ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ Μάθηµα ιδάσκουσα Κωδικός Γενική και Ανόργανη Χηµεία Ε. Μάνεση - Ζούπα ΦΠ-111 οµή του ατόµου. Υποατοµικά σωµατίδια, Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία- Ατοµικά φάσµατα. υαδική φύση του ηλεκτρονίου. Αρχή της Αβεβαιότητας. Εξίσωση Schrodinger - Κβαντικοί αριθµοί - Ατοµικά τροχιακά. Απαγορευτική αρχή του Pauli. Περιοδικό Σύστηµα. Ατοµικοί αριθµοί και Περιοδικός Νόµος. Γενικά χαρακτηριστικά του Περιοδικού Πίνακα, Ηλεκτρονιακή δόµηση των στοιχείων, Περιοδικές ιδιότητες των στοιχείων, Μαγνητικές ιδιότητες. Χηµικός εσµός. Ιοντικός δεσµός, Οµοιοπολικός δεσµός, Οµοιοπολικός δεσµός εντάξεως, ιπολική ροπή, Μεσοµέρεια. Σθενοδεσµική Θεωρία - Υβριδισµός. Ηλεκτρονικές απώσεις και µοριακή δοµή. Θεωρία των Μοριακών Τροχιακών - επικάλυψη τροχιακών και ισχύς δεσµού - οµοπυρηνικά διατοµικά µόρια - ετεροπυρηνικά διατοµικά µόρια - µη εντοπισµένα µοριακά τροχιακά. Μεταλλικός δεσµός. Αέρια. Καταστατική εξίσωση, Κινητική Θεωρία, Κατανοµή µοριακών ταχυτήτων, Νόµος των µερικών πιέσεων, Νόµος διαχύσεως. Πραγµατικά αέρια - εξίσωση Van-der Waals. Υγροποίηση των αερίων. Υγρά και Στερεά. Επιφανειακή τάση υγρών, εξάτµιση - τάση ατµών, βρασµός και σηµείο ζέσεως, πήξη και σηµείο πήξεως, τάση ατµών στερεού, εξάχνωση, διαγράµµατα φάσεων, ενεργειακά µεγέθη συνδεόµενα µε µεταβολές φάσεων. Τύποι κρυσταλλικών στερεών - ιοντικοί κρύσταλλοι, µοριακοί κρύσταλλοι, ατοµικά πλέγµατα, µεταλλικοί κρύσταλλοι. ιαµοριακές δυνάµεις. ιαλύµατα. Τρόποι εκφράσεως συγκεντρώσεως, ιαλυτοποίηση - Ενθαλπία διαλύσεως, Τάση ατµών διαλυµάτων, Σηµείο ζέσεως και σηµείο πήξεως διαλυµάτων, Ωσµωτική πίεση, Απόσταξη, ιαλύµατα ηλεκτρολυτών, Κολλοειδή. Χηµική Κινητική. Ταχύτητα αντιδράσεως, αντιδράσεις πρώτης - δευτέρας - µηδενικής τάξεως, Μηχανισµοί αντιδράσεως, Ταχύτητες αντιδράσεων και ισορροπία, Θεωρία των συγκρούσεων, Θεωρία της µεταβατικής καταστάσεως, Επίδραση της θερµοκρασίας - Εξίσωση Arrhenius, Κατάλυση. Χηµική Κινητική. Ταχύτητα Αντιδράσεως - Αντιδράσεις πρώτης, δευτέρας, µηδενικής τάξεως.. Χρόνος Υποδιπλασιασµού. Αντιδράσεις µεταξύ αερίων - Μηχανισµοί αντιδράσεων - Ταχύτητες αντιδράσεων και Ισσοροπία. - θεωρία 1

2 Τµήµα Φαρµακευτικής Ακαδηµαϊκό Έτος των Συγκρούσεων - Θεωρία της Μεταβατικής Καταστάσεως - Επίδραση της θερµοκρασίας -Εξίσωση Arrhenius - Κατάλυση. Χηµική Ισορροπία. Αµφίδροµες αντιδράσεις και σταθερά ισορροπίας, Σταθερές ισορροπίας σε ετερογενείς αντιδράσεις. Μεταβολή των συνθηκών ισορροπίας - αρχή Le Chatelier. Ιοντική ισορροπία σε υδατικά διαλύµατα - ασθενείς ηλεκτρολύτες, νόµος Ostwald, αυτοϊονισµός του νερού - ph, δείκτες, ρυθµιστικά διαλύµατα, υδρόλυση, σταθερά γινοµένου διαλυτότητας - καθίζηση, επίδραση κοινού ιόντος, φαινόµενο άλατος, αντιδράσεις εξουδετερώσεως ογκοµέτρηση. Οξέα και Βάσεις. Θεωρία Brοnsted - Lowry - ισχύς οξέων και βάσεων, όξινη ισχύς και µοριακή δοµή. Θεωρία Lewis. Σκληρά και µαλακά οξέα και βάσεις. Χηµική Θερµοδυναµική. Πρώτος νόµος της Θερµοδυναµικής. Ενθαλπία. Θερµοχηµεία. Θερµοχωρητικότητα. Εξάρτηση του Η από τη θερµοκρασία. Εντροπία και δεύτερος νόµος της Θερµοδυναµικής. Εξάρτηση της εντροπίας από τη θερµοκρασία. Απόλυτες εντροπίες και ο τρίτος νόµος. Ελεύθερη ενέργεια και σταθερά ισορροπίας. Εξάρτηση της ισορροπίας από τη θερµοκρασία. Οξειδοαναγωγή - Ηλεκτροχηµεία. Οξειδοαναγωγή και Ηλεκτροχηµεία. Οξειδωτικές καταστάσεις. Ισοστάθµιση οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων. Ηλεκτρόλυση - νόµοι του Faraday. Γαλβανικά στοιχεία. Ηλεκτρεγερτική δύναµη. υναµικά ηλεκτροδίων. Εξίσωση Nerst. Στοιχεία συγκεντρώσεως. Φυσική Ε. Κωσταρίδου Α. Μπεζεριάνος Γ. Παναγιωτάκης ΦΠ-112 Μηχανική Στατική των Απόλυτων Στερεών, Στατική και Αντοχή των Παραγµατικών Στερεών, Οστά. Στατική και υναµική των Πραγµατικών Ρευστών, Εφαρµογές. Ηλεκτρισµός Στατικός Ηλεκτρισµός, Συνεχή Ρεύµατα, Μαγνητισµός. Παραγωγή, ιάδοση και Μέτρηση Βιοδυναµικών, Ηλεκτρικές ιδιότητες των Νεύρων, Ηλεκτρογραφήµατα (ΗΚΓ,ΗΜΓ, ΗΕΓ, Προκλητά υναµικά). Επιβολή Ηλεκτρισµού στο Σώµα: ιαθερµία, Βηµατοδότης, Ηλεκτρική Ασφάλεια. 2

3 Ακουστική, Φυσική της Ακοής. Οπτική, Φυσική της Όρασης Θερµότητα. Ατοµική Φυσική Πυρηνική Φυσική, Φυσική της Πυρηνικής Φυσικής Αλληλεπίδραση Ακτινοβολίας και Ύλης Πληροφορική Π. Κλεπετσάνης Κ. Πουλάς Γ. Σπυρούλιας ΦΠ-113 Ιστορική αναδροµή της εξέλιξης των υπολογιστών. οµή και λειτουργία του υπολογιστή. Λογισµικό συστήµατος υπολογιστών. Λειτουργικά Συστήµατα Γλώσσες Προγραµµατισµού Βάσεις εδοµένων Φύλλα Εργασίας Επεξεργαστές Κειµένων Λογισµικό Φαρµακευτικών Εφαρµογών Εργαστηριακές Ασκήσεις Πληροφορικής Εξοικείωση των φοιτητών στη χρήση υπολογιστή. Εκµάθηση βασικών λειτουργιών των Windows, εγγραφή κειµένων, επεξεργασία λογιστικού φύλλου. Επικοινωνία µέσω του διαδικτύου, εντοπισµός και αποθήκευση πληροφοριών. 3

4 Τµήµα Φαρµακευτικής Ακαδηµαϊκό Έτος Μάθηµα ιδάσκουσα Κωδικός Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά Σ. Ζαφειρίδου ΦΠ-114 Συναρτήσεις µίας µεταβλητής (όριο συνάρτησης, συνέχεια συνάρτησης) Παράγωγοι και ιαφορικά, Μελέτη Πραγµατικών Συναρτήσεων (ακρότατα, σηµεία καµπής, ασύµπτωτες, γραφική παράσταση) Αόριστο ολοκλήρωµα (παράγουσα, µέθοδοι υπολογισµού) Ορισµένο ολοκλήρωµα Βοτανική. Τζανουδάκης. Χριστοδουλάκης ΦΠ-115 Περιεχόµενο και επί µέρους κλάδοι της επιστήµης της Βοτανικής. Ρόλος των φυτών στο οικοσύστηµα και η σηµασία τους για τον άνθρωπο. Ο κόσµος των φυτών και οι σχέσεις του µε τα υπόλοιπα έµβια όντα. Ποικιλότητα και ταξινόµηση φυτικών οργανισµών. Αρχές ταξινόµησης και κανόνες ονοµατολογίας. Χηµικά θεµέλια των φυτών. Φυτικό κύτταρο: Χαρακτηριστικά οργανίδια και δοµές του φυτικού κυττάρου. Οργάνωση του φυτικού σώµατος : Από το µονοκύτταρο στο πολυκύτταρο επίπεδο οργάνωσης (κοινόβια, αποκίες, υφές, ιστοί). Μορφολογία και ταξινόµηση προκαρυωτικών φυτικών οργανισµών (Βακτήρια, Κυανοφύνη). Ευκαρυωτικοί φυτικοί οργανισµοί. Μορφολογία και ταξινόµηση κατωτέρων φυτών (Φύκη, Μύκητες, Βρύα). Μορφολογία και ταξινόµηση Ανωτέρων φυτών (Πτεριδόφυτα, Σπερµατόφυτα). Φυτικοί ιστοί (Μεριστωµατικός, Επιδερµικός, Αγωγός, Στηρικτικός). Φυτικά όργανα (Ρίζα, Βλαστός, Φύλλα, Άνθος κ.λ.π.). Αναπαραγωγή φυτών - Βιολογικοί κύκλοι. Ταξινοµικές οµάδες Ανώτερων φυτών. Πτεριδόφυτα (Αντιπροσωπευτικές οικογένειες και γένη). Γυµνόσπερµα (Αντιπροσωπευτικές οικογένειες και γένη). Αγγειόσπερµα (Αντιπροσωπευτικές οικογένειες και γένη). 4

5 Εργαστηριακές Ασκήσεις Βοτανικής Οι εργαστηριακές ασκήσεις περιλαµβάνουν µικροσκοπικές παρατηρήσεις µονίµων παρασκευασµάτων και νωπού υλικού στο στερεοσκόπιο και µικροσκόπιο των κυριότερων φυτικών οµάδων και προσδιορισµό µε τη βοήθεια κλειδών διαφόρων ειδών Σπερµατόφυτων µε οικονοµικό και φαρµακευτικό ενδιαφέρον. Εισαγωγή στις Φαρµακευτικές Επιστήµες Κ. Αυγουστάκης Γ. Πάϊρας Ε. Παπαδηµητρίου ΦΠ-116 Στοιχεία Ιστορίας της Φαρµακευτικής Επιτεύγµατα των Φαρµακευτικών Επιστηµών Οργάνωση και Σπουδές στο Τµήµα Φαρµακευτικής του Παν/µίου Πατρών Επαγγελµατική Απασχόληση Φαρµακοποιών Φαρµακευτικές Ειδικότητες Ανάπτυξη Νέων Φαρµάκων Φαρµακοποιίες Προοπτικές Εξέλιξης στις Φαρµακευτικές Επιστήµες Εργαστηριακές Ασκήσεις Εισαγωγής στις Φαρµακευτικές Επιστήµες Επιστηµονικές µέθοδοι στη Φαρµακευτική - Η χρήση της βιβλιογραφίας. Χρήση µικροσκοπίου. Ασηπτικές µέθοδοι εργασίας Θάλαµοι νηµατικής ροής - Αποστείρωση. Χρήση πιπέτας. Χρήση φωτοµέτρου Μελέτη ανάπτυξης βακτηριακού πληθυσµού. Αποµόνωση και καλλιέργεια ευκαρυωτικών κυττάρων. Βιολογικά συστήµατα για τη µελέτη της δράσης χηµικών και φαρµακευτικών ουσιών. 5

6 Τµήµα Φαρµακευτικής Ακαδηµαϊκό Έτος Κλασική Αναλυτική Χηµεία Φ. Λάµαρη Γ. Πάϊρας ΦΠ-121 Ανόργανη Ποιοτική Ηµιµικροανάλυση. I, II, III και IV και V αναλυτικές οµάδες κατιόντων. Ρυθµιστικά διαλύµατα. Κλασµατική (εκλεκτική) καθίζηση. Σύµπλοκα ιόντα και σταθερές αστάθειας. Ανάλυση ανιόντων. Ανόργανη Ποσοτική Ανάλυση. Εισαγωγή (ορισµοί, δειγµατοληψία, επεξεργασία δείγµατος). Μετρήσεις (ακρίβεια, σφάλµατα, έκφραση αποτελεσµάτων). Σταθµική ανάλυση (ιζήµατα: σχηµατισµός, κρυστάλλωση, ιδιότητες, µόλυνση, καθαρισµός, προβλήµατα). Ογκοµετρική ανάλυση (εισαγωγικές έννοιες, µελέτη ογκοµετρικού συστήµατος, δείκτες, προβλήµατα), Τεχνική σταθµικής και ογκοµετρικής ανάλυσης (Περιγραφή αναλυτικών οργάνων, χειρισµός οργάνων, αναλυτικά αντιδραστήρια, χειρισµοί και πορεία ανάλυσης). Οργανική Χηµεία Π. Κορδοπάτης Σ. Νικολαρόπουλος ΦΠ-122 Εισαγωγή στην Οργανική Χηµεία. Χηµικοί εσµοί.τετραεδρία του άνθρακα. ιπλοί και τριπλοί δεσµοί. Μη εντοπισµένα τροχιακά. Μεσοµέρεια-Επαγωγικό φαινόµενο. Ισχύς Οξέων-Βάσεων. SN1, SN2 και SΝi µηχανισµοί. Οπτική Ισοµέρεια. Ασύµµετρα άτοµα άνθρακα. Αλκοόλες. Εστεροποίηση. Αιθέρες. Καρβονυλοενώσεις. Αντιδράσεις ενώσεων µε διπλό δεσµό. Οργανοµεταλλικές ενώσεις. Αντιδράσεις Diels-Alders. Μετάθεση κατά Beckmann. Βενζοϊκή και Βενζυλική µετάθεση. Ε1 και Ε2 αντιδράσεις. 6

7 Χηµεία ελευθέρων ριζών. Αρωµατικές ενώσεις. Αντιδράσεις αρωµατικών ενώσεων. Ετεροκυκλικές ενώσεις. Χηµεία ετεροκυκλικών ενώσεων. Υδατάνθρακες. Ανοικοδόµηση και αποικοδόµηση σακχάρων. Ολιγοσακχαρίτες. Ενώσεις µε φαρµακολογική σηµασία (ονοµατολογία, βασικές αντιδράσεις). Βιοχηµεία Ι Φ. Λάµαρη Κ. Πουλάς Γ. Σπυρούλιας. Συνετός Σ. Τζάρτος ΦΠ-123 Εισαγωγή στη Βιοχηµεία και εφαρµογές της Αµινοξέα πεπτίδια πρωτεΐνες οµή, επίπεδα οργάνωσης και αναδίπλωση πρωτεϊνών (πρωτοταγήςδευτεροταγής-τριτοταγής-τεταρτοταγής δοµή) Συσχετισµοί δοµής-λειτουργίας στις οικογένειες των πρωτεϊνών (αντισώµατα, κολλαγόνο, µυοσφαιρίνη και αιµοσφαιρίνη) Μέθοδοι διαχωρισµού πρωτεϊνών-καθαρισµός-χαρακτηρισµός πρωτεϊνών Νουκλεϊνικά οξέα (δοµή DNA-RNA, σχέση δοµής- λειτουργίας, θεραπευτικές προοπτικές-dna εµβόλια) Βιοενεργητική και ενώσεις υψηλής ενέργειας Ένζυµα (χηµική φύση, ταξινόµηση, τρόπος δράσης, µηχανισµοί, παράγοντες που επηρεάζουν την ενζυµική ενεργότητα) - Αρχές ενζυµικής κινητικής Βιολογικές µεµβράνες (δοµή, λειτουργία, αρχές της µετακίνησης µορίων µέσω των µεµβρανών, δίαυλοι και πόροι) Υδατάνθρακες, µεταβολισµός υδατανθράκων Κύκλος του KREBS Βιολογικές οξειδώσεις 7

8 Τµήµα Φαρµακευτικής Ακαδηµαϊκό Έτος Κυτταρική Βιολογία Μ. Κεφαλιακού Γ. Σωτηροπούλου ΦΠ-124 Εισαγωγή στα κύτταρα. Χηµική σύσταση των κυττάρων. οµή και λειτουργία των πρωτεϊνών. οµή των µεµβρανών. Μεµβρανική µεταφορά. Ενδοκυττάρια διαµερίσµατα και µεταφορά. Κυτταρική επικοινωνία. Κυτταροσκελετός. Κυτταρική αύξηση και διαίρεση. Έλεγχος του κυτταρικού κύκλου και κυτταρικός θάνατος. Βιολογία του καρκινικού κυττάρου. Μοριακοί µηχανισµοί ρύθµισης. Ιστοί. Μορφολογία Ανθρωπίνου Σώµατος Μ. Ασηµακοπούλου Ι. Βαράκης Γ. Σωτηροπούλου-Μπονίκου ΦΠ-125 Εισαγωγή Οστεολογία, Μυικό σύστηµα, Κυκλοφορικό σύστηµα Πεπτικό σύστηµα, Αναπνευστικό σύστηµα, Ουροποιητικό σύστηµα Αυτόνοµο νευρικό σύστηµα, Ενδοκρινικό σύστηµα Γεννητικά συστήµατα Νευρικό σύστηµα και αισθητήρια όργανα 8

9 Συνθετική Οργανική Χηµεία Σ. Νικολαρόπουλος Γ. Πάϊρας ΦΠ-211 Παρασκευές και αλληλοµετατροπές χαρακτηριστικών οµάδων. Σχηµατισµός C-C δεσµού. Μέθοδοι Σύνθεσης Κυκλικών Ενώσεων. Βιοχηµεία ΙΙ Φ. Λάµαρη Κ. Πουλάς Γ. Σπυρούλιας. Συνετός Σ. Τζάρτος ΦΠ-212 (Β Ετείς) ΦΠ-312 (Γ Ετείς) Ο κύκλος του Calvin και η πορεία των φωσφορικών πεντοζών Μεταβολισµός Λιπαρών οξέων. Μεταβολισµός Αµινοξέων. Εισαγωγή στις Στεροειδείς Ορµόνες - Χοληστερόλη Μεταβολισµός Νουκλεοτιδίων. Εξερευνώντας τα γονίδια - Νουκλεϊνικά Οξέα. ( οµή και ρόλος του νουκλεοσώµατος, οργάνωση ευκαρυωτικών γονιδίων). Αντιγραφή του DNA, ανασυνδυασµός, µηχανισµοί επιδιόρθωσης του DNA. Σύνθεση και µάτισµα του RNA Σύνθεση Πρωτεϊνών. Το ανοσοποιητικό σύστηµα. Ολοκλήρωση και Ρύθµιση του Μεταβολισµού. 9

10 Τµήµα Φαρµακευτικής Ακαδηµαϊκό Έτος Φυσιολογία Ι Φ. Αγγελάτου Γ. Βουκελάτου Η. Κούβελας ΦΠ-213 Γενική Φυσιολογία. Φυσιολογία του αίµατος. Φυσιολογία του κυκλοφορικού συστήµατος. Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήµατος. Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσιολογίας Ι Μέτρηση ερυθρών και λευκών αιµοσφαιρίων. Λευκοκυτταρικός τύπος. Ταχύτητα καθίζησης. Οµάδες αίµατος και RHESUS. Μέτρηση χρόνου ροής και χρόνου πήξης. Λήψη και ερµηνεία ηλεκτροκαρδιογραφήµατος. Μέτρηση αναπνευστικών όγκων µε τη µέθοδο της σπιροµετρίας. Φροντιστήριο κυκλοφορικού συστήµατος. Φυσικοχηµεία Π. Κλεπετσάνης Χ. Κοντογιάννης Μ. Όρκουλα ΦΠ-214 Εµπειρικές Ιδιότητες των Αερίων Κινητική Θεωρία των Αερίων Βασικές έννοιες και νόµοι της Θερµοδυναµικής Ισορροπίες Φάσεων 10

11 Χηµική Ισορροπία και Θερµοχηµεία Χηµική Κινητική Ηλεκτροχηµεία Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικοχηµείας Προσδιορισµός Μοριακού Βάρους µε την Μέθοδο της Κρυοσκοπίας Προσδιορισµός της Θερµότητας Εξουδετέρωσης Προσδιορισµός της σταθεράς χηµικής ισορροπίας Προσδιορισµός της τάξεως και της ταχύτητας χηµικής αντίδρασης Αγωγιµοµετρικές Τιτλοδοτήσεις Εργαστήριο Γενικής & Αναλυτικής Χηµείας Μάθηµα Ε. Μάνεση-Ζούπα Εργαστήριο Ε. Μάνεση-Ζούπα. Σωτηρόπουλος Γ. Πάϊρας Γ. Σπυρούλιας ΦΠ-215 Εκµάθηση απλών εργαστηριακών οργάνων. Παρασκευή διαλυµάτων δεδοµένης συγκέντρωσης. Ρυθµιστικά διαλύµατα - έλεγχος ph. Παρασκευή διπλού άλατος (στυπτηρία Al - K). Παρασκευή συµπλόκου ενώσεως [Cu(NH 3 ) 4 ]SO 4 Παρασκευή χηλικής ενώσεως (νικελοδιµεθυλογλυοξίµη). Ποιοτική Ανάλυση α. Ανάλυση κατιόντων καθ' οµάδας. Επιλεκτικός διαχωρισµός και επιβεβαίωση κατιόντων. Γνωστό-άγνωστο δείγµα. β. Ανάλυση ανιόντων. Χαρακτηριστικές αντιδράσεις ανιόντων. Γνωστό - άγνωστο δείγµα. Ποσοτική Ανάλυση 11

12 Τµήµα Φαρµακευτικής Ακαδηµαϊκό Έτος α. Ογκοµετρική ανάλυση. Ογκοµετρία οξέος-βάσεως. Γνωστό-άγνωστο δείγµα. Συµπλοκοµετρικός προσδιορισµός σκληρότητας νερού. Γνωστό-άγνωστο δείγµα. β. Σταθµική ανάλυση. Σταθµικός προσδιορισµός Al µε 8- υδροξυκινολίνη. Γνωστό-άγνωστο δείγµα. Μάθηµα ιδάσκων Κωδικός Φαρµακευτική Χηµεία Ι Σ. Νικολαρόπουλος ΦΠ-221 (Β Ετείς) ΦΠ-321 (Γ Ετείς) Εισαγωγή στη Φαρµακευτική Χηµεία Ανόργανα Φάρµακα: Ενώσεις αλκαλίων, αργιλίου, ασβεστίου, βισµουθίου, σιδήρου. Μηχανισµοί ράσης. Οργανικά Φάρµακα : Τοπικά και γενικά Αναισθητικά Φάρµακα παθήσεων Πεπτικού Συστήµατος: Καθαρτικά. Αντιδιαρροϊκά. Κατά του Έλκους. Παθήσεων δακτυλίουήπατος - χοληφόρων-παγκρέατος. ιαγνωστικές Ουσίες. Φάρµακα παθήσεων Καρδιαγγειακού Συστήµατος: ιουρητικά. Αντιαρρυθµικά. β-αναστολείς. Αντιυπερτασικά: Νιτρώδη και αναστολείς διαύλων ασβεστίου. Συµπαθοµιµητικά. Αντιπηκτικά. Εργαστηριακές Ασκήσεις Φαρµακευτικής Χηµείας Ι Ανάθεση: Σ. Νικολαρόπουλος Γ. Πάϊρας Σύνθεση ακετυλοσαλικυλικού οξέος. Σύνθεση οξικού αιθυλεστέρα. Σύνθεση βενζοκαΐνης. 12

13 Σύνθεση φαινακετίνης. Σύνθεση φαινοθειαζινικού παραγώγου. Άλατα τεταρτοταγούς αζώτου. Μάθηµα ιδάσκων Κωδικός Φαρµακευτική Μικροβιολογία Κ. Πουλάς Σ. Τζάρτος ΦΠ-222 (Β Ετείς) ΦΠ-325 (Γ Ετείς) Εισαγωγή: Ιστορική εξέλιξη της Μικροβιολογίας - Η Μικροβιολογία στον 20ο αιώνα. - Η θέση των µικροοργανισµών στον έµβιο κόσµο - Κατηγορίες µικροοργανισµών. Στοιχεία συστηµατικής και ονοµατολογίας Προκαρυωτικοί οργανισµοί - Βακτήρια: οµή βακτηριακού κυττάρου, τοίχωµα, χρώση κατά Gram, βακτηριακός "πυρήνας", πλασµίδια. Ευκαρυωτικό κύτταρο: οµή ευκαρυωτικού κυττάρου ιαφορές από το προκαρυωτικό Αύξηση των µικροοργανισµών: Θρέψη των µικροοργανισµών - Φυσιολογία της αύξησης. Κινητική της µικροβιακής αύξησης: Πρότυπα αύξησης µικροοργανισµών απλών κυττάρων. Μύκητες: οµή µυκητιακού κυττάρου. Συνοπτική περιγραφή βασικών µυκητιακών οµάδων. Ιοί: οµή και χηµική σύσταση των ιών και βακτηριοφάγων, Αναπαραγωγή (Αντιγραφή) ιών και βακτηριοφάγων, Ιοειδή Παράγοντες που επιδρούν στη µικροβιακή αύξηση: Θερµοκρασία, ph, οξυγόνο, οσµωτική πίεση, κ.λ.π. Παθογόνοι µικροοργανισµοί - ασθένειες: Ανθρώπου, ζώων, φυτών Εργαστηριακές Ασκήσεις Φαρµακευτικής Μικροβιολογίας Μικροβιολογικά Θρεπτικά Μέσα Αποστείρωση-Εµβολιασµός Αποµόνωση Καθαρών Καλλιεργειών Πειραµατόζωα Βακτηριολογία Ιολογία 13

14 Τµήµα Φαρµακευτικής Ακαδηµαϊκό Έτος Μυκητολογία Φυσικοφαρµακευτική Π. Κλεπετσάνης ΦΠ-223 (Β Ετείς) ΦΠ-315 (Γ Ετείς) ιαλυτότητα και Κατανοµή βιοδραστικών ενώσεων: Γενικές Αρχές. Αλληλεπίδραση ιαλύτη- ιαλυµένης Ουσίας. ιαλυτότητα Αερίων, Υγρών και µη Ιοντικών Στερεών σε Υγρά. Κατανοµή Ουσιών σε µη Αναµίξιµους διαλύτες. Συµπλοκοποίηση και έσµευση Πρωτεϊνών: Μεταλλικά Σύµπλοκα. Οργανικά Μοριακά Σύµπλοκα. Ενώσεις Εγκλεισης. Κυκλοδεξτρίνες. Μέθοδοι Ανάλυσης. έσµευση Πρωτεϊνών. Θερµοδυναµική Επεξεργασία των Σταθερών Σταθερότητας. ιεπιφανειακά Φαινόµενα: ιεπιφάνειες Υγρών. Προσρόφηση σε Υγρές και Στερεές ιεπιφάνειες. Επιφανειοδραστικές Ενώσεις. Ηλεκτρικές Ιδιότητες ιεπιφανειών. Κολλοειδή: Εισαγωγή. Τύποι Κολλοειδών Συστηµάτων. Οπτικές, Κινητικές και Ηλεκτρικές Ιδιότητες Κολλοειδών. ιαλυτοποίηση. Ρεολογία: Εισαγωγή. Νευτώνεια και Μη-Νευτώνεια Συστήµατα. Θιξοτροπία. Προσδιορισµός Ρεολογικών Ιδιοτήτων. Ιξωδοελαστικότητα. Ψυχρορεολογία. Εφαρµογή στην Φαρµακευτική. Αδροµερείς ιασπορές: Αιωρήµατα. ιεπιφανειακές Ιδιότητες Αιωρούµενων Σωµατιδίων. Καταβύθιση και Μορφοποίηση Αιωρηµάτων. Γαλακτώµατα. Θεωρία της Γαλακτοµατοποίησης. Φυσική Σταθερότητα Γαλακτωµάτων και Συντήρηση τους. Ρεολογικές Ιδιότητες Γαλακτωµάτων. Μικρογαλακτώµατα και Ηµιστερεά Γαλακτώµατα. Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικοφαρµακευτικής Προσδιορισµός σταθεράς σχηµατισµού συµπλόκου ένωσης Προσδιορισµός του µοριακού βάρους πολυµερούς από µετρήσεις ιξώδους 14

15 Προσδιορισµός του κρίσιµου σηµείου µικυλλιοποίησης επιφανειοδραστικής ένωσης Προσδιορισµός της ισόθερµου προσρόφησης ένωσης σε ενεργό άνθρακα Μελέτη της επίδρασης συνδιαλύτη στην διαλυτότητα βιοδραστικής ένωσης σε νερό Μοριακή Βιολογία Γενετική Ι. Ζαρκάδης Γ. Σωτηροπούλου ΦΠ-224 Γονίδια (τα γονίδια είναι DNA, το διακοπτόµενο γονίδιο, περιεχόµενο του γονιδιώµατος, συστοιχίες και επαναλήψεις). Πρωτεΐνες (αγγελιοφόρο RNA, πρωτεϊνοσύνθεση, χρήση του γενετικού κώδικα, εντοπισµός των πρωτεϊνών). Γονιδιακή έκφραση ( µεταγραφή, οπερόνιο, ρυθµιστικά κυκλώµατα, στρατηγικές των φάγων). DNA (ρεπλικόνιο, αντιγραφή του DNA, ανασυνδυασµός και επιδιόρθωση του DNA, µεταθετά στοιχεία, ρετροϊοί και ρετροποζόνια, αναδιάταξη του DNA, γενετική ποικιλότητα, µεταλλάξεις, µεταφορά γενετικού υλικού). Πυρήνας (χρωµοσώµατα, νουκλεοσώµατα, υποκινητές και ενισχυτές, ενεργοποίηση της µεταγραφής, έλεγχος της χρωµατινικής δοµής, µάτισµα και επεξεργασία του RNA, καταλυτικό RNA, ανοσολογική ετερογένεια). Κύτταρα (διακίνηση των πρωτεϊνών, µεταγωγή σηµάτων, ογκογονίδια και καρκίνος, διαβαθµίσεις, καταρράκτες και µονοπάτια σηµατοδότησης). Γενετική. Νόµοι Mendel. Γενεαλογικά δένδρα. Φυλοσύνδετη κληρονοµικότητα. Αλληλεπίδραση γονιδίων. ιεισδυτικότητα. Εξωπυρηνικά γενετικά συστήµατα. Φαρµακογενετική. 15

16 Τµήµα Φαρµακευτικής Ακαδηµαϊκό Έτος Φυσιολογία ΙΙ Φ. Αγγελάτου Γ. Βουκελάτου Α. Μητσάκου ΦΠ-225 Φυσιολογία του ουροποιητικού συστήµατος. Ρύθµιση του όγκου, σύστασης και ph των υγρών του σώµατος. Φυσιολογία του πεπτικού συστήµατος. Φυσιολογία των ενδοκρινών αδένων. Φυσιολογία του γεννητικού συστήµατος. Φυσιολογία του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος. Φυσιολογία του υποθαλάµου. Μάθηµα ιδάσκων Κωδικός Τεχνικές ιαχωρισµών-ηλεκτροχηµικές Αναλύσεις Χ. Κοντογιάννης Α. Τσαρµπόπουλος ΦΠ-313 Τεχνικές ιαχωρισµού: (1) Μέθοδοι εκχυλίσεως, κατανοµή κατ'αντιρροήν. (2) Yγρή χρωµατογραφία, θεωρίες χρωµατογραφίας, µηχανισµοί κρατήσεως. Χρωµατογραφία: κατανοµής, προσροφήσεως, ανταλλαγής ιόντων, συγγένειας, µοριακού µεγέθους, χειρόµορφη. (3) Υπερκρίσιµος (Ρευστή) χρωµατογραφία. (4) Αέριος χρωµατογραφία. Ηλεκτροχηµικές και Βιοηλεκτροχηµικές Μέθοδοι Αναλύσεως: (1) Ποτενσιοµετρικές: Επιλεκτικά ηλεκτρόδια ιόντων, ενζύµων, µικροοργανισµών. Βιο-αισθητήριοι ανιχνευτές βασιζόµενοι επί των ιοντικών επιλεκτικών ηλεκτροδίων. Field Effect Transistors: Επιλεκτικών Ιόντων, Ενζύµων, Ανοσοχηµικοί. (2) Αγωγιµοµετρικές. (3) Αµπεροµετρικές: Ηλεκτρόδια ενζύµων, ανοσοαισθητήριοι ανιχνευτές. (4) Πολαρογραφία. 16

17 Μάθηµα ιδάσκων Κωδικός Χηµεία Φυσικών Προϊόντων Π. Κορδοπάτης ΦΠ-314 Αµινοξέα, Πεπτίδια, Πρωτεΐνες. Στοιχεία Συνδυαστικής Χηµείας. Σάκχαρα, Αλκαλοειδή, Τερπένια, Ισοπρενοειδείς ενώσεις. Στεροειδή, Λίπη, Έλαια, Λιπίδια, Νουκλεϊνικά οξέα, Βιταµίνες. Μεθοδολογία Αποµόνωσης και Ταυτοποίησης Φυσικών Προϊόντων Ι Π. Κορδοπάτης Φ. Λάµαρη Β. Μαγκαφά Γ. Σπυρούλιας ΦΠ-316 Ενότητα Α: Αρχές υγρής χρωµατογραφίας Άσκηση 1. ιαχωρισµός αµινοξέων Άσκηση 2. ιαχωρισµός δραστικών συστατικών αναλγητικών φαρµάκων Άσκηση 3. Έλεγχος της εστεροποίησης της καρβοξυλοµάδας ενός αµινοξέος Ενότητα Β: Αιθέρια Έλαια Άσκηση 1. Αποµόνωση Ευγενόλης από καρυόφυλλα Άσκηση 2. Αποµόνωση Κινναµωµαλδεϋδης από φλοιό κινναµώµου Άσκηση 3. Σύνθεση της σεµικαρβαζόνης της κινναµωµαλδεΰδης Ενότητα Γ: Λιποειδή Άσκηση 1. Αποµόνωση Τριµυριστίνης και Μυριστικίνης από µοσχοκάρυα Άσκηση 2. Συνθετική παρασκευή αζελαϊκού οξέος από κικέλαιο Ενότητα : Πουρίνες Άσκηση 1α. Αποµόνωση Καφεΐνης από φύλλα τεΐου Άσκηση 1β. Αποµόνωση Καφεΐνης από σπέρµατα καφέ Άσκηση 1γ. Σύνθεση Σαλικυλικής καφεΐνης Άσκηση 2. Αποµόνωση Θεοβρωµίνης από κακάο Ενότητα Ε: Υδατάνθρακες Άσκηση 1. Αποµόνωση Καζεΐνης και Λακτόζης από γάλα Άσκηση 2. Ακετυλίωση της µαννιτόλης 17

18 Τµήµα Φαρµακευτικής Ακαδηµαϊκό Έτος Άσκηση 3. Αποµόνωση Πηκτίνης από περικάρπια λεµονιών Άσκηση 4. Ταυτοποίηση Υδατανθράκων Ενότητα ΣΤ: Φλαβονοειδή Άσκηση 1α. Αποµόνωση Εσπεριδίνης από φλοιό πορτοκαλιού Άσκηση 1β. Υδρόλυση Εσπεριδίνης Άσκηση 2. Αποµόνωση Ναρινγίνης από φλοιό γκρέιπ-φρουτ (κίτρου) Ενότητα Ζ: Καροτενοειδή Χλωροφύλλες Άσκηση 1. ιαχωρισµός των χρωστικών του σπανακιού Άσκηση 2. Αποµόνωση Λυκοπενίου από τοµάτες Άσκηση 3. Αποµόνωση Καψανθίνης από πάπρικα Μάθηµα ιδάσκων Κωδικός Φαρµακευτική Χηµεία ΙI X. Καµούτσης ΦΠ-321 Οργανικά φάρµακα. Ακριδίναι και παράγωγα. Αναλγητικά, αντιπυρετικά, αντιρευµατικά παράγωγα. Αντιισταµινικά παράγωγα. Βενζοδιαζεπίναι και παράγωγα. Βενζοθειαδιαζίναι και παράγωγα. Βενζιµιδαζολίου παράγωγα. Βενζοφουρανίου παράγωγα. ιβενζαζεπίνης παράγωγα. ιβενζοθειαζεπίνης παράγωγα. ιβενζοκυκλοεπταδιενίου παράγωγα. ιβενζοξαζεπίνης παράγωγα. ιφαινυλοµεθανίου παράγωγα. ιυδροβενζοθειαδιαζίνης διοξειδίου παράγωγα. Θειοξανθενίου παράγωγα. Θυρεοειδούς φάρµακα. Ινδολίου Παράγωγα. Κιγχόνης αλκαλοειδή. Κινολίνης παράγωγα. Κουµαρίνης παράγωγα. Σουλφοναµίδια. Συµπαθοµιµητικαί αµίναι. Φαινοθειαζίνης παράγωγα. Χρωµόνης παράγωγα. Μάθηµα ιδάσκων Κωδικός Οργανική Φασµατοσκοπία και Φασµατοφωτοµετρία Χ. Κοντογιάννης Γ. Σπυρούλιας Α. Τσαρµπόπουλος ΦΠ-322 Εισαγωγή στις φασµατοσκοπικές τεχνικές αναλύσεως Φασµατοφωτοµετρία υπεριώδους-ορατού Φασµατοφωτοµετρία υπερύθρου 18

19 Μοριακή φθορισµοµετρία Φλογοφασµατοφωτοµετρία και φασµατοφωτοµετρία ατοµικής απορρόφησης Φασµατοσκοπία πυρηνικού µαγνητικού συντονισµού Φασµατοµετρία µαζών Φαρµακολογία Ι Ε. Παπαδηµητρίου Α. Παπαπετρόπουλος ΦΠ-323 Βασικές αρχές φαρµακολογίας. Οδοί χορήγησης φαρµάκων. Φαρµακοκινητική: Απορρόφηση, κατανοµή, µεταβολισµός και απέκκριση φαρµάκων. Φαρµακοδυναµική: Μηχανισµοί δράσης φαρµάκων, συνέργια και ανταγωνισµός, σχέση δόσης-αποτελέσµατος και θεραπευτικός δείκτης. Παράγοντες που επηρεάζουν τη δράση των φαρµάκων. Αλληλεπιδράσεις φαρµάκων. Φάρµακα του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος: Χολινεργικά, αντιχολινεργικά, αδρενεργικά, µυοχαλαρωτικά. Φάρµακα του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος: Ηρεµιστικά, υπνωτικά, αγχολυτικά, διεγερτικά, τοπικά και γενικά αναισθητικά, φάρµακα που χρησιµοποιούνται για θεραπεία των νόσων Parkinson s και Alzheimer s, σταθεροποιητές της διάθεσης, ψυχοκινητικά διεγερτικά, αντιψυχωσικά, νευροληπτικά, αντιεπιληπτικά, οπιοειδή. Εργαστηριακές Ασκήσεις Φαρµακολογίας Ι Φάρµακα που χρησιµοποιούνται στη θεραπεία της επιληψίας και της βαριάς µυασθένειας. Νόσος Parkinson s. Νόσος Alzheimer s. Xρήση µορφίνης και ναλοξόνης σε επίµυς. Xρήση κατασταλτικών KNΣ σε επίµυς. 19

20 Τµήµα Φαρµακευτικής Ακαδηµαϊκό Έτος Κλινική Χηµεία Σ. Καλλία-Ραυτοπούλου Μ. Μάµος Μ. Μιχεληνάκη Γ. Ντίνος. Συνετός ΦΠ-324 Εισαγωγή στην Κλινική Χηµεία Αξιοπιστία των αναλυτικών µεθόδων Λάθη και σφάλµατα στην κλινικοχηµική ανάλυση Ποιότητα υλικών και οργάνων ιεκπεραίωση των αναλύσεων Φυσιολογικές τιµές Επιλογή και ανάπτυξη µιας αναλυτικής µεθόδου Προγράµµατα ελέγχου ποιότητας Μέθοδοι Ανάλυσης και Ένζυµα Τα ένζυµα ως διαγνωστικά µέσα και ως χηµικά αντιδραστήρια. Ένζυµα πλάσµατος (Αιµατογενή-Μη αιµατογενή) Μέθοδοι παρακολουθήσεως µιας αντιδράσεως Φασµατοµετρικές µέθοδοι Ηλεκτροχηµικές µέθοδοι Χηµικές µέθοδοι Κατάταξη µεθόδων κατά Pardue Μέθοδοι αναλύσεως τελικού σηµείου ή σηµείου ισορροπίας Κινητικές µέθοδοι (Προσδιορισµός υποστρώµατος-προσδιορισµός ενζυµικής δραστικότητας) Κατάταξη κινητικών µεθόδων κατά Pardue (Μέθοδοι αµέσου ανταποκρίσεως-µέθοδοι παραγωγίσεως του σήµατος-µέθοδοι ολοκληρώσεως του σήµατος) Χειρισµός αµφιδρόµων αντιδράσεων στην κλινικοχηµική ανάλυση. Σηµασία της Κισορ. µιας αµφιδρόµου αντιδράσεως στον προσδιορισµό της αρχικής ταχύτητας Συζευγµένες αντιδράσεις (Κυρία αντίδραση-βοηθητική αντίδραση-αντίδραση δείκτης) Προσδιορισµός ενζύµου και υποστρώµατος µε συζευγµένες αντιδράσεις Αυτόµατοι αναλυτές Συνεχούς ροής ιακριτών δειγµάτων Φυγοκεντρικοί αναλυτές 20

21 Αντικείµενο της Κλινικής Χηµείας Αµινοξέα και παράγωγα Στοιχεία µεταβολισµού αµινοξέων Μεταβολικές διαταραχές των αµινοξέων Προσδιορισµοί των διαφόρων αµινοξέων Πρωτεΐνες (Αιµοσφαιρίνες-πρωτεΐνες του πλάσµατος βιοχηµικοί προσδιορισµοί) Νουκλεοζίτες (µεταβολισµός-βιοχηµικοί προσδιορισµοί) Υδατάνθρακες (µεταβολισµός-βιοχηµικοί προσδιορισµοί) Λιπίδια και Λιποπρωτεΐνες (µεταβολισµός-βιοχηµικοί προσδιορισµοί) ιατροφή και βιταµίνες Νερό Ηλεκτρολύτες Ηλεκτρολυτική σύσταση του πλάσµατος Οµοιόσταση νερού και αλάτων / Ρύθµιση / ιαταραχές Προσδιορισµός ηλεκτρολυτών Οξεοβασική ισορροπία Ρυθµιστικά διαλύµατα του αίµατος ιαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας Εργαστηριακοί έλεγχοι Έλεγχος της νεφρικής λειτουργίας Εργαστηριακός έλεγχος λειτουργίας νεφρού Χαρακτηριστικά ούρων Έλεγχος της γαστρεντερικής-πανκρεατικής λειτουργίας: Στοµάχι, πάγκρεας, έντερο Έλεγχος ηπατικής λειτουργίας Μεταβολισµός Υδατανθράκων/Πρωτεϊνών/Λιπιδίων Ένζυµα του ορού σε βλάβες ήπατος Απεκκριτική και αποτοξινωτική ικανότητα ήπατος Υγρά σώµατος Εγκεφαλονωτιαίο υγρό Αµνιακό υγρό Ιδρώτας. Φαρµακευτική Τεχνολογία Ι K. Aυγουστάκης ΦΠ-326 Συνταγογραφία. Συνταγοτεχνία. Ασυµβασίες: Φυσικές και Χηµικές Ασυµβασίες κατά την Παρασκευή και Χορήγηση των Φαρµακοµορφών. 21

22 Τµήµα Φαρµακευτικής Ακαδηµαϊκό Έτος Γενική Φαρµακευτική Τεχνολογία (Φαρµακευτικές ιεργασίες): ιήθηση, Ανάµιξη, Ανάλυση Μεγέθους Στερεών, Ελάττωση Μεγέθους Στερεών, Ροή Κόνεων, Κοκκοποίηση, Ξήρανση, Αποστείρωση, Άσηπτος Παρασκευή, Τεχνολογία Συσκευασίας Φαρµακοµορφών. Πρoµορφοποίηση Εργαστηριακές Ασκήσεις Φαρµακευτικής Τεχνολογίας Ι Ρεολογία κόνεων: Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ροή κόνεων διαµέσου οπών. Ελάττωση µεγέθους στερεών: Επίδραση του χρόνου κατάτµησης στο µέγεθος και στην κατανοµή µεγέθους του προϊόντος. Ανάµιξη στερεών: Προσδιορισµός του αρίστου χρόνου ανάµιξης κόνεων. Προµορφοποίηση Ι: Προσδιορισµός των βασικών φυσικοχηµικών ιδιοτήτων νέου βιοδραστικού µορίου και συσχέτιση αυτών µε την ανάπτυξη φαρµακοµορφών αυτού. Προµορφοποίηση ΙΙ: Βελτίωση του ρυθµού διάλυσης δυσδιάλυτου στο νερό φαρµάκου µε την παρασκευή στερεής διασποράς του σε υδρόφιλο φορέα. Παρουσίαση από τους φοιτητές εργασίας σχετικής µε τις παραπάνω ασκήσεις στην οποία εντάσσουν και τα δικά τους αποτελέσµατα, και η οποία γίνεται αντικείµενο συζήτησης µεταξύ των φοιτητών. Για την υποβοήθηση της συγγραφής της εργασίας δίδεται στους φοιτητές σχετική βιβλιογραφία. Μάθηµα ιδάσκων Κωδικός Φαρµακευτική Aνοσολογία Κ. Πουλάς Σ. Τζάρτος ΦΠ-327 Μη ειδική ανοσολογική απάντηση. Αναγνώριση και παρουσίαση του αντιγόνου. Κυτταρική ανοσία. Εκτελεστικοί µηχανισµοί κυτταρικής ανοσίας. Χυµική ανοσία. Εκτελεστικοί µηχανισµοί χυµικής ανοσίας. Ανοσολογική ανοχή και αυτοανοσία. Ανοσολογική απάντηση σε καρκίνο και µεταµοσχεύσεις. Υπερευαισθησία. Ανοσοανεπάρκειες. 22

23 Μάθηµα ιδάσκων Κωδικός Φαρµακευτική Χηµεία ΙIΙ X. Καµούτσης ΦΠ-411 Στεροειδή (Γενικά). Οιστρογόνοι ορµόναι (Βιοσυνθετικαί οδοί). Οιστρόνη. Μεθυλαιθήρ της οιστρόνης. Εκουιλίνη. Οιστραδιόλη. Οιστριόλη. Υδροξυοιστρόνη. Μεθυλοχλωρο-οιστρόνη. Αιθυνυλοιστραδιόλη. Mestranol. Φαρµακολογική δράσις- όσεις. Μη στεροειδή οιστρογόνα. Σύνθεσις ιαιθυλοστιλβοιστρόλης. Σύνθεσις Εξοιστρόλης. Σύνθεσις ιενοιστρόλης. Σύνθεσις Βενζοιστρόλης. Σύνθεσις Τριανισυλοχλωροαιθυλενίου. Σύνθεσις Clomiphene. Χρήσεις - όσεις. Παρενέργειαι. Σύνθεσις Methallenestril. Φαρµακολογία και παρενέργειαι των οιστρογόνων. Προγεστερόνη. Ethisterone. Παράγωγα πρεγνανίου. Cyproterone. Medroxyprogesterone. Megestrol acetate. Flurogestone acetate. Melengestrol acetate. 16α, 17α-Ακετονίδιον της προγεστερόνης. Algestone acetophenide. Παράγωγα της 19-νορ-τεστοστερόνης. Normethandrone. Norethindrone. Norethandrolone. Norgestrel. Norethynondrel. Παράγωγα της τεστοστερόνης. Dimethisterone. Χρήσεις αντισυλληπτικών προγεστογόνων. Αντισυλληπτικά χρησιµοποιούµενα εις τας ΗΠΑ. Κλινικαί εφαρµογαί και παρενέργειαι προγεστογόνων. Παρενέργειαι προγεστογόνων. Χηµική δοµή και φαρµακολογική δράσις προγεστογόνων. Lynesterol. Ανδρογόνοι ορµόναι. Ανδροστερόνη και τα ισοµερή αυτής. Τεστοστερόνη. Παράγωγα της τεστοστερόνης µε θεραπευτικήν δράσιν. Methyltestosterone. Ethisterone. Allylestrenol. Bolasterone. Methandrostenolone. Oxymesterone. Fluoxymesterone. Εστέρες της τεστοστερόνης. Στεροειδή µετ'ανδρογόνου δράσεως. Mesterolone. Methenolone acetate. Oxandrolone. Norethendolone και Normethandrone. Αναβολικά στεροειδή. Ethylestrenol. Nandrolone. Stanazole acetate. Cinethenolone. Chlorotestosterone acetate. Αντιανδρογόνα. 17α Hydroxyprogesterone caproate. Σχέσις χηµικής δοµής και φαρµακολογικής δράσεως. Κορτικοειδή. οµικά χαρακτηριστικά. Σχηµατισµός πλευρικής αλύσεως. Cortexone. Aldosterone. Cortisone. Ολική σύνθεσις κορτιζόνης. Hydrocortisone. Prednisone και Prednisolone. Methylprednisolone. Fluprednisolone. Prednylene.Betamethasone. Dexamethasone. Pamethasone και Flumethasone. Tramcinolone acetonide. Fluocinolone acetonide. Fluorometholone. Φαρµακολογία κορτικοειδών. Σχέσις της χηµικής δοµής και της φαρµακολογικής δράσεως. 23

24 Τµήµα Φαρµακευτικής Ακαδηµαϊκό Έτος Φαρµακογνωσία Ι Π. Κορδοπάτης Φ. Λάµαρη Β. Μαγκαφά ΦΠ-412 Εισαγωγικές έννοιες-πηγές πληροφόρησης Παραγωγή δρογών Βιοσύνθεση φαρµακολογικώς δραστικών ενώσεων στα φυτά-φωτοσύνθεση Υδατάνθρακες (µονοσακχαρίτες, αντιβιοτικά, δισακχαρίτες, κόµµεα και βλέννες, προϊόντα αναγωγής των υδατανθρακών, γλυκοζίτες)-σχετικές δρόγες ρόγες & Φυσικά Προϊόντα προερχόµενα βιοσυνθετικά από το σικιµικό οξύ (ταννίνες, φαινυλοπροπάνια, αιθέρια έλαια, κουµαρίνες και φουρανοκουµαρίνες, ουσίες σχηµατιζόµενες από τα φαινυλοπροπάνια µε βράχυνση της πλευρικής αλυσίδας) ρόγες & Φυσικά Προϊόντα προερχόµενα βιοσυνθετικά από το Οξικο Οξύ (Αρωµατικά Πολυκετίδια, Λίπη και Κηροί, Ανθρακινόνες, Φλαβονοειδή, Μονοτερπένια, Ιριδοειδή και Σεκοϊριδοειδή, Άλλα Οξειδωµένα Μονοτερπένια, Κανναβινοειδή, Σεσκιτερπένια, ιτερπένια, Τριτερπένια, Σαπωνίνες, Στεροειδή, Καρδιακοί Γλυκοζίτες, Φουσιδικό Οξύ, Βιταµίνη D, Τετρατερπένια). Φαρµακολογία ΙΙ Ε. Παπαδηµητρίου Α. Παπαπετρόπουλος ΦΠ-413 Συστηµατική Φαρµακολογία (συνέχεια). Αντιεπιληπτικά. Ναρκωτικά αναλγητικά. Μη ναρκωτικά αναλγητικά, αντιπυρετικά, αντιφλεγµονώδη. Μη στεροειδή αντιφλεγµονώδη. Μη σαλικυλικά αντιφλεγµονώδη. Αναλγητικά και αντιπυρετικά φάρµακα. Ουρική αρθρίτιδα. Αντιπαρκινσονικά. Γενικά αναισθητικά. Τοπικά αναισθητικά. Φάρµακα του κυκλοφορικού συστήµατος: Καρδιοτονωτικοί γλυκωσίδες. Αντιαρρυθµικά. Αντιστηθαγχικά. Αντιπηκτικά, αντιθροµβωτικά και θροµβολυτικά. ιουρητικά. Φάρµακα για την αντιµετώπιση της αρτηριοσκλήρυνσης. Φάρµακα του αναπνευστικού 24

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Η Βιολογία των Ιών

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Η Βιολογία των Ιών Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1.1 Μικροοργανισμοί, Μικροβιολογία και Μικροβιολόγοι... 19 1.1.1 Μικροοργανισμοί... 19 1.1.2 Μικροβιολογία... 20 1.1.3 Μικροβιολόγοι... 21 1.2 Σύντομη Ιστορική Εξέλιξη της Μικροβιολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 I KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για εισαγωγή στο Τμήμα Ιατρικής

Για εισαγωγή στο Τμήμα Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Της Σχολής Επιστημών Υγείας Του Α.Π.Θ. Οδηγός Κατατακτηρίων Εξετάσεων Για εισαγωγή στο Τμήμα Ιατρικής Ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 1 Γενικές Οδηγίες Σύμφωνα με το Νόμο 4218/2013 και την Υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα).

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). ΒΙΟΛΟΓΙΑ Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). Είδη οργανισμών Υπάρχουν δύο είδη οργανισμών: 1. Οι μονοκύτταροι, που ονομάζονται μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

293 Φαρμακευτικής Πάτρας

293 Φαρμακευτικής Πάτρας 293 Φαρμακευτικής Πάτρας Το Τμήμα Φαρμακευτικής ιδρύθηκε το 1977 και λειτούργησε αρχικά ως Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής. Από το 1983 αποτελεί Τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας μαζί με Τμήμα Ιατρικής.

Διαβάστε περισσότερα

A. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

A. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 1 B. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 2 Γ. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 4 A. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 1. Βασικές έννοιες - οµή της ύλης 1. Γνωρίσµατα της ύλης 2. οµικά σωµατίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΣΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΣΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΣΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Εβδ. Ημερ. Μέρα Ώρα Μάθημα Είδος Μαθήμ. Τίτλος Μαθήματος 1 15/09/2014 Δευτέρα 9.30-11.30 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ορισµός εξεταζοµένων µαθηµάτων στις κατατακτήριες εξετάσεις 2015-2016

ΘΕΜΑ: Ορισµός εξεταζοµένων µαθηµάτων στις κατατακτήριες εξετάσεις 2015-2016 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλµ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R E P U B L I

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η κατάταξη γίνεται με εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα: Οι επιτυχόντες κατατάσσονται στα παρακάτω εξάμηνα ανά Κατηγορία πτυχιούχων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η κατάταξη γίνεται με εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα: Οι επιτυχόντες κατατάσσονται στα παρακάτω εξάμηνα ανά Κατηγορία πτυχιούχων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Από το Τμήμα Ιατρικής ανακοινώνεται ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στο Τμήμα Ιατρικής κατατάσσονται : Οι πτυχιούχου Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.ΣΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά. Σύνταξη, ταξινόμηση και τάξεις οργανικών ενώσεων. Τρόποι γραφής οργανικών ενώσεων. Λειτουργικές ομάδες.

Εισαγωγικά. Σύνταξη, ταξινόμηση και τάξεις οργανικών ενώσεων. Τρόποι γραφής οργανικών ενώσεων. Λειτουργικές ομάδες. ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - Μάθημα «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 9.00-12.00 (Ι3 - Θεωρία) ΠΕΜΠΤΗ 10.00 12.00 (I3-Θεωρία) ή (Εργαστήρια)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Τι γνωρίζετε για τους υδατάνθρακες;

ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Τι γνωρίζετε για τους υδατάνθρακες; 1 ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Το κύτταρο αποτελείται από χηµικές ενώσεις, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µικρά βιολογικά µόρια και τα βιολογικά µακροµόρια. Στα µικρά βιολογικά µόρια ανήκουν, τα ανόργανα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ B ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1. Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.1 Εισαγωγή...27 1.2 Νερό...29 1.3 Ξηρή Ουσία...30 1.4 Ανάλυση του Σώματος των Ζώων και των Ζωοτροφών...32

Περιεχόμενα. 1.1 Εισαγωγή...27 1.2 Νερό...29 1.3 Ξηρή Ουσία...30 1.4 Ανάλυση του Σώματος των Ζώων και των Ζωοτροφών...32 Πρόλογος...7 Αρκτικόλεξα και σύμβολα...21 1 Συστατικά του Σώματος των Ζώων και των Ζωοτροφών 1.1 Εισαγωγή...27 1.2 Νερό...29 1.3 Ξηρή Ουσία...30 1.4 Ανάλυση του Σώματος των Ζώων και των Ζωοτροφών...32

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές διεργασίες. Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια

Τεχνικές διεργασίες. Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια Τεχνικές διεργασίες Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια ΓΕΩΡΓΙΑ Γενετική βελτίωση ποικιλιών φυτών για αντοχή στις ασθένειες, ξηρασία, αφιλόξενα εδάφη Μαζική παραγωγή κλώνων Ανάπτυξη βιο-εντομοκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Θέµα 1 ο 1. Τα άτοµα που είναι ετερόζυγα για τη β-θαλασσαιµία: α. Εµφανίζουν ήπια αναιµία β. Έχουν ευαισθησία στην ελονοσία γ. Συνθέτουν µεγάλη ποσότητα HbF δ.

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι, 18/09/2015 Αρ. Πρωτ.: 1237

Χαλάνδρι, 18/09/2015 Αρ. Πρωτ.: 1237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ Κων/νος Αποστολόπουλος Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας πρέπει να ανταποκρίνεται στην εξαγωγή επιστημόνων Γεωπόνων Βιοτεχνολόγων ικανών να μελετούν, να αντιμετωπίζουν και να προτείνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ... 15 1.1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ και ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ... 15 1.2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ των ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ... 16 1.3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ-Ι ΙΟΤΗΤΕΣ-ΡΕΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ- ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ-Ι ΙΟΤΗΤΕΣ-ΡΕΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ- ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ E. M. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ-Ι ΙΟΤΗΤΕΣ-ΡΕΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ- ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ Κ. Τζιά, Π. Ταούκης, Β. Ωραιοπούλου ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πανελλαδικών 2000-2013

Θέματα Πανελλαδικών 2000-2013 Θέματα Πανελλαδικών 2000-2013 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Κεφάλαιο 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΘΕΜΑ 1 ο Γράψτε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

οµή και λειτουργία των µεγάλων βιολογικών µορίων

οµή και λειτουργία των µεγάλων βιολογικών µορίων οµή και λειτουργία των µεγάλων βιολογικών µορίων οµή και λειτουργία των µεγάλων βιολογικών µορίων κατηγορίες υδατάνθρακες πρωτεΐνες νουκλεϊνικά οξέα λιπίδια Οι πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, νουκλεϊνικά οξέα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2015

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2015 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2015 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΣ (MSc) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Contents ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ... 3 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΝΖΥΜΑ... 16 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ 11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ Στον ανθρώπινο οργανισμό υπάρχουν δύο είδη αδένων, οι εξωκρινείς και οι ενδοκρινείς. Οι εξωκρινείς (ιδρωτοποιοί αδένες, σμηγματογόνοι αδένες κ.ά.) εκκρίνουν το προϊόν τους στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012-2013

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012-2013 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 0-03. ΕΝΟΤΗΤΑ : Χαρακτηριστικά των ζωντανών οργανισμών (απλή αναφορά). ΕΝΟΤΗΤΑ : Η Χημεία της ζωής. ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, 5 9 (απλή αναφορά). ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ χημική ουσία που δεν παράγεται στον οργανισμό και εισαγόμενη στον οργανισμό δεν αξιοποιείται για την εξασφάλιση ενέργειας ή σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Χρήστος Παναγιωτίδης, Ph.D Αναπλ. Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Τμήμα Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε την ορθή πρόταση: ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. Το κωδικόνιο του mrna που κωδικοποιεί το αµινοξύ µεθειονίνη είναι α. 5 GUA

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο 1 γ 2 δ 3 β 4 α 5 γ ΘΕΜΑ 2 ο ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Μονάδες 25 (5Χ5) Α. ιαγονιδιακά ζώα ονοµάζονται εκείνα στα οποία το γενετικό τους υλικό έχει τροποποιηθεί µε την

Διαβάστε περισσότερα

BIOXHMEIA, TOMOΣ I ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΕΝΖΥΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗ

BIOXHMEIA, TOMOΣ I ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΕΝΖΥΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗ BIOXHMEIA, TOMOΣ I ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΕΝΖΥΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Παράδειγμα: η αναγωγή του αζώτου σε αμμωνία Ν 2 + 3Η

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 1: Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα διάλυσης µιας ουσίας

Εργαστηριακή άσκηση 1: Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα διάλυσης µιας ουσίας Στόχοι ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θεµατικές Ενότητες ( ιατιθέµενος χρόνος) Εργαστηριακές ασκήσεις Ενδεικτικές δραστηριότητες να αναγνωρίζουν τη χρησιµότητα της χηµείας σε διάφορους τοµείς της καθηµερινής ζωής, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Δημήτρης Η. Β 1 25.3.14 3 Ο Κεφάλαιο 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Η ενέργεια έχει κεντρική σημασία για έναν οργανισμό, γιατί ό,τι και να κάνουμε χρειαζόμαστε ενέργεια. Ο κλάδος της βιολογίας που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

BIO111 Μικροβιολογια ιαλεξη 13 Μικροβια και Ανθρωπος

BIO111 Μικροβιολογια ιαλεξη 13 Μικροβια και Ανθρωπος BIO111 Μικροβιολογια ιαλεξη 13 Μικροβια και Ανθρωπος Ετσι αρχισε η Ζωη? To δεντρο της Ζωης Και τι µας νοιαζει αν υπαρχουν µικροοργανισµοι η οχι? H ανυπολόγιστη αξία της Mικροβιολογίας για τη Βιολογια Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ Διονυσία Κουτραφούρη Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος» Τα αντιβιοτικά είναι φυσικά παράγωγα μικροοργανισμών και δρουν εναντίον άλλων μικροοργανισμών (αντιβιοτικά).

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 28: Βιομόρια-λιπίδια

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 28: Βιομόρια-λιπίδια Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 28: Βιομόρια-λιπίδια 1. Γενικά Λιπίδια: οργανικά μόρια που απαντούν στη φύση και απομονώνονται κατά την εκχύληση κυττάρων ή ιστών με άπολους οργανικούς διαλύτες Δύο γενικές κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

ΠΕΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 8. Σημειώστε με ποιους από τους παρακάτω τρόπους δρα το σάλιο: α. συμβάλλει στην πέψη των πρωτεϊνών β. συμμετέχει στη δημιουργία βλωμού (μπουκιάς) γ. συμβάλλει στην καθαριότητα των δοντιών δ. λειαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ρευστότητα (εξασφαλίζεται µε τα φωσφολιπίδια)

ρευστότητα (εξασφαλίζεται µε τα φωσφολιπίδια) Λειτουργίες Πλασµατική µεµβράνη οριοθέτηση του κυττάρου εκλεκτική διαπερατότητα ή ηµιπερατότητα αναγνώριση και υποδοχή µηνυµάτων πρόσληψη και αποβολή ουσιών Πλασµατική µεµβράνη Ιδιότητες σταθερότητα ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Σιαφάκας Λέκτορας Διαγνωστικής Ιολογίας Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Νικόλαος Σιαφάκας Λέκτορας Διαγνωστικής Ιολογίας Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» Νικόλαος Σιαφάκας Λέκτορας Διαγνωστικής Ιολογίας Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» DNA RNA: ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ DNA RNA: Βασικά Χαρακτηριστικά Ρόλος Κεντικό Δόγμα της Βιολογίας:

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πριν τις εξετάσεις. Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία

Θέματα πριν τις εξετάσεις. Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία Θέματα πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία 2013-2014 Θέματα πολλαπλής επιλογής Μετουσίωση είναι το φαινόμενο α. κατά το οποίο συνδέονται δύο αμινοξέα για τον σχηματισμό μιας πρωτεΐνης β. κατά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ιατροφή. 1.5 Πρόσληψη Τροφής...39. Εισαγωγή. μέρος Α. Πρόλογος...9 Πρόλογος Συγγραφέων...11 Πρόλογος Β Έκδοσης...13

Περιεχόμενα. ιατροφή. 1.5 Πρόσληψη Τροφής...39. Εισαγωγή. μέρος Α. Πρόλογος...9 Πρόλογος Συγγραφέων...11 Πρόλογος Β Έκδοσης...13 Πρόλογος...9 Πρόλογος Συγγραφέων...11 Πρόλογος Β Έκδοσης...13 μέρος Α ιατροφή κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1 Θρεπτικές Ύλες...28 1.2 Η ιατροφή ως Επιστήμη...30 1.3 O Ρόλος της Τροφής...32 1.4 Ενεργειακό Ισοζύγιο...34

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Βασικές γνώσεις I SBN 960-372-069-0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΙΣ Α. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ Μ Ε Ρ Ο Σ Ι ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ... 3 Το καρκινικό κύτταρο... 3 Κυτταρικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2013

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2013 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2013 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΣ (MSc) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΔΑ Ενότητα 2 : Χημεία της ζωής 4 Ενότητα 3: Ενέργεια και οργανισμοί 13 Ενότητα 4: κυτταρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΘΕΜΑ 1 Ο. 3. Το DNA των μιτοχονδρίων έχει μεγαλύτερο μήκος από αυτό των χλωροπλαστών.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΘΕΜΑ 1 Ο. 3. Το DNA των μιτοχονδρίων έχει μεγαλύτερο μήκος από αυτό των χλωροπλαστών. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να επιλέξετε τη φράση που συµπληρώνει ορθά κάθε µία από τις ακόλουθες προτάσεις:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να επιλέξετε τη φράση που συµπληρώνει ορθά κάθε µία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 o ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να επιλέξετε τη φράση που συµπληρώνει ορθά κάθε µία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Το DNA ενός ανθρώπινου κυττάρου αποτελείται από 6 10 9

Διαβάστε περισσότερα

Η μεταφορά των φαρμάκων γίνεται με παθητική διάχυση ή με ενεργητική μεταφορά.

Η μεταφορά των φαρμάκων γίνεται με παθητική διάχυση ή με ενεργητική μεταφορά. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟ. Φάρμακο λέμε οποιαδήποτε ουσία που όταν χορηγηθεί στον άνθρωπο, τα ζώα ή τα φυτά με συγκεκριμένο τρόπο και σε συγκεκριμένη δόση έχει θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθ. Αλέξανδρος Ρήγας Εξάμηνο: 9 ο

Διδάσκων: Καθ. Αλέξανδρος Ρήγας Εξάμηνο: 9 ο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητικής Θεωρίας Διδάσκων: Καθ. Αλέξανδρος Ρήγας Εξάμηνο:

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων ΑΥΓΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων ΑΥΓΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΑΥΓΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Εδώ και χρόνια υπάρχει ένας βομβαρδισμός από πληροφορίες οτι το αυγό, που είναι πλούσιο σε χοληστερόλη, μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα, τον κίνδυνο δημιουργίας αρτηριοσκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÁÍÅËÉÎÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÁÍÅËÉÎÇ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 28 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. γ Α4. δ Α5. α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Β Β1. Σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 8 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 1 8. Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική Φαρμακευτικές πρωτεΐνες Τι είναι οι φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή, 23/2/2014 Mainalon Resort, Τρίπολη ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ _

Κυριακή, 23/2/2014 Mainalon Resort, Τρίπολη ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ _ Κυριακή, 23/2/2014 Mainalon Resort, Τρίπολη ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ _ Σοφία Χατζηαντωνίου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ:ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:3.6.2014 ΤΑΞΗ: Γ ΧΡΟΝΟΣ:1.30 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ:10 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:. ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:... ΒΑΘΜΟΣ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ Τα αλκαλοειδή δεν αποτελούν μια ομογενή ομάδα ενώσεων, αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα δύσκολος ο προσδιορισμός τους. με Ένας γενικότερος ορισμός των αλκαλοειδών αναφέρει ότι αυτά είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα ιάλεξης ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ - ΕΝΖΥΜΑ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ. ιαχωρισµός Αµινοξέων

Θέµατα ιάλεξης ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ - ΕΝΖΥΜΑ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ. ιαχωρισµός Αµινοξέων MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ - ΕΝΖΥΜΑ Θέµατα ιάλεξης οµή, αριθµός και διαχωρισµός των αµινοξέων Ένωση αµινοξέων µε τον πεπτιδικό δεσµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Συροπούλου Ελεάνα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Συροπούλου Ελεάνα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Συροπούλου Ελεάνα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: / /2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Η ποσότητα του DNA είναι α. διπλάσια στα νευρικά κύτταρα σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ 1 ΘΕΜΑ 1 o Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α. Για τις ερωτήσεις 1 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα του το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων

Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Ενότητα 3: Εφαρμογές Βιομηχανικής Βιοτεχνολογίας(1/3), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Διδάσκων: Δρ. Σεραφείμ Παπανικολαου Μαθησιακοί Στόχοι Βιοτεχνολογικά Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της ΚΕΦ. 2 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της μεταγραφής; Διαφορές Αντιγραφή Μεταγραφή 1. Διατηρείται και μεταβιβάζεται η 1. Μεταβιβάζεται η γενετική

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 4 η : Χρωματογραφία

Άσκηση 4 η : Χρωματογραφία Άσκηση 4 η : ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Εκχύλιση - Διήθηση Διαχωρισμός-Απομόνωση 2. Φασματοφωτομετρία Ποσοτικός Προσδιορισμός 3. Ποτενσιομετρία Ηλεκτροχημεία 4. Διαχωρισμός-Απομόνωση 5. Ταυτοποίηση Σακχάρων Χαρακτηριστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΖΥΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΗΡ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΣΑΑΚ 1. Να εξηγήσετε γιατί πολλές βιταμίνες, παρά τη μικρή συγκέντρωσή τους στον οργανισμό, είναι πολύ σημαντικές για

Διαβάστε περισσότερα

Βιοπληροψορική, συσιημική βιολογία και εξατομικευμένη θεραπεία

Βιοπληροψορική, συσιημική βιολογία και εξατομικευμένη θεραπεία Βιοπληροψορική, συσιημική βιολογία και εξατομικευμένη θεραπεία Φραγκίσκος Κολίσης Καθηγητής Βιοτεχνολογίας, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, Διευθυντής Ινστιτούτου Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας, EIE

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. Άσκηση 2 η : Φασματοφωτομετρία. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γενικό Τμήμα Εργαστήριο Χημείας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. Άσκηση 2 η : Φασματοφωτομετρία. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γενικό Τμήμα Εργαστήριο Χημείας Άσκηση 2 η : ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Εκχύλιση - Διήθηση Διαχωρισμός-Απομόνωση 2. Ποσοτικός Προσδιορισμός 3. Ποτενσιομετρία 4. Χρωματογραφία Ηλεκτροχημεία Διαχωρισμός-Απομόνωση 5. Ταυτοποίηση Σακχάρων Χαρακτηριστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1ο Α. Για τις ημιτελείς προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. ( μόνο Θετικές επιστήμες), καθώς και όλες οι κατηγορίες των Τ.Ε.Ι., πανεπιστημιακού έτους 2011-2012.

Κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. ( μόνο Θετικές επιστήμες), καθώς και όλες οι κατηγορίες των Τ.Ε.Ι., πανεπιστημιακού έτους 2011-2012. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. ( μόνο Θετικές επιστήμες), καθώς και όλες οι κατηγορίες των Τ.Ε.Ι., πανεπιστημιακού έτους 2011-2012.

Διαβάστε περισσότερα

Λιποδιαλυτές: Βιταμίνη Α (ρετινόλη, καροτινοειδή) Επιδρά στην όραση & το δέρμα. Αποθηκεύεται στο συκώτι μας.

Λιποδιαλυτές: Βιταμίνη Α (ρετινόλη, καροτινοειδή) Επιδρά στην όραση & το δέρμα. Αποθηκεύεται στο συκώτι μας. Είναι οργανικές ενώσεις απαραίτητες για την λειτουργία του οργανισμού μας, που είτε δεν μπορεί να τις συνθέσει μόνος του, είτε τις συνθέτει αλλα σε μικρότερες από τις αναγκαίες ποσότητες. Ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α. 1. β 2. β 3. γ 4. β Β. Ζύμωση: Διαδικασία ανάπτυξης μικροοργανισμών σε υγρό θρεπτικό υλικό κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες Υβριδοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Με τον όρο αυτό ονοµάζουµε την τεχνική ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης ουσιών µε βάση το µήκος κύµατος και το ποσοστό απορρόφησης της ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1.Πώς οι κινητικές παράμετροι Κ m και K cat χρησιμεύουν για να συγκριθεί η ανακύκλωση διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Μικροβιολογία. Ενότητα 12 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΟΛΟΓΙΑ

Γενική Μικροβιολογία. Ενότητα 12 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΟΛΟΓΙΑ Γενική Μικροβιολογία Ενότητα 12 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΟΛΟΓΙΑ Όνομα καθηγητή: Δ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Όνομα καθηγητή: Γ. ΖΕΡΒΑΚΗΣ Όνομα καθηγητή: ΑΝ. ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαρκής απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η ύπαρξη πολλών βιβλίων

Διαρκής απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η ύπαρξη πολλών βιβλίων Διαρκής απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η ύπαρξη πολλών βιβλίων για κάθε μάθημα, τα οποία θα βασίζονται στο ίδιο Αναλυτικό Πρόγραμμα και θα παρουσιάζουν τα ίδια θέματα από μια άλλη ίσως σκοπιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1(ΥΓΕΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1(ΥΓΕΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1(ΥΓΕΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ) Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση: 1. Οι ιοί αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΝ 20ο ΚΑΙ 21ο ΑΙΩΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΝ 20ο ΚΑΙ 21ο ΑΙΩΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΝ 20ο ΚΑΙ 21ο ΑΙΩΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΟΓΡΑΝΛΗΣ ΑΛΕΞΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΙΡΗ ΒΑΛΟΥΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΡΑΠΤΣΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 1 V ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 1 V ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 1 V ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ I. Γενικότητες Αναλόγως των τροφικών τους απαιτήσεων τα µικρόβια διαιρούνται σε κατηγορίες: - αυτότροφα που χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

1 ο #Κεφάλαιο# 1)#Πειράματα: α)$να#περιγράψεις#το#πείραμα#των#hershey#και#chase.# Υπόδειξη:#σελ#14#σχολ.

1 ο #Κεφάλαιο# 1)#Πειράματα: α)$να#περιγράψεις#το#πείραμα#των#hershey#και#chase.# Υπόδειξη:#σελ#14#σχολ. 1 ο #Κεφάλαιο# ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1)#Πειράματα: α)$να#περιγράψεις#το#πείραμα#των#hershey#και#chase.# Υπόδειξη:#σελ#14#σχολ. Παραλλαγή:#δίνονται##τα#παρακάτω#διαγράμματα#που#απεικονίζουν# τη#ραδιενέργεια#στο#εσωτερικό#των#βακτηρίων,#μετά#τη#μόλυνση#με#

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Ως φορείς κλωνοποίησης χρησιμοποιούνται:

ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Ως φορείς κλωνοποίησης χρησιμοποιούνται: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/03/12 ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Ως φορείς κλωνοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 (ΟΜΑΔΑ Α)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 (ΟΜΑΔΑ Α) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 (ΟΜΑΔΑ Α) ΘΕΜΑ Α (Μονάδες 25) Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση: Α1. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Είναι σημαντικές επειδή: Αποτελούν βασικά δοµικά συστατικά του σώµατος Εξυπηρετούν ενεργειακές ανάγκες Ασκούν έλεγχο σε όλες τις βιοχηµικές διεργασίες

Είναι σημαντικές επειδή: Αποτελούν βασικά δοµικά συστατικά του σώµατος Εξυπηρετούν ενεργειακές ανάγκες Ασκούν έλεγχο σε όλες τις βιοχηµικές διεργασίες ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, 5 9 (απλή αναφορά) 2.2 ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ, 9 14 (απλή αναφορά), 2.4 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, σελ. 20 36 Οργανικές Ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές αρχών φαρμακολογίας

Εφαρμογές αρχών φαρμακολογίας Εφαρμογές αρχών φαρμακολογίας Χριστίνα Δάλλα Λέκτορας Φαρμακολογίας Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών cdalla@med.uoa.gr www.med.uoa.gr/pharmacology Ισχύς (potency) ενός φαρμάκου (συνήθως εκφράζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ. Λιπαρά οξέα, εστέρες Λευκοτριένια, προσταγλαδίνες Πολυαιθέρες, μακρολίδια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ. Λιπαρά οξέα, εστέρες Λευκοτριένια, προσταγλαδίνες Πολυαιθέρες, μακρολίδια ΧΗΜΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΓΕΝΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Ενώσεις που αποτελούν τους ζωντανούς οργανισμούς ή παράγονται από αυτούς. Σήμερα ο όρος φυσικά προϊόντα αναφέρεται στα προϊόντα του δευτερογενούς μεταβολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η ζητούμενη σειρά έχει ως εξής: αδενίνη < νουκλεοτίδιο < νουκλεόσωμα < γονίδιο < χρωματίδα < χρωμόσωμα < γονιδίωμα.

Η ζητούμενη σειρά έχει ως εξής: αδενίνη < νουκλεοτίδιο < νουκλεόσωμα < γονίδιο < χρωματίδα < χρωμόσωμα < γονιδίωμα. ΚΕΦ. 1 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ 1. Να κατατάξετε σε σειρά αυξανόμενου μεγέθους τις παρακάτω έννοιες που σχετίζονται με το γενετικό υλικό των οργανισμών: νουκλεόσωμα, χρωμόσωμα, αδενίνη, νουκλεοτίδιο, γονίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (Ποιοτική Ανάλυση/ Ποσοτική Ανάλυση) Κλασσική Χημική Ανάλυση Ενόργανη Χημική Ανάλυση Σταθμική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 1 ΘΕΜΑ 1ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ 1 ο ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ Η τροφή αποτελείται και από ουσίες μεγάλου μοριακού βάρους (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια, νουκλεϊνικά οξέα). Οι ουσίες αυτές διασπώνται (πέψη) σε απλούστερες (αμινοξέα, απλά σάκχαρα,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλαίο 3 ο. Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί

Κεφαλαίο 3 ο. Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί Κεφαλαίο 3 ο Μεταβολισμός Ενέργεια και οργανισμοί Η ενέργεια είναι απαρέτητη σε όλους τους οργανισμούς και την εξασφαλίζουν από το περιβάλλον τους.παρόλα αυτά, συνήθως δεν μπορούν να την χρησιμοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Επειδή στο σχολικό βιβλίο Βιολογία Β Γενικού Λυκείου Γενικής παιδείας πρόσφατα προστέθηκαν ερωτήσεις και άλλαξε η αρίθμηση των προϋπαρχουσών ασκήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. γ Α3. α Α4. β Α5. β ΘΕΜΑ B B1. B2.

ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. γ Α3. α Α4. β Α5. β ΘΕΜΑ B B1. B2. ΘΕΜΑ Α Α1. γ (το πριμόσωμα) Α2. γ (οι υποκινητές και οι μεταγραφικοί παράγοντες κάθε γονιδίου) Α3. α (μεταφέρει ένα συγκεκριμένο αμινοξύ στο ριβόσωμα) Α4. β (αποδιάταξη των δύο συμπληρωματικών αλυσίδων)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 31-7-14 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 Στο σχήμα 1 του άρθρου που δημοσιεύσαμε την προηγούμενη φορά φαίνεται η καθοριστικός ρόλος των μικροοργανισμών για την ύπαρξη της ζωής, αφού χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα επικοινωνίας Ανθρωπίνου σώματος. ενδοκρινολογικό νευρικό σύστημα

Συστήματα επικοινωνίας Ανθρωπίνου σώματος. ενδοκρινολογικό νευρικό σύστημα Κύτταρο Το κύτταρο αποτελείται από μέρη τα οποία έχουν συγκεκριμένη δομή και επιτελούν μία συγκεκριμένη λειτουργία στην όλη οργάνωση του κυττάρου. Δομή κυτταροπλασματικής μεμβράνης Συστήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Βιταμίνες/ Συμπληρώματα Διατροφής

Βιταμίνες/ Συμπληρώματα Διατροφής Βιταμίνες/ Συμπληρώματα Διατροφής e-catalogue 2012 Βιταμίνες Μέταλλα & Ιχνοστοιχεία Αμινοξέα & Πρωτεΐνες Απαραίτητα Λιπαρά Οξέα Πεπτικά/Προβιοτικά Βοηθήματα Βιταμίνες Οι βιταμίνες είναι απαραίτητες για

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Εργασία Βιολογίας Καθηγητής: Πιτσιλαδής Β. Μαθητής: Μ. Νεκτάριος Τάξη: Β'2 Υλικό: Κεφάλαιο 3 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΤΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ ΚΡΟΚΟΣ (Crocus sativus L. )

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΤΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ ΚΡΟΚΟΣ (Crocus sativus L. ) ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΤΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ ΚΡΟΚΟΣ (Crocus sativus L. ) Μόσχος Γ. Πολυσίου, Χημικός, Καθηγητής Χημείας, Εργαστήριο Γενικής Χημείας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ

ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ εσµός Υδρογόνου 1) Τι ονοµάζεται δεσµός υδρογόνου; εσµός ή γέφυρα υδρογόνου : είναι µια ειδική περίπτωση διαµοριακού δεσµού διπόλου-διπόλου,

Διαβάστε περισσότερα