4 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ"

Transcript

1 4 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τίτλος μαθήματος : Κωδικός : 411 «ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» (Υ) Διάρκεια: Κωνσταντίνος Κίττας Καθηγητής Τηλ.: , Τηλεομοιότυπος (FAX): Νικόλαος Κατσούλας, Επίκουρος Καθηγητής Ανάλυση των παραγόντων που λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή των γεωργικών κτιρίων και παρουσίαση των νέων τάσεων στους παραπάνω τομείς. 1) Υπάρχουσα κατάσταση 2) Στοιχεία μετάδοσης θερμότητας Υπολογισμός των απωλειών ενέργειας από γεωργικά κτίρια. 3) Υπολογισμός αναγκών αερισμού και εξοπλισμός αερισμού γεωργικών κατασκευών 4) Υπολογισμός αναγκών θέρμανσης και εξοπλισμός θέρμανσης γεωργικών κατασκευών 5) Υπολογισμός αναγκών ψύξης και εξοπλισμός ψύξης γεωργικών κατασκευών 6) Συστήματα εμπλουτισμού των θερμοκηπίων με CO2 7) Συστήματα άρδευσης θερμοκηπίων και υδροπονικά συστήματα 8) Νέες τάσεις στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό γεωργικών κτιρίων Διαλέξεις Εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου (70%) και εργασία των φοιτητών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (30%)

2 Κωδικός : 412 «ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ» (Υ) Διάρκεια: Μαρία Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη Καθηγήτρια Τηλ.: ,93060 Τηλεομοιότυπος (FAX): Η κατανόηση και εξοικείωση των φοιτητών με το αντικείμενο ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν, να αναλύουν και να χρησιμοποιούν τις μεθόδους εξατμισοδιαπνοής, τις σχέσεις εδάφους-φυτού-νερού για την επίλυση ζητημάτων άρδευσης και την εκπόνηση μελετών σχετικά με τα ατομικά και συλλογικά δίκτυα άρδευσης. Εισαγωγή, Μέθοδοι εξατμισοδιαπνοής, Σχέσεις εδάφουςνερού, Υδατοϊκανότητα-Σημείο Μόνιμης Μάρανσης, Δόσεις άρδευσης, Εύρος-διάρκεια άρδευσης. Διήθηση νερού στο έδαφος, Εξισώσεις. Ατομικά δίκτυα άρδευσης (σωλήνες υπό πίεση, απώλειες φορτίου, είδη σωληνωτών αγωγών, μόνιμοι αγωγοί, κινητοί και εύκαμπτοι αγωγοί, χάραξη αγωγών, υπολογισμός απωλειών φορτίου στο ατομικό δίκτυο, υπολογισμός μανομετρικού φορτίου και αντλητικού συγκροτήματος). Προδιαγραφές για την εκπόνηση μελέτης συλλογικού δικτύου άρδευσης με καταιονισμό. Διανομή νερού με ελεύθερη ζήτηση, Μέθοδος Clement, Θεωρία πιθανοτήτων στη λειτουργία υδροστομίων, ποιότητα λειτουργίας, πρώτος και δεύτερος τύπος Clement. Υπολογισμός της οικονομικής διαμέτρου των σωληνωτών αγωγών. Τεχνικά έργα. Διαλέξεις Εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου

3 Κωδικός: 413 «ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ» (Υ) Θεοφάνης Γέμτος Καθηγητής Τηλ.: Τηλεομοιότυπος (FAX): Η εξοικείωση των φοιτητών σε θέματα μετρήσεων σε γεωργικά μηχανήματα και η χρήση τους στις δοκιμές γεωργικού εξοπλισμού και στην σχετική έρευνα. Η γνώση των συστημάτων κατεργασίας του εδάφους καθώς και της λειτουργίας, σχεδιασμού και ανάπτυξη των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται καθώς και των σπαρτικών για ακαλλιέργεια. Εισαγωγή στη Γεωργία Ακριβείας, στις τεχνολογίες που αξιοποιεί και στις εφαρμογές της στη μεγάλη καλλιέργεια και τα οπωροκηπευτικά. Μετρολογία Μετρήσεις στα γεωργικά μηχανήματα Βαθμονόμηση οργάνων Μετρήσεις κατά τη λειτουργία μηχανημάτων στο χωράφι Άσκηση Βαθμονόμηση οργάνων, μέτρηση στον αγρό, εργασία για ανάλυση στοιχείων Κατεργασία του εδάφους Συστήματα κατεργασίας Μηχανήματα κατεργασίας εδάφους Συμπίεση εδάφους και επίδραση στο έδαφος και τα φυτά Μηχανήματα εγκαταστάσεως φυτειών Ειδικές σπαρτικές για ακαλλιέργεια Εισαγωγή στη Γεωργία Ακριβείας, τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στη γεωργία ακριβείας (GPS, GIS, θεματικοί χάρτες, λογισμικό) Αισθητήρες που χρησιμοποιούνται στη χαρτογράφηση των αγρών και της παραγωγής Εφαρμογή στο βαμβάκι Εφαρμογή στα μήλα και το αμπέλι Δημιουργία θεματικών χαρτών Αξιολόγηση αποτελεσμάτων Τηλεπισκόπιση στη Γεωργία Διαλέξεις και εργαστήρια Εργασίες μία έως δύο ποσοστό %. Εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου 50% όταν δίδεται μια εργασία.

4 Κωδικός: 414 «ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ» (Υ) Βασίλειος Αντωνιάδης Επίκουρος Καθηγητής Τηλ.: Τηλεομοιότυπος (FAX): Ανθούλα Δημήρκου, Καθηγήτρια Η εξοικείωση των φοιτητών σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση της γονιμότητας των εδαφικών πόρων. Θεωρητικό κομμάτι: Στοιχεία προχωρημένης γονιμότητας: Άζωτο: Εισροές, εκροές, μετασχηματισμοί, διαθέσιμες μορφές. Φώσφορος και κάλιο: Συμπεριφορά στο έδαφος, προσρόφηση, συμπλοκοποίηση, διαθέσιμες μορφές. Θείο, ασβέστιο: Βιο-γεωχημικοί κύκλοι, διαθέσιμες μορφές. Μαγνήσιο, ιχνοστοιχεία: Βιο-γεω-χημικοί κύκλοι, διαθέσιμες μορφές. Πρακτικό κομμάτι: Συμβουλές λίπανσης μοντέλα Ν, Ρ και Κ. Εργαστηριακό κομμάτι: Φυλλοδιαγνωστική: Αρχές δειγματοληψίας. Επίσκεψη στον αγρό για λήψη δειγμάτων. Προκατεργασία δειγμάτων, μέτρηση Ν, Ρ, Κ, Ca, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn και Β. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, και ολοκληρωμένη πρόταση λίπανσης καλλιεργειών. Διαλέξεις και εργαστήρια Εργασίες και γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου

5 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» (Ε) Κωδικός: 415 Ηρακλής Χαλκίδης Λέκτορας Τηλ.: Τηλεομοιότυπος (FAX): Ανθούλα Δημήρκου, Καθηγήτρια Βασίλειος Αντωνιάδης, Επίκουρος Καθηγητής Κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης υδατικών πόρων Ανάλυση Θεσμικού Πλαισίου, εκμάθηση βασικών μεθοδολογιών λήψης αποφάσεων διαχείρισης Α μέρος: Διαχείριση εδαφικών πόρων: 1) Ρύπανση: Ορισμός, κατηγορίες, προβλήματα, διορθωτικές λύσεις ρύπανσης. Ρύπανση εδάφους και περιβαλλοντικές επιπτώσεις από: Αργίλιο, σίδηρο, άζωτο, φώσφορο, βόριο, σελήνιο, χλώριο, φθόριο, ανόργανες και οργανικές ενώσεις, μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του αζώτου, θείο και μονοξείδιο του θείου, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, στερεά και υγρά αγροτικά, βιομηχανικά και αστικά απόβλητα. 2) Όξινα εδάφη: Αίτια δημιουργίας, αρνητικές επιπτώσεις, διαθεσιμότητα ιχνοστοιχείων. Διόρθωση όξινων εδαφών υπολογισμός ποσοτήτων ασβέστωσης (Εργαστηριακή ανάλυση). 3) Ξηροθερμικά εδάφη: Εκτίμηση ποιότητας νερού άρδευσης: Υπολογισμός Ca, Mg, Na, ph, EC, Cl, B (Εργαστηριακή ανάλυση) Β μέρος: Υδατικοί Πόροι: - Διαχρονική εξέλιξη προσεγγίσεων διαχείρισης, - Θεσμικό πλαίσιο (WFD 2000/60, Ν.3199, Π.Δ. 51), - Διαχείριση Υδατικών Πόρων ειδικών συνθηκών (παράκτια, διασυνοριακά, προστατευόμενα, ευπαθή). Συμμετοχική προσέγγιση στη διαχείριση υδατικών πόρων και περιβάλλοντος. Υδατικό αποτύπωμα προϊόντων (Water Footprint) Εφαρμογή: - Υδατικό Ισοζύγιο Συστημάτων Υδατικών Πόρων, - Μοντέλα προσδιορισμού Υδατικού Ισοζυγίου, μέθοδοι βελτιστοποίησης συστήματος - Διαχείριση υποβαθμισμένου νερού άρδευσης. Εργαστηριακές Ασκήσεις Εφαρμογές Διαλέξεις και εργαστήρια Εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου και εργασία των φοιτητών κατά τη διάρκεια του εξαμήνο

6 Κωδικός: 416 «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» (Ε) Κωνσταντίνος Κίττας Καθηγητής Τηλ.: , Τηλεομοιότυπος (FAX): Θεοφάνης Γέμτος, Καθηγητής Νικόλαος Κατσούλας, Επίκουρος Καθηγητής Ανάλυση των αναγκών σε ενέργεια στη γεωργία και κατανόηση των τεχνικών και τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την εξοικονόμηση ενέργειας και την αύξηση της αποτελεσματικότητας χρήσης της ενέργειας στη γεωργία. 1) Συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γεωργικά συστήματα και εξέλιξη τους -ενεργειακή ανάλυση γεωργικών συστημάτων. 2) Ενεργειακές εισροές στα γεωργικά συστήματα και εκτίμηση της αποτελεσματικότητάς τους. 3) Βιομάζα: χαρακτηριστικά, μέθοδοι μετατροπής και αξιοποίηση τους. Θερμοχημικές (καύση-εξαερίωση πυρόλυση) και Βιοχημικές (μεθανική, αλκοολική ζύμωση) μέθοδοι μετατροπής. 4) Γενικά περί ηλιακής ενέργειας (Ενέργεια ακτινοβολίας, η φύση του φωτός, η κίνηση του ήλιου). 5) Εκτίμηση του ενεργειακού δυναμικού του ήλιου. Παθητικά ηλιακά συστήματα στα Αγροτικά Κτίρια Ενεργητικά ηλιακά συστήματα (ηλιακοί συλλέκτες, αποθήκευση θερμότητας). 6) Φωτοβολταϊκή μετατροπή και φωτοβολταϊκά συστήματα. 7) Γεωθερμική ενέργεια (το γεωθερμικό δυναμικό της Ελλάδος, εφαρμογές στη γεωργία). Αιολική ενέργεια. (εκτίμηση δυναμικού, τεχνολογίες, εφαρμογές στη γεωργία). Διαλέξεις Εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου (80%) και εργασία των φοιτητών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (20%)

7 Κωδικός: 422 «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (Ε) Εαρινό Εξάμηνο Μαρία Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη Καθηγήτρια Τηλ.: , Τηλεομοιότυπος (FAX): Ηρακλής Χαλκίδης, Λέκτορας Επιδιώκεται οι φοιτητές να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με: Τα όρια ασφαλείας για την χρήση υγρών και στερεών αποβλήτων Τις μεθόδους ορθής και ασφαλούς εφαρμογής αυτών Την ισχύουσα σχετική νομοθεσία και Τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή υγρών και στερεών αποβλήτων έτσι ώστε να καταστούν ικανοί να εφαρμόσουν,με ασφάλεια,άρδευση με υγρά απόβλητα συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση καθαρού νερού καθώς και να καταστούν ικανοί να εφαρμόσουν στερεά απόβλητα για βελτίωση των υδροδυναμικών παραμέτρων των εδαφών. Ορισμός των εννοιών επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων, υγρό και στερεό απόβλητο. Διεθνής εμπειρία από την επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων. Παράθεση ορίων ασφαλείας Νομοθεσία που διέπει την ασφαλή χρήση υγρών και στερεών αποβλήτων. Είδη και πηγές προέλευσής τους. Μέθοδοι ασφαλούς εφαρμογής τους στη γεωργία. Γεωργικά, αστικά, βιομηχανικά και άλλα απόβλητα. Υπολογισμός δόσεως άρδευσης με υγρά αστικά απόβλητα. Υπολογισμός δόσεις άρδευσης για έκπλυση των αλάτων. Υπολογισμός της ακριβούς ποσότητας στερεών αποβλήτων ως βελτιωτικού μέσου των υδροδυναμικών παραμέτρων του εδάφους. Επίδραση από την εφαρμογή υγρών και στερεών αποβλήτων στην εξοικονόμηση καθαρού νερού άρδευσης και στις υδροδυναμικές παραμέτρους του εδάφους. Επίδραση από την εφαρμογή υγρών και στερεών αποβλήτων στο εγχώριο και παγκόσμιο ενεργειακό ισοζύγιο. Διαλέξεις Εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου ή εργασία των φοιτητών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, ή συνδυασμός των δύο παραπάνω.

8 Κωδικός : 423 «ΧΗΜΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ» (Ε) Διάρκεια: Εαρινό Εξάμηνο Ανθούλα Δημήρκου Καθηγήτρια Τηλ.: Τηλεομοιότυπος (FAX): Βασίλειος Αντωνιάδης, Επίκουρος Καθηγητής Προσκεκλημένος Ομιλητής Ο σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών της Χημείας Εδάφους Θεωρητικό κομμάτι: Χημεία επιφανειών. Χημεία επιφανειών των εδαφικών σωματιδίων. Χημεία των κολλοειδών. Χημεία των οργανικών κολλοειδών. Ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων και ανιόντων στα εδάφη. Εδαφικό διάλυμα, διαλυτότητα των στερεών συστατικών, χημική σύσταση του εδαφικού διαλύματος. Προσρόφηση εκρόφηση. Μαζική ροή και διάχυση. Οξειδοαναγωγή σε αεριζόμενα και μη αεριζόμενα εδάφη. Πρωτογενή ορυκτά: Δομή, κρυσταλλογραφία, ιδιότητες, προβλήματα. Δευτερογενή ορυκτά: Δομή, κρυσταλλογραφία, ανάπτυξη φορτίου, ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων, προβλήματα. Χημική αποσάθρωση: Μηχανισμοί, παράγοντες. Διαλυτοποίηση ορυκτών. Προβλήματα: Εξισορρόπηση αντιδράσεων διαλυτοποίησης ορυκτών. Διαλυτότητα πρωτογενών και δευτερογενών ορυκτών. Συνθήκες περιβάλλοντος, συνθήκες εδαφικές, χημικές αντιδράσεις διαλυτότητας. Προβλήματα διαλυτότητας ορυκτών, διαγράμματα ενεργοτήτων. Εργαστηριακό κομμάτι: Μέτρηση ανιόντων και κατιόντων στο εδαφικό διάλυμα, πρόβλεψη διαλυτότητας ιόντων με το υπολογιστικό πακέτο MINTEQ. Πείραμα ισόθερμης προσρόφησηςεκρόφησης ισορροπίας και κινητικής. Εκτίμηση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων. Διαλέξεις και Εργαστηριακές ασκήσεις Εργασίες και γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου

9 Κωδικός : 424 «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (Ε) Διάρκεια: Εαρινό Εξάμηνο Νικόλαος Κατσούλας Επίκουρος Καθηγητής Τηλ.: Τηλεομοιότυπος (FAX): Κωνσταντίνος Κίττας, Καθηγητής Προσκεκλημένος Ομιλητής Ανάλυση των διαδικασιών χαρακτηρισμού και ελέγχου του περιβάλλοντος γεωργικών εγκαταστάσεων και παρουσίαση των νέων τάσεων στους παραπάνω τομείς. Εισαγωγή 1) Εισαγωγή. Παρουσίαση του συστήματος θερμοκήπιο καλλιέργεια, προβλήματα και προοπτικές. Μετρήσεις παραμέτρων περιβάλλοντος γεωργικών εγκαταστάσεων 2) Μετρήσεις Θερμοκρασίας. Θερμοζεύγη. Άλλοι αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας. 3) Ψυχρομετρία. Μετρήσεις Υγρασίας. 4) Μετρήσεις Ακτινοβολίας. Spectrum radiometry. Μικρού μήκους κύματος ακτινοβολία. Μεγάλου μήκους κύματος ακτινοβολία. Αισθητήρες μέτρησης ακτινοβολίας. Μετρήσεις ταχύτητας ανέμου. Προσομοιώσεις παραμέτρων του περιβάλλοντος γεωργικών εγκαταστάσεων. 5) Εισαγωγή στην προσομοίωση 6) Ισοζύγιο ενέργειας και μάζας στο θερμοκήπιο 7) ) Ισοζύγιο ενέργειας και μάζας σε κτηνοτροφικά κτίρια Έλεγχος περιβάλλοντος 8) Υπάρχουσα κατάσταση στον έλεγχο περιβάλλοντος γεωργικών εγκαταστάσεων. 9) Ανάλυση συστημάτων υποστήριξης λήψης αποφάσεων στο θερμοκήπιο 10) Έξυπνα συστήματα ελέγχου Διαλέξεις και προσομοιώσεις στον υπολογιστή με χρήση κατάλληλων λογισμικών Εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου (70%) και εργασία των φοιτητών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (30%)

10 «ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (Ε) Κωδικός: 425 Εαρινό Εξάμηνο Θεοφάνης Γέμτος Καθηγητής Τηλ.: Τηλεομοιότυπος (FAX): Η εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα χρήσης γεωργικού ελκυστήρα και επιλογής του, ασφάλεια κατά τη χρήση γεωργικού εξοπλισμού. Εκπαίδευση στην εδαφομηχανική και εφαρμογή στην εκτίμηση των δυνάμεων που αναπτύσσονται στα μηχανήματα κατεργασίας τους εδάφους, σε στοιχεία ανάπτυξης έλξης στους γεωργικούς ελκυστήρες. Εκπαίδευση στη διαχείριση γεωργικού εξοπλισμού και στη κοστολόγηση των γεωργικών εργασιών, στα πρότυπα επιλογής γεωργικού εκλυστήρα και παρελκομένων, Στοιχεία εδαφομηχανικής Πρότυπα εκτίμησης αναπτυσσόμενων δυνάμεων Όργανα μέτρησης μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων του εδάφους - εφαρμογές Μηχανική πλαισίου γ.ε. Ασφάλεια εργασίας κατά τη χρήση μηχανικού εξοπλισμού Δοκιμή γ.ε. στο δυναμοδότη Άσκηση στο αγρόκτημα Ανάπτυξη έλξης Ψεκαστικά: Έλεγχος ποιοτικών χαρακτηριστικών Μηχανική συγκομιδή Ζαχαροτεύτλων - Βαμβακιού Διαχείριση γεωργικού εξοπλισμού. Απόδοση- Παραγωγικότητα γεωργικού εξοπλισμού Κοστολόγηση της εργασίας γεωργικών προϊόντων. Πρότυπα κόστους επισκευών και συντήρησης Πρότυπα αξιοπιστίας γεωργικών μηχανημάτων. Εκτίμηση του κόστους εγκαιρότητας επεμβάσεως. Πρότυπα επιλογής μηχανικού εξοπλισμού. Συλλογή στοιχείων για γεωργικό εξοπλισμό: GPS, ISO BUS Διαλέξεις και εργαστήρια Εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου

6-6 Ε 4 1/2 5 Ζ 3 2/4 5 Γ 15 10 25 55 15 9 24 54 ΣΤ 14 10 24 52 Ζ 15 9 24 54

6-6 Ε 4 1/2 5 Ζ 3 2/4 5 Γ 15 10 25 55 15 9 24 54 ΣΤ 14 10 24 52 Ζ 15 9 24 54 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ (Μαθήµατα, ώρες διδασκαλίας και φόρτο εργασίας ανά εβδοµάδα, διδακτικές µονάδες ανά εξάµηνο) Α ΕΞΑΜΗΝΟ α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ/ΕΥ ΚΑΤ Θ Ε Σ ΦΕ Μ 1 Γεωργική Χηµεία Υ ΜΓΥ 3 2 5 11

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΑΡΤΟΓΑΡΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟ Ν.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΑΡΤΟΓΑΡΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟ Ν. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΑΡΤΟΓΑΡΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Αμαλιάδα,08/04/2014 Aρ. Πρωτ.:16671 Από: Γεώργιο Καπότη Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΡΙΣΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ...5 ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ...9 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΕΞΑΜΗΝΩΝ... 11 Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων τμήματος Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων Το τμήμα έχει εγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα (ΠΔ 109/ΦΕΚ 47 /10-2-89/τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2η - 2012 LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

353 Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης (Ορεστιάδα)

353 Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης (Ορεστιάδα) 353 Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης (Ορεστιάδα) Σκοπός Αποστολή του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη της Γεωπονίας με προσανατολισμό τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

5 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 1 5 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Πρόλογος Στις 25 & 26 Σεπτεμβρίου 2013 η Εταιρεία Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος πρόκειται να διοργανώσει στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» Θ-ΠΜΣ/ΠΟΜ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας» Ονοματεπώνυμο: Παντελάκη Βασιλική Επιβλέπων Καθηγητής:κ. Κατσαράκης Νικόλαος Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

532 Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Κρήτης (Χανιά)

532 Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Κρήτης (Χανιά) 532 Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Κρήτης (Χανιά) Η έναρξη του Ακαδημαϊκού Έτους 1999 2000 σηματοδότησε τη λειτουργία του νέου Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στο Παράρτημα Χανίων του ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικά στοιχεία φωτιστικής πηγής, Αρχή λειτουργίας, Θερμοκρασία νήματος, Χρόνος ζωής λαμπτήρα, Μετρήσεις Υπολογισμοί.

Κατασκευαστικά στοιχεία φωτιστικής πηγής, Αρχή λειτουργίας, Θερμοκρασία νήματος, Χρόνος ζωής λαμπτήρα, Μετρήσεις Υπολογισμοί. ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία Αριθμός Φοιτητών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΣΠΕΚ 2014-2020 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΣΠΕΚ 2014-2020 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΚ 2014-2020 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΡΙΣΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ...4 TMHMA TEXNOΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ...7 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ...7 ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ...7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2η - 2012 LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ Το είναι

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση

(ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση Π ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος (ΔΜΠ) «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» (ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εφαρμογή μονάδας αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στο νησί της Πάτμου

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εφαρμογή μονάδας αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στο νησί της Πάτμου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εφαρμογή μονάδας αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στο νησί της Πάτμου Καλλονιάτη Ανδρέα ΧΑΝΙΑ 2008 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σκοπός της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ Επιβλέπων : ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ Β.ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

475 Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών

475 Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών 475 Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών Το 1979 ιδρύθηκε το ΚΑΤΕΕ Σερρών που περιλάμβανε και την Ανωτέρα Σχολή Τεχνολόγων Μηχανικών, στην οποία ανήκε το Τμήμα Μηχανολόγων. Την πρώτη αυτή χρονιά το Τμήμα λειτούργησε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και. Μηχανικών Περιβάλλοντος. Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και. Μηχανικών Περιβάλλοντος. Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2013-2014 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ... 3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός»

«Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Μεταπτυχιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» Πολυτεχνική Σχολή Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ... 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μ.Π.Σ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Πρόλογος Αγαπητή Αναγνώστρια / Αγαπητέ Αναγνώστη, H Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΜΗΠΕΡ) του Πολυτεχνείου Κρήτης άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΩΝ (05.58.02)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΩΝ (05.58.02) Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Τεχνικός Επιμεταλλώσεων» του Τομέα «Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ Η ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ

H ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ Η ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ H ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ Η ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ : ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ : ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ : ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 2. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 3. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τον Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας

Τον Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας Ανακαλύπτοντας Μηχανική που κάνει τη διαφορά Ανακαλύπτοντας Μηχανική με ανώτερους στόχους Ανακαλύπτοντας Μηχανική για τη ζωή Ανακαλύπτοντας Τον Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας Βρίσκοντας

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικά συστήματα επεξεργασίας

Φυσικά συστήματα επεξεργασίας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 157 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Φυσικά συστήματα επεξεργασίας (Αγγελίδης, Tchobanoglou 1995) 9.1 Εισαγωγή Στο περιβάλλον συμβαίνουν διάφορες φυσικές, χημικές και βιολογικές διεργασίες με την

Διαβάστε περισσότερα