Ε ΠΙΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑ ΣΗ Ε ΡΓΑΣΙΑΣ Π Ρ ΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ ΕΗ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε ΠΙΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑ ΣΗ Ε ΡΓΑΣΙΑΣ Π Ρ ΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ ΕΗ Α.Ε."

Transcript

1 Ε ΠΙΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑ ΣΗ Ε ΡΓΑΣΙΑΣ Π Ρ ΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ ΕΗ Α.Ε. Στην Αθήνα σήμερα την στα Κεντρικά Γραφεία της ΔΕΗ Α.Ε. (Χαλκοκονδύλη 30), μεταξύ αφενός του κ. Α. ΖΕΡΒΟΥ Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, που ενεργεί εν προκειμένω ως εκπρόσωπος της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) Α.Ε. εφεξής επικαλουμένης στο κείμενο της ΕΣΣΕ ως «εταιρεία» και ο οποίος είναι ειδικά εξουσιοδοτημένος με την απόφαση αριθ. 17/ του Δ.Σ. αυτής και αφετέρου των κ.κ. Στ. ΡΕΛΙΑ Προέδρου και Αντ. ΚΑΡΡΑ Γενικού Γραμματέα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ ΚΛΑΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ΚΗΕ), οι οποίοι ενεργούν εν προκειμένω ως εκπρόσωποι αυτής και είναι εξουσιοδοτημένοι προς τούτο με την από απόφαση του Δ.Σ. αυτής, ως και των παρακάτω αναφερόμενων Προέδρων και Γενικών Γραμματέων αντίστοιχα των Διοικητικών Συμβουλίων των κάτωθι Πρωτοβαθμίων Σωματείων: 1) κ.κ. Γ. ΑΔΑΜΙΔΗ, Αθ. ΜΑΣΤΟΡΑ του Σωματείου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΗ Α.Ε. «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» 2) κ.κ. Εμ. ΤΟΜΑΔΑΚΗ, Κ. ΜΑΝΙΑΤΗ της Ένωσης Τεχνικών Ομίλου ΔΕΗ ΚΗΕ 3) κ.κ. Γ. ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ, Κ. ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ του Πανελλαδικού Συλλόγου Υπαλλήλων ΔΕΗ 4) κ.κ. Κ. ΒΑΡΣΑΜΗ, Αντ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ομίλου ΔΕΗ ΚΗΕ 5) κ.κ. Κ. ΘΕΟΧΑΡΗ, Ν. ΜΑΤΙΑΚΗ, του Σωματείου Εργαζομένων ΔΕΣΜΗΕ ΔΕΗ Α.Ε. «Η ΕΝΩΣΗ» 6) κ.κ. Αθ. ΚΑΤΣΗ, Π. ΤΡΑΪΑΝΟΥ, του Σωματείου Εργαζομένων ΔΕΗ Ν. Φλώρινας «ΛΥΓΚΗΣΤΙΣ» 7) κ.κ. Εμ. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ, Γ. ΑΡΚΟΥΛΑΚΗ της Ένωσης Προσωπικού Σταθμών Παραγωγής ΔΕΗ Α.Ε. Κρήτης 8) κ.κ. Κ. ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ, Φ. ΘΑΝΕΛΛΑ του Σωματείου Οδηγών Μηχανοδηγών Χειριστών ΔΕΗ ΚΗΕ 9) κ.κ. Ν. ΚΟΤΣΙΛΙΤΗ, Μ. ΜΑΡΤΑΚΗ της Ένωσης Εργαζομένων ΔΕΗ Νησιών «ΚΑΝΑΡΗΣ» 10) κ.κ. Ι. ΑΝΑΝΙΑΔΗ, Ι. ΝΙΚΗΤΑΚΗ του Συλλόγου Πτυχιούχων Εργοδηγών Ομίλου ΔΕΗ 11) κ.κ. Δ. ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΥ, Στ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων Βάρδιας/ΔΕΗ-ΚΗΕ 12) κ.κ. Αρ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ, Αθ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ του Πανελλήνιου Συλλόγου Προσωπικού Ασφαλείας Ομίλου ΔΕΗ-ΚΗΕ 13) κ.κ. Δ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ, Α. ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ του Συλλόγου Ειδικού Προσωπικού Ειδικευμένου Προσωπικού Ηλεκτρονικών Διερευνητών ΔΕΗ, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα παρακάτω: Α. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΚΠ/ΔΕΗ Άρθρο 8 Το εδάφιο δ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, πλην των οριζομένων για την Κατηγορία Γ, αντικαθίσταται ως εξής : 1/9

2 «δ)1. Επίδομα Ευδόκιμης Παραμονής (Ε.Ε.Π.) χορηγείται στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο από τη μισή διαφορά μεταξύ του μισθού του κατεχόμενου από το μισθωτό μισθολογικού κλιμακίου και του αμέσως ανώτερου, με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών ευδόκιμης παραμονής στο αυτό μισθολογικό κλιμάκιο και από ολόκληρη τη διαφορά (ένα μ.κ.) μεταξύ του κατεχόμενου και του αμέσως ανώτερου μισθολογικού κλιμακίου με τη συμπλήρωση έξι (6) ετών συνολικού χρόνου ευδόκιμης παραμονής του μισθωτού στο κατεχόμενο μισθολογικό κλιμάκιο, εφόσον ο μισθωτός εξάντλησε τη μισθολογική εξέλιξη της Κατηγορίας του ή της βαθμίδας μέχρι την οποία μπορεί να προαχθεί, με βάση τα προσόντα του που απαιτούνται από το άρθρο 4 του ΚΚΠ/ΔΕΗ. Για την κρίση του ευδόκιμου της παραμονής απαιτείται ο μισθωτός να υπερβαίνει σαφώς και καταδήλως τις βασικές απαιτήσεις της Επιχείρησης, σύμφωνα με την αιτιολογημένη κρίση των Οργάνων που ορίζονται στις υπηρεσιακές ρυθμίσεις της Επιχείρησης, συνεκτιμώμενα επιπροσθέτως τα στοιχεία που ορίζονται στην παραγρ. 6 του άρθρου 22 του ΚΚΠ/ΔΕΗ. Μισθωτοί για τους οποίους η τριετής υπηρεσία χαρακτηρίζεται ως μη ευδόκιμη, επανακρίνονται το επόμενο έτος, σε περίπτωση δε που κριθούν ως «μη ευδόκιμοι» κατά τρεις διαδοχικές κρίσεις, απολύονται με απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου. Μισθωτοί που δεν έχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, όπως ορίζει το άρθρο 4 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, για προαγωγή σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας τους, στους οποίους έχει χορηγηθεί Ε.Ε.Π. (μισό μ.κ. ή ένα μ.κ. από ολόκληρη τη διαφορά), στην περίπτωση που καταθέσουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για προαγωγή σε ανώτερη βαθμίδα, προάγονται από την ημερομηνία κατάθεσης των τυπικών προσόντων. 2. Επίδομα Παραμονής (Ε.Π.) δύναται να χορηγείται, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσεως, στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο από τη μισή διαφορά μεταξύ του μισθού του κατεχόμενου από το μισθωτό μισθολογικού κλιμακίου και του αμέσως ανώτερου, με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών στο αυτό μισθολογικό κλιμάκιο, στις περιπτώσεις μισθωτών που, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις προαγωγής σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας τους. Οι μισθωτοί που τους χορηγείται Ε.Π., επανακρίνονται το επόμενο έτος, για προαγωγή ή στασιμότητα. Για τη χορήγηση του Ε.Π. θα λαμβάνεται υπόψη η εν γένει υπηρεσιακή επίδοση του μισθωτού κατά την υπό κρίση περίοδο και το ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή των εδαφίων γ έως και στ, της παραγράφου 4, του άρθρου 26 του ΚΚΠ/ΔΕΗ.» 2/9

3 Άρθρο 22 Η παράγραφος 5 του άρθρου 22 του ΚΚΠ/ΔΕΗ αντικαθίσταται ως εξής : «5. Μισθωτοί που χαρακτηρίζονται ως «στάσιμοι», επανακρίνονται το επόμενο έτος, σε περίπτωση δε που κριθούν ως «στάσιμοι» κατά τρεις διαδοχικές κρίσεις, απολύονται με απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου.». Η παράγραφος 8 του άρθρου 22 του ΚΚΠ/ΔΕΗ αντικαθίσταται ως εξής : «8. Δυσμενής θεωρείται η κρίση για το μισθωτό, εφόσον αυτός χαρακτηρίζεται ως στάσιμος ή η υπηρεσία του κριθεί ως μη ευδόκιμη κατά την έννοια του εδαφίου δ)1. της παραγράφου 1, του άρθρου 8 του ΚΚΠ/ΔΕΗ. Η δυσμενής κρίση ανακοινώνεται εγγράφως στο μισθωτό.». Άρθρο 37 Η παράγραφος 1.β) του άρθρου 37 του ΚΚΠ/ΔΕΗ αντικαθίσταται ως εξής : «β) Μισθωτοί που χαρακτηρίστηκαν ως στάσιμοι ή η υπηρεσία τους κρίθηκε ως μη ευδόκιμη, σύμφωνα με τη διαδικασία, αντιστοίχως, του άρθρου 22, παραγρ. 4 και του άρθρου 8, παράγρ. 1, εδάφιο δ)1. του ΚΚΠ/ΔΕΗ. 2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΣΣΕ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. 2.1 Ο τίτλος του άρθρου 7 του Κεφ. Γ της από ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. αντικαθίσταται ως εξής : «ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ» και καταργείται η παράγραφος 1 του άρθρου αυτού Το άρθρο 8 του Κεφ. Γ της από ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 8 Συμβούλια Κρίσεως (Άρθρα 24 και 25 ΚΚΠ/ΔΕΗ ως εκάστοτε ισχύουν) Τα Πρωτοβάθμια Συμβούλια Κρίσεως και το Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεως, όταν κρίνουν μισθολογικές προαγωγές και υπηρεσιακές μεταβολές του αποσπασμένου προσωπικού, θα συνεδριάζουν με τη σύνθεση που ορίζεται αντιστοίχως, στα άρθρα 24 και 25 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν. 2.3 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Το άρθρο 9 του Κεφ. Δ της από ΕΣΣΕ προσωπικού ΔΕΗ αντικαθίσταται ως εξής: 1. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. που αναφέρονται στα άρθρα 29, 30, 31 και 32 του ΚΚΠ/ΔΕΗ ασκούνται και στο αποσπασμένο προσωπικό. 2. Οι αρμοδιότητες των Γενικών Διευθυντών της ΔΕΗ Α.Ε. που αναφέρονται στα άρθρα 29, 30 και 31 του ΚΚΠ/ΔΕΗ ασκούνται για το αποσπασμένο προσωπικό από τον Γενικό Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης (ΓΔ/ΑΝΠ). 3/9

4 3. Οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στα άρθρα 29, 30 και 31 του ΚΚΠ/ΔΕΗ για τους οριζόμενους από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε. προϊσταμένους, ασκούνται για το προσωπικό αυτό από τους προερχόμενους από το αποσπασμένο προσωπικό υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν οριστεί προϊστάμενοι ή τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα υπευθύνου από το αρμόδιο όργανο εκάστου Φορέα. Αρμόδιο όργανο εκάστου Φορέα είναι το ανώτατο μονοπρόσωπο όργανο διοίκησης ή ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου διοίκησης, αν δεν υπάρχει μονοπρόσωπο όργανο διοίκησης. 4. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ιεραρχικά προϊστάμενοι προερχόμενοι από τη ΔΕΗ Α.Ε. προκειμένου να ασκήσουν τις αναφερόμενες στην παρ.3 του παρόντος άρθρου αρμοδιότητες, οι πειθαρχικές υποθέσεις του αποσπασμένου προσωπικού υποβάλλονται από το αρμόδιο όργανο κάθε φορέα στον ΓΔ/ΑΝΠ μέσω της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (ΔΑΝΠΟ), με αιτιολογημένη έκθεση, αφού προηγηθεί συλλογή και καταγραφή πληροφοριών και στοιχείων για το υποτιθέμενο πειθαρχικό παράπτωμα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτό (κατ αναλογική εφαρμογή των οριζομένων στις παρ.2 και 3 του άρθρου 30 του ΚΚΠ/ΔΕΗ - διοικητική προανάκριση). 5. Ο ΓΔ/ΑΝΠ, όταν επιληφθεί του πειθαρχικού ελέγχου κατ εφαρμογή των αναφερόμενων στις παρ.2 και 4 του παρόντος άρθρου, εάν κρίνει τα στοιχεία που υπάρχουν ανεπαρκή, μπορεί να διενεργήσει διοικητική ανάκριση σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 30 του ΚΚΠ/ΔΕΗ Α.Ε. Στην περίπτωση που διενεργείται διοικητική ανάκριση από επιτροπή μισθωτών, δύναται κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην προαναφερόμενη διάταξη, να συμμετέχει σε αυτή και υπάλληλος του Φορέα στον οποίο υπηρετεί το αποσπασμένο προσωπικό που διώκεται πειθαρχικά, προτεινόμενος μέσα σε προθεσμία η οποία ορίζεται στην οικεία πρόσκληση του ΓΔ/ΑΝΠ. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, ο ΓΔ/ΑΝΠ αναθέτει τη διενέργεια της διοικητικής ανάκρισης μόνο σε μισθωτούς της ΔΕΗ Α.Ε Καταργούνται τα άρθρα 10 και 11 του Κεφ. Δ της από ΕΣΣΕ προσωπικού ΔΕΗ και αντικαθίστανται με ένα άρθρο ως εξής: Άρθρο 10 Πειθαρχικά Συμβούλια (Άρθρα 32 και 33 ΚΚΠ/ΔΕΗ ως εκάστοτε ισχύουν) Στις περιπτώσεις που το Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει πειθαρχικές υποθέσεις του αποσπασμένου προσωπικού, θα συνεδριάζει με τη σύνθεση που ορίζεται, αντιστοίχως, στα άρθρα 32 και 33 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν Τα άρθρα 12 έως και 16 της από ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. αναριθμούνται αναλόγως. 3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3.1. Η παραγρ. Α.4 του Κεφ.Ε της από ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ, τροποποιείται ως ακολούθως: «4. Δύο (2) ημερών λόγω αιμοδοσίας και κατ ανώτατο όριο έως έξι (6) ημέρες το έτος. Η ειδική άδεια με αποδοχές που δικαιούνται οι μισθωτοί - δότες πλάσματος αίματος ή αιμοπεταλίων, θα χορηγείται κατ ανώτατο όριο έως δώδεκα (12) ημέρες το έτος.». 4/9

5 Οι ως άνω άδειες θα χορηγούνται στους μισθωτούς, είτε συνεχόμενα με το χρόνο της αιμοδοσίας ή οποτεδήποτε εντός έτους από την ημερομηνία αιμοδοσίας ή προσφοράς πλάσματος αίματος και αιμοπεταλίων, μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσιακή Μονάδα απασχόλησής τους.» Θεσπίζεται ειδική άδεια με αποδοχές μιας (1) εργάσιμης ημέρας ανά τρίμηνο, η οποία θα χορηγείται στους απασχολούμενους αποκλειστικά με την κατά πρόσωπο εμπορική εξυπηρέτηση πελατών (Front Office) στα Καταστήματα της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας. Τα αφορώντα την εν λόγω άδεια θα καθοριστούν με Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου Αντικαθίσταται η περίπτωση 4 της παρ.ιι.3 του Κεφ. Β της από ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε ως ακολούθως: «Χρησιμοποίηση αδιάθετου αριθμού ωρών από τη χρήση της τρέχουσας και μόνο θητείας του Δ.Σ. των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων.» Β. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1. Με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου καταργείται το εδάφιο 1.3. της παραγρ. 1 της με αριθ. 134/ Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Επεκτείνονται και στο αποσπασμένο προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. στους Ασφαλιστικούς Φορείς με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται για το τακτικό προσωπικό που υπηρετεί στη ΔΕΗ Α.Ε., οι παροχές της Εταιρείας που αφορούν στη χορήγηση δανείων και οικονομικών βοηθημάτων, συμμετοχή στις δαπάνες φιλοξενίας των παιδιών των εργαζομένων σε ιδιωτικούς και δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και στους σταθμούς Αμαρουσίου και Πτολεμαΐδας καθώς και στη δαπάνη συμμετοχής των παιδιών των εργαζομένων στο εκάστοτε ισχύον κατασκηνωτικό πρόγραμμα της Εταιρείας. 3. Οι εργαζόμενοι της Επιχείρησης που απασχολούνται σε πρόγραμμα εναλλασσόμενης φυλακής (βάρδια) για τουλάχιστον έξι (6) μήνες και εκλέγονται στα διοικητικά συμβούλια των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, θα τίθενται εκτός προγράμματος βάρδιας και θα τους καταβάλλεται ως προσωπική διαφορά το ποσό που θα ελάμβαναν εάν εργάζονταν πραγματικά στη βάρδια, εφόσον τα Διοικητικά Συμβούλια των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στις ισχύουσες ρυθμίσεις της ΔΕΗ Α.Ε., αποφασίσουν ότι τα συνδικαλιστικά αυτά στελέχη θα έχουν πλήρη απαλλαγή από τα εργασιακά τους καθήκοντα κάνοντας χρήση συνδικαλιστικής άδειας καθ όλη τη διάρκεια της θητείας τους, μετά τη λήξη της οποίας θα δύνανται να επανέλθουν στο πρόγραμμα εναλλασσόμενης φυλακής (βάρδια) με αίτησή τους. Τα ως άνω ισχύουν και για τους εκλεγμένους μισθωτούς της ΔΕΗ Α.Ε. στα Διοικητικά Συμβούλια των Δευτεροβάθμιων και Τριτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων που εκ του νόμου έχουν πλήρη απαλλαγή από τα καθήκοντά τους καθόλη τη διάρκεια της θητείας τους. Όσοι εργαζόμενοι πληρούσαν τις ως άνω προϋποθέσεις και υπέστησαν μισθολογική βλαπτική μεταβολή από την εφαρμογή της από ΕΣΣΕ, θα τους καταβληθούν αναδρομικά οι προσαυξήσεις βάρδιας από την ημερομηνία διακοπής τους. 4. Με σκοπό την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της Επιχείρησης, τη βελτίωση των όρων και των συνθηκών εργασίας, καθώς και την αύξηση της παραγωγικότητας, χορηγείται, από την πρώτη του επομένου της υπογραφής της παρούσας ΕΣΣΕ μήνα και καθ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτής, στο προσωπικό της Επιχείρησης τροφείο στο χώρο και κατά τον χρόνο εργασίας ή διατακτικές σίτισης μέχρι του ποσού των έξι (6) ευρώ για κάθε ημέρα πραγματικής εργασίας στη ΔΕΗ Α.Ε. (φυσική παρουσία). Τα αφορώντα την ως άνω παροχή θα καθοριστούν με Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου. 5/9

6 5. Τροποποιείται η παραγρ. Α.3. της από ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. ως ακολούθως : «Οι προσαυξήσεις βάρδιας θα καταβάλλονται μόνο εφόσον παρέχεται πραγματική εργασία (φυσική παρουσία) με εξαίρεση την κανονική άδεια, την άδεια ασθενείας λόγω εργατικού ατυχήματος και την ασθένεια μέχρι τέσσερις (4) ημέρες το χρόνο. Με απόφαση του οικείου Γενικού Διευθυντή και του Γενικού Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων δύναται να συνεχίζεται η καταβολή της προσαύξησης βάρδιας σε περίπτωση απουσίας του μισθωτού λόγω μακροχρόνιας ασθένειάς του, η οποία καλύπτεται από γνωμάτευση του οικείου Ασφαλιστικού Φορέα, υπό την προϋπόθεση ότι ο μισθωτός απασχολείτο στη Βάρδια τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την έναρξη της απουσίας από την εργασία του λόγω της ασθένειάς του». Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1. Διευρύνεται η μισθολογική εξέλιξη όλων των Κατηγοριών του τακτικού προσωπικού της Εταιρείας κατά ένα (1) μισθολογικό κλιμάκιο μετά τη λήξη του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Το νέο τερματικό (καταληκτικό) κλιμάκιο θα αποτελεί για όλες τις Κατηγορίες ιδιαίτερη ανώτερη βαθμίδα, η οποία και θα καθοριστεί με απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου. 2. Με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται μετά τη λήξη του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ημερήσιο επίδομα μέχρι πέντε (5) ευρώ για κάθε ημέρα πραγματικής απασχόλησης στους απασχολούμενους αποκλειστικά με την κατά πρόσωπο εμπορική εξυπηρέτηση πελατών (Front Office) στα Καταστήματα της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας. 3. Τα μέρη δεσμεύονται όπως αυστηρά εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της παρούσας ΕΣΣΕ συγκροτήσουν Επιτροπή προκειμένου : α. να επανεξετάσει τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν επί του πορίσματος της Επιτροπής Αναμόρφωσης Ειδικών Επιδομάτων που συγκροτήθηκε κατ εφαρμογή των οριζομένων στην παρ.2 του Κεφ. Γ της από ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. και β. να αναμορφώσει το Κεφ. ΣΤ του ΚΚΠ/ΔΕΗ περί «Πειθαρχικού Ελέγχου» και υποβάλει σχετικές προτάσεις στη Διοίκηση και ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ. 4. Η εταιρεία δεσμεύεται να μην προχωρήσει σε καταγγελία συμβάσεων για οικονομοτεχνικούς λόγους, παρά μόνο εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την από ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. 5. Μετά την υπογραφή της παρούσας θα συγκροτηθεί Επιτροπή με συμμετοχή και τριών (3) εκπροσώπων των εργαζομένων που θα ορισθούν από τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ- ΚΗΕ, έργο της οποίας θα είναι η εξέταση του άρθρου 4 του ΚΚΠ/ΔΕΗ και η υποβολή σχετικού πορίσματος εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της παρούσας, όσον αφορά στις Κατηγορίες προσωπικού, καθώς και στα εισαγωγικά και καταληκτικά μισθολογικά κλιμάκια αυτών, σε σχέση με τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα. 6. Συμφωνείται από την πρώτη του επόμενου της υπογραφής της παρούσας ΕΣΣΕ μήνα, η ΔΕΗ Α.Ε να παρακρατά, πέραν του ήδη παρακρατούμενου ποσού, ως έκτακτη συνδικαλιστική εισφορά, από τη μισθοδοσία εκάστου μισθωτού μέλους των συμβαλλομένων πρωτοβάθμιων σωματείων, ποσό ύψους δύο (2) μηνιαίως από την παρακρατητέα υπέρ των πρωτοβαθμίων σωματείων εισφορά και για χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της παρούσας ΕΣΣΕ, το οποίο ποσό, η ΔΕΗ Α.Ε. εξουσιοδοτείται ανέκκλητα από τα ως άνω συμβαλλόμενα σωματεία, να αποδίδει κατά μήνα και για όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, στη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ. 6/9

7 7. Οι ρυθμίσεις της παρούσας ΕΣΣΕ δεν καταλαμβάνουν το έκτακτο προσωπικό που προσλαμβάνεται κατ εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 και του άρθρου 29 του Ν. 3229/ Κάθε θέμα που θα προκύψει από την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας ΕΣΣΕ, ρυθμίζεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου που εκδίδεται μετά από γνώμη της πλέον Αντιπροσωπευτικής Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης Προσωπικού του Κλάδου, η οποία θα διατυπώνεται μέσα σε τακτή προθεσμία που δεν θα υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα. 9. Συμφωνείται από κοινού η λύση της από ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. και η αντικατάστασή της με την παρούσα. Για όσα δεν προβλέπονται από την παρούσα ΕΣΣΕ, ισχύουν ο Κανονισμός Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. και οι ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. όλων των προηγούμενων ετών, κατά το μέτρο που δεν τροποποιούνται με την παρούσα ΕΣΣΕ. 10. Η παρούσα ΕΣΣΕ δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και η ισχύς της άρχεται από την υπογραφή της. Η παρούσα ΕΣΣΕ καταρτίζεται, κατά νόμο, σε ( ) πρωτότυπα, από τα οποία ανά ένα πήραν τα συμβαλλόμενα μέρη και ένα κατατίθεται στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Εκπρόσωπος της ΔΕΗ Α.Ε. Οι Εκπρόσωποι των Εργαζομένων Α. ΖΕΡΒΟΣ Στ. ΡΕΛΙΑΣ Αντ. ΚΑΡΡΑΣ & Διευθύνων Σύμβουλος Γεν. Γραμματέας ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ - ΚΗΕ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ Οι εκπρόσωποι των πρωτοβάθμιων σωματείων Σωματείο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΗ Α.Ε. «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» Γ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ Αθ. ΜΑΣΤΟΡΑΣ Ένωση Τεχνικών Ομίλου ΔΕΗ ΚΗΕ Εμ. ΤΟΜΑΔΑΚΗΣ Κ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ Πανελλαδικός Σύλλογος Υπαλλήλων ΔΕΗ Γ. ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ Κ. ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ 7/9

8 Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ομίλου ΔΕΗ ΚΗΕ Κ. ΒΑΡΣΑΜΗΣ Αντ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΣΜΗΕ ΔΕΗ Α.Ε. «Η ΕΝΩΣΗ» Κ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ Ν. ΜΑΤΙΑΚΗΣ Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΗ Ν. Φλώρινας «ΛΥΓΚΗΣΤΙΣ» Αθ. ΚΑΤΣΗΣ Π. ΤΡΑΪΑΝΟΣ Ένωση Προσωπικού Σταθμών Παραγωγής ΔΕΗ Α.Ε. Κρήτης Εμ. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ Γ. ΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ Σωματείο Οδηγών Μηχανοδηγών Χειριστών ΔΕΗ ΚΗΕ Κ. ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ Φ. ΘΑΝΕΛΛΑΣ Ένωση Εργαζομένων ΔΕΗ Νησιών «ΚΑΝΑΡΗΣ» Ν. ΚΟΤΣΙΛΙΤΗΣ Μ. ΜΑΡΤΑΚΗΣ Σύλλογος Πτυχιούχων Εργοδηγών Ομίλου ΔΕΗ Ι. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Ι. ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ 8/9

9 Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων Βάρδιας/ΔΕΗ-ΚΗΕ Δ. ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ Στ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Πανελλήνιος Σύλλογος Προσωπικού Ασφαλείας Ομίλου ΔΕΗ-ΚΗΕ Αρ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Αθ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Σύλλογος Ειδικού Προσωπικού Ειδικευμένου Προσωπικού Ηλεκτρονικών Διερευνητών ΔΕΗ Δ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ Α. ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ 9/9

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ N. 3868/10 (ΦΕΚ 129 Α/3-8-2010) : Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων:

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναμόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Ζ, 27 Ιουλίου 2010, Συνεδρίασης του Τµήµατος ιακοπής των Εργασιών ιεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Αναβάθµιση

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα - Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα - Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 2190/1920 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 24 Μαΐου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3966 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ ΝΟΜΟΣ 2636/1998 ΦΕΚ: Α 198 19980827 Τίτλος: Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, κεφ.β παρ.8 του Ν.1566/85

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα