ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2948(ΦΕΚ.242/Α / ) Κυκλοφορία τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ και φορολογικές ρυθµίσεις για την εισαγωγή του ευρώ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2948(ΦΕΚ.242/Α /19-10-2001) Κυκλοφορία τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ και φορολογικές ρυθµίσεις για την εισαγωγή του ευρώ."

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2948(ΦΕΚ.242/Α / ) Κυκλοφορία τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ και φορολογικές ρυθµίσεις για την εισαγωγή του ευρώ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΥΡΩ Άρθρο 1 - Κυκλοφορία τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ Από 1ης Ιανουαρίου 2002 τίθενται στην κυκλοφορία τραπεζογραµµάτια ευρώ µε ονοµαστική αξία 5, 10, 20, 50, 100, 200 και 500 ευρώ και κέρµατα ευρώ µε ονοµαστική αξία 1, 2, 5, 10, 20, 50 λεπτά και 1, 2 ευρώ. Κατά το διάστηµα από 1 ης Ιανουαρίου έως και 28ης Φεβρουαρίου 2002 παράλληλα µε τα τραπεζογραµµάτια και κέρµατα ευρώ, εξακολουθούν να κυκλοφορούν τα τραπεζογραµµάτια και κέρµατα δραχµών. Άρθρο 2 - Έκδοση κερµάτων ευρώ 1. Το δικαίωµα έκδοσης µεταλλικών κερµάτων ευρώ οποιασδήποτε αξίας ανήκει στο Ελληνικό ηµόσιο, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος. 2. Η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σύµφωνα µε το άρθρο 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Ε.Κ.), της ποσότητας των προς έκδοση κερµάτων ευρώ ζητείται από το Υπουργείο Οικονοµικών ύστερα από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος. Άρθρο 3 - Εθνικές παραστάσεις 1. Οι παραστάσεις της εθνικής όψης των κερµάτων ευρώ, επιλέγονται από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ύστερα από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι παραστάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονοµικών, ύστερα από πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος και σχετική εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 2. Τα χαρακτηριστικά και η περιγραφή των παραστάσεων της εθνικής όψης των κερµάτων ευρώ, καθορίζονται µε το προεδρικό διάταγµα που προβλέπεται στο άρθρο δεύτερο παράγραφος 2 του Ν.. 488/1974 (ΦΕΚ 203 Α ). Στο ίδιο προεδρικό διάταγµα περιλαµβάνεται η περιγραφή της κοινής όψης των κερµάτων ευρώ και προσαρτάται παράρτηµα µε τις παραστάσεις της κοινής όψης και των εθνικών όψεων των κερµάτων ευρώ όλων των χωρών της ζώνης ευρώ. Το παράρτηµα αυτό ενηµερώνεται µε τις εκάστοτε αναγγελίες αντικατάστασης. 3. Οι παραστάσεις της εθνικής όψης των κερµάτων ευρώ γνωστοποιούνται από το Υπουργείο Οικονοµικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 4. Κατά την πρώτη έκδοση και κυκλοφορία, από , των κερµάτων ευρώ, η εθνική όψη τους περιλαµβάνει αναγραφή της αξίας τους, απεικόνιση των δώδεκα αστέρων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε κυκλική διάταξη, καθώς και παραστάσεις οι οποίες έχουν ως ακολούθως: -στο κέρµα του ενός λεπτού απεικονίζεται µια τριήρης της Αθηναϊκής ηµοκρατίας των κλασικών χρόνων. -στο κέρµα των δύο λεπτών απεικονίζεται δρόµωνας ή κορβέτα, τύπος πλοίου που χρησιµοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα ( ). -στο κέρµα των πέντε λεπτών απεικονίζεται δεξαµενόπλοιο που συµβολίζει τη σύγχρονη Ελληνική Εµπορική Ναυτιλία. -στο κέρµα των δέκα λεπτών απεικονίζεται η µορφή του Ρήγα Φεραίου-Βελεστινλή. -στο κέρµα των είκοσι λεπτών απεικονίζεται η µορφή του Ιωάννη Καποδίστρια. -στο κέρµα των πενήντα λεπτών απεικονίζεται η µορφή του Ελευθέριου Βενιζέλου. -στο κέρµα του ενός ευρώ είναι αντίγραφο όψης Αθηναϊκού τετραδράχµου του 5ου π.χ. αιώνα µε παράσταση γλαύκας, συµβόλου της Θεάς Αθηνάς. -στο κέρµα των δύο ευρώ απεικονίζει την απαγωγή της Ευρώπης από τον ία, µεταµορφωµένο σε ταύρο, όπως απεικονίζεται σε ψηφιδωτό του 3ου µ.χ. αιώνα που βρέθηκε στη Σπάρτη. Στη στεφάνη του κέρµατος αυτού αναγράφεται «Ελληνική ηµοκρατία». -Απαγορεύεται η αναπαραγωγή σε µετάλλια και µάρκες από µέταλλα ή σε οποιοδήποτε άλλο µεταλλικό αντικείµενο που ενδέχεται να εκληφθεί ως νόµισµα του συνόλου ή τµήµατος των παραστάσεων της κοινής και εθνικής όψης των κερµάτων ευρώ. Οι παραβάτες της διάταξης αυτής τιµωρούνται µε χρηµατική ποινή από έως ευρώ. Άρθρο 4 - Παραγωγή (κοπή - τύπωση) κερµάτων ευρώ 1. Για την κοπή τύπωση των κερµάτων ευρώ ισχύουν οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την κοπή και τύπωση της δραχµής. 2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 43 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α ), προστίθεται πρόταση ως εξής: «Στις διαδικασίες διενέργειας του διαγωνισµού παρίσταται εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους». 3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών συνιστώνται Επιτροπές παραλαβής και παράδοσης των αποσυρόµενων κερµάτων δραχµών, αποτελούµενες από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονοµικών και της Τράπεζας της Ελλάδος και καθορίζονται οι διαδικασίες και ο τρόπος απόσυρσης και καταστροφής τους. Τα κέρµατα αυτά µετά την καταστροφή τους, παραδίδονται στον Ο...Υ. προς εκποίηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις που τον διέπουν. 4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 19 του ν.2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α ) του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α ), καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης, η αποζηµίωση των µελών των Επιτροπών αυτών, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία καταβολής της, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Άρθρο 5 - Ανταλλαγή αποσυρόµενων νοµισµάτων 1. Από την 1η Μαρτίου 2002 µέχρι την 1η Μαρτίου 2012 τα τραπεζογραµµάτια δραχµών θα εξακολουθήσουν να γίνονται δεκτά προς ανταλλαγή µε ευρώ από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 68 του Καταστατικού της. 2. Από την 1η Μαρτίου 2002 µέχρι και την 1η Μαρτίου 2004, τα κέρµατα δραχµών θα εξακολουθήσουν να γίνονται δεκτά προς ανταλλαγή µε ευρώ από την Τράπεζα της Ελλάδος και τις ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Μετά την παραπάνω προθεσµία η αξίωση προς ανταλλαγή παραγράφεται υπέρ του ηµοσίου. 3. εν υφίσταται υποχρέωση ανταλλαγής κερµάτων τα οποία είναι παραχαραγµένα, κίβδηλα, εµφανώς αλλοιωµένα ή ελλιποβαρή για λόγους που δεν ανάγονται στη συνήθη χρήση τους. Άρθρο 6 - Αναµνηστικά νοµίσµατα 1. Η έγκριση της ποσότητας των εκδιδόµενων αναµνηστικών νοµισµάτων ευρώ πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του παρόντος. 2. Στην αρχή της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α ) προστίθεται η φράση: «Με την επιφύλαξη του άρθρου 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης Ε.Κ».

2 Άρθρο 7 - Μεταβατικές διατάξεις 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 απαγορεύεται η διάθεση, η χρήση στις συναλλαγές και γενικά η µε οποιονδήποτε τρόπο θέση σε κυκλοφορία τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ πριν από την 1 η Ιανουαρίου 2002, ώρα α. Η Τράπεζα της Ελλάδος διαθέτει κέρµατα ευρώ από και τραπεζογραµµάτια ευρώ από προς τα πιστωτικά ιδρύµατα που είναι επιλέξιµα για πράξεις νοµισµατικής πολιτικής σύµφωνα µε την πράξη υπ αριθµ. 45/ του Συµβουλίου Νοµισµατικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ 291 Α ), καθώς και προς τα Ελληνικά Ταχυδροµεία (προεφοδιασµός). Από την ηµεροµηνία του προεφοδιασµού τους τα παραπάνω πιστωτικά ιδρύµατα και τα Ελληνικά Ταχυδροµεία, µπορούν να διανέµουν τραπεζογραµµάτια και κέρµατα προεφοδιασµού στα υποκαταστήµατά τους της ηµεδαπής, τα δε πιστωτικά ιδρύµατα να διανέµουν τραπεζογραµµάτια και στα λοιπά εντός της ζώνης του ευρώ υποκαταστήµατα ή στην εντός της ζώνης του ευρώ έδρα τους. β. Τα πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν νοµίµως προεφοδιασθεί διαθέτουν περαιτέρω κέρµατα και τραπεζογραµµάτια ευρώ (υποπροεφοδιασµός), υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: πό κέρµατα προς επιχειρήσεις της ηµεδαπής και από τραπεζογραµµάτια των 5 και 10 ευρώ προς επιχειρήσεις εγκατεστηµένες εντός της ζώνης του ευρώ. -Από κέρµατα προς το κοινό, υπό µορφή «συσκευασιών εξοικείωσης», το περιεχόµενο των οποίων έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονοµικών µετά πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος. Από της αυτής ηµεροµηνίας η διάθεση των εν λόγω συσκευασιών εξοικείωσης προς το κοινό διενεργείται και από την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και από άλλους φορείς, υπηρεσίες ή πρόσωπα που θα καθορισθούν µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος. Με όµοια απόφαση που εκδίδεται µε την ίδια διαδικασία, µπορεί να επιτραπεί από της ίδιας ηµεροµηνίας η διάθεση, από την Τράπεζα της Ελλάδος και τα παραπάνω πιστωτικά ιδρύµατα, κερµάτων ευρώ προς επιχειρήσεις υπό τις οριζόµενες στην απόφαση αυτή προϋποθέσεις, ιδίως ως προς την επιτρεπόµενη ποσότητα, τον τρόπο διάθεσης και τον προσδιορισµό των δικαιούχων επιχειρήσεων. -Από τραπεζογραµµάτια προς τα πιστωτικά ιδρύµατα τα οποία είναι εγκατεστηµένα εκτός της ζώνης του ευρώ και αποτελούν θυγατρικές πιστωτικών ιδρυµάτων µε κύρια εγκατάσταση εντός της ζώνης του ευρώ, καθώς και προς άλλα πιστωτικά ιδρύµατα τα οποία δεν έχουν ούτε την καταστατική έδρα ούτε την κεντρική τους διοίκηση εντός της ζώνης του ευρώ. Από την ίδια ηµεροµηνία τα πιστωτικά ιδρύµατα της περίπτωσης α της παρούσας παραγράφου, µπορούν να διανέµουν τραπεζογραµµάτια ευρώ σε εκτός της ζώνης του ευρώ υποκαταστήµατα ή στην εκτός της ζώνης του ευρώ έδρα τους. γ. Σύµφωνα µε τις σχετικές κατευθυντήριες γραµµές και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να µεταβάλλει τις προϋποθέσεις προεφοδιασµού, καθώς και, µε πράξη του Συµβουλίου Νοµισµατικής Πολιτικής, εκείνες του υποπροεφοδιασµού µε τραπεζογραµµάτια ευρώ, ιδίως ως προς τον κύκλο των δικαιούχων, τις αντίστοιχες ηµεροµηνίες και τις παρεχόµενες αξίες. 3. Προς εξασφάλιση της ολοσχερούς και εµπρόθεσµης εξόφλησης της αξίας των κερµάτων και τραπεζογραµµατίων ευρώ του κατά την παράγραφο 2 εδ.α του παρόντος άρθρου προεφοδιασµού, η Τράπεζα της Ελλάδος θα λάβει επ ονόµατί της και για λογαριασµό του Ελληνικού ηµοσίου ή δικό της αντίστοιχα, επαρκείς ασφάλειες, σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν τις υπέρ αυτής παρεχόµενες ασφάλειες έναντι πιστώσεών της. 4. Οι συµβάσεις προεφοδιασµού και υποπροεφοδιασµού µε τραπεζογραµµάτια και κέρµατα ευρώ δεν υπόκεινται σε οποιασδήποτε φύσεως εισφορά ή τέλος υπέρ του ηµοσίου ή τρίτων, καθώς και σε κάθε είδους άµεση ή έµµεση φορολογική επιβάρυνση. 5. Η διενέργεια των κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου επιτρεπόµενων πράξεων, η φύλαξη των τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ, µέχρι τη θέση τους σε νόµιµη κυκλοφορία, καθώς και η τήρηση της υποχρέωσης ενηµέρωσης της Τράπεζας της Ελλάδος εκ µέρους των προεφοδιαζόµενων προσώπων, όπως αυτές εξειδικεύονται στις οικείες µεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και των προεφοδιαζόµενων προσώπων συµβάσεις, ελέγχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των σχετικών κανόνων η Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλει, µε πράξη του ιοικητή της ή εξουσιοδοτηµένου από αυτόν οργάνου, στα προεφοδιαζόµενα από αυτήν πρόσωπα, ως διοικητική κύρωση πρόστιµο υπέρ του Ελληνικού ηµοσίου, το οποίο εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων ηµοσίων Εσόδων. Το πρόστιµο αυτό υπολογίζεται είτε ως ποσοστό 10% επί του ποσού της παράβασης είτε, αν το ποσό της παράβασης δεν µπορεί να προσδιορισθεί, ως εφάπαξ ποσό έως ενός εκατοµµυρίου ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό του προστίµου δεν µπορεί να είναι µικρότερο από ευρώ. 6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως και απαγορεύεται η παραγωγή, έκδοση, διάθεση ή προµήθεια µε σκοπό την πώληση ή για εµπορικούς σκοπούς εν γένει συλλεκτικών κερµάτων, µεταλλίων ή µαρκών που φέρουν τις λέξεις «ευρώ» ή «λεπτά ευρώ» ή παραστάσεις παρόµοιες µε εκείνες που υπάρχουν ήδη στην κοινή όψη των κερµάτων ευρώ ή έχουν επισήµως επιλεγεί για την κοπή στο µέλλον κερµάτων ευρώ. 7. Οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 1 και 6 του παρόντος τιµωρούνται µε χρηµατική ποινή από έως ευρώ. Άρθρο 8 - Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων για την προστασία του νοµίσµατος και τη µετατροπή ποσών 1. Το άρθρο 207 του Ποινικού Κώδικα τροποποιείται ως εξής: «Όποιος παραποιεί ή νοθεύει µεταλλικό νόµισµα ή χαρτονόµισµα οποιουδήποτε κράτους ή εκδοτικής αρχής, είτε κατά είτε πριν από το χρόνο νόµιµης κυκλοφορίας του είτε κατά το διάστηµα κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς ανταλλαγή από τους αρµόδιους φορείς, µε σκοπό να το θέσει σε κυκλοφορία σαν γνήσιο, καθώς και όποιος προµηθεύεται, αποδέχεται, εισάγει, εξάγει, µεταφέρει ή κατέχει τέτοιο νόµισµα για τον ίδιο σκοπό, τιµωρείται µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηµατική ποινή. Σε ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και µε χρηµατική ποινή». 2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 208 του Ποινικού Κώδικα, τροποποιείται ως εξής: «1. Όποιος µε πρόθεση θέτει σε κυκλοφορία παραχαραγµένο µεταλλικό νόµισµα ή χαρτονόµισµα οποιουδήποτε κράτους ή εκδοτικής αρχής σαν γνήσιο, είτε κατά είτε πριν από το χρόνο νόµιµης κυκλοφορίας του είτε κατά το διάστηµα κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς ανταλλαγή από τους αρµόδιους φορείς, τιµωρείται µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηµατική ποινή. Σε ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και µε χρηµατική ποινή». 3. Μετά το άρθρο 208 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται άρθρο 208Α ως εξής: «Όποιος µε πρόθεση κατασκευάζει, προµηθεύεται, κατέχει ή θέτει σε κυκλοφορία µεταλλικό νόµισµα ή χαρτονόµισµα είτε κατά είτε πριν από το χρόνο νόµιµης κυκλοφορίας τους είτε κατά το διάστηµα κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς ανταλλαγή από τους αρµόδιους φορείς και για την κατασκευή του οποίου έχουν χρησιµοποιηθεί νόµιµες εγκαταστάσεις και υλικά, χωρίς όµως την άδεια της αρµόδιας αρχής ή καθ υπέρβαση του σχετικού δικαιώµατος, τιµωρείται µε τις ποινές της παραγράφου 1 του άρθρου 208». 4. Το άρθρο 211 του Ποινικού Κώδικα τροποποιείται ως εξής: «Όποιος µε σκοπό να διαπράξει κάποιο από τα εγκλήµατα των άρθρων 207 και 209 κατασκευάζει, προµηθεύεται ή κατέχει εργαλεία, αντικείµενα, προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλα µέσα, χρήσιµα γι αυτόν το σκοπό, καθώς και ολογραφήµατα ή λοιπά συστατικά στοιχεία του νοµίσµατος, τα οποία χρησιµεύουν για την προστασία από την παραχάραξη, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή». 5. Αν κάποιο από τα αδικήµατα των άρθρων 207, 208, 208Α και 211 του Ποινικού Κώδικα τελείται προς όφελος νοµικού προσώπου από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί είτε ατοµικά είτε ως µέλος οργάνου νοµικού προσώπου και ασκεί διευθυντικές εξουσίες που εµπεριέχουν εξουσία εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου ή δικαίωµα λήψης απόφασης για λογαριασµό του νοµικού προσώπου ή εξουσιοδότησης για την άσκηση ελέγχου εντός του νοµικού προσώπου, επιβάλλεται στο νοµικό πρόσωπο µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών σωρευτικά ή διαζευκτικά:

3 α) διοικητικό πρόστιµο µέχρι 50% επί του ποσού της παράβασης ή σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί αυτό, µέχρι ποσού ενός εκατοµµυρίου ( ) ευρώ, β) προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, γ) πρόσκαιρος ή οριστικός αποκλεισµός από δηµόσιες παροχές ή ενισχύσεις. Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται στο νοµικό πρόσωπο και όταν η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου από το κατά το προηγούµενο εδάφιο φυσικό πρόσωπο κατέστησε δυνατή την τέλεση των αναφερόµενων στο ίδιο εδάφιο ποινικών αδικηµάτων προς όφελος του νοµικού προσώπου από άλλο φυσικό πρόσωπο που τελεί υπό την εξουσία εκείνου. Η κατά τα προηγούµενα εδάφια ευθύνη των νοµικών προσώπων δεν αποκλείει την ποινική ευθύνη των φυσικών προσώπων. 6. Οι διατάξεις του Ν.. 686/1941 (ΦΕΚ 386 Α ) και του Ν.. 127/1946 (ΦΕΚ 300 Α ), καταργούνται από Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της νοµοθεσίας για το εθνικό νόµισµα. 7. Το άρθρο 19 του Ν. 2842/2000 (ΦΕΚ 207 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: «Χρηµατικά ποσά σε δραχµές, που προβλέπονται σε οποιασδήποτε φύσεως διατάξεις (ουσιαστικές, δικονοµικές, κανονιστικές κ.λπ.) της κείµενης νοµοθεσίας, ιδίως ως πρόστιµα, παράβολα, χρηµατικές ποινές, οποιουδήποτε είδους επιβαρύνσεις και υποχρεώσεις, καθώς και γενικά ως βάση επέλευσης οποιωνδήποτε έννοµων συνεπειών, µετά τη µετατροπή και στρογγυλοποίησή τους σε ευρώ, είναι δυνατόν, µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, να αναπροσαρµόζονται από ». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Άρθρο 9 - Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, που κυρώθηκε µε το Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α ), αντικαθίστανται ως εξής: «1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 η φράση «τετρακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ» και η φράση «οκτακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (2.350) ευρώ». 2. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση «εκατόν πενήντα χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τετρακόσια σαράντα (440) ευρώ». 3. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση «τις εκατόν πενήντα χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τα τετρακόσια σαράντα (440) ευρώ», η φράση «τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «επτακόσια σαράντα (740) ευρώ» και η φράση «εκατόν πενήντα χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «τετρακόσια σαράντα (440) ευρώ». 4. Τα τρία πρώτα εδάφια της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 αντικαθίστανται ως εξής: «Το συνολικό ετήσιο ποσό των εξόδων ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης του φορολογουµένου και των λοιπών προσώπων που συνοικούν µε αυτόν και τον βαρύνουν, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 7, εφόσον το συνολικό οικογενειακό φορολογούµενο εισόδηµα είναι µέχρι και είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευρώ. Αν το συνολικό οικογενειακό φορολογούµενο εισόδηµα είναι πάνω από είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευρώ και µέχρι σαράντα τέσσερις χιλιάδες (44.000) ευρώ για το τµήµα των εξόδων, το πάνω από είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευρώ αφαιρείται ποσό ίσο µε το πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του πάνω από είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευρώ µέχρι σαράντα τέσσερις χιλιάδες (44.000) ευρώ, ποσού εισοδήµατος. Το ποσό των εξόδων ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης κάθε συζύγου αφαιρείται από το εισόδηµά του και εφόσον αυτό δεν επαρκεί και το συνολικό ποσό των εξόδων είναι µεγαλύτερο από το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα και πάνω από είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευρώ το ποσό που αφαιρείται µερίζεται µεταξύ των συζύγων ανάλογα µε το ύψος του φορολογουµένου µε τις γενικές διατάξεις εισοδήµατος του καθενός, όπως αυτό δηλώθηκε µε την αρχική εµπρόθεσµη δήλωση». 5. Στην υποπερίπτωση εε της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση «εξακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ». 6. Στο όγδοο εδάφιο της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση «τις εκατό χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τα τριακόσια (300) ευρώ». 7. Στο δέκατο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση «του ενός εκατοµµυρίου ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «των δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (2.950) ευρώ» και η φράση «ένα εκατοµµύριο ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (2.950) ευρώ». 8. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης στ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση «τριακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «εννιακοσίων (900) ευρώ». 9. Στο έβδοµο εδάφιο της περίπτωσης στ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση «δέκα χιλιάδων (10.000) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «τριάντα (30) ευρώ». 10. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση «του ενός εκατοµµυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «των τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (3.650) ευρώ». 11. Στην πρώτη περίοδο του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 η φράση «εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ». 12. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 η φράση «εξακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «χίλια οκτακόσια (1.800) ευρώ». 13. Η κλίµακα της παραγράφου 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής: Κλιµάκιο Φορολογικός Φόρος Σύνολο εισοδήµατος συντελεστής % κλιµακίου εισοδήµατος φόρου Υπερβάλλον 42,5 14. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 η φράση «τριακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «οκτακόσια ογδόντα (880) ευρώ». 15. Στην περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 9 η φράση «τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «ενενήντα (90) ευρώ». 16. Στην περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 9 η φράση «τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «εκατόν πέντε (105) ευρώ».

4 17. Στην περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 η φράση «εβδοµήντα χιλιάδες (70.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «διακόσια πέντε (205) ευρώ». 18. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 η φράση «ογδόντα χιλιάδες (80.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «διακόσια σαράντα (240) ευρώ». 19. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 η φράση «δέκα χιλιάδες (10.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τριάντα (30) ευρώ». 20. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 η φράση «δέκα χιλιάδες (10.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τριάντα (30) ευρώ». 21. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 9 η φράση «τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «ενενήντα (90) ευρώ». 22. Στο έκτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 9 η φράση «είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «εβδοµήντα τέσσερα (74) ευρώ». 23. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής: «Όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδηµα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, στο ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο πρώτο κλιµάκιο της φορολογικής κλίµακας της παραγράφου 1 προστίθεται ο φόρος, ο οποίος προκύπτει µε την εφαρµογή του αναλογικού συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%)». 24. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 13 η φράση «πεντακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ». 25. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 14 η φράση «ενός εκατοµµυρίου ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ». 26. Ο πίνακας του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής: «Φορολογήσιµοι ίπποι Ετήσια τεκµαρτή δαπάνη αυτοκινήτου διαβίωσης (σε ευρώ) µέχρι και άνω » 27. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 η φράση «του ενός εκατοµµυρίου ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ» και η φράση «διακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «πεντακοσίων ογδόντα (580) ευρώ». 28. Στην υποπερίπτωση αα της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 του άρθρου 16 η φράση «τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «χιλίων διακοσίων ενενήντα (1.290) ευρώ» και η φράση «διακοσίων είκοσι χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «εξακοσίων σαράντα (640) ευρώ». 29. Ο πίνακας του πρώτου εδαφίου της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής: «Μήκος σκάφους Ετήσια τεκµαρτή δαπάνη διαβίωσης (σε ευρώ) Μέχρι 8 µέτρα πάνω από 8 και µέχρι 10 µέτρα πάνω από 10 και µέχρι 12 µέτρα πάνω από 12 και µέχρι 14 µέτρα πάνω από 14 και µέχρι 16 µέτρα πάνω από 16 και µέχρι 18 µέτρα πάνω από 18 και µέχρι 20 µέτρα πάνω από 20 και µέχρι 22 µέτρα πάνω από 22 και µέχρι 24 µέτρα πάνω από 24 και µέχρι 26 µέτρα πάνω από 26 και µέχρι 28 µέτρα πάνω από 28 και µέχρι 30 µέτρα πάνω από 30 και µέχρι 32 µέτρα πάνω από 32 µέτρα » 30. Στην υποπερίπτωση αα της περίπτωσης στ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 η φράση «έντεκα εκατοµµυρίων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων (32.200) ευρώ» και η φράση «ενενήντα χιλιάδων (90.000) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «διακοσίων εξήντα (260) ευρώ». 31. Στην υποπερίπτωση ββ της περίπτωσης στ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 η φράση «τριάντα δύο χιλιάδων (32.000) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «ενενήντα πέντε (95) ευρώ». 32. Στην υποπερίπτωση γγ της περίπτωσης στ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 η φράση «δύο εκατοµµυρίων διακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (6.450) ευρώ».

5 33. Η κλίµακα του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής: «Επιφάνεια Ετήσια τεκµαρτή δαπάνη της δεξαµενής διαβίωσης εξωτερικής κολύµβησης δεξαµενής (σε τετραγωνικά µέτρα) (σε ευρώ) Από 25 µέχρι και Πάνω από 60 µέχρι και Πάνω από » 34. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 16 η φράση «δύο εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «επτά χιλιάδες τριακόσια πενήντα (7.350) ευρώ». 35. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α του άρθρου 17 η φράση «του ενός εκατοµµυρίου ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ». 36. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α του άρθρου 17 η φράση «του ενός εκατοµµυρίου ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ». 37. Στην περίπτωση ε του άρθρου 17 η φράση «τις εκατό χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τα τριακόσια (300) ευρώ». 38. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ζ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 η φράση «το ένα εκατοµµύριο ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τις δύο χιλιάδες εννιακόσια (2.900) ευρώ» και η φράση «του ενός εκατοµµυρίου ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ». 39. Ο πίνακας της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής: «Τιµή ζώνης ή εκκίνησης Συντελεστής για κάθε τετραγωνικό µέτρο Μέχρι 440 ευρώ 1,10 Πάνω από 440 έως 734 ευρώ 1,20 Πάνω από 734 έως ευρώ 1,30 Πάνω από ευρώ 1,40» 40. Στο δέκατο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 31, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 2873/2000, η φράση «τις εκατό χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τα διακόσια ενενήντα (290) ευρώ». 41. Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης δδ της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 31, η φράση «εκατόν πενήντα χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «τετρακοσίων σαράντα ένα (441) ευρώ». 42. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης στ της παραγράφου 1 του άρθρου 31, η φράση «διακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «εξακόσια (600) ευρώ». 43. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ι της παραγράφου 1 του άρθρου 31, όπως ισχύει µετά την έναρξη ισχύος του Ν. 2873/2000, η φράση «εκατό εκατοµµυρίων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «τριακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ». 44. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ιη της παραγράφου 1 του άρθρου 31, όπως ισχύει µετά την έναρξη ισχύος του Ν. 2873/2000, η φράση «είκοσι εκατοµµύρια ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ». 45. Οι διατάξεις των παραγράφων 40 έως και 44 ισχύουν για δαπάνες ισολογισµών που κλείνουν από την 1η Ιανουαρίου 2002 και µετά. 46. Στην περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 η φράση «το ένα εκατοµµύριο ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τις δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (2.950) ευρώ». 47. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 33 η φράση «είκοσι εκατοµµύρια ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια (58.700) ευρώ». 48. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 33 η φράση «είκοσι εκατοµµύρια ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια (58.700) ευρώ». 49. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 33 η φράση «είκοσι εκατοµµύρια ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια (58.700) ευρώ». 50. Στην υποπερίπτωση αα της παραγράφου 5 του άρθρου 33 η φράση «σε τέσσερα εκατοµµύρια διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «από δώδεκα χιλιάδες τετρακόσια δέκα (12.410) ευρώ». 51. Στην υποπερίπτωση ββ της παραγράφου 5 του άρθρου 33 η φράση «σε τρία εκατοµµύρια πεντακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «από δέκα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (10.350) ευρώ». 52. Στην υποπερίπτωση γγ της παραγράφου 5 του άρθρου 33 η φράση «σε τρία εκατοµµύρια τριακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ». 53. Στην υποπερίπτωση δδ της παραγράφου 5 του άρθρου 33 η φράση «σε δύο εκατοµµύρια πεντακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «από επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ». 54. Ο πίνακας του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α της παραγράφου 5 του άρθρου 33 αντικαθίσταται ως εξής: «Θέσεις Με οδηγό τον ιδιοκτήτη Άδεια κυκλοφορίας Με οδηγό τρίτο πρόσωπο Άδεια κυκλοφορίας 100% 50% 100% 50% Μέχρι Από 26 µέχρι και 38 Από 39 µέχρι και 52 Από 53 και » πάνω 55. Ο πίνακας του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β της παραγράφου 5 του άρθρου 33 αντικαθίσταται ως εξής: «Ωφέλιµο φορτίο (τόννοι) Με οδηγό τον ιδιοκτήτη Με οδηγό τρίτο πρόσωπο µέχρι πάνω από 5 µέχρι

6 πάνω από 11 µέχρι 16, πάνω από 16, » 56. Στην περίπτωση α της παραγράφου 6 του άρθρου 33 η φράση «είκοσι έξι χιλιάδες (26.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «εβδοµήντα επτά (77) ευρώ», η φράση «είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «εξήντα οκτώ (68) ευρώ» και η φράση «είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «πενήντα εννέα (59) ευρώ». 57. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β της παραγράφου 6 του άρθρου 33 αντικαθίσταται ως εξής: «Για επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται ενοικιαζόµενα επιπλωµένα διαµερίσµατα: αα) ογδόντα οκτώ (88) ευρώ, ογδόντα τρία (83) ευρώ και εβδοµήντα επτά (77) ευρώ για κάθε µονόχωρο διαµέρισµα, ανάλογα αν είναι χαρακτηρισµένο Α, Β ή Γ τάξης, αντίστοιχα, σύµφωνα µε το σχετικό σήµα του Ε.Ο.Τ., ββ) εκατόν δεκαοκτώ (118) ευρώ, εκατόν δώδεκα (112) ευρώ και εκατόν έξι (106) ευρώ, για κάθε δίχωρο διαµέρισµα ανάλογα αν είναι χαρακτηρισµένο ως Α, Β ή Γ τάξης, αντίστοιχα, σύµφωνα µε το σχετικό σήµα του Ε.Ο.Τ., γγ) εκατόν εβδοµήντα έξι (176) ευρώ, εκατόν εβδοµήντα ένα (171) ευρώ και εκατόν εξήντα πέντε (165) ευρώ για κάθε τρίχωρο και πάνω διαµέρισµα, ανάλογα αν είναι χαρακτηρισµένο ως Α, Β ή Γ τάξης, αντίστοιχα, σύµφωνα µε το σχετικό σήµα του Ε.Ο.Τ». 58. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ της παραγράφου 6 του άρθρου 33 η φράση «σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τριάντα (30) ευρώ». 59. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 33 η φράση «εκατόν δεκατέσσερις χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τριακόσια τριάντα πέντε (335) ευρώ». 60. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 33 η φράση «εβδοµήντα οκτώ χιλιάδες (78.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «διακόσια τριάντα (230) ευρώ». 61. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 33 η φράση «εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ» και η φράση «εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τετρακόσια είκοσι έξι (426) ευρώ». 62. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 33 η φράση «ενενήντα τέσσερις χιλιάδες (94.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «διακόσια εβδοµήντα έξι (276) ευρώ» και η φράση «εβδοµήντα τρεις χιλιάδες (73.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «διακόσια δεκαπέντε (215) ευρώ». 63. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 35 η φράση «εκατό χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τριακόσια (300) ευρώ». 64. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 44 η φράση «πεντακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ». 65. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 44 η φράση «ένα εκατοµµύριο ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ». 66. Στην περίπτωση ε της παραγράφου 4 του άρθρου 45 η φράση «ενός εκατοµµυρίου διακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (3.520) ευρώ». 67. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 50 η φράση «το ένα εκατοµµύριο ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τις δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (2.950) ευρώ». 68. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 51 η φράση «τα σαράντα εκατοµµύρια ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τις εκατόν δεκαεπτά χιλιάδες τριακόσια ( ) ευρώ». 69. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 51 η φράση «τα δέκα εκατοµµύρια ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τις είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια (29.300) ευρώ». 70. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 51 αντικαθίσταται ως εξής: «Ως επαγγελµατική αµοιβή λαµβάνεται το ποσό των εννιά χιλιάδων επτακοσίων (9.700) ευρώ». 71. Στην περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 52 η φράση «τις δέκα χιλιάδες (10.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τα τριάντα (30) ευρώ». 72. Στην υποπερίπτωση αα του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης στ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 η φράση «πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «εκατόν πενήντα (150) ευρώ». 73. Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 56 η φράση «δύο εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «επτά χιλιάδες τριακόσια πενήντα (7.350) ευρώ» και η φράση «πέντε εκατοµµύρια ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «δεκατέσσερις χιλιάδες επτακόσια (14.700) ευρώ». 74. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 56 η φράση «πέντε εκατοµµύρια ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «δεκατέσσερις χιλιάδες επτακόσια (14.700) ευρώ». 75. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 56 η φράση «τις εκατό χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τα τριακόσια (300) ευρώ». 76. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 57 η φράση «οκτώ χιλιάδες (8.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «είκοσι τέσσερα (24) ευρώ». 77. Στην υποπερίπτωση αα της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 του άρθρου 57 η φράση «τις εξακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τα χίλια επτακόσια εξήντα (1.760) ευρώ». 78. Στην υποπερίπτωση ββ της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 του άρθρου 57 η φράση «τις εξακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τα χίλια επτακόσια εξήντα (1.760) ευρώ». 79. Στην υποπερίπτωση γγ της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 του άρθρου 57 η φράση «το ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τις τέσσερις χιλιάδες εκατό (4.100) ευρώ». 80. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου61 η φράση «τετρακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ». 81. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 61 η φράση «τις τετρακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τα χίλια διακόσια (1.200) ευρώ». 82. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 61 η φράση «οκτακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ». 83. Στο πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 61 η φράση «του ενός εκατοµµυρίου ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ». 84. Στην περίπτωση ε της παραγράφου 1 του άρθρου 61 η φράση «διακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «εξακόσια (600) ευρώ». 85. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η της παραγράφου 1 του άρθρου 61 η φράση «πεντακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ» και η φράση «επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) ευρώ». 86. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης η της παραγράφου 1 του άρθρου 61, όπου αναγράφεται η φράση «δύο εκατοµµύρια ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «πέντε χιλιάδες εννιακόσια (5.900) ευρώ». 87. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 74 η φράση «τις εννέα χιλιάδες (9.000) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τα είκοσι επτά (27) ευρώ».

7 88. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 74 η φράση «του ενός εκατοµµυρίου ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ». 89. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 74 η φράση «το ένα εκατοµµύριο ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ» και η φράση «ένα εκατοµµύριο ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ». 90. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 5 του άρθρου 74 η φράση «εκατό χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «τριακοσίων (300) ευρώ». 91. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β της παραγράφου 5 του άρθρου 74 η φράση «εκατό χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «τριακοσίων (300) ευρώ». 92. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ της παραγράφου 5 του άρθρου 74 η φράση «εκατό χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «τριακοσίων (300) ευρώ». 93. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 81 η φράση «διακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «πεντακόσια ογδόντα (580) ευρώ». 94. Στην παράγραφο 13 του άρθρου 81 η φράση «έως διακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «µέχρι πεντακόσια ογδόντα (580) ευρώ». 95. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 82 η φράση «πεντακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «χιλίων τετρακοσίων εξήντα (1.460) ευρώ» και η φράση «ένα εκατοµµύριο ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «δύο χιλιάδες εννιακόσια τριάντα (2.930) ευρώ». 96. Στο πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 82 η φράση «διακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών µέχρι οκτακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «πεντακοσίων ογδόντα (580) ευρώ µέχρι δύο χιλιάδες τριακόσια (2.300) ευρώ». 97. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 118 η φράση «τέσσερα εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «δεκατρείς χιλιάδες διακόσια έξι (13.206) ευρώ». Άρθρο 10 - Συναφείς διατάξεις µε τη φορολογία εισοδήµατος Οι διατάξεις του Ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α ) αντικαθίστανται ως εξής: «1. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 10 η φράση «τετρακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «χίλια εκατόν εβδοµήντα πέντε (1.175) ευρώ». 2. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 10 η φράση «εννιακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε (2.645) ευρώ». 3. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 10 η φράση «τετρακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «χίλια εκατόν εβδοµήντα πέντε (1.175) ευρώ». 4. Στην περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 η φράση «εκατό χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «διακόσια ενενήντα πέντε (295) ευρώ». 5. Η υποπερίπτωση αα της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 10, αντικαθίσταται ως εξής: «αα) Υπεραστικές επιβατικές γραµµές, αναλόγως του ύψους του µερίσµατος που διανεµήθηκε για το µεταβιβαζόµενο λεωφορείο στο προηγούµενο έτος από τη µεταβίβαση, ποσό χίλια επτακόσια εξήντα πέντε (1.765) ευρώ, εφόσον το υπόψη µέρισµα δεν ήταν µεγαλύτερο από είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευρώ, ποσό δύο χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα πέντε (2.935) ευρώ, εφόσον το υπόψη µέρισµα ήταν πάνω από είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευρώ και µέχρι σαράντα τέσσερις χιλιάδες είκοσι πέντε (44.025) ευρώ και ποσό τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια (4.400) ευρώ, εφόσον το υπόψη µέρισµα υπερέβαινε τα σαράντα τέσσερις χιλιάδες είκοσι πέντε (44.025) ευρώ». 6. Στην υποπερίπτωση ββ της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 η φράση «πεντακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «χίλια τετρακόσια εβδοµήντα (1.470) ευρώ». 7. Στην περίπτωση ε της παραγράφου 1 του άρθρου 10 η φράση «ένα εκατοµµύριο ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «δύο χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε (2.935) ευρώ». 8. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 10 η φράση «διακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «πεντακόσια ενενήντα (590) ευρώ». 9. Στην περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 10η φράση «εκατό χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «διακόσια ενενήντα πέντε (295) ευρώ». 10. Ο πίνακας της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής: «Ποσό φόρου σε ευρώ Έτη κυκλοφορίας αυτοκινήτου στην Ελλάδα ΘΕΣΕΙΣ Μέχρι και 6 έτη πάνω από 6 και µέχρι13 πάνω από 13 και µέχρι20 πάνω από20 έτη έτη έτη Μέχρι Από 26 µέχρι και Από 39 µέχρι και Από 53 και πάνω » 11. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 η φράση «τετρακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «χίλια εκατόν εβδοµήντα πέντε (1.175) ευρώ». 12. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 η φράση «στις διακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «στα πεντακόσια ενενήντα (590) ευρώ». 13. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 η φράση «ενός εκατοµµυρίου ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «δύο χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε (2.935) ευρώ». 14. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου αρχίζουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2004». Άρθρο 11 - Άλλες διατάξεις συναφείς µε τη φορολογία εισοδήµατος 1. Οι διατάξεις του Ν /1972 (ΦΕΚ 217 Α ) τροποποιούνται ως ακολούθως: α) Στην περίπτωση α του άρθρου 4, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της µε την παράγραφο 7 του άρθρου 11 του Ν. 2579/1998, η φράση «πενήντα εκατοµµυρίων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε ( ) ευρώ». β) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 η φράση «δύο εκατοµµύρια ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «πέντε χιλιάδες οκτακόσια εβδοµήντα (5.870) ευρώ».

8 2. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α ), όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της µε την παράγραφο 8 του άρθρου 11 του Ν. 2579/1998, η φράση «πενήντα εκατοµµυρίων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε ( ) ευρώ». 3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 έχουν εφαρµογή για µετασχηµατισµούς που πραγµατοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2002 και εφεξής. 4. Οι υφιστάµενες κατά την 1η Ιανουαρίου 2002 εταιρίες περιορισµένης ευθύνης, που έχουν προέλθει από µετασχηµατισµό µε βάση τις διατάξεις του Ν /1972, του Ν. 2166/1993 ή του Ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α ), υποχρεούνται να εκφράσουν το εταιρικό κεφάλαιο και την αξία της µερίδας συµµετοχής των εταίρων τους σε ευρώ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις του Ν. 2842/ Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α ) η φράση «τριακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «οκτακοσίων ογδόντα (880) ευρώ». 6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο φόρος επί των πλοίων της δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του παρόντος νόµου υπολογίζεται ετησίως κατά κόρον ολικής χωρητικότητας (GROSS) του πλοίου και καταβάλλεται σε ευρώ µε βάση την ακόλουθη κλίµακα: Κλιµάκιο σε κόρους ολικής χωρητικότητας Φορολογικός Συντελεστής Κλιµακίου σε ευρώ κατά κόρο ολικής χωρητικότητας Φόρος Κλιµακίου (σε ευρώ) Σ Υ Ν Ο Λ Ο Χωρητικότητας φόρου (σε ευρώ) σε κόρους (GROSS) 20 0, , , Για την επιπλέον των εκατό (100) κόρων ολική χωρητικότητα (GROSS), ο φόρος καθορίζεται σε ένα (1) ευρώ κατά κόρον». 7. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του Ν. 27/1975 η λέξη «δραχµών» αντικαθίσταται µε τη λέξη «ευρώ». 8. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 16 του Ν. 27/1975 οι λέξεις «δραχµάς» αντικαθίσταται µε τη λέξη «ευρώ». 9. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του Ν. 27/1975 οι λέξεις «δραχµάς» και «δραχµών» αντικαθίστανται µε τη λέξη «ευρώ». 10. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν. 27/1975 η λέξη «δραχµάς» αντικαθίσταται µε τη λέξη «ευρώ». 11. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 η λέξη «δραχµές» αντικαθίσταται µε τη λέξη «ευρώ». 12. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν. 29/1975 (ΦΕΚ 75 Α ) η λέξη «δραχµών» αντικαθίσταται µε τη λέξη «ευρώ». 13. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Ν. 29/1975 οι λέξεις «δραχµάς» και «δραχµών» αντικαθίστανται µε τη λέξη «ευρώ». 14. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του π.δ. 100/1998 (ΦΕΚ 96 Α ) η φράση «διακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «εξακόσια (600) ευρώ». Άρθρο 12 - Ρυθµίσεις στη φορολογία κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από λαχεία 1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του Ν.. 118/1973 (ΦΕΚ 202 Α ) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Τα δικαιώµατα των συµβολαιογράφων και υποθηκοφυλάκων, τα οποία περιορίζονται στο ένα πέµπτο (1/5) αυτών που καθορίζονται κάθε φορά, δεν µπορούν να είναι ανώτερα των πέντε (5) ευρώ κατά περίπτωση και βαρύνουν αυτόν που µεταβιβάζει ή εκχωρεί». 2. Η περίπτωση δ του άρθρου 22 του Ν.. 118/1973 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «δ) Τα έξοδα κηδείας του κληρονοµούµενου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν δικαιολογητικά, για έξοδα κηδείας εκπίπτει ποσό χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Το ποσό αυτό µπορεί να αυξάνεται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως». 3. Το άρθρο 27 του ν.δ.118/1973 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 27 Ειδικές εκπτώσεις από κάθε µερίδα αιτία θανάτου Σε περίπτωση κτήσης περιουσίας, της οποίας δικαιούχοι είναι οι ανιόντες, οι κατιόντες, η χήρα του κληρονοµούµενου, οι ανήλικοι άρρενες αδελφοί αυτού ή οι άγαµες αδελφές του, εκπίπτει από τη µερίδα καθενός από αυτούς και δεν υποβάλλεται σε φόρο, ποσό χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ αν ο κληρονοµούµενος, που βρισκόταν κάτω από τις σηµαίες του Ελληνικού Κράτους, απεβίωσε κατά τη διάρκεια του διεξαγόµενου από αυτό πολέµου ή µέσα σε ένα έτος συνεπεία τραυµάτων ή κακουχιών, τις οποίες υπέστη κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των εχθροπραξιών ή σε αιχµαλωσία ή απεβίωσε µέσα σε ένα έτος από την απελευθέρωσή του συνεπεία κακουχιών στην αιχµαλωσία. Τα ανωτέρω περιστατικά αποδεικνύονται µε πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση στρατιωτικής ή αστυνοµικής αρχής». 4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του Ν.. 118/1973, όπως τροποποιήθηκαν µε την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του Ν. 2892/2001 (ΦΕΚ 46 Α ), αντικαθίστανται ως ακολούθως: «1. Οι κληρονόµοι ή κληροδόχοι, ανάλογα µε τη συγγενική τους σχέση προς τον κληρονοµούµενο, κατατάσσονται στις επόµενες τέσσερις (4) κατηγορίες. Για καθεµία από τις κατηγορίες αυτές ισχύει χωριστή φορολογική κλίµακα ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Για κληρονοµική µερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε: α) σύζυγο του κληρονοµούµενου, β) κατιόντες πρώτου βαθµού (τέκνα από νόµιµο γάµο, τέκνα χωρίς γάµο έναντι της µητέρας, αναγνωρισθέντα εκουσίως ή δικαστικώς έναντι του πατέρα, νοµιµοποιηθέντα µε επιγενόµενο γάµο ή δικαστικώς έναντι και των δύο γονέων), γ) ανιόντες εξ αίµατος πρώτου βαθµού. Κλιµάκια Συντελεστής Κλιµακίου (%) Φόρος κλιµακίου Φορολογητέα περιουσία Φόρος που αναλογεί Υπερβάλλον 25 Αν οι κληρονόµοι ή κληροδόχοι είναι ανήλικα τέκνα του κληρονοµούµενου, εφόσον η αξία της κληρονοµικής µερίδας είναι: α) µέχρι και ευρώ, ο φόρος που αναλογεί µειώνεται κατά 60% και β) από έως και ευρώ, ο φόρος που αναλογεί µειώνεται κατά 30%. Οι πιο πάνω διατάξεις, που προβλέπουν µείωση του φόρου για τα ανήλικα τέκνα του κληρονοµούµενου, δεν εφαρµόζονται σε κτήσεις δωρεάς εν ζωή ή αιτία θανάτου (ή προίκας), καθώς και στις περιουσιακές παροχές των γονέων προς τα τέκνα τους κατά το άρθρο 1509 του Α.Κ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β Για κληρονοµική µερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε: α) κατιόντες δεύτερου και επόµενων βαθµών, β) ανιόντες δεύτερου και επόµενων βαθµών, γ) εκουσίως ή δικαστικώς αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι των ανιόντων του πατέρα που τα αναγνώρισε, δ) κατιόντες του αναγνωρισθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος και των ανιόντων αυτού, ε) αδελφούς (αµφιθαλείς ή ετεροθαλείς) και στ) συγγενείς εξ αίµατος τρίτου βαθµού εκ πλαγίου.

9 Κλιµάκια Συντελεστής Κλιµακίου (%) Φόρος κλιµακίου Φορολογητέα περιουσία Φόρος που αναλογεί Υπερβάλλον 35 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Για κληρονοµική µερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε: α) πατριούς και µητριές, β) τέκνα από προηγούµενο γάµο του συζύγου, γ) τέκνα εξ αγχιστείας (γαµπρούς νύφες), δ) ανιόντες εξ αγχιστείας (πεθερό πεθερά). Κλιµάκια Συντελεστής Κλιµακίου (%) Φόρος κλιµακίου Φορολογητέα περιουσία Φόρος που αναλογεί Υπερβάλλον 50 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Για κληρονοµική µερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε οποιονδήποτε άλλον εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας συγγενή του κληρονοµούµενου ή εξωτικό. Κλιµάκια Συντελεστής Κλιµακίου (%) Φόρος κλιµακίου Φορολογητέα περιουσία Φόρος που αναλογεί Υπερβάλλον 60 Στο ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση τις πιο πάνω κλίµακες περιλαµβάνεται ο φόρος υπέρ του ηµοσίου και οι πρόσθετοι σε αυτόν φόροι: α) 3% υπέρ δήµων και κοινοτήτων, που προβλέπεται από τις διατάξεις του β.δ. 24/ (ΦΕΚ 171 Α ) και β) 7% υπέρ νοµαρχιακών ταµείων οδοποιίας, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3155/1995 (ΦΕΚ 63 Α ). Η απόδοση των φόρων υπέρ τρίτων γίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 81 του παρόντος». «Όταν ο κληρονόµος ή κληροδόχος έχει αναπηρία τουλάχιστον 67%, ο φόρος που αναλογεί στη µέχρι εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες ( ) ευρώ αξία της κληρονοµικής µερίδας ή κληροδοσίας µειώνεται κατά 60%». 5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 42 του ν.δ.118/1973 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Επίσης δεν οφείλεται φόρος, όταν η επιπλέον έκταση δεν υπερβαίνει το ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της έκτασης που αναγράφεται στο συµβόλαιο που επαναλαµβάνεται και η αξία του ποσοστού αυτού δεν υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ». 6. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 60 του ν.δ.118/1973, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Τα κέρδη που προκύπτουν από: α) κάθε λαχειοφόρο οµολογία ή κάθε γραµµάτιο λαχείου ή λαχειοφόρου αγοράς και β) κάθε στήλη δελτίου προγνωστικών αγώνων ποδοσφαίρου (ΠΡΟΟ), ανεξάρτητα από τον αριθµό των δικαιούχων τους, µετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, υποβάλλονται σε φόρο που ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)». 7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 72 του ν.δ.118/1973, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «4. Σε περίπτωση υποβολής συµπληρωµατικής δήλωσης ως προς την έκταση µεταβιβασθέντος ακινήτου, µετά την οριστική περαίωση της υπόθεσης ή µετά την πάροδο της προθεσµίας των εξήντα (60) ηµερών, που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α ), όπως ισχύει, από τον υπόχρεο σε φόρο ή τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους αυτού, επιβάλλεται φόρος για την κατά το χρόνο της υποβολής της συµπληρωµατικής δήλωσης αξία της επιπλέον έκτασης. εν επιβάλλεται φόρος αν η διαφορά µεταξύ της έκτασης, όπως αυτή προσδιορίστηκε οριστικά, και της πραγµατικής που προκύπτει µετά από νεότερη καταµέτρηση, δεν υπερβαίνει το ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) αυτής που οριστικά προσδιορίστηκε και η αξία του ποσοστού αυτού δεν υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ». 8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 76 του ν.δ.118/1973 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. εν εκδίδεται πράξη εάν η δήλωση κρίθηκε ειλικρινής ή το ποσό του φόρου δεν υπερβαίνει τα τριάντα (30) ευρώ κατά κληρονοµική µερίδα ή κληροδοσία». 9. Στο άρθρο 81 του ν.δ.118/1973 προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως ακολούθως: «4. εν ενεργείται βεβαίωση στις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες (.Ο.Υ.) του φόρου της αιτία θανάτου κτήσης, εφόσον το οφειλόµενο κατά οφειλέτη ποσό δεν υπερβαίνει τα τριάντα (30) ευρώ». 10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 82 του ν.δ.118/1973, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Ο φόρος που βεβαιώνεται: α) Μετά από δήλωση ή πράξη προσδιορισµού φόρου, που έγινε οριστική λόγω µη άσκησης ή εκπρόθεσµης άσκησης προσφυγής, καταβάλλεται σε είκοσι τέσσερις (24) ίσες µηνιαίες δόσεις, µε τον περιορισµό ότι κάθε δόση δεν είναι µικρότερη των τριακοσίων (300) ευρώ, εκτός της τελευταίας. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του επόµενου από τη βεβαίωση µήνα και οι υπόλοιπες µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα των µηνών που ακολουθούν. β) Μετά από διοικητική επίλυση της διαφοράς και την καταβολή του ενός πέµπτου (1/5), το υπόλοιπο καταβάλλεται σε είκοσι τέσσερις (24) ίσες µηνιαίες δόσεις, µε τον περιορισµό ότι κάθε δόση δεν είναι µικρότερη των τριακοσίων (300) ευρώ, εκτός της τελευταίας. γ) Μετά από απόφαση διοικητικού δικαστηρίου ή δικαστικό συµβιβασµό, καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες µηνιαίες δόσεις. Η κάθε δόση, εκτός από την τελευταία, δεν µπορεί να είναι µικρότερη των τριακοσίων (300) ευρώ. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του επόµενου µήνα από τη βεβαίωση ή την υπογραφή του πρακτικού και οι υπόλοιπες µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα των µηνών που ακολουθούν». 11. Η παράγραφος 5 του άρθρου 107 του ν.δ.118/1973 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «5. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η απόδοση χρηµατικών ποσών µέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, κατά δικαιούχο, χωρίς την προσκόµιση του κατά τα άνω πιστοποιητικού, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτός που καταβάλλει το ποσό που οφείλεται θα ενηµερώσει σχετικά, χωρίς καµία καθυστέρηση, τον προϊστάµενο της αρµόδιας κατά τα άρθρα 66 και 87 δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας. Το ποσό αυτό µπορεί να αυξάνεται κάθε φορά µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, οι οποίες θα δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως».

10 12. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 814/1978 (ΦΕΚ 144 Α ), µέχρι την περίπτωση α, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 2873/2000, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Από την αγοραία αξία κάθε στρέµµατος µεταβιβαζόµενης αιτία θανάτου γεωργικής ή κτηνοτροφικής έκτασης, µαζί µε τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται πάνω σε αυτήν και εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκµετάλλευσή της, και εφόσον η αξία αυτή δεν υπερβαίνει τα επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ, δεν φορολογείται το µέχρι τρεισήµισι χιλιάδες (3.500) ευρώ τµήµα της για κάθε κληρονόµο ή κληροδόχο και συνολικά για ποσό µέχρι εκατόν είκοσι χιλιάδες ( ) ευρώ και µέχρι εκατό (100) στρέµµατα µεταβιβαζόµενης έκτασης, εάν:». 13. Το δεύτερο εδάφιο µετά την περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 814/1978, µέχρι την περίπτωση α, όπως αυτό προστέθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν. 2520/1997 (ΦΕΚ 173 Α ) και τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2873/2000, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Από την αγοραία αξία κάθε στρέµµατος µεταβιβαζόµενης λόγω κληρονοµικής διαδοχής γεωργικής ή κτηνοτροφικής έκτασης, µαζί µε τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται πάνω σε αυτή και εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκµετάλλευσή της, δεν φορολογείται ποσό που ισούται µε το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) της ανά στρέµµα αξίας µεταβιβαζόµενης έκτασης για κάθε κληρονόµο ή κληροδόχο και συνολικά για ποσό µέχρι πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες ( ) ευρώ και για µέχρι εκατόν είκοσι (120) στρέµµατα µεταβιβαζόµενης έκτασης, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:». 14. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 1591/1986 (ΦΕΚ 50 Α ), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 2892/2001, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Η κατά το προηγούµενο εδάφιο απαλλαγή παρέχεται για ποσό αγοραίας αξίας οικίας ή διαµερίσµατος µέχρι σαράντα δύο χιλιάδες (42.000) ευρώ για κάθε κληρονόµο ή κληροδόχο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά είκοσι µία χιλιάδες (21.000) ευρώ για το σύζυγο και καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά του κληρονόµου ή κληροδόχου και κατά είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόµενα τέκνα του, εφόσον στον δικαιούχο κληρονόµο ή κληροδόχο περιέρχεται µία µόνο οικία ή ένα διαµέρισµα εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου». 15. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του δεύτερου άρθρου του Ν. 1329/1983 (ΦΕΚ 25 Α ), όπως τροποποιήθηκαν µε την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του Ν. 2892/2001, αντικαθίστανται ως ακολούθως: «Περιουσιακές παροχές γονέων προς τα τέκνα τους, που γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1509 του Α.Κ., υπόκεινται στο µισό του φόρου δωρεών µέχρι το ποσό των ογδόντα δύο χιλιάδων (82.000) ευρώ, αυτοτελώς για κάθε γονέα. Το ποσό αυτό αυξάνεται σε εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες ( ) ευρώ, όταν ο ένας από τους γονείς έχει αποβιώσει. Στα πιο πάνω ποσά συνυπολογίζονται οι προγενέστερες δωρεές ή γονικές παροχές των γονέων προς τα τέκνα τους που έχουν υπαχθεί σε φόρο και όχι τα απαλλασσόµενα ποσά». 16. Η παράγραφος 6 του άρθρου 23 του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α ), όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Ν. 2892/2001, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «6. Αν µεταβιβασθεί µε γονική παροχή οικία, διαµέρισµα ή οικόπεδο, εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που τάσσει το άρθρο 17 του Ν. 1591/1986, δεν υπόκειται σε φόρο ποσό επτά χιλιάδων εκατό (7.100) ευρώ για τον δικαιούχο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για το σύζυγο και καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του δικαιούχου και κατά επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόµενα τέκνα του. Αν ο δικαιούχος της γονικής παροχής παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67%, η απαλλαγή ανέρχεται στο µισό της φορολογητέας αξίας του ακινήτου και δεν µπορεί να υπερβεί τις εβδοµήντα µία χιλιάδες (71.000) ευρώ». 17. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του Α.Ν. 142/1967 (ΦΕΚ 160 Α ), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Το ποσό που βεβαιώνεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου, εισπράττεται σε έξι (6) ίσες µηνιαίες δόσεις, µε τον περιορισµό ότι κάθε δόση δεν θα είναι µικρότερη των τριακοσίων (300) ευρώ, εκτός της τελευταίας. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του επόµενου από τη βεβαίωση µήνα και οι υπόλοιπες µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα των µηνών που ακολουθούν. Με την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου βεβαιώνεται ή διαγράφεται κατά περίπτωση η διαφορά του φόρου, που προκύπτει µε βάση την απόφαση αυτήν». 18. Η παράγραφος 4 του άρθρου 173 του Ν.. 210/1973 (ΦΕΚ 277 Α ) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «4. Για τη µεταβίβαση δικαιωµάτων µεταλλειοκτησίας και δικαιωµάτων που απορρέουν από άδεια µεταλλευτικών ερευνών αιτία δωρεάς, ο φόρος δωρεάς υπολογίζεται σε πενήντα (50) ευρώ ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο ή κλάσµα αυτού επί της εκτάσεως του µεταλλείου ή του χώρου της άδειας µεταλλευτικών ερευνών». Άρθρο 13 - Ρυθµίσεις στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων 1. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Α.Ν. 1521/1950 (ΦΕΚ 245 Α ) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «εν οφείλεται φόρος όταν η επιπλέον έκταση δεν υπερβαίνει το ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της έκτασης που αναγράφεται στο συµβόλαιο που επαναλαµβάνεται ή διορθώνεται και η αξία του ποσοστού αυτού δεν υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ». 2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του Α.Ν. 1521/1950 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «εν οφείλεται φόρος αν η επιπλέον έκταση δεν υπερβαίνει το ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της έκτασης που αναγράφεται στον αρχικό τίτλο κτήσης και η αξία του ποσοστού αυτού δεν υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ». 3. Η περίπτωση Γ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Α.Ν. 1521/1950 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Σε κάθε άλλη περίπτωση σε 7% για το µέχρι δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ τµήµα της αξίας και σε 9% για το πέραν του ποσού αυτού τµήµα της». 4. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α) της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του Α.Ν. 1521/1950 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «α) µε βάση φύλλο ελέγχου, που έγινε οριστικό λόγω µη άσκησης ή εκπρόθεσµης άσκησης προσφυγής, καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες µηνιαίες δόσεις µε τον περιορισµό ότι κάθε δόση δεν είναι µικρότερη των τριακοσίων (300) ευρώ εκτός της τελευταίας». 5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β) της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του Α.Ν. 1521/1950 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «β) Μετά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς και την καταβολή του ενός πέµπτου (1/5), το υπόλοιπο καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες µηνιαίες δόσεις, µε τον περιορισµό ότι κάθε δόση δεν είναι µικρότερη των τριακοσίων (300) ευρώ εκτός της τελευταίας». 6. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ) της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του Α.Ν. 1521/1950 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «γ) Με βάση απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, καταβάλλεται σε δύο ίσες µηνιαίες δόσεις, µε τον περιορισµό ότι το συνολικό ποσό του φόρου δεν είναι µικρότερο των τριακοσίων (300) ευρώ εκτός της τελευταίας». 7. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β) της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Α.Ν. 1521/1950 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Επί των µεταβιβάσεων τούτων επιβάλλεται πάγιο τέλος χαρτοσήµου πενήντα λεπτών (0,50) ευρώ για κάθε συµβόλαιο και για κάθε αίτηση µεταγραφής αυτού». 8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Ν. 1078/1980 (ΦΕΚ 238 Α ), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Η απαλλαγή που προβλέπεται από την προηγούµενη παράγραφο παρέχεται: α) Για αγορά οικίας ή διαµερίσµατος από άγαµο µέχρι ποσού αξίας εξήντα δύο χιλιάδων (62.000) ευρώ. β) Για αγορά οικίας ή διαµερίσµατος από έγγαµο µέχρι ποσού αξίας ενενήντα επτά χιλιάδων (97.000) ευρώ.

11 Η απαλλαγή που δικαιούται ο έγγαµος προσαυξάνεται κατά είκοσι χιλιάδες εξακόσια (20.600) ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά τριάντα χιλιάδες(30.000) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόµενα τέκνα του. γ) Για αγορά οικοπέδου από άγαµο µέχρι ποσού αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, ενώ από έγγαµο µέχρι ποσού αξίας πενήντα τριών χιλιάδων (53.000) ευρώ. Η αξία αυτή για τον έγγαµο προσαυξάνεται κατά επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά οκτώ χιλιάδες οκτακόσια (8.800) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόµενα τέκνα του». 9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Ν. 634/1977 (ΦΕΚ 186 Α ), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Συµβάσεις αγοράς ή ανταλλαγής κυριότητας γεωργικών και κτηνοτροφικών εκτάσεων, µαζί µε τις εγκαταστάσεις τους, που εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκµετάλλευσή τους, εφόσον η κατά στρέµµα αγοραία αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600) ευρώ, απαλλάσσονται από το φόρο µεταβίβασης ακινήτων, για το κατά στρέµµα τµήµα της αγοραίας αξίας τους µέχρι το ποσό των χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ και µέχρι και εµβαδόν πενήντα (50) στρεµµάτων συνολικά για κάθε αγοραστή, είτε οι συµβάσεις γίνονται µε µια είτε µε περισσότερες συµβολαιογραφικές πράξεις». 10. Το έβδοµο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν.634/1977 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Σε συµβάσεις αγοράς ή ανταλλαγής της κυριότητας γεωργικών και κτηνοτροφικών εκτάσεων, µαζί µε τις εγκαταστάσεις τους, που εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκµετάλλευσή τους, απαλλάσσεται από το φόρο µεταβίβασης ακινήτων ποσό ίσο µε το ποσοστό εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) της ανά στρέµµα αξίας µεταβιβαζόµενης έκτασης και µέχρι εκατόν είκοσι (120) στρέµµατα αυτής και για πεντακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ( ) ευρώ κατά ανώτατο όριο για κάθε αγοραστή, είτε οι συµβάσεις συνάπτονται µε µια είτε µε περισσότερες συµβολαιογραφικές πράξεις, εφόσον η µεταβίβαση γίνεται σε νέο κατά κύρια απασχόληση αγρότη ηλικίας µέχρι σαράντα (40) ετών». Άρθρο 14 - Ρυθµίσεις στη φορολογία µεγάλης ακίνητης περιουσίας 1. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α ) µέχρι και την περίπτωση α, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: «Από τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, µετά την αφαίρεση των χρεών που ορίζονται στην παράγραφο 1, παραµένει αφορολόγητο ποσό διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ( ) ευρώ για τα φυσικά και τα νοµικά πρόσωπα. εν φορολογούνται οι σύζυγοι αν η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας και των δύο είναι τετρακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες διακόσια ( ) ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά εξήντα µία χιλιάδες εξακόσια πενήντα (61.650) ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα παιδιά τους και κατά εβδοµήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια (73.400) ευρώ για καθένα από τα επόµενα ανήλικα παιδιά τους. Σε περίπτωση θανάτου ή διαζυγίου, το αφορολόγητο ποσό του επιζώντος ή διαζευγµένου συζύγου προσαυξάνεται κατά εξήντα µια χιλιάδες εξακόσια πενήντα (61.650) ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα παιδιά του και κατά εβδοµήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια (73.400) ευρώ για καθένα από τα επόµενα ανήλικα παιδιά του, των οποίων έχει τη γονική µέριµνα. Για τα ηµεδαπά και τα αλλοδαπά µε τον όρο της αµοιβαιότητας νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν αποδεδειγµένα σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς, καθώς και για τα ηµεδαπά κοινωφελή ιδρύµατα, το αφορολόγητο ποσό ορίζεται σε εξακόσιες επτά χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα ( ) ευρώ. Μετά τον υπολογισµό των παραπάνω αφορολόγητων ορίων, το υπόλοιπο υποβάλλεται σε φόρο: α) Για τα φυσικά πρόσωπα σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα: ΚΛΙΜΑΚΙΑ Φορολογικοί Συντελεστές % ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ ,00 0,3 440, ,00 440, ,00 0,4 587, , , ,00 0,5 733, , , ,00 0, , , , ,00 0, , , ,50 ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝ 0,8 «2. Η περίπτωση α της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του Ν. 2459/1997, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «α) Τα φυσικά πρόσωπα που η αξία της ακίνητης περιουσίας τους υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ( ) ευρώ. Σε περίπτωση συζύγων η αξία της περιουσίας και των δύο υπερβαίνει το ποσό των τετρακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων διακοσίων ( ) ευρώ». Άρθρο 15 - Μεταβατικές διατάξεις στη φορολογία κεφαλαίου Σε υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου, για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε πριν την 1η Ιανουαρίου 2002, η υποβολή και ο έλεγχος των δηλώσεων και η εκκαθάριση των οικείων φόρων γίνεται µε τη χρήση του σταθερού µετατροπέα του ευρώ. Άρθρο 16 - Ρυθµίσεις στο φόρο προστιθέµενης αξίας Οι διατάξεις του κώδικα Φ.Π.Α. του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α ) αντικαθίστανται ως εξής: 1. Στην περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 7 η φράση «δραχµών τριών χιλιάδων (3.000)» αντικαθίσταται από τη φράση «δέκα (10) ευρώ». 2. Στην περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 η φράση « δρχ». αντικαθίσταται από τη φράση « ευρώ». 3. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 13 η φράση «δραχµών » αντικαθίσταται από τη φράση « ευρώ». 4. Στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 13 η φράση «δραχµών » αντικαθίσταται από τη φράση « ευρώ». Η φράση «δραχµών » αντικαθίσταται από τη φράση « ευρώ». 5. Στην περίπτωση ε της παραγράφου 3 του άρθρου 17 η φράση «του ενός εκατοµµυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται από τη φράση «των ευρώ». 6. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 19 η φράση «για τον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας λαµβάνεται υπόψη η ισοτιµία του νοµίσµατος αυτού προς τη δραχµή» αντικαθίσταται από τη φράση «το οποίο δεν έχει ενταχθεί στη ζώνη ευρώ, για τον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας λαµβάνεται υπόψη η ισοτιµία του νοµίσµατος αυτού προς το ευρώ». 7. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 20 η φράση «προς τη δραχµή» αντικαθίσταται από τη φράση «προς το ευρώ». 8. Στο έκτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 24 η φράση «σε εθνικό νόµισµα» διαγράφεται. 9. Στην περίπτωση α και υποπερίπτωση γγ της παραγράφου 1 του άρθρου 28 η φράση «ισόποσο των δραχµών » αντικαθίσταται από τη φράση «το ποσό των ευρώ». 10. Στην περίπτωση ε της παραγράφου 2 του άρθρου 30 η φράση «δραχµών τριών χιλιάδων (3.000)» αντικαθίσταται από τη φράση «δέκα (10) ευρώ». 11. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 31 η φράση «δραχµών δέκα χιλιάδων (10.000)» αντικαθίσταται από τη φράση «30 ευρώ». 12. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 33 η φράση «δραχµών τριών χιλιάδων (3.000)» αντικαθίσταται από τη φράση «10 ευρώ». 13. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 33 η φράση «δραχµών δέκα χιλιάδων (10.000)» αντικαθίσταται από τη φράση «30 ευρώ».

12 14. Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 37 η φράση «δραχµών πεντακοσίων χιλιάδων ( )» αντικαθίσταται από τη φράση «χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ». 15. Στο πρώτο εδάφιο (δεύτερη σειρά) της παραγράφου 2 του άρθρου 38 η φράση «1.000 δραχµών» αντικαθίσταται από τη φράση «3 ευρώ». 16. Στο πρώτο εδάφιο (τέταρτη σειρά) της παραγράφου 2 του άρθρου 38 η φράση «1.000 δρχ». αντικαθίσταται από τη φράση «3 ευρώ». 17. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 49 η φράση «τις χίλιες (1.000) δραχµές» αντικαθίσταται από τη φράση «τα 3 ευρώ». 18. Στην περίπτωση β και υποπερίπτωση δδ της παραγράφου 2 του άρθρου 54 η φράση «εκατό χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται από τη φράση «300 ευρώ». Όπου στο Ν. 2859/2000 αναφέρεται η λέξη «δραχµή» ή «εθνικό νόµισµα» εκλαµβάνεται ως «ευρώ». Άρθρο 17 - Ρυθµίσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 1. Τα δραχµικά όρια, που αναφέρονται στις διατάξεις του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α ) µετατρέπονται σε ευρώ και αναπροσαρµόζονται κατά περίπτωση, ως εξής: α) Τα όρια της παραγράφου 5 του άρθρου 2, των δραχµών και δραχµών σε και ευρώ αντίστοιχα. β) Τα όρια της παραγράφου 7 του άρθρου 4, των δραχµών και δραχµών σε και ευρώ αντίστοιχα. γ) Τα όρια του άρθρου 8: γα) των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου 8 των δραχµών σε ευρώ, γβ) της παραγράφου 2 του άρθρου 8, των δραχµών και δραχµών σε και ευρώ, αντίστοιχα, και γγ) της παραγράφου 6 του άρθρου 8, του δραχµών σε ευρώ. δ) Το όριο της περίπτωσης γ της παραγράφου 16 του άρθρου 12, των δραχµών σε 50 ευρώ. ε) Τα όρια των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 13, των δραχµών, των δραχµών και των δραχµών σε 30, 15 και ευρώ, αντίστοιχα. στ) Το όριο της παραγράφου 3 του άρθρου 15 των δραχµών σε 30 ευρώ. ζ) Το όριο της παραγράφου 1 του άρθρου 20, των δραχµών σε 50 ευρώ. η) Τα όρια της περίπτωσης ι της παραγράφου 2 και της περίπτωσης α της παραγράφου 8 του άρθρου 36, των δραχµών και των δραχµών σε και ευρώ, αντίστοιχα. 2. Το όριο των δραχµών του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 42 Α ), όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 6 του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000, µετατρέπεται και αναπροσαρµόζεται σε ευρώ. Άρθρο 18 - Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίων εσόδων Οι διατάξεις του Ν.. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α ) «Περί Κώδικος Εισπράξεως ηµοσίων Εσόδων» (Κ.Ε..Ε.), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: α) Στην περίπτωση α της παραγράφου 4 του άρθρου 6, όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 5 του άρθρου 17 του Ν. 2753/1999, η φράση «.. τις πεντακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές». αντικαθίσταται µε τη φράση «τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ». β) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής: «Εάν η αξία των κατεσχηµένων, κατά την εν τη εκθέσει κατασχέσεως εκτίµησιν, δεν υπερβαίνη τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, τον πλειστηριασµόν δύναται να ενεργήση και οιοσδήποτε εκ των υπαλλήλων του Ταµείου, παρουσία όµως δηµοσίου υπαλλήλου ή ηµοτικού ή Κοινοτικού συµβούλου ή υπαλλήλου οργανισµού τοπικής αυτοδιοικήσεως ή αστυνοµικού οργάνου». γ) Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής: «1.α) εφ όσον η επιτευχθείσα τελευταία προσφορά δεν υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, είναι δε ταυτοχρόνως ανωτέρα του ηµίσεος της κατά την έκθεσιν κατασχέσεως εκτιµηθείσης αξίας των πλειστηριαζοµένων κινητών». δ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 28 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Αι αναγγελίαι των τρίτων, πλην των αναγοµένων εις απαιτήσεις, ενεχυρούχους δεν λαµβάνονται υπ όψιν κατά την διανοµήν αν το πλειστηρίασµα είναι έλαττον των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και δεν επαρκή δια την ικανοποίησιν του συνόλου των απαιτήσεων του ηµοσίου, εν αις και αι κατά την προηγουµένην παράγραφον αναγγελθείσαι τοιαύται του ηµοσίου». ε) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α και το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 29 αντικαθίστανται ως εξής: «α) Εάν το επιτευχθέν πλειστηρίασµα δεν υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ και δεν υπάρχουν αναγγελίαι ενεχυρούχων δανειστών εξοφλεί εκ του πλειστηριάσµατος τα δικαιώµατα και έξοδα εκτελέσεως και το εκ του υπολοίπου καλυπτόµενον µέρος των χρεών προς το ηµόσιον». «β) Εάν το επιτευχθέν πλειστηρίασµα υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ και δεν ανηγγέλθησαν δανεισταί, εξοφλεί εκ τούτου τα δικαιώµατα και έξοδα εκτελέσεως και τα χρέη προς το ηµόσιον, τυχόν δε υπόλοιπο τούτου αποδίδεται εις τον καθ ου ο πλειστηριασµός». στ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 30, όπως αναριθµήθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του Ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α ), αντικαθίσταται ως εξής: «5. Εάν η αξία των κατασχεθέντων κινητών πραγµάτων δεν υπερβαίνη το ποσόν των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, πάσα άλλη µεταγενεστέρα κατάσχεσις, πλην των υπό του ηµοσίου και δια τα προς αυτό οφειλόµενα ποσά επιβαλλοµένων, είναι αυτοδικαίως άκυρος». ζ) Το άρθρο 59 αντικαθίσταται ως εξής: «Έφεσις κατά της οριστικής αποφάσεως του Μονοµελούς Πρωτοδικείου επιτρέπεται εάν το πλειστηρίασµα υπερβαίνη το ποσόν των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ». η) Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 74 αντικαθίστανται ως εξής: «Αρµόδια προς εκδίκαση της ως άνω ανακοπής είναι τα Πολιτικά ικαστήρια. Η κατά τόπο και καθ ύλην αρµοδιότης αυτών, αναλόγως της αξίας των κατασχεθέντων κατά τον γενόµενο προσδιορισµό από τον ανακόπτοντα, προσδιορίζονται κατά τις γενικές διατάξεις του Κώδικος Πολιτικής ικονοµίας». θ) Στην περίπτωση Ι και το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ΙΙ της παραγράφου 1 του άρθρου 82, όπως η παράγραφος αυτή τέθηκε µετά την αντικατάστασή της µε την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 2648/1998 και την παράγραφο 6 του άρθρου 17 του Ν. 2753/1999, η φράση «πεντακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές.». αντικαθίσταται µε τη φράση «χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ». Άρθρο 19 - Συναφείς ρυθµίσεις µε θέµατα δηµοσίων εσόδων 1. Στην περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του Ν. 2065/1992, όπως η περίπτωση αυτή τέθηκε µετά την αντικατάστασή της µε την παράγραφο 5 του άρθρου 33 του Ν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α ) και την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ

13 179 Α ), η φράση «πάνω από τρία εκατοµµύρια ( ) δραχµές ή πάνω από ένα εκατοµµύριο ( ) δραχµές» αντικαθίσταται από τη φράση «πάνω από εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ ή πάνω από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ». 2.α. Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Ν. 2523/1997, η φράση «το ένα εκατοµµύριο ( ) δραχµές» αντικαθίσταται από τη φράση «τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ». β. Στην περίπτωση α και την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Ν. 2523/1997, η φράση «τα δύο εκατοµµύρια ( ) δραχµές» αντικαθίσταται από τη φράση «τα έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ». γ. Στην περίπτωση β και το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Ν. 2523/1997, η φράση «τα τρία εκατοµµύρια ( ) δραχµές» αντικαθίσταται από τη φράση «τα εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ». δ. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Ν. 2523/1997, η φράση «και τα τέσσερα εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται από τη φράση «και τα δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) ευρώ». 3. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 39 του Ν. 2065/1992, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 11 του άρθρου 22 του Ν. 2523/1997 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17 του Ν. 2579/1998, η φράση «... τις τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχµές» αντικαθίσταται από τη φράση «τα εκατόν πενήντα (150) ευρώ». 4. Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Ν. 2648/1998 η φράση «... τριάντα εκατοµµυρίων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται από τη φράση «εκατό χιλιάδων ( ) ευρώ» και στην περίπτωση β της ίδιας παραγράφου η φράση «...τριάντα εκατοµµύρια ( ) δραχµές και µέχρι ποσού εκατό εκατοµµυρίων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται από τη φράση «εκατό χιλιάδες ( ) ευρώ και µέχρι ποσού τριακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ». 5. Στην περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Ν. 2648/1998, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του Ν. 2753/1999, η φράση «... των πεντακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών..». αντικαθίσταται από τη φράση «των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ». 6. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 17 του Ν. 2648/1998 η φράση «... των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχµών..». αντικαθίσταται από τη φράση «εκατόν σαράντα έξι ευρώ και εβδοµήντα τεσσάρων λεπτών (146,74)». 7. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Ν. 2648/1998 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Η αίτηση για τη χορήγηση διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής εξετάζεται από το αρµόδιο όργανο, εφόσον έχει καταβληθεί παράβολο υπέρ του ηµοσίου ως εξής: αξίας δεκαπέντε (15) ευρώ για ποσό οφειλής µέχρι τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, αυξανόµενο, αναλογικώς, κατά δεκαπέντε (15) ευρώ για κάθε επιπλέον ποσό οφειλής τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και µέχρι του ποσού των εννιακοσίων (900) ευρώ, που αποτελεί και το ανώτατο προβλεπόµενο όριο αξίας παραβόλου». 8. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 22 του Ν. 2523/1997, όπως αυτή προστέθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 28 του Ν. 2648/1998, η φράση «των πενήντα εκατοµµυρίων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται από τη φράση «των εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων ( ) ευρώ». 9.α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 των άρθρων 45 και 50 του Ν. 2778/1999 (ΦΕΚ 295 Α ), η φράση «των τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «των ογδόντα οκτώ ευρώ και τεσσάρων λεπτών (88,04)». β. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 11του Ν. 2873/2000, η φράση «των εκατό χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «των διακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (293,47)». γ. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 5, του Ν. 2892/2001, η φράση «των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχµών» αντικαθίσταται µε τη φράση «των πενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (58,69)». Άρθρο 20 - Τέλη κυκλοφορίας ενσωµάτωση σε αυτά εισφορών Τ.Σ.Α. και τελών χαρτοσήµου. 1. Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα αυτοκίνητα οχήµατα, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου µε τις οποίες ορίζεται διαφορετικά, και, λαµβανοµένων υπόψη και των διατάξεων της Οδηγίας 1999/62/ΕΚ ως προς τα βαρέα φορτηγά οχήµατα, ορίζονται ως εξής: Α. Αυτοκίνητα οχήµατα Ιδιωτικής Χρήσης. α) Επιβατικά, δίκυκλες - τρίκυκλες µοτοσικλέτες Κατηγορία Κινητήρας σε κυβ. εκατ. Τέλη Κυκλοφορίας Α ,74 ευρώ Β ,35 ευρώ Γ ,37 ευρώ ,06 ευρώ Ε , ,47 ευρώ ΣΤ και άνω 381,51 ευρώ Για τα Ε.Ι.Χ. ρυµουλκούµενα, ηµιρρυµουλκούµενα (τροχόσπιτα): 73,37 ευρώ. Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαµβάνονται και τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εµποροβιοµηχανικών επιχειρήσεων των εγκαταστηµένων στην Ελλάδα µε βάση τον Α.Ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α ). Επίσης περιλαµβάνονται και τα τύπου Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισµό τους ως επιβατικών ή φορτηγών. β) Φορτηγά αυτοκίνητα και µοτοσικλέτες. Κατηγορία Μικτό βάρος σε χιλιόγραµµα. Τέλη Κυκλοφορίας Α έως ευρώ Β ευρώ Γ ευρώ ευρώ Ε ευρώ ΣΤ και άνω ευρώ Για τα ρυµουλκά (τράκτορ): 205 ευρώ. γ) Λεωφορεία Κατηγορία Θέσεις καθηµένων Τέλη Κυκλοφορίας Α έως ευρώ Β ευρώ Γ 51 και άνω 352 ευρώ δ) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες: 366 ευρώ. Β. Αυτοκίνητα οχήµατα ηµόσιας Χρήσης.

14 α) Επιβατικά (µε ή χωρίς µετρητή): 196,60 ευρώ. β) Φορτηγά αυτοκίνητα και µοτοσικλέτες. Κατηγορία Μικτό βάρος Τέλη σε χιλιόγραµµα. Κυκλοφορίας Α έως ευρώ Β ευρώ Γ ευρώ ευρώ Ε ευρώ ΣΤ και άνω 733 ευρώ Για τα ρυµουλκά (τράκτορ): 205 ευρώ γ) Λεωφορεία. Κατηγορία Θέσεις καθηµένων Τέλη και ορθίων κυκλοφορίας Ι. Αστικά Α έως ευρώ Β 51 και άνω 264 ευρώ ΙΙ. Υπεραστικά Α έως ευρώ Β 51 και άνω 205 ευρώ ΙΙΙ.Τουριστικά έως ευρώ 41 και άνω 410 ευρώ δ) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες: 205 ευρώ. Γ. Για τα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα για κάθε ταξίδι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις ειδικές συµβάσεις της χώρας µας µε άλλα κράτη: 18,30 ευρώ.. Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχηµάτων: 1,90 ευρώ την ηµέρα. Ε. Για τη δοκιµαστική κυκλοφορία των αυτοκινήτων οχηµάτων: α) για µοτοσικλέτες 19 ευρώ β) για λοιπά οχήµατα 95,30 ευρώ. ΣΤ. Τα τέλη κυκλοφορίας των διτρόχων, τριτρόχων µοτοποδηλάτων ορίζονται σε 7,30 ευρώ. 2. α) Τα τέλη κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα οχήµατα που περιγράφονται στην περίπτωση Α.α της παραγράφου 1 είναι αδιαίρετα και οφείλονται για ολόκληρο το έτος ανεξάρτητα από το χρονικό διάστηµα που κυκλοφόρησαν εντός του έτους. Τα οχήµατα αυτά θεωρείται ότι κυκλοφόρησαν για ολόκληρο το έτος εφόσον δεν τεθούν σε ακινησία κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου 22 του Ν. 2367/1953 (ΦΕΚ 82 Α ) για ολόκληρο το έτος. β) Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας για τα λοιπά οχήµατα, µε εξαίρεση τα οχήµατα που περιγράφονται στις περιπτώσεις Ε και ΣΤ της παραγράφου 1, περιορίζονται κατά 50%, εφόσον τα οχήµατα αυτά δεν κυκλοφόρησαν για ολόκληρο ηµερολογιακό εξάµηνο λόγω διαγραφής τους κατά το πρώτο ηµερολογιακό εξάµηνο, θέσης σε κυκλοφορία τους κατά το δεύτερο ηµερολογιακό εξάµηνο ή θέσης σε ακινησία για ολόκληρο ηµερολογιακό εξάµηνο. γ) Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, για τα τέλη κυκλοφορίας και το τυχόν πρόστιµο ευθύνονται εις ολόκληρο όλοι οι συνιδιοκτήτες. 3. Στα ποσά που ορίζονται στην παράγραφο 1 έχουν ενσωµατωθεί και οι εισφορές υπέρ Τ.Σ.Α. που επιβάλλονται, κατά περίπτωση, µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α ) και της περίπτωσης β της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α ), καθώς και τα τέλη χαρτοσήµου και η επ αυτών εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. που επιβάλλονται κατά περίπτωση στις αποδείξεις είσπραξης των εισφορών αυτών και ολόκληρα τα ποσά εισπράττονται ως τέλη κυκλοφορίας. 4. Απαλλαγές από τέλη κυκλοφορίας που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν ως προς τα τέλη κυκλοφορίας που διαµορφώνονται µετά την κατά τα ανωτέρω ενσωµάτωση. 5. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 28 και της παραγράφου 6 του άρθρου 31 του Ν. 2873/2000 εφαρµόζονται για όλα τα ανωτέρω αυτοκίνητα οχήµατα και µοτοσικλέτες µε εξαίρεση τα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα, τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα µε το καθεστώς της προσωρινής χρησιµοποίησης ή της προσωρινής εισαγωγής και τα δίτροχα και τρίτροχα µοτοποδήλατα. Τα πρόστιµα που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές περιορίζονται στο µισό, όχι όµως κάτω των τριάντα (30) ευρώ, µε εξαίρεση τα οχήµατα που περιγράφονται στις διατάξεις της περίπτωσης Αα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Επίσης εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 2093/1992 (ΦΕΚ 181 Α ), όπως ισχύει, που αφορούν το χρόνο προµήθειας του ειδικού σήµατος για τα οχήµατα που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία. Σε περίπτωση µεταβολής οποιουδήποτε οχήµατος µε βάση την οποία µεταβάλλεται το ύψος των τελών κυκλοφορίας τα νέα τέλη οφείλονται από το επόµενο ηµερολογιακό έτος. Για την εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 1 εδάφιο δεύτερο και 2 του άρθρου 18 του Ν. 2367/1953, ως τέλη κυκλοφορίας λαµβάνονται τα τέλη που ορίζονται µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Με την επιφύλαξη των διατάξεων µε τις οποίες ορίζεται διαφορετικά, η προµήθεια του ειδικού σήµατος τελών κυκλοφορίας έτους 2002 θα είναι εµπρόθεσµη εφόσον γίνει: α) για τα οχήµατα που περιγράφονται στην περίπτ. Αα της παραγράφου 1, από 1 Νοεµβρίου µέχρι 14 εκεµβρίου 2001, β) για τα λοιπά οχήµατα από 1 Απριλίου µέχρι και 31 Μαΐου Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονοµικών καθορίζονται τα ποσά που αποδίδονται στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµάτων (Ο.Α.Ε.Ε.) Œ Τ.Σ.Α., λόγω της ενσωµάτωσης, κατά την παράγραφο 3, των δικαιωµάτων του στα κατά περίπτωση επιβαλλόµενα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχηµάτων, ο τρόπος απόδοσης των ποσών αυτών και κάθε άλλη λεπτοµέρεια. Η απόδοση στον Ο.Α.Ε.Ε. - Τ.Σ.Α. των ποσών που καθορίζονται κατά τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο δεν υπόκειται σε τέλη χαρτοσήµου. Τα ποσοστά επί των τελών κυκλοφορίας, που αποδίδονται στους ήµους, τις Κοινότητες και Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, υπολογίζονται στα ποσά που αποµένουν µετά την αφαίρεση των ποσών που αποδίδονται στον Ο.Α.Ε.Ε. Œ Τ.Σ.Α., λόγω της ενσωµάτωσης των εισφορών Τ.Σ.Α. στα τέλη κυκλοφορίας. 7. Για αυτοκίνητο που ανήκε σε θανόντα ανάπηρο, στον οποίο είχε χορηγηθεί απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας λόγω της αναπηρίας του, οι κληρονόµοι, στους οποίους περιέρχεται αυτό, οφείλουν τέλη κυκλοφορίας από το επόµενο του θανάτου του κληρονοµουµένου ηµερολογιακό έτος. 8. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2002, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σ αυτό. Άρθρο 21 - Ρυθµίσεις ελεγκτικών διαδικασιών και διοικητικών και ποινικών κυρώσεων 1. Τα προβλεπόµενα όρια σε δραχµές από τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 2065/1992, της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α ), της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ/τος 179/2000 και των άρθρων 11, 14, 15, 17, 18 και 19 του Ν. 2523/1997, καθορίζονται από σε ευρώ ως εξής : α) του άρθρου 51 του Ν. 2065/1992 σε εκατόν πενήντα χιλιάδες ( ) ευρώ,

15 β) των περιπτώσεων α, β και υποπερίπτωσης γ1 της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 2343/1995, σε ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ της περίπτωσης α, σε ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες ένα ( ) µέχρι εννέα εκατοµµύρια ( ) ευρώ της περίπτωσης β και σε εννέα εκατοµµύρια ένα ( ) ευρώ της υποπερίπτωσης γ1., γ) της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 179/2000 (ΦΕΚ 167 Α ) σε ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ, δ) των περιπτώσεων α και ε της παραγράφου 1 και της περίπτωσης δ της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2523/1997, σε χίλια ( 1000) ευρώ, ε) της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 2523/1997, σε χίλια πεντακόσια ( 1500 ) και δυο χιλιάδες διακόσια πενήντα ( ) ευρώ αντίστοιχα, στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Ν. 2523/1997 σε εκατόν πενήντα χιλιάδες ( ) ευρώ, ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν. 2523/ 1997 σε τρεις χιλιάδες ( ) ευρώ, η) της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του Ν. 2523/1997 σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και εκατόν πενήντα χιλιάδες ( ) ευρώ αντίστοιχα, και της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του Ν. 2523/1997 σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και εκατόν πενήντα χιλιάδες ( ) ευρώ αντίστοιχα, θ) της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Ν. 2523/ 1997, σε τρεις χιλιάδες (3.000 ) ευρώ και εβδοµήντα πέντε χιλιάδες ( ) ευρώ αντίστοιχα, ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Ν. 2523/1997 σε διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες ( ) ευρώ. 2. Για τον προσδιορισµό του ορίου της περίπτωσης στ της προηγούµενης παραγράφου, τα ποσά των φόρων που αφορούν φορολογικές περιόδους ή χρήσεις µέχρι µετατρέπονται σε ευρώ µε βάση την ισοτιµία δραχµής και ευρώ, στρογγυλοποιούµενα στην πλησιέστερη προς τα κάτω µονάδα. 3. α) Τα ποσά προστίµου που προβλέπονται σε δραχµές από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997 καθορίζονται για παραβάσεις που διαπράττονται από και µετά σε εκατόν δεκαεπτά (117) ευρώ µέχρι χίλια εκατόν εβδοµήντα (1.170) ευρώ». β) Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997 αντικαθίστανται ως εξής: «Ειδικά όποιος κατέχει και χρησιµοποιεί αριθµούς φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) περισσότερους από έναν ή αναγράφει στα φορολογικά του στοιχεία καθώς και στις φορολογικές του δηλώσεις αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) που ανήκει σε άλλο πρόσωπο ή που δεν έχει χορηγηθεί σε αυτόν υπόκειται σε πρόστιµο που ορίζεται σε ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές. Από το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε ευρώ και στρογγυλοποιούµενο διαµορφώνεται σε ευρώ». 4. Τα δραχµικά όρια που αναφέρονται στις διατάξεις των προστίµων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997, µετατρέπονται σε ευρώ και αναπροσαρµόζονται, κατά περίπτωση, ως εξής: α) Των υποπεριπτώσεων α.α., α.β., α.γ. της περίπτωσης α της παραγράφου 2 των δραχµών, των δραχµών και δραχµών σε 293, 586 και 880 ευρώ, αντίστοιχα. β) Της περίπτωσης ε της παραγράφου 5 των δραχµών σε 880 ευρώ. γ) Της περίπτωσης ζ της παραγράφου 6 των δραχµών σε ευρώ. δ) Της περίπτωσης ζ της παραγράφου 8 των δραχµών σε 880 ευρώ. ε) Των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 10 των δραχµών σε 880 ευρώ. 5. Για παραβάσεις της φορολογικής νοµοθεσίας που διαπράχθηκαν ή διαπράττονται µέχρι , για τις οποίες προβλέπεται η επιβολή προστίµων σε δραχµές, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις, τα πρόστιµα που επιβάλλονται από και µετά υπολογίζονται σε ευρώ µε βάση την ισοτιµία δραχµής και ευρώ, στρογγυλοποιούµενα στην πλησιέστερη προς τα κάτω µονάδα. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζονται στις περιπτώσεις που µε ειδική διάταξη νόµου προβλέπεται διαφορετικά. 6. Όρια διαφορών φορολογητέας ύλης ή φόρων που ορίζονται σε δραχµές, µε βάση τα οποία επιβάλλονται πρόσθετοι φόροι ή πρόστιµα ή άλλες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις ή επέρχονται οποιεσδήποτε άλλες καθορισµένες από τις φορολογικές διατάξεις συνέπειες, εφόσον αφορούν φορολογικές περιόδους ή χρήσεις µέχρι ή φορολογικές υποχρεώσεις που γεννήθηκαν µέχρι την ηµεροµηνία αυτή, εξακολουθούν να ισχύουν για τις περιπτώσεις αυτές και µετά την ανεξάρτητα αν οι τελικοί καταλογισµοί γίνονται σε ευρώ. 7. Σε ελέγχους που διενεργούνται από το χρόνο έναρξης του οριστικού καθεστώτος του ευρώ και µετά και αφορούν παλαιότερες χρήσεις, η εµφάνιση των σχετικών ποσών και οι κατά περίπτωση υπολογισµοί στις οικείες εκθέσεις ελέγχου και στις εκδιδόµενες καταλογιστικές πράξεις γίνονται σε δραχµές και οι καταλογιζόµενες τελικά στις καταλογιστικές πράξεις διαφορές ποσών και λοιπές επιβαρύνσεις µετατρέπονται σε ευρώ, µε βάση την τελική ισοτιµία δραχµής και ευρώ και µε στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη προς τα κάτω µονάδα. Ειδικά για ελέγχους που αφορούν το µεταβατικό στάδιο εφαρµογής του ευρώ, η εµφάνιση των ποσών και οι υπολογισµοί στις εκθέσεις ελέγχου και τις καταλογιστικές πράξεις γίνονται σε δραχµές ή ευρώ, ανάλογα µε το νόµισµα που χρησιµοποίησε ο υπόχρεος κατά το στάδιο αυτό. 8. Τα ποσά που καταλογίζονται σε ευρώ σε περίπτωση περιορισµού τους, λόγω διοικητικού ή δικαστικού συµβιβασµού, κατά τα προβλεπόµενα από τις οικείες διατάξεις, στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη προς τα κάτω µονάδα. 9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του Ν. 2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Σε διοικητική επίλυση της διαφοράς ή δικαστικό συµβιβασµό τα πρόστιµα των άρθρων 4, 5 και 6 περιορίζονται στο ένα τρίτο (1/3) αυτών, στρογγυλοποιούµενα στην πλησιέστερη προς τα κάτω µονάδα ευρώ». Άρθρο 22 - Τροποποιήσεις και συµπληρώσεις του ν.1165/1918 «Περί Τελωνειακού Κώδικος» Στο ν.1165/1918 (ΦΕΚ 73 Α ) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και συµπληρώσεις: 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 καταργείται. 2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής: «Ποσά από φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις µέχρι τρία (3) ευρώ κατά πράξη, που εισπράχθηκαν αχρεώστητα ή ελλιπώς βεβαιώθηκαν ή εισπράχθηκαν, δεν επιστρέφονται ή δεν βεβαιώνονται συµπληρωµατικά για είσπραξη». 3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 42 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Μετά την κατακύρωσιν επ ονόµατι του τελευταίου πλειοδότου παρακατατίθεται υπ αυτού αµέσως το τέταρτον του εκπλειστηριάσµατος, µεθ ο υπογράφονται τα πρακτικά της δηµοπρασίας παρά του τελευταίου πλειοδότου, του εγγυητού και του κήρυκος, η έγκρισις δε της γενοµένης κατακυρώσεως γίνεται παρά του αρµόδιου Οικονοµικού Επιθεωρητού, ή εν ελλείψει Οικονοµικού Επιθεωρητού, η έγκρισις απόκειται εις το Υπουργείον των Οικονοµικών. Η περί της εγκρίσεως απόφασις εκδίδεται εντός πέντε ηµερών από της παραλαβής των πρακτικών». 4. Η αναφερόµενη στην παράγραφο 10 του άρθρου 43 φράση «υπερβαίνει τας 100 δραχµάς» αντικαθίσταται από τη φράση «υπερβαίνει τα 0,3 ευρώ». 5. Η αναφερόµενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 75 φράση «ανώτερον των δραχµών διακοσίων (200)» αντικαθίσταται από τη φράση «ανώτερον των 0,59 ευρώ». 6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 76 αντικαθίσταται ως εξής:

16 «3. ια τα εξαγόµενα έπιπλα, σκεύη και είδη οικιακής χρήσεως, ως και προϊόντα αξίας µέχρι 44 ευρώ προκειµένου περί Τελωνείων Α Τάξης και 22 προκειµένου περί των λοιπών Τελωνειακών Αρχών µη υποκείµενα εις τέλος ή φόρον ανώτερον των 0,88 και 0,44 ευρώ αντιστοίχως ων δεν απαγορεύεται η εξαγωγή, δύναται κατά την κρίσιν της τελωνειακής αρχής να επιτρέπηται η φόρτωσις τη εγγράφω αδεία αυτής». 7. Η αναφερόµενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 90 φράση «πρόστιµον µέχρι δραχµών 6.000» αντικαθίσταται από τη φράση «πρόστιµο µέχρι 17 ευρώ». 8. Η αναφερόµενη στην παράγραφο 3 του άρθρου 90 φράση «πρόστιµον µέχρι δραχµών » αντικαθίσταται από τη φράση «πρόστιµο µέχρι 176 ευρώ». 9. Η αναφερόµενη στην παράγραφο 4 του άρθρου 90 φράση «πρόστιµον µέχρι δραχµών » αντικαθίσταται από τη φράση «πρόστιµο µέχρι 88 ευρώ». 10. Η αναφερόµενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 91 φράση «Επιβάλλεται πρόστιµον µέχρι δραχµών » αντικαθίσταται από τη φράση «Επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι 176 ευρώ». 11. Η αναφερόµενη στην παράγραφο 3 του άρθρου 91 φράση «εν γένει µέχρι δραχµών » αντικαθίσταται από τη φράση «εν γένει µέχρι 88 ευρώ». 12. Η αναφερόµενη στην παράγραφο 4 του άρθρου 91 φράση «Πρόστιµον µέχρι δραχµών » αντικαθίσταται από τη φράση «πρόστιµο µέχρι ευρώ». 13. Οι αναφερόµενες στην παράγραφο 5 του άρθρου 91 φράσεις: -πρόστιµο ενός εκατοµµυρίου ( ) δραχµών» -πρόστιµο πέντε εκατοµµυρίων ( ) δραχµών» -πρόστιµο δέκα εκατοµµυρίων ( ) δραχµών» και πάντως όχι µικρότερο των δεκαπέντε εκατοµµυρίων ( ) δραχµών» αντικαθίστανται από τις φράσεις: -πρόστιµο ευρώ» -πρόστιµο ευρώ» -πρόστιµο ευρώ» και πάντως όχι µικρότερο των ευρώ», αντίστοιχα. 14. Η αναφερόµενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 92 φράση «πρόστιµον µέχρι δραχµών » αντικαθίσταται από τη φράση «πρόστιµο µέχρι 293 ευρώ». 15. Η αναφερόµενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 93 φράση «Επιβάλλεται πρόστιµον µέχρι δραχµών » αντικαθίσταται από τη φράση «Επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι 52 ευρώ». 16. Η αναφερόµενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 93 φράση «το πρόστιµον δύναται να ανέλθη µέχρι δραχµών » αντικαθίσταται από τη φράση «το πρόστιµον δύναται να ανέλθη µέχρι 880 ευρώ». 17. Η αναφερόµενη στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 93 φράση «πρόσθετα τέλη δύνανται να καθορισθώσιν µέχρι δραχµών» αντικαθίσταται από τη φράση «πρόσθετα τέλη δύνανται να καθορισθούν µέχρι 44 ευρώ». 18. Η αναφερόµενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 94 φράση «Επιβάλλεται πρόστιµον µέχρι δραχµών » αντικαθίσταται από τη φράση «Επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι 88 ευρώ». 19. Η αναφερόµενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 94 φράση «επιβάλλεται πρόστιµον µέχρι δραχµών » αντικαθίσταται από τη φράση «επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι 88 ευρώ». 20. Η αναφερόµενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 97 φράση «πρόστιµον από είκοσι χιλιάδας µέχρι πεντήκοντα χιλιάδας δραχµάς» αντικαθίσταται από τη φράση «πρόστιµο από 58 µέχρι 146 ευρώ». 21. Η αναφερόµενη στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 97 φράση «είναι µικρότερο των πεντακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται από τη φράση «είναι µικρότερο των ευρώ». 22. Η αναφερόµενη στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 97 φράση «πρόσθετα τέλη δύνανται να καθορισθώσι µέχρι δραχµών» αντικαθίσταται από τη φράση «πρόσθετα τέλη δύνανται να καθορισθούν µέχρι 14 ευρώ». 23. Η αναφερόµενη στην παράγραφο 15 του άρθρου 99 φράση «πολλαπλά ή πρόσθετα τέλη ή πρόστιµα ανέρχονται εις το ποσόν των πέντε χιλιάδων (5.000) δραχµών» αντικαθίσταται από τη φράση «πολλαπλά ή πρόσθετα τέλη ή πρόστιµα ανέρχονται εις το ποσόν των 14 ευρώ». 24. Η αναφερόµενη στην περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 100 φράση «δεν υπερβαίνει τας (200) δραχµάς» αντικαθίσταται από τη φράση «δεν υπερβαίνει τα 0,59 ευρώ». 25. Η αναφερόµενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 103 φράση «δεν υπερβαίνουν εν τω συνόλω τα δέκα εκατοµµύρια ( )» αντικαθίσταται από τη φράση «δεν υπερβαίνουν εν τω συνόλω τα ευρώ». 26. Η αναφερόµενη στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 103 φράση «δεν υπερβαίνει τας δύο χιλιάδας (2.000) δραχµάς» αντικαθίσταται από τη φράση «δεν υπερβαίνει τα 5 ευρώ». Επίσης, η αναφερόµενη στο τέταρτο εδάφιο της ίδιας αυτής παραγράφου αυτού του άρθρου φράση «όριον των δύο χιλιάδων δραχµών» αντικαθίσταται από τη φράση «όριο των πέντε ευρώ». Άρθρο 23 - Τροποποιήσεις του ν.1729/1987 Στο άρθρο 4 του Ν. 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α ) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1. Η αναφερόµενη στην παράγραφο 5 φράση «επιβάλλεται πρόστιµο από διακόσιες χιλιάδες ( ) µέχρι πεντακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται από τη φράση «επιβάλλεται πρόστιµο από 586 µέχρι ευρώ». 2. Η αναφερόµενη στην παράγραφο 6 φράση «επιβάλλεται πρόστιµο από πεντακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές µέχρι οκτακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται από τη φράση «επιβάλλεται πρόστιµο από µέχρι ευρώ». 3. Η αναφερόµενη στην παράγραφο 7 φράση «επιβάλλεται πρόστιµο από τετρακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές µέχρι οκτακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται από τη φράση «επιβάλλεται πρόστιµο από µέχρι ευρώ». 4. Η αναφερόµενη στην παράγραφο 8 φράση «επιβάλλεται πρόστιµο από πεντακόσιες χιλιάδες ( ) µέχρι ενάµισυ εκατοµµύριο ( ) δραχµές» αντικαθίσταται από τη φράση «επιβάλλεται πρόστιµο από µέχρι ευρώ». Άρθρο 24 - Τροποποιήσεις των νόµων 1839/1989, 1402/1983 και 1906/ Οι διατάξεις της 245/1988 Απόφασης Υπουργού Οικονοµικών (Α.Υ.Ο.), που κυρώθηκε µε το Ν. 1839/1989 (ΦΕΚ 90 Α ), τροποποιούνται ως εξής: α) Η αναφερόµενη στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 φράση «πεντακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών» αντικαθίσταται από τη φράση «1.467 ευρώ». β) Η αναφερόµενη στο εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 12 φράση «ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές» αντικαθίσταται από τη φράση «4.400 ευρώ». 2. Οι διατάξεις της 247/1988 Απόφασης Υπουργού Οικονοµικών (Α.Υ.Ο.), που κυρώθηκε µε το Ν. 1839/1989 τροποποιούνται ως εξής: α) Η αναφερόµενη στην περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 10 φράση «τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχµών» αντικαθίσταται από τη φράση «88 ευρώ». β) Η αναφερόµενη στην περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 10 φράση «πέντε χιλιάδων (5.000) δραχµών» αντικαθίσταται από τη φράση «14 ευρώ».

17 γ) Η αναφερόµενη στην παράγραφο 6 του άρθρου 10 φράση «διακοσίων πενήντα χιλιάδων ( )δραχµών» αντικαθίσταται από τη φράση «733 ευρώ». δ) Η αναφερόµενη στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 φράση «δύο χιλιάδες (2.000) δραχµές» αντικαθίσταται από τη φράση «πέντε (5) ευρώ». 3. Η αναφερόµενη φράση στο άρθρο 37 του ν.1402/1983 (ΦΕΚ 167 Α ), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 6 του άρθρου 13 του Ν. 1567/1985 (ΦΕΚ 171 Α ) και εξακολουθεί να ισχύει βάσει του άρθρου 39 του Ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α ), «πενήντα χιλιάδες ( ) µέχρι και ένα εκατοµµύριο ( ) δραχµές» αντικαθίσταται από τη φράση «146 ευρώ µέχρι και ευρώ». 4. Η αναφερόµενη φράση στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της αριθµ..697/35/ Απόφασης Υπουργού Οικονοµικών (ΑΥΟ), που κυρώθηκε µε το ν.1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α ), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 9 του ν.1906/1990 (ΦΕΚ 157 Α ), «η οποία συνεπάγεται την επιβολή προστίµου δραχµών» αντικαθίσταται από τη φράση «η οποία συνεπάγεται την επιβολή προστίµου 293 ευρώ». Άρθρο 25 - Τροποποιήσεις του Ν. 2127/1993 Στο Ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α ) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και συµπληρώσεις: 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ποσά από φόρους του παρόντος νόµου µέχρι τρία (3) ευρώ κατά πράξη, που εισπράχθηκαν αχρεώστητα δεν επιστρέφονται. Το ποσό αυτό δύναται να αυξάνεται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, µη δυνάµενο να υπερβεί τα δεκαπέντε (15) ευρώ». 2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζονται ως εξής: ΕΙ ΟΣ ΚΩ. Σ.Ο. ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ευρώ ΜΟΝΑ Α ΕΠΙΒΟΛΗΣ α)βενζίνη αεροπλάνων χιλιόλιτρο β) Βενζίνη µε µόλυβδο και χιλιόλιτρο γ) Βενζίνη χωρίς µόλυβδο -µε αριθµό οκτανίων µέχρι και 96,5 και -µε αριθµό οκτανίων µεγαλύτερο των 96,5 και Χιλιόλιτρο χιλιόλιτρο δ) Βενζίνη χωρίς µόλυβδο µε την προσθήκη ειδικών προσθέτων, που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί, προσφέρεται προς πώληση ή και χρησιµοποιείται ως ισοδύναµο καύσιµο αντί της µολυβδούχου βενζίνης των κωδικών της Σ.Ο και και χιλιόλιτρο ε) Ειδικό καύσιµο αεριωθούµενων τύπου βενζίνης χιλιόλιτρο στ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης ΕΧ χιλιόλιτρο ζ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρµανσης ΕΧ χιλιόλιτρο Ειδικά για την περίοδο από 1ης Νοεµβρίου µέχρι και 10 Απριλίου κάθε έτους ο φόρος του πετρελαίου θέρµανσης ορίζεται σε 123 ευρώ το χιλιόλιτρο. Στην περίπτωση που οι ανωτέρω ηµεροµηνίες συµπίπτουν µε µη εργάσιµες ηµέρες, ως ηµεροµηνία λαµβάνεται η προηγούµενη εργάσιµη για την έναρξη και η επόµενη εργάσιµη για τη λήξη. η) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), άλλο από εκείνο των περιπτώσεων στ και ζ και θ) Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (FUEL OIL Μαζούτ) έως και ι) Κηροζίνη (φωτιστικό πετρέλαιο) και ΕΧ ΕΧ χιλιόλιτρο µετρ. τόννος ΕΧ χιλιόλιτρο ια) Κηροζίνη θέρµανσης ΕΧ χιλιόλιτρο Ειδικά για την περίοδο από 1ης Νοεµβρίου µέχρι και 10 Απριλίου κάθε έτους ο φόρος της κηροζίνης θέρµανσης ορίζεται σε 123 ευρώ το χιλιόλιτρο. Στην περίπτωση που οι ανωτέρω ηµεροµηνίες συµπίπτουν µε µη εργάσιµες ηµέρες, ως ηµεροµηνία λαµβάνεται η προηγούµενη εργάσιµη για την έναρξη και η επόµενη εργάσιµη για τη λήξη. ιβ) Υγραέρια και µεθάνιο που χρησιµοποιούνται ως καύσιµο κινητήρων και ΕΧ µετρ. τόννος ιγ) Υγραέρια και µεθάνιο για λοιπές, πλην της προηγούµενης περίπτωσης ιβ, χρήσεις ΕΧ έως ΕΧ ΕΧ και ΕΧ µετρ. τόννος» 3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ειδικά για τα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιµοποιούνται στις παρακάτω περιπτώσεις, οι συντελεστές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ορίζονται ως εξής: ΕΙ ΟΣ ΚΩ. Σ.Ο. ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ σε ευρώ α) Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις άρθρου 16 του Ν. ΜΟΝΑ Α ΕΠΙΒΟΛΗΣ

18 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α ) και δασικών συνεταιρισµών άρθρου 5 του Ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α ) και β) Υγραέρια και µεθάνιο που παραλαµβάνονται απευθείας από βιοµηχανίες, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά ως καύσιµη ύλη (άρθρο 2 Ν /1964 ΦΕΚ 147 Α ) έως χιλιόλιτρο ΕΧ ΕΧ ΕΧ ,29 µετρ. τόννος και γ) Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο) που παραλαµβάνεται µε τους όρους των διατάξεων του β.δ. 57/1967 (ΦΕΚ 14 Α ) ΕΧ µετρ. τόννος δ) Υγραέρια και µεθάνιο που χρησιµοποιούνται στη γεωργία έως και και ΕΧ ΕΧ ΕΧ ,29 µετρ. τόννος ε) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης που χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος ΕΧ χιλιόλιτρο» 4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 26 καταργείται. 5.Το αναφερόµενο στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 26α ποσό των διακοσίων (200) δραχµών αντικαθίσταται σε 0,59 ευρώ. 6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ο φόρος αυτός ορίζεται σε 1,13 ευρώ ανά βαθµό PLATO κατά όγκο και εκατόλιτρο µπύρας». 7. Το άρθρο 34 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα του προηγούµενου άρθρου ορίζεται σε 45 ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος µε εξαίρεση τα προϊόντα που ορίζονται στα σηµεία 5,6 και 7 του µέρους ΙΒ του Παραρτήµατος VI του Καν. (Ε.Κ.) του Συµβουλίου 1493/99, (L 179/149), για τα οποία ο συντελεστής ορίζεται σε 22,50 ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος». 8. Το άρθρο 36 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα του προηγούµενου άρθρου είναι µηδέν (0) ευρώ». 9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 38 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα του προηγούµενου άρθρου είναι µηδέν (0) ευρώ. «10. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 η αναφερόµενη φράση «είναι υποχρεωµένοι να γράφουν σε δραχµές» αντικαθίσταται µε τη φράση «είναι υποχρεωµένοι να γράφουν σε ευρώ». 11. Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 48 αντικαθίσταται ως εξής: «α) στον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων, ποσό 0,06 ευρώ ανά χιλιάδα τεµαχίων,». 12. Το αναφερόµενο στην παράγραφο 4 του άρθρου 49 ποσό καθορίζεται σε 59 ευρώ. 13. Η παράγραφος 6 του άρθρου 57 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Ποσά φόρου µέχρι τρία (3) ευρώ κατά πράξη δεν εισπράττονται. Το ποσό αυτό δύναται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών να αυξάνεται µέχρι δεκαπέντε (15) ευρώ. «14. Το αναφερόµενο στην παράγραφο 4 του άρθρου 67 ποσό προστίµου καθορίζεται σε ευρώ. Άρθρο 26 - Τροποποιήσεις του Ν. 2682/1999 Στο Ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16 Α ) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και συµπληρώσεις: 1. Τα τέσσερα τελευταία εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 4 αντικαθίστανται ως εξής: «Για τα κυλινδρισµού κινητήρα από κυβ. εκατοστά 733 ευρώ. Για τα κυλινδρισµού κινητήρα από κυβ. εκατοστά ευρώ. Για τα κυλινδρισµού κινητήρα από κυβ. εκατοστά ευρώ. Για τα κυλινδρισµού κινητήρα από κυβ. εκατοστά και πάνω ευρώ». 2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 η φράση «η ισοτιµία του νοµίσµατος αυτού προς την δραχµή» αντικαθίσταται µε τη φράση «η ισοτιµία του νοµίσµατος αυτού προς το ευρώ». 3. Το αναφερόµενο στην παράγραφο Α.3 του άρθρου 18 ποσό προστίµου καθορίζεται σε ευρώ. 4. Οι περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε και ζ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 18 αντικαθίστανται ως εξής: «α) Για τη µη υποβολή της δήλωσης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 πρόστιµο 293 ευρώ για κάθε όχηµα. β) Για την κυκλοφορία του οχήµατος πέραν της προθεσµίας της παραγράφου 3 του άρθρου 10 πρόστιµο ευρώ, το οποίο µειώνεται στο ένα πέµπτο (1/5), αν ο ιδιοκτήτης του οχήµατος είναι δικαιούχος οριστικής απαλλαγής βάσει των διατάξεων του άρθρου 13. γ) Για τη µη τήρηση των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 17 πρόστιµο 146 ευρώ για κάθε όχηµα. δ) Για την εκπρόθεσµη υποβολή της ειδικής δήλωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 11, την εκπρόθεσµη επαναποστολή ή εξαγωγή ή εγκατάλειψη ή καταστροφή ή ακινητοποίηση του οχήµατος, πρόστιµο για κάθε ηµέρα καθυστέρησης ως εξής: Επιβατικά αυτοκίνητα και τύπου JEEP: -Για τα µέχρι κυβικά εκατοστά 29 ευρώ. -Για τα από κυβικά εκατοστά και άνω 59 ευρώ. Φορτηγά αυτοκίνητα ανεξάρτητα κυλινδρισµού 29 ευρώ. Μοτοσυκλέτες ανεξάρτητα κυλινδρισµού 14 ευρώ. ε) Για τη µη τήρηση της προϋπόθεσης της παραγράφου 4 του άρθρου 17 ή την υπέρβαση της προθεσµίας παραµονής ή κυκλοφορίας του οχήµατος που είναι εφοδιασµένο µε άδεια κυκλοφορίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 20 πρόστιµο 29 ευρώ για κάθε ηµέρα µετά τη λήξη της προσωρινού τύπου άδειας κυκλοφορίας. ζ) Όταν το όχηµα που κυκλοφορεί στη χώρα, κατ εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 14, οδηγείται από άλλο µη δικαιούχο πρόσωπο, πρόστιµο 733 ευρώ, εφόσον το δικαιούχο πρόσωπο βρισκόταν στη χώρα κατά το χρόνο που συντελέστηκε η παράβαση. Η οδήγηση του παραπάνω οχήµατος από άλλο µη δικαιούχο πρόσωπο συνιστά έξοδο του οχήµατος από το καθεστώς της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του παρόντος νόµου, αν κατά το χρόνο που διαπιστώνεται η παράβαση το δικαιούχο πρόσωπο δεν βρίσκεται στη χώρα και εφαρµόζονται κατά του µη δικαιούχου προσώπου οι διατάξεις της παραγράφου Α.1 του παρόντος άρθρου». 5. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 21 η φράση «ενός εκατοµµυρίου ( ) δραχµών» αντικαθίσταται από τη φράση «2.934 ευρώ». Άρθρο 27 - Τροποποιήσεις των νόµων 2166/1993, 2386/1996, 2093/1992, 327/1976, 2074/1992, 1439/1984 και άλλες διατάξεις

19 1. Το αναφερόµενο στην παράγραφο 7 του άρθρου 26 του Ν. 2166/1993 ποσό καθορίζεται σε ευρώ. 2. Τα αναφερόµενα στην περίπτωση α της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του Ν. 2386/1996 ποσά προστίµων καθορίζονται σε 293 και ευρώ αντίστοιχα. 3. Το αναφερόµενο στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 του Ν. 2093/1992 ποσό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης καθορίζεται σε 2,93 ευρώ. 4. Το αναφερόµενο στην περίπτωση γ του άρθρου 5 του Ν. 327/1976 (ΦΕΚ 128 Α ) ποσό καθορίζεται σε 29 ευρώ. 5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2074/1992 (ΦΕΚ 128 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Επιβάλλεται Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 372 ευρώ ο τόννος στα παρακάτω προϊόντα:» 6. Το στοιχείο VI της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Ν. 1439/1984 (ΦΕΚ 65 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: «VI. Ελαφρό πετρέλαιο (WHITE SPIRIT), , 20 ευρώ, τόννος». 7. Ο µειωµένος συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του ελαφρού πετρελαίου (WHITE SPIRIT), του Κωδικού Σ.Ο , που παραλαµβάνεται από τις αναγνωρισµένες εγχώριες βιοµηχανίες ή βιοτεχνίες παραγωγής συνθετικών ρητινών ως πρώτη ή βοηθητική ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους, καθορίζεται σε 7 ευρώ ο τόννος. 8. Ο µειωµένος συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης των άλλων ελαφρών λαδιών, του Κωδικού Σ.Ο , καθορίζεται σε 12 ευρώ ο τόννος. Άρθρο 28 - Έναρξη ισχύος 1. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη της κείµενης νοµοθεσίας που είναι αντίθετη στις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου καταργείται. 2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του. 3. Ειδικά, όπου στις διατάξεις του παρόντος µετατρέπονται δραχµικά ποσά σε ευρώ, η ισχύς των διατάξεων αυτών αρχίζει από Τα δραχµικά ποσά που ισχύουν την , από µετατρέπονται σε ευρώ µε βάση την οριστική ισοτιµία 1 ευρώ = 340,750 δραχµές, για τις λοιπές µη µνηµονευόµενες περιπτώσεις. Παραγγέλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2001

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 2 του Σχεδίου Νόμου για κληρονομιές κ.λπ. για υποθέσεις στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Εισοδηματική πολιτική έτους 2007 Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Εισοδηματική πολιτική έτους 2007 Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Εισοδηματική πολιτική έτους 2007 Άρθρο 1 1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός που αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδ.: Αθήνα Τηλέφωνο: FAX:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδ.: Αθήνα Τηλέφωνο: FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ13) ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 1914/1990 και ανήλθε σε δραχµές εκατόν σαράντα έξι δισεκατοµµύρια διακόσια

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- "Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" Για σκοπούς:- (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ ΕΥ του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 11 ης Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων Άρθρο 137 Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος... 1 Άρθρο 138 Ρυθμίσεις επί των τυχερών παιγνίων... 7 ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1705 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 Στην Παιανία, σήµερα την 30 η Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28/12/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4832 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. Άρθρο 1 Φορολογία κληρονοµιών, δωρεών και γονικών παροχών

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. Άρθρο 1 Φορολογία κληρονοµιών, δωρεών και γονικών παροχών ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ- ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3634/Α 9/

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3634/Α 9/ - 1 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3634/Α 9/29.1.2008 Κατάργηση φόρου κληρονοµιών και γονικών παροχών Απαλλαγή πρώτης κατοικίας Ενιαίο τέλος ακινήτων Αντιµετώπιση λαθρεµπορίου καυσίµων και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Μαΐου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1060111/980/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1130 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Τηλέφωνο : 3477166 (εσωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1055 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α' ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Προσδιορισµός της φορολογητέας αξίας ολόκληρης επιχείρησης;

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους.

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους. Η εργασία στο εξωτερικό αποτελεί μία επιλογή συχνά συναντώμενη στην ελληνική πραγματικότητα και στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα. Το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού, εκ των πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 5 ης Αυγούστου 2015 Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27 η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 Γνωστοποιείται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

παράγραφος 7 του άρθρου 4 Παράταση παραγραφής στη φορολογία κεφαλαίου

παράγραφος 7 του άρθρου 4 Παράταση παραγραφής στη φορολογία κεφαλαίου Με εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονοµικών κ.. Κουσελά πρός όλες τις εφορίες, τους συµβολαιογράφους και τα δικηγορικά γραφεία κοινοποιούνται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 8

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 02/06/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2283 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 12-12-2003 Αρ.Πρωτ.874 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: «Συμπλήρωση-τροποποίηση απόφασης Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για τον προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος κλιµακίου (ευρώ) (ευρώ)

Φόρος κλιµακίου (ευρώ) (ευρώ) 1. Το άρθρο 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε., ν. 2238/1994, Α 151) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 9 Υπολογισµός και καταβολή του φόρου 1. α) Το εισόδηµα από µισθούς, συντάξεις και µισθούς µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)-ΤΜΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)-ΤΜΗΜΑ Α -- 1341 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 71 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1132830/2276/Α'0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΚΟΣΤΙΖΕΙ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΔΩΡΕΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΟΝΙΑ ΑΠΟ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

ΤΙ ΚΟΣΤΙΖΕΙ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΔΩΡΕΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΟΝΙΑ ΑΠΟ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 ΤΙ ΚΟΣΤΙΖΕΙ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΔΩΡΕΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΟΝΙΑ ΑΠΟ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 Από την 1 Μαρτίου 2007 άλλαξαν οι κλίμακες φόρου κληρονομιών δωρεών, γονικών παροχών, αλλά και το ύψος της γονικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1053 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Προσδιορισµός της φορολογητέας αξίας κατά τη µεταβίβαση µε επαχθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 10689/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

* ΦΠΑ * Νο. 27

* ΦΠΑ * Νο. 27 -- 763 -- * ΦΠΑ * Νο. 27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Ιουνίου 1996 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1071169/3845/1080/0014 Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1187 ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Διεύθυνση 14η ΦΠΑ &

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Επιμέλεια: Άγγελου Αργυρακόπουλου Υποναύαρχου Λ.Σ. (ε.α.) Δ/ντή ΣΕΚΑΠΛΑΣ-ΠΕΕΥ σκάφος αναψυχής καταργήθηκε ρητά ο φόρος πολυτελείας Ειδικότερα: ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Την 31 η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 21/06/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2227 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιρειών «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη Στο Μοσχάτο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3554/2007 (ΦΕΚ Α- 80/16.04.2007)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3554/2007 (ΦΕΚ Α- 80/16.04.2007) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3554/2007 (ΦΕΚ Α- 80/16.04.2007) Εισοδηµατική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ (Στο Ν.3554/2007 έχουν τεθεί σχόλια και έχουν ενσωµατωθεί οι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Ταχ. Κώδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Τηλέφωνο :210-3253767 FAX :210-3236438 E-mail :kefalaio-a1@ky.ypoik.

Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Ταχ. Κώδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Τηλέφωνο :210-3253767 FAX :210-3236438 E-mail :kefalaio-a1@ky.ypoik. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρ.:1019431/114/Α0013 ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΛ.1122 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών.

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών. 1.Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση - Στη ρύθμιση, υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 31.12.2012 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων»

«Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων» Το ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων» Άρθρο 31 Ρυθμίσεις για Ε.Δ.Χ. οχήματα 1. Η περίπτωση β' της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3427/ Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α 312/27.12.

ΝΟΜΟΣ 3427/ Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α 312/27.12. ΝΟΜΟΣ 3427/27.12.05 Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α 312/27.12.2005) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

α) Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α 77) όπως ισχύουν. β) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α 81).

α) Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α 77) όπως ισχύουν. β) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α 81). ΠΟΛ.1127/31.5.2013 Τύπος και περιεχόµενο της δήλωσης απόδοσης φόρου µερισµάτων µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α 81) συνυποβαλλόµενα µε αυτή δικαιολογητικά έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Η προθεσμία υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων είναι η 30 η Ιουνίου 2015 Στις περιπτώσεις θανάτου του φορολογούμενου ή μεταφοράς της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

AΠOΦAΣH O YΠOYPΓOΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ OIKONOMIKΩN

AΠOΦAΣH O YΠOYPΓOΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ OIKONOMIKΩN ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1022 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Ι. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (.12) ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (.30) ΤΜΗΜΑΤΑ Α Β ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

114 του 1988 65(1) του 1994 108(1) του 1998 129(1) του 2001

114 του 1988 65(1) του 1994 108(1) του 1998 129(1) του 2001 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Κ.Δ.Π. 589/2005 Αρ. 4061, 23.12.2005 4448 Αριθμός 589 Οι περί Ανακουφίσεως Παθόντων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

(περ. α παρ. 5 άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε.) τοις εκατό (100%) και οδηγό τον ιδιοκτήτη, από δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ.

(περ. α παρ. 5 άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε.) τοις εκατό (100%) και οδηγό τον ιδιοκτήτη, από δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ. 5. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (περ. α παρ. 5 άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε.). Για τις παρακάτω επιχειρήσεις, όταν δεν τηρούνται βιβλία ή τηρούνται βιβλία δεύτερης κατηγορίας του

Διαβάστε περισσότερα

======================================

====================================== Σχέδιο αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010»

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010» ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010» Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι) του 2007 194(Ι) του 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών

ΘEMA: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ-ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Να σταλεί και με e-mail ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ. 1036903/2169/20/0016 ΠΟΛ : 1049 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 28/03/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1230 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

2. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθιο, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2005. 1. Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Κεφαλαίου & Κίνητρα Επενδύσεων. 1. Ποιο είναι το αντικείµενο του φµα και ποιος ο υπόχρεος για την καταβολή του φόρου;

Φορολογία Κεφαλαίου & Κίνητρα Επενδύσεων. 1. Ποιο είναι το αντικείµενο του φµα και ποιος ο υπόχρεος για την καταβολή του φόρου; Φορολογία Κεφαλαίου & Κίνητρα Επενδύσεων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Ποιο είναι το αντικείµενο του φµα και ποιος ο υπόχρεος για την καταβολή του φόρου; Σε κάθε µεταβίβαση ακινήτου, µε αντάλλαγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3 Α. ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3 Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα,εφόσον τηρούν βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων - Σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α'

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' (προστέθηκε νέο περιεχόμενο στο τέλος της σελίδας 153 της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙA ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕ ΙA ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕ ΙA ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17.2.2012 ΘΕΜΑ 1 Ο 1. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας (Μετοχικό Κεφάλαιο) για

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 7 Καθαρό εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών

Αρθρο 7 Καθαρό εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών Αρθρο 7 Καθαρό εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών 1. Το άρθρο 51 του Ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής: "`Αρθρο 51 Ειδικός προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος 1. Το καθαρό εισόδημα από την άσκηση του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9587520 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α) «επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης».

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α) «επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Α 2. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (e- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 29/01/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 225 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

«PROTON «PROTON BANK»

«PROTON «PROTON BANK» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PROTON BANK» ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 28.01.2009 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * No. 55

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * No. 55 - 1455 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * No. 55 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12) ΤΜΗΜΑ Α' Αθήνα 22 Νοεμβρίου 1999 Αρ.Πρωτ.: 1109136/1664/A

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Τα Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους γράφονται στον πίνακα 9 του Εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης, ο οποίος χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- ΕΕ: L 139, 11.5.1998, σ.1. «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Την 15 η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2490 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2490 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 20/08/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2490 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι παραβάσεις κατά την κυκλοφορία των φορτηγών οχημάτων και οι προβλεπόμενες γι` αυτές διοικητικές κυρώσεις είναι οι εξής:

1. Οι παραβάσεις κατά την κυκλοφορία των φορτηγών οχημάτων και οι προβλεπόμενες γι` αυτές διοικητικές κυρώσεις είναι οι εξής: Αρθρο 4 Ν. 3446/2006 «Αρχές ελέγχου κυκλοφορίας οχημάτων-ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές κλπ «Παραβάσεις κατά την κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων - Κυρώσεις 1. Οι παραβάσεις κατά την κυκλοφορία των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Έγκριση της Συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 10 Ιουνίου 2009

& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 10 Ιουνίου 2009 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Να σταλεί με e-mail στις Δ.Ο.Υ. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 10 Ιουνίου 2009 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 1057490/194/Β0013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

T op 5 Cl ooding Mistakes in Java Applications

T op 5 Cl ooding Mistakes in Java Applications www.blogica.gr B-foros : Φορολογία Κεφαλαίου T op 5 Cl ooding Mistakes in Java Applications Σεπτέμεβριος 2014 Μ Ε το B-foros μπορείτε να υπολογίσετε εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα φόρους Κληρονομιάς, Δωρεάς,

Διαβάστε περισσότερα

2190/1920, β) την από 30-03-2015 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

2190/1920, β) την από 30-03-2015 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση "Νέα Αρχή" Ν4152/2013) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Προς τον ΟΑΕΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα