ΕΡΓΟ: ''Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα. απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων''

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ: ''Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα. απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων''"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΟ: ''Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων'' Π3.1_Ανάλυση κλιματικών παραμέτρων στις περιοχές μελέτης

2 Το παρόν εκπονήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, της πράξης «Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων», η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα «GR2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου & κατά 15% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. This report has been prepared by Department of Meteorology and Climatology, Aristotle University of Thessaloniki «Improving the knowledge in determining the minimum water level and flow of water bodies», which is included in the programme area «GR2 INTEGRATED MARINE AND INLAND MANAGEMENT» and co-funded from the European Economic Area Financial Mechanism by 85% and from the Public Investment Program by 15%. Η πλήρης αναφορά στο παρόν κείμενο είναι: Τολίκα Κ. και Αναγνωστοπούλου Χ 216: Ανάλυση κλιματικών παραμέτρων στις περιοχές μελέτης, 22σελ. This document may be cited as follows: Tolika K and Anagnostopoulou C. 216: Statistical analysis of the main climate parameters in the study region, 22p.

3 Κλιματική ανάλυση των παραμέτρων της θερμοκρασίας και της Βροχόπτωσης για το περιοχή της Βεγορίτιδας (Vegoritida Region VR) Τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη είναι οι κλιματικές παράμετροι της μέγιστης (Tmax), ελάχιστης (Tmin), μέσης (Tmean) θερμοκρασίας καθώς και η παράμετρος της βροχόπτωσης για τη περιοχή της Βεγορίτιδας (Σχήμα 1). Τα δεδομένα προέρχονται από τη Re-analysis βάση δεδομένων Era-Interim, η χωρική ανάλυση τους είναι 12x12Km και ο αριθμός των κόμβων πάνω από την περιοχή ενδιαφέροντος είναι 42 (Σχήμα 1). Οι συνεργάτες του προγράμματος, ανάλογα με τις ανάγκες των προγραμμάτων τους, μπορούν να χρησιμοποιήσουν είτε μεμονωμένους κόμβους είτε μία μεσοποίηση των 42 κόμβων. Grid points at Vegoritida region Σχήμα 1. Γεωγραφική κατανομή των κόμβων των δεδομένων του ERA-Interim για τη περιοχής της Βεγορίτιδας. Με στόχο την μελέτη της ενδο-ετήσιας μεταβλητότητας των τεσσάρων κλιματικών παραμέτρων στη περιοχή της Βεγορίτιδας υπολογίστηκαν οι μέσες μηνιαίες τιμές τους για τον μέσο κόμβο (χωρικός μέσος όρος των 42 κόμβων). Στο Σχήμα 2 παρουσιάζονται οι μέσες μηνιαίες τιμές της μέσης θερμοκρασίας και της βροχόπτωσης για τη περίοδο αναφοράς Η μέση θερμοκρασία παρουσιάζει τη χαρακτηριστική Μεσογειακή θερμοκρασιακή κατανομή. Οι θερμότεροι μήνες είναι οι Ιούλιος (21.7 o C) και Αύγουστος (21.4 o C) και οι ψυχρότερη είναι ο Ιανουάριος (.5 o C) και ο Φεβρουάριος (1.7 o C).

4 mm Average Precipitation and Tmean for Vegoritida Area (1981-2) J F M A M J J A S O N D Prec Tmean Σχήμα 2. Μέσες μηνιαίες τιμές Θερμοκρασίας (κόκκινη γραμμή) και βροχόπτωσης (ράβδοι) στη περιοχή της Βεγορίτιδας για τη περίοδο αναφοράς όπως αυτά προκύπτουν από τη βάση δεδομένων των Era- Interim. Όσο αφορά τις μέσες βροχοπτώσεις φαίνεται ότι ο μήνας Νοέμβριος είναι ο υγρότερος μήνας με 98.mm και ακολουθεί ο Δεκέμβριος με 85.9mm. Ένα δευτερεύον μέγιστο παρατηρείται κατά τη διάρκεια της άνοιξης, με τον Απρίλιο και το Μάιο να εμφανίζουν μέση βροχόπτωση της τάξης των 73mm. Κλιματικά, η περιοχή μελέτης εμφανίζει περισσότερο ηπειρωτικά χαρακτηριστικά γεγονός που εξηγεί τις σχετικά υψηλές τιμές βροχόπτωσης για την διάρκεια του καλοκαιριού. Ο Ιούνιος εμφανίζει μέση μηνιαία βροχόπτωση της τάξης των 44.2mm, ο Ιούλιος 47.3mm και ο Αύγουστος 51.4mm. Στη περίπτωση των μεγίστων θερμοκρασιών, οι τιμές κυμαίνονται από 4.9 o C τον Ιανουάριο σε 27.2 o C τον Ιούλιο, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι μέσες μέγιστες θερμοκρασίες δεν ξεπερνούν τους 3 o C. Αντίστοιχα, οι ελάχιστες θερμοκρασίες εμφανίζουν παρόμοια ενδο-ετήσια κατανομή με τις μέγιστες τιμές να εμφανίζονται το μήνα Αύγουστο (15.7 ο C) και τις ελάχιστες των Ιανουάριο -3. o C.

5 Average Tmin and Tmax for Vegoritida Area (1981-2) J F M A M J J A S O N D Tmin Tmax Figure 3. Μηνιαίες τιμές των μεγίστων (Tmax κόκκινοι ράβδοι) και ελαχίστων (Tmin μπλέ ράβδοι) θερμοκρασιών στη περιοχή της Βεγορίτιδας για τη περίοδο αναφοράς όπως αυτά προκύπτουν από τη βάση δεδομένων των Era- Interim. Στη συνέχεια για τη καλύτερη χωρική ανάλυση των Era- Interim δεδομένων δημιουργήθηκαν οι κλιματικοί χάρτες της περιοχής, σε ετήσια και εποχιακή βάση, όλων των δεδομένων. Για τη κατασκευή των χαρτών χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα όλων των κόμβων. Σύμφωνα με το Σχήμα 4 οι θερμοκρασιακές παράμετροι (Tmean, Tmax και Tmin) εμφανίζουν μία αύξηση των τιμών τους από τα δυτικά προς τα ανατολικά, με τις δυτικές περιοχές να εμφανίζουν τις μικρότερες τιμές θερμοκρασίας και τις ανατολικές τις μεγαλύτερες. Αντίθετα, όσο αφορά τη μέση ετήσια βροχόπτωση, το μέγιστο παρατηρείται στα δυτικά της περιοχής της Βεγορίτιδας (8mm) και το ελάχιστο στα ανατολικά (68mm).

6 Tmean _ Year Tmax _Year Tmin _ Year Prec _ Year Σχήμα 4. Χωρική κατανομή της ετήσιας μέσης θερμοκρασίας (Tmean), μέγιστης θερμοκρασίας (Tmax), ελάχιστης θερμοκρασίας (Tmin) και της βροχόπτωσης (Prec) στη περιοχή της Βεγορίτιδας όπως αυτά προκύπτουν από τη βάση δεδομένων των Era- Interim. Όσο αφορά τα αποτελέσματα σε εποχιακή βάση, μπορεί να παρατηρηθεί ότι η χωρική κατανομή των υπό εξέταση κλιματικών παραμέτρων δεν εμφανίζει διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του έτος. Η γενική εικόνα και των τριών παραμέτρων της θερμοκρασίας (Tmean, Tmax, Tmin) είναι παρόμοια με αυτή του ςέτους, με τη θερμοβαθμίδα να αυξάνει από τα βορειοδυτικά της περιοχής μελέτης προς τα νοτιοανατολικά. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, η μέση θερμοκρασία κυμαίνεται από.5 o C έως 2.3 o C, οι μέσες μέγιστες θερμοκρασίες από 4.7 o C up to 6.8 o C ενώ οι μέσες ελάχιστες θερμοκρασίες για όλους τους κόμβους της περιοχής μελέτης παραμένουν κάτω από το μηδέν με τιμές από -2.8 o C to -1.4 o C. Οι άλλες τρεις εποχές εμφανίζουν υψηλότερες τιμές θερμοκρασιών, όπως είναι φυσικό, με τις μεγαλύτερες τιμές να εμφανίζονται τη περίοδο του καλοκαιριού. Όπου και πάλι οι μέσες μέγιστες θερμοκρασίες δεν ξεπερνούν τους 3 o C. Το φθινόπωρο είναι θερμότερο από την άνοιξη, με τις μέσες μέγιστες θερμοκρασίες του να φτάνουν τους

7 17.5 ο C. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για τις μέσες ελάχιστες θερμοκρασίες, με τις θερμοκρασίες του φθινοπώρου να είναι κοντά στους 8 ο C. Όσο αφορά τη παράμετρο της βροχόπτωσης, από το σχήμα 5 φαίνεται ότι η περίοδος που δέχεται μεγαλύτερα ύψη βροχής είναι ο χειμώνας, ενώ η χωρική κατανομή της βροχόπτωσης μεταβάλλεται από τα ανατολικά βορειοανατολικά (ελάχιστο) προς τα δυτικά νοτιοδυτικά (μέγιστο). Μικρή διαφοροποίηση παρουσιάζεται κατά τη περίοδο του καλοκαιριού όπου η μέση εποχιακή βροχόπτωση εμφανίζει το μέγιστο της στα βορειοανατολικά της περιοχής μελέτης. Tmean _ Winter Tmax _ Winter Tmin _ Winter Prec _ Winter Tmean _ Spring Tmax _ Spring Tmin _ Spring Prec _ Spring Tmean _ Summer Tmax _ Summer Tmin _ Summer Prec _ Summer Tmean _ Autumn Tmax _ Autumn Tmin _ Autumn Prec _ Autumn Σχήμα 5. Χωρική κατανομή των εποχιακών τιμών της μέσης θερμοκρασίας (Tmean), μέσης μέγιστης θερμοκρασίας (Tmax), μέσης ελάχιστης θερμοκρασίας (Tmin) και της βροχόπτωσης

8 (Prec) στη περιοχή της Βεγορίτιδας όπως αυτά προκύπτουν από τη βάση δεδομένων των Era- Interim. Στη συνέχεια και με στόχο τη χρονική μελέτη των κλιματικών παραμέτρων στη περιοχή της Βεγορίτιδας μελετήθηκαν οι χρονοσειρές των παραμέτρων για τη περίοδο αναφοράς Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν οι εποχιακές χρονοσειρές όλων των παραμέτρων (Tmean, Tmax, Tmin και Prec) για τον μέσο κόμβο (χωρικός μέσος όρος των 42 κόμβων). Στα σχήματα 6 έως 9, η μαύρη συνεχόμενη γραμμή αντιστοιχεί στη χρονοσειρά του μέσου κόμβου, ενώ η γραμμοσκιασμένη πορτοκαλί περιοχή αντιστοιχεί στο εύρος τιμών όλων των κόμβων που καλύπτουν την περιοχή μελέτης. Στη περίπτωση της μέσης θερμοκρασίας, το εύρος τιμών (διαφορά ανάμεσα στη μεγαλύτερη και τη μικρότερη τιμή για κάθε έτος) είναι περίπου 2.5 o C και μόνο σε κάποιες περιπτώσεις του καλοκαιριού και του φθινοπώρου μπορεί να πάρει και τη τιμή 3. o C. Από το σχήμα 6 φαίνεται ότι το μικρότερο εύρος παρατηρείται κατά τη διάρκεια της άνοιξης, δηλαδή οι μέσες θερμοκρασίες στη περιοχή μελέτη δεν διαφέρουν περισσότερο από 2. o C. Παρόμοια εικόνα εμφανίζουν και οι μέγιστες θερμοκρασίες (Σχήμα 7) και οι ελάχιστες θερμοκρασίες (Σχήμα 8). Οι μέγιστες θερμοκρασίες εμφανίζουν μία μικρή αύξηση του εύρους ( μέσο εύρος 2.7 ο C) ενώ υπάρχουν κάποια χρόνια όπου το εύρος είναι ξεπερνά τους 3. ο C. Το εύρος τιμών των ελαχίστων τιμών είναι μικρότερο σε σχέση με τις άλλες δύο θερμοκρασιακές παραμέτρους, το οποίο εύρος δεν ξεπερνά τους 2. o C. Όσο αφορά τη παράμετρο της βροχόπτωσης, το εύρος τιμών ανάμεσα στους κόμβους για κάθε εποχή εμφανίζει διαφορετική εικόνα σε σχέση με αυτή της θερμοκρασίας, διαφοροποιείται από έτος σε έτος και από εποχή σε εποχή. Την άνοιξη και το καλοκαίρι υπάρχει έντονη μεταβλητότητα με έτη να εμφανίζουν εύρος τιμών κάτω από 2mm και άλλα έτη να εμφανίζουν περισσότερο από 2mm. Τις πιο υγρές περιόδους του έτους το εύρος τιμών παραμένει σταθερό σε όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Το μέσο εύρος κυμαίνεται από 68mm (άνοιξη) έως και 76mm (φθινόπωρο). Τέλος, μελετήθηκαν και οι τάσεις των μέσων κόμβων για όλες τις εποχές (Πίνακας 1). Σύμφωνα με το πίνακα οι μέσες θερμοκρασίες εμφανίζουν μικρή αύξηση κατά τη διάρκεια του χειμώνα, της άνοιξης και του καλοκαιριού. Αντίθετα οι μέσες θερμοκρασίες του φθινοπώρου εμφανίζουν μικρή μη στατιστικά σημαντική πτωτική τάση. Όσο αφορά τις τάσεις των μέσων μεγίστων θερμοκρασιών αυτές είναι

9 ανάλογες με των μέσων θερμοκρασιών, με θετικές τάσεις για τις τρεις πρώτες εποχές και αρνητική για το φθινόπωρο. Στη περίπτωση των ελαχίστων θερμοκρασιών, όλες οι εποχές εμφανίζουν θετική μη στατιστικά σημαντική αύξηση. Τέλος, η χρονοσειρά της βροχόπτωσης για τη περίοδο 198-2, εμφανίζει πτωτική τάση για όλες τις εποχές εκτός από το φθινόπωρου για το οποίο η τάση είναι θετική (Πίνακας 1) Table 1. Η τάσεις του μέσου κόμβου σε εποχιακή βάση για τις τέσσερις κλιματικές παραμέτρους. Trends Tmean Tmax Tmin Prec Winter Spring Summer Autumn

10 Winter Tmean (Vegoritida region) Spring Tmean (Vegoritida region) Summer Tmean (Vegoritida region) Autumn Tmean (Vegoritida region) Figure 6. Εποχιακή μέση θερμοκρασία (Tmean) για τη περίοδο στη περιοχή της Βεγορίτιδας (η μαύρη συνεχόμενη γραμμή αντιστοιχεί στη χρονοσειρά του μέσου κόμβου και η γραμμοσκιασμένη πορτοκαλί περιοχή αντιστοιχεί στο εύρος τιμών των 42 κόμβων)

11 Winter Tmax (Vegoritida region) Spring Tmax (Vegoritida region) Summer Tmax (Vegoritida region) Autumn Tmax (Vegoritida region) Figure 7. Εποχιακή μέση μέγιστη θερμοκρασία (Tmax) για τη περίοδο στη περιοχή της Βεγορίτιδας (η μαύρη συνεχόμενη γραμμή αντιστοιχεί στη χρονοσειρά του μέσου κόμβου και η γραμμοσκιασμένη πορτοκαλί περιοχή αντιστοιχεί στο εύρος τιμών των 42 κόμβων)

12 Winter Tmin (Vegoritida region) Spring Tmin (Vegoritida region) Summer Tmin (Vegoritida region) Autumn Tmin (Vegoritida region) Figure 8. Εποχιακή μέση ελάχιστη θερμοκρασία (Tmin) για τη περίοδο στη περιοχή της Βεγορίτιδας (η μαύρη συνεχόμενη γραμμή αντιστοιχεί στη χρονοσειρά του μέσου κόμβου και η γραμμοσκιασμένη πορτοκαλί περιοχή αντιστοιχεί στο εύρος τιμών των 42 κόμβων)

13 Winter Prec (Vegoritida region) Spring Prec (Vegoritida region) Summer Prec (Vegoritida region) Autumn Prec (Vegoritida region) Figure 9. Εποχιακή μέση βροχόπτωση (Prec) για τη περίοδο στη περιοχή της Βεγορίτιδας (η μαύρη συνεχόμενη γραμμή αντιστοιχεί στη χρονοσειρά του μέσου κόμβου και η γραμμοσκιασμένη πορτοκαλί περιοχή αντιστοιχεί στο εύρος τιμών των 42 κόμβων)

14 Τεχνική Έκθεση για την περιοχή του Νέστου. Ανάλυση των δεδομένων reanalysis ERA-Interim για την περίοδο Η βάση δεδομένων ERA-Interim παρέχει ημερήσια δεδομένα θερμοκρασίας (Tmean, Tmax, Tmin) και βροχόπτωση για 63 σημεία πλέγματος που καλύπτουν την περιοχή ενδιαφέροντος (Περιοχή του Νέστου). Προτείνεται στους υπόλοιπους συμμετέχοντες του προγράμματος είτε να χρησιμοποιήσουν επιλεγμένα σημεία (ανάλογα με την εκάστοτε μελέτη και ανάγκη) είτε τις μεσοποιημένες τιμές όλων των παραπάνω σημείων ώστε να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της συμπεριφοράς των κλιματικών παραμέτρων για την περιοχή. Στο παρακάτω σχήμα (σχήμα 1) απεικονίζεται η γεωγραφική θέση των επιλεγμένων σημείων. Σημεία Πλέγματος στην περιοχή του Νέστου Σχήμα 1. Γεωγραφική θέση των σημείων της βάσης δεδομένων ERA-Interim για την περιοχή του Νέστου. Όπως φαίνεται από την αρχική ανάλυση του μεσοποιημένου σημείου πλέγματος για την περιοχή ενδιαφέροντος γίνεται φανερό ότι όσον αφορά στις μέσες τιμές της μηνιαίας βροχόπτωση, δεν ακολουθείται η χαρακτηριστική ενδο-ετήσια κατανομή των υψών βροχής που συνήθως έχουν οι περιοχές στην Ελλάδα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αρκετά από τα σημεία πλέγματος είναι εκτός των συνόρων του ελλαδικού χώρου και για το λόγο αυτό, το μέγιστο εμφανίζεται το μήνα Μάιο (91.5mm) ενώ το ελάχιστο εμφανίζεται κατά το μήνα Σεπτέμβριο (34.9mm). Αντίθετα η μέση θερμοκρασία παρουσιάζει μια πιο «αναμενόμενη» μηνιαία κατανομή με το μέγιστο να εμφανίζεται το μήνα Ιούλιο (2.8 o C) και το ελάχιστο τον Ιανουάριο όπου η τιμή της μέση θερμοκρασίας παρουσιάζει τιμές κάτω του μηδενός (-.4 o C).

15 mm Μέσες μηνιαίες τιμές βροχόπτωσης και θερμοκρασίας για την περιοχή του Νέστου ( ) J F M A M J J A S O N D Prec Tmean Σχήμα 2. Ενδο-ετήσιες τιμές του μεσοποιημένου σημείου πλέγματος για την περιοχή του Νέστου για τη βροχόπτωση(πράσινες μπάρες) και την μέση θερμοκρασία (πορτοκαλί γραμμή). Αναφορικά με τις μέγιστες και ελάχιστες μηνιαίες θερμοκρασίες φαίνεται στο σχήμα 3 ότι οι ελάχιστες θερμοκρασίες για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Δεκέμβριο παραμένουν κάτω από το μηδέν (το απόλυτο ελάχιστο είναι ίση με -4.2 o C τον Ιανουάριο) ενώ οι μεγαλύτερες τιμές εμφανίζονται τον Ιούλιο και Αύγουστο με τις ελάχιστες θερμοκρασίες να παίρνουν αντίστοιχα τιμή 15.4 και 15.2 o C. Στην περίπτωση των μεγίστων θερμοκρασιών το μηνιαίο εύρος κυμαίνεται από 4.2 o C (Ιανουάριος) ως 25.9 o C τον Ιούλιο. Μέσες μηνιαίες τιμές μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας για την περιοχή του Νέστου (1981-2) J F M A M J J A S O N D Tmin Tmax Σχήμα 3. Ενδο-ετήσιες τιμές του μεσοποιημένου σημείου πλέγματος για την περιοχή του Νέστου για τη μέγιστη θερμοκρασία(πορτοκαλί μπάρες) και την ελάχιστη θερμοκρασία (γαλάζιες μπάρες).

16 Στη συνέχεια υπολογίστηκαν οι εποχιακές βροχοπτώσεις για όλα τα υπό μελέτη σημεία πλέγματος και χαρτογραφήθηκαν τα αποτελέσματα (σχήμα 4). Το βασικό χαρακτηριστικό των αποτελεσμάτων είναι ότι για την άνοιξη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο η γεωγραφική κατανομή των υψών βροχής είναι παρόμοια. Οι υψηλότερες τιμές εμφανίζονται στα βόρεια βορειοανατολικά και με φορά προς το νότο οι βροχοπτώσεις παρουσιάζουν μικρότερες τιμές με το ελάχιστο να εμφανίζεται στα σημεία πλέγματος κοντά στην περιοχή του Αιγαίου. Οι εαρινές βροχοπτώσεις κυμαίνονται μεταξύ των 122.4mm και 265.mm, των θερινών μεταξύ των 3.2mm και 254.mm ενώ το εύρος τιμών το φθινόπωρο κυμαίνεται μεταξύ των 16.mm και 17.6mm. Σε αντίθεση με τις άλλες εποχές, η κατανομή των χειμερινών βροχοπτώσεων διαφοροποιείται. Το μέγιστο εμφανίζεται στα κεντρικά κεντροανατολικά σημεία πλέγματος ενώ το ελάχιστο στα βόρεια και νοτιοδυτικά της περιοχής μελέτης. Οι χειμερινές βροχοπτώσεις παρουσιάζουν τιμές από 166mm ως 19.6mm για την περίοδο Χειμώνας _ Βροχόπτωση 166. to to to to to 19.6 Άνοιξη_ Βροχόπτωση to to to to to Καλοκαίρι _ Βροχόπτωση 3.2 to to to to 2 2 to Φθινόπωρο _ Βροχόπτωση 15.8 to to to to to Σχήμα 4. Εποχιακή κατανομή των βροχοπτώσεων στην περιοχή του Νέστου για την περίοδο

17 Αναφορικά με τις εποχιακές τιμές της θερμοκρασίας έτσι όπως προέκυψαν για τα 63 υπό εξέταση σημεία πλέγματος στην περιοχή του Νέστου φαίνεται ότι γενικά οι χαμηλότερες τιμές τόσο των μέσων όσο και των μεγίστων και των ελαχίστων θερμοκρασιών παρουσιάζουν παρόμοια γεωγραφική κατανομή (Σχήμα 5). Οι μικρότερες τιμές εντοπίζονται σε όλες τις εποχές στα βόρεια βορειοδυτικά και αυξάνουν με φορά προς τα νότια νοτιοανατολικά. Πιο αναλυτικά, το Χειμώνα οι μέσες θερμοκρασίες στην περιοχή ενδιαφέροντος κυμαίνονται από -1 o C ως 7 o C στις νοτιότερες άκρες, την Άνοιξη από 7.7 o C ως 13.1 o C, το Καλοκαίρι το εύρος των τιμών μειώνεται και οι θερινές μέσες θερμοκρασίες έχουν τιμές από 18.1 o C ως 23.2 o C ενώ το Φθινόπωρο οι μέσες θερμοκρασίες δεν ξεπερνούν τους 16 o C. Στην περίπτωση των μεγίστων θερμοκρασιών, όπου όπως προαναφέρθηκε παρουσιάζει αντίστοιχη κατανομή με τις μέσες θερμοκρασίες, καθ όλη τη διάρκεια του έτους οι τιμές τους κυμαίνονται από 3.1 o C (η ελάχιστη τιμή του χειμώνα) ως 27.3 o C (μέγιστη τιμή το καλοκαίρι). Τέλος όσον αφορά στις ελάχιστες τιμές των θερμοκρασιών θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι μικρότερες τιμές τους, την άνοιξη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο παρατηρούνται στα ίδια σημεία πλέγματος, ενώ το χειμώνα υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση με σημεία πλέγματος που εμφανίζουν τα ελάχιστα να είναι πιο ανατολικά σε σχέση με τις άλλες εποχές. Επίσης, το χειμώνα χαρακτηριστικό είναι ότι οι τέσσερις πρώτες κλάσεις παρουσιάζουν ελάχιστες θερμοκρασίες που βρίσκονται κάτω από το μηδέν, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ηπειροτικότητα που παρουσιάζει η περιοχή.

18 Χειμώνας _ Μέση Θερμοκρασία -1 to -1-1 to to.7.7 to 2 2 to 7 Άνοιξη_ Μέση Θερμοκρασία 7.7 to to to to to 13.1 Καλοκαίρι _ Μέση Θερμοκρασία 18.1 to to to to to 23.2 Φθινόπωρο _ Μέση Θερμοκρασία 9.1 to to to to to Χειμώνας _ Μέγιστη Θερμοκρασία Άνοιξη_ Μέγιστη Θερμοκρασία Καλοκαίρι _ Μέγιστη Θερμοκρασία Φθινόπωρο _ Μέγιστη Θερμοκρασία 3.1 to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to Χειμώνας _ Ελάχιστη Θερμοκρασία Άνοιξη_ Ελάχιστη Θερμοκρασία Καλοκαίρι _ Ελάχιστη Θερμοκρασία Φθινόπωρο _ Ελάχιστη Θερμοκρασία -5.1 to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to Σχήμα 5. Εποχιακή κατανομή των μέσων, των μεγίστων και των ελαχίστων θερμοκρασιών στην περιοχή του Νέστου για την περίοδο Στο τελευταίο κομμάτι στης τεχνικής αυτής έκθεσης έγινε μια προσπάθεια ανάλυσης και εντοπισμού των ακραίων τιμών που εμφανίζουν τα σημεία πλέγματος τόσο για τις βροχοπτώσεις όσο και για τις μέσες, μέγιστες και ελάχιστες θερμοκρασίες. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν τα κατάλληλα θηκογράμματα (box-plots) για τις τέσσερις εποχές όπου φαίνονται τόσο οι ακραίες ελάχιστες και μέγιστες τιμές καθώς και οι τιμές των ποσοστιαίων σημείων (25% και 75%) καθώς και της διαμέσου (5%). Στην περίπτωση των εποχιακών βροχοπτώσεων χαρακτηριστικό είναι ότι οι θερινές βροχοπτώσεις είναι εκείνες που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο εύρος τιμών καθώς και το μεγαλύτερο ενδο-τεταρτομοριακό εύρος. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι το καλοκαίρι παρουσιάζεται και η απόλυτα μέγιστη τιμή εποχιακής βροχόπτωσης (σε ένα σημείο πλέγματος και για ένα συγκεκριμένο έτος) όπου φτάνει τα 45mm. Αντίθετα τόσο ο χειμώνας όσο και το φθινόπωρο εμφανίζουν αρκετά μικρότερο εύρος τιμών γεγονός που δείχνει ότι τα σημεία πλέγματος που έχουν επιλεγεί παρουσιάζουν παραπλήσια συμπεριφορά όσον αφορά στις τιμές βροχόπτωσης για τις δύο αυτές εποχές (Σχήμα 6).

19 Εποχιακές τιμές βροχόπτωσης για την περιοχή του Νέστου Χειμώνας Καλοκαίρι Άνοιξη Φθινόπωρο Median 25%-75% Non-Outlier Range Σχήμα 6. Θηκογράμματα των εποχιακών βροχοπτώσεων από τα 63 υπό εξέταση σημεία πλέγματος στην περιοχή του Νέστου για την περίοδο Στην περίπτωση των μέσων θερμοκρασιών φαίνεται από τα αντίστοιχα θηκογράμματα ότι για την περίοδο του χειμώνα αφού η διάμεσος βρίσκεται κοντά στο μηδέν ότι 5% των περιπτώσεων των μέσων χειμερινών θερμοκρασιών βρίσκονται κάτω από αυτή την τιμή (αρνητικές μέσες θερμοκρασίες). Σε αντίθεση με την βροχόπτωση, φαίνεται να υπάρχει καλύτερη «ομοιομορφία» στις τιμές των σημείων πλέγματος, την άνοιξη και το φθινόπωρο, γιατί σε αυτές τις δύο εποχές το εύρος των τιμών είναι σχετικά μικρότερο (σχήμα 7). Εποχιακές τιμές μέσης θερμοκρασίας για την περιοχή του Νέστου Χειμώνας Άνοιξη Καλοκαίρι Φθινόπωρο Median 25%-75% Non-Outlier Range Σχήμα 7. Θηκογράμματα των εποχιακών μέσων θερμοκρασιών από τα 63 υπό εξέταση σημεία πλέγματος στην περιοχή του Νέστου για την περίοδο

20 Οι μέγιστες θερμοκρασίες φαίνεται ότι για όλες τις εποχές έχουν μικρότερο εύρος τιμών (όσο στο σύνολο όσο και στο ενδο-τεταρτομοριακό εύρος (25%-75%)). Το χειμώνα όλες οι τιμές των μεγίστων θερμοκρασιών βρίσκονται πάνω από το μηδέν με τη διάμεσο να εντοπίζεται κοντά στους 5οC. Η άνοιξη είναι η εποχή με το μικρότερο εύρος (τα σημεία πλέγματος παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά) ενώ ανάλογα είναι τα αποτελέσματα και το καλοκαίρι με τη διάμεσο να εμφανίζεται στους 25 (το 5% των τιμών είναι πάνω από αυτή την τιμή). Εποχιακές τιμές μέγιστης θερμοκρασίας για την περιοχή του Νέστου Χειμώνας Άνοιξη Καλοκαίρι Φθινόπωρο Median 25%-75% Non-Outlier Range Σχήμα 8. Θηκογράμματα των εποχιακών μεγίστων θερμοκρασιών από τα 63 υπό εξέταση σημεία πλέγματος στην περιοχή του Νέστου για την περίοδο Τέλος, στην περίπτωση των ελαχίστων θερμοκρασιών χαρακτηριστικό είναι ότι ιδιαίτερα το ενδο-τεταρτομοριακό εύρος των τιμών τους είναι εμφανώς μεγαλύτερο από τις άλλες δύο θερμοκρασιακές παραμέτρους. Επίσης αξίζει να παρατηρηθεί ότι η διάμεσος και στα τέσσερα θηκογράμματα εμφανίζεται κοντά στο κάτω άκρο του εσωτερικού κουτιού (box) δηλαδή δεν παρουσιάζει μεγάλη διαφορά από το πρώτο τεταρτημόριο (25%). Ιδιαίτερο στην περίπτωση του χειμώνα φαίνεται ότι το 5% των τιμών που παρουσιάζουν τα σημεία πλέγματος κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης έχουν μικρότερες τιμές από τους -4 o C. Την άνοιξη και το φθινόπωρο η τιμή της διαμέσου είναι περίπου στους 5 o C ενώ το καλοκαίρι φτάνει στους 15 o C (σχήμα 9).

21 Εποχιακές τιμές της ελάχιστης θερμοκρασιάς για την περιοχή του Νέστου Χειμώνας Άνοιξη Καλοκαίρι Φθινόπωρο Median 25%-75% Non-Outlier Range Σχήμα 9. Θηκογράμματα των εποχιακών ελαχίστων θερμοκρασιών από τα 63 υπό εξέταση σημεία πλέγματος στην περιοχή του Νέστου για την περίοδο

22

ΕΡΓΟ: ''Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης. στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων''

ΕΡΓΟ: ''Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης. στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων'' Department of Meteorology And Climatology ΕΡΓΟ: ''Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων'' Π3.2_Εκτίμηση μελλοντικών τιμών βροχής και θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου.

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Στο πλαίσιο του προγράμματος INTERRREG IIIb/WERMED (Weatherrouting dans la Méditerranée Occidentale) το Εθνικό Αστεροσκοπείο

Διαβάστε περισσότερα

Ε λ Νίνιο (El Niño) ονοµάζεται το θερµό βόρειο θαλάσσιο ρεύµα που εµφανίζεται στις ακτές του Περού και του Ισηµερινού, αντικαθιστώντας το ψυχρό νότιο ρεύµα Humboldt. Με κλιµατικούς όρους αποτελει µέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εμμανουέλα Ιακωβίδου Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

«Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων»

«Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων» «GR02 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ», ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 «Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ ΜΑΜΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΜ:331/2003032 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ευχαριστίες Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους με βοήθησαν να δημιουργήσω την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

«Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων»

«Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων» «GR02 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ», ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 «Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

«Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα

«Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα Αποτελέσματα και προκλήσεις της Πράξης: «Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων» Πρόγραμμα «GR02 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ακραία Κλιματικά Φαινόμενα και Κλιματική Αλλαγή: Η περίπτωση της Ελλάδας

Ακραία Κλιματικά Φαινόμενα και Κλιματική Αλλαγή: Η περίπτωση της Ελλάδας Ακραία Κλιματικά Φαινόμενα και Κλιματική Αλλαγή: Η περίπτωση της Ελλάδας Χρήστος Σ. Ζερεφός Ακαδημαϊκός Μουσείο Κως, 20 Μαΐου Ακρόπολης, 2016 31 Οκτωβρίου 2018 Το πανόραμα των Αθηνών από των Λόφο των Νυμφών

Διαβάστε περισσότερα

Το κλίμα της Ελλάδος. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία Σ ε λ ί δ α 1

Το κλίμα της Ελλάδος. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία Σ ε λ ί δ α 1 Το κλίμα της Ελλάδος Λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφικής της θέσης στη Μεσόγειο και του πλούσιου ανάγλυφου της, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από διάφορες κλιματικές ζώνες. Η Ελλάδα, συνολικής επιφάνειας 131.957

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ''Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων''

ΕΡΓΟ: ''Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων'' ΕΡΓΟ: ''Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων'' Παραδοτέο Α1.3 Διερεύνηση της χωρικής κατανομής του βάθους και της ποιότητας των υδάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή θέσης ήλιου

Περιγραφή θέσης ήλιου Δομή παρουσίασης Περιγραφή θέσης ήλιου ύψος αζιμούθιο Ηλιακό Διάγραμμα Αποτύπωση τροχιάς ήλιου σε οριζόντιο επίπεδο ύψος αζιμούθιο Ηλιακό Διάγραμμα Μήνες Ώρες εαρινό ηλιοστάσιο ισημερίες χειμερινό ηλιοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ):

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μιχάλης Βραχνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6 ΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

''Σεπτέμβριος 2015: οι ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες στο 1ο δεκαήμερο και κλιματολογικά στοιχεία του μήνα''

''Σεπτέμβριος 2015: οι ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες στο 1ο δεκαήμερο και κλιματολογικά στοιχεία του μήνα'' ''Σεπτέμβριος 2015: οι ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες στο 1ο δεκαήμερο και κλιματολογικά στοιχεία του μήνα'' Ο Σεπτέμβριος ως μεταβατικός μήνας από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο, ιδιαίτερα το πρώτο δεκαήμερο,

Διαβάστε περισσότερα

DΒ1.8 Quantitative analysis of the pressures exerted from irrigation on surface waters and Lake Ismarida of the Prefecture of Rodopi

DΒ1.8 Quantitative analysis of the pressures exerted from irrigation on surface waters and Lake Ismarida of the Prefecture of Rodopi "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και ασικών Πόρων Νοµού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ Β ράση Β1 Β1.3 Simulation of surface waters in the Prefecture of Rodopi using MIKE SHE/MIKE 11 ΠΒ1.8 Ποσοτική ανάλυση των πιέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΝΗΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΝΗΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΝΗΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1)το γεωγραφικό πλάτος 2)την αναλογία ξηράς/θάλασσας 3)το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

El Nino Southerm Oscillation (ENSO)

El Nino Southerm Oscillation (ENSO) El Nino Southerm Oscillation (ENSO) 1 ENSO (El Nino Southern Oscillation). Είναι μια κλιματική ανωμαλία πλανητικής κλίμακας, που λαμβάνει μέρος στην περιοχή του Τροπικού Ειρηνικού Ωκεανού. El Nino. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2017 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2017

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2017 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2017 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2017 1 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΕΤΟΥΣ 2017 ΘΡΑΚΗ 52.742

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΥ

Ο ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΥ Ο ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΥ Το σχολείο μας έχει τον μετεωρολογικό σταθμό 613EU DAVIS WIRELESS VANTAGE PRO2 WITH FAN ASPIRATION. Ο ασύρματος Vantage Pro2 είναι με κλωβό προστασίας και ανεμιστηράκι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ MONOSTOP THERMO ΚΑΙ MONOSTOP THERMO ROOF ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BERLING ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Ιούλιος 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Οι επιπτώσεις της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία της Ελλάδος»

«Οι επιπτώσεις της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία της Ελλάδος» «Οι επιπτώσεις της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία της Ελλάδος» Χρήστος Σ. Ζερεφός Ακαδημαïκός Ακαδημία Αθηνών 28 Νοεμβρίου 2017 Χωρίς την παρουσία των αερίων

Διαβάστε περισσότερα

Βγήκαν τα Μερομήνια Δείτε τι καιρό θα έχουμε τον ερχόμενο χειμώνα

Βγήκαν τα Μερομήνια Δείτε τι καιρό θα έχουμε τον ερχόμενο χειμώνα Τα Μερομήνια ή Ημερομήνια είναι μια πανάρχαια μέθοδος πρόβλεψης του καιρού για ολόκληρο τον χρόνο. Η μέθοδος είναι πολύ απλή για όσους γνωρίζουν τα μερομήνια. Όσοι γνωρίζουν παρατηρούν τον καιρό του Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Παράκτια Ωκεανογραφία

Παράκτια Ωκεανογραφία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 1η: Φυσικές Παράμετροι Θαλασσίων Μαζών Γιάννης Ν. Κρεστενίτης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015 ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015 ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΣΕ ΥΠΟΚ/ΜΑ ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Κλιματικά στοιχεία σε Γεωλογικές/Περιβαλλοντικές Μελέτες

Εργαστήριο. Κλιματικά στοιχεία σε Γεωλογικές/Περιβαλλοντικές Μελέτες Εργαστήριο Κλιματικά στοιχεία σε Γεωλογικές/Περιβαλλοντικές Μελέτες Χριστίνα Αναγνωστοπούλου Λέκτορας Τομέας Μετεωρολογίας- Κλιματολογίας Π.. 256-ΦΕΚ 19/Α/1998 Περιβαλλοντικές Μελέτες Μελέτες περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης

ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης ΔΡΑΣΗ 2: Παρακολούθηση ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων Παραδοτέο: Έκθεση των αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Μέγιστη θερµοκρασία. Ελάχιστη. Μέση. Υετός

Μέγιστη θερµοκρασία. Ελάχιστη. Μέση. Υετός Μέγιστη Ελάχιστη Μέση Υετός Ηλιοφάνεια Ο Σεπτέµβρης µας έδωσε την πραγµατική εικόνα του Φθινοπώρου που είναι αρκετά σπάνια τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον για την Κεντρική και Νότια Ελλάδα. Είχε σηµαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ4691ΩΓ-Ε30. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 (δεν αφορά το Δημόσιο,τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ.

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ4691ΩΓ-Ε30. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 (δεν αφορά το Δημόσιο,τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 03/02/2014-28/02/2014 01/02/2014-28/02/2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 04/03/2014-31/03/2014 01/03/2014-31/03/2014 ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 01/04/2014-30/04/2014 01/04/2014-30/04/2014 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 02/05/2014-02/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 ΒΡΟΧΗ. 1. Βροχομετρικές παράμετροι. 2. Ημερήσια πορεία της βροχής

ΑΣΚΗΣΗ 6 ΒΡΟΧΗ. 1. Βροχομετρικές παράμετροι. 2. Ημερήσια πορεία της βροχής ΑΣΚΗΣΗ 6 ΒΡΟΧΗ Η βροχή αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες μετεωρολογικές παραμέτρους. Είναι η πιο κοινή μορφή υετού και αποτελείται από σταγόνες που βρίσκονται σε υγρή κατάσταση. 1. Βροχομετρικές παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Γιάννης Λ. Τσιρογιάννης Γεωργικός Μηχανικός M.Sc., PhD Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Ανθοκομίας Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Κλιματική αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θεοφίλου Μάριος, Πασιαρδής Στέλιος Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας Δρ. Σεργίδου Δέσποινα, Καταφιλιώτου Μάρθα Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της μεταβολής των τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων σε δασικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα

Εκτίμηση της μεταβολής των τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων σε δασικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα Εκτίμηση της μεταβολής των τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων σε δασικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα Δ. Παπαδήμος ΕΚΒΥ καθ. Δ. Παπαμιχαήλ - ΑΠΘ 8- Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη Περιοχές Μελέτης 4 πιλοτικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Καλύβας Θ., Ζέρβας Ε.¹ ¹ Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ (δεν αφορά το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ.Α )

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ (δεν αφορά το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ.Α ) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 (δεν αφορά το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ.Α ) 08/03/2013-19/03/2013 08/03/2013-19/03/2013 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 (δεν αφορά το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ.Α ) 20/03/2013-01/04/2013 20/03/2013-01/04/2013

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση Δεδομένων Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΛ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/10/2011 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ.

ΔΕΥΑΛ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/10/2011 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 1924 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/10/2011 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ. ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΜΑΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ- ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το γεωγραφικό πλάτος 2) την αναλογία ξηράς/θάλασσας 3) το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 2018

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 2018 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 2018 Στην παρούσα έκθεση δελτίο περιγράφονται τα σημαντικά καιρικά και κλιματικά φαινόμενα στην Ελλάδα κατά το 2018. Παρουσιάζονται με γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Γ «Μέθοδος των Καμπυλών f, F-Chart Method»

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Γ «Μέθοδος των Καμπυλών f, F-Chart Method» Εργαστήριο ΑΠΕ I Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Γ «Μέθοδος των Καμπυλών f, F-Chart Method» Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Συστήματα Ηλιακών Θερμικών Συλλεκτών Η Λογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ Κωδικός Έργου:09-ΣΥΝ31-667 ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ NEOTEX AEBE, NEOROOF, SILATEX REFLECT και N-THERMON 9mm. Μάρτιος 2013 67/2013 1 Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος κλιματικής πληροφορίας Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ 31 1094 EE3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΡΑ: Πανεπιστημίου 44 & Χαρ. Τρικούπη, 10679 Αθήνα Τηλ: (+30) 210 3380200 - Fax:(+30) 210 3380219 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Γούναρη 227, 16674 Άνω Γλυφάδα Τηλ.: (+30) 210 9609961 - Fax: (+30) 210 9609964 ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αξιολόγησης για το Ξενώνα Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Περίοδος Αξιολόγησης: Ιανουάριος 2012 Οκτώβριος 2013

Έκθεση Αξιολόγησης για το Ξενώνα Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Περίοδος Αξιολόγησης: Ιανουάριος 2012 Οκτώβριος 2013 Έκθεση Αξιολόγησης για το Ξενώνα Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Περίοδος Αξιολόγησης: Ιανουάριος 2012 Οκτώβριος 2013 ΒΚ/18.01.015 Α 5 Σελίδα 1 από 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ ΣΕΛΙΔΑ 1. Ενότητα 1 Κατανομή ενοίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην ΕΥΣΠΕΔ) Μονάδα Α : Συντονισμού & Αξιολόγησης της Εφαρμογής Περιβαλλοντικών Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές οδηγίες και Υπόδειγµα για τη συγγραφή της εργασίας που θα δηµοσιευτεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου

Γενικές οδηγίες και Υπόδειγµα για τη συγγραφή της εργασίας που θα δηµοσιευτεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου Γενικές οδηγίες και Υπόδειγµα για τη συγγραφή της εργασίας που θα δηµοσιευτεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου Οι εργασίες θα υποβάλλονται στον Γραµµατέα της Επιστηµονικής Επιτροπής, µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΦΥΛΛΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, ΑΘΗΝΑ 10440, τηλ./fax: 210 8228795 www.medsos.gr, e-mail:medsos@medsos.gr ΦΥΛΛΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΡΑ: Πανεπιστημίου 44 & Χαρ. Τρικούπη, 10679 Αθήνα Τηλ: (+30) 210 3380200 - Fax:(+30) 210 3380219 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Γούναρη 227, 16674 Άνω Γλυφάδα Τηλ.: (+30) 210 9609961 - Fax: (+30) 210 9609964 ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν τα υδροσταγονίδια ή παγοκρύσταλλοι ενός νέφους, ενώνονται μεταξύ τους ή μεγαλώνουν, τότε σχηματίζουν μεγαλύτερες υδροσταγόνες με βάρος που

Όταν τα υδροσταγονίδια ή παγοκρύσταλλοι ενός νέφους, ενώνονται μεταξύ τους ή μεγαλώνουν, τότε σχηματίζουν μεγαλύτερες υδροσταγόνες με βάρος που 5 Νέφη - Υετός 6.3 Βροχή Όταν τα υδροσταγονίδια ή παγοκρύσταλλοι ενός νέφους, ενώνονται μεταξύ τους ή μεγαλώνουν, τότε σχηματίζουν μεγαλύτερες υδροσταγόνες με βάρος που ξεπερνά την άνωση, με αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις διαχείρισης των υδατικών πόρων στη λεκάνη απορροής του ποταμού Νέστου για την επίτευξη της ελάχιστης παροχής στο εν λόγω υδάτινο σώμα

Προτάσεις διαχείρισης των υδατικών πόρων στη λεκάνη απορροής του ποταμού Νέστου για την επίτευξη της ελάχιστης παροχής στο εν λόγω υδάτινο σώμα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Παραδοτέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ & Κλίµα / Χλωρίδα / Πανίδα της Κύπρου

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ & Κλίµα / Χλωρίδα / Πανίδα της Κύπρου ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ & Κλίµα / Χλωρίδα / Πανίδα της Κύπρου Παρουσίαση Γιώργος Σέκκες Καθηγητής Γεωγραφίας Λευκωσία 2017 Ερώτηση! Ποια η διάφορα µεταξύ του κλίµατος

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού Βαλορέματος. Υδρολογική μελέτη

Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού Βαλορέματος. Υδρολογική μελέτη Περιεχόμενα Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού Βαλορέματος Υδρολογική μελέτη Εισαγωγή 1 Γενικά χαρακτηριστικά 1 Παραγωγή ημερήσιων παροχών στη θέση Σμίξη 2 Καμπύλες διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΜΠΑΝΙΕΡΑ; (Σεπτέμβριος 2012)

ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΜΠΑΝΙΕΡΑ; (Σεπτέμβριος 2012) ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΜΠΑΝΙΕΡΑ; (Σεπτέμβριος 2012) Συγγραφέας: ΛΑΛΙΝΑ ΦΑΦΟΥΤΗ Ακούμε ότι η μέση θερμοκρασία του πλανήτη ανεβαίνει και, όταν φθάνει το καλοκαίρι και ζούμε τους όλο και εντονότερους καύσωνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ και ΚΛΙΜΑ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ και ΚΛΙΜΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ και ΚΛΙΜΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ύο Μέρη Γενική Κλιµατολογία-Κλίµα Μεσογείου Κλίµα Ελλάδος ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ & ΚΛΙΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ιδάσκων Χρήστος Μπαλαφούτης Καθηγητής Τοµέα Μετεωρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 1 1. Εισαγωγή Εν γένει, ο Απρίλιος του 2016 χαρακτηρίζεται ως σχετικά θερμός μήνας, με μικρά ύψη βροχόπτωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα μας το κλίμα. Και οι παράγοντες που το επηρεάζουν.

Θέμα μας το κλίμα. Και οι παράγοντες που το επηρεάζουν. Θέμα μας το κλίμα. Και οι παράγοντες που το επηρεάζουν. 1 Που συμβαίνουν οι περισσότερες βροχοπτώσεις; Κυρίως στη θάλασσα. Και μάλιστα στο Ισημερινό. Είδαμε γιατί στο προηγούμενο μάθημα. Ρίξε μία ματιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 31 ΤΡΊΤΗ 1 ΚΥΡΙΑΚΉ 30 ΔΕΥΤΈΡΑ 20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 25 ΤΕΤΆΡΤΗ 26 ΠΈΜΠΤΗ 28 ΣΆΒΒΑΤΟ 22 ΚΥΡΙΑΚΉ 6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 7 ΣΆΒΒΑΤΟ 8 ΚΥΡΙΑΚΉ 9 ΔΕΥΤΈΡΑ

ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 31 ΤΡΊΤΗ 1 ΚΥΡΙΑΚΉ 30 ΔΕΥΤΈΡΑ 20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 25 ΤΕΤΆΡΤΗ 26 ΠΈΜΠΤΗ 28 ΣΆΒΒΑΤΟ 22 ΚΥΡΙΑΚΉ 6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 7 ΣΆΒΒΑΤΟ 8 ΚΥΡΙΑΚΉ 9 ΔΕΥΤΈΡΑ ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ Δεκέμβριος 2016 1 ΚΥΡΙΑΚΉ Πρωτοχρονιά 17 ΤΡΊΤΗ Φεβρουάριος 1 Πέμπτη 2 Παρασκευή 3 Σάββατο 4 Κυριακή 5 Δευτέρα 6 Τρίτη 7 Τετάρτη 8 Πέμπτη 9 Παρασκευή 10 Σάββατο 11 Κυριακή 12 Δευτέρα 13 Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ Απαντήσεις στα σχόλια του ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α Οι συγγραφείς ευχαριστούν τον ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α για τις εποικοδομητικές υποδείξεις και παρατηρήσεις. Οι υποδείξεις και παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο

ΠΕΡΙΟΧΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΕΡΙΟΧΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 71-20 1 Εισαγωγή Είναι πλέον αδιαµφισβήτητο ότι το κλίµα έχει αλλάξει και θα συνεχίζει να αλλάζει

Διαβάστε περισσότερα

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο)

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο) Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο Αιγαίο) Δρ. Σοφία Γαληνού-Μητσούδη Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Μέγιστη θερµοκρασία. Ελάχιστη. Μέση. Υετός. Ηλιοφάνεια

Μέγιστη θερµοκρασία. Ελάχιστη. Μέση. Υετός. Ηλιοφάνεια Μέγιστη Ελάχιστη Μέση Υετός Ηλιοφάνεια Το Νοέµβρη επικράτησαν κυρίως Νοτίων διευθύνσεων άνεµοι, οι οποίοι µάλιστα το διήµερο -/ έφτασαν τοπικά τα δέκα () Μποφόρ, προκαλώντας προβλήµατα σε στεριά και θάλασσα.

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Παπακώστας 1, Α. Μιχόπουλος 2, Θ. Μαυρομμάτης 3, Ν. Κυριάκης 4

Κ. Παπακώστας 1, Α. Μιχόπουλος 2, Θ. Μαυρομμάτης 3, Ν. Κυριάκης 4 Χρονικές μεταβολές των θερμοκρασιακών δεδομένων για ενεργειακές μελέτες κτιρίων και η επίδρασή τους στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη Η περίπτωση της Αθήνας και Θεσσαλονίκης Κ. Παπακώστας

Διαβάστε περισσότερα

Α1.5 «Aνακρίνοντας» τους χάρτες

Α1.5 «Aνακρίνοντας» τους χάρτες Α1.5 «Aνακρίνοντας» τους χάρτες Ποιο Χάρτη θα χρησιμοποιήσω αν θέλω να μάθω τη θέση της Αφρικής στον κόσμο; Θα χρησιμοποιήσω τον Παγκόσμιο Χάρτη Ποια είναι η θέση της Αφρικής στον κόσμο; Η απάντηση μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

EC - EIE Programme - SEIPLED Project. WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

EC - EIE Programme - SEIPLED Project. WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: EC - EIE Programme - SEIPLED Project WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Προσέγγιση σε τοπικό επίπεδο Τοπικές συνθήκες Εμπόδια Συμβουλευτική Επιτροπή Στάδιο Σχεδιασμού Πρόγραμμα εργασίας 1. Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων

Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων Ενότητα 4: Κλιματικές αλλαγές και υδατικοί πόροι - Επιπτώσεις στο σχεδιασμό και

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 2.2: Συσχέτιση μετεωρολογικών παραμέτρων με τη μετεωρολογική παλίρροια - Τελικά Αποτελέσματα

Δράση 2.2: Συσχέτιση μετεωρολογικών παραμέτρων με τη μετεωρολογική παλίρροια - Τελικά Αποτελέσματα Δράση 2.2: Συσχέτιση μετεωρολογικών παραμέτρων με τη μετεωρολογική παλίρροια - Τελικά Αποτελέσματα OCE Group: Γ. Κρεστενίτης Γ. Ανδρουλιδάκης Κ. Κομπιάδου Χ. Μακρής Β. Μπαλτίκας Ν. Διαμαντή Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 26 27 Φεβρουαρίου 2014, Athens Ledra Hotel, Αθήνα Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Καθ. Ζαχαράτος Γεράσιμος Δρ. Μαρκάκη Μαρία Πανούση Σοφία Δρ. Σώκλης Γιώργος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Οι υδάτινοι πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα καθώς ο υδρολογικός κύκλος εξαρτάται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Oι Κατηγορίες Κλιμάτων :

Oι Κατηγορίες Κλιμάτων : ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Oι Κατηγορίες Κλιμάτων : Κατηγορία Α : Τροπικά κλίματα Στην πρώτη κατηγορία, που συμβολίζεται με το κεφαλαίο Α, εντάσσονται όλοι οι τύποι του Τροπικού κλίματος. Κοινό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

4. γεωγραφικό/γεωλογικό πλαίσιο

4. γεωγραφικό/γεωλογικό πλαίσιο 4. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ γεωγραφικό/γεωλογικό πλαίσιο 4. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ γεωγραφικό/γεωλογικό πλαίσιο 4. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ γεωγραφικό/γεωλογικό πλαίσιο /Ελληνικός χώρος Τα ελληνικά βουνά (και γενικότερα οι ορεινοί όγκοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΞΑΤΜΟΔΙΑΠΝΟΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΞΑΤΜΟΔΙΑΠΝΟΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΞΑΤΜΟΔΙΑΠΝΟΗΣ Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Βάση δεδομένων Μεθοδολογία Νευρωνικών Δικτύων Αποτελέσματα Βιβλιογραφια Παραρτήμα Ι...

1. Εισαγωγή Βάση δεδομένων Μεθοδολογία Νευρωνικών Δικτύων Αποτελέσματα Βιβλιογραφια Παραρτήμα Ι... ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 7 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Συγγραφείς: Φίλιππος Τύµβιος

Διαβάστε περισσότερα

Γράφημα 1 Πίνακας 1. Ιουν-05. Ιουν-06. Ιουν-07. Δεκ-06. Δεκ-05. Δεκ-07

Γράφημα 1 Πίνακας 1. Ιουν-05. Ιουν-06. Ιουν-07. Δεκ-06. Δεκ-05. Δεκ-07 Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος 19 Μαϊου 2008 www.domaintalk.gr Μετά από σχετική έρευνα για την ιστοσελίδα μας, μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε στατιστικά στοιχεία για τα ελληνικά ονόματα χώρου για τις χρονίες από

Διαβάστε περισσότερα

Και οι τρεις ύφαλοι βρίσκονται κοντά στην ακτογραμμή. Τα βάθη κυμαίνονται από 31 έως 35 m για τους Τ.Υ. Ιερισσού και Πρέβεζας και 20 έως 30 m για τον

Και οι τρεις ύφαλοι βρίσκονται κοντά στην ακτογραμμή. Τα βάθη κυμαίνονται από 31 έως 35 m για τους Τ.Υ. Ιερισσού και Πρέβεζας και 20 έως 30 m για τον ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΕΧΤΗΤΩΝ ΥΦΑΛΩΝ ΙΕΡΡΙΣΟΥ- ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός-ΔΗΜΗΤΡΑ, 64007 Ν. Πέραμος Καβάλας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΡΑ: Πανεπιστημίου 44 & Χαρ. Τρικούπη, 10679 Αθήνα Τηλ: (+30) 210 3380200 - Fax:(+30) 210 3380219 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Γούναρη 227, 16674 Άνω Γλυφάδα Τηλ.: (+30) 210 9609961 - Fax: (+30) 210 9609964 ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

5. Κυκλώματα θέρμανσης Χώρου. Δημήτρης Χασάπης

5. Κυκλώματα θέρμανσης Χώρου. Δημήτρης Χασάπης 5. Κυκλώματα θέρμανσης Χώρου Δημήτρης Χασάπης Συστήματα «combi» Γενική περιγραφή Solar combisystems ή απλά combi : ηλιακά θερμικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για θέρμανση χώρου και νερού χρήσης. 10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ: ΠΟΤΕ φυτεύουμε ΤΙ!

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ: ΠΟΤΕ φυτεύουμε ΤΙ! ΑΓΓΟΥΡΙ 15-35 C Προτεινόμενη εποχή σποράς για υπαίθρια καλλιέργεια: Μάρτιο-Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο Βάθος φύτευσης: 1.5-2.5 εκατοστά Μεταφύτευση: Ανάλογα την ποικιλία και της συνθήκες ανάπτυξης συνήθως 25-30

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Γ. Κοσμόπουλος 1, Παναγιώτης Θ. Νάστος 1,

Παναγιώτης Γ. Κοσμόπουλος 1, Παναγιώτης Θ. Νάστος 1, Μελέτη των επεισοδίων σκόνης στην Αθήνα από δορυφορικά δεδομένα την περίοδο 2000-20052005 Παναγιώτης Γ. Κοσμόπουλος 1, Παναγιώτης Θ. Νάστος 1, Δημήτρης Γ. Κασκαούτης 2,3, Χάρης Δ. Καμπεζίδης 2 1 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Έτος 2017 (Οριστικά στοιχεία)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Έτος 2017 (Οριστικά στοιχεία) Εκατομμύρια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιουλίου 2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Έτος 2017 (Οριστικά στοιχεία)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 1 1.Εισαγωγή Εν γένει, ο Ιούλιος του 2016 χαρακτηρίζεται ως σχετικά θερμός μήνας, με μικρά ύψη βροχόπτωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΙΜΑΤΩΝ σκοπό έχει

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΙΜΑΤΩΝ σκοπό έχει ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΙΜΑΤΩΝ Το κλίμα είναι συνδυασμός των μέσων όρων και των άκρων τιμών των μετεωρολογικών φαινομένων που συμβαίνουν σ έναν τόπο. Υπάρχουν άπειρα κλίματα. Η ταξινόμηση των κλιμάτων σκοπό έχει: 1.Να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΝΧΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΝΧΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΝΧΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «Πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση ακραίων βροχοπτώσεων και απορροών σε 400 λεκάνες απορροής από την βάση MOPEX»

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε καλλιέργειες φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων Μέτρα αντιμετώπισης

Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε καλλιέργειες φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων Μέτρα αντιμετώπισης Εσπερίδα: Κλιματική Αλλαγή και Νέα ΚΑΠ, Νάουσα 15 Μαΐου 2019 Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε καλλιέργειες φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων Μέτρα αντιμετώπισης Dr Παυλίνα Δρογούδη Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματική Αλλαγή και Επιπτώσεις στην Περιοχή μας

Κλιματική Αλλαγή και Επιπτώσεις στην Περιοχή μας Ε.ΠΕ.ΧΗ.ΔΙ. University of Crete Κλιματική Αλλαγή και Επιπτώσεις στην Περιοχή μας Καθ. Μαρία Κανακίδου Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης mariak@uoc.gr Ημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. ηµήτρης Μελάς Αριστοτέλειο Πανε ιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Φυσικής - Εργαστήριο Φυσικής της Ατµόσφαιρας

Η ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. ηµήτρης Μελάς Αριστοτέλειο Πανε ιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Φυσικής - Εργαστήριο Φυσικής της Ατµόσφαιρας Η ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ηµήτρης Μελάς Αριστοτέλειο Πανε ιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Φυσικής - Εργαστήριο Φυσικής της Ατµόσφαιρας Το φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι ένα φυσικό φαινόµενο µε ευεργετικά

Διαβάστε περισσότερα

"Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης"

Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ B Δράση B1 ΕB1.1. Λήψη δορυφορικών εικόνων & αναγνώριση της σύνθεσης των καλλιεργειών ΠB1.1 Τεχνική Έκθεση Τόμος Ι: «Σύνθεση καλλιεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανοµή των βροχοπτώσεων 1. Ορισµοί

Γεωγραφική κατανοµή των βροχοπτώσεων 1. Ορισµοί Γεωγραφική κατανοµή των βροχοπτώσεων 1. Ορισµοί Η ποσότητα της βροχής που φτάνει στην επιφάνεια της γης εάν συγκεντρωθεί σε µα οριζόντια επιφάνεια, θα σχηµατίσει ένα υδάτινο στρώµα, το πάχος του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Εξατμισοδιαπνοής της καλλιέργειας αναφοράς Μέθοδος Penman-Monteith FAO 56 (τροποποιημένη)

Υπολογισμός Εξατμισοδιαπνοής της καλλιέργειας αναφοράς Μέθοδος Penman-Monteith FAO 56 (τροποποιημένη) Υπολογισμός Εξατμισοδιαπνοής της καλλιέργειας αναφοράς Μέθοδος Penman-Monteith FAO 56 (τροποποιημένη) Ο υπολογισμός της εξατμισοδιαπνοής μπορεί να γίνει από μια εξίσωση της ακόλουθης μορφής: ETa ks kc

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΪΟΣ 2016

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΪΟΣ 2016 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΪΟΣ 2016 1 1.Εισαγωγή Εν γένει, ο Μάϊος του 2016 χαρακτηρίζεται ως κανονικός θερμοκρασιακά μήνας, με μεγάλα όμως ύψη βροχόπτωσης.

Διαβάστε περισσότερα