Με αφορµή Το όνοµα του ρόδου, του Ουµπέρτο Έκο Σύντοµη παρουσίαση της Ιστορίας του Μεσαίωνα. Βενετία Μπαλτά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Με αφορµή Το όνοµα του ρόδου, του Ουµπέρτο Έκο Σύντοµη παρουσίαση της Ιστορίας του Μεσαίωνα. Βενετία Μπαλτά"

Transcript

1 Με αφορµή Το όνοµα του ρόδου, του Ουµπέρτο Έκο Σύντοµη παρουσίαση της Ιστορίας του Μεσαίωνα Βενετία Μπαλτά

2 Τα περιεχόµενα της παρουσίασης Μεσαίωνας, Φεουδαρχία: Ορισµοί (διαφ.3-4) Γενικά χαρακτηριστικά της φεουδαρχικής κοινωνίας (διαφ.5-12) Στοιχεία από την Ιστορία του Μεσαίωνα / Επικράτηση και εξέλιξη της φεουδαρχίας (διαφ.13-27) Ειδικότερα για τον 14 ο αι. διαφ Άλλες δυνάµεις στο χώρο της Μεσογείου: Βυζάντιο, Άραβες και Τούρκοι (διαφ.27-36) Για να τοποθετηθούµε καλύτερα στο χώρο και στο χρόνο: γεγονότα και ηµεροµηνίες (διαφ.37-41) Βιβλιογραφία (διαφ.42-45)

3 Μεσαίωνας: η περίοδος της δυτικής ευρωπαϊκής ιστορίας που τοποθετείται ανάµεσα στον 5 ο και τον 15 ο αιώνα, δηλ. από την κατάλυση του δυτικού ρωµαϊκού κράτους µέχρι την Αναγέννηση 476: κατάληψη της Ρώµης από τους Οστρογότθους, µε αρχηγό τον Οδόακρο 1492: πρώτο ταξίδι του Κολόµβου / ολοκλήρωση της reconquista στην Ισπανία

4 Φεουδαρχία: Το πολιτικό, κοινωνικό και οικονοµικό σύστηµα, το οποίο στηρίζεται στο θεσµό του φέουδου και αντικαθιστά, κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, το σύστηµα της δουλείας. Φέουδο: έκταση γης που παραχωρούσε ο ηγεµόνας σε υποτελείς ευγενείς, µε αντάλλαγµα την αφοσίωση, την υποταγή τους και την προσφορά στρατιωτικών υπηρεσιών εκ µέρους τους

5 Γενικά χαρακτηριστικά της φεουδαρχικής κοινωνίας / 1. Η οικονοµία Η φεουδαρχική κοινωνία στηρίζεται στις δραστηριότητες της αγροτικής παραγωγής, που είναι ο κύριος τοµέας της οικονοµίας. Η ιδιοκτησία διαφοροποιείται από τη νοµή στην έγγειο κτήση (η κυριότητα σε ένα κοµµάτι γης ανήκει σε άλλο πρόσωπο από ότι τα έσοδα που αποφέρει). Οι γαίες ανήκουν σε γαιοκτήµονες και καλλιεργούνται από χωρικούς (serfs). Η προσωπική τους ελευθερία είναι περιορισµένη και ο γαιοκτήµονας εισπράττει από αυτούς τη φεουδαρχική πρόσοδο.

6 Γενικά χαρακτηριστικά της φεουδαρχικής κοινωνίας / 2. Η πολιτική ζωή Η φεουδαρχία συµβαδίζει µε τον κατακερµατισµό της πολιτικής εξουσίας. Η παραχώρηση γαιών στους γαιοκτήµονες είναι συνδεδεµένη µε την υποχρέωσή παροχής στρατιωτικής υπηρεσίας. Επικρατούν οι προσωπικοί δεσµοί (φεουδάρχη προς υποτελή και γαιοκτήµονα προς serf) και όχι οι δεσµοί κράτους προς υπήκοο.

7 Γενικά χαρακτηριστικά της φεουδαρχικής κοινωνίας / 3. Οι κοινωνικές τάξεις Η ανώτερη αριστοκρατία προέρχεται από τους µεγάλους φεουδάρχες, άµεσους υποτελείς του βασιλιά. Από τον 11 ο αι., το σύστηµα της υποτέλειας επεκτείνεται, µε τους ιππότες ως κατώτερους υποτελείς. Την ίδια εποχή, παρατηρείται κινητικότητα στην τάξη των αγροτών. Ορισµένοι βελτιώνουν τη θέση τους, άλλοι δραπετεύουν προς τις πόλεις ή άλλες αγροτικές περιοχές.

8 Γενικά χαρακτηριστικά της φεουδαρχικής κοινωνίας / 4. Οι κοινωνικές τάξεις (συνέχεια) Τον 11 ο αι. αυξάνει η δύναµη όσων ασχολούνται µε το εµπόριο και τη βιοτεχνία. Οι οµάδες αυτές αποκτούν ελευθερίες και προνόµια συµµαχώντας µε τα κατώτερα στρώµατα της αριστοκρατίας κατά των ισχυρότερων φεουδαρχών. Τον 12 ο αι., στις πόλεις, η τάξη των αστών ισχυροποιείται και αντιπαρατίθεται στην κοινωνική διάρθρωση της φεουδαρχικής υπαίθρου.

9 Γενικά χαρακτηριστικά της φεουδαρχικής κοινωνίας / 5. Ο ρόλος της εκκλησίας Σε όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα, η εκκλησία αποτελεί τον ισχυρότερο και σταθερότερο θεσµό. Ο ρόλος της είναι θρησκευτικός, πολιτικός και κοινωνικός. Η εκκλησία λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος διαφορετικών λαών τους οποίους καθοδηγεί και επηρεάζει. Κατέχει µεγάλες εκτάσεις γης και διαθέτει σηµαντική οικονοµική δύναµη.

10 Γενικά χαρακτηριστικά της φεουδαρχικής κοινωνίας / 6. Η εκκλησία (συνέχεια) Επικεφαλής της εκκλησίας βρίσκεται ο Πάπας. Καρδινάλιοι, επίσκοποι, ιερείς και µοναχοί υπάγονται σ αυτόν. Κοινή γλώσσα της εκκλησίας είναι τα λατινικά.

11 Γενικά χαρακτηριστικά της φεουδαρχικής κοινωνίας / 7. Ο µοναχισµός Τα µοναχικά τάγµατα είναι ισχυρά, µε αυτόνοµη διοίκηση και ιδιαίτερους κανόνες. Αποστολή τους: η διάδοση του χριστιανισµού, η καταπολέµηση των αιρέσεων, η άσκηση φιλανθρωπικού έργου (φροντίδα φτωχών, περίθαλψη ασθενών, φιλοξενία προσκυνητών και ταξιδιωτών). Αναπτύσσουν οικονοµικές δραστηριότητες. Μέχρι τα µέσα σχεδόν του 9 ου αι., τα µοναστήρια, µαζί µε τις αυλές των βασιλέων, αποτελούν τους µόνους χώρους καλλιέργειας των γραµµάτων.

12 Γενικά χαρακτηριστικά της φεουδαρχικής κοινωνίας / 8. Ο µοναχισµός (συνέχεια) Οι περισσότερες µονές διαθέτουν βιβλιοθήκη, όπου φυλάσσονται, αναπαράγονται και διακινούνται χειρόγραφα: η βίβλος, πατερικά κείµενα, χρονικά, βιογραφίες αγίων, επιστηµονικά και ποιητικά έργα της λατινικής γραµµατείας, ελληνικά και αραβικά κείµενα. Οι κυριότεροι εκπρόσωποι της πνευµατικής ζωής είναι µοναχοί. Πολλοί προέρχονται από οικογένειες ευγενών.

13 Στοιχεία από την Ιστορία του Μεσαίωνα Η επικράτηση της φεουδαρχίας Το σύστηµα της φεουδαρχίας αναπτύσσεται στην Ευρώπη, κατά τη διάρκεια του 8 ου αι., σε συνθήκες κρίσης και ανασφάλειας. Οι αγρότες αναζητούν την προστασία ισχυρών αρχόντων, γεγονός που δηµιουργεί δεσµούς εξάρτησης. Οι ιεραρχικά ανώτεροι παραχωρούν στους κατώτερους εκτάσεις καλλιεργήσιµης γης (φέουδα), µε αντάλλαγµα πίστη, υποτέλεια και υπηρεσίες. Παρέχουν προστασία και βοήθεια. Παραµέληση των υποχρεώσεων του υποτελούς συνεπάγεται αφαίρεση του φέουδου.

14 Στοιχεία από την Ιστορία του Μεσαίωνα Η επικράτηση της φεουδαρχίας [συνέχεια] Στην κορυφή της κοινωνικής πυραµίδας παραµένει ο βασιλιάς. Οι ισχυρότεροι φεουδάρχες και άµεσοι υποτελείς του αποτελούν την αριστοκρατία από την οποία εξαρτώνται οι κατώτεροι υποτελείς. Οι εκκλησιαστικοί άρχοντες µπορούν να είναι κάτοχοι φεούδων. Ο στρατός βρίσκεται υπό την ηγεσία των φεουδαρχών. Οι ελεύθεροι χωρικοί (µικροϊδιοκτήτες γης) και οι πάροικοι (αγρότες µε περιορισµένη ελευθερία) συνιστούν τη βάση της κοινωνικής πυραµίδας.

15 Στοιχεία από την Ιστορία του Μεσαίωνα Η εξέλιξη της φεουδαρχίας [συνέχεια] Οι πρώτες ενδείξεις αλλαγών παρουσιάζονται τον 11 ο αι. Η εποχή χαρακτηρίζεται από αύξηση του πληθυσµού και επέκταση των καλλιεργήσιµων εκτάσεων (αποξηράνσεις και εκχερσώσεις). Η τριζωνική καλλιέργεια επιτρέπει καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των εδαφών. Τεχνολογικές καινοτοµίες όπως το τροχοφόρο άροτρο και η τετράτροχη άµαξα διευκολύνουν την καλλιέργεια της γης. Ο νερόµυλος και αργότερα ο ανεµόµυλος γίνονται βασικές πηγές ενέργειας.

16 Στοιχεία από την Ιστορία του Μεσαίωνα Η εξέλιξη της φεουδαρχίας [συνέχεια] Την εποχή αυτή επεκτείνονται οι παλιοί οικιστικοί πυρήνες, αναγείρονται φρούρια, ιδρύονται νέες πόλεις. Στις πόλεις, η οικοδόµηση και οι συναλλαγές συνιστούν κινητήριες δυνάµεις της παραγωγής. Βάση της ζωής είναι ο καταµερισµός εργασίας.

17 Στοιχεία από την Ιστορία του Μεσαίωνα Η εξέλιξη της φεουδαρχίας [συνέχεια] Στα µέσα του 11 ου αι. επανεµφανίζονται εµπορικές δραστηριότητες. Το εµπόριο αναπτύσσεται κατά µήκος των οδικών αξόνων στο εσωτερικό της Ευρώπης, καθώς και προς τα µεγάλα βυζαντινά και µουσουλµανικά κέντρα της Μεσογείου. Μεγάλα εµπορικά κέντρα είναι οι ιταλικές πόλεις (Βενετία, Γένοβα, Φλωρεντία ), οι πόλεις της Φλάνδρας, η Πράγα κ.ά.

18 Στοιχεία από την Ιστορία του Μεσαίωνα Η εξέλιξη της φεουδαρχίας [συνέχεια] Διακινούµενα προϊόντα: υφάσµατα, γούνες, µπαχαρικά, αλάτι, ξυλεία, µέταλλα, αγροτικά προϊόντα ) Στη στεριά, η διακίνηση των προϊόντων γίνεται µε άµαξες και καραβάνια. Η καθιέρωση της χρήσης της πυξίδας και του πρυµναίου πηδάλιου συµβάλλουν στην ενίσχυση του ναυτικού εµπορίου.

19 Στοιχεία από την Ιστορία του Μεσαίωνα Η εξέλιξη της φεουδαρχίας [συνέχεια] Τον 11 ο αι. αρχίζουν οι σταυροφορίες, εκστρατείες για την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων από την κυριαρχία των µουσουλµάνων της Ανατολής. Τα κίνητρα των σταυροφόρων δεν ήταν µόνο θρησκευτικά. Ήταν επίσης οικονοµικά και πολιτικά, µε σοβαρές συνέπειες σε ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου. Τον ίδιο αιώνα, σε ορισµένες µεγάλες πόλεις λειτουργούν τα πρώτα Πανεπιστήµια.

20 Στοιχεία από την Ιστορία του Μεσαίωνα Η εξέλιξη της φεουδαρχίας [συνέχεια] Στα τέλη του 12 ου αι. διαδίδεται ο θεσµός των εµποροπανηγύρεων που αποτελούν µια διαρκή αγορά. Οι εµποροπανηγύρεις συνδέονται µε την προσφορά εµπορευµάτων, την ανταλλαγή νοµισµάτων, τη χορήγηση πιστώσεων από ιδιώτες επιχειρηµατίες και µοναστήρια. Πρόκειται για τις πρώτες εκδηλώσεις του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Στις πλούσιες ιταλικές παραθαλάσσιες πόλεις συγκροτούνται ναυτικές εταιρείες που επενδύουν στο θαλάσσιο εµπόριο, µε µεγάλα κέρδη.

21 Στο χώρο της δυτικής Ευρώπης, ο 14 ος αιώνας θεωρείται εποχή γενικευµένης κρίσης. Τα αίτια είναι πολλά: Καθώς η αύξηση του πληθυσµού είναι µεγαλύτερη από το ρυθµό ανάπτυξης της αγροτικής παραγωγής δηµιουργείται σοβαρό πρόβληµα επισιτισµού. Από τον προηγούµενο αιώνα, η αγροτική παραγωγή έχει προσανατολιστεί στην εξυπηρέτηση του εµπορίου (π.χ. κρασί και λινάρι αντί δηµητριακών). Η εξάρτηση της παραγωγής από την εµπορική συγκυρία επιτείνει το επισιτιστικό πρόβληµα.

22 Ο 14 ος αιώνας, εποχή γενικευµένης κρίσης [συνέχεια]: Διάφορες φυσικές καταστροφές (π.χ. πληµµύρες) επιτείνουν τα προβλήµατα της αγροτικής παραγωγής. Από το 1347 µέχρι το τέλος του αιώνα, µία επιδηµία βουβωνικής πανώλης (Μαύρος Θάνατος) που ξεκινά από την Ιταλία, µεταδίδεται σε ολόκληρη την Ευρώπη και εξολοθρεύει το ένα τέταρτο του πληθυσµού.

23 Ο 14 ος αιώνας, εποχή γενικευµένης κρίσης [συνέχεια]: Η εξαθλίωση µεγάλων οµάδων πληθυσµού στις πόλεις και την ύπαιθρο οδηγεί σε εξεγέρσεις. Μέσα από συγκρούσεις ή/ και συµφωνίες αυξάνει σταδιακά η συµµετοχή εκπροσώπων διαφόρων συντεχνιών στα δηµοτικά συµβούλια των πόλεων. Οι διαδικασίες αυτές, στο σύνολό τους, συνιστούν εκφράσεις της γενικευµένης κρίσης της φεουδαρχίας τον 14 ο αιώνα και προετοιµάζουν τις αλλαγές των κοινωνικών και πολιτικών σχέσεων

24 Ο 14 ος αιώνας, εποχή γενικευµένης κρίσης [συνέχεια]: Ήδη από τον 13 ο αιώνα, επωφελούµενοι από την κρίση του φεουδαρχικού συστήµατος, οι βασιλείς σε Γαλλία και Αγγλία επιδιώκουν περαιτέρω ενίσχυση της εξουσίας τους. Στην Αγγλία, φεουδάρχες, κλήρος και αστοί επιβάλλουν σηµαντικούς περιορισµούς στη βασιλική εξουσία (1215: Magna Charta, 1295: ίδρυση Κοινοβουλίου). Στη Γαλλία, η µοναρχία ισχυροποιείται.

25 Ο 14 ος αιώνας, εποχή γενικευµένης κρίσης [συνέχεια]: Στη Γερµανία, ο Αυτοκράτορας δεν κατορθώνει να µειώσει τη δύναµη των µεγάλων φεουδαρχών και να συγκροτήσει ισχυρή κεντρική εξουσία. Εκεί, όπως και στη βόρεια Ιταλία, η δύναµή του σταδιακά περιορίζεται. Ήδη από τον 12 ο αιώνα, η αντίθεση του Γερµανού Αυτοκράτορα µε τον Πάπα εµφανίζεται αγεφύρωτη.

26 Ο 14 ος αιώνας, εποχή γενικευµένης κρίσης [συνέχεια]: Στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της εξουσίας του, ο βασιλιάς της Γαλλίας βρίσκεται αντιµέτωπος µε τον Πάπα και τον υποχρεώνει να µεταφέρει την έδρα του από τη Ρώµη στην Αβινιόν ( ). Η αιχµαλωσία της Αβινιόν θεωρείται από τις µεγαλύτερες ταπεινώσεις για την κεφαλή της δυτικής εκκλησίας. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε µεγάλα φαινόµενα διαφθοράς (φιλαργυρία, ευνοιοκρατία, εξαγορά αξιωµάτων) τραυµατίζουν το κύρος της ρωµαιοκαθολικής εκκλησίας και συµβάλλουν στη διατύπωση του αιτήµατος για θρησκευτική µεταρρύθµιση.

27 Στοιχεία από την Ιστορία του Μεσαίωνα Ο 15 ος αι., µια µεταβατική εποχή Στις πόλεις που συνεχώς ισχυροποιούνται, τα φεουδαρχικά δικαιώµατα περιορίζονται περισσότερο, ενώ ενισχύεται ο οικονοµικός και πολιτικός ρόλος της τάξης των εµπόρων, βιοτεχνών και τραπεζιτών. Η γη δεν αποτελεί πλέον το µοναδικό µέτρο αξίας. Μετά τις Σταυροφορίες, η αναζήτηση νέων εµπορικών δρόµων προς την Ανατολή εµφανίζεται επείγουσα. 1492: Ο Κολόµβος επιχειρεί το πρώτο του ταξίδι. 1497: Ο Βάσκο ντε Γκάµα φτάνει στην Ινδία.

28 Γύρω από τη Μεσόγειο συνυπάρχουν, την εποχή αυτή, διαφορετικοί πολιτισµοί, κάθε ένας από τους οποίους έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: η χριστιανική Δύση, το εξασθενηµένο Βυζάντιο, οι Μουσουλµάνοι (Άραβες και Τούρκοι)

29 Το Βυζάντιο Κατά τη διάρκεια της υστεροβυζαντινής περιόδου (11 ος -15 ος αι.), τα σηµάδια της παρακµής κάνουν την εµφάνισή τους σε πολλούς τοµείς. Τον 14ο αιώνα, η εδαφική συρρίκνωση είναι µεγάλη και γίνεται πιο έντονη µετά το Η άλλοτε κραταιά αυτοκρατορία φθίνει. Στο τέλος του αιώνα, αποτελείται από την Κωνσταντινούπολη, τη Θεσσαλονίκη, πόλεις της Θράκης και της Μακεδονίας, τη Λήµνο, τη Θάσο και Ίµβρο, τις βόρειες Σποράδες και το δεσποτάτο του Μορέως. Είναι η εποχή της Λατινοκρατίας και της τουρκικής επέκτασης.

30 Οι Άραβες Μετά το θάνατο του Μωάµεθ (632) και σε όλη τη διάρκεια του 8 ου αιώνα, οι Άραβες επεκτείνονται και συγκροτούν ένα τεράστιο κράτος. Η θρησκευτική ενότητα διευκολύνει τη κρατική συγκρότηση. Η επέκταση των Αράβων διευκολύνεται από τις αδυναµίες και τα προβλήµατα του Βυζαντινού κράτους.

31 Οι Άραβες Στους επόµενους αιώνες, το αραβικό κράτος δε µένει ενωµένο. Διασπάται σε µικρότερα ανεξάρτητα κράτη, τα οποία στηρίζονται στη δύναµη του εµπορίου. Η Μεσόγειος βρίσκεται στο κέντρο του πολιτικού και οικονοµικού εµπορικού ενδιαφέροντος. Οι εµπορικές ανταλλαγές στηρίζονται στα µπαχαρικά, το χρυσό, τους σκλάβους. Μεγάλες πόλεις: Αλεξάνδρεια, Κάιρο, Μέκκα, Ιεροσόλυµα.

32 Οι Άραβες Η αφοµοίωση της ελληνικής πνευµατικής κληρονοµιάς συµβάλλει στην ανάπτυξη της φιλοσοφίας και των επιστηµών, µε έµφαση στα µαθηµατικά, τη φυσική, την αστρονοµία και την ιατρική. Τα αραβικά είναι γλώσσα πολιτισµού.

33 Ο ισλαµικός κόσµος Στο τέλος του 11 ου αιώνα, ο ισλαµικός κόσµος έχει πλέον οριστικά διασπαστεί σε αντιµαχόµενες δυνάµεις. Στην Ανατολή, οι Σελτζούκοι Τούρκοι δηµιουργούν τη δική τους αυτοκρατορία. Δυτικά, στο Μαρόκο και στην Ισπανία, ιδρύεται η δυναστεία των Αλµοραβιδών.

34 Οι Σελτζούκοι Τούρκοι ΟΙ Σελτζούκοι Τούρκοι εµφανίζονται στα τέλη του 10 ου αιώνα. Τον επόµενο αιώνα αυξάνουν τη δύναµή τους στην περιοχή του Ιράν και γίνονται κύριοι του χαλιφάτου της Βαγδάτης. Στο Ματζικέρτ, συγκρούονται µε τους Βυζαντινούς, οι οποίοι ηττώνται (1071). Η βυζαντινή κυριαρχία στη Μικρά Ασία απειλείται σοβαρά. Η παρουσία των Σελτζούκων Τούρκων στη µικρασιατική χερσόνησο ενισχύεται το 1176, µετά την ήττα των Βυζαντινών στο Μυριοκέφαλο.

35 Οι Οθωµανοί Τούρκοι Εµφανίζονται δυναµικά τον 14 ο αιώνα. Δηµιουργούν κράτος µε πρωτεύουσα την Προύσα και επιδιώκουν να επεκταθούν στο χώρο της Ευρώπης.

36 Σχετικά µε την Reconquista Ο όρος Reconquista δηλώνει την στρατιωτική κατάληψη και πολιτική ανασυγκρότηση της Μουσουλµανικής Ισπανίας από την Χριστιανική Ευρώπη. Η ανακατάληψη της Ισπανίας αρχίζει τον 11ο αιώνα (1085, Τολέδο) και ολοκληρώνεται το 1492 µε την κατάληψη της Γρανάδας. Οι συνεχείς πολεµικές συρράξεις επιτρέπουν στους βασιλείς να ασκούν αδιαµφισβήτητη εξουσία και να βάζουν φόρους.

37 Για να τοποθετηθούµε καλύτερα στο χώρο και στο χρόνο Ηµεροµηνίες και γεγονότα 476: Κατάληψη της Ρώµης από τους Οστρογότθους [Συµβατικό όριο που σηµατοδοτεί το τέλος του αρχαίου κόσµου και την αρχή του Μεσαίωνα] 622: Η µετανάστευση του Μωάµεθ, η Εγίρα. Έναρξη της χρονολογίας των Μουσουλµάνων. 8 ος αιώνας. Τα όρια της επέκτασης των Αράβων προς την Ευρώπη: 717: πολιορκία της Κωνσταντινούπολης 732: η µάχη στο Poitiers.

38 Ηµεροµηνίες και γεγονότα 800: Ο Καρλοµάγνος στέφεται αυτοκράτορας στο ναό του Αγίου Πέτρου στη Ρώµη, σύµφωνα µε το βυζαντινό τυπικό, υπό τις επευφηµίες λαού και κλήρου. Έκτοτε, οι δύο αυτοκρατορίες, ανατολική και δυτική συνυπάρχουν αντιµέτωπες. 1054: Σχίσµα εκκλησιών. Η έριδα ξεκίνησε από διαφορές σε θεολογικά και δογµατικά ζητήµατα (η νηστεία του Σαββάτου, η αγαµία του κλήρου, το δόγµα της δυτικής εκκλησίας για εκπόρευση του Αγίου Πνεύµατος και από τον Υιό.) Κύρια αιτία του σχίσµατος υπήρξε η διεκδίκηση της πρωτοκαθεδρίας εκ µέρους της Ρώµης στο χριστιανικό κόσµο.

39 Ηµεροµηνίες και γεγονότα 1082: Με χρυσόβουλο του Αλέξιου Κοµνηνού παραχωρούνται προνόµια στους Ιταλούς εµπόρους (τελωνειακές διευκολύνσεις στο λιµάνι της Κωνσταντινούπολης µε τον όρο να φροντίζουν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην Αδριατική). Τα πρώτα προνόµια έχουν παραχωρηθεί στους Βενετούς από την εποχή του Βασιλείου του Β. 1071: Ματζικέρτ / 1176: Μυριοκέφαλο. Δύο ήττες των βυζαντινών στρατευµάτων οδηγούν στην οριστική απώλεια των εδαφών της Μικράς Ασίας.

40 Ηµεροµηνίες και γεγονότα 1095: Έναρξη της πρώτης σταυροφορίας από τον Πάπα Ουρβανό 1204: Κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους, κατά τη διάρκεια της τέταρτης σταυροφορίας 1261: Ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης 1295: Μετά την επιστροφή του στην Ιταλία, ο Μάρκο Πόλο αφηγείται στο βιβλίο του αναµνήσεις από το µακροχρόνιο ταξίδι του στην Κίνα : Η αιχµαλωσία του πάπα στην Αβινιόν : Ο εκατονταετής πόλεµος Αγγλίας / Γαλλίας

41 Ηµεροµηνίες και γεγονότα 1347 µέχρι το τέλος του 14 ου αι.: Επιδηµία πανώλης σε ολόκληρη την Ευρώπη 1453: Άλωση της Κωνσταντινούπολης 1492: Ο Κολόµβος επιχειρεί το πρώτο του ταξίδι. 1497: Ο Βάσκο ντε Γκάµα φτάνει στην Ινδία. Η άλωση της Κων/λης, το τέλος του εκατονταετούς πολέµου, τα µεγάλα εξερευνητικά ταξίδια σηµατοδοτούν το πέρασµα στους νεότερους χρόνους.

42 Βιβλιογραφία Bernstein N., Milza P., Ιστορία της Ευρώπης, Από τη Ρωµαϊκή αυτοκρατορία στα ευρωπαϊκά κράτη, τ.1-3, µετ. Α. Δηµητρακόπουλος, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 1997 Bidon D.A., Lett D., Η καθηµερινή ζωή των παιδιών στον Μεσαίωνα, µετ. Σ. Βλοντάκη, Παπαδήµας, Αθήνα, 1999 Bloch M. κ.ά., Κείµενα ευρωπαϊκής Ιστορίας, Παπαζήσης, Αθήνα, 1985 Braudel F., Υλικός πολιτισµός, οικονοµία και καπιταλισµός, Οι δοµές της καθηµερινής ζωής: το δυνατό και το αδύνατο, µετ. Α. Ασδραχά, Μορφωτικό Ινστιτούτο Αγροτικής Τράπεζας, Αθήνα, 1995

43 Βιβλιογραφία Burns E., Εισαγωγή στην Ιστορία και τον πολιτισµό της Νεότερης Ευρώπης, τ. Α, Μετ. Τ. Δαρβέρης, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1983 Γραµµατικοπούλου Ε., (επιµ.), Το Βυζάντιο και οι απαρχές της Ευρώπης, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, Αθήνα, 2004 Δηµητρούκας Ι., Ιωάννου Θ., Μπαρούτας Κ., Ιστορία του µεσαιωνικού και του νεότερου κόσµου , Β Ενιαίου Λυκείου Γενικής Παιδείας, ΟΕΔΒ, Αθήνα Καραπιδάκης Ν.Ε., Ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης (5ος-11ος αι.), Αλεξάνδρεια, 1996

44 Βιβλιογραφία Le Goff J., Ο πολιτισµός της Μεσαιωνικής Δύσης, Βάνιας, Θεσσαλονίκη, 1993 Le Goff J., Η Ευρώπη, µια αφήγηση για παιδιά και νέους, µετ. Β. Τσοκοπούλου, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, 1996 Le Quintrec G., (επιµ.), Histoire, Les fondements du monde contemporain, 2e, Nathan, 2001 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Θ, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα Καλοκαιρινός Κ., Ιστορία ρωµαϊκή και βυζαντινή (146 π.χ µ.χ.), ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1981

45 Βιβλιογραφία Καραγιαννόπουλος Ι.Ε., Η µεσαιωνική δυτική Ευρώπη, Βάνιας, Θεσσαλονίκη, 2000 Κρεµµυδάς Β., Πισπιρίγκου Φ., Ο µεσαιωνικός κόσµος, Γνώση, Αθήνα, 1985 Nicholas D., Η εξέλιξη του µεσαιωνικού κόσµου, ΜΙΕΤ, 1999 Παπαπέτρου Μουρσελά Β. κ.ά., Ευρωπαϊκός Πολιτισµός, τ.β, Η εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, Αθήνα, 2006 Rowling M., Η καθηµερινή ζωή στον Μεσαίωνα, Παπαδήµας, Αθήνα

Μαρία Λιάκου - Φιλόλογος

Μαρία Λιάκου - Φιλόλογος ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Μ. Ν. ΡΑΠΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» Β Τάξη Γενικού Λυκείου, φιλόλογος Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου κόσμου Περιέχει: 565-1815 μ. Χ. Β Λυκείου Γενικής Παιδείας Σχεδιαγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση του ρωµαϊκού κόσµου

Η κρίση του ρωµαϊκού κόσµου Εισαγωγή Ως πολιτισµός θα µπορούσε να ορισθεί η έννοια που υποδηλώνει τη σχέση του ανθρώπου µε το περιβάλλον του και το µετασχηµατισµό του εξωτερικού κόσµου, µέσω της ανθρώπινης δραστηριότητας στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η εποχή των Κομνηνών Η βυζαντινή κοινωνία σε καμπή (11ος -- αρχές 13ου αιώνα)

Η εποχή των Κομνηνών Η βυζαντινή κοινωνία σε καμπή (11ος -- αρχές 13ου αιώνα) Κεφάλαιο 6 Η εποχή των Κομνηνών Η βυζαντινή κοινωνία σε καμπή () Μετά την πολιτική αστάθεια στα τέλη του 11ου αιώνα, την εξουσία στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία πήρε η δυναστεία των Κομνηνών (1081--1185). Μετά

Διαβάστε περισσότερα

λίγο πριν την Άλωση της Πόλης

λίγο πριν την Άλωση της Πόλης λίγο πριν την Άλωση της Πόλης Γενική Eισαγωγή Η οικονομία του ύστερου Bυζαντίου παρουσίασε μια θλιβερή εικόνα σταδιακής παρακμής. Aν και συνέχισε να είναι κυρίως αγροτική, σημαντικός παρέμεινε και ο αστικός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Σ ΕΛΙΔΑ 1

Περιεχόμενα Σ ΕΛΙΔΑ 1 Σ ΕΛΙΔΑ 1 Ο,τι αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο αντιστοιχεί από πλευράς ύλης στα κεφάλαια 1,2 του διδακτικού εγχειριδίου του μαθήματος (Rima, Ιστορία της Οικονομικής Ανάλυσης). Περιεχόμενα 1 Το Τέλος του

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρώμη και ο ελληνικός κόσμος 146 π.χ. -- 330 μ.χ.

Η Ρώμη και ο ελληνικός κόσμος 146 π.χ. -- 330 μ.χ. Η Ρωμη και ο Ελληνικοσ Κοσμοσ Κεφάλαιο 7 Η Ρώμη και ο ελληνικός κόσμος Για τετρακόσια χρόνια (από τον 1ο αιώνα π.χ. έως τον 3ο αιώνα μ.χ.), η ιστορία της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, από το Γιβραλτάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ. Η Τεχνολογία κατά τους Μεσαιωνικούς Χρόνους Ανατολή και ύση

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ. Η Τεχνολογία κατά τους Μεσαιωνικούς Χρόνους Ανατολή και ύση ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Σχολικό Έτος 2011-12 Μάθηµα : Ερευνητικές Εργασίες Α Λυκείου Β Τετράµηνο Η Τεχνολογία κατά τους Μεσαιωνικούς Χρόνους Ανατολή και ύση Οµάδα Εργασίας ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΚΩΣΤΑΣ Π. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέση και φυσικό περιβάλλον

Θέση και φυσικό περιβάλλον Θέση και φυσικό περιβάλλον "Μέλας", "ευρύς", "απείριτος", "ιχθυόεις", "απείρων" και "ατρύγετος" χαρακτηρίζεται ο πόντος από τον Όμηρο. Σ' αυτόν, όπως και στους άλλους ποιητές της Αρχαιότητας, η λέξη σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με τίτλο «Το

Διαβάστε περισσότερα

Τα εισαγωγικά κείμενα των θεματικών ενοτήτων της μόνιμης έκθεσης

Τα εισαγωγικά κείμενα των θεματικών ενοτήτων της μόνιμης έκθεσης Τα εισαγωγικά κείμενα των θεματικών ενοτήτων της μόνιμης έκθεσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η Βυζαντινή αυτοκρατορία Α. Βυζαντινή αυτοκρατορία ονομάστηκε κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Η Οθωμανική Aυτοκρατορία και οι υπήκοοί της (μέσα 15ου -- τέλη 16ου αιώνα)

Η Οθωμανική Aυτοκρατορία και οι υπήκοοί της (μέσα 15ου -- τέλη 16ου αιώνα) Κεφάλαιο 8 Η Οθωμανική Aυτοκρατορία και οι υπήκοοί της () Από τα μέσα του 15ου μέχρι τα τέλη του 16ου αιώνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία ακμάζει: το κράτος εξαπλώνεται, η κεντρική εξουσία είναι ισχυρή, η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Στεμπίλης, Αλεξάνδρα Πατρικίου, Βασίλης Λυρίτσης, Λουκάς Βιδάλης. Συγγραφή

Δημήτρης Στεμπίλης, Αλεξάνδρα Πατρικίου, Βασίλης Λυρίτσης, Λουκάς Βιδάλης. Συγγραφή Συγγραφή Δημήτρης Στεμπίλης, Αλεξάνδρα Πατρικίου, Βασίλης Λυρίτσης, Λουκάς Βιδάλης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το οποίο εντάσσεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού

Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου ΒιβΑίο δασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης ΚοΑιόπουιϊος Ομόημοδ Καθηγηιή$ Ιάκωβος Μιχαηίϊίδη$ Επίκουροδ Καθηγητήδ, ΑΠΘ Αθανάσιος ΚαΛΛιανιωχηδ ΣχοήΙικόδ

Διαβάστε περισσότερα

ζ. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΥζΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ζ. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΥζΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 10-0118 ISTORIA E DHMOTIKOY_TELL_100118 ISTORIA E DHMOTIKOY_TELL 3/1/13 7:07 PM Page 114 ζ. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΥζΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Έφιπποι βυζαντινοί αυτοκράτορες μπροστά στην τειχισμένη Πόλη 1. Ελεφαντοστέινη

Διαβάστε περισσότερα

ΦPONTIΣTHPIO IΣTOPIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠPOΓPAMMA MAΘHMATΩN

ΦPONTIΣTHPIO IΣTOPIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠPOΓPAMMA MAΘHMATΩN ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕPEYNΩN ΤΟΜΕΑΣ BΥΖΑΝΤ ΙΝΩΝ ΕΡ ΕΥΝΩΝ ΦPONTIΣTHPIO IΣTOPIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠPOΓPAMMA MAΘHMATΩN ΠEPIOΔOΣ ΚH (2014-2015) Πληροφορίες URL: www.eie.gr www.facebook.com/fie.eie

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. i κρίση µ ητροπολιτική αναδιάρθρωση, νέα πολεοδοµ ία

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. i κρίση µ ητροπολιτική αναδιάρθρωση, νέα πολεοδοµ ία ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ i κρίση µ ητροπολιτική αναδιάρθρωση, νέα πολεοδοµ ία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 9 ΜΈΡΟΣ 1o: ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ακμή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Η Ευρώπη και ο αραβοϊσλαμικός κόσμος (9ος -- 11ος αιώνας)

Η ακμή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Η Ευρώπη και ο αραβοϊσλαμικός κόσμος (9ος -- 11ος αιώνας) Κεφάλαιο 4 Η ακμή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Η Ευρώπη και ο αραβοϊσλαμικός κόσμος () Από τα μέσα του 9ου μέχρι τα μέσα του 11ου αιώνα η Bυζαντινή Αυτοκρατορία ακμάζει: εξα πλώνεται γεωγραφικά και αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ. Τι γνωρίζετε για την πνευματική ιδιοσυγκρασία του Βυζαντινού ανθρώπου;

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ. Τι γνωρίζετε για την πνευματική ιδιοσυγκρασία του Βυζαντινού ανθρώπου; ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ Τι γνωρίζετε για την πνευματική ιδιοσυγκρασία του Βυζαντινού ανθρώπου; Ο Βυζαντινός διακρινόταν για το ανεπτυγμένο θρησκευτικό αίσθημα, που τον βοήθησε να

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παραδεισένιος Κόσμος του Ισλαμικού Πολιτισμού

Ο Παραδεισένιος Κόσμος του Ισλαμικού Πολιτισμού Ο Παραδεισένιος Κόσμος του Ισλαμικού Πολιτισμού Εκπαιδευτικό υλικό προετοιμασίας Κείμενα και βιβλιογραφία Φωτεινή Γραμματικού Μουσείο Μπενάκη-Εκπαιδευτικά Προγράμματα Αθήνα 2004 1. Τι είναι το ισλάμ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ (Ιεπ 401).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ (Ιεπ 401). ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ (Ιεπ 401). I. Καλωσόρισμα πρωτοετών. Πρακτικά θέματα σχετικά με τις ώρες του μαθήματος και την διεξαγωγή των εξετάσεων. Διαφοροποίηση ανάμεσα στο σχολείο και

Διαβάστε περισσότερα

Δ. TOYPKIA, EΓΓYΣ KAI MEΣH ANATOΛH

Δ. TOYPKIA, EΓΓYΣ KAI MEΣH ANATOΛH Δ. TOYPKIA, EΓΓYΣ KAI MEΣH ANATOΛH Σωτήρης Ρούσσος ΤΟΥΡΚΙΑ Εξετάζοντας τον Ελληνισμό στην Τουρκία δεν θα περιλάβουμε την προ του 1922 περίοδο, η οποία βεβαίως διαφέρει όχι μόνο ως προς την ιστορία και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση τουρισμού σε ξενοδοχεία πολυτελείας στην Κρήτη- Προβλέψεις

Ανάλυση τουρισμού σε ξενοδοχεία πολυτελείας στην Κρήτη- Προβλέψεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ανάλυση τουρισμού σε ξενοδοχεία πολυτελείας στην Κρήτη- Προβλέψεις Διπλωματική εργασία Αντύπας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΣΙΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΩΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΓΛΕΣ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Γ.Κ. ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ ΔΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Ίσως ποτέ άλλοτε να μην ήταν τόσο αναγκαίο ένα ταξίδι

Ίσως ποτέ άλλοτε να μην ήταν τόσο αναγκαίο ένα ταξίδι ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ... ΠΑΡΟΥΣΙΑΖOYN ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ Από τις απαρχές της ιστορίας έως τις ημέρες μας Κιβωτός αυτογνωσίας και ιστορικής μνήμης Ίσως ποτέ άλλοτε να μην ήταν τόσο αναγκαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 7ΟΣ-11ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 7ΟΣ-11ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 7ΟΣ-11ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ Ήδη περίπου από τα µέσα του 6ου αιώνα, και συγκεκριµένα µετά τον θάνατο του Ιουστινιανού Α (527-65), η κατάσταση στη Δύση δεν ήταν πολύ ευχάριστη για το Βυζάντιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρχαϊκή Εποχή Οι αιώνες των μεταρρυθμίσεων 700--480 π.χ.

Η Αρχαϊκή Εποχή Οι αιώνες των μεταρρυθμίσεων 700--480 π.χ. Η αρxαϊκη εποxη -- Οι αιωνεσ των μεταρρυθμισεων Κεφάλαιο 4 Η Αρχαϊκή Εποχή Οι αιώνες των μεταρρυθμίσεων Για την Αρχαϊκή Εποχή, όπως και για τις άλλες περιόδους που εξετάσαμε ως τώρα, σημαντική πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες

1. Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες 1. Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες 146 π.χ. Οι Ρωμαίοι κατακτούν την Ελλάδα Τρόπος διοίκησης Ρωμαίων Όσες πόλεις συμμάχησαν Ανεξαρτησία Αυτονομία Διοικητής Έλληνας (Φιλορωμαίος) Διαίρει και βασίλευε

Διαβάστε περισσότερα

ΦPONTIΣTHPIO IΣTOPIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠPOΓPAMMA MAΘHMATΩN

ΦPONTIΣTHPIO IΣTOPIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠPOΓPAMMA MAΘHMATΩN ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕPEYNΩN ΤΜΗΜΑ BΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡ ΕΥΝΩΝ ΦPONTIΣTHPIO IΣTOPIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠPOΓPAMMA MAΘHMATΩN ΠEPIOΔOΣ ΚϚ (2012-2013) Το Φροντιστήριο Ιστορικών Επιστημών οργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦPONTIΣTHPIO IΣTOPIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠPOΓPAMMA MAΘHMATΩN

ΦPONTIΣTHPIO IΣTOPIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠPOΓPAMMA MAΘHMATΩN ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕPEYNΩN ΤΟΜΕΑΣ BΥΖΑΝΤ ΙΝΩΝ ΕΡ ΕΥΝΩΝ ΦPONTIΣTHPIO IΣTOPIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠPOΓPAMMA MAΘHMATΩN ΠEPIOΔOΣ ΚZ (2013-2014) Πληροφορίες URL: www.eie.gr www.facebook.com/fie.eie

Διαβάστε περισσότερα