Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ;"

Transcript

1 Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ; Καρτσιώτης Θ., Αγγελής Α., Κωστάκος Α. και Αράπογλου Α. Περίληψη Στην αρχή παρατίθεται το γενικό θεσμικό πλαίσιο και κάποιοι λόγοι για τους οποίους δεν φαίνεται τουλάχιστον σε ευρεία κλίμακα να υπάρχουν οι διδακτικές προσεγγίσεις που προβλέπουν τα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ. Στη συνέχεια η συζήτηση επικεντρώνεται στα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ Πληροφορικής και εξετάζεται ως μελέτη περίπτωσης το νέο διδακτικό πακέτο Πληροφορικής Γυμνασίου. Λέξεις κλειδιά: ΔΕΠΠΣ, ΑΠΣ, διδακτική μεθοδολογία της Πληροφορικής. Abstract The initial stage concerns the general structural frame. In addition, we discuss some of the causes that may give reasons for a small-scale implementation of the modern structural approaches. A case study is presented based on the main articles of CCTF and ICS of Science of Informatics: the new instructional package of Information and Communication Technology in Gymnasium. Keywords: Cross Curricular / Thematic Framework (CCTF), Individual Subject Curricula (ISC), Teaching Methodology for Information and Communication Technology. 1. Εισαγωγή Τα ισχύοντα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ προτείνουν τη μετάβαση από τα δασκαλοκεντρικά μοντέλα (μετωπικής) διδασκαλίας σε σύγχρονα μοντέλα ανακαλυπτικής και βιωματικής μάθησης (με τη χρήση μοντέλων προσομοίωσης, μικρόκοσμων, κ.τ.λ.). Ο κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής σκέψης των μαθητών σε ένα περιβάλλον συνεργατικής μάθησης (κυρίως με την μέθοδο project). Από τις αρχές τις τρέχουσας δεκαετίας, όπου έγιναν προσπάθειες εφαρμογής τους, εμφανίσθηκαν μία σειρά από (εικαζόμενα) προβλήματα, τα οποία φαίνεται ότι ουσιαστικά καθηλώνουν την εκπαίδευσή μας σε διδακτικές μεθοδολογίες του προηγούμενο αιώνα. Τα προβλήματα αυτά θα μπορούσαν να συνοψισθούν στα παρακάτω: Έλλειψη καταλλήλων ΑΠΣ Περιορισμένο χρονικά πλαίσιο διδασκαλίας κυρίως στο Λύκειο

2 Στρογγυλά τραπέζια 611 Ακατάλληλοι ή ελλιπείς διδακτικοί πόροι (σχολικά βιβλία πακέτα εκπαιδευτικού υλικού, λογισμικά κ.τ.λ.) Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση των σχετικών διδακτικών μεθόδων. Μετά τα παραπάνω αναδύεται το ερώτημα: Αν υποθέσουμε ότι πληρούνται όλοι οι παραπάνω όροι, τότε θα άλλαζαν οι εκπαιδευτικοί μας τη διδακτική μεθοδολογία τους; 2. Μελέτη περίπτωσης Ας εξετάσουμε την περίπτωση της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο: Κατά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του ΔΕΠΠΣ και του ΑΠΣ Πληροφορικής για το Γυμνάσιο, η ομάδα σύνταξης, λαβαίνοντας υπόψη τους περιορισμούς από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και το γενικό σκοπό του μαθήματος, όπως είχαν οριστεί από το ΠΙ, τα νέα δεδομένα από την εξέλιξη της Επιστήμης της Πληροφορικής, και τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση, υιοθέτησε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία εκπαίδευσης σύμφωνα με την οποία η μάθηση, δεν είναι μια διαδικασία μεταφοράς γνώσης αλλά μια διαδικασία ανασκευής της προϋπάρχουσας και κατασκευής της νέας. Για την ανασκευή της παλιάς γνώσης πρέπει να αξιοποιούνται οι προηγούμενες γνώσεις, οι εμπειρίες και τα βιώματα των μαθητών. Η ενεργητική συμμετοχή του μαθητή στη διαδικασία της μάθησης αποτελεί απαραίτητο συστατικό στοιχείο της ουσιαστικής μάθησης. Η μάθηση έχει πάνω από όλα κοινωνική φύση και πραγματοποιείται μέσα από καταστάσεις κοινωνικής-διδακτικής αλληλεπίδρασης. Σε ό,τι αφορά τους στόχους δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη νοητικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα, δηλαδή στις ικανότητες και δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσει ο μαθητής, καθώς και στις διαδικασίες απόκτησής τους. Βασικός στόχος δεν είναι το «τι» (δηλαδή το πληροφοριακό περιεχόμενο), αλλά το «πώς» (οι δραστηριότητες διαχείρισής του). Για το λόγο αυτό σχεδιάστηκε έτσι, ώστε σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο να εστιάζει στο ουσιώδες και το παιδαγωγικά γόνιμο, να είναι ξεκάθαρο και να παρουσιάζεται χωρίς την ανάμειξη περιττών σε πολλές περιπτώσεις πληροφοριών. Σε ό,τι αφορά τον προτεινόμενο τρόπο προσέγγισης, σχεδιάστηκε έτσι, ώστε να ενισχύει και να ενθαρρύνει την ενεργητική συμμετοχή, την ελευθερία σκέψης και έκφρασης, τη συνεργασία των μαθητών μεταξύ τους, καθώς και τη συνεργασία μαθητών-εκπαιδευτικού. Στην υλοποίηση των παραπάνω, καθοριστικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Στην προσπάθεια του αυτή θα έχει συνεχή στήριξη στο έργο του με συμβατικά και ψηφιακά μέσα. Η προτεινόμενη διδακτική προσέγγιση, εστιάζεται στο μαθητή και στην εμπλοκή του σε διαδικασίες μέσα από τις οποίες: θα ανακαλύπτει ο ίδιος τη γνώση θα την αξιολογεί και θα την αξιοποιεί,

3 612 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής θα οικοδομεί τη γνώση βασιζόμενος στις δικές του γνωστικές δομές, τις εμπειρίες και τα βιώματα που διαθέτει, θα συνεργάζεται με άλλους και τον καθηγητή του για την επίτευξη ενός σκοπού, θα μάθει πώς να μαθαίνει, ώστε να μπορεί να επεκτείνει τις γνώσεις του και μετά το σχολείο. Από τη συγγραφική ομάδα του νέου διδακτικού πακέτου Πληροφορικής Γυμνασίου έγινε μια σοβαρή και αξιόλογη προσπάθεια εξειδίκευσης αυτού του πλαισίου, ώστε οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να έχουν στη διάθεσή τους το κατάλληλο διδακτικό εργαλείο που να στηρίζει με τη σειρά του τον εκπαιδευτικό στην εφαρμογή του ΑΠΣ και των σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας. Το νέο διδακτικό πακέτο Πληροφορικής Α, Β, Γ Γυμνασίου γράφθηκε με βάση το παιδαγωγικό πλαίσιο που προαναφέρθηκε και είναι εναρμονισμένο με το ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ (ΦΕΚ 303/Β/ ) - Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 304/ Τα εκπαιδευτικά εργαλεία, που χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, είναι οι ερωτήσεις, οι μεταφορές, οι αναλογίες, η λύση των προβλημάτων, η γνωστική σύγκρουση, οι χάρτες εννοιών, η δημιουργία μοντέλων με κατάλληλο λογισμικό, το παιχνίδι ρόλων. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες και τα θέματα για συζήτηση είναι επιλεγμένα, ώστε να έχουν νόημα για τους μαθητές, να έχουν σχέση με τη κουλτούρα τους, να κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους για πειραματισμό και να καλύπτουν διάφορες ικανότητές τους. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια για την ανάπτυξη συνθηκών αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών, αλλά και μεταξύ καθηγητή - μαθητή. Η ανάπτυξη μιας σχολικής ιστοσελίδας ή μιας σχολικής εφημερίδας, για παράδειγμα, ενεργοποιεί τους μαθητές να συμμετέχουν, αναπτύσσει τη συνεργασία ομάδων και εμπλέκει μαθητές με διαφορετικές ικανότητες (καλλιτεχνική δημιουργία, διαχείριση έργου, δημιουργία κειμένων, προγραμματισμός) να δημιουργήσουν υιοθετώντας διαφορετικούς ρόλους μέσα στην ομάδα. Παράλληλα, μια τέτοια δραστηριότητα δίνει το βήμα για την ανάπτυξη των σκέψεων και των προβληματισμών των παιδιών για πράγματα που άπτονται της καθημερινής ζωής τους. Αξίζει να τονιστεί ότι η ανάπτυξη δεξιοτήτων σε συγκεκριμένα πακέτα εφαρμογών δεν είναι αυτοσκοπός του μαθήματος της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο. Το διαθέσιμο λογισμικό του εργαστηρίου Πληροφορικής μετατρέπεται σε πολλές περιπτώσεις σε εκπαιδευτικό εργαλείο εξυπηρετώντας τους μαθησιακούς στόχους του μαθήματος (ΟECD, 2001). Για παράδειγμα μέσα από μία κατάλληλα επιλεγμένη δραστηριότητα από τα βιώματα των μαθητών, όπως η οργάνωση ενός γκάλοπ για τις δραστηριότητές τους εκτός σχολείου, το διαθέσιμο λογισμικό Υπολογιστικών Φύλλων (Υ.Φ.), μετατρέπεται σε σημαντικό εργαλείο για την κατανόηση των εννοιών της επεξεργασίας δεδομένων (συλλογή, επαλήθευση, κατηγοριοποίηση, ταξινόμηση, επεξεργασία, αποθήκευση).

4 Στρογγυλά τραπέζια 613 Στη Γ Γυμνασίου προτείνονται προγραμματιστικά περιβάλλοντα Logo-Like (όπως το Microworlds Pro, ή ο μικρόκοσμος «Χελωνόκοσμος» της πλατφόρμας Αβάκιο) εμπλουτισμένα με γραφικά, κινούμενα σχέδια, εικόνα και ήχο, ώστε να υποκινείται η ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων στο μαθητή, προκειμένου να εμπλακεί επιτυχώς στην μαθησιακή διαδικασία. Εκμεταλλευόμενοι τη δυνατότητα του προγραμματιστικού περιβάλλοντας ενδυναμώνεται το στοιχείο της διασκέδασης στη μαθησιακή διαδικασία και ενθαρρύνονται οι μαθητές για ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή τους στην επίλυση προβλήματος. Χωρίς το άγχος τεχνικών λεπτομερειών, που επιβάλλουν γλώσσες χαμηλότερου επιπέδου (Harvey, 1991) οι μαθητές πολύ γρήγορα μπορούν να πειραματιστούν με δύσκολες έννοιες του προγραμματισμού, όπως είναι η δομή επανάληψης ή οι διαδικασίες. Οι μαθητές, στην προσπάθεια τους να υλοποιήσουν ένα έργο και να «διδάξουν» τον υπολογιστή να εκτελεί τις εντολές τους, χρησιμοποιούν τη μηχανή ως εργαλείο διερεύνησης και μοντελοποίησης επιστημονικών εννοιών (Papert, 1991). Προσπαθώντας να επιβληθούν στο προγραμματιστικό περιβάλλον, ψάχνοντας τρόπους να κάνουν το πρόγραμμα να δουλέψει, γεύονται την εμπειρία της επιτυχίας και της αποτυχίας και τις αντιμετωπίζουν ως πληροφορία και όχι ως αμοιβή ή ποινή. Μετά από τα παραπάνω παρατηρούμε ότι: Το ΑΠΣ Πληροφορικής είναι απολύτως κατάλληλο για τις νέες διδακτικές προσεγγίσεις. Παρόλο που δύο ώρες την εβδομάδα θα παρείχαν μεγαλύτερη άνεση χρόνου, εκτιμάται ότι το πρόβλημα του διδακτικού χρόνου μπορεί να αντιμετωπισθεί αν ακολουθηθούν οι σχετικές οδηγίες. Σημειώνεται ότι στην Γ Γυμνασίου το δεύτερο εξάμηνο αφιερώνεται για την ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικών εργασιών με την μέθοδο project. Οι πολλαπλοί διδακτικοί πόροι (βιβλίο καθηγητή, συνοδευτικό υλικό, web sites κ.τ.λ.) προσφέρονται ίσως στην μεγαλύτερη κλίμακα που εμφανίζεται στην εκπαίδευση για την εφαρμογή νέων μεθόδων. Για παράδειγμα, προσφέρονται έτοιμα στον εκπαιδευτικό εναλλακτικά διδακτικά σενάρια για κάθε ενότητα. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο Γυμνάσιο επιμορφώθηκαν στην αρχή της χρονιάς σε ειδικά σεμινάρια που διοργάνωσε το ΠΙ. Καλούμαστε λοιπόν να απαντήσουμε στα παρακάτω ερωτήματα: Η Πληροφορική διδάσκεται τουλάχιστον στο Γυμνάσιο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ; Μήπως τελικά στα εικαζόμενα προβλήματα πρέπει να προστεθεί και να διερευνηθεί η στάση, η διάθεση, τα κίνητρα των εκπαιδευτικών για να αλλάξουν την παραδοσιακή μεθοδολογία τους;

5 614 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής Μπορεί, τέλος, το νέο διδακτικό πακέτο Πληροφορικής Γυμνασίου και το υποστηρικτικό (συμβατικό και ψηφιακό) υλικό να αποτελέσουν μοντέλο και υπόβαθρο για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας και στην υπόλοιπη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση; Βιβλιογραφία Αράπογλου, Α., Μαβόγλου, Χ., Οικονομάκος Η., Φύτρος, Κ. (2007). «Πληροφορική Α, Β, Γ Γυμνασίου. Βιβλίο Εκπαιδευτικού», Αθήνα: ΟΕΔΒ Αράπογλου, Α., Μαβόγλου, Χ., Οικονομάκος Η., Φύτρος, Κ. (2007). «Πληροφορική Α, Β, Γ Γυμνασίου», Αθήνα: ΟΕΔΒ Φ.Ε.Κ τεύχος Β αρ. φύλλου 303/ ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ Δημοτικού-Γυμνασίου, σελ Φ.Ε.Κ τεύχος Β αρ. φύλλου 304/ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής, σελ Harvey, B. (1991) The Role of Logo in Secondary and Post-Secondary Computer Science 9. ~bh/ OECD (2001). Schooling for tomorrow. Learning to Change: ICT in Schools. Papert, S. (1991). Νοητικές Θύελλες. Παιδιά, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και δυναμικές ιδέες. Αθήνα: Οδυσσέας.

Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του»

Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Γάτου Ευαγγελία 1, Καπανιάρης Αλέξανδρος 2 egatou@sch.gr, kapaniaris@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19-20,2 ο Γυµνάσιο Βόλου 2 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60/70

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60/70 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική ενότητα Β: Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία. Η συνθετική εργασία στα μαθήματα Πληροφορικής

Θεματική ενότητα Β: Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία. Η συνθετική εργασία στα μαθήματα Πληροφορικής Θεματική ενότητα Β: Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία Η συνθετική εργασία στα μαθήματα Πληροφορικής Δρ Γεωργία Αλεξούδα Καθηγήτρια Πληροφορικής Πειραματικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Προγραμμάτων Ελεύθερου Λογισμικού: διδακτικές προσεγγίσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Προγραμμάτων Ελεύθερου Λογισμικού: διδακτικές προσεγγίσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Προγραμμάτων Ελεύθερου Λογισμικού: διδακτικές προσεγγίσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Τ. Θεοφανέλλης 1, Θ. Ναλμπάντη 2 1 Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής της Περιφέρειας Βορείου

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοεξερεύνηση: Το εσωτερικό του υπολογιστή και όχι μόνο

Ιστοεξερεύνηση: Το εσωτερικό του υπολογιστή και όχι μόνο 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Ιστοεξερεύνηση: Το εσωτερικό του υπολογιστή και όχι μόνο Α. Ευαγγέλου 1, Θ. Μπράτιτσης 2 1 ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Καστοριάς evagel@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Mediterranean School Magazine Practicing English Language and even more Ένα διαδικτυακό περιοδικό που ενώνει μαθητές, καθηγητές και σχολεία της Ευρώπης Τσιόπτσιας Δημήτριος 1, Πάσσα Μαρία 2, Γκαλένης Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών: μελέτη περίπτωσης με μαθητές δημοτικού

Προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών: μελέτη περίπτωσης με μαθητές δημοτικού Προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών: μελέτη περίπτωσης με μαθητές δημοτικού Σ. Τσοβόλας, Β. Κόμης Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών {stsovol,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ιωάννης Τζωρτζάκης ΜΕ 04023 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2

ΠΑΚΕ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΠΑΚΕ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 Η Πληροφορική στην εποχή του Νέου Σχολείου Ημερίδα Πληροφορικής «Η πληροφορική στην εποχή του Νέου Σχολείου» Πρακτικά Ημερίδας Θεσσαλονίκη, 27 Μαρτίου 2012 ΠΑΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστές και μάθηση

Υπολογιστές και μάθηση Ί3 } Α&λ Τ. Ε. Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία Υπολογιστές και μάθηση ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΚΛΕΙΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΜ 3947 Εισηγητής Σταύρος Κοντάκος Καβάλα 2013

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Μία Πρόταση Βασισμένη στη Δημιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής Δυσκολίας Β. Γεωργίου, Α. Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Π. Κωτσάκη, Κ. Μπαλάσης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής Καραολή & Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς {giota.kotsaki, kmpalasis}@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

4η Έκδοση Μάιος 2011. Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο

4η Έκδοση Μάιος 2011. Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο 4η Έκδοση Μάιος 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...4 1.1. Οι ΤΠΕ στο Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου...4 1.2. Διάρθρωση του Π.Σ. για τον Πληροφορικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μελέτη Συγκεντρωτική Έκθεση Πιλοτικής Εφαρμογής στην Ελλάδα Dr Ευγενία Αρβανίτη [Σεπτέμβριος 2011] Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Η διατριβή ακολουθεί την εξής δομή :

Περίληψη. Η διατριβή ακολουθεί την εξής δομή : Περίληψη Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή διαπραγματευόμαστε την κατασκευή ενός εκπαιδευτικού λογισμικού που να απευθύνεται στους μαθητές της Γ- Λυκείου, για τη διδασκαλία του Μαθήματος των Αρχών Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου με θέμα την Ταξινόμηση Αντικειμένων σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας με Χρήση των Εκπαιδευτικών Λογισμικών Tabletop Junior - Gcompris Tux Paint Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα