- Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές για την παρακολούθηση και αναφορά των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές για την παρακολούθηση και αναφορά των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα"

Transcript

1 ΠΠεερρι ιιοοδδι ιικκήή έέκκδδοοσσηη ττηηςς ΕΕΠΠΕΕΜ ΑΑ...ΕΕ. γγι ιιαα ττι ιιςς κκλλι ιιμμααττι ιικκέέςς ααλλλλααγγέέςς κκααι ιι ττηηνν εεννέέρργγεει ιιαα Περίοδος 2 η, Τεύχος 6 ο Αύγουστος Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές για την παρακολούθηση και αναφορά των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα - Πρόβλεψη της παραγωγής και των εκπομπών στην ηλεκτροπαραγωγή για το 2007

2 Το Ενημερωτικό Δελτίο εκδίδεται από την Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε. τέσσερις φορές ετησίως και αποστέλλεται κατόπιν συνδρομής. Για την έκδοση του παρόντος τεύχους συνεργάστηκαν οι: Στάθης Κουρνιώτης, Ανδρέας Λουκάτος, Νίκος Γκάργκουλας, Νίκος Σελλάς, Νατάσα Σιταρά, Ανδρέας Μέντζης και Κατερίνα Μακρινού Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε: Για το CO 2 NTROL Στάθης Κουρνιώτης Η ΕΠΕΜ καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σε κάθε Ενημερωτικό Δελτίο να είναι έγκυρες. Ωστόσο, ο χαρακτήρας είναι καθαρά ενημερωτικός. Η ΕΠΕΜ δεν είναι νομικά υπεύθυνη για πιθανές οικονομικές ή άλλες ζημιές που ενδέχεται να προκληθούν σε τρίτους από τη χρήση πληροφοριών που δημοσιεύονται σε αυτό. Περιεχόμενα Μόνιμες στήλες 3 Editorial 4 Η αγορά δικαιωμάτων εκπομπών το δεύτερο τετράμηνο του Η αγορά ενεργειακών προϊόντων 31 Carbon news Energy news 32 English summary 33 Δείκτες βιομηχανίας ενέργειας και κλιματικών αλλαγών Άρθρα Τεύχους 13 Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές για την παρακολούθηση και την αναφορά των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 21Πρόβλεψη της παραγωγής και των εκπομπών στον κλάδο της ηλεκτροπαραγωγής για το 2007 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ολόκληρου ή τμήματος του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε. Τα CO 2 NTROL και ΕΠΕΜ είναι σήματα κατατεθέντα της Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε. 2

3 Edit Αγαπητοί συνεργάτες, Οι καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα το τελευταίο καλοκαίρι σχετίζονται (και) με τις κλιματικές αλλαγές. Απλά σημειώνουμε ότι στη σχετική έκθεση της IPPC αναφέρεται ακριβώς αυτό, δηλαδή ότι η βασική επίπτωση των κλιματικών αλλαγών στις μεσογειακές χώρες θα είναι τα επόμενα χρόνια αυξημένος αριθμός και ένταση δασικών πυρκαγιών. Οι τελευταίοι μήνες ήταν δύσκολοι για την ηλεκτροπαραγωγή καθώς έπρεπε να καλύψει ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση ενέργειας λόγω του θερμού καλοκαιριού. Αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικά υψηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για το 2007 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σε αυτό το τεύχος μπορείτε να διαβάσετε τις εκτιμήσεις της ΕΠΕΜ για το 2007 σε σχέση με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τις αντίστοιχες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου πρέπει να κατατεθούν στο ΓΕΔΕ οι αιτήσεις για τις νέες άδειες εκπομπών που θα καλύπτουν την επόμενη περίοδο εμπορίας. Ωστόσο, ακόμη δεν είναι επίσημα γνωστό το τελικό σχέδιο κατανομής δικαιωμάτων για την περίοδο αυτή, γεγονός που σίγουρα δεν διευκολύνει τις εταιρείες να καταστρώσουν στρατηγικές διαχείρισης των εκπομπών τους. Κάθε τέτοια στρατηγική πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αναθεωρημένη ευρωπαϊκή Απόφαση για την παρακολούθηση και την ετήσια αναφορά των εκπομπών. Η Απόφαση αυτή διαφέρει ριζικά από εκείνη που εφαρμόζεται κατά την τρέχουσα περίοδο. Ένα σημαντικό τμήμα του παρόντος Δελτίου είναι αφιερωμένο στην ανάλυσή της, την οποία, ελπίζουμε να βρείτε χρήσιμη. Dear colleagues, The devastating forest fires that raged Greece during summer are related with climate changes as well. We just note that the recent IPPC report refers to increased numbers and strength of forest fires as the main impact of climate change in the Mediterranean countries for the years to come. Last months have been hard for the Greek electricity system. Electricity demand has been higher than usual due to the extremely hot summer. Higher production is expected to cause higher GHG emissions, compared with In this issue of our newsletter you can read EPEM s estimations regarding electricity production and GHG emissions for the electricity production sector for the year By the end of September, all installations that participate in the GR-ETS have the obligation to submit applications in order to obtain new GHG emissions permissions that cover the period Nevertheless, the Greek national allocation plan for the next period has not been made publicly available yet. A fact that does not assist the companies in their efforts to shape their carbon management strategies. Nonetheless, any such strategy should take into account the review of the M&R guidelines (Decision 156/2004/EU). The final draft of the new Decision that has been published includes many changes in comparison with the M&R methodology that applies for the current period. A considerable part of this newsletter had been devoted to analyse the new M&R guidelines. 3

4 Η αγορά δικαιωμάτων εκπομπών κατά το δεύτερο τετράμηνο του 2007 Στο τέλος Απριλίου οι spot χρηματιστηριακές τιμές των δικαιωμάτων διοξειδίου του άνθρακα είχαν φθάσει στα 0,50 /tn CO 2, ακολουθώντας μια έντονα καθοδική πορεία ήδη από τα μέσα του Στο δεύτερο τετράμηνο του έτους η καθοδική πορεία συνεχίστηκε. Στις αρχές Μαΐου η τιμή έπεσε στα 0,30 /tn CO 2, και παρέμεινε σταθερή για περίπου ένα μήνα. Ωστόσο, τον Ιούνιο συνεχίστηκε η διολίσθηση και στο τέλος του μήνα η τιμή έπεσε στα 0,10 /tn CO 2, όπου και παραμένει σχετικά σταθερή έκτοτε. Η τιμή αυτή σημαίνει ότι τα δικαιώματα έχουν ουσιαστικά απαξιωθεί και, αν ληφθεί υπόψη το διαχειριστικό κόστος συναλλαγής, δεν υπάρχει πλέον λόγος συναλλαγών καθώς οι πωλητές που απευθύνονται σε χρηματιστήρια ρύπων δεν εισπράττουν έσοδα. Χαρακτηριστικά, το portal της PointCarbon σταμάτησε να δίνει spot τιμές από τα μέσα Ιουνίου. Αντίθετα, η αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για ημερομηνίες μετά το 2007 γνωρίζουν μεγάλη άνθηση και, ουσιαστικά, τα τέσσερα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια λειτουργούν μόνο για τη διεκπεραίωση σχετικών εντολών. Στο Σχήμα 1 δίνεται αναλυτικά η εξέλιξη της χρηματιστηριακής τιμής spot των δικαιωμάτων κατά την περίοδο Απρίλιος Αύγουστος ,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 PowerNext EEX NORDPOOL ECX EXAA 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 1/4 8/4 15/4 22/4 29/4 6/5 13/5 20/5 27/5 3/6 10/6 17/6 24/6 1/7 8/7 15/7 22/7 29/7 Σχήμα 1: Εξέλιξη των τιμών κλεισίματος (spot) δικαιωμάτων εκπομπών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ρύπων κατά την περίοδο Απρίλιος Αύγουστος 2007 Ο όγκος των χρηματιστηριακών συναλλαγών καθορίζεται κυρίως από τη λειτουργία του ECX. Συνολικά στα χρηματιστήρια της Ευρώπης κυμάνθηκε μεταξύ εκατομμύρια τόνων CO 2. Οι εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές γίνονται όλο και πιο σημαντικές λόγω μικρότερου διαχειριστικού κόστους, καθώς μειώνεται η χρηματιστηριακή τιμή των δικαιωμάτων και, επομένως, αυξάνεται το κόστος συναλλαγής ως ποσοστό του συνολικού κόστους μεταβίβασης. Στο επόμενο Σχήμα δίνεται ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών στα χρηματιστήρια 4

5 ρύπων από τις αρχές του έτους. Δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία για τον όγκο των εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών αλλά γενικά πιστεύεται ότι είναι αντίστοιχος με αυτός των χρηματιστηρίων. Στον Πίνακα δίνεται ο όγκος των συναλλαγών σε μηνιαία βάση και σε κάθε χρηματιστήριο για τους μήνες Μάιος Αύγουστος περίοδοι κυλιόμενου μέσου όρου (Exchange volum e) /2 10/1 19/1 30/1 9/3 19/2 28/2 20/3 29/3 11/4 20/4 1/5 Σχήμα 2: Όγκος των χρηματιστηριακών συναλλαγών σε ημερήσια βάση από τις αρχές του /8 10/5 21/5 31/5 11/6 20/6 29/6 10/7 19/7 30/7 17/8 28/8 Πίνακας 1: Όγκοι συναλλαγών δικαιωμάτων κατά το 1 ο τετράμηνο του 2007 ( 000 τόνοι) Μήνας ECX NORDPOOL POWERNEXT EEX EXAA Σύνολο Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σύνολο Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης διαπραγματεύονται σε αισθητά διαφορετικές τιμές από τη spot αγορά. Τα συμβόλαια που λήγουν το Δεκέμβριο του 2007 διαπραγματεύονται κοντά στη spot τιμή, καθώς έχει γίνει σαφές ότι θα υπάρχει σημαντικό πλεόνασμα δικαιωμάτων και για το τρέχον έτος. Τα συμβόλαια που λήγουν τον Δεκέμβριο του 2008, μετά το διπλασιασμό της τιμής τους από τα 12 στα 25 στο διάστημα μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου, έχουν υποχωρήσει ελαφρά και στα τέλη Αυγούστου διαπραγματεύονταν στα /τόνο. Στο επόμενο Σχήμα δίνεται η εξέλιξη της τιμής των συμβολαίων εκπλήρωσης Δεκεμβρίου 2008 στο ECX από τις αρχές του έτους έως και το τέλος Αυγούστου. 5

6 /tnco /1 15/1 29/1 12/2 26/2 12/3 26/3 9/4 23/4 7/5 21/5 4/6 18/6 2/7 16/7 30/7 13/8 27/8 Σχήμα 3: Εξέλιξη των τιμών διαπραγμάγμάτευσης των Συμβολαίων Δεκεμβρίου 2008 στο χρηματιστήριο ECX Στην ελληνική αγορά κατά το δεύτερο τετράμηνο του έτους πραγματοποιήθηκαν μικρές συναλλαγές που αφορούσαν κυρίως εγκαταστάσεις των κλάδων κεραμικών και ασβέστη οι οποίες, σύμφωνα με την έως τώρα λειτουργία τους, αναμένουν να έχουν έλλειμμα δικαιωμάτων στις εκθέσεις του Οι τιμές των συναλλαγών κρατήθηκαν έως και 50% υψηλότερα σε σχέση με τις διεθνείς τιμές καθώς υπάρχουν πια ελάχιστοι πωλητές στην ελληνική αγορά. Ωστόσο, ακόμη και αυτή η διαφορά τιμής δικαιολογείται δεδομένου του υψηλού κόστους συναλλαγής που απαιτείται προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση σε διεθνή χρηματιστήρια για μικρές συναλλαγές της τάξης των τόνων. Στο τέλος του δελτίου δίνεται ο δείκτης EPEM OTC, ο οποίος παρουσιάζει τη μέση μηνιαία τιμή αγοραπωλησίας δικαιωμάτων με βάση τις συναλλαγές που πραγματοποιεί η ΕΠΕΜ μεταξύ ελληνικών εταιρειών. 6

7 Η αγορά ενεργειακών προϊόντων Η αγορά ενεργειακών προϊόντων κατά το δεύτερο τετράμηνο του έτους χαρακτηρίστηκε από τη μεγάλη αύξηση της τιμής του αργού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Η αύξηση αυτή πυροδοτήθηκε από προβλήματα στην παραγωγή της Νιγηρίας. Ωστόσο, η τιμή του αργού δεν υποχώρησε μετά την επίλυση των προβλημάτων αυτών, ένδειξη ότι η Νιγηρία ήταν μόνο η αφορμή και οι πραγματικές αιτίες πρέπει να αναζητηθούν αφενός στη δομή της χρηματιστηριακής αγοράς του αργού (άποψη των χωρών του OPEC) και αφετέρου στη σημαντική πραγματική αύξηση της κατανάλωσης προϊόντων πετρελαίου σε αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία (άποψη της IEA). Έτσι, η μέση μηνιαία τιμή του αργού πετρελαίου αυξήθηκε από τα 54,4 $/bbl τον Ιανουάριο σε 74 $/bbl τον Ιούλιο για να μειωθεί στα 72,3 $bbl τον Αύγουστο. Λόγω της αύξησης αυτής παρατηρήθηκαν αντίστοιχες αυξήσεις σε όλα τα προϊόντα πετρελαίου στην Ελλάδα. Τέλος, στις αρχές Αυγούστου, η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοίνωσε νέα βιομηχανικά τιμολόγια. Ηλεκτρισμός τιμολόγια βιομηχανικής χρήσης (από 1/8/07) Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στον επόμενο Πίνακα έχουν αντληθεί από τον δικτυακό τόπο της ΔΕΗ Α.Ε. (www.dei.gr). Η επεξεργασία και η μορφοποίηση των στοιχείων έγινε από την ΕΠΕΜ Α.Ε. Οι αναφερόμενες τιμές ισχύουν από 1 ης Αυγούστου Διαφορές παρατηρούνται, σε σχέση με τα τιμολόγια που είχαν ανακοινωθεί τον Απρίλιο, μόνο στους ειδικούς όρους χρέωσης της αέργου ενέργειας στα τιμολόγια μέσης τάσης λόγω θέρους (και επομένως αυξημένης ζήτησης) Οι αναφερόμενες τιμές ενδέχεται να διαφοροποιούνται σε περιπτώσεις πολύ μεγάλων βιομηχανικών πελατών με τους οποίους η ΔΕΗ Α.Ε. έχει συνάψει ειδικά συμβόλαια συνεργασίας. Τάση σύνδεσης Μέση Κωδικός τιμολογίου Ισχύς (χρεωστέα ζήτηση ΧΖ) Β1Β (1) 8,4351 /kw Eλάχιστη χρέωση για XZ 5 kw Eλάχιστη χρέωση για ΧΖ>5 kw 1,9269*(ΧΖ-5)+ 193,32 Ενέργεια Οι πρώτες 400 kwh 0,04990 /kwh Οι υπόλοιπες kwh /kwh Κωδικός τιμολογίου B2B (1) Ισχύς (χρεωστέα ζήτηση ΧΖ) 3,0577 /kw Eλάχιστη χρέωση για XZ 5 kw 193,32 Eλάχιστη χρέωση για ΧΖ>5 kw 1,9269*(ΧΖ-5)+ 193,32 Ενέργεια 0,06527 /kwh 7

8 Κωδικός τιμολογίου B15B (2) Αιχμή Ημέρα Νύχτα Χρέωση ισχύος ( /kw) 10,8483 6,5083 1,0805 Χρέωση ενέργειας ( /kwh) 0, , ,02831 Χρέωση αέργου ενέργειας ( /kvarh) 0,00777 Κωδικός τιμολογίου Β25Β (2) Αιχμή Ημέρα Νύχτα Χρέωση ισχύος ( /kw) 4,7288 2,8416 0,4754 Χρέωση ενέργειας ( /kwh) 0, , ,03883 Χρέωση αέργου ενέργειας ( /kvarh) 0,00777 Τάση σύνδεσης Κωδικός τιμολογίου Υψηλή Α (3) Αιχμή Ενδιάμεσο φορτίο Χαμηλό φορτίο Χρέωση ισχύος ( /kw) 8,6656 5,2405 0,8679 Χρέωση ενέργειας ( /kwh) 0, , ,02774 Κωδικός τιμολογίου Α/Ε (Εφεδρείας Ισχύος) (3) Αιχμή Ενδιάμεσο φορτίο Χαμηλό φορτίο Ισχύς βάσης ( /kw) 8,6656 5,2405 0,8679 Ισχύς εφεδρείας ( /kw) 1,9917 Ενέργεια βάσης ( /kwh) 0, , ,02774 Ενέργεια εφεδρείας ( /kwh) 0, , ,05186 (1) Ειδικοί όροι τιμολογίων Βιομηχανικής Χρήσης Β1Β, Β2Β: α. Για χρέωση άεργων που πραγματοποιούνται από 1 Ιουλίου 2007 και εφεξής: ΧΖ = ΚΜΖ * {1+[(0,87/συνφ)-1] * 1,25}, αν συνφ < 0,95, ΧΖ = ΚΜΖ * (0,85/συνφ), αν συνφ >= 0,95 β. Αν ο συντελεστής χρησιμοποίησης είναι μεγαλύτερος από 30%, γίνεται μείωση της χρέωσης ισχύος ίση με [50-50 * (MA/ΚΜΖ)] %, όπου ΚΜΖ η καταγραφείσα μέγιστη ζήτηση ισχύος και MA η μέγιστη ζήτηση ισχύος κατά τις ώρες αιχμής. γ. Μετά από αίτηση του καταναλωτή, η ζήτηση κατά το νυκτερινό ωράριο και τις Κυριακές δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της ΧΖ και της μείωσης της χρέωσης ισχύ (2) Ειδικοί όροι τιμολογίων Βιομηχανικής Χρήσης Β15Β, Β25Β: Για χρέωση άεργων που θα πραγματοποιούνται από 1 Ιουλίου 2007 και εφεξής: - Αν Q>0,40*Ε, ο πελάτης έχει επιβάρυνση Χ=1,45*(Q-0,48*E)*TQ - Αν Q<=0,40*E ο πελάτης έχει έκπτωση Π=0,55*(0,62*Ε-Q)*ΤQ Όπου Q: Άεργος ενέργεια (kvarh) E: Ενεργός ενέργεια (kwh) TQ: Χρέωση άεργου ενέργειας ( /kvarh) Χ: ποσό επιβάρυνσης ( ) Π: Ποσό έκπτωσης ( ) 8

9 - Τα τιμολόγια αυτά χορηγούνται μόνο αν η συμφωνημένη ισχύς στη ζώνη αιχμής είναι τουλάχιστον 3000 kw - Η χρέωση ισχύος υπολογίζεται επί συμφωνημένης ισχύος σε κάθε ζώνη. - Η διάρκεια των ζωνών χρέωσης, ο τρόπος υπολογισμού της χρέωσης κλπ αναφέρονται στην περιγραφή του τιμολογίου, που διατίθεται στα κατά τόπους Γραφεία της ΔΕΗ. (3) Παρατήρηση για τα τιμολόγια ΥΤ Α και Α/Ε: Οι χρονικές ζώνες για τη χρέωση ισχύος και ενέργειας, ο τρόπος χρέωσης ισχύος και ενέργειας καθώς και οι λοιποί όροι χρέωσης ορίζονται στους ειδικούς όρους των τιμολογίων αυτών. Φυσικό αέριο Η ΕΠΑ Αττικής, τον Αύγουστο του 2007 έδινε τις εξής χρεώσεις για βιομηχανικούς καταναλωτές με κατανάλωση μεγαλύτερη από Nm 3 : Χρέωση ισχύος: 232 /MW μέγιστης ωριαίας κατανάλωσης ανά μήνα Χρέωση ενέργειας: Οι πρώτες 180 MWh / μήνα: 34,21 Επιπλέον κατανάλωση έως 560 MWh: 33,24 Επιπλέον κατανάλωση έως MWh: 31,61 Επιπλέον κατανάλωση έως MWh: 30,63 Επιπλέον των MWh /μήνα: 24,44 Στα παραπάνω κόστη, η ΕΠΑ είναι δυνατό να προσφέρει επιπλέον έκπτωση σε πολύ μεγάλους πελάτες ή/και σε ειδικά μακροχρόνια συμβόλαια. Οι παραπάνω τιμές είναι σημαντικά αυξημένες σε σχέση με τις τιμές Απριλίου. Γενικά, το κόστος του φυσικού αερίου στην Ελλάδα έχει αυξηθεί σημαντικά εντός του 2007, δεδομένου ότι η χρέωσή του από τις ΕΠΑ γίνεται με βάση τις τιμές διυλιστηρίου του μαζούτ χαμηλού θείου και του LPG, τα οποία επίσης αυξάνονται λόγω της αύξησης της τιμής του αργού. Σημειώνεται ότι στις διεθνείς αγορές ενέργειας η διακύμανση της τιμής του φυσικού αερίου είναι διαφορετική σε σχέση με την Ελλάδα. Έτσι για παράδειγμα στην Γαλλία η τιμή του φυσικού αερίου έχει μειωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες και είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με τη χώρα μας. Στο επόμενο Σχήμα δίνεται η εξέλιξη της τιμής του φυσικού αερίου και του λιθάνθρακα στη Γαλλία. Σχήμα 1 Εξέλιξη της τιμής του λιθάνθρακα και του φυσικού αερίου στις χρηματιστηριακές αγορές της Γαλλίας (Πηγή: Powernext bulletin) 9

10 Υγραέριο (LPG) Η τιμή του υγραερίου έχει αυξηθεί σημαντικά από τις αρχές του έτους αν και η παρατηρούμενη αύξηση είναι ποσοστιαία λίγο μικρότερη σε σχέση με την αύξηση του αργού. Δεδομένου των ειδικών συμβολαίων που συνήθως υπογράφονται μεταξύ προμηθευτών και εγκαταστάσεων, η τελική τιμή μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την ποσότητα και την φερεγγυότητα της εγκατάστασης. Στις αρχές του έτους, η τιμή του LPG ήταν εντός του εύρους /tn. Στα τέλη Αυγούστου, το κάτω όριο του εύρους είχε μετακινηθεί σημαντικά και είχε διαμορφωθεί ένα νέο εύρος /tn. Πετρελαϊκό κωκ (pet coke) Στια αρχές του καλοκαιριού ανακοινώθηκαν αυξήσεις στην τιμή πώλησης του πετρελαϊκού κωκ και από τις τρεις εταιρείες εμπορίας. Έτσι οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ /τόνο ανάλογα με την ιδιαίτερη συμφωνία που κάνει κάθε εγκατάσταση με τον προμηθευτή της. Συνοπτικά, η μέση τιμή του πετρελαϊκού κωκ στην Ελλάδα έχει αυξηθεί περίπου 5,5% από τις αρχές του έτους, από τα 4,5 στα 4,75 /MWh. Μαζούτ Η τιμή του ελαφριού μαζούτ (χαμηλού θείου) είναι περισσότερο ευαίσθητη στις μεταβολές της τιμής του αργού πετρελαίου σε σχέση με την τιμή του βαρέως μαζούτ (υψηλού θείου). Το καλοκαίρι, οι τιμές διυλιστηρίου (συμπεριλαμβάνονται οι φόροι αλλά όχι το ΦΠΑ και το κόστος μεταφοράς) για το ελαφρύ μαζούτ ξεπέρασε τα 13 /MWh σε όρους ενέργειας. Βιομάζα Αυτή την εποχή ουσιαστικά έχουν κλείσει όλα τα συμβόλαια αγοράς πυρηνόξυλου περιόδου και δεν υπάρχουν σημαντικές ποσότητες αδιάθετες. Η τιμή παραμένει σχεδόν σταθερή σε όρους ποσότητας ( /τόνο) αλλά είναι λίγο αυξημένη σε όρους ενέργειας ( /MWh) καθώς η θερμογόνος δύναμη του πυρηνόξυλου μειώνεται με την παραμονή του σε κατάσταση αποθήκευσης. 10

11 Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές για την παρακολούθηση και αναφορά των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Εισαγωγή Σύμφωνα με το Άρθρο 14 της Οδηγίας 87/2003/ΕΚ, ήταν απαραίτητη η θέσπιση εκ μέρους της Ε.Ε. κοινών κατευθυντήριων γραμμών για την παρακολούθηση και την αναφορά των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Οι κοινές κατευθυντήριες γραμμές είναι νομικά δεσμευτικό κείμενο και αποτελούν την γνωστή σε όλες τις εμπλεκόμενες εγκαταστάσεις Απόφαση 156/2004/ΕΚ. Έχοντας την εμπειρία από την εφαρμογή του Συστήματος Εμπορίας Ρύπων για 2 έτη, η Ε.Ε. προχώρησε τη διαδικασία αναθεώρησης επιδιώκοντας τη βέλτιστη δυνατή εφαρμογή του Συστήματος Εμπορίας Ρύπων και την ισότιμη μεταχείριση των υπόχρεων εγκαταστάσεων του ίδιου κλάδου σε όλα τα κράτη-μέλη. Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές δεν έχουν ακόμα (8 ος 2007) δημοσιοποιηθεί επίσημα, ωστόσο το τελικό κείμενο (final draft) έχει δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ε. Η δημοσίευση της νέας Απόφασης εκκρεμεί για διαδικαστικούς λόγους. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται να τεθεί σε ισχύ από 1/1/2008 με την έναρξη της επόμενης περιόδου αναφοράς. Το τελικό σχέδιο της αναθεωρημένης Απόφασης προβλέπει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο παρακολούθησης των εκπομπών. Η Απόφαση προβλέπει διαφοροποίηση στην αντιμετώπιση των μικρών εγκαταστάσεων με συνολικές εκπομπές κάτω από τόνους CO 2, σε ετήσια βάση κατά την προηγούμενη περίοδο αναφοράς. Για πρώτη φορά γίνεται διάκριση μεταξύ πηγής εκπομπής (emission source) και ροής πηγής (source stream), ενώ επιπλέον μεταβάλλονται τα όρια χαρακτηρισμού των εκπομπών ως ελάσσονες (minor) και αμελητέες (de minimis). Καινοτομία σε σχέση με την προηγούμενη Απόφαση αποτελεί η καθιέρωση του όρου καθαρό, για υλικά και για καύσιμα, που αντιστοιχεί στην εμπορική ταξινόμηση purum. Η Απόφαση προβλέπει την πλήρη ονομαστικοποίηση σε κατάλογο όλων των πηγών και ροών, ο οποίος θα αποτελεί πλέον αναπόσπαστο τμήμα της νέας άδειας εκπομπών, η οποία θα εκδοθεί για την περίοδο Αναπόσπαστο τμήμα της άδειας θα αποτελεί και το σύστημα παρακολούθησης, ελέγχου και καταγραφής των εκπομπών, που θα εφαρμόζει η κάθε εγκατάσταση. Γενικά, η αναθεωρημένη Απόφαση δίνει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στο σύστημα παρακολούθησης, θέτει προδιαγραφές για τη μεθοδολογία την οποία οφείλουν οι εγκαταστάσεις να ακολουθήσουν σε συνεννόηση με την αδειοδοτούσα αρχή και προσδιορίζει τον τρόπο εκτίμησης της αβεβαιότητας. Τελικά, οι νέες κατευθυντήριες γραμμές προσδιορίζουν ακόμα και τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες μια εγκατάσταση δικαιούται να αιτηθεί εξαίρεση από την εφαρμογή συγκεκριμένου μέτρου. Πρέπει να τονιστεί ότι την επόμενη περίοδο εμπορίας, οι αδειοδοτούσες αρχές οφείλουν να κοινοποιούν στην Ε.Ε. το περιεχόμενο των αδειών εκπομπής καθώς και όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες δίνεται εξαίρεση από την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών. Στόχος αυτής της υποχρέωσης είναι να έχει η Ε.Ε. εκ των προτέρων την ολοκληρωμένη εικόνα του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις της εν λόγω Απόφασης σε κάθε χώρα. Κατά τον τρόπο αυτό, θα υπάρχει η δυνατότητα άσκησης εναρμονισμένης πολιτικής και θα 11

12 περιοριστούν, στο μέτρο του δυνατού, οι περιπτώσεις αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ εγκαταστάσεων του ίδιου κλάδου, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές χώρες. Νέοι ορισμοί Πηγή εκπομπών: διακριτό, αναγνωρίσιμο τμήμα (σημείο ή διεργασία) μιας εγκατάστασης από το οποίο εκπέμπονται αέρια θερμοκηπίου Ροή πηγής: συγκεκριμένο καύσιμο, πρώτη ύλη ή προϊόν που προκαλεί εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε μία ή περισσότερες πηγές εκπομπής, ως αποτέλεσμα της κατανάλωσης ή της παραγωγής του De minimis ροές πηγής: άθροισμα επιμέρους ελασσόνων ροών, οι οποίες επιλέγονται από την εγκατάσταση, και εκπέμπουν αθροιστικά λιγότερο από τόνους CO 2 ορυκτής προέλευσης σε ετήσια βάση ή συνεισφέρουν λιγότερο από 2% (μέχρι ενός μεγίστου των τόνων CO 2 ) επί των συνολικών εκπομπών της εγκατάστασης, πριν από την αφαίρεση του μεταφερόμενου CO 2 Μείζονες ροές πηγής: άθροισμα επιμέρους ροών οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται ως ελάσσονες ροές πηγής Ελάσσονες (minor) ροές πηγής: άθροισμα επιμέρους ροών πηγής, οι οποίες επιλέγονται από την εγκατάσταση, και εκπέμπουν αθροιστικά λιγότερο από τόνους CO 2 ορυκτής προέλευσης σε ετήσια βάση ή συνεισφέρουν λιγότερο από το 10% (μέχρι ενός μεγίστου των τόνων CO 2 ) επί των συνολικών εκπομπών της εγκατάστασης, πριν από την αφαίρεση του μεταφερόμενου CO 2 Ο όρος καθαρό χαρακτηρίζει το υλικό ή το καύσιμο που αποτελείται από τουλάχιστον 97% κατά βάρος της συγκεκριμένης ουσίας ή στοιχείου, και αντιστοιχεί στην εμπορική ταξινόμηση purum. Ειδικά για τη βιομάζα, ο όρος αφορά το κλάσμα άνθρακα από βιομάζα στο συνολικά περιεχόμενο άνθρακα του καυσίμου ή του υλικού Βιομάζα: μη απολιθωμένη και βιοαποικοδομήσιμη οργανική ύλη προερχόμενη από φυτά, ζώα και μικροοργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων, παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και αποβλήτων της γεωργίας, δασοκομίας και συναφών κλάδων, καθώς και τα μη απολιθωμένα και βιοαποικοδομήσιμα οργανικά κλάσματα βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων, μεταξύ των οποίων τα αέρια και τα υγρά που ανακτώνται από την αποσύνθεση μη απολιθωμένης και βιοαποικοδομήσιμης οργανικής ύλης Μέθοδος ισοζυγίου ενέργειας: μέθοδος εκτίμησης της καταναλωθείσας ενέργειας σε λέβητες, υπολογισμένη ως το άθροισμα της ωφέλιμης θερμικής ενέργειας και όλων των απωλειών ενέργειας λόγω ακτινοβολίας, μεταφοράς και δια μέσου των καυσαερίων Περιεχόμενα του Σχεδίου παρακολούθησης εκπομπών μιας εγκατάστασης Η αναθεωρημένη απόφαση προβλέπει αναλυτικά περιεχόμενα για το σχέδιο παρακολούθησης, το οποίο θα πρέπει να καταρτιστεί πριν από την έναρξη της επόμενης περιόδου αναφοράς και να υποβληθεί στην αδειοδοτούσα αρχή προς έγκριση. Το σχέδιο 12

13 παρακολούθησης θα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της άδειας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που θα διαθέτει η κάθε εγκατάσταση για την περίοδο Τα περιεχόμενα του σχεδίου παρακολούθησης των εκπομπών διαμορφώνονται ως ακολούθως: 1. Λεπτομερής περιγραφή της εγκατάστασης και των δραστηριοτήτων που επιτελούνται σε αυτήν και υπάγονται στις διατάξεις της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ 2. Περιγραφή των αρμοδιοτήτων για την παρακολούθηση και την αναφορά των εκπομπών εντός της εγκατάστασης 3. Κατάλογος με τις πηγές εκπομπής και τις ροές πηγής που θα παρακολουθούνται για την κάθε επιτελούμενη δραστηριότητα εντός της εγκατάστασης 4. Περιγραφή της μεθοδολογίας υπολογισμού ή μετρήσεων των εκπομπών που θα χρησιμοποιείται 5. Κατάλογος και περιγραφή των βαθμίδων για τα δεδομένα δραστηριότητας, τους συντελεστές εκπομπής, οξείδωσης και μετατροπής για κάθε ροή πηγής 6. Περιγραφή των συστημάτων και οργάνων μέτρησης που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση του κάθε ρεύματος, των προδιαγραφών τους και του χώρου όπου βρίσκονται εντός της εγκατάστασης 7. Στοιχεία που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με το κατώφλι αβεβαιότητας για τα δεδομένα δραστηριότητας και άλλες παραμέτρους (κατά περίπτωση) για τις προβλεπόμενες βαθμίδες της κάθε ροής πηγής 8. Εφόσον εφαρμόζεται, περιγραφή της προσέγγισης για τη δειγματοληψία καυσίμων και υλικών για τον προσδιορισμό της κατώτερης θερμογόνου δύναμης, του περιεχόμενου άνθρακα, των συντελεστών εκπομπής, οξείδωσης και μετατροπής, καθώς και της περιεχόμενης βιομάζας για την κάθε ροή πηγής 9. Περιγραφή των πηγών ή της αναλυτικής προσέγγισης για τον προσδιορισμό της κατώτερης θερμογόνου δύναμης, του περιεχόμενου άνθρακα, των συντελεστών εκπομπής, οξείδωσης και μετατροπής ή του κλάσματος βιομάζας για την κάθε ροή 10. Εφόσον εφαρμόζεται, κατάλογος και περιγραφή των μη διαπιστευμένων εργαστηρίων και των σχετικών αναλυτικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων και όλων των σχετικών μέτρων διασφάλισης ποιότητας (π.χ. διεργαστηριακές συγκρίσεις) 11. Εφόσον εφαρμόζεται, περιγραφή του συστήματος συνεχών μετρήσεων που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση μιας πηγής, δηλ. σημεία μέτρησης, συχνότητα, εξοπλισμός, διαδικασίες δικρίβωσης/ βαθμονόμησης, διαδικασίες συλλογής δεδομένων και αποθήκευσης και της προσέγγισης που επικυρώνει τον υπολογισμό και την αναφορά των δεδομένων δραστηριότητας, συντελεστών εκπομπής και λοιπών στοιχείων 12. Εφαρμογή της εφεδρικής προσέγγισης (fall-back approach): εκτενής περιγραφή της προσέγγισης και ανάλυση της αβεβαιότητας (εφόσον δεν καλύπτεται από τα προηγούμενα σημεία) 13

14 13. Περιγραφή των διαδικασιών για τη λήψη και τη διαχείριση των δεδομένων καθώς και όλων των διαδικασιών ελέγχου 14. Όπου υπάρχει πεδίο εφαρμογής, αναφορά σε στοιχεία που σχετίζονται με δραστηριότητες που αφορούν το EMAS ή άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ISO 14001:204), ιδιαίτερα σε σχέση με διαδικασίες και ελέγχους που σχετίζονται με την παρακολούθηση και την αναφορά εκπομπών αερίων θερμοκηπίου Σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές, όποτε προκύπτουν ουσιαστικές αλλαγές στη μεθοδολογία παρακολούθησης, η οποία αποτελεί μέρος του Σχεδίου Παρακολούθησης, θα πρέπει να ενημερώνεται και να εγκρίνει η αδειοδοτούσα αρχή. Με τον όρο ουσιαστικές αλλαγές καλύπτονται μεταβολές που αφορούν: 1. στην κατάταξη της εγκατάστασης σε Α, Β και Γ 2. στην προσέγγιση μεταξύ υπολογισμού και μετρήσεων των εκπομπών 3. στην αύξηση της αβεβαιότητας των δεδομένων δραστηριότητας ή άλλων παραμέτρων, η οποία συνεπάγεται μεταβολή βαθμίδων Οι λοιπές αλλαγές και οι προτάσεις για αλλαγές στη μεθοδολογία παρακολούθησης πρέπει να κοινοποιούνται στην αδειοδοτούσα αρχή το συντομότερο δυνατό. Όλες οι μεταβολές, ουσιαστικές και μη, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναφέρονται με σαφήνεια, να είναι δικαιολογημένες και πλήρως τεκμηριωμένες και στα εσωτερικά αρχεία της εγκατάστασης. Η αδειοδοτούσα αρχή μπορεί να ζητήσει από την εγκατάσταση να μεταβάλλει το σχέδιο παρακολούθησης των εκπομπών εφόσον κρίνει ότι δεν είναι σε συμφωνία με τους κανόνες που προσδιορίζουν οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές. Προσδιορισμός βαθμίδων προσέγγισης Αυξημένη βαθμίδα προσέγγισης εκφράζει αυξημένα επίπεδα ακρίβειας στις αναφερόμενες εκπομπές. Στοχεύοντας στη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, η κάθε εγκατάσταση οφείλει να χρησιμοποιεί τη βαθμίδα εκείνη που θα της εξασφαλίζει το επιθυμητό επίπεδο ακρίβειας. Για τον υπολογισμό των εκπομπών υπάρχει η δυνατότητα χρήσης διαφορετικής βαθμίδας για τα δεδομένα δραστηριότητας, την ΚΘΔ και τους συντελεστές εκπομπής, οξείδωσης και μετατροπής. Οι βαθμίδες που θα χρησιμοποιηθούν για την κάθε παράμετρο θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από την αδειοδοτούσα αρχή. Για τις δραστηριότητες εκείνες, για τις οποίες υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι υπολογισμού των εκπομπών, η εγκατάσταση μπορεί να αλλάξει χρήση μεθόδους (από την Α στην Β), εφόσον αποδείξει στην αρμόδια αρχή ότι η αλλαγή αυτή οδηγεί σε ακριβέστερη παρακολούθηση και αναφορά εκπομπών της σχετικής δραστηριότητας. Για τις εγκαταστάσεις της κατηγορίας B και Γ, εφαρμόζονται οι υψηλότερες βαθμίδες προσέγγισης για όλες τις μεταβλητές όλων των ροών πηγής, και μόνο όταν αποδεικνύεται στην αδειοδοτούσα αρχή ότι η εφαρμογή της υψηλότερης βαθμίδας είναι τεχνικά μη εφικτή ή οδηγεί σε αδικαιολόγητα υψηλό κόστος, είναι δυνατή η χρήση της αμέσως χαμηλότερης βαθμίδας. Ειδικότερα για τις εγκαταστάσεις της κατηγορίας Γ, τα Κ-Μ οφείλουν να κοινοποιούν στην Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/87, ότι η αντίστοιχη εγκατάσταση δεν εφαρμόζει το συνδυασμό των υψηλότερων προβλεπόμενων βαθμίδων για όλες τις μείζονες ροές πηγής. 14

15 Κατόπιν εγκρίσεως από την αδειοδοτούσα αρχή, η εγκατάσταση μπορεί να χρησιμοποιήσει τη βαθμίδα 1 ως ελάχιστη για τις μεταβλητές εκείνες που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των ελασσόνων εκπομπών, ενώ για τις de minimis εκπομπές μπορεί να επιλέξει δική της χωρίς βαθμίδες μέθοδο προσδιορισμού των εκπομπών. Η εγκατάσταση οφείλει να προτείνει αλλαγές στις εφαρμοζόμενες βαθμίδες, χωρίς καθυστέρηση, όταν: μεταβάλλεται η δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα, επιτρέποντας μεγαλύτερη ακρίβεια στον προσδιορισμό των εκπομπών προκύπτουν νέες εκπομπές, που δεν υπήρχαν παλιότερα αλλάζει ουσιαστικά το εύρος των καυσίμων ή των λοιπών χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών προκύπτουν λάθη στα δεδομένα τα οποία οφείλονται στη μεθοδολογία παρακολούθησης το απαιτεί η αδειοδοτούσα αρχή Για τη βιομάζα που χαρακτηρίζεται ως καθαρή, μπορεί να εφαρμοστεί η χωρίς βαθμίδες προσέγγιση για τις εγκαταστάσεις, εκτός και εάν η τιμή που προκύπτει χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση της ανάλογης ποσότητας CO 2, η οποία έχει καταγραφεί από σύστημα συνεχών μετρήσεων. Στη χωρίς βαθμίδες προσέγγιση περιλαμβάνεται και η μέθοδος του ισοζυγίου ενέργειας. Εκπομπές CO 2 που προκύπτουν από προσμίξεις ορυκτής προέλευσης στην καθαρή βιομάζα αναφέρονται στο ρεύμα της βιομάζας και προσδιορίζονται με χρήση της χωρίς βαθμίδες προσέγγισης. Για τα μικτά καύσιμα και υλικά θα πρέπει να γίνεται προσδιορισμός του κλάσματος βιομάζας, εκτός κι αν η σχετική ροή πηγής κατατάσσεται ως de minimis. Εφόσον είναι προσωρινά μη εφικτή για τεχνικούς λόγους η χρήση της προβλεπόμενης υψηλότερης βαθμίδας ή αυτής που έχει συμφωνηθεί, η εγκατάσταση μπορεί να ζητήσει τη χρήση της υψηλότερης εφικτής βαθμίδας για διάστημα τέτοιο μέχρις ότου καταστεί εφικτή η χρήση της αρχικά συμφωνηθείσας βαθμίδας. Στην περίπτωση αυτή, η εγκατάσταση οφείλει να προσκομίσει άμεσα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αδειοδοτούσα αρχή, τα οποία στοιχειοθετούν την ανάγκη αλλαγής βαθμίδων και περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες αναπροσαρμογές στη μεθοδολογία παρακολούθησης. Όλες οι μεταβολές βαθμίδων πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες. Για την αντιμετώπιση κενών στις χρονοσειρές μετρήσεων, τα οποία προκύπτουν από μικρές διακοπές των οργάνων μέτρησης, θα πρέπει να εφαρμόζονται η ορθή επαγγελματική πρακτική που εξασφαλίζει συντηρητική εκτίμηση των εκπομπών κατά το διάστημα αυτό, λαμβάνοντας υπόψη και τα όσα αναφέρονται στο σχετικό οδηγό BREF για τις Γενικές Αρχές Παρακολούθησης. Όποτε προκύπτουν αλλαγές εντός μιας περιόδου αναφοράς, οι εκπομπές θα πρέπει να προσδιορίζονται λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική στιγμή στην οποία επήλθαν, και να αναφέρονται σε ξεχωριστή ενότητα στην ετήσια αναφορά της εγκατάστασης. Για την νέα περίοδο αναφοράς ( ) η κατηγοριοποίηση των εγκαταστάσεων σε Α, Β και Γ γίνεται βάσει του μέσου όρου των ετήσιων εκπομπών της προηγούμενης περιόδου αναφοράς ( ). 15

16 Εφεδρική (fall back) προσέγγιση Η εφεδρική προσέγγιση (fall-back approach) εφαρμόζεται στις περιπτώσεις εκείνες όπου ακόμα και η εφαρμογή της βαθμίδας 1 από κάποια εγκατάσταση είναι είτε τεχνικά αδύνατη είτε οδηγεί σε αδικαιολόγητο κόστος. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στην εγκατάσταση να εφαρμόσει εναλλακτική μεθοδολογία, πλήρως προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες της εγκατάστασης. Η εγκατάσταση οφείλει να αποδείξει στην αδειοδοτούσα αρχή ότι η εφαρμογή της μεθοδολογίας είναι συμβατή με τα επίπεδα αβεβαιότητας που αναφέρονται για την κάθε κατηγορία εγκατάστασης, στον ακόλουθο πίνακα. Κατηγορία Εγκατάστασης Επιτρεπτά επίπεδα αβεβαιότητας για τις συνολικές ετήσιες εκπομπές Α ± 7,5% B ± 5,0% Γ ± 2,5% Η εγκατάσταση οφείλει να υλοποιεί ανάλυση αβεβαιότητας για όλες τις μεταβλητές και τις παραμέτρους που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των ετήσιων εκπομπών λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό οδηγό του ISO και το πρότυπο ISO 5186:2005. Η ανάλυση αβεβαιότητας πρέπει να γίνεται πριν από την έγκριση του συστήματος παρακολούθησης στη βάση των στοιχείων του προηγούμενου έτους και να επικαιροποιείται σε ετήσια βάση. Η ετήσια επικαιροποίηση θα πρέπει να ετοιμάζεται ταυτόχρονα με την ετήσια αναφορά εκπομπών της εγκατάστασης και να υποβάλλεται σε διαδικασία επαλήθευσης. Τα Κ-Μ οφείλουν να ενημερώνουν την Ε.Ε. για όλες τις εγκαταστάσεις οι οποίες κάνουν χρήση της εφεδρικής προσέγγισης. Η εγκατάσταση οφείλει να διευκρινίζει και να αναφέρει όλα τα διαθέσιμα δεδομένα (ή τις βέλτιστες εκτιμήσεις) για τα δεδομένα δραστηριότητας, την ΚΘΔ, τους συντελεστές εκπομπής, οξείδωσης και τις λοιπές παραμέτρους, χρησιμοποιώντας εργαστηριακές αναλύσεις όπου χρειάζονται. Οι λεπτομέρειες της μεθοδολογίας προσέγγισης θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά στο σχέδιο παρακολούθησης και να εγκρίνονται από την αδειοδοτούσα αρχή. Δεδομένα Δραστηριότητας Ο προσδιορισμός των δεδομένων δραστηριότητας καυσίμων και άλλων υλικών μπορεί να βασιστεί σε λογιστικά στοιχεία, ενώ για τις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατός ο άμεσος προσδιορισμός των δεδομένων δραστηριότητας, αυτά προσδιορίζονται μέσω της μεταβολής των αποθεμάτων. Σε περίπτωση που η άμεση μέτρηση των αποθεμάτων ενός υλικού στην έναρξη και τη λήξη της περιόδου που ενδιαφέρει δεν είναι τεχνικά εφικτή ή οδηγεί σε αδικαιολόγητα υψηλό κόστος, τότε οι ποσότητες αυτές θα προσδιορίζονται με εκτίμηση: Βάσει δεδομένων των προηγούμενων ετών και συσχέτισή τους με την παραγωγή του συγκεκριμένου έτους αναφοράς 16

17 Τεκμηριωμένες μεθόδους και σχετικά δεδομένα σε λογιστικά έγγραφα τα οποία υπόκεινται σε έλεγχο για το έτος αναφοράς Συντελεστές εκπομπής Ο συντελεστής εκπομπής της βιομάζας είναι 0 t CO 2 /TJ ή Nm 3. Για υλικά και καύσιμα που αποτελούνται από μίγμα βιομάζας και άνθρακα ορυκτής προέλευσης, θα πρέπει να χρησιμοποιείται σταθμισμένος συντελεστής εκπομπής, βασισμένος στην αναλογία του ορυκτού άνθρακα επί του συνολικά περιεχόμενου άνθρακα στο καύσιμο ή το υλικό. Ο προσδιορισμός θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένος σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις κατευθυντήριες γραμμές. Εγγενές CO 2 που μεταφέρεται σε μια εγκατάσταση ως μέρος ενός καυσίμου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του συντελεστή εκπομπής (π.χ. αέριο υψικαμίνου). Κατόπιν έγκρισης της αδειοδοτούσας αρχής, το εγγενές CO 2 που προκύπτει από μια ροή πηγής αλλά στη συνέχεια μεταφέρεται εκτός της εγκατάστασης ως μέρος ενός καυσίμου μπορεί να αφαιρεθεί από τις εκπομπές της εν λόγω εγκατάστασης, ανεξάρτητα από το εάν η εγκατάσταση που καταλήγει υπάγεται στο ΣΕΔΕ ή όχι. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αναφέρεται ως στοιχείο προς υπόμνηση, τα δε Κ-Μ οφείλουν να κοινοποιούν στην Ε.Ε. τις σχετικές εγκαταστάσεις. Συντελεστές οξείδωσης και μετατροπής Η απαίτηση για χρήση της υψηλότερης βαθμίδας δεν ισχύει για την περίπτωση του συντελεστή οξείδωσης. Εάν σε μία εγκατάσταση υπολογίζονται ειδική κατά δραστηριότητα συντελεστές οξείδωσης, η εγκατάσταση, κατόπιν έγκρισης της αδειοδοτούσας αρχής, μπορεί να προσδιορίζει ένα αθροιστικό συντελεστή οξείδωσης για τη δραστηριότητα και να τον εφαρμόζει σε όλα τα καύσιμα. Εναλλακτικά, εφόσον δε χρησιμοποιείται βιομάζα, μπορεί να αποδώσει ατελή οξείδωση σε μια μείζονα ροή καυσίμου και για τις υπόλοιπες να χρησιμοποιεί την τιμή 1 (να θεωρεί πλήρη οξείδωση). Μεταφερόμενο CO 2 Αναφορικά με το μεταφερόμενο CO 2, θα πρέπει να προσδιορίζεται με μέγιστη αβεβαιότητα λιγότερη από 1,5%, είτε άμεσα με χρήση μετρητών ροής ή με ζύγιση, είτε έμμεσα από τη μάζα προϊόντων (ανθρακικά άλατα ή ουρία). Στις περιπτώσεις όπου μέρος του μεταφερόμενου CO 2 προκύπτει από βιομάζα, ή όταν μια εγκατάσταση καλύπτεται μερικώς από την Οδηγία 2003/87, η εγκατάσταση αφαιρεί μόνο το μέρος αυτό του μεταφερόμενου CO 2 που προκύπτει από ορυκτά καύσιμα και υλικά για τις δραστηριότητες εκείνες που καλύπτει η Οδηγία. Η σχετική μεθοδολογία επιμερισμού θα πρέπει να είναι συντηρητική και να υποβληθεί προς έγκριση στην αδειοδοτούσα αρχή. Εκτίμηση της αβεβαιότητας Η εκτίμηση της αβεβαιότητας αποτελεί ένα από τα σημεία με το μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας κατά τη σύνταξη της ετήσιας αναφοράς των εγκαταστάσεων όσο και κατά τη διαδικασία 17

18 επαλήθευσης. Η αναθεωρημένη Απόφαση 156/2004/ΕΚ επιχειρεί να δώσει αναλυτικές κατευθύνσεις για τον τρόπο με τον οποίο η εγκατάσταση οφείλει να προσδιορίζει την αβεβαιότητα των αναφερόμενων εκπομπών της προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επαλήθευσης. Στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι εκπομπές προσδιορίζονται υπολογιστικά και όχι βάσει συστήματος συνεχών μετρήσεων των εκπομπών, η εγκατάσταση υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή προς έγκριση την αναλυτική μεθοδολογία βάση της οποίας προκύπτουν τελικά οι εκπομπές. Η μεθοδολογία αυτή εντάσσεται στη σχετική άδεια της εγκατάστασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Κατά τον τρόπο αυτό, η αδειοδοτούσα αρχή εγκρίνει και την προσδιοριζόμενη αβεβαιότητα που προκύπτει κατά τον υπολογισμό των εκπομπών. Η δήλωση του συνδυασμού των βαθμίδων προσέγγισης αποτελεί ουσιαστικά την αναφορά της αβεβαιότητας κατά το πνεύμα της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, οπότε δεν είναι απαραίτητη επιπλέον αναφορά στην αβεβαιότητα εφόσον εφαρμόζεται η εγκεκριμένη μεθοδολογία. Πηγές αβεβαιότητας αποτελούν η αβεβαιότητα των μετρητικών διατάξεων, η αβεβαιότητα της βαθμονόμησής τους και κάθε άλλη αβεβαιότητα που συνδέεται με τον τρόπο που χρησιμοποιείται μια μετρητική διάταξη. Αναφορικά με τα εμπορεύσιμα καύσιμα και υλικά, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να επιτρέψουν τον προσδιορισμό της ετήσιας ροής καυσίμων/υλικών βάσει των φορολογικών παραστατικών και μόνο (τιμολόγια προμήθειας καυσίμων και υλικών), δεχόμενες ουσιαστικά μηδενική αβεβαιότητα στα όσα αναφέρουν τα παραστατικά, υπό τον όρο ότι η εθνική νομοθεσία ή η αποδεδειγμένη εφαρμογή εθνικών ή διεθνών προτύπων διασφαλίζει ότι τα επίπεδα αβεβαιότητας είναι συμβατά με τις εμπορικές συναλλαγές. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η εγκατάσταση οφείλει να προσκομίσει γραπτές αποδείξεις για τα επίπεδα αβεβαιότητας των δεδομένων δραστηριότητάς της κάθε ροής πηγής, προκειμένου να τεκμηριώσει την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών. Ο προσδιορισμός της αβεβαιότητας στηρίζεται αποκλειστικά στις προδιαγραφές των κατασκευαστών των μετρητικών διατάξεων, και ελλείψει αυτών των στοιχείων, η εγκατάσταση οφείλει να κάνει εκτίμηση της αβεβαιότητας του μετρητικού οργάνου. Η εγκατάσταση οφείλει μέσω των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου που εφαρμόζει να περιορίζει τα επίπεδα αβεβαιότητας των εκπομπών που αναφέρει στην ετήσια έκθεσής της. Ο επαληθευτής από την πλευρά του οφείλει να ελέγξει την ορθή εφαρμογή της μεθοδολογίας παρακολούθησης και να αξιολογήσει τη διαχείριση και τον περιορισμό των αβεβαιοτήτων μέσα από τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου της εγκατάστασης. Εφόσον χρησιμοποιούνται συστήματα μετρήσεων, η εγκατάσταση οφείλει να λαμβάνει υπόψη κατά τον προσδιορισμό της αβεβαιότητας την σωρευτική επίδραση όλων των κατασκευαστικών στοιχείων του συστήματος μετρήσεων στην αβεβαιότητα των ετήσιων δεδομένων δραστηριότητας εφαρμόζοντας το νόμο περί διαδόσεως των σφαλμάτων (αβεβαιότητα αθροίσματος και αβεβαιότητα γινομένου). Για την περίπτωση όπου αντί υπολογισμών διεξάγονται συνεχείς μετρήσεις για τον προσδιορισμό των εκπομπών, η εγκατάσταση οφείλει να αποδείξει ότι κατά τον τρόπο αυτό η αβεβαιότητα είναι μικρότερη από αυτή που θα προέκυπτε με υπολογιστικό προσδιορισμό. Η εγκατάσταση οφείλει να προσκομίσει στην αδειοδοτούσα αρχή τα αποτελέσματα λεπτομερούς 18

19 ανάλυσης αβεβαιότητας λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό πρότυπο EN και συνεκτιμώντας τις ακόλουθες παραμέτρους: την αβεβαιότητα του εξοπλισμού συνεχών μετρήσεων τις αβεβαιότητες που σχετίζονται με τη βαθμονόμησή του επιπλέον παράγοντες αβεβαιότητας που σχετίζονται με τον τρόπο χρήσης του μετρητικού εξοπλισμού στη βάση των στοιχείων που προσκομίζει η εγκατάσταση, η αδειοδοτούσα αρχή μπορεί να επιτρέψει την εφαρμογή του συστήματος συνεχών μετρήσεων για την παρακολούθηση ορισμένων ή του συνόλου των πηγών εκπομπής, καθώς και να εγκρίνει όλες τις λεπτομέρειες της μεθοδολογίας παρακολούθησης για τις πηγές αυτές, που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην άδεια εκπομπών της εγκατάστασης. Με αυτόν τον τρόπο η αδειοδοτούσα αρχή αποδέχεται την αβεβαιότητα που προκύπτει από την ορθή εφαρμογή της μεθοδολογίας παρακολούθησης που αναφέρεται στην άδεια. Στην περίπτωση αυτή, η εγκατάσταση αναφέρει στην ετήσια αναφορά των εκπομπών της τα αποτελέσματα της ανάλυσης αβεβαιότητας, μέχρις ότου η αδειοδοτούσα αρχή ζητήσει αναθεώρηση της επιλογής της εγκατάστασης για την διεξαγωγή μετρήσεων αντί υπολογισμών προκειμένου να επαναπροσδιοριστεί η αβεβαιότητα. Η αναφορά της αβεβαιότητας που προσδιορίζεται σε αυτό το πνεύμα θεωρείται ότι καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ Όπως και στην περίπτωση διεξαγωγής υπολογισμών, η εγκατάσταση οφείλει μέσω των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου που εφαρμόζει να περιορίζει τα επίπεδα αβεβαιότητας των εκπομπών που αναφέρει στην ετήσια έκθεσής της. Ο επαληθευτής από την πλευρά του οφείλει να ελέγξει την ορθή εφαρμογή της μεθοδολογίας παρακολούθησης και να αξιολογήσει τη διαχείριση και τον περιορισμό των αβεβαιοτήτων μέσα από τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου της εγκατάστασης. Περιεχόμενα ετήσιας αναφοράς εγκατάστασης Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές, όπως και η προηγούμενη Απόφαση 156/2004/ΕΚ, προσδιορίζουν λεπτομερώς τα περιεχόμενα της ετήσιας έκθεσης αναφοράς που υποβάλλουν οι υπόχρεες εγκαταστάσεις. Στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας περί πρόσβασης του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφορία, το περιεχόμενο των εκθέσεων αποτελεί αντικείμενο δημοσίευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 2003/4/ΕΚ και τη σχετική εθνική νομοθεσία. Οι εγκαταστάσεις διατηρούν το δικαίωμα να υποδεικνύουν τμήματα της αναφοράς τα οποία θεωρούν ότι εμπεριέχουν εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, προκειμένου να αποφεύγεται η δημοσιοποίησή τους. Συνοπτικά, η ετήσια αναφορά εκπομπών πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 1. Στοιχεία ταυτότητας εγκατάστασης 2. Για όλες τις πηγές εκπομπής και τις ροές πηγών αναφέρεται η επιλεχθείσα προσέγγιση για τον προσδιορισμό των συνολικών εκπομπών (μέτρηση ή υπολογισμός), τη μέθοδο, τις βαθμίδες, τα δεδομένα δραστηριότητας, τους συντελεστές εκπομπής και τους συντελεστές οξείδωσης/μετατροπής. Επιπλέον μνημονεύονται τα ακόλουθα στοιχεία, παρόλο που δεν αποτελούν μέρος των αναφερόμενων εκπομπών: ποσότητα καύσιμης βιομάζας [TJ], βιομάζα που 19

20 χρησιμοποιείται στη διεργασία [tn ή m 3 ], εκπομπές CO 2 από βιομάζα όταν μετρώνται, μεταφερόμενο CO 2 από μια εγκατάσταση και εγγενές CO 2 που μεταφέρεται εκτός της εγκατάστασης ως τμήμα του καυσίμου 3. Σε περίπτωση που οι συντελεστές εκπομπής και τα δεδομένα δραστηριότητας των καυσίμων αναφέρονται σε μονάδες μάζας, θα πρέπει ο υπεύθυνος της εγκατάστασης να αναφέρει συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τη μέση ετήσια κατώτερη θερμογόνο δύναμη και το συντελεστή εκπομπής κάθε καυσίμου. Τα στοιχεία θα πρέπει να προκύπτουν από γενικώς αποδεκτές πηγές ή εμπειρικά τεκμηριωμένα, προκειμένου να υποκαταστήσουν το είδος των περιγραφόμενων μεταβλητών 4. Όταν χρησιμοποιείται προσέγγιση ισοζυγίου μάζας, θα πρέπει να αναφέρονται οι ροές υλικών, ο περιεχόμενος άνθρακας και το ενεργειακό περιεχόμενο σε κάθε ρεύμα καυσίμου και υλικού που εισέρχεται και εξέρχεται από την εγκατάσταση καθώς και τα αποθέματά τους στην έναρξη και τη λήξη του έτους 5. Όταν πραγματοποιείται συνεχής μέτρηση των εκπομπών, η εγκατάσταση οφείλει να αναφέρει ξεχωριστά την ποσότητα CO 2 ορυκτής προέλευσης και την αντίστοιχη ποσότητα από βιομάζα. Επιπλέον οφείλει να αναφέρει συμπληρωματικά στοιχεία για τη μέση ετήσια κατώτερη θερμογόνο δύναμη και το συντελεστή εκπομπών για το κάθε καύσιμο, και άλλες σχετικές παραμέτρους για τα υλικά και τα προϊόντα που τεκμηριώνουν τις μετρήσεις 6. Στην περίπτωση εφεδρικής προσέγγισης, η εγκατάσταση θα πρέπει να αναφέρει συμπληρωματικά δεδομένα υποκατάστασης για την κάθε παράμετρο για την οποία η προσέγγιση δεν παρέχει τα απαιτούμενα δεδομένα 7. Όπου γίνεται χρήση καυσίμου, αλλά οι εκπομπές προσδιορίζονται ως εκπομπές διεργασίας, η εγκατάσταση αναφέρει συμπληρωματικά τα σχετικά στοιχεία του τυπικού υπολογισμού εκπομπών καύσης για τα εν λόγω καύσιμα 8. Προσωρινές ή μόνιμες μεταβολές στις βαθμίδες καθώς και οι αιτίες για τις αλλαγές αυτές, ημερομηνία έναρξης των μεταβολών, και ημερομηνία έναρξης και λήξης των προσωρινών μεταβολών. 9. Όλες οι μεταβολές που υλοποιήθηκαν στην εγκατάσταση κατά το έτος αναφοράς, οι οποίες σχετίζονται με την αναφορά εκπομπών της εγκατάστασης Τα καύσιμα και οι αντίστοιχες εκπομπές πρέπει να αναφέρονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κατηγοριοποίηση καυσίμων του IPCC, που βασίζεται στους ορισμούς της Διεθνούς Επιτροπής Ενέργειας. Εφόσον τα Κ-Μ έχουν εκδώσει δικό τους κατάλογο με κατηγορίες καυσίμων, ορισμούς και συντελεστές εκπομπών και τον έχουν καταθέσει στη Γραμματεία του Πρωτοκόλλου στα πλαίσια των ετήσιων αναφορών τους, τότε οι εγκαταστάσεις μπορούν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία αυτά, εφόσον τα συμπεριλάβουν στην μεθοδολογία παρακολούθησης και λάβουν την έγκριση της αδειοδοτούσας αρχής. Σε περίπτωση εκπομπών από απόβλητα τα οποία χρησιμοποιούνται είτε ως καύσιμα είτε ως υλικά διεργασίας, τα απόβλητα θα πρέπει να αναφέρονται ονομαστικά και να συνοδεύονται από τον χαρακτηριστικό εξαψήφιο κωδικό ΕΚΑ που αντιστοιχεί στο κάθε ρεύμα αποβλήτου. Εκπομπές οι οποίες προκύπτουν από διαφορετικές πηγές εκπομπής ή ροές 20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ [Άρθρα 2(1), 47(2), (3), (4), (5), (8), (9), (10), 48 (1), (2)(α), 49(3)(γ) και (4)(δ), 50(1)(δ), 51(2), 55(1), (2), 56, 57(1)(α), (2), (3) και 99(1), (2) και (3)] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη:

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη: Ρ.Α.Ε. αριθμ. αποφ. 785//19.9. Υπολογισμός του μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 143 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 27.01.2003 Προς : ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κοιν : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ Θέµα : Έγκριση τιµολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 14.07.2009 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Δημοσίευση Aπόφασης ΡΑΕ υπ αριθμ. 1332/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α.

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ο λογαριασμός αναλύεται στη χρέωση ενέργειας, που υπολογίζεται αναλογικά με την ενέργεια (kwh) που έχει καταναλωθεί στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Διεύθυνση Πωλήσεων 01/11/2015 Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Της ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ Ισχύς από 1 η Νοεμβρίου 2015 1. Πρόγραμμα Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) 1. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Περιλαμβάνουν το κόστος για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση στις νέες εκδόσεις

Μετάβαση στις νέες εκδόσεις Μετάβαση στις νέες εκδόσεις Η προσέγγιση της TÜV AUSTRIA HELLAS Μαρία Αγαπητού Αναπληρώτρια Διευθύντρια Διεύθυνσης Πιστοποίησης Συστημάτων και Προϊόντων Οκτώβριος 2014 Θα μπορούσαμε να συγχαρούμε τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) 1. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Περιλαμβάνουν το κόστος για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 16. Τιμολόγια ΕΗ Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο: 210-7723551, 210-7723583

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχή δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Προβλήµατα ιδιωτών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Συµµετοχή δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Προβλήµατα ιδιωτών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. ΤΙΤΛΟΣ: Συµµετοχή δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Προβλήµατα ιδιωτών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. µετά τον πόλεµο, δηµιουργήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία,

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία, Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής και την Capital Link για αυτήν την πρωτοβουλία ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε μία χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 26.2.2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 59/1 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιανουαρίου 2004 περί θεσπίσεως κατευθυντηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία που θα προμηθεύει

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα Αερίων Ρύπων

Παράγωγα Αερίων Ρύπων Παράγωγα Αερίων Ρύπων Ραφαήλ Μάρκελλος Επίκουρος Καθηγητής MBA International Program Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών οµή Συζήτησης Εκποµπές Αερίων Ρύπων: Άδειες,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Μέθοδοι παρακολούθησης για τις εκπομπές C 0 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Μέθοδοι παρακολούθησης για τις εκπομπές C 0 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Μέθοδοι παρακολούθησης για τις εκπομπές C 0 2 Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ C O, (ΑΡΘΡΟ 9) Για τον υπολογισμό των εκπομπών CO, οι εταιρείες εφαρμόζουν τον ακόλουθο τύπο: Κατανάλωση καυσίμου χ

Διαβάστε περισσότερα

46118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

46118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 46118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υποβαλλόμενα Στοιχεία για την πρόσβαση των Φορέων Παροχής Στοιχείων Τελικής Ενεργειακής Χρήσης στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου Α. Τροποποίηση Άρθρου 57 Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης «Φυσικό Αέριο στο Μεγάλο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Τοµέα της Αττικής: Ανάπτυξη και ιαχείριση Μεγάλων Πελατών περιόδου 2004-2009» 2009» ΕΠΑ Αττικής Νοέµβριος 2010 Αναστάσιος Τόσιος ιευθυντής Τεχνικής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας

Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας Μάθημα: Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας Χάρης Δούκας, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C(2013) 5820 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τελευταία ενημέρωση 29 Οκτωβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

Κύριες Δράσεις του ΚΑΠΕ στο έργο ETRES

Κύριες Δράσεις του ΚΑΠΕ στο έργο ETRES ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΕ - LIFE03 ENV/GR/000219 Αθήνα,, 31 Μαρτίου 2006 http://www.cres.gr/etres Applying European Emissions Trading & Renewable Energy Support

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32261 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3067 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 328/2016 Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01)

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Λονδίνο, 6 Ιανουαρίου 2012 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/67 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 για την τροποποίηση του κεφαλαίου 3 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ΚΑΠΕ, 21 Ιουνίου 2016 Κωνσταντίνος Αλβανός, ΜΒΑ Μέλος Δ.Σ. Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Ανακαίνιση υφιστάμενης οικοδομής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.11.2015 COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές όσον

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.175 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016 Τροποποίηση διατάξεων του Αναθεωρημένου Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ 1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 12, που έχει ως εξής: 1. «Τα αποθέματα

Διαβάστε περισσότερα

Applying European Emissions Trading & Renewable Energy Support Mechanisms in the Greek Electricity Sector - ETRES LIFE03/ENV/GR/000219

Applying European Emissions Trading & Renewable Energy Support Mechanisms in the Greek Electricity Sector - ETRES LIFE03/ENV/GR/000219 Applying European Emissions Trading & Renewable Energy Support Mechanisms in the Greek Electricity Sector - ETRES LIFE03/ENV/GR/000219 Κ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ Π ΑΡΑΡΤΗ Μ Α I ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ 1. Ονομαστική θερμική ισχύς (MW) της μεσαίου μεγέθους μονάδας. 2. Είδος της μεσαίου μεγέθους μονάδας (ντιζελοκίνητη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την εισαγωγή Αγοράς Τριτεύουσας και τη μεθοδολογίας επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Α.1 Το φαινόµενο του θερµοκηπίου. του (Agriculture and climate, Eurostat).

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Α.1 Το φαινόµενο του θερµοκηπίου. του (Agriculture and climate, Eurostat). Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α.1 Το φαινόµενο του θερµοκηπίου Ένα από τα µεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ανθρωπότητα και για το οποίο γίνεται προσπάθεια επίλυσης είναι το φαινόµενο του θερµοκηπίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/29 Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ www.dei.com.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012 (Ισχύει για τις καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ.

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α.

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. 1 Ο λογαριασμός κατανάλωσης φυσικού αερίου είναι διμηνιαίος. Ο λογαριασμός αναλύεται στη χρέωση ενέργειας, που υπολογίζεται αναλογικά με την ενέργεια (kwh) που έχει καταναλωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 1 / 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ CQS & Paladino ΕΚΔΟΣΗ 2 η ΑΘΗΝΑ, 01/03/2016 ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 2 / 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΕΝΕ 13 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι.Ν. ΔΕΣΥΠΡΗΣ ENDESA HELLAS H Νέα Πολιτική της Ε.Ε. Αναγνωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση

Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 71, παρ. 4Β, του ΚΣΗΕ η Διοικητικά Οριζόμενη Ελάχιστη Τιμή

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Κωδικός: Δ.02.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Καταρχήν επισημαίνεται ότι δεν έχει δημιουργηθεί ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση 31 Δεκεμβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 59 Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΠΑΗΚ ΣΑΒΒΑΤΟ, 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝ, ΑΗΚ Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητές φίλες και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο θεσπίστηκε από την Πολιτεία, με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10

Διαβάστε περισσότερα

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, Τύποι Μηχανών Συμπαραγωγής, μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για Συμπαραγωγή, Κλιματισμός με Φυσικό Αέριο Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Ι. Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ. Ισχύος γίνεται αναλογική χρέωση χρησιμοποιώντας τον συντελεστή, Α = ημέρες περιόδου κατανάλωσης / 30.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ. Ισχύος γίνεται αναλογική χρέωση χρησιμοποιώντας τον συντελεστή, Α = ημέρες περιόδου κατανάλωσης / 30. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ www.dei.com.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2011 Πληροφορίες : Α. Σπυρόπουλος Α. Γεωργακοπούλου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

BIOENERGY CONFERENCE 2013

BIOENERGY CONFERENCE 2013 BIOENERGY CONFERENCE 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος Χημικός Μηχανικός Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής ΓΓΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ 2 ο Ενεργειακό Συμπόσιο, 14-15 Μαρτίου 2013 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σελίδα 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός Ο Νόµος αρ.144(ι)2007 που προνοεί για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, τη λειτουργία ρυθµιζόµενων αγορών και άλλα συναφή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

4.. Ενεργειακά Ισοζύγια

4.. Ενεργειακά Ισοζύγια ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 4.. Ενεργειακά Ισοζύγια Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο: 210-7723551,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 12 Έγκριση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009 Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.03 Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 29.9.2014 Αλλαγή κωδικοποίησης και μορφοποίησης εγγράφων ΣΔΠ Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων BoilEFF Raising the efficiency of Boiler Installations www.rae.gr/boileff Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Project No. EIE/06/134/sI2.448721 Π 4.1 Εγγυημένη

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις Επάρκειας - Οικονομικότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος στα Αυτόνομα Νησιωτικά Συστήματα. Ισίδωρος Βιτέλλας Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών

Απαιτήσεις Επάρκειας - Οικονομικότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος στα Αυτόνομα Νησιωτικά Συστήματα. Ισίδωρος Βιτέλλας Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών Απαιτήσεις Επάρκειας - Οικονομικότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος στα Αυτόνομα Νησιωτικά Συστήματα. Ισίδωρος Βιτέλλας Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών Παραγωγή στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 36 Θερμικοί MW Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα