Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ"

Transcript

1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α.1. Έτσι λοιπόν εφοδιασµένοι οι άνθρωποι στην αρχή κατοικούσαν διασκορπισµένοι, πόλεις όµως δεν υπήρχαν καταστρέφονταν λοιπόν από τα θηρία επειδή ήταν από κάθε άποψη πιο ανίσχυροι απ αυτά, και οι τεχνικές γνώσεις ήταν καλός (επαρκής) βοηθός τους για την τροφή τους αλλά ανεπαρκής για τον πόλεµο µε τα θηρία - γιατί δεν είχαν ακόµη πολιτική επιστήµη και οργάνωση, της οποίας µέρος ( είναι) η πολεµικήεπεδίωκαν λοιπόν να συναθροίζονται και να εξασφαλίζουν τη σωτηρία τους κτίζοντας πόλεις κάθε φορά λοιπόν που συναθροίζονταν, αδικούσαν ο ένας τον άλλο επειδή δεν είχαν την πολιτική τέχνη, ώστε πάλι διασκορπισµένοι καταστρέφονταν. Ο Δίας, λοιπόν, επειδή φοβήθηκε για το γένος µας µήπως χαθεί ολότελα, στέλνει τον Ερµή που φέρνει στους ανθρώπους τον αλληλοσεβασµό και τη δικαιοσύνη, για να υπάρχουν τάξη και στενές σχέσεις των πόλεων που να τις κρατάνε ενωµένες µε φιλία (ή για να είναι στολίδια των πόλεων και συνεκτικοί δεσµοί φιλίας). Β.1. Σύµφωνα µε τον µύθο του Πρωταγόρα ο Προµηθέας έδωσε στον άνθρωπο την «σὺν πυρὶ ἔντεχνον σοφίαν», δηλαδή τις τεχνικές γνώσεις τόσο τις θεωρητικές της Αθηνάς όσο και τις πρακτικές του Ηφαίστου. Χάρη στην αυτοθυσία του Προµηθέα ο άνθρωπος µε την «ἔντεχνον σοφίαν» (τεχνογνωσία) και την «ἔµπυρον τέχνην» (τεχνολογία) µπόρεσε να αναπτύξει υλικοτεχνικό πολιτισµό, να καλύψει δηλαδή βασικές βιοτικές και πνευµατικές ανάγκες. Μεταβάλλοντας την όψη της φύσης, η τέχνη του Ηφαίστου και η σοφία της Αθηνάς µαζί µε τη φωτιά, αποτέλεσαν έτσι τη βασική υποδοµή και κινητήρια δύναµη της προόδου του ανθρώπινου πολιτισµού. Η φωτιά λοιπόν αποτελεί θεϊκό µερίδιο («θείας µετέσχε µοίρας») το οποίο είχαν την τύχη, χάρη στην παρέµβαση του Προµηθέα να λάβουν οι άνθρωποι. Είναι θεϊκό, αφού επέτρεψε στον άνθρωπο να αναπτύξει πολιτισµό και κατά συνέπεια να αναγνωρίσει την ύπαρξη των θεών. Η πρώτη και άµεση συνέπεια του δώρου της φωτιάς, σύµφωνα µε τον Πρωταγόρα, είναι ακριβώς η εµφάνιση της θρησκείας. 1

2 Β.2. Ο άνθρωπος µε την αυτοθυσία του Προµηθέα βρέθηκε να κατέχει εφόδια («οὕτω δὴ παρεσκευασµένοι»), τα οποία αποτέλεσαν τη βασική υποδοµή, για να καλύψει βασικές βιοτικές και πνευµατικές ανάγκες. Η προσπάθεια των ανθρώπων να δηµιουργήσουν πολιτικά οργανωµένες κοινωνίες διέρχεται από κάποιες φάσεις. Στην αρχή οι άνθρωποι ζούσαν διασκορπισµένοι («κατ ἀρχάς σποράδην») και ήταν αδύνατη η δηµιουργία των πόλεων. Επίσης ήταν βιολογικά ασθενέστεροι σε σχέση µε τα θηρία, εποµένως και εκτεθειµένοι σε αυτά. Οι τεχνικές γνώσεις και η φωτιά δεν µπορούσαν να τους βοηθήσουν να αποσοβήσουν τον επικρεµάµενο κίνδυνο εξόντωσής τους από τα θηρία («πρὸς δὲ τὸν τῶν θηρίων ἐνδεής») γιατί δεν είχαν την πολιτική τέχνη και οργάνωση (µέρος της οποίας είναι η πολεµική). Δηλαδή δεν είχαν στη διάθεσή τους όπλα και µεθόδους αµυντικές και επιθετικές ικανές για απόκρουση και εξόντωση των θηρίων («πολιτικὴν γὰρ τέχνην πολεµική»). Στη συνέχεια η ανάγκη για να προστατευτούν οι άνθρωποι από τα θηρία τούς οδήγησε στην κοινωνική συµβίωση («ἐζήτουν δὴ ἁθροίζεσθαι κτίζοντες πόλεις»). Η κοινωνική συνοχή όµως δεν µπορούσε να επιτευχθεί µε αυτόµατο τρόπο, αφού η συνύπαρξη των ανθρώπων ήταν αποτέλεσµα σύµβασης και συµφωνίας («συµβάσει καὶ νόµῳ»), µεταξύ τους, προκειµένου να αποφύγουν την εξόντωση από τα θηρία. Η έλλειψη της πολιτικής αρετής, δηλαδή των κανόνων συµπεριφοράς, οδηγούσε τους ανθρώπους σε πράξεις αδικίας µε αποτέλεσµα την αυτοκαταστροφή τους. Έτσι, χωρίς την πολιτική τέχνη και οργάνωση, που βρισκόταν στα χέρια του Δία, µόνη της η «ἔντεχνος σὺν πυρὶ σοφία» ήταν απολύτως ανεπαρκής και «δώρον άδωρο» («ὅτι οὖν ἁθροισθεῖεν διεφθείροντο»). Τέλος, ο Δίας, σε κάποια φάση της ιστορικής εξέλιξης, επειδή φοβήθηκε µήπως αφανιστεί ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, στέλνει µε τον Ερµή στους ανθρώπους ως δώρο την αιδώ και τη δίκη, δύο σηµαντικά µέσα για να προστατευθούν και να σωθούν οι άνθρωποι. Ταυτόχρονα η αἰδὼς και η δίκη λειτουργούν ως προϋποθέσεις για την ύπαρξη οργανωµένων κοινωνιών. Είναι, δηλαδή, το επιστέγασµα της προσπάθειας των ανθρώπων να δηµιουργήσουν πολιτικά οργανωµένες κοινωνίες και να επικρατήσει τάξη και αρµονία στις πόλεις. Η αἰδὼς αποτελεί περίπλοκη ιδιότητα. Είναι ο αυτοσεβασµός, ο αλληλοσεβασµός, η κοσµιότητα, η φιλοτιµία, η εγκράτεια, ο αυτοέλεγχος, η ντροπή που νιώθει ο κοινωνικός άνθρωπος για κάθε πράξη που δεν συµφωνεί µε τις καθιερωµένες κοινωνικές αντιλήψεις, που προσκρούει δηλαδή στον καθιερωµένο ηθικό κώδικα της κοινωνίας. Επιπρόσθετα, η δίκη είναι η δικαιοσύνη, ο σεβασµός των δικαιωµάτων ανθρώπου και οι ενέργειες για την 2

3 αποκατάσταση αυτών των δικαιωµάτων, όταν καταστρατηγούνται βάναυσα από κάποιον. Ο αµοιβαίος σεβασµός και η δικαιοσύνη, λοιπόν, λειτουργούν ως τροχοπέδη, ως εµπόδιο στη φιλαρχία, στον εγωισµό και στη µισαλλοδοξία του ανθρώπου. Μόνο όταν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις και οι άνθρωποι συµµετέχουν σε αυτές («µετεχόντων») µπορούν να συγκροτηθούν ευνοµούµενες κοινωνίες και να εξασφαλιστεί η αρµονική συµβίωση. Τα δύο αυτά πρότυπα συνεπάγονται την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, συνθέτουν και στηρίζουν τον πολιτισµό. Λειτουργούν ως στολίδια των πόλεων, αφού έτσι εξασφαλίζονται η ευταξία, η ευκοσµία, η ευστάθεια, η ευνοµία, η ευπείθεια, η ευµάρεια και η ευδαιµονία (ἵνα εἶεν δεσµοί συναγωγοί»), υπάρχει καταµερισµός εργασίας (εἷς ἔχων ἰατρικὴν πολλοῖς ἱκανὸς ἰδιώταις, καὶ οἱ ἄλλοι δηµιουργοί). Β.3. Στο πρωτότυπο κείµενο («ἐπὶ πάντας νόσον πόλεως») ο Πρωταγόρας συνεχίζοντας το µύθο αφηγείται ότι η αιδώς και η δίκη δόθηκαν στον άνθρωπο σε κάποια φάση της ιστορικής του εξέλιξης και όχι «ἅµα τῇ γενέσει». Δόθηκαν, δηλαδή, ως πρότυπα, ως έννοιες, ως αρετές και συµπεριφορές και όχι ως έµφυτες ιδιότητες. Ήταν αναγκαίο, λοιπόν, ο άνθρωπος να προσπαθήσει να τις αποκτήσει µε τη λογική, µε µόχθο, προσήλωση και προσωπικό αγώνα, προκειµένου να εµπεδωθεί η πολιτική ενότητα και η πολιτική αρµονία. Ο Δίας, επειδή έδινε ιδιαίτερη σηµασία στις έννοιες «αἰδὼς καὶ δίκη» και στη χρησιµότητά τους στη συγκρότηση και τη διατήρηση της πολιτείας, διαβιβάζει στον Ερµή την απόφασή του να αφανίζεται ως µίασµα όποιος δεν τις διαθέτει («οὐ γὰρ ὰν γένοιντο ὡς νόσον πόλεως»). Αφού λοιπόν, οι δύο αυτές αρετές δεν αποτελούσαν µέρος της αρχικής φύσης του ανθρώπου και ο Δίας δεν µπορούσε να εξασφαλίσει την καθολικότητά τους, παρόλο που τις είχε δωρίσει σε όλους, επιβάλλει την θανατική ποινή σε όσους δεν µετέχουν στην πολιτική αρετή. Στο µεταφρασµένο απόσπασµα ο Πρωταγόρας συνεχίζει να υποστηρίζει την αναγκαιότητα και το «διδακτόν» της πολιτικής αρετής. Βρίσκοντας ερείσµατα στην αθηναϊκή κοινωνία, εξηγεί ότι είναι αδύνατον και παράλογο οι πολιτικοί άνδρες να διδάσκουν στα παιδιά τους άλλα πράγµατα που δεν είναι τόσο σηµαντικά και να µην τους διδάσκουν την πολιτική αρετή, η έλλειψη της οποίας έχει ως συνέπεια βαρύτατες ποινές (θάνατο, εξορία, δήµευση περιουσιών), επιφέροντας στην ουσία την καταστροφή του οίκου, την αποδόµηση, δηλαδή, όλου του κοινωνικού ιστού. 3

4 Β.4. α. Σωστό β. Λάθος γ. Λάθος δ. Σωστό ε. Λάθος Β.5. λοχαγός: ἄγοντα, συναγωγοί ἀγαλλίασις: ἀγάλµατα θρέψις: τροφάς, τροφήν βαθµίς: βωµούς ἄφιξις: ἱκανή, ἱκανός ὀχυρός: µετέσχε, εἶχον, ἔχων, ἔχοντες, µετεχόντων, µετέχοιεν, µετέχειν διάδηµα: ὑποδέσεις, δεσµοί νεογνός: συγγένειαν, γένοιντο, γένει ὀλέθριος: ἀπώλλυντο, ἀπόλοιτο δεισιδαίµων: δείσας Σηµείωση: Η άσκηση ζητούσε να εντοπιστεί µόνο µια ετυµολογικά συγγενής λέξη από το κείµενο για τις αντίστοιχες λέξεις της αρχαίας ελληνικής που δίνονταν. Γ.1. Το ναυτικό των Ελλήνων, λοιπόν, ήταν σε τέτοια κατάσταση, και το παλιό και το νεότερο. Αυτοί που έστρεψαν, όµως, την προσοχή τους σ αυτό απέκτησαν δύναµη πολύ µεγαλύτερη, όχι µόνο µε την αύξηση των εισοδηµάτων τους αλλά και µε την επέκταση της κυριαρχίας τους σε άλλους. Γιατί πλέοντας ενάντια στα νησιά άρχιζαν να τα υποτάσσουν και περισσότερο όσοι απ αυτούς δεν είχαν αρκετή γη. Στη στεριά, όµως, κανένας πόλεµος δεν ξέσπασε τέτοιος τουλάχιστον από τον οποίο και κάποια δύναµη να προστεθεί σε ορισµένους. Όλοι όσοι έγιναν ήταν πόλεµοι µεταξύ γειτόνων του κάθε κράτους και οι Έλληνες δεν έκαναν εκστρατείες σε ξένες πολύ µακρινές από τις δικές τους χώρες για την κατάκτηση άλλων. Γιατί δεν είχαν συνταχθεί µε τα ισχυρότερα κράτη ως υπήκοοι ούτε πάλι ενώνονταν αυτοί οι ίδιοι µε τη θέλησή τους ως ίσοι για κοινή εκστρατεία. 4

5 Γ.2. ἦν: ἔσται ἐλαχίστην: ταῖς ἐλάττοσι(ν) προσσχόντες: πρόσσχωµεν ἐπιπλέοντες: ἐπιπλεῖτε κατεστρέφοντο: κατεστράφθω µάλιστα: µάλα διαρκῆ: (ὦ) διαρκές ἐκδήµους: ταῖς ἐκδήµοις οὐδείς: οὐδεµιᾶς ἐξῇσαν: ἐξελθεῖν Γ.3.α. τὰ ναυτικά: υποκείµενο του ρήµατος «ἦν» (αττική σύνταξη) αὐτοῖς: αντικείµενο της επιθετικής µετοχής «οἱ προσσχόντες» ἄλλων: ονοµατικός ετερόπτωτος προσδιορισµός ως γενική αντικειµενική στη λέξη «ἀρχῇ» ἐπὶ καταστροφῇ: επιρρηµατικός εµπρόθετος προσδιορισµός που δηλώνει τελικό αίτιο, σκοπό στο κινήσεως σηµαντικό ρήµα «οὐκ ἐξῇσαν» ὑπήκοοι: επιρρηµατικό κατηγορούµενο του τρόπου στο εννοούµενο υποκείµενο του ρήµατος «οὐ ξυνειστήκεσαν» : «οὗτοι» Γ.3.β. α) Ἅπαντες γιγνώσκουσι ὅτι ἰσχὺν δὲ περιεποιήσαντο ὅµως οὐκ ἐλαχίστην οἱ προσσχόντες αὐτοῖς. Ο ευθύς λόγος µετατρέπεται σε πλάγιο λόγο µε τη µορφή δευτερεύουσας ονοµατικής ειδικής πρότασης (γιγνώσκω + ειδική πρόταση). β) Ἅπαντες γιγνώσκουσι ἰσχὺν δὲ περιποιήσασθαι (ὅµως) οὐκ ἐλαχίστην τοὺς προσσχόντας αὐτοῖς. Ο ευθύς λόγος µετατρέπεται σε πλάγιο λόγο µε τη µορφή ειδικού απαρεµφάτου (γιγνώσκω + ειδικό απαρέµφατο). γ) Ἅπαντες γιγνώσκουσι ἰσχὺν δὲ περιποιησαµένους (ὅµως) οὐκ ἐλαχίστην τοὺς προσσχόντας αὐτοῖς. 5

6 Ο ευθύς λόγος µετατρέπεται σε πλάγιο λόγο µε τη µορφή κατηγορηµατικής µετοχής που αναφέρεται στο αντικείµενο του ρήµατος γιγνώσκουσι, δηλαδή τοὺς προσσχόντας. Φιλολογικός κλάδος Ευαγγελία Αργυράκη Εύη Κουτσώνα Σόνια Σιούτη Δωροθέα Λιβανίου ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ: ΣΟΛΩΝΟΣ 101 ΤΗΛ ΠΑΓΚΡΑΤΙ: ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 30 ΤΗΛ ΒΥΡΩΝΑΣ: ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ 10 ΤΗΛ ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 30 ΤΗΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΖΗΡΙΔΗ: Σπάτα ΤΗΛ spoudi.gr 6

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας, Ενότητα 4(322Α-323Α)

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας, Ενότητα 4(322Α-323Α) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας, Ενότητα 4(322Α-323Α) 1) «Οὕτω δή παρεσκευασμένοι...δεσμοί φιλίας συναγωγοί»:να μεταφραστεί το απόσπασμα αυτό. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς κλοπῆς δίκη μετῆλθεν.» Μη ξέροντας λοιπόν ο Προμηθέας τι είδους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ (σελ. 34-39)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ (σελ. 34-39) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ (σελ. 34-39) Δ2.Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη. Διαλεκτική, μαιευτική, ειρωνεία. Η αναζήτηση των ορισμών, η επαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους Πολιτικά, Βιβλίο καθηγητή Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Αριστοτέλους Πολιτικά, Βιβλίο καθηγητή Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Από την Εισαγωγή στα Πολιτικά, που είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν στη σελίδα του βιβλίου τους, οι μαθητές γνωρίζουν ήδη τη στενότατη σχέση της πολιτικής φιλοσοφίας του Αριστοτέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟ Κείµενο: Πρωταγόρας, ενότητα 6 η, (324A C) Α. Μετάφραση: Να µεταφραστεί το απόσπασµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο Πλ τωνος Πρωταγ ρας (323 Α - Ε) ν γ ρ τα ς λλαις ρετα ς, σπερ σ λ γεις, ν τις φ γαθ ς α λητ ς ε ναι, λλην

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Επομένως, οι αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας ούτε εκ φύσεως ούτε ενάντια στη φύση, αλλά έχουμε από τη φύση την ιδιότητα να τις δεχτούμε και τελειοποιούμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) ΚΕΙΜΕΝΟ: Α) Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 42) Δ2. Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη (σς 34-1. Ποια ήταν η φιλοσοφική στάση του Σωκράτη απέναντι στην ανθρώπινη σοφία και τι είδους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τρίτη 24 Ιουλίου 2012

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τρίτη 24 Ιουλίου 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τρίτη 24 Ιουλίου 2012 1) Ακόμη, εξασφάλιζε τροφές διαφορετικές για το κάθε γένος, δηλαδή σε άλλα χορτάρι από τη γη, σε άλλα καρπούς δέντρων και σε

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com www.prooptikh.comπολιτισμός www.prooptikh.comπολιτικάντης www.prooptikh.com www.prooptikh.com,

www.prooptikh.com www.prooptikh.comπολιτισμός www.prooptikh.comπολιτικάντης www.prooptikh.com www.prooptikh.com, 1 ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11 ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ πόλις: πόλη, κωμόπολη, πολιτεία, κοινοπολιτεία, πολίτης, συμπολίτης, πολιτικός, πολιτειακός, πολιτικάντης, πολιούχος, πολιτευτής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ www.orion.edu.gr Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Επειδή βλέπουμε ότι κάθε πόλη-κράτος είναι ένα είδος κοινότητας και ότι κάθε κοινότητα έχει συσταθεί για την επίτευξη κάποιου αγαθού (πράγματι

Διαβάστε περισσότερα

009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 9. 1η-6η. ΕΝΟΤΗΤΕΣ Πρώτο Μέρος

009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 9. 1η-6η. ΕΝΟΤΗΤΕΣ Πρώτο Μέρος 009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 9 1η-6η ΕΝΟΤΗΤΕΣ Πρώτο Μέρος 009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 10 009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 11 1η ΕΝΟΤΗΤΑ Η παράγραφος 1.1. 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ο Υ «ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΣΧΟΛΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ο Υ «ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΣΧΟΛΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ο Υ «ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΣΧΟΛΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κεφάλαια 34 47 Βασική δοµή του λόγου: κεφ. 34: Εισαγωγή κεφ. 35: Προοίµιο κεφ. 36 41: Μέρος πρώτο κεφ. 42-43: Μέρος δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Κείμενο Πεφυκέναι γὰρ δή φασὶ τὸ μὲν ἀγαθόν, τὸ δὲ ἀδικεῖσθαι κακόν, πλέονι δὲ κακῷ ὑπερβάλλειν τὸ ἀδικεῖσθαι ἢ τὸ ἀδικεῖν, ὥστ ἐπειδὰν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 13 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 13 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 13 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πλάτ. Πολ. 347d «ἐπεὶ κινδυνεύει, πόλις ἀνδρῶν ἀγαθῶν εἰ γένοιτο, περιμάχητον ἂν εἶναι τὸ μὴ ἄρχειν, ὥσπερ νυνὶ τὸ ἄρχειν, καὶ ἐνταῦθ ἂν καταφανὲς γενέσθαι ὅτι τῷ ὄντι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) Ι. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) Ι. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ηµήτριος Τζωρτζόπουλος ρ. Φιλοσοφίας Σχολικός Σύµβουλος Φιλολόγων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ: ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ ( ιδακτική και ερµηνευτική προσέγγιση) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) ιανοητική και ηθική αρετή. Ταιριάζει στη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

νεῖμαι δυνάμεις ἑκάστοις ὡς πρέπει. Προμηθέα δὲ παραιτεῖται «ἐπίσκεψαι» καὶ οὕτω πείσας νέμει.νέμων δὲ τοῖς μὲν ἰσχὺν

νεῖμαι δυνάμεις ἑκάστοις ὡς πρέπει. Προμηθέα δὲ παραιτεῖται «ἐπίσκεψαι» καὶ οὕτω πείσας νέμει.νέμων δὲ τοῖς μὲν ἰσχὺν Ην γάρ ποτε χρόνος ὅτε θεοὶ μὲν ἦσαν, θνητά δὲ γένη οὐκ ἦν. Επειδὴ δὲ καὶ τούτοις χρόνος ἦλθεν εἱμαρμένος γενέσεως, τυποῦσιν αὐτὰ θεοὶ γῆς ἔνδον ἐκ γῆς καὶ πυρὸς μείξαντες καὶ τῶν ὅσα πυρὶ καὶ γῇ κεράννυται.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Παύλος Φ. Μάραντος Κώστας Ν. Θεριανός A ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφώντος Αγησίλαος Κεφάλαιο 7 Συγγραφή: Πόπη Χριστοφόρου - Πούγιουρου, Σύμβουλος Φιλολογικών Μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΕΑ1 ΑΛΑΓΙΑ ΦΑΝΤΙΑ ΚΥΛΩΝΗ ΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΕΑ1 ΑΛΑΓΙΑ ΦΑΝΤΙΑ ΚΥΛΩΝΗ ΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΕΑ1 ΑΛΑΓΙΑ ΦΑΝΤΙΑ ΚΥΛΩΝΗ ΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΛΑΤΣΙΔΟΥ ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΠΡΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΙΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ www.2001.gr Ν.ΓΡΗΓΟΡΑ & ΦΡΟΥΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ. 2531024049

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ www.2001.gr Ν.ΓΡΗΓΟΡΑ & ΦΡΟΥΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ. 2531024049 ΔΕΜΙΡΗ ΒΑΣΩ 7 η ΕΚΔΟΣΗ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ www.2001.gr Ν.ΓΡΗΓΟΡΑ & ΦΡΟΥΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ. 2531024049 2 3 4 Αγαπητοί μου μαθητές. Οι σημειώσεις αυτές αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1ο Άρθρο της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Ο.Η.Ε. Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση

Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση Λες και μέσα μας τ' αντίθετα τραβάν να ψηφίσουμε στο ίδιο παραβάν σαν αιώνιο Ιησούν ή Βαραβάν του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

η παράγραφος και η περίληψη

η παράγραφος και η περίληψη η παράγραφος και η περίληψη H ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Παράγραφος είναι το θεματικά αυτοτελές τμήμα του γραπτού πεζού λόγου, το οποίο διαθέτει νοηματική ενότητα και είναι στενά συνδεδεμένο με το συνολικό κείμενο. Ο

Διαβάστε περισσότερα