περιεχόµενα 1 ο µέρος Αναλυτική θεωρία και απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Σηµειώσεις - Περίληψη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "περιεχόµενα 1 ο µέρος Αναλυτική θεωρία και απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Σηµειώσεις - Περίληψη"

Transcript

1

2 περιεχόµενα 1 ο µέρος Αναλυτική θεωρία και απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Σηµειώσεις - Περίληψη Ι. Σηµειώσεις σελ. 391 Α. Σηµειώσεις από γραπτό λόγο σελ Κρατώ σηµειώσεις κατά παράγραφο σελ Εργάζοµαι σε ευρύτερες (από την παράγραφο) νοηµατικές ενότητες και κρατώ σηµειώσεις. σελ Από τις σηµειώσεις προχωρώ στο διάγραµµα του κειµένου σελ. 401 Β. Σηµειώσεις από προφορικό λόγο α) Οι δυσκολίες που συναντώ, όταν κρατώ σηµειώσεις από προφορικό λόγο β) Κρατώ σηµειώσεις από την παράδοση ενός µαθήµατος, από την ακρόαση ενός άρθρου, από µία διάλεξη. σελ. 406 ΙΙ. Περίληψη Α. Περίληψη γραπτού λόγου 1. Πώς οδηγούµαι στην περίληψη 2. Τι πρέπει να προσέχω σε µία περίληψη σελ Συγκρίνω δύο περιλήψεις, µία εκτενή και µία συνοπτική του ίδιου κειµένου σελ. 412

3 4. Εξετάζω τη χρήση της ενεργητικής και της παθητικής σύνταξης σε µία περίληψη σελ Παρατηρώ περιλήψεις από ποικίλα κείµενα σελ. 417 Β. Περίληψη προφορικού λόγου 1. ιαβάζω τη δηµοσιογραφική περίληψη µιας συζήτησης σελ Παρουσιάζω (σε προφορικό και γραπτό λόγο) περίληµη µιας συζήτησης σελ Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά µε τη λακωνική έκφραση και την προσπάθεια για εξοικονόµηση χρόνου στη σύγχρονη καθηµερινή ζωή) σελ ο µέρος Θεµατικοί κύκλοι O πατέρας µου σελ. 436 Σχολείο και ζωή σελ. 442 Η φυσιογνωµία του δασκάλου σελ. 448

4 ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Σηµειώσεις - Περίληψη 389 Óçìåéþóåéò - Ðåñßëçøç Ι. Σηµειώσεις Α. Σηµειώσεις από γραπτό λόγο 1. Κρατώ σηµειώσεις κατά παράγραφο α. Εντοπίζω τα κύρια συστατικά της παραγράφου β. Παρουσιάζω παραλλαγές σηµειώσεων από την ίδια παράγραφο γ. Χρησιµοποιώ τον πλαγιότιτλο της παραγράφου για να κρατήσω σηµειώσεις δ. Επισηµαίνω τις διαρθρωτικές λέξεις 2. Εργάζοµαι σε ευρύτερες (από την παράγραφο) νοηµατικές ενότητες και κρατώ σηµειώσεις 3. Από τις σηµειώσεις προχωρώ στο διάγραµµα του κειµένου Β. Σηµειώσεις από προφορικό λόγο α. Οι δυσκολίες που συναντώ, όταν κρατώ σηµειώσεις από προφορικό λόγο β. Κρατώ σηµειώσεις από την παράδοση ενός µαθήµατος, από την ακρόαση ενός άρθρου, από µία διάλεξη. Αναλυτική θεωρία και απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου ΙΙ. Περίληψη Α. Περίληψη γραπτού λόγου 1. Πώς οδηγούµαι στην περίληψη 2. Τι πρέπει να προσέχω σε µία περίληψη 3. Συγκρίνω δύο περιλήψεις, µία εκτενή και µία συνοπτική του ίδιου κειµένου. 4. Εξετάζω τη χρήση της ενεργητικής και της παθητικής σύνταξης σε µία περίληψη.

5 390 ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Σηµειώσεις - Περίληψη 5. Παρατηρώ περιλήψεις από ποικίλα κείµενα. α. Περίληψη - εισαγωγικό σηµείωµα σε κεφάλαιο του βιβλίου της Ιστορίας β. Περίληψη του περιεχόµενου ενός βιβλίου για βιβλιογραφική ενηµέρωση γ. Περίληψη από λογοτεχνικό έργο Β. Περίληψη προφορικού λόγου 1. ιαβάζω τη δηµοσιογραφική περίληψη µιας συζήτησης 2. Παρουσιάζω (σε προφορικό και γραπτό λόγο) περίληψη µιας συζήτησης. 3. Θέµατα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση (σχετικά µε τη λακωνική έκφραση και την προσπάθεια για εξοικονόµηση χρόνου στη σύγχρονη καθηµερινή ζωή)

6 ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Σηµειώσεις - Περίληψη 391 Ι. Σηµειώσεις Συζητήστε για τον καθένα από αυτούς τους τρόπους και πείτε: Ποια πλεονεκτήµατα και ποια µειονεκτήµατα παρουσιάζει σε σύγκριση µε τις άλλες η µέθοδος των σηµειώσεων, και σε ποιες περιπτώσεις µάς είναι χρήσιµη. Ειδικότερα, πότε µάς είναι χρήσιµη στη σχολική εργασία (σχολ. βιβλ. σ.240) Μαγνητοφώνηση: καταγραφή οµιλιών, διαλόγων ή άλλων ήχων την ώρα που εκφωνούνται, διεξάγονται ή παράγονται. Η καταγραφή αυτή επιτυγχάνεται µε το µαγνητόφωνο. Μαγνητοσκόπηση: οπτική και ακουστική καταγραφή διάφορων γεγονότων, φαινοµένων ή πράξεων τη στιγ- µή που αυτά διαδραµατίζονται. Η οπτική και η ακουστική καταγραφή (video) γίνεται µε τη µέθοδο της µαγνητικής εγγραφής. Κινηµατογράφηση: οπτική και ηχητική αποτύπωση πράξεων, κινούµενων εικόνων ή σχεδίων. Ως διαδικασία η κινηµατογράφηση µοιάζει µε τη µαγνητοσκόπηση, διαφοροποιούνται όµως ως προς τους στόχους και το περιεχόµενο. Στόχος της κινηµατογράφησης είναι να γίνει καταγραφή της δηµιουργικής έµπνευσης και των εικόνων της φαντασίας του δηµιουργού-σκηνοθέτη. Η διαφορά είναι επίσης αισθητή στο περιεχόµενο της κινηµατογράφησης, το οποίο είναι δυνατό εκ των υστέρων να διαφοροποιηθεί ανάλογα, να εµπλουτιστεί ή να περικοπεί, σύµφωνα µε τη δηµιουργική φαντασία του σκηνοθέτη. Φωτογράφηση: οπτική καταγραφή ενός στιγµιαίου συµβάντος, απεικόνιση προσώπων, τοπίων, αντικειµένων κλπ. Η καταγραφή αυτή µπορεί να είναι σε ασπρόµαυρο ή έγχρωµο φιλµ. Μπορεί επίσης να είναι διαφάνεια (σλάιντ) ή απλή φωτογραφία. Φωτοτύπηση: αποτύπωση οπτική εγγράφων, φωτογραφιών, σχεδίων ή άλλων ντοκουµέντων τα οποία θεωρούνται χρήσιµα και διευκολύνουν πολλές διαδικασίες, όπως τη συγγραφή βιβλίων, την παρουσίαση ρεπορτάζ στον τύπο, τον παραδοσιακό ή τον ηλεκτρονικό.

7 392 ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Σηµειώσεις - Περίληψη Στενογράφηση: µέθοδος καταγραφής του προφορικού λόγου, όταν αυτός δεν υπαγορεύεται και χωρίς να χρησιµοποιούνται άλλα βοηθητικά µέσα, όπως είναι το µαγνητόφωνο. Χαρακτηριστικό γνώρισµα της µεθόδου αυτής είναι η ταχύτητα η οποία επιτυγχάνεται µε τη χρήση συµβόλων που σχηµατίζονται µε γρήγορη κίνηση του χεριού. Στη συνέχεια, το στενογραφηµένο κείµενο αποκωδικοποιείται και παρουσιάζεται στην κανονική γραφή, για να χρησιµοποιηθεί αναλόγως. Σηµειώσεις: µέθοδος µε την οποία καταγράφονται τα κυριότερα σηµεία ενός κειµένου γραπτού ή προφορικού λόγου. Οι σηµειώσεις κρατούνται χωρίς τη χρήση άλλων µέσων ηχογραφικών ή φωτογραφικών. Πλεονεκτήµατα των σηµειώσεων Προβάλλονται τα κυριότερα σηµεία του γραπτού κειµένου ή του προφορικού λόγου. Επιτυγχάνεται η συντοµία στο γραπτό και στον προφορικό λόγο. Περιορίζεται η έκταση µεγάλων κειµένων. εν είναι µέθοδος δαπανηρή και χρονοβόρα. Η διαδικασία αυτή οξύνει την κριτική σκέψη εκείνου που την ακολουθεί, καθώς επιτρέπει σ αυτόν να αξιολογεί και να κρίνει ποιο είναι το ουσιαστικό και σηµαντικό και ποιο όχι. Μειονεκτήµατα των σηµειώσεων Συχνά παραλείπονται ουσιώδη σηµεία του γραπτού κειµένου ή του προφορικού λόγου, εξαιτίας της ταχύτητας της διαδικασίας. Τα κριτήρια για τη διάκριση του ουσιώδους από το επουσιώδες είναι επισφαλή, γι αυτό συχνά στις σηµειώσεις υπεισέρχεται ο υποκειµενισµός. Η απόδοση του γραπτού κειµένου και του προφορικού λόγου δεν παρατίθεται µε πληρότητα και ακρίβεια. Ο προσωπικός χαρακτήρας, το ύφος και η αυθεντικότητα στο γραπτό κείµενο ή στον προφορικό λόγο αλλοιώνονται και διαφοροποιούνται. Χρησιµότητα των σηµειώσεων στο σχολείο. Οι σηµειώσεις επιτρέπουν στους µαθητές να συγκρατήσουν στη µνήµη τους τα κυριότερα σηµεία της παράδοσης των µαθηµάτων στην τάξη. Βοηθούν τους µαθητές στην αποτελεσµατικότερη µελέτη ειδικά αν δεν υπάρχουν βιβλία. Η κράτηση σηµειώσεων οξύνει την κριτική σκέψη του µαθητή και τον κρατά σε εγρήγορση. Οι σηµειώσεις βοηθούν τους µαθητές να θυµούνται τις επεξηγήσεις που δίνονται από τους καθηγητές κατά την παράδοση ενός µαθήµατος.

8 ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Σηµειώσεις - Περίληψη 393 Α. Σηµειώσεις από γραπτό λόγο 1. Κατανοώ το κείµενο Το διαβάζω µία φορά µε τους εξής σκοπούς: να βρω το θέµα του κειµένου να αντιληφθώ ποια είναι η στάση ή η άποψη του συγγραφέα για το θέµα Το διαβάζω δεύτερη φορά µε τους εξής σκοπούς: να επιβεβαιώσω αυτά που κατάλαβα µε την πρώτη ανάγνωση να µελετήσω τη λογική οργάνωση του κειµένου να κρατήσω σηµειώσεις κατά παράγραφο ή κατά ευρύτερες νοηµατικές ενότητες ιαβάστε το διπλανό κείµενο προσεκτικά και προσπαθήστε να εντοπίσετε το νοηµατικό κέντρο. Στη συνέχεια να δώσετε τον κατάλληλο πλαγιότιτλο (σχολ. βιβλ. σ.241). Το νοηµατικό κέντρο του κειµένου βρίσκεται στην πρώτη περίοδο που είναι η θεµατική περίοδος (Για να κατανοήσουµε... 5ο αιώνα π.χ.) Νοηµατικό κέντρο: Για να κατανοήσουµε γενικά και κυρίως την πολιτική διάσταση της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας πρέπει να λάβουµε υπόψη τις ιδιοµορφίες της εποχής εκείνης που καθόριζαν τις αντιλήψεις σχετικά µε το θέατρο. Πλαγιότιτλος: Οι ιδιοµορφίες και η κατανόηση της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας.

9 394 ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Σηµειώσεις - Περίληψη 1. Κρατώ σηµειώσεις κατά παράγραφο Εξετάζω τη λογική οργάνωση του κειµένου Εξετάζω την παράγραφο: Ανιχνεύω τη βασική δοµή κάθε παραγράφου (θεµατική περίοδος, λεπτοµέρειες, περίοδος κατακλείδα) και γράφω στο πρόχειρο τον πλαγιότιτλο. ιακρίνω το ουσιώδες από το επουσιώδες: Σηµειώνω στο πρόχειρο τις κυριότερες ιδέες κάθε παραγράφου, προσέχοντας το ρόλο που έχουν µέσα στο κείµενο (υποστηρικτέα θέση, απορριπτέα θέση, επεξήγηση). α. Εντοπίζω τα κύρια συστατικά της παραγράφου Λαµβάνοντας υπόψη ότι το θέµα της πρώτης (Α) παραγράφου παρουσιάζεται µε συντοµία στη θεµατική της περίοδο και ότι αναπτύσσεται αναλυτικά µε σύγκριση στο υπόλοιπο µέρος της παραγράφου, εργαστείτε ως εξής, για να κρατήσετε σηµειώσεις. α. Βρείτε τη θεµατική περίοδο και ανιχνεύστε το θέµα της παραγράφου. β. Στην ανάπτυξη του θέµατος να διακρίνετε τις σηµαντικές λε-πτοµέρειες. Εφόσον πρόκειται για σύγκριση, χρειάζεται να καθορίσετε τα αντικείµενα που συγκρίνονται και τις διαφορές τους. γ. Υπογραµµίστε όλες τις λέξεις-κλειδιά της παραγράφου, αυτές που δηλώνουν το θέµα και τις σηµαντικές λεπτοµέρειες. δ. Προσπαθήστε τώρα να χρησιµοποιήσετε µερικές λέξεις-κλειδιά, για να αποδώσετε τα κύρια συστατικά της παραγράφου µε δικές σας σύντοµες φράσεις. (σχολ. βιβλ. σ.243).

10 ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Σηµειώσεις - Περίληψη 395 α. Θεµατική περίοδος: Για να κατανοήσουµε την αρχαία ελληνική... στον 5ο αιώνα π.χ.. Θέµα: Οι διαφορές του θεάτρου του 5ου αιώνα µε το σύγχρονο θέατρο. β. Στην παράγραφο συγκρίνεται το θέατρο του 5ου αιώνα µε το σύγχρονο θέατρο και κατά συνέπεια οι σηµαντικές λεπτοµέρειες στην ανάπτυξη του θέµατος αφορούν τα χαρακτηριστικά του καθενός. Έτσι, λοιπόν: 5ος αιώνας π.χ.: η παρακολούθηση µιας θεατρικής παράστασης τοποθετείται στο κέντρο της κρατικής µέριµνας οι παραστάσεις αποτελούσαν αναπόσπαστο και σηµαντικό τµήµα µιας σπουδαίας αθηναϊκής γιορτής, των Μεγάλων ιονυσίων ο χαρακτήρας των έργων ήταν εφή- µερος και παροδικός, δηλαδή κανένα δράµα δεν παιζόταν πάνω από µια φορά. Σήµερα: η παρακολούθηση µιας θεατρικής παράστασης είναι ιδιωτική υπόθεση οι παραστάσεις είναι ανεξάρτητες πολιτιστικές εκδηλώσεις τα έργα προορίζονται εξαρχής για πολλές επαναλήψεις γ. Οι λέξεις-κλειδιά που δηλώνουν το θέµα της παραγράφου είναι: αρχαία ελληνική τραγωδία, πολιτική διάσταση, ιδιοµορφίες, φυσιογνωµία. Λέξεις-κλειδιά που δηλώνουν τις σηµαντικές λεπτοµέρειες της παραγράφου είναι οι εξής: ιδιωτική υπόθεση - στο κέντρο της κρατικής µέριµνας, ανεξάρτητες πολιτιστικές εκδηλώσεις - αναπόσπαστο και σηµαντικό τµή- µα, εφήµερος και ανεπανάληπτος (χαρακτήρας) - πολλές επαναλήψεις. δ. Ορισµένες ιδιοµορφίες που καθορίζουν τη φυσιογνωµία της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. Σήµερα το θέατρο είναι ιδιωτική υπόθεση, ενώ τότε αποτελούσε κρατική µέριµνα. Οι παραστάσεις σήµερα είναι ανεξάρτητες εκδηλώσεις, ενώ τότε ήταν κοµµάτι µιας γιορτής. Τα έργα προορίζονταν για µια µόνο φορά, ενώ σήµερα για πολλές επαναλήψεις.

11 396 ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Σηµειώσεις - Περίληψη Να συγκρίνετε τις σηµειώσεις που κρατήσατε µε αυτές που παραθέτουµε ενδεικτικά παρακάτω (σχολ. βιβλ. σ.244). Συγκρίνοντας τις σηµειώσεις που κρατήσαµε από την πρώτη παράγραφο του κειµένου µε αυτές που παραθέτει το βιβλίο, διαπιστώνουµε ότι συµπίπτει η θεµατική περίοδος αλλά διαφέρει το θέµα. Σύµπτωση παρατηρούµε και στις σηµαντικές λεπτοµέρειες της παραγράφου, µόνο που στις δικές µας σηµειώσεις δίνονται πιο αναλυτικά και µάλιστα σε δύο στήλες, εποµένως είναι ευκολότερο να αντιληφθούµε ποια αντικείµενα συγκρίνονται. Τέλος, ίδιες είναι οι λέξεις-κλειδιά που επισηµάναµε στις σηµειώσεις µας µε αυτές που επισηµαίνονται στην πρώτη παραλλαγή σηµειώσεων που παρουσιάζει το σχολικό βιβλίο. β. Παρουσιάζω παραλλαγές σηµειώσεων από την ίδια παράγραφο Ακολουθούν παραλλαγές σηµειώσεων από την ίδια παράγραφο (Α). Να τις συγκρίνετε µε τις σηµειώσεις που σας δόθηκαν προηγουµένως. Ποια κοινά σηµεία και ποιες διαφορές παρουσιάζουν οι τέσσερις παραλλαγές των σηµειώσεων Από ποιους παράγοντες εξαρτάται κυρίως η µορφή των σηµειώσεων (σχολ. βιβλ. σ.245) Και στις τέσσερις παραλλαγές υπάρχουν τα ίδια δοµικά στοιχεία. (1: θέµα + 2, 3, 4 : λεπτοµέρειες) Σε όλες τις παραλλαγές το πρώτο δοµικό στοιχείο αφορά τη θεµατική πρόταση της παραγράφου και τα υπόλοιπα τρία αφορούν τα σχόλια της παραγράφου. Σε όλες τις παραλλαγές παρουσιάζονται µόνο ουσιώδη στοιχεία της παραγράφου. Λιγότερο ή περισσότερο χρησιµοποιούνται λέξεις ή φράσεις του κειµένου. Σε όλες τις παραλλαγές χρησιµοποιείται η µέθοδος της αντίθεσης. ιαφορές µεταξύ των τεσσάρων παραλλαγών Στην πρώτη παραλλαγή τα κυριότερα σηµεία δίνονται µε τη µορφή τίτλων. Στις υπόλοιπες τρεις παραλλαγές τα ουσιώδη σηµεία παρουσιάζονται λιγότερο ή περισσότερο ελλειπτικά. Ο τρόπος που κωδικοποιούνται τα στοιχεία της παραγράφου είναι διαφορετικός σε κάθε παραλλαγή.

12 ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Σηµειώσεις - Περίληψη 397 Στη δεύτερη παράγραφο (Β) η θεµατική περίοδος είναι η ακόλουθη: Αν τώρα συνδυάσουµε αυτή την αθρόα προσέλευση... πολιτική σηµασία. Να κρατήσετε σηµειώσεις ακολουθώντας τη γνωστή διαδικασία. Για τη µορφή των σηµειώσεων µπορείτε να ακολουθήσετε µία από τις παραλλαγές που είδαµε προηγουµένως (σχολ. βιβλ. σ.246). Κείµενο: Η ένταξη του θεάτρου... της πόλης. Αν τώρα συνδυάσουµε... πολιτική ση- µασία. Στους Βατράχους του... του µύθου. Σηµειώσεις: 1ο σηµείο: Ο θρησκευτικός χαρακτήρας του θεάτρου εξηγεί τη µοναδικότητα των θεατρικών παραστάσεων και τη µεγάλη λαϊκή συµµετοχή. 2ο σηµείο: Η πολιτική διάσταση του αρχαίου ελληνικού θεάτρου. 3ο σηµείο: Το αρχαίο ελληνικό θέατρο διαπαιδαγωγεί και ευαισθητοποιεί το κοινό. γ. Χρησιµοποιώ τον πλαγιότιτλο της παραγράφου για να κρατήσω σηµειώσεις ιαµορφώνω κατάλληλα, -χρησιµοποιώντας τις σωστές τεχνικές πύκνωσης-, τους πλαγιότιτλους των παραγράφων και των νοηµατικών ενοτήτων, καθώς και τις ουσιώδεις ιδέες, ώστε να δηµιουργήσω ένα συντακτικά ορθό και περιεκτικό κείµενο. δ. Επισηµαίνω τις διαρθρωτικές λέξεις Σηµειώνω το είδος των συνδέσµων: Οι σύνδεσµοι µε πληροφορούν για την εσωτερική σύνδεση του κειµένου και τον τρόπο εξέλιξης της επιχειρηµατολογίας. Επισηµαίνω τους συνδέσµους που δηλώνουν πρόθεση, αντίθεση, συνέπεια, παραχώρηση, αιτία, προϋπόθεση, χρονικότητα (χθες, σήµερα, αύριο), συγχρονία (κατά τα άλλα, εξίσου).

13 398 ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Σηµειώσεις - Περίληψη Οµαδική εργασία Να χωριστείτε σε δύο οµάδες και να κρατήσετε σηµειώσεις από κάποιο κείµενο σχολικού βιβλίου. Οι µαθητές της πρώτης οµάδας θα κρατήσουν, χωριστά ο καθένας, αναλυτικές σηµειώσεις (θέµα και σηµαντικές λεπτοµέρειες της κάθε παραγράφου), µε σκοπό να προετοιµαστούν για ένα ωριαίο διαγώνισµα. Αντίθετα οι µαθητές της δεύτερης οµάδας θα κρατήσουν, χωριστά ο καθένας πάλι, πιο συνοπτικές σηµειώσεις (πλαγιότιτλοι παραγράφων), αφού σκοπός τους θα είναι να ενηµερώσουν την υπόλοιπη τάξη σχετικά µε το κείµενο που δεν το διδάχτηκε συστηµατικά (σχολ. βιβλ. σ.248). Κείµενο: Εργασία και Επάγγελµα, Ε. Π. Παπανούτσος, Πρακτική Φιλοσοφία, (από τους θεµατικούς κύκλους, εκδ. Ο.Ε..Β., σ.σ ) Παρ. Α Οµάδα Α αναλυτικές σηµειώσεις Εργασία και επάγγελµα είναι οργανωµένες προσπάθειες για την επίτευξη ενός στόχου. Στην ελεύθερη απασχόληση η διασκέδαση είναι µέσα στα πλαίσια άσκησής της. Αντίθετα στο χώρο του επαγγέλµατος υπάρχουν κανόνες, προσωπική και κοινωνική ευθύνη, τήρηση επαγγελµατικών υποχρεώσεων, µ ένα λόγο σοβαρότητα. Βασικός λόγος για την άσκηση ενός επαγγέλ- µατος είναι ο βιοπορισµός. Αντίθετα ο ερασιτεχνισµός δεν αντιµετωπίζεται χρησιµοθηρικά. Η έλλειψη της ερασιτεχνικής απασχόλησης δεν µπορεί να ζηµιώσει, ούτε αυτόν που την ασκεί, ούτε το κοινωνικό σύνολο. Οµάδα Β συνοπτικές σηµειώσεις ιάκριση έργου και επαγγέλµατος. Το επάγγελµα έχει χαρακτήρα βιοποριστικό και προσδιορίζεται από τη σοβαρότητα µε την οποία γίνεται. Απαραίτητη η σύνδεσή του µε την κοινωνικότητα.

14 ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Σηµειώσεις - Περίληψη 399 Β Γ Ε ΣΤ Ζ Η κοινωνικότητα είναι διάσταση του επαγγέλµατος που το θέτει ψηλά στην κλίµακα των προτεραιοτήτων του ανθρώπου ο οποίος ζει ενταγµένος σ ένα οργανωµένο σύνολο. Η συνείδητοποίηση ότι µε το έργο που προσφέρει κανείς συµβάλλει στην ευηµερία του κοινωνικού συνόλου, είναι αυτή που διακρίνει τον α- ληθινό επαγγελµατία. Ο τύπος του εργαζόµενου σήµερα, την εποχή της τεχνολογικής ανάπτυξης διαφοροποιείται µε αυτόν που ήταν παλαιότερα, όταν ο εργαζό- µενος είχε την ευθύνη για τη δουλειά του και το έργο του έφερε την ταυτότητά του. Σήµερα την ευθύνη της παραγωγής την έχει ο επιχειρηµατίας. Έτσι ο εργαζόµενος στο προϊόν του µόχθου του δεν αναγνωρίζει κάτι από τον εαυτό του. Συνεπώς η αποκοπή του ανθρώπου από το προϊόν της δουλειάς του επιδρά αρνητικά στην ψυχική του διάθεση και την κοινωνικότητά του. Η τεχνολογική πρόοδος αποξενώνει τον επαγγελ- µατία από το αποτέλεσµα της εργασίας του και τον µεταβάλει σε υποχείριο. Η λύση του φαινοµένου µε τις επικίνδυνες ψυχολογικές και ηθικές συνέπειες πρέπει να αναζητηθεί στην εξανθρώπιση της εργασίας η οποία πρέπει να καταδείξει µε σαφήνεια τον κοινωνικό ρόλο του επαγγέλµατος. Η ενδεδειγµένη λύση για το πρόβληµα είναι η σωστή παιδεία και αγωγή αλλά και η συµβολή όλων των φορέων για την αντιµετώπιση του φαινοµένου. Το επάγγελµα απότοκο και προϋπόθεση της κοινωνικότητας. Η συνείδηση του κοινωνικού έργου που προσφέρει προσδιορίζει τον επαγγελµατία. Η αλλοτρίωση ως αποτέλεσµα της τεχνολογικής προόδου. Ο επιχειρηµατίας αγοράζει τις µηχανές, κατευθύνει την παραγωγή, χρησιµοποιεί στη δούλεψή του εργαζόµενους. Ο σύγχρονος εργαζόµενος υποβιβάζεται από υποκείµενο παραγωγής που ήταν παλαιότερα, σε απλό µέσο. Η εµπιστοσύνη στον εαυτό του και τις δυνά- µεις του κλονίζεται. Μια νέα µορφή δουλείας. Ο εξανθρωπισµός της εργασίας, πρώτη λύση. Αγωγή, η σηµαντικότερη λύση.

15 400 ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Σηµειώσεις - Περίληψη 2. Εργάζοµαι σε ευρύτερες (από την παράγραφο) νοηµατικές ενότητες και κρατώ σηµειώσεις Έστω ότι έχουµε τους πλαγιότιτλους του προλόγου και του επιλόγου από το κείµενο Τεχνική και Εκπαίδευση. ιαβάστε τους πλαγιότιτλους αυτούς, που σας δίνονται παρακάτω, και προσπαθήστε: α. να οµαδοποιήσετε τις παραγράφους του κυρίου µέρους που έχουν το ίδιο νοηµατικό κέντρο και εποµένως αποτελούν ευρύτερες νοηµατικές ενότητες, και να δώσετε έναν πλαγιότιτλο στην κάθε ενότητα. β. να συγκεντρώσετε τους πλαγιότιτλους του προλόγου, των ευρύτερων νοηµατικών ενοτήτων (του κυρίου µέρους) και του επιλόγου, για να έχετε συνοπτικές σηµειώσεις από το κείµενο (σχολ. βιβλ. σ.251). Κείµενο: Α παράγραφος: Είναι τάχα δυνατόν... της Γενεύης Β παράγραφος: Η προσωπική µου γνώµη... δονκιχωτισµός. Γ παράγραφος: Όταν αναπτύσσεται... κακή χρήση παράγραφος: Πώς θα αµυνθούµε... την καταστροφή Ε παράγραφος: Στην περίπτωση... βήµατα γίγαντα. ΣΤ παράγραφος: Με ποιες προϋποθέσεις... του βάθους. Πλαγιότιτλοι ενοτήτων: Α παράγραφος: Πρόλογος Ο πνευµατικός πολιτισµός κινδυνεύει από την ανάπτυξη των τεχνικών µέσων (τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση) Β + Γ παράγραφοι: 1η ενότητα Οι βλαβερές συνέπειες στη διανοητική λειτουργία από την κακή χρήση της εικόνας. + Ε παράγραφοι: 2η ενότητα Άµυνα στην πνευµατική αδράνεια η ενεργοποίηση των δυνάµεων, η κριτική σκέψη και η συνείδηση του αγαθού. ΣΤ παράγραφος: Επίλογος Η πρόοδος της εκπαίδευσης να συµβαδίσει µε την πρόοδο της τεχνικής.

16 ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Σηµειώσεις - Περίληψη 401 Να εξετάσετε τον πίνακα των περιεχοµένων ενός διδακτικού βιβλίου και να παρατηρήσετε τη σχέση του τίτλου κάθε κεφαλαίου µε τους επιµέρους τίτλους και µε το γενικό τίτλο ολόκληρου του βιβλίου (σχολ. βιβλ. σ.252). Στο βιβλίο Έκφραση - Έκθεση, Β τεύχος παρατηρούµε ότι ο τίτλος κάθε κεφαλαίου έχει σχέση µε τους επιµέρους τίτλους, δεδοµένου ότι η ύλη των επί µέρους κεφαλαίων αναλύει ζητήµατα που εντάσσονται στην ίδια θεµατική ενότητα. Στα περιεχόµενα του βιβλίου ανήκουν: η Είδηση, τα Βιογραφικά είδη, η Παρουσίαση - Κριτική, οι Σηµειώσεις - Περίληψη. Όλες αυτές οι ενότητες υποδιαιρούνται σε κεφάλαια τα οποία επίσης υποδιαιρούνται. Το σύνολο των ενοτήτων αυτών που αφορούν τη διδακτική ύλη της Β Λυκείου έχουν στενή σχέση µε τον τίτλο του βιβλίου, εφόσον στις ενότητες παρουσιάζεται διδακτική ύλη που αφορά τον τρόπο έκφρασης και έκθεσης-συγγραφής ιδεών. Πιστεύετε ότι είναι δυνατόν κάποιος, παρατηρώντας απλώς τον πίνακα περιεχοµένων ενός βιβλίου, το οποίο δεν έχει διαβάσει, να υποθέσει το θέµα που πραγµατεύεται ο συγγραφέας και τον τρόπο µε τον οποίο το προσεγγίζει (σχολ. βιβλ. σ.252) Με την απλή ανάγνωση του πίνακα περιεχοµένων ενός βιβλίου, κάποιος είναι σε θέση να έχει µια πρώτη πολύ γενική εντύπωση του θέµατος που πραγµατεύεται ο συγγραφέας. Μπορεί να αντιληφθεί πώς οργανώνει το υλικό του, σε ποια ζητήµατα επικεντρώνει το ενδιαφέρον του και µε ποιον τρόπο προσεγγίζει το θέµα του. Αυτή η διαδικασία είναι µεν δυνατόν να διευκολύνει τον αναγνώστη και σε αρκετές περιπτώσεις να τον οδηγήσει στην πιο εµπεριστατωµένη ανάγνωση και µελέτη του βιβλίου, όµως δεν είναι αρκετή. 3. Από τις σηµειώσεις προχωρώ στο διάγραµµα του κειµένου ιαβάζω µε προσοχή το κείµενο για να βρω το θέµα του και να αντιληφθώ ποια είναι η στάση ή η άποψη του συγγραφέα για το θέµα. Ανιχνεύω τη βασική δοµή κάθε παραγράφου και γράφω στο πρόχειρο τον πλαγιότιτλο. ιακρίνω το ουσιώδες από το επουσιώδες και σηµειώνω στο πρόχειρο τις κυριότερες ιδέες κάθε παραγράφου, καθώς και το είδος των συνδέσµων. Οι σύνδεσµοι µε πληροφορούν για την εσωτερική σύνδεση του κειµένου και τον τρόπο εξέλιξης της επιχειρηµατολογίας.

17 402 ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Σηµειώσεις - Περίληψη Καταστρώνω το διάγραµµα της περίληψης ακολουθώντας πιστά τη δοµή και την πορεία της σκέψης του συγγραφέα. Με βάση τις σηµειώσεις σας µπορείτε να κάνετε το διάγραµµα ενός κειµένου. ιαβάστε προσεκτικά το διπλανό κείµενο και το διάγραµµά του, που δίνεται ενδεικτικά. Συζητήστε: Ποια επιπλέον εργασία απαιτείται, για να περάσετε από τις σηµειώσεις στο διάγραµµα ενός κειµένου Ποια είναι γενικά η χρησιµότητα του διαγράµµατος (σχολ. βιβλ. σ.253) Παράγραφοι Α Β Γ Ε ΣΤ Μέρη του κειµένου: Πρόλογος: Ζήτηµα προς διερεύνηση Κύριο µέρος 1ο σηµείο θέση 1η αιτιολόγηση 2η αιτιολόγηση άρση της αντίθετης άποψης 2ο σηµείο θέση 1η αιτιολόγηση 2η αιτιολόγηση Επίλογος Γενικό συµπέρασµα Σηµειώσεις: Κίνδυνος για τον πνευµατικό πολιτισµό η ανάπτυξη των τεχνικών µέσων Η τεράστια δύναµη της εικόνας εγκυµονεί κινδύνους για την ψυχική υγεία. Η εικόνα αποβαίνει σε βάρος των διανοητικών λειτουργιών όχι εξαιτίας των ίδιων των τεχνικών µέσων αλλά από τον τρόπο χρήσης τους. Ο άνθρωπος θα αντισταθεί απέναντι στη δύναµη της τεχνολογίας αν ενεργοποιηθούν οι πνευµατικές δυνάµεις του πολιτισµού. Η µόρφωση µε την ευρεία έννοιά της τροχοπέδη στις επιπτώσεις της τεχνολογίας. Να συµπορευθούν η πρόοδος της εκπαίδευσης µε την πρόοδο της τεχνικής.

18 ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Σηµειώσεις - Περίληψη 403 Με τις σηµειώσεις παρατίθενται τα ουσιωδέστερα σηµεία ενός κειµένου. Όµως για να οργανωθεί το διάγραµµά του απαιτείται περισσότερο σύνθετη διεργασία. Συγκεκριµένα χρειάζεται να γίνει αντιληπτή η συλλογιστική πορεία του συγγραφέα, τα κριτήριά του, ο στόχος που ο ίδιος έχει, ο τρόπος που δοµείται η σκέψη του, αλλά και τα υπόλοιπα εκφραστικά του µέσα, όπως η χρήση λεκτικών σχηµάτων ή όρων. Το διάγραµµα παρέχει στον αναγνώστη µια σφαιρική αλλά γενική εικόνα του κειµένου, γεγονός που τον διευκολύνει, ειδικά αν αυτός έχει περιορισµένο διαθέσιµο χρόνο. Αναζητήστε τη συλλογική πορεία που ακολουθεί ο συγγραφέας στο κείµενο Τεχνική και Εκπαίδευση και σχηµατίστε το διάγραµµά του (σχολ. βιβλ. σ.257). ιάγραµµα του κειµένου Παράγραφοι Μέρη του κειµένου Σηµειώσεις Α Πρόλογος Ερώτηµα - πρόβληµα Θέση του προβλήµατος Ο κίνδυνος του πνευµατικού πολιτισµού από τα τεχνικά µέσα. ιε ρ ε ύ ν η σ η τ ο υ Κύριο µέρος Προσωπική γνώµη: του δοκιµιογράφου Θεωρητική στήριξη Rochedieu Schaerer Ο κίνδυνος αυτός πραγµατικά υπάρχει. Η εικόνα παραµερίζει την κρίση και τη συνειδητή βούληση µε βαθιά επίδραση (καλή αλλά και κακή)στον ψυχικό κόσµο του ανθρώπου. Η δύναµη της εικόνας : δηµιουργεί ένα είδος πλασµατικής ζωής όπου βολευόµαστε.

19 404 ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Σηµειώσεις - Περίληψη π ρ ο β λ ή µ ατ ο ς Αρνητικές συνέπειες (κατά το δοκιµιογράφο) 1. Ατροφεί η καθαρά διανοητική λειτουργία: (αφαίρεση + λογισµός) - µασηµένη τροφή - το πνεύµα γίνεται ανάπηρο. 2. Τα τεχνικά µέσα προσφέρονται εύκολα σε κακή χρήση. Α ντ Ε ι µ ετ ώ πι σ η τ ο υ π ρ ο β λ ή µ ατ ο ς Το καλό και το κακό συνήθως συνυφασµένα. Εποµένως: µε τα τεχνικά µέσα. σηµαντικές πρόοδοι στη διάδοση των ιδεών. σηµαντικές ζηµιές Ωστόσο: υπάρχουν δυνάµεις στον πολιτισµό που µπορούν να ξαναφέρουν την ισορροπία. Συγκεκριµένο µέτρο: η µόρφωση των νέων. Μια φωτισµένη εκπαίδευση α. ανάπτυξη κριτικών δυνά µεων, β. βάθεµα του νοήµατος της αρετής, γ. καλλιέργεια της αίσθησης του ωραίου. ΣΤ Επίλογος - Συµπέρασµα Άδικο και ανώφελο να καταριόµαστε τις προόδους της τεχνικής. Να φροντίσουµε να προχωρήσει εξίσου γρήγορα η µόρφωση του λαού.

20 ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Σηµειώσεις - Περίληψη 405 Επιλέξτε ένα από τα θέµατα για συζήτηση και έκφραση/έκθεση και χρησιµοποιήστε το διάγραµµα στην προετοιµασία σας για την ανάπτυξη του θέµατος. Μετά κάντε το διάγραµµα του κειµένου σας για να διαπιστώσετε πώς τελικά οργανώθηκαν οι σκέψεις και τα επιχειρήµατά σας (σχολ. βιβλ. σ.257). Κείµενο: Ο ελεύθερος χρόνος, Ε. Π. Παπανούτσος, (σχολ. βιβλ ) ιάγραµµα κειµένου Παράγραφοι Α Μέρη του κειµένου: Πρόλογος Γενική τοποθέτηση Σηµειώσεις: Επισήµανση της αξίας του ελεύθερου χρόνου στη ζωή του ανθρώπου. Β Γ Σ υ ν έ π ε ι ε ς Κύριο µέρος 1η αιτιολόγηση 2η αιτιολόγηση 3η αιτιολόγηση Γιατί η έλλειψη του ελεύθερου χρόνου έχει επιπτώσεις στην ποιότητα της ζωής των ανθρώπων. Γιατί η έλλειψη του ελεύθερου χρόνου επιδρά αρνητικά στην ψυχολογία. Γιατί η έλλειψη του ελεύθερου χρόνου αποβαίνει σε βάρος της παραγωγικότητας και ποιες είναι οι επιπτώσεις. Ε Επίλογος Γενικό συµπέρασµα Άρα η ποιότητα ζωής συναρτάται στενά µε τον ελεύθερο χρόνο.

21 406 ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Σηµειώσεις - Περίληψη Β. Σηµειώσεις από προφορικό λόγο α. Οι δυσκολίες που συναντώ, όταν κρατώ σηµειώσεις β. Κρατώ σηµειώσεις από την παράδοση ενός µαθήµατος, από την ακρόαση ενός άρθρου, από µία διάλεξη. Να κρατήσετε σηµειώσεις από το µάθηµα της Ιστορίας κατά τη διάρκεια της παράδοσης (εφόσον γίνεται σε συνεχή λόγο) και να τις συγκρίνετε µεταξύ σας, για να διαπιστώσετε, µε τη βοήθεια του καθηγητή σας, αν καλύψατε τα κύρια σηµεία (σχολ. βιβλ. σ.258). Έστω ότι ο καθηγητής παρουσιάζει στην τάξη την 4η ενότητα του έκτου κεφαλαίου του βιβλίου της ιστορίας και συγκεκριµένα το β) Η µεταρρύθµιση του Λούθηρου (σσ ). Οι σηµειώσεις που έχει κρατήσει ο µαθητής θα πρέπει να απαντούν στα παρακάτω ερωτήµατα, που συγκεκριµενοποιούν τα ερωτήµατα του σχολικού βιβλίου και ανταποκρίνονται στα κύρια σηµεία της ενότητας: Από πού ξεκίνησε η αντίδραση στη Ρωµαιοκαθολική εκκλησία Ποια ήταν η αφορµή Ποια ήταν η αντίδραση του Πάπα Τι γνωρίζω για την καταδίκη του Λούθηρου από τη ίαιτα Τι ήταν η οµολογία της Αυγούστας Τι γνωρίζω για την ειρήνη της Αυγούστας Να χωριστείτε σε οµάδες των 5-6 ατόµων και να κρατήσετε σηµειώσεις από ένα άρθρο εφηµερίδας ή περιοδικού που θα σας διαβάσει ο καθηγητής στην τάξη (σχολ. βιβλ. σ.259).

22 ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Σηµειώσεις - Περίληψη 407 Άρθρο εφηµερίδας που θα µπορούσε να διαβαστεί στην τάξη. Η κερκίδα Πόσο κοντά στα προβλήµατα του κόσµου ήταν η συζήτηση στη Βουλή Και κατά πόσο οι βουλευτές που µίλησαν πλησίασαν την αλήθεια του εργαζόµενου, του ανέργου ή του συνταξιούχου Έλληνα Ποιες προτάσεις ακούσθηκαν για λύσεις στα προβλήµατα Κατάλαβε κανείς τι θα γίνει στην Παιδεία, στην Υγεία, στο Ασφαλιστικό, στο Συνταξιοδοτικό, αλλά και στα εθνικά θέµατα, στο Κυπριακό, στο Σκοπιανό, ή τι άλλο θα προσφέρει η χώρα στο πλαίσιο της τεράστιας εµπλοκής της στα αµερικανοβρετανικά σχέδια για τη Μέση Ανατολή και τα Βαλκάνια Αλήθεια, τι προσέφεραν όλες αυτές οι ποδοσφαιρικές ορολογίες και αναφορές σε διαχειριστές πολυκατοικίας, σε λαδώµατα πολιτικών, σε νούµερα βουλευτές, σε λεηλασία του δηµοσίου χρήµατος, σε απίστευτη διαφθορά, σε ατιµίες εις βάρος του Κοινοβουλίου, σε πρακτοριλίκια Ποιες καινούργιες θέσεις και ιδέες κατατέθηκαν Και σε ποια απ όλες αυτές τις ανίερες και ανούσιες κόντρες αναδείχθηκε κάτι σηµαντικό Ποιον εξυπηρέτησε τελικώς η ατέλειωτη µάχη εντυπώσεων Και τι αναδείχθηκε από το σόου των τηλεοπτικών παραθύρων µε βουλευτές, οι οποίοι άστραφταν και βρόνταγαν Που πήγαν τελικώς όλες αυτές οι υγιείς δυνάµεις της πολιτικής, που ασφαλώς υπάρχουν µέσα στα κόµµατα εν αισθάνθηκαν αρκετές φορές ντροπή, όταν ορισµένοι βουλευτές ξεπέρασαν κάθε όριο όχι απλά δηµοκρατικής δεοντολογίας, αλλά στοιχειώδους ευπρέπειας Γιατί δεν εξεγέρθηκαν όταν η Βουλή - δυστυχώς πολλές φορές - µετετράπη σε γήπεδο ανταλλαγής ύβρεων και οι βουλευτές των δύο µεγαλύτερων κοµµάτων έδιναν την εντύπωση ότι φώναζαν σαν να βρίσκονταν σε κερκίδα Ποιους να συνετίσει και σε τι περιβάλλον, όταν ορισµένοι νοιάζονται µόνο και µόνο για τη διαιώνιση της όποιας εξουσίας τους Και πόσοι πλέον - ανάµεσα σε τόσα κότερα, βίλες µε πισίνες ακόµα και σε νησιά - µπορούν να σεβασθούν τέτοιες ευαισθησίες Αλλά - για να είµαστε ρεαλιστές - τι να ελπίζει κανείς από ένα πολιτικό σύστηµα που µε τις σηµερινές κουτσουρεµένες, ως συνήθως, ανακοινώσεις για τα πόθεν έσχες και τις χρηµατιστηριακές συναλλαγές βουλευτών, κουκουλώνει, για άλλη µία φορά, την ξέφρενη κούρσα σε υπέρογκες προεκλογικές δαπάνες ορισµένων εσαεί ατιµώρητων βουλευτών Εφηµ. ΤΑ ΝΕΑ, Στο µάθηµα της γλώσσας ο καθηγητής, επιδιώκοντας να αναπτύξει ένα ευρύτερο προβληµατισµό στους µαθητές, σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας του κοινοβουλίου, µας διάβασε το άρθρο που παρατίθεται, επισηµαίνοντάς µας ότι χωρίζεται σε τέσσερις παραγράφους και ότι το σκεπτικό αναπτύσσεται µε τη χρήση αλλεπάλληλων ρητορικών ερωτήσεων. Οι σηµειώσεις που κράτησα είναι οι ακόλουθες:

23 408 ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Σηµειώσεις - Περίληψη Παράγραφοι Α Μέρη του κειµένου: Πρόλογος Γενική τοποθέτηση Σηµειώσεις: Πόσο κοντά στα προβλήµατα του κόσµου είναι οι περισσότεροι βουλευτές Β Γ α θέση δικαιολόγηση β θέση δικαιολόγηση Κύριο Θέµα Οι εντυπωσιακές ποδοσφαιρικές ορολογίες δεν προσφέρουν τίποτα. Εµφανής η απουσία των υγιών δυνάµεων του κοινοβουλίου. Επίλογος Συµπέρασµα Είναι δύσκολο να ελπίζει κανείς από ένα διαβρωµένο πολιτικό σύστηµα. Να κρατήσετε σηµειώσεις από µια διάλεξη στην οποία παρευρίσκεστε ή την οποία παρακολουθείτε από τα µέσα µαζικής επικοινωνίας (σχολ. βιβλ. σ.259). Η διάλεξη µε θέµα Η τηλεόραση και η επίδρασή της στη στάση ζωής των νέων δόθηκε στις 8 Μαΐου του 2005 στο Πνευµατικό κέντρο του δήµου Αλίµου. Οµιλητής ήταν γνωστός δηµοσιογράφος. Η διάλεξη έγινε στις 8 µ.µ. και κράτησε µία ώρα. Το ακροατήριο, αποτελούµενο κυρίως από γονείς, µαθητές και εκπαιδευτικούς, την παρακολούθησε µε ενδιαφέρον. Σηµειώσεις που κατόρθωσα να κρατήσω είναι οι ακόλουθες: Α. Εισαγωγή - Πρόλογος Βασική θέση οµιλητή: Η τηλεόραση ως µέσο δεν είναι επικίνδυνη. Όµως ο τρόπος µε τον οποίο χρησιµοποιείται εγκυµονεί κινδύνους Β. Κύριο µέρος Αναλυτική αιτιολόγηση: α. Η τηλεόραση αντικειµενικά είναι χρήσιµη διότι: ενηµερώνει, ευαισθητοποιεί, προβληµατίζει, πολιτικοποιεί τη νεολαία, γενικά ανοίγει σ αυτήν νέους ορίζοντες.

www.synodoiporos,weebly.com Page 1

www.synodoiporos,weebly.com Page 1 ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Σε πρώτη φάση διαβάζουμε τουλάχιστον 2 φορές ολόκληρο το κείμενο και φροντίζουμε να το κατανοήσουμε πλήρως. Προσέχουμε ιδιαίτερα τη στάση - άποψη του συγγραφέα και το σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

OPMH. κοντά στο µαθητή!

OPMH. κοντά στο µαθητή! ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ επιμέλεια: Γεώργιος Μπαρμπούτης

Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ επιμέλεια: Γεώργιος Μπαρμπούτης ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ επιμέλεια: Γεώργιος Μπαρμπούτης Α. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 1. Διαβάζουμε προσεκτικά ολόκληρο το κείμενο, για να κατανοήσουμε το περιεχόμενό του και να επισημάνουμε το θεματικό του

Διαβάστε περισσότερα

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188)

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. α) Ποιες σκέψεις διατυπώνει ο Μακρυγιάννης στο εξεταζόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών 2.2. Φόρµα Μαθήµατος 2 ης Τηλεδιάσκεψης Το νερό νεράκι Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος και της Κύπρου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ) ΑΘΗΝΑ 1999 ΜΕΡΟΣ Α Οµάδα Σύνταξης Άννα ηµητροκάλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Διοικώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι «διοίκηση» 2. Η «διοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2011 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2011 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Για την προετοιμασία μιας ομαδικής εργασίας στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας με θέμα τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, διάβασες το παραπάνω κείμενο. Να γράψεις μια περίληψη του κειμένου αυτού

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18897 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Πολέντα Έλενα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Θεματικό κέντρο κειμένου : Το κείμενο αναφέρεται στο αίτημα της

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Νεοελληνικής Γλώσσας Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 1999

Θέµατα Νεοελληνικής Γλώσσας Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 1999 Θέµατα Νεοελληνικής Γλώσσας Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 1999 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κείµενο O homo sapiens γίνεται homo videns, ο «άνθρωπος που γνωρίζει» µετατρέπεται σε «άνθρωπο που βλέπει» και η τηλεόραση γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ Β I. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΑΞΗ Β I. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΑΞΗ Β Γενικές παρατηρήσεις Είναι χρήσιμο να τονιστεί ότι μπορεί ο καθηγητής να ξεκινήσει τη διδασκαλία από την Ενότητα «Σημειώσεις - Περίληψη» για να κατανοήσουν και να ασκηθούν οι μαθητές στον λιτό και

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ (Θεωρία Σχολικού βιβλίου, σελ. 249-257) A.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ 1. Κρατώ σηµειώσεις κατά παράγραφο 1. Εντοπίζω τα κύρια συστατικά της παραγράφου 2. Παρουσιάζω παραλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας αναφέρεται στο φαινόμενο της έξαρσης της νεανικής εγκληματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ιδέες και Επιχειρήματα για την Έκφραση-Έκθεση

Ιδέες και Επιχειρήματα για την Έκφραση-Έκθεση Σελίδα 1 Σελίδα 2 Ιδέες και Επιχειρήματα για την Έκφραση-Έκθεση Β Τόμος Άρης Γιαβρής Θεόδωρος Στουφής Περιεχόμενα Εισαγωγή Οι Ενότητες των Θεματικών Κύκλων Βασικό Λεξιλόγιο Βασικά Κείμενα του Θεματικού

Διαβάστε περισσότερα

Β ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2003 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

Β ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2003 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2003 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ εν θα ήταν άσκοπο να αναλογιστούµε ως κοινωνία τις επιπτώσεις ενός πολιτισµού της τηλεοπτικής εικόνας στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ .1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Τηλεόραση & Φιλαναγνωσία ΚΕΙΜΕΝΟ Ένα σηµαντικό ζήτηµα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιµήσεων του κοινού συνδέεται µε τις επιδράσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά

Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά 1 Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Εισαγωγή Όπως γνωρίζουµε η αξιολόγηση των µαθητών είναι µέρος της διδακτικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η σταδιακή ανάπτυξη της δοµής του, ήταν και το µοντέλο για όλα τα πρώτα ανάλογα εργαστήρια του Θεοδώρου, τα οποία κινούνταν σε αυτήν την θεµατική.

Η σταδιακή ανάπτυξη της δοµής του, ήταν και το µοντέλο για όλα τα πρώτα ανάλογα εργαστήρια του Θεοδώρου, τα οποία κινούνταν σε αυτήν την θεµατική. ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ από το 2000 µέχρι σήµερα ένα εργαστήρι σκηνικής έκφρασης και δηµιουργίας, ή µια πρόταση ασκήσεων δηµιουργικής φαντασίας -------------------------------------------- (α) αντικείµενο και ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) EΣΠΕΡΙΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ίας νου ω αραγ ου π ς ν θεση ης κειµέ ν. κ θούν έ υ ς ο ω ψ η λ τ τ ι η ίλ ία έχε ακο εµά Περι θοδολογ α της περ πτυξη θ οτήτων ί ά ν ε M θοδολογ ατική αν απάνω ε η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2000 12 Η συγγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A') ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιληπτική Απόδοση Κειμένων ΑΣΚΗΣΗ: Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου που ακολουθεί σε μία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων. (Πανελλαδικές Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ Τάξη: Γ ΕΠΑΛ Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο «Όπλο επιβίωσης» η δια βίου εκπαίδευση και η κατάρτιση. Στο ευρωπαϊκό προσκήνιο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Η κατηγοριοποίηση των θεμάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο μάθημα της ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ έγινε με βάση την τρέχουσα πορεία της ύλης στο μάθημα, αλλά και με βάση τη ροή της ύλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ. Α. Κείμενο. Μ.Μ.Ε. και έλεγχος της εξουσίας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ. Α. Κείμενο. Μ.Μ.Ε. και έλεγχος της εξουσίας ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Α. Κείμενο Μ.Μ.Ε. και έλεγχος της εξουσίας Στην αρχή τα μέσα ενημέρωσης αντικατέστησαν τον τελάλη που ενημέρωνε μια μικρή κοινότητα για το τι είχε συμβεί ή για αυτά που θα γίνονταν στο

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΑΛ (Ομάδα Α )

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΑΛ (Ομάδα Α ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΑΛ (Ομάδα Α ) (Οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές και προσαρμοσμένες στις δυνατότητες γραφής των μαθητών της Γ Λυκείου.) (Πλαγιότιτλοι - κύρια σημεία του κειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Συμμαθητές, συμμαθήτριες, Στα πλαίσια της συζήτησής μας για την τέχνη, θα παρουσιαστούν περιληπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κοινωνική Παθητικότητα Ο άνθρωπος στην πορεία της μετεξέλιξής του από βιολογικό σε κοινωνικό ον, πέρα από την εκμάθηση κάποιων ρόλων, ωθείται, πότε συνειδητά και πότε ασυνείδητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Π. Τσαχαγέας, 2006, «Η ανθρωπότητα σε κρίση θεσμών και αξιών», Εκδόσεις Γκοβόστη, Αθήνα (Διασκευή).

Ιωάννης Π. Τσαχαγέας, 2006, «Η ανθρωπότητα σε κρίση θεσμών και αξιών», Εκδόσεις Γκοβόστη, Αθήνα (Διασκευή). ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΛ 2013 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΛ 2013 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΛ 2013 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Ο συγγραφέας προβληµατίζεται σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας της διαφήµισης εστιάζοντας στους κινδύνους που αυτή επιφέρει. Οι διαφηµίσεις, αποτέλεσµα της βιοµηχανοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α. Στο κείµενο αυτό η συγγραφέας πραγµατεύεται την αρχαία ελληνική τέχνη και την προσφορά της στον άνθρωπο. Αρχικά επισηµαίνει την ιδιαιτερότητά

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. [Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία]

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. [Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία] ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο [Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία] Σύμφωνα με τη σχετική Σύμβαση του Ο.Η.Ε., τα συμβαλλόμενα κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18232 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14-12-2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Άννα Αδάμ Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου Α. Nα αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). Οι κοινωνικοί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Γυθείου 1 Α, 152 31 Χαλάνδρι Τηλ.: 210-6741 933, 210-6740 118, Fax: 210-6724 536 e-mail: info@pedtrauma.gr www.pedtrauma.gr Γιατί Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2012 Α. Το κείμενο αναφέρεται στη σχέση του τύπου με τη δημοκρατία. Κατά το συγγραφέα, ο τύπος πρέπει να είναι αμερόληπτος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικά είδη. Σοβαρό, επίσηµο, τυπικό

Βιογραφικά είδη. Σοβαρό, επίσηµο, τυπικό Βιογραφικά είδη (Βιογραφία, µυθιστορηµατική βιογραφία, αυτοβιογραφία, µυθιστορηµατική αυτοβιογραφία, βιογραφικό σηµείωµα, αυτοβιογραφικό σηµείωµα, αποµνηµονεύµατα, ηµερολόγιο, συστατική επιστολή) Περιεχόµενο

Διαβάστε περισσότερα

WebQuest. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ.

WebQuest. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ. WebQuest Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Α. Στοιχεία του σεναρίου Α1 Συγγραφέας: Σιακοβέλη Παναγιώτα, Εκπ/κός κλ. ΠΕ02, 8 ο ΓΕΛ Πάτρας Α2 Γνωστικό αντικείµενο: Νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» 1.1 Βασικές κατευθύνσεις Η αξιολόγηση ενός μαθήματος είναι αρχικά θέμα προσδιορισμού και κατανόησης της ταυτότητάς του. Θέματα όπως είναι ο τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θεοτόκης: Η Τιµή και το Χρήµα (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 108-120)

Κωνσταντίνος Θεοτόκης: Η Τιµή και το Χρήµα (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 108-120) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Κωνσταντίνος Θεοτόκης: Η Τιµή και το Χρήµα (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 108-120) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ- µατολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers

The G C School of Careers The G C School of Careers ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Στ ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 8 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1. Να γράψετε ένα κείµενο, όπου θα αναφέρετε τα στοιχεία που συναγάγουµε για τη δοµή και τη λειτουργία της αθηναϊκής πολιτείας από τον «Ὑπὲρ Μαντιθέου» λόγο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Μόνο με το αίσθημα μπορείς να διδάξεις. Αν καθήσεις στην έδρα η ποίηση θα φύγει από το παράθυρο. «Κώστας Μόντης» Βασικές αρχές: 1) Το λογοτεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. «Η λειτουργία της παιδείας»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. «Η λειτουργία της παιδείας» ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/07/2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «Η λειτουργία της παιδείας» Α1. Στοιχεία κειμένου απαραίτητα για την Περίληψη : Παρ. 1 η : - Η πολιτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 14 05 2010. Γ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 14 05 2010. Γ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 14 05 2010 Γ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Α. Η δοκιμιογράφος προβληματίζεται για την αναγκαιότητα της αυτομόρφωσης στις σύγχρονες κοινωνίες. Αρχικά προσεγγίζει εννοιολογικά τον όρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ. Η ενότητα του ευρωπαϊκού πολιτισµού

ΚΕΙΜΕΝΟ. Η ενότητα του ευρωπαϊκού πολιτισµού ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 17448 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Κατσικογιώργου Ειρήνη Θέματα Α. Στο κείμενο καταγράφονται τα χαρακτηριστικά του δημοσιογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η : ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΜΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η : ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΜΕ) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η : ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΜΕ) ΟΡΙΣΜΟΙ ΜΜΕ: Τα σύγχρονα μέσα μετάδοσης οπτικών και ακουστικών μηνυμάτων, πληροφοριών και πολιτιστικών προϊόντων που απευθύνονται στις μεγάλες μάζες των ανθρώπων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 90-100 λέξεις Ο Μπαμπινιώτης υποστηρίζει ότι η Ενωμένη Ευρώπη διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα που επιβοηθεί τον επαναπροσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 19341 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4\12\2014 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Πυρίδου Κωνσταντίνα ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α. Σχεδιαγραμματική απεικόνιση της περίληψης ΘΕΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Φιλία Προϋποθέσεις ορθής φιλίας: Σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου. Ειλικρίνεια και τιμιότητα. Κατανόηση προβλημάτων. Αλληλοβοήθεια. Κοινά ενδιαφέροντα.

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Μετά την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων το σχολικό έτος 2006-2007 και επειδή, λόγω της εφαρμογής κύκλων συνδιδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Υπάρχει µεγάλη ποικιλία θεµάτων που θα µπορούσαν να δοθούν ως συνθετικές δηµιουργικές εργασίες. Όποιο θέµα όµως και να δοθεί, θα ήταν καλό να έχει ως στόχο τη στροφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γαβριέλλα Κοντογιαννίδου, Φιλόλογος 1. Το πρώτο βήμα μας είναι η κατανόηση του θέματος και η ένταξή του σε ευρύτερες θεματικές ενότητες Συνήθως, ένα θέμα Έκθεσης έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ Με τον όρο αυτοµόρφωση περιγράφουµε µία σύνθετη εκπαιδευτική διαδικασία της οποίας θεµελιώδης κινητήρια δύναµη είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΘΓΣΗΣ Β ΛΥΚΓΙΟΥ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΘΓΣΗΣ Β ΛΥΚΓΙΟΥ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΘΓΣΗΣ Β ΛΥΚΓΙΟΥ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ Θέσεις για νέους εργαζομένους δεν υπάρχουν μόνο στις ελληνικές εταιρείες, αλλά και σε πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια: 2Χ80 Προτεινόμενη τάξη: Δ -Στ Εισηγήτρια: Χάρις Πολυκάρπου

Διάρκεια: 2Χ80 Προτεινόμενη τάξη: Δ -Στ Εισηγήτρια: Χάρις Πολυκάρπου ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Θεατρικό Εργαστήρι: Δημιουργία δραματικών πλαισίων με αφορμή μαθηματικές έννοιες. Ανάπτυξη ικανοτήτων για επικοινωνία μέσω του θεάτρου και του δράματος. Ειδικότερα αναφορικά με τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 09/10/2011 ΣΕΙΡΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του αποσπάσματος σε 80-100 λέξεις, χωρίς δικά σας σχόλια. Στο συγκεκριμένο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Λυσίου Κατὰ Φίλωνος οκιµ ασίας

Λυσίου Κατὰ Φίλωνος οκιµ ασίας Λυσίου Κατὰ Φίλωνος οκιµ ασίας 26 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το πρόγραµµα της Β Ενιαίου Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, όπως αυτό ορίστηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μαρία Καραγιάννη Σύμβουλος Αγωγής Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Δρ. Μαρία Καραγιάννη Σύμβουλος Αγωγής Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Δρ. Μαρία Καραγιάννη Σύμβουλος Αγωγής Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 3.2 Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και σχέσεων Να επιδεικνύουν τρόπους αποτελεσματικής επικοινωνίας Να επιδεικνύουν ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Β2. α) 1 ος τρόπος πειθούς: Επίκληση στη λογική Μέσο πειθούς: Επιχείρημα («Να γιατί η αρχαία τέχνη ελευθερίας»)

Β2. α) 1 ος τρόπος πειθούς: Επίκληση στη λογική Μέσο πειθούς: Επιχείρημα («Να γιατί η αρχαία τέχνη ελευθερίας») Α1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το κείμενο πραγματεύεται το διαχρονικό ρόλο και τη συμβολή της αρχαίας ελληνικής τέχνης σε παγκόσμια κλίμακα. Αρχικά, επισημαίνεται ότι ο καλλιτέχνης προσπαθεί μέσω της τέχνης να αποστασιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Σχολεία ϖου συµµετέχουν 5ο ηµοτικό σχολείο Κέρκυρας 2ο ηµοτικό σχολείο Νάξου Σχολική χρονιά 2005-2006 ιδακτική µεθοδολογία ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Περίοδος ϖροετοιµασίας Τηλεδιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Ελισάβετ Μουτζά(ν) Μαρτινέγκου «Αυτοβιογραφία»

Ελισάβετ Μουτζά(ν) Μαρτινέγκου «Αυτοβιογραφία» Ελισάβετ Μουτζά(ν) Μαρτινέγκου «Αυτοβιογραφία» Η πρώτη Ελληνίδα συγγραφέας γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1801 Είχε ιδιαίτερη έφεση στα γράµµατα και κατάφερε να µορφωθεί σχεδόν µόνη της Ξεχωρίζει από τους δασκάλους

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΗΣΗΣ

ΙΙ. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΗΣΗΣ ΙΙ. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΗΣΗΣ ΙΙ.1. Η Οργάνωση της είδησης ΙΙ.1.1. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης Φανταστείτε ότι είστε δηµοσιογράφος εξωτερικών ανταποκρίσεων και συλλέξατε τα ακόλουθα σύνολα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ. Σήμερα (αρνητικά):

Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ. Σήμερα (αρνητικά): Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ Θετικά: μας ηρεμεί μας χαλαρώνει μας ψυχαγωγεί (ταξίδια, εκδρομές, συναντήσεις) μας παρέχει τα βασικά είδη διατροφής και επιβίωσης (αέρας, νερό, τροφή) Σήμερα (αρνητικά): Ο άνθρωπος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΕΠΑΛ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΕΠΑΛ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΕΠΑΛ Α. Ο συγγραφέας στο απόσπασµα αυτό αναφέρεται στη διαφήµιση. Στην αρχή πιστοποιεί την κυριαρχία της σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Κείμενο [Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων του κοινού συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Ι. Εισαγωγή Το σενάριο είναι κατά βάση ένα σχέδιο μαθήματος, αυτό που πάντα έχει στο μυαλό του ο εκπαιδευτικός πριν μπει στην τάξη να διδάξει.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ. :210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.: 210 9355996)

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ. :210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.: 210 9355996) Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ. :210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.: 210 9355996) ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ-ΕΚΘΕΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Αναφορά στην ηλικία του θεραπευόµενου. Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής:

Περίληψη Αναφορά στην ηλικία του θεραπευόµενου. Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής: Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής: Έντυπο Συµµόρφωσης προς το Υπόδειγµα Συγγραφής Μελέτης Περίπτωσης µε Κύρια ιάγνωση ιαταραχή Προσωπικότητας Σηµειώστε: Τίτλος Έναρξη µε "Περιγραφή ατοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης 1 ηµ. Τζωρτζόπουλος ρ. Φιλοσοφίας Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ02 Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης Αριστοτέλης Ενότητα 15η 1. Μετάφραση Γι αυτόν που ασχολείται µε το σύστηµα διακυβέρνησης, πιο ειδικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση για τη συγγραφή περίληψης

Διδακτική πρόταση για τη συγγραφή περίληψης Διδακτική πρόταση για τη συγγραφή περίληψης Στο πιο κάτω φυλλάδιο παρουσιάζεται μια πρόταση για τη διδακτική της περίληψης. Αφορά δίωρο μάθημα χωρίς αυτό να είναι απόλυτα δεσμευτικό. Ο/Η διδάσκων/ουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Προγράμματα και Δείκτες Επάρκειας στη Γλώσσα Μαίρη Κουτσελίνη-Πανεπιστήμιο Κύπρου

Αναλυτικά Προγράμματα και Δείκτες Επάρκειας στη Γλώσσα Μαίρη Κουτσελίνη-Πανεπιστήμιο Κύπρου Αναλυτικά Προγράμματα και Δείκτες Επάρκειας στη Γλώσσα Μαίρη Κουτσελίνη-Πανεπιστήμιο Κύπρου Προβλήματα ΘΕΜΑΤΑ Δείκτες επάρκειας (στόχοι, δείκτες επίπεδα) Διδασκαλία Αρνητικά αποτελέσματα επίδοσης Συγκριτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ. Ορισμός. Γενικά. Απώλεια ελεύθερου χρόνου αξιοποίησή του

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ. Ορισμός. Γενικά. Απώλεια ελεύθερου χρόνου αξιοποίησή του ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Ορισμός Ελεύθερος χρόνος είναι ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας έξω από το ωράριο της εργασίας και που μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε όπως θέλουμε. Γενικά Ελεύθερος χρόνος υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΗΔομή του Εκπαιδευτικού Υλικού Για τη διδασκαλία της Γλώσσας στην Γ τάξη του Δημοτικού χρησιμοποιείται το παρακάτω υλικό: Βιβλίο του Μαθητή, 3 τεύχη (240

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (Μάθηµα Γενικής Παιδείας) ΑΘΗΝΑ 1999 Υπεύθυνη Οµάδας ρ. Κοκκινάκη

Διαβάστε περισσότερα