συστατικό ινστιτούτο του ιακρατικού Κέντρου Ανώτατων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών ( Ι.Κ.Α.Μ.Γ.Σ. - CIHEAM)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.maich.gr συστατικό ινστιτούτο του ιακρατικού Κέντρου Ανώτατων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών ( Ι.Κ.Α.Μ.Γ.Σ. - CIHEAM)"

Transcript

1 Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων συστατικό ινστιτούτο του ιακρατικού Κέντρου Ανώτατων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών ( Ι.Κ.Α.Μ.Γ.Σ. - CIHEAM) Εκπαίδευση της Γεωπληροφορικής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ιευθυντής: Αλκίνοος Νικολαίδης Οµιλητής - Εκπρόσωπος: ρ. Υπεύθυνος Συντονιστής Τµήµατος ιαχείρισης Περιβάλλοντος

2 ιακρατικό Κέντρο Ανώτατων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών ( Ι.Κ.Α.Μ.Γ.Σ. - CIHEAM) Το ιακρατικό Κέντρο Ανώτατων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών ιδρύθηκε το 1962 µε 13 κράτη-µέλη Άλλα Συστατικά Ινστιτούτα βρίσκονται στη Σαραγόσα, στο Μοντπελιέ και στο Μπάρι

3 ιακρατικό Κέντρο Ανώτατων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών ( Ι.Κ.Α.Μ.Γ.Σ. - CIHEAM) Στοχεύει στην ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας µέσω της παροχής µεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε επίπεδο Μάστερ Επιστηµών και την ανάπτυξη επιστηµονικής συνεργασίας µε στόχο τη λύση των προβληµάτων των Μεσογειακών, Βαλκανικών και άλλων αναπτυσσόµενων περιοχών Κύριοι τοµείς ενδιαφέροντος: Αγροτική ανάπτυξη και περιβάλλον

4 Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων Συνεπικουρεί στους στόχους της Μεσογειακής και της Βαλκανικής εξωτερικής πολιτικής της χώρας µας στο πλαίσιο της Ε.Ε. µε την προώθηση κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών συµφερόντων και τη διάχυση των απορρεόντων συγκριτικών πλεονεκτηµάτων Συµµετέχει ενεργά στην υλοποίηση της ερευνητικής και αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας µας µε συµµετοχή στις δράσεις που διακηρύσσονται είτε από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης της Ε.Ε. στην Έρευνα είτε µέσω των εθνικών φορέων υλοποίησης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

5 Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων Οργανώνει εξειδικευµένες εκπαιδεύσεις και σεµινάρια 2-3 εβδοµάδων τόσο στην έδρα του, όσο και σε τρίτες Μεσογειακές και Βαλκανικές χώρες που απευθύνονται σε στελέχη των χωρών αυτών, µέσω συνεργασιών µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, το Υπουργείο Εξωτερικών ( ιµερή Αναπτυξιακή Τεχνική Βοήθεια-DAC) και την Ε.Ε. (PHARE, TEMPUS, ΜΕDA, κλπ.) Συντονίζει ερευνητικά δίκτυα σε Ευρωπαϊκές ή και Μεσογειακές χώρες σε θέµατα αιχµής (εφαρµογές γεωπληροφορικής στο περιβάλλον και στη γεωργία, χρήσεις Μεσογειακής χλωρίδας, ενδογενείς µεθοδολογίες παραγωγής βιολογικών προϊόντων, κλπ).

6 Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων Συµµετέχει στην υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων διευρωπαϊκού χαρακτήρα (SOCRATES- ERASMUS) Συµβάλλει στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος µε καινοτόµες δράσεις µέσα από τις πρωτοβουλίες ή χρηµατοδοτικά µέσα της Ε.Ε, όπως INTERREG, LIFE, κτλ Συνεργάζεται εποικοδοµητικά µε τον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα στην παροχή υπηρεσιών

7 Ποιοτικοί δείκτες αξιολόγησης του ΜΑΙΧ Στοιχεία εκπαίδευσης για την περίοδο πρωτοετείς απόφοιτοι µε µεταπτυχιακό δίπλωµα εξειδίκευσης 563 απόφοιτοι του Master of Science 24 εξειδικευµένα σεµινάρια για τα µέλη κράτη του ΙΚΑΜΓΣ µε 458 επαγγελµατίες συµµετέχοντες 31 εξειδικευµένα εντατικά σεµινάρια στα πλαίσια της αναπτυξιακής συνεργασίας µε 475 συµµετέχοντα στελέχη

8 Ποσοτικοί δείκτες αξιολόγησης του ΜΑΙΧ Ακαδηµαϊκοί 39% από τις MSc διατριβές έχουν δηµοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά µε υψηλή αναγνώριση 43% παρουσιάστηκαν σε διεθνή συνέδρια και πρακτικά 28% από τους απόφοιτους MSc έγιναν αποδεκτοί µε πλήρη υποτροφία ως υποψήφιοι διδάκτορες σε αξιόλογα πανεπιστήµια 28 MSc απόφοιτοι υπηρετούν ως Πανεπιστηµιακοί Καθηγητές στη χώρα τους ή στο εξωτερικό

9 Ποσοτικοί δείκτες αξιολόγησης του ΜΑΙΧ Ερευνητικοί 112,36 % επιπλέον πόροι σε σχέση µε την εθνική συµµετοχή προέκυψαν από τη συµµετοχή σε δράσεις της ΕΕ µέσω του πλαισίου υποστήριξης έρευνας (37,45%) της ΕΕ/ Εθνικής πρωτοβουλίας του πλαισίου αναπτυξιακής υποστήριξης (48,14%) ιδίας πρωτοβουλίας µέσω παροχής εκπαιδευτικών, συνεδριακών και λοιπών υπηρεσιών (26,77%)

10 Προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών Οικονοµία και ιοίκηση Επιχειρήσεων Εξειδίκευση σε ιοίκηση επιχειρήσεων Στρατηγικές µάρκετινγκ και έρευνας αγοράς Επιχειρησιακή έρευνα Περιφερειακή πολιτική Αγροτική Πολιτική

11 Προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών Αειφορική Γεωργία Εξειδίκευση σε Αειφορία & Γεωργία ιαχείριση φυσικών πόρων ιαχείριση γενετικών πόρων Φυτοπροστασία Θερµοκηπιακές καλλιέργειες

12 Προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών Ποιότητα Τροφίµων και Χηµεία Φυσικών Προϊόντων Εξειδίκευση σε Αναλυτική Χηµεία Τροφίµων Αντιοξειδωτικά Φαινολικά προφίλ Φυσικά προϊόντα από φυτά Μηχανισµοί φασµατοσκοπίας µαζών Μελέτη οξειδώσεων φαινολικών και εφαρµογές σε τεχνικές εξυγίανσης λυµάτων

13 Προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών Γεωργική Γενετική και Βιοτεχνολογία Εξειδίκευση σε Μοριακή βιολογία Γενετική και βιοτεχνολογία φυτών για επίλυση προβληµάτων ποιότητας, αυθεντικότητας και ταυτοποίησης των γεωργικών προϊόντων

14 Προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών Φυσικά Προϊόντα και Βιοτεχνολογία Εξειδίκευση σε Μοριακή Βιολογία Μηχανισµούς οξειδωτικού στρες και προγραµµατισµένου κυτταρικού θανάτου Αποµόνωση, Χαρακτηρισµό, Παραγωγή φυτικών και µικροβιακών φυσικών προϊόντων Χρήση αυτών στη βιοµηχανία

15 Προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών ιαχείριση Περιβάλλοντος Εξειδίκευση σε Εφαρµογές γεωπληροφορικής στη ιαχείριση Περιβάλλοντος Υποστήριξη λήψης απόφασης µε ΓΣΠ και Τηλεπισκόπηση Στρατηγικός Σχεδιασµός (SEA & EIA) ιαχείριση (Μεσογειακών) Οικοσυστηµάτων µε έµφαση στη Γεωργία και στο Περιβάλλον

16 Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος 1 ο έτος Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (ΓΣΠ) και Χωρική Στατιστική Στατιστική Χωρική Στατιστική Θεωρία Χωρική Στατιστική Εργαστήρια ΓΣΠ Θεωρία ΓΣΠ Ανάλυση & Εφαρµογές Τηλεπισκόπηση και Επεξεργασία Εικόνας Θεωρία της Τηλεπισκόπησης Βασική Γεωδαισία και Ψηφιακή Φωτογραµµετρία Ανάλυση Ψηφιακής Εικόνας Εφαρµογές Τηλεπισκόπησης Συνδυασµός ΓΣΠ και Τηλεπισκόπηση: Πιλοτικές εφαρµογές

17 Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος 1 ο έτος Οικολογία & ιαχείριση Ανανεώσιµων Φυσικών Πόρων Μεσογειακά Αγροτικά Συστήµατα ιαχείριση Λιβαδιών και Φρυγανικών Οικοσυστηµάτων ιαχείριση Θαµνότοπων και ασών ιαχείριση Υδάτινων & Εδαφικών Πόρων Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Σχεδιασµός & ιαχείριση Περιβαλλοντική Νοµοθεσία Οικολογία Τοπίου και Μοντέλα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Ποσοτική Ανάλυση των Μεσογειακών Οικοσυστηµάτων Υποστήριξη Απόφασης µε τη Χρήση ΓΣΠ Χωρικός Σχεδιασµός και περιβαλλοντική Εκτίµηση Οικονοµικά Περιβάλλοντος & Ανανεώσιµων Φυσικών Πόρων

18 Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος 1 ο έτος µε άλλα λόγια Εργαλεία Τεχνογνωσία Πραγµατικές εφαρµογές Νοµοθεσία Οικονοµικά Εστίαση στα Μεσογειακά γεωργικά & περιβαλλοντικά θέµατα για εξελισσόµενους διαχειριστές περιβάλλοντος Τα µαθήµατα τελούνται σε εβδοµαδιαία βάση, οι εξετάσεις, οι εργασίες και τα παραδοτέα επίσης Η ετήσια απόδοση άνω του 70%, οι προφορικές εξετάσεις στο τέλος του έτους και η άριστη γνώση αγγλικών οδηγούν το φοιτητή στο δεύτερο έτος σπουδών

19 Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος 2 ο έτος οι φοιτητές που εισάγονται στο δεύτερο έτος συνεχίζουν την έρευνά τους στα παρακάτω θέµατα: Παρακολούθηση Ερηµοποίησης, ιαχείριση Ανανεώσιµων Φυσικών Πόρων, Εκτίµηση περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Οικολογία Τοπίου, Εκτίµηση Κινδύνου Εδαφικής ιάβρωσης, Παρακολούθηση Γεωργικών Πρακτικών, Γεωργία Ακριβείας, Εκτίµηση Κινδύνου ασικής Πυρκαγιάς Μοντελοποίηση Συµπεριφοράς Φωτιάς & Αποτελεσµατικότητα Επιβραδυντικών Φωτιάς, ιαχείριση Μεσογειακών Οικοσυστηµάτων, και Ανάπτυξη της Περιφέρειας και της Υπαίθρου

20 Υποστήριξη Μεταπτυχιακού Προγράµµατος ιαχείρισης Περιβάλλοντος Συνεργασία Προσωπικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Έρευνα Εγκαταστάσεις

21 Υποστήριξη Μεταπτυχιακού Προγράµµατος ιαχείρισης Περιβάλλοντος Συνεργασία Το µεταπτυχιακό πρόγραµµα βασίζεται σε προσκεκληµένους εισηγητές από ΕΕ και ΗΠΑ (~ 20 ανά έτος) και στο προσωπικό του ΜΑΙΧ Η έρευνα πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε διεθνείς και εθνικούς εταίρους (>100 ευρωπαϊκά ινστιτούτα σε προγράµµατα που βρίσκονται σε εξέλιξη) Οι απόφοιτοι γίνονται ερευνητές και υπάλληλοι στις χώρες τους και προάγουν το ΜΑΙΧ και το ΙΚΑΜΓΣ µέσα από δίκτυα συνεργασίας

22 Υποστήριξη Μεταπτυχιακού Προγράµµατος ιαχείρισης Περιβάλλοντος Συνεργασία - Στοιχεία εκπαιδευτικής διαδικασίας Προέλευση φοιτητών από όλη τη Μεσόγειο και Ευρώπη Γλώσσα εργασίας/ εκπαίδευσης αποκλειστικά η αγγλική Οι καθηγητές αξιολογούνται κάθε έτος από τους φοιτητές και τους συντονιστές σπουδών Το πρόγραµµα σπουδών αξιολογείται κάθε έτος από τους καθηγητές, τους φοιτητές, τους συντονιστές σπουδών και λαµβάνονται υπόψη οι τάσεις της επιστήµης και της αγοράς εργασίας

23 Υποστήριξη Μεταπτυχιακού Προγράµµατος ιαχείρισης Περιβάλλοντος Συνεργασία - Στοιχεία εκπαιδευτικής διαδικασίας Οι φοιτητές εκτίθενται σε ποικίλες νοοτροπίες εκπαίδευσης καθώς επιµορφώνονται και αξιολογούνται από καθηγητές διαφόρων πανεπιστηµίων Έχουν αυξηµένες ευκαιρίες µετεκπαίδευσης στο εξωτερικό λόγω της επαφής τους µε µεγάλο αριθµό επισκεπτών καθηγητών Η επαφή µε νέους από 30 και πλέον χώρες επί 24ώρου βάσης σε κοινό χώρο προσφέρει πλήθος κοινωνικών και πολιτιστικών ερεθισµάτων στους φοιτητές

24 Υποστήριξη Μεταπτυχιακού Προγράµµατος ιαχείρισης Περιβάλλοντος Έρευνα (µε συµµετοχή 2ετών) Τρέχοντα Εργα στο πλαίσιο της Κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG IIIΒ/ ARCHIMED για τη διαπεριφερειακή συνεργασία στην ΕΕ: ECOlogical NETwork for the promotion of convergent conservation strategies in Coastal HAbitatS of CommunitTy Significance / ECONET-COHAST Establishing common models of integrated sustainable monitoring, planning and management in high environmental value areas to control natural resources degradation/ INNOVA

25 Υποστήριξη Μεταπτυχιακού Προγράµµατος ιαχείρισης Περιβάλλοντος Έρευνα (µε συµµετοχή 2ετών) Τρέχον Εργo στο πλαίσιο της Κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG IIIΒ/ CADSES για τη διαπεριφερειακή συνεργασία στην ΕΕ: Remotely Accessed Decision Support System for Transnational Environmental Risk Management/ STRiM Τρέχον Έργο στο πλαίσιο ιµερούς συνεργασίας στην Συντονισµένη Έρευνα και τα Τεχνολογικά Έργα (ΓΓΕΤ - Υπουργείο Ανάπτυξης): Bilateral Environmental Status Assessment of Micro Prespa Lake/ BEST-PRESPA

26 Υποστήριξη Μεταπτυχιακού Προγράµµατος ιαχείρισης Περιβάλλοντος Έρευνα (µε συµµετοχή 2ετών) Τρέχοντα Έργα στο πλαίσιο του 6ου Προγράµµατος Πλαισίου (FP6): An Innovative Approach of Integrated Wildland Fire Management Regulating the Wildfire Problem by the Wise Use of Fire: Solving the Fire Paradox / FIRE PARADOX Science Education through Earth Observation for High Schools/ SEOS Τρέχον Έργο στο πλαίσιο του LIFE Nature: Actions for the Conservation of Mediterranean Temporary Ponds in Crete/ MEDPONDS

27 Υποστήριξη Μεταπτυχιακού Προγράµµατος ιαχείρισης Περιβάλλοντος Εγκαταστάσεις Τα εργαστήρια που υποστηρίζουν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες αποτελούνται απο: Εργαστήριο Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης Αυτοµατοποιηµένη Χαρτογραφική Μονάδα Μονάδα Έρευνας Πεδίου Πολυφασµατική Μονάδα Αναγνώρισης Φυσικών Αντικειµένων Μονάδα Προσοµοίωσης ασικών Πυρκαγιών

28 Υποστήριξη Μεταπτυχιακού Προγράµµατος ιαχείρισης Περιβάλλοντος Εγκαταστάσεις - Παροχές Συνεχής υποστήριξη των φοιτητών σε θέµατα σπουδών από τους καθηγητές, τους συντονιστές σπουδών, τις γραµµατείες των κατευθύνσεων σπουδών, την οµάδα µηχανογραφικής υποστήριξης, τη βιβλιοθήκη, το φωτοτυπικό κέντρο, το τυπογραφείο και το λογιστήριο Συνεχής υποστήριξη των φοιτητών σε θέµατα σίτισης, διαµονής και οικονοµικής επιχορήγησης στους φοιτητές µε προέλευση από µη ευρωπαϊκές χώρες Όλοι οι φοιτητές σπουδάζουν µε υποτροφία του ελληνικού κράτους

29 Υποστήριξη Μεταπτυχιακού Προγράµµατος ιαχείρισης Περιβάλλοντος Προσωπικό 5 ιδάκτορες και 5 MSc και senior ερευνητές µε ειδικεύσεις στα παρακάτω: Τηλεπισκόπηση, ΓΣΠ, Φυσική Γεωγραφία, Γεωλογία, Εδαφολογία, ιαχείριση Εδαφικών Πόρων, ιάβρωση, Γεωπονία, Γεωργία Ακριβείας, Φυσικό περιβάλλον, ασολογία, Πυρκαγιές, Βιοµετρία, Οικολογία, Περιβάλλον, Εξελικτική βιολογία, SEA, EIA, ιαχείριση Περιβαλλοντικών Συστηµάτων, Στρατηγικός Σχεδιασµός, ιαχείριση και Εκτίµηση Κινδύνου, Συστήµατα Υποστήριξης Σχεδιασµού Ανάπτυξης Τοπίου, Μοντελοποίηση Τοπίου, Οικονοµικά- ιαχείριση

30 Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων

31 Εκ µέρους του διευθυντή, του προσωπικού, και των συνεργατών του ΜΑΙΧ και του Τµήµατος ιαχείρισης Περιβάλλοντος ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ Στη διάθεσή σας: /environment

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Μυτιλήνη 2009 1 ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Τηλ. Κέντρο Πανεπιστηµίου Αιγαίου Τηλ. 22510-36000 Fax: 22510-36099 Γραµµατεία Τµήµατος Γεωγραφίας Τηλ. 22510-36400

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

«e-συνδεθείτε» ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ

«e-συνδεθείτε» ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ «e-συνδεθείτε» ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, το Γραφείο ιασύνδεσης του ΤΕΙ Λάρισας εκπονεί µελέτη µε σκοπό την παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα Προοίμιο... 3 1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υλικό ηλεκτρονικής µάθησης στο αντικείµενο Αγρο-οικολογίας: Βασικές αρχές βιολογικής γεωργίας.

Υλικό ηλεκτρονικής µάθησης στο αντικείµενο Αγρο-οικολογίας: Βασικές αρχές βιολογικής γεωργίας. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων Υλικό ηλεκτρονικής µάθησης στο αντικείµενο Αγρο-οικολογίας: Βασικές αρχές βιολογικής γεωργίας. Ιωάννης Ε. Στάγιας Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Αθήνα...3 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ. Νικολάου, Κρήτης...5 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου...6 Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Πρόλογος Αγαπητή Αναγνώστρια / Αγαπητέ Αναγνώστη, H Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΜΗΠΕΡ) του Πολυτεχνείου Κρήτης άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές:

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κωδικός/Βάση 2014 κατ.90%/βαθμίδα/ονομασία 327 [ 12454](ΑΕΙ)-Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή περιεχόμενα ακαδημαϊκά προγράμματα Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου 6-7 Ακαδημαϊκό Συμβούλιο 8-9 Σημαντικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Προτάσεις ιυπουργικής Επιτροπής 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 1 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΕΤ: Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: Ιωάννης Βασιλάκογλου, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής Τ.Ε.Ι./Λ Τηλ:2410-684-559 vasilakoglou@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιπέδου Μάστερ 2012 / 2013

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιπέδου Μάστερ 2012 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιπέδου Μάστερ 2012 / 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα από την Πρύτανη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 5 Γενικές Πληροφορίες 8 Οι μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009 2 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 3 2. Παρουσίαση του Τμήματος...

Διαβάστε περισσότερα

enterprise europe Αφιέρωμα: Το Δίκτυο «Enterprise Europe Network»

enterprise europe Αφιέρωμα: Το Δίκτυο «Enterprise Europe Network» υψιπετης ISSN 1986-0218 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 44 enterprise europe Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST: Το μεγαλύτερο Πρόγραμμα πανευρωπαϊκής ερευνητικής

Διαβάστε περισσότερα

RIS3 Περιφερειακή Αξιολόγηση: Ιόνια Νησιά Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ιεύθυνση για την Περιφερειακή Πολιτική, Μονάδα I3 Ελλάδα & Κύπρος Νοέµβριος 2012 (version 1) Alasdair Reid, Nicos Komninos,

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης 5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης Αρθ. Τμημάτων ΑΕΙ ΤΕΙ Στρατός Μόνο στο 5 ο Πεδίο 32 2 Κοινές με 1 ο Πεδίο 2 0 Κοινές με 2 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 3 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 4 ο Πεδίο 6 0 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ελλάδα) και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ JOSEPH FOURIER GRENOBLE I (Γαλλία) ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Χίος, Μάρτιος 2015. Περιεχόμενα TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ... 5 ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ... 7 Το Συμβούλιο... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 2 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - CY EXEM ECVET Profile for European Expert in Energy Management Grant agreement n.2013-3844/001-001 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21)

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21) Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21) Σειρά: Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Τεύχος 4 Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4.

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. 2 3 1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων... 13 Τμήμα Μηχανολογίας... 16 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ευροίας 1 46100 Ηγουμενίτσα Τηλ. 2665029462 email: kesyp@dide.thesp.sch.gr 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ευροίας 1 46100 Ηγουμενίτσα Τηλ. 2665029462 email: kesyp@dide.thesp.sch.gr 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ευροίας 1 46100 Ηγουμενίτσα Τηλ. 2665029462 email: kesyp@dide.thesp.sch.gr 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η Συμπλήρωση του Μηχανογραφικού 2013 ΖΗΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΕΠ ΤΟΥ ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα