ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ INDICE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ INDICE"

Transcript

1

2

3 ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ INDICE 3 ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ INDICE 5 ΣΕΠΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΝ ΓΡΑΜΜΑ 7 LETTERA PATRIARCALE 9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 11 PREFAZIONE 13 Δρ. Νικόλαος Π. Μπάρκας, Ἄρχων Ἀκτουάριος M.Χ.Ε., Πρόεδρος τῆς Κοινότητος τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων Βενετίας, Πρόεδρος τῆς Ὁμοσπονδίας Ἑλληνικῶν Κοινοτήτων καὶ Ἀδελφοτήτων Ἰταλίας, ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οὐσιαστικὰ χαρακτηριστικά τῆς ποιμαντικῆς διακονίας καὶ μαρτυρίας τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Ἰταλίας καὶ Μελίτης, ἐπὶ ἀρχιερατείας Μητροπολίτου Γενναδίου Ζερβοῦ 19 Dott. Nicola Barkas, Arconte Actuario del Patriarcato Ecumenico, Presidente della Comunità dei Greci Ortodossi di Venezia, Presidente della Federazione delle Comunità e Arciconfraternite Greche d Italia, INTRODUZIONE: Principali caratteristiche del servizio pastorale e della testimonianza della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d Italia e Malta durante l Episcopato del Metropolita Gennadios Zervos 23 Μητροπολίτης Σικάγου κ. Ἰάκωβος, ΚΗΡΥΞΑΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ 27 Μητροπολίτης Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνος, Η ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 35 Μητροπολίτης Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΩΚΕΑΝΙΑ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 43 Μητροπολίτης Σεβαστείας κ. Δημήτριος, ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 51 Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, «ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ» (Ἱστορική ἀναδίφηση) 65 Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε καί Ἀγκόλας κ. Σεραφείμ, ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ 83 Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιος, ΠΕΡΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 89 Μητροπολίτης Κορέας κ. Ἀμβρόσιος, Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΑ 3

4 4 99 Metropolitan of Bursa Prof. Dr. Elpidophoros, MAN: SERVANT OF THE CITY AND LORD OF THE WORLD. A thorough comparison between the Creation s Accounts in Genesis I-2 and in Enuma Elish 107 Bishop of Mokissos Demetrios, ORTHODOX MINISTRY IN THE DIASPORA? 115 Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Εὐάγγελος Ὑφαντίδης, Ο ΙΕΡΕΥΣ ΚΑΙ ΔΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ 131 Archimandrita del Trono Ecumenico Athenagoras Fasiolo, LA LITURGIA COME ELEMENTO UNIFICANTE DEI POPOLI. Testi Sacri. Testi Liturgici. Edizioni varie. Analisi di un progetto per le edizioni in lingua italiana 135 Archimandrita Stefan Popa, LA CHIESA, L UOMO E LA CREAZIONE. Sintesi ecclesiologica per gli Ortodossi della diaspora 139 Ἀρχιμανδρίτης Θεοφύλακτος Γ. Βίτσος, ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΟΡΑΝ 143 Πρωτοπρεσβύτερος Κυριακός Τσουρός, ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ, μιά νέα ἀπειλή γιά τό Ὀρθόδοξο φρόνημα στήν Ἑλλάδα καί στούς Ἀποδήμους 155 Πρωτοπρεσβύτερος Ἀναστάσιος Δ. Σαλαπάτας, ΔΙΑΚΟΝΩΝΤΑΣ ΜΙΑΝ... ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ στη Γηραιά Αλβιώνα 171 Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μπασιούδης, ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 187 Rev. Dr. John Chryssavgis, REDEFINING ENVIRONMENTAL ETHICS. Insights for a Greener Heart and Society 191 Βασίλειος Σταυρίδης, Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, Διδάσκαλος τοῦ Εὐαγγελίου, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΣΛΑΜ. Εἰσαγωγικὸν σημείωμα 199 ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - NOTE

5 5

6 6

7 Agli amati nel Signore Fratelli e Figli della nostra Umiltà, grazia e pace da Dio. La chiamata al sacerdozio è rivolta a persone scelte da Dio, secondo la sua volontà inconoscibile. Io conosco quelli che ho scelto (Gv. 13,18) e poi Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostri frutto rimanga (Gv. 15,16), ha detto il Signore ai suoi Santi Apostoli e Discepoli e attraverso di loro a tutti coloro che fanno parte per l ordinazione al sacerdozio, ossia diciamo per Successione Apostolica, senza la quale non esiste Chiesa. Se riguardo alla chiamata guardiamo al Sacerdozio della Legge, quanto più grande è secondo il principio della Grazia, con la conferma dei Divini Padri che questa chiamata è superiore ad ogni altra nel mondo. Infatti il sacerdozio è perenne fino nell al di là. Il Signore e Arcipastore Gesù Cristo ha donato ai pastori della Sua Chiesa la grazia di celebrare i sacri misteri ed ha anche loro affidato la responsabilità di guidare le anime richiedendo, allo steso tempo, la custodia del Deposito della Fede. La responsabilità pastorale tuttavia fa capo, per chiamata, alla dignità episcopale, per cui il Vescovo presiede in persona e al posto di Cristo. Per questa divina chiamata, con la collaborazione di Dio, il fedele servizio prosegue nella vigna cristificata. Se questo continua per molti anni, grande è l encomio nella Chiesa, grande il premio eterno nei cieli, che viene dato da Dio ai buoni pastori, ai servi fidati e prudenti (Mt 24,45 Lc 12,42) secondo il suo volere autentico. L Eminentissimo Metropolita Gennadios, Arcivescovo d Italia e Malta, figlio della valorosa Isola di Rodi e confratello nella Scuola Teologica di Chalki, è stato reso degno da Dio della grande benedizione del Giubileo d Oro, cioè di cinquanta anni di sacerdozio, dei quali quaranta nell Episcopato, prima come Vescovo e poi, da quindici anni, come Metropolita della Sacra Arcidiocesi d Italia e Malta. In questa sua lunga diaconia da allora fino a oggi, è stato in tutto coerente, tutto dedicato alla Santa e Grande Chiesa di Cristo, il Patriarcato Ecumenico, a completa disposizione e con senso di laboriosità, per cui ha ricevuto la benedizione del cielo, dando per la fecondità gioia alla martire Madre Chiesa. E degno e giusto pertanto che si onori l eletto fratello e concelebrante della nostra Persona, per i suoi anniversari di cui sopra. E siamo lieti di tutto cuore e non solo per il Volume di Riconoscenza che abbiamo tra le mani, ma anche per il suo titolo: Pastorale della Diaspora Ortodossa. Questo tema riguarda direttamente questo Sacro Trono Ecumenico, il cui gregge per la maggior parte si trova nella diaspora e lo stesso conosce e segue nei vari luoghi ogni tipo di problema e di difficoltà, esamina come una Madre affettuosa, si rallegra per il progresso di ogni comunità ecclesiastica e invoca il Signore che non cessi di benedire pastori e gregge, affinché 7

8 la testimonianza della Chiesa Ortodossa all estero contribuisca alla Sua gloria. Crediamo che le esperienze pastorali e le prospettive contenute in questo Volume, riceveranno una particolare accoglienza e applicazione. Quindi di cuore auguriamo all Eminentissimo Metropolita Gennadios, Arcivescovo d Italia e Malta ed assai amato nostro fratello, ancora molti anni, pieni di benedizioni divine. Allo stesso modo benedicendo con la benedizione Patriarcale tutti coloro che hanno preso parte a questa fatica per l edizione di questa onorabile opera, auguriamo paternamente che il Signore doni loro sempre copiosa la Sua grazia e la Sua infinita misericordia. 28 Settembre 2010 Il Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I, amato fratello in Cristo e supplice intercessore presso Dio. 8

9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κατὰ τὰ ἔτη 2010 καὶ 2011 συμπληρώθησαν πεντήκοντα ἔτη ἀπὸ τῆς εἰς Διάκονον χειροτονίας, τεσσαράκοντα ἀπὸ τῆς εἰς Ἐπίσκοπον ἐκλογῆς καὶ χειροτονίας καὶ δεκαπέντε ἀπὸ τῆς Ἐνθρονίσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Ἰταλίας καὶ Μελίτης κ. Γενναδίου. Μὲ τὴν εὐκαιρίαν τῶν ἐπετείων αὐτῶν, συνεστήθη ἡ Ἐπιτροπὴ «Ἅγιος Γεώργιος τῶν Ἑλλήνων», ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπὸ κληρικοὺς, μοναχάς καί λαϊκούς συνεργάτας τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Ἰταλίας καὶ Μελίτης, μὲ σκοπὸν ὅπως τιμήσῃ τάς ἐπετείους τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Γενναδίου, συνδέσῃ δὲ αὐτάς μὲ τὴν παρουσίαν, τὴν μαρτυρίαν, τὴν προσφοράν καὶ τὸ μέλλον τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὴν Ἰταλίαν. Οἱ ἀνὰ χεῖρας τρεῖς Εἰδικοί Τόμοι πρὸς τιμήν του, τοὺς ὁποίους εὐλογεῖ, διὰ σεπτῶν Γραμμάτων ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἀποτελοῦν τὴν κορωνίδα τιμῆς πρὸς τὸν Ἄγγελον τῆς ἐν Ἰταλίᾳ καὶ Μελίτῃ Ἐκκλησίας. Ὁ πρῶτος Τόμος τιτλοφορεῖται «Ποιμαντικὴ τῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς» καὶ ἀσχολεῖται μὲ τό ἐν λόγῳ θέμα, διά τὸ ὁποῖον ὑπάρχουν ἐλάχισται ἀναφοραί εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Βιβλιογραφίαν, ἀπευθύνεται δέ πρός ὅσους πρόκειται νὰ διακονήσουν εἰς τὴν Διασποράν, καθὼς καὶ πρός ὅσους διακονοῦν εἰς αὐτὴν καὶ ἐπιθυμοῦν νὰ διευρύνουν τοὺς ὁρίζοντας τῆς ποιμαντικῆς αὐτῶν διακονίας. Διὰ τὸν λόγον αὐτὸν ἐζητήθη ἡ συμβολὴ καταξιωμένων κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν βιώσει τὰ προβλήματα καὶ τάς προοπτικάς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὴν Διασποράν, καὶ οἱ ὁποῖοι ἄμεσα ἀνταπεκρίθησαν εἰς τὴν προσπάθειαν αὐτὴν, τιμῶντες τοιουτοτρόπως καὶ τὸν τιμώμενον Ἱεράρχην τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. Ὁ δεύτερος Τόμος, μέ τίτλον: «Ὡς αἱ μαρμαρυγαὶ ἑνός ἀδάμαντος», εἶναι μία φωτογραφική παρουσίασις, ἀφιερωμένη εἰς τόν Σεβασμιώτατον Ποιμενάρχην μας, μὲ στιγμιότυπα ἀπὸ τὴν ζωὴν καὶ τὴν διακονίαν του, ἡ ὁποία, κατὰ τὴν θεόπνευστον ἔκφρασιν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, «ἀντανακλᾷ, ὡς αἱ μαρμαρυγαὶ ἑνός ἀδάμαντος, τὰς πτυχὰς τοῦ πολυεδρικοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου τοῦ Ἱερωτάτου ἀδελφοῦ, καρποῦ ἑνὸς πνευματικοῦ ἀγῶνος καὶ μιᾶς ἀναζητήσεως τοῦ Χριστοῦ μέσῳ τῆς συνεχοῦς προσφορᾶς εἰς τὴν εἰκόνα Αὐτοῦ, τὸν ἂνθρωπον». Ὁ τρίτος Τόμος, εἰς τὴν Ἰταλικὴν γλῶσσαν, τιτλοφορεῖται «Εἰς τήν διακονίαν καί τήν πνευματικήν καί κοινωνικήν πρόοδον τοῦ ἀνθρώπου» καί περιλαμβάνει εἰσηγήσεις ἐκ τῶν τριῶν πρώτων Συνάξεων τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Ἰταλίας καὶ Μελίτης. Μεταξὺ τῶν θεμάτων ἀναπτύσσονται, ὑπὸ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως, τὰ ἑξῆς: Ἡ θέσις τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὴν Ἰταλικὴν κοινωνίαν, ἡ ἐκκλησία καὶ ἡ ὑπακοὴ εἰς τὸν Ἐπίσκοπον, ἡ ὀργάνωσις τῆς ἐνορίας, 9

10 προτάσεις διά τήν Ὀρθόδοξον ποιμαντικήν εἰς τὴν Ἰταλίαν, ἡ λατρεία καὶ ἡ εὐταξία, ἡ γλῶσσα καὶ ἡ λατρεία, ἡ ποιμαντικὴ μέριμνα τῶν μεταναστῶν, τῶν οἰκονομικῶς ἀδυνάτων καί τῶν φυλακισμένων, προσκυνηματικοὶ τόποι εἰς τὴν Ἰταλίαν διὰ τάς Ὀρθοδόξους ἐνορίας, ἱερατικαὶ καὶ μοναστικαὶ κλήσεις, ἡ εἰρήνη καὶ ἡ ἀγάπη κατὰ τὴν Ὀρθόδοξον πνευματικότητα, αἱ ἀρχιερατικαὶ περιφέρειαι καὶ ἀξία αὐτῶν. Θερμαὶ εὐχαριστίαι ἐκφράζονται πρὸς ὅλους τοὺς συγγραφεῖς, οἱ ὁποῖοι κατέθεσαν τὸν κόπον καὶ τὴν μαρτυρίαν των, καθὼς καὶ εἰς ἐκείνους οἱ ὁποίοι συμπαρεστάθησαν ἠθικῶς καὶ οἰκονομικῶς εἰς τὸ ἔργον τῆς Ἐπιτροπῆς, ἰδιαιτέρως δὲ τὴν ὁλοκλήρωσιν τῶν τριῶν τούτων Τόμων. Ἐπὶ τῷ τέλει τῆς διακονίας ταύτης, ἡ Ἐπιτροπὴ «Ἅγιος Γεώργιος τῶν Ἑλλήνων» ἐπιθυμεῖ ὅπως διαβεβαιώσῃ τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἰταλίας καὶ Μελίτης κ. Γεννάδιον ὅτι Κλῆρος, Λαός καὶ Ἄρχοντες προσευχόμεθα καὶ εὐχόμεθα ἐκ μέσης καρδίας λέγοντες: «Ζῆθι ἐπὶ μήκιστον, Ἀρχιερεῦ τοῦ Χριστοῦ, Ποιμενάρχα ἡμῶν Γεννάδιε, κατευφραίνων σύμπασαν τὴν ἐν Ἰταλίᾳ καὶ Μελίτῃ ἐκλογάδα τοῦ Κυρίου, καὶ καθοδηγῶν τὴν ὁλκάδα Αὐτοῦ εἰς νομὰς σωτηρίους». Ἐν Βενετίᾳ τῇ 17 ῃ Νοεμβρίου 2011 Διὰ τὴν Ἐπιτροπὴν «Ἅγιος Γεώργιος τῶν Ἑλλήνων» Οἱ ἐπιμεληταί τῶν Τόμων 10

11 PREFAZIONE Nel corso del biennio 2010 e 2011 Sua Eminenza Reverendissima il Metropolita Gennadios Zervos, Arcivescovo Ortodosso d Italia e Malta, compie cinquanta anni dalla sua ordinazione Diaconale, quaranta dall elezione e consacrazione Episcopale, nonché quindici anni dalla sua Intronizzazione come Metropolita d Italia. La simultanea ricorrenza di anniversari così significativi riguardanti la Persona e la missione del nostro Metropolita, ha fornito l occasione per istituire un Comitato denominato San Giorgio dei Greci, composto da sacerdoti, monache e laici ortodossi dell Arcidiocesi Ortodossa d Italia e Malta, con il progetto di evidenziare l attività pastorale ed il ministero episcopale di Sua Eminenza. Il filo unitario della memoria desiderava non apparire solo celebrativo, ma essere soprattutto proiettato nella presenza, nella testimonianza, nel servizio e nel futuro concreto dell esistenza stessa dell Ortodossia in Italia, della quale il Metropolita Gennadios Zervos è il rappresentante più meritevole e importante. Questi tre Volumi, a Lui specialmente dedicati, con la venerabile benedizione di Sua Santità il Patriarca Ecumenico Bartolomeo I, rappresentano un atto di doveroso filiale ed ecclesiale riconoscimento verso l opera svolta negli ultimi cinquant anni dall Angelo della Chiesa che si trova in Italia e Malta, nella pienezza carismatica del suo ministero. Il primo volume, intitolato Pastorale della Diaspora Ortodossa, viene a colmare una lacuna presente nella bibliografia ortodossa sull argomento della Diaspora, fornendo un valido contributo a quanti vi svolgono il loro ministero, permettendo di ampliarne gli orizzonti pastorali. Per questo motivo è stato chiesto il contributo di chierici e laici che hanno sperimentato in prima persona i problemi e le prospettive della Chiesa Ortodossa nella Diaspora, ed essi, nello stesso tempo, con i loro scritti, hanno onorato il Metropolita del Patriarcato Ecumenico che opera nella Penisola Italiana e nelle isole. Il secondo volume, dal titolo: Come gli scintilli di un diamante è una presentazione fotografica, dedicata alla vita e al ministero del Metropolita Gennadios, la quale, secondo le parole ispirate del Vertice del mondo Ortodosso, Bartolomeo I, «riflette, come gli scintilli di un diamante, le pieghe dell opera pastorale poliedrica dell Eminentissimo fratello, frutto di una lotta spirituale e di una ricerca di Cristo per mezzo di una continua offerta alla Sua Immagine, che è l uomo». Il terzo volume, in lingua italiana, dal titolo Al Servizio dell Uomo e del Suo Progresso Spirituale e Sociale comprende gli interventi fatti nel corso dei primi tre Incontri del Clero Diocesano dell Arcidiocesi Ortodossa d Italia e Malta. Fra gli argomenti sviluppati dal clero dell Arcidiocesi, degne di nota e di riflessione sono le seguenti tematiche: la situazione dell Ortodossia nella società italiana, la Chiesa e l obbedienza al Vescovo, l organizzazione della parrocchia, vari orientamenti per la pastorale Ortodossa in Italia, il culto e il suo 11

12 buon ordinamento, la lingua liturgica, la cura pastorale degli immigrati, degli indigenti e dei carcerati, luoghi di pellegrinaggio in Italia per le parrocchie Ortodosse, pace e amore secondo la spiritualità Ortodossa, i vicariati arcivescovili e il loro valore territoriale ed ecclesiastico. Fervidi ringraziamenti intendiamo esprimere a tutti gli autori che hanno contribuito alla stesura di questi Volumi di Riconoscenza con le loro fatiche e le loro testimonianze, come anche a quanti hanno offerto sostegno morale e finanziario al lavoro del Comitato, in particolare per il completamento di queste tre opere. Concludendo il suo compito, il Comitato San Giorgio dei Greci desidera inoltre attribuire con tutto il cuore a Sua Eminenza Reverendissima il Metropolita Gennadios Zervos, Arcivescovo Ortodosso d Italia e Malta, la preghiera e l augurio di tutto il Clero, il Popolo e gli Arconti dell Arcidiocesi, con le seguenti parole: Lunga vita al Metropolita Gennadios, nostro Pastore, letizia di tutto il gregge del nostro Signore che si trova in Italia e Malta, come anche sicuro nocchiero che guida la Sua nave ai pascoli della salvezza. Venezia, 17 novembre 2011 Da parte del Comitato San Giorgio dei Greci I curatori dei Volumi di Riconoscenza 12

13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οὐσιαστικὰ χαρακτηριστικά τῆς ποιμαντικῆς διακονίας καὶ μαρτυρίας τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Ἰταλίας καὶ Μελίτης, ἐπὶ ἀρχιερατείας Μητροπολίτου Γενναδίου Ζερβοῦ Δρ. Νικόλαος Π. Μπάρκας Ἄρχων Ἀκτουάριος τῆς Μ.Χ.Ε. Πρόεδρος τῆς Κοινότητος τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων Βενετίας Πρόεδρος τῆς Ὁμοσπονδίας Ἑλληνικῶν Κοινοτήτων καὶ Ἀδελφοτήτων Ἰταλίας Ἡ νεοσύστατη Ὀρθόδοξος Ἱερὰ Μητρόπολις Ἰταλίας καὶ Μελίτης, ἡ ὁποία ἱδρύθηκε μόλις τὸ 1991, ἀπὸ τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον καί ἡ ὁποία εὑρίσκεται μέσα εἰς τὸ κέντρον τοῦ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ, προοδεύει, καρποφορεῖ καὶ προβάλλει τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ τὸ Γένος μας, χάρις εἰς τὰς ἀόκνους προσπαθείας, τοὺς ἀγώνας καὶ τὰ συνετὰ Ποιμαντικὰ σχέδια τοῦ Ποιμενάρχου αὐτῆς, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Γενναδίου, ὁ ὁποῖος ἵδρυσε νέας ἐνορίας, ἀπέκτησε καὶ ἀνεκαίνισε νέους ναούς, μονάς καὶ παρεκκλήσια. Ὡσαύτως, ἀφ ἑνὸς μὲν ἐχειροτόνησε πολυαρίθμους νέους κληρικοὺς καὶ ἐφρόντισε διά τήν σύστασιν σχολείων κατηχήσεως, γλώσσης καί παραδοσιακῆς μουσικῆς, ἀφ ἑτέρου δὲ ἐπέτυχεν τὴν ἀναγνώρισιν τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Ἰταλίας καὶ Μελίτης ὡς Νομικοῦ Προσώπου ὑπό τῆς Ἰταλίας καὶ τοῦ Ἁγίου Μαρίνου, καθὼς καὶ τὴν ὁριστικὴν ὑπογραφήν τῆς Ἐπισήμου Συμφωνίας, Concordato, μὲ τὴν Κυβέρνησιν τοῦ Ἁγίου Μαρίνου καί τὴν ἀναμενὸμενην ἀνάλογον Συμφωνίαν μὲ τὴν Ἰταλικὴν Κυβέρνησιν, ἡ ὁποία εὑρίσκεται εἰς τὴν τελευταίαν της φάσιν, εἰς τὴν ἀνακήρυξιν νόμου. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἱερὰ Μητρόπολις Ἰταλίας καὶ Μελίτης, κηρύττουσα τὰ αἰώνια μηνύματα τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδοξίας, δηλαδή τὴν ἀγάπην, τὴν ἀδελφωσύνην, τὴν εἰρήνην, τὴν δικαιοσύνην, τὴν ἐλευθερίαν καὶ τὴν ἑνότητα, καὶ χρησιμοποιοῦσα εἰς κάθε πρόβλημα καὶ ἀγῶνα της τὴν πλέον ἐποικοδομητικὴν καὶ ἀποτελεσματικὴν μέθοδον τοῦ «Διαλόγου», ἔχει ὡς κύριον αὐτῆς σκοπὸν τὴν ἀληθινὴν συνεργασίαν μεταξὺ Κλήρου καὶ Λαοῦ, τὴν ἀμοιβαίαν κατανόησιν, τὸν πηγαῖον καὶ ἀναγκαῖον σεβασμόν, διότι, ὅπως χαρακτηριστικά τονίζῃ συχνά ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης κ. Γεννάδιος, «οὕτω μόνον θὰ εὐημερίσῃ καὶ θὰ μεγαλουργήσῃ ἡ Ἐκκλησία καὶ τὸ Γένος μας κατὰ τὴν τρίτην χιλιετίαν». Οὕτως, εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν αὐτὴν Ἐπαρχίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἡ αὐξανόμενη πολύτιμος, ἐν γενικαῖς γραμμαῖς, κατανόησις καὶ ὁ ἀναγκαῖος πνευματικός σύνδεσμος μεταξὺ Κλήρου καί Λαοῦ, γίνεται μία φυσικὴ πραγματικότης, διὸ καὶ ἡ ὑπάρχουσα κοινωνικὴ καὶ πνευματικὴ αὐτὴ χρήσιμος κατάστασις εἰς τὴν Μητρόπολην Ἰταλίας καὶ Μελίτης ἀποτελεῖ ἀληθινὸν κόσμημα δι αὐτὴν καὶ τὸ εὐσεβὲς ποίμνιόν της, σπουδαιότατον στοιχεῖον διὰ τὴν ἀνθρωπίνην προκοπήν, διὰ τὴν πολιτιστικὴν πρόοδον, εὐημερίαν καί ἀνάπτυξίν του. Οἱ ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, 77 πλέον εἰς τὸν 13

14 14 ἀριθμόν, εἶναι ἐπάλξεις τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως, συγκεντρώνουν Ἕλληνες, Κυπρίους καὶ Ὀρθοδόξους ἄλλων ἐθνικοτήτων, βοηθοῦν εἰς τὴν ἀμοιβαίαν γνωριμίαν καὶ ἑνότητα αὐτῶν καὶ ἐπιδιώκουν τὴν διάσωσιν καί διαιώνισιν τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου πνευματικῆς κληρονομίας, κυρίως δέ εἰς τάς ἐπερχομένας γενεάς. Πενηνταένας κληρικοί, ὅλοι, σχεδὸν, μὲ ἀνωτέραν Πανεπιστημιακὴν μόρφωσιν, εἰς τὴν πλειοψηφίαν χειροτονηθέντες ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Γενναδίου, διαφόρων μὲν ἐθνικοτήτων (Ἕλληνες, Ἰταλοί, Μολδαβοί, Οὐκρανοί, Ρουμάνοι κ.λ.π.), καί, μάλιστα, ἐμπλουτισμένοι μέ τὰ νάματα καί τά μηνύματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί του Γένους μας, μαζὶ μὲ τοὺς ὑποψηφίους κληρικούς καὶ τοὺς λαϊκοὺς συνεργάτες τους, ἐργάζονται μὲ πλήρη ἀφοσίωση εἰς τάς ὑποδείξεις τοῦ Μητροπολίτου διὰ τὸ πνευματικὸν συμφέρον καὶ τὴν πρόοδον τῶν Ὀρθοδόξων κάθε ἐθνικότητας. Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Ἰταλίας καὶ Μελίτης, μὲ τὰ ἔξι ἀνδρικὰ καὶ γυναικεῖα μοναστήρια της, διάσπαρτα εἰς ὁλόκληρη τὴν Ἰταλίαν (Βενετίαν, Μοντανέρ Τρεβίζου, Κούνεο Πιεμόνδε, Μεσσήνην Σικελίας, Μπιβόντζι καί Σεμινάραν Καλαβρίας), προσελκύουν ἑκατοντάδες προσκυνητάς καί, χάρις εἰς τὴν εὐγενῆ φιλοξενία καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τῶν μοναχῶν καὶ μοναζουσῶν εἰς αὐτὰ, ἐπαναφέρεται εἰς τό προσκήνιον τῆς συγχρόνου ἱστορίας ἡ ἄνθησις τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Μοναχισμοῦ, ὁ ὁποῖος συνδιάζει τὴν προσευχὴν καὶ τὴν φιλανθρωπίαν πρὸς κάθε ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀνάγκην βοηθείας καὶ συμπαράστασης πνευματικῆς, ἠθικῆς καὶ ὑλικῆς. Χάρις εἰς τὸ ἀμέριστον ἐνδιαφέρον καὶ τὴν ἐπιμελῆ φροντίδα τοῦ Ποιμενάρχου μας καὶ πρὸς τοὺς μετανάστες Ὀρθοδόξους, νέες ἐκκλησίες παραχωροῦνται εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Μητρόπολιν ἀπὸ τὴν Ρωμαιοκαθολικὴν Ἐκκλησίαν καὶ ἀπὸ τοὺς Δήμους, καὶ κατ αὐτὸν τὸν τρόπον οἱ Ἕλληνες καὶ, γενικῶς, οἱ Ὀρθόδοξοι, οἱ ὁποῖοι παλαιότερα, λόγῳ ἐλλείψεως ναῶν καί ἱερέων, ἐκκλησιάζοντο εἰς τάς Ρωμαιοκαθολικάς ἐκκλησίας, σήμερα ἔχουν τακτικές ἀκολουθίες, πνευματικὴν καὶ ἐκκλησιαστικὴν συμπαράστασιν καὶ προστασίαν. Καὶ εἰς τά ἔνδοξα Βυζαντινὰ μέρη τῆς Μεσημβρινῆς Ἰταλίας, εἰς τὴν Μεγάλην Ἑλλάδα, ἔνθα κάποτε ἔλαμψε καὶ ἐμεγαλούργησεν ἡ Ἑλληνικὴ Ὀρθοδοξία, ἡ ἱστορικὴ αὐτὴ περιοχὴ, ἡ ὁποία ἐφαίνετο νεκρὰ ἀπὸ πλευρᾶς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδοξίας, σήμερον κοσμεῖται μὲ λαμπρὰ ἔργα ἱερῶν Ναῶν καὶ Μονῶν, ὅπως ἡ μεγαλοπρεπῆς Μονή Ἠλιού τοῦ Νέου καὶ Φιλαρέτου τοῦ Κηπουροῦ, καθὼς καί ἡ πρόσφατα ἐγκαινιασθεῖσα μεγαλώνυμος ἐκκλησία τοῦ «Ἁγίου Παύλου τῶν Ἑλλήνων» εἰς τὴν πρωτεύουσαν τῆς Καλαβρίας, τὸ Ρήγιο. Προσφωνῶν τόν Ἐξοχ. Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Κάρολον Παπούλιαν εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἑλλήνων, ἐν Βενετίᾳ, τήν 27 ην Ἰανουαρίου 2006, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Γεννάδιος, ἐπεσήμανε, μεταξύ ἄλλων: «Γνωρίζοντες τὴν ἱστορίαν καὶ τὰ ἔργα τῶν ἀειμνήστων προγόνων μας, οἱ ὁποῖοι ἐπολιτεύθησαν μέσα εἰς τὴν ἔνδοξον Βυζαντινήν πόλιν τῆς Δύσεως, τὴν Βενετίαν καὶ, ἀναλογιζόμενοι τὴν ἀκατανίκητον Ἑλληνικὴν Ὀρθόδοξον μαρτυρίαν καί παρρησίαν, ὄχι μόνον εἰς τὴν πόλιν αὐτήν, ἀλλὰ καὶ εἰς ἄλλας πόλεις, ὅπως εἰς τὴν Νεάπολιν, Τεργέστην, Λιβόρνο, καθώς καὶ εἴς τινας τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος, ἡμεῖς ἔχομεν γνῶσιν, οἱ φύλακες καί τιμῶντες καὶ διαφυλάττοντες τοὺς ἱεροτάτους αὐτοὺς πολιτιστικοὺς θησαυροὺς ὡς Κόρην Ὀφθαλμοῦ, ὡς ἀνεκτίμητον Παρακαταθήκην τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κληρονομίας. Ἡμεῖς οἱ ὁποῖοι ἐτάχθημεν ὅπως κρατήσωμεν ἀπαρασαλέπτους καὶ ἀδιαφθόρους τὰς πνευματικὰς Παραδόσεις καὶ τὴν πολιτιστικὴν Κληρονομίαν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Γένους μας, ἐπεδείξαμεν τοῦτο δυναμικὰ καὶ παντὶ τρόπω, ἀφοῦ ἐκ 5 ἐνοριῶν, ἃς εὕρομεν, ἔχομεν σήμερον [2006] 62 καὶ 6 μοναστήρια, καὶ ἐξ

15 7 ἱερέων, ἔχομεν σήμερον [2006] 46 ἱερεῖς, μοναχούς καί μοναχάς, σχολεῖα κατηχητικά, νέας χειροτονίας, ἀνακαινίσεις ἐκκλησιῶν κ.λ.π., πάντα ταῦτα ἀποδεικνύουν τὴν ὅλην ἡμῶν μέριμναν, προσοχήν καί παρακολούθησιν πάντων τῶν πολυτιμωτάτων ἡμῶν θησαυρῶν». Χάρις εἰς τὸ ἔργον τῆς Ὀρθοδόξου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, ὑπὸ τὴν πεπνυμένην καθοδήγησιν τοῦ Ποιμενάρχου μας, ὁ Ἑλληνισμὸς λάμπει, ἡ δέ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα μανθάνεται ὑπὸ πολλῶν ξένων κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, οἱ ὁποῖοι ζοῦν καί ἐργάζονται εἰς τὴν Ἰταλίαν, τὴν Μελίτην καὶ τὸν Ἅγιον Μαρῖνον καί τοὺς ὁποίους ἡ Ὀρθόδοξος Μητρόπολις στηρίζει καὶ προστατεύει. Ἡ Ὀρθόδοξος Μητρόπολις ἀγωνίζεται σοβαρά καί διακριτικά ὥστε οἱ Ὀρθόδοξοι, ἀνεξαρτήτως ἐθνικῆς προελεύσεως, νὰ εἶναι ὑπὸ τὴν σκέπην καὶ προστασίαν αὐτῆς, καὶ ἑπομένως εἰς τοὺς κόλπους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, διαβεβαιοῦσα ἐμπράκτως εἰς τὴν σπουδαιοτάτην αὐτὴν Εὐρωπαϊκὴν χώραν, τὴν Οἰκουμενικότητα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. «Ἡ ἱστορία, τὴν ὁποίαν γράφει εἰς νέας σελίδας, τό πολιτιστικόν κῦρος καὶ ἡ σύγχρονος διακονία καί μαρτυρία τῆς Ὀρθοδόξου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, μαζὶ μὲ τὴν ἀγάπην καί τήν διαθεσιμότητα, τὴν ὑπομονὴν, τήν εἰρηνικὴν συμβίωσιν καὶ τὴν ἐλπίδα, τὰ ὁποῖα διακηρύττει καὶ πράττει πρὸς ὅλους», ὅπως χαρακτηριστικὰ ἐπεσήμανε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης, κατά τήν ἐφετεινὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας, «εἶναι τὰ ὅπλα καὶ ἡ καθημερινὴ πραγματικότητα ἐναντίον τῶν ἀντιξοοτήτων καὶ τῆς γενικῆς παγκοσμίου κρίσεως». Μετὰ τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν, ἀλλὰ καὶ μετὰ τῶν ἄλλων ἐν Ἰταλίᾳ Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν, ἡ Ὀρθόδοξος Μητρόπολις ἀνταλάσσει ἐπισκέψεις καὶ ἀλληλογραφεῖ, καθόσον ταῦτα πάντα ἔχουν μεγίστην σημασίαν εἰς τὸ νὰ ἐνισχύσουν τὸν «Διάλογον τῆς Ἀγάπης» μεταξὺ τῶν Χριστιανῶν καὶ μὲ κάθε ἂνθρωπον καλῆς θελήσεως, διά τὸν ὁποῖον ἐγεννήθη, ἐσταυρώθη καὶ ἀνέστη ὁ Κύριος. Τὸ αὐτὸ συμβαίνει καὶ μετὰ τοῦ Ποντηφικοῦ Συμβουλίου διὰ τὴν Ἑνότητα τῶν Χριστιανῶν, καθὼς καὶ μὲ ἄλλους Ὀργανισμούς, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται διὰ τὴν εἰρήνην καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, τὴν δικαιοσύνην καὶ τὴν ἐλευθερίαν. Γενικῶς, αἱ σχέσεις τῆς Μητροπόλεως πρὸς αὐτοὺς εἶναι ἀγαθαὶ καὶ ἀμοιβαίως σεβασταί, ἐν εἰρήνῃ καὶ ἀγάπῃ Θεοῦ. Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Ἰταλίας καί Μελίτης προσκαλεῖται εἰς συνέδρια καὶ συναντήσεις, καθὼς καὶ εἰς κοινωνικάς, πνευματικὰς καὶ πολιτιστικὰς ἐκδηλώσεις, συμμετέχει, ἀναλόγως τῆς σημασίας καὶ τῆς σπουδαιότητος αὐτῶν, εἴτε διὰ τοῦ Μητροπολίτου μας, εἴτε διὰ καταλλήλων ἐκπροσώπων της. Τὸ ἐκκλησιαστικὸν κῦρος καὶ ἡ πνευματικὴ καὶ κοινωνικὴ προβολή, τὴν ὁποίαν κέκτηται σήμερον ἐν Ἰταλίᾳ, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις, ὀφείλεται εἰς τὴν προσεκτικήν, φρόνιμον καὶ συνετὴν γραμμήν, τὴν ὁποίαν ἀκολουθεῖ ὁ Ποιμενάρχης αὐτῆς, ὁ ὁποῖος ἔχει μεταδόσει καὶ μεταφέρει τὸ πνεύμα τοῦτο εἰς τοὺς ἐφημερίους, τάς ἐνορίας καὶ τάς μονάς, διακρατῶν κατ αὐτὸν τὸν τρόπον τὴν Ὀρθόδοξον Πνευματικότητα καὶ Παράδοσιν, ζώσας, αὐθεντικάς καὶ ἐλπιδοφόρους, οἱ ὁποῖες ἐνθαρρύνουν καὶ ἐνδυναμώνουν, ἀλλὰ καὶ σαγηνεύουν, νέους καὶ ἡλικιωμένους, ἐπιστήμονες καὶ ἁπλοὺς ἀνθρώπους. Αἱ σχέσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μετά τῶν Πρεσβειῶν καὶ Προξενείων τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κύπρου, ὡς καὶ μετά τῆς Ὁμοσπονδίας τῶν Ἑλληνικῶν Κοινοτήτων καὶ Ἀδελφοτήτων Ἰταλίας καὶ τῶν κατὰ τόπους Κοινοτήτων, εἶναι στεναὶ καὶ συνεργάσιμοι. Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Ἰταλίας καί Μελίτης, ἀγωνιζομένη ὄχι μόνον ἀπὸ ἀπόψεως ἐκκλησιαστικῆς καὶ πνευματικῆς, ἀλλὰ καὶ κοινωνικῆς, προσφέρει τὴν διακονίαν καὶ τὴν πρόθυμον φιλοτιμίαν της ὑπὲρ τῆς ἑνότητος καί τῆς προβολῆς αὐτῶν. Οὐσιαστικὸν πρόσωπον καί σημεῖον ἀναφορᾶς, ὅπως ἐφάνη ἀπὸ ὅλα τὰ ἀνωτέρω, διὰ τὴν νεωτέραν ἐκκλησιαστικὴν ζωήν, διακονίαν καὶ μαρτυρίαν τῆς ἐν Ἰταλίᾳ 15

16 16 Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, εἶναι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ διά Κλῆρον καί τόν Λαόν παράδειγμα καὶ πρότυπον: παράδειγμα καὶ πρότυπον Ἕλληνος, παράδειγμα καὶ πρότυπον Ὀρθοδόξου κληρικοῦ τῆς διασπορᾶς, παράδειγμα καὶ πρότυπον ἀνθρώπου. Ὁ Μητροπολίτης Γεννάδιος, τὸ ἔτος 1961, νεαρός διακονος, ἀπεστάλη ἀπὸ τὸν μεγάλον Πατριάρχην Ἀθηναγόραν εἰς τὴν Ἰταλίαν καὶ μάλιστα εἰς τὴν ἐμπερίστατον, τότε, καὶ δύσκολον ἔπαλξιν τῆς Νεαπόλεως. Ἔκτοτε, ἰδιαιτέρως δέ ἀπὸ τῆς 26 ης Νοεμβρίου 1970, ὀπότε, τῇ προτάσει τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, ἐξελέγη παμψηφεὶ Ἐπίσκοπος Κρατείας (Ὀρθόδοξος Ἐπισκοπὴ ὕστερα ἀπὸ 300 περίπου χρόνια), μὲ ἕδραν τὴν Νεάπολιν τῆς Ἰταλίας, γίνεται καθημερινὸν οὐσιαστικὸν σημεῖον ἀναφορᾶς εἰς τήν Ἰταλίαν διὰ θεολογικά, ἐκκλησιαστικὰ καὶ κοινωνικὰ θέματα, ἀποκτᾷ δὲ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν ἐμπιστοσύνην ὄχι μόνον τοῦ Ἑλληνικοῦ κόσμου, ἀλλὰ καὶ τοῦ ξένου, καὶ τοῦτο χάρις εἰς τὴν ἀνυπόκριτον διαθεσιμότητά του, τὴν ἁπλότητά του, τὴν εὐγένειάν του, τὴν ἐσωτερικὴν καὶ ἐξωτερικὴν γαλήνην του καὶ τὴν ἐλπιδοφόρον γλυκύτητά του, χαρίσματα μέ τὰ ὁποῖα δίδει μέχρι σήμερον παραμυθίαν, δύναμιν, στήριγμα καί ἐλπίδα εἰς κάθε ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος ἔρχεται πρὸς συνάντησίν του. Ἄξιον μνείας εἶναι αἱ μεγίσται ὑπηρεσίαι, τάς ὁποίας προσέφερεν εἰς τὴν ἱστορικὴν Ἐκκλησίαν τῶν Ἁγίων Πέτρου καὶ Παύλου τῆς Ἀδελφότητος τῶν Ἑλλήνων τῷ Ἔθνει ἐν Νεαπόλει, ἀγωνισθεὶς ὅλως ἰδιαιτέρως διὰ τὴν ἐθνικὴν ἀνεξαρτησίαν καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴν αὐτῆς αὐτονομίαν, διασώσας αὐτὴν ἀπὸ σχισματικοὺς καὶ ἀντικανονικοὺς κληρικούς. Ὁ Μητροπολίτης μας κ. Γεννάδιος ἀναζητεῖ τὸ Ὀρθόδοξον ποίμνιον. Περιοδεύει καὶ στηρίζει ὅλους, ὁδηγῶν αὐτοὺς εἰς τὴν ἀγάπην, τὴν πίστην καὶ τὴν ἐλπίδα. Ἀνάλογον εἶναι καὶ τὸ ἐνδιαφέρον του πρὸς τοὺς Ἕλληνας φοιτητάς, τοὺς ὁποίους ἐνισχύει ἠθικῶς καὶ βοηθεῖ, ὅταν πρὸς αὐτὸν ἀπευθύνωνται, χαίρεται δὲ καὶ ἀγάλλεται ὅταν βλέπῃ τοὺς φοιτητάς τοῦ παρελθόντος νὰ εἶναι σήμερον ἐπιστήμονες, νὰ κοσμοῦν τὴν Ἰταλίαν καὶ τὴν Πατρίδα μας, καθὼς καὶ ἄλλας χώρας, καὶ νὰ εἶναι δακτυλοδεικτούμενοι καὶ χρήσιμοι εἰς τὴν κοινωνίαν. Ὁ Μητροπολίτης Γεννάδιος ἵδρυσεν Ἑλληνικὰ καὶ Κατηχητικὰ Σχολεῖα διὰ τοὺς Ὀρθοδόξους Ὁμογενεῖς, διὰ πρώτην δὲ φοράν «Γυμνασιακόν Τμῆμα» εἰς τὴν Νεάπολιν, ὕστερα ἀπὸ αἰῶνας, τὸ ὁποῖον ἔγινε ἀρχὴ καὶ βάσις ὥστε νὰ ἱδρυθοῦν εἰς τὴν Ἰταλίαν Ἑλληνικὰ Σχολεῖα, διευθυνόμενα ὑπὸ διδασκάλων καὶ Καθηγητῶν τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Ἑλλάδος. Συνιστᾷ πάντοτε, ὡς Μητροπολίτης, εἰς τοὺς ἱερεῖς του ὅπως δημιουργήσουν καὶ αὐτοὶ εἰς τάς ἐνορίας των Ἑλληνικὰ καὶ Κατηχητικὰ Σχολεῖα, ὅπερ καὶ γίνεται. Ἡ ζωὴ καί ἡ διακονία τοῦ Μητροπολίτου μας κ. Γενναδίου εἰς τὴν Ἰταλίαν συνδέεται ἀρρήκτως μὲ τάς προσπαθείας καὶ τοὺς ἀγῶνας διὰ τὴν πραγματοποίησιν τῆς Βουλῆς τοῦ Θεοῦ: «Ἵνα ἓν ὦσιν». Ἔζησε κατὰ τὴν περίοδον τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ φανατισμοῦ, ὅμως ἔγινε κῆρυξ καὶ μάρτυς τῆς ἀγάπης, τῆς καταλλαγῆς, τῆς εἰρήνης, τῆς ἀδελφωσύνης, τῆς ἑνότητος καὶ τῆς ἐλπίδος. Εἶναι πιστὸς ὀπαδὸς τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «Οὐκ ἔνι Ἕλλην ἢ Σκύθης, ἄρσεν ἢ θήλυ, δοῦλος ἢ ἐλεύθερος πάντες ἓν ἐσμὲν κατὰ Χριστὸν Ἰησοῦν», καθὼς καὶ τῆς θεολογίας τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Καππαδοκίας ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι: «Εἰκὼν τοῦ Θεοῦ». Ἔζησεν εἰς τὴν Ρώμην τὰ μεγάλα ἱστορικὰ ἐκκλησιαστικὰ γεγονότα, ὅπως τὴν Ἄρσιν τοῦ Ἀναθέματος μεταξὺ Ρώμης καὶ Κωνσταντινουπόλεως (Δεκέμβριος 1965), τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Μεγάλου Πατριάρχου Ἀθηναγόρου Α εἰς τὸ Βατικανὸν (Ὀκτώβριος 1967), τὸ μέγα ἱστορικὸν ἐκκλησιαστικὸν γεγονός: τὸ ἀπροσδόκητο φίλημα τῶν ποδῶν τοῦ Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος Μελίτωνος ἀπὸ τόν Πάπα Ρώμης Παῦλον ΣΤ (1975). Εἶναι ὁ Ἕλλην

17 Ὀρθόδοξος Μητροπολίτης, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται πιὸ κοντὰ εἰς τὸ Βατικανὸν καὶ ἡ Μητρόπολη αὐτοῦ μέσα εἰς τήν καρδίαν τοῦ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ, ἀντιμετωπίζων ἰδιαιτερότητας ἀπροσδοκήτους καὶ προβλήματα ἀπὸ αἰώνων ἄλυτα, τὰ ὁποῖα μετὰ προσοχῆς καὶ συνέσεως ἀντιμετώπισε καὶ ἀντιμετωπίζει ἡ Ὀρθόδοξος Μητρόπολις. Ἔδωσε σάρκα καὶ ὀστᾶ εἰς τὴν ἐν Ἰταλίᾳ Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν καὶ ἀπὸ ἀνύπαρκτον Ἐκκλησίαν τὴν κατέστησε ζῶσαν, μὲ κῦρος σταθερόν καὶ ἰσχυρό, μὲ ἐλπίδα δημιουργικήν. Δικαίως θεωρεῖται ὁ θεμελιωτὴς τῆς ἐν Ἰταλίᾳ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῶν νεωτέρων χρόνων, ἱδρύσας ἐνορίας, μονάς καὶ σχολεία, χειροτονήσας ἱερεῖς καὶ, μάλιστα, κατώρθωσε τὴν ἀναγνώρισιν τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως ὑπὸ τῶν Δημοκρατιῶν τῆς Ἰταλίας καὶ τοῦ Ἁγίου Μαρίνου. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος κατά τὴν ἐπίσκεψίν του εἰς τὴν ἱστορικὴν Ἐκκλησίαν καὶ Ἀδελφότητα τῶν Ἁγίων Πέτρου καὶ Παύλου τῶν Ἑλλήνων τῷ Ἔθνει, εἰς Νεάπολιν Ἰταλίας (Ὀκτώβριος 2007), εἶπε τὰ κατωτέρω, ἀναφερόμενος πρὸς τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἰταλίας καὶ Μελίτης κ. Γεννάδιον: «μετὰ πλείστης ἀγάπης καὶ πιστότητος πρὸς τὴν Μητέραν Ἐκκλησίαν καὶ γνησίου ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος, ἐργάζεσθε ἐπὶ πλεῖστα ἔτη ἱεραποστολικῶς εἰς τὸ ποίμνιον ὑμῶν, διακρινόμενος διὰ τὰ πολλὰ καὶ ποικίλα χαρίσματα τὰ ὁποῖα κοσμοῦν τὴν προσωπικότητα τῆς ὑμετέρας Σεβασμιότητος, μεγαλύτερα τῶν ὁποίων εἶναι τὸ ταπεινὸν καὶ μειλίχιον, τὸ ἤρεμον καὶ τὸ πρᾶον τοῦ χαρακτῆρος ὑμῶν, ἀλλὰ τὸ μεῖζον πάντων εἶναι ἡ ἀγάπη καὶ ἡ πιστότης ὑμῶν πρὸς τὴν Μητέραν Ἐκκλησίαν καὶ τὸ ἐκκλησιαστικὸν ὑμῶν φρόνημα, τὸ ὁποῖον τιμᾶτε καὶ διὰ τὸ ὁποῖον τιμῶμεν ὑμᾶς». 17

18

19 INTRODUZIONE Principali caratteristiche del servizio pastorale e della testimonianza della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d Italia e Malta durante l Episcopato del Metropolita Gennadios Zervos Dοtt. Nicola Barkas Arconte Actuario del Patriarcato Ecumenico Presidente della Comunità dei Greci Ortodossi di Venezia Presidente della Federazione delle Comunità e Arciconfraternite Greche d Italia La neo costituita Arcidiocesi Ortodossa d Italia e Malta, che è stata fondata solo nel 1991, da Sua Santità il Patriarca Ecumenico Bartolomeo e che si trova nel centro del Cattolicesimo-Romano, progredisce, fruttifica e presenta l Ortodossia e la nostra Nazione, grazie agli instancabili sforzi, ai sacrifici e ai saggi disegni Pastorali del suo Pastore, l Eminentissimo Metropolita Gennadios, il quale ha fondato nuove parrocchie, ha ottenuto e costruito nuove Chiese, monasteri e cappelle. Allo stesso modo, da una parte ha ordinato un gran numero di nuovi chierici e si è occupato della fondazione di scuole di catechismo, di lingua e di musica tradizionale, e dall altra parte ha ottenuto il riconoscimento della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d Italia e Malta come Persona Giuridica dall Italia e da San Marino, come anche la definitiva sottoscrizione del Concordato Ufficiale col Governo di San Marino e dell analogo atteso Concordato con il Governo Italiano, che si trova alla ultima fase per essere convertito in Legge. L Arcidiocesi Ortodossa d Italia e Malta, proclamando gli eterni valori della Ortodossia Ellenica, cioè l amore, la fratellanza, la pace, la giustizia, la libertà e l unità, e adoperando in ogni sorta di suo problema e sforzo il metodo assai costruttivo ed efficace del Dialogo, ha come principale suo scopo la reale collaborazione tra Clero e Popolo, la comprensione reciproca, il rispetto spontaneo ed indispensabile, affinché, come spesso dice l Eminentissimo nostro Pastore, il Metropolita Gennadios, così solo prospererà e crescerà la nostra Chiesa e Nazione durante il terzo millennio. Pertanto, in questa Eparchia ecclesiastica del Patriarcato Ecumenico, la necessaria preziosa collaborazione e l indispensabile legame spirituale tra Clero e Popolo, diviene una realtà, palpabile, per cui anche questa utile situazione, comunitaria e spirituale che vi è nella Arcidiocesi d Italia e Malta, rappresenta un vero gioiello per essa e per il suo fedele gregge, elemento importantissimo per la crescita umana, il progresso culturale, la prosperità ed il suo sviluppo. Le parrocchie dell Arcidiocesi Ortodossa, ormai più di 77, sono bastioni della Tradizione Greco-Ortodossa, riuniscono, Greci, Ciprioti e Ortodossi di altre nazionalità, aiutano alla conoscenza reale e alla loro unità e perseguono il conservare e il perpetuare della eredità spirituale Greco-Ortodossa, principalmente nelle generazioni future. Cinquantuno sacerdoti, quasi tutti con studi accademici superiori, per la maggior parte ordinati dal Metropolita Gennadios, di diverse nazionalità (Greci, Italiani, Moldavi, Ucraini, Romeni, ecc.) e naturalmente, arricchiti con il nettare e ed i messaggi del Patriarcato Ecumenico e della nostra Nazione, assieme 19

+ Archimandrita Evangelos Yfantidis

+ Archimandrita Evangelos Yfantidis Aspetti del Magistero Sociale della Chiesa Ortodossa, secondo la dottrina ecclesiastica e l insegnamento di Sua Santità il Patriarca Ecumenico Bartolomeo Discorso durante i lavori della 49 sessione di

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ. Η διασπορά ως σημείο ενότητος και διαιρέσεως των Ορθοδόξων Εκκλησιών, Ερώ 8 (Οκτώβριος- Νοέμβριος 2011 ) 37-42.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ. Η διασπορά ως σημείο ενότητος και διαιρέσεως των Ορθοδόξων Εκκλησιών, Ερώ 8 (Οκτώβριος- Νοέμβριος 2011 ) 37-42. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Ο Βασίλειος Κουκουσάς είναι αναπληρωτής καθηγητής της Εκκλησιαστικής Ιστορίας στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ. Γεννήθηκε στην Κοζάνη, ενώ η καταγωγή

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ιταλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ιταλικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Congratulazioni. I nostri migliori auguri e tanta felicità. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Οι Εκδόσεις Δίσιγμα ξεκίνησαν την πορεία τους στο χώρο των ελληνικών εκδόσεων τον Σεπτέμβριο του 2009 με κυρίαρχο οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους»

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους» Θεολογίας, Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής ήταν οι καθηγητές του Τμ. Θεολογίας ΕΚΠΑ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος και Κ. Δεληκωσταντής, καθώς και η Β. Σταθοκώστα,

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων γιά ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΠΡΩΤ. 6002/2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΘΗΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Η ενδεκάτη Συνάντηση της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Συντονιστής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βολιώτης, Θεολόγος Νομικός, Εφημέριος Ι.Ν. Αγ. Φανουρίου Ιλίου 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ Σ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Αρχιμ. Νήφων Βασιλάκης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Αρχιμ. Νήφων Βασιλάκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Αρχιμ. Νήφων Βασιλάκης Αρχιμανδρίτης Νήφων Βασιλάκης, κατά κόσμο Γεώργιος Βασιλάκης του Ηλία, γεννήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 1977 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μετά την βασική εκπαίδευση, έλαβε (με

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Un Venerabile testimone dei Vangeli secondo Luca e secondo Giovanni: Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) *

Un Venerabile testimone dei Vangeli secondo Luca e secondo Giovanni: Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) * Un Venerabile testimone dei Vangeli secondo Luca e secondo Giovanni: Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) * Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) è arrivato nella Biblioteca Apostolica Vaticana il 22 novembre 2006,

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς Η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδας Ο ορισμός του αυτοκεφάλου Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012

Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΟΥ MAR BECHARA BOUTROS RAI ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ 10-11-12-13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Nuova strategia è necessaria per la messa in luce dei giacimenti sottomarini di idrocarburi nel Sud di Creta.

Nuova strategia è necessaria per la messa in luce dei giacimenti sottomarini di idrocarburi nel Sud di Creta. Nuova strategia è necessaria per la messa in luce dei giacimenti sottomarini di idrocarburi nel Sud di Creta. I. Konofagos, N. Lygeros I soprascritti, già dal 2012 avevano proposto ai politici con il più

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ, ΤΕΥΧΟΣ 33 ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Περιοδική ἔκδοση Νέα Χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014. Together ΔΙΑΛΟΓΟΥ

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014. Together ΔΙΑΛΟΓΟΥ Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 ΚΕΝΤΡΟ διαχριστιανικου διαθρησκειακου διαπολιτισμικου ΔΙΑΛΟΓΟΥ Together ορθοδοξη προσεγγιση της οικουμενικης κινησης ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ TOGETHER Βασ. Ηρακλειου 14, 8 ος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1925 Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 1942 Αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού http://fanarion.blogspot.gr/2012/02/blog-post_09.html 2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού ΛΑΜΠΡΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΕΡΑΡΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ Τα πορίσματα του Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015

Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015 Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015 Scosta il sipario che è dietro al leggio e scopre uno stendardo che riguarda la Rivoluzione e

Διαβάστε περισσότερα

GRANDE E SANTO GIOVEDÌ

GRANDE E SANTO GIOVEDÌ La Grande e Santa Settimana GRANDE E SANTO GIOVEDÌ Ufficio della Passione Sant Atanasio dei Greci Via del Babuino 149 Roma 2014 In memoria di mons. Eleuterio Fortino e di p. Oliviero Raquez O.S.B. UFFICIATURA

Διαβάστε περισσότερα

KHPY EKK H IA OP O O øn 304 Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος ἀρ. τεύχ. 35, 08 (60ή) 1948, 1948 1924, 1948 1950,

KHPY EKK H IA OP O O øn 304 Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος ἀρ. τεύχ. 35, 08 (60ή) 1948, 1948 1924, 1948 1950, - 304-KHPY EKK H IA OP O O øn Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος ἀρ. τεύχ. 35, 08 Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ Ἡ Ἁγία Τριάς μετά τῆς Θεοτόκου καί τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων. Κάτωθεν ὁ Προφήτης Δανιήλ, ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης καί ὁ Πρωτομάρτυς

Διαβάστε περισσότερα

GRANDE E SANTO GIOVEDÌ

GRANDE E SANTO GIOVEDÌ La Grande e Santa Settimana GRANDE E SANTO GIOVEDÌ Ufficio della Passione Sant Atanasio dei Greci Via del Babuino 149 Roma 2014 In memoria di mons. Eleuterio Fortino e di p. Oliviero Raquez O.S.B. UFFICIATURA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... 27 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2015 Α ΤΑΞΗ (Δίωρο πρώτο τετράμηνο) 1.(ΔΕ 2) Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας. (ΔΕ 3) Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία. (ΔΕ 4) Με τη λατρεία εκφράζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

10. Ἀναλαμβάνοντες τό κοινόν προσκύνημα εἰς τόν τόπον ὅπου ὁ ἴδιος ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός ἐσταυρώθη, ἐτάφη καί ἀνέστη, πάλιν, ταπεινῶς

10. Ἀναλαμβάνοντες τό κοινόν προσκύνημα εἰς τόν τόπον ὅπου ὁ ἴδιος ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός ἐσταυρώθη, ἐτάφη καί ἀνέστη, πάλιν, ταπεινῶς Ὡς οἱ ἀείμνηστοι προκάτοχοι ἡμῶν Πάπας Παῦλος Ϛ καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης Ἀθηναγόρας, οἱ ὁποῖοι συνηντήθησαν εἰς Ἱεροσόλυμα πρό πεντήκοντα ἐτῶν, οὕτω καί ἡμεῖς, Πάπας Φραγκῖσκος καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Divina Liturgia nella Chiesa di San Giorgio del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli Incontro con il Gran Rabbino di Turchia

Divina Liturgia nella Chiesa di San Giorgio del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli Incontro con il Gran Rabbino di Turchia N. 0909 Sonntag 30.11.2014 Viaggio Apostolico di Sua Santità Francesco in Turchia (28-30 novembre 2014) - Divina Liturgia nella Chiesa di S. Giorgio del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli Viaggio

Διαβάστε περισσότερα

Του Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Κ. Αμπανάβα Επόπτου του Κατηχητικού Έργου

Του Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Κ. Αμπανάβα Επόπτου του Κατηχητικού Έργου Εισήγησις εις το Γενικόν Ιερατικόν Συνέδριον Της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Εις την Ιεράν Πατριαρχικήν και Σταυροπηγιακήν Μονήν Αγίου Γεωργίου Αρσανίου, Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων τῆς 10 ης Νοεμβρίου 2014. Σήμερον, τὴν 10 ην τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2014, ἡμέραν Δευτέραν καὶ ὥραν 1 ην

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, στον 1o όροφο στεγάζεται η Συλλογή Μεταβυζαντινών Εικόνων και Θρησκευτικών κειμηλίων από το 16ο αιώνα και μεταγενέστερα.

Επιπλέον, στον 1o όροφο στεγάζεται η Συλλογή Μεταβυζαντινών Εικόνων και Θρησκευτικών κειμηλίων από το 16ο αιώνα και μεταγενέστερα. ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας ιδρύεται το 1953 με προσπάθειες επιφανών Λευκαδίων, όπως ο ιστορικός Πάνος Ροντογιάννης, ο συμβολαιογράφος Τάκης Μαμαλούκας και άλλοι που βρήκαν

Διαβάστε περισσότερα

Dal volume Cipro Italia A/R Architettura di Emma Tagliacollo

Dal volume Cipro Italia A/R Architettura di Emma Tagliacollo Ambasciata d'italia Dal volume Cipro Italia A/R Architettura di Emma Tagliacollo Il progetto della mostra di Architettura cipriota ha origine da una serie di interrogativi che nascono dal ruolo che ricopre

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMMA

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMMA ΕΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ UNIVERSITÀ NAZIONALE E CAPODISTRIACA DI ATENE DIPARTIMENTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA ΗΜΕΡΙΔΑ / CONVEGNO ITALOELLENICA.

Διαβάστε περισσότερα

Presentazione progetto Rete fra città gemellate Παρουσίαση σχεδίου «ίκτυο αδελφοποιηµένων πόλεων»

Presentazione progetto Rete fra città gemellate Παρουσίαση σχεδίου «ίκτυο αδελφοποιηµένων πόλεων» simboli araldici a grottesca sulle pareti nella sala del Cavaliere Paolo Guidotti Presentazione progetto Rete fra città gemellate Παρουσίαση σχεδίου «ίκτυο αδελφοποιηµένων πόλεων» grottesche sulla volta

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι.

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Ἡ Χἀρις τῆς Τρισηλίου Θεότητος, τοῦ ἀνάρχου Πατρός, τοῦ συνανάρχου Υἱοῦ καί τοῦ συναϊδίου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

MAMBRETTI - PAPAMICHAIL

MAMBRETTI - PAPAMICHAIL Notizie 31 Το παρόν τεύχος τυπώθηκε σε 5.000 τεµ. Del presente numero sono state stampate 5.000 copie Οποιαδήποτε αναδηµοσιεύση κειµένων και φωτογραφιών θα πρέπει να γίνεται µόνο µε την άδεια του εκδότη.

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλος, 8-11 Μαΐου 2014 Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλία (Μελισσάτικα) ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014 17:30-18:00 Εγγραφή-Παραλαβή

Διαβάστε περισσότερα

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας Γ Συνέδριο «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ἡ Ὁκταηχία» Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου 2006 Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε Ἀθανάσιος Ἰ. Παϊβανᾶς www.paivanas.gr

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

GIOVANNI DAMASCENO. De fide orthodoxa. B. Kotter INTRODUZIONE, COMMENTO FILOSOFICO, Matteo Andolfo EDIZIONI SAN CLEMENTE STUDIO DOMENICANO BOLOGNA

GIOVANNI DAMASCENO. De fide orthodoxa. B. Kotter INTRODUZIONE, COMMENTO FILOSOFICO, Matteo Andolfo EDIZIONI SAN CLEMENTE STUDIO DOMENICANO BOLOGNA I Talenti 13 GIOVANNI DAMASCENO ESPOSIZIONE DELLA FEDE De fide orthodoxa TESTO CRITICO B. Kotter INTRODUZIONE, COMMENTO FILOSOFICO, BIBLIOGRAFIA, TRADUZIONE E NOTE Matteo Andolfo EDIZIONI SAN CLEMENTE

Διαβάστε περισσότερα

Zosi Zografidou Voci italiane in grecia

Zosi Zografidou Voci italiane in grecia A10 Zosi Zografidou Voci italiane in grecia Ιταλικές φωνές στην Ελλάδα Copyright MMXIII ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it info@aracneeditrice.it via Raffaele Garofalo, 133/A B 00173 Roma (06)

Διαβάστε περισσότερα

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας.

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Ηγούμενος της νόμιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 12. Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 12. Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 12 Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων τῆς 27 ης Ἀπριλίου 2015. Σήμερον, τὴν 27 ην τοῦ μηνὸς Ἀπριλίου τοῦ ἔτους 2015, ἡμέραν Δευτέραν καὶ ὥραν 1 ην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Εργασία της μαθήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου Α' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ὅταν καί οἱ δύο Μελλόνυμφοι διαμένου`ν στήν ἴδια Ἐνορία, γιά χρονικό διάστημα πλέον τοῦ ἑνός χρόνου, στό Ναό τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Notizie 32. H Διοίκηση του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. L Amministrazione della Camera di Commercio Italo-Ellenica di Salonicco

Notizie 32. H Διοίκηση του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. L Amministrazione della Camera di Commercio Italo-Ellenica di Salonicco Notizie 32 Το παρόν τεύχος τυπώθηκε σε 5.000 τεμ. Del presente numero sono state stampate 5.000 copie Οποιαδήποτε αναδημοσιεύση κειμένων και φωτογραφιών θα πρέπει να γίνεται μόνο με την άδεια του εκδότη.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Καινοδιαθηκικό πλαίσιο ασκήσεως του Ποιμαντικού Έργου της Εκκλησίας στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων

Το Καινοδιαθηκικό πλαίσιο ασκήσεως του Ποιμαντικού Έργου της Εκκλησίας στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Θεολογική Σχολή ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Καινοδιαθηκικό πλαίσιο ασκήσεως του Ποιμαντικού Έργου της Εκκλησίας στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Συγγραφείς 1. Δημήτριος Λ. Δρίτσας, Δρ Θεολογίας, Σχολικός Σύμβουλος 2. Δημήτριος Ν. Μόσχος, Δρ Θεολογίας, Καθηγητής Λυκείου Αναβύσσου 3. Στυλιανός Λ. Παπαλεξανδρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΥΡΟΥ 1856-1893 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΥΡΟΥ 1936

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΥΡΟΥ 1856-1893 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΥΡΟΥ 1936 ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ ΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΩΣΣΙΟΥ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΥΡΟΥ 1856-1893 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΥΡΟΥ 1936 Ανέκδοτες στιγµές της ιστορίας τους Προλογίζει ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Σύρου

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ---------------------------------------------------- Αθήνα, 26 Ιουνίου 1 Ιουλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη, 26 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Η «ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ»

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Η «ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Η «ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» Ο αρχικός τίτλος της παρέµβασής µου ήταν «Γιατί είµαι περήφανος για την ιδιαίτερή µου πατρίδα». Συνειδητοποιώντας όµως πόσα πολλά πράγµατα θα είχα να σας πω, αισθάνθηκα

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

2010-2011 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

2010-2011 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ A ΤΑΞΗ Σεπτέμβριος 2010 Γ ΤΑΞΗ 1. Γνωριμία Παρουσίαση ύλης Εισαγωγή στη Θεία Λειτουργία (σελ. 24-34) 2. Κληρικοί Ιερά άμφια Ιερά λειτουργικά σκεύη (σελ. 35 53) 3. Προετοιμασία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19 Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Ἡ πρόοδος τῆς Ἰατρικῆς Βιοτεχνολογίας... 29 2. Προκλήσεις γιά τήν ἀρχή τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς... 36 3. Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Όμως είναι γνωστόν τοις πασι το υποκάμισον ή πουκάμισο. Δηλαδη το κατωθέν του καμισίου φερόμενον ένδυμα.

Όμως είναι γνωστόν τοις πασι το υποκάμισον ή πουκάμισο. Δηλαδη το κατωθέν του καμισίου φερόμενον ένδυμα. καμίσιν Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013 5:07 μμ Σημασία: Ένδυμα από λευκό λινό ύφασμα που συνήθως φθάνει μέχρι τα γόνατα και το γυναικείο ακόμη παρακάτω, κα που φοριώταν κατάσαρκα. Βλ. Vocabolario Etimologico

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ Ἀνώτερο Κατηχητικό Σχολεῖον Λαρίσης ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 29-09-1985 1ον Τά ὀνόματα τῶν Χριστιανῶν: α Χριστιανοί. 2 06-10-1985 2ον Τά ὀνόματα τῶν Χριστιανῶν: β Ἐκλεκτοί γ Μαθηταί δ Πιστοί Ἐπικαλούμενοι

Διαβάστε περισσότερα