6-6 Ε 4 1/2 5 Ζ 3 2/4 5 Γ ΣΤ Ζ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6-6 Ε 4 1/2 5 Ζ 3 2/4 5 Γ 15 10 25 55 15 9 24 54 ΣΤ 14 10 24 52 Ζ 15 9 24 54"

Transcript

1 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ (Μαθήµατα, ώρες διδασκαλίας και φόρτο εργασίας ανά εβδοµάδα, διδακτικές µονάδες ανά εξάµηνο) Α ΕΞΑΜΗΝΟ α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ/ΕΥ ΚΑΤ Θ Ε Σ ΦΕ Μ 1 Γεωργική Χηµεία Υ ΜΓΥ Μορφολογία- Ανατοµία Υ ΜΓΥ Φυτών 3 Βιοστατιστική Υ ΜΓΥ Εισαγωγή στην Πληροφορική Υ ΜΓΥ Αγροµετεωρολογία Υ ΜΓΥ Γεωργική Μηχανολογία Υ ΜΓΥ ΣΥΝΟΛΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ/ΕΥ ΚΑΤ. Θ Ε Σ ΦΕ Μ Εφαρµογές 1 πληροφορικής Υ ΜΓΥ Εδαφολογία Υ ΜΕΥ Φυσιολογία Φυτών- 3 Βιοχηµεία Υ ΜΓΥ Γεωργική Οικονοµία Υ ΟΝΑ Γενετική Υ ΜΓΥ Συστηµατική Βοτανική Υ ΜΓΥ ΣΥΝΟΛΟ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ/ΕΥ ΚΑΤ. Θ Ε Σ ΦΕ Μ Τεχνολογία 1 Θερµοκηπίων Υ ΜΕ Γενική Φυτοπαθολογία Υ ΜΕΥ Γενική Οικολογία Υ ΜΓΥ Λιπασµατολογία Υ ΜΕΥ Γενική Λαχανοκοµία Υ ΜΕ Γενική Ανθοκοµία Υ ΜΕ ΣΥΝΟΛΟ Υ : Υποχρεωτικό Μάθηµα ΕΥ : Μάθηµα Επιλογής Υποχρεωτικό Θ : Θεωρία Ε : Εργαστήριο Σ: Συνολικές ώρες Μαθήµατος ΜΓΥ : Μάθηµα Γενικής Υποδοµής ΜΕΥ : Μάθηµα Ειδικής Υποδοµής ΟΝΑ : Μάθηµα ιοίκησης, Οικονοµίας, Νοµοθεσίας, Ανθρωπιστικών Σπουδών ΜΕ : Μάθηµα Ειδικότητας ΦΕ: Φόρτος εργασίας Μ: ιδακτικές Μονάδες ΕΞΑΜΗΝΟ α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ/ΕΥ ΚΑΤ. Θ Ε Σ ΦΕ Μ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 1

2 1 Οργάνωση και ιοίκηση Γεωργικών Υ ΟΝΑ Επιχειρήσεων 2 Γενική Εντοµολογία Υ ΜΕΥ Αρδεύσεις Στραγγίσεις Υ ΜΕΥ Ειδική Λαχανοκοµία Ι Υ ΜΕ Φυτά Εσωτ. Χώρων 5 & Κηποτεχνίας Υ ΜΕ Αξιοποίηση Εδαφών Υ ΜΕΥ ΣΥΝΟΛΟ Ε ΕΞΑΜΗΝΟ α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ/Ε Υ ΚΑΤ. Θ Ε Σ ΦΕ Μ 1 Ειδική Λαχανοκοµία ΙΙ Υ ΜΕ Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Υ ΜΕΥ Εφαρµοσµένη 3 Φυσιολογία Φυτών Υ ΜΕ ρεπτά Άνθη Υ ΜΕ Και ένα από τα επιλογής υποχρεωτικά Μάρκετινγκ Αγροτικών 1 Προϊόντων ΕΥ ΟΝΑ Φυλλοδιαγνωστική ΕΥ ΜΕΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ/ΕΥ ΚΑΤ Θ Ε Σ ΦΕ Μ Κηποτεχνία - 1 Υ ΜΕ Αρχιτεκτονική Τοπίου Υδροπονικές 2 Υ ΜΕ Καλλιέργειες Φυτοπροστασία 3 Υ ΜΕ Ανθοκηπευτικών 4 Βελτίωση Φυτών Υ ΜΕ Και ένα από τα επιλογής υποχρεωτικά 1 Θρέψη φυτών ΕΥ ΜΕΥ Πρότυπα διασφάλισης ΕΥ ΟΝΑ ποιότητας ΣΥΝΟΛΟ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ/ΕΥ ΚΑΤ Θ Ε Σ ΦΕ Μ 1 Σεµινάριο Τελειοφοίτων Υ ΜΕ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ

3 2 Αρχές Βιολογικής Γεωργία Υ ΜΕΥ Ανανεώσιµες και Εναλλακτικές µορφές Υ ΜΕΥ ενέργειας στα Θερµοκήπια Και δύο από τα επιλογής υποχρεωτικά 1 Αστικό και Περιαστικό Πράσινο ΕΥ ΜΕΥ Μετασυλλεκτ. Χειρισµοί- Τυποποίηση Ανθοκηπ. ΕΥ ΜΕΥ Αγροτεχνοοικονοµικές Μελέτες ΕΥ ΟΝΑ Βιοτεχνολογία- Ιστοκαλλιέργεια ΕΥ ΜΕΥ ΣΥΝΟΛΟ Η ΕΞΑΜΗΝΟ α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ/ΕΥ Περιγραφή Μ 1 Πρακτική Άσκηση Υ 2 Πτυχιακή Εργασία Υ Έξι µήνες πρακτική άσκηση στο επάγγελµα σε φορείς και επιχειρήσεις του Γεωργικού τοµέα, Ερευνητικά ιδρύµατα και Υπηρεσίες Σύνταξη εργασίας 60 περίπου σελίδων απότελεσµάτων πειραµατικής εργασίας, µελέτης πρακτικών προβληµάτων, βιβλιογραφικής ανασκόπησης και σύνθεσης ΣΥΝΟΛΟ Προαπαιτούµενα και εξαρτώµενα µαθήµατα ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Εισαγωγή στην Πληροφορική Μορφολογία Ανατοµία Φυτών Εδαφολογία Γενική Λαχανοκοµία Γενική Ανθοκοµία Γενική Φυτοπαθολογία Γενική Εντοµολογία Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Γενετική Φυτά Εσωτερικών Χώρων και Κηποτεχνίας ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ Εφαρµογές Πληροφορικής Φυσιολογία Φυτών-Βιοχηµεία Αξιοποίηση Εδαφών Ειδική Λαχανοκοµία Ι Ειδική Λαχανοκοµία ΙΙ Υδροπονικές Καλλιέργειες Φυτά Εσωτερικών Χώρων και Κηποτεχνίας ρεπτά Άνθη Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Φυτοπροστασία Ανθοκηπευτικών Φυτοπροστασία Ανθοκηπευτικών Βελτίωση Φυτών Κηποτεχνία-Αρχιτεκτονική Τοπίου α/α Μαθήµατα Ειδικότητας Υ/ΕΥ Εξάµ. Ω/Εβ ΦΕ 1 Γενική Λαχανοκοµία Υ Γ Γενική Ανθοκοµία Υ Γ Τεχνολογία Θερµοκηπίων Υ Γ 5 11 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 3

4 4 Ειδική Λαχανοκοµία Ι Υ Φυτά Εσωτερικών Χώρων και Κηποτεχνίας Υ Εφαρµοσµένη Φυσιολογία Φυτών Υ Ε Ειδική Λαχανοκοµία ΙΙ Υ Ε ρεπτά Άνθη Υ Ε Βελτίωση Φυτών Υ ΣΤ Κηποτεχνία- Αρχιτεκτονική Τοπίου Υ ΣΤ Υδροπονικές Καλλιέργειες Υ ΣΤ Φυτοπροστασία Ανθοκηπευτικών Υ ΣΤ Σεµινάριο Τελειοφοίτων Υ Ζ 3 9 Συνολικός αριθµός µαθηµάτων ανά τυπικό εξάµηνο Εξάµηνο Υ ΕΥ Σ Α 6-6 Β 6-6 Γ Ε 4 1/2 5 ΣΤ 4 1/ 2 5 Ζ 3 2/4 5 Σύνολο 35 4/8 39 Ώρες διδασκαλίας και φόρτος εργασίας ανά εβδοµάδα Ώρες ιδασκαλίας Φόρτος Εξάµηνο εργασίας Θεωρ Εργ. Σύνολο Α Β Γ Ε ΣΤ Ζ Σύνολο ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ

5 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Τίτλος µαθήµατος: Γεωργική Χηµεία Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Στοιχειώδεις χηµικές έννοιες. Ονοµατολογία βασικότερων Ανόργανων και Οργανικών ενώσεων που σχετίζονται µε την Γεωπονική Επιστήµη. Χηµεία υδατικών διαλυµάτων. Κολλοειδή συστήµατα διασποράς. Χηµικές αντιδράσεις. Κατάταξη και κινητική ανόργανων και οργανικών αντιδράσεων. Xηµική Iσορροπία. Γενικές αρχές και νόµοι. Hλεκτρολυτικά διαλύµατα. Aσθενείς και ισχυροί ηλεκτρολύτες. Oξέα και Bάσεις. Iονισµός του ύδατος και η έκφραση οξύτητας των διαλυµάτων. Pυθµιστικά διαλύµατα. Yδρόλυση αλάτων. Σύµπλοκες χηλικές ενώσεις- Bασικές αρχές. Xηµική ισορροπία συµπλόκων. Eφαρµογές στην Γεωπονία. Xηµική ισορροπία δυσδιάλυτων οργανικών ενώσεων. Bασικά χαρακτηριστικά των κυριοτέρων συστατικών ενός φυτικού οργανισµού. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Πειραµατική ασφάλεια. Περιγραφή και χρήση εργαστηριακών οργάνων και σκευών. Υδατικά διαλύµατα. Παρασκευή διαλυµάτων. Υπολογισµός και έκφραση συγκέντρωσης τους. Αραίωση διαλυµάτων. Εφαρµογή των Nόµων αραίωσης. Επίλυση προβληµάτων. Αναφορά σε εφαρµογές διαλυµάτων που σχετίζονται µε την Γεωπονική επιστήµη. Προσδιορισµός της οξύτητας των υδατικών διαλυµάτων. Βασικές αρχές και µέθοδοι. Προσδιορισµός ph µετά από ανάµιξη και αραίωση διαλυµάτων. Επίλυση προβληµάτων. Παρασκευή ρυθµιστικών διαλυµάτων. Βασικές εφαρµογές στην Γεωπονία. Μετρήσεις ρυθµιστικής χωρητικότητας των ρυθµιστικών διαλυµάτων. Επίλυση προβληµάτων. Ογκοµετρική ανάλυση. Ποσοτικός προσδιορισµός οξέος. Προσδιορισµός καθαρότητας ενός εµπορικού σκευάσµατος. Eεφαρµογές ογκοµετρίας στη Γεωπονία. Συµπλοκοµετρικός προσδιορισµός σκληρότητας ύδατος. Ποιοτική ανίχνευση µεταλλικών ιόντων. Τίτλος µαθήµατος: Μορφολογία - Ανατοµία Φυτών Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Το φυτικό κύτταρο - χηµικά συστατικά του φυτικού κυττάρου. Μορφολογία, δοµή & οργάνωση του φυτικού κυττάρου. Κατηγορίες φυτικών κυττάρων. Φυτικοί ιστοί. Οργανογραφία σπερµατόφυτων. Ανατοµική διάπλαση βλαστού, ρίζας, φύλλου, άνθους. Αναπαραγωγή των φυτών, καρποί. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Οργανογραφία φυτού (βλαστός, ρίζα, φύλλα, άνθη, καρποί). Η χρήση του κοινού σύνθετου µικροσκοπίου. Προετοιµασία και παρατήρηση µικροσκοπικού παρασκευάσµατος. Το φυτικό κύτταρο. Πλαστίδια. Νεκρά κυτταρικά έγκλειστα. Πυρήνας. Επιδερµίδα (νεφροειδή και αλτηροειδή στοµάτια). Περίδερµα. Παρεγχυµατικός, στηρικτικός, αγωγός ιστός. Ανατοµία και µορφολογία βλαστού, φύλλου, ρίζας, άνθους και καρπού. Είδη καρπών. Τίτλος µαθήµατος: Βιοστατιστική Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: ειγµατοληψία και παρουσίαση δεδοµένων. Ορισµός µεταβλητών, πληθυσµός, δείγµα, κατανοµές συχνότητας, µέτρα κεντρικής τάσης και διασποράς. Πιθανότητες. Ιδιότητες πιθανοτήτων - Κατανοµές Πιθανοτήτων. Κανονική κατανοµή. Άλλες κατανοµές (Poisson, X2, F). Όρια Εµπιστοσύνης. Όρια εµπιστοσύνης µέσου όρου, παραλλακτικότητας, µέγεθος δείγµατος. Έλεγχος υποθέσεων. Συγκρίσεις µέσων όρων, συγκρίσεις παραλλακτικότητας. Ανάλυση Παραλλακτικότητας. Αρχές πειραµατικών σχεδίων, εντελώς τυχαιοποιηµένο, τυχαιοποιηµένο πλήρων οµάδων, λατινικό τετράγωνο. Συσχέτιση και παλινδρόµηση µεταβλητών. Μη Παραµετρικές µέθοδοι. Ασκήσεις πράξεις στην θεωρία. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 5

6 Τίτλος µαθήµατος: Εισαγωγή στην Πληροφορική Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Ιστορική αναδροµή. Είδη υπολογιστών. Τύποι εδοµένων. Τα δεδοµένα στο εσωτερικό του υπολογιστή. Αναπαράσταση εδοµένων. εκαεξαδικός και Οκταδικός Συµβολισµός. Αριθµητικές και Λογικές Πράξεις. Αλγόριθµοι. οµές αλγορίθµων. Οργάνωση υπολογιστών. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ). Κύρια Μνήµη. Μονάδες Μνήµης. Τύποι Μνήµης. Είσοδος/Έξοδος. Μη αποθηκευτικές συσκευές. Αποθηκευτικές συσκευές. Μαγνητικός ίσκος. Μαγνητική Ταινία. Οπτικές συσκευές αποθήκευσης. ηµιουργία και χρήση CD-ROM. Ελεγκτές. Γλώσσες προγραµµατισµού. Κατηγορίες γλωσσών. ίκτυα υπολογιστών Internet. Αρχιτεκτονική ικτύων. Πρωτόκολλα επικοινωνίας. Παγκόσµιος Ιστός. Επικοινωνία ανθρώπου-µηχανής. Αυτοµατισµός. Προσοµοίωση. Βάσεις δεδοµένων. Εφαρµογές γραφείου. Έµπειρα συστήµατα. Λειτουργικά Συστήµατα. Windows. Ασφάλεια υπολογιστικών συστηµάτων. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: οµικά στοιχεία υπολογιστή. Περιβάλλον Εργασίας των Windows. Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer). ιαχείριση φακέλων. Ονοµατολογία και τύποι αρχείων. Εύρεση αρχείων και φακέλων. Εγκατάστασηαπεγκατάσταση προγραµµάτων. Εγκατάσταση νέων συσκευών. Εισαγωγή στο Internet.Υπηρεσίες διαδικτύου. Έννοιες Hypertext, Link και URL. Internet Explorer (Βασικά χαρακτηριστικά και ρυθµίσεις). Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ). Χρήση web mail του Τµήµατος. ηµιουργία λογαριασµού στο Εργαστήριο µε χρήση της εφαρµογής Eudora και του Outlook express. Χρήση του Microsoft Word. Εφαρµογές λογιστικών φύλλων Excel. Χρήση του Microsoft Powerpoint. Τίτλος µαθήµατος: Αγροµετεωρολογία Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Φυσικά χαρακτηριστικά της ατµόσφαιρας (θερµοκρασία, υγρασία, πίεση). Η ακτινοβολία στην ατµόσφαιρα. Το νερό στην ατµόσφαιρα. Μετεωρολογικά φαινόµενα. Ατµοσφαιρικές διαταραχές. Κατάταξη και περιγραφή των κλιµάτων της γης. Το κλίµα της Ελλάδος. Σχέση µεταξύ κλίµατος και φυτών. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Εφαρµογές και ασκήσεις Μετεωρολογίας και Κλιµατολογίας. Μετρήσεις µετεωρολογικών παραµέτρων. Μετεωρολογικά όργανα και φυσικές αρχές λειτουργίας. Επεξεργασία µετεωρολογικών δεδοµένων. Τίτλος µαθήµατος: Γεωργική Μηχανολογία Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Εργαλεία (κατηγορίες εργαλείων και χρήση αυτών), όργανα µέτρησης. Κινητήρες εσωτερικής καύσης (Βενζινοκινητήρες Πετρελαιοκινητήρες Ηλεκτροκινητήρες), λειτουργία αυτών (θεωρητική και πραγµατική), περιγραφή των διαφόρων µερών, διαγράµµατα λειτουργίας. Γεωργικοί ελκυστήρες: µονοαξονικοί διαξονικοί, παρελκόµενα µηχανήµατα ενός ελκυστήρα (Μηχανήµατα Κατεργασίας του Εδάφους Ψεκαστικά Σπαρτικές και Φυτευτικές µηχανές).αποδόσεις και οικονοµικότητα γεωργικών µηχανηµάτων. Εκλογή του κατάλληλου ελκυστήρα. 6 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ

7 Αντλίες: κατηγορίες αντλιών, περιγραφή και λειτουργία αυτών, πλεονεκτήµατα - µειονεκτήµατα διαφόρων τύπων αντλιών, εκλογή µιας αντλίας ασκήσεις. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Επίδειξη και αναγνώριση των εργαλείων που είναι απαραίτητα για την λειτουργία ενός εργαστηρίου. Επιλογή και εκµάθηση των οργάνων µέτρησης. Συστήµατα µετατροπές µονάδων. Λύσιµο 4χρονου Βενζινοκινητήρα, αναγνώριση και περιγραφή όλων των µερών αυτού. Παρελκόµενα Συστήµατα (Σύστηµα τροφοδοσίας Ηλεκτρικό Σύστηµα Σύστηµα Ψύξης Σύστηµα Λίπανσης ). Κατηγορίες Ελκυστήρων Περιγραφή των µερών αυτού (Σύστηµα ιεύθυνσης Κιβωτίου Ταχυτήτων Μετάδοσης Κίνησης ). Να γνωρίζει και να επιλέγει τα κατάλληλα παρελκόµενα εργαλεία ενός ελκυστήρα ( Άροτρα, Περιστρεφόµενα Άροτρα, Καλλιεργητές, Ψεκαστήρες, Σπαρτικές και Φυτευτικές Μηχανές κ.λ.π.). Κατηγορίες Αντλιών Περιγραφή αυτών Τεχν χαρακτηριστικά ( Εµβολοφόρες Φυγόκεντρες κλπ). Αντιµετώπιση διαφόρων προβληµάτων κατά την λειτουργία των. Περιγραφή και συντήρηση διαφόρων γεωργικών εργαλείων (Αλυσοπρίονα Χλοοκοπτικές µηχανές Χορτοκοπτικά). Τίτλος µαθήµατος: Εφαρµογές Πληροφορικής Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Εισαγωγή στο διαδίκτυο. Το πρωτόκολλο TCP/IP. Υπηρεσίες του διαδικτύου - Εφαρµογές στο Internet. To ηλεκτρονικό ταχυδροµείο . To πρωτόκολλο telnet. Μεταφορά δεδοµένων - το πρωτόκολλο FTP. Ο παγκόσµιος ιστός (World Wide Web). Προγράµµατα πλοήγησης. Ηλεκτρονικό Εµπόριο. Εφαρµογές στο ηλεκτρονικό εµπόριο. Εισαγωγή στην HTML. οµικά στοιχεία Ιστοσελίδων. Εργασία µε αρχεία Ιστοσελίδων. Βασική οµή της HTML. Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων. ιαχείριση δεδοµένων. Πίνακες. Εισαγωγή στο Σχεσιακό Μοντέλο. Σχεσιακές Βάσεις εδοµένων. Το µοντέλο οντοτήτων/συσχετίσεων. Μετατροπή ενός µοντέλου οντοτήτων/συσχετίσεων σε σχεσιακό. Εφαρµογές Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Σύνδεση µε το διαδίκτυο Εταιρείες παροχής υπηρεσιών (Providers). Υπηρεσίες του διαδικτύου Εφαρµογές στο Internet. Εισαγωγή στην HTML. οµικά στοιχεία Ιστοσελίδων. Εργασία µε αρχεία Ιστοσελίδων. Βασική δοµή της HTML. ηµιουργία εικόνων για τον ιστό. Χρήση Εικόνων. Σύνδεσµοι. Ηλεκτρονικό Εµπόριο. Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων. Σχεδίαση και υλοποίηση εφαρµογών βάσεων δεδοµένων. Εισαγωγή στις Σχεσιακές Βάσεις εδοµένων. Χρήση της MS Access Ανάπτυξη εφαρµογών µε την MS Access Τίτλος µαθήµατος: Εδαφολογία Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Εισαγωγικές έννοιες: Η εδαφολογία ως επιστήµη, η έννοια του εδάφους, συστατικά εδάφους, έδαφος και άνθρωπος, το έδαφος ως µέρος του οικοσυστήµατος. Μηχανική σύσταση, είδη εδαφών και ιδιότητές τους. οµή εδάφους, συσσωµατώµατα, πραγµατική και φαινοµενική πυκνότητα, πορώδες και η σχέση του µε την µηχανική σύσταση και την γονιµότητα των εδαφών. Ορυκτά και πετρώµατα του εδάφους µε έµφαση στα ορυκτά της αργίλου. Αποσάθρωση ορυκτών. Οργανικά συστατικά: Σηµασία και σύνθεσή της. Οµάδες ζωντανών οργανισµών και συνθήκες ανάπτυξή τους. Πηγή και αποσύνθεση(ανοργανοποίηση και χουµοποίηση) της νεκρής οργανικής ουσίας. Συγκράτηση και κίνηση του εδαφικού νερού και αέρα. Προσρόφηση και ανταλλαγή ιόντων. Αντίδραση και ρυθµιστική ικανότητα του εδάφους. ηµιουργία και εξέλιξη εδαφών: Παράγοντες και διαδικασίες εδαφογένεσης, εδαφικό προφίλ και εδαφικοί τύποι. Συστήµατα ταξινόµησης εδαφικών τύπων. Εδαφολογικοί χάρτες. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 7

8 Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Κανόνες ασφαλείας και Παρασκευή διαλυµάτων. ειγµατοληψία εδάφους κα προετοιµασία εδαφιών δειγµάτων για εργαστηριακή ανάλυση,. Μηχανική ανάλυση. Προσδιορισµός υδατοχωρητικότητας, αγωγιµότητας και αλατότητα, ph, ανθρακικού ασβεστίου µε µέθοδο Bernard, ενεργού ανθρακικού ασβεστίου, οργανικής ουσίας, ικανότητας ανταλλαγής κατιόντων. Αξιολόγηση και ερµηνεία των αποτελεσµάτων αναλύσεων εδαφικών δειγµάτων. Τίτλος µαθήµατος: Φυσιολογία Φυτών-Βιοχηµεία Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Φυτικό κύτταρο και λειτουργία οργανιδίων. Μεταφορά ουσιών µέσω µεµβρανών. Ενεργός µεταφορά. Πρόσληψη νερού. Ριζική πίεση. ιαπνοή. Απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία. Μακροστοιχεία. Μικροστοιχεία. Μεταβολισµός. Ροή της ενέργειας. Ένζυµα. Φωτεινές αντιδράσεις της φωτοσύνθεσης. Σκοτεινές αντιδράσεις της φωτοσύνθεσης. C 4 κύκλος. Μεταβολισµός CAM φυτών. Φωτοαναπνοή. Παράγοντες που επηρεάζουν τη φωτοσύνθεση. Αφοµοίωση του αζώτου. Βιολογική δέσµευση του αζώτου. Ανακύκλωση του αζώτου. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Ποσοτική βιοχηµική ανάλυση. Μονάδες µέτρησης στη Βιοχηµεία. Συγκεντρώσεις διαλυµάτων. Παρασκευή διαλυµάτων. Χρωµατοµετρία. Όργανα µέτρησης της οπτικής απορρόφησης. Χρήση φασµατοφωτοµέτρου. Ένζυµα. οµή ενζύµων. Τρόπος δράσης των ενζύµων. Κατάταξη ενζύµων. Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα της ενζυµικής αντίδρασης. Αποµόνωση ενζύµου. Μέτρηση ενζυµικής δραστηριότητας. Φωτοσυνθετικές χρωστικές. Εκχύλιση φωτοσυνθετικών χρωστικών. Ποσοτικός προσδιορισµός χλωροφύλλης α, χλωροφύλλης β και καροτενοειδών. Ποιοτικός διαχωρισµός φωτοσυνθετικών χρωστικών. Χρωµατογραφία. Απορρόφηση της φωτεινής ακτινοβολίας. Φθορισµός της χλωροφύλλης. Tίτλος µαθήµατος: Γεωργική Οικονοµία Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Εισαγωγή στην Αγροτική Οικονοµική (Έννοια, περιεχόµενο και σκοπός της Οικονοµικής - Εξέλιξη και διάκριση της Αγροτικής Οικονοµικής), Εισαγωγή στην Οικονοµική της Παραγωγής Γεωργικών Προϊόντων (Έννοια, περιεχόµενο και σκοπός της οικονοµικής της παραγωγής γεωργικών προϊόντων - Βασικές έννοιες και σχέσεις της οικονοµικής της παραγωγής γεωργικών προϊόντων - Έννοια, περιεχόµενο και σηµασία των σπουδαιότερων µορφών του οικονοµικού αποτελέσµατος), Συντελεστές Παραγωγής Γεωργικών προϊόντων (Έδαφος, Εργασία, Κεφάλαιο), Βασικές Αρχές της Οικονοµικής της Παραγωγής Γεωργικών Προϊόντων (Σχέσεις µεταξύ συντελεστή παραγωγής και παραγοµένου προϊόντος - Σχέσεις µεταξύ συντελεστών παραγωγής και υποκατάσταση αυτών - Σχέσεις µεταξύ προϊόντων ή κλάδων παραγωγής - Απόλυτο και συγκριτικό πλεονέκτηµα και καθορισµός θέσεως παραγωγής γεωργικών προϊόντων), Αρχές και Εφαρµογές Γεωργικής Λογιστικής, Εκτίµηση των κεφαλαίων της Γεωργικής Επιχείρησης ( Γης. Φυτειών. Εγγείων Βελτιώσεων. Κτιρίων. Γεωργικών Μηχανηµάτων). Κόστος Παραγωγής Γεωργικών Προϊόντων. Θεωρία, Υπολογισµός. Ασκήσεις πράξεις στην θεωρία. Τίτλος µαθήµατος: Γενετική Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Κυτταρική και χρωµοσωµατική οργάνωση. οµή και οργάνωση του κυττάρου και των χρωµοσωµάτων. Μίτωση, µείωση γενετικός ανασυνδιασµός. Νόµοι του Mendel: νόµοι διαχωρισµού και ανεξάρτητου συνδιασµού. Πολλαπλά αλληλόµορφα, υπεροχή, συνυπεροχή, σύνδεση, επιστατικά, προσθετικά, τροποποιητικά και θανατογόνα γονίδια. Γονιδιακές και χρωµοσωµατικές µεταλλάξεις. 8 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ

9 Φυλετικά χρωµοσώµατα. Φυλοσύνδετα γονίδια. Προσδιορισµός του φύλου. Οµοµειξία και Ετέρωση, Υβρίδια. οµή νουκλεικών οξέων και πρωτεϊνών. Αντιγραφή, µεταγραφή µετάφραση και πρωτεινοσύνθεση. Εξωπυρηνική κληρονοµικότητα, µιτοχόνδρια, χλωροπλάστες. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Στα πλαίσια του εργαστηρίου οι φοιτητές ασκούνται στην επίλυση ασκήσεων που σχετίζονται µε τους διάφορους τύπους κληρονόµησης χαρακτήρων. Ασχολούνται επίσης µε διασταυρώσεις και εκτίµηση των φαινοτυπικών και γεντοτυπικών συχνοτήτων στους απογόνους. Προβλέπεται επίσης η εκπαίδευση σε τεχνικές όπως αποµόνωση νουκλεικών οξέων (DNA, RNA), η ενίσχυση αλληλουχιών µε την τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµερισµού (PCR) και η ηλεκτροφόρηση νουκλεικών οξέων και πρωτεϊνών. Τίτλος µαθήµατος: Συστηµατική Βοτανική Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Σχιζόφυτα (Βακτήρια-Κυανοφύκη). Φύκη. Μύκητες. Λειχήνες. Βρυόφυτα. Πτεριδόφυτα. Σπερµατόφυτα. Γυµνόσπερµα (Κωνοφόρα). Αγγειόσπερµα (Μονοκοτυλήδονα- ικοτυλήδονα). Οργανα αναπαραγωγής. Αγενής και εγγενής αναπαραγωγή. Ταξινόµηση και χαρακτηριστικά των κυριότερων οικογενειών, γενών και ειδών ζιζανίων, καλλωπιστικών και λαχανοκοµικών φυτών. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Παρατήρηση µόνιµων παρασκευασµάτων και νωπού υλικού (Σχιζόφυτα, Φύκη, Μύκητες, Λειχήνες, Βρυόφυτα, Πτεριδόφυτα). Κλείδες προσδιορισµού φυτών - Συστηµατική κατάταξη. Αναγνώριση ζιζανίων, καλλωπιστικών και ανθοκοµικών φυτών. Τίτλος µαθήµατος: Τεχνολογία Θερµοκηπίων Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Το θερµοκήπιο και η Χρησιµότητα του. Θερµοκηπιακές καλλιέργειες και Οικονοµοτεχνικές δυνατότητες ανάπτυξης. Θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, στον ιεθνή χώρο και Προοπτικές Ανάπτυξης της Τεχνολογίας των Θερµοκηπίων. Το περιβάλλον του θερµοκηπίου και η επίδραση του στην ανάπτυξη των φυτών. Παράγοντες διαµόρφωσης περιβαλλοντικών συνθηκών στο θερµοκήπιο και τρόποι ρύθµισης τους (θερµοκρασία, υγρασία, φως, CO 2 ). Κυριότεροι τύποι θερµοκηπίων και κατασκευαστικά τους στοιχεία (δοµικός σχεδιασµός, τοποθέτηση του θερµοκηπίου, θεµελίωση, υλικά σκελετού, υλικά κάλυψης, φορτία και δράσεις, εσωτερικές κατασκευές κλπ.). Εξοπλισµός και Λειτουργία του θερµοκηπίου. Θέρµανση θερµοκηπίου. Χρήση συµβατικών και εναλλακτικών συστηµάτων θέρµανσης. Εξοικονόµηση ενέργειας στο θερµοκήπιο µε συµβατικά µέσα και µέσω χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Τεχνητός φωτισµός. Αερισµός θερµοκηπίου (φυσικός και δυναµικός εξαερισµός, σκίαση κλπ). Ρύθµιση σχετικής υγρασίας. Άρδευση θερµοκηπίου. Λίπανση και απολύµανση εδάφους του θερµοκηπίου. Χρήση αυτοµατισµών στις Θερµοκηπιακές Μονάδες. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Τρόποι υπολογισµού απαιτήσεων σε ενέργεια µιας θερµοκηπιακής µονάδας και τρόποι παροχής αλλά και εξοικονόµησης της. Τρόποι ρύθµισης των συνθηκών του θερµοκηπίου (θερµοκρασία, υγρασία, φως, CO 2 ), σε συνδυασµό µε χρήση ψηφιακών συστηµάτων ρύθµισης τους. Λειτουργία διαφόρων τύπων θερµοκηπίων (µεταλλικά, υαλόφρακτα, µε κάλυψη πλαστικού. Θερµοκήπια θερµαινόµενα µε αερόθερµα, µε σωληνώσεις ζεστού νερού, µε παθητικό ή δυναµικό εξαερισµό) καθώς και λειτουργία διαφόρων άλλων συστηµάτων (σύστηµα ριζοβολίας, fog system κλπ). ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 9

10 Τίτλος µαθήµατος: Γενική Φυτοπαθολογία Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Τα παθογόνα των φυτών (µορφολογία, φυσιολογία, αναπαραγωγή, βοτανική κατάταξη µυκήτων και προκαρυωτικών οργανισµών (βακτήρια, µυκοπλάσµατα, ρικέτσιες). Σύσταση-µορφολογία ιών, τρόποι µετάδοσης, συµπτώµατα ιολογικών ασθενειών. Φανερόγαµα παράσιτα. Μη παρασιτικά αίτια ασθενειών (τροφοπενίες τοξικότητες, µόλυνση ατµόσφαιρας, ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος). Παραγωγή, διατήρηση, απελευθέρωση του µολύσµατος. Είσοδος παθογόνων, ανάπτυξη, πραγµατοποίηση των µολύνσεων. Αντίδραση-µηχανισµοί άµυνας των φυτών-ξενιστών. Περιγραφή παρασιτικών-µη παρασιτικών σχέσεων φυτών και µικροοργανισµών. Στοιχεία του περιβάλλοντος (θερµοκρασία, υγρασία, φωτισµός). Επιδηµιολογία των ασθενειών των φυτών. Χαρακτηριστικά της επιδηµίας (παθογόνο, ξενιστής, περιβάλλον), τύποι επιδηµιών. Ποσοτική εκτίµηση των στοιχείων της επιδηµίας-µέτρηση των ασθενειών. Μαθηµατικά υποδείγµατα-πρόγνωση των ασθενειών. Κυριότερες κατηγορίες ασθενειών των φυτών, καταπολέµηση των ασθενειών. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Περιγραφή συµπτωµάτων και σηµείων που παρατηρούνται σε φυτά προσβεβληµένα από ασθένειες. Μορφολογία µυκήτων, βακτηρίων, ιών. Βασικές γνώσεις µικροβιολογίας. Περιγραφή ασθενειών και συµπτώµατα που προκαλούν οι φυτοπαθογόνοι µύκητες των σηµαντικότερων τάξεων. Εξοικείωση µε τα συµπτώµατα και τη µορφή των ασθενειών ου προκαλούν τα σηµαντικότερα φυτοπαθογόνα βακτήρια και ιοί. Τεχνική διάγνωσης των ασθενειών των φυτών. Μη παρασιτικές ασθένειες (περιγραφή συµπτωµάτων, παραλληλισµός µε αντίστοιχη εικόνα που προκαλούν οι προσβολές φυτοπαρασίτων). Αποµονώσεις και καλλιέργεια βακτηρίων και µυκήτων (θρεπτικά υλικά, σκεύη, εργαστηριακός εξοπλισµός). Αποστείρωση θρεπτικών υλικών και εργαστηριακών σκευών. ιαδικασία αποµόνωσης φυτοπαθογόνων. Τίτλος µαθήµατος: Γενική Οικολογία Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Βασικές αρχές οικολογίας. Άτοµο πληθυσµός βιοκοινότητα. Το οικοσύστηµα : έννοια-δοµή - λειτουργία - ανάπτυξη & εξέλιξη - παραγωγικότητα ταξινόµηση οικοσυστηµάτων. Τροφικές σχέσεις (τροφικές αλυσίδες, τροφικά επίπεδα, οικολογικές πυραµίδες, οικολογική αποτελεσµατικότητα). Ανακύκλωση ύλης (Βιογεωχηµικοί κύκλοι άνθρακα, οξυγόνου, αζώτου). Οικολογική ιαδοχή. Ποικιλότητα. ιατήρηση και προστασία φυτικών και ζωικών ειδών. Ανθρώπινες επιδράσεις στο περιβάλλον. Ασκήσεις πράξεις στην θεωρία. Τίτλος µαθήµατος: Λιπασµατολογία Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Εισαγωγή στη λιπασµατολογία. Ονοµατολογία χαρακτηριστικά τύποι λιπασµάτων. Παρασκευή αζωτούχων, φωσφορικών και καλιούχων λιπασµάτων. Μέθοδοι εφαρµογής λιπασµάτων. Οργανικά λιπάσµατα. Ανόργανα λιπάσµατα. 10 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ

11 (αζώτου, φωσφόρου, καλίου, ασβεστίου, µαγνησίου, ιχνοστοιχείων). Αρχές ορθολογικής λίπανσης των φυτών. Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα των λιπασµάτων. Έκπλυση λιπασµάτων από το έδαφος. Βασική λίπανση. Επιφανειακή λίπανση. Υδρολίπανση (υδρολιπαντήρες, δοσοµετρικές αντλίες). Επίδραση λίπανσης στο περιβάλλον και στην ποιότητα των γεωργικών προϊόντων. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Μέθοδοι προσδιορισµού θρεπτικών στοιχείων, δειγµατοληψία και χηµικός προσδιορισµός αζώτου, φωσφόρου, καλίου, ασβεστίου, σιδήρου, ψευδαργύρου και λοιπόν θρεπτικών στοιχείων. Υπολογισµός της λιπαντικής δόσης. ιάταξη των πειραµατικών αγρών λίπανσης και εγκατάσταση πειραµατικών αγρών λίπανσης, πειράµατα θερµοκηπίου σε δοχεία. Προσδιορισµός του δείκτη αλατότητας των λιπασµάτων. Ανίχνευση αζώτου, φωσφόρου και καλίου στα λιπάσµατα. Ασκήσεις λιπασµατολογίας για την ορθολογική λίπανση των καλλιεργειών. Τίτλος µαθήµατος: Γενική Λαχανοκοµία Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Γενικά στοιχεία λαχανοκοµικών ειδών. Βοτανικοί και άλλοι τρόποι ταξινόµησης. Σύγχρονα συστήµατα καλλιέργειας λαχανικών υπό κάλυψη και υπαίθριων. Πολλαπλασιασµός, καλλιεργητική τεχνική και εδαφοκλιµατικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη και παραγωγή των λαχανικών. Αρχές βιολογικής καλλιέργειας. Μετασυλλεκτικοί χειρισµοί, ποιοτικός έλεγχος, τυποποίηση και εµπορία λαχανικών. Η καλλιέργεια των λαχανικών στην Ελλάδα. Μορφές λαχανοκοµικών επιχειρήσεων. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της επιχειρηµατικής λαχανοκοµίας. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Αναγνώριση σπόρων λαχανικών-βλάστηση σπόρου, πολλαπλασιασµός λαχανικών. Σπορεία και τεχνική ανάπτυξης σποροφύτων, υποστρώµατα, συνθήκες και περιποιήσεις στα σπορεία. Μέσα και υλικά φύτευσης στα σπορεία. Εγκατάσταση φυτών. Απ ευθείας σπορά, σκληραγώγηση, µεταφύτευση, µέθοδοι φύτευσης, περιποιήσεις µετά τη φύτευση. Αναγνώριση λαχανικών. Παράγοντες που επηρεάζουν τη µετασυλλεκτική ζωή των λαχανικών, συνθήκες αποθήκευσης. H εργαστηριακή διδασκαλία πραγµατοποιείται: σε ανοικτούς αγρούς και στο θερµοκήπιο µε έλεγχο του κλίµατος. Τίτλος µαθήµατος: Γενική Ανθοκοµία Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Αντικείµενο και παραγωγικές κατευθύνσεις της Ανθοκοµίας. Ταξινόµηση των ανθοκοµικών φυτών. Παράγοντες ανάπτυξης ανθοκοµικών φυτών (γενετική βελτίωση, φυσιολογία, συνθήκες περιβάλλοντος). Αναπαραγωγή των ανθοκοµικών φυτών(σπόροι, µοσχεύµατα, παραφυάδες, βολβοί κλπ). Καλλιεργητικές φροντίδες (προετοιµασία εδάφους, φύτευση, υποστρώµατα, λίπανση, ρύθµιση φωτισµού και υγρασίας στο θερµοκήπιο, φυτοπροστασία, υποστύλωση, κλάδεµα ). Προβλήµατα και προοπτικές της Ελληνικής Ανθοκοµίας. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Υποστρώµατα (παρασκευή εδαφικών µειγµάτων και µειγµάτων υποστρωµάτων). Εφαρµογή των κυριότερων µεθόδων πολλαπλασιασµού. Πολλαπλασιασµός µε σπόρο (σπορά σε κιβώτια, σε δίσκους σποράς, σε επαναχρησιµοποιούµενα ατοµικά γλαστρίδια, σε γλαστρίδια µιας χρήσεως σε πλαστικά σακουλάκια, σε εδαφοτεµάχια, ανάπτυξης σπορόφυτων). Κοπή και προετοιµασία µοσχευµάτων για τοποθέτηση στην υδρονέφωση για ριζοβολία (µοσχεύµατα βλαστών ή κλάδων, µοσχεύµατα φύλλων, «φύλλου-οφθαλµού»). Εφαρµογή ορµονικών σκευασµάτων. Πολλαπλασιασµός µε παραφυάδες. Πολλαπλασιασµός µε καταβολάδες (υπόγειες και εναέριες). Πολλαπλασιασµός µε υπόγεια βλαστικά όργανα (µε βολβούς, µε corms, µε ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 11

12 κονδύλους, µε κονδυλώδεις ρίζες, µε ριζώµατα). Εµβολιασµοί (εγκεντρισµός, ενοφθαλµισµός, εµβολιασµός µε προσέγγιση). Μεταφύτευση φυταρίων. Καλλιεργητικές φροντίδες ( άρδευση, λίπανση, ρύθµιση φωτισµού και υγρασίας στο θερµοκήπιο, φυτοπροστασία, υποστύλωση, κλάδεµα). Τίτλος µαθήµατος: Οργάνωση και ιοίκηση Γεωργικών Επιχειρήσεων Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Η δοµή και λειτουργία των αγροτικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, η λήψη αποφάσεων για το µάνατζµεντ των αγροτικών επιχειρήσεων, η συλλογή και οργάνωση πληροφοριών για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων, η απόσβεση και αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων, ο ισολογισµός και η ανάλυση του, το εισόδηµα και η ανάλυση του, η διαχείριση του επιχειρηµατικού κινδύνου και της αβεβαιότητας, η ανάλυση επενδύσεων, ο προϋπολογισµός των κλάδων αγροτικής παραγωγής, ο µερικός προϋπολογισµός, ο πλήρης γεωργικός προϋπολογισµός, ο προϋπολογισµός των ταµειακών ροών, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού. Ασκήσεις πράξεις στην θεωρία. Τίτλος µαθήµατος: Γενική Εντοµολογία Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Εισαγωγή στο Φύλο Αρθρόποδα. Μελέτη των τάξεων που ανήκουν στα Αρθρόποδα. Μελέτη του σωµατικού περιβλήµατος των εντόµων, δερµικές εκφύσεις του εξωσκελετού. Μορφολογικά χαρακτηριστικά εντόµων. Βιολογικός κύκλος, ανάπτυξη, εξάπλωση και διάρκεια ζωής των εντόµων. Πεπτικό σύστηµα: Μέρη και όργανα, αδένες, µηχανισµός και φυσιολογία πέψεως, θρέψης και µεταβολισµός. Κυκλοφορικό σύστηµα: αιµολέµφος, νωτιαίο αγγείο, λειτουργία της κυκλοφορίας της αιµολέµφου. Απεκκριτικό σύστηµα: σωλήνες Malpighi, νεφροκύτες, λιπώδες στρώµα, χειλικοί αδένες. Αναπνευστικό σύστηµα: τραχείες, αναπνευστικά τρήµατα, µηχανισµός και φυσιολογία της αναπνευστικής λειτουργίας. Νευρικό σύστηµα: νευρικό κύτταρο, είδη κυττάρων, γάγγλια, νεύρα, δράση οργανοφωσφορικών εντοµοκτόνων και νευρικό σύστηµα. Οργάνωση Ν.Σ. (Εγκέφαλος, Γναθεγκέφαλος, Κοιλιακή γαγγλιακή άλυσος και υποδιαιρέσεις τους). Σύνθετοι και απλοί οφθαλµοί, τρόπος οράσεως. Μυϊκό σύστηµα: µηχανισµός πτήσεως και µύες. Αναπαραγωγικό σύστηµα: εγγενής αναπαραγωγή, άρρενα και θήλεα αναπαραγωγικά όργανα, σύζευξη, ωά, γονιµοποίηση, εµβρυακή ανάπτυξη. Μεταµόρφωση των εντόµων: ατελείς µορφές, προσδιορισµός προνυµφών ολοµεταβόλων εντόµων. Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, αναπαραγωγή και ανάπτυξη ακάρεων. Ταξινόµηση και µελέτη των κυριότερων οικογενειών. Μορφολογία νηµατωδών, ταξινόµηση νηµατωδών, τρόποι µετάδοσης, συµπτώµατα, µελέτη των κυριότερων νηµατωδών που αποτελούν σηµαντικό πρόβληµα στην γεωργία. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Θέση εντόµων στο φύλο Αρθρόποδα, φυλογενετική προέλευση των εντόµων, αναφορά των κυριότερων τάξεων και των µορφολογικών τους χαρακτηριστικών. Οντογενετική κατάταξη των εντόµων. Μελέτη της κεφαλής των εντόµων και των εξαρτηµάτων που φέρει: οφθαλµοί, κεραίες, στοµατικά εξαρτήµατα, τύποι στοµατικών µορίων. Μελέτη θώρακα και εξαρτηµάτων: τύποι ποδιών, είδη πτερύγων. Μελέτη κοιλίας: εξαρτήµατα αναπαραγωγής, κέρκοι κ.ά. 12 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ

13 Μελέτη των προνυµφών στα ολοµετάβολα έντοµα, µορφολογικά χαρακτηριστικά: κεφαλή, θωρακικά πόδια, ψευδοπόδια. Αναγνώριση προνυµφών των κυριότερων τάξεων. Περιγραφή, βιολογία, ηθολογία και συµπτωµατολογία των εντόµων οικονοµικής σηµασίας που ανήκουν στις τάξεις Θυσανόπτερα, Λεπιδόπτερα, Κολεόπτερα, Υµενόπτερα, ίπτερα, Ορθόπτερα και Ηµίπτερα. Τίτλος µαθήµατος: Αρδεύσεις - Στραγγίσεις Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Ανάλυση των νόµων και των συνθηκών που διέπουν την κίνηση του νερού σε οµοιογενή ή διαστρωµένα κορεσµένα ή ακόρεστα εδάφη. ιερευνάτε το φαινόµενο της διηθήσεως. Αναλύεται Υπολογισµός της ωφέλιµης εδαφικής υγρασίας. Κατανάλωση νερού από τις καλλιέργειες. Ανάλυση και υπολογισµός του φαινοµένου της εξατµισοδιαπνοής, καθώς και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Αναλύεται ο τρόπος υπολογισµού των αναγκών σε αρδευτικό νερό των καλλιεργειών. Περιγραφή και ανάλυση των µεθόδων άρδευσης (επιφανειακές µορφές καταιονισµός στάγδην άρδευση ). Προέλευση και τρόπος µέτρησης αρδευτικού νερού. Σχεδίαση και λειτουργία αρδευτικών δικτύων µεταφοράς και εφαρµογής. Υπολογισµός δικτύων στραγγίσεως. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Εισαγωγικές έννοιες, έδαφος εδαφικό νερό. Κίνηση νερού στο έδαφος νόµος Darsy. Κορεσµένη ροή σε οµοιογενές και µε στρώσεις έδαφος. Ακόρεστη ροή σε οµοιογενές και µε στρώσεις έδαφος. Υπολογισµός, εδαφικής, διαθέσιµης και ωφέλιµης υγρασίας. Εξατµισοδιαπνοή και παράγοντες που την επηρεάζουν. Ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό αρδεύσεως Έκπλυση αλάτων. Βάθος ιάρκεια Εύρος άρδευσης. Επιφανειακές µέθοδοι άρδευσης Άρδευση µε καταιονισµό. Στάγδην άρδευση Αρδευτικά Στραγγιστικά δίκτυα. Υποστράγγιση του εδάφους. Τίτλος µαθήµατος: Ειδική Λαχανοκοµία Ι Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Καταγωγή, βοτανική ταξινόµηση, περιγραφή, εδαφοκλιµατικές απαιτήσεις, πολλαπλασιασµός, γενετική βελτίωση, ποικιλίες, καλλιεργητική τεχνική, ασθένειες, συγκοµιδή, αποθήκευση και τυποποίηση των παρακάτω φυτών υπό κάλυψη: Αγγούρι, Τοµάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Μαρούλι. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Εγκατάσταση φυτείας (εργασίες προετοιµασίας του εδάφους οριστικής εγκατάστασης, παραγωγή σποροφύτων, ειδικές περιποιήσεις, µεταφύτευση, ή απ' ευθείας σπορά), καλλιεργητικές φροντίδες (π.χ. άρδευση, λίπανση, κλάδευµα, στήριξη, καρπόδεση, ψεκασµοί, κ.τ.λ.), συγκοµιδή - µετασυλλεκτικές φροντίδες. Τίτλος µαθήµατος: Φυτά Εσωτερικών Χώρων & Κηποτεχνίας Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Περιγραφή (ταξινόµηση µορφολογία - τόπος καταγωγής - ποικιλίες), παραγωγή, τεχνική καλλιέργειας, φυτοπροστασία (εχθροί και ασθένειες), και χρήσεις των κυριοτέρων καλλωπιστικών φυτών εξωτερικών χώρων. Ταξινόµηση, περιγραφή, τεχνική καλλιέργειας και χρήσεις των κυριοτέρων φυτών εσωτερικού χώρου. Στοιχεία διακοσµητικής εσωτερικών χώρων ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 13

14 Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Σε κάθε ενότητα φυτών (ετήσια καλοκαιριού και άνοιξης, βολβώδη-κονδυλώδη-ριζωµατώδη, αναρριχώµενα, αειθαλή δένδρα και θάµνοι, φυλλοβόλα δένδρα και θάµνοι, φυτά εσωτερικού χώρου) θα πρέπει να γίνεται παρουσίαση των φυτών ( ολόκληρου του φυτού, των φύλλων, του άνθους, του καρπού και άλλων χαρακτηριστικών τµηµάτων του) που καλλιεργούνται στους χώρους του ΤΕΙ ή µε επισκέψεις σε φυτώρια και κήπους της περιοχής ή και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις µε δείγµατα και φωτογραφίες µε σκοπό την εξοικείωση του φοιτητή µε το φυτό και την εύκολη αναγνώρισή του σε οποιοδήποτε στάδιο ανάπτυξης και αν βρίσκεται. Παράλληλα θα πρέπει να γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στον τρόπο που χρησιµοποιούνται στην κηποτεχνία ή στην διακόσµηση των εσωτρικών χώρων (όσον αφορά τα φυτά εσωτερικών χώρων) µε διάφορα παραδείγµατα και µε ασκήσεις κηποτεχνίας. Τίτλος µαθήµατος: Αξιοποίηση Εδαφών Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Η παραγωγικότητα του εδάφους κατά τη γεωργική χρήση σαν συνισταµένη των παραγόντων του εδαφολογικού συστήµατος. Χαρακτηριστικά εδάφους κλίµατος που διαµορφώνουν την παραγωγικότητα. Αξιολόγηση των προηγούµενων χαρακτηριστικών και επισήµανση των αναγκών για βελτίωση. Βαθµοί βελτίωσης και αύξηση της παραγωγικότητας του εδάφους. Χαρακτηριστικά και διάγνωση της κακής στράγγισης. Ανάγκες στράγγισης. ιάβρωση των εδαφών. Βελτίωση παθογενών εδαφών (αλατούχα αλκαλιωµένα όξινα εδάφη, τεχνική υπολογισµοί). Ποιότητα νερών άρδευσης και παραγωγικότητα. Ασκήσεις πράξεις στην θεωρία. Τίτλος µαθήµατος: Ειδική Λαχανοκοµία ΙΙ Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Καταγωγή, βοτανική ταξινόµηση, περιγραφή, εδαφοκλιµατικές απαιτήσεις, πολλαπλασιασµός, γενετική βελτίωση, ποικιλίες, καλλιεργητική τεχνική, ασθένειες, συγκοµιδή, και τυποποίηση των παρακάτω φυτών υπό κάλυψη: Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθι, Φασολάκι, Φράουλα, Λοιπά είδη (Μανιτάρια Μπανάνα κλπ.). Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Εγκατάσταση φυτείας (εργασίες προετοιµασίας του εδάφους οριστικής εγκατάστασης, παραγωγή σποροφύτων, ειδικές περιποιήσεις, µεταφύτευση, ή απ' ευθείας σπορά), καλλιεργητικές φροντίδες (π.χ. άρδευση, λίπανση, κλάδευµα, στήριξη, καρπόδεση, ψεκασµοί, κ.τ.λ.), συγκοµιδή - µετασυλλεκτικές φροντίδες. Τίτλος µαθήµατος: Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Χηµική καταπολέµηση εντόµων (εντοµοκτόνα φυτικής προέλευσης, οργανικά-συνθετικά- εντοµοκτόνα). Εντοµοκτόνα µε νέο τρόπο δράσης. Έλαια (τοξικολογικά στοιχεία, φυτοτοξικότητα, τρόπος δράσης, χρήσεις, πλεονεκτήµατα-µειονεκτήµατα). Ουσίες που επηρεάζουν τη συµπεριφορά των εντόµων (ελκυστικές, απωθητικές). Φεροµόνες εντόµων, τύποι-διάταξη (εντοµο)παγίδων. Ανθεκτικότητα εντόµων στα εντοµοκτόνα (τύποι, σηµασία, διαχείριση). Βιολογικές ιδιότητες µυκητοκτόνων-βακτηριοκτόνων ουσιών. Μυκητοκτόνα (ανόργανα, οργανικά µη εξειδικευµένης δράσης, οργανικά εξειδικευµένης δράσης). Νέες οµάδες µυκητοκτόνων ουσιών. Ανθεκτικότητα µυκήτων σε µυκητοκτόνα και διαχείριση αυτής. Νηµατωδωκτόνα. Ακαρεοκτόνα. Ζιζανιοκτόνα (οργανικά, ανόργανα). Τρόπος δράσης, συµπεριφορά στο έδαφος, υπολειµµατικότητα, χρήσεις. Βιολογικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ωφέλιµοι 14 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ

15 µύκητες-βακτήρια), µικροβιακά εντοµοκτόνα, Bacillus thuringiensis. ιαγονιδιακά φυτά, διαχείριση αποφυγής ανθεκτικότητας στις Bt καλλιέργειες, άλλες εφαρµογές βιοτεχνολογίας στην αντιµετώπιση επιβλαβών εντόµων. Φυτορρυθµιστικές ουσίες (φυσικές-χηµικές) και χρήση αυτών. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Τυποποίηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠ). Προσθετικές-βελτιωτικές ουσίες. Είδη σκευασµάτων. Τυποποίηση βιολογικών παραγόντων (µύκητες, βακτήρια, ιοί, νηµατώδεις), τρόποι εφαρµογής, µελλοντικές προοπτικές. Έλεγχος των ΦΠ. Εφαρµογή ΦΠ, στόχοι εφαρµογής, τεχνολογία ψεκαστικών σταγονιδίων (διασπορά, κατανοµή κλπ). Μηχανήµατα-µέθοδοι εφαρµογής ΦΠ-κατηγορίες ψεκαστήρων. Επεµβάσεις σε καλλιέργειες υπό κάλυψη. Μέθοδοι εφαρµογής και εξοπλισµός εφαρµογής ΦΠ σε καλλιέργειες υπό κάλυψη. Χορήγηση ΦΠ µε το νερό της άρδευσης. Απολύµανση του εδάφους µε φυσικές και χηµικές µεθόδους. Εφαρµογή ζιζανιοκτόνων (µέσα, εκλεκτικότητα). Ρύθµιση µηχανηµάτων ψεκασµού. Επιλογή ΦΠ σε σχέση µε τους ωφέλιµους οργανισµούς. Ασφαλής χρήση και διακίνηση των ΦΠ. Τοξικότητα, φυτοτοξικότητα ΦΠ. Ανεκτά όρια υπολειµµάτων. ΦΠ-Επιπτώσεις στο περιβάλλον (ρύπανση υπόγειων, επιφανειακών νερών, εδάφους). Τίτλος µαθήµατος: Εφαρµοσµένη Φυσιολογία Φυτών Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Η κατανόηση των διαδικασιών ανάπτυξης και διαφοροποίησης των φυτών και η εµβάθυνση σε θέµατα της φυσιολογίας τους που έχουν στόχο την ανάπτυξη πρακτικών εφαρµογών στη γεωργία Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Εισαγωγή στη χρήση χρωµατογραφικών µεθόδων για την αποµόνωση φυσιολογικών ουσιών. Ποσοτικοποίηση ολικών χλωροφυλλών α) µε οµογενοποίηση φύλλων (in vitro µέθοδος) και β) µε τη χρήση φορητού χλωροφυλλοµέτρου (in vivo µέθοδος). Κατασκευή πρότυπης καµπύλης µέτρησης της χλωροφύλλης. Εκτίµηση της περιεκτικότητας της χλωροφύλλης σε καλλιέργεια (in vivo µέθοδος). Κατασκευή πρότυπης καµπύλης µέτρησης πρωτεΐνης µε τη µέθοδο Bradford. Ποσοτικοποίηση της ολικής διαλυτής πρωτεΐνης σε δείγµα φύλλων. In vivo µέτρηση φυσιολογικών παραµέτρων των φυτών (φωτοσύνθεση, διαπνοή, στοµατική αγωγιµότητα) µε τη χρήση φορητού οργάνου. Τίτλος µαθήµατος: ρεπτά Άνθη Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Ανάπτυξη της Ελληνικής Ανθοκοµίας. Προβλήµατα προοπτικές. Στοιχεία καλλιέργειας (ταξινόµηση, περιγραφή, εγκατάσταση, καλλιεργητικές απαιτήσεις, πολλαπλασιασµός) των κυριότερων δρεπτών ανθέων θερµοκηπίων και υπαίθρου (τριανταφυλλιά, γαριφαλιά, ζέρµπερα, γλαδιόλας, λίλιο, τουλίπα, χρυσάνθεµο, ορχιδέες, κλπ.) Μετασυλλεκτικοί χειρισµοί τυποποίηση. Εµπορία ρεπτών ανθέων. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Περιγραφή µορφολογικών χαρακτηριστικών βολβών, κονδύλων, ριζωµάτων. Ανάλυση παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη και παραγωγή τουλίπας, κυκλάµινου, γλαδιόλας και ντάλιας. Καλλιεργητικές φροντίδες, κλιµατολογικές και εδαφολογικές απαιτήσεις φυτών για δρεπτά άνθη (χρυσάνθεµο, τριανταφυλλιά, γαρυφαλλιά, ζέρµπερα). Κλάδεµα, κορφολόγηµα, πολλαπλασιασµός µε µοσχεύµατα τριανταφυλλιάς και γαρυφαλλιάς. Εφαρµογή διαλυµάτων συντήρησης δρεπτών ανθέων. Επίσκεψη σε θερµοκήπια παραγωγής δρεπτών ανθέων της περιοχής και συζήτηση µε τους παραγωγούς. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 15

16 Τίτλος µαθήµατος: Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Εισαγωγή στο µάρκετινγκ, αγορά αγροτικών προϊόντων, πληροφόρηση & έρευνα αγοράς αγροτικών προϊόντων, η συµπεριφορά καταναλωτή, τα αγροτικά προϊόντα τυποποίηση - συσκευασία & ταυτοποίηση αγροτικών προϊόντων, τιµολόγηση αγροτικών προϊόντων. προώθηση αγροτικών προϊόντων, διανοµή αγροτικών προϊόντων, συνεταιριστική εµπορία αγροτικών προϊόντων Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Ασκήσεις περιπτώσεων εφαρµογής. Μελέτη ειδικών Τίτλος µαθήµατος: Φυλλοδιαγνωστική Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Γενικά για τη σύσταση των φυτικών ιστών, την αφοµοίωση των θρεπτικών στοιχείων, καθώς και στοιχεία για το σύστηµα έδαφος φυτό. Απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία (Μακροστοιχεία ιχνοστοιχεία). Τροφοπενίες και τοξικότητες των θρεπτικών στοιχείων. Παράγοντες που επηρεάζουν την αφοµοιωσιµότητα των θρεπτικών στοιχείων. Στοιχεία για την ανάλυση φυτικών ιστών φυλλοδιαγνωστική. Πορεία της χηµικής ανάλυσης των φυτών. Εφαρµογή της φυλλοδιαγνωστικής στις καλλιέργειες Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Αρχές και τρόποι δειγµατοληψίας. ειγµατοληψία φυτικών ιστών. Προπαρασκευή του δείγµατος. Χηµική ανάλυση φυτικών ιστών (φασµατοφωτοµετρία, φλογοφωτοµετρία, ατοµική απορρόφηση, χρήση εκλεκτικών ηλεκτροδίων για προσδιορισµό ιόντων κ.λ.π). Συµπτωµατολογία τροφοπενιών και τοξικοτήτων στα καλλιεργούµενα φυτά. Τίτλος µαθήµατος: Κηποτεχνία - Αρχιτεκτονική Τοπίου Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Βασικές εισαγωγικές έννοιες και ορισµοί. Ιστορική ανασκόπηση εξέλιξη της Κηποτεχνίας Αρχιτεκτονικής Τοπίου στην Ελλάδα και στο διεθνή χώρο. Σύγχρονες τάσεις σχεδιασµού υπαίθριων χώρων. Οργάνωση και σχεδιασµός υπαίθριων χώρων. Μεθοδολογία σχεδιασµού. Επιλογή, χρήση και χειρισµός του φυτικού υλικού. Θεµατικοί κήποι. Χρήση φυσικών και τεχνητών υλικών κηποτεχνικές κατασκευές. Εγκατάσταση των φυτών στον κήπο. (Χωµατουργικά, χάραξη του σχεδίου στο έδαφος, φύτευση στήριξη φυτών κ.α.). ιαχείριση κήπων και πάρκων. Σύνταξη κηποτεχνικής µελέτης. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Η έννοια της κλίµακας και εφαρµογές της. Χαρτογράφηση περιοχής και αποτύπωση αυτής σε κλίµακα. Μεθοδολογία ανάλυσης του χαρακτήρα κάθε περιοχής. Σχεδιασµός αρχικού σχεδίου, καθορισµός και ανάλυση των χώρων χρήσης. Στοιχεία και αρχές σχεδιασµού. Εφαρµογή φυτικού υλικού ή σκληρών υλικών σε συγκεκριµένους χώρους διαφορετικών αναγκών. Παρουσίαση και ανάλυση µελετών γνωστών αρχιτεκτόνων τοπίου. Σχεδιασµός κήπων στον υπολογιστή µε την χρήση του προγράµµατος 3D Landscape. ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου κτιρίων και αποτύπωση αυτού σε τοπογραφικό. 16 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ

17 Τίτλος µαθήµατος: Υδροπονικές Καλλιέργειες Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Είδη καλλιεργειών εκτός εδάφους. Πλεονεκτήµατα - µειονεκτήµατα. Υλικά υποστρωµάτων καλλιέργειας. Συστήµατα καλλιεργειών εκτός εδάφους. Εξοικείωση µε την έννοια της υδροπονίας. Εξοπλισµός υδροπονικής εγκατάστασης, εγκατάσταση φυτών στα υδροπονικά συστήµατα, άρδευση και θρέψη υδροπονικών καλλιεργειών. Υδροπονικές καλλιέργειες για τα κυριότερα λαχανοκοµικά και ανθοκοµικά φυτά. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Κατάρτιση σύνθεσης θρεπτικού διαλύµατος για καλλιέργειες κηπευτικών και ανθοκοµικών ειδών. Ανάλυση και προετοιµασία των επιµέρους συστηµάτων της υδροπονικής εγκατάστασης (σύστηµα παρασκευής, παροχής θρεπτικού διαλύµατος, υποδοχείς φυτών και υποστρωµάτων κ.λπ.) για την εγκατάσταση των φυτών. Εξοικείωση µε τα υποστρώµατα ανάπτυξης υδροπονικών καλλιεργειών. Εξοικείωση µε τα υδατοδιαλυτά λιπάσµατα και Παρασκευή θρεπτικού διαλύµατος για την άρδευση υδροπονικής καλλιέργειας. Εγκατάσταση υδροπονικής καλλιέργειας (κηπευτικών ή ανθοκοµικών ειδών) σε διάφορα υποστρώµατα. Έλεγχος του θρεπτικού διαλύµατος και ανάπτυξη υδροπονικής καλλιέργειας. Τίτλος µαθήµατος: Φυτοπροστασία Ανθοκηπευτικών Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Περιγραφή των σηµαντικότερων ζωικών εχθρών (έντοµα, ακάρεα, φυτοπαρασιτικοί νηµατώδεις), ασθενειών (µυκητολογικών, βακτηριολογικών, ιολογικών, φυτοπλασµάτων), ζιζανίων, φανερόγαµων παρασίτων, µη παρασιτικών ασθενειών των ανθοκηπευτικών καλλιεργειών. Βιολογία, επιδηµιολογία, συνθήκες ανάπτυξης των φυτοπαρασίτων. Τρόποι αντιµετώπισης των παρασίτων µε χηµικά µέσα, βιολογικά µέσα (ωφέλιµους οργανισµούς) και ιδιαίτερη έµφαση στην ολοκληρωµένη καταπολέµηση. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Περιγραφή των σηµαντικότερων συµπτωµάτων που εκδηλώνουν τα παθογόνα των ανθοκηπευτικών. Αξιολόγηση, διαφορική διάγνωση, ταυτοποίηση των πιθανών αιτίων της προσβολής. Μικροσκοπική παρατήρηση των παθογόνων αιτίων, στερεοσκοπική παρατήρηση των ζωικών εχθρών. Γνώση της µορφολογίας, των διακριτικών χαρακτηριστικών που τα διαφοροποιούν και επιτρέπουν τη διάγνωσή τους. Τίτλος µαθήµατος: Βελτίωση Φυτών Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Συστήµατα αναπαραγωγής των φυτών. Γενετική παραλλάκτικότητα, οµοµεικτική κατάπτωση, ετέρωση. Ποσοτική κληρονοµικότητα. Επιλογή για αυτογονιµοποιούµενα και σταυρογονιµοποιούµενα φυτά. Συστήµατα παραγωγής υβριδίων. Βελτίωση µε µεταλλάξεις, βελτίωση για αντοχή στις ασθένειες, υβριδισµός µεταξύ ειδών. Η βιοτεχνολογία στη βελτίωση των ειδών. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Προετοιµασία για εγκατάσταση πειραµατικού αγρού. Ανάλυση παραλλάκτικότητας. Τυχαιοποίηση, σχέδιο χωρίς οµάδες, σχέδιο τυχαιοποιηµένων πλήρων οµάδων, λατινικό τετράγωνο. Τεχνικές διασταυρώσεων. Χρησιµοποίηση της πολυπλοειδίας στη βελτίωση των φυτών. Χρησιµοποίηση της ιστοκαλλιέργειας στη βελτίωση των φυτών Τίτλος µαθήµατος: Θρέψη Φυτών ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 17

18 Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Γενικές αρχές για τη θρέψη των φυτών. Μεταφορά των ιόντων µέσα στο φυτό. Επίδραση ενδογενών και εξωγενών παραγόντων στη θρέψη των φυτών. Η διεργασίες µεταφοράς σε ολόκληρο το φυτικό σώµα. Η απόδοση των φυτών σε συνάρτηση προς τη συγκέντρωση των θρεπτικών στοιχείων. Ειδική επίδραση θρεπτικών στοιχείων στις λειτουργίες των φυτών (άζωτο, φώσφορος, θείο, κάλιο, ασβέστιο, µαγνήσιο, ιχνοστοιχεία). Ανόργανα στοιχεία µε επωφελή ή βλαπτική δράση στις λειτουργίες των φυτών (Si, Na, Co, Al, βαρέα µέταλλα, κ.λ.π.). Αντίδραση των φυτών στην αλατότητα. Φυσιολογία προσαρµογής σε αλατούχο περιβάλλον. Ασκήσεις πράξεις στην θεωρία. Τίτλος µαθήµατος: Πρότυπα ιασφάλισης Ποιότητας Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Εισαγωγή στην ολική ποιότητα, ποιότητα και παραγωγικότητα, περιβάλλον και ποιότητα, έλεγχος ποιότητας. ιασφάλιση ποιότητας. Από την διασφάλιση ποιότητας στην ολική ποιότητα, µοντέλα ολικής ποιότητας, ορισµός του ISO Τα πρότυπα σε λεπτοµέρειες. Ασκήσεις πράξεις στην θεωρία. Τίτλος µαθήµατος: Σεµινάριο Τελειόφοιτων Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Η συγγραφή εργασιών από τους σπουδαστές και παρουσίασή τους, καθώς και παρουσίαση επιλεγµένων θεµάτων από το προσωπικό της σχολής και από επισκέπτες ειδικούς, πάνω στις πρόσφατες προόδους της γεωπονικής επιστήµης και της τεχνολογίας των θερµοκηπιακών καλλιεργειών. Συζήτηση επί των παρουσιαζοµένων εργασιών. Αναφορές και αναζητήσεις. Στα επιλεγµένα θέµατα συµπεριλαµβάνονται και εκείνα που αφορούν τις Αρχές της Τεχνολογικής Έρευνας. Τίτλος µαθήµατος: Αρχές Βιολογικής Γεωργίας Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Μορφές και ρεύµατα στη γεωργία. Βασικές αρχές της Βιολογικής Γεωργίας και η επίδρασή της στο οικοσύστηµα. οµή και δραστηριότητες διεθνών οργανώσεων και επιτροπών. Ανάλυση Κοινοτικής νοµοθεσίας για την Βιολογική Γεωργία. Οργάνωση και λειτουργία φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. ιαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Ποιοτικά χαρακτηριστικά προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Εφαρµογή της βιολογικής γεωργίας στην καλλιέργεια των οπωροκηπευτικών και φυτών µεγάλης καλλιέργειας. Οργάνωση βιοκαλλιεργητών. Συσκευασία, προβολή και προώθηση προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Γεωργικά οικοσυστήµατα. ιαχείριση εδαφών στη Βιολογική Γεωργία. Γονιµότητα εδαφών. Βασικές επιλογές της Βιολογικής Γεωργίας (χλωρή λίπανση, αµειψισπορά, ενδιάµεση καλλιέργεια, συγκαλλιέργεια, εδαφοκάλυψη). Κοµποστοποίηση. Μέθοδοι κοµποστοποίησης. Βιολογικά λιπάσµατα (οργανικά και ανόργανα - περιγραφή, χρήση, ιδιότητες). Μηχανισµοί άµυνας φυτών. Καταπολέµηση εχθρών και ασθενειών µε βιολογικά µέσα. Βιολογικά φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα. Τίτλος µαθήµατος: Ανανεώσιµες και Εναλλακτικές µορφές ενέργειας στα Θερµοκήπια Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Η ενεργειακή πολιτική στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στη Ελλάδα. Ενεργειακές πηγές και µετατροπές ενέργειας. 18 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ

19 Ηλιακή ενέργεια µε έµφαση στα συστήµατα συλλογής και µετατροπής της ηλιακής ενέργειας (θερµικοί συλλέκτες, φωτοβολταϊκά και υβριδικά φωτοβολταϊκά συστήµατα). Αιολική ενέργεια µε έµφαση στην χρήση αιολικών µηχανών και µικρών ανεµογεννητριών. Γεωθερµική ενέργεια. Βιοµάζα και τρόποι καλλιέργειας ενεργειακών φυτών. Ανάπτυξη Συστηµάτων Υπέρυθρης ακτινοβολίας ως εναλλακτικός τρόπος θέρµανσης των θερµοκηπιακών µονάδων. Βασικές αρχές Μετάδοσης της θερµότητας που χρησιµεύουν στην εφαρµογή των ανανεώσιµων και εναλλακτικών µορφών ενέργειας στις θερµοκηπιακές µονάδες. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Μετρήσεις και υπολογισµοί ηλιακής ακτινοβολίας- απορρόφηση ηλιακής ακτινοβολίας από επιφάνειες υλικών. Παρουσίαση ηλιακών ενεργειακών συστηµάτων. Μετρήσεις και υπολογισµοί της απόδοσης ηλιακών (θερµικών) συλλεκτών για την µετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε θερµική. Μετρήσεις και υπολογισµοί της απόδοσης φωτοβολταικών συστηµάτων (PV) και υβριδικών φωτοβολταικών συστηµάτων (PVΤ) για την µετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε θερµική και ηλεκτρική ενέργεια. Μετρήσεις και υπολογισµοί ταχύτητας ανέµου, είδη και βασικά χαρακτηριστικά µεγέθη αιολικών µηχανών και µικρών ανεµογεννητριών. Μετρήσεις και υπολογισµοί της απόδοσης των Υβριδικών συστηµάτων Ανέµου/ Φωτοβολταικών Στοιχείων (PV) για την µετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρική ενέργεια. Παρουσίαση πειραµατικών τεχνολογιών για ενεργειακή µετατροπή της βιοµάζας Τίτλος µαθήµατος: Αστικό και Περιαστικό Πράσινο Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Αναψυχική, αισθητική, προστατευτική λειτουργία του αστικού και περιαστικού πράσινου. Χρήση των περιοχών αυτών. Πάρκα. Κήποι. εντροστοιχίες. Οικολογικές ιδιαιτερότητες µιας πόλης. Επίδραση των δένδρων και γενικότερα του αστικού πράσινου στην πόλη. Επιλογή κατάλληλων ειδών µε οικολογικά, λειτουργικά και οπτικο-αισθητικά κριτήρια. Μέτρα βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των δένδρων της πόλης. Οπτική βελτίωση αισθητικών και λοιπών υποβαθµισµένων δασών και δασικών οικοσυστηµάτων. Παρόδια βλάστηση. Χειρισµός της βλάστησης, ίδρυση και επανίδρυσή της. Φυτεύσεις στα δοµηµένα και φυσικά περιβάλλοντα. Κατάλληλα εργαλεία και µηχανήµατα. Προµήθεια φυτευτικού υλικού. Σχεδιασµός αισθητικών αναδασώσεων. Ανθρώπινες επεµβάσεις και ανεπανόρθωτα οικολογικά αποτελέσµατα. Αποκατάσταση διαταραγµένων περιοχών. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Εργαστηριακές ασκήσεις και σύνθεση και παρουσίαση θέµατος συγκεκριµένων περιοχών (case studies) κατά άτοµο ή οµάδα σπουδαστών. Σκοπός των ασκήσεων πράξεις είναι η απόκτηση ικανοτήτων από τους σπουδαστές της µελέτης ενός συγκεκριµένου θέµατος µε επισκέψεις και συγκέντρωση στοιχείων και µετά από ανάλυση να προχωρήσουν σε σύνθεση πρότασης διαχείρισης. Τίτλος µαθήµατος: Μετασυλλεκτικοί Χειρισµοί-Τυποποίηση Ανθοκηπευτικών Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Εισαγωγή. οµή & σύνθεση των ανθοκηπευτικών προϊόντων. Ωριµότητα ανθοκηπευτικών προϊόντων. Κριτήρια συλλεκτικής ωριµότητας. Ποιότητα. Μετασυλλεκτική φυσιολογία & βιοχηµεία. Φυσιολογική δράση αιθυλενίου. Μέθοδοι µετασυλλεκτικής µεταχείρισης. Απώλεια νωπών προϊόντων σε νερό. Τραυµατισµοί από χαµηλές θερµοκρασίες. Μέθοδοι συντήρησης νωπών προϊόντων: Ψυκτικοί θάλαµοι- θάλαµοι ελεγχόµενων ατµοσφαιρών- τροποποιηµένες ατµόσφαιρες. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 19

20 Μεταφορά κηπευτικών & ανθέων. Μετασυλλεκτικές ασθένειες. Έννοια και περιεχόµενο της τυποποίησης. Αναγκαιότητα και πλεονεκτήµατα της τυποποίησης αγροτικών προϊόντων. Προετοιµασία νωπών προϊόντων για την αγορά. Καθαρισµός, διαλογή και κατάταξη σε κατηγορίες µεγεθών. Εφαρµογή επικαλυπτικών στρωµάτων. Συσκευασία για τη µεταφορά. Συσκευασία για την αγορά. Υλικά συσκευασίας. Τυποποίηση και ποιοτικός έλεγχος. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Συγκοµιδή- κριτήρια ποιότητας. Μετρήσεις ποιοτικών χαρακτηριστικών των νωπών προϊόντων (σχήµα, µέγεθος, χρώµα, συνεκτικότητα, οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, οξέα, σάκχαρα, διαλυτά στερεά, θρεπτικά στοιχεία). Μετρήσεις των φυσιολογικών παραµέτρων των νωπών προϊόντων (αναπνοή, διαπνοή, αιθυλένιο). Θάλαµοι συντήρησης προϊόντων. Ψυκτικοί θάλαµοι, θάλαµοι ελεγχόµενων ατµοσφαιρών, τροποποιηµένες ατµόσφαιρες. Υλικά συσκευασίας. Τυποποίηση και ποιοτικός έλεγχος νωπών προϊόντων. Τίτλος µαθήµατος: Αγροτεχνοοικονοµικές Μελέτες Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Γενικά για τις οικονοµοτεχνικές µελέτες. Μεθοδολογία εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών (γενικά στοιχειά - στοιχειά αγοράς κατά κλάδο - στοιχειά για τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης - τεχνικά στοιχειά - οργάνωση και κόστος λειτουργίας της επένδυσης - κόστος χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης και χρηµατοδότηση της επένδυσης - προοπτικές & βιωσιµότητα της επένδυσης). Αξιολόγηση των επενδύσεων. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Ασκήσεις Πράξης. Σύνταξη µελέτης σε συγκεκριµένη επιχείρηση. Τίτλος µαθήµατος: Βιοτεχνολογία - Ιστοκαλλιέργεια Περίγραµµα Θεωρητικού Μαθήµατος: Εισαγωγή στη Μοριακή Βιολογία: οµή και φυσικοχηµικές ιδιότητες των βιολογικών µακροµορίων. Μηχανισµοί αντιγραφής του DNA. Μηχανισµοί µεταγραφής του DNA σε RNA (Σύνθεση του RNA, πολυµεράση του RNA). Μετάφραση του RNA σε πρωτεΐνη (Πρωτεϊνοσύνθεση και ριβοσώµατα, Γενετικός κώδικας). οµή προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών γονιδίων (µε έµφαση στα γονίδια ευκαρυωτικών οργανισµών). Μηχανισµός γενετικού ανασυνδυασµού. Εισαγωγή στην τεχνολογία του ανασυνδυασµένου DNA: Κλωνοποίηση του DNA, γενετικός µετασχηµατισµός, ένζυµα περιορισµού, αποµόνωση επιθυµητού γονιδίου, αλυσιδωτή αντίδραση της πολυµεράσης (PCR), ηλεκτροφόρηση DNA και RNA, υβριδισµός νουκλεϊκών οξέων (Northern, Southern, Western), γενωµικές και cdna βιβλιοθήκες. Εφαρµογές της Βιοτεχνολογίας στην Γεωργία: ηµιουργία διαγονιακών φυτών. Μεταφορά γονιδίων στα φυτά µέσω του Agrobacterium tumefaciens, άµεση µεταφορά γονιδίων (µε πιστόλι σωµατιδίων, ηλεκτροδιαβίβαση κ.α.). Εφαρµογές γενετικά τροποποιηµένων φυτών, στόχοι και προοπτικές. ιαδικασίες απελευθέρωσης γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών. Χρησιµοποίηση µοριακών δεικτών (RFLP, RAPD, AFLP κ.α.). Τρόποι ανίχνευσης γενετικά τροποποιηµένων φυτών µε τη χρήση της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης (PCR), την πραγµατικού χρόνου PCR, και ELISA. Περίγραµµα εργαστηριακών ασκήσεων: Χρησιµοποίηση µικροπιπετών, αυτόκαυστου και γενικότερη χρήση εργαστηριακών οργάνων και σκευών. Πειραµατική ασφάλεια. Αποµόνωση πλασµιδιακού DNA µε την µέθοδο της αλκαλικής λύσης. Φασµατοφωτοµετρικός προσδιορισµός της ποσότητας DNA. Πέψη πλασµιδιακού και γενωµικού DNA µε ένζυµα περιορισµού. Ηλεκτροφόρηση DNA σε πηκτή αγαρόζης. 20 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Μικτό. Υποχρεωτικό. Όχι

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Μικτό. Υποχρεωτικό. Όχι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 206 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο ιδακτικές µονάδες: 5 Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Α Σκοπός και στόχος µαθήµατος: Το µάθηµα αποσκοπεί να

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΡΙΣΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ...5 ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ...9 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΕΞΑΜΗΝΩΝ... 11 Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟγΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩν ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ A.E. ΑνθΟΚΟΜΙΑ Κηποτεχνία ΑΜπΕΛΟΥργΙΑ Ζωοτεχνία περίβαλλον ΟΙνΟΤΕχνΙΑ τροφίμα Καί ποτα ΕπΑγγΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑρΤΙΣΗ

ΚΑΤΑΛΟγΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩν ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ A.E. ΑνθΟΚΟΜΙΑ Κηποτεχνία ΑΜπΕΛΟΥργΙΑ Ζωοτεχνία περίβαλλον ΟΙνΟΤΕχνΙΑ τροφίμα Καί ποτα ΕπΑγγΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑρΤΙΣΗ 2013 ΚΑΤΑΛΟγΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩν www.stamoulis.gr ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ A.E. ΑνθΟΚΟΜΙΑ Κηποτεχνία ΑΜπΕΛΟΥργΙΑ Ζωοτεχνία περίβαλλον ΟΙνΟΤΕχνΙΑ τροφίμα Καί ποτα ΕπΑγγΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑρΤΙΣΗ Αγαπητοί φίλοι, Οι Εκδόσεις Αθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Οδηγός Σπουδών Οδηγός Σπουδών ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ εμποριασ & ποιοτικου ελεγχου αγροτικων προιοντων 6 αποστολη τει 6 6 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6 7 ΤΟ ΤΜΗΜΑ εμποριασ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΙΟΣ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κανονισμός Σπουδών Τμήματος Φυτικής Παραγωγής Τ.Ε.Ι./Λ...5 Εφαρμογή Προγράμματος - Μεταβατική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ θέσεις 17 κωδ. αρ. γνωστικό πεδίο θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: Ιωάννης Βασιλάκογλου, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής Τ.Ε.Ι./Λ Τηλ:2410-684-559 vasilakoglou@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Σε έναν κόσμο όπου ο καθένας, για να κάνει τις επιλογές του, είναι απαραίτητο να καταφεύγει καθημερινά σε επιστημονικές πληροφορίες, η αναγκαιότητα παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ EΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Εργας. Ελαιοκοµίας και Μετασυλλεκτικής Φυσιολογίας ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝ 2080/05 ( ΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

293 Φαρμακευτικής Πάτρας

293 Φαρμακευτικής Πάτρας 293 Φαρμακευτικής Πάτρας Το Τμήμα Φαρμακευτικής ιδρύθηκε το 1977 και λειτούργησε αρχικά ως Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής. Από το 1983 αποτελεί Τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας μαζί με Τμήμα Ιατρικής.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τµήµα Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, εως ότου εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναµη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ Γενικά Το επίπεδο των διπλωματούχων είναι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Οι απολυτήριοι τίτλοι εισαγωγής είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2η - 2012 LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων τμήματος Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων Το τμήμα έχει εγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα (ΠΔ 109/ΦΕΚ 47 /10-2-89/τ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. /νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καθηγητής Φώτιος Θ. Γραβάνης Τµήµα Φυτικής Παραγωγής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Λάρισας, 41110 Λάρισα. F.T.Gravanis@teilar.gr 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑΣ IV ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑΣ IV ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΚΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑΣ IV ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Δρ. Αναστάσιος Ι. Κώτσιρας Γεωπόνος-Eπίκουρος Καθηγητής ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2014-2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2014-2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2014-2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 2014 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. τέχνη της γεωργίας (τέχνη του καλλιεργείν) με την ευρεία έννοιά της αφορά την καλλιέργεια όλων των ειδών και όλων των κατηγοριών των φυτών,

Πρόλογος. τέχνη της γεωργίας (τέχνη του καλλιεργείν) με την ευρεία έννοιά της αφορά την καλλιέργεια όλων των ειδών και όλων των κατηγοριών των φυτών, www.ziti.gr 5 Πρόλογος τέχνη της γεωργίας (τέχνη του καλλιεργείν) με την ευρεία έννοιά της αφορά την καλλιέργεια όλων των ειδών και όλων των κατηγοριών των φυτών, Η ετήσιων, πολυετών, δενδρωδών, σιτηρών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΜΑΤΑΣ

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΜΑΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΏΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου

Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου LIFE08 INF/GR/000581 Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης με Παράδειγμα το Ελαιόλαδο Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου (Φωτογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικος. Τύπος ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ. Τεχνολογία & επιδοτήσεις αυξάνουν εισόδημα και παραγωγή. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη

Αγροτικος. Τύπος ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ. Τεχνολογία & επιδοτήσεις αυξάνουν εισόδημα και παραγωγή. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη Αγροτικος 16 ΣΕΛΙ ΕΣ Τύπος Πέµπτη 20 Μαρτίου 2014 h ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ #8 Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη Καλλιέργειες Στέβια, η γεωργική επένδυση της επόμενης δεκαετίας»σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας Οδηγός ΕπαγγέλµατοςΤµηµάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΤΕΙ (Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - Έργο του ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Περιεχόμενα: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ... 4 2.1. Αρχές και Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: Αυτόνομη Λειτουργία Πλήρους Ελεγχόμενου Θερμοκηπίου από Φωτοβολταϊκό Σύστημα και Έλεγχος Εσωτερικών Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος καινοτόμων τεχνολογιών

Κατάλογος καινοτόμων τεχνολογιών Agrofood Γεωργική Καλλιέργεια & Βιομηχανία Τροφίμων Κατάλογος καινοτόμων τεχνολογιών Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Με την υποστήριξη του Enterprise Europe Network ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ... 4 Ρομποτικό, μη-επανδρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης

211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης 211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης Σκοπός Τα Τμήματα στόχο έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα ασχοληθούν με τη μελέτη, την παραγωγή, την εγκατάσταση και την επίβλεψη μηχανολογικού εξοπλισμού σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Φυτικής Παραγωγής Εργαστήριο Γεωργίας

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Φυτικής Παραγωγής Εργαστήριο Γεωργίας ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Φυτικής Παραγωγής Εργαστήριο Γεωργίας «ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα