ηµοτικών Καταστηµάτων και άλλων Υπηρεσιών του ήµου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη θα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηµοτικών Καταστηµάτων και άλλων Υπηρεσιών του ήµου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη θα"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 0 Ταχ.κώδικας: 8450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: /398/326 Α Α: 72Ε4ΩΚΑ-ΝΙΜ Φαξ: Νίκαια : 27/03/205 Αρ.Πρωτ.: 7473 ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της επιθεώρησης, πιστοποίησης, καταγραφής, συντήρησης & επισκευής των ανελκυστήρων προσώπων που βρίσκονται εγκατεστηµένοι στα κτίρια των ηµοτικών Καταστηµάτων και άλλων Υπηρεσιών του ήµου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, ύψος ποσού 7.507,92 (Επτά χιλιάδων πεντακοσίων επτά Ευρώ και ενενήντα δύο Λεπτών ), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23%.» Ο ήµος, προκειµένου για την κάλυψη των αναγκών του, ενδιαφέρεται για την επιθεώρηση, πιστοποίηση, καταγραφή, συντήρηση & επισκευή των ανελκυστήρων προσώπων που βρίσκονται εγκατεστηµένοι στα κτίρια των ηµοτικών Καταστηµάτων και άλλων Υπηρεσιών του ήµου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, µε τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης, συνολικής δαπάνης έως ύψους ποσού 7.507,92 (Επτά χιλιάδων πεντακοσίων επτά Ευρώ και ενενήντα δύο Λεπτών ), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23% σε βάρος των Κ.Α «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα» και του Κ.Α «Απαιτούµενες εργασίες για την πιστοποίηση ανελκυστήρων» του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου, οικονοµικού έτους 205, για τον οποίο έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση και υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη του, σύµφωνα µε:. Τη µε αρ. 4/ Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου περί «Έγκρισης για τη διενέργεια προµηθειών και υπηρεσιών που δύναται να προκύψουν κατά το οικονοµικό έτος 205, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου Νίκαιας Αγ.Ι.Ρέντη, σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑ του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου Νίκαιας Αγ.Ι.Ρέντη, οικονοµικού έτους 205», η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου και στον ιστότοπο ιαύγεια µε Α Α : ΩΓΩΟΩΚΑ- Ρ9Ω.

2 2. Tη µε αριθ. 256/ Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης περί «Έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους ποσού 7.507,92 (Επτά χιλιάδων πεντακοσίων επτά Ευρώ και ενενήντα δύο Λεπτών )σε βάρος των ως άνω κωδικών, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ. αριθ. 7/ Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί «Έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους ποσού 7.507,92 (Επτά χιλιάδων πεντακοσίων επτά Ευρώ και ενενήντα δύο Λεπτών) (συµπ/νου ΦΠΑ 23%), για την επιθεώρηση, πιστοποίηση, καταγραφή, συντήρηση & επισκευή των ανελκυστήρων προσώπων που βρίσκονται εγκατεστηµένοι στα κτίρια των ηµοτικών Καταστηµάτων και άλλων Υπηρεσιών του ήµου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, για ένα έτος µερισµένο σε ύψος ποσού 6.05,92(συµπ/νουΦ.Π.Α 23%) σε βάρος των Κ.Α «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα)» και του Κ.Α «Απαιτούµενες εργασίες για την πιστοποίηση ανελκυστήρων» του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου, οικονοµικού έτους 205 και σε ύψος ποσού,492,00 σε βάρος των αντίστοιχων Κωδικών Εξόδου του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου, οικονοµικού έτους 206 η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου και στον ιστότοπο ιαύγεια µε Α Α:6ΜΗΤΩΚΑ-ΖΡΡ καθώς και στην ιστοσελίδα µε Μοναδικό Αριθµό ιαδικτυακής Ανάρτησης (Α ΑΜ) 5REQ Τη µε αρ. πρωτ. Τ.Υ.32/ Τεχνική Περιγραφή του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων & Σηµατοδότησης της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου. H επιθεώρηση, πιστοποίηση, καταγραφή, συντήρηση & επισκευή των ανελκυστήρων προσώπων που βρίσκονται εγκατεστηµένοι στα κτίρια των ηµοτικών Καταστηµάτων και άλλων Υπηρεσιών του ήµου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη θα πραγµατοποιηθεί µε βάση τις διατάξεις του Ν. 428/204 (ΦΕΚ 60 Α / ) περί διατάξεων Αρµοδιοτήτων Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κανόνων Σύναψης ηµοσίων Συµβάσεων, Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών και τις διατάξεις του Π. /τος 28/80 (ΦΕΚ Α /5--980) περί «εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.».και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Επί της καθαρής τιµολογιακής αξίας πραγµατοποιείται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σε ποσοστό 8% σύµφωνα µε το άρθρο 24 του N.298/94 (Φ.Ε.Κ. 43 Α/ ) καθώς και παρακράτηση 0,0% υπέρ της Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.403/20 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/ ). Η ως άνω κράτηση θα βαρύνει τον µειοδότη, ο δε Φ.Π.Α. θα βαρύνει το ήµο Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη. H επιθεώρηση, πιστοποίηση, καταγραφή, συντήρηση & επισκευή των ανελκυστήρων προσώπων που βρίσκονται εγκατεστηµένοι στα κτίρια των ηµοτικών Καταστηµάτων και άλλων Υπηρεσιών του ήµου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη θα πραγµατοποιηθεί εντός ενός () έτους, κατόπιν συνεννόησης µε το Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων & Σηµατοδότησης της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου. Η πληρωµή της αξίας της επιθεώρηση, πιστοποίηση, καταγραφή, συντήρηση & επισκευή των ανελκυστήρων προσώπων που βρίσκονται εγκατεστηµένοι στα κτίρια των ηµοτικών Καταστηµάτων και άλλων Υπηρεσιών του ήµου Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη θα πραγµατοποιηθεί κατόπιν της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης των

3 Εργασιών από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, όπως αυτή ορίστηκε σύµφωνα µε την υπ αριθ. 47/205 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ.408/ Απόφαση του Αυτοτελούς Τµήµατος Ιδιαιτέρου Γραφείου ηµάρχου. Παρακαλούµε σε περίπτωση ενδιαφέροντος όπως αποστείλετε σύµφωνα µε τα ανωτέρω, την προσφορά σας βασισµένη στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη µε αρ.πρωτ.τ.υ.32/ Τεχνική Περιγραφή του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων & Σηµατοδότησης της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµουκαι την παραδώσετε στο Τµήµα Προµηθειών Υλικών & Εξοπλισµού Υπηρεσιών υπόψιν της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων προµηθειών και έργων έτους 205, όπως συστάθηκε σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ.55/ Α Α:7485ΩKA-NAK Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής έως και την Πέµπτη 02/04/205 και ώρα 5:00 µ.µ., σε ΚΛΕΙΣΤΟ & ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ φάκελο εκεί που εσωκλείεται, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: α.η ένδειξη "ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ" µε κεφαλαία γράµµατα. β.h λέξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" µε κεφαλαία γράµµατα γ.τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. δ.αφορά: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της επιθεώρησης, πιστοποίησης, καταγραφής, συντήρησης & επισκευής των ανελκυστήρων προσώπων που βρίσκονται εγκατεστηµένοι στα κτίρια των ηµοτικών Καταστηµάτων και άλλων Υπηρεσιών του ήµου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη». Επισηµαίνεται ότι όλες οι προσφορές πρέπει να είναι υπογεγραµµένες και σφραγισµένες. Οι προσφέροντες υποχρεούνται µε την προσφορά τους να υποβάλλουν σε ξεχωριστό κλειστό και σφραγισµένο φάκελο όπισθεν εκεί που εσωκλείεται και στον οποίο θα αναγράφεται η ένδειξη «Υπεύθυνη ήλωση», ήλωση του Ν.599/86, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:. Έλαβα γνώση των όρων του διαγωνισµού τους οποίους και και αποδέχοµαι πλήρως. 2. εν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της Επιχείρησης. 3. εν έχω αποκλεισθεί, από την συµµετοχή σε διαγωνισµούς του ηµοσίου. 4. εν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. 5. εν έχω υποπέσει σε σοβαρά παραπτώµατα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής µου δραστηριότητας. 6. Θα είµαι συνεπής στην εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων που ζητούνται από την Υπηρεσία. Η µη προσκόµιση των παραπάνω δικαιολογητικών, αλλά και η διαπίστωση κατά τον έλεγχο σοβαρής ανειλικρίνειας των στοιχείων συνεπάγεται τον αποκλεισµό από τον διαγωνισµό. Οι τεχνικές προδιαγραφές της επιθεώρησης, πιστοποίησης, καταγραφής, συντήρησης & επισκευής των ανελκυστήρων προσώπων που βρίσκονται εγκατεστηµένοι στα κτίρια των ηµοτικών Καταστηµάτων και άλλων Υπηρεσιών του ήµου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, θα παραλαµβάνονται από τους ενδιαφερόµενους από το Τµήµα Προµηθειών Υλικών & Εξοπλισµού Υπηρεσιών του ήµου (Π.

4 ΤΣΑΛ ΑΡΗ 0) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ενώ παράλληλα θα είναι αναρτηµένες στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου και στη διαδροµή (προκηρύξεις-διακηρύξεις-διαγωνισµοί). Η παρούσα ανακοίνωση και η Τεχνική Περιγραφή να αναρτηθούν αµελλητί στον ιστότοπο ΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου (www.nikaiarentis.gov.gr), από την εποµένη ηµέρα της υπογραφής της για διάστηµα 5 (πέντε) ηµερών, µε ευθύνη της προϊσταµένης του Τµήµατος Προµηθειών Υλικών & Εξοπλισµού Υπηρεσιών. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝ/ΝΗ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Νίκαια : 5/2/205 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ.32 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 0 Ταχ. Κώδικας: 8450 Πληροφορίες: Ρηγοπούλου Ειρήνη Τηλ.: Φαξ: Προµηθειών υπηρεσιών Προς Τµήµα Υλικών & Εξοπλισµού ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη, αφορά στην επιθεώρηση, πιστοποίηση, καταγραφή, συντήρηση & επισκευή των ανελκυστήρων προσώπων που βρίσκονται εγκατεστηµένοι στα κτίρια των ηµοτικών Καταστηµάτων και άλλων Υπηρεσιών του ήµου Νικαίας Αγίου Ιωάννη Ρέντη, για χρονικό διάστηµα ενός έτους.

6 Πιο αναλυτικά οι χώροι στους οποίους βρίσκονται τοποθετηµένοι οι ανελκυστήρες είναι το ηµοτικό Κατάστηµα ηµοτικής ενότητας Νικαίας (Π. Τσαλδάρη 0), το Παλαιό ηµοτικό Κατάστηµα ηµοτικής ενότητας Νικαίας (Γερβασίου Γρεβενών 5-7), το Κτίριο ηµοτικής Βιβλιοθήκης (Αρκαδίου 23), κτίρια «Ηράκλειτος» (Π.Ράλλη 82), ηµοτικό Κατάστηµα ηµοτικής ενότητας Ρέντη (Μπιχάκη 8 ), Υπόγειος χώρος στάθµευσης (Νάξου 23), Πολιτιστικό Κέντρο (Χρυσοστόµου Σµύρνης & Μπαλτάζη), Πνευµατικό Κέντρο (Μπιχάκη 5), Πινακοθήκη (Π.Τσαλδάρη 220 & Ραιδεστού). Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός κόστους αποτυπώνεται παρακάτω. α/α ιευθύνσεις Κτιρίων Αριθµός Ανελκυστήρων Αριθµός Στάσεων Αριθµός Ατόµων Φορτίο (Kgr) Νέο ηµοτικό Κατάστηµα ηµοτικής ενότητας Νικαίας (Π. Τσαρδάρη 0 ) 2(Υ) Παλαιό ηµοτικό Κατάστηµα ηµοτικής ενότητας Νικαίας (Γερβασίου Γρεβενών 5-7) (Η) Κτίριο ηµοτικής Βιβλιοθήκης (Αρκαδίου 23) (Η) Κτίρια «Ηράκλειτος» (Π.Ράλλη 82) (Υ) ηµοτικό Κατάστηµα ηµοτικής ενότητας Ρέντη (Μπιχάκη 8 ) (Η) Υπόγειος χώρος στάθµευσης (Νάξου 23) (Υ) Πολιτιστικό Κέντρο (Χρυσοστόµου Σµύρνης & Μπαλτάζη) (Υ) Πνευµατικό Κέντρο (Μπιχάκη 5) (Υ) Πινακοθήκη (Ραιδεστού & Π.Τσαλδάρη 220) 5 5

7 O ανάδοχος υποχρεούται να έχει άδεια συντηρητή, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας, για να υπογράψει ιδιωτικό συµφωνητικό ανάθεσης περιοδικής συντήρησης ανελκυστήρα. Η συντήρηση περιλαµβάνει τον έλεγχο των ηλεκτρικών και µηχανικών διατάξεων ασφάλειας, καθώς και των υπόλοιπων εξαρτηµάτων του ανελκυστήρα, για εξακρίβωση και εκτίµηση ανασφαλούς λειτουργίας, στην οποία µπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα εξαιτίας µιας φθοράς, βλάβης ή και απορύθµισης των µηχανικών ή/και ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας και των λοιπών εξαρτηµάτων αυτού. Περιλαµβάνει ακόµη τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας µε εξάλειψη των βλαβών και των απορυθµίσεων, καθώς επίσης τον καθαρισµό και τη λίπανση, όπου χρειάζεται, όλων των εξαρτηµάτων σύµφωνα µε τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτηµάτων και των διατάξεων ασφαλείας. Στο βιβλιάριο συντήρησης αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ανελκυστήρα, του συντηρητή και του εκάστοτε φορέα ελέγχου. Στο βιβλιάριο καταχωρούνται όλες ο σηµαντικές ενέργειες επί του ανελκυστήρα (έλεγχοι, συντήρηση και µεταβολές στη συντήρηση, µετατροπές, ατυχήµατα, υποδείξεις του συντηρητή προς τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόµιµο εκπρόσωπό τους και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια για την παρακολούθηση του ιστορικού του ανελκυστήρα) και πρέπει να είναι διαθέσιµο σε ζήτηση των Αρχών και των αναγνωρισµένων φορέων κατά τους έκτακτους ή περιοδικούς ελέγχους. Ο υπεύθυνος συντηρητής υποχρεούται να παρίσταται και να ενηµερώνει το βιβλιάριο συντήρησης σε όλες τις περιπτώσεις αποκατάστασης σοβαρών βλαβών, αντικατάστασης και αλλαγής εξαρτηµάτων και στοιχείων του ανελκυστήρα. Ο υπεύθυνος συντηρητής οφείλει να παρίσταται κατά τον περιοδικό έλεγχο του ανελκυστήρα και να συνδράµει στη διεξαγωγή του. Ο υπεύθυνος συντηρητής υποχρεούται να παρίσταται µετά από κλήση του κατά τη διενέργεια έκτακτων ελέγχων στα πλαίσια καταγγελιών ή ατυχηµάτων. Οι υπηρεσίες που παρέχει δεν επιφέρουν καµία οικονοµική επιβάρυνση στον ιδιοκτήτη του κτιρίου όπου είναι εγκατεστηµένος ο ανελκυστήρας. Ο υπεύθυνος συντηρητής µεριµνά και ενηµερώνει τον ιδιοκτήτη για τις απαραίτητες επισκευές ή λήψη αναγκαίων µέτρων καθώς επίσης υποχρεούται να ενηµερώνει τον ιδιοκτήτη για την υποχρέωσή του να αναθέσει τον έλεγχο (περιοδικό, τακτικό, µετά από ατύχηµα, µετά από σοβαρές τροποποιήσεις ή αντικαταστάσεις στοιχείων, εξαρτηµάτων, µηχανισµών ή και χρήσης του ανελκυστήρα) σε αναγνωρισµένο φορέα ελέγχου ανελκυστήρων. Ο υπεύθυνος συντηρητής υποχρεούται κατά την ανάληψη της συντήρησης να παραδίδει επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας του συνεργείου συντήρησης που έχει εκδοθεί επ' ονόµατί του στον ιδιοκτήτη. Ο υπεύθυνος συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρα πρέπει να διατηρεί και να ενηµερώνει τα παρακάτω:

8 (α) Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα (Κ.Υ.Α. Αριθ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/ΦΕΚ.2604 Β'/ ) σελιδοποιηµένο και θεωρηµένο από την αρµόδια υπηρεσία, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία κάθε ανελκυστήρα, του οποίου αναλαµβάνεται ή διακόπτεται η συντήρηση, τα δεδοµένα καταχώρησης ανελκυστήρα, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, τα στοιχεία του συντηρητή, οι έλεγχοι των συνεργείων συντήρησης, οι σοβαρές επισκευές αντικαταστάσεις ή αλλαγές εξαρτηµάτων και στοιχείων του ανελκυστήρα, οι έκτακτοι και οι περιοδικοί έλεγχοι. (β) Μόνιµη έδρα µε αυτόµατο τηλεφωνητή για αναγγελία βλαβών ολόκληρο το 24ωρο. Η µόνιµη έδρα είναι ίδια για όλα τα κινητά συνεργεία. (γ) Κατάλληλο χώρο και εξοπλισµό από όργανα και εργαλεία που απαιτούνται για την εκτέλεση των συντηρήσεων και ελέγχων O ανάδοχος (αδειούχος συντηρητής) είναι υποχρεωµένος να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου οι ανελκυστήρες να φέρουν πιστοποιητικά καλής λειτουργίας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση βιβλιαρίου παρακολούθησης συντήρησης ανελκυστήρα, επί µηνιαίας βάσεως. Κατά τη διαδικασία της επιθεώρησης, συντήρησης και επισκευής θα πρέπει σε γενικές γραµµές να γίνονται τουλάχιστον οι παρακάτω εργασίες: Οπτικός έλεγχος όλων των συστηµάτων ασφάλειας του θαλάµου (φρένα, αρθρώσεις ολίσθησης, ασφαλιστικό εµπλοκής αντικειµένων στο χώρο µεταξύ καµπίνας και φρεατίου κ.λ.π.). Οπτικός έλεγχος όλων των θυρών εισόδου στο φρέαρ και των συστηµάτων µετάδοσης κίνησης (κλείθρες, επαφές ηλεκτρικές και µηχανικές, δέσιµο και κατάσταση φθοράς συρµατόσχοινων, ρελέ των ηλεκτρικών πινάκων κίνησης, θερµικές ασφάλειες κ.λ.π.). Ρυθµίσεις αντλίας (για τους υδραυλικούς) και ηλεκτροκινητήρα (για τους ηλεκτρικούς). Ρυθµίσεις των θυρών εισόδου στο θάλαµο και στο φρέαρ. Λίπανση (γρασάρισµα ή λάδωµα) όπου απαιτείται. Έλεγχος, σύσφιξη, ρύθµιση ή αντικατάσταση συρµατόσχοινων όπου απαιτείται. Έλεγχος καλωδιώσεων. Αποκατάσταση αυθηµερόν οποιασδήποτε δυσλειτουργίας του ανελκυστήρα όταν δεν απαιτούνται ανταλλακτικά. Ρύθµιση των µηχανοκίνητων εξαρτηµάτων Συντήρηση ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων ιατήρηση των εγκαταστάσεων του ανελκυστήρα (µηχ/σιο-τροχ/σιο) σε αρίστη κατάσταση Καθαρισµός πυθµένα µηχανοστασίου οροφής θαλάµου και το σύνολο του φρεατίου Ο ανάδοχος µε την υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται σε 24 ετήσιες επιθεωρήσεις - συντηρήσεις ανά ανελκυστήρα και ειδικότερα σε µία κάθε 5 ηµέρες, ανά ανελκυστήρα.

9 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην άµεση αποκατάσταση των έκτακτων βλαβών και στην άµεση διάθεση των απαιτούµενων υλικών, το χρονικό περιθώριο της παρουσίας του στο έργω είναι εντός 2 ωρών από την ειδοποίηση για βλάβη, οφείλει εξυπηρέτηση 365 ηµέρες το χρόνο 08:00πµ έως 20:00µµ & 24 ΩΡΕΣ SERVICE, δωρεάν επίσκεψη σε περίπτωση βλάβης και χρέωση µόνο ανταλλακτικών εφόσον χρειαστούν, εάν δεν έχει υπερβεί τις οφειλόµενες από την σύµβαση επισκέψεις του, δωρεάν αναλώσιµα συντήρησης όπως λάδια γράσο λιπαντικά σπρέι και εξαρτήµατα που δεν ξεπερνούν το κόστος των 3,00. Οργανωµένη συντήρηση ανελκυστήρα για την µικρότερη κατανάλωση ρεύµατος, Η ασφάλιση των ανελκυστήρων θα περιλαµβάνει για γενική αστική ευθύνη σε αναγνωρισµένη ασφαλιστική εταιρεία για κάλυψη περιπτώσεων ατυχηµάτων. Συγκεκριµένα το ύψος των καλύψεων πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον: σωµατικές βλάβες κατά άτοµο και κατά ατύχηµα σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές οµάδας ατόµων υλικές ζηµιές κατά ατύχηµα και κατά τρίτων σύνολο ευθύνης εταιρείας για όλη τη διάρκεια του συµβολαίου (ασφαλιστικό κεφάλαιο) Το ασφαλιστήριο συµβόλαιο πρέπει να καλύπτει και τις ζηµιές προς τρίτους από πυρκαγιά ή έκρηξη η οποία θα προκληθεί από τις εγκαταστάσεις του ανελκυστήρα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στην υπηρεσία µας, τα σύµφωνα µε την κείµενη ισχύουσα νοµοθεσία, ασφαλιστήρια συµβόλαια, των ανελκυστήρων. Στις τιµές προσφοράς των επιθεωρήσεων συντηρήσεων, θα συµπεριλαµβάνεται το κόστος έκδοσης των ασφαλιστηρίων συµβολαίων και η καταγραφή τους στον αρµόδιο φορέα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει άδεια συντηρητή, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας, να έχει διασφάλιση ποιότητας για εγκατάσταση, επισκευή, συντήρηση ανελκυστήρων και να προβεί στις απαιτούµενες εργασίες, ώστε να εξαλειφθούν όλες οι παρατηρήσεις ελλείψεις των εγκαταστάσεων των ανελκυστήρων, του κοινοποιηµένου φορέα ελέγχου ανελκυστήρων. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να κοινοποιεί εγγράφως, όλες τις τυχόν ελλείψεις που διαπιστώνει, αφού προηγουµένως τις κοστολογεί.

10 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργασθεί, µε αρµόδιο πιστοποιηµένο φορέα για την έκδοση πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου όλων των ανελκυστήρων, την αρµόδια υπηρεσία για την καταχώρισή τους, στο αντίστοιχο µητρώο και να υποβληθούν στην υπηρεσία µας αποδεικτικά καταχώρησης και ανανέωσης καταχώρησης των ανελκυστήρων. Προκειµένου να πιστοποιηθούν οι ανελκυστήρες θα πρέπει να ελεγχθούν από εξειδικευµένες εταιρίες πιστοποίησης, δηλαδή κοινοποιηµένους φορείς ελέγχου ανελκυστήρων, όπως αναφέρεται στην υπ' αριθµ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 (ΦΕΚ 2604/Β/2008) κοινή υπουργική απόφαση µε τίτλο "Συµπλήρωση διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων". Σύµφωνα µε την νοµοθεσία, παλαιότερη και νεότερη, καθίσταται υποχρεωτικός ο περιοδικός έλεγχος όλων των ανελκυστήρων και η πιστοποίηση τους από ανεξάρτητους αναγνωρισµένους/κοινοποιηµένους φορείς ελέγχου, οι οποίοι έχουν και την αποκλειστική αρµοδιότητα. Η συχνότητα µεταξύ των περιοδικών ελέγχων των ανελκυστήρων των δηµόσιων κτηρίων είναι έτος. Ο περιοδικός έλεγχος ανελκυστήρων είναι ο έλεγχος του ανελκυστήρα από ανεξάρτητους Φορείς ελέγχου οι οποίοι έχουν την σχετική αναγνώριση και επιτηρούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία σχετικά µε τους ανελκυστήρες, πρέπει να εφαρµόζονται τα µέτρα, προκειµένου να εξασφαλίζεται η προστασία των προσώπων, κατά τη θέση σε λειτουργία και χρήση των ανελκυστήρων. Μία τυπική διαδικασία περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρα περιλαµβάνει τα παρακάτω: Ο διαχειριστής/ιδιοκτήτης του κτηρίου αναθέτει σε αναγνωρισµένο/κοινοποιηµένο φορέα ελέγχου την επιθεώρηση του ανελκυστήρα του. Εντοπίζονται από τον φορέα ελέγχου οι µη συµµορφώσεις του επιθεωρούµενου ανελκυστήρα σε σχέση µε την προδιαγραφή κατασκευής του, λαµβάνοντας υπόψη και ορισµένες επιπρόσθετες απαιτήσεις της νοµοθεσίας. Οι µη συµµορφώσεις καταγράφονται και γνωστοποιούνται επίσηµα και εγγράφως στον διαχειριστή του κτηρίου. Ο διαχειριστής/ιδιοκτήτης του κτηρίου µε την σειρά του αναθέτει σε αδειούχο συντηρητή την αποκατάσταση των µη συµµορφώσεων. Μετά το πέρας της επισκευής, ο φορέας ελέγχου επιβεβαιώνει την ορθή αποκατάσταση των µη συµµορφώσεων µέσω επανελέγχου. Ο φορέας ελέγχου προχωρά στην έκδοση πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου. Προκειµένου να νοµιµοποιηθούν οι υφιστάµενοι ανελκυστήρες πρέπει γίνουν τα παρακάτω: Έκδοση πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου, από ανεξάρτητους αναγνωρισµένους/κοινοποιηµένους φορείς ελέγχου. Για να εκδοθεί το πιστοποιητικό, πρέπει να υπάρχει τεχνικός φάκελος του ανελκυστήρα, µε σχέδια και λοιπά στοιχεία εγκατάστασης, από µηχανικό. Αφού εκδοθεί το πιστοποιητικό, πρέπει να καταγραφεί

11 ο ανελκυστήρας στον αρµόδιο φορέα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου να δηµιουργηθούν οι απαιτούµενοι τεχνικοί φάκελοι των ανελκυστήρων και να καταγραφούν οι ανελκυστήρες. Πρωτότυπα αντίγραφα των τεχνικών φακέλων θα κατατεθούν και στην υπηρεσία µας, µαζί µε τα πιστοποιητικά περιοδικού ελέγχου και τα αποδεικτικά καταγραφής των ανελκυστήρων στον αρµόδιο φορέα. Οι παραπάνω ανελκυστήρες πλην του τελευταίου, έχουν καταχωρηθεί στο µητρώο καταχώρησης ανελκυστήρων του αρµόδιου τµήµατος του ήµου Πειραιά. Γι αυτούς λοιπόν απαιτείται ανανέωση καταχώρησης και για τον τελευταίο απαιτείται η πλήρης διαδικασία καταχώρησης ανελκυστήρα, µε σύνταξη τεχνικού φακέλου. Η Συντάξασα Ο /ντης Τ.Υ. Ειρήνη Ρηγοπούλου Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Μηχανικός Γιαµαλάκης Ανδρέας Αγρονόµος Τοπογράφος

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Νίκαια : /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 0 Ταχ. Κώδικας: 8450 Πληροφορίες: Ρηγοπούλου Ειρήνη Τηλ.: Φαξ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ α/α ΙΕΥΘΥΝΣΕ ΙΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤ ΗΡΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΕΛΚ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ χωρίς ΦΠΑ ( )

13 Ετήσιε ς Συντη ρήσεις Πισ τοπ οίη ση και Ανα νέω ση Κατ αχ ώρ ηση ς Πιστοπο ίηση και Καταχώ ρηση (µε σύνταξη φακέλου ) Ετήσιες Συντηρήσεις Πιστοποίηση και Ανανέωση Καταχώρηση ς Πιστοποίηση και Καταχώρηση (µε σύνταξη φακέλου) Νέο ηµοτικό Κατάστηµα ηµοτικής ενότητας Νικαίας (Π. Τσαρδάρη 0 ) 2 7,00 200,00 2 Παλαιό ηµοτικό Κατάστηµα ηµοτικής ενότητας Νικαίας (Γερβασίου Γρεβενών 5-7) 7,00 200,00 3 Κτίριο ηµοτικής Βιβλιοθήκης (Αρκαδίου 23) 7,00 200,00 4 Κτίρια «Ηράκλειτος» (Π.Ράλλη 82) 7,00 200,00 5 ηµοτικό Κατάστηµα ηµοτικής ενότητας Ρέντη (Μπιχάκη 8 ) 7,00 200,00 6 Υπόγειος χώρος στάθµευσης (Νάξου 23) 20,00 200,00 7 Πολιτιστικό Κέντρο (Χρυσοστόµ 6,00 200,00

14 ου Σµύρνης & Μπαλτάζη) 8 Πνευµατικό Κέντρο (Μπιχάκη 5) 6,00 200,00 9 Πινακοθήκη (Π. Τσαλδάρη 220 & Ραιδεστού) 7,00 400,00 Η Συντάξασα Ο /ντης Τ.Υ. Ειρήνη Ρηγοπούλου Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Μηχανικός Γιαµαλάκης Ανδρέας Αγρονόµος Τοπογράφος

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Νίκαια : /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 0 Ταχ. Κώδικας: 8450 Πληροφορίες: Ρηγοπούλου Ειρήνη Τηλ.: Φαξ:

16 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ χωρίς ΦΠΑ ( ) ΚΟΣΤΟΣ ( ) α/α ΙΕΥΘ. ΑΝΕΛΚ. ΠΛ. ΑΝ.. Ετήσιε ς Συντη ρήσεις Πιστο ποίησ η και Ανανέ ωση Καταχ ώρησ ης Πι στ οπ οίη ση και Κα τα χώ ρη ση (µε σύ ντ αξ η φα κέ λο υ) Ετήσιες Συντηρήσε ις Πιστοπο ίηση και Ανανέω ση Καταχώ ρησης Πιστο ποίησ η και Καταχ ώρησ η (µε σύντα ξη φακέλ ου) Ετήσιες Συντηρή σεις Πιστο ποίησ η και Ανανέ ωση Καταχ ώρησ ης Πιστοπο ίηση και Καταχώ ρηση (µε σύνταξη φακέλου ) Νέο ηµ. Κατ. ηµ. Εν. Νικαίας ,00 200,00 86,00 200,00 2 Παλ. ηµ. Κατ. ηµ. Εν. Νικαίας 7,00 200,00 408,00 200,00 24

17 3 Κτίριο ηµοτικής Βιβλιοθήκης 7,00 200,00 408,00 200, Κτίρια «Ηράκλειτος» 24 7,00 200,00 408,00 200,00 5 ηµ. Κατ. ηµ. Εν. Ρέντη 7,00 200,00 408,00 200, Υπόγ. χώρος στάθµ ,00 200,00 480,00 200,00 7 Πολιτιστ. Κέντρο 6,00 200,00 384,00 200, Πνευµατικό Κέντρο 24 6,00 200,00 384,00 200,00 9 Πινακοθήκη 24 7,00 400,00 408,00 400,00 Μερικά Σύνολα 4.04,00.600, ,00 ΦΠΑ 23% 943,92 368,00 92,00 Μερικά Σύνολα µε ΦΠΑ 5.047,92.968, ,00 Σύνολο 7.507,92 Η Συντάξασα Ο /ντης Τ.Υ.

18 Ανδρέας Ειρήνη Ρηγοπούλου Γιαµαλάκης Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Τοπογράφος Μηχανικός Αγρονόµος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α: ΩΣΝ8ΩΚΑ-ΛΘ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α Α: ΒΛΛΨΩΚΑ-ΗΧΕ Α Α: ΒΛΛ6ΩΚΑ-ΟΘΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 15/9/2014 Αρ.Πρωτ.: 59706

Νίκαια : 15/9/2014 Αρ.Πρωτ.: 59706 ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198/ Φαξ: 210-4278127

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7 /2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7 /2015 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Β. Σωτήρογλου Τηλ.: 210-8110971 Fax: 210-8110985 Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι E-mail: vsotiroglou@eopyy.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β41ΡΩΚΑ-Φ9Ν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β41ΡΩΚΑ-Φ9Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β41ΡΩΚΑ-Φ9Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001774401 2013-12-11

13PROC001774401 2013-12-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο : 213 2010130 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 Ο συντηρητής να τηρεί σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008 - ΚΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. (ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΖΕΥΞΙ ΟΣ 8 ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα, την 31/12/2014 µεταξύ: αφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια, 21-10-2014 Αρ.Πρωτ. 68659

Νίκαια, 21-10-2014 Αρ.Πρωτ. 68659 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα, την.2011 µεταξύ: αφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» µε διακριτικό τίτλο Ε.Τ.Α.Α. που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα, την 13 η Ιουνίου 2012 µεταξύ: αφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο, 2 0-1 - 2 0 1 5 Αρ. Πρωτ.:759

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο, 2 0-1 - 2 0 1 5 Αρ. Πρωτ.:759 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : Ε.Ταγιάδου Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2604 22 Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425 Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λει

Διαβάστε περισσότερα

Της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 160/10.06.2013 και

Της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 160/10.06.2013 και ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (2013-2014) & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΩΝ ΕΤΑΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα, σήµερα, την 12.11.2013, µεταξύ: 1) Aφ ενός

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ 14565 ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΗΛ.: 2132030638 FAX.: 2132030630 Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-7-2013 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 44254 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 15) ΤΜΗΜΑ : Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ.Ν.-Κ. Υ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος: Σουσαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :ΣΑΤΑ. ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΡΘΡΟ 2ο. ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :ΣΑΤΑ. ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΡΘΡΟ 2ο. ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 Λάρισα 19-09-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΗΛ. : 2410

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση θέµατος Ελέγχου ανελκυστήρων κτιρίων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και νοµιµοποίησης λειτουργίας τους.

Αντιµετώπιση θέµατος Ελέγχου ανελκυστήρων κτιρίων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και νοµιµοποίησης λειτουργίας τους. Αντιµετώπιση θέµατος Ελέγχου ανελκυστήρων κτιρίων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και νοµιµοποίησης λειτουργίας τους. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ Γ.Ε.: Γ31/4519/8-12-2006 Σχετ. : 1) Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ1797/21 εκεµβρίου 2005.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα,11.11.2014

Διαβάστε περισσότερα