οµή και λειτουργία των µεγάλων βιολογικών µορίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "οµή και λειτουργία των µεγάλων βιολογικών µορίων"

Transcript

1 οµή και λειτουργία των µεγάλων βιολογικών µορίων

2 οµή και λειτουργία των µεγάλων βιολογικών µορίων κατηγορίες υδατάνθρακες πρωτεΐνες νουκλεϊνικά οξέα λιπίδια Οι πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, νουκλεϊνικά οξέα : πολυµερή Πολυµερές είναι ένα επίµηκες µόριο (σαν αλυσίδα) που αποτελείται από πολλούς παραπλήσιους ή πανοµοιότυπους δοµικούς λίθους που συνδέονται µεταξύ τους µε οµοιοπολικούς Περικλής δεσµούς. Οι δοµικοί λίθοι ενός πολυµερούς ρίλλιας λέγονται µονοµερή

3 Σύνθεση και διάσπαση πολυµερών α) αντίδραση αφυδάτωσης κατά τη σύνθεση πολυµερούς β) υδρόλυση κατά τη διάσπαση πολυµερούς Campbell Reece, Βιολογία, τόµος I

4 Οι υδατάνθρακες χρησιµεύουν ως καύσιµα και δοµικά υλικά: Σάκχαρα και πολυσακχαρίτες µονοσακχαρίτες π.χ. γλυκόζη δισακχαρίτες σακχαρόζη λακτόζη µαλτόζη ολιγοσακχαρίτες µονοσακχαρίτες πολυσακχαρίτες άµυλο γλυκογόνο κυτταρίνη

5 οµή και ρόλος µονοσακχαριτών Μοριακός τύπος πολ/σιος της µονάδας CH 2 O Campbell Reece, Βιολογία, τόµος I

6 Σχηµατισµός γλυκοζιτικού δεσµού Παράδειγµα σύνθεσης δισακχαριτών

7 ισακχαρίτες σακχαρόζη λακτόζη γλυκόζη-φρουκτόζη Βρίσκεται σε φρούτα και λαχανικά, γαλακτόζη γλυκόζη Η λακτόζη βρίσκεται στο γάλα και τα προϊόντα του γλυκόζη-γλυκόζη µαλτόζη Βρίσκεται σιτάρι και στο κριθάρι που έχουν υποστεί ζύµωση.

8 δοµικοί αποταµιευτικοί Πολυσακχαρίτες κυτταρίνη, φυτά γλυκόζη) ηµικυτταρίνες, φυτά από γλυκόζη) φυτά (ευθείες αλυσίδες από φυτά (διακλαδισµένες αλυσίδες πηκτίνη, φυτά (µονοµερές γαλακτουρονικό οξύ) χιτίνη, έντοµα, αστακός..(µονοµερές: ( Ν- ακετυλογλυκοζαµίνη) άµυλο (φυτά) αµυλόζη (ευθύγραµµη, 20% ) αµυλοπηκτίνη (διακλαδισµένη ) γλυκογόνο (ζώα, συκώτι, µυϊκά κύτταρα) Σε κυτταρίνη, ηµικυτταρίνη, άµυλο, γλυκογόνο το µονοµερές είναι η γλυκόζη

9 Πρωτεΐνες Κατηγορίες Λειτουργίες Ένζυµα Καταλύουν χηµικές αντιδράσεις (π.χ. αµυλάση) οµικές πρωτεΐνες Παρέχουν δοµική υποστήριξη (π.χ. κερατίνη) Αποθηκευτικές πρωτεΐνες Χρησιµεύουν ως αποθήκη (π.χ. φερριτίνη) Μεταφορικές πρωτεΐνες Ορµόνες Μεταφέρουν ουσίες (π.χ. αιµοσφαιρίνη) Συντονίζουν αποκρίσεις του οργανισµού (π.χ ινσουλίνη) Πρωτεΐνες- υποδοχείς Υποδέχονται εξωκυττάρια σήµατα (π.χ υποδοχείς ενδορφινών, οπιούχων) Κινητικές πρωτεΐνες Συµµετέχουν στην κυτταρική κίνηση (π.χ µυοσίνη) Προστατεύουν από ασθένειες (π.χ αντισώµατα) Αµυντικές πρωτεΐνες Προστατεύουν Περικλής από ρίλλιας ασθένειες (

10 οµή πρωτεϊνών δοµικοί λίθοι: αµινοξέα οµή αµινοξέος

11 Μη πολικά (υδρόφοβα) Αµινοξέα Πολικά (υδρόφιλα) Βασικά Όξινα

12 Σχηµατισµός πεπτιδικού δεσµού Πολυπεπτιδική αλυσίδα

13 Επίπεδα διαµόρφωσης πρωτεϊνών Πρωτοταγής δοµή ευτεροταγής δοµή Τριτοταγής δοµή Τεταρτοταγής δοµή

14 Πρωτοταγής δοµή Είναι η αλληλουχία των αµινοξέων. Τα αµινοξέα συνδέονται µεταξύ τους µε οµοιοπολικούς δεσµούς που λέγονται πεπτιδικοί Το παράδειγµα της δρεπανοκυτταρικής αναιµίας: το 6 ο αµινοξύ της β πολυπεπτιδικής αλυσίδας της αιµοσφαιρίνης αντί για γλουταµινικό είναι βαλίνη. αποτέλεσµα: τα ερυθρά αιµοσφαίρια αποκτούν σχήµα δρεπάνου και φράζουν αγγεία Η πρωτοταγής δοµή καθορίζεται από γονίδιο ( γονίδιο:µονάδα κληρονοµικής πληροφορίας που αποτελείται από ειδική αλληλουχία νουκλεοτιδίων στο DNA ή στο RNA)

15 ευτεροταγής δοµή Όλες οι πτυχώσεις και οι ελικοειδής δοµές της πολυπεπτιδικής αλυσίδας Οφείλονται σε δεσµούς υδρογόνου που αναπτύσσονται ανάµεσα σε επαναλαµβανόµενααµινοξέα (όχι στις πλευρικές οµάδες τους) α-έλικα δεσµοί υδρογόνου ανάµεσα σε κάθε τέταρτο αµινοξύ κερατίνη α β-πτυχωτή επιφάνεια δεσµοί υδρογόνου ανάµεσα σε παράλληλους ανθρακικούς σκελετούς σφαιρίνες

16 Τριτοταγής δοµή Αναδίπλωση πολυπεπτιδίου από αλληλεπιδράσεις πλευρικών οµάδων αµινοξέων εσµοί που αναπτύσσονται: δισουλφιδικοί δεσµοί (οµοιοπολικοί δεσµοί µεταξύ οµάδων SH κυστεϊνης) ιοντικοί δεσµοί, υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις, δεσµοί υδρογόνου

17 Παράγοντες που επηρεάζουν την τριτοταγή δοµή θερµοκρασία ph συγκέντρωση άλατος Μετουσίωση : Μόνιµη αποδιάταξη της δοµή µιας πρωτεΐνης απώλεια της βιολογικής δραστηριότητας

18 Τεταρτοταγής δοµή Το τελικό σχήµα στο χώρο πρωτεϊνών που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες υποµονάδες αιµοσφαιρίνη

19 Η πρωτοταγής δοµή καθορίζει τελικά το βιολογικό ρόλο της πρωτεΐνης Το παράδειγµα της δρεπανοκυτταρικής αναιµίας Campbell Reece, Βιολογία, τόµος I

20 Νουκλεϊνικά οξέα εοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DNA) Ριβονουκλεϊκό οξύ (RNA) Ρόλος: αποθήκευση της γενετικής πληροφορίας Ρόλος: µεταφέρει τις οδηγίες σύνθεσης των πρωτεϊνών από το DNA στο µηχανισµό πρωτεϊνοσύνθεσης

21 DNA RNA πρωτεΐνη Campbell Reece, Βιολογία, τόµος I

22 οµή νουκλεϊνικών οξέων οµικοί λίθοι: νουκλεοτίδια εοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DNA) Ριβονουκλεϊκό οξύ (RNA) δεοξυριβονουκλεοτίδιο ριβονουκλεοτίδιο

23 οµή νουκλεοτιδίου: πεντόζη φωσφορική οµάδα αζωτούχος βάση Campbell Reece, Βιολογία, τόµος I

24 Campbell Reece, Βιολογία, τόµος I

25 Campbell Reece, Βιολογία, τόµος I

26 ινουκλεοτίδιο (φωσφοδιεστερικός δεσµός)

27 Σχηµατισµός πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας Campbell Reece, Βιολογία, τόµος I

28 οµή RNA, DNA

29 οµικός: DNA, RNA Λειτουργικός: ~ ATP Ρόλος νουκλεοτιδίων ~ GTP πρωτεϊνοσύνθεση ~ UTP σύνθεση γλυκογόνου ~ CTP σύνθεση λιπιδίων ~ NAD, NADPH, FAD δέκτης ηλεκτρονίων

30 Λιπίδια Ετερογενής οµάδα µεγάλων µορίων µε κοινό χαρακτηριστικό την υδρόφοβη συµπεριφορά Ουδέτερα λίπη Φωσφολιπίδια Καρωτενοειδή Στεροειδή

31 Ουδέτερα λίπη (τριγλυκερίδια) πηγή ενέργειας αποταµιευτικός ρόλος (λιποκύτταρα) µονωτικά προστασία οργάνων (π.χ. επένδυση νεφρών)

32 Σύνθεση και δοµή λιπιδίου Campbell Reece, Βιολογία, τόµος I

33 Λιπαρά οξέα i Κορεσµένα λιπαρά οξέα : απουσία διπλού δεσµού µεταξύ των ανθράκων της αλυσίδας µέγιστος αριθµός ατόµων υδρογόνου Σε θερµοκρασία δωµατίου τα µόρια των κορεσµένων λιπαρών οξέων συσσωρεύονται µε αποτέλεσµα να στερεοποιούνται βουτυρικό οξύ (C4:0), παλµιτικό οξύ (C16:0), στεατικό (C18:0) Σηµείωση: Ο άνθρακας στο τέλος της αλυσίδας λέγεται ω άνθρακας

34 ii Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα : ένας διπλός δεσµός Ελαϊκό (δεκαοκταενοϊκό) οξύ (C18:1) iiiπολυακόρεστα λιπαρά οξέα: περισσότεροι από ένας διπλοί δεσµοί Λινελαϊκό οξύ (C18:2, ω-6) α-λινολενικό οξύ (C18:3, ω-3) απαραίτητα

35 Κατηγορίες λιπών Κορεσµένα λίπη : ζωική προέλευση, στερεά σε θερµοκρασία δωµατίου π.χ. βούτυρο, λαρδί Ακόρεστα λίπη: λίπη φυτών ή ψαριών, υγράσε θερµοκρασία δωµατίου, λέγονται και έλαια, π.χ. ελαιόλαδο, µουρουνέλαιο Σηµείωση: υδρογόνωση φυτικών ελαίων κορεσµένα λιπαρά (στερεά) σχηµατισµός trans : µείωση ρευστότητας κυττάρων πιθανή εµφάνιση αθηροσκλήρωσης

36 Φωσφολιπίδια Ρόλος δοµικός (κυτταρική µεµβράνη, µυελίνη) αποταµιευτικός (λεκιθίνη)

37 οµή φωσφολιπιδίου γλυκερόλη 2 µόρια λιπαρού οξέος φωσφορικού οξύ πολικό µόριο (αιθανολαµίνη, χολίνη, σερίνη) Στο µόριο του φωσφολιπιδίου τα δύο άκρα εκδηλώνουν διαφορετική συµπεριφορά έναντι του νερού. Οι υδρογονανθρακικές ουρές είναι υδρόφοβες, ενώ η φωσφορική οµάδα και όσα πολικά φορτισµένα σωµατίδια είναι ενωµένα µε αυτή σχηµατίζουν µια πολική-υδρόφιλη κεφαλή.

38 Σύµβολο φωσφολιπιδίου Η διπλοστιβάδα που σχηµατίζεται αυθόρµητα όταν τα φωσφολιπίδια βρεθούν στο νερό Campbell Reece, Βιολογία, τόµος I

39 Στεροειδή συστατικά µεµβρανών χοληστερόλη µεµβράνη ζωικών κυττάρων ορµόνες πρόδοµο µόριο ορµονών τεστοστερόνη οιστρογόνα κορτιζόνη Χοληστερόλη Campbell Reece, Βιολογία, τόµος I

40 Αθηροσκλήρωση: δηµιουργία αθηρωµατικών πλακών από εναποθέσεις λιπών στα τοιχώµατα των αιµοφόρων αγγείων µε αποτέλεσµα την κακή ροή του αίµατος

Είναι σημαντικές επειδή: Αποτελούν βασικά δοµικά συστατικά του σώµατος Εξυπηρετούν ενεργειακές ανάγκες Ασκούν έλεγχο σε όλες τις βιοχηµικές διεργασίες

Είναι σημαντικές επειδή: Αποτελούν βασικά δοµικά συστατικά του σώµατος Εξυπηρετούν ενεργειακές ανάγκες Ασκούν έλεγχο σε όλες τις βιοχηµικές διεργασίες ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, 5 9 (απλή αναφορά) 2.2 ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ, 9 14 (απλή αναφορά), 2.4 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, σελ. 20 36 Οργανικές Ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. Οι οργανικές ουσίες είναι εξαιρετικά χρήσιμες για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς για τρεις κύριους λόγους:

2.4 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. Οι οργανικές ουσίες είναι εξαιρετικά χρήσιμες για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς για τρεις κύριους λόγους: 2.4 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Οι οργανικές ουσίες είναι εξαιρετικά χρήσιμες για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς για τρεις κύριους λόγους: (α) Αποτελούν βασικά δομικά συστατικά του σώματος (β) Εξυπηρετούν ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ-ΒΙΟΛ. ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ 2010 2 ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ Βιολογία είναι η επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ Οι James Watson Francis Crick δίπλα το μοντέλο της διπλής έλικας του DNA που τους εξασφάλισε το Βραβείο Νόμπελ. 2013 2 ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία και αρχές Βιοδιάβρωσης Πολυμερές Μονομερές

Βιολογία και αρχές Βιοδιάβρωσης Πολυμερές Μονομερές Βιολογία και αρχές Βιοδιάβρωσης Τα χημικά στοιχεία που συνθέτουν τους οργανισμούς. Στον φλοιό της γης απαντώνται 92 στοιχεία, απαραίτητα για την ζωή είναι τα 27, από τα οποία τα πιο σημαντικά είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc 2011-2012 Δημοσθένης Καρυοφύλλης email: dkariofi@e-biology.gr www.ibrain.gr Κεφ. 1 ο Χημική σύσταση του κυττάρου Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

ρευστότητα (εξασφαλίζεται µε τα φωσφολιπίδια)

ρευστότητα (εξασφαλίζεται µε τα φωσφολιπίδια) Λειτουργίες Πλασµατική µεµβράνη οριοθέτηση του κυττάρου εκλεκτική διαπερατότητα ή ηµιπερατότητα αναγνώριση και υποδοχή µηνυµάτων πρόσληψη και αποβολή ουσιών Πλασµατική µεµβράνη Ιδιότητες σταθερότητα ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε νότητα 1 ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ. Ενδεικτική διδακτική προσέγγιση ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ε νότητα 1 ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ. Ενδεικτική διδακτική προσέγγιση ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ενδεικτική διδακτική προσέγγιση Ε νότητα 1 ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 30 Στο τέλος της διδασκαλίας της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να έχει: Διαπιστώσει ότι τα χημικά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πριν τις εξετάσεις. Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία

Θέματα πριν τις εξετάσεις. Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία Θέματα πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία 2013-2014 Θέματα πολλαπλής επιλογής Μετουσίωση είναι το φαινόμενο α. κατά το οποίο συνδέονται δύο αμινοξέα για τον σχηματισμό μιας πρωτεΐνης β. κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 2 3 Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1. Ποια είναι τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής και ποια τα χημικά χαρακτηριστικά της; Στην

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β' Λυκείου 2014-2015 Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β' Λυκείου 2014-2015 Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14306 - Β1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ι. Στην ακόλουθη εικόνα παρουσιάζονται σχηματικά δύο χημικές αντιδράσεις. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: α) Πώς χαρακτηρίζονται τα χημικά μόρια Α και Β; Πώς χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ρ ΑΝ ΡΟΝΙΚΗ Σ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ

ρ ΑΝ ΡΟΝΙΚΗ Σ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΓΕΝΕΤΙΚΗ ρ ΑΝ ΡΟΝΙΚΗ Σ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ Επικ. Καθηγήτρια Βιολογίας-Γενετικής Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Τμήμα Νοσηλευτικής Σ.Ε.Υ.Π. Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 «Αν δώσουμε τη δυνατότητα στους αδύνατους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Τι είναι η Βιοχηµεία Η επιστήµη που µελετά τη χηµική σύσταση και τις χηµικές αλληλεπιδράσεις στους ζωντανούς οργανισµούς Νόµοι θερµοδυναµικής Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΑΡΡΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 of 164 http://www.agrool.gr Το σύγγραµµα αυτό δεν φιλοδοξεί να καλύψει πλήρως τα αντικείµενα της κυτταρικής Βιολογίας και Μενδελιανής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΑΛ Γ Τάξη Ι.Ε.Π. 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση ΪΜΜΜί 4,- % ν ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α

νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση ΪΜΜΜί 4,- % ν ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση β ΪΜΜΜί Κ i I «ι ντί Η',, % ν ρ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α 4,- Βιοχημεία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΨΑΡΟΥ ΑΚΗ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΨΑΡΟΥ ΑΚΗ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΨΑΡΟΥ ΑΚΗ ΣΗΤΕΙΑ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επιστήµη της διατροφής µελετά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 10 11 ΕΤΩΝ»

Α. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 10 11 ΕΤΩΝ» Α. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 10 11 ΕΤΩΝ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΚΡΟΥΣΑΝΙΩΤΑΚΗ ΑΓΑΠΗ ΚΛΕΙΔΗ ΣΤΕΛΛΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικά Μακρομόρια

Βιολογικά Μακρομόρια Βιολογικά Μακρομόρια Στυλιανός Χαμηλάκης 2011 Υδατάνθρακες Με το γενικό όρο «υδατάνθρακες» χαρακτηρίζονται πολύ-υδροξυλιωμένα παράγωγα αλδεϋδών και κετονών, προϊόντα συμπύκνωσης αυτών καθώς και περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. 1. (α) Ποιο μόριο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα; (β) Ποια είναι η απλούστερη μορφή του R;

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. 1. (α) Ποιο μόριο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα; (β) Ποια είναι η απλούστερη μορφή του R; ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 1. (α) Ποιο μόριο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα; (β) Ποια είναι η απλούστερη μορφή του R; (γ) Ποιο μέρος του μορίου προσδίδει σε αυτό όξινες ιδιότητες; (δ) Ποιο μέρος του μορίου προσδίδει

Διαβάστε περισσότερα

Βακτηριοχλωροφύλλες: Φωτοχρωστικές, που βρίσκονται στα φωτοσυνθετικά βακτήρια.

Βακτηριοχλωροφύλλες: Φωτοχρωστικές, που βρίσκονται στα φωτοσυνθετικά βακτήρια. α Αγγελιαφόρο RNA (mrna): Είδος RNA, που μεταφέρει την πληροφορία για τη σύνθεση μιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας από το DNA στα ριβοσώματα. Αδενίνη: Αζωτούχα βάση των νουκλεοτιδίων, που ανήκει στις πουρίνες.

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 28: Βιομόρια-λιπίδια

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 28: Βιομόρια-λιπίδια Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 28: Βιομόρια-λιπίδια 1. Γενικά Λιπίδια: οργανικά μόρια που απαντούν στη φύση και απομονώνονται κατά την εκχύληση κυττάρων ή ιστών με άπολους οργανικούς διαλύτες Δύο γενικές κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

7 η 21 η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

7 η 21 η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 7 η 21 η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Διάρκεια: 3 ώρες Οδηγίες προς τους διαγωνιζόμενους.... 1. Το εξεταστικό δοκίμιο

Διαβάστε περισσότερα

Συστατικά του σώματος των ζώων και των ζωοτροφών

Συστατικά του σώματος των ζώων και των ζωοτροφών Κεφάλαιο 2 Γ. ΖΕΡΒΑΣ Συστατικά του σώματος των ζώων και των ζωοτροφών 2.1 Εισαγωγή Τα φυτά μπορούν και συνθέτουν συστατικά από απλές ενώσεις, όπως είναι το CO 2 του αέρα, καθώς επίσης το νερό και τα ανόργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ

ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ T.,,,..,,.! " #.,, ", # $ $. ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ I.1.2 II....6.7.8 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Iσχυροί και ασθενείς χηµικοί δεσµοί Γενική θεώρηση των µακροµορίων και του νερού ως βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : 1. (α) Α: Ανήκει στα: ουδέτερα λίπη (τριγλυκερίδια) Β: Ανήκει στα: φωσφορολιπίδια (β) Δύο από τα πιο κάτω. Τα λίπη: Είναι κακοί αγωγοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΓΑ 2014: «Νέες τεχνολογίες, συστήµατα ασφάλειας και υγιεινής στην αλυσίδα παραγωγής τροφίµων»

ΠΕΓΑ 2014: «Νέες τεχνολογίες, συστήµατα ασφάλειας και υγιεινής στην αλυσίδα παραγωγής τροφίµων» ΠΕΓΑ 2014: «Νέες τεχνολογίες, συστήµατα ασφάλειας και υγιεινής στην αλυσίδα παραγωγής τροφίµων» ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Ολγα Παγωνοπούλου Επικ. Καθηγητρια Φυσιολογίας, Ιατρικό Τµήµα,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα ιάλεξης ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ - ΕΝΖΥΜΑ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ. ιαχωρισµός Αµινοξέων

Θέµατα ιάλεξης ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ - ΕΝΖΥΜΑ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ. ιαχωρισµός Αµινοξέων MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ - ΕΝΖΥΜΑ Θέµατα ιάλεξης οµή, αριθµός και διαχωρισµός των αµινοξέων Ένωση αµινοξέων µε τον πεπτιδικό δεσµό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2015

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2015 ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2015 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Contents ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ... 3 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΝΖΥΜΑ... 14 ΕΝΟΤΗΤΑ 4:

Διαβάστε περισσότερα