6-6 Ε 4 1/2 5 Ζ 3 2/4 5 Γ ΣΤ Ζ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6-6 Ε 4 1/2 5 Ζ 3 2/4 5 Γ 15 10 25 55 15 9 24 54 ΣΤ 14 10 24 52 Ζ 15 9 24 54"

Transcript

1 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ (Μαθήµατα, ώρες διδασκαλίας και φόρτο εργασίας ανά εβδοµάδα, διδακτικές µονάδες ανά εξάµηνο) Α ΕΞΑΜΗΝΟ α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ/ΕΥ ΚΑΤ Θ Ε Σ ΦΕ Μ 1 Γεωργική Χηµεία Υ ΜΓΥ Μορφολογία- Ανατοµία Υ ΜΓΥ Φυτών 3 Βιοστατιστική Υ ΜΓΥ Εισαγωγή στην Πληροφορική Υ ΜΓΥ Αγροµετεωρολογία Υ ΜΓΥ Γεωργική Μηχανολογία Υ ΜΓΥ ΣΥΝΟΛΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ/ΕΥ ΚΑΤ. Θ Ε Σ ΦΕ Μ Εφαρµογές 1 πληροφορικής Υ ΜΓΥ Εδαφολογία Υ ΜΕΥ Φυσιολογία Φυτών- 3 Βιοχηµεία Υ ΜΓΥ Γεωργική Οικονοµία Υ ΟΝΑ Γενετική Υ ΜΓΥ Συστηµατική Βοτανική Υ ΜΓΥ ΣΥΝΟΛΟ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ/ΕΥ ΚΑΤ. Θ Ε Σ ΦΕ Μ Τεχνολογία 1 Θερµοκηπίων Υ ΜΕ Γενική Φυτοπαθολογία Υ ΜΕΥ Γενική Οικολογία Υ ΜΓΥ Λιπασµατολογία Υ ΜΕΥ Γενική Λαχανοκοµία Υ ΜΕ Γενική Ανθοκοµία Υ ΜΕ ΣΥΝΟΛΟ Υ : Υποχρεωτικό Μάθηµα ΕΥ : Μάθηµα Επιλογής Υποχρεωτικό Θ : Θεωρία Ε : Εργαστήριο Σ: Συνολικές ώρες Μαθήµατος ΜΓΥ : Μάθηµα Γενικής Υποδοµής ΜΕΥ : Μάθηµα Ειδικής Υποδοµής ΟΝΑ : Μάθηµα ιοίκησης, Οικονοµίας, Νοµοθεσίας, Ανθρωπιστικών Σπουδών ΜΕ : Μάθηµα Ειδικότητας ΦΕ: Φόρτος εργασίας Μ: ιδακτικές Μονάδες ΕΞΑΜΗΝΟ α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ/ΕΥ ΚΑΤ. Θ Ε Σ ΦΕ Μ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 1

2 1 Οργάνωση και ιοίκηση Γεωργικών Υ ΟΝΑ Επιχειρήσεων 2 Γενική Εντοµολογία Υ ΜΕΥ Αρδεύσεις Στραγγίσεις Υ ΜΕΥ Ειδική Λαχανοκοµία Ι Υ ΜΕ Φυτά Εσωτ. Χώρων 5 & Κηποτεχνίας Υ ΜΕ Αξιοποίηση Εδαφών Υ ΜΕΥ ΣΥΝΟΛΟ Ε ΕΞΑΜΗΝΟ α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ/Ε Υ ΚΑΤ. Θ Ε Σ ΦΕ Μ 1 Ειδική Λαχανοκοµία ΙΙ Υ ΜΕ Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Υ ΜΕΥ Εφαρµοσµένη 3 Φυσιολογία Φυτών Υ ΜΕ ρεπτά Άνθη Υ ΜΕ Και ένα από τα επιλογής υποχρεωτικά Μάρκετινγκ Αγροτικών 1 Προϊόντων ΕΥ ΟΝΑ Φυλλοδιαγνωστική ΕΥ ΜΕΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ/ΕΥ ΚΑΤ Θ Ε Σ ΦΕ Μ Κηποτεχνία - 1 Υ ΜΕ Αρχιτεκτονική Τοπίου Υδροπονικές 2 Υ ΜΕ Καλλιέργειες Φυτοπροστασία 3 Υ ΜΕ Ανθοκηπευτικών 4 Βελτίωση Φυτών Υ ΜΕ Και ένα από τα επιλογής υποχρεωτικά 1 Θρέψη φυτών ΕΥ ΜΕΥ Πρότυπα διασφάλισης ΕΥ ΟΝΑ ποιότητας ΣΥΝΟΛΟ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ/ΕΥ ΚΑΤ Θ Ε Σ ΦΕ Μ 1 Σεµινάριο Τελειοφοίτων Υ ΜΕ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ

3 2 Αρχές Βιολογικής Γεωργία Υ ΜΕΥ Ανανεώσιµες και Εναλλακτικές µορφές Υ ΜΕΥ ενέργειας στα Θερµοκήπια Και δύο από τα επιλογής υποχρεωτικά 1 Αστικό και Περιαστικό Πράσινο ΕΥ ΜΕΥ Μετασυλλεκτ. Χειρισµοί- Τυποποίηση Ανθοκηπ. ΕΥ ΜΕΥ Αγροτεχνοοικονοµικές Μελέτες ΕΥ ΟΝΑ Βιοτεχνολογία- Ιστοκαλλιέργεια ΕΥ ΜΕΥ ΣΥΝΟΛΟ Η ΕΞΑΜΗΝΟ α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ/ΕΥ Περιγραφή Μ 1 Πρακτική Άσκηση Υ 2 Πτυχιακή Εργασία Υ Έξι µήνες πρακτική άσκηση στο επάγγελµα σε φορείς και επιχειρήσεις του Γεωργικού τοµέα, Ερευνητικά ιδρύµατα και Υπηρεσίες Σύνταξη εργασίας 60 περίπου σελίδων απότελεσµάτων πειραµατικής εργασίας, µελέτης πρακτικών προβληµάτων, βιβλιογραφικής ανασκόπησης και σύνθεσης ΣΥΝΟΛΟ Προαπαιτούµενα και εξαρτώµενα µαθήµατα ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Εισαγωγή στην Πληροφορική Μορφολογία Ανατοµία Φυτών Εδαφολογία Γενική Λαχανοκοµία Γενική Ανθοκοµία Γενική Φυτοπαθολογία Γενική Εντοµολογία Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Γενετική Φυτά Εσωτερικών Χώρων και Κηποτεχνίας ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ Εφαρµογές Πληροφορικής Φυσιολογία Φυτών-Βιοχηµεία Αξιοποίηση Εδαφών Ειδική Λαχανοκοµία Ι Ειδική Λαχανοκοµία ΙΙ Υδροπονικές Καλλιέργειες Φυτά Εσωτερικών Χώρων και Κηποτεχνίας ρεπτά Άνθη Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Φυτοπροστασία Ανθοκηπευτικών Φυτοπροστασία Ανθοκηπευτικών Βελτίωση Φυτών Κηποτεχνία-Αρχιτεκτονική Τοπίου α/α Μαθήµατα Ειδικότητας Υ/ΕΥ Εξάµ. Ω/Εβ ΦΕ 1 Γενική Λαχανοκοµία Υ Γ Γενική Ανθοκοµία Υ Γ Τεχνολογία Θερµοκηπίων Υ Γ 5 11 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 3

4 4 Ειδική Λαχανοκοµία Ι Υ Φυτά Εσωτερικών Χώρων και Κηποτεχνίας Υ Εφαρµοσµένη Φυσιολογία Φυτών Υ Ε Ειδική Λαχανοκοµία ΙΙ Υ Ε ρεπτά Άνθη Υ Ε Βελτίωση Φυτών Υ ΣΤ Κηποτεχνία- Αρχιτεκτονική Τοπίου Υ ΣΤ Υδροπονικές Καλλιέργειες Υ ΣΤ Φυτοπροστασία Ανθοκηπευτικών Υ ΣΤ Σεµινάριο Τελειοφοίτων Υ Ζ 3 9 Συνολικός αριθµός µαθηµάτων ανά τυπικό εξάµηνο Εξάµηνο Υ ΕΥ Σ Α 6-6 Β 6-6 Γ Ε 4 1/2 5 ΣΤ 4 1/ 2 5 Ζ 3 2/4 5 Σύνολο 35 4/8 39 Ώρες διδασκαλίας και φόρτος εργασίας ανά εβδοµάδα Ώρες ιδασκαλίας Φόρτος Εξάµηνο εργασίας Θεωρ Εργ. Σύνολο Α Β Γ Ε ΣΤ Ζ Σύνολο ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ

5 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Τίτλος µαθήµατος: Γεωργική Χηµεία Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Στοιχειώδεις χηµικές έννοιες. Ονοµατολογία βασικότερων Ανόργανων και Οργανικών ενώσεων που σχετίζονται µε την Γεωπονική Επιστήµη. Χηµεία υδατικών διαλυµάτων. Κολλοειδή συστήµατα διασποράς. Χηµικές αντιδράσεις. Κατάταξη και κινητική ανόργανων και οργανικών αντιδράσεων. Xηµική Iσορροπία. Γενικές αρχές και νόµοι. Hλεκτρολυτικά διαλύµατα. Aσθενείς και ισχυροί ηλεκτρολύτες. Oξέα και Bάσεις. Iονισµός του ύδατος και η έκφραση οξύτητας των διαλυµάτων. Pυθµιστικά διαλύµατα. Yδρόλυση αλάτων. Σύµπλοκες χηλικές ενώσεις- Bασικές αρχές. Xηµική ισορροπία συµπλόκων. Eφαρµογές στην Γεωπονία. Xηµική ισορροπία δυσδιάλυτων οργανικών ενώσεων. Bασικά χαρακτηριστικά των κυριοτέρων συστατικών ενός φυτικού οργανισµού. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Πειραµατική ασφάλεια. Περιγραφή και χρήση εργαστηριακών οργάνων και σκευών. Υδατικά διαλύµατα. Παρασκευή διαλυµάτων. Υπολογισµός και έκφραση συγκέντρωσης τους. Αραίωση διαλυµάτων. Εφαρµογή των Nόµων αραίωσης. Επίλυση προβληµάτων. Αναφορά σε εφαρµογές διαλυµάτων που σχετίζονται µε την Γεωπονική επιστήµη. Προσδιορισµός της οξύτητας των υδατικών διαλυµάτων. Βασικές αρχές και µέθοδοι. Προσδιορισµός ph µετά από ανάµιξη και αραίωση διαλυµάτων. Επίλυση προβληµάτων. Παρασκευή ρυθµιστικών διαλυµάτων. Βασικές εφαρµογές στην Γεωπονία. Μετρήσεις ρυθµιστικής χωρητικότητας των ρυθµιστικών διαλυµάτων. Επίλυση προβληµάτων. Ογκοµετρική ανάλυση. Ποσοτικός προσδιορισµός οξέος. Προσδιορισµός καθαρότητας ενός εµπορικού σκευάσµατος. Eεφαρµογές ογκοµετρίας στη Γεωπονία. Συµπλοκοµετρικός προσδιορισµός σκληρότητας ύδατος. Ποιοτική ανίχνευση µεταλλικών ιόντων. Τίτλος µαθήµατος: Μορφολογία - Ανατοµία Φυτών Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Το φυτικό κύτταρο - χηµικά συστατικά του φυτικού κυττάρου. Μορφολογία, δοµή & οργάνωση του φυτικού κυττάρου. Κατηγορίες φυτικών κυττάρων. Φυτικοί ιστοί. Οργανογραφία σπερµατόφυτων. Ανατοµική διάπλαση βλαστού, ρίζας, φύλλου, άνθους. Αναπαραγωγή των φυτών, καρποί. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Οργανογραφία φυτού (βλαστός, ρίζα, φύλλα, άνθη, καρποί). Η χρήση του κοινού σύνθετου µικροσκοπίου. Προετοιµασία και παρατήρηση µικροσκοπικού παρασκευάσµατος. Το φυτικό κύτταρο. Πλαστίδια. Νεκρά κυτταρικά έγκλειστα. Πυρήνας. Επιδερµίδα (νεφροειδή και αλτηροειδή στοµάτια). Περίδερµα. Παρεγχυµατικός, στηρικτικός, αγωγός ιστός. Ανατοµία και µορφολογία βλαστού, φύλλου, ρίζας, άνθους και καρπού. Είδη καρπών. Τίτλος µαθήµατος: Βιοστατιστική Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: ειγµατοληψία και παρουσίαση δεδοµένων. Ορισµός µεταβλητών, πληθυσµός, δείγµα, κατανοµές συχνότητας, µέτρα κεντρικής τάσης και διασποράς. Πιθανότητες. Ιδιότητες πιθανοτήτων - Κατανοµές Πιθανοτήτων. Κανονική κατανοµή. Άλλες κατανοµές (Poisson, X2, F). Όρια Εµπιστοσύνης. Όρια εµπιστοσύνης µέσου όρου, παραλλακτικότητας, µέγεθος δείγµατος. Έλεγχος υποθέσεων. Συγκρίσεις µέσων όρων, συγκρίσεις παραλλακτικότητας. Ανάλυση Παραλλακτικότητας. Αρχές πειραµατικών σχεδίων, εντελώς τυχαιοποιηµένο, τυχαιοποιηµένο πλήρων οµάδων, λατινικό τετράγωνο. Συσχέτιση και παλινδρόµηση µεταβλητών. Μη Παραµετρικές µέθοδοι. Ασκήσεις πράξεις στην θεωρία. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 5

6 Τίτλος µαθήµατος: Εισαγωγή στην Πληροφορική Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Ιστορική αναδροµή. Είδη υπολογιστών. Τύποι εδοµένων. Τα δεδοµένα στο εσωτερικό του υπολογιστή. Αναπαράσταση εδοµένων. εκαεξαδικός και Οκταδικός Συµβολισµός. Αριθµητικές και Λογικές Πράξεις. Αλγόριθµοι. οµές αλγορίθµων. Οργάνωση υπολογιστών. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ). Κύρια Μνήµη. Μονάδες Μνήµης. Τύποι Μνήµης. Είσοδος/Έξοδος. Μη αποθηκευτικές συσκευές. Αποθηκευτικές συσκευές. Μαγνητικός ίσκος. Μαγνητική Ταινία. Οπτικές συσκευές αποθήκευσης. ηµιουργία και χρήση CD-ROM. Ελεγκτές. Γλώσσες προγραµµατισµού. Κατηγορίες γλωσσών. ίκτυα υπολογιστών Internet. Αρχιτεκτονική ικτύων. Πρωτόκολλα επικοινωνίας. Παγκόσµιος Ιστός. Επικοινωνία ανθρώπου-µηχανής. Αυτοµατισµός. Προσοµοίωση. Βάσεις δεδοµένων. Εφαρµογές γραφείου. Έµπειρα συστήµατα. Λειτουργικά Συστήµατα. Windows. Ασφάλεια υπολογιστικών συστηµάτων. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: οµικά στοιχεία υπολογιστή. Περιβάλλον Εργασίας των Windows. Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer). ιαχείριση φακέλων. Ονοµατολογία και τύποι αρχείων. Εύρεση αρχείων και φακέλων. Εγκατάστασηαπεγκατάσταση προγραµµάτων. Εγκατάσταση νέων συσκευών. Εισαγωγή στο Internet.Υπηρεσίες διαδικτύου. Έννοιες Hypertext, Link και URL. Internet Explorer (Βασικά χαρακτηριστικά και ρυθµίσεις). Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ). Χρήση web mail του Τµήµατος. ηµιουργία λογαριασµού στο Εργαστήριο µε χρήση της εφαρµογής Eudora και του Outlook express. Χρήση του Microsoft Word. Εφαρµογές λογιστικών φύλλων Excel. Χρήση του Microsoft Powerpoint. Τίτλος µαθήµατος: Αγροµετεωρολογία Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Φυσικά χαρακτηριστικά της ατµόσφαιρας (θερµοκρασία, υγρασία, πίεση). Η ακτινοβολία στην ατµόσφαιρα. Το νερό στην ατµόσφαιρα. Μετεωρολογικά φαινόµενα. Ατµοσφαιρικές διαταραχές. Κατάταξη και περιγραφή των κλιµάτων της γης. Το κλίµα της Ελλάδος. Σχέση µεταξύ κλίµατος και φυτών. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Εφαρµογές και ασκήσεις Μετεωρολογίας και Κλιµατολογίας. Μετρήσεις µετεωρολογικών παραµέτρων. Μετεωρολογικά όργανα και φυσικές αρχές λειτουργίας. Επεξεργασία µετεωρολογικών δεδοµένων. Τίτλος µαθήµατος: Γεωργική Μηχανολογία Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Εργαλεία (κατηγορίες εργαλείων και χρήση αυτών), όργανα µέτρησης. Κινητήρες εσωτερικής καύσης (Βενζινοκινητήρες Πετρελαιοκινητήρες Ηλεκτροκινητήρες), λειτουργία αυτών (θεωρητική και πραγµατική), περιγραφή των διαφόρων µερών, διαγράµµατα λειτουργίας. Γεωργικοί ελκυστήρες: µονοαξονικοί διαξονικοί, παρελκόµενα µηχανήµατα ενός ελκυστήρα (Μηχανήµατα Κατεργασίας του Εδάφους Ψεκαστικά Σπαρτικές και Φυτευτικές µηχανές).αποδόσεις και οικονοµικότητα γεωργικών µηχανηµάτων. Εκλογή του κατάλληλου ελκυστήρα. 6 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ

7 Αντλίες: κατηγορίες αντλιών, περιγραφή και λειτουργία αυτών, πλεονεκτήµατα - µειονεκτήµατα διαφόρων τύπων αντλιών, εκλογή µιας αντλίας ασκήσεις. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Επίδειξη και αναγνώριση των εργαλείων που είναι απαραίτητα για την λειτουργία ενός εργαστηρίου. Επιλογή και εκµάθηση των οργάνων µέτρησης. Συστήµατα µετατροπές µονάδων. Λύσιµο 4χρονου Βενζινοκινητήρα, αναγνώριση και περιγραφή όλων των µερών αυτού. Παρελκόµενα Συστήµατα (Σύστηµα τροφοδοσίας Ηλεκτρικό Σύστηµα Σύστηµα Ψύξης Σύστηµα Λίπανσης ). Κατηγορίες Ελκυστήρων Περιγραφή των µερών αυτού (Σύστηµα ιεύθυνσης Κιβωτίου Ταχυτήτων Μετάδοσης Κίνησης ). Να γνωρίζει και να επιλέγει τα κατάλληλα παρελκόµενα εργαλεία ενός ελκυστήρα ( Άροτρα, Περιστρεφόµενα Άροτρα, Καλλιεργητές, Ψεκαστήρες, Σπαρτικές και Φυτευτικές Μηχανές κ.λ.π.). Κατηγορίες Αντλιών Περιγραφή αυτών Τεχν χαρακτηριστικά ( Εµβολοφόρες Φυγόκεντρες κλπ). Αντιµετώπιση διαφόρων προβληµάτων κατά την λειτουργία των. Περιγραφή και συντήρηση διαφόρων γεωργικών εργαλείων (Αλυσοπρίονα Χλοοκοπτικές µηχανές Χορτοκοπτικά). Τίτλος µαθήµατος: Εφαρµογές Πληροφορικής Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Εισαγωγή στο διαδίκτυο. Το πρωτόκολλο TCP/IP. Υπηρεσίες του διαδικτύου - Εφαρµογές στο Internet. To ηλεκτρονικό ταχυδροµείο . To πρωτόκολλο telnet. Μεταφορά δεδοµένων - το πρωτόκολλο FTP. Ο παγκόσµιος ιστός (World Wide Web). Προγράµµατα πλοήγησης. Ηλεκτρονικό Εµπόριο. Εφαρµογές στο ηλεκτρονικό εµπόριο. Εισαγωγή στην HTML. οµικά στοιχεία Ιστοσελίδων. Εργασία µε αρχεία Ιστοσελίδων. Βασική οµή της HTML. Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων. ιαχείριση δεδοµένων. Πίνακες. Εισαγωγή στο Σχεσιακό Μοντέλο. Σχεσιακές Βάσεις εδοµένων. Το µοντέλο οντοτήτων/συσχετίσεων. Μετατροπή ενός µοντέλου οντοτήτων/συσχετίσεων σε σχεσιακό. Εφαρµογές Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Σύνδεση µε το διαδίκτυο Εταιρείες παροχής υπηρεσιών (Providers). Υπηρεσίες του διαδικτύου Εφαρµογές στο Internet. Εισαγωγή στην HTML. οµικά στοιχεία Ιστοσελίδων. Εργασία µε αρχεία Ιστοσελίδων. Βασική δοµή της HTML. ηµιουργία εικόνων για τον ιστό. Χρήση Εικόνων. Σύνδεσµοι. Ηλεκτρονικό Εµπόριο. Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων. Σχεδίαση και υλοποίηση εφαρµογών βάσεων δεδοµένων. Εισαγωγή στις Σχεσιακές Βάσεις εδοµένων. Χρήση της MS Access Ανάπτυξη εφαρµογών µε την MS Access Τίτλος µαθήµατος: Εδαφολογία Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Εισαγωγικές έννοιες: Η εδαφολογία ως επιστήµη, η έννοια του εδάφους, συστατικά εδάφους, έδαφος και άνθρωπος, το έδαφος ως µέρος του οικοσυστήµατος. Μηχανική σύσταση, είδη εδαφών και ιδιότητές τους. οµή εδάφους, συσσωµατώµατα, πραγµατική και φαινοµενική πυκνότητα, πορώδες και η σχέση του µε την µηχανική σύσταση και την γονιµότητα των εδαφών. Ορυκτά και πετρώµατα του εδάφους µε έµφαση στα ορυκτά της αργίλου. Αποσάθρωση ορυκτών. Οργανικά συστατικά: Σηµασία και σύνθεσή της. Οµάδες ζωντανών οργανισµών και συνθήκες ανάπτυξή τους. Πηγή και αποσύνθεση(ανοργανοποίηση και χουµοποίηση) της νεκρής οργανικής ουσίας. Συγκράτηση και κίνηση του εδαφικού νερού και αέρα. Προσρόφηση και ανταλλαγή ιόντων. Αντίδραση και ρυθµιστική ικανότητα του εδάφους. ηµιουργία και εξέλιξη εδαφών: Παράγοντες και διαδικασίες εδαφογένεσης, εδαφικό προφίλ και εδαφικοί τύποι. Συστήµατα ταξινόµησης εδαφικών τύπων. Εδαφολογικοί χάρτες. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 7

8 Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Κανόνες ασφαλείας και Παρασκευή διαλυµάτων. ειγµατοληψία εδάφους κα προετοιµασία εδαφιών δειγµάτων για εργαστηριακή ανάλυση,. Μηχανική ανάλυση. Προσδιορισµός υδατοχωρητικότητας, αγωγιµότητας και αλατότητα, ph, ανθρακικού ασβεστίου µε µέθοδο Bernard, ενεργού ανθρακικού ασβεστίου, οργανικής ουσίας, ικανότητας ανταλλαγής κατιόντων. Αξιολόγηση και ερµηνεία των αποτελεσµάτων αναλύσεων εδαφικών δειγµάτων. Τίτλος µαθήµατος: Φυσιολογία Φυτών-Βιοχηµεία Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Φυτικό κύτταρο και λειτουργία οργανιδίων. Μεταφορά ουσιών µέσω µεµβρανών. Ενεργός µεταφορά. Πρόσληψη νερού. Ριζική πίεση. ιαπνοή. Απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία. Μακροστοιχεία. Μικροστοιχεία. Μεταβολισµός. Ροή της ενέργειας. Ένζυµα. Φωτεινές αντιδράσεις της φωτοσύνθεσης. Σκοτεινές αντιδράσεις της φωτοσύνθεσης. C 4 κύκλος. Μεταβολισµός CAM φυτών. Φωτοαναπνοή. Παράγοντες που επηρεάζουν τη φωτοσύνθεση. Αφοµοίωση του αζώτου. Βιολογική δέσµευση του αζώτου. Ανακύκλωση του αζώτου. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Ποσοτική βιοχηµική ανάλυση. Μονάδες µέτρησης στη Βιοχηµεία. Συγκεντρώσεις διαλυµάτων. Παρασκευή διαλυµάτων. Χρωµατοµετρία. Όργανα µέτρησης της οπτικής απορρόφησης. Χρήση φασµατοφωτοµέτρου. Ένζυµα. οµή ενζύµων. Τρόπος δράσης των ενζύµων. Κατάταξη ενζύµων. Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα της ενζυµικής αντίδρασης. Αποµόνωση ενζύµου. Μέτρηση ενζυµικής δραστηριότητας. Φωτοσυνθετικές χρωστικές. Εκχύλιση φωτοσυνθετικών χρωστικών. Ποσοτικός προσδιορισµός χλωροφύλλης α, χλωροφύλλης β και καροτενοειδών. Ποιοτικός διαχωρισµός φωτοσυνθετικών χρωστικών. Χρωµατογραφία. Απορρόφηση της φωτεινής ακτινοβολίας. Φθορισµός της χλωροφύλλης. Tίτλος µαθήµατος: Γεωργική Οικονοµία Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Εισαγωγή στην Αγροτική Οικονοµική (Έννοια, περιεχόµενο και σκοπός της Οικονοµικής - Εξέλιξη και διάκριση της Αγροτικής Οικονοµικής), Εισαγωγή στην Οικονοµική της Παραγωγής Γεωργικών Προϊόντων (Έννοια, περιεχόµενο και σκοπός της οικονοµικής της παραγωγής γεωργικών προϊόντων - Βασικές έννοιες και σχέσεις της οικονοµικής της παραγωγής γεωργικών προϊόντων - Έννοια, περιεχόµενο και σηµασία των σπουδαιότερων µορφών του οικονοµικού αποτελέσµατος), Συντελεστές Παραγωγής Γεωργικών προϊόντων (Έδαφος, Εργασία, Κεφάλαιο), Βασικές Αρχές της Οικονοµικής της Παραγωγής Γεωργικών Προϊόντων (Σχέσεις µεταξύ συντελεστή παραγωγής και παραγοµένου προϊόντος - Σχέσεις µεταξύ συντελεστών παραγωγής και υποκατάσταση αυτών - Σχέσεις µεταξύ προϊόντων ή κλάδων παραγωγής - Απόλυτο και συγκριτικό πλεονέκτηµα και καθορισµός θέσεως παραγωγής γεωργικών προϊόντων), Αρχές και Εφαρµογές Γεωργικής Λογιστικής, Εκτίµηση των κεφαλαίων της Γεωργικής Επιχείρησης ( Γης. Φυτειών. Εγγείων Βελτιώσεων. Κτιρίων. Γεωργικών Μηχανηµάτων). Κόστος Παραγωγής Γεωργικών Προϊόντων. Θεωρία, Υπολογισµός. Ασκήσεις πράξεις στην θεωρία. Τίτλος µαθήµατος: Γενετική Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Κυτταρική και χρωµοσωµατική οργάνωση. οµή και οργάνωση του κυττάρου και των χρωµοσωµάτων. Μίτωση, µείωση γενετικός ανασυνδιασµός. Νόµοι του Mendel: νόµοι διαχωρισµού και ανεξάρτητου συνδιασµού. Πολλαπλά αλληλόµορφα, υπεροχή, συνυπεροχή, σύνδεση, επιστατικά, προσθετικά, τροποποιητικά και θανατογόνα γονίδια. Γονιδιακές και χρωµοσωµατικές µεταλλάξεις. 8 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ

9 Φυλετικά χρωµοσώµατα. Φυλοσύνδετα γονίδια. Προσδιορισµός του φύλου. Οµοµειξία και Ετέρωση, Υβρίδια. οµή νουκλεικών οξέων και πρωτεϊνών. Αντιγραφή, µεταγραφή µετάφραση και πρωτεινοσύνθεση. Εξωπυρηνική κληρονοµικότητα, µιτοχόνδρια, χλωροπλάστες. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Στα πλαίσια του εργαστηρίου οι φοιτητές ασκούνται στην επίλυση ασκήσεων που σχετίζονται µε τους διάφορους τύπους κληρονόµησης χαρακτήρων. Ασχολούνται επίσης µε διασταυρώσεις και εκτίµηση των φαινοτυπικών και γεντοτυπικών συχνοτήτων στους απογόνους. Προβλέπεται επίσης η εκπαίδευση σε τεχνικές όπως αποµόνωση νουκλεικών οξέων (DNA, RNA), η ενίσχυση αλληλουχιών µε την τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµερισµού (PCR) και η ηλεκτροφόρηση νουκλεικών οξέων και πρωτεϊνών. Τίτλος µαθήµατος: Συστηµατική Βοτανική Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Σχιζόφυτα (Βακτήρια-Κυανοφύκη). Φύκη. Μύκητες. Λειχήνες. Βρυόφυτα. Πτεριδόφυτα. Σπερµατόφυτα. Γυµνόσπερµα (Κωνοφόρα). Αγγειόσπερµα (Μονοκοτυλήδονα- ικοτυλήδονα). Οργανα αναπαραγωγής. Αγενής και εγγενής αναπαραγωγή. Ταξινόµηση και χαρακτηριστικά των κυριότερων οικογενειών, γενών και ειδών ζιζανίων, καλλωπιστικών και λαχανοκοµικών φυτών. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Παρατήρηση µόνιµων παρασκευασµάτων και νωπού υλικού (Σχιζόφυτα, Φύκη, Μύκητες, Λειχήνες, Βρυόφυτα, Πτεριδόφυτα). Κλείδες προσδιορισµού φυτών - Συστηµατική κατάταξη. Αναγνώριση ζιζανίων, καλλωπιστικών και ανθοκοµικών φυτών. Τίτλος µαθήµατος: Τεχνολογία Θερµοκηπίων Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Το θερµοκήπιο και η Χρησιµότητα του. Θερµοκηπιακές καλλιέργειες και Οικονοµοτεχνικές δυνατότητες ανάπτυξης. Θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, στον ιεθνή χώρο και Προοπτικές Ανάπτυξης της Τεχνολογίας των Θερµοκηπίων. Το περιβάλλον του θερµοκηπίου και η επίδραση του στην ανάπτυξη των φυτών. Παράγοντες διαµόρφωσης περιβαλλοντικών συνθηκών στο θερµοκήπιο και τρόποι ρύθµισης τους (θερµοκρασία, υγρασία, φως, CO 2 ). Κυριότεροι τύποι θερµοκηπίων και κατασκευαστικά τους στοιχεία (δοµικός σχεδιασµός, τοποθέτηση του θερµοκηπίου, θεµελίωση, υλικά σκελετού, υλικά κάλυψης, φορτία και δράσεις, εσωτερικές κατασκευές κλπ.). Εξοπλισµός και Λειτουργία του θερµοκηπίου. Θέρµανση θερµοκηπίου. Χρήση συµβατικών και εναλλακτικών συστηµάτων θέρµανσης. Εξοικονόµηση ενέργειας στο θερµοκήπιο µε συµβατικά µέσα και µέσω χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Τεχνητός φωτισµός. Αερισµός θερµοκηπίου (φυσικός και δυναµικός εξαερισµός, σκίαση κλπ). Ρύθµιση σχετικής υγρασίας. Άρδευση θερµοκηπίου. Λίπανση και απολύµανση εδάφους του θερµοκηπίου. Χρήση αυτοµατισµών στις Θερµοκηπιακές Μονάδες. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Τρόποι υπολογισµού απαιτήσεων σε ενέργεια µιας θερµοκηπιακής µονάδας και τρόποι παροχής αλλά και εξοικονόµησης της. Τρόποι ρύθµισης των συνθηκών του θερµοκηπίου (θερµοκρασία, υγρασία, φως, CO 2 ), σε συνδυασµό µε χρήση ψηφιακών συστηµάτων ρύθµισης τους. Λειτουργία διαφόρων τύπων θερµοκηπίων (µεταλλικά, υαλόφρακτα, µε κάλυψη πλαστικού. Θερµοκήπια θερµαινόµενα µε αερόθερµα, µε σωληνώσεις ζεστού νερού, µε παθητικό ή δυναµικό εξαερισµό) καθώς και λειτουργία διαφόρων άλλων συστηµάτων (σύστηµα ριζοβολίας, fog system κλπ). ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 9

10 Τίτλος µαθήµατος: Γενική Φυτοπαθολογία Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Τα παθογόνα των φυτών (µορφολογία, φυσιολογία, αναπαραγωγή, βοτανική κατάταξη µυκήτων και προκαρυωτικών οργανισµών (βακτήρια, µυκοπλάσµατα, ρικέτσιες). Σύσταση-µορφολογία ιών, τρόποι µετάδοσης, συµπτώµατα ιολογικών ασθενειών. Φανερόγαµα παράσιτα. Μη παρασιτικά αίτια ασθενειών (τροφοπενίες τοξικότητες, µόλυνση ατµόσφαιρας, ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος). Παραγωγή, διατήρηση, απελευθέρωση του µολύσµατος. Είσοδος παθογόνων, ανάπτυξη, πραγµατοποίηση των µολύνσεων. Αντίδραση-µηχανισµοί άµυνας των φυτών-ξενιστών. Περιγραφή παρασιτικών-µη παρασιτικών σχέσεων φυτών και µικροοργανισµών. Στοιχεία του περιβάλλοντος (θερµοκρασία, υγρασία, φωτισµός). Επιδηµιολογία των ασθενειών των φυτών. Χαρακτηριστικά της επιδηµίας (παθογόνο, ξενιστής, περιβάλλον), τύποι επιδηµιών. Ποσοτική εκτίµηση των στοιχείων της επιδηµίας-µέτρηση των ασθενειών. Μαθηµατικά υποδείγµατα-πρόγνωση των ασθενειών. Κυριότερες κατηγορίες ασθενειών των φυτών, καταπολέµηση των ασθενειών. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Περιγραφή συµπτωµάτων και σηµείων που παρατηρούνται σε φυτά προσβεβληµένα από ασθένειες. Μορφολογία µυκήτων, βακτηρίων, ιών. Βασικές γνώσεις µικροβιολογίας. Περιγραφή ασθενειών και συµπτώµατα που προκαλούν οι φυτοπαθογόνοι µύκητες των σηµαντικότερων τάξεων. Εξοικείωση µε τα συµπτώµατα και τη µορφή των ασθενειών ου προκαλούν τα σηµαντικότερα φυτοπαθογόνα βακτήρια και ιοί. Τεχνική διάγνωσης των ασθενειών των φυτών. Μη παρασιτικές ασθένειες (περιγραφή συµπτωµάτων, παραλληλισµός µε αντίστοιχη εικόνα που προκαλούν οι προσβολές φυτοπαρασίτων). Αποµονώσεις και καλλιέργεια βακτηρίων και µυκήτων (θρεπτικά υλικά, σκεύη, εργαστηριακός εξοπλισµός). Αποστείρωση θρεπτικών υλικών και εργαστηριακών σκευών. ιαδικασία αποµόνωσης φυτοπαθογόνων. Τίτλος µαθήµατος: Γενική Οικολογία Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Βασικές αρχές οικολογίας. Άτοµο πληθυσµός βιοκοινότητα. Το οικοσύστηµα : έννοια-δοµή - λειτουργία - ανάπτυξη & εξέλιξη - παραγωγικότητα ταξινόµηση οικοσυστηµάτων. Τροφικές σχέσεις (τροφικές αλυσίδες, τροφικά επίπεδα, οικολογικές πυραµίδες, οικολογική αποτελεσµατικότητα). Ανακύκλωση ύλης (Βιογεωχηµικοί κύκλοι άνθρακα, οξυγόνου, αζώτου). Οικολογική ιαδοχή. Ποικιλότητα. ιατήρηση και προστασία φυτικών και ζωικών ειδών. Ανθρώπινες επιδράσεις στο περιβάλλον. Ασκήσεις πράξεις στην θεωρία. Τίτλος µαθήµατος: Λιπασµατολογία Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Εισαγωγή στη λιπασµατολογία. Ονοµατολογία χαρακτηριστικά τύποι λιπασµάτων. Παρασκευή αζωτούχων, φωσφορικών και καλιούχων λιπασµάτων. Μέθοδοι εφαρµογής λιπασµάτων. Οργανικά λιπάσµατα. Ανόργανα λιπάσµατα. 10 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ

11 (αζώτου, φωσφόρου, καλίου, ασβεστίου, µαγνησίου, ιχνοστοιχείων). Αρχές ορθολογικής λίπανσης των φυτών. Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα των λιπασµάτων. Έκπλυση λιπασµάτων από το έδαφος. Βασική λίπανση. Επιφανειακή λίπανση. Υδρολίπανση (υδρολιπαντήρες, δοσοµετρικές αντλίες). Επίδραση λίπανσης στο περιβάλλον και στην ποιότητα των γεωργικών προϊόντων. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Μέθοδοι προσδιορισµού θρεπτικών στοιχείων, δειγµατοληψία και χηµικός προσδιορισµός αζώτου, φωσφόρου, καλίου, ασβεστίου, σιδήρου, ψευδαργύρου και λοιπόν θρεπτικών στοιχείων. Υπολογισµός της λιπαντικής δόσης. ιάταξη των πειραµατικών αγρών λίπανσης και εγκατάσταση πειραµατικών αγρών λίπανσης, πειράµατα θερµοκηπίου σε δοχεία. Προσδιορισµός του δείκτη αλατότητας των λιπασµάτων. Ανίχνευση αζώτου, φωσφόρου και καλίου στα λιπάσµατα. Ασκήσεις λιπασµατολογίας για την ορθολογική λίπανση των καλλιεργειών. Τίτλος µαθήµατος: Γενική Λαχανοκοµία Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Γενικά στοιχεία λαχανοκοµικών ειδών. Βοτανικοί και άλλοι τρόποι ταξινόµησης. Σύγχρονα συστήµατα καλλιέργειας λαχανικών υπό κάλυψη και υπαίθριων. Πολλαπλασιασµός, καλλιεργητική τεχνική και εδαφοκλιµατικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη και παραγωγή των λαχανικών. Αρχές βιολογικής καλλιέργειας. Μετασυλλεκτικοί χειρισµοί, ποιοτικός έλεγχος, τυποποίηση και εµπορία λαχανικών. Η καλλιέργεια των λαχανικών στην Ελλάδα. Μορφές λαχανοκοµικών επιχειρήσεων. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της επιχειρηµατικής λαχανοκοµίας. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Αναγνώριση σπόρων λαχανικών-βλάστηση σπόρου, πολλαπλασιασµός λαχανικών. Σπορεία και τεχνική ανάπτυξης σποροφύτων, υποστρώµατα, συνθήκες και περιποιήσεις στα σπορεία. Μέσα και υλικά φύτευσης στα σπορεία. Εγκατάσταση φυτών. Απ ευθείας σπορά, σκληραγώγηση, µεταφύτευση, µέθοδοι φύτευσης, περιποιήσεις µετά τη φύτευση. Αναγνώριση λαχανικών. Παράγοντες που επηρεάζουν τη µετασυλλεκτική ζωή των λαχανικών, συνθήκες αποθήκευσης. H εργαστηριακή διδασκαλία πραγµατοποιείται: σε ανοικτούς αγρούς και στο θερµοκήπιο µε έλεγχο του κλίµατος. Τίτλος µαθήµατος: Γενική Ανθοκοµία Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Αντικείµενο και παραγωγικές κατευθύνσεις της Ανθοκοµίας. Ταξινόµηση των ανθοκοµικών φυτών. Παράγοντες ανάπτυξης ανθοκοµικών φυτών (γενετική βελτίωση, φυσιολογία, συνθήκες περιβάλλοντος). Αναπαραγωγή των ανθοκοµικών φυτών(σπόροι, µοσχεύµατα, παραφυάδες, βολβοί κλπ). Καλλιεργητικές φροντίδες (προετοιµασία εδάφους, φύτευση, υποστρώµατα, λίπανση, ρύθµιση φωτισµού και υγρασίας στο θερµοκήπιο, φυτοπροστασία, υποστύλωση, κλάδεµα ). Προβλήµατα και προοπτικές της Ελληνικής Ανθοκοµίας. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Υποστρώµατα (παρασκευή εδαφικών µειγµάτων και µειγµάτων υποστρωµάτων). Εφαρµογή των κυριότερων µεθόδων πολλαπλασιασµού. Πολλαπλασιασµός µε σπόρο (σπορά σε κιβώτια, σε δίσκους σποράς, σε επαναχρησιµοποιούµενα ατοµικά γλαστρίδια, σε γλαστρίδια µιας χρήσεως σε πλαστικά σακουλάκια, σε εδαφοτεµάχια, ανάπτυξης σπορόφυτων). Κοπή και προετοιµασία µοσχευµάτων για τοποθέτηση στην υδρονέφωση για ριζοβολία (µοσχεύµατα βλαστών ή κλάδων, µοσχεύµατα φύλλων, «φύλλου-οφθαλµού»). Εφαρµογή ορµονικών σκευασµάτων. Πολλαπλασιασµός µε παραφυάδες. Πολλαπλασιασµός µε καταβολάδες (υπόγειες και εναέριες). Πολλαπλασιασµός µε υπόγεια βλαστικά όργανα (µε βολβούς, µε corms, µε ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 11

12 κονδύλους, µε κονδυλώδεις ρίζες, µε ριζώµατα). Εµβολιασµοί (εγκεντρισµός, ενοφθαλµισµός, εµβολιασµός µε προσέγγιση). Μεταφύτευση φυταρίων. Καλλιεργητικές φροντίδες ( άρδευση, λίπανση, ρύθµιση φωτισµού και υγρασίας στο θερµοκήπιο, φυτοπροστασία, υποστύλωση, κλάδεµα). Τίτλος µαθήµατος: Οργάνωση και ιοίκηση Γεωργικών Επιχειρήσεων Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Η δοµή και λειτουργία των αγροτικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, η λήψη αποφάσεων για το µάνατζµεντ των αγροτικών επιχειρήσεων, η συλλογή και οργάνωση πληροφοριών για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων, η απόσβεση και αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων, ο ισολογισµός και η ανάλυση του, το εισόδηµα και η ανάλυση του, η διαχείριση του επιχειρηµατικού κινδύνου και της αβεβαιότητας, η ανάλυση επενδύσεων, ο προϋπολογισµός των κλάδων αγροτικής παραγωγής, ο µερικός προϋπολογισµός, ο πλήρης γεωργικός προϋπολογισµός, ο προϋπολογισµός των ταµειακών ροών, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού. Ασκήσεις πράξεις στην θεωρία. Τίτλος µαθήµατος: Γενική Εντοµολογία Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Εισαγωγή στο Φύλο Αρθρόποδα. Μελέτη των τάξεων που ανήκουν στα Αρθρόποδα. Μελέτη του σωµατικού περιβλήµατος των εντόµων, δερµικές εκφύσεις του εξωσκελετού. Μορφολογικά χαρακτηριστικά εντόµων. Βιολογικός κύκλος, ανάπτυξη, εξάπλωση και διάρκεια ζωής των εντόµων. Πεπτικό σύστηµα: Μέρη και όργανα, αδένες, µηχανισµός και φυσιολογία πέψεως, θρέψης και µεταβολισµός. Κυκλοφορικό σύστηµα: αιµολέµφος, νωτιαίο αγγείο, λειτουργία της κυκλοφορίας της αιµολέµφου. Απεκκριτικό σύστηµα: σωλήνες Malpighi, νεφροκύτες, λιπώδες στρώµα, χειλικοί αδένες. Αναπνευστικό σύστηµα: τραχείες, αναπνευστικά τρήµατα, µηχανισµός και φυσιολογία της αναπνευστικής λειτουργίας. Νευρικό σύστηµα: νευρικό κύτταρο, είδη κυττάρων, γάγγλια, νεύρα, δράση οργανοφωσφορικών εντοµοκτόνων και νευρικό σύστηµα. Οργάνωση Ν.Σ. (Εγκέφαλος, Γναθεγκέφαλος, Κοιλιακή γαγγλιακή άλυσος και υποδιαιρέσεις τους). Σύνθετοι και απλοί οφθαλµοί, τρόπος οράσεως. Μυϊκό σύστηµα: µηχανισµός πτήσεως και µύες. Αναπαραγωγικό σύστηµα: εγγενής αναπαραγωγή, άρρενα και θήλεα αναπαραγωγικά όργανα, σύζευξη, ωά, γονιµοποίηση, εµβρυακή ανάπτυξη. Μεταµόρφωση των εντόµων: ατελείς µορφές, προσδιορισµός προνυµφών ολοµεταβόλων εντόµων. Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, αναπαραγωγή και ανάπτυξη ακάρεων. Ταξινόµηση και µελέτη των κυριότερων οικογενειών. Μορφολογία νηµατωδών, ταξινόµηση νηµατωδών, τρόποι µετάδοσης, συµπτώµατα, µελέτη των κυριότερων νηµατωδών που αποτελούν σηµαντικό πρόβληµα στην γεωργία. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Θέση εντόµων στο φύλο Αρθρόποδα, φυλογενετική προέλευση των εντόµων, αναφορά των κυριότερων τάξεων και των µορφολογικών τους χαρακτηριστικών. Οντογενετική κατάταξη των εντόµων. Μελέτη της κεφαλής των εντόµων και των εξαρτηµάτων που φέρει: οφθαλµοί, κεραίες, στοµατικά εξαρτήµατα, τύποι στοµατικών µορίων. Μελέτη θώρακα και εξαρτηµάτων: τύποι ποδιών, είδη πτερύγων. Μελέτη κοιλίας: εξαρτήµατα αναπαραγωγής, κέρκοι κ.ά. 12 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ

13 Μελέτη των προνυµφών στα ολοµετάβολα έντοµα, µορφολογικά χαρακτηριστικά: κεφαλή, θωρακικά πόδια, ψευδοπόδια. Αναγνώριση προνυµφών των κυριότερων τάξεων. Περιγραφή, βιολογία, ηθολογία και συµπτωµατολογία των εντόµων οικονοµικής σηµασίας που ανήκουν στις τάξεις Θυσανόπτερα, Λεπιδόπτερα, Κολεόπτερα, Υµενόπτερα, ίπτερα, Ορθόπτερα και Ηµίπτερα. Τίτλος µαθήµατος: Αρδεύσεις - Στραγγίσεις Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Ανάλυση των νόµων και των συνθηκών που διέπουν την κίνηση του νερού σε οµοιογενή ή διαστρωµένα κορεσµένα ή ακόρεστα εδάφη. ιερευνάτε το φαινόµενο της διηθήσεως. Αναλύεται Υπολογισµός της ωφέλιµης εδαφικής υγρασίας. Κατανάλωση νερού από τις καλλιέργειες. Ανάλυση και υπολογισµός του φαινοµένου της εξατµισοδιαπνοής, καθώς και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Αναλύεται ο τρόπος υπολογισµού των αναγκών σε αρδευτικό νερό των καλλιεργειών. Περιγραφή και ανάλυση των µεθόδων άρδευσης (επιφανειακές µορφές καταιονισµός στάγδην άρδευση ). Προέλευση και τρόπος µέτρησης αρδευτικού νερού. Σχεδίαση και λειτουργία αρδευτικών δικτύων µεταφοράς και εφαρµογής. Υπολογισµός δικτύων στραγγίσεως. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Εισαγωγικές έννοιες, έδαφος εδαφικό νερό. Κίνηση νερού στο έδαφος νόµος Darsy. Κορεσµένη ροή σε οµοιογενές και µε στρώσεις έδαφος. Ακόρεστη ροή σε οµοιογενές και µε στρώσεις έδαφος. Υπολογισµός, εδαφικής, διαθέσιµης και ωφέλιµης υγρασίας. Εξατµισοδιαπνοή και παράγοντες που την επηρεάζουν. Ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό αρδεύσεως Έκπλυση αλάτων. Βάθος ιάρκεια Εύρος άρδευσης. Επιφανειακές µέθοδοι άρδευσης Άρδευση µε καταιονισµό. Στάγδην άρδευση Αρδευτικά Στραγγιστικά δίκτυα. Υποστράγγιση του εδάφους. Τίτλος µαθήµατος: Ειδική Λαχανοκοµία Ι Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Καταγωγή, βοτανική ταξινόµηση, περιγραφή, εδαφοκλιµατικές απαιτήσεις, πολλαπλασιασµός, γενετική βελτίωση, ποικιλίες, καλλιεργητική τεχνική, ασθένειες, συγκοµιδή, αποθήκευση και τυποποίηση των παρακάτω φυτών υπό κάλυψη: Αγγούρι, Τοµάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Μαρούλι. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Εγκατάσταση φυτείας (εργασίες προετοιµασίας του εδάφους οριστικής εγκατάστασης, παραγωγή σποροφύτων, ειδικές περιποιήσεις, µεταφύτευση, ή απ' ευθείας σπορά), καλλιεργητικές φροντίδες (π.χ. άρδευση, λίπανση, κλάδευµα, στήριξη, καρπόδεση, ψεκασµοί, κ.τ.λ.), συγκοµιδή - µετασυλλεκτικές φροντίδες. Τίτλος µαθήµατος: Φυτά Εσωτερικών Χώρων & Κηποτεχνίας Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Περιγραφή (ταξινόµηση µορφολογία - τόπος καταγωγής - ποικιλίες), παραγωγή, τεχνική καλλιέργειας, φυτοπροστασία (εχθροί και ασθένειες), και χρήσεις των κυριοτέρων καλλωπιστικών φυτών εξωτερικών χώρων. Ταξινόµηση, περιγραφή, τεχνική καλλιέργειας και χρήσεις των κυριοτέρων φυτών εσωτερικού χώρου. Στοιχεία διακοσµητικής εσωτερικών χώρων ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 13

14 Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Σε κάθε ενότητα φυτών (ετήσια καλοκαιριού και άνοιξης, βολβώδη-κονδυλώδη-ριζωµατώδη, αναρριχώµενα, αειθαλή δένδρα και θάµνοι, φυλλοβόλα δένδρα και θάµνοι, φυτά εσωτερικού χώρου) θα πρέπει να γίνεται παρουσίαση των φυτών ( ολόκληρου του φυτού, των φύλλων, του άνθους, του καρπού και άλλων χαρακτηριστικών τµηµάτων του) που καλλιεργούνται στους χώρους του ΤΕΙ ή µε επισκέψεις σε φυτώρια και κήπους της περιοχής ή και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις µε δείγµατα και φωτογραφίες µε σκοπό την εξοικείωση του φοιτητή µε το φυτό και την εύκολη αναγνώρισή του σε οποιοδήποτε στάδιο ανάπτυξης και αν βρίσκεται. Παράλληλα θα πρέπει να γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στον τρόπο που χρησιµοποιούνται στην κηποτεχνία ή στην διακόσµηση των εσωτρικών χώρων (όσον αφορά τα φυτά εσωτερικών χώρων) µε διάφορα παραδείγµατα και µε ασκήσεις κηποτεχνίας. Τίτλος µαθήµατος: Αξιοποίηση Εδαφών Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Η παραγωγικότητα του εδάφους κατά τη γεωργική χρήση σαν συνισταµένη των παραγόντων του εδαφολογικού συστήµατος. Χαρακτηριστικά εδάφους κλίµατος που διαµορφώνουν την παραγωγικότητα. Αξιολόγηση των προηγούµενων χαρακτηριστικών και επισήµανση των αναγκών για βελτίωση. Βαθµοί βελτίωσης και αύξηση της παραγωγικότητας του εδάφους. Χαρακτηριστικά και διάγνωση της κακής στράγγισης. Ανάγκες στράγγισης. ιάβρωση των εδαφών. Βελτίωση παθογενών εδαφών (αλατούχα αλκαλιωµένα όξινα εδάφη, τεχνική υπολογισµοί). Ποιότητα νερών άρδευσης και παραγωγικότητα. Ασκήσεις πράξεις στην θεωρία. Τίτλος µαθήµατος: Ειδική Λαχανοκοµία ΙΙ Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Καταγωγή, βοτανική ταξινόµηση, περιγραφή, εδαφοκλιµατικές απαιτήσεις, πολλαπλασιασµός, γενετική βελτίωση, ποικιλίες, καλλιεργητική τεχνική, ασθένειες, συγκοµιδή, και τυποποίηση των παρακάτω φυτών υπό κάλυψη: Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθι, Φασολάκι, Φράουλα, Λοιπά είδη (Μανιτάρια Μπανάνα κλπ.). Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Εγκατάσταση φυτείας (εργασίες προετοιµασίας του εδάφους οριστικής εγκατάστασης, παραγωγή σποροφύτων, ειδικές περιποιήσεις, µεταφύτευση, ή απ' ευθείας σπορά), καλλιεργητικές φροντίδες (π.χ. άρδευση, λίπανση, κλάδευµα, στήριξη, καρπόδεση, ψεκασµοί, κ.τ.λ.), συγκοµιδή - µετασυλλεκτικές φροντίδες. Τίτλος µαθήµατος: Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Χηµική καταπολέµηση εντόµων (εντοµοκτόνα φυτικής προέλευσης, οργανικά-συνθετικά- εντοµοκτόνα). Εντοµοκτόνα µε νέο τρόπο δράσης. Έλαια (τοξικολογικά στοιχεία, φυτοτοξικότητα, τρόπος δράσης, χρήσεις, πλεονεκτήµατα-µειονεκτήµατα). Ουσίες που επηρεάζουν τη συµπεριφορά των εντόµων (ελκυστικές, απωθητικές). Φεροµόνες εντόµων, τύποι-διάταξη (εντοµο)παγίδων. Ανθεκτικότητα εντόµων στα εντοµοκτόνα (τύποι, σηµασία, διαχείριση). Βιολογικές ιδιότητες µυκητοκτόνων-βακτηριοκτόνων ουσιών. Μυκητοκτόνα (ανόργανα, οργανικά µη εξειδικευµένης δράσης, οργανικά εξειδικευµένης δράσης). Νέες οµάδες µυκητοκτόνων ουσιών. Ανθεκτικότητα µυκήτων σε µυκητοκτόνα και διαχείριση αυτής. Νηµατωδωκτόνα. Ακαρεοκτόνα. Ζιζανιοκτόνα (οργανικά, ανόργανα). Τρόπος δράσης, συµπεριφορά στο έδαφος, υπολειµµατικότητα, χρήσεις. Βιολογικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ωφέλιµοι 14 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ

15 µύκητες-βακτήρια), µικροβιακά εντοµοκτόνα, Bacillus thuringiensis. ιαγονιδιακά φυτά, διαχείριση αποφυγής ανθεκτικότητας στις Bt καλλιέργειες, άλλες εφαρµογές βιοτεχνολογίας στην αντιµετώπιση επιβλαβών εντόµων. Φυτορρυθµιστικές ουσίες (φυσικές-χηµικές) και χρήση αυτών. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Τυποποίηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠ). Προσθετικές-βελτιωτικές ουσίες. Είδη σκευασµάτων. Τυποποίηση βιολογικών παραγόντων (µύκητες, βακτήρια, ιοί, νηµατώδεις), τρόποι εφαρµογής, µελλοντικές προοπτικές. Έλεγχος των ΦΠ. Εφαρµογή ΦΠ, στόχοι εφαρµογής, τεχνολογία ψεκαστικών σταγονιδίων (διασπορά, κατανοµή κλπ). Μηχανήµατα-µέθοδοι εφαρµογής ΦΠ-κατηγορίες ψεκαστήρων. Επεµβάσεις σε καλλιέργειες υπό κάλυψη. Μέθοδοι εφαρµογής και εξοπλισµός εφαρµογής ΦΠ σε καλλιέργειες υπό κάλυψη. Χορήγηση ΦΠ µε το νερό της άρδευσης. Απολύµανση του εδάφους µε φυσικές και χηµικές µεθόδους. Εφαρµογή ζιζανιοκτόνων (µέσα, εκλεκτικότητα). Ρύθµιση µηχανηµάτων ψεκασµού. Επιλογή ΦΠ σε σχέση µε τους ωφέλιµους οργανισµούς. Ασφαλής χρήση και διακίνηση των ΦΠ. Τοξικότητα, φυτοτοξικότητα ΦΠ. Ανεκτά όρια υπολειµµάτων. ΦΠ-Επιπτώσεις στο περιβάλλον (ρύπανση υπόγειων, επιφανειακών νερών, εδάφους). Τίτλος µαθήµατος: Εφαρµοσµένη Φυσιολογία Φυτών Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Η κατανόηση των διαδικασιών ανάπτυξης και διαφοροποίησης των φυτών και η εµβάθυνση σε θέµατα της φυσιολογίας τους που έχουν στόχο την ανάπτυξη πρακτικών εφαρµογών στη γεωργία Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Εισαγωγή στη χρήση χρωµατογραφικών µεθόδων για την αποµόνωση φυσιολογικών ουσιών. Ποσοτικοποίηση ολικών χλωροφυλλών α) µε οµογενοποίηση φύλλων (in vitro µέθοδος) και β) µε τη χρήση φορητού χλωροφυλλοµέτρου (in vivo µέθοδος). Κατασκευή πρότυπης καµπύλης µέτρησης της χλωροφύλλης. Εκτίµηση της περιεκτικότητας της χλωροφύλλης σε καλλιέργεια (in vivo µέθοδος). Κατασκευή πρότυπης καµπύλης µέτρησης πρωτεΐνης µε τη µέθοδο Bradford. Ποσοτικοποίηση της ολικής διαλυτής πρωτεΐνης σε δείγµα φύλλων. In vivo µέτρηση φυσιολογικών παραµέτρων των φυτών (φωτοσύνθεση, διαπνοή, στοµατική αγωγιµότητα) µε τη χρήση φορητού οργάνου. Τίτλος µαθήµατος: ρεπτά Άνθη Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Ανάπτυξη της Ελληνικής Ανθοκοµίας. Προβλήµατα προοπτικές. Στοιχεία καλλιέργειας (ταξινόµηση, περιγραφή, εγκατάσταση, καλλιεργητικές απαιτήσεις, πολλαπλασιασµός) των κυριότερων δρεπτών ανθέων θερµοκηπίων και υπαίθρου (τριανταφυλλιά, γαριφαλιά, ζέρµπερα, γλαδιόλας, λίλιο, τουλίπα, χρυσάνθεµο, ορχιδέες, κλπ.) Μετασυλλεκτικοί χειρισµοί τυποποίηση. Εµπορία ρεπτών ανθέων. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Περιγραφή µορφολογικών χαρακτηριστικών βολβών, κονδύλων, ριζωµάτων. Ανάλυση παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη και παραγωγή τουλίπας, κυκλάµινου, γλαδιόλας και ντάλιας. Καλλιεργητικές φροντίδες, κλιµατολογικές και εδαφολογικές απαιτήσεις φυτών για δρεπτά άνθη (χρυσάνθεµο, τριανταφυλλιά, γαρυφαλλιά, ζέρµπερα). Κλάδεµα, κορφολόγηµα, πολλαπλασιασµός µε µοσχεύµατα τριανταφυλλιάς και γαρυφαλλιάς. Εφαρµογή διαλυµάτων συντήρησης δρεπτών ανθέων. Επίσκεψη σε θερµοκήπια παραγωγής δρεπτών ανθέων της περιοχής και συζήτηση µε τους παραγωγούς. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 15

16 Τίτλος µαθήµατος: Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Εισαγωγή στο µάρκετινγκ, αγορά αγροτικών προϊόντων, πληροφόρηση & έρευνα αγοράς αγροτικών προϊόντων, η συµπεριφορά καταναλωτή, τα αγροτικά προϊόντα τυποποίηση - συσκευασία & ταυτοποίηση αγροτικών προϊόντων, τιµολόγηση αγροτικών προϊόντων. προώθηση αγροτικών προϊόντων, διανοµή αγροτικών προϊόντων, συνεταιριστική εµπορία αγροτικών προϊόντων Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Ασκήσεις περιπτώσεων εφαρµογής. Μελέτη ειδικών Τίτλος µαθήµατος: Φυλλοδιαγνωστική Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Γενικά για τη σύσταση των φυτικών ιστών, την αφοµοίωση των θρεπτικών στοιχείων, καθώς και στοιχεία για το σύστηµα έδαφος φυτό. Απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία (Μακροστοιχεία ιχνοστοιχεία). Τροφοπενίες και τοξικότητες των θρεπτικών στοιχείων. Παράγοντες που επηρεάζουν την αφοµοιωσιµότητα των θρεπτικών στοιχείων. Στοιχεία για την ανάλυση φυτικών ιστών φυλλοδιαγνωστική. Πορεία της χηµικής ανάλυσης των φυτών. Εφαρµογή της φυλλοδιαγνωστικής στις καλλιέργειες Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Αρχές και τρόποι δειγµατοληψίας. ειγµατοληψία φυτικών ιστών. Προπαρασκευή του δείγµατος. Χηµική ανάλυση φυτικών ιστών (φασµατοφωτοµετρία, φλογοφωτοµετρία, ατοµική απορρόφηση, χρήση εκλεκτικών ηλεκτροδίων για προσδιορισµό ιόντων κ.λ.π). Συµπτωµατολογία τροφοπενιών και τοξικοτήτων στα καλλιεργούµενα φυτά. Τίτλος µαθήµατος: Κηποτεχνία - Αρχιτεκτονική Τοπίου Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Βασικές εισαγωγικές έννοιες και ορισµοί. Ιστορική ανασκόπηση εξέλιξη της Κηποτεχνίας Αρχιτεκτονικής Τοπίου στην Ελλάδα και στο διεθνή χώρο. Σύγχρονες τάσεις σχεδιασµού υπαίθριων χώρων. Οργάνωση και σχεδιασµός υπαίθριων χώρων. Μεθοδολογία σχεδιασµού. Επιλογή, χρήση και χειρισµός του φυτικού υλικού. Θεµατικοί κήποι. Χρήση φυσικών και τεχνητών υλικών κηποτεχνικές κατασκευές. Εγκατάσταση των φυτών στον κήπο. (Χωµατουργικά, χάραξη του σχεδίου στο έδαφος, φύτευση στήριξη φυτών κ.α.). ιαχείριση κήπων και πάρκων. Σύνταξη κηποτεχνικής µελέτης. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Η έννοια της κλίµακας και εφαρµογές της. Χαρτογράφηση περιοχής και αποτύπωση αυτής σε κλίµακα. Μεθοδολογία ανάλυσης του χαρακτήρα κάθε περιοχής. Σχεδιασµός αρχικού σχεδίου, καθορισµός και ανάλυση των χώρων χρήσης. Στοιχεία και αρχές σχεδιασµού. Εφαρµογή φυτικού υλικού ή σκληρών υλικών σε συγκεκριµένους χώρους διαφορετικών αναγκών. Παρουσίαση και ανάλυση µελετών γνωστών αρχιτεκτόνων τοπίου. Σχεδιασµός κήπων στον υπολογιστή µε την χρήση του προγράµµατος 3D Landscape. ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου κτιρίων και αποτύπωση αυτού σε τοπογραφικό. 16 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ

17 Τίτλος µαθήµατος: Υδροπονικές Καλλιέργειες Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Είδη καλλιεργειών εκτός εδάφους. Πλεονεκτήµατα - µειονεκτήµατα. Υλικά υποστρωµάτων καλλιέργειας. Συστήµατα καλλιεργειών εκτός εδάφους. Εξοικείωση µε την έννοια της υδροπονίας. Εξοπλισµός υδροπονικής εγκατάστασης, εγκατάσταση φυτών στα υδροπονικά συστήµατα, άρδευση και θρέψη υδροπονικών καλλιεργειών. Υδροπονικές καλλιέργειες για τα κυριότερα λαχανοκοµικά και ανθοκοµικά φυτά. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Κατάρτιση σύνθεσης θρεπτικού διαλύµατος για καλλιέργειες κηπευτικών και ανθοκοµικών ειδών. Ανάλυση και προετοιµασία των επιµέρους συστηµάτων της υδροπονικής εγκατάστασης (σύστηµα παρασκευής, παροχής θρεπτικού διαλύµατος, υποδοχείς φυτών και υποστρωµάτων κ.λπ.) για την εγκατάσταση των φυτών. Εξοικείωση µε τα υποστρώµατα ανάπτυξης υδροπονικών καλλιεργειών. Εξοικείωση µε τα υδατοδιαλυτά λιπάσµατα και Παρασκευή θρεπτικού διαλύµατος για την άρδευση υδροπονικής καλλιέργειας. Εγκατάσταση υδροπονικής καλλιέργειας (κηπευτικών ή ανθοκοµικών ειδών) σε διάφορα υποστρώµατα. Έλεγχος του θρεπτικού διαλύµατος και ανάπτυξη υδροπονικής καλλιέργειας. Τίτλος µαθήµατος: Φυτοπροστασία Ανθοκηπευτικών Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Περιγραφή των σηµαντικότερων ζωικών εχθρών (έντοµα, ακάρεα, φυτοπαρασιτικοί νηµατώδεις), ασθενειών (µυκητολογικών, βακτηριολογικών, ιολογικών, φυτοπλασµάτων), ζιζανίων, φανερόγαµων παρασίτων, µη παρασιτικών ασθενειών των ανθοκηπευτικών καλλιεργειών. Βιολογία, επιδηµιολογία, συνθήκες ανάπτυξης των φυτοπαρασίτων. Τρόποι αντιµετώπισης των παρασίτων µε χηµικά µέσα, βιολογικά µέσα (ωφέλιµους οργανισµούς) και ιδιαίτερη έµφαση στην ολοκληρωµένη καταπολέµηση. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Περιγραφή των σηµαντικότερων συµπτωµάτων που εκδηλώνουν τα παθογόνα των ανθοκηπευτικών. Αξιολόγηση, διαφορική διάγνωση, ταυτοποίηση των πιθανών αιτίων της προσβολής. Μικροσκοπική παρατήρηση των παθογόνων αιτίων, στερεοσκοπική παρατήρηση των ζωικών εχθρών. Γνώση της µορφολογίας, των διακριτικών χαρακτηριστικών που τα διαφοροποιούν και επιτρέπουν τη διάγνωσή τους. Τίτλος µαθήµατος: Βελτίωση Φυτών Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Συστήµατα αναπαραγωγής των φυτών. Γενετική παραλλάκτικότητα, οµοµεικτική κατάπτωση, ετέρωση. Ποσοτική κληρονοµικότητα. Επιλογή για αυτογονιµοποιούµενα και σταυρογονιµοποιούµενα φυτά. Συστήµατα παραγωγής υβριδίων. Βελτίωση µε µεταλλάξεις, βελτίωση για αντοχή στις ασθένειες, υβριδισµός µεταξύ ειδών. Η βιοτεχνολογία στη βελτίωση των ειδών. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Προετοιµασία για εγκατάσταση πειραµατικού αγρού. Ανάλυση παραλλάκτικότητας. Τυχαιοποίηση, σχέδιο χωρίς οµάδες, σχέδιο τυχαιοποιηµένων πλήρων οµάδων, λατινικό τετράγωνο. Τεχνικές διασταυρώσεων. Χρησιµοποίηση της πολυπλοειδίας στη βελτίωση των φυτών. Χρησιµοποίηση της ιστοκαλλιέργειας στη βελτίωση των φυτών Τίτλος µαθήµατος: Θρέψη Φυτών ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 17

18 Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Γενικές αρχές για τη θρέψη των φυτών. Μεταφορά των ιόντων µέσα στο φυτό. Επίδραση ενδογενών και εξωγενών παραγόντων στη θρέψη των φυτών. Η διεργασίες µεταφοράς σε ολόκληρο το φυτικό σώµα. Η απόδοση των φυτών σε συνάρτηση προς τη συγκέντρωση των θρεπτικών στοιχείων. Ειδική επίδραση θρεπτικών στοιχείων στις λειτουργίες των φυτών (άζωτο, φώσφορος, θείο, κάλιο, ασβέστιο, µαγνήσιο, ιχνοστοιχεία). Ανόργανα στοιχεία µε επωφελή ή βλαπτική δράση στις λειτουργίες των φυτών (Si, Na, Co, Al, βαρέα µέταλλα, κ.λ.π.). Αντίδραση των φυτών στην αλατότητα. Φυσιολογία προσαρµογής σε αλατούχο περιβάλλον. Ασκήσεις πράξεις στην θεωρία. Τίτλος µαθήµατος: Πρότυπα ιασφάλισης Ποιότητας Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Εισαγωγή στην ολική ποιότητα, ποιότητα και παραγωγικότητα, περιβάλλον και ποιότητα, έλεγχος ποιότητας. ιασφάλιση ποιότητας. Από την διασφάλιση ποιότητας στην ολική ποιότητα, µοντέλα ολικής ποιότητας, ορισµός του ISO Τα πρότυπα σε λεπτοµέρειες. Ασκήσεις πράξεις στην θεωρία. Τίτλος µαθήµατος: Σεµινάριο Τελειόφοιτων Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Η συγγραφή εργασιών από τους σπουδαστές και παρουσίασή τους, καθώς και παρουσίαση επιλεγµένων θεµάτων από το προσωπικό της σχολής και από επισκέπτες ειδικούς, πάνω στις πρόσφατες προόδους της γεωπονικής επιστήµης και της τεχνολογίας των θερµοκηπιακών καλλιεργειών. Συζήτηση επί των παρουσιαζοµένων εργασιών. Αναφορές και αναζητήσεις. Στα επιλεγµένα θέµατα συµπεριλαµβάνονται και εκείνα που αφορούν τις Αρχές της Τεχνολογικής Έρευνας. Τίτλος µαθήµατος: Αρχές Βιολογικής Γεωργίας Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Μορφές και ρεύµατα στη γεωργία. Βασικές αρχές της Βιολογικής Γεωργίας και η επίδρασή της στο οικοσύστηµα. οµή και δραστηριότητες διεθνών οργανώσεων και επιτροπών. Ανάλυση Κοινοτικής νοµοθεσίας για την Βιολογική Γεωργία. Οργάνωση και λειτουργία φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. ιαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Ποιοτικά χαρακτηριστικά προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Εφαρµογή της βιολογικής γεωργίας στην καλλιέργεια των οπωροκηπευτικών και φυτών µεγάλης καλλιέργειας. Οργάνωση βιοκαλλιεργητών. Συσκευασία, προβολή και προώθηση προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Γεωργικά οικοσυστήµατα. ιαχείριση εδαφών στη Βιολογική Γεωργία. Γονιµότητα εδαφών. Βασικές επιλογές της Βιολογικής Γεωργίας (χλωρή λίπανση, αµειψισπορά, ενδιάµεση καλλιέργεια, συγκαλλιέργεια, εδαφοκάλυψη). Κοµποστοποίηση. Μέθοδοι κοµποστοποίησης. Βιολογικά λιπάσµατα (οργανικά και ανόργανα - περιγραφή, χρήση, ιδιότητες). Μηχανισµοί άµυνας φυτών. Καταπολέµηση εχθρών και ασθενειών µε βιολογικά µέσα. Βιολογικά φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα. Τίτλος µαθήµατος: Ανανεώσιµες και Εναλλακτικές µορφές ενέργειας στα Θερµοκήπια Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Η ενεργειακή πολιτική στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στη Ελλάδα. Ενεργειακές πηγές και µετατροπές ενέργειας. 18 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ

19 Ηλιακή ενέργεια µε έµφαση στα συστήµατα συλλογής και µετατροπής της ηλιακής ενέργειας (θερµικοί συλλέκτες, φωτοβολταϊκά και υβριδικά φωτοβολταϊκά συστήµατα). Αιολική ενέργεια µε έµφαση στην χρήση αιολικών µηχανών και µικρών ανεµογεννητριών. Γεωθερµική ενέργεια. Βιοµάζα και τρόποι καλλιέργειας ενεργειακών φυτών. Ανάπτυξη Συστηµάτων Υπέρυθρης ακτινοβολίας ως εναλλακτικός τρόπος θέρµανσης των θερµοκηπιακών µονάδων. Βασικές αρχές Μετάδοσης της θερµότητας που χρησιµεύουν στην εφαρµογή των ανανεώσιµων και εναλλακτικών µορφών ενέργειας στις θερµοκηπιακές µονάδες. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Μετρήσεις και υπολογισµοί ηλιακής ακτινοβολίας- απορρόφηση ηλιακής ακτινοβολίας από επιφάνειες υλικών. Παρουσίαση ηλιακών ενεργειακών συστηµάτων. Μετρήσεις και υπολογισµοί της απόδοσης ηλιακών (θερµικών) συλλεκτών για την µετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε θερµική. Μετρήσεις και υπολογισµοί της απόδοσης φωτοβολταικών συστηµάτων (PV) και υβριδικών φωτοβολταικών συστηµάτων (PVΤ) για την µετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε θερµική και ηλεκτρική ενέργεια. Μετρήσεις και υπολογισµοί ταχύτητας ανέµου, είδη και βασικά χαρακτηριστικά µεγέθη αιολικών µηχανών και µικρών ανεµογεννητριών. Μετρήσεις και υπολογισµοί της απόδοσης των Υβριδικών συστηµάτων Ανέµου/ Φωτοβολταικών Στοιχείων (PV) για την µετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρική ενέργεια. Παρουσίαση πειραµατικών τεχνολογιών για ενεργειακή µετατροπή της βιοµάζας Τίτλος µαθήµατος: Αστικό και Περιαστικό Πράσινο Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Αναψυχική, αισθητική, προστατευτική λειτουργία του αστικού και περιαστικού πράσινου. Χρήση των περιοχών αυτών. Πάρκα. Κήποι. εντροστοιχίες. Οικολογικές ιδιαιτερότητες µιας πόλης. Επίδραση των δένδρων και γενικότερα του αστικού πράσινου στην πόλη. Επιλογή κατάλληλων ειδών µε οικολογικά, λειτουργικά και οπτικο-αισθητικά κριτήρια. Μέτρα βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των δένδρων της πόλης. Οπτική βελτίωση αισθητικών και λοιπών υποβαθµισµένων δασών και δασικών οικοσυστηµάτων. Παρόδια βλάστηση. Χειρισµός της βλάστησης, ίδρυση και επανίδρυσή της. Φυτεύσεις στα δοµηµένα και φυσικά περιβάλλοντα. Κατάλληλα εργαλεία και µηχανήµατα. Προµήθεια φυτευτικού υλικού. Σχεδιασµός αισθητικών αναδασώσεων. Ανθρώπινες επεµβάσεις και ανεπανόρθωτα οικολογικά αποτελέσµατα. Αποκατάσταση διαταραγµένων περιοχών. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Εργαστηριακές ασκήσεις και σύνθεση και παρουσίαση θέµατος συγκεκριµένων περιοχών (case studies) κατά άτοµο ή οµάδα σπουδαστών. Σκοπός των ασκήσεων πράξεις είναι η απόκτηση ικανοτήτων από τους σπουδαστές της µελέτης ενός συγκεκριµένου θέµατος µε επισκέψεις και συγκέντρωση στοιχείων και µετά από ανάλυση να προχωρήσουν σε σύνθεση πρότασης διαχείρισης. Τίτλος µαθήµατος: Μετασυλλεκτικοί Χειρισµοί-Τυποποίηση Ανθοκηπευτικών Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Εισαγωγή. οµή & σύνθεση των ανθοκηπευτικών προϊόντων. Ωριµότητα ανθοκηπευτικών προϊόντων. Κριτήρια συλλεκτικής ωριµότητας. Ποιότητα. Μετασυλλεκτική φυσιολογία & βιοχηµεία. Φυσιολογική δράση αιθυλενίου. Μέθοδοι µετασυλλεκτικής µεταχείρισης. Απώλεια νωπών προϊόντων σε νερό. Τραυµατισµοί από χαµηλές θερµοκρασίες. Μέθοδοι συντήρησης νωπών προϊόντων: Ψυκτικοί θάλαµοι- θάλαµοι ελεγχόµενων ατµοσφαιρών- τροποποιηµένες ατµόσφαιρες. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 19

20 Μεταφορά κηπευτικών & ανθέων. Μετασυλλεκτικές ασθένειες. Έννοια και περιεχόµενο της τυποποίησης. Αναγκαιότητα και πλεονεκτήµατα της τυποποίησης αγροτικών προϊόντων. Προετοιµασία νωπών προϊόντων για την αγορά. Καθαρισµός, διαλογή και κατάταξη σε κατηγορίες µεγεθών. Εφαρµογή επικαλυπτικών στρωµάτων. Συσκευασία για τη µεταφορά. Συσκευασία για την αγορά. Υλικά συσκευασίας. Τυποποίηση και ποιοτικός έλεγχος. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Συγκοµιδή- κριτήρια ποιότητας. Μετρήσεις ποιοτικών χαρακτηριστικών των νωπών προϊόντων (σχήµα, µέγεθος, χρώµα, συνεκτικότητα, οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, οξέα, σάκχαρα, διαλυτά στερεά, θρεπτικά στοιχεία). Μετρήσεις των φυσιολογικών παραµέτρων των νωπών προϊόντων (αναπνοή, διαπνοή, αιθυλένιο). Θάλαµοι συντήρησης προϊόντων. Ψυκτικοί θάλαµοι, θάλαµοι ελεγχόµενων ατµοσφαιρών, τροποποιηµένες ατµόσφαιρες. Υλικά συσκευασίας. Τυποποίηση και ποιοτικός έλεγχος νωπών προϊόντων. Τίτλος µαθήµατος: Αγροτεχνοοικονοµικές Μελέτες Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Γενικά για τις οικονοµοτεχνικές µελέτες. Μεθοδολογία εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών (γενικά στοιχειά - στοιχειά αγοράς κατά κλάδο - στοιχειά για τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης - τεχνικά στοιχειά - οργάνωση και κόστος λειτουργίας της επένδυσης - κόστος χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης και χρηµατοδότηση της επένδυσης - προοπτικές & βιωσιµότητα της επένδυσης). Αξιολόγηση των επενδύσεων. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Ασκήσεις Πράξης. Σύνταξη µελέτης σε συγκεκριµένη επιχείρηση. Τίτλος µαθήµατος: Βιοτεχνολογία - Ιστοκαλλιέργεια Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Εισαγωγή στη Μοριακή Βιολογία: οµή και φυσικοχηµικές ιδιότητες των βιολογικών µακροµορίων. Μηχανισµοί αντιγραφής του DNA. Μηχανισµοί µεταγραφής του DNA σε RNA (Σύνθεση του RNA, πολυµεράση του RNA). Μετάφραση του RNA σε πρωτεΐνη (Πρωτεϊνοσύνθεση και ριβοσώµατα, Γενετικός κώδικας). οµή προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών γονιδίων (µε έµφαση στα γονίδια ευκαρυωτικών οργανισµών). Μηχανισµός γενετικού ανασυνδυασµού. Εισαγωγή στην τεχνολογία του ανασυνδυασµένου DNA: Κλωνοποίηση του DNA, γενετικός µετασχηµατισµός, ένζυµα περιορισµού, αποµόνωση επιθυµητού γονιδίου, αλυσιδωτή αντίδραση της πολυµεράσης (PCR), ηλεκτροφόρηση DNA και RNA, υβριδισµός νουκλεϊκών οξέων (Northern, Southern, Western), γενωµικές και cdna βιβλιοθήκες. Εφαρµογές της Βιοτεχνολογίας στην Γεωργία: ηµιουργία διαγονιακών φυτών. Μεταφορά γονιδίων στα φυτά µέσω του Agrobacterium tumefaciens, άµεση µεταφορά γονιδίων (µε πιστόλι σωµατιδίων, ηλεκτροδιαβίβαση κ.α.). Εφαρµογές γενετικά τροποποιηµένων φυτών, στόχοι και προοπτικές. ιαδικασίες απελευθέρωσης γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών. Χρησιµοποίηση µοριακών δεικτών (RFLP, RAPD, AFLP κ.α.). Τρόποι ανίχνευσης γενετικά τροποποιηµένων φυτών µε τη χρήση της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης (PCR), την πραγµατικού χρόνου PCR, και ELISA. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Χρησιµοποίηση µικροπιπετών, αυτόκαυστου και γενικότερη χρήση εργαστηριακών οργάνων και σκευών. Πειραµατική ασφάλεια. Αποµόνωση πλασµιδιακού DNA µε την µέθοδο της αλκαλικής λύσης. Φασµατοφωτοµετρικός προσδιορισµός της ποσότητας DNA. Πέψη πλασµιδιακού και γενωµικού DNA µε ένζυµα περιορισµού. Ηλεκτροφόρηση DNA σε πηκτή αγαρόζης. 20 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ

Πρόγραµµα Σπουδών ακαδηµαϊκού έτους

Πρόγραµµα Σπουδών ακαδηµαϊκού έτους Πρόγραµµα Σπουδών ακαδηµαϊκού έτους 201-2016 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Γενική και Ανόργανη Χηµεία Μαθηµατικά 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Γενετική Λειτουργική Ανατοµία Φυτών Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας 4 Εισαγωγή στη Γεωπονία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGF450 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων. 1.1 Εισαγωγή...19 1.2 Χαρακτηριστικά ζιζανίων...20 1.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά που

Περιεχόμενα. Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων. 1.1 Εισαγωγή...19 1.2 Χαρακτηριστικά ζιζανίων...20 1.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά που ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων 1.1 Εισαγωγή...19 1.2 Χαρακτηριστικά ζιζανίων...20 1.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των ζιζανίων...21 1.4 Κατάταξη ζιζανίων...22

Διαβάστε περισσότερα

327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικού Παν. Αθήνας

327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικού Παν. Αθήνας 327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικού Παν. Αθήνας Σκοπός Οποιαδήποτε προσπάθεια για την ορθολογική ανάπτυξη του αγροτικού χώρου απαιτεί τη δημιουργία και τη φροντίδα μιας αποτελεσματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας πρέπει να ανταποκρίνεται στην εξαγωγή επιστημόνων Γεωπόνων Βιοτεχνολόγων ικανών να μελετούν, να αντιμετωπίζουν και να προτείνουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Η Βιολογία των Ιών

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Η Βιολογία των Ιών Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1.1 Μικροοργανισμοί, Μικροβιολογία και Μικροβιολόγοι... 19 1.1.1 Μικροοργανισμοί... 19 1.1.2 Μικροβιολογία... 20 1.1.3 Μικροβιολόγοι... 21 1.2 Σύντομη Ιστορική Εξέλιξη της Μικροβιολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΤΩΝ ΖΕΡΒΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΕΞΟ ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΕΞΟ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΖΕΡΒΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟ 1 Β ΕΞΑΜΗΝΟ 04-09-2012 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΣΑΛΑΧΑΣ- Κορομπέλης ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο. Εισαγωγικές Έννοιες. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο. Εισαγωγικές Έννοιες. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Εισαγωγικές Έννοιες Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Καλλιέργεια in vitro (= μέσα σε γυαλί): η καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη(23 ΜΟΝΑΔΕΣ)

Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη(23 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-02-2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΜΠΑΣΤΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΜΑ Α Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 09:00 12:00 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΥΔΑΔ ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΕΞΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΕΞΟ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΤΩΝ ΖΕΡΒΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΟ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΟ 1 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

273 Γεωπονίας Θεσσαλονίκης

273 Γεωπονίας Θεσσαλονίκης 273 Γεωπονίας Θεσσαλονίκης Σκοπός Το Τμήμα έχει σκοπό την ανάδειξη επιστημόνων ικανών στο σχεδιασμό, στην κατάρτιση και την εφαρμογή μελετών και προγραμμάτων, με απώτερο στόχο την αύξηση της γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος)

274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος) 274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος) Ίδρυση και Φυσιογνωμία του Τμήματος Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ιδρύθηκε το 1984. Η εκπαιδευτική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ "Ιανουάριος 2015"

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ιανουάριος 2015 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ "Ιανουάριος 2015" ΒΑΣΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: 1 ο Τετάρτη 28/1 2-5 2795 Εισαγωγή στην Αγροτική Οικονοµία & Ανάπτυξη Αµφιθέατρο Σίδερι 3270 Στοιχεία Πληροφορικής Αµφιθέατρο Νιαβή

Διαβάστε περισσότερα

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38 Ειδικότητα : 99 Βασική ειδικότητα Εξάµηνο : 1 44 ΑΓΓΛΙΚΑ I 160 ΓΕΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 3010 ΓΕΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ι Εργ.:ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ 3030 ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΙ ΙΟ ΑΚΤΙΝΙ ΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Καταγωγή: Κίνα. Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Actinidiaceae Actinidia chinensis var. hispida τύπου hispida L.

ΑΚΤΙΝΙ ΙΟ ΑΚΤΙΝΙ ΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Καταγωγή: Κίνα. Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Actinidiaceae Actinidia chinensis var. hispida τύπου hispida L. Καταγωγή: Κίνα ΑΚΤΙΝΙ ΙΟ Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Actinidiaceae Actinidia chinensis var. hispida τύπου hispida L. Καρπός πλούσιος σε βιταµίνη C ΒοτανικοίΧαρακτήρες ίοικο Φυλλοβόλο, αναρριχώµενο, πολυετές

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1325 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 Ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ «Προσαρμογή της Γεωργικής Παραγωγής στην κλιματική αλλαγή και ειδικότερα στην περιορισμένη χρήση υδάτινων πόρων» 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πρόγραμμα στοχεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ "Ιανουάριος 2015"

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ιανουάριος 2015 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ "Ιανουάριος 2015" ΒΑΣΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: 1 ο ευτέρα 26/1 8-10 565 Φυσική (ΕΦΠ, ΕΖΠ&Υ) Θεωρία Αµφιθέατρα Κουτσοµητόπουλου, Νιαβή & Καλαϊσάκη 565 Φυσική (ΑΦΠ&ΓΜ, ΑΟΑ) Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΤΟΜΑΤΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 2. Ταξινόμηση και συνοπτική παρουσίαση των λαχανικών Επίδραση ριζικού περιβάλλοντος στις καλλιέργειες κηπευτικών...

Περιεχόμενα. 2. Ταξινόμηση και συνοπτική παρουσίαση των λαχανικών Επίδραση ριζικού περιβάλλοντος στις καλλιέργειες κηπευτικών... Περιεχόμενα Πρόλογος... xiii 1. Εισαγωγή Ποιότητα και διατροφική αξία λαχανικών... 1 1.1. Αντικείμενο λαχανοκομίας... 1 1.2. Ποιότητα κηπευτικών... 2 1.2.1. Προσδιορισμός της έννοιας «ποιότητα κηπευτικών»...

Διαβάστε περισσότερα

E. Καµπουράκης. Τηλ.. 281 0 245851, Fax.. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr

E. Καµπουράκης. Τηλ.. 281 0 245851, Fax.. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr ΛίπανσηστηνΒιολογικήΓεωργία E. Καµπουράκης Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ταχ. Θυρ.. 2229, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη Ελλάδα Τηλ.. 281 0 245851, Fax.. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr Λίπανσηστηνβιολογικήγεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Γεωργία και εξέλιξή της. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο Ταξινόμηση, ανατομία και μορφολογία. των φυτών μεγάλης καλλιέργειας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Γεωργία και εξέλιξή της. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο Ταξινόμηση, ανατομία και μορφολογία. των φυτών μεγάλης καλλιέργειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Γεωργία και εξέλιξή της 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 1.1.1. Περιεχόμενο του μαθήματος... 17 1.1.2. Η γεωργία ως τέχνη και επιστήμη... 18 1.1.3. Βραχεία ιστορική αναδρομή... 18 1.1.4. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 1998 1999 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τον Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας

Τον Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας Ανακαλύπτοντας Μηχανική που κάνει τη διαφορά Ανακαλύπτοντας Μηχανική με ανώτερους στόχους Ανακαλύπτοντας Μηχανική για τη ζωή Ανακαλύπτοντας Τον Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας Βρίσκοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΑΚ. ΣΥΝΟΛΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 01/07/2014 15:00-21:00 Γενική Γεωργία Τα επιμέρους θεματικά αντικείμενα κατάρτισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 775 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 Ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΡΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΡΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 4. Η ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καθηγητής Φώτιος Θ. Γραβάνης Τµήµα Φυτικής Παραγωγής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Λάρισας, 41110 Λάρισα. F.T.Gravanis@teilar.gr 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Οργανική Χημεία ΘΕΩΡΙΑ Οργανική Χημεία και Ρύποι στο Περιβάλλον Οργανική Χημεία ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΜΦ, Ι3,Ι6, Ι6 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι4,Ι6

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Οργανική Χημεία ΘΕΩΡΙΑ Οργανική Χημεία και Ρύποι στο Περιβάλλον Οργανική Χημεία ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΜΦ, Ι3,Ι6, Ι6 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι4,Ι6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΤΟΣ 1 ο 31-8-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 11.00-13.00 Οικολογία και Βιοποικιλότητα Οικολογία,Οικολογία Διατήρηση Βιοποικιλότητας, Διαχείριση οικοσυστημάτων ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΜΦ, Ι3,Ι6, Ι6 Σφουγγάρης,Χριστάκης,Μπαρτζιάλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 9 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ E-school by Agronomist.gr ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 2 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3 Πρακτική Αγρομετεωρολογία Ο καιρός αποτελεί έναν από τους πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΡΟΦΙΜΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σκοπός: εκπαίδευση - Βιοτεχνολογία - Επιστήµη και Τεχνολογία Τροφίµων συστατικά τροφίµων διεργασίες επεξεργασίας/συντήρησης τροφίµων ποιότητα, υγιεινή και συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος ενός στοιχείου είναι, η επαναλαμβανόμενη κυκλική πορεία του στοιχείου στο οικοσύστημα. Οι βιογεωχημικοί κύκλοι, πραγματοποιούνται με την βοήθεια, βιολογικών, γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια

Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια Χημικές ιδιότητες εδάφους Περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία Ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων Οξύτητα εδάφους (ph) Περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία Ολική περιεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΒΙΒΛΙΟ: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» (ΚΑΛ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΠΑΘΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛ., ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝ., έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ. 9η ΙΑΛΕΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ. 9η ΙΑΛΕΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ 9η ΙΑΛΕΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Ανθεκτικότητα Γενικά Η εξέλιξη των καλλιεργούµενων φυτών είναι το αποτέλεσµα φυσικής και τεχνητής επιλογής Η επιλογή για αυξηµένες

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι Φυτών. Ετήσια Διετή Πολυετή. Ποώδη. Ξυλώδη

Τύποι Φυτών. Ετήσια Διετή Πολυετή. Ποώδη. Ξυλώδη Τύποι Φυτών Ετήσια Διετή Πολυετή Ποώδη Ξυλώδη Δένδρα Θάμνοι Ανατομική των αγγειωδών φυτών Κύτταρο Ιστός Όργανο Φυτό Υπόγειο μέρος Υπέργειο μέρος Ρίζα Βλαστοί ή στελέχη Ιστοί του βλαστού Εφυμενίδα Επιδερμίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 6142 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ Βιολογική γεωργία είναι ένα σύστηµα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες δηλαδή στη µη χρησιµοποίηση µη χηµικών µεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ISBN 978 960 7667 34 2. Copyright 2008 ΑγροΤύπος α.ε. Πρόλογος 11 Εισαγωγικό σημείωμα 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ISBN 978 960 7667 34 2. Copyright 2008 ΑγροΤύπος α.ε. Πρόλογος 11 Εισαγωγικό σημείωμα 13 Ζιζανιολογία: Ζιζάνια, Ζιζανιοκτόνα, Περιβάλλον, Αρχές και Μέθοδοι Διαχείρισης (3η έκδοση), Η.Γ. Ελευθεροχωρινός, 2008. Αθήνα, Εκδόσεις ΑγροΤύπος, 408 σελίδες. ISBN 978 960 7667 34 2 Copyright 2008 ΑγροΤύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1855 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 Ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων - Μάστερ στη Βιοτεχνολογία Φυτών - Μάστερ στη Βιοτεχνολογία Ζώων - Μάστερ στη

Διαβάστε περισσότερα

4 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

4 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 4 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τίτλος μαθήματος : Κωδικός : 411 «ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» (Υ) Διάρκεια: Κωνσταντίνος Κίττας Καθηγητής Τηλ.: 24210 93012, 93158 Τηλεομοιότυπος

Διαβάστε περισσότερα

Έδαφος. Οι ιδιότητες και η σημασία του

Έδαφος. Οι ιδιότητες και η σημασία του Έδαφος Οι ιδιότητες και η σημασία του ΕΔΑΦΟΣ : Είναι το χαλαρό επιφανειακό στρώμα του στερεού φλοιού της γης. ΕΔΑΦΟΓΕΝΕΣΗ: Το έδαφος σχηματίζεται από την αποσάθρωση των μητρικών πετρωμάτων με την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

9/5/2015. Απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για τα φυτά

9/5/2015. Απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για τα φυτά Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ «Θρεπτικά στοιχεία» Θρεπτικές ουσίες Απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για την αύξηση των φυτών: Μακροστοιχεία: C, H, O, N, P, S, K,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΩΝ/ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΩΝ/ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΩΝ/ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ 1. Ποιές πληροφορίες σχετικά µε τη θρέψη των φυτών βρίσκουµε στους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

ΑΡΧΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. /νση: T.Θ: 2222 Τηλέφωνο: 2810.331290 Καστοριάς και Θερµοπυλών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Οργανική ουσία Αποτελείται από πολύπλοκες ενώσεις οι οποίες παράγονται από τα υπολείμματα των φυτικών και ζωικών οργανισμών, με την επίδραση βιολογικών, χημικών

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός και οργάνωση του. 2.1 Έδαφος γεµάτο ζωή Α ΜΕΡΟΣ (70 ) 2.1.1 Η διαδικασία δηµιουργίας χούµους στο έδαφος

1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός και οργάνωση του. 2.1 Έδαφος γεµάτο ζωή Α ΜΕΡΟΣ (70 ) 2.1.1 Η διαδικασία δηµιουργίας χούµους στο έδαφος Σεµινάριο Οικολογικό περιβόλι & ανθόκηποι ταράτσας Το σεµινάριο αποτελείται από 20 µαθήµατα των 10 συναντήσεων Σύνολο: 35 εκπαιδευτικές ώρες 1 η Συνάντηση (1 ο µάθηµα) 1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ E-school by Agronomist.gr 2 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3 Μελισσοκομία Ι Η μελισσοκομία αποτελεί κλάδο της

Διαβάστε περισσότερα

Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών

Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών Βασική λίπανση Η βασική λίπανση διενεργείται κατά το στάδιο της προετοιµασίας του εδάφους και πριν την εγκατάσταση των φυτών σε αυτό. Οι ποσότητες των λιπασµάτων καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ (MSc) ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος ΕΤΔΑ ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 για εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και εφεξής

Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος ΕΤΔΑ ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 για εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και εφεξής Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος ΕΤΔΑ ακαδημαϊκού έτους 205-206 για εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 204-205 και εφεξής ο Εξάμηνο 555 Μαθηματικά 4 Θ ΑΦΠΓΜ 2 565 Φυσική 5 (3Θ+2E) ΓΒ 3 60 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα).

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). ΒΙΟΛΟΓΙΑ Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). Είδη οργανισμών Υπάρχουν δύο είδη οργανισμών: 1. Οι μονοκύτταροι, που ονομάζονται μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η παραγωγή τροφής Καλύπτει τη βασικότερη ανθρώπινη ανάγκη Ιστορικά, η πρώτη αιτία ανθρώπινης παρέµβασης στο φυσικό περιβάλλον Σχετίζεται άµεσα µε τον υπερπληθυσµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Σκοπιμότητα άρδευσης Η άρδευση αποσκοπεί κυρίως στην τροφοδότηση της κόμης του φυτού με νερό. Μόνο το 1% του νερού που φτάνει στην κόμη των φυτών παραμένει στους φυτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 26 Μαΐου 2007 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Σάββατο, 26 Μαΐου 2007 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Σάββατο, 26 Μαΐου 2007 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ 1o Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή

Διαβάστε περισσότερα

271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο)

271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο) 271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο) Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, θεσμοθετήθηκε το 1998 (Π.Δ. 96/98) και άρχισε να λειτουργεί στην πόλη του Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο εξειδίκευσης λογισμικού συμβουλευτικής λίπανσης

Σεμινάριο εξειδίκευσης λογισμικού συμβουλευτικής λίπανσης ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΑΛΕΛΛΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ Τα φρούτα-λαχανικά δεν είναι τροφές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Website: http:/www.ismc.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΙ ΕΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο εξειδίκευσης λογισμικού συμβουλευτικής λίπανσης

Σεμινάριο εξειδίκευσης λογισμικού συμβουλευτικής λίπανσης ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3695 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 Ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Μικτό. Υποχρεωτικό. Όχι

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Μικτό. Υποχρεωτικό. Όχι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 206 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο ιδακτικές µονάδες: 5 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Α Σκοπός και στόχος µαθήµατος: Το µάθηµα αποσκοπεί να

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Η θρέψη και η λίπανση της βιομηχανικής τομάτας

Η θρέψη και η λίπανση της βιομηχανικής τομάτας Η θρέψη και η λίπανση της βιομηχανικής τομάτας Αθανάσιος Κουκουνάρας Λέκτορας Εργαστήριο Λαχανοκομίας Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ thankou@agro.auth.gr 9 Μαρτίου 2015, Λάρισα Κύρια σημεία Η ανάγκη για λίπανση Οργανική

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Δρ Βάγια Α. Κατή Τµήµα Ζιζανιολογίας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Α Κύκλος Εκπαίδευσης Νίκαια Λάρισας, 8 Φεβ. 2011 Ζηµιές από τα ζιζάνια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙ Η ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙ Η ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΟΣ I ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙ Η ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Α) Γενικά...21 B) Βιολογικοί Παράγοντες οι οποίοι συντελούνστην Υποβάθμιση της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Τομέας Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών

Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Τομέας Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Τομέας Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών Γνωστικά Αντικείμενα Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Βιολογία Α Τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου

Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Βιολογία Α Τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ:

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, Δρ. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ενότητα 6 η : ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ενότητα 6 η : ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ Ενότητα 6 η : ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Διδάσκων: Δ. ΣΑΒΒΑΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Το ριζικό σύστημα αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

PΕΑΚ 0-52-34 Το Peak (MKP, Μonopotassium Phosphate, KH 2

PΕΑΚ 0-52-34 Το Peak (MKP, Μonopotassium Phosphate, KH 2 PΕΑΚ 0-52-34 Το Peak (MKP, Μonopotassium Phosphate, KH 2 PO 4 ), είναι η τελευταία λέξη στα ειδικά λιπάσµατα, κατάλληλο για υδρολίπανση, διαφυλλικές εφαρµογές και παρασκευή σύνθετων λιπασµάτων. Είναι πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. 1ο Εξάμηνο Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. 1ο Εξάμηνο Σπουδών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Εξάμηνο Σπουδών Διδάσκοντες Ν001Υ Γενική και Ανόργανη Χημεία Φ.Νόλη, Γ.Ψωμάς, Β. Ταγκούλης (Τμ.Χημείας) Ν003Υ Πληροφορική Β. Μάνος Ν005Υ Μαθηματικά Ν.Φαρμάκης (Τμ.Μαθηματικών) Ν007Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙV: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙV:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 I KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Στο 3 ο κεφάλαιο του βιβλίου η συγγραφική ομάδα πραγματεύεται την ενέργεια και την σχέση που έχει αυτή με τους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι του HydroSense

Στόχοι του HydroSense LIFE+ HydroSense Καινοτόµες τεχνολογίες ακριβείας για τη βελτιστο οίηση της άρδευσης και την ολοκληρωµένη διαχείριση καλλιεργειών σε εριβάλλοντα έλλειψης νερού 2010-2012 Στόχοι του HydroSense Σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2013-14

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2013-14 ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Μπορεί να λειτουργήσει ένα οικοσύστημα α) με παραγωγούς και καταναλωτές; β) με παραγωγούς και αποικοδομητές; γ)με καταναλωτές και αποικοδομητές; Η διατήρηση των οικοσυστημάτων προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΤΑΝΙΑ. Καταγωγή: Μ. Ασία Βοτανική ταξινόμηση:

ΚΑΣΤΑΝΙΑ. Καταγωγή: Μ. Ασία Βοτανική ταξινόμηση: ΚΑΣΤΑΝΙΑ Καταγωγή: Μ. Ασία Βοτανική ταξινόμηση: Οικ.: Faqgaceae Castanea mollissima (κινέζικη Καστανιά) Α: έλκος και μελάνωση C. crenata (Ιαπωνική Καστανιά) Α: έλκος και μελάνωση C. sativa (Ευρωπαϊκή Καστανιά)

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες

Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες Χειμερινό εξάμηνο 2014-2015 Γενετική Πειραματική επιστήμη της κληρονομικότητας Προέκυψε από την ανάγκη κατανόησης της κληρονόμησης οικονομικά σημαντικών χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ(192/03) ΓΙΑΡΜΕΝΙΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΠΑΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλονίκη 2012 Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38 Εξάµηνο : 1 2790 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Εργ.:ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΓΕΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 3310 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Μονάδες Θεωρίας : 3 Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΒΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 121 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Υ - ΔΟΝΑ 3 5 9 3 5 9 122 Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο λίπασμα θα ρίξουμε;

Πόσο λίπασμα θα ρίξουμε; Θρέψη φυτού Θρέψη αζώτου: τον Χειμώνα όχι πρόσληψη Ν, Άνοιξη έως και άνθιση έδαφος ψυχρό και απαιτήσεις μηδαμινές άρα ελάχιστη πρόσληψη Ν, με εκβλάστηση μεγάλες απαιτήσεις από αποθηκευμένο Ν και από το

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή επώνυμων Ελληνικών αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας Β.Χάϊτας γεωπόνος, MSc Διευθύνων Σύμβουλος

Παραγωγή επώνυμων Ελληνικών αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας Β.Χάϊτας γεωπόνος, MSc Διευθύνων Σύμβουλος Παραγωγή επώνυμων Ελληνικών αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας Β.Χάϊτας γεωπόνος, MSc Διευθύνων Σύμβουλος B.Χάϊτας Black sea conference, 19.6.2013 1 AGRITEX ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ Με όραμα την παραγωγή Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ)

1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ) Θάνος Α. Β1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται ενέργεια. Οι φυτικοί οργανισμοί μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Οι οργανισμοί εξασφαλίζουν ενέργεια, για τις διάφορες λειτουργίες τους, διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Όμως οι φωτοσυνθετικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥΣ ΑΚΑ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥΣ ΑΚΑ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥΣ ΑΚΑ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016 1ο Εξάµηνο 1 555 Μαθηµατικά Α 4 4Θ ΑΦΠ&ΓΜ 2 3435 Πληροφορική 6 3Θ+3Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2013

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2013 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2013 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΣ (MSc) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΔΑ Ενότητα 2 : Χημεία της ζωής 4 Ενότητα 3: Ενέργεια και οργανισμοί 13 Ενότητα 4: κυτταρική

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση της ελιάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ανόργανα λιπάσματα, είτε με οργανικά υλικά (ζωική κοπριά, κομπόστα ή χλωρή λίπανση).

Η λίπανση της ελιάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ανόργανα λιπάσματα, είτε με οργανικά υλικά (ζωική κοπριά, κομπόστα ή χλωρή λίπανση). Λίπανση της Ελιάς Η ελιά γενικά δεν θεωρείται απαιτητικό είδος και μπορεί να αναπτυχθεί σε μεγάλη ποικιλία εδαφικών τύπων. Η λίπανση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της διαχείρισης του ελαιώνα και στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Γενικής Παιδείας Κεφάλαιο 2 ο : Άνθρωπος και Περιβάλλον

Βιολογία Γενικής Παιδείας Κεφάλαιο 2 ο : Άνθρωπος και Περιβάλλον Βιολογία Γενικής Παιδείας Κεφάλαιο 2 ο : Άνθρωπος και Περιβάλλον Οικολογία: η επιστήμη που μελετά τις σχέσεις των οργανισμών, και φυσικά του ανθρώπου, με τους βιοτικούς (ζωντανούς οργανισμούς του ίδιου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.0-Α Έκδοση η /.0.04 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος Θέµατος Μέλος Ε.Π. Σύντοµη Περιγραφή Προαπαιτούµενα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

739 Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα)

739 Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα) 739 Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα) http://www.food.teilar.gr/ Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων θα καλύψει ευρύ φάσμα εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα