1. Πρόγραμμα Σπουδών Κατεύθυνση: Υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων ζωικής προέλευσης και προστασία της Δημόσιας Υγείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Πρόγραμμα Σπουδών Κατεύθυνση: Υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων ζωικής προέλευσης και προστασία της Δημόσιας Υγείας"

Transcript

1 Β. Κτηνιατρικός Κύκλος Ο Κτηνιατρικός κύκλος σπουδών περιλαμβάνει 3 κατευθύνσεις: 1. Υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων ζωικής προέλευσης και προστασία της Δημόσιας Υγείας. 2. Διαχείριση της υγείας των Μηρυκαστικών και άλλων ζώων/πτηνών οικονομικού ενδιαφέροντος. 3. Ιατρική των ζώων συντροφιάς. 1. Πρόγραμμα Σπουδών Κατεύθυνση: Υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων ζωικής προέλευσης και προστασία της Δημόσιας Υγείας Μαθήματα 1. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (50 ώρες 2 Πιστωτικές Μονάδες) Υπεύθυνος Μαθήματος: Αναπληρωτής καθηγητής Υγιεινής Τροφίμων Ζ. Π. της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Διδάσκοντες Μαθήματος: Μέλη ΔΕΠ της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. και του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αντικείμενο: Το μάθημα αυτό έχει ως αντικείμενο την επιμόρφωση των αποφοίτων κτηνιάτρων ή όσων ασχολούνται με την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων σε σύγχρονα δεδομένα που αφορούν τη μικροβιολογία των τροφίμων και τις τροφιμογενείς διαταραχές της υγείας του ανθρώπου, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με περισσότερη επιτυχία στην προστασία της Δημόσιας Υγείας. Στόχοι-Δεξιότητες: Στοχεύει ώστε οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν μέσα από τη σύγχρονη γνώση και τη νέα εκπαίδευση α) τους παράγοντες που επηρεάζουν τη δυναμική της επιβίωσης, ανάπτυξης και καταστροφής των μικροοργανισμών στα τρόφιμα, β) την πραγματική διάσταση των πιθανών μικροβιολογικών κινδύνων και των αναδυόμενων παθογόνων μικροοργανισμών, γ) τους μηχανισμούς που οδηγούν σε αυτούς, δ) τη μεθοδολογία που ακολουθείται για την αξιολόγησή τους και την διερεύνηση των τροφιμογενών διαταραχών που προκαλούν. Διδακτική μέθοδος: Θεωρητική διδασκαλία κατά την οποία θα αναλύονται σε θεωρητικό επίπεδο οι τελευταίες εξελίξεις στους διάφορους τομείς της Μικροβιολογίας Τροφίμων και των τροφιμογενών διαταραχών της υγείας του ανθρώπου με χρήση οπτικοακουστικών μέσων. Μαθησιακές δραστηριότητες: Διαλέξεις, τηλεδιάσκεψη, τηλεκπαίδευση. Μέθοδος αξιολόγησης: Διαγώνισμα πολλαπλών επιλογών στο τέλος της θεωρητικής διδασκαλίας. Συγγραφή και παρουσίαση

2 εργασίας. κάθε διδάσκοντας με εφαρμογή του συστήματος WebConf.auth.gr Μικροοργανισμοί που απαντώνται στα τρόφιμα ζωικής προελεύσεως Αναδυόμενοι τροφιμογενείς παθογόνοι μικροοργανισμοί Παράγοντες που επηρεάζουν την επιβίωση και ανάπτυξη των μικροοργανισμών στα τρόφιμα Έλεγχος της ανάπτυξης των μικροοργανισμών στα τρόφιμα Παράγοντες που προκαλούν την καταστροφή των μικροοργανισμών στα τρόφιμα Αλλοιώσεις των τροφίμων που οφείλονται στους μικροοργανισμούς και τα ένζυμά τους. Παράγοντες που επηρεάζουν τις αλλοιώσεις των τροφίμων. Δείκτες των μικροβιολογικών αλλοιώσεων Μικροβιολογία τροφίμων και Δημόσια Υγεία. Τα βακτήρια, ιοί, οι μύκητες και τα παράσιτα ως αίτια τροφιμογενών διαταραχών της υγείας του ανθρώπου Δείκτες παθογόνων βακτηρίων. Διερεύνηση των τροφιμογενών διαταραχών της υγείας του ανθρώπου Μκροβιολογικά χαρακτηριστικά των Ελληνικών τυριών Προστατευμένης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ). Η συμπεριφορά τροφιμογενώς μεταδιδόμενων παθογόνων βακτηρίων κατά την παρασκευή και συντήρηση Ελληνικών τυριών Προστατευμένης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ). Γενετικοί χειρισμοί μικροοργανισμών των τροφίμων. Συμβατά με τα τρόφιμα συστήματα κλωνοποίησης. Προϊόντα γενετικών τροποποιήσεων 2. ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (50 ώρες 2 Πιστωτικές Μονάδες) Υπεύθυνος Μαθήματος: Καθηγητές/τριες Μοριακής Βιολογίας της Ιατρικής και της Βιολογίας Διδάσκοντες Μαθήματος: Μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Ιατρικής και Βιολογίας του ΑΠΘ Αντικείμενο: Το μάθημα αυτό έχει ως αντικείμενο την επιμόρφωση των πτυχιούχων στη λειτουργία σύγχρονης τεχνολογίας

3 και καινοτόμων μεθοδολογιών που εφαρμόζονται σήμερα στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και ειδικότερα στον τομέα της παραγωγής και ελέγχου των τροφίμων και της χρησιμοποίησης γενετικών δεικτών για την ταυτοποίηση ζώων παραγωγής. Στόχοι-Δεξιότητες: Στοχεύει στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων στην: Εκμάθηση και ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών στη εφάρμογή μεθόδων σύγχρονης και καινοτόμου τεχνολογίας (συσκευών αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης, μηχανημάτων PCR-πραγματικού χρόνου, συνεστιακού μικροσκοπίου κ.α.) Μοριακής και κυτταρικής βιολογίας για την παραγωγή ερευνητικών ή διαγνωστικών αποτελεσμάτων Στην αξιολόγηση και την ερμηνεία των ερευνητικών ή διαγνωστικών αποτελεσμάτων Στην εφαρμογή της βιοπληροφορικής ανάλυσης τόσο για την παραγωγή όσο και την αξιολόγηση και ερμηνεία των πειραματικών αποτελεσμάτων. Διαμόρφωση, οργάνωση, και λειτουργία εργαστηρίων ελέγχου τροφίμων Διδακτική μέθοδος: Περιλαμβάνει ένα θεωρητικό μέρος όπου θα περιγράφεται η μεθοδολογία, η στρατηγική ανάπτυξής της και η πιθανή αντιμετώπιση προβλημάτων καθώς και την πρακτική άσκηση. Το μάθημα θα είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα Blackboard και ο εκπαιδευόμενος θα προετοιμάζεται για την άσκηση. Η άσκηση θα γίνεται σε μικρές ομάδες (3-4 ατόμων) και σε κάθε ομάδα θα παρέχεται όλη η βασική υλικοτεχνική υποδομή και αναλώσιμα για την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων. Θα χρησιμοποιηθεί Τεχνολογία της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας ώστε οι εκπαιδευόμενοι να έχουν στη διάθεσή τους τόσο το πρωτόκολλο εκτέλεσης της άσκησης όσο και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Μαθησιακές δραστηριότητες: Εργαστηριακή-πρακτική άσκηση, τηλεκπαίδευση, εκπαιδευτικές επισκέψεις Μέθοδος αξιολόγησης: Σύντομα διαγωνίσματα πολλαπλών επιλογών στο τέλος κάθε άσκησης-επίσκεψης. Τελική εργαστηριακή εξέταση όπου οι εκπαιδευόμενοι (σε μικρές ομάδες) καλούνται να απαντήσουν σε σύντομα ερωτήματα που τους τίθενται, εφαρμόζοντας την τεχνολογία και τις μεθόδους που έχουν διδαχθεί στη βιοδιαγνωστική και με την παρουσίαση-αξιολόγηση-ερμηνεία των αποτελεσμάτων τους. κάθε διδάσκοντας με εφαρμογή της πλατφόρμας BigBlueButton (WebConf.auth.gr). Αρχές οργάνωσης και πιστοποίησης διαγνωστικών εργαστηρίων Διαχείριση βιολογικών υλικών-δειγμάτων και γενετικού υλικού

4 Αρχές ορθής εργαστηριακής πρακτικής, ερμηνείας - αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων αντιμετώπιση προβλημάτων Απομόνωση κυττάρων, ταυτοποίησή τους με κυτταρομετρία ροής και κυτταροκαλλιέργεια Αρχές και εφαρμογές ανάλυσης νουκλεικών οξέων: απομόνωση-ποσοστικοποίηση-ηλεκτροφορητικός έλεγχοςανάλυση της πρωτοδιάταξης τους Ανίχνευση γονιδίων με σύγχρονες μεθόδους μοριακής βιολογίας Συμβατική PCR και παραλλαγές της Real Time PCR -MSP Μικροσυστοιχίες DNA Κλασσικές και σύγχρονές μοριακές μέθοδοι προσδιορισμού της γονιδιακής ρύθμισης Φυλογενετική ανάλυση μικροοργανισμών γενοτυπική ανάλυση Βιοπληροφορική ανάλυση της γονιδιακής οργάνωσης, ρύθμισης και έκφρασης, μεταγονιδιωματική ανάλυση - Συστημική Βιολογία και Κλινικές εφαρμογές Επισκέψεις σε κλινικά διαγνωστικά εργαστήρια και Νοσοκομειακές μονάδες 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ (ΚΔΥ) - (50 ώρες 2 Πιστωτικές Μονάδες) Υπεύθυνος Μαθήματος: Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Ζ. Π. της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Διδάσκοντες Μαθήματος: Μέλη ΔΕΠ της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. και του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αντικείμενο: Το μάθημα που προτείνεται έχει ως αντικείμενο την επιμόρφωση των αποφοίτων κτηνιάτρων ή όσων ασχολούνται με την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων σε σύγχρονα δεδομένα που αφορούν τις απαιτήσεις για υγιεινά και ασφαλή τρόφιμα ζωικής προέλευσης και στην καλύτερη προστασία της Δημόσιας Υγείας, στο πλαίσιο των σύγχρονων αντιλήψεων και τάσεων «από το στάβλο στο πιάτο του καταναλωτή». Στόχοι-Δεξιότητες: Στοχεύει ώστε οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν μέσα από τη σύγχρονη γνώση και τη νέα εκπαίδευση α) την αρχή «Ανάλυση Κινδύνου Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου» (HACCP) και την εφαρμογή της στα σύγχρονα σφαγεία και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων ζωικής προελεύσεως, β) τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων (ΣΔΑΤ) και τη νέα φιλοσοφία ελέγχων τροφίμων ζωικής προελεύσεως, γ) τη

5 μεθοδολογία που ακολουθείται για την αναζήτηση εντοπισμό - αξιολόγησή των βιολογικών, χημικών και φυσικών κινδύνων σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας και τη διαδικασία διαχείρισης σε περιπτώσεις κρουσμάτων τροφιμογενών διαταραχών, και δ) τα προληπτικά μέτρα που απαιτούνται, σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, για την ελαχιστοποίησή τους ή εξάλειψή τους και την προστασία της Δημόσιας Υγείας, ε) την Κοινοτική Νομοθεσία που διέπει την υγιεινή τροφίμων ζωικής προελεύσεως. Διδακτική μέθοδος: : Θα εφαρμοστούν: θεωρητική διδασκαλία κατά την οποία θα αναλύονται οι τελευταίες εξελίξεις στους διάφορους τομείς της διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων ζωικής προελεύσεως και της Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας με χρήση οπτικοακουστικών μέσων. Πρακτική φροντιστηριακή άσκηση κατά την οποία οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ολιγομελείς ομάδες (2-3 ατόμων), κάθε μια από τις οποίες θα αναλάβει να αναπτύξει το σύστημα HACCP σε μια μονάδα παραγωγής τροφίμων. Στο τέλος θα γίνει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της άσκησης από όλες τις ομάδες. Θα ακολουθήσει συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Μαθησιακές δραστηριότητες: Διαλέξεις, τηλεδιάσκεψη, τηλεκπαίδευση. Μέθοδος αξιολόγησης: Διαγώνισμα πολλαπλών επιλογών στο τέλος της θεωρητικής διδασκαλίας. Συγγραφή και παρουσίαση εργασίας. κάθε διδάσκοντας με εφαρμογή του συστήματος WebConf.auth.gr Η ασφάλεια των τροφίμων ζωικής προελεύσεως στην πρωτογενή παραγωγή Σύγχρονες πρακτικές επιθεώρησης του κρέατος στην ΕΕ. Κίνδυνοι της Δημόσιας Υγείας που καλύπτονται κατά την επιθεώρηση κρέατος μηρυκαστικών, χοίρων και πουλερικών Διαχείριση Κινδύνων και Ασφάλεια Τροφίμων Κοινοτική νομοθεσία υγιεινής τροφίμων ζωικής προελεύσεως. Κριτήρια υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων Απαιτήσεις νομοθεσίας (ΚΑΝ 2073/2005) Νομοθεσία σχετική με την ασφάλεια τροφίμων και τη μοντέρνα βιοτεχνολογία, περιορισμοί, προβλήματα, ζητήματα ηθικής σχετικά με διάφορες εφαρμογές της βιοτεχνολογίας τροφίμων

6 Σύνταξη και αξιολόγηση προγραμμάτων δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων τροφίμων μονάδων παραγωγής. Εθνικά συστήματα ελέγχου τροφίμων. Βασικές αρχές δειγματοληψίας του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων Ελληνικά τυριά Προστατευμένης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) - Πλάνα δειγματοληψίας. Μέσα ανάλυσης και αξιολόγησης κινδύνων στην βιομηχανία τροφίμων Αρχές ανάλυσης βιολογικών - χημικών κινδύνων κινδύνων και από κατάλοιπα κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα Φυτοφάρμακα, βαρέα μέταλλα, ραδιοϊσότοπα στα τρόφιμα και Δημόσια Υγεία. Η σημασία του RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed - Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές) του FVO (Food and Veterinary Office- Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων) για τη Δημόσια Υγεία. Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής πρακτικής για σφαγεία. HACCP (Διαχείριση Κινδύνων) στη βιομηχανία κρέατος, στη βιομηχανία αλιευμάτων, σε εγκαταστάσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων και μαζικής εστίασης. σε Ελληνικά τυριά Προστατευμένης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ). Εφαρμογή αρχών ανάλυσης, αξιολόγησης και διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων σε περιπτώσεις διατροφικών κρίσεων. Επιθεώρηση και αξιολόγηση εφαρμοσμένων συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) και διεθνή πρότυπα ελέγχου και πιστοποίησης (ISO 22000, FSSC 22000, IFS, BRC). 2. Πρόγραμμα Σπουδών Κατεύθυνση: Διαχείριση της υγείας των Μηρυκαστικών και άλλων ζώων/πτηνών οικονομικού ενδιαφέροντος Μαθήματα 1. ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ (50 ώρες 2 Πιστωτικές Μονάδες) Υπεύθυνος Μαθήματος: Καθηγητής της Κλινικής Παραγωγικών Ζώων της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Διδάσκοντες Μαθήματος: Μέλη ΔΕΠ της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ

7 Αντικείμενο: Το μάθημα που προτείνεται αποσκοπεί στη συμπλήρωση και στην επικαιροποίηση των γνώσεων των παλαιότερων αποφοίτων των Κτηνιατρικών Σχολών που ασχολούνται με τα παραγωγικά ζώα, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με περισσότερη επιτυχία στις απαιτήσεις της σύγχρονης κτηνοτροφίας καθώς και στην καλύτερη προστασία της Δημόσιας Υγείας. Στόχοι-Δεξιότητες: Στοχεύει ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν εμπειρία και δεξιότητες (α) σε νέες διαγνωστικές μεθόδους για την ακριβή και έγκαιρη διάγνωση παθολογικών καταστάσεων στα παραγωγικά ζώα, (β) σε νεότερα δεδομένα για τον έλεγχο των νοσημάτων των ζώων, των ζωοανθρωπονόσων καθώς και για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους (γ) στην ανάλυση και στην αξιολόγηση εργαστηριακών και άλλων δεδομένων για την πρόληψη και αποτελεσματική αντιμετώπιση νοσολογικών καταστάσεων στις εκτροφές καθώς και για τη διαχείριση κρίσεων (ε) σε νεότερες χειρουργικές τεχνικές (στ) στη διατήρηση και στην ανάπτυξη της οικόσιτης κτηνοτροφίας χωρίς να εμπεριέχονται κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία Διδακτική μέθοδος: Περιλαμβάνει (α) ένα θεωρητικό μέρος όπου θα περιγράφεται η μεθοδολογία, η στρατηγική προσέγγισης των προβλημάτων και της αντιμετώπισής τους και (β) πρακτική άσκηση. Το μάθημα θα είναι αναρτημένο στο σύστημα Blackboard και οι εκπαιδευόμενοι θα προετοιμάζονται για την άσκηση. Η άσκηση θα γίνεται σε μικρές ομάδες (4-6 ατόμων) και θα περιλαμβάνει εκπαίδευση σε χειρουργικές τεχνικές και επισκέψεις σε εκτροφές παραγωγικών ζώων για την επί τόπου αντιμετώπιση προβλημάτων. Στους εκπαιδευόμενους θα παρέχεται όλη η βασική υλικοτεχνική υποδομή και αναλώσιμα για την εκτέλεση της άσκησης και θα διασφαλίζεται η μεταφορά τους στις εκτροφές. Μαθησιακές Μέθοδοι: Θεωρητική διδασκαλία, Κλινική-Πρακτική άσκηση, εκπαιδευτικές επισκέψεις Μέθοδος αξιολόγησης: Διαγώνισμα πολλαπλών επιλογών στο τέλος της θεωρητικής διδασκαλίας. Συγγραφή και παρουσίαση εργασίας. κάθε διδάσκοντας Διερεύνηση αποβολών στα μικρά μηρυκαστικά Διερεύνηση διαρροϊκού συνδρόμου και άλλων παθολογικών καταστάσεων νεογέννητων αμνών και εριφίων Διερεύνηση νευρολογικών προβλημάτων των μικρών μηρυκαστικών Διερεύνηση συνδρόμου υπογαλαξίας στα μικρά μηρυκαστικά

8 Χρόνια αναπνευστικά νοσήματα μικρών μηρυκαστικών Μεταβολικά νοσήματα μικρών μηρυκαστικών Διατροφικά νοσήματα του πεπτικού συστήματος των βοοειδών Πρόληψη και αντιμετώπιση των αναπνευστικών νοσημάτων των βοοειδών Ολοκληρωμένη προσέγγιση και αντιμετώπιση του διαρροϊκού συνδρόμου των νεογέννητων μόσχων Κυριότερες παθήσεις των άκρων των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής Διερεύνηση χωλοτήτων στα μικρά μηρυκαστικά Λειτουργική ποδοκομία Χειρουργικές επεμβάσεις στα άκρα των μηρυκαστικών Προβλήματα υγείας και παθολογικές καταστάσεις του αναπαραγωγικού συστήματος σε χοίρους εκτατικών εκμεταλλεύσεων Προβλήματα υγείας σε κονίκλους εκτατικών εκμεταλλεύσεων Προβλήματα υγείας σε πτηνά εκτατικών εκμεταλλεύσεων Κλινική άσκηση στη χειρουργική των άκρων των μηρυκαστικών Επισκέψεις σε εκτροφές παραγωγικών ζώων. 2. ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ (50 ώρες 2 Πιστωτικές Μονάδες) Υπεύθυνος Μαθήματος: Καθηγητής της Κλινικής Παραγωγικών Ζώων της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Διδάσκοντες Μαθήματος: Μέλη ΔΕΠ της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ Αντικείμενο: Το μάθημα που προτείνεται αποσκοπεί στη συμπλήρωση και στην επικαιροποίηση των γνώσεων των παλαιότερων αποφοίτων των Κτηνιατρικών Σχολών που ασχολούνται με τα παραγωγικά ζώα, στους νευραλγικούς τομείς της αναπαραγωγής και της υγείας του μαστού ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με περισσότερη επιτυχία στις απαιτήσεις της σύγχρονης κτηνοτροφίας καθώς και στην καλύτερη προστασία της Δημόσιας Υγείας. Στόχοι-Δεξιότητες: Στοχεύει ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν εμπειρία και δεξιότητες (α) στη διαχείριση της αναπαραγωγής των

9 παραγωγικών ζώων, (β) στη διαχείριση της υγείας του μαστού των ζώων, (γ) στην ανάλυση και στην αξιολόγηση εργαστηριακών και άλλων δεδομένων για την πρόληψη και αποτελεσματική αντιμετώπιση νοσολογικών καταστάσεων που αφορούν στο γεννητικό σύστημα και το μαστό, σε επίπεδο εκτροφής (ε) σε νεότερες χειρουργικές τεχνικές (στ) στη χρήση σύγχρονων διαγνωστικών μέσων (ζ) στη ορθολογική χρήση γαμετών και εμβρύων για τη γενετική βελτίωση των ζώων. Διδακτική μέθοδος: Περιλαμβάνει (α) ένα θεωρητικό μέρος όπου θα περιγράφεται η μεθοδολογία, η στρατηγική προσέγγισης των προβλημάτων και της αντιμετώπισής τους και (β) πρακτική άσκηση. Το μάθημα θα είναι αναρτημένο στο σύστημα Blackboard και οι εκπαιδευόμενοι θα προετοιμάζονται για την άσκηση. Η άσκηση θα γίνεται σε μικρές ομάδες (4-6 ατόμων) και θα περιλαμβάνει εκπαίδευση σε χειρουργικές τεχνικές, εκπαίδευση στη χρήση υπερηχογράφου, εκπαίδευση στη συλλογή και στο χειρισμό γαμετών και εμβρύων και επισκέψεις σε εκτροφές παραγωγικών ζώων για την επί τόπου αντιμετώπιση προβλημάτων. Στους εκπαιδευόμενους θα παρέχεται όλη η βασική υλικοτεχνική υποδομή και αναλώσιμα για την εκτέλεση της άσκησης και θα διασφαλίζεται η μεταφορά τους στις εκτροφές. Μαθησιακές Μέθοδοι: Θεωρητική διδασκαλία, Κλινική-Πρακτική άσκηση, Εργαστηριακή-Πρακτική άσκηση, εκπαιδευτικές επισκέψεις Μέθοδος αξιολόγησης: Διαγώνισμα πολλαπλών επιλογών στο τέλος της κάθε ενότητας θεωρητικής διδασκαλίας και της άσκησης. κάθε διδάσκοντας Ορμονική διαχείριση της αναπαραγωγής των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής Ορμονική διαχείριση της αναπαραγωγής των μικρών μηρυκαστικών Συλλογή και βασικές αρχές εκτίμησης και επεξεργασίας σπέρματος μηρυκαστικών Βασικές αρχές συντήρησης, ποιοτικός έλεγχος και χειρισμοί του κρύο-συντηρημένου σπέρματος των μηρυκαστικών Μεθοδολογία εφαρμογών τεχνητής σπερματέγχυσης στα μηρυκαστικά Δυνατότητες και εφαρμογές της μεταφοράς εμβρύων στα μηρυκαστικά Εφαρμογές της υπερηχογραφίας στα πλαίσια της αναπαραγωγικής διαχείρισης των μηρυκαστικών

10 Στρατηγική προσέγγιση των προβλημάτων της υγείας του μαστού των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής σε επίπεδο εκτροφής Στρατηγική προσέγγιση των προβλημάτων της υγείας του μαστού των μικρών μηρυκαστικών σε επίπεδο εκτροφής Διάγνωση, αντιμετώπιση και πρόληψη ειδικών παθήσεων του μαστού στα μηρυκαστικά Διάγνωση, αντιμετώπιση και πρόληψη των παθήσεων των θηλών στα μηρυκαστικά Πρακτική άσκηση Επισκέψεις σε εκτροφές παραγωγικών ζώων 3. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ (50 ώρες 2 Πιστωτικές Μονάδες) Υπεύθυνος Μαθήματος: Αναπληρωτής καθηγητής Ζωικής Παραγωγής της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Διδάσκοντες Μαθήματος: Μέλη ΔΕΠ της Κτηνιατρικής Σχολή και του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ Αντικείμενο: Το μάθημα αυτό έχει ως αντικείμενο την επιμόρφωση των πτυχιούχων σε θέματα που αφορούν τις αλληλεπιδράσεις των συστημάτων εκτροφής με την υγεία και τις αποδόσεις των ζώων, καθώς και την εργαστηριακή άσκηση για εξοικείωση με σύγχρονες μεθοδολογίες της μοριακής βιολογίας ώστε να γίνει η γενετική ταυτοποίηση ζώων και των προϊόντων τους. Στόχοι-Δεξιότητες: Στοχεύει ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν εμπειρία και δεξιότητες (α) αποτελεσματικής διαχείρισης της υγείας και ευζωίας των ζώων (β) εφαρμογής σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων στον τομέα της βιοτεχνολογίας της αναπαραγωγής (γ) καταρτισμού προγραμμάτων προληπτικής κτηνιατρικής και (δ) εφαρμογής τεχνολογιών αιχμής για τη διερεύνηση του γονιδιώματος των παραγωγικών ζώων Διδακτική μέθοδος: Το αντικείμενο του μαθήματος θα καλυφθεί σε δύο εκπαιδευτικούς άξονες, θεωρητικό και πρακτικό. Στο θεωρητικό μέρος γίνει επικαιροποίηση των γνώσεων σε επιλεγμένα θέματα της ζωικής παραγωγής και της κτηνιατρικής επιστήμης και θα γίνει περιγραφή των σύγχρονων τεχνικών και των εφαρμογών τους ώστε να συνδυαστούν με την πρακτική άσκηση. Τα αντικείμενα του μαθήματος θα βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα του Blackboard ώστε να είναι διαθέσιμα στον εκπαιδευόμενο ώστε να υποβοηθούν την πρακτική άσκηση. Η πρακτική άσκηση θα γίνεται σε μικρές ομάδες (4-6 ατόμων) και σε κάθε ομάδα θα παρέχεται όλη η βασική υλικοτεχνική υποδομή και αναλώσιμα για την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων που θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις

11 της Κτηνιατρικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη και στο αγρόκτημα του Κολχικού, καθώς και στα εργαστήρια του Τμήματος Βιολογίας. Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθεί Τεχνολογία της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας ώστε οι εκπαιδευόμενοι να έχουν στη διάθεσή τους τόσο το πρωτόκολλο εκτέλεσης της άσκησης όσο και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Μαθησιακές Μέθοδοι: Εργαστηριακή-πρακτική άσκηση, τηλεκπαίδευση, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εκτροφές Μέθοδος αξιολόγησης: Σύντομα διαγωνίσματα πολλαπλών επιλογών στο τέλος κάθε άσκησης-επίσκεψης. κάθε διδάσκοντας με εφαρμογή του συστήματος WebConf.auth.gr Μέθοδοι παρακολούθησης, καταγραφής, ερμηνείας και αξιολόγησης δεικτών υγείας, ευζωίας και παραγωγικών χαρακτηριστικών των ζώων σε επίπεδο εκτροφής Αρχές ορθής προσέγγισης των προβλημάτων υγείας και ευζωίας των παραγωγικών ζώων ανάλογα με τη μέθοδο εκτροφής και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων για την αντιμετώπισή τους Σχεδιασμός ετήσιων και μηνιαίων προγραμμάτων πρόληψης και διαχείρισης παθολογικών καταστάσεων σε μεμονωμένες εκτροφές αλλά και σε ομάδες εκτροφών συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών. Αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας των ζώων, καθώς και ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων τους που σχετίζονται με σφάλματα εκτροφής και ειδικότερα διατροφής Χρησιμοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών για ταυτοποίηση των ζώων και των προϊόντων τους, καθώς και τον προσδιορισμό γενετικών δεικτών που επηρεάζουν την ανθεκτικότητα των παραγωγικών ζώων σε διάφορα νοσήματα Ολοκληρωμένη διαχείριση των παραγωγικών ιδιοτήτων των εκτρεφόμενων ζώων, με έμφαση στην αναπαραγωγή με τη χρήση νέων τεχνικών και βιοτεχνολογικών μεθόδων Αρχές ορθής εφαρμογής διαχειριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την διατροφή, την υγιεινή και την προστασία του περιβάλλοντος σε εκτροφές ζώων και υδρόβιων οργανισμών

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΑΤΡΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ www.schl.med.upa.gr www.med.auth.gr καταχωρήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Οδηγός Σπουδών Οδηγός Σπουδών ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ εμποριασ & ποιοτικου ελεγχου αγροτικων προιοντων 6 αποστολη τει 6 6 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6 7 ΤΟ ΤΜΗΜΑ εμποριασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2014-2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2014-2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2014-2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 2014 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Κριτήρια για την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση των Διαιτολόγων

Ευρωπαϊκά Κριτήρια για την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση των Διαιτολόγων Ευρωπαϊκά Κριτήρια για την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση των Διαιτολόγων Το έγγραφο αυτό δημιουργήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Συλλόγων Διαιτολόγων (European Federation of Associations of

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Νοέμβριος 2007 3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.. 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

14. Υπόδειγμα Χορηγούμενου Πιστοποιητικού

14. Υπόδειγμα Χορηγούμενου Πιστοποιητικού 1. Εισαγωγή 2. Σκοπός του Προγράμματος 3. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 4. Το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 5. Χρονική διάρκεια και κόστος φοίτησης 6. Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πεδίο. http://sep4u.gr

3ο Πεδίο. http://sep4u.gr 3ο Πεδίο Αρθ. Τμημάτων ΑΕΙ ΤΕΙ Στρατός Μόνο στο 3 ο Πεδίο 19 5 Κοινές με 1 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 2 ο Πεδίο 4 0 Κοινές με 4 ο Πεδίο 2 0 Κοινές με 5 ο Πεδίο 0 0 Σύνολο 25 38 5 ΚΩΔ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘ 294 Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τµήµα Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, εως ότου εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναµη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΔΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσιας Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Σεπτέμβριος 2013 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής.

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας η ανάγκη αυτή είναι πολλαπλά μεγαλύτερη. Για να επιτευχθεί αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» 2015 Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014 4 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΣΕΒ έχει θέσει επανειλημμένα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΔΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσιας Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Σεπτέμβριος 2014 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟγΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩν ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ A.E. ΑνθΟΚΟΜΙΑ Κηποτεχνία ΑΜπΕΛΟΥργΙΑ Ζωοτεχνία περίβαλλον ΟΙνΟΤΕχνΙΑ τροφίμα Καί ποτα ΕπΑγγΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑρΤΙΣΗ

ΚΑΤΑΛΟγΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩν ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ A.E. ΑνθΟΚΟΜΙΑ Κηποτεχνία ΑΜπΕΛΟΥργΙΑ Ζωοτεχνία περίβαλλον ΟΙνΟΤΕχνΙΑ τροφίμα Καί ποτα ΕπΑγγΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑρΤΙΣΗ 2013 ΚΑΤΑΛΟγΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩν www.stamoulis.gr ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ A.E. ΑνθΟΚΟΜΙΑ Κηποτεχνία ΑΜπΕΛΟΥργΙΑ Ζωοτεχνία περίβαλλον ΟΙνΟΤΕχνΙΑ τροφίμα Καί ποτα ΕπΑγγΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑρΤΙΣΗ Αγαπητοί φίλοι, Οι Εκδόσεις Αθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ. Αισθητικός. Βιολόγος. Βιοχημικός. Γιατρός. Διαιτολόγος. Επισκέπτης Υγείας. Επόπτης Δημόσιας Υγείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ. Αισθητικός. Βιολόγος. Βιοχημικός. Γιατρός. Διαιτολόγος. Επισκέπτης Υγείας. Επόπτης Δημόσιας Υγείας. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Αισθητικός Βιολόγος Βιοχημικός Γιατρός Διαιτολόγος Επισκέπτης Υγείας Επόπτης Δημόσιας Υγείας Ιχθυοκαλλιεργητής Καθηγητής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κοσμετολόγος Κτηνίατρος Λογοθεραπευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2010 Θέμα:Πρόταση Ίδρυσης Νέου Πανεπιστημιακού Τμήματος Διαιτολογίας και Επιστήμης του Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

1η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας»

1η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας» 1η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας» Φ. Λόκκας, Χ. Χαρτώνας, Ι. Χουλιάρας Δράση (ΔΡ03): Αξιολόγηση της Πράξης Παραδοτέο: Τεύχη Ετήσιων Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

2. Επιστημονικές προτεραιότητες και υποστηρικτικές-ενισχυτικές δράσεις

2. Επιστημονικές προτεραιότητες και υποστηρικτικές-ενισχυτικές δράσεις Περίληψη 1. Ιστορικό και σκοπός της ερευνητικής στρατηγικής Οι Νευροεκφυλιστικές Νόσοι (ND) είναι σε μεγάλο βαθμό ανίατες καταστάσεις που εξασθενούν τον ασθενή και συνδέονται στενά με την ηλικία. Μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Σε έναν κόσμο όπου ο καθένας, για να κάνει τις επιλογές του, είναι απαραίτητο να καταφεύγει καθημερινά σε επιστημονικές πληροφορίες, η αναγκαιότητα παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Μικτό. Υποχρεωτικό. Όχι

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Μικτό. Υποχρεωτικό. Όχι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 206 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο ιδακτικές µονάδες: 5 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Α Σκοπός και στόχος µαθήµατος: Το µάθηµα αποσκοπεί να

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 Εισαγωγή Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων. Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Ακαδημαϊκό έτος 2009/2010

Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων. Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Ακαδημαϊκό έτος 2009/2010 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Α.Τ.Ε.Ι.Θ Ακαδημαϊκό έτος 2009/2010 Θεσσαλονίκη, 03/12/2010 2 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... Error!

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Μελέτη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Μελέτη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σταμάτης Παλαιοκρασάς, επίτιμος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΜΙΛΙΑ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ του Βασίλειου Τσατήρη, Προέδρου του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ στην Ημερίδα «Το μέλλον των Γεωπονικών Σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο-οι επαγγελματικές προοπτικές»

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ»

«ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ» «ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ» ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ Σχεδίαση και Ανάλυση Πειραμάτων (Υ) Διδάσκοντες: Καθ. Γ. Ν. Σκαράκης, Επ. Καθ. Κ. Σωτηράκογλου, Επ. Καθ. Δ. Γατζούρας, Επ. Καθ. Γ. Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα