Σεμινάριο: Δεδομένα Βιβλιοθηκών στο μελλοντικό ψηφιακό περιβάλλον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σεμινάριο: Δεδομένα Βιβλιοθηκών στο μελλοντικό ψηφιακό περιβάλλον"

Transcript

1 Σεμινάριο: Δεδομένα Βιβλιοθηκών στο μελλοντικό ψηφιακό περιβάλλον Χρήστος Παπαθεοδώρου Μανόλης Πεπονάκης Μιχάλης Σφακάκης 1

2 Ποιοί είμαστε Ερευνητική Ομάδας Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών συστημάτων, Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης, Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου Με δεδομένα Τις επιστημονικές εξελίξεις που αναζητούν μεθόδους και εργαλεία διαχείρισης και διασύνδεσης των πληροφοριών που διατίθενται μέσω του παγκόσμιου ιστού Τη διεθνή ανταπόκριση των μουσείων, αρχείων και βιβλιοθηκών στο νέο περιβάλλον δεδομένων και τη συμμετοχή τους σε μια προσπάθεια προδιαγραφής ενός πλαισίου υπηρεσιών πληροφόρησης βασισμένων στη διαλειτουργικότητα. Τις σοβαρές εργασιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζει o κλάδος των πτυχιούχων αρχειονόμων και βιβλιοθηκονόμων, εξαιτίας της ανυπαρξίας μιας πολιτικής «πληροφόρησης» Η Ερευνητική Ομάδα επιδιώκει να συμβάλει θετικά στην επικοινωνία των μελών της κοινότητας και στην αναβάθμιση του γνωσιακού υποβάθρου των νέων επιστημόνων/επαγγελματιών της 2

3 Προς ένα νέο πλαίσιο διαχείρισης δεδομένων βιβλιοθηκών Χρήστος Παπαθεοδώρου 3

4 Η αρχή: κωδικοποίηση Οι βιβλιοθήκες ανέκαθεν διαχειρίζονταν ετερογενές υλικό Οι κανόνες καταλογογράφησης εστίαζαν στο αντικείμενο (object) Οι κανόνες καταλογογράφησης εκφράζονταν/υλοποιούνταν από αντίστοιχη κωδικοποίηση που πρόσφερε η διάταξη ΜARC Βασική αρχή η διαλειτουργικότητα Τα βιβλιοθηκονομικά πρότυπα αναπτύχθηκαν με σκοπό τη διαλειτουργικότητα και την επικοινωνία μεταξύ μεγάλου όγκου και ετερογενών συλλογών 4

5 FRBR: Από την κωδικοποίηση στα εννοιολογικά σχήματα Οι τεχνολογικές εξελίξεις και η ανάγκη επικοινωνίας στο ψηφιακό περιβάλλον δημιούργησε νέες προκλήσεις για παραγωγή μεταδεδομένων και εντοπισμό/ταυτοποίηση πόρων, βασισμένων στις ανάγκες αναζήτησης των χρηστών Εμφαση στην πληροφορία: Τι πληροφορία στοχεύει να παρέχει μια βιβλιογραφική εγγραφή; Ποιες πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών θα μπορεί να καλύπτει; Ανάγκη ανάπτυξης μοντέλων δεδομένων FRBR: Μοντέλο οντοτήτων - συσχετίσεων Υπάρχουν διακριτές οντότητες (το μοντέλο ορίζει δέκα) Κάθε οντότητα έχει μια σειρά από γνωρίσματα (awributes) Οι οντότητες συσχετίζονται μεταξύ τους Νέοι κανόνες καταλογογράφησης (RDA) Νέα θεώρηση του βιβλιογραφικού καταλόγου Δεν είναι μια σειρά από εγγραφές, αλλά ένα δίκτυο από συνδεμένα δεδομένα που καθιστούν ικανό το χρήστη να εκτελεί ομοιόμορφα όλες τις αναγκαίες λειτουργίες 5

6 Ελληνικές πηγές και εργαλεία metacomposer (hwp://dlib.ionio.gr/metacomposer/), Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο: συνθέτει και παρουσιάζει τα αποτελέσματα αναζήτησης από καταλόγους σημαντικών βιβλιοθηκών σύμφωνα με το FRBR μοντέλο (Library of Congress, Library and Archives Canada, Παν/μιο Κρήτης, συλλογικοί κατάλογοι MELVYL (ΗΠΑ), COPAC Academic & Na onal Library Catalogue (Βρετανία), Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών) FRBR Work En ty: Key Generator (hwp://dlib.ionio.gr/frbrwkey/), Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο: δημιουργεί κλειδιά ταύτισης για εντοπισμό FRBR Εργων, δεδομένου ενός ISO 2709 ή MARCslim (MARC 21 ή UNIMARC) αρχείου 6

7 Από τα εννοιολογικά σχήματα στον παγκόσμιο ιστό Οι βιβλιοθήκες και ο «έξω» κόσμος: ανάγκη για διεύρυνση της διαλειτουργικότητας Μεταδεδομένα από ειδικούς, από αυτόματες διαδικασίες, από χρήστες οι οποίοι μπορούν πλέον να καταθέτουν και σχολιασμούς Οι βιβλιογραφικές εγγραφές μπορούν να διαλειτουργούν και να (επανα)χρησιμοποιούνται από άλλες εφαρμογές που λειτουργούν στο περιβάλλον του παγκόσμιου ιστού; Το ευρύτερο περιβάλλον: Ολοκλήρωση δεδομένων - ανάκτηση πληροφορίας από διαφορετικές πηγές που φιλοξενούν ετερογενείς πληροφορίες. Η εξελίξεις στο σημασιολογικό ιστό: εννοιολογική διαχείριση και διασύνδεση των πληροφοριών που διατίθενται μέσω του παγκόσμιου ιστού. 7

8 Η νέα πρόκληση Linked Open Data: Δεδομένα σε μορφή που διευκολύνεται η ανάπτυξη συνδέσμων μεταξύ πόρων συλλογών, στοιχείων μεταδεδομένων και όρων λεξιλογίων. Βασίζονται στη χρήση Uniform Resource Iden fiers (URIs) για την ταυτοποίηση κάθε είδους πόρου. Εκφράζονται από πρότυπα όπως το Resource Descrip on Framework (RDF), που προδιαγράφει σχέσεις μεταξύ αντικειμένων και εννοιών. Πλεονεκτήματα Διαμοιραζόμενα, επεκτάσιμα και επαναχρησιμοποιήσιμα δεδομένα προς όλες τις υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων και χρηστών με υποστήριξη πολυγλωσσίας Οι πόροι μπορούν να περιγράφονται συνεργατικά, δυνατότητα πολλών περιγραφών στο ίδιο περιεχόμενο/αντικείμενο Σύνδεση με δεδομένα άλλων κοινοτήτων ή προσώπων και να επαυξάνονται σύμφωνα με την εμπειρία του κάθε χρήστη Δυνατότητες επιμέλειας: διεύρυνση συλλογής, επαύξηση της αξίας των πόρων, διεύρυνση προσβασιμότητας και αναφοράς των δεδομένων. Ανεξαρτησία από Integrated Library System 8

9 Η απάντηση στη νέα πρόκληση Βιβλιοθήκη μια συλλογή από φυσικά ή αφηρημένα αντικείμενα (συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών Μια τοποθεσία που βρίσκεται η συλλογή Ενας φορέας (πρόσωπο ή οργανισμός) που επιμελείται τη συλλογή και διαχειρίζεται την τοποθεσία Ολο το φάσμα των οργανισμών πολιτιστικής κληρονομιάς Δεδομένα βιβλιοθήκης Κάθε τύπος ψηφιακής πληροφορίας που παράγεται ή επιμελείται από βιβλιοθήκες και περιγράφει πόρους ή βοηθά στην ανακάλυψή τους. Τα δεδομένα βιβλιοθήκης αφορούν σε πόρους συλλογών, στοιχεία μεταδεδομένων και όρων λεξιλογίων Προς ένα νέο βιβλιογραφικό πλαίσιο Αξιοποίηση μοντέλων δεδομένων και κανόνων διαχείρισης περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου του MARC Διαλειτουργικότητα λεξιλογίων και αρχείων καθιερωμένων όρων Συνδέσεις μεταξύ καταλόγων, με βάση τα θέματα, ονόματα, τοπωνύμια κ.α Αναφορές σε βιβλιογραφικά δεδομένα (cita ons) και κοινωνικές επισημειώσεις, σχολιασμοί κλπ Ανακάλυψη συλλογών χρήσιμων για μια κοινότητα Πλοήγηση, αναζήτηση, ανάκτηση και παρουσίαση πληροφορίας στο νέο περιβάλλον 9

10 FRBR FRAD FRSAD RDA: βασικές αρχές και σχέσεις µεταξύ τους Μανόλης Πεπονάκης 10

11 FuncPonal Requirements for Bibliographic Records (FRBR) 11

12 FRBR Τι είναι οι FRBR Ενα εννοιολογικό μοντέλο για τη δημιουργία βιβλιογραφικών εγγραφών an en ty- rela onship model as a generalized view of the bibliographic universe, intended to be independent of any cataloging code or implementapon (Tillet, 2004) Αναπτύχθηκαν από την IFLA IFLA Study Group on Func onal Requirements for Bibliographic Records Το final report εκδόθηκε το 1998 Τι δεν είναι οι FRBR υπάρχουν τροποποιήσεις Σχήμα κωδικοποίησης μεταδεδομένων Κανόνες καταλογογράφησης 12

13 Στόχος των FRBR Ο στόχος της μελέτης ήταν να παράγει ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί να παρέχει μια ξεκάθαρη, επακριβώς διατυπωμένη, και κοινώς αποδεκτή γνώση του τι είναι αυτό για το οποίο οι βιβλιογραφικές εγγραφές παρέχουν πληροφορίες, και τι περιμένουμε να επιτύχει η εγγραφή ώστε να καλύψει τις ανάγκες του χρήστη. The aim of the study was to produce a framework that would provide a clear, precisely stated, and commonly shared understanding of what it is that the bibliographic record aims to provide informa6on about, and what it is that we expect the record to achieve in terms of answering user needs. FRBR, σ. 2 13

14 Αντικείμενο των FRBR Πρώτο, να δώσει ένα σαφώς ορισμένο και δομημένο πλαίσιο που να συνδέει τα δεδομένα που καταγράφονται στις βιβλιογραφικές εγγραφές με τις ανάγκες των χρηστών αυτών των εγγραφών Δεύτερο, να προτείνει ένα βασικό επίπεδο λειτουργικότητας (func onality) για τις εγγραφές που παράγονται από τα εθνικά βιβλιογραφικά κέντρα 14

15 Τι εξυπηρετεί μια βιβλιογραφική εγγραφή (User tasks) Χρησιμοποιείται για την εύρεση υλικού που αντιστοιχεί στα κριτήρια που θέτει ο χρήστης Παράδειγμα: όλα τα βιβλία που αντιστοιχούν σε ένα συγκεκριμένο θέμα Πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα που ανακτήθηκαν για να γίνει ταυτοποίηση μιας οντότητας Παράδειγμα: να είναι δυνατό να γίνει διάκριση ανάμεσα σε δύο κείμενα που έχουν τον ίδιο τίτλο Πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα για την επιλογή μιας οντότητας η οποία είναι κατάλληλη για το χρήστη Παράδειγμα: να επιλεγεί το λογισμικό που είναι συμβατό με τον υπολογιστή Πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα με σκοπό την απόκτηση του ίδιου του αντικειμένου ή της πρόσβασης σε αυτό Παράδειγμα: η παραγγελία ενός βιβλίου ή η ηλεκτρονική πρόσβαση στο κείμενό του 15

16 FRBR Αξιώματα για τη δημιουργία βιβλιογραφικών εγγραφών Υπάρχουν διακριτές οντότητες (το μοντέλο ορίζει δέκα) Κάθε οντότητα έχει μια σειρά από ιδιότητες (awributes) Οι οντότητες συσχετίζονται μεταξύ τους 16

17 Οι τρεις ομάδες των οντοτήτων Οµάδα 1 Work = Εργο Expression = Εκφραση Manifesta on = «Εκδήλωση;» Item = Αντίτυπο Η πρώτη ομάδα αφορά στις διαφορετικές οπτικές για το πνευματικό ή καλλιτεχνικό δημιούργημα Οµάδα 2 Person = Πρόσωπο Corporate Body = Συλλογικό Οργανο Η δεύτερη ομάδα αφορά στα πρόσωπα που σχετίζονται με το πνευματικό ή καλλιτεχνικό δημιούργημα Οµάδα 3 Concept = Εννοια Object = Αντικείμενο Event = Γεγονός Place = Τόπος Η τρίτη ομάδα αφορά στα όσα πραγματεύεται το πνευματικό ή καλλιτεχνικό δημιούργημα Σημείωση: όλες οι οντότητες μπορούν να ανήκουν στην τρίτη ομάδα 17

18 Οι σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων της πρώτης ομάδας ή οι τέσσερις οπτικές για ένα πνευματικό δημιούργημα Work Εργο Εχεις διαβάσει τον Αμλετ; Εχεις διαβάσει τον Αμλετ στο πρωτότυπο κείμενο; is realized through πραγματώνεται μέσω Expression Εκφραση is embodied in Manifesta on Θα μου αγοράσεις το βιβλίο με ISBN ; Είναι η ελληνική μετάφραση του Αμλετ από το Χειμωνά (Εκδόσεις Κέδρος) ενσωµατώνεται σε Μην το πάρεις αυτό, έχει τσαλακωμένο εξώφυλλο! is exemplified by αναπαράγεται από το Item Αντίτυπο 18

19 Παράδειγµα Ένα Έργο (η Ιλιάδα) µε τρεις Εκφράσεις και τέσσερα Manifestations Ιλιάδα Πρωτότυπο κείμενο στην αρχαία ελληνική Μετάφραση στη Νεοελληνική από Καζαντζάκη- Κακριδή Μετάφραση στα αγγλικά από τον Fagles Ομήρου Ιλιάς : συν τοις σχολίοις ψευδεπιγράφοις Διδύμου. - - Εν Οξονία : [χ.ό], 1792 Ομήρου Ιλιάδα / μετάφραση Ν. Καζαντζάκη, Ι.Θ. Κακριδή. - - Αθήνα : Ο.Ε.Δ.Β., σ. Ομήρου Ιλιάδα / μετάφραση Ν. Καζαντζάκη - Ι. Θ. Κακριδή. - - Αθήνα : Εστία, σ. The Iliad / Homer ; translated by Robert Fagles ; introduc on and notes by Bernard Knox. - - New York : Viking,

20 Παράδειγµα Ένα Έργο (η Ιλιάδα) µε δύο Εκφράσεις σε ένα Manifestation 20

21 έχει θέμα Οντότητες και βασικές Σχέσεις έχει θέμα Εργο πραγματώνεται μέσω Οντότητες 1 ης οµάδας Εκφραση ενσωματώνεται σε αποτελεί το παράδειγμα του δημιουργείται από πραγματώνεται από Manifesta on Αντίτυπο παράγεται από κατέχεται από Οντότητες 2 ης οµάδας Πρόσωπο Συλλογικό Οργανο έχει θέμα Οντότητες 3 ης ομάδας Εννοια Αντικείμενο Γεγονός Τόπος 21

22 Ιδιότητες του Εργου (Work) tle of the work = τίτλος του έργου form of work = μορφή του έργου date of the work = ημερομηνία του έργου other dis nguishing characteris c = άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό intended termina on = επιδιωκόμενος τερματισμός intended audience = επιδιωκόμενο κοινό context for the work = «συμφραζόμενα» για το έργο + άλλες 5 που αφορούν σε ειδικούς τύπους (μουσική, χαρτογραφικό υλικό) 22

23 Ιδιότητες της Εκφρασης (Expression) tle of the expression = τίτλος της έκφρασης form of expression = μορφή της έκφρασης date of expression = ημερομηνία της έκφρασης language of expression = γλώσσα της έκφρασης other dis nguishing characteris c = άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό extensibility of expression = εκτατότητα της έκφρασης revisability of expression = αναθεωρησιμότητα της έκφρασης extent of the expression = έκταση της έκφρασης summariza on of content = περίληψη του περιεχομένου context for the expression = πλαίσιο για την έκφραση cri cal response to the expression = κριτική απάντηση στην έκφραση use restric ons on the expression = χρήση περιορισμών στην έκφραση + άλλες 13 που αφορούν σε ειδικούς τύπους (περιοδικά, χάρτες, κτλ) 23

24 Ιδιότητες της Εκδήλωσης (ManifestaPon) tle of the manifesta on = τίτλος της εκδήλωσης statement of responsibility = δήλωση υπευθυνότητας edi on/issue designa on = προσδιορισμός έκδοσης/ τεύχους place of publica on/distribu on = τόπος δημοσίευσης/ διανομής publisher/distributor = εκδότης/ διαθέτης date of publica on/distribu on = ημερομηνία έκδοσης/ διάθεσης fabricator/manufacturer = κατασκευαστής series statement = δήλωση σειράς form of carrier = μορφή φορέα extent of the carrier = έκταση φορέα physical medium = φυσικό μέσο capture mode = τρόπος λήψης dimensions of the carrier = διαστάσεις φορέα manifesta on iden fier = αναγνωριστικό της εκδήλωσης source for acquisi on/access authoriza on = πηγή για πρόσκτηση/ εξουσιοδότηση πρόσβασης terms of availability = όροι διαθεσιμότητας access restric ons on the manifesta on = περιορισμοί πρόσβασης στην εκδήλωση + άλλες 21 που αφορούν σε ειδικούς τύπους (βιβλία, ηχογραφήσεις, κτλ) 24

25 Ιδιότητες του Αντιτύπου (Item) item iden fier = αναγνωριστικό αντιτύπου fingerprint = αποτύπωμα provenance of the item = προέλευση του αντιτύπου marks/inscrip ons = ετικέτες/ λεζάντες exhibi on history = ιστορία έκθεσης condi on of the item = κατάσταση του αντιτύπου treatment history = ιστορία αποκατάστασης scheduled treatment = προγραμματισμένη αποκατάσταση access restric ons on the item = περιορισμοί πρόσβασης στο αντίτυπο 25

26 Ιδιότητες οντοτήτων 2 ης ομάδας Awributes of a Person = Ιδιότητες ενός Προσώπου name of person = όνομα προσώπου dates of person = ημερομηνίες για το πρόσωπο tle of person = τίτλος του προσώπου other designa on associated with the person = άλλα διακριτικά που συνδέονται με το πρόσωπο Awributes of a Corporate Body = Ιδιότητες ενός Συλλογικού Οργάνου name of the corporate body = όνομα συλλογικού οργάνου number associated with the corporate body = αριθμός που συνδέεται με το συλλογικό όργανο place associated with the corporate body = τόπος που συνδέεται με το συλλογικό όργανο date associated with the corporate body = ημερομηνίες που συνδέονται με το συλλογικό όργανο other designa on associated with the corporate body = άλλα διακριτικά που συνδέονται με το συλλογικό όργανο Βλέπε FRAD 26

27 Ιδιότητες οντοτήτων 3 ης ομάδας Awributes of a Concept = Ιδιότητες μιας Εννοιας term for the concept = όρος για την έννοια Awributes of an Object = Ιδιότητες ενός Αντικειμένου term for the object = όρος για το αντικείμενο Awributes of an Event = Ιδιότητες ενός Γεγονότος term for the event = όρος για το γεγονός Awributes of an Place = Ιδιότητες ενός Τόπου term for the place = όρος για τον τόπο Βλέπε FRSAD 27

28 Εμφυτες (inherent) και επίκτητες (externally imputed) ιδιότητες Εμφυτες (inherent) ιδιότητες Περιλαμβάνουν τα φυσικά χαρακτηριστικά (π.χ. διαστάσεις) αλλά και στοιχεία τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν ότι προσδιορίζουν πληροφορίες (π.χ. δηλώσεις που υπάρχουν στη σελίδα τίτλου) Επίκτητες (externally imputed) ιδιότητες Περιλαμβάνουν assigned iden fiers for an en ty (π.χ. θέμα) και πληροφορίες οι οποίες καθορίζουν τα «συμφραζόμενα» (context) (π.χ. το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εμπνεύστηκε ο δημιουργός το Εργο) Κατά κανόνα οι έμφυτες ιδιότητες μπορούν να αναγνωριστούν εξετάζοντας την ίδια την οντότητα ενώ οι επίκτητες απαιτούν αναφορά σε εξωτερικές πηγές 28

29 Σχέσεις μεταξύ οντοτήτων πρώτης ομάδας (επιπλέον των βασικών) Σχέσεις από Εργο σε Εργο π.χ. Μεταγραφή σε σενάριο, Παρωδία Σχέσεις από Εκφραση σε Εκφραση π.χ. Μετάφραση, Αναθεώρηση Σχέσεις από Manifesta on σε Manifesta on π.χ. Αναπαραγωγή, Ανατύπωση Σχέσεις από Αντίτυπο σε Αντίτυπο π.χ. Πανομοιότυπο, Δεμένο μαζί Καθορίζονται και σχέσεις διαφορετικών επίπεδων (από Αντίτυπο σε Manifesta on κτλ) 29

30 FRBR: βασική συνεισφορά Ι Παραγωγή θεωρίας γύρω από την καταλογογράφηση Η δημιουργία των καταλόγων διέπεται πλέον από μια τεκμηριωμένη προσπάθεια θεωρητικοποίησης των προβλημάτων και όχι από μια απλή απαρίθμηση κανόνων Από το «τι» στο «γιατί» με αιχμές για το «πως» Νέες έννοιες (σε σχέση με MARC) Work, Expression, Event, Object, Concept Διάκριση σημασιολογίας σύνταξης Υπάρχει ρητή διατύπωση για τη διάκριση µεταξύ της σηµασιολογίας και της σύνταξης στο κείµενο των FRBR Όµως η επιλογή του Entity Relationship (ER) µοντέλου αποτελεί σηµαντική δέσµευση και περιορίζει σηµαντικά τόσο την εκφραστικότητα όσο και την ενσωµάτωση των FRBR στο σηµασιολογικό ιστό Αλλαγή µοντέλου (και επαναδιατύπωση) µέσω FRBRoo 30

31 FRBR: βασική συνεισφορά ΙΙ Αποστασιοποίηση από το φυσικό αντικείμενο Δυνατότητα περιγραφής αφαιρετικών εννοιών (π.χ. Εργο) Μια πρώτη προσπάθεια να περιγράψουμε το περιεχόμενο ανεξάρτητα από το μέσο στο οποίο είναι αποτυπωμένο / αποθηκευμένο Content carriers Δεν πρόκειται απλά για μεταδεδομένα τα οποία περιγράφουν έναν πόρο αλλά για ένα είδος γνώσης γύρω από τον πόρο Αναπροσαρμογή της προσέγγισης «μία εγγραφή ανά πόρο» Η εγγραφή δεν είναι μια επίπεδη περιγραφή ενός πόρου αλλά ένα σύνθετο δίκτυο συσχετίσεων μεταξύ αυτόνομων οντοτήτων Ένας πόρος µπορεί να περιέχει πάνω από ένα Έργο (π.χ. ανθολογίες) ή ένα Έργο µε αλλά πολλές Εκφράσεις (π.χ. πρωτότυπο κείµενο και µετάφραση) 31

32 FuncPonal Requirements for Authority Data (FRAD) 32

33 FRAD Αναπτύχθηκαν από την IFLA σε συνέχεια των FRBR με στόχο την επέκταση του μοντέλου στις Καθιερωμένες Αποδόσεις Τελική αναφορά 2008 Βασικός στόχος Ονόματα και Τίτλοι Μερική κάλυψη στα θέματα Προστίθεται η οντότητα Οικογένεια 33

34 Τι εξυπηρετεί μια Authority εγγραφή (Users tasks) ως χρήστες εννοούνται τόσο οι τελικοί όσο και οι παραγωγοί του καταλόγου Εύρεση (Find) μιας οντότητας ή ενός συνόλου οντοτήτων που ανταποκρίνονται στα κριτήρια ή η εξερεύνηση του «σύμπαντος» των βιβλιογραφικών οντοτήτων χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες και τις σχέσεις τους Ταυτοποίηση (IdenPfy) μιας οντότητας ή επικύρωση του της μορφής του ονόματος το οποίο χρησιμοποιείται ως ελεγχόμενο σημείο πρόσβασης Contextualize Τοποθέτηση ενός Προσώπου, Εργου κτλ στα συμφραζόμενα (Context), διευκρίνιση των σχέσεων ανάμεσα σε δύο πρόσωπα, κτλ JusPfy Τεκμηρίωση πάνω στους λόγους για τους οποίους επιλέχθηκε η συγκεκριμένη μορφή του ονόματος 34

35 Θεμελιώδης αρχή των FRAD Βιβλιογραφικές Οντότητες γνωστές μέσω Ονόματα και/η Iden fiers βάση για Ελεγχόμενα Σημεία Πρόσβασης 35

36 Εργο Εκφραση Manifesta on Αντίτυπο Πρόσωπο Οικογένεια Συλλογικό Οργανο Εννοια Αντικείμενο Γεγονός Τόπος Ονομα Iden fier σχετίζονται με σχετίζονται με έχει ονομασία είναι ονομασία Βιβλιογραφικές οντότητες is assigned is assigned to η βάση για βασίζονται σε Ελεγχόμενο Σημείο Πρόσβασης δημιουργούνται από δημιουργεί / τροποποιεί Τα authorihes με βάση τους FRAD is governed by govern Κανόνες εφαρμόζονται από εφαρμόζει Agency 36

37 Οι FRAD με μια ματιά Ορίζουν κάθε μία από τις προηγούμενες οντότητες και τις βασικές σχέσεις μεταξύ τους (όπως απεικονίζονται στην προηγούμενη διαφάνεια) Ορίζουν τις ιδιότητες που έχει κάθε οντότητα Συμπεριλαμβάνουν κάποιες από τις ιδιότητες που περιγράφουν οι FRBR και προσθέτουν κάποιες νέες Δίνουν τις σχέσεις ανάμεσα σε Πρόσωπα, Οικογένειες, Συλλογικά Οργανα και Εργα Ενα σημείο πρόσβασης μπορεί να είναι μία οντότητα ή συνδυασμός δύο ή περισσότερων Σχέσεις εναντίον ιδιοτήτων: στο πλαίσιο των FRAD όταν συνδέεται μια οντότητα με μία άλλη η δεύτερη αντιμετωπίζεται ως μια ιδιότητα της πρώτης 37

38 FuncPonal Requirements for Subject Authority Data (FRSAD) 38

39 FRSAD Αναπτύσσονται από την ILFA ως εξειδίκευση των FRAD και ασχολούνται με τα Θέματα Τελική αναφορά το 2010 Το όνομα της επιτροπής είναι Func onal Requirements for Subject Authority Records (FRSAR) Ο ρόλος του FRSAR Working Group ήταν Να δημιουργήσει ένα εννοιολογικό μοντέλο (μέσα στο πλαίσιο των FRBR) των σχέσεων των οντοτήτων της ομάδας 3 με το aboutness των Εργων Aboutnes είναι η σχέση ανάμεσα στο Εργο και στο θέμα που αυτό πραγματεύεται Να παρέχει ένα σαφώς ορισμένο, δομημένο πλαίσιο αναφοράς για τη συσχέτιση των δεδομένων που καταγράφονται στις εγγραφές καθιερωμένων αποδόσεων των θεμάτων ως προς τις ανάγκες των χρηστών αυτών των δεδομένων Να βοηθήσει στην αξιολόγηση των δυνατοτήτων για τη διεθνή ανταλλαγή και χρήση των αρχείων καθιερωμένων αποδόσεων των θεμάτων στον τομέα των βιβλιοθηκών αλλά και ευρύτερα 39

40 Τι εξυπηρετεί μια Authority εγγραφή θέματος (User Tasks) Εύρεση (Find) ενός ή περισσότερων θεμάτων και/η των ονομασιών τους, που ανταποκρίνονται στα κριτήρια που θέτει ο χρήστης χρησιμοποιώντας ιδιότητες (awributes) και σχέσεις Ταυτοποίηση (IdenPfy) ενός θέματος και/η της ονομασίας του Επιλογή (Select) ενός θέματος και/η της ονομασίας του Εξερεύνηση (Explore) των σχέσεων μεταξύ των θεμάτων και/ ή των ονομασιών τους 40

41 Βασική παραδοχή FRSAD Εργο Work έχει θέμα (subject) είναι θέμα (subject) Θέμα Thema έχει ονομασία είναι ονομασία Nomen Θέμα (Thema) είναι οποιαδήποτε οντότητα αποτελεί θέμα (subject) του Εργου Nomen είναι οποιοδήποτε σημείο ή σειρά σημείων (αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, σύμβολα, ήχοι, κτλ) με τα οποία ένα Θέμα είναι γνωστό 41

42 Ιδιότητες του Θέματος (Thema) Στους FRSAD το Thema ορίζεται πολύ αφαιρετικά Οι ιδιότητες είναι εξαρτώμενες από την υλοποίηση Δύο ιδιότητες ορίζονται ως υποχρεωτικές Τύπος (type) Η κατηγορία στην οποία το thema ανήκει στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου συστήματος οργάνωσης της γνώσης Σημείωση σκοπού (scope note) Κείμενο το οποίο περιγράφει ή/και ορίζει το thema ή καθορίζει το σκοπό του μέσα σε ένα συγκεκριμένο θεματικό αρχείο καθιερωμένων αποδόσεων 42

43 Ιδιότητες του Nomen I Type of nomen = Τύπος Ονόματος Iden fier controlled name = ελεγχόμενο όνομα Scheme = Σχήμα π.χ. UDC, LCSH Reference Source of nomen = Αναφορά πηγής Η πηγή στην οποία βρέθηκε π.χ. Britannica Representa on of nomen = Αναπαράσταση του Ονόματος Π.χ. Αλφαριθμητική, εικόνα Language of nomen = Γλώσσα του Ονόματος Script of nomen = Γραφή του Ονόματος Script conversion = Μετατροπή Γραφής π.χ. Greeklish! 43

44 Ιδιότητες του Nomen II Form of nomen = Μορφή του Ονόματος Κάθε πρόσθετη πληροφορία που βοηθάει να το ερμηνεύσουμε π.χ συντομογραφία ή πλήρες όνομα) Time of validity of nomen = Χρόνος εγκυρότητας του Ονόματος Η χρονική περίοδος κατά την οποία το Ονομα είναι έγκυρο στο λεξιλόγιο. Μην συγχέεται με τη χρονική περίοδο που καλύπτει το thema. Audience = Κοινό Η κοινότητα για την οποία το Ονομα είναι η προτιμητέα μορφή Status of nomen = Κατάσταση Ονόματος Η κατάσταση του ονόματος εντός του συστήματος καθιερωμένων αποδόσεων. Π.χ. υπό κατάργηση, Εγκυρο 44

45 User tasks σε FRBR, FRAD και FRSAD FRBR FRAD FRSAD Εύρεση (Find) Εύρεση (Find) Εύρεση (Find) Ταυτοποίηση (Iden fy) Ταυτοποίηση (Iden fy) Ταυτοποίηση (Iden fy) Επιλογή (Select) Επιλογή (Select) Απόκτηση (Obtain) Εξερεύνηση (Explore) Contextualize Jus fy 45

46 Resource DescripPon and Access (RDA) 46

47 RDA: βασικές αρχές Κανόνες καταλογογράφησης RDA provides a set of guidelines and instruc ons on formula ng data to support resource discovery RDA provides a comprehensive set of guidelines and instruc ons covering all types of content and media Εναρμόνιση με τις τέσσερις βασικές λειτουργίες των FRBR εύρεση ταυτοποίηση επιλογή απόκτηση Σε σχέση με τις καθιερωμένες αποδόσεις (Ονόματα, Συλλογικά Οργανα, Εννοιες κτλ) είναι σχεδιασμένοι ώστε να βοηθούν το χρήστη να: Βρουν, π.χ. να βρουν πληροφορίες για την οντότητα και τους πόρους που συνδέονται με αυτήν Ταυτοποιήσουν, π.χ. να επιβεβαιώσουν ότι η οντότητα που περιγράφεται είναι αυτή για την οποία έψαξαν Διευκρινίσουν, πχ. να ξεκαθαρίσουν τις σχέσεις μεταξύ δύο ή περισσότερων οντοτήτων Καταλάβουν, π.χ. να καταλάβουν γιατί το συγκεκριμένο όνομα έχει επιλεγεί για τη συγκεκριμένη οντότητα 47

48 RDA και σχέσεις με άλλα πρότυπα Βάσει των δημιουργών τους Οι RDA βασίζονται στους Αγγλοαμερικάνικους κανόνες καταλογογράφησης is built on founda ons established by the Anglo- American Cataloguing Rules (AACR) and the cataloguing tradi ons on which it was based Λαμβάνουν υπόψη τους τόσο τα ISBD όσο και το MARC 21 (bibliographic & authority) Είναι συμβατοί τόσο με ISBD και MARC 21, όσο και με το Dublin Core Δίνονται αντιστοιχίσεις στα παραπάνω σχήματα στα παραρτήματα D και E Εχουν ληφθεί υπόψη πρότυπα μεταδεδομένων και από άλλους φορείς (μουσεία, αρχεία, σημασιολογικός ιστός κτλ) ώστε να υπάρχει ένα αποτελεσματικό επίπεδο ευθυγράμμισης μεταξύ αυτών και των RDA 48

49 Ευθυγράμμιση με FRBR Βάσει των δημιουργών τους Τα στοιχεία δεδομένων των RDA γενικά αντικατοπτρίζουν τις ιδιότητες και τις σχέσεις των οντοτήτων Εργο, Εκφραση, Manifesta on και Αντίτυπο όπως αυτές ορίζονται από τους FRBR Οι RDA μπορεί στο μέλλον να εμπλουτιστούν και με άλλα στοιχεία που δεν ορίζονται στους FRBR Ιδιότητες και σχέσεις των οντοτήτων Εργο, Εκφραση, Manifesta on και Αντίτυπο των οποίων ο κύριος στόχος είναι η διαχείριση του πόρου (για παράδειγμα: πρόσκτηση, διατήρηση) είναι για την ώρα εκτός στόχου των RDA 49

50 Ευθυγράμμιση με FRAD Βάσει των δημιουργών τους Τα στοιχεία δεδομένων των RDA γενικά αντικατοπτρίζουν τις ιδιότητες και τις σχέσεις των οντοτήτων με τις οντότητες Πρόσωπο, Οικογένεια, Συλλογικό Οργανο και Τόπος όπως αυτά ορίζονται από τους FRAD Οι ιδιότητες που σχετίζονται με τις οντότητες Ονομα, Iden fier, Σημείο Πρόσβασης και Κανόνες καλύπτονται επιλεκτικά Οι RDA μπορεί στο μέλλον να εμπλουτιστούν και με άλλα στοιχεία που δεν ορίζονται στους FRAD Οι ιδιότητες και σχέσεις για τις οντότητες Εννοια, Αντικείμενο και Γεγονός, όπως ορίζονται στους FRAD, είναι εκτός των στόχων των RDA στην παρούσα φάση Οι σχέσεις μεταξύ των Σημείων Πρόσβασης, όπως ορίζονται στους FRAD, είναι εκτός των στόχων των RDA στην παρούσα φάση Ιδιότητες και σχέσεις των οντοτήτων Πρόσωπο, Οικογένεια, Συλλογικό Οργανο, Εργο και Εκφραση των οποίων ο κύριος στόχος είναι η τα δικαιώματα είναι για την ώρα εκτός στόχου των RDA 50

51 Περιεχόμενα RDA: Κύριο μέρος 0: Εισαγωγή Ενότητα 1: Καταγράφοντας Ιδιότητες του Manifesta on και του Αντιτύπου Ενότητα 2: Καταγράφοντας Ιδιότητες του Εργου και της Εκφρασης Ενότητα 3: Καταγράφοντας Ιδιότητες του Προσώπου, της Οικογένειας και του Συλλογικού Οργάνου Ενότητα 4: Καταγράφοντας Ιδιότητες των Εννοια, Αντικείμενο, Γεγονός και Τόπος Ενότητα 5: Καταγράφοντας Κύριες Σχέσεις μεταξύ Εργου, Εκφρασης, Manifesta on, Αντιτύπου Ενότητα 6: Καταγράφοντας Σχέσεις με τα Πρόσωπα, Οικογένειες και Συλλογικά Οργανα Ενότητα 7: Καταγράφοντας Σχέσεις με τις Εννοιες, Αντικείμενα, Γεγονότα και Τόπους [Κενό στην πρώτη έκδοση] Ενότητα 8: Καταγράφοντας Σχέσεις μεταξύ Εργου, Εκφρασης, Manifesta on, Αντιτύπου Ενότητα 9: Καταγράφοντας Σχέσεις ανάμεσα σε Πρόσωπα, Οικογένειες και Συλλογικά Οργανα Ενότητα 10: Καταγράφοντας Σχέσεις ανάμεσα σε Εννοιες, Αντικείμενα, Γεγονότα και Τόπους [Κενό στην πρώτη έκδοση] 51

52 Περιεχόμενα RDA: Παραρτήματα Ι A : Capitaliza on = Κεφαλαία B : Abbrevia ons = Συντομογραφίες C : Ini al Ar cles = Εισαγωγικά άρθρα D : Record Syntaxes for Descrip ve Data = Σύνταξη εγγραφής για τις περιγραφικές πληροφορίες E : Record Syntaxes for Access Point Control = Σύνταξη εγγραφής για τα σημεία πρόσβασης F : Addi onal Instruc ons on Names of Persons = Επιπρόσθετες πληροφορίες για τα ονόματα Προσώπων [για ονόματα σε συγκεκριμένες γλώσσες πλην αγγλικών, δεν περιλαμβάνει ελληνικά] G : Titles of Nobility, Terms of Rank, Etc. = Τίτλοι τιμής κτλ H : Dates in the Chris an Calendar = Ημερομηνίες στο χριστιανικό ημερολόγιο 52

53 Περιεχόμενα RDA: Παραρτήματα ΙΙ I : Rela onship Designators: Rela onships between a Resource and Persons, Families, and Corporate Bodies Associated with the Resource = Προσδιοριστές σχέσεων: Σχέσεις μεταξύ ενός πόρου και Προσώπων, Οικογενειών και Συλλογικών Οργάνων που σχετίζονται με τον πόρο J : Rela onship Designators: Rela onships between Works, Expressions, Manifesta ons, and Items = Προσδιοριστές σχέσεων: Σχέσεις μεταξύ Εργου, Εκφρασης, Manifesta on, Αντιτύπου K : Rela onship Designators: Rela onships between Persons, Families, and Corporate Bodies = Προσδιοριστές σχέσεων: Σχέσεις μεταξύ Προσώπων, Οικογενειών και Συλλογικών Οργάνων L : Rela onship Designators: Rela onships Between Concepts, Objects, Events, and Places = Προσδιοριστές σχέσεων: Σχέσεις μεταξύ Εννοιών, Αντικειμένων, Γεγονότων και Τόπων [Κενό στην πρώτη έκδοση] Γλωσσάρι 53

54 Καταγράφοντας δεδομένα με τους RDA Οι RDA είναι κανόνες καταλογογράφησης και δεν δεσμεύονται από σχήματα κωδικοποίησης Κάποιες φορές είναι απαραίτητη η προσφυγή σε «εξωτερικά λεξιλόγια» (external vocabularies) για την άντληση της προβλεπόμενης τιμής π.χ. για τη γραφή η τιμή θα πρέπει να αντληθεί από το ISO Σε κάποιες περιπτώσεις οι RDA περιέχουν δικά τους «λεξιλόγια» τα οποία έχουν αναπτυχθεί ειδικά για αυτό το σκοπό Κάποια από τα στοιχεία ονομάζονται Core elements (βασικά στοιχεία) και είναι «υποχρεωτικά» 54

55 Σχέσεις ανά επίπεδο Παράρτημα I Χωρίζονται οι σχέσεις δημιουργών- συντελεστών μεταξύ Προσώπων, Οικογενειών και Συλλογικών Οργάνων ανάλογα με το αν αναφέρονται στο επίπεδο του Εργου, της Εκδήλωσης, του Manifesta on ή του Αντιτύπου. Παραδείγματα Αρχιτέκτονας, Συγγραφέας, Χορογράφος συνδέονται με το επίπεδο του Εργου Επιμελητής, εικονογράφος, μεταφραστής συνδέονται με το επίπεδο της Εκφρασης Χαράκτης, λιθογράφος συνδέονται με το επίπεδο του Manifesta on Τωρινός ιδιοκτήτης, προηγούμενος ιδιοκτήτης, συντηρητής, συνδέονται με το επίπεδο του Αντιτύπου 55

56 Οντότητες, Ιδιότητες και Σχέσεις Παράδειγμα σε γραφική αναπαράσταση Τίτλος Ηµερ.... Τίτλος Γλώσ.... Εκδότ. Ηµερ.... ID Ταξ.... Έργο Έκφραση Manifestation Αντίτυπο πραγµατώνεται ενσωµατώνεται «µήτρα» Μεταφραστής Συγγραφέας Πρόσωπο Α Πρόσωπο Β Συλλογικό Όργανο Όνοµα Ηµερ.... Όνοµα Ηµερ.... Όνοµα Τόπος... 56

57 FRBRizaPon Μανόλης Πεπονάκης 57

58 Βασικός στόχος και Στάδια Στόχος Να εντοπιστούν εντός των βιβλιογραφικών εγγραφών (κωδικοποιηµένων σε διάφορα σχήµατα) οι οντότητες των FRBR και να αντιστοιχισθούν σε αυτές οι σχετικές ιδιότητες Στάδια Εντοπισμός των εγγραφών που αποτελούν ένα Εργο Εντοπισμός των εγγραφών που αποτελούν Εκφράσεις εντός του συγκεκριμένου Εργου Εντοπισμός των εγγραφών που αποτελούν τα πολλαπλά Manifesta ons Μόνο στην περίπτωση πολλών πηγών ή λανθασμένης καταλογογράφησης Αντιστοίχιση των πληροφοριών (πεδίων- υποπεδίων) των βιβλιογραφικών εγγραφών στις αντίστοιχες οντότητες και ιδιότητες των FRBR Εμφάνιση της νέας δομής 58

59 Εντοπισμός Έργων (µε χρήση κλειδιών) Δημιουργία κλειδιών Τίτλος Συγγραφέας Μορφή Σε κάποιες περιπτώσεις δεν λαμβάνεται υπόψη η μορφή (π.χ. αλγόριθμος OCLC) οπότε η συσταδοποίηση (clustering) γίνεται σε ένα επίπεδο υψηλότερο αυτού του Εργου Σύγκριση κλειδιών Ιδιο κλειδί σημαίνει ίδιο Εργο Η σύγκριση μπορεί να μην προκύπτει με απόλυτη ταύτιση (matching) αλλά με βαθμό ομοιότητας Ορίζεται ένα όριο (threshold) ανάλογα με τα δεδομένα και τον αλγόριθμο συσταδοποίησης (clustering) 59

Εργαστήριο: Δεδομένα Βιβλιοθηκών στο μελλοντικό ψηφιακό περιβάλλον

Εργαστήριο: Δεδομένα Βιβλιοθηκών στο μελλοντικό ψηφιακό περιβάλλον Εργαστήριο: Δεδομένα Βιβλιοθηκών στο μελλοντικό ψηφιακό περιβάλλον Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Μανόλης Πεπονάκης (peponakis@ionio.gr) Μιχάλης Σφακάκης (sfakakis@ionio.gr) 1 Προς ένα νέο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Οργάνωσης Γνώσης

Συστήματα Οργάνωσης Γνώσης Συστήματα Οργάνωσης Γνώσης Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Αναπληρωτής Καθηγητής Ομάδα Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ψηφιακό Τεκμήριο Οτιδήποτε υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί μέσω υπολογιστή Μεταδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κατάλογος εικόνων 13. Πρόλογος 15. 1 Το όραμα του Σημασιολογικού Ιστού 19

Περιεχόμενα. Κατάλογος εικόνων 13. Πρόλογος 15. 1 Το όραμα του Σημασιολογικού Ιστού 19 Περιεχόμενα Κατάλογος εικόνων 13 Πρόλογος 15 1 Το όραμα του Σημασιολογικού Ιστού 19 1.1 Ο σημερινός Ιστός 19 1.2 Από το σημερινό Ιστό στο Σημασιολογικό Ιστό: παραδείγματα 22 1.3 Τεχνολογίες Σημασιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό

Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) (alexv@aegean.gr) Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµα Μηχανικών Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστηµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ RDF (Resource Description Framework) Ι. Χατζηλυγερούδης Ανεπάρκεια της XML Η XML είναι Μετα-γλώσσα ορισμού σήμανσης για ανταλλαγή δεδομένων και μεταδεδομένων μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο RDF. Το Resource Description Framework (RDF) Σταύρος Πολυβίου

Εισαγωγή στο RDF. Το Resource Description Framework (RDF) Σταύρος Πολυβίου Εισαγωγή στο RDF Σταύρος Πολυβίου Το Resource Description Framework (RDF) RDF: µία γλώσσα περιγραφής πληροφοριών (metadata) που αφορούν πόρους (resources) στο world wide web. Παραδείγµατα: ο τίτλος, ο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή(στη(γλώσσα(XML(

Εισαγωγή(στη(γλώσσα(XML( Εισαγωγή(στη(γλώσσα(XML( Μανόλης(Γεργατσούλης(( Χρήστος(Παπαθεοδώρου( Ομάδα(Βάσεων(Δεδομένων(και(Πληροφοριακών( Συστημάτων,(Τμήμα(Αρχειονομίας( (Βιβλιοθηκονομίας(( Ιόνιο(Πανεπιστήμιο( HTML(! Απλή(γλώσσα&σημειοθέτησης((markup&language)(!

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία ΜΑΘΗΜΑ 5 161 Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία 162 1 Η ανάγκη Η Ιστορία Μεταδεδοµένα στο Συµβατικό Περιβάλλον Ψηφιακό Περιβάλλον: Το πρόβληµα και οι πρώτες απόπειρες Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Ηράκλειο, 11/6/2014 Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι είναι ψηφιοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα για γεωχωρικά δεδομένα. Μέρος Β - Ανάλυση

Μεταδεδομένα για γεωχωρικά δεδομένα. Μέρος Β - Ανάλυση Μεταδεδομένα για γεωχωρικά δεδομένα Μέρος Β - Ανάλυση Θεόδωρος Βάκκας, MSc Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, GET Ltd Άγγελος Τζώτσος, Υπ. Δρ. ΕΜΠ, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Δημιουργία Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Υπηρεσία Αυτόματης Ανάκτησης Συνδεδεμένης Δομής Θεματικών Επικεφαλίδων μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας ΈλεναΜάντζαρη, Γλωσσολόγος, Ms.C. ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Τι είναι η οντολογία; Μιαοντολογίαείναιέναλεξικόόρωνπου διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Αποθετήρια Κλειώ Σγουροπούλου Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Αποθετήρια, ψηφιακά αποθετήρια Άδειες ανοικτού περιεχομένου, Μεταδεδομένα Ψηφιακό Αποθετήριο 3 Πληροφοριακό σύστημα που αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Α. Βασιλείου Η διαδικασία καθώς και οι μέθοδοι βελτιστοποίησης των υπηρεσιών πληροφόρησης έχουν απασχολήσει επανειλημμένα

Διαβάστε περισσότερα

Σηµασιολογικό Ιστό. Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) Αιγαίου.

Σηµασιολογικό Ιστό. Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) Αιγαίου. Από τον Παγκόσµιο Ιστό στον Σηµασιολογικό Ιστό Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) Υποψήφιος ιδάκτορας, Τµήµατος Μηχανικών Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστηµάτων. Παν/µίου Αιγαίου. Συνεργαζόµενος

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007. ιηµερίδα "ΣΚΕΑΒ: Υπηρεσίες και Εργαλεία στη ιάθεση Χρηστών και Βιβλιοθηκονόµων 2

ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007. ιηµερίδα ΣΚΕΑΒ: Υπηρεσίες και Εργαλεία στη ιάθεση Χρηστών και Βιβλιοθηκονόµων 2 Πολιτική χρήσης θεµατικών επικεφαλίδων στις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες ιαρκής Επιτροπή Θεµατικής Καταλογογράφησης Γενικές αρχές θεµατικής καταλογογράφησης Κάθε βιβλιοθήκη δίνει σε κάθε τεκµήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: Υπολογιστικά Συστήµατα & Τεχνολογίες Πληροφορικής ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γιώργος Γιαννόπουλος, διδακτορικός φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

RVL: ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ RDF/S

RVL: ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ RDF/S ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ RVL: ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ RDF/S Αιµιλία Μ. Μαγκαναράκη Μεταπτυχιακή Εργασία Ηράκλειο, Νοέµβριος 2002 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα

Μαθησιακά Αντικείμενα Μαθησιακά Αντικείμενα Κλειώ Σγουροπούλου Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Μαθησιακά Αντικείμενα: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Open Educational Resources, δεδομένα, μεταδεδομένα, πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νίκος Λούτας (nlout@uom.gr) http://nikosloutas.com Υποψήφιος Διδάκτορας, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμική Πληροφορική: Οργάνωση και διαχείριση Πληροφοριών

Πολιτισμική Πληροφορική: Οργάνωση και διαχείριση Πληροφοριών Πολιτισμική Πληροφορική: Οργάνωση και διαχείριση Πληροφοριών Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Αναπληρωτής Καθηγητής Ομάδα Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημητριάδης Σάββας Πληροφορικός, MSc. Συνεργάτης Έργου Το Ιδρυματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ XML (extended Markup Language) Ι. Χατζηλυγερούδης ΕΙΣΑΓΩΓΗ SGML (Standard Generalized Markup Language) Διεθνές πρότυπο ορισμού μεθόδων αναπαράστασης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 6: Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων (Μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

SilverPlatter WebSPIRS 4.1.

SilverPlatter WebSPIRS 4.1. WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διορθώσεων θεµατικών επικεφαλίδων Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστηµίου Έλλη Άνθη-Καλοφωλιά Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρµογή Το µέγεθος του αρχείου καθιερωµένων εγγραφών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ 2010-2011 2011-2012 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στα πλαίσια της εργασίας θα δημιουργήσετε μια οντολογία που να αναπαριστά

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας Καθηγητής Γ. Μπώκος Μάθηµα 1 2 Το γενικό διάγραµµα ΗΙστορία Η διαχείριση της αυτοµατοποίησης και των τεχνολογιών πληροφόρησης Ο εξοπλισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Κολοβός Φίλιππος Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Web 1.0 Η παλαιότερη «έκδοση»

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Entity-Relationship Diagram (ER)

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Entity-Relationship Diagram (ER) Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Entity-Relationship Diagram (ER) ER Diagram Το διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων (entityrelationship diagram) είναι ένας τρόπος αφηρημένης και εννοιολογικής αναπαράστασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ!

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός και στόχος της εκπαίδευσης χρηστών Σύντομο Ιστορικό της Βιβλιοθήκης Γενικές Οδηγίες Α. Συλλογές της Βιβλιοθήκης Β. Υπηρεσίες Γ. Πηγές Πληροφόρησης ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Προκήρυξη Υποτροφιών To Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ευγενία Βασιλακάκη Αρχειονόμος/ Βιβλιοθηκονόμος- MSc Information Science DBS Εταιρεία Πληροφορικής mscevasilak@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

example:alice example:knows example:bob example:alice example:name "Alice" example:alice example:bob example:knows

example:alice example:knows example:bob example:alice example:name Alice example:alice example:bob example:knows example:alice example:knows example:bob example:alice example:name "Alice" example:alice example:bob example:knows example:person example:knows example:person example:person, example:woman, example:institute,

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar. Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ

Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar. Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ Μέρος Α Τεκμηρίωση βάσει του προτύπου Data Documentation Initiative (DDI) 2.X Οι φάσεις διεξαγωγής μίας ποσοτικής

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση διαδικτυακών υπηρεσιών με χρήση τεχνικών σχεδιασμού ενεργειών

Σύνθεση διαδικτυακών υπηρεσιών με χρήση τεχνικών σχεδιασμού ενεργειών Σύνθεση διαδικτυακών υπηρεσιών με χρήση τεχνικών σχεδιασμού ενεργειών Ουρανία Χατζή raniah@hua.gr Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 29 Νοεμβρίου 2007 Outline Web Service Overview Standards & Model Syntactic vs Semantic

Διαβάστε περισσότερα

ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el

ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el Σαράντος Καπιδάκης 1, Στέλιος Πιπερίδης 2, Πένυ Λαμπροπούλου 2, Μαρία Γαβριηλίδου 2 ( 1 Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2 Ε.Κ. Αθηνά / ΙΕΛ)

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αποδοχής Κοινών Πολιτικών & Γενικού Τρόπου Λειτουργίας του Συνεργατικού Μοντέλου ILSAS

Κείμενο Αποδοχής Κοινών Πολιτικών & Γενικού Τρόπου Λειτουργίας του Συνεργατικού Μοντέλου ILSAS Κείμενο Αποδοχής Κοινών Πολιτικών & Γενικού Τρόπου Λειτουργίας του Συνεργατικού Μοντέλου ILSAS 1. Σκοπός Το ολοκληρωμένο σύστημα βιβλιοθήκης ως υπηρεσία ILSaS (Integrated Library System as a Service),

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία ανάπτυξης νέων ιστοσελίδων στο Semantic Web.

Τεχνολογία ανάπτυξης νέων ιστοσελίδων στο Semantic Web. Τεχνολογία ανάπτυξης νέων ιστοσελίδων στο Semantic Web. ΒΕΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Λευκίππου 6, 67100 Ξάνθη ΕΛΛΑΔΑ leader@cosmos4u.com,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιµέλεια: Πάνος Κωνσταντόπουλος Χρυσούλα Μπεκιάρη Μάρτιν Ντέρ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστημίου Λευκωσίας E-mail: libithelp@unic.ac.cy Τηλ: 22444772 Έκδοση: Μάρτιος 2013 (ES, GC, KP)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα ψηφιακών αντικειμένων σε πληροφοριακά δίκτυα. Digital object identifiers (doi) in information networks

Ταυτότητα ψηφιακών αντικειμένων σε πληροφοριακά δίκτυα. Digital object identifiers (doi) in information networks Ταυτότητα ψηφιακών αντικειμένων σε πληροφοριακά δίκτυα ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΡΑΠΤΗΣ 1 - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΚΟΥΔΗΣ 11 Περίληψη Ο προσδιορισμός ταυτότητος σε ένα τεκμήριο (άρθρο, βιβλίο, περιοδικό) είναι χρήσιμη και γνωστή

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Βασικές Αρχές Αναπαράστασης Γνώσης και Συλλογιστικής. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση

Κεφάλαιο 8. Βασικές Αρχές Αναπαράστασης Γνώσης και Συλλογιστικής. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Κεφάλαιο 8 Βασικές Αρχές Αναπαράστασης Γνώσης και Συλλογιστικής Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου Αναπαράσταση Γνώσης Σύνολο συντακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Ομάδα Διαχείρισης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Σ.Ε.Α.Β ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Περιεχόμενα Περίληψη...

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Τεχνικό δελτίο Δεκέμβριος 19 2012 Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Δημοτικών Βιβλιοθηκών ως Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου

Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου Ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών - αποθετηρίων Αλέξανδρος Ταγκούλης Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας 2 Μεταδεδομένα Δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. ιπλωµατική Εργασία Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. ιπλωµατική Εργασία Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ιπλωµατική Εργασία Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης «Χρήση υπαρχουσών οντολογιών και βάσεων δεδοµένων στο

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση εγγραφών καθιερωμένων τύπων με το πρωτόκολλο Z39.50. Ντίνα Τρούτπεγλη, Μιχάλης Σφακάκης, Μανώλης Πεπονάκης

Αναζήτηση εγγραφών καθιερωμένων τύπων με το πρωτόκολλο Z39.50. Ντίνα Τρούτπεγλη, Μιχάλης Σφακάκης, Μανώλης Πεπονάκης Αναζήτηση εγγραφών καθιερωμένων τύπων με το πρωτόκολλο Z39.50 Ντίνα Τρούτπεγλη, Μιχάλης Σφακάκης, Μανώλης Πεπονάκης Εισαγωγή Η ανάπτυξη και διαχείριση του καταλόγου μιας βιβλιοθήκης ήταν και εξακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο. Μεταδεδομένα είναι. Παράδειγμα Μεταδεδομένων. Παραδόσεις Μεταδεδομένων Κατηγορίες, πρότυπα. «Δομημένα δεδομένα για άλλα δεδομένα»

Περιεχόμενο. Μεταδεδομένα είναι. Παράδειγμα Μεταδεδομένων. Παραδόσεις Μεταδεδομένων Κατηγορίες, πρότυπα. «Δομημένα δεδομένα για άλλα δεδομένα» Περιεχόμενο Τι είναι Μεταδεδομένα Παραδείγματα Δεδομένα ή Μεταδεδομένα Βασικές έννοιες Ορολογία, ηλεκτρονικά δημοσιεύματα, πρότυπα Παραδόσεις Μεταδεδομένων Κατηγορίες, πρότυπα Τι είναι Μεταδεδομένα Machine

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω, παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία σωστών αρχείων μεταδεδομένων (XML) χρησιμοποιώντας τις δύο αυτές εφαρμογές.

Παρακάτω, παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία σωστών αρχείων μεταδεδομένων (XML) χρησιμοποιώντας τις δύο αυτές εφαρμογές. Οδηγός χρήσης της εφαρμογής INSPIRE Metadata Editor και INSPIRE Metadata Validator για την δημιουργία, διόρθωση και έλεγχο εγκυρότητας των μεταδεδομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/22.09.2010),

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό τεκμήριο. Τεκμήριο που υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και στο οποίο η πρόσβαση επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της τεχνολογίας υπολογιστών

Ηλεκτρονικό τεκμήριο. Τεκμήριο που υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και στο οποίο η πρόσβαση επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της τεχνολογίας υπολογιστών Ηλεκτρονικό τεκμήριο Τεκμήριο που υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και στο οποίο η πρόσβαση επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της τεχνολογίας υπολογιστών Ηλεκτρονικά τεκμήρια data files computer files electronic

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήση των μοντέλων OWL και OWL-S σε εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης»

«Χρήση των μοντέλων OWL και OWL-S σε εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» Master in nformation Systems Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διπλωματική Εργασία «Χρήση των μοντέλων OWL και OWL-S σε εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» 2008 Κουϊρουκίδης Νικόλαος mis0628@uom.gr 2 Tην αφιερώνω

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιµέλεια Πάνος Κωνσταντόπουλος Χρυσούλα Μπεκιάρη Μάρτιν Ντέρ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α. Μπάγιας Γ. Γιαννακόπουλος

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α. Μπάγιας Γ. Γιαννακόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. Μπάγιας Γ. Γιαννακόπουλος Η διαχείριση των αρχείων στην εποχή της πληροφορίας Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών Νέα υποστρώματα Η πληροφορία, πολύτιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ Καθηγητής ΕΜΠ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΤ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 15-16 Δεκεμβρίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Κατερίνα Τοράκη, Στέλλα Χατζημαρή ΕΛΟΤ ΤΕ21 Ορολογία Γλωσσικοί πόροι toraki@tee.gr ΕΛΟΤ ΤΕ22 Τεκμηρίωση stellachatzimari@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων Με Σκοπό Την Ανάκτηση εδοµένων Σηµασιολογικού Περιεχοµένου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων Με Σκοπό Την Ανάκτηση εδοµένων Σηµασιολογικού Περιεχοµένου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τεχνολογίες σημασιολογικής επισημείωσης κειμενικού και πολυμεσικού περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

αδριανείου 2, Νέο Ψυχικό, 11525, Αθήνα

<address>αδριανείου 2, Νέο Ψυχικό, 11525, Αθήνα</adderss> <address> ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Μαθήµατος

Επισκόπηση Μαθήµατος Βάσεις εδοµένων 5 ο Εξάµηνο ηµήτρης Λέκκας Επίκουρος Καθηγητής dlekkas@env.aegean.gr Τµήµα Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών Επισκόπηση Μαθήµατος Εισαγωγή (Σ Β ) Το µοντέλο σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

FRBRization: αναζητώντας το κλειδί για τον εντοπισµό των Έργων

FRBRization: αναζητώντας το κλειδί για τον εντοπισµό των Έργων FRBRization: αναζητώντας το κλειδί για τον εντοπισµό των Έργων Μανόλης Πεπονάκης, Παναγιώτης Στάικος, Μιχάλης Σφακάκης, Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ- ΠΑΚΕ ΚΡΗΤΗΣ Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Εργασία Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Τρόποι αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας... 2 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! with K2 - User Guide

Joomla! with K2 - User Guide Joomla! with K2 - User Guide τελευταία ανανέωση: 27/03/2014 από την ICAP WEB Solutions 1 Η κατασκευή της δυναμικής σας ιστοσελίδας έχει ολοκληρωθεί και μπορείτε πλέον να προχωρήσετε σε αλλαγές ή προσθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ 0 Συλλογικός Κατάλογος των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών έφερε στην επιφάνεια τα λάθη της επεξεργασίας υλικού και την αναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα;

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών & Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιφιγένεια

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς.

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς. Χειρισμός Πνευματικών Δικαιωμάτων σε Ψηφιακούς Πόρους Σαράντος Καπιδάκης, Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Περίληψη Ο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

GobiExport: Millennium Orders Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Υ Λ Ι Κ Ο Υ - Τ Μ Η Μ Α Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ω Ν Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ Υ Λ Ι Κ Ο Υ

GobiExport: Millennium Orders Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Υ Λ Ι Κ Ο Υ - Τ Μ Η Μ Α Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ω Ν Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ Υ Λ Ι Κ Ο Υ GobiExport: Millennium Orders 1 Τι είναι το GOBI3; Το GOBI3 (Global Online Bibliographic Information) είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο του YBP (Baker & Taylor) που χρησιμοποιείται από ακαδημαϊκούς, ερευνητές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα