ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Π.ΟΜ.Α.Κ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Π.ΟΜ.Α.Κ."

Transcript

1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Π.ΟΜ.Α.Κ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΚΟΕ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΝΟ Ο ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΙΑ: Πρόγραµµα διεθνείς σχέσεις συνεργασία µε µη Κυβερνητικούς & Ενδοκυβερνητικούς οργανισµούς Ενηµέρωση για την αναδιάρθρωση του ΣΑΕ Συνεργασία µε το ΣΑΕ Συµµετοχή σε διεθνή σεµινάρια, Φόρουµ Μεταναστών, Τοπικών Οργανώσεων, Επιτροπές Ανθρωπίνων ικαιωµάτων Συνεργασία µε την Επίτροπο Αποδήµων, την Υπηρεσία Αποδήµων και Παλιννοστούντων και τις Κρατικές Υπηρεσίες (προς το 17 ο Παγκόσµιο Συνέδριο Αποδήµων Κυπρίων) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

2 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Π.ΟΜ.Α.Κ. Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΜΑΚ - ΠΣΕΚΑ Η ανασυγκρότηση της ΠΟΜΑΚ, πρέπει να είναι ναι συνεχής διαδικασία που θα έχει ως στόχο να αποτελέσει έµπρακτα την κορυφαία µη κυβερνητική οργάνωση των Κυπρίων στο εξωτερικό. Οι προτάσεις που ακολουθούν έχουν στόχο το παραπάνω. Η περαιτέρω ενδυνάµωση της ΠΣΕΚΑ. ως µηχανισµού διαφώτισης (στο Κυπριακό, Οικονοµία, Υδρογονάνθρακες - στην ιδιαίτερα δύσκολη σηµερινή ιστορική καµπή που διανύουµε) και η διεύρυνσή της µε συµµετοχή από το ΣΑΕ και άλλους διεθνείς φιλοκυπριακούς παράγοντες και οργανώσεις στοχεύουν να καταστεί ένας ισχυρός βραχίονας των αποδήµων στο τοµέα αυτό. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΑΠΟ ΗΜΩΝ Αρχίζουµε από την οργάνωση των Παγκόσµιων Συνεδρίων, που θέλουµε να έχουν µια ισορροπία στο µίγµα του χρόνου και των διαδικασιών που διαθέτουµε: Απ τη µια οι τελετουργικές και ενηµερωτικές συναντήσεις µε την Πολιτειακή και Πολιτική ηγεσία του τόπου, καθώς και τους αρµόδιους των διάφορων Υπηρεσιών, που πρέπει να είναι σύντοµες και περιεκτικές να προάγουν διάλογο και ενηµέρωση των παροικιών µας. Απ την άλλη οι συζητήσεις στο συνέδριο να γίνονται σε θεµατικές ενότητες καλά προετοιµασµένες (µε γραπτές εισηγήσεις & προτάσεις κάθε Οµοσπονδίας) Πχ.: o Κυπριακό κοινή δράση για προώθηση και διαφώτιση o Οικονοµία, κρίση, υδρογονάνθρακες, Επενδύσεων Ρόλος των Αποδήµων Ταµείο Αλληλεγγύης & o Προβλήµατα των παροικιών, βοήθεια προς δυσπραγούντες από την κρίση o Παροικιακή Παιδεία Ταυτότητα των Παροικιών Πολιτισµός Επικοινωνία µε τις παροικίες o Οργάνωση της δράσης της ΠΟΜΑΚ στην επόµενη διετία ( ιεθνείς σχέσεις, ΣΑΕ, Επαναπροσέγγιση µε Τ/Κ αποδηµικές οργανώσεις, συνεργασία µε την Υπηρεσία Αποδήµων & την Επίτροπο Προεδρίας, Πρόγραµµα δράσης) Ως παρατηρητές επισηµαίνουµε πρέπει να καλούµε ακόµα στα συνέδρια µας οργανώσεις επιτροπές Κυπρίων που δεν συµµετέχουν στις Οµοσπονδίες µέλη µας: πχ Αίγυπτος, Ιταλία, Βέλγιο, Τσεχία, κ.ά. µε σκοπό σταδιακά να ενταχθούν στη δύναµη των Οµοσπονδιών και συµµετέχουν στα δρώµενα του παγκόσµιου παροικιακού κινήµατος Αποδήµων.

3 3 ΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΥΟ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ Τα Συνέδρια, που παίρνουν δεκάδες αποφάσεις, χαρακτηρίζονται στην πράξη από ασυνέχεια, αφού ελάχιστες από αυτές τις αποφάσεις εκτελούνται. Η αιτία είναι ότι λείπει ο µηχανισµός εκείνος που θα οργανώσει και παρακολουθήσει την υλοποίηση τους και θα προαγάγει ένα πρόγραµµα δράσης, µε βάση τις αποφάσεις αυτές. Στην ουσία το ρόλο αυτό έπρεπε να τον παίζει το Κ. Σ., το οποίο ουσιαστικά δεν λειτουργεί ανάµεσα σε δύο συνεδριάσεις και συνέδρια. Αντί αυτού, έχουµε µόνο κάποιες δραστηριότητες, που γίνονται από ορισµένους αξιωµατούχους του Κ. Σ., ως άτοµα, εν ονόµατι της ΠΟΜΑΚ. Για να επιτευχθούν αυτά πρέπει να ενισχυθεί η συλλογικότητα και η δηµοκρατική δράση των οργάνων της ΠΟΜΑΚ και κυρίως του Προεδρείου (Πρόεδρος, 8 Αντιπρόεδροι, Γενικός γραµµατέας, Οργανωτικός Γραµµατέας & Ταµίας και ο Πρόεδρος ΠΣΕΚΑ, Γενικός Γραµµατέας ΠΣΕΚΑ) το οποίο µε τακτικές συνεδριάσεις (τηλεδιασκέψεις) να κάνουν 4µηνο προγραµµατισµό ιδιαίτερα στο τοµέα Κυπριακού - Οικονοµίας - ιεθνών Σχέσεων & δράσεων των ΠΟΜΑΚ / ΠΣΕΚΑ, Συντονισµό µε ΣΑΕ, παρακολούθηση της προώθησης των προβληµάτων των παροικιών, κλπ. Κύριος στόχος µας στο κίνηµα των Αποδήµων είναι: να βοηθήσουµε µε κάθε τρόπο την Κύπρο µας, αλλά και να αναζητήσουµε λύσεις στα προβλήµατα και θέµατα που απασχολούν τις παροικίες µας. ΠΣΕΚΑ Η ΠΣΕΚΑ παρά την καθαρή διατύπωση του καταστατικού της, ότι απαρτίζεται από 3 οντότητες, τις Κυπριακές Οµοσπονδίες ή τα Σωµατεία Αποδήµων, τις Ελλαδικές Οργανώσεις Αποδήµων και τα φιλοκυπριακά Κινήµατα και Οργανώσεις, παραµένει µια επανάληψη της ΠΟΜΑΚ, αφού, ουσιαστικά, συµµετοχή σε αυτή έχουν µόνο οι Κυπριακές Οµοσπονδίες Αποδήµων. Πέρα από τις δραστηριότητες που οργανώνονται κατά κανόνα στις ΗΠΑ, θεωρούµε ότι πρέπει να ενισχύσουµε την παγκόσµια εµβέλεια της. Θεωρούµε ιδιαίτερα σηµαντικό να προωθήσουµε τη συµµετοχή και να καλούµε στα Συνέδρια της ΠΣΕΚΑ τα µέλη του ΣΑΕ που προβλέπονται από το Καταστατικό της ΠΣΕΚΑ, ως ένα πρώτο βήµα της προσπάθειας διεύρυνσης. ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ Η θεσµοθέτηση ενός Παγκόσµιου Προγράµµατος δράσης για την ιαφώτιση στο τοµέα Κυπριακού Οικονοµίας είναι ένα βήµα προς την κατεύθυνση αυτή. Η ΠΣΕΚΑ µε την ΠΟΜΑΚ πρέπει συστηµατικά να συνεργάζεται µε το ΣΑΕ και τις οργανώσεις του και να αποκτήσει πρόσβαση σε Μη Κυβερνητικούς & Ενδοκυβερνητικούς οργανισµούς και συγκεκραµένα lobbies (Βρετανία, ΗΠΑ, Βρυξέλες) για αποτελεσµατικότερη προσφορά. Το πρόγραµµα αυτό πρέπει να περιέχει, όπου είναι δυνατό, και την προώθηση των ζητηµάτων των παροικιών. ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

4 4 Ένα άλλο στοιχείο είναι η συνέχιση διαδικασιών και ενεργειών Επαναπροσέγγισης µε Τουρκοκυπριακές Αποδηµικές Οργανώσεις (που αποδειγµένα επιδιώκουν µια συνολική Ειρηνική επίλυση του Κυπριακού) στην προσπάθεια ενίσχυσης των προσπαθειών της Κυβέρνησης στις αντίστοιχες συνοµιλίες. Η ενδυνάµωση της λειτουργίας της Επιτροπής Επαναπροσέγγισης της ΠΟΜΑΚ που θεσπίστηκε στο 15 ο Παγκόσµιο Συνέδριο Αποδήµων, είναι επιβεβληµένη ώστε να συµβάλει στην προσπάθεια αυτή. Η ανάληψη πρωτοβουλιών από την Επιτροπή Επαναπροσέγγισης σε τακτική βάση µπορεί να υποβοηθήσει στην καλύτερη συνεννόηση, αλλά και να υποβοηθήσει στην πορεία του διαλόγου για την εξεύρεση λύσης. Η πρόσκληση στα Παγκόσµια Συνέδρια οργανώσεων αποδήµων Τουρκοκυπρίων (όπως παραπάνω προσδιορίζουµε) πιστεύουµε θα βοηθήσει προς την ίδια κατεύθυνση. ΙΝΤΕΡΝΕΤ & ΙΑ ΙΚΤΥΟ Να χρησιµοποιηθεί πιο µεθοδικά και οργανωµένα η τεχνολογία, το διαδίκτυο, INTERNET & FACEBOOK, για τη δηµιουργία της απαραίτητης υποδοµής µιας συστηµατικής προώθησης του Κυπριακού διεθνώς, αλλά και για αλληλοενηµέρωση & επικοινωνία µεταξύ µας. Πρέπει να αποτελέσει το εργαλείο συνεννόησης του Προεδρείου των ΠΟΜΑΚ - ΠΣΕΚΑ. Β ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ - Συµµετοχή σε διεθνή σεµινάρια, Φόρουµ Μεταναστών, Τοπικών Οργανώσεων, Επιτροπές Ανθρωπίνων ικαιωµάτων Οι ΠΟΜΑΚ & ΠΣΕΚΑ πρέπει να καταστούν τα παγκόσµια όργανα, µη κυβερνητικής εκπροσώπησης, των Κυπρίων Αποδήµων, ουσιαστικοί θεσµοί και αποτελεσµατικοί µηχανισµοί ενηµέρωσης και πίεσης προς τους κατά περίπτωση διεθνείς Οργανισµούς. Ως µη κυβερνητικοί Οργανισµοί (ΜΚΟ) να γίνουν η έγκυρη και πειστική φωνή των απανταχού Κυπρίων. Να γίνουν και, ειδικότερα, η Π.ΟΜ.Α.Κ., φορείς παγκόσµιας διασύνδεσης των Κυπριακών Οργανώσεων. Να γίνουν, ex officio, οι φερέγγυοι συνοµιλητές µε άλλους µη Κυβερνητικούς Οργανισµούς όπως το Σ.Α.Ε., Amnesty International, ΜΚΟ του ΟΗΕ, της ΟΥΝΕΣΚΟ, του Συµβουλίου της Ευρώπης, του ΟΑΣΕ, της Ε.Ε. µε έµφαση στο Ευρωκοινοβούλιο και τις διάφορες Επιτροπές διεθνούς χαρακτήρα όπως και τα lobby σε ΗΠΑ, Βρετανία, Βρυξέλλες Άµεσα πρέπει να γίνουν αιτήσεις για status ΜΚΟ στο ECOSOC of the UN, UNESCO, UN Human Rights Commission, Council of Europe. European Union, European Parliament, OSCE, Commonwealth. Σύσταση ειδικών επιτροπών δράσης, όπως, π.χ., επιτροπές πανεπιστηµιακών, κοινοβουλευτικών, Παγκοσµίου ικτύου Αποδήµων Εξωτερικού

5 5 κ.ά. Γ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΑΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΑΕ Το ΣΑΕ µε απόφαση της Βουλής & της Ελληνικής Κυβέρνησης είναι σε φάση αναδιοργάνωσης. Τα κύρια σηµεία αιχµής της αναδιοργάνωσης είναι ο προσδιορισµός του ρόλου και των στόχων του, και το σύστηµα της οργάνωσης και διάρθρωσης του. Ως ΠΟΜΑΚ / ΠΣΕΚΑ πρέπει να συµµετέχουµε ενεργά στη συζήτηση αυτή, να λύσουµε θέµατα εκπροσώπησης στο Προεδρείο του ΣΑΕ µε ορισµό πέραν του εκπροσώπου µας, και αναπληρωτών του. Να διατηρήσουµε σχέσεις µε το Προεδρείο τις Περιφέρειες, Οργανώσεις του ΣΑΕ ως στρατηγικό συνεργάτη µας. τα ίκτυα και τις ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΗΜΩΝ, ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η θεσµική συνεργασία κυρίως µε την Επίτροπο Προεδρίας για τους Απόδηµους, την Υπηρεσία Απόδηµων & Παλιννοστούντων και µέσω τους µε τις Κρατικές Υπηρεσίες αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για το σωστό συντονισµό των ΠΟΜΑΚ ΠΣΕΚΑ ΝΕΠΟΜΑΚ µε την Κύπρο. ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Η θεσµική κατοχύρωση µηχανισµών για την επίλυση των ζητηµάτων των αποδήµων, δηλ. τις κατά τόπους Πρεσβείες και Προξενεία, την Υπηρεσία Αποδήµων, την παρέµβαση της Επιτρόπου Προεδρίας, η σύσταση της προ πολλού υποσχεσθείσας adhoc επιτροπής για τους Απόδηµους στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η ίδρυση ΚΕΠ Αποδήµων, κ.ά. είναι µέτρα που µπορούν να συµβάλλουν στην συστηµατική προώθηση και παρακολούθηση των Προβληµάτων των Αποδήµων. Επισηµαίνεται ότι η επίλυση των προβληµάτων των Αποδήµων είναι επιτακτική στις σηµερινά ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Η Υπηρεσία Αποδήµων πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να παρακολουθεί ένα έκαστο των προβληµάτων και να δίδει περιοδικά αναφορά.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Κ.Σ. ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΤΙΑ ΜΑΪΟΣ 2013-2015. (προς το 14 ο Συνέδριο της ΟΚΟΕ)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Κ.Σ. ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΤΙΑ ΜΑΪΟΣ 2013-2015. (προς το 14 ο Συνέδριο της ΟΚΟΕ) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Κ.Σ. ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ο.Κ.Ο.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΤΙΑ ΜΑΪΟΣ 2013-2015 (προς το 14 ο Συνέδριο της ΟΚΟΕ) 2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Κ.Σ. ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 10 01 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Α ΜΕΡΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 370 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με αποκλειστικό γνώμονα την παροχή βοήθειας σε παιδιά, τόσο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως, έχει ως θεμελιώδη αρχή τις διεθνείς συνεργασίες με Οργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ, ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ, ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ, ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ 2010 2013 1. Αρχές και στόχοι Στην παρούσα χρονική συγκυρία ο Έλληνας Μηχανικός και ευρύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΝ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΝ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 1974 - (Version C) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΝ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΑ Π.Α.Σ.Ε.Κ.Α 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ Παν-Αυστραλιανή Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα (ΠΑΣΕΚΑ) με αγγλικό αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας πολιτική σε θέματα αναπηρίας

Σχεδιάζοντας πολιτική σε θέματα αναπηρίας Σχεδιάζοντας πολιτική σε θέματα αναπηρίας E R T Y U I S D F G H J Z X C V B N ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ Ε Σ Α ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Α Το Έργο συγχρηματοδοτείται έως 80% από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΜΠΣ) «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ Θεόδωρος Γούπος 1, Κωνσταντίνος Βρυώνης 2 1. Προϊστάµενος Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ. Προγραμματισμός 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ. Προγραμματισμός 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ Προγραμματισμός 2010 Με τη σημερινή συνάντηση ξεκινά ένας διάλογος με τους εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας, τα επιμελητήρια και τους φορείς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του σχεδίου νόμου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του σχεδίου νόμου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του σχεδίου νόμου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Κεντρική προγραμματική δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 2 Α. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 1. Υπουργού Εσωτερικών, ηµοσίας Τάξης & Αποκέντρωσης κ. Προκόπη Παυλόπουλου...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΟΡΑΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ κ. ΣΙΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Αγαπητά µέλη, Όπως γνωρίζετε, εσείς που παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων

Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων Υπόδειγµα 3: Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ ΣΣΥΜΒΟΥΛΕΥ ΤΤ ΙΚΗ Ι Τίτλος - Περιγραφή Σχέδιο Ολοκληρωµένης Βοιωτικό ίκτυο Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα του Ανθρώπου

Δικαιώματα του Ανθρώπου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Δικαιώματα του Ανθρώπου Εθνικό Σχέδιο Δράσης ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 1 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι,

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση καθώς και οι πολυεθνικές εταιρείες είναι ήδη ή θα αποτελέσουν στο προσεχές µέλλον µια πραγµατικότητα την οποία το εργατικό κίνηµα των εργαζοµένων θα

Διαβάστε περισσότερα

χωροταξίας, πολεοδοµίας & περιφερειακής ανάπτυξης

χωροταξίας, πολεοδοµίας & περιφερειακής ανάπτυξης ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ χωροταξίας, πολεοδοµίας & περιφερειακής ανάπτυξης 12 Επιστηµονικά Θέµατα Η µεταρρύθµιση του συστήµατος για τον χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικός Οδηγός Πτυχιούχων Τµήµατος ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας TEI

Επαγγελµατικός Οδηγός Πτυχιούχων Τµήµατος ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας TEI Επαγγελµατικός Οδηγός Πτυχιούχων Τµήµατος ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας TEI ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Ερευνητική Οµάδα: ρ. Πρόδροµος Γιαννάς Καθηγητής ΤΕΙ υτ. Μακεδονίας ρ. Γεώργιος Λάππας Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ε.Σ.Α.Ε.Α.) ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων Η παρούσα Εκθεση συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ισότιµη συνεκπαίδευση (inclusion)

Η ισότιµη συνεκπαίδευση (inclusion) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -Π. Τ. Ν. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙ ΙΚΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣ (ΕΡ.Ε.Θ.Α.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Η ισότιµη

Διαβάστε περισσότερα

[διατιθεται δωρεαν] issn 1791-3896. ιανουαριοσ-μαρτιοσ 2010 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

[διατιθεται δωρεαν] issn 1791-3896. ιανουαριοσ-μαρτιοσ 2010 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ issn 1791-3896 ιανουαριοσ-μαρτιοσ 2010 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ [διατιθεται δωρεαν] οι προοπτικές της δημόσιας τηλεόρασης ΜΜΕ & ελληνική εξωτερική πολιτική ο ICANN και η

Διαβάστε περισσότερα