Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων"

Transcript

1 Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ V.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Εργαστηριακή Μονάδα Υδρολογίας - Γεωχηµείας Εργαστηριακή Μονάδα Ιχθυολογίας Εργαστηριακή Μονάδα Μετεωρολογίας Εργαστηριακή Μονάδα Ζωοβένθους και Υδροβιολογίας ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα (3) Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα (8) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συνεχιζόµενο Πρόγραµµα Παροχής Υπηρεσιών (1) ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ερευνητικά Προγράµµατα ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ - ΒΙΒΛΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ - ΒΙΒΛΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ - WORKSHOPS ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Ερευνητικών Προγραµµάτων ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΒΩΝ - MSC Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ MSC

4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΒΩΝ, ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ MSC ιδακτορικών ιατριβών Επίβλεψη ιπλωµατικών εργασιών - MSc ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων έχει ως επιστηµονικό αντικείµενο την περιβαλλοντική έρευνα που αφορά στην προστασία και διαχείριση των λεκανών απορροής και των οικοσυστηµάτων τους. Ειδικότερα, σκοπός του Ινστιτούτου είναι να συµβάλει στην παραγωγή γνώσης σχετικά µε την κατανόηση και προγνωστικότητα του υδάτινου κύκλου, την επίλυση προβληµάτων ως προς την ποσοτική και ποιοτική εκτίµηση των υδάτινων πόρων και των οικοσυστηµάτων τους, τη διαχείριση του νερού σε νησιωτικές, παράκτιες και ηπειρωτικές περιοχές, την ανάπτυξη στρατηγικών για την αξιοποίηση των υδατικών και βιολογικών πόρων, την πρόγνωση έντονων καιρικών φαινοµένων, τη µελέτη επίπτωσης των κλιµατικών µεταβολών στην ανακύκλωση και διαθεσιµότητα του ύδατος, την προστασία διατήρηση και ανάδειξη βιοτόπων, ενδηµικών ειδών και βιολογικών πόρων και τέλος την εκτίµηση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και της οικολογικής ποιότητας. Οι ερευνητικές δραστηριότητες που αναπτύσσει το ΙΕΥ και η παροχή υπηρεσιών που προσφέρει, εστιάζονται µεταξύ των άλλων στη διαχείριση των υδρολογικών λεκανών, στον κύκλο του νερού, στην προστασία και αποκατάσταση των υδάτινων οικοσυστηµάτων, στην πρόληψη και τον περιορισµό της ρύπανσης καθώς επίσης και στην οικολογική ποιότητα των νερών και την ευρύτερη αξιοποίηση των υδάτινων πόρων. 2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΜΕΙΣ Aξιολόγηση της οικολογικής ποιότητας Βιοποικιλότητα και περιβαλλοντική αποκατάσταση ιαχείριση λεκανών απορροής Kύκλος Νερού & Ενέργειας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Εργαστηριακή µονάδα ζωοβένθους και υδροβιολογίας Εργαστηριακή µονάδα Υδρολογίας Γεωχηµείας Εργαστηριακή µονάδα Ιχθυολογίας Εργαστηριακή µονάδα Μετεωρολογίας Μονάδα συλλογής επεξεργασίας διαχείρισης δεδοµένων & προβολής του Ινστιτούτου

6 268 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Οι εργαστηριακές µονάδες του Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων µε τους αντίστοιχους υπευθύνους, είναι οι εξής: Εργαστηριακή Μονάδα Υδρολογίας - Γεωχηµείας Υπεύθυνοι: ρ Ν. Σκουλικίδης (Γεωχηµικές αναλύσεις και αξιολόγηση για τη διαχείριση ρυπασµένων εδαφών και υδατικών πόρων). Η. Μπερταχάς (Υδροχηµικές αναλύσεις, πηγές ρύπανσης και ρυπαντικά φορτία) Εργαστηριακή Μονάδα Ιχθυολογίας Υπεύθυνοι: ρ Α. Οικονόµου (βιολογία ψαριών και αξιοποίηση, ανάπτυξη αλιευτικών πόρων, ιχθυοδείκτες) ρ Μ. Στουµπούδη (φυσιολογία ψαριών και αναπαραγωγή, προστασία ενδηµικών και δράσεις ανάδειξης) R. Barbieri (βιολογία ψαριών, συστηµατική - αναπαραγωγή) ρ Σ. Ζόγκαρης (βιογεωγραφία οικολογική ποιότητα) Εργαστηριακή Μονάδα Μετεωρολογίας Υπεύθυνος: ρ Α. Παπαδόπουλος (πρόγνωση υδάτινου κύκλου) Εργαστηριακή Μονάδα Ζωοβένθους και Υδροβιολογίας Υπεύθυνος: ρ Κ. Γκρίτζαλης (βιοδείκτες). 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων, στεγάζεται στο συγκρότηµα «ΤΡΙΤΩΝ» στην Ανάβυσσο.

7 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Το προσωπικό του Ινστιτούτου φαίνεται αναλυτικά στην Ενότητα Α Συνολικά στο Ινστιτούτο εργάζονται 41 άτοµα (µόνιµο προσωπικό και συµβασιούχοι). Μόνιµο προσωπικό 22 Ερευνητές 7 Ειδικοί Τεχνικοί Επιστήµονες 3 Επιστήµονες Αορίστου χρόνου (2 κάτοχοι PhD) 6 Τεχνολόγοι Τεχνικοί Γραµµατείς (µόνιµοι & αορίστου χρόνου) 6 Συµβασιούχοι (εργασίας έργου) 18 Συµβασιούχοι Επιστήµονες (1 Καθηγητής- 4 PhD) 15 Τεχνολόγοι - Τεχνικοί 3 Υπότροφος (µεταπτυχιακός) 1 Στο Σχήµα Β-V-1 φαίνεται η διάρθρωση του προσωπικού του Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων για το Σχήµα B-V-1: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΡΓΟΥ (18) ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (22) ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ E.Τ.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ

8 270 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων, η χρηµατοδότηση του Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων για το 2010 ήταν ,66 και αναλύεται ως εξής ανά φορέα: ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟΝ ( ) Ευρωπαϊκή Ένωση ,19 Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας ,29 ηµόσιοι Φορείς ,11 Φορείς Εξωτερικού 900,07 Ιδιωτικοί Φορείς ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,66 Στο Σχήµα B-V-2 φαίνεται η χρηµατοδότηση του Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων ανά πρόγραµµα για το Στο Σχήµα B-V-3, η χρηµατοδότηση του Ινστιτούτου ανά κατηγορία φορέα για το Στο Σχήµα B-V-4 φαίνεται η Χρηµατοδότηση Ειδικού Λογαριασµού του Ινστιτούτου ανά κατηγορία φορέα για τα έτη (σε χιλ. ). Σχήµα B-V-2: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ 2010 (σε χιλ. )* ΒΙΟΠΟΙΚΙΛ. ΥΓΡΟΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ LIFE-EΥΡΩΤΑΣ HYDRATE *Προγράµµατα µε έσοδα άνω των Ε PreWEC MIRAGE ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΡΥΠΑΝΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΕΒΡΟΥ

9 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ 271 Σχήµα Β-V-3: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 2010 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ (σε χιλ. ) % % % % ΕΕ ΓΓΕΤ ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1, Σχήµα Β-V-4: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ (σε χιλ. ) ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ (σε χιλ. ) 1, ΕΕ ΓΓΕΤ ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

10 272 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Κατά το 2010 εγκρίθηκαν τρία (3) νέα ερευνητικά προγράµµατα, ενώ συνεχίστηκε η υλοποίηση οκτώ (8) ερευνητικών προγραµµάτων και ενός (1) προγρ/τος παροχής υπηρεσιών. Τα προγράµµατα αυτά, χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη ΓΓΕΤ και άλλους ηµόσιους και Ιδιωτικούς φορείς. Σηµειώνεται επίσης ότι κατά το 2010 υπεβλήθησαν εικοσιπέντε (25) νέες προτάσεις ερευνητικών προγραµµάτων και µελετών από τις οποίες τρεις (3) εγκρίθηκαν εντός του Αναλυτικά τα τρέχοντα και υποβληθέντα προγράµµατα του Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων καταγράφονται στα Κεφ V , της παρούσας ενότητας ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα (3) Συνεργασία για τη µελέτη και προστασία της βιοποικιλότητας των υγροτόπων της Αττικής: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία-ΕΛΚΕΘΕ (Βιοποικιλότητα Υγροτόπων Αττικής/ 814). Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: Έτος Έναρξης: 2010 ιάρκεια: 125/ /γ3 ρ Σ. Ζόγκαρης Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία 12 µήνες Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ν.Α. Αττική, Ν.Α. Κορινθία, Πειραιάς Καταγραφή, χαρτογράφηση και αξιολόγηση παρόχθιων δασών και της συνδεδεµένης µε αυτά ιχθυοπανίδας (Παρόχθια Ιχθυοπανίδα). Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: Έτος Έναρξης: / /γ5 ρ Σ. Ζόγκαρης WWF Ελλάς ιάρκεια: 10 µήνες (01/09/10-30/06/11) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: (χορηγία) Ελλάδα

11 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ 273 Τριετής παρακολούθηση της ποιότητας και εκτίµηση της οικολογικής κατάστασης των ποταµών του Ν. Μεσσηνίας: Παµίσου, Άρι, εσπότη, Μουρτιά, Λυγδού, Έπης, Καριάς, Τζάνες-Πολυλίµνιο, Μαυροζούµενας, Αρκαδικού, Νέδας και Βελίκας. Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: Έτος Έναρξης: 2010 ιάρκεια: 136/ /γ7 ρ Κ.Χ. Γκρίτζαλης Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας, & ήµοι: ωρίου, Αίπειας, Άριος, Αυλώνος, Βουφράδος, Είρας, Ιθώµης, Μελιγαλά, Πεταλιδίου, Κυπαρισσίας, Θουρίας, Μεσσήνης και Αρφαρών. 3 έτη Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Μεσσηνιακά ποτάµια και εκβολικά των συστήµατα Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα (8) Hydrometeorological data resources and technologies for effective flash flood forecasting - HYDRATE (HYDRATE/ 648). Αριθµός Συµβολαίου: Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: 61/ /γ5 65/ /γ3 ρ Α. Παπαδόπουλος Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%) Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 45 µήνες (01/09/06-31/05/10) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ευρώπη. Advancing the predictability of water cycle through an improved understanding of land surface and coastal water processes and optimal integration of models with observational data (PreWEC/ 649). Αριθµός Συµβολαίου: Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: MEXT-CT / /γ1 ρ Α. Παπαδόπουλος Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (71,43 %) ΓΓΕΤ (28,57 %) Έτος Έναρξης: 2007 ιάρκεια: 48 µήνες (01/01/07-31/12/10) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ευρώπη

12 274 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2010 Advancing understanding of carbon cycling and coloured dissolved organic matter dynamics in European wetlands & coastal ecosystems through integration of observations and novel modelling approaches (ECODOM/ 724). Αριθµός Συµβολαίου: Αριθµός Συνεδρίας: MIRG-CT / /γ1, 102/ /γ8 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Α. Παπαδόπουλος (έως 28/07/08) ρ Η. ηµητρίου (από 29/07/08) Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (71%) & ΓΓΕΤ (29%) Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 48 µήνες (01/05/08-30/04/12) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ευρώπη. Joint assimilation of satellite aerosol, cloud, and precipitation observations in numerical models to support climate and hydrologic applications (JΟΙΝΤ-ASSIMILATION/ 731). Αριθµός Συµβολαίου: Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: MIRG-CT / /γ1 ρ Θ. Χρόνης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (71%) & ΓΓΕΤ (29%) Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 48 µήνες (01/05/08-30/04/12) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ευρώπη. Mediterranean Intermittent River ManAGEment (MIRAGE/ 767). Αριθµός Συµβολαίου: FP7-ENV Αριθµός Συνεδρίας: 113/ /γ12, 119/ /δ6 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Ν. Σκουλικίδης Φορέας Χρηµατοδότησης: Ε.Ε. Έτος Έναρξης: 2009 ιάρκεια: 36 µήνες (01/01/09-31/12/11) Ολικός Προϋπολογισµός: ( από ΕΕ) Περιοχή Έρευνας: Λεκάνη απορροής Ευρώτα

13 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ 275 Περιβαλλοντική παρακολούθηση του Ταµιευτήρα Ν. Πλαστήρα (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ/ 777). Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: Έτος Έναρξης: 2009 ιάρκεια: 113/ /γ11 ρ Η. ηµητρίου ΕΗ Α.Ε. 15 µήνες Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Τ.Λ. Ν. Πλαστήρα Νοµού Καρδίτσας. Acoustic Monitoring of Marine Rainfall (ACOUSTIC RAINFALL/ 795). Αριθµός Συµβολαίου: Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: Έτος Έναρξης: 2009 PIIF-GA (Marie Curie IIF) 119/ /δ1 ρ Α. Παπαδόπουλος ιάρκεια: 24 µήνες (01/10/09-30/09/11) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: EΕ/FP7 & ΓΓΕΤ (προβλέπεται ότι η ΓΓΕΤ θα καταβάλλει επιπλέον χρηµατοδότηση 40% επί του ποσού που θα καταβληθεί από την EΕ) (201, από ΕΕ και (40% επί της χρηµατοδότησης από την ΕΕ) από ΓΓΕΤ Ευρώπη. Εκτίµηση της περιβαλλοντικής κατάστασης της υδρολογικής λεκάνης του Π. Έβρου. Καταγραφή και ανάλυση των ρυπαντικών πιέσεων (ΡΥΠΑΝΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΕΒΡΟΥ/ 803). Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: Έτος Έναρξης: 2009 ιάρκεια: 123/ /δ6 ρ Η. ηµητρίου Trans-Balkan Pipeline B.V. 10 µήνες Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Υδρολογική λεκάνη ποταµού Έβρου.

14 276 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συνεχιζόµενο Πρόγραµµα Παροχής Υπηρεσιών (1) Παροχή Υπηρεσιών για Υγρότοπους Κύπρου (ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΥΠΡΟΥ/ 789). Αριθµός Συνεδρίας: 116/ /ε1 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Σ. Ζόγκαρης Φορέας Χρηµατοδότησης: Γ. Καραβοκύρη & Συνεργάτες Έτος Έναρξης: 2009 ιάρκεια: 6 µήνες (01/09/09-31/01/10). Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Επιλεγµένοι υγρότοποι στην Κύπρου 6.3. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ερευνητικά Προγράµµατα Τριετής παρακολούθηση της ποιότητας και εκτίµηση της οικολογικής κατάστασης των ποταµών του Ν. Μεσσηνίας: Πάµισου, Άρις, Λυγδού, Έπης, Καριάς, Τζάνες Πολυλίµνιου, Μαυροζούµενας, εσπότη, Μουρτιάς, Αρκαδικού, Νέδας και Βελίκας. Υπεβλήθη στους Ο.Τ.Α.: πρώην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας νυν Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, πρώην ήµων: Άριος, Θουρίας, Αρφαρών, νυν Καλαµάτας, πρώην ήµων: Αυλώνος, Κυπαρισσίας, νυν Τριφυλίας, πρώην ήµων: Ιθώµης, Βουφράδος, Αίπειας, Μεσσήνης, Πεταλιδίου, νυν Μεσσήνης, πρώην ήµων: ωρίου, Είρας, Μελιγαλά, νυν Οιχαλίας (εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Κ. Γκρίτζαλης. Πρόταση Οικολογικής Παρακολούθησης Λίµνης Κουµουνδούρου. Υπεβλήθη προς Ελληνικά Πετρέλαια (εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Η. ηµητρίου. Specialized consultancy services for the assessment of fish assemblages in Cyprus Rivers Implementation of the Directive 2000/60/EC. Υπεβλήθη στο Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. ηµοκρατία της Κύπρου. Συµβόλαιο TAY-WDD 97/2007 (εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Στ. Ζόγκαρης. Μετα-διδακτορικές υποτροφίες Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ στα πλαίσια του προγράµµατος «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών», Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια βίου Μάθηση» (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Θ. Χρόνης. Υποδοµή Έρευνας και Τεχνολογίας. Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος (για την Ιδρυµατική πρόταση του ΕΛΚΕΘΕ): ρ Η. ηµητρίου.

15 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ 277 Freshwater Ecosystem quality status - Human and climate change impact assessment over a 30-year period. Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ στα πλαίσια του προγράµµατος «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών», Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια βίου Μάθηση» (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Η. ηµητρίου. Estimating the natural attenuation potential of wetland ecosystems for Nitrogen and Carbon based pollutants. Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ στα πλαίσια του προγράµµατος «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών», Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια βίου Μάθηση» (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Η. ηµητρίου. Actions for the biodiversity conservation and sustainable development in the plain area of Karditsa. Υπεβλήθη στην EE στα πλαίσια του LIFE+ Nature & Biodiversity 2010 (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Η. ηµητρίου. Developing a vulnerability assessment tool for water resources and related climate change impacts. Υπεβλήθη στην EE στα πλαίσια του ERC Starting Grant (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Η. ηµητρίου. Πρόβλεψη των χαρακτηριστικών δασικής πυρκαγιάς µε σύγχρονες υπολογιστικές µεθόδους πολλαπλών κλιµάκων. Υπεβλήθη στο Υπουργείο Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ , ράση «ΘΑΛΗΣ»: Ενίσχυση της ιεπιστηµονικής ή και ιιδρυµατικής έρευνας και καινοτοµίας µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό µέσω της διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Α. Παπαδόπουλος. Ακραία υδρολογικά φαινόµενα και επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στην εξέλιξή τους και στη διαθεσιµότητα των υδατικών πόρων Υπεβλήθη στο Υπουργείο Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ , ράση «ΘΑΛΗΣ»: Ενίσχυση της ιεπιστηµονικής ή και ιιδρυµατικής έρευνας και καινοτοµίας µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό µέσω της διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Α. Παπαδόπουλος. Η Αβαθής Γεωθερµία στον Ενεργειακό Σχεδιασµό Αστικών Περιοχών Προσδιορισµός και χωρική αποτύπωση του θερµικού δυναµικού των υπεδαφικών σχηµατισµών και αειφορική λειτουργία των γεωθερµικών συστηµάτων Υπεβλήθη στο Υπουργείο Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ , ράση «ΘΑΛΗΣ»: Ενίσχυση της ιεπιστηµονικής ή και ιιδρυµατικής έρευνας και καινοτοµίας µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό µέσω της διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Α. Παπαδόπουλος. FloodWarn: Advancing Flash Flood Warning Based on Satellite Estimates and Numerical Weather Forecasts Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ , ράση «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» (εν αναµονή αξιολόγησης) Μεταδιδακτορικός Ερευνητής: ρ. Ε. Νικολόπουλος Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Α. Παπαδόπουλος.

16 278 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2010 Σχεδιασµός/ανάπτυξη καινοτοµικών ενεργών διεπιφανειών (interfaces) µετατροπής ουσιών περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος µε σκοπό τη βελτιστοποίηση του ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισµού αυτών µε ηλεκτροχηµικούς βιοαισθητήρες». Υπεβλήθη στο Υπουργείο Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ , ράση «ΘΑΛΗΣ»: Ενίσχυση της ιεπιστηµονικής ή και ιιδρυµατικής έρευνας και καινοτοµίας µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό µέσω της διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Ν. Σκουλικίδης Ιχθυολογική και οικοτουριστική έρευνα της τεχνητής λίµνης Ποταµών Αµαρίου, Ρεθύµνου. Υπεβλήθη προς Οργανισµό Ανάπτυξης υτικής Κρήτης (ΟΑ Κ). Επαν-υποβολή πρότασης του 2009 (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΘΕ: ρ Στ. Ζόγκαρης & ρ Ά. Οικονόµου. Πρόταση ιχθυολογικής έρευνας και παρακολούθησης προστατευόµενης περιοχής. Υπεβλήθη προς Φορέα ιαχείρισης Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα Μουστού (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Στ. Ζόγκαρης. Επισκόπηση φυσικών οικοσυστηµάτων βιοτικών στοιχείων στο ερευνητικό έργο για την ερευνητική δράση για την ερηµοποίηση. Υπεβλήθη προς το ΙΓΜΕ (Χρηµατοδότηση 4ο ΚΠΣ). (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Στ. Ζόγκαρης. Πρόταση για την παρακολούθηση ποιότητας υδάτων στο Ολυµπιακό Κωπηλατοδρόµειο του Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα.. Υπεβλήθη στα Ολυµπιακά Ακίνητα (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Στ. Ζόγκαρης. Searching for Solar Terrestrial atmospheric Links Υπεβλήθη στην Ε.Ε. στα πλαίσια του FP7, Marie Curie (δεν εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Θ. Χρόνης. Researcher Night. Υπεβλήθη στην Ε.Ε. στα πλαίσια του FP7, Marie Curie (δεν εγκρίθηκε) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Θ. Χρόνης. Climate Shifts of the Mediterranean from a biological remote sensing viewpoint. Υπεβλήθη στο Open Call for One-Year Project Proposals for the Year 2011 του Κοινωφελούς Ιδρύµατος Ι.Σ. ΛΑΤΣΗΣ (δεν εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Θ. Χρόνης. European Lagoons and Climate impact. Υπεβλήθη στη EE στα πλαίσια της πρόσκλησης FP7: European Lagoons and Climate impact (δεν εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Θ. Χρόνης. Management Approaches Developed for the Environment in Africa. Υπεβλήθη στη EE στα πλαίσια της πρόσκλησης FP7: ENV Integrated management of water and other natural resources in Africa (δεν εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Prof. Antonio Marcomini Università Ca Foscari Venezia Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Η. ηµητρίου. Ιχθυολογική έρευνα σε ποταµούς µε παρόχθια δάση. Υπεβλήθη προς WWF-Ellas (δεν εγκρίθηκε). Η πρόταση εγκρίθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο ΕΛΚΕΘΕ (Αυγ. 2010). Λόγω διαφωνίας των χορηγών του WWF (παρότι το έργο είχε τελική έγκριση από το WWF-Ellas). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΘΕ: ρ Στ. Ζόγκαρης.

17 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ 279 Έρευνα περιβαλλοντικής κατάστασης του ποταµού Κηφισού για την διαχείριση, αποκατάσταση, και ανάδειξη οικοσυστηµάτων. Υπεβλήθη προς τον Φορέα ιαχείρισης και Ανάπτυξης Ποταµού Κηφισού. Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Α. Οικονόµου. 7. ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 7.1. ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ - ΒΙΒΛΙΑ ANAGNOSTOU, E.N., V. MAGGIONI, E.I. NIKOLOPOULOS, T. MESKELE, F. HOSSAIN, AND A. PAPADOPOULOS, 2010: Benchmarking High-Resolution Global Satellite Rainfall Products to Radar and Rain-Gauge Rainfall Estimates. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 48, Issue 4, ANAGNOSTOU, M.N., J. KALOGIROS, E.N. ANAGNOSTOU, M. TAROLLI, A. PAPADOPOULOS, AND M. BORGA, 2010: Performance Evaluation of High Resolution Rainfall Estimation by X band Dual Polarization Radar for Flash Flood Applications in Mountainous Basins. Journal of Hydrology, 394, 4-16, doi: /j.jhydrol BERGMEIER E., DIMOPOULOS P. & ZOGARIS S., Retama retam (Forssk.)Web. In Greuter, W. & Raus, T.(eds). Med-Checklist Notulae 29. Willdenowia 40:197. BLAKE W.H., THEOCHAROPOULOS S.P., SKOULIKIDIS N., CLARK P., TOUNTAS P., HARTLEY R., AMAXIDIS Y., Wildfire impacts on hillslope sediment and phosphorus yields. J Soils Sediments 10: , DOI /S Y. CHRONIS T., PAPADOPOULOS V. & NIKOLOPOULOS, E., Nine years of hi-resolution QuickScat observations over the Mediterranean. On-line release, International Journal of Climatology. DIMITRIOU E. & MOUSSOULIS E., 2010, Land use change scenarios and associated groundwater impacts in a protected peri-urban area, Environmental Earth Sciences, DOI /s DIMITRIOU E. & ZACHARIAS I., 2010, Identifying microclimatic, hydrologic and land use impacts on a protected wetland area by using statistical models and GIS techniques, Mathematical and Computer Modelling, Vol. 51, Issues 3-4, pp.: DURAND P., BREUER L. JOHNES P.J. (LEAD AUTHORS), BILLEN G., BUTTURINI A., PINAY G., VAN GRINSVEN H., GARNIER J., RIVETT M., REAY D., CURTIS C., SIEMENS J., MABERLY S., KASTE O., HUMBORG C., LOEB R., DE KLEIN J., HEJZLAR J., SKOULIKIDIS N., KORTELAINEN P., LEPISTO A., WRIGHT R, Nitrogen turnover processes and effects in aquatic ecosystems. In: M.A. SUTTON, C.M. HOWARD, J.W. ERISMAN, G. BILLEN, A. BLEEKER, P. GRENNFELT, H. VAN GRINSVEN, B. GRIZZETTI (eds.) The European Nitrogen Assessment: Summary For Policy Makers, Cambridge. GHOSN D., VOGIATZAKIS I., KAZAKIS G., DIMITRIOU E., MOUSSOULIS E., MALIAKA V. & ZACHARIAS I., 2010, Ecological changes in the highest temporary pond of western Crete (Greece): past, present and future. Hydrobiologia, 648:3 18. KALOGIANNI E., GIAKOUMI S., ZOGARIS S., CHATZINIKOLAOU Y., ZIMMERMAN B. & ECONOMOU A.N. (2010) Current distribution and ecology of the critically endangered Valencia letourneuxi in Greece. Biologia Section Biology 65/1: , DOI: /s

18 280 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2010 KARAOUZAS I., COTOU E., ALBANIS T.A., KAMARIANOS A., SKOULIKIDIS N.T., GIANNAKOU U., Bioassays and biochemical biomarkers for assessing olive mill and citrus processing wastewater toxicity. Environmental Toxicology, DOI /TOX KORRES, G., K. NITTIS, L. PERIVOLIOTIS, K. TSIARAS, A. PAPADOPOULOS, G. TRIANTAFYLLOU, AND I. HOTEIT, 2010: Forecasting the Aegean Sea hydrodynamics within the POSEIDON-II operational system. Journal of Operational Oceanography, 3, Number 1, PERDIKARIS C., PASCHOS I., GOUVA E., GIAKOUMI S., PAPPAS E. & KALOGIANNI E. (2010). Rapid population collapse of the critically endangered Valencia letourneuxi in Kalamas basin of Northwest Greece. AACL Bioflux, 3/2: SERPETZOGLOU, Ε., E.N. ANAGNOSTOU, A. PAPADOPOULOS, E.I. NIKOLOPOULOS, AND V. MAGGIONI, 2010: Error Propagation of Remote Sensing Rainfall Estimates in Soil Moisture Prediction from a Land Surface Model, Journal of Hydrometeorology, 11, , doi: /2009JHM ZOGARIS S. & DUSSLING U., On the occurance of Pteromylaeus bovinus (Geoffroy St- Hilaire, 1817) in the Amvrakikos Gulf. Mediterranean Marine Science, 11/1: ΗΜΗΤΡΙΟΥ Η., ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΒΙΒΛΙΑ 7.2. ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ - ΒΙΒΛΙΑ ΖΟΓΚΑΡΗΣ Σ. & ΒΙ ΑΛΗΣ Α., Σχοινιάς-Μαραθώνας: Εθνικό πάρκο που χρειάζεται φροντίδα. Η Φύση, 128: ΖΟΓΚΑΡΗΣ Σ., Η Ιονική Πέστροφα της Πελοποννήσου: απειλή εξαφάνισης. Η Φύση130:6-9 ΖΟΓΚΑΡΗΣ Σ., Λαθροθηρία Βαλτόπαπιας στον Αµβρακικό το καλοκαίρι. Η Φύση, 130: ΖΟΓΚΑΡΗΣ Σ., Το δάσος της Πάφου: προστασία βασισµένη σε καλό σχεδιασµό. Η Φύση, 131: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ ANAGNOSTOU M.N., KALOGIROS J., ANAGNOSTOU E.N., PAPADOPOULOS A., MARZANO F., MONTOPOLI M. & PICCIOTTI E., Advances in high-resolution X-band dual-polarization rainfall and drop-size distribution estimation. The 2010 International Precipitation Conference, June, Coimbra, Portugal, IPC10 Abstracts, IPC CHRONIS T., Investigating Possible Links between Incoming Cosmic Ray Fluxes and Lightning Activity. EGU General Assembly 2010, Vienna, Austria, 2-7 May, Geophysical Research Abstracts. DIMITRIOU E., 2010, Modeling Potential Climate Change Impacts in Two Greek Lakes. DHI International Conference -Modelling in a World of Change, Copenhagen, Denmark. GRECU M., ANAGNOSTOU E. & PAPADOPOULOS A., Use of satellite precipitation estimates in short term precipitation forecasting via elastic registration. EGU General Assembly 2010, Vienna, Austria, 2-7 May, Geophysical Research Abstracts, 12, EGU

19 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ 281 GRITZALIS K.C., The human health and the natural house in the medicine of the proto Christian era. 22 nd International Conference on Philosophy. The Philosophy of the Environment. Kalamata, Greece, July, pp. 67. KATSAFADOS P., CHALKIAS C., KARYMBALIS E., GAKI-PAPANASTASSIOU K., MAVROMATIDIS E. & PAPADOPOULOS A., An integrated system for hydrological analysis of flood events. EGU General Assembly 2010, Vienna, Austria, 2-7 May, Geophysical Research Abstracts, 12, EGU KATSAFADOS P., PAPADOPOULOS A., LAGOUVARDOS C., KOTRONI V., MAVROMATIDIS E. & PYTHAROULIS I., Statistical evaluation of a mesoscale data assimilation system over Greece. The 12th European Geosciences Union Plinius Conference on Mediterranean Storms, 1-4 September, Corfu, Greece, Plinius Conference Abstracts, 12, PLINIUS KATSIAPI Μ., MOUSTAKA-GOUNI M., KORMASΚ., MICHALOUDIΕ. & DIMITRIOU Ε., Assessing ecological quality in Greek freshwaters using phytoplankton-based indices. 14 th International Conference on Harmful Algae, Hersonisos, Crete, Greece. NIKOLOPOULOS E.I., ANAGNOSTOU E.N., BORGA M. & PAPADOPOULOS A., Satellite rainfall error analysis for major flash flood inducing storms in Europe. The 2010 International Precipitation Conference, June, Coimbra, Portugal, IPC10 Abstracts, IPC NIKOLOPOULOS E.I., ANAGNOSTOU EN., BORGA M., VIVONI E.R. & PAPADOPOULOS A., Sensitivity of a mountain basin flash flood to initial soil moisture and rainfall variability. EGU General Assembly 2010, Vienna, Austria, 2-7 May, Geophysical Research Abstracts, 12, EGU NITTIS K., PERIVOLIOTIS L., KORRES G., BALLAS D., PAPADOPOULOS A., TRIANTAFYLLOU G., PAGONIS P. & TSIARAS K., Poseidon II: Upgrading the monitoring and forecasting services in the Eastern Mediterranean Sea. In: Coastal to Global Operational Oceanography: Achievements and Challenges. 5 th International Conference on EuroGOOS, May 2008, Exeter, UK. H. Dahlin, M.J. Bell, N.C. Flemming, and S.E. Peterson (eds), EuroGOOS Publication No. 28, ISBN , NYSTUEN J.A., ANAGNOSTOU E.N., ANAGNOSTOU M.N., AMITAI E., PAPADOPOULOS A. & RISER S.C., Underwater acoustic measurements of precipitation: A review and new applications. The 2010 International Precipitation Conference, June, Coimbra, Portugal, IPC10 Abstracts, IPC NYSTUEN J.A., ANAGNOSTOU M.N., ANAGNOSTOU E.N. & PAPADOPOULOS A., Real-time measurements of physical conditions at the sea surface using passive underwater acoustics. European Conference of Underwater Acoustics, Istanbul, Turkey, 5-9 July. PAPADOPOULOS A., KATSAFADOS P., MAVROMATIDIS E. & KALLOS G., Assessing the skill of the POSEIDON-II weather forecasting system. 5th EuroGOOS Conference on Coastal to Global Operational Oceanography: Achievements and Challenges, May 2008, Exeter, UK. Edited by Dahlin H., M.J. Bell, N.C. Flemming, and S.E. Peterson (eds.), EuroGOOS Publication No. 28, ISBN , PAPADOPOULOS A., KATSAFADOS P., MAVROMATIDIS E., ANAGNOSTOU E.N. & PYTHAROULIS I., Evaluation of the operational implementation of LAPS into the POSEIDON weather forecasting system. The 12th EGU Plinius Conference on Mediterranean Storms, 1-4 September, Corfu, Greece, Plinius Conference Abstracts, 12, PLINIUS12-68.

20 282 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2010 PAPADOPOULOS V.P., CHRONIS T.G., RUIZ S., TRAGOU E., JOSEY S. & FERENTINOS G., Air-sea heat fluxes estimation in the Aegean Sea (Eastern Mediterranean). 39 th CIESM Congress, Venice, Italy, May, Commission Internationale pour L exploration de la Mer Méditerranée, 39, 156. PITTA E., ZERI CH., TZORTZIOU M., DIMITRIOU E., MOUSSOULIS E., PARASKEVOPOULOU V. & DASSENAKIS E., Dissolved organic matter and nutrients in two Eastern Mediterranean rivers. EGU General Assembly 2010, Vienna, Austria, 2-7 May, Geophysical Research Abstracts. PYTHAROULIS I., KARAGIANNIDIS A.F., BRIKAS D., KATSAFADOS P., PAPADOPOULOS A., MAVROMATIDIS E., KARAKOSTAS T.S. & KOTSOPOULOS S., Sensitivity of WRF precipitation on microphysical and boundary layer parameterizations during extreme events in Eastern Mediterranean. The 12th EGU Plinius Conference on Mediterranean Storms, 1-4 September, Corfu, Greece, Plinius Conference Abstracts, 12, PLINIUS SKOULIKIDIS N., ECONOMOU A., VARDAKAS L., KARAOUZAS I,, DIMITRIOU E., AMAXIDIS Y. & COLOBARI E., 2010, Differences between natural and created desiccation in the management of temporary river basins - Case study the Evrotas River basin, Greece. 4 th BALWOIS 2010 International Conference, Ohrid, FYROM, May, Book of Abstracts, TZORTZIOU M., ZERI CH., DIMITRIOU E., PITTA E., MOUSSOULIS E., NEALE P., MEGONIGAL P. & JAFFE R., Dissolved organic matter fluxes, quality, and biogeochemical processing in Eastern Mediterranean coastal wetlands. EGU General Assembly 2010, Vienna, Austria, 2-7 May, Geophysical Research Abstracts. VARDAKAS L., SKOULIKIDIS N., KARAOUZAS I., GRITZALIS K., TACHOS V., ZOGARIS S., KOMMATAS D. & ECONOMOU A., Assessing the ecological quality of Evrotas River basin (southern Greece) according to the Water Framework Directive 2000/60/EC. 4 th BALWOIS 2010 International Conference, Ohrid, FYROM, May, Book of Abstracts, p VELEA L., CHRONIS T., ANAGNOSTOU E. & PAPADOPOULOS A., Comparative analysis of humidity characteristics for open-sea and coastal areas in the Mediterranean. The 10th European Meteorology Society Annual Meeting and the 8th European Conference on Applied Climatology, September, Zurich, Switzerland, EMS Annual Meeting Abstracts, 7, EMS VELEA L., CHRONIS T., ANAGNOSTOU E. & PAPADOPOULOS A., Relationship between lightning activity and tropospheric water vapor variability over Greece. The 12th EGU Plinius Conference on Mediterranean Storms, 1-4 September, Corfu, Greece, Plinius Conference Abstracts, 12, PLINIUS ZAMPIERI M., SERPETZOGLOU E., NIKOLOPOULOS E.I., ANAGNOSTOU E.N. & PAPADOPOULOS A., Assessing the effect of lateral groundwater fluxes on the simulation of soil moisture in a regional land-surface model. EGU General Assembly 2010, Vienna, Austria, 2-7 May, Geophysical Research Abstracts, 12, EGU ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ BARBIERI R., STOUMBOUDI M.TH. & LEONARDOS I., Contribution to the knowledge of early life history stages of some endemic cyprinids of Greece. 14 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Πειραιάς, 6-9 Μαΐου, Πρακτικά, (in Greek).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Αδριανός Ρετάλης Όνοµα πατέρα: ηµήτριος Όνοµα µητέρας: Ευθαλία Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 Ε-mail: adrianr@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ II.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...165

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393 Κινητό: +30 6973382197

ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393 Κινητό: +30 6973382197 Ό ν ο µ α, Ε π ώ ν υ µ ο Α Λ Κ Ι Β Ι Α Η Σ Ν. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2009 Επιµέλεια: Εξώφυλλο: Ρόζα Ψυλλίδου Γκιουράνοβιτς Μαρία Χατζηιωάννου Αθηνά Νιωτάκη εκέµβριος 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης Τελευταία Ενηµέρωση: 25 Ιουνίου 2015 DOI: 10.13140/2.1.1465.0245 (generated from ResearchGate)

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης Τελευταία Ενηµέρωση: 25 Ιουνίου 2015 DOI: 10.13140/2.1.1465.0245 (generated from ResearchGate) Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο και τον Κόλπο της Ελευσίνας Catalogue of Scientific Papers for Thriasio Plain and Elefsis Gulf Ο «Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης. Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο. Μέρος Α

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης. Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο. Μέρος Α Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο Μέρος Α Τα δεδοµένα που προκύπτουν από τις µετρήσεις ρύπανσης περιβάλλοντος του Γραφείου Ελέγχου Ρύπανσης και Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΓΕΡΠΠΕ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ερευνητικά Προγράµµατα 2011 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ εκέµβριος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λόφος Κουφού, Π. Πεντέλη, Αθήνα Τηλ : 210-8109127 Fax : 210-8103236 Ε-mail:lagouvar@ meteo.noa.gr OIKOΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος, ένα παιδί

Λόφος Κουφού, Π. Πεντέλη, Αθήνα Τηλ : 210-8109127 Fax : 210-8103236 Ε-mail:lagouvar@ meteo.noa.gr OIKOΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος, ένα παιδί 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Λαγουβάρδος Κωνσταντίνος ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Γεώργιος ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Βασιλεία ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αθήνα ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 22-5-1964 ΙΔΙΟΤΗΤΑ: Eρευνητής Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ

Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο Κρήτης τηλ. +30 2810

Διαβάστε περισσότερα

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ - ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ - ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 1. ATOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Κοτρώνη Βασιλική ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Γεώργιος ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Αρετή ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Αθήνα ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 20-11-1965 ΙΔΙΟΤΗΤΑ: Ερευνήτρια B ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εθνικό Αστεροσκοπείο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Θ. ΝΑΣΤΟΥ Φυσικού-Μετεωρολόγου

Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Θ. ΝΑΣΤΟΥ Φυσικού-Μετεωρολόγου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2010 Επιµέλεια: Εξώφυλλο: Ρόζα Ψυλλίδου Γκιουράνοβιτς Μαρία Χατζηιωάννου Αθηνά Νιωτάκη εκέµβριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μητρική γλώσσα Ελληνική Αγγλικά Κατανόηση Άριστη Προφορικός λόγος Άριστος Γραπτός Λόγος Άριστος Ιταλικά Μέτρια Μέτρια

Μητρική γλώσσα Ελληνική Αγγλικά Κατανόηση Άριστη Προφορικός λόγος Άριστος Γραπτός Λόγος Άριστος Ιταλικά Μέτρια Μέτρια Όνοµα, Επώνυµο Γεράσιµος Κορρές Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση 47χλµ Λεωφ. Αθηνών Σουνίου, 19013 Ανάβυσσος Τηλέφωνο (-α) +30 22910 76402 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Φαξ +30 22910 76323 Υπηκοότητα (ες) Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δημήτριος Κ. Μουτόπουλος. Επίκουρος Καθηγητής

Βιογραφικό Σημείωμα. Δημήτριος Κ. Μουτόπουλος. Επίκουρος Καθηγητής Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Κ. Μουτόπουλος Επίκουρος Καθηγητής (Αλιεία και αλιευτικά αποθέματα) Τμήμα Τεχνολόγων Αλιείας- Υδατοκαλλιεργειών ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιεχόμενα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών ΠΑΤΡΑ, 2014 Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα Περιεχόµενα ΣΠΟΥ ΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ 1 Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΔΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΔΗΣ Βιογραφικό Σημείωμα Παρούσα Θέση: Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Γεωγραφίας Λόφος Πανεπιστημίου 811 00 Μυτιλήνη Tηλ. 22510-36436 Fax 22510-36439

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών

Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών . ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ III.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...209 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ...209 2.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας Προσωπικά στοιχεία Επώνυµο Όνοµα Όνοµα Πατέρα Τριανταφύλλου Αθανάσιος Γεώργιος Ηµεροµηνία Γεννήσεως 13/12/1954 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ

ρ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ρ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε./ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ε ΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Π E Ρ I E X

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος Γεωπόνος, M.Sc & Ph.D Περιβαλλοντική Μηχανική Ερευνητικός Συνεργάτης και Διδακτικό Προσωπικό Διαχείριση Υδατικών Πόρων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κουργιαλάς N.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σηµείωµα Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµο ιεύθυνση κατοικίας ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Σόλωνος 13, TK Χαλάνδρι Τηλέφωνα 211 7506822 / 211 7506823 Κινητό: 6946689418 Φαξ Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο eoikonomou@teemail.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 3 Α.1. ΕΡΓΑ Ή ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ 3 Α.1.1. ιεθνές επίπεδο 3 Α.1.2. Εθνικό επίπεδο 3 Α.2. ΕΡΓΑ Ή ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 9 Α.2.1. ιεθνές επίπεδο 9 Α.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Σ. Σκούρτος. Σπουδές

Μιχάλης Σ. Σκούρτος. Σπουδές Μιχάλης Σ. Σκούρτος Καθηγητής Οικονομικών του Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος - Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ερευνητής Εταίρος επι τιμή (Honorary Research Fellow) Centre for Social and Economic Research on the

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ν. Παπαμανώλης, Βιογραφικό Σημείωμα 1. Ατομικά Στοιχεία: Όνομα: Τόπος και ημερ/νία γέννησης: Οικ. κατάσταση: Δ/νση κατοικίας: URL: Τηλ.: E-mail: Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα