Διπλωματική Εργασία. «Η επίδραση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις» ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ, Α.Μ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διπλωματική Εργασία. «Η επίδραση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις» ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ, Α.Μ."

Transcript

1

2 ΤΜ ΟΡΓΝΩΗ & ΔΙΚΗΗ ΕΧΕΗΕΩΝ ΠΡΟΓΡΜΜ ΜΕΤΠΤΥΧΙΚΩΝ ΠΟΥΔΩΝ Η ΔΙΚΗΗ ΕΧΕΗΕΩΝ - ΜΝΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΜΟΥ (MBA - TOURISM MANAGEMENT) Διπλωματική Εργασία «Η επίδραση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις» ΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΝ,.Μ.: ΔΕΜΤ/1128 ΕΒΛΕΠΩΝ ΚΘΗΓΗΤΗ: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΟ Πειραιάς,

3 φιερώνεται στον αξιότιμο καθηγητή μου, κύριο Γεωργόπουλο Νικόλαο 2

4 ημαντικοί Όροι: Διαδίκτυο, Τουρισμός, Social Media, Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, Υπόδειγμα Porter, τρατηγικές ΡΙΛΗΨΗ Είναι ευρύτατα διαδεδομένο ότι το Διαδίκτυο συνιστά ένα συνεχώς εξελισσόμενο μέσο που έχει διεισδύσει στην καθημερινότητα τόσο των ίδιων των ανθρώπων όσο και των επιχειρήσεων εν γένει. Ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός ατόμων χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο είτε για προσωπικούς είτε για επαγγελματικούς λόγους, καθώς έχει αναδειχθεί στον επικρατέστερο τρόπο ενημέρωσης για θέματα ποικίλης ύλης, αλλά και διαφήμισης των προϊόντων/υπηρεσιών που καθεμία επιχείρηση παράγει. ξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ως «επέκταση» του Διαδικτύου θα μπορούσαν να θεωρηθούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστά ως Social Media, τα οποία έχουν όχι μόνο εμφανιστεί αλλά και επικρατήσει στη σημερινή εποχή. Έτσι, λοιπόν, θα μπορούσε να λεχθεί πως έχει πλέον επέλθει η νέα εποχή του Web 2.0 (το λεγόμενο «υμμετοχικό Διαδίκτυο») στην οποία τόσο το Διαδίκτυο όσο και τα Social Media κατέχουν πρωταρχική θέση. το σημείο αυτό, θα ήταν χρήσιμο να αναφερθεί πως η τουριστική βιομηχανία δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη από αυτήν την τάση, με αποτέλεσμα να έχει πλήρως ενστερνιστεί τις νέες εξελίξεις. υτό συμβαίνει διότι αυτού του είδους τα μέσα έχουν γίνει ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία αλληλεπίδρασης με τον πελάτη και θεωρούνται ως ένα από τα βασικότερα στοιχεία που έχουν αντίκτυπο στην οργανική και ιεραρχική αναζήτηση για μία τουριστική επιχείρηση (ιδιαίτερα για μία ξενοδοχειακή μονάδα). 3

5 πό την άλλη πλευρά, οι διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να συμβάλλουν στην προβολή του φυσικού πλούτου μιας περιοχής μέσω της άποψης κάποιου που την έχει ήδη επισκεφθεί. Μ αυτόν τον τρόπο, οι υποψήφιοι ταξιδιώτες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν και να διανείμουν το δικό τους πλέον περιεχόμενο, μέσω των ηλεκτρονικών καναλιών που αυτοί επιθυμούν. Κάτι τέτοιο αποδεικνύει τη σημαντική επίδραση που ασκούν τα νέα συνεργατικά μοντέλα διαδικτυακής επικοινωνίας στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, καθώς οι σημερινοί χρήστες του Διαδικτύου και οι τουρίστες απολαμβάνουν την ευκαιρία να γίνουν οι ίδιοι παραγωγοί, σχεδιαστές, πάροχοι και διανομείς τουριστικών υπηρεσιών, καθώς επίσης και να καταστούν οι «ενδιάμεσοι επιχειρηματικοί παίκτες» των νέων προτύπων ηλεκτρονικού εμπορίου. Γι αυτό το λόγο, οι εμπλεκόμενοι στον τομέα του τουρισμού θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τις υπάρχουσες προκλήσεις, καθώς επρόκειτο για μία νέα γενιά του Παγκόσμιου Ιστού που βασίζεται στην ολοένα και μεγαλύτερη δυνατότητα των χρηστών του Διαδικτύου να μοιράζονται πληροφορίες και να συνεργάζονται on-line. υτή η νέα, δυναμική διαδικτυακή πλατφόρμα προσφέρει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης χρηστών, οι οποίοι δεν διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα υπολογιστών και δικτύων. τη φάση αυτή, κρίνεται σκόπιμη η παρουσίαση τόσο του περιεχομένου καθεμίας ενότητας που απαρτίζουν τη συγκεκριμένη εργασία όσο και του σκοπού συγγραφής της. Ειδικότερα, στην αρχή της εργασίας υπάρχει μία εισαγωγή στην οποία παρατίθενται ορισμένα ζωτικής σημασίας στοιχεία για τον κλάδο του τουρισμού. Παράλληλα, τονίζεται τόσο η σημασία της τεχνολογίας και ιδιαίτερα του Διαδικτύου 4

6 σε σχέση με τον τουρισμό όσο και ο τρόπος σύνδεσής τους με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εν συνεχεία, ακολουθούν τέσσερα βασικά κεφάλαια τα οποία στην ουσία αποτελούν τον κύριο «κορμό» του παρόντος συγγράμματος. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην έννοια της διαφήμισης για την τουριστική βιομηχανία, καθώς επίσης και σε εκείνα τα χαρακτηριστικά στοιχεία που την καθιστούν διακριτή. Ταυτόχρονα, γίνεται λόγος για τις μορφές διαφήμισης που υφίστανται στο χώρο του Διαδικτύου, αλλά και για τον τρόπο που οι τουριστικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τη προϊόντων/υπηρεσιών τους. διαφήμιση -ως στρατηγικό εργαλείο- για την προώθηση των Το δεύτερο κεφάλαιο επικεντρώνεται στη διευκρίνιση της έννοιας των Social media επισημαίνεται όχι μόνο ο ακριβής ορισμός τους, αλλά και η ανάδειξή τους σε «κοινωνικά δίκτυα». Επιπλέον, αναφέρονται οι επιμέρους κατηγορίες υποδιαίρεσής τους, καθώς επίσης και οι κύριοι λόγοι ανάπτυξης τους. Επιπρόσθετα ζητήματα που θίγονται είναι αφ ενός τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που συγκεντρώνουν αυτού του είδους τα μέσα και αφ ετέρου η ασφάλεια και η αξιοπιστία που θα πρέπει να τα διακρίνουν. το παράρτημα, στο τέλος του κεφαλαίου, παρουσιάζονται οι σημαντικότερες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που κατά κόρον χρησιμοποιούνται στη σημερινή εποχή. Το τρίτο κεφάλαιο πραγματεύεται τη χρησιμότητα των Social Media για την τουριστική βιομηχανία. Πιο συγκεκριμένα, αναδεικνύει την προτίμηση των επιχειρήσεων του κλάδου προς τα εν λόγω μέσα για την προώθηση των τουριστικών τους προϊόντων και τη συνεπακόλουθη προέλκυση πελατών. Ένα θέμα που τονίζεται ιδιαίτερα είναι η σχέση 5

7 των ξενοδοχειακών μονάδων με τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (αυτό αποτελεί και το βασικό αντικείμενο της παρούσας μελέτης), δηλώνοντας έτσι και τους λόγους που κάθε είδους επιχείρηση θα πρέπει να τις χρησιμοποιεί. κόμη, αναλύονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που συγκεντρώνουν τα Social Media τόσο ως προς τους ταξιδιώτες και τις τουριστικές επιχειρήσεις όσο και προς τους προορισμούς. το παράρτημα του κεφαλαίου, τουριστικούς παρατίθενται οι σημαντικότερες πλατφόρμες που ως επί το πλείστον συναντώνται στον τομέα του τουρισμού. Το τέταρτο κεφάλαιο, που στην ουσία αποτελεί τον «πυρήνα» της έρευνας, αφορά μία μελέτη περίπτωσης για ένα ξενοδοχείο στην Ελλάδα (πρόκειται για το Mouzaki Palace Hotel & Spa στο Μουζάκι Καρδίτσας). Γίνεται μία περιγραφή της εσωτερικής «εικόνας» της επιχείρησης τόσο από άποψη στρατηγικού σχεδιασμού όσο και από άποψη εφαρμογής των Social Media. τη συνέχεια, ακολουθεί μία λεπτομερής παρουσίαση του εξωτερικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζει και αναπτύσσεται το εξεταζόμενο ξενοδοχείο. υτό συνεπάγεται όχι μόνο την ανάλυση των δυνάμεων που επηρεάζουν τη λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας (PEST ανάλυση), αλλά και την αποτύπωση του κλάδου όπου εντάσσεται (Υπόδειγμα Porter). Έπειτα, θα προκύψουν η λεγόμενη S.W.O.T. ανάλυση (δυνατά σημεία, αδύνατα σημεία, ευκαιρίες και απειλές), καθώς επίσης και οι υιοθετούμενες από την επιχείρηση στρατηγικές σε επιχειρησιακό, επιχειρηματικό και λειτουργικό επίπεδο. το τέλος του κεφαλαίου, εξάγονται κάποια γενικά συμπεράσματα τόσο για το υπό μελέτη ξενοδοχείο όσο και για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου. 6

8 Τελειώνοντας, ο επίλογος της διπλωματικής εργασίας αφορά την ανακεφαλαίωση όσων προηγήθηκαν και την παραδοχή βασικών συμπερασμάτων, όπως προέκυψαν από τη διεξαγωγή της υφιστάμενης έρευνας. το σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί πως ο σκοπός της παρούσας εργασίας έγκειται σε μία εκ βαθέων γνωριμία με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν κατακλύσει τη σύγχρονη εποχή και κατ επέκταση στην κατανόηση του ρόλου που αυτά διαδραματίζουν σε κάθε είδους επιχείρηση και δει τουριστική. 7

9 ΕΥΧΡΙΙΕ ρχικά, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον επιβλέποντα καθηγητή και ταυτόχρονα ντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & νάπτυξης και Πρόεδρο του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κύριο Γεωργόπουλο Νικόλαο. Οι οδηγίες του, οι υποδείξεις του και η πολύτιμη βοήθειά του αποτέλεσαν καθοριστικά στοιχεία για την εκπόνηση της διπλωματικής μου εργασίας. Επιπλέον, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω θερμά για την εμπιστοσύνη που επέδειξε προς το πρόσωπό μου, καθώς επίσης και για την ευκαιρία που μου έδωσε να αλλά και άνθρωπο. συνεχεία, θα ήθελα να Εν συνεργαστώ μαζί του και να γνωρίσω όχι μόνο ένα σπουδαίο καθηγητή εκφράσω την απεριόριστη ευγνωμοσύνη μου στην οικογένειά μου για την ανεκτίμητη υποστήριξη που όλα αυτά τα χρόνια απλόχερα μου προσφέρει. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά δύο ακόμη ανθρώπους, των οποίων η βοήθεια υπήρξε ιδιαιτέρως σημαντική για την εκπόνηση της υπάρχουσας μελέτης. Πρόκειται αφ ενός για το ύλα Γεώργιο, συνιδιοκτήτη του ξενοδοχείου Mouzaki Palace Hotel & Spa, ο οποίος μου προσέφερε πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή της υφιστάμενης έρευνας και αφ ετέρου για το τροίκο Χρήστο, ο οποίος επιμελήθηκε το εξώφυλλο της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 8

10 ΝΚ ΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΡΙΛΗΨΗ...3 ΕΥΧΡΙΙΕ..8 ΝΚ ΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ....9 ΚΤΗ ΝΚΩΝ. 12 ΚΤΗ ΔΙΓΡΜΜΤΩΝ...12 ΕΙΓΩΓΗ...13 Λίγα λόγια για τον τουρισμό.. 13 ημασία Τεχνολογίας-Διαδικτύου για τον Τουρισμό...16 ύνδεση με Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media).22 ΒΙΒΛΓΡΦΙ - ΠΗΓΕ ΕΙΓΩΓΗ...25 ΚΕΦΛ 1: Διαφήμιση και Τουρισμός Η έννοια της Διαφήμισης στον τουρισμό Διαφήμιση και Διαδίκτυο Η έννοια της Διαφήμισης στο Διαδίκτυο (Οn-line Διαφήμιση) Τα Χαρακτηριστικά της On-line Διαφήμισης Μορφές Προώθησης και Διαφήμισης στο Διαδίκτυο Η Διαφήμιση ως εργαλείο στρατηγικής των τουριστικών επιχειρήσεων Μέθοδοι Προώθησης στον τουρισμό.54 ΒΙΒΛΓΡΦΙ - ΠΗΓΕ ΚΕΦΛΥ 1.58 ΚΕΦΛ 2: Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) Ορισμός των Social Media Κατηγορίες των Social Media ίτια ανάπτυξης και διάδοσης των Social Media Κοινά χαρακτηριστικά των Social Media..83 9

11 2.5 σφάλεια και αξιοπιστία των Social Media...85 ΡΡΤ ΚΕΦΛΥ Τα σημαντικότερα Social Media στη σύγχρονη εποχή ΒΙΒΛΓΡΦΙ ΠΗΓΕ ΚΕΦΛΥ ΚΕΦΛ 3: Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) και Τουρισμός Τρόπος σύνδεσης Social Media με Τουρισμό Social Media και Τουριστικές Επιχειρήσεις Social Media και Ξενοδοχειακός Κλάδος Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των Social Media στον τουρισμό Πλεονεκτήματα Social Media Μειονεκτήματα των Social Media ΡΡΤ ΚΕΦΛΥ Τα σημαντικότερα Social Media στην Τουριστική Βιομηχανία 167 ΒΙΒΛΓΡΦΙ - ΠΗΓΕ ΚΕΦΛΥ ΚΕΦΛ 4: Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) για ξενοδοχείο στην Ελλάδα Περιγραφή του ξενοδοχείου Παρουσίαση του Case Study Μέρος ' Μέρος Β' Μάκρο-Περιβάλλον Μίκρο-Περιβάλλον.242 νάλυση S.W.O.T τρατηγική τοποθέτηση υμπεράσματα έρευνας

12 ΡΡΤ ΚΕΦΛΥ ναπτυξιακός Νόμος Ν.3299/ Νέος ναπτυξιακός Νόμος Ν.3908/ Χορήγηση Ειδικού ήματος Λειτουργίας..312 Φορολογία γαθών και Υπηρεσιών..319 Επιπρόσθετες ημειώσεις για Φορολογία ΒΙΒΛΓΡΦΙ ΠΗΓΕ ΚΕΦΛΥ ΕΛΟΓΟ Τουρισμός & Διαδίκτυο: Μια δυναμική σχέση με μέλλον. 345 Τουρισμός και Social Media Γενικά υμπεράσματα.351 ΒΙΒΛΓΡΦΙ ΠΗΓΕ ΕΛΟΓΟΥ.354 ΥΝΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΓΡΦΙ ΠΗΓΕ

13 ΚΤΗ ΝΚΩΝ Πίνακας 4.1: Ποσοστά Ενίσχυσης Νέου ναπτυξιακού Νόμου..229 Πίνακας 4.2: Υπόδειγμα Επιχειρησιακών τρατηγικών 292 Πίνακας 4.3: Επιχειρηματικές τρατηγικές 295 ΚΤΗ ΔΙΓΡΜΜΤΩΝ Διάγραμμα 1.1: On-line Διαφήμιση Διαφημιστικός «Διάλογος».35 Διάγραμμα 2.1: Κατηγοριοποίηση των Social Media κατά Bard..70 Διάγραμμα 4.1: Υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Michael Porter Διάγραμμα 4.2: νάλυση S.W.O.T

14 ΕΙΓΩΓΗ Λίγα λόγια για τον τουρισμό Πριν ξεκινήσουμε την ανάλυσή μας, θα ήταν ιδιαιτέρως χρήσιμη που αυτός κατέχει στη σύγχρονη εποχή. η αναφορά στην έννοια του τουρισμού, καθώς επίσης και στη σημασία Κατ αρχήν, ο όρος «τουρισμός» χρησιμοποιείται πολύ συχνά για την περιγραφή του ταξιδιωτικού τομέα. Γενικά, το ταξίδι είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, το οποίο δημιουργεί πληθώρα εικόνων, βιωμάτων και εμπειριών σε όποιον έχει την ευκαιρία να το ζήσει. Πρόκειται για μία ευρεία έννοια, καθώς περιλαμβάνει τον όρο «τουρισμό» και κατ επέκταση τη μετακίνηση των ανθρώπων για λόγους (αναψυχής, ποικίλους χαλάρωσης, επαγγελματικούς, προσωπικούς κ.λπ.)1. Το ταξίδι, σαν έννοια, είναι γνωστό από τους προϊστορικούς χρόνους, ενώ ο τουρισμός είναι ένα κοινωνικοοικονομικό φαινόμενο της σύγχρονης βιομηχανίας και διαφέρει από το ταξίδι τόσο σε ποιοτικούς όσο και ποιοτικούς όρους. τις περισσότερες περιπτώσεις, το ταξίδι2 αποτελεί απλά το μέσο προς ένα σκοπό (π.χ.: ένα συγκεκριμένο προορισμό), ενώ σε άλλες περιπτώσεις συνιστά μόνο ένα στοιχείο της τουριστικής βιομηχανικής εποχής Ζαχαράτος Γ. (2000), «Package Tour - Παραγωγή και Διάθεση του Τουριστικού Ταξιδιού», Εκδόσεις Προπομπός. 13

15 Ο τουρισμός δεν αποτελεί φαινόμενο των τελευταίων δεκαετιών του σύγχρονου πολιτισμού, αλλά τουλάχιστον πέντε χιλιετίες πιο πριν διοργανώνονταν ταξίδια αναψυχής και κρουαζιέρες στον τότε γνωστό κόσμο (π.χ.: ίγυπτο). Τα καινούργια δεδομένα που έχουν προκύψει είναι τα ακόλουθα: το μέγεθος του σύγχρονου μαζικού τουρισμού, o η φύση και ο τύπος των τουριστικών υπηρεσιών, o η οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων που προσφέρουν o τουριστικές υπηρεσίες και η έμφαση που έχει δοθεί στην τουριστική βιομηχανία τόσο από o πλευράς κράτους ή ενώσεων κρατών (π.χ.: της Ε.Ε.) όσο και από πλευράς ιδιωτών επιχειρηματιών3. το σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί πως για τον ορισμό του τουρισμού έχουν γίνει πολλές προσπάθειες, με επικρατέστερη αυτή των A.J. Burkart και S. Medlik (1981), σύμφωνα με τους οποίους4: «Τουρισμός είναι το φαινόμενο που προκύπτει από προσωρινές επισκέψεις (ή διανυκτερεύσεις) εκτός τόπου της μόνιμης κατοικίας, για οποιονδήποτε λόγο, πλην της άσκησης μιας επαγγελματικής δραστηριότητας αμειβόμενης από τον τόπο επίσκεψης». πό τον ορισμό αυτό προκύπτουν ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά του τουρισμού5: 3 4 Χυτήρης Λ. (1995), Τουριστικά Γραφεία (Ίδρυση Οργάνωση Λειτουργία), Εκδόσεις Προπομπός. Κυριακόπουλος. (επτέμβριος 2011), «ρχές Τουρισμού και Τουριστική Πολιτική», Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Μάνατζμεντ Τουρισμού, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πανεπιστημιακές ημειώσεις καδημαϊκού Έτους ωτηριάδης Μ. (2001), «Ταξιδιωτικά Πρακτορεία - Incoming και Outgoing», Εκδόσεις Προπομπός. 14

16 Ο τουρισμός, κατ αρχήν, προϋποθέτει ένα ταξίδι, το οποίο μπορεί να διαρκεί λιγότερο από μία ημέρα (ημερήσια εκδρομή/επίσκεψη) ή περισσότερο (οπότε περιλαμβάνει διανυκτερεύσεις). Επίσης, μπορεί να πραγματοποιείται εντός των εθνικών συνόρων, οπότε πρόκειται για ταξίδι εσωτερικού τουρισμού ή να περιλαμβάνει το πέρασμα των εθνικών συνόρων, οπότε πρόκειται για ταξίδι διεθνούς τουρισμού. Το ταξίδι προϋποθέτει τη χρήση των μεταφορικών μέσων που καλύπτουν τις ανάγκες μετακίνησης των ταξιδιωτών, όπως π.χ.: σιδηροδρομικά, οδικά, αεροπορικά, θαλάσσια μεταφορικά μέσα. Η ύπαρξη των επισιτιστικών μονάδων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ικανοποίηση των αναγκών διατροφής των ταξιδιωτών, όπως π.χ.: εστιατόρια, ταβέρνες, μπαρ, εστιατόρια γρήγορης εστίασης (fast food) κ.λπ. Οι μονάδες-εγκαταστάσεις αναψυχής είναι εξίσου χρήσιμες και αποτελούνται από ένα συνδυασμό επιχειρήσεων και ενεργειών, όπως π.χ.: πάρκα ή ειδικά διαμορφωμένοι φυσικοί χώροι για αναψυχή, μικρής απόστασης ταξίδια με ειδικά διαμορφωμένα πλοιάρια, περίπατοι σε δάση, κυνήγι, πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.λπ. Η διανυκτέρευση προϋποθέτει τη χρήση των τουριστικών καταλυμάτων, όπως π.χ.: ξενοδοχεία, μοτέλ, ξενώνες, κάμπινγκ, ενοικιαζόμενα δωμάτια, διαμερίσματα κ.λπ. Η ύπαρξη διάφορων άλλων επιχειρήσεων καθίσταται υψίστης σημασίας για την κάλυψη δευτερευουσών αναγκών των ταξιδιωτών, όπως π.χ.: καταστήματα που πωλούν μικροαντικείμενα εθνικού ή τοπικού χαρακτήρα ως αναμνηστικά (souvenirs), εστιατόρια που προσφέρουν εθνικά-τοπικά φαγητά, μονάδες εμφάνισης φιλμ και πώλησης φωτογραφικών ειδών κ.λπ. 15

17 Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω στοιχεία συμπεραίνεται ότι οι καταλυματικές μονάδες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην τουριστική βιομηχανία. Γι αυτό τον λόγο, υπάρχουν πολλές ξενοδοχειακές μονάδες στη χώρα μας, η οποία βασίζει την οικονομία της στον κλάδο του τουρισμού. ημασία Τεχνολογίας-Διαδικτύου για τον Τουρισμό Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, οι ραγδαίες και ταχύτατες εξελίξεις στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής οδήγησαν στην ανάπτυξη των δικτύων και κυρίως στην χιλιάδες συνδεδεμένα επικράτηση του Διαδικτύου (Internet). Πρόκειται για μια συλλογή από δίκτυα υπολογιστών, τα οποία έχουν εγκατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη. Οι δυνατότητες που προσφέρει το Διαδίκτυο στους χρήστες του ανήκουν σε μία ευρεία και αναρίθμητη ποικιλία και είναι ορατές σε διάφορες εκφάνσεις της ατομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. κόμα μέχρι πρόσφατα, η ιδέα ότι ο μέσος καταναλωτής θα έκανε τα ψώνια της εβδομάδας από την οθόνη του ηλεκτρονικού του υπολογιστή έμοιαζε μάλλον με σενάριο επιστημονικής φαντασίας. όμως, το σκηνικό αυτό τείνει σήμερα να γίνει Και, πραγματικότητα, με τους ειδικούς μάλιστα να μιλούν για μια επανάσταση στη λιανική πώληση που θα φέρει σταδιακά το θάνατο ή έστω την υποβάθμιση των καταστημάτων. Μία πραγματικότητα που 16

18 βέβαια θα ήταν αδύνατον να αγνοήσουν οι επιχειρήσεις και οι μεγάλες βιομηχανίες6. τόχος της εν λόγω εργασίας είναι να παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται η τεράστια αυτή δύναμη του Διαδικτύου στον κλάδο του τουρισμού. Πλέον, οι δυνητικοί τουρίστες επιλέγουν να κάνουν κι αυτοί τα «ψώνια» τους μέσα από τις εκπληκτικές και μέχρι πρότινος αδιανόητες ευκαιρίες που τους προσφέρει το Διαδίκτυο, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Κάτι τέτοιο, βέβαια, σημαίνει πως μέρα με τη μέρα ποιοτικότερη πληροφόρηση. καθίστανται ολοένα και πιο δυναμικοί, απαιτώντας περισσότερη και Θα μπορούσε, λοιπόν, να λεχθεί πως παρατηρείται μία μεταστροφή από τα παραδοσιακά τουριστικά πακέτα, τα οποία δημιουργούν οι tour operators και μεταπωλούν τα ταξιδιωτικά γραφεία, προς την τακτική «κάνε το μόνος σου» ( Do It Yourself, D.I.Y)7. Με άλλα λόγια, οι καταναλωτές είναι πια σε θέση να εντοπίζουν μόνοι τους τις κατάλληλες πληροφορίες και να αγοράζουν εκείνες τις τουριστικές υπηρεσίες που ταιριάζουν καλύτερα στα ενδιαφέροντα τους. Έχοντας ως δεδομένο όλα αυτά τα στοιχεία, θα μπορούσε εύκολα κανείς να συμπεράνει πως ο Ηλεκτρονικός Τουρισμός (e-tourism) όχι μόνο έχει κάνει την εμφάνιση του στην τουριστική βιομηχανία, αλλά ακόμη περισσότερο έχει επικρατήσει σε αυτήν. Ο ηλεκτρονικός τουρισμός ορίζεται ως η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην τουριστική βιομηχανία

19 Πρόκειται για έναν εξελισσόμενο τομέα, ο οποίος παρέχει ένα σύνολο δυνατοτήτων που προσφέρουν το Διαδίκτυο και οι άλλες τεχνολογίες σε άτομα που επιθυμούν να ταξιδέψουν. Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν, να αναζητήσουν, να συγκρίνουν και να επιλέξουν οποιαδήποτε τουριστική υπηρεσία επιθυμούν, όπως π.χ.: ξενοδοχειακό κατάλυμα, ενοικίαση αυτοκινήτου, ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια8. Παρατηρείται μία αύξηση σε ότι αφορά τις αγορές μέσω Διαδικτύου αναφορικά με τα τουριστικά προϊόντα και τις τουριστικές υπηρεσίες. Είναι κατανοητό πως μέσω του ηλεκτρονικού τουρισμού επηρεάζεται ολόκληρη η τουριστική βιομηχανία, η οποία περιλαμβάνει τους τουρίστες, τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, τις επιχειρήσεις, τους ταξιδιωτικούς διαδικτυακούς τόπους, τα μοντέλα συνεργασίας που αναπτύσσονται μεταξύ των προορισμών και τους τουριστικούς προμηθευτές. την τουριστική αγορά, ισχυρότερες παρουσιάζονται οι αεροπορικές εταιρείες κατέχοντας το 50% της συνολικής αγοράς. υτό οφείλεται και στην ανάπτυξη των χαμηλού κόστους (low-cost) εταιρειών, όπως κάποιες αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες δεν διαθέτουν φυσικά καταστήματα και προσφέρουν αεροπορικά εισιτήρια σε πολύ χαμηλές τιμές δημιουργώντας έτσι έναν ουσιαστικό ανταγωνισμό σε αυτόν τον τομέα. κολουθούν οι ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ στη συνέχεια τοποθετούνται τόσο οι εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων όσο και οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, προσφέροντας υπηρεσίες και προϊόντα μέσω Διαδικτύου. Τέλος, παρατηρείται πως οι καταναλωτές σε πολύ μεγάλο βαθμό προτιμούν να επιλέγουν τα 8 18

20 προσωποποιημένα πακέτα προσφορών έναντι των αντίστοιχων μαζικών9. την ουσία, λοιπόν, θα μπορούσε να ειπωθεί πως ο ηλεκτρονικός τουρισμός συνιστά ένα σύστημα υπολογιστών που χρησιμοποιείται από ολόκληρη την τουριστική βιομηχανία και αφορά την αγοραπωλησία τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών μέσω ψηφιακών καναλιών, με το Διαδίκτυο να κατέχει δεσπόζουσα θέση. τον ηλεκτρονικό τουρισμό συγκαταλέγονται όλες οι εφαρμογές intranet, extranet και Διαδικτύου, τη χρήση τεχνολογίας. καθώς επίσης και θέματα στρατηγικής και μάρκετινγκ, συνδεόμενα με Προκειμένου να συνδεθούν και να καταστούν απολύτως κατανοητά όλα τα παραπάνω δεδομένα, κρίνεται αναγκαία η μνεία σε βασικούς τομείς του Διαδικτύου. υγκεκριμένα, δεν θα γίνει λόγος μόνο για τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) που αποτελούν και το αντικείμενο της παρούσας μελέτης, αλλά θα ακολουθήσει και μία μικρή αναφορά στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-commerce), του οποίου ο ρόλος είναι ιδιαίτερα καθοριστικός για τον τουριστικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα, το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί σήμερα μία από τις πιο σημαντικές τεχνολογικές εφαρμογές και γι αυτό το λόγο εντυπωσιάζει και προκαλεί το ενδιαφέρον του κοινού. Οι τρομακτικές αλλαγές που επιφέρει στη δομή και τις θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας του οικονομικού συστήματος καθιστούν μη αποδοτικά τα καθιερωμένα μοντέλα διοίκησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων Κοντογεώργος χ. (γρίνιο 2009), Πανεπιστημιακές ημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος: «Ηλεκτρονικό Εμπόριο», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, χολή Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων γρινίου, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων γροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. 19

21 Ως Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Η.Ε.)11, ή ευρέως γνωστό ως ecommerce, ecommerce ή e-comm, ορίζεται το εμπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με ψηφιακά μέσα. Είναι βασισμένο, δηλαδή, στην ηλεκτρονική μετάδοση συμβαλλομένων μερών, πωλητή και αγοραστή. δεδομένων, χωρίς να καθίσταται αναγκαία η φυσική παρουσία των Περιλαμβάνει το σύνολο των διαδικτυακών διαδικασιών: ανάπτυξης, προώθησης, πώλησης, παράδοσης, εξυπηρέτησης και πληρωμής για προϊόντα και υπηρεσίες. Το εύρος των ανταλλαγών που διεξάγονται ηλεκτρονικά, έχει αυξηθεί ασυνήθιστα με την ευρεία χρήση του Διαδικτύου. Η χρήση του εμπορίου διεξάγεται, κατ αυτόν τον τρόπο, παρακινώντας και απορροφώντας καινοτομίες στην ηλεκτρονική μεταφορά χρηματικών πόρων (electronic funds transfer), στη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (supply της chain management), στο διαδικτυακό marketing (internet marketing), στη διεκπεραίωση διαδικτυακών διαδικασιών (online transaction processing), στην ηλεκτρονική μεταβίβαση δεδομένων (Electronic Data Interchange - EDI), στην καταγραφή απογραφικών συστημάτων διοίκησης (inventory management) και στην αυτοματοποίηση συστημάτων συγκέντρωσης δεδομένων. τη φάση αυτή, θα ήταν χρήσιμο να επισημανθεί πως ο τουρισμός είναι μία βιομηχανία που από τη φύση της έχει ως στόχο όχι μόνο να διευκολύνει τους δυνητικούς πελάτες αλλά και να απαιτεί την εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας μέσω της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου. Τα βασικά χαρακτηριστικά της τουριστικής βιομηχανίας που αποδεικνύουν πόσο

22 σημαντικό είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής: Υπάρχει σημαντική γεωγραφική απόσταση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην τουριστική αγορά. Οι δυνητικοί αγοραστές βρίσκονται σε οποιοδήποτε γεωγραφικό μήκος και πλάτος, γεγονός που επιβάλλει τις συναλλαγές σε διαφορετικές αντίστοιχες ώρες. Το τουριστικό προϊόν αποτελεί ένα μείγμα ποικίλων υπηρεσιών και υλικών προϊόντων. Για παράδειγμα, φιλοξενία, διασκέδαση, μεταφορές και αγορά καταναλωτικών αγαθών12. Η αποδοτική συνεργασία, ο συντονισμός και η επικοινωνία όλων των τουριστικών επιχειρήσεων καθίσταται μεταξύ απαραίτητη για την προσφορά ενός ποιοτικού προϊόντος. Η διάρκεια ζωής του τουριστικού προϊόντος είναι περιορισμένη. Ένα κενό δωμάτιο ή μια αεροπορική θέση αποτελεί μια ευκαιρία πώλησης που απαξιώνεται ταχύτατα. Μία μη αξιοποιημένη διαθεσιμότητα δεν μπορεί να αποθηκευτεί για πώληση στο μέλλον. Η πληροφορία βρίσκεται πάντα στο εσωτερικό της τουριστικής διαδικασίας. Η έγκαιρη παροχή της κατάλληλης πληροφορίας, την κατάλληλη στιγμή, στον κατάλληλο πελάτη αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων. 12 Κυριακόπουλος. (επτέμβριος 2011), «ρχές Τουρισμού και Τουριστική Πολιτική», Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Μάνατζμεντ Τουρισμού, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πανεπιστημιακές ημειώσεις καδημαϊκού Έτους

23 Γενικά, η ομαλή και αποδοτική λειτουργία της τουριστικής βιομηχανίας απαιτεί έγκυρη ενημέρωση σχετικά με την ύπαρξη και τη διαθεσιμότητα των τουριστικών προϊόντων, καθώς επίσης και το συγχρονισμό της προσφοράς και της ζήτησης. συνέπεια, απαιτείται ένας αποδοτικός μηχανισμός Κατά ανταλλαγής πληροφοριών και οικονομικών μέσων στην τουριστική οικονομία, γεγονός που καθιστά το ηλεκτρονικό εμπόριο αναπόφευκτη αναγκαιότητα. ύνδεση με Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) Οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις του Διαδικτύου έχουν επηρεάσει τη διακίνηση και τη διάδοση της πληροφορίας δραστικά δημιουργώντας αυτό που ονομάζεται «υμμετοχικό Διαδίκτυο» ( Web 2.0 ή Social Web ). Ο όρος Web 2.0 (Ιστός 2.0) χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη νέα γενιά του Παγκόσμιου Ιστού, η οποία βασίζεται στην ολοένα και μεγαλύτερη δυνατότητα των χρηστών του Διαδικτύου να μοιράζονται πληροφορίες και να συνεργάζονται on-line. υτή η νέα γενιά συνιστά μία δυναμική διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία μπορούν να αλληλεπιδρούν χρήστες χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα υπολογιστών και δικτύων. Χαρακτηριστικές εφαρμογές του Web 2.0 είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), τα wikis και τα blogs. Πολλές από τις εντολές διάδρασης που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία του Web

24 είναι ήδη γνωστές από διάφορες ιστοσελίδες social media, όπως π.χ.: το Facebook ή το YouTube13. Όπως είναι φυσικό, ο τουρισμός ως βιομηχανία, που στηρίζεται και εξαρτάται από τη διακίνηση της πληροφορίας, δεν θα μπορούσε να παραμείνει ανεπηρέαστος από αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις. Έτσι, θα μπορούσε να λεχθεί πως έχουμε ήδη περάσει στη νέα εποχή που είναι γνωστή ως Tourism 2.0. υτό συμβαίνει διότι τα νέα συνεργατικά μοντέλα διαδικτυακής επικοινωνίας ασκούν τεράστια επίδραση στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, καθώς οι σημερινοί χρήστες του Διαδικτύου και οι ταξιδιώτες επιζητούν τη δημιουργία και διανομή του δικού τους πλέον περιεχομένου μέσω των ηλεκτρονικών καναλιών που αυτοί επιθυμούν. Οι τεχνολογίες του Web 2.0 επιτρέπουν στους χρήστες του Διαδικτύου να γίνουν οι ίδιοι παραγωγοί, σχεδιαστές, πάροχοι και διανομείς τουριστικών υπηρεσιών, καθώς επίσης και να καταστούν οι «ενδιάμεσοι επιχειρηματικοί παίκτες» των νέων προτύπων ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι επιχειρηματικές επιπτώσεις, αλλά και οι ευκαιρίες που δημιουργούνται για τον τουριστικό κλάδο θεωρούνται πολύ σημαντικές14. το σημείο αυτό, θα ήταν χρήσιμο να σημειωθεί πως πολλές τοπικές και περιφερειακές τουριστικές υπηρεσίες έχουν επενδύσει σημαντικά σ αυτές τις νέες τεχνολογίες. Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) και τα ιστολόγια (Blogs) μπορούν να συμβάλλουν στην προβολή του φυσικού πλούτου μιας περιοχής μέσω 13 Tuten L. T., Advertising 2.0, Social Media Marketing in a Web 2.0 World, Praeger, Westport, Connecticut London

25 της άποψης κάποιου που επισκέφτηκε τη συγκεκριμένη περιοχή. Κάτι τέτοιο θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία επιπρόσθετης αξίας για τις τουριστικές υπηρεσίες. Ωστόσο, σε πολλούς κλάδους της οικονομίας η υιοθέτηση τέτοιου είδους τεχνολογιών τόσο από τους χρήστες όσο και από τις επιχειρήσεις γίνεται με τόσο γρήγορους ρυθμούς που πολύ συχνά καθιστούν Τα Social Media δύσκολη την προσαρμογή σε αυτές τις νέες απαιτήσεις15. παρέχουν στους χρήστες μία νέα γενιά εργαλείων προσωπικής έκφρασης και επικοινωνίας και χαρακτηρίζονται από την ενεργή συμμετοχή των χρηστών. Η χρήση τους στη σημερινή εποχή αποτελεί την τέταρτη πιο δημοφιλή on-line δραστηριότητα με περισσότερους από μισό δισεκατομμύριο χρήστες, οι οποίοι μοιράζονται ενδιαφέροντα, ενημερώνονται και ψυχαγωγούνται με τη βοήθεια πληθώρας εφαρμογών, όπως π.χ.: newsgroups, virtual chat rooms, instant messaging, weblogs, s, video, voice data, forum discussion16. αυτή τη φάση της μελέτης και με σκοπό μία εκ βαθέων αναφορά στην επίδραση των Social Media στην τουριστική βιομηχανία (σε επόμενο κεφάλαιο), θα ήταν ιδιαιτέρως χρήσιμη μία εκτενής περιγραφή του ρόλου και της σπουδαιότητας της διαφήμισης ως στρατηγικό εργαλείο των τουριστικών επιχειρήσεων για την προώθηση των υπηρεσιών που προσφέρουν. 15 Λεωνιδοπούλου Μ. (9/12/2011), Ομιλία στα πλαίσια του 7 ου Πανελλήνιου υνεδρίου για τον Εκπαιδευτικό και υνεδριακό Τουρισμό με θέμα: «Ελληνικός υνεδριακός Τουρισμός: υμβολή στην νάπτυξη» που διοργανώθηκε από τη HAPCO

26 ΒΙΒΛΓΡΦΙ - ΠΗΓΕ ΕΙΓΩΓΗ Ελληνική Βιβλιογραφία o Ζαχαράτος Γ. (2000), «Package Tour - Παραγωγή και Διάθεση του Τουριστικού Ταξιδιού», Εκδόσεις Προπομπός. o Κοντογεώργος χ. (γρίνιο 2009), Πανεπιστημιακές ημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος: «Ηλεκτρονικό Εμπόριο», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, χολή Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων γρινίου, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων γροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. o Κυριακόπουλος. (επτέμβριος 2011), «ρχές Τουρισμού και Τουριστική Πολιτική», Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Μεταπτυχιακό Επιχειρήσεων, Πρόγραμμα πουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Μάνατζμεντ Τουρισμού, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πανεπιστημιακές ημειώσεις καδημαϊκού Έτους o Λεωνιδοπούλου Μ. (9/12/2011), Ομιλία στα πλαίσια του 7ου Πανελλήνιου υνεδρίου για τον Εκπαιδευτικό και υνεδριακό Τουρισμό με θέμα: «Ελληνικός υνεδριακός Τουρισμός: υμβολή στην νάπτυξη» που διοργανώθηκε από τη HAPCO. o ωτηριάδης Μ. (2001), «Ταξιδιωτικά Πρακτορεία - Incoming και Outgoing», Εκδόσεις Προπομπός. o Χυτήρης Λ. (1995), Τουριστικά Γραφεία (Ίδρυση Οργάνωση Λειτουργία), Εκδόσεις Προπομπός. 25

27 Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία o Tuten L. T., Advertising 2.0, Social Media Marketing in a Web 2.0 Διαδικτυακοί Τόποι o o World, Praeger, Westport, Connecticut London. o o o o 26

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Internet Marketing www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Τι είναι το Internet Marketing? To Marketing είναι η διαδικασία η οποία συνδέει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία με τον καταναλωτή. Το Internet Marketing

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing Presentation

Social Media Marketing Presentation ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε Σητείας 8 & Μεσολογγίου, 14451 Μεταμόρφωση Αττικής Τηλέφωνο: 210 211 7676 E-mail: socialmedia@ksd.gr Social Media Marketing Presentation Σκοπός Το e-word-of-mouth είναι ο πιο αποδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

Liveschool Marketing Services

Liveschool Marketing Services Liveschool Marketing Services Περιεχόμενα Βελτιστοποίηση website SEO... 3 Social media design & creation... 4 Social media management... 4 Διαγωνισμοί Facebook... 5 Google Adwords... 5 Facebook Ads...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ηλεκτρονικές Καμπάνιες σελ. 1 Από πού ξεκινάω; Τι υπάρχει γύρω μου; Αφού έχετε αποκτήσει ενεργή παρουσία στο

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο στην υπηρεσία µιας επιχείρησης. Χρήση διαδικτύου & socialmedia ως εργαλεία διαφήµισης χαµηλού κόστους

Το διαδίκτυο στην υπηρεσία µιας επιχείρησης. Χρήση διαδικτύου & socialmedia ως εργαλεία διαφήµισης χαµηλού κόστους Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Το διαδίκτυο στην υπηρεσία µιας επιχείρησης Χρήση διαδικτύου & socialmedia ως εργαλεία διαφήµισης χαµηλού κόστους Εισηγητής: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

+ + Travel social Network Τουριστικό Μέσο Kοινωνικής Δικτύωσης. Travel Guide Ενημερωμένος Τουριστικός Οδηγός

+ + Travel social Network Τουριστικό Μέσο Kοινωνικής Δικτύωσης. Travel Guide Ενημερωμένος Τουριστικός Οδηγός Σας εξασφαλίζει ακόμη περισσότερες απευθείας κρατήσεις! + + Travel social Network Τουριστικό Μέσο Kοινωνικής Δικτύωσης Online Reservation Platform Online Πλατφόρμα ξενοδοχειακών κρατήσεων Travel Guide

Διαβάστε περισσότερα

w w w. e m p h a s i s. c o m. g r

w w w. e m p h a s i s. c o m. g r w w w. e m p h a s i s. c o m. g r Η emphasis είναι μέλος του ομίλου εταιρειών ARTION και έχει σαν αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών marketing. Κύριο συστατικό της emphasis αποτελεί η βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ EMAIL MARKETING & SMS MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/5/2014

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ EMAIL MARKETING & SMS MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/5/2014 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ EMAIL MARKETING & SMS MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/5/2014 Δυνατότητα Παρακολούθησης και εξ' Αποστάσεως Αξιοποιήστε αποτελεσματικά το Email Marketing και το Sms Marketing και αυξήστε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΥΣΗΣ Α.Μ: 7032

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΥΣΗΣ Α.Μ: 7032 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΥΣΗΣ Α.Μ: 7032 Είναι διαδικασία γνωστοποίησης και επηρεασμού του καταναλωτικού κοινού για ένα προϊόν ή μία υπηρεσία επί πληρωμή. Η διαφήμιση ανήκει στο μείγμα προβολής και επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Εισαγωγή email marketing IBNEWSLETTER Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Επικοινωνία Εισαγωγή email marketing «Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνίσταται στην

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εισαγωγή Email marketing... 3 Σχετικά με το IBNEWSLETTER... 3 Μεθοδολογία... 4 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Marketing

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Marketing ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2013 Περιεχόμενα Παρουσίασης 1. Τα 4P και τα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Προσφορά Προώθηση ιστοσελίδας

Οικονομική Προσφορά Προώθηση ιστοσελίδας Οικονομική Προσφορά Προώθηση ιστοσελίδας 2015 Η εταιρία μας Η Moving up είναι μια εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα των ολοκληρωμένων μορφών επικοινωνίας και διαφήμισης.όποιο και αν είναι το διαφημιστικό

Διαβάστε περισσότερα

STATE OF DIGITAL LEADERSHIP 2014

STATE OF DIGITAL LEADERSHIP 2014 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ELTRUN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2014 ΠΟΣΟ DIGITAL ΕΙΝΑΙ ΤΟ MARKETING ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ; Ενώ οι περισσότερες πρωτοπόρες στον κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

2 Μάρκετινγκ µηχανών αναζήτησης (Search Engine Marketing).

2 Μάρκετινγκ µηχανών αναζήτησης (Search Engine Marketing). 1 Εισαγωγή στο Internet Marketing 1.1. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε. 1.2. Εξοικείωση µε τα εργαλεία βελτιστοποίησης των µηχανών αναζήτησης. 2 Μάρκετινγκ µηχανών αναζήτησης (Search Engine Marketing).

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Pro Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

οµάδα 57 Ζαφειριάδης Δηµήτρης Μπατσούκας Δηµήτρης Case Study Intel Εργασία για «Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγκ»

οµάδα 57 Ζαφειριάδης Δηµήτρης Μπατσούκας Δηµήτρης Case Study Intel Εργασία για «Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγκ» οµάδα 57 Ζαφειριάδης Δηµήτρης Μπατσούκας Δηµήτρης Case Study Intel Εργασία για «Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγκ» Τι είναι Πολιτική Προβολής µέσα από το διαδίκτυο ; Ο όρος αναφέρεται στην διαφήµιση (προώθηση)

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Έννοια του marketing Το μάρκετινγκ (marketing) αποτελεί πια ένα βασικό εργαλείο που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ, ΔΙΟΊΚΗΣΗ, ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΆΣ. Planning and managing Advertising

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καταγραφής διαδικτυακού project

Οδηγός καταγραφής διαδικτυακού project Οδηγός καταγραφής διαδικτυακού project Σε αυτό το έγγραφο θα βρείτε δομημένες σε ερωτηματολόγια & φόρμες όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται η OXO WEB SERVICES για να σας προτείνει μια λύση που θα ταιριάζει

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords κάθε κλικ και μια κλήση

Google AdWords κάθε κλικ και μια κλήση Google AdWords κάθε κλικ και μια κλήση Τα AdWords είναι ένας αποτελεσµατικός τρόπος για επιχειρήσεις κάθε µεγέθους να διαφηµίσουν τα προϊόν Πώς λειτουργεί η διαφήμιση στο Google AdWords TM Οι διαφηµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων στις Επιχειρήσεις

Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων στις Επιχειρήσεις Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων στις Επιχειρήσεις Αγγελιδάκη Ιωάννα ΕΒΕΧ Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, 30 Απριλίου 2014 Ποιος είναι ο στόχος της επιχείρησής μου?

Διαβάστε περισσότερα

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

www.trikala-chamber.gr

www.trikala-chamber.gr ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ ΝΕΟ PORTAL ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ www.trikala-chamber.gr 1 Το νέο Portal βρίσκεται πλέον στη διάθεση του κοινού ανοίγοντας ένα παράθυρο συνεργασίας με όλο τον κόσμο. Ο νέος επιχειρηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Search Engine Marketing

Search Engine Marketing PBC Consulting Services Search Engine Marketing Αξιοποιήστε τη δύναµη και την ευρύτατη απήχηση του διαδικτύου και προωθήστε εύστοχα και αποδοτικά την επιχείρησή σας Περιεχόµενα Γιατί Search Engine Marketing;

Διαβάστε περισσότερα

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία Internet & Επιχειρήσεις Internet & Επιχειρήσεις Παλαιότερα: Η αγορά αγαθών από την οθόνη του υπολογιστή έμοιαζε

Διαβάστε περισσότερα

Our Mobile Planet: Ελλάδα

Our Mobile Planet: Ελλάδα Our Mobile Planet: Ελλάδα Κατανόηση της χρήσης των κινητών από τους καταναλωτές Σεπτέµβριος 2013 1 Σύνοψη Τα smartphone έχουν γίνει αναπόσπαστο µέρος της καθηµερινής µας ζωής. Το ποσοστό εξάπλωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Γιώργος Μανής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι οι Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνα Νικολοπούλου Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΟΛ α.ε. Ενέργειες Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας ΤοπΣΑ «Θριασία»

Κωνσταντίνα Νικολοπούλου Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΟΛ α.ε. Ενέργειες Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας ΤοπΣΑ «Θριασία» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΔΡΑΣΗ 17: Συμβουλευτική υποστήριξη ανάπτυξης νέας επιχειρηματικότητας ή Επαγγελματική συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 8: Search Engine Marketing Βλαχοπούλου Μάρω Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Biz Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο.

Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο. Your key to success Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο. Διατηρώντας τα χαρακτηριστικά της επιχείρησής σας, επικεντρωνόμαστε στην αύξηση των πωλήσεών σας, στην

Διαβάστε περισσότερα

Social Media. Chapter 2 Social Media Marketing

Social Media. Chapter 2 Social Media Marketing Social Media W Chapter 2 Social Media Marketing p.1 Τι είναι το Social Media Marketing Πρόκειται για ένα νέο marketing, που απευθύνεται σε ένα νέο καταναλωτή. Ζούμε σε μια εποχή που η τεχνολογία αλλάζει

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U e-shop Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Κατάλογος προϊόντων για πώληση Δυνατότητα δημιουργίας καταλόγου απεριόριστου αριθμού προϊόντων και κατηγοριών. Εμφάνιση χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MOBILE MARKETING

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MOBILE MARKETING ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MOBILE MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 15/6/2013 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ DP STUDIES Αξιοποιήστε αποτελεσματικά το Mobile Marketing και αυξήστε την ανταγωνιστική σας θέση & τις πωλήσεις σας! ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί είναι σημαντική η εμφάνιση Το Δίκτυο εμφάνισης Google. Το Δίκτυο εμφάνισης GoogleΓιατί είναι σημαντική η εμφάνιση;

Γιατί είναι σημαντική η εμφάνιση Το Δίκτυο εμφάνισης Google. Το Δίκτυο εμφάνισης GoogleΓιατί είναι σημαντική η εμφάνιση; Το Δίκτυο εμφάνισης GoogleΓιατί είναι σημαντική η εμφάνιση; Ατζέντα Γιατί να διαφημιστώ στο Διαδίκτυο; Τι είναι το Δίκτυο εμφάνισης Google; Κύκλος αγορών πελάτη Γιατί να επιλέξω το Δίκτυο εμφάνισης Google;

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τα 4P Προϊόντων Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Νοέμβριος 2004 Περιεχόμενα ιαδικασία Βασικά Στοιχεία ς ιαφήμιση 2 ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Η διαφήμιση με μία μόνο λέξη χαρακτηρίζεται και ως «υπόσχεση», καθώς δίνει μια υπόσχεση στον υποψήφιο αγοραστή, για το προϊόν που διαφημίζει και αναφέρεται στην επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Πτ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ Msc Πληροφορικής

Πτ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ Msc Πληροφορικής Πτ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ Msc Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τεχνολογία μας έχει μαγνητίσει και σαγηνεύσει τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή Τέτοια καθημερινά παραδείγματα μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. http://www.rodosdata.gr. Κωνσταντινίδη 3 85100, Ρόδος Τηλ: 2241027708, 224301730 email: info@rodosdata.gr url: www.rodosdata.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. http://www.rodosdata.gr. Κωνσταντινίδη 3 85100, Ρόδος Τηλ: 2241027708, 224301730 email: info@rodosdata.gr url: www.rodosdata. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012 http://www.rodosdata.gr 9 Στόχος μας στη δημιουργία κάθε website είναι πάντα ο συνδυασμός της άψογης γραφιστικής παρουσίασης και της λειτουργικότητας, ώστε να αποκτήσετε ένα ωραίο website,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Αγγελική Καραματσούκη karamaag@gmail.com Πράσινες Ιδέες 22/10/2014 Γνωριμία 2 Αγγελική Καραματσούκη Πτυχίο Νοσηλευτικής, Πτυχίο Πληροφορικής Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4208 /06.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4208 /06.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4208 /06.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Portal Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Έως 10 κατηγορίες αρθρογραφίας και 10 υποκατηγορίες Δημιουργούμε έως 10 κατηγορίες αρθρογραφίας που η κάθε μια μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Social Media και Επιχειρηματικότητα

Social Media και Επιχειρηματικότητα Social Media και Επιχειρηματικότητα Γιάννης Νάνος Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εκπαιδευτής Ενηλίκων Υποψήφιος Διδάκτορας Εφαρμ. Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας Εξωτερικός Συνεργάτης Διατμηματικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π.

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 e-business Τεχνολογική σύγκλιση Click

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 10: Δαρατζίκης Ιωάννης 47/11 Μπάκας Βασίλειος 48/11

Ομάδα 10: Δαρατζίκης Ιωάννης 47/11 Μπάκας Βασίλειος 48/11 1 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφ.Πληροφορικής E εξάµηνο Πληροφοριακά Συστήµατα Marketing(Case Study) Ομάδα 10: Δαρατζίκης Ιωάννης 47/11 Μπάκας Βασίλειος 48/11 2 Internet Marketing: Ορισµός Το Internet

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών

Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών Υπ. Διδ. Κ. Φραϊδάκη Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου-ELTRUN Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Καταναλωτική συµπεριφορά και προστασία καταναλωτή Ο ρόλος της διαφήµισης στο διαδίκτυο

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Καταναλωτική συµπεριφορά και προστασία καταναλωτή Ο ρόλος της διαφήµισης στο διαδίκτυο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Καταναλωτική συµπεριφορά και προστασία καταναλωτή Ο ρόλος της διαφήµισης στο διαδίκτυο 1 ο ΕΠΑ.Λ ΚΙΑΤΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2011-12 ΤΜΗΜΑ:ΑΕ1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για το Δίκτυο Αegean Cuisine και πληροφορίες για την ένταξη επιχειρήσεων της Σάμου & Ικαρίας

Ενημέρωση για το Δίκτυο Αegean Cuisine και πληροφορίες για την ένταξη επιχειρήσεων της Σάμου & Ικαρίας Ενημέρωση για το Δίκτυο Αegean Cuisine και πληροφορίες για την ένταξη επιχειρήσεων της Σάμου & Ικαρίας 1 Προς: Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, παραγωγοί και έμποροι, μέλη του Επιμελητηρίου Σάμου Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Έννοιες Κλειδιά Καταναλωτής Αγορά Ανάγκες, επιθυμίες, απαιτήσεις Αξία και ικανοποίηση αναγκών Μάρκετινγκ Σύστημα μάρκετινγκ Σχέσεις και δίκτυα Ανταλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πως ξεκίνησε. Το 2012 θα βρισκόμαστε στο εξωτερικό με παγκόσμιο domain που ήδη είναι έτοιμο προς λειτουργία.

Πως ξεκίνησε. Το 2012 θα βρισκόμαστε στο εξωτερικό με παγκόσμιο domain που ήδη είναι έτοιμο προς λειτουργία. Πως ξεκίνησε 2004: Η ιδέα αφορούσε στη προώθηση των απαιτήσεων της τήρησης της νομοθεσίας 2007: Στη συνέχεια ήταν η προώθηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 2011: Σήμερα αποτελεί μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

GAGARADIO 984 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗ WEB DESIGN. Διεύθυνση: 4ο χλμ, Εθνικής Λευκίμμης (Θέση Τσάρου) ΤΚ 49 084, Κέρκυρα. Τηλ.: 26610. 48.045 / 31.

GAGARADIO 984 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗ WEB DESIGN. Διεύθυνση: 4ο χλμ, Εθνικής Λευκίμμης (Θέση Τσάρου) ΤΚ 49 084, Κέρκυρα. Τηλ.: 26610. 48.045 / 31. To πρωτοποριακό Κέντρο Παροχών και Εκδηλώσεων ARENA Link Centre, με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του στον ειδικά διαμορφωμένο επιχειρηματικό πολυχώρο, βρίσκεται στην Κέρκυρα, στην περιοχή Τσάρου επί της

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS GROWTH Web Facility Management (WFM)

BUSINESS GROWTH Web Facility Management (WFM) BUSINESS GROWTH Web Facility Management (WFM) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δημιουργούμε τον Ιστότοπο-Website σας ή το Ε-Shop σας Ενθέτουμε στοχευμένο περιεχόμενο (Content Marketing) Σας προβάλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Marketing. Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Αδαμαντίας Τραϊφόρου

Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Marketing. Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Αδαμαντίας Τραϊφόρου Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Marketing Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Αδαμαντίας Τραϊφόρου Θεωρητική προσέγγιση Οι Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Marketing (IMC), είναι μια διαδικασία προγραμματισμού με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. Διαμόρφωση Εξαγωγικής Στρατηγικής σε κλαδικό ή τοπικό επίπεδο Η GlobalGreece έχει την εμπειρία και αναλαμβάνει την διαμόρφωση μακροχρόνιων σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE)

ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE) ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Τεχνολογία Πληροφορικής Και Επικοινωνιών 2. Υπηρεσίες Διαδικτύου Για Καταναλωτές 3. Ηλεκτρονική Εκπαίδευση 4. Τηλεργασία 5. Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Γενικές αρχές και στόχοι

Ι. Γενικές αρχές και στόχοι ΣΧΕΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΜΜΕ (MEDIA PLANNING ΚΑΙ MEDIA BUYING) ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ Ι. Γενικές αρχές και στόχοι Οι ενέργειες Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Νικόλαος Α. Παναγιώτου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ 11 Ιανουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το citybeez.gr;

Τι είναι το citybeez.gr; Τι είναι το citybeez.gr; Το citybeez.gr είναι μια πρωτοποριακή διαδικτυακή πλατφόρμα προηγμένης επαγγελματικής προβολής και αποστολής στοχευμένων προσφορών. Ποιος είναι ο στόχος; Να έρθει κοντά ο τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις

Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις Ομάδα Ο.Π.Α.Π.Σ. Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις Βαρσάμης Παναγιώτης, Μπέρμπεης Γιάννης, Πλατής Σωτήρης, Τσαγγαίος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου Plus500UK Limited Πολιτική Απορρήτου Πολιτική Απορρήτου Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Plus500 Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της διαφύλαξης των προσωπικών και οικονομικών πληροφοριών των

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος............................................. 13 Εισαγωγή Τρεις πραγματικές ιστορίες............................17 Πρώτη ιστορία....................................17 Δεύτερη ιστορία..................................

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF)

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) Αλεξανδρής Χρήστος Πιάκης Θεόδωρος Σπυρίδης Θεόδωρος 1 University of San Francisco Ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Προσφορά Διαχείριση Social Media

Οικονομική Προσφορά Διαχείριση Social Media Οικονομική Προσφορά Διαχείριση Social Media 2015 Η εταιρία μας Η Moving up είναι μια εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα των ολοκληρωμένων μορφών επικοινωνίας και διαφήμισης.όποιο και αν είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Kαινοτόμεσ δράςεισ για Νζουσ Αγρότεσ

Kαινοτόμεσ δράςεισ για Νζουσ Αγρότεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΔΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Kαινοτόμεσ δράςεισ για Νζουσ Αγρότεσ Α. Λιόπα-Σςακαλίδη Επίκουροσ Καθηγήτρια Προϊςταμζνη Τμήματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα Ρούλα Δημοτροπούλου Στόχος της μελέτης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα