ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ"

Transcript

1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θεοφίλου Μάριος, Πασιαρδής Στέλιος Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας Δρ. Σεργίδου Δέσποινα, Καταφιλιώτου Μάρθα Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τομέας Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κατά τη διάρκεια του 20 ου αιώνα, το κλίμα της Κύπρου και ιδιαίτερα οι δύο βασικές παράμετροι (θερμοκρασία και βροχόπτωση) σημείωσαν σημαντικές διακυμάνσεις, όπως ακριβώς συμβαίνει και παγκόσμια. Συγκεκριμένα, η βροχόπτωση σημείωσε πτωτική τάση με μέσο ρυθμό περίπου 1 mm ανά έτος και η θερμοκρασία σημείωσε ανοδική τάση με μέσο ρυθμό 0,01 ο C ανά έτος. Το άρθρο αυτό παρουσιάζει τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και της βροχόπτωσης κατά τη διάρκεια του περασμένου αιώνα. Η μείωση στη βροχόπτωση παρατηρείται κυρίως κατά το δεύτερο μισό του 20 ου αιώνα και η μέση ετήσια βροχόπτωση παρουσίασε μείωση περίπου κατά 17% από την πρώτη τριακονταετία του αιώνα μέχρι την τελευταία. Αντίστοιχα, η μέση ετήσια θερμοκρασία στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του 20 ου αιώνα (πόλεις και ύπαιθρος) σημείωσε ανοδική τάση. Στην πρωτεύουσα της Κύπρου, δηλαδή στη Λευκωσία, η μέση ετήσια θερμοκρασία αυξήθηκε περίπου κατά 0.8 C από την πρώτη τριακονταετία του 20 ου αιώνα ( ) μέχρι την τελευταία ( ). Όμως, η ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι ο ρυθμός αύξησης της ημερήσιας μέγιστης θερμοκρασίας είναι μικρότερος από τον ρυθμό αύξησης της ημερήσιας ελάχιστης θερμοκρασίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κλίμα της γης δεν ήταν ποτέ στατικό αλλά συνεχώς μεταβαλλόμενο καθόλη τη διάρκεια των 4.5 δισεκατομμυρίων ετών της ιστορίας της γης, με μεταβολές που είχαν χρονικές περιόδους δεκαετιών και χιλιάδων ετών. Οι κλιματικές αλλαγές ήταν αρχικά αποτέλεσμα φυσικών παραγόντων όπως είναι η αλλαγή στην κλίση του άξονα περιστροφής της γης, η αλλαγή στην τροχιά της γης, αλλαγές στα ποσά ηλιακής ακτινοβολίας και αλλαγές στις ποσότητες αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα π.χ. λόγω μιας ηφαιστειακής έκρηξης. Δυστυχώς όμως από την περίοδο της βιομηχανικές επανάστασης οι μεταβολές του κλίματος είναι επιταχυνόμενες, δηλαδή σε μικρότερο χρονικό διάστημα παρατηρούνται αλλαγές στο κλίμα που παλαιότερα συνέβαιναν σε μεγαλύτερες χρονικές περιόδους. Η Κύπρος δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση και έτσι οι κλιματικές αλλαγές είναι πλέον γεγονός και στην Κύπρο ιδιαίτερα τα τελευταία έτη. Στο άρθρο αυτό γίνεται ανάλυση κυρίως των πρωτογενών δεδομένων της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Κύπρου για να εξαχθούν διάφορα συμπεράσματα σε σχέση με τις κλιματικές αλλαγές κατά τη διάρκεια του 20 ου και 21 ου αιώνα.

2 ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΙΝΟ Για την εξαγωγή των πρωτογενών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η SQL βάση δεδομένων της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Κύπρου-ENVIS. Τα ψηφιοποιημένα δεδομένα της βροχόπτωσης αρχίζουν από τον Οκτώβριο του 1916 ενώ τα δεδομένα της θερμοκρασίας κυρίως από το Ένα πρόγραμμα διάσωσης των δεδομένων για την ψηφιοποίηση των δεδομένων από διάφορες μετεωρολογικές φόρμες είναι σε εξέλιξη για δεδομένα που αρχίζουν από το 1866 (Pashiardis, 2008). Στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, διάφορες μελέτες κατέδειξαν σημαντική μείωση στο ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος που οφείλεται κυρίως στην αύξηση της ελάχιστης θερμοκρασίας. Η ανάλυση μιας μεγάλης χρονοσειράς θερμοκρασίας για δύο σταθμούς στην Κύπρο για ένα παραθαλάσσιο και ένα σταθμό στην ενδοχώρα έδειξαν μια αύξηση της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας με μέσο ρυθμό 1 o C/100 έτη (Price et al., 1999) με την ελάχιστη θερμοκρασία να αυξάνει με μεγαλύτερο ρυθμό σε σχέση με την αύξηση της μέγιστης θερμοκρασίας. Αυτό, οδηγεί φυσικά στην μείωση του ημερήσιου θερμοκρασιακού εύρους (Σχήμα 1) Annual Mean Air Maximumand Minimum Temperature ( C ) LEMESOS PUBLIC GARDEN, Temperature ( C ) y = x R 2 = y = x R 2 = Years Annual Mean Maximum Temperature Annual Mean Minimum Temperature Σχήμα 1: Μείωση του ημερήσιου θερμοκρασιακού εύρους για το σταθμό στη Λεμεσό (no. 394) Επίσης, μια σύγκριση των μέσων ετήσιων θερμοκρασιών στην Κύπρο μέσω του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών-GIS, καταδεικνύει μια αύξηση στην μέση θερμοκρασία της τάξεως των 0,87 o C (Πίνακας 1, Σχήμα 2)

3 Πίνακας 1: Αύξηση της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας για την Κύπρο Σχήμα 2: Μέση ετήσια θερμοκρασία για την Κύπρο μέσω GIS

4 Η μείωση στη βροχόπτωση παρατηρείται σε πολλά μέρη της Μεσογείου και αυτή είναι και η περίπτωση για την Κύπρο με το ρυθμό μείωσης να είναι περίπου στο 1mm/έτος (Σχήμα 3). Συγκεκριμένα, η μέση ετήσια βροχόπτωση για την τριακονταετία είναι 559 mm ενώ για την τριακονταετία είναι 462 mm, μείωση δηλαδή κατά περίπου 100 mm (ποσοστό 17%). 900 ANNUAL AREA AVERAGE PRECIPITATION (mm) IN CYPRUS (1901/ /08) (For the area under Government Control) PRECIPITATION (mm) / /06 y = x R 2 = y = x R 2 = / / / / / / / / / / / / / / / /70 HYDROLOGICAL YEARS (OCT.-SEP.) 1901/ / / /08 Σχήμα 3: Μείωση μέσης ετήσιας βροχόπτωσης για την Κύπρο 1973/ / / / / / / / /06 Επίσης, από το 1970 και μετά, παρατηρούνται πιο μεγάλα και πιο έντονα φαινόμενα ξηρασίας στην Κύπρο. Χρησιμοποιώντας το δείκτη SPI (Standardized Precipitation Index) που πρότειναν οι MacKee et al. το 1993, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ένα έτος χρησιμοποιώντας μια κλίμακα με διαβαθμίσεις από εξαιρετικά βροχερό μέχρι και εξαιρετικά άνομβρο έτος. Ο δείκτης SPI περιγράφει τη συμπεριφορά μίας μόνο παραμέτρου, της βροχόπτωσης και η ερμηνεία του, σαν πιθανοτική έννοια, είναι εύκολη (Nathaniel G., 1998). Στον Πίνακα 2 και Σχήμα 4 φαίνονται ακριβώς οι διαβαθμίσεις του δείκτη καθώς και τα αποτελέσματα για την περίπτωση της Κύπρου. Χαρακτηρισμός Έτους Εξαιρετικά Βροχερό Πολύ Βροχερό Μέτρια Βροχερό Κανονικό Μέτρια Άνομβρο Πολύ Άνομβρο Εξαιρετικά Άνομβρο είκτης SPI 2_ 1.5_ _ _ _ _ _ Πίνακας 2: Διαβαθμίσεις SPI δείκτη Σχήμα 4: Αποτελέσματα SPI δείκτη

5 Για την ανίχνευση της ξηρασίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο δείκτης ξηρασίας Bhalme & Mooley-BMDI (Bhalme & Mooley, 1980), που είναι ένας απλός και λιγότερο σύνθετος δείκτης από άλλους (Levada et al., 2007). Από τους υπολογισμούς προέκυψε ότι ο δείκτης BMDI έχει τη δυνατότητα απεικόνισης της ξηρασίας στην Κύπρο και αυτό οφείλεται κυρίως στη μεγάλη χρονοσειρά των δεδομένων και το πυκνό δίκτυο των σταθμών που καλύπτουν χωρικά σχεδόν όλη την Κύπρο (Theophilou K. et.al, 2004). Τα αποτελέσματα του δείκτη δείχνουν για όλες τις περιοχές μια τάση για ξηρασία, σε άλλες περισσότερο και σε άλλες λιγότερο Σχήμα 5. Σχήμα 5: Δείκτης ξηρασίας BMDI για τη Λευκωσία Επίσης, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, παρατηρείται μια αύξηση στη συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων όπως είναι τα επεισόδια αιωρούμενης σκόνης, οι πλημμύρες, οι έντονες βροχοπτώσεις και οι ακραίες θερμοκρασίες. Σχήμα 6: Αύξηση στη συχνότητα πλημμύρων

6 Τέλος, οι μελλοντικές προβλέψεις δεν είναι καθόλου ευοίωνες, αφού για τις επόμενες δύο δεκαετίες, η διακυβερνητική ομάδα IPCC προβλέπει μια θέρμανση κατά περίπου 0.2 o C λαμβάνοντας υπόψη διάφορα σενάρια εκπομπών. Ακόμη και αν οι συγκεντρώσεις των θερμοκηπιακών αερίων και αερολυμάτων παραμείνουν σταθερές σε σχέση με τα επίπεδα του 2000, προβλέπεται μια επιπρόσθετη θέρμανση κατά περίπου 0.1 o C ανά δεκαετία. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μετρήσεις στην Κύπρο δείχνουν μια αύξηση στη μέση θερμοκρασία κατά περίπου 0.8 o C, όπως συμβαίνει και παγκόσμια, μια μείωση στη βροχόπτωση με μέσο ρυθμό περίπου 1 mm ανά έτος και μια αύξηση στη συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων. Η αύξηση της ελάχιστης θερμοκρασίας είναι μεγαλύτερη από την αύξηση της μέγιστες θερμοκρασίας, γεγονός που οδηγεί στη μείωση του ημερήσιου θερμοκρασιακού εύρους. Επίσης, ο δείκτης SPI και ο δείκτης ξηρασίας BMDI δείχνουν ότι η ξηρασία μπορεί να απεικονισθεί με ακρίβεια στην Κύπρο και γενικά όλες οι περιοχές στην Κύπρο παρουσιάζουν μια τάση για ξηρασία, άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ IPCC, Climate Change The Physical Science Basis, Summart fro Policymakers, Technical Summary, Frequently Asked Questions Pashiardis, S., Rescue and Digitization of Climate Data in Cyprus MEDARE Proceedings of the International Workshop on rescue and digitization of Climate Records in the Mediterranean Basin, Pp Ed. M. Brunet and F. Kuglitsch C. Price, S. Michaelides, S. Pashiardis, P. Alpert, Long Term Changes in Diurnal Temperature Range in Cyprus Atmospheric Research 51, K. Theophilou, C.P. Jacovides, M. Theophilou, Drough Indices for Cyprus Proceedings of the 7 th Panhellenic International Conference of Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Volume Α, Pp Dr. Silas Chr. Michaelides Ι. Livada, V. D. Assimakopoullos, Spatial and Temporal Analysis of Drought in Greece Using the Standardized Precipitation Index (SPI) Nathaniel B. Guttman, Comparing the Palmer Drought Index and the Standardized Precipitation Index Journal of the American Water Resources Association, Vol. 34, No.1

Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης

Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης Dr. Joachim Hill Σειρα Φυλλαδιων: A Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΡΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1

Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1 Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1 Ηλίας Σωφρόνης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γιώργος Μαρκογιαννάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc. Συνεργάτες ΚΑΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα νοσοκομεία έχουν μία από τις υψηλότερες

Διαβάστε περισσότερα

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης EFI Discussion Paper 15, 2009 Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης Μία Συνεισφορά στο Διάλογο Επιστήμης-Πολιτικής Yves Birot (συντ.) Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ.

ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ. ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ. Καΐκα. 1, Μπαµπάτσου Χ. 2, Ζέρβας Ε. 1 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Ρήγα Φεραίου 167,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ I. Mεταξά & Βασ. Παύλου, Παλαιά Πεντέλη Τ.Κ. 15236, ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210 810 9122, 210 810 3231 Fax: 210 810 3236 URL: http://www.meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Αλατωση Μ. Ianetta N. Colonna Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΑΤΩΣΗΣ 2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΑΤΩΣΗ 4 ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας

Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΙBΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Πτυχιακή εργασία ΤΕΙ Πάτρας τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Έρευνα - επιμέλεια: Στεφανίδης Αλέξανδρος Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (1998-2008)

ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (1998-2008) ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (1998-2008) Σύνοψη έρευνας Η Αντώνης Λοΐζου & Συνεργάτες έχει εξετάσει το ζήτημα της προσιτότητας αγοράς κατοικίας από Κύπριους κατά την περίοδο 1998-2008. Συνοπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ρ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ CAMBRIDGE ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Α. Καντλής, Σ. Πολύζος και Τ. Πνευματικός

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Α. Καντλής, Σ. Πολύζος και Τ. Πνευματικός ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α. Καντλής, Σ. Πολύζος και Τ. Πνευματικός Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δρ. Γιάννης Μανιάτης Διευθυντής Ερευνών, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας Εργαστήριο Αρχαιομετρίας, Ινστιτούτο Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ελένη Χριστοπούλου-Μαυροµιχαλάκη Αν. καθ. Τµήµ. Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθήνας Υπεύθυνη του Σταθµού Κοσµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ, /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΤΕ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο. Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο. Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη «Αποστολή Νερό» Πρόγραμμα Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων στην Κύπρο Το παρόν υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η επιστηµονική κοινότητα επισηµαίνει ότι τα χαρακτηριστικά των δασικών πυρκαγιών στην Ισπανία µεταβάλλονται. Σε αυτό συµβάλλουν οι κλιµατικές αλλαγές, οι οποίες προκαλούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων 1. Σκοπός Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη θεωρία Σφαλμάτων, όπως το σφάλμα, την αβεβαιότητα της μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) 8 th Conference on Meteorology Climatology and Atmospheric Physics Athens, Greece, 24-25 May 2006 Εθνικό δίκτυο μετρήσεων της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας: αποτελέσματα από τα τρία χρόνια λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγή - σκοπός του μαθήματος Β. Προτεινόμενα Βιβλία Γ. Πρόγραμμα. Αναλυτική παρουσίαση - ενότητες Ε. Εμπειρία του διδάσκοντος ΣΤ. Επιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάπτυξη του Εναλλακτικού Τουρισμού στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης των επιχειρήσεων στη Λίμνη Κερκίνη

Η Ανάπτυξη του Εναλλακτικού Τουρισμού στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης των επιχειρήσεων στη Λίμνη Κερκίνη Η Ανάπτυξη του Εναλλακτικού Τουρισμού στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης των επιχειρήσεων στη Λίμνη Κερκίνη Ιωάννης Δ. Ηλιάδης Μεταπτυχιακός Φοιτητής Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικη Εισαγωγη Στην Υποβαθμιση Και Την Ερημοποιηση Τησ Γησ

Γενικη Εισαγωγη Στην Υποβαθμιση Και Την Ερημοποιηση Τησ Γησ Γενικη Εισαγωγη Στην Υποβαθμιση Και Την Ερημοποιηση Τησ Γησ Anton Imeson Σειρα Φυλλαδιων: A Aριθμος: 1 Περιεχόμενα ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Η ΦΎΣΗ ΚΑΙ Η ΈΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΊΗΣΗΣ 2 ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΉ ΕΥΡΏΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Λέξεις-κλειδιά: χαρτοφυλάκιο πελάτη, αξία διάρκειας ζωής πελάτη, relationship marketing, CRM

Περίληψη. Λέξεις-κλειδιά: χαρτοφυλάκιο πελάτη, αξία διάρκειας ζωής πελάτη, relationship marketing, CRM ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) Εμμανουήλ Στειακάκης Καθηγητής Εφαρμογών Α.Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές κρίσεις και Τουριστική Κίνηση στην Ελλάδα

Οικονομικές κρίσεις και Τουριστική Κίνηση στην Ελλάδα Τόμος IV, Τεύχος 1, Φεβρουάριος 2009 ιεύθυνση Οικονομικών Μελετών & Προβλέψεων Κώστας Βορλόου Senior Economist cvorlow@eurobank.gr Στέλλα Κανελλοπούλου Research Economist skanellopoulou@eurobank.gr Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων 1 Τσαρούχας Παναγιώτης, 2 Αβραμίδου Άννα Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τυποποίησης και

Διαβάστε περισσότερα