ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΟΥ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 3o εξάμηνο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Περιγράψτε τη δομική συγκρότηση που παρέχει την κατασκευαστική αντοχή σε ένα πλοίο. 2. Περιγράψτε τα βασικά κατασκευαστικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου. 3. Αναφέρετε τη βασική διαστακτική και μορφολογική διάκριση των πλοίων και κατά προέκταση αυτή που σχετίζεται με το συντελεστή πρόσθετου βάρους. 4. Ορίστε το πρόσθετο ή νεκρό βάρος, τη μικτή ή ολική χωρητικότητα και το συντελεστή στοιβασίας του πλοίου. 5. Διάκριση πλοίων ως προς την τεχνική στήριξης στο υγρό στοιχείο. 6. Ποια πλοία έχουν «υψηλή»ταχύτητα και γιατί; 7. Διάκριση πλοίων ως προς τον τύπο φορτίου. 8. Ορίστε το Deadweight. 9. Πλοία συνδυασμένου φορτίου, Ro-Ro, Lo-Lo. 10. Ορολογία και ονοματολογία πλοίου. 2

3 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Τόσο ο φέρων σκελετός όσο και το ελασματικό περίβλημα όλων σχεδόν των πλοίων είναι χαλύβδινα και η σύνδεση σκελετού και ελασμάτων γίνεται με την τεχνική των μεταλλικών συγκολήσεων. Η κατασκευαστική αντοχή των πλοίων παρέχεται από τον σκελετό του, που βασικά συγκροτείται από την τροπίδα, τους νομείς, τους λώρους και τις σταθμίδες. Σε ότι αφορά την ενίσχυση της κατασκευής από την πλευρά του καταστρώματος, περαιτέρω συνδρομή παρέχεται από τα ζυγά και τις διαδοκίδες. Τέλος οι φράκτες προδίδουν μια γενικότερη ενίσχυση της κατασκευής του πλοίου. Η κατασκευή του πρέπει να ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη υψηλών τάσεων και η φορτο-εκφόρτωση καθώς και ο ερματισμός/αφερματισμός πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένη διαδικασία για την βέλτιστη κατανομή των μεταφερόμενων βαρών. Σε δυσμενείς θαλάσσιες συνθήκες, στις τάσεις αυτές προστίθεται και ο κυματισμός που είναι υπεύθυνος για την δημιουργία προϋποθέσεων κόπωσης (fatigue) της μεταλλικής κατασκευής, μέσω της συνεχούς εναλλαγής της διεύθυνσης των δυνάμεων (τάσεων) που εξασκούνται σε αυτή. Η κόπωση της μεταλλικής κατασκευής μπορεί ανύποπτα να οδηγήσει στην έναρξη και ανάπτυξη ρωγμών ( crack initiation and propagation) και τελικά στη θραύση των μεταλλικών ελασμάτων ή/και δομικών στοιχείων του πλοίου. ΕΡΩΤΗΣΗ 2 Πλοία μεταφοράς υγροποιημένων αερίων (Liquified gas carriers): Τα πλοία αυτά μεταφέρουν υγροποιημένους αέριους υδρογονάνθρακες και διακρίνονται σε δύο κυρίως τύπους, αυτόν της μεταφοράς υγροποιημένων αερίων πετρελαίου (Liquified Petroleum Gas, LPG) και τύπο μεταφοράς υγροποιημένων φυσικών αερίων (Liquifed Natural Gas, LNG). Τα πρώτα αέρια αποτελούν προϊόντα της διύλισης πετρελαίου, όπως το βουτάνιο και προπάνιο, ενώ τα δευτερεύοντα αποτελούν άμεσους φυσικούς πόρους, όπως το μεθάνιο και εθάνιο, ή είναι αναμεμειγμένα με το αργό πετρέλαιο και συγκεντρώνονται στις πετρελαιοπηγές. Η εκφόρτωση γίνεται με αντλίες των πλοίων και η φόρτωση με αντλίες των τερματικών σταθμών. Πλοίο μεταφοράς LNG : Τα αέρια αυτά σε αντίθεση με τα LPG δεν υγροποιούνται υπό συνθήκες πίεσης μόνο, και μεταφέρονται σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (εθάνιο στους -104 και μεθάνιο στους -176 ) υπό ατμοσφαιρική πίεση. Όπως και στην περίπτωση των LPG οι δεξαμενές είναι ανεξάρτητες, συνήθως σφαιρικού τύπου, αλλά κατασκευάζονται από παχύ έλασμα αντιδιαβρωτικού κράμματος αλουμινίου πλαισιασμένο από θερμομόνωση. 3

4 ΕΡΩΤΗΣΗ 3 Πλοία που είναι περιορισμένα ως προς τον όγκο (volume-limited) ή πλοία χωρητικότητας είναι αυτά που όταν είναι χωρικά πλήρως έμφορτα δεν φτάνουν στο μέγιστο επιτρεπτό βύθισμα. Κατά συνέπεια, ανταποκρίνονται αποδοτικότερα στη μεταφορά φορτίων χαμηλής πυκνότητας ή υψηλού συντελεστή στοιβασίας, π.χ. αυτοκίνητα, πακεταρισμένα (για λόγους προστασίας) βιομηχανικά ραντικείμενα, ελαφρά φορτία χύδην (βαμβάκι, φρούτα κ.α), αλλά και στη μεταφορά επιβατών. Πλοία που είναι περιορισμένα ως προς την μάζα (mass-limited) ή πλοία εκτοπίσματος είναι αυτά που παρουσιάζουν περίσσεια χώρου στο μέγιστο επιτρεπτό βύθισμα. Κατά συνέπεια, ανταποκρίνονται αποδοτικότερα στη μεταφορά φορτίων υψηλής πυκνότητας ή χαμηλού συντελεστή στοιβασίας, π.χ. σιδηρομετάλλευμα, αργό πετρέλαιο και άλλα βαριά χύδην και γενικά φορτία. Πλοία διαστατικά περιορισμένα (dimensionally-limited) ή πλοία γραμμικών διαστάσεων είναι αυτά που οι διαστάσεις τους καθορίζονται από τις διαστάσεις του μεταφερόμενου φορτίου ή από εξωγεννείς διαστατικούς περιορισμούς, όπως των εμπορευματοκιβωτίων ή των καναλιών (λιμανιών, κ.ά), αντίστοιχα. Επίσης, μια πρώτη εκτίμηση του μεγέθους του πλοίου παρέχεται από τον συντελεστή ή λογο του νεκρού ή πρόσθετου βάρους (deadweight coefficient ή ratio). Ο συντελεστής αυτός ταυτόχρονα εκφράζει την οικονομική αποδοτικότητα του πλοίου και τυπικά λαμβάνει τις τιμές του Πίνακα ΙΙΙ. Τελος η σχέση μεγέθους του πλοίου και γραμμικών διαστάσεων καθώς και αυτή του συντελεστή γάστρας (block coefficient. Cb), για διάφορους τύπους πλοίων παρουσιάζονται στα σχήματα 13 και 14. ΕΡΩΤΗΣΗ 4 Νεκρό ή Πρόσθετο Βάρος(Deadweight) Το βάρος αυτό αναφέρεται στο βάρος των καυσίμων και των λιπαντικών, του νερού(τροφοδοτικού,πόσιμου,έρματος), των εφοδίων, των καταναλώσιμων ειδών, του πληρώματος, των επιβατών καθώς και των αποσκευών τους, των εργαλείων και κυρίως του μεταφερόμενου φορτίου. Είναι η διαφορά μεταχύ του έμφορτου και του άφορτου εκτοπίσματος. Το μέγιστο πρόσθετο ή νεκρό βάρος του πλοίου ανταποκρίνεται στο μέγιστο επιτρεπόμενο βύθισμα. Μικτή ή Ολική Χωρητικότητα(Gross Tonnage, GRT) Είναι ο όγκος των περικλειόμενων χώρων του πλοίου όπως αυτός προκύπτει από τους ειδικούς κανονισμούς καταμέτρησης και αποτελεί μία ένδειξη του μεγέθους του πλοίου όπως αυτό συμμετέχει στη διαμόρφωση των λιμενικών, <<καναλιάτικων>> και άλλων τελών και δαπανών του πλοίου. 4

5 Συντελεστής Στοιβασίας (Stowage Factor) O συντελεστής αυτός καθορίζει τον απαιτούμενο όγκο στοιβασίας του φορτίου στη μονάδα βάρους του και εκφράζεται με κυβικά μέτρα ή πόδια ανά τόννο. ΕΡΩΤΗΣΗ 5 Διάκριση πλοίων ως προς την τεχνική στήριξης στο υγρό στοιχείο. Η γενική διάκριση των πλοίων ως προς την κυρίαρχη τεχνική στήριξης κατά την κίνηση τους στο υγρό στοιχείο παρουσιάζεται στο σχήμα 3. Στα πλοία (βαθέος και συμβατικού ) εκτοπίσματος ανήκουν τα πιο συνήθη πλοία της εμπορικής ναυτιλίας. Συγκεκριμένα, τα πλοία της φορτηγού ναυτιλίας και ειδικότερα τα πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου είναι σχεδόν αποκλειστικά βαθέος εκτοπίσματος, ενώ συμβατικού είναι κυρίως τα επιβατηγά και τα πλοία μεταφοράς γενικού φορτίου. Σε αντιστοιχία με την αξία του φορτίου αλλά και άλλες ιδιότητές του, (όπως ευπάθεια του φορτίου κατά τη μεταφορά), η υδροδυναμική της γάστρας των πλοίων βαθέος εκτοπίσματος είναι συνυφασμένη με την απαίτηση ανάπτυξης σχετικά χαμηλών (και κατά συνέπεια οικονομικών) ταχυτήτων πλεύσης (περίπου 15 κόμβοι), ενώ αυτή των πλοίων του συμβατικού εκτοπίσματος ανταποκρίνεται σε σαφώς υψηλότερες ταχύτητες ( μέχρι 28 κόμβους). Από την άλλη πλευρά η μεταφορική ικανότητα των πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην μπορεί και συνεπώς εξαντλείται κυρίως μέσω του βυθίσματος, ενώ στην περίπτωση των επιβατηγών πλοίων η παρουσία «ξενοδοχειακών» χώρων (και συνεπώς μεταφορικής ικανότητας) κάτω από το ίσαλο επιφάνεια είναι απόλυτα περιορισμένη. Οι λοιπές τεχνικές στήριξης των σκαφών αποσκοπούν στη δυνατότητα ανάπτυξης ακόμη υψηλότερων ταχυτήτων μεταφοράς, μέσω της μέγιστης δυνατής ανύψωσης στου σκάφους και αποσύνδεσης της γάστρας του από το υγρό στοιχείο και συνεπώς την ελαχιστοποίηση της αντίστασης τριβής. Οι τεχνικές αυτές εφαρμόζονται σχεδόν αποκλειστικά σε σκάφη που προορίζονται για την μεταφορά φορτίων ακόμη υψηλότερης «αξίας χρόνου» (value of time), όπως ο επιβάτης της ακτοπλοίας και τα πολύ ακριβά φορτία, π.χ. ηλεκτρικά / ηλεκτρονικά μηχανήματα και εξοπλισμός καθώς και άλλες συσκευές υψηλής τεχνολογίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το μεταφερόμενο φορτίο και ο επιβάτης ανταπικρίνεται στο υψηλό κόμιστρο που διαμορφώνεται κυρίως από την αύξηση των δαπανών καυσίμου που παρουσιάζει το σκάφος στις υψηλές ταχύτητες πλεύσης. Φυσικά, η αποτελεσματικότητα των τεχνικών αυτών στην κατεύθυνση της επίτευξης υψηλών ταχυτήτων, οικονομικά εναρμονισμένων προς τη ζήτηση μεταφορικών υπηρεσιών, προυποθέτει την κατασκευή ελαφρών σκαφών, που επιτυγχάνεται με τον περιορισμό του μεγέθους του σκάφους ή/και τη χρήση ελαφρών υλικών κατασκευής του π.χ αλουμίνιου. Τόσο διεθνώς όσο και στον ελληνικό χώρο, στις ακτοπλοικές επιβατικές μεταφορές έχει πλέον καθιερωθεί η χρήση ταχύπλοων σκαφών (κυρίως υδροπτέρυγα και 5

6 καταμαράν), ενώ αξιοσημείωτη είναι και πρόσφατη εμφάνιση ταχύπλοων ακτοπλοιικών επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων, κυρίως του τύπου SES και Monohull. ΕΡΩΤΗΣΗ 6 Η υδροδυναμική της γάστρας των πλοίων βαθέως εκτοπίσματος είναι συνυφασμένη με την απαίτηση ανάπτυξης σχετικά χαμηλών ταχυτήτων πλεύσης, ενώ αυτή των πλοίων του συμβατικού εκτοπίσματος ανταποκρίνεται σε σαφώς υψηλότερες ταχύτητες. ΕΡΩΤΗΣΗ 7 Διάκριση των πλοίων εμπορικής μεταφοράς ως προς το φορτίο. Η γενική διάκριση των πλοίων ως προς τον τύπο του μεταφερόμενου φορτίου παρουσιάζεται στο σχήμα 2. Η συμμετοχή των πλοίων της φορτηγού ναυτιλίας και ειδικότερα αυτών της μεταφοράς ξηρών και υγρών φορτίων χύδην στη διαμόρφωση της συνολικής χωρητικότητας του παγκόσμιου εμπορικού στόλου είναι κυρίαρχη, ενώ αντίθετα αριθμητική υπεροχή με μικρό όμως ποσοστό χωρητικότητας έχουν όλα τα άλλα πλοία της εμπορικής ναυτιλίας. Κατά την μεταπολεμική περίοδο, η πιο σημαντική τάση γιγαντισμού των εμπορικών πλοίων συνδέεται με τα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου. Η τάση αυτή κορυφώθηκε και ανακόπηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970, κατά περίοδο της πρώτης ενεργειακής κρίσης. Σήμερα, συνεχή αύξηση μεγέθους και κατά συνέπεια μεταφορικής ικανότητας παρουσιάζουν κυρίως τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και τα κρουαζιερόπλοια, ενώ μια ηπιώτερη αλλά σαφή τάση γιγαντισμού ακολουθούν τα πλοία μεταφοράς υγροποιημένων αερίων, τα πλοία ψυγεία και τα επιβατηγά-οχηματαγωγά. Σε κάθε περίπτωση, ο γιγαντισμός των πλοίων αξιοποιεί τη δυνατότητα εφαρμογής «οικονομιών κλίμακας», στα πλαίσια της διαμόρφωσης της ζήτησης για τις συγκεκριμένες ναυτιλιακές υπηρεσίες. Ειδικότερα, όμως, για τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, αξίζει να σημειωθεί ότι ο γιγαντισμός υπαγορεύεται και από την τάση μοναδοποίησης των φορτίων (και ειδικότερα του γενικού φορτίου)., στην κατεύθυνση της μείωσης του χρόνου φορτοεκφόρτωσης των πλοίων στα λιμάνια και της ενίσχυσης των συνδυασμένων μεταφορών. ΕΡΩΤΗΣΗ 8 Νεκρό ή Πρόσθετο Βάρος(Deadweight) 6

7 Το βάρος αυτό αναφέρεται στο βάρος των καυσίμων και των λιπαντικών, του νερού(τροφοδοτικού,πόσιμου,έρματος), των εφοδίων, των καταναλώσιμων ειδών, του πληρώματος, των επιβατών καθώς και των αποσκευών τους, των εργαλείων και κυρίως του μεταφερόμενου φορτίου. Είναι η διαφορά μεταχύ του έμφορτου και του άφορτου εκτοπίσματος. Το μέγιστο πρόσθετο ή νεκρό βάρος του πλοίου ανταποκρίνεται στο μέγιστο επιτρεπόμενο βύθισμα. ΕΡΩΤΗΣΗ 9 Πλοίο συνδυασμένων (μικτών) φορτίων χύδην (Combination bulk carrier) Πολλά πλοία φορτίου χύδην είναι κατασκευασμένα για την συνδυασμένη μεταφορά πετρελαιοειδών ή ξηρών φορτίων. Η κατασκευή στερείται ενδιάμεσων καταστρωμάτων (single deck) και τυχόν διαφορές στην εγκάρσια διαμόρφωση των κυτών οφείλονται στις ιδιαιτερότητες των φορτίων. Στις σύγχρονες κατασκεύες των πλοίων αυτών προβλέπεται η σχεδίαση διπλών τοιχωμάτων λόγω της μεταφοράς των πετρελαιοειδών φορτίων, ενώ και στη περίπτωση αυτή υψηλή είναι η συμμετοχή χάλυβα υψηλής αντοχής. Η φορτοεκφόρτωση των ξηρών φορτίων χύδην γίνεται με τον ίδιο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τα πλοία αποκλειστικής μεταφοράς ξηρού φορτίου χύδην. Τα υγρά φορτία φορτο-εκφορτώνονται με άντληση που μπορεί να φθάσει την ικανότητα 15000m 3 / hour ανά πλοίο ή 5000m 3 / hour ανά αντλία. Οι ταχύτητες είναι ανάλογες των πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου χύδην. Από την απόψη κατασκευής τα πλοία αυτά είναι αυξημένης αντοχής. Πλοίο τύπου Ro-Ro Ένα πλοίο Roll-on/Roll-of προορίζεται για την μεταφορά ποικίλλων τροχήλατων φορτίων, όπως φορτία σε φορτηγά και σε συρόμενα από <<τράκτορα>> Ε/Κ και σπανιότερα σε σιδηροδρομικά οχήματα. Συνεπώς, τα φορτία αυτά αξιοποιούν τη δυνατότητα άμεσου συνδυασμού της θαλάσσιας και χερσαίας (κυρίως οδικής) μεταφοράς. Επιπρόσθετα, το πλοίο Ro-Ro επιτυγχάνει την ελαχιστοποίηση του χρόνου φορτο-εκφόρωσης μέσω της διακίνησης των φορτίων σε οριζόντιο επίπεδο. Αυτό παρέχεται από την κατασκευαστική του ευελιξία, που συνίσταται στην ύπαρξη πολλών (μέχρι 5 ενδιάμεσων) και ανθεκτικών καταστρωμάτων που επικοινωνούν μεταξύ τους με <<ράμπες>> και ανελκυστήρες. Ετσι τα διάφορα φορτία, τροχοφόρα ή μεταφερόμενα σε περονοφόρα, διακινούνται μέσα στο σκάφος με ασφάλεια και ταχύτητα. Το πλοίο αυτό μερικές φορές έχει και ένα ή δύο γερανούς. Η φορτοεκφόρτωση σε πλοίο τύποu Ro-Ro γίνεται κυρίως από <<ράμπες>> της πρύμνης ή/και της πλώρης. Οι ράμπες μπορεί να είναι <<σπαστές>> και περιστρεφόμενες (slewed) για την ευχερέστερη προσαρμογή τους στον προβλήτα. Το μέγεθος των πλοίων μεταξύ των ακτοπλοϊκών και ποντοπόρων διαφέρει από 3000 μέχρι 4000 dwt και παρουσιάζουν ταχύτητες από 18 μέχρι 22 κόμβους. Το Φορτηγό/Οχηματαγωγό 7

8 πλοίο είναι ένα ακτοπλοϊκό Ro-Ro με δυνατότητα μεταφοράς μέχρι και 12 επιβατών, που συνήθως αποτελούν τους χειριστές/οδηγούς των φορτηγών οχημάτων αν και ο μεγαλύτερος αριθμός των οποίων μεταφέρονται ασυνόδευτα. Στην ίδια οικογένεια πλοίων ανήκει και το <<ferry>> της ακτοπλοίας πού προορίζεται για την μεταφορά επιβατών και/ή των αυτοκινήτων τους,λεωφορείων και φορτηγών. Χαρακτηριστικό στοιχείο των πλοίων αυτών αποτελεί το νεκρό χαμηλό βάρος σε σχέση με τη χωρητικότητα, ενδεικτικό της έμφασης που αποδίδει ο σχεδιαστής στην ογκομετρική μεταφορική ικανότητα. Η φορτο-εκφόρτωση γίνεται συνήθως από <<ράμπες>> στην πρύμνη και στην πλώρη, και σπάνια στα πλευρικά. Έτσι, διευκολύνεται χρονικά αλλά και από άποψη ασφάλειας η φορτο-εκφόρτωση λόγω της διαμήκους διακίνησης των τροχοφόρων και της αποφυγής ελιγμών ή στροφών μέσα στο πλοίο. Ο επιβατηγός χαρακτήρας του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου καθιστά την επίδραση της διεθνούς σύμβασης SOLAS καθοριστική στη σχεδίαση και κατασκευή του πλοίου, με ιδιαίτερη αναφορά στην πυρασφάλεια. Γενικότερα, η παρέμβαση SOLAS σε όλα τα πλοία τύπου Ro-Ro είναι καθοριστική τόσο για την αποτροπή της απώλειας ευστάθειας των πλοίων λόγω κατάκλυσης του ενιαίου καταστρώματος από νερό ή της μετατόπισης φορτίων, όσο για την αποτροπή ή επιβράδυνση της βύθισής τους. Ειδικότερα στην περίπτωση κατάκλυσης του καταστρώματος με νερό η απώλεια ευστάθειας του πλοίου Ro-Ro είναι χαρακτηριστικά απότομη λόγω της επίδρασης της ελέυθερης επιφάνειας. Συνεπώς η SOLAS αποδίδει ιδιαίτερη σημασία τόσο στην τεχνολογία και διάταξη των πρωραίων κυρίως θυρών (bow-doors) του καταστρώματος οχημάτων, όσο και στην εφεδρική ευστάθεια κυρίως μέσω της επαρκούς υδατοστεγούς υποδιαίρεσης του πλοίου, αντίστοιχα. Μέσο μέγεθος: Μέχρι grt Ταχύτητα: Μέχρι 22 κόμβους Πλοία Lo-Lo(Lift on/lift-off) Τα πλοία αυτά προορίζονται για την κάθετη (μέσω γερανών υψηλής ανθεκτικότητας) φορτο-εκφόρτωση βαριών φορτίων μέχρι και 1000 τον. περίπου, όπως κατασκευών προκάτ, βαριών και ογκωδών μηχανημάτων. Μέγεθος: μέχρι dwt Ταχύτητα:17-19 κόμβους Μια ενισχυμένη παραλλαγή των Lo-Lo είναι τα <<heavy industries>> που βασικά προορίζονται για τη μεταφορά υπέρβαρων φορτίων όπως ναυπηγημάτων και άλλων κατασκευών. Τα πιο συμβατικά είναι γερανοφόρα με διάφορα ισχυρά ανυψωτικά μηχανήματα, εενώ υπάρχουν και τα <<ημι-βυθιζόμενα>> με εκτεταμένη χωρητικότητα ερματισμού για την ρύθμιση του βυθίσματος και την προσαρμογή των 8

9 πλωτών φορτίων σε αυτά. Τέλος υπάρχουν τα πλοία τύπου Ro-Lo που συνδυάζουν τη δυνατότητα κάθετης και οριζόντιας φορτο-εκφόρτωσης βαριών φορτίων. ΕΡΩΤΗΣΗ 10 Ορολογία και ονοματολογία πλοίου Τόσο κατά την διάρκεια της σχεδίασης και κατασκευής του πλοίου όσο και κατά τη διάρκεια της εκμετάλλευσής του χρησιμοποιείται τεχνική ορολογία που καθορίζει το πλοίο διαστατικά, μορφολογικά και λειτουργικά. Η χρήση μιας κοινής και κατανοητής από όλους τεχνικής ορολογίας παρέχει τη πρακτική δυνατότητα του καθορισμού στοιχείων του πλοίου για τη γενικότερη διευκόλυνση της εκμετάλλευσης του. μερικά από τα σημαντικότερα στοιχεία της ονοματολογίας και ορολογίας του πλοίου είναι τα ακόλουθα. 1.Αφορτο πλοίο (Light ship) 2.Αφορτη ίσαλος (Light Waterline,LWL) 3.Βασικό επίπεδο (Base level) 4.Βασική γραμμή(base line) 5.Βύθισμα(Draft or Draught) 6.Γάστρα(Hull) 7.Δεξαμενές (Tanks) 8.Διαγωγή(Trim) 9.Διαδοκίδες (Stringers or Beams) 10.Διάμηκες Επίπεδο Συμμετρίας (Centerline Plane or Middle Line Plane) 11.Διπύθμενο (Doublebottom) 12.Eκτόπισμα(Displacement) 13.Eξαλα(Οverwater) 14.Εφεδρικό Υψος ή Υψος Εξάλλων (Freeboard) 15.Ισαλος(Waterline) 16.Ισχύο ή Γοφός(Quarter) 17.Κύριο Κατάστρωμα(Main Deck) 18.Κέντρο Βάρους(Centre of Gravity) 9

10 19.Κέντρο Άνωσης(Centre of Buoancy) 20.Κοίλο ή Ύψος(Depth or Height) 21.Κυρτότητα Καταστρώματος(Camber) 22.Κύτη ή Αμπάρια(Holds) 23.Λώροι(Stringer or Beams) 24.Μάσκα ή Παρειά(Bow) 25.Μέση Τομή(Amidship or Midship Section) 26.Μετάκεντρο(Metacentre) 27.Μήκος Μεταξύ Καθέτων(Length Between Perpendiculars, LBP or LPP) 28.Νεκρό ή Πρόσθετο Βάρος(Deadweight) 29.Νομείς(Frames) 30.Παράλληλο Μέσο Τμήμα(Parallei Middle Body) 31.Παραπετό ή Δρύφρακτο(Bulwark) 32.Παρατροπίδα(Bilge Keels) 33.Παρίσαλος Επιφάνεια(Waterplane) 34.Πλάτος Σχεδίασης ή Αναφοράς(Moulded Breadth or Beam) 35.Ποδόστημα(Stern Post) 36.Σιμότητα Καταστρώματος(Sheer) 37.Σειρά Ελασμάτων(Strake) 38.Σειρά Ελασμάτων Ζωστήρα(Sheer Strake) 39.Σειρά Κυρτού Γάστρας(Bilge Strake) 40.Σταθμίδα(Keelson) 41.Στείρα(Stem Post) 42.Συντελεστής Γάστρας(Block Coefficient) 43.Συντελεστής Πρόσθετου Βάρους(Deadweight Coefficient) 44.Συντελεστής Στοιβασίας(Stowage Factor) 10

11 45.Τροπίδα ή Καρένα(Keel) 46.Υπερκατασκευή(Superstructure) 47.Υπερστέγασμα(Deck Erection) 11

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ============================= ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Ερνέστος Σ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ============================= ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Ερνέστος Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ============================= ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Ερνέστος Σ. Τζαννάτος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Θαλάσσια Τεχνολογία (Marine ή Ocean

Διαβάστε περισσότερα

ΒασικέςΑρχές ΠρόωσηςΠλοίων

ΒασικέςΑρχές ΠρόωσηςΠλοίων ΒασικέςΑρχές ΠρόωσηςΠλοίων Επιµέλεια: Ν. Π. Κυρτάτος Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ www.lme.naval.ntua.gr Βασικές Αρχές Πρόωσης Πλοίων 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/25/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Το φυσικό λιμάνι : Ήταν όρμος ο οποίος παρέχει προστασία στα πλοία από ανέμους και τρικυμίες. Είχε αρκετό βάθος και το ανάλογο πλάτος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ (Msc) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΕΛΕΠΙ ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ TΟY ΤΕΡΜΑΤΙΚΟY ΣΤΑΘΜΟY ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ TΟY ΤΕΡΜΑΤΙΚΟY ΣΤΑΘΜΟY ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ. Σχολικό 'Ετος : 2011-2012 ΤΑΞΗ Α2 Μάθημα : Τεχνολογία. ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ Του μαθητή Νικολάου Καρατζά ΠΟΤΑΜΟΠΛΟΙΟ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ. Σχολικό 'Ετος : 2011-2012 ΤΑΞΗ Α2 Μάθημα : Τεχνολογία. ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ Του μαθητή Νικολάου Καρατζά ΠΟΤΑΜΟΠΛΟΙΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ Σχολικό 'Ετος : 2011-2012 ΤΑΞΗ Α2 Μάθημα : Τεχνολογία ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ Του μαθητή Νικολάου Καρατζά ΠΟΤΑΜΟΠΛΟΙΟ Καθηγητής : ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΤΟΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΟΨΕΙΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΕΥΣΗΣ Σταυρακάκη Γ. Αικατερίνη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός αέριας μόλυνσης σε λιμάνια: η περίπτωση του λιμανιού του Ηρακλείου

Υπολογισμός αέριας μόλυνσης σε λιμάνια: η περίπτωση του λιμανιού του Ηρακλείου Πολυτεχνείο Κρήτης Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Χανιά 2013 Υπολογισμός αέριας μόλυνσης σε λιμάνια: η περίπτωση του λιμανιού του Ηρακλείου Διπλωματική εργασία Καλλιόπη Πιτσιρίκου Επιβλέπων: Παπαευθυμίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Χρηματοδότηση της Bulk Ναυτιλίας απο τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Η Χρηματοδότηση της Bulk Ναυτιλίας απο τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η Χρηματοδότηση της Bulk Ναυτιλίας απο τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Ευδαίμων Άννα ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ: ΣΙΑΔΟΥ ΑΝΝΕΤΑ Άρτα 2005 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΟΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΟΙΟΥ ΚΟΥΚΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΟΙΟΥ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη βιωσιμότητας ακτοπλοϊκής γραμμής Ρεθύμνου-Πειραιά

Μελέτη βιωσιμότητας ακτοπλοϊκής γραμμής Ρεθύμνου-Πειραιά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Μελέτη βιωσιμότητας ακτοπλοϊκής γραμμής Ρεθύμνου-Πειραιά Χρηματοδότηση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνου ΤΕΔΚ Ρεθύμνου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ

Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 1 Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ Δρ. Μυλωνόπουλος Δημ. Επικ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά e-mail: dimilon@teipir.gr Περίληψη Η εργασία αυτή αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑTA & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ORDER PICKING 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.

Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑTA & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ORDER PICKING 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. Περιεχόμενα Σελίδα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Γενικά 1 Στόχοι & Μεθοδολογία Μελέτης 2 Σχεδιασμός & Υλοποίηση Έργων Logistics 3 Αρχές Logistics Management 4 Λόγοι Οργάνωσης Αποθηκών 6 Βασικές Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές Σταύρος Στ. Κολιός Στέφανος-Κων/ νος Δ. Πέτσιος Χρυσόστομος Δ. Στύλιος 1 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ: ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΚΑΡΙ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ!

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ: ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΚΑΡΙ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ! ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ: ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΚΑΡΙ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ! Εισαγωγή Οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν την πιο αποτελεσματική, συμφέρουσα και ασφαλή λύση για τη μεταφορά μεγάλης μάζας φορτίων, χύδην και σε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή...4 Κεφάλαιο 1 ο...6 Θαλάσσια Ρύπανση...6 1.1 Ορισμός και πηγές της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος...6 1.1.1 Ρύπανση από χερσαίες

Εισαγωγή...4 Κεφάλαιο 1 ο...6 Θαλάσσια Ρύπανση...6 1.1 Ορισμός και πηγές της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος...6 1.1.1 Ρύπανση από χερσαίες Εισαγωγή...4 Κεφάλαιο 1 ο...6 Θαλάσσια Ρύπανση...6 1.1 Ορισμός και πηγές της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος...6 1.1.1 Ρύπανση από χερσαίες πηγές και την ατμόσφαιρα...8 1.1.2 Ρύπανση από τις απορρίψεις...9

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : κα ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΒΙΟΣΑΝΑ ΛΙΜΕ 13757 ΑΘΗΝΑ, 2014 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Ελλάδα είναι μία χώρα στη λεκάνη

Διαβάστε περισσότερα

«Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα. Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων

«Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα. Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων «Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων 3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...4 Εισαγωγή...5 Βενζίνη & Πετρέλαιο Diesel...6 Υβριδικά Οχήματα...15 Υγραεριοκίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Το ενεργειακό πρόβλημα στην Ελλάδα και τα συστατικά μιας ελληνικής ενεργειακής πολιτικής

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Το ενεργειακό πρόβλημα στην Ελλάδα και τα συστατικά μιας ελληνικής ενεργειακής πολιτικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανά χείρας έκθεση αποπειράται να παρουσιάσει, να γνωστοποιήσει και, ταυτοχρόνως, να συγκεράσει τις θέσεις προτάσεις όλων συνολικά των κατατεθειμένων παρεμβάσεων στο Δημόσιο Διάλογο «Μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προμελέτη Σκοπιμότητας για μία Ακτοπλοική Γραμμή Χανιά Θεσσαλονίκη Χανιά ΜΠΛΙΑΤΖΑ Κ. ΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. 4η έκδοση. Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη. Eurostat. ITF (Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών) - 1 -

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. 4η έκδοση. Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη. Eurostat. ITF (Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών) - 1 - ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη Eurostat ITF (Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών) 4η έκδοση - 1 - ΕΥΧΑΡΙΣΤΊΕΣ Την παρούσα έκδοση επεξεργάστηκε η διαγραμματειακή ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Υποδομή: Το "σταθερό" στοιχείο του συστήματος. Οδοί Σταθμοί Τερματικοί Σταθμοί Γενικής Χρήσης Ειδικής Χρήσης -Ρύθμιζαν

Διαβάστε περισσότερα

TEE / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας. Σεμινάριο: Εισαγωγή στη Διοίκηση Logistics

TEE / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας. Σεμινάριο: Εισαγωγή στη Διοίκηση Logistics TEE / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο: Εισαγωγή στη Διοίκηση Logistics Δημήτρης Φωλίνας dfolinas@gmail.com Ενότητα 1: Αποθήκευση Δημήτρης Φωλίνας dfolinas@gmail.com 1 Ορισμός ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα