ΑΡΧΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. /νση: T.Θ: 2222 Τηλέφωνο: Καστοριάς και Θερµοπυλών Μέσα Κατσαµπάς Ηράκλειο Fax: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΡΧΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ Σύνταξη και επιµέλεια του παρόντος δελτίου: Χαράλαµπος Συµινής, ρ Γεωπόνος, Μ..Ε. Οι αναλύσεις εδάφους, φύλλων και νερού άρδευσης οδηγούν στην ορθολογική λίπανση του αµπελώνα. Στη σύγχρονη αµπελοκοµική τεχνική, όσον αφορά την ανόργανη θρέψη της αµπέλου, ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του αζώτου, του καλίου και του µαγνησίου, η έλλειψη ή περίσσεια των οποίων απαντάται συχνά στους αµπελώνες και οι απαιτήσεις σε αυτά είναι µεγαλύτερες από τα υπόλοιπα ανόργανα θρεπτικά στοιχεία. Η άµπελος δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητική σε φώσφορο και η έλλειψη του δεν απαντάται συχνά εάν προστεθεί φώσφορος στη βασική λίπανση. Τροφοπενίες ασβεστίου και θείου δεν εµφανίζονται στους αµπελώνες λόγω της σηµαντικής παρουσίας των στοιχείων αυτών στα εδάφη, στα εφαρµοζόµενα λιπάσµατα και σκευάσµατα φυτοπροστασίας. Πραγµατική τροφοπενία σιδήρου δεν απαντάται λόγω των επαρκών ποσοτήτων του στοιχείου στα εδάφη. Η χλώρωση σιδήρου που αναπτύσσεται σε αµπελώνες είναι αποτέλεσµα κυρίως µη σωστής επιλογής υποκειµένου. Από τα ιχνοστοιχεία ενδιαφέρον παρουσιάζουν το βόριο και ο ψευδάργυρος όπου µπορεί να εµφανισθεί τροφοπενία, ενώ ελλείψεις µαγγανίου, χαλκού και µολυβδαινίου παρουσιάζονται σπάνια έως εξαιρετικά σπάνια. Άζωτο Η άµπελος απορροφά και τις δύο ανόργανες µορφές αζώτου, αµµωνιακή (NH 4 + ) και νιτρική (NO 3 - ) από το εδαφικό διάλυµα. Στη πρώτη περίοδο του ετήσιου κύκλου, της αύξησης των βλαστών και της ανάπτυξης των ταξιανθιών, τα πρέµνα χρησιµοποιούν τα δικά τους αποθέµατα αζώτου (αποταµιευµένα από τη προηγούµενη χρονιά) µε την κινητοποίηση του οργανικού αζώτου από τις ρίζες και τα µόνιµα µέρη του πρέµνου. Η απορρόφηση αζώτου από το έδαφος ξεκινά ουσιαστικά λίγο πριν την άνθηση. Το δεδοµένο αυτό παρουσιάζει εξαιρετικό

2 ενδιαφέρον και µπορεί να αξιοποιηθεί στην εφαρµογή των αζωτούχων λιπάνσεων στον αµπελώνα. Η έλλειψη αζώτου στην άµπελο µειώνει την παραγωγή. Χαρακτηριστικό σύµπτωµα της έλλειψης είναι η χλώρωση των κατώτερων φύλλων, λόγω της µετακίνησης του αζώτου, σε συνθήκες έλλειψης, από τα παλιά φύλλα στα νεώτερα. Σε πολλές περιπτώσεις έλλειψης αζώτου παρατηρείται µείωση της παραγωγής πριν ακόµη εµφανισθούν συµπτώµατα χλώρωσης. Η προσθήκη αζώτου στα πρέµνα αυξάνει τη ζωηρότητα των βλαστών και τη γονιµότητα των λανθανόντων οφθαλµών. Επίσης αυξάνει την οξύτητα των σταφυλιών, ενώ µειώνει την περιεκτικότητα σε σάκχαρα και χρωστικές. Προσθήκη υπερβολικής ποσότητας αζώτου δίνει µεγάλη αύξηση της βλάστησης και µείωση της παραγωγής καθώς και της γονιµότητας των λανθανόντων οφθαλµών λόγω σκίασης των βλαστών την εποχή σχηµατισµού των ανθικών καταβολών. Η συνεχής προσθήκη αζώτου σε συνθήκες επάρκειας οδηγεί σε αύξηση της βλάστησης και δεν συσσωρεύεται, µε την έννοια της αποθήκευσης, στις ρίζες και τα µόνιµα µέρη των πρέµνων της αµπέλου. Κάλιο Η µεγαλύτερη ποσότητα καλίου απορροφάται από το έδαφος στο χρονικό διάστηµα από την άνθηση µέχρι την ωρίµανση των ραγών και το µεγαλύτερο ποσοστό αυτού συγκεντρώνεται στις ράγες. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συγκέντρωση του καλίου στις ράγες είναι τα επίπεδα του καλίου στο έδαφος, το υποκείµενο και η ποικιλία που καλλιεργούνται, το φορτίο, το µικροκλίµα στα πρέµνα και η προσθήκη καλίου στο έδαφος. Η έλλειψη καλίου έχει αποτέλεσµα τη µείωση της συγκέντρωσης των σακχάρων στις ράγες, καθυστέρηση στην ωρίµανση των σταφυλιών, µικροκαρπία και ανισοραγία µε ανοµοιοµορφία στην ωρίµανση. Στα φύλλα εµφανίζεται περιφερειακή και µεσονεύρια χλώρωση η οποία σε σοβαρές περιπτώσεις εξελίσσεται σε νέκρωση της περιφέρειας τους. Επίσης χαρακτηριστικό σύµπτωµα είναι η συστροφή της περιφέρειας των φύλλων προς τα κάτω. Επίσης η έλλειψη καλίου προκαλεί µείωση της παραγωγής, της γονιµότητας των λανθανόντων οφθαλµών καθώς και πρόωρη ωρίµανση του ξύλου. Μαγνήσιο Συχνή είναι η περίπτωση ανταγωνισµού στην πρόσληψη του µαγνησίου από το κάλιο στην άµπελο, ιδίως σε εδάφη φτωχά σε µαγνήσιο. Η προσθήκη στο έδαφος µεγάλης ποσότητας καλίου είναι δυνατόν να προκαλέσει τροφοπενία µαγνησίου. Έλλειψη µαγνησίου προκαλεί την φυσιολογική πάθηση ξήρανση της ράχης. Στην έλλειψη µαγνησίου εµφανίζεται περιφερειακή και µεσονεύρια χλώρωση των µεγαλύτερων σε ηλικία φύλλων. Φώσφορος Συµβάλλει στην ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος και ευνοεί την ωρίµανση των σταφυλιών. Έλλειψη του φωσφόρου έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση της φωτοσύνθεσης στα πρέµνα καθώς και τη µείωση της καρπόδεσης και της παραγωγής. Έλλειψη φωσφόρου δεν παρατηρείται συχνά στην άµπελο. Σε αυτό συµβάλλει σηµαντικά η προσθήκη φωσφόρου στην βασική λίπανση κατά την εγκατάσταση του αµπελώνα.

3 Βόριο Η έλλειψη βορίου εµφανίζεται στα νεότερα φύλλα µε χλώρωση, παραµόρφωση και ασύµµετρη ανάπτυξη αυτών. Στους βλαστούς εµφανίζεται βραχυγονάτωση, µειωµένη ανάπτυξη και έκπτυξη ταχυφυών. Στις ανθοταξίες παρατηρείται µειωµένη καρπόδεση ενώ τα σταφύλια παρουσιάζουν ανισοραγία και αραιοραγία. Ανάγκες λίπανσης Η άµπελος, όπως και όλα τα καλλιεργούµενα φυτά, απορροφά τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεται από το έδαφος, µειώνοντας σταδιακά τη γονιµότητα του. Οι ετήσιες ανάγκες των πρέµνων σε άζωτο και κάλιο έχουν προσδιορισθεί, κατά µέσο όρο, σε 75 και 83g ανά πρέµνο από τα οποία αποµακρύνονται µε τον τρυγητό 30 και 45g αντίστοιχα. Οι ανάγκες σε µαγνήσιο και φώσφορο είναι πολύ µικρότερες (τουλάχιστον 5 φορές), µε αυτές του µαγνησίου να υπερτερούν του φωσφόρου. Η άµπελος συγκρινόµενη µε άλλα καλλιεργούµενα φυτά είναι περισσότερο απαιτητική σε κάλιο και µαγνήσιο. Οι ανάγκες αυτές διαφοροποιούνται σηµαντικά επηρεαζόµενες κυρίως από τους εξής παράγοντες: α) Κλίµα. Η θερµοκρασία και η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας επηρεάζουν τη βλάστηση και το φορτίο και κατά συνέπεια τη ζήτηση των θρεπτικών στοιχείων από τα πρέµνα. Όσο πιο έντονη είναι η βλαστική και αναπαραγωγική δραστηριότητα των πρέµνων τόσο αυξάνονται οι απαιτήσεις τους σε θρεπτικά στοιχεία. β) Έδαφος. Οι φυσικές και χηµικές ιδιότητες του εδάφους επηρεάζουν σηµαντικά την ανάπτυξη των ριζών και της βλάστησης, επιδρώντας έτσι στη ζήτηση θρεπτικών στοιχείων. γ) Συνδυασµός υποκειµένου και ποικιλίας. Τα υποκείµενα και οι καλλιεργούµενες ποικιλίες αµπέλου έχουν διαφορετικές απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία. Υποκείµενα και ποικιλίες µε αυξηµένη ζωηρότητα απορροφούν µεγαλύτερες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος. δ) Καλλιέργεια. Η πυκνότητα φύτευσης των πρέµνων, το σύστηµα µόρφωσης και το κλάδεµα καρποφορίας διαµορφώνουν σηµαντικά το φορτίο επηρεάζοντας τις απαιτήσεις µιας ποικιλίας σε θρεπτικά στοιχεία. Επίσης σηµαντικές ποσότητες θρεπτικών στοιχείων αποµακρύνονται από το έδαφος µε έκπλυση. Η αποµάκρυνση των θρεπτικών στοιχείων εξαρτάται από το ύψος των βροχοπτώσεων, την τοποθεσία και τη σύσταση του εδάφους. Η χαµηλή διαθεσιµότητα έστω και ενός θρεπτικού στοιχείου στο έδαφος µπορεί να µειώσει σηµαντικά την ποσότητα και ποιότητα της παραγωγής σε µια καλλιεργητική περίοδο και ταυτόχρονα να επιδράσει αρνητικά και στη παραγωγή της επόµενης περιόδου (µειώνοντας την γονιµότητα των λανθανόντων οφθαλµών). Για να διατηρηθεί η διαθεσιµότητα των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος αµπελώνα σε επιθυµητά επίπεδα πρέπει να αναπληρώνονται οι ποσότητες των θρεπτικών στοιχείων που αποµακρύνονται. Οι αναλύσεις εδάφους, φύλλων και νερού άρδευσης οδηγούν στην ορθολογική λίπανση του αµπελώνα. Στη σύγχρονη αµπελουργία δεν έχουν θέση οι εµπειρικές λιπάνσεις. Αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα µε τις απαιτήσεις της ποικιλίας, το χρησιµοποιούµενο υποκείµενο, τα χαρακτηριστικά του εδάφους και τα επίπεδα γονιµότητας του, τις ανάγκες των πρέµνων σε κάθε στάδιο του ετήσιου κύκλου, το φορτίο, τις κλιµατικές συνθήκες, την άρδευση και την ποιότητα του νερού άρδευσης. Η ορθολογική λίπανση, αυτή δηλαδή που διαµορφώνεται µε βάση τους παραπάνω παράγοντες, θα διασφαλίσει την ικανοποιητική παραγωγή τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά.

4 Για την εφαρµογή ορθολογικών λιπάνσεων είναι απαραίτητες οι αναλύσεις εδάφους, φύλλων, και νερού άρδευσης. Η ανάλυση εδάφους προσφέρει πολύ χρήσιµες πληροφορίες για τις ιδιότητες και τη γονιµότητα του. Η ανάλυση εδάφους είναι απαραίτητο να γίνεται: α) πριν την εγκατάσταση του αµπελώνα. Η ανάλυση δίνει όλες τις βασικές πληροφορίες για την καταλληλότητα του εδάφους καθώς και για τη γονιµότητα του. Με τα δεδοµένα της ανάλυσης θα σχεδιασθεί η βασική λίπανση πριν τη φύτευση των µοσχευµάτων. β) στη διάρκεια της καλλιέργειας. Γίνεται κάθε τρία µε τέσσερα χρόνια για την παρακολούθηση της γονιµότητας του εδάφους. Τα βασικά στοιχεία της ανάλυσης του εδάφους είναι η σύσταση του, το ph, η E.C., το CaCO 3 και το ενεργό κλάσµα αυτού, το ποσοστό της οργανικής ουσίας και τα επίπεδα των µακροστοιχείων (φώσφορος, κάλιο, µαγνήσιο και ασβέστιο). Ο προσδιορισµός του αζώτου δεν είναι απαραίτητος στις περισσότερες των περιπτώσεων. Ο σίδηρος και τα ιχνοστοιχεία προσδιορίζονται µόνο όταν κρίνεται σκόπιµο, όπως στις περιπτώσεις διερεύνησης τροφοπενίας. Στην ίδια κατεύθυνση οι αναλύσεις φύλλων δίνουν πολύ καλή εικόνα της θρεπτικής κατάστασης των πρέµνων, δηλαδή αν οι ποσότητες των θρεπτικών στοιχειών βρίσκονται σε ικανοποιητικά επίπεδα ή όχι στα φυτά ( επάρκεια ή έλλειψη του θρεπτικού στοιχείου). Η ανάλυση πραγµατοποιείται στο µίσχο των φύλλων τα οποία βρίσκονται στον ίδιο κόµβο µε την ταξιανθία στη διάρκεια της άνθησης και συγκεκριµένα στο µέσον αυτής. Ανάλυση φύλλων µπορεί να γίνει και αργότερα, στην έναρξη ωρίµανσης, αναφέρεται δε στη χρησιµοποίηση του ελάσµατος του φύλλου. Οι αναλύσεις των φύλλων γίνονται κάθε χρόνο και αποσκοπούν στη παρακολούθηση της καλλιέργειας και τη διόρθωση, αν αυτό απαιτείται, των επιφανειακών λιπάνσεων. Στην ανάλυση των φύλλων προσδιορίζονται οι συγκεντρώσεις των µακροστοιχείων (άζωτο, φώσφορος, κάλιο, µαγνήσιο και ασβέστιο) και αν απαιτείται του σιδήρου και κάποιων από τα ιχνοστοιχεία (κυρίως βορίου). Η ανάλυση του νερού άρδευσης είναι απαραίτητη σε αρδευόµενους αµπελώνες για να αντιµετωπισθεί ο κίνδυνος αύξησης της αλατότητας στο έδαφος µετά από την συχνή χρήση νερού µε αυξηµένη συγκέντρωση αλάτων (κυρίως νατρίου). Σηµαντικό επίσης είναι και το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις το νερό άρδευσης είναι πλούσιο σε ιόντα µαγνησίου, καλίου και ασβεστίου. Η γνώση των συγκεντρώσεων αυτών των θρεπτικών στοιχείων στο νερό άρδευσης θα διαφοροποιήσει την ποσότητα των λιπασµάτων που θα χρησιµοποιηθούν στις υδρολιπάνσεις, εξοικονοµώντας έτσι σηµαντικές ποσότητες λιπασµάτων. Μορφές λίπανσης Η προσθήκη των λιπασµάτων στον αµπελώνα γίνεται ως εξής: α) Βασική λίπανση πριν την εγκατάσταση του αµπελώνα και η οποία αναφέρεται στην ενσωµάτωση απλών λιπασµάτων φωσφόρου (P) και καλίου (K) στο έδαφος µε βαθύ όργωµα (80cm), αν απαιτούνται, σύµφωνα µε την ανάλυση που έχει προηγηθεί. Ταυτόχρονα γίνεται και η εφαρµογή της οργανικής ουσίας. Στη βασική λίπανση δεν προστίθεται άζωτο. β) Επιφανειακές λιπάνσεις στο έδαφος του αµπελώνα κάθε έτος. Η προσθήκη των λιπασµάτων γίνεται σύµφωνα µε τις ανάγκες των πρέµνων σε θρεπτικά στοιχεία (για ένα συγκεκριµένο φορτίο και µε τους υπόλοιπους παράγοντες δεδοµένους) και οι οποίες προσδιορίζονται από τις αναλύσεις του εδάφους και των φύλλων. Σε ξηρικούς αµπελώνες η επιφανειακή λίπανση µπορεί να γίνει µε χύδην εφαρµογή των στερεών λιπασµάτων στην επιφάνεια του εδάφους και µε ενσωµάτωση αυτών στα

5 επιφανειακά στρώµατα του εδάφους για να διασφαλισθεί η διαλυτοποίηση των λιπασµάτων. Στη περίπτωση αρδευόµενων αµπελώνων εφαρµόζονται κυρίως υδρολιπάνσεις στη διάρκεια του ετήσιου βλαστικού κύκλου και ανάλογα σε συνδυασµό µε χειµερινή εφαρµογή λιπασµάτων. Σε όλες τις περιπτώσεις αποφεύγεται η εφαρµογή αζωτούχων λιπασµάτων το χειµώνα. γ) ιαφυλλικές λιπάνσεις οι οποίες γίνονται µόνο όταν επιδιώκεται η άµεση διόρθωση διαπιστωµένης τροφοπενίας κυρίως σιδήρου και ιχνοστοιχείων. Ηράκλειο 15 Νοεµβρίου 2013 Ο Προϊστάµενος του Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. Κρήτης α.α. Χαράλαµπος Συµινής ρ Γεωπόνος, Μ..Ε. Τα τεχνικά και ενηµερωτικά δελτία του Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. Κρήτης αφορούν θέµατα της αρµοδιότητας του και αποστέλλονται µε ηλεκτρονική αλληλογραφία για την ενηµέρωση των αγροτών. Επίσης αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (www.minagric.gr).

www.elfegroup.eu Ελληνικά Λιπάσματα ELFE ABEE

www.elfegroup.eu Ελληνικά Λιπάσματα ELFE ABEE Ελληνικά Λιπάσματα ELFE ABEE Γραφεία Αθηνών: Έδρα: Πεντέλης 34 & Ζησιμοπούλου 11 Τ.Κ. 17564 Π.ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ.: 2130 175700 Fax: 210 9211533 e-mail: headoffices@elfegroup.eu Εργοστάσιο Καβάλας: Ν.Καρβάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά

Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά Τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων N P K Mg S Mn B Zn Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά Η Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο 2 Περιεχόμενα: 1. Κεφάλαιο: Εισαγωγή 3 2. Κεφάλαιο:

Διαβάστε περισσότερα

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9 2 Ανάλογα με τον χρόνο εφαρμογής της, η λίπανση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΕΨΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΕΨΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΕΨΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων ΑΝ ΡΕΑΣ Κ. ΗΛΙΑΣ, Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΠΑΝΩΡΑΣ, Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ουσίες, ανόργανα στοιχεία, νερό. ουσιών: την οργανισμοί. Είναι ονομάζονται

ουσίες, ανόργανα στοιχεία, νερό. ουσιών: την οργανισμοί. Είναι ονομάζονται ΛIΠANΣH Όλοι οι ζώντες οργανισμοί έχουν ανάγκη από τρία είδη θρεπτικών ουσιών: οργανικές ουσίες, ανόργανα στοιχεία, νερό. Tα φυτά έχουν την ικανότητα να συνθέτουν τις οργανικές ενώσεις μέσω της φωτοσύνθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΨΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

ΘΡΕΨΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΘΡΕΨΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ Για την ανάπτυξη και καρποφορία των καρποφόρων δένδρων πρέπει να καλύπτονται οι ανάγκες αυτών σε θρεπτικά στοιχεία. Τα θρεπτικά στοιχεία προσλαμβάνονται από το έδαφος και από το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΥΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΕΜΝΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΕΡΡΕΣ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Εκπαίδευση φορέων της ελαιοκομίας σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας σε καινοτόμες πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η καλλιέργεια της ελιάς. Πληροφορίες για την λίπανση της Ελιάς. Η Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο

Η καλλιέργεια της ελιάς. Πληροφορίες για την λίπανση της Ελιάς. Η Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο Η καλλιέργεια της ελιάς Η καλλιέργεια της ελιάς Πληροφορίες για την λίπανση της Ελιάς Η Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ - ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ 3 Καλλιεργητική τεχνική ελαιοδένδρων.

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι που βοήθησαν τη ραγδαία εξέλιξη της καλλιέργειας Σουλτανίνας.

Λόγοι που βοήθησαν τη ραγδαία εξέλιξη της καλλιέργειας Σουλτανίνας. Καλλιέργεια Σουλτανίνας Ποικιλία τριπλής χρήσης με κύρια κατεύθυνση την παράγωγή ξηρής σταφίδας και δευτερευόντως την παραγωγή (5%) επιτραπέζιων σταφυλιών. Ευκαιριακά οινοποιούνται μικροποσότητες. Η ποικιλία

Διαβάστε περισσότερα

Τζόκας Γιάννης Γιαννοπούλου Μαρίνα. «Θρέψη και λίπανση της αμπέλου κατά την εφαρμογή βιολογικής καλλιέργειας»

Τζόκας Γιάννης Γιαννοπούλου Μαρίνα. «Θρέψη και λίπανση της αμπέλου κατά την εφαρμογή βιολογικής καλλιέργειας» Επιμέλεια και συγγραφή κειμένου: Ιακωβίδης Μηνάς Τζόκας Γιάννης Γιαννοπούλου Μαρίνα «Θρέψη και λίπανση της αμπέλου κατά την εφαρμογή βιολογικής καλλιέργειας» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γεωγραφική θέση του Νησιού, η διαφορετική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΡΕΨΗ ΚΑΙ Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Η ΘΡΕΨΗ ΚΑΙ Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Η ΘΡΕΨΗ ΚΑΙ Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Δεδομένα για την καλλιέργεια στο Δήμο Τεμπών, Σύντομη περιγραφή καλλιέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

EL/2004/B/F/PP-148258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. Βιολογική καλλιέργεια αμπελιού

EL/2004/B/F/PP-148258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. Βιολογική καλλιέργεια αμπελιού ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Βιολογική καλλιέργεια αμπελιού Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η εκμάθηση τρόπων βιολογικής καλλιέργειας αμπελιού. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αριθµός 1 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αριθµός 1 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αριθµός 1 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑ. Καλλιεργούµενα στην Ελλάδα είδη. Είδη ευκράτου ζώνης

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑ. Καλλιεργούµενα στην Ελλάδα είδη. Είδη ευκράτου ζώνης ΓΕΝΙΚΗ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ρ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η γενική δενδροκοµία πραγµατεύεται τη βιολογία των καρποφόρων δένδρων και θάµνων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ «Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ «Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο ΧΙΙ ΛΙΠΑΝΣΗ από το βιβλίο Η ΦΙΣΤΙΚΙΑ του Μπρουσοβάνα, Ν., 1986)

κεφάλαιο ΧΙΙ ΛΙΠΑΝΣΗ από το βιβλίο Η ΦΙΣΤΙΚΙΑ του Μπρουσοβάνα, Ν., 1986) κεφάλαιο ΧΙΙ ΛΙΠΑΝΣΗ από το βιβλίο Η ΦΙΣΤΙΚΙΑ του Μπρουσοβάνα, Ν., 1986) α) Γενικά Για να διατηρήσουµε τον φιστικεώνα µας σε καλή βλαστική και παραγωγική κατασταση θα πρέπει να προσέξουµε, παράλληλα µε

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικό κρασί. Ποιοτικό κρασί. Συμβουλές για την λίπανση με Κάλιο, Μαγνήσιο, Θείο και ιχνοστοιχεία. H Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο

Ποιοτικό κρασί. Ποιοτικό κρασί. Συμβουλές για την λίπανση με Κάλιο, Μαγνήσιο, Θείο και ιχνοστοιχεία. H Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο Ποιοτικό κρασί Ποιοτικό κρασί Συμβουλές για την λίπανση με Κάλιο, Μαγνήσιο, Θείο και ιχνοστοιχεία H Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο Βασικές αρχές 3 Σαν βασική αρχή, όλα τα φυτά απορροφούν τα θρεπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-03-00. 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 03 Λίπανση 00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-03-00. 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 03 Λίπανση 00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-03-00 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 03 Λίπανση 00 Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Θέµα : «Η καλλιέργεια της βιοµηχανικής τοµάτας στo νοµό Θεσσαλονίκης» ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΨΗ-ΛΙΠΑΝΣΗ ΑΚΤΙΝΙ ΙΑΣ

ΘΡΕΨΗ-ΛΙΠΑΝΣΗ ΑΚΤΙΝΙ ΙΑΣ 1 ΘΡΕΨΗΛΙΠΑΝΣΗ ΑΚΤΙΝΙ ΙΑΣ. Στυλιανίδης 1, Θ. Σωτηρόπουλος 2, Α. Ισαακίδης 2. 1. Εγνατία 5, 59100 Βέροια, 2. Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), Τ.Θ. 122, 59200 Νάουσα. Η ακτινιδιά, µια καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο µεγάλος βαθµός αξιοποίησης των λιπαντικών στοιχείων, που αγγίζει π.χ. το. 2. Η δυνατότητα χορήγησης λιπασµάτων στις κρίσιµες περιόδους ανάπτυξης

1. Ο µεγάλος βαθµός αξιοποίησης των λιπαντικών στοιχείων, που αγγίζει π.χ. το. 2. Η δυνατότητα χορήγησης λιπασµάτων στις κρίσιµες περιόδους ανάπτυξης LI.FE-T sa ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Υ ΡΟΛΙΠΑΝΣΗ Η υδρολίπανση είναι η σύγχρονη µέθοδος µε την οποία παρέχουµε στα φυτά τα λιπάσµατα, ταυτόχρονα µε το νερό µέσω του δικτύου άρδευσης. Σαν τεχνική εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ Το «φαινόμενο του θερμοκηπίου» αποτελεί τεράστιο θέμα, γιατί το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η αλλαγή των κλιματικών συνθηκών, που

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια

Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια Χημικές ιδιότητες εδάφους Περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία Ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων Οξύτητα εδάφους (ph) Περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία Ολική περιεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΥΡΙΟΥ (Anthurium andreanum) ΩΣ ΓΛΑΣΤΡΙΚΟ ΦΥΤΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΥΡΙΟΥ (Anthurium andreanum) ΩΣ ΓΛΑΣΤΡΙΚΟ ΦΥΤΟ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΥΡΙΟΥ (Anthurium andreanum) ΩΣ ΓΛΑΣΤΡΙΚΟ ΦΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Δ. ΝΑΝΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ EΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Εργας. Ελαιοκοµίας και Μετασυλλεκτικής Φυσιολογίας ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝ 2080/05 ( ΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Aζωτούχα λιπάσματα με Θείο. Rieselkorn

Aζωτούχα λιπάσματα με Θείο. Rieselkorn ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ Aζωτούχα λιπάσματα με Θείο Rieselkorn Προφίλ - Σύντομη Ιστορία ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η EuroChem Agro είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες σύνθετων λιπασμάτων με υψηλή τεχνογνωσία στον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ 1 Πίνακας Οδηγιών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά φρούτα. πληροφορίες και προτάσεις για τη λίπανση των φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων. H Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο

Ποιοτικά φρούτα. πληροφορίες και προτάσεις για τη λίπανση των φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων. H Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο Ποιοτικά φρούτα πληροφορίες και προτάσεις για τη λίπανση των φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων H Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο 2 1.0 Οικονομική σημασία εξέλιξη της καλλιέργειας των κυριότερων φυλλοβόλων

Διαβάστε περισσότερα