Θ Σύχρονες Συναλλαγές Θ ΒΟδ ΒΟδ ΒΟδ Ε-β

23 Εκπαιδευτικός ΝΟΧΟΥΤΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΠΕ09) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Στοιχεία Λογιστικής Εταιριών Λογιστικές Εφαρµογές Ε Στοιχεία Λογιστικής Εταιριών ΓΟ ΓΟ ΓΟ Ε-α Στοιχεία Λογιστικής Εταιριών Λογιστικές Εφαρµογές Ε Στοιχεία Λογιστικής Εταιριών ΓΟ ΓΟ ΓΟ Λογιστικές Εφαρµογές Ε ΓΟ Ε-β Λογιστικές Εφαρµογές Ε ΒΟδ Ε-α Ε-α Λογιστικές Εφαρµογές Ε Λογιστικές Εφαρµογές Θ Στοιχεία Λογιστικής Εταιριών ΒΟδ ΒΟδ ΓΟ Ε- Στοιχεία Λογιστικής Εταιριών Λογιστικές Εφαρµογές Θ Λογιστικές Εφαρµογές Ε ΓΟ ΒΟδ ΓΟ Ε-α

24 κπαιδευτικός ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΠΕ09 ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας II Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Ε Ε- Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας II ΓΟ Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Ε Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας II Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας II ΓΟ Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας II ΓΟ Ε- Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας II Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας II ΓΟ Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας II ΓΟ Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας II ΓΟ Σύχρονες Συναλλαγές Ε ΒΟδ Τουριστικές Εφαρµογές Η/Υ Ε- Ε-α Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας II ΓΟ Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας II ΓΟ Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας II

25 Εκπαιδευτικός ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΠΕ09) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Λογιστικές Εφαρµογές Ε ΓΟ Λογιστικές Εφαρµογές Ε ΒΟδ Ε-α Ε- Λογιστικές Εφαρµογές Ε ΓΟ Λογιστικές Εφαρµογές Ε ΒΟδ Ε-β Ε- Λογιστικές Εφαρµογές Ε ΓΟ Λογιστικές Εφαρµογές Ε ΒΟδ Ε-α Ε-α Λογιστικές Εφαρµογές Ε ΒΟδ Λογιστικές Εφαρµογές Θ ΒΟδ ΒΟδ Ε- Λογιστικές Εφαρµογές Θ Λογιστικές Εφαρµογές Ε ΓΟ Ε-α

26 Εκπαιδευτικός ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΙΚΗ (ΠΕ) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Στοιχεία ικαίου Στοιχεία ικαίου ΣΕΠ Στοιχεία ικαίου ΒΟδ Αο ΒΟδ Στοιχεία ικαίου Στοιχεία ικαίου Στοιχεία ικαίου ΒΟδ ΒΟδ ΣΕΠ Στοιχεία ικαίου Σύχρονες Συναλλαγές Ε Στοιχεία ικαίου Αο ΒΟδ ΒΟδ Ε- Στοιχεία ικαίου Στοιχεία ικαίου ΣΕΠ Στοιχεία ικαίου ΒΟδ Αο ΒΟδ Στοιχεία ικαίου ΣΕΠ Στοιχεία ικαίου ΒΟδ Αο

27 Εκπαιδευτικός ΚΡΕΜΜΥ ΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΕ) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Πολιτειακή Παιδεία Πολιτειακή Παιδεία Πολιτειακή Παιδεία ηµόσιες Σχέσεις Αγ Απ Αο ΓΟ Πολιτειακή Παιδεία Πολιτειακή Παιδεία ηµόσιες Σχέσεις Αο Απ ΓΟ Πολιτειακή Παιδεία Πολιτειακή Παιδεία Πολιτειακή Παιδεία Απ Αγ Αγ Πολιτειακή Παιδεία Πολιτειακή Παιδεία Πολιτειακή Παιδεία Αο Αγ Αο Πολιτειακή Παιδεία Πολιτειακή Παιδεία Πολιτειακή Παιδεία Αγ Απ Αγ

28 Εκπαιδευτικός ΑΛΕΞΑΤΟΥ ΑΜΑΛΙΑ (ΠΕ) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Σύχρονες Συναλλαγές Ε ΒΟδ Ε- Εισαγωγή στον Τουρισµό Εισαγωγή στον Τουρισµό Ερευνητική Εργασία - Project Αο Εισαγωγή στον Τουρισµό Ερευνητική Εργασία - Project Αο

29 Εκπαιδευτικός ΛΑΤΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΠΕ8.0) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Σύγχρονο ριβάλλον Γραφείου Ε ΒΟδ Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου ΓΟ Ε-β Ε- Σύγχρονο ριβάλλον Γραφείου Θ ΒΟδ Οργάνωση Γραφείου και Αρχείων ΓΟ Οργάνωση Γραφείου και Αρχείων ΓΟ Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου ΓΟ Οργάνωση Γραφείου και Αρχείων ΓΟ Ε-β Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου ΓΟ Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου ΓΟ Ε-β Ε- Σύγχρονο ριβάλλον Γραφείου Θ ΒΟδ Σύγχρονο ριβάλλον Γραφείου Ε ΒΟδ Οργάνωση Γραφείου και Αρχείων ΓΟ Ε-

30 Εκπαιδευτικός ΒΙ ΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΠΕ8.0) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Σύγχρονο ριβάλλον Γραφείου Ε ΒΟδ Σύγχρονο ριβάλλον Γραφείου Ε ΒΟδ Ε-β Ε-α Σύγχρονο ριβάλλον Γραφείου Θ ΒΟδ Αρχές Λογιστικής Αο Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου Αρχές Λογιστικής ΓΟ Αο Ε-β Σύγχρονο ριβάλλον Γραφείου Θ ΒΟδ Σύχρονες Συναλλαγές Ε ΒΟδ Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου ΓΟ Ε- Σύγχρονο ριβάλλον Γραφείου Ε ΒΟδ Ε-β Σύγχρονο ριβάλλον Γραφείου Ε ΒΟδ Ε-β Ε-

31 Εκπαιδευτικός ΣΚΟΥΡΤΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΠΕ8.0) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Οργάνωση και ιοίκηση Αο Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων ΓΟ Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων ΓΟ Οργάνωση και ιοίκηση Αο Οργάνωση και ιοίκηση Αο Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων ΓΟ Οργάνωση και ιοίκηση Αο Οργάνωση και ιοίκηση Αο Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οργάνωση και ιοίκηση Αο Οργάνωση και ιοίκηση Αο Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων ΓΟ Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων ΓΟ Οργάνωση και ιοίκηση Αο Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Λειτουργίες Τουριστικών Γραφείων Ε Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων ΓΟ Ε-

32 Εκπαιδευτικός ΤΣΩΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕ8.) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Ε Λειτουργίες Τουριστικών Γραφείων Θ Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου ΓΟ Ε- Ε- Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Ε Λειτουργίες Ξενοδοχειακών Μονάδων Ε Λειτουργίες Τουριστικών Γραφείων Θ Ε- Ε- Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Θ Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων Ε Ε- Λειτουργίες Ξενοδοχειακών Μονάδων Θ Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων Θ Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου ΓΟ Ε- Λειτουργίες Ξενοδοχειακών Μονάδων Θ Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Θ Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων Θ Λειτουργίες Τουριστικών Γραφείων Ε Λειτουργίες Τουριστικών Γραφείων Θ Ε-

33 Εκπαιδευτικός ΓΛΥΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΠΕ.0) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Υγιεινή και Ασφάλεια οφίµων Ε ΓΤ Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις Θ ΓΣ Υγιεινή και Ασφάλεια οφίµων Θ ΓΤ Υγιεινή και Ασφάλεια οφίµων Θ ΓΤ Ε-8-ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υγιεινή και Ασφάλεια οφίµων Ε ΓΤ Υγιεινή και Ασφάλεια οφίµων Ε ΓΤ Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες Θ Φυτά Κηποτεχνίας Θ Ε-8-ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε-8-ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες Ε Υγιεινή και Ασφάλεια οφίµων Θ ΓΤ Φυτά Κηποτεχνίας Ε Ε--ΠΡΟΒΟΛΩΝ Ε--ΠΡΟΒΟΛΩΝ Φυτά Κηποτεχνίας Θ Εφαρµογές Η/Υ - Σχεδιασµός Θ Υγιεινή και Ασφάλεια οφίµων Θ ΓΤ Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις Θ ΓΣ Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις Ε ΓΣ Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες Θ Εφαρµογές Η/Υ - Σχεδιασµός Θ Ε--ΣΧΕ ΙΟΥ

34 κπαιδευτικός ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΠΕ.0) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: ιαµόρφωση Τοπίου Ε ιαµόρφωση Τοπίου Θ Ε--ΠΡΟΒΟΛΩΝ ιαµόρφωση Τοπίου Θ Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων Θ ΓΤ Φυτική αγωγή Θ ΓΣ Φυτοτεχνία Φυτοπροστασία Θ Φυτοπροστασία Θ Φυτοπροστασία Θ Φυτική αγωγή Θ Φυτοπροστασία Θ ΓΣ ΓΣ Φυτοτεχνία Φυτοπροστασία Θ Φυτική αγωγή Θ ΓΣ Φυτοπροστασία Θ ΓΣ Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων Θ ΓΤ Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων Θ ΓΤ ιαµόρφωση Τοπίου Θ Φυτοπροστασία Ε ΓΣ Ε--ΩΠΟΝΙΑΣ

35 Εκπαιδευτικός ΤΟΤΟΜΗΣ ΩΡΓΙΟΣ (ΠΕ.0) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονοµία Ε Κατασκευές Αγροβιοτεχνίας Θ Συσκευασία οφίµων Ε ΓΤ Ε--ΠΡΟΒΟΛΩΝ Ε--ΣΧΕ ΙΟΥ Κατασκευές Αγροβιοτεχνίας Θ αγωγή και Χειρισµός Γεωργικών Προιόντων Ε Συσκευασία οφίµων Θ ΓΤ Συσκευασία οφίµων Θ ΓΤ Ε--ΣΧΕ ΙΟΥ Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονοµία Ε Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονοµία Ε αγωγή και Χειρισµός Γεωργικών Προιόντων Θ Ε--ΣΧΕ ΙΟΥ Ε--ΣΧΕ ΙΟΥ Κατασκευές Αγροβιοτεχνίας Ε Συσκευασία οφίµων Θ Συσκευασία οφίµων Θ ΓΤ ΓΤ Ε-8-ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μηχανολογικός Εξοπλισµός Γεωργικών Βιοµηχανιών Ε αγωγή και Χειρισµός Γεωργικών Προιόντων Θ Συσκευασία οφίµων Ε ΓΤ Ε--ΩΠΟΝΙΑΣ Ε--ΣΧΕ ΙΟΥ

36 Εκπαιδευτικός ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΩΡΓΙΟΣ (ΠΕ.0) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονοµία Θ Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονοµία Θ Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονοµία Θ Μηχανήµατα και Εργαλεία Φυτοτεχνικών Έργων Θ Μηχανήµατα και Εργαλεία Φυτοτεχνικών Έργων Ε Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονοµία Θ Αµπελουργία Ε Ε--ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ε--ΩΠΟΝΙΑΣ Γεωργική Μηχανική Ι Ε Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονοµία Θ Ε--ΩΠΟΝΙΑΣ Αρδευτικά ίκτυα Ε Μηχανήµατα και Εργαλεία Φυτοτεχνικών Έργων Ε Ε--ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ε--ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονοµία Θ Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας Ε Μηχανήµατα και Εργαλεία Φυτοτεχνικών Έργων Θ Ε--ΣΧΕ ΙΟΥ

37 Εκπαιδευτικός ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ (ΠΕ.0) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: ΣΕΠ Αγ ΣΕΠ Αγ ΣΕΠ Αγ Μηχανολογικός Εξοπλισµός Γεωργικών Βιοµηχανιών Θ ΣΕΠ Αγ ΣΕΠ Αγ Μηχανολογικός Εξοπλισµός Γεωργικών Βιοµηχανιών Θ ΣΕΠ Αγ

38 Εκπαιδευτικός ΕΡΑΚΟΓΛΟΥ ΚΛΗΜΗΣ (ΠΕ.0) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Αρχές Επεξεργασίας οφίµων Ε ΓΤ Εκµηχάνιση Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων Θ ΓΣ Αρδευτικά ίκτυα Θ Ε-8-ΤΡΟΦΙΜΩΝ αγωγή και Χειρισµός Γεωργικών Προιόντων Ε Φυτοπροστασία Ε Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων Θ ΓΤ Ε--ΣΧΕ ΙΟΥ Ε--ΩΠΟΝΙΑΣ Εκµηχάνιση Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων Θ ΓΣ Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων Ε ΓΤ Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων Θ ΓΤ Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων Θ ΓΤ Ε-8-ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κατασκευές Αγροβιοτεχνίας Ε Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων Θ ΓΤ Ε-8-ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μηχανολογικός Εξοπλισµός Γεωργικών Βιοµηχανιών Ε Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων Θ ΓΤ Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων Θ ΓΤ Ε--ΩΠΟΝΙΑΣ

39 Εκπαιδευτικός ΣΥΜΕΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΠΕ.0) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Υγιεινή και Ασφάλεια οφίµων Ε ΓΤ Αµπελουργία Θ Εκµηχάνιση Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων Ε ΓΣ Γεωργική Μηχανική ΙΙΙ Ε Ε-8-ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε--ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ε--ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Εκµηχάνιση Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων Ε ΓΣ Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονοµία Ε Εκµηχάνιση Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων Ε ΓΣ ιασφάλιση Ποιότητας οφίµων και Ποτών Ε Ερευνητική Εργασία - Project Αγ Ε--ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ε--ΣΧΕ ΙΟΥ Ε--ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ε-8-ΤΡΟΦΙΜΩΝ

40 ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής Εκπαιδευτικός ΡΕΡΗ ΕΛΕΝΗ (ΠΕ8.) 8: - 9:00 9:00-9: Γεωργική Μηχανική ΙΙΙ Ε Ε--ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας Θ Γεωργική Μηχανική Ι Θ Γεωργική Μηχανική ΙΙΙ Θ Φυτική αγωγή Ε ΓΣ Ε--ΠΡΟΒΟΛΩΝ Γεωργική Μηχανική ΙΙΙ Θ Γεωργική Μηχανική Ι Ε Φυτική αγωγή Θ Ε--ΩΠΟΝΙΑΣ Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας Θ Φυτική αγωγή Θ Φυτική αγωγή Ε Εφαρµογές Η/Υ - Σχεδιασµός Ε Ε--ΩΠΟΝΙΑΣ Ε--ΣΧΕ ΙΟΥ Γεωργική Μηχανική Ι Θ Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας Ε Ε--ΣΧΕ ΙΟΥ

41 Εκπαιδευτικός ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΠΕ8.) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Αρχές Επεξεργασίας οφίµων Ε ΓΤ Ε-8-ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υγιεινή και Ασφάλεια οφίµων Ε ΓΤ Ε-8-ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μηχανήµατα και Εργαλεία Φυτοτεχνικών Έργων Ε Ε--ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων Ε ΓΤ Ε-8-ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων Ε ΓΤ Φυτική αγωγή Ε Ε-8-ΤΡΟΦΙΜΩΝ Φυτοτεχνία Φυτοπροστασία Ε Ε--ΩΠΟΝΙΑΣ Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων Ε ΓΤ Ε-8-ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε-8-ΤΡΟΦΙΜΩΝ

42 Εκπαιδευτικός ΜΥΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (ΠΕ8.0) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Θερµοκήπια και Εξοπλισµοί Ε Ε--ΩΠΟΝΙΑΣ Φυτοπροστασία Ε Αµπελουργία Ε Ε--ΩΠΟΝΙΑΣ Ε--ΩΠΟΝΙΑΣ Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες Ε Φυτά Κηποτεχνίας Ε Ε--ΠΡΟΒΟΛΩΝ Ε--ΠΡΟΒΟΛΩΝ Αρδευτικά ίκτυα Ε Εφαρµογές Η/Υ - Σχεδιασµός Ε Ε--ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ε--ΣΧΕ ΙΟΥ Φυτοτεχνία Φυτοπροστασία Ε Ε-8-ΤΡΟΦΙΜΩΝ

43 Εκπαιδευτικός ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΦΡΟ ΙΤΗ (ΠΕ8.0) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Θερµοκήπια και Εξοπλισµοί Ε Αρχές Αγροτικής αγωγής Αγ Συσκευασία οφίµων Ε ΓΤ Ε--ΩΠΟΝΙΑΣ Ε--ΣΧΕ ΙΟΥ Μηχανήµατα και Εργαλεία Φυτοτεχνικών Έργων Θ Αρχιτεκτονική Τοπίου Αρχές Αγροτικής αγωγής Αγ Αρχές Αγροτικής αγωγής Αγ Αρχές Αγροτικής αγωγής Αγ Αρχιτεκτονική Τοπίου Αρχές Αγροτικής αγωγής Αγ Θερµοκήπια και Εξοπλισµοί Θ Μηχανήµατα και Εργαλεία Φυτοτεχνικών Έργων Θ Αρχές Αγροτικής αγωγής Αγ Μηχανήµατα και Εργαλεία Φυτοτεχνικών Έργων Ε Ε--ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Θερµοκήπια και Εξοπλισµοί Θ Αρχές Αγροτικής αγωγής Αγ Αρχές Αγροτικής αγωγής Αγ Αρχές Αγροτικής αγωγής Αγ

44 Εκπαιδευτικός ΧΡΗΣΤΟΥ ΩΡΓΙΑ (ΠΕ8.) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Αρχές Τεχνολογίας οφίµων Αγ Αρχές Επεξεργασίας οφίµων Ε ΓΤ Ε-8-ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρχές Τεχνολογίας οφίµων Αγ Αρχές Επεξεργασίας οφίµων Θ ΓΤ Αρχές Επεξεργασίας οφίµων Θ ΓΤ αγωγή Έτοιµων οφίµων και Ποτών Αρχές Επεξεργασίας οφίµων Θ ΓΤ Αρχές Τεχνολογίας οφίµων Αγ Αρχές Επεξεργασίας οφίµων Θ ΓΤ Αρχές Τεχνολογίας οφίµων Αγ αγωγή Έτοιµων οφίµων και Ποτών Αρχές Τεχνολογίας οφίµων Αγ Αρχές Επεξεργασίας οφίµων Θ ΓΤ Αρχές Τεχνολογίας οφίµων Αγ Αρχές Τεχνολογίας οφίµων Αγ Αρχές Τεχνολογίας οφίµων Αγ Αρχές Επεξεργασίας οφίµων Θ ΓΤ Αρχές Τεχνολογίας οφίµων Αγ

45 Εκπαιδευτικός ΛΑΜΠΡΙ ΟΥ ΑΓΛΙΚΗ (ΠΕ8.) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Αρχές Επιστήµης της ιατροφής Αγ Αρχές Επιστήµης της ιατροφής Αγ Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων Θ ΓΤ ιασφάλιση Ποιότητας οφίµων και Ποτών Θ Αρχές Επιστήµης της ιατροφής Αγ ιασφάλιση Ποιότητας οφίµων και Ποτών Θ Αρχές Επιστήµης της ιατροφής Αγ Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων Θ ΓΤ Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων Ε ΓΤ ιασφάλιση Ποιότητας οφίµων και Ποτών Ε Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων Θ ΓΤ Ε-8-ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε-8-ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων Ε ΓΤ Αρχές Επιστήµης της ιατροφής Αγ Αρχές Επιστήµης της ιατροφής Αγ Ε-8-ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρχές Επιστήµης της ιατροφής Αγ Αρχές Επιστήµης της ιατροφής Αγ Αρχές Επιστήµης της ιατροφής Αγ ιασφάλιση Ποιότητας οφίµων και Ποτών Θ

46 Εκπαιδευτικός ΛΥΜΑΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΠΕ9) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Εφαρµογές Πολυµέσων ΓΠ Συστήµατα ιαχείρησης Βάσεων εδοµένων Θ Β Ε-8 Βάσεις εδοµένων Ε Ανάπτυξη Εφαρµογών Πολυµέσων Ε ΓΠ Β Ε-8 Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ ΓΠ Ε-8 Εφαρµογές Πολυµέσων ΓΠ Ε-β Ε-8 Εφαρµογές Πολυµέσων Εφαρµογές Πολυµέσων Βάσεις εδοµένων Ε ΓΠ ΓΠ ΓΠ Ε-8 Ε-8 Ε-8 Συστήµατα ιαχείρησης Βάσεων εδοµένων Ε Β Ε-8

47 Εκπαιδευτικός ΦΑΚΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΠΕ9) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Εφαρµογές Πολυµέσων ΓΠ Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ ΓΠ Ε-8 Ε-8 Βάσεις εδοµένων Ε Ανάπτυξη Εφαρµογών Πολυµέσων Ε ΓΠ Β Ε-8 Ε-8 Ανάπτυξη Εφαρµογών Πολυµέσων Θ Β Εφαρµογές Πολυµέσων ΓΠ Ε-8 Εφαρµογές Πολυµέσων Εφαρµογές Πολυµέσων Βάσεις εδοµένων Ε ΓΠ ΓΠ ΓΠ Ε-8 Ε-8 Ε-8 Συστήµατα ιαχείρησης Βάσεων εδοµένων Ε Β Ε-8

48 Εκπαιδευτικός ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΠΕ9) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ ΒΠδ/ΒΠλ Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ Β Βασικά Θέµατα Πληροφορικής Ε Β Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ ΒΟδ ΣΕΠ Απ Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ ΒΟδ Ε-8 Αρχές Προγραµµατισµού Υπολογιστών Ε Β Βασικά Θέµατα Πληροφορικής Ε Β Ε-8 Ε-8 Αρχές Προγραµµατισµού Υπολογιστών Ε ΒΠδ Αρχές Προγραµµατισµού Υπολογιστών Θ ΒΠδ Ε-8 Λειτουργικά Συστήµατα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων Ε Β Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ Ε-8

49 Εκπαιδευτικός ΤΣΙΜΠΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΕ9) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: οµηµένος Προγραµµατισµός Θ ΓΠ Σχεδίαση και ιαχείριση Ιστότοπων Θ ΒΠλ Στοιχεία Προγραµµατισµού σε Γραφικό ριβάλλον ΓΠ Ε-8 Στοιχεία Προγραµµατισµού σε Γραφικό ριβάλλον οµηµένος Προγραµµατισµός Ε ΓΠ ΓΠ Ε-8 Ε-8 οµηµένος Προγραµµατισµός Θ ΓΠ οµηµένος Προγραµµατισµός Θ ΓΠ Σχεδίαση και ιαχείριση Ιστότοπων Θ ΒΠλ ΣΕΠ Απ οµηµένος Προγραµµατισµός Θ ΓΠ οµηµένος Προγραµµατισµός Θ ΓΠ οµηµένος Προγραµµατισµός Ε ΓΠ Ε-8 οµηµένος Προγραµµατισµός Θ ΓΠ Σχεδίαση και ιαχείριση Ιστότοπων Ε ΒΠλ Ε-β

50 Εκπαιδευτικός ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΩΡΓΙΟΣ (ΠΕ9) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Εφαρµογές Πληροφορικής ίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Ε Στοιχεία Προγραµµατισµού σε Γραφικό ριβάλλον Αο ΓΠ ΓΠ Ε-8 Ε--ΥΛΙΚΟ Ε-8 Στοιχεία Προγραµµατισµού σε Γραφικό ριβάλλον ΓΠ οµηµένος Προγραµµατισµός Ε ΓΠ Ε-8 Ε-8 Αρχές Προγραµµατισµού Υπολογιστών Ε Β Στοιχεία Προγραµµατισµού σε Γραφικό ριβάλλον ΓΠ Ε-8 Ε-β οµηµένος Προγραµµατισµός Ε ΓΠ Εφαρµογές Πληροφορικής Αο ΓΠ Ε-8 Στοιχεία Προγραµµατισµού σε Γραφικό ριβάλλον Ε-8 Ε-8

51 Εκπαιδευτικός ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ (ΠΕ9) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Υλικό και ίκτυα Υπολογιστών Θ ΒΠδ Υλικό και ίκτυα Υπολογιστών Θ Β Βασικά Θέµατα Πληροφορικής Θ ΒΠδ Υλικό και ίκτυα Υπολογιστών Ε ΒΠδ Ε-β Υλικό και ίκτυα Υπολογιστών Ε Β Υλικό και ίκτυα Υπολογιστών Ε ΒΠλ Εγκατάσταση - Συντήρηση Υπολογιστικών Συστηµάτων Θ ΒΠδ Ε-α Ε-α Βασικά Θέµατα Πληροφορικής Θ ΒΠδ Υλικό και ίκτυα Υπολογιστών Θ ΒΠδ Υλικό και ίκτυα Υπολογιστών Θ Β Υλικό και ίκτυα Υπολογιστών Θ ΒΠλ Υλικό και ίκτυα Υπολογιστών Θ ΒΠλ Βασικά Θέµατα Πληροφορικής Ε ΒΠδ Εγκατάσταση - Συντήρηση Υπολογιστικών Συστηµάτων Θ ΒΠδ Ε-α

52 Εκπαιδευτικός ΣΦΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΕ9) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Εγκατάσταση - Συντήρηση Υπολογιστικών Συστηµάτων Ε ΒΠδ ίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Θ ΓΠ ίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Θ ΓΠ ίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Ε ΓΠ Ε--ΥΛΙΚΟ Ε--ΥΛΙΚΟ ίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Θ ΓΠ ίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Θ ΓΠ Εγκατάσταση - Συντήρηση Υπολογιστικών Συστηµάτων Ε ΒΠδ Ε--ΥΛΙΚΟ ίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Ε ΓΠ ίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Θ ΓΠ ίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Θ ΓΠ Εγκατάσταση - Συντήρηση Υπολογιστικών Συστηµάτων Ε ΒΠδ Ε--ΥΛΙΚΟ Ε--ΥΛΙΚΟ

53 Εκπαιδευτικός ΜΟΥΖΙΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕ9) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Εφαρµογές Πληροφορικής Απ Εφαρµογές Πληροφορικής Αγ Ε-8 Ε-8

54 Εκπαιδευτικός ΩΡΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΠΕ9) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Βάσεις εδοµένων µε Εφαρµογές στο ιαδίκτυο Θ ΒΠλ Βάσεις εδοµένων µε Εφαρµογές στο ιαδίκτυο Ε ΒΠλ Ε-β

55 Εκπαιδευτικός ΛΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΕ9) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Λειτουργικά Συστήµατα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων Θ ΒΠλ Λειτουργικά Συστήµατα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων Ε ΒΠλ Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ ΓΠ Βάσεις εδοµένων Θ ΓΠ Ε-β Εφαρµογές Πληροφορικής Αγ Ε-8 ΒΠδ Ε-8 Λειτουργικά Συστήµατα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων Ε Ε-β Εφαρµογές Πληροφορικής Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ Στοιχεία Προγραµµατισµού σε Γραφικό ριβάλλον Αγ ΓΠ ΓΠ Ε-8 Ε-β Ε-β Λειτουργικά Συστήµατα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων Θ ΒΠδ Λειτουργικά Συστήµατα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων Θ Β Βάσεις εδοµένων Θ ΓΠ Λειτουργικά Συστήµατα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων Ε Β Ε-8 Στοιχεία Προγραµµατισµού σε Γραφικό ριβάλλον ΓΠ Ε-8

56 Εκπαιδευτικός ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ (ΠΕ9) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Βασικά Θέµατα Πληροφορικής Θ Β Εφαρµογές Πληροφορικής Απ Βασικά Θέµατα Πληροφορικής Ε ΒΠλ Αρχές Προγραµµατισµού Υπολογιστών Ε ΒΠλ Ε-8 Ε-8 Ε-8 Τεχνικά Θέµατα Πωλήσεων Ε ΒΠδ Βασικά Θέµατα Πληροφορικής Ε Β Βασικά Θέµατα Πληροφορικής Θ ΒΠλ Ερευνητική Εργασία - Project Απ Ε-8 Ε-8 Ε-8 Αρχές Προγραµµατισµού Υπολογιστών Θ ΒΠλ Εφαρµογές Πληροφορικής Απ Βασικά Θέµατα Πληροφορικής Ε Β Βασικά Θέµατα Πληροφορικής Ε ΒΠλ Ε-8 Ε-8 Ε-8 Βασικά Θέµατα Πληροφορικής Θ ΒΠλ Αρχές Προγραµµατισµού Υπολογιστών Ε ΒΠλ Τεχνικά Θέµατα Πωλήσεων Θ ΒΠδ Βασικά Θέµατα Πληροφορικής Θ Β Ε-8 Τεχνικά Θέµατα Πωλήσεων Ε ΒΠδ ίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Ε ΓΠ Βασικά Θέµατα Πληροφορικής Θ Β Ερευνητική Εργασία - Project Απ Ε-8 Ε--ΥΛΙΚΟ Ε-8

57 Εκπαιδευτικός ΝΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΠΕ.0) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Αρχές Μηχανολογίας Απ Αρχές Μηχανολογίας Απ

58 Εκπαιδευτικός ΣΩΤΗΡΙΑ ΟΥ ΜΑΡΙΝΑ (ΠΕ.0) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Τεχνικό Σχέδιο Τεχνικό Σχέδιο Απ Απ

59 Εκπαιδευτικός ΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕ.0) ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - ο ΕΚ Αν. Αττικής 8: - 9:00 9:00-9: Αρχές Ηεκτρονικής και Ηλεκτρολογίας Απ Αρχές Ηεκτρονικής και Ηλεκτρολογίας Απ

Αγ1. Τετ. Παρ. 1ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - 5ο ΕΚ Αν. Αττικής. Ροβιθάκη. Κολοβού. Χαραλάµπους. Μαµίτση. Αβραµίδου. Λαµπρίδου. Μπουτσορής. Χρήστου.

Αγ1. Τετ. Παρ. 1ο ΕΠΑΛ Αχαρνών - 5ο ΕΚ Αν. Αττικής. Ροβιθάκη. Κολοβού. Χαραλάµπους. Μαµίτση. Αβραµίδου. Λαµπρίδου. Μπουτσορής. Χρήστου. Αγ 8: - 9:00 9:00-9: 0:00-0: 0: - :0 :0 - :0 Αρχές Αγροτικής αγωγής Μαµίτση Αρχές Τεχνολογίας οφίµων Αγωγή ΣΕΠ Αρχές Αγροτικής αγωγής Αρχές Επιστήµης της ιατροφής Καραγιάννη Μπατζάνη Ιστορία Αρχές Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β και Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β, Γ και Δ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β και Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β, Γ και Δ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: 1. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Β & Γ ΤΑΞΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ.

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: 1. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Β & Γ ΤΑΞΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38 Εξάµηνο : 1 2790 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Εργ.:ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΓΕΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 3310 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Μονάδες Θεωρίας : 3 Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Τεχνολογικές Επιστήµες 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ Ι ΡΥΜΑ ΜΟΡΙΑ 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 307 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσ/νίκη ΑΠΘ 14142 308 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38 Ειδικότητα : 99 Βασική ειδικότητα Εξάµηνο : 1 44 ΑΓΓΛΙΚΑ I 160 ΓΕΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 3010 ΓΕΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ι Εργ.:ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ 3030 ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Αθήνα...3 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ. Νικολάου, Κρήτης...5 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου...6 Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 23/ 01 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------------------------------------------------------ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -ΒΙΟΛΟΓΙΑ -ΦΥΣΙΚΗ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ -ΙΣΤΟΡΙΑ -ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -ΒΙΟΛΟΓΙΑ -ΦΥΣΙΚΗ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ -ΙΣΤΟΡΙΑ -ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αναλυτικό πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014 Σχολή Επώνυμο Όνομα Εισαγωγής

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014 Σχολή Επώνυμο Όνομα Εισαγωγής ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014 Σχολή Επώνυμο Όνομα Εισαγωγής ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΡ - ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΜΠΟΥΝΤΙΟΥΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις: α) του Π 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007) "Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που διέπουν το Ε.Κ...Α.

1. Τις διατάξεις: α) του Π 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007) Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που διέπουν το Ε.Κ...Α. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΙΝ.ΕΠ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 30/04/2015 Αρ. πρωτ.: 3243 Θέµα: Απόφαση ανάθεσης καθηκόντων διδασκαλίας σε µέλη του Κύριου ιδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ...Α. για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΠΟ ΑΡΚΑ ΙΑ (90%) (ταξινόµηση µε βάση τη σχολή επιτυχίας)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΠΟ ΑΡΚΑ ΙΑ (90%) (ταξινόµηση µε βάση τη σχολή επιτυχίας) Α/α Επώνυµο 1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ 3 ΜΑΥΡΙΑ 4 ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 5 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 6 ΣΟΥΚΑ 7 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 8 ΜΑΝ ΡΩΝΗΣ 9 ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 10 ΣΜΥΡΝΗΣ 11 ΠΟΛΥΓΕΝΗ 12 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ 13 ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΟΥ 14 ΓΚΡΙΤΖΕΠΗ 15

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) Από το σχολικό έτος 2008-2009 οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑ.Λ. που θα είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011» ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΕΤΟΣ 2013)

ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΕΤΟΣ 2013) ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΕΤΟΣ 2013) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΚΑΤΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ 1οςΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ & ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ & ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ & ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 28-5-2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-5-2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 2-6-2014 ΤΕΤΑΡΤΗ 4-6-2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-6-2014

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις: α) του Π 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007) "Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που διέπουν το Ε.Κ...Α.

1. Τις διατάξεις: α) του Π 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007) Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που διέπουν το Ε.Κ...Α. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΙΝ.ΕΠ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 29/06/2015 Αρ. πρωτ.: 5033 Θέµα: Απόφαση ανάθεσης καθηκόντων διδασκαλίας σε µέλη του Κύριου ιδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ...Α. για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Κάτοχοι πτυχίου Α κύκλου Τ.Ε.Ε. Εγγράφονται σε : Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου Γ ΕΠΑ.Λ. Μηχανικών & Ηλεκτρολογικών. Κατασκευών.

Κάτοχοι πτυχίου Α κύκλου Τ.Ε.Ε. Εγγράφονται σε : Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου Γ ΕΠΑ.Λ. Μηχανικών & Ηλεκτρολογικών. Κατασκευών. Η αντιστοιχία των ειδικοτήτων για τις εγγραφές στα ΕΠΑ.Λ., των κατόχων πτυχίου Α κύκλου ΤΕΕ, των κατόχων πτυχίου Α κύκλου ΤΕΕ των λοιπών υπουργείων, των κατόχων πτυχίου ΤΕΛ και Β κύκλου ΤΕΕ με αυτές των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αρ. ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αρ. ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αρ. ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1 ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ INTERNET BANKING. ΙΣΩΣ Ο ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/)

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 17-3 -2015 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ253.2/44764/Α5 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Αρ. ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Αρ. ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Αρ. ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1 ΧΑΤΖΗΜΑΥΡΟΥ Η ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ, ΒΑΡΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2 ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΛΕΑΝ ΡΟΣ, ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ, ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. και λοιπές διατάξεις

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ, ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. και λοιπές διατάξεις ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ, ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις Αποκωδικοποίηση βασικών διατάξεων του Νόμου 4186 (ΦΕΚ 193/17.09.2013) 1 Περιεχόμενα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Το Τµήµα αυτό έχει ως γνωστικό αντικείµενο την επιλογή, την ταξινόµηση, την οργάνωση και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 01-06- 2011 Αριθ. Πρωτ. 62346/Γ2 Βαθμός Προτερ. ΕΞ.. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: Ιωάννης Βασιλάκογλου, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής Τ.Ε.Ι./Λ Τηλ:2410-684-559 vasilakoglou@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

EDP Manager. Presales?? Project Manager

EDP Manager. Presales?? Project Manager Μύθοικαι καιαλήθειεςγιατα επαγγέλµατα λµατατηςπληροφορικής Σταύρος Κ. Σουράς Τεχνικός ιευθυντής Εταιρείας Altec Σεπτέµβριος 2009 Η Πληροφορική είναι η επιστήµη που µελετά την κωδικοποίηση, τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΣΥΠ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΠ) Ηλεκτρονικοί Οδηγοί

ΚΕΣΥΠ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΠ) Ηλεκτρονικοί Οδηγοί ΚΕΣΥΠ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΠ) Ηλεκτρονικοί Οδηγοί ΤΜΗΜΑΤΑ 2 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΣΥΠ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα