ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη Προς: 1. Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), Χαλκοκονδύλη 13 ΑΘΗΝΑ 2. Πανελλήνιο Σύλλογο Εκπαιδευτικών & Εκπαιδευτών στα ιδιωτικά και δηµόσια Ι.Ε.Κ., Χαλκοκονδύλη 13 ΑΘΗΝΑ 3. Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης, Στουρνάρη 53, ΑΘΗΝΑ ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2001 "για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης όλης της χώρας" 1. Με την Αριθµ. Πρωτ. 063/ αίτηση της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.) νόµιµα εκπροσωπούµενη, ζήτησε την παροχή Υπηρεσιών ιαιτησίας, για την ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων, που εκπροσωπούνται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εκπαιδευτών και Εκπαιδευτικών Λειτουργών ηµοσίων και Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Ε.Λ..Ι.Ι.Ε.Κ.), που είναι µέλος της και οι οποίοι απασχολούνται στα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάστασης (ΙΕΚ), επειδή οι διαπραγµατεύσεις µε την εργοδοτική πλευρά Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Π.Ε.Ι.Ι.Ε.Κ.), δεν οδήγησαν σε κατάρτιση Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας κατά τη διαδικασία της Μεσολάβησης, που είχε κινήσει η εργατική πλευρά µε την Αριθ. Πρωτ. 97/ αίτησή της. 2. Την 13/12/2000 η Ντότσικα Μαρία αναδείχθηκα ως διαιτητής µε κλήρωση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 16 του Ν. 1876/1990 και τους Κανονισµούς του Ο.ΜΕ.. 1

2 3. Την 18/12/2000 ανέλαβα τα καθήκοντα µου και την 22/12/2000, 12/1/2001 και 22/2/2001, µετά από έγγραφες προσκλήσεις µου µε Αρ. Πρωτ. 2159/ , Αρ. Πρωτ. 1/ , Αρ. Πρωτ. 2/ , Αρ. Πρωτ. 56/ , Αρ. Πρωτ. 192/ , Αρ. Πρωτ. 281/ , Αρ. Πρωτ. 297/ , πραγµατοποιήθηκαν κοινές και κατ' ιδίαν συναντήσεις στα γραφεία του Ο.ΜΕ.. στην οποία έλαβαν µέρος οι εκπρόσωποι των µερών. 4. Η επιδιωκόµενη συλλογική ρύθµιση πρόκειται να θέσει για πρώτη φορά κανόνες για την ρύθµιση των αµοιβών και των όρων εργασίας των εκπαιδευτικών στα Ιδιωτικά ΙΕΚ. Έτσι τα θέµατα που τέθηκαν σε διαπραγµάτευση είναι: α. ηµιουργία µισθολογίου για τους εκπαιδευτικούς των ΙΕΚ. β. Καθορισµός του χρόνου έναρξης ισχύος της συλλογικής ρύθµισης. 5. Στην κοινή συνάντηση της 22/2/2001 τα µέρη αξιολόγησαν εναλλακτικές µεθόδους ρύθµισης των όρων αµοιβής και εργασίας λαµβάνοντας υπόψη τα εξής: Τους όρους του Σχεδίου Σ.Σ.Ε. που επισυνάπτεται στο Πρακτικό Συνάντησης της 22/2/2001, που προτάθηκε από την ΟΙΕΛΕ και το οποίο αναµορφώνει τις προτάσεις της σε σχέση µε την από 12/5/2000 πρόσκλησή της για διαπραγµατεύσεις. Τους όρους συλλογικών ρυθµίσεων που πρότεινε η εργοδοτική πλευρά ΠΕΙΙΕΚ µε το Αρ. Πρωτ. 1824/ υπόµνηµά της κατά την διαδικασία της Μεσολάβησης, το οποίο επικαλέστηκε και κατά την διαδικασία της ιαιτησίας. Την Αρ. Πρωτ. 2067/ πρόταση Μεσολάβησης η οποία διαµορφώθηκε σύµφωνα µε ανάλογες µισθολογικές ρυθµίσεις για τους καθηγητές Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης στα Ιδιωτικά Τ.Ε.Ε. Στην συνάντηση αυτή οι απόψεις των µερών διαµορφώθηκαν ως εξής: Η εργατική πλευρά επικαλέστηκε το Αρ. Πρωτ. 179/ υπόµνηµά της και µε βάση παλαιό Σχέδιο Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, δήλωσε ότι: Α. Οι αµοιβές των εκπαιδευτικών δεν µπορεί να υπολείπονται των αµοιβών που καταβάλλονται στους εκπαιδευτικούς των ηµοσίων ΙΕΚ σύµφωνα µε την Υπ. Απ. (4: / της (ΦΕΚ 61 Β). 2

3 Β. Ο αριθµός των σπουδαστών που φοιτούν στα Ιδιωτικά ΙΕΚ είναι πολύ µεγαλύτερος από αυτόν των Ιδιωτικών ΤΕΕ, διότι στα ΙΕΚ εγγράφονται σπουδαστές από την ευρύτερη επαγγελµατική κοινότητα. Η εργοδοτική πλευρά δήλωσε τα εξής: Α. Τα Ιδωιτικά ΙΕΚ δεν έχουν δηµόσια επιχορήγηση για την λειτουργία τους και οι αυξήσεις των διδάκτρων τους καθορίζονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Β. Οι αµοιβές των εκπαιδευτικών µε βάση τα στοιχεία που χορήγησαν ΙΕΚ µέλη της ΠΕΙΙΕΚ κυµαίνονται από δρχ. έως δρχ. την ώρα και το µέσο ωροµίσθιο, αυτό µε το οποίο αµείβονται οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι περίπου δρχ. την ώρα, που όµως συχνά συµπεριλαµβάνει και την αναλογία των επιδοµάτων δώρου Χριστουγέννων και Πάσχα ή και επιδόµατος αδείας κατά περίπτωση. Γ. Η έλλειψη ενιαίας µισθολογικής πολιτικής µέχρι σήµερα και η τυχόν υιοθέτηση της πρότασης των εργαζοµένων θα οδηγήσει σε χρεοκοπία της επιχείρησης λόγω πρόκλησης υπέρογκων µισθολογικών αυξήσεων.. Η δηµιουργία ενός ωροµίσθιου που να προσεγγίζει αυτό των ηµοσίων ΙΕΚ θα οδηγήσει σε αυξήσεις αποδοχών άνω του 100%, ενώ οι αυξήσεις των διδάκτρων που ενέκρινε η πολιτεία δεν υπερβαίνουν το 2,5% έως 3,5%. Έτσι οι υψηλές αυξήσεις παραβιάζουν κάθε έννοια εισοδηµατικής πολιτικής καθώς και αυτής που διαµορφώνεται µε την ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Η ιαιτητής για την διαυκόλυνση της σύγκλισης των απόψεων των µερών στην συνάντηση της 22/2/2001 πρότεινε οι αµοιβές των εκπαιδευτικών και οι όροι εργασίας τους να διαµορφωθούν ως εξής: 1ον Οι εκπαιδευτικοί των Ιδιωτικών ΙΕΚ, θα διακριθούν σε µισθολογικές κατηγορίες µε βάση τα τυπικά προσόντα εκπαίδευσης και εµπειρίας ως εξής: Για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ εξαετούς φοιτήσεως Για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ πενταετούς φοιτήσεως Για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ τετραετούς φοιτήσεως Για τους αποφοίτους ΙΕΚ, κατόχους διπλώµατος Μεταδευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Κατάρτισης 3

4 Για τους κατόχους απολυτηρίου ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή πτυχίου Μέσης Τεχνικής Σχολής. 2ον Τυχόν πρόσθετοι τίτλοι µεταπτυχιακών σπουδών Masters τουλάχιστον µονοετούς διάρκειας ή διδακτορικού θα συνεπάγεται προσαύξηση του βασικού ωροµισθίου. 3ον Οι αµοιβές θα καθοριστούν ανά ώρα διδασκαλίας και ως αµοιβή βάσης θα ορισθεί το ωροµίσθιο του κατόχου πτυχίου ΑΕΙ τετραετούς φοιτήσεως σε δρχ. την ώρα. 4ον Οι συµβάσεις εργασίας θα έχουν µέγιστη διάρκεια έξη (6) µηνών µε δυνατότητα ανανέωσης. 5ον Η υπηρεσιακή εξέλιξη να συνεπάγεται αύξηση 5% για µία τριετία, που θα υπολογίζεται µε βάση την 18ωρη ανά εβδοµάδα απασχόληση σε Ιδιωτικά ΙΕΚ. 6ον Καθορισµός επιδόµατος γάµου σε ποσοστό 10%. 7ον Καθιέρωση µιας παροχής σε είδος, που θα συνίσταται σε έξοδα βιβλιοθήκης δρχ. ανά έτος. 8ον Ειδική ρύθµιση θα προσδιορίζει την αµοιβή για την συγγραφή διδακτικών σηµειώσεων. 9ον Η έναρξη ισχύος της ιαιτητικής Απόφασης θα είναι από 1/1/2001. Έτσι θα εξισορροπηθεί το κόστος της πρώτης εφαρµογής των ελάχιστων αµοιβών για τους εκπαιδευτικούς των Ιδιωτικών ΙΕΚ µε τα δίδακτρα που έχουν διαµορφωθεί από το Υπουργείο Εµπορίου για το έτος Στην κοινή συνάντηση της 22/2/2001 διαπιστώθηκε σύγκλιση απόψεων των µερών: Σε όλα τα σηµεία της πρότασης της ιαιτητού αλλά η µεν εργοδοτική πλευρά δήλωσε ότι ο καθορισµός του βασικού ωροµισθίου σε δρχ. είναι πολύ υψηλός, ενόψει της βασικής της πρότασης για δρχ. ανά ώρα, ενώ η εργατική πλευρά επέµενε το βασικό ωροµίσθιο να είναι δρχ. µε προσαύξηση µιας τριετίας κατά περίπτωση. Συµφωνήθηκε επίσης να εκδοθεί ιαιτητική Απόφαση µέχρι την 7/3/2001 και να καθορίσει κατά την κρίση της η ιαιτητής: 4

5 Την ωροµίσθια αµοιβή των εκπαιδευτικών αποφοίτων ΑΕΙ τετραετούς φοίτησης και στην συνέχεια να κλιµακώσει εύλογα τα λοιπά ωροµίσθια µε βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των εκπαιδευτών. Το ποσό αµοιβής των σηµειώσεων, που δηµιουργούν οι εκπαιδευτικοί και τον τρόπο υπολογισµού της. Τον τρόπο καταβολής των εξόδων βιβλιοθήκης. 7. Κατά την διαδικασία της διαιτησίας διαπιστώθηκε η αδυναµία σύγκλισης απόψεων µεταξύ των µερών για την κατάρτιση συλλογικής σύµβασης εργασίας και τα µέρη συµφώνησαν να ρυθµισθούν οι όροι αµοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών στα Ιδιωτικά ΙΕΚ µε ιαιτητική Απόφαση. Κατόπιν των ανωτέρω έλαβα υπόψη µου 1. Την υπ' Αριθµ. Πρωτ. 063/ αίτηση της εργατικής πλευράς για παροχή Υπηρεσιών ιαιτησίας. 2. Την υπ' Αριθµ. Πρωτ. 97/ αίτηση για παροχή Υπηρεσιών Μεσολάβησης σε συνδυασµό µε το Σχέδιο ΣΣΕ µε βάση το οποίο κλήθηκε η εργοδοτική πλευρά στις διαπραγµατεύσεις. 3. Την υπ' Αριθµ. Πρωτ. 2067/ Πρόταση Μεσολάβησης του Μεσολαβητή Ιωάννη Τουτζιαράκη. 4. Την υπ' Αριθµ. Πρωτ. 2084/ δήλωση της εργατικής πλευράς για αποδοχή της Πρότασης Μεσολάβησης. 5. Την Αριθµ. Πρωτ. 2103/ έγγραφη γνωστοποίηση του Ο.ΜΕ.. προς την εργατική και εργοδοτική πλευρά για αποδοχή της Πρότασης Μεσολάβησης από την εργατική πλευρά και απόρριψή της από την εργοδοτική πλευρά. 6. Την από 11/12/2000 εξουσιοδότηση της ΟΙΕΛΕ για την εκπροσώπησή της κατά την διαδικασία της ιαιτησίας από τους κο Κουρουτό Μιχ. (Πρόεδρος), κα Κοντογιάννη Λεµονιά (Πρόεδρος του Π.Σ. ΙΕΚ), κο Μαρλάντη Γ., κο Ζέρβα Κ. και κο Στέρτσο Χαρ. σε συνδυασµό µε την από 22/2/2001 εξουσιοδότηση του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών και Εκπαιδευτικών Λειτουργών ηµοσίων και Ιδιωτικών Ινστιτούτων 5

6 Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ι.Ε.Κ.) προς τους κο Κουρουτό Μιχ., κα Γεωργούλη Ν., κο Μαρλάντη Γ., κο Ζέρβα Κ. και κο Στέρτσο Χαρ. να τον εκπροσωπούν κατά την διαδικασία της ιαιτησίας για την ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα Ιδιωτικά ΙΕΚ. 7. Την από 12/12/2000 εξουσιοδότηση της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης για την εκπροσώπηση της στην διαδικασία της ιαιτησίας από τους κο ηµήτριο Κορέλλα (Πρόεδρος), κα Ιωάννα Σιοτρόπου (Ειδ. Γραµµατέα) και κο. Βερβεσό (Νοµικός Σύµβουλος). 8. Τις απόψεις των µερών κατά τη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων στο στάδιο της ιαιτησίας, όπως καταγράφηκαν στα πρακτικά της κοινής συνάντησης της 22/2/2001 και ιδίως την συµφωνία τους για τα εξής: Καθορισµός κατηγοριών των εκπαιδευτικών µε βάση τα τυπικά προσόντα εκπαίδευσης και εµπειρίας ως εξής: Για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ εξαετούς φοιτήσεως. Για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ πενταετούς φοιτήσεως. Για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ τετραετούς φοιτήσεως. Για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώµατος ΤΕΙ ή Ισοτίµου Τίτλου Σπουδών. Για τους αποφοίτους ΙΕΚ, κατόχους διπλώµατος Μεταδευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Κατάρτισης. Για τους κατόχους απολυτηρίου ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή πτυχίου Μέσης Τεχνικής Σχολής. Τυχόν πρόσθετοι τίτλοι µεταπτυχιακών σπουδών Masters τουλάχιστον µονοετούς διάρκειας ή διδακτορικού θα συνεπάγεται προς αύξηση του βασικού ωροµισθίου. Οι αµοιβές θα καθοριστούν ανά ώρα διδασκαλίας και οι συµβάσεις θα έχουν µέγιστη διάρκεια έξη (6) µηνών µε δυνατότητα ανανέωσης. Η υπηρεσιακή εξέλιξη να συνεπάγεται αύξηση 5% για µία τριετία που θα υπολογίζεται µε βάση την 18ωρη ανά εβδοµάδα απασχόληση σε Ιδιωτικά ΙΕΚ. Καθορισµός επιδόµατος γάµου σε ποσοστό 10%. Καθιέρωση µιας παροχής σε είδος που θα συνίσταται σε έξοδα βιβλιοθήκης δρχ. ανά έτος και ρύθµιση της διαδικασίας καταβολής. 6

7 Ειδική ρύθµιση αµοιβής για την συγγραφή διδακτικών σηµειώσεων µε διαδικασία και αµοιβή κατά την κρίση της ιαιτητού. Την ρύθµιση του χρόνου έναρξης ισχύος της ιαιτητικής Απόφασης από 1/1/2001 ώστε να εξισορροπηθεί το κόστος της πρώτης εφαρµογής των νοµίµων αµοιβών για τους εκπαιδευτικούς των Ιδιωτικών ΙΕΚ µε τα δίδακτρα των επιχειρήσεων και τις ισχύουσες αµοιβές στην αγορά για το έτος Την συµφωνία των µερών να σταθµίσει η ιαιτητής τις οικονοµικές συνθήκες προσδιορίζοντας µε εύλογη κρίση το ωροµίσθιο του εκπαιδευτή αποφοίτου ΑΕΙ τετραετούς φοίτησης και στην συνέχεια να κλιµακώσει εύλογα τα λοιπά ωροµίσθια µε βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των εκπαιδευτών. 10. Την ανάγκη να ρυθµισθούν οι αποδοχές των εκπαιδευτικών των Ιδιωτικών ΙΕΚ λαµβάνοντας υπόψη τη συµφωνία πλαίσιο, που αναφέρεται στο σηµείο 6 ανωτέρω. Κρίσιµο θέµα αποτελεί ο προσδιορισµός του ωροµισθίου βάσης για τους εκπαιδευτικούς αποφοίτους ΑΕΙ τετραετούς φοίτησης και για το σκοπό αυτό λαµβάνονται υπόψη τα εξής: 1ον Το ωροµίσθιο του εκπαιδευτικού αποφοίτου ΑΕΙ τετραετούς φοίτησης στα ηµόσια ΙΕΚ που από το έτος 1998 και έως και σήµερα έχει καθορισθεί στις δρχ. χωρίς προσαύξηση µε κάποιο άλλο επίδοµα ή παροχή πέραν των νοµίµων προσαυξήσεων για δώρα Χριστουγέννων Πάσχα και επιδόµατα Αδείας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 2ον Την έλλειψη οποιασδήποτε ρύθµισης για τις αµοιβές των εκπαιδευτικών στα Ιδιωτικά ΙΕΚ, γεγονός που καλλιέργησε µεγάλη ποικιλία ωροµισθίων, των οποίων η κανονιστική ρύθµιση µε την απόφαση αυτή σε επίπεδο υψηλότερο του συνήθους, θα προκαλέσει δυσανάλογες επιβαρύνσεις στο κόστος εργασίας. 3ον Την έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων, που να βεβαιώνουν την µέση αξία της ωροµίσθιας αµοιβής των εκπαιδευτικών, ανάλογα µε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Έτσι ο ισχυρισµός της εργοδοτικής πλευράς ότι το µέσο ωροµίσθιο της πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών είναι δρχ. δεν µπορεί να αποτελέσει ασφαλές κριτήριο για τον σχηµατισµό του βασικού ωροµισθίου. 7

8 4ον Την ανάγκη να προσδιορισθεί εύλογη ωροµίσθια αµοιβή εκπαιδευτικού αποφοίτου ΑΕΙ τετραετούς φοίτησης κατά την κρίση µου, στην οποία απευθύνθηκαν τα µέρη. Κατόπιν αυτών προσδιορίζω το ωροµίσθιο του εκπαιδευτικού αποφοίτου ΑΕΙ τετραετούς φοίτησης στο ποσό των δρχ. ανά ώρα. Η αµοιβή αυτή αν και υπολείπεται της αντίστοιχης αµοιβής των ηµοσίων ΙΕΚ που είναι δρχ. εκτιµάται ως εύλογη, ενόψει της οµοιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχουν τα ηµόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ και της έλλειψης αξιόπιστων στοιχείων την ακριβή εκτίµηση των επιπτώσεων του νέου κόστους εργασίας στις οικονοµικές δυνατότητες των Ιδιωτικών ΙΕΚ. Στο πλαίσιο αυτό δεν κρίνω σκόπιµο να ορισθεί στην παρούσα φάση και επίδοµα προϋπηρεσίας, επειδή όµοιο επίδοµα δεν προβλέπεται και για τους εκπαιδευτικούς των ηµοσίων ΙΕΚ, ενώ η πρώτη εφαρµογή της συλλογικής ρύθµισης είναι αναγκαίο να ενταχθεί οµαλά κατά το δυνατόν στους προϋπολογισµούς του 2001 των Ιδιωτικών ΙΕΚ. Ο εύλογος προσδιορισµός των λοιπών ωροµισθίων κατά περίπτωση ορίζεται ως εξής: Για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ εξαετούς φοιτήσεως δρχ. Για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ πενταετούς φοιτήσεως δρχ. Για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ τετραετούς φοιτήσεως δρχ. Για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώµατος ΤΕΙ ή Ισοτίµου Τίτλου Σπουδών δρχ. Για τους αποφοίτους ΙΕΚ, κατόχους διπλώµατος Μεταδευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Κατάρτισης δρχ. Για τους κατόχους απολυτηρίου ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή πτυχίου Μέσης Τεχνικής Σχολής δρχ. Για τους κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τουλάχιστον µονοετούς φοίτησης (Masters) προσαύξηση του ωροµισθίου σε ποσοστό 20% και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώµατος προσαύξηση 40%. 11. Την ανάγκη να ρυθµισθούν τα έξοδα βιβλιοθήκης µε συνεκτίµηση της διάρκειας των συµβάσεων εργασίας των εκπαιδευτικών. Για το λόγο αυτό λαµβάνοντας υπόψη την λειτουργικότητα αυτής της δαπάνης ορίζεται το ποσό των δρχ. ως έξοδα βιβλιοθήκης ανά τρίµηνο. Εποµένως η δαπάνη αυτή είναι εύλογο να κατανέµεται στην διάρκεια του διδακτικού έτους (διδακτικά εξάµηνα) και να ορισθεί στις

9 ανά εξάµηνο µε καταβολή της σχετικής αναλογίας για όσους εργασθούν λιγότερο από εξάµηνο. 12. Την ανάγκη να ρυθµισθεί η αµοιβή των διδακτικών σηµειώσεων κατά την κρίση µου. Για το σκοπό αυτό κρίνω ως εύλογο οι σηµειώσεις να αποτελούν ειδικό έργο για το οποίο θα απαιτείται ειδική συµφωνία µεταξύ εργοδότη και εργαζόµενου, για την συγγραφή των σηµειώσεων. Η οριζόµενη από την απόφαση αυτή αµοιβή θα προσδιορίζεται µε βάση τις ώρες διδασκαλίας ανά εβδοµάδα και την έκταση των σηµειώσεων. Θεµελιώδης µονάδα καθορισµού της αµοιβής είναι η µία διδακτική ώρα την εβδοµάδα για δακτυλογραφηµένο κείµενο λέξεων µε αµοιβή τις δρχ. Για κείµενα µικρότερης διάρκειας η αµοιβή θα είναι δρχ. για 500 λέξεις. Πέραν των λέξεων ανά εβδοµαδιαία ώρα διδασκαλίας η αµοιβή θα είναι δρχ. ανά επιπλέον λέξεις. Για σηµειώσεις που περιέχουν σχήµατα, διαγράµµατα και υπολογισµούς δρχ. για δύο σελίδες ανά µία ώρα διδασκαλίας την εβδοµάδα. Οι σηµειώσεις αυτές θα πρέπει να διασφαλίζονται ως προς τα συγγραφικά δικαιώµατα του δηµιουργού και να γίνονται σαφές ότι ο εργοδότης θα τις αναπαράγει µε δαπάνη του και θα τις διανέµει στους φοιτητές µόνο κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης του συγγραφέα. Εφόσον οι σηµειώσεις εκδοθούν σε βιβλίο τα συγγραφικά δικαιώµατα του συγγραφέα δεν θα ρυθµίζονται από αυτή την ιαιτητική Απόφαση αλλά θα αποτελούν αντικείµενο της σύµβασης που θα αφορά την έκδοση. 13. Η έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής είναι νόµιµο µε βάση το άρθρο 2 παράγραφος 8 του Ν. 1876/90 να αρχίζει την 1/1/2001 σύµφωνα µε την κοινή βούληση των µερών, όπως αυτή δηλώθηκε στην κοινή συνάντηση της 22/2/2001 και η οποία στάθµισε τις οικονοµικές επιπτώσεις της απόφασης αυτής στα οικονοµικά των επιχειρήσεων και κυρίως στα δίδακτρα. Η δε απόφαση αυτή να εκδοθεί µέσα στην εύλογη προθεσµία, που όρισαν τα µέρη στην κοινή συνάντηση της 22/2/2001 και η οποία είναι η 7/3/2001. Η απόφασή µου έχει ως εξής: 9

10 Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Στους όρους της απόφασης αυτής υπάγονται οι εκπαιδευτικοί, κατά την έννοια του άρθρου 5 της Υπ. Απ (ΦΕΚ 438Β 18/6/1993), που απασχολούνται µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας στα Ιδιωτικά ΙΕΚ όλης της χώρας. Άρθρο 2 Αποδοχές - Ωροµίσθιο 1. Οι αποδοχές των εργαζοµένων, που υπάγονται στην απόφαση αυτή και απασχολούνται στα Ιδιωτικά ΙΕΚ του Ν. 2009/1992, ανάλογα µε τα τυπικά και ειδικά προσόντα τους, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά και ήδη προσδιορίζονται µε την Υπ. Απ. 4565/ΦΕΚ 438Β της 18/6/1993, καθορίζονται ανά ώρα διδασκαλίας ως εξής: 1.1 Για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ εξαετούς φοιτήσεως δρχ. 1.2 Για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ πενταετούς φοιτήσεως δρχ. 1.3 Για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ τετραετούς φοιτήσεως δρχ. 1.4 Για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώµατος ΤΕΙ ή Ισοτίµου Τίτλου Σπουδών δρχ. 1.5 Για τους αποφοίτους ΙΕΚ, κατόχους διπλώµατος Μεταδευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Κατάρτισης δρχ. 2. Για τους κατόχους απολυτηρίου ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή πτυχίου Μέσης Τεχνικής Σχολής δρχ. 3. Για τους κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τουλάχιστον µονοετούς φοίτησης (Masters) προσαύξηση του ωροµισθίου σε ποσοστό 20% και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώµατος προσαύξηση 40%. Άρθρο 3 Επιδόµατα Επίδοµα γάµου 1. Στους εργαζόµενους που υπάγονται στην απόφαση αυτή χορηγείται επίδοµα γάµου ποσοστού 10%. 10

11 2. Το επίδοµα αυτό αποτελεί µέρος των τακτικών αποδοχών κάθε εργαζόµενης/ου και καταβάλλεται εφόσον η/ο δικαιούχος έχει τελέσει γάµο πριν ή κατά την διάρκεια της εργασιακής της/του σχέσης. 3. Το επίδοµα αυτό εξακολουθεί να καταβάλλεται ανεξαρτήτως φύλλου και µετά την τυχόν λύση γάµου λόγω χηρείας ή διαζυγίου κατά την διάρκεια της εργασιακής σχέσης. 4. Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται και στους άγαµους γονείς ανεξαρτήτως φύλλου εφόσον έχουν την επιµέλεια παιδιού ηλικίας έως 18 ετών. Επίδοµα Χριστουγέννων, Πάσχα και ετήσιας άδειας 1. Στους εργαζόµενους που υπάγονται στην απόφαση αυτή καταβάλλεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία επίδοµα Χριστουγέννων, Πάσχα και ετήσιας άδειας, το οποίο υπολογίζεται στο ωροµίσθιο του άρθρου 2 της απόφασης αυτής συµπεριλαµβανοµένου του επιδόµατος γάµου του άρθρου αυτού, που τυχόν δικαιούται ο εργαζόµενος. 2. Με βάση την Ατοµική Σύµβαση Εργασίας είναι δυνατόν η αναλογία του επιδόµατος Χριστουγέννων, Πάσχα και ετήσιας άδειας να συνυπολογίζεται και να προσαυξάνει το ωροµίσθιο του άρθρου 2 περιλαµβανοµένου και του επιδόµατος γάµου της απόφασης αυτής. Άρθρο 4 Εργασιακή Σχέση Οι εργαζόµενοι που υπάγονται στην απόφαση αυτή προσλαµβάνονται µε σύµβαση εξηρτηµένης εργασίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 της Υπ. Απ. 4565/ΦΕΚ 438Β της 18/6/

12 Άρθρο 5 Ειδικές Παροχές Έξοδα βιβλιοθήκης 1. Στους εκπαιδευτικούς, που υπάγονται στην απόφαση αυτή χορηγούνται έξοδα βιβλιοθήκης συνολικού ποσού δρχ. για κάθε διδακτικό έτος για την αγορά βιβλίων τα οποία προµηθεύεται ο εργαζόµενος για τις ανάγκες της ενηµέρωσής του, προσκοµίζοντας στον εργοδότη νόµιµη απόδειξη της σχετικής δαπάνης. 2. Εφόσον ο εκπαιδευτικός δεν απασχοληθεί για όλη την διάρκεια του διδακτικού έτους καταβάλλεται αναλογικά ανά εξάµηνο ποσό δραχµών ή αντίστοιχη αναλογία αν ο εκπαιδευτικός απασχοληθεί λιγότερο από ένα διδακτικό εξάµηνο. Αµοιβή Συγγραφής Σηµειώσεων 1. Με ειδική συµφωνία εργοδότη και εργαζόµενου είναι δυνατόν ο εκπαιδευτικός να αναλάβει να δηµιουργήσει σηµειώσεις για τις ανάγκες διδασκαλίας των µαθηµάτων του. Στους εκπαιδευτικούς αυτούς καταβάλλεται ειδική αµοιβή ανά εβδοµάδα, δεκαπενθήµερο ή άλλη περίοδο µε βάση ειδική συµφωνία µε τον εργοδότη για την οποία η ελάχιστη αµοιβή προσδιορίζεται ανάλογα µε τις ώρες εβδοµαδιαίας διδασκαλίας και ελάχιστο µέγεθος δακτυλογραφηµένου κειµένου ως εξής: Για µάθηµα 1 ώρας εβδοµαδιαίας διδασκαλίας: δρχ. Για µάθηµα 2 ωρών εβδοµαδιαίας διδασκαλίας: δρχ. Για µάθηµα 3 ωρών εβδοµαδιαίας διδασκαλίας: δρχ. Για µάθηµα 4 ωρών εβδοµαδιαίας διδασκαλίας: δρχ. Για µάθηµα 5 ωρών εβδοµαδιαίας διδασκαλίας: δρχ. Για µάθηµα 6 ωρών εβδοµαδιαίας διδασκαλίας: δρχ. Για µάθηµα 7 ωρών εβδοµαδιαίας διδασκαλίας: δρχ. Για µάθηµα 8 ωρών εβδοµαδιαίας διδασκαλίας: δρχ. Για κάθε επιπλέον ώρα εβδοµαδιαίας διδασκαλίας: δρχ. 2. Για κάθε ώρα διδασκαλίας η ελάχιστη έκταση δακτυλογραφηµένου κειµένου είναι λέξεις. 3. Για κείµενα µικρότερης έκτασης καταβάλλεται αναλογικά η ακόλουθη αποζηµίωση: 12

13 500 λέξεις δρχ. από 501 λέξεις έως λέξεις δρχ. από λέξεις έως λέξεις δρχ. από λέξεις και άνω δρχ. 4. Πέραν των λέξεων, για κάθε επιπλέον λέξεις καταβάλλεται αµοιβή δρχ. 5. Για σηµειώσεις που περιέχουν σχήµατα, διαγράµµατα και υπολογισµούς καταβάλλεται αποζηµίωση δρχ. ανά σελίδα και έως δύο (2) σελίδες ανά εβδοµαδιαία ώρα διδασκαλίας. 6. Οι σηµειώσεις αναπαράγονται µε δαπάνη του εργοδότη και διανέµονται στους σπουδαστές φέρουν δε στο εξώφυλλο και ανά σελίδα το όνοµα του συγγραφέα, την επωνυµία του ΙΕΚ, την ηµεροµηνία έκδοσης των σηµειώσεων και τον τίτλο του µαθήµατος. 7. Ο εργοδότης µε την καταβολή της αµοιβής αποκτά το δικαίωµα να χρησιµοποιεί τις σηµειώσεις του συγγραφέα για όσο χρόνο διαρκεί η σύµβασή του µε το ΙΕΚ. 8. Ο συγγραφέας έχει δικαίωµα να εκδώσει τις σηµειώσεις του σε βιβλίο ή άλλο έντυπο ή να τις χορηγήσει σε άλλο εκπαιδευτικό φορέα ανεξάρτητα µε το αν συνεργάζεται ή όχι µε αυτό. 9. Η ρύθµιση αυτή αφορά αναπαραγωγή και διανοµή των σηµειώσεων και όχι την έκδοσή τους σε βιβλίο, από τον εργοδότη. Για την έκδοση βιβλίου τα συγγραφικά δικαιώµατα αποτελούν αντικείµενο ειδικής συµφωνίας. Άρθρο 6 Μεταβατική - Γενική Ρύθµιση 1. Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας και αµοιβές που προβλέπονται από νόµους, Προεδρικά ιατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, Κανονισµούς Εργασίας, ή επιχειρησιακή συνήθεια, καθώς και ατοµικές συµβάσεις, δεν θίγονται µε την απόφαση αυτή. 2. Οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις για τον καθορισµό των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων, που υπάγονται στην σύµβαση αυτή για το έτος διδακτικό έτος 13

14 µπορούν να αρχίσουν και να ολοκληρωθούν κατά την διάρκεια ισχύος της απόφασης αυτής. 3. Η απόφαση αυτή είναι η πρώτη συλλογική ρύθµιση για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών στα Ιδιωτικά ΙΕΚ όλης της χώρας και εποµένως περιέχει το σύνολο των ισχυόντων συλλογικών ρυθµίσεων. Η απόφαση αυτή ισχύει από την Άρθρο 7 Ισχύς - ιάρκεια Αθήνα, 5 Μαρτίου 2001 Η ΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΤΣΙΚΑ 14

1. Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), Χαλκοκονδύλη 13, 104 32 Αθήνα

1. Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), Χαλκοκονδύλη 13, 104 32 Αθήνα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 29 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16 / 2000

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16 / 2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. Σωµατείο Εργαζοµένων στους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς 1. Ένωση Προσωπικού Ιδρύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000 1. Οµοσπονδία Ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. Πανελλήνια Οµοσπονδία Λογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών Βιοµηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών Βιοµηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών Βιοµηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας 123/11-10-2002) Στην Αθήνα σήµερα την 22

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς : 1. Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 4 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 25 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 13/5-7-2000. ΘΕΜΑ: Αποστολή Διαιτητικής Απόφασης 18/2000

Π.Κ. 13/5-7-2000. ΘΕΜΑ: Αποστολή Διαιτητικής Απόφασης 18/2000 Π.Κ. 13/5-7-2000 Ο.ΜΕ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434, Τηλ. 8814922-3, Fax: 8815393 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626, Τηλ. 517128, Fax: 517119

Διαβάστε περισσότερα

«Για του όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις μελετητικές και εργοληπτικές τεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας»

«Για του όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις μελετητικές και εργοληπτικές τεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας» ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2003 «Για του όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις μελετητικές και εργοληπτικές τεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας» Mε βάση το N. 1876/90 και τον Kανονισμό Kαταστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2004

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2004 ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2004 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τουριστικών Συνοδών που εργάζονται, µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, σε Τουριστικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας ( Πράξη κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 74/13-07-2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 30 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Oµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 23 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Αθήνα, 20 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι..

ΘΕΜΑ : Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 3 ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΣ : Αθήνα 29 Μαΐου 2003 Αριθ.Πρωτ.: 14765 Ταχ. /νση : Πειραιώς 40 Ταχ.Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX : Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 51/07-07-2004) Στην Αθήνα, σήµερα την 30η Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Συντηρητών Καυστήρων Υγρών Καυσίµων και Θερµαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Αθήνα, 18 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ Στην Αθήνα σήµερα, 21 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ι. ραπανιώτης, Γενικός ιευθυντής, του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Aθήνα, 12 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών "Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, συντηρητών

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων πάσης φύσεως όλης της χώρας».

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων πάσης φύσεως όλης της χώρας». ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922-3 88 15 393 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. ΟΥΠΑΕ, Μενάνδρου 51 - ΑΘΗΝΑ 2. ΠΟΥΠΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεµικού Ναυτικού (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Το παρόν κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002)

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) (Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002-2003 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών, Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας Σήµερα την 6 Ιουνίου 2002, στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου Κρήτης: 10/18-12-2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων σε Επιχειρήσεις Παρασκευής Τυποποιηµένων Πρόχειρων - Στιγµιαίας Παρασκευής Τροφίµων (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

O.ME.D. α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700

O.ME.D. α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2000 ΚΑΙ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2000 ΚΑΙ Π.Κ. 76/18-7-2000 ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2000 ΚΑΙ 2001 Στην Αθήνα σήμερα 17-7-2000, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα βιβλιοπωλεία, βιβλιοχαρτοπωλεία, τµήµατα βιβλίου σε πολυκαταστήµατα, τµήµατα βιβλίου σε σούπερ-µάρκετ, εκδοτικούς οίκους

Διαβάστε περισσότερα

Σήµερα την ευτέρα 7 Μαίου 2001 και ώρα 12 µµ. στα γραφεία του ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ. οι υπογράφοντες:

Σήµερα την ευτέρα 7 Μαίου 2001 και ώρα 12 µµ. στα γραφεία του ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ. οι υπογράφοντες: 1 ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών βιοµηχανικών, βιοτεχνικών, εµπορικών κλπ πάσης φύσεως επιχειρήσεων όλης της χώρας» Στην Αθήνα, σήµερα 26

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005 Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως ΝΠΙ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 593/04-05-2005) Οι Υπουργοί Οικονοµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε. (Για τα έτη 2002-2003)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε. (Για τα έτη 2002-2003) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε. (Για τα έτη 2002-2003) (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας: 25/28.5.2002) Στην Αθήνα, σήµερα την 23 η Μαΐου 2002, στα Γραφεία της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών,

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης». (Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης :2/21.7.2009)

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης». (Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης :2/21.7.2009) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 16 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών των Πάσης Φύσεως Φορτηγών Αυτοκινήτων, καθώς και των Ρυµουλκών µετά των Ρυµουλκοµένων Αυτοκινήτων που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 19.1.2007 Αρ.Πρωτ.66. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 19.1.2007 Αρ.Πρωτ.66. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 19.1.2007 Αρ.Πρωτ.66 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: «Συλλογική σύμβαση εργασίας υπαλλήλων Συμβολαιογραφείων» Σας κοινοποιούμε την υπ αριθμ.3/2007 διαιτητική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 Στην Αθήνα σήμερα 25 Ιουλίου 2008, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ιδιωτικές κλινικές, οίκους ευγηρίας, ιατρικά εργαστήρια κ.λπ., όλης της χώρας» (Πράξη κατάθεσης Υπ. Εργασίας 80/17-7-2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων Καρβάλης)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων Καρβάλης) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων Καρβάλης) Στην Αθήνα σήµερα 21 Ιουνίου 2004 οι υπογράφοντες αφενός, Γ. αφερέρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 46/2000. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων όλης της χώρας».

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 46/2000. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων όλης της χώρας». ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922-3 88 15 393 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

του Οµίλου της Εθνικής Τράπεζας,

του Οµίλου της Εθνικής Τράπεζας, ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013-2015 (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:6/15.5.2013) Στην Αθήνα, σήµερα, την 14 Μαΐου 2013, στα γραφεία της Εµπορικής Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012.

ΘΕΜΑ : Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012. Αθήνα 12-3-2012 Αριθ. Πρωτ. 4601/304 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /νση Αµοιβής και /νση Όρων Εργασίας Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 101 82

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των Βιοµηχανιών Κατασκευής Πλαισίων και Αµαξωµάτων Αυτοκινήτων και Συνεργείων αυτών, καθώς και των Συνεργείων Επισκευής Γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας.

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας. Αθήνα 23/4/2014 Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/33 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : M. Δημητρακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

των Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης

των Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης των Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης Ot12R13 ΚΩ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΝ (ΣΣΕ & Α) ΤΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠOΨΗ 1. Η από 27.11.1992 ΣΣΕ 2. Η από 15.12.1992 συµπληρωµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2003 «Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα διαγνωστικά κέντρα και στα ιατρικά εργαστήρια όλης της χώρας» 1. Με την υπ αρ. πρωτ. 043/25-6-2003 αίτησή της,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2000

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Προς: 1. O.Ι.Υ.Ε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2010, 2011 ΚΑΙ 2012 Στην Αθήνα, σήµερα την 15 η Ιουλίου 2010, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, αφενός: α) ηµήτριος ασκαλόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Αθήνα, 26 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Πληρωµάτων Ρυµουλκών Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Πληρωµάτων Ρυµουλκών Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πληρωµάτων Ρυµουλκών Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων Στην Αθήνα σήµερα 12 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ιωάννης ραπανιώτης, Γενικός ιευθυντής, ως εκπρόσωπος του Συνδέσµου Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.)» (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 - - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών όλης της χώρας. Ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Πληρωµάτων Ρυµουλκών Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Πληρωµάτων Ρυµουλκών Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πληρωµάτων Ρυµουλκών Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων Στην Αθήνα σήµερα 28 Ιουλίου 2006, οι υπογράφοντες αφενός ιονύσης Νικολάου, Γενικός ιευθυντής, ως εκπρόσωπος του Συνδέσµου Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συµπληρωµατική και τροποποιητική)»

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συµπληρωµατική και τροποποιητική)» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συµπληρωµατική και τροποποιητική)» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:65/29.12.2010)

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στην εργατική νομοθεσία και η δι αυτών παρεχόμενη ευχέρεια στον εργοδότη της εξαρτημένης σύμβασης εργασίας Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.» Σήμερα την 22 Ιουλίου 2010 στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. που βρίσκονται στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα, σήµερα 2 Ιουνίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός ιονύσης Νικολάου, Γενικός ιευθυντής ως

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας»

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Διαβάστε περισσότερα

ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις,

ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις, ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2002-2003) «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζόµενων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ολόκληρης της χώρας, που είναι θυγατρικές Τραπεζών» (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας 43/26.6.2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2004 ΚΑΙ 2005

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2004 ΚΑΙ 2005 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2004 ΚΑΙ 2005 Στην Aθήνα, σήµερα την 24 η Μαΐου 2004, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, αφενός: α) Οδυσσέας Κυριακόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Στην Αθήνα, την 29 Ιουλίου 2004 οι υπογράφοντες νόµιµοι εκπρόσωποι αφενός: α) του Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 26/2002

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 26/2002 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Αθήνα, 17 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Σύνδεσµο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μουσικών και Τραγουδιστών όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μουσικών και Τραγουδιστών όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μουσικών και Τραγουδιστών όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 25/24-03-2005) Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεµικό Ναυτικό

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεµικό Ναυτικό ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεµικό Ναυτικό (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΕΦΙΕ Θ-Β.Ε)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΕΦΙΕ Θ-Β.Ε) 1 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΕΦΙΕ Θ-Β.Ε) ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πρόταση προς τις εργοδοτικές οργανώσεις για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Σύνδεσµο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 - Πεδίο ισχύος

Άρθρο 1 - Πεδίο ισχύος ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2006-2007 Στην Αθήνα σήµερα, 7/9/2006, οι υπογράφοντες, αφενός,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων»

ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων» ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας : 19/22.8.2012) Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2002 ΚΑΙ 2003

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2002 ΚΑΙ 2003 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2002 ΚΑΙ 2003 Στην Ελευσίνα, σήµερα την 15η Απριλίου 2002, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, αφενός: Οδυσσέας Κυριακόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών περιελιγκτών ξενοδοχείων, εργοληπτών, ηλεκτρολογικών καταστηµάτων κλπ.

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών περιελιγκτών ξενοδοχείων, εργοληπτών, ηλεκτρολογικών καταστηµάτων κλπ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών περιελιγκτών ξενοδοχείων, εργοληπτών, ηλεκτρολογικών καταστηµάτων κλπ. όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980 Στην Αθήνα σήµερα 13 Φεβρουαρίου 1980 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30) παρουσία του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας κ. Μ. Εβερτ, µεταξύ, αφ' ενός µεν του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2001

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2001 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η νέα κλαδική ΣΣΕ, το κείµενο της οποίας ακολουθεί, αποτελεί ακόµα µια σηµαντική κατάκτηση των εργαζοµένων του κλάδου µας. Συµφωνήθηκε µετά από επίπονες και σκληρές διαπραγµατεύσεις, που απασχόλησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μείωση κατώτατων αποδοχών. Της ΕΓΣΣΕ από 14/2/2012 και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα κατά 22% (µισθός 586,08 /

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 11 Ιουλίου 2005, οι υπογράφοντες αφενός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων».

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 28/5/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/35981/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49548/2372

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49548/2372 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49548/2372 Καθορισµός όρων αµοιβής και εργασίας των δηµοσιογράφων που απασχολούνται σε εκδοτικές επιχειρήσεις περιοδικών εντύπων όλης της χώρας, µε εξαίρεση τις επιχειρήσεις που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Ο ΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ Α Π Π ΕΤΟΥΣ 2006-2007 Στην Αθήνα σήµερα την 06 Ιουνίου 2006 στα γραφεία του Σωµατείου Υπαλλήλων Οδοντοτεχνιτών ΑΠΠ, οι

Διαβάστε περισσότερα

«Στο υπαλληλικό, υπηρετικό και εργατοτεχνικό προσωπικό όλων εν γένει των επιχειρήσεων και εργασιών, εκτός εκείνων στις οποίες προβλέπονται ειδικές

«Στο υπαλληλικό, υπηρετικό και εργατοτεχνικό προσωπικό όλων εν γένει των επιχειρήσεων και εργασιών, εκτός εκείνων στις οποίες προβλέπονται ειδικές «Συλλογική σύµβαση εργασίας για Κτηνιάτρους απασχολούµενους σε βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και εµπορικές επιχειρήσεις για τη διετία 2008-2009» - Π.Κ. 133/15-10-2008 Στην Αθήνα σήµερα 25.7.2008, οι υπογράφοντες,

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύλλογο Τεχνικών Τηλεόρασης Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Σ.Τ.ΤΗΛ. Ν.Ε), 2. Ένωση Περιφερειακών Καναλιών (ΕΠΕΚ), Πινδάρου 6, Αθήνα.

1. Σύλλογο Τεχνικών Τηλεόρασης Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Σ.Τ.ΤΗΛ. Ν.Ε), 2. Ένωση Περιφερειακών Καναλιών (ΕΠΕΚ), Πινδάρου 6, Αθήνα. Προς: 1. Σύλλογο Τεχνικών Τηλεόρασης Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Σ.Τ.ΤΗΛ. Ν.Ε), Φιλοποίμενος 51, Πάτρα. 2. Ένωση Περιφερειακών Καναλιών (ΕΠΕΚ), Πινδάρου 6, Αθήνα. 3. Τηλεόραση Ελληνικής Περιφέρειας (Τ.Ε.Π),

Διαβάστε περισσότερα