Χαρά Μπρίντεζη. Ίδρυµα Ευγενίδου,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χαρά Μπρίντεζη. Ίδρυµα Ευγενίδου, hbrinde@eugenfound.edu.gr"

Transcript

1 Πληροφοριακή παιδεία και ελληνική πραγµατικότητα: Ιδέες και προβληµατισµοί που προέρχονται από τα δύο σχετικά προγράµµατα της Βιβλιοθήκης του Ιδρύµατος Ευγενίδου Χαρά Μπρίντεζη Ίδρυµα Ευγενίδου, Περίληψη Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος Ευγενίδου, από το 2004, έχει ξεκινήσει δύο προγράµµατα σχετικά µε την Πληροφοριακή Παιδεία. Το ένα πρόγραµµα που διεξάγεται σε συνεργασία µε το Γραφείο ικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης του Υπ.Ε.Π.Θ., αποσκοπεί στην ενηµέρωση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σχετικά µε την πληροφοριακή παιδεία. Στα πλαίσια του προγράµµατος, οι εκπαιδευτικοί, πέραν των ενηµερωτικών παρουσιάσεων που παρακολουθούν, έχουν επίσης τη δυνατότητα πρακτικής εφαρµογής των όσων µαθαίνουν µε βάση ειδικά σχεδιασµένα σενάρια αναζήτησης που τους δίνονται. Το δεύτερο πρόγραµµα πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε εκπαιδευτικούς και αφορά στους µαθητές. Στόχος αυτού του προγράµµατος είναι η εξοικείωση των µαθητών µε τους τρόπους αναζήτησης, επιλογής και αξιολόγησης πληροφοριών, καθώς συλλέγουν υλικό για τις σχολικές εργασίες τους από µεγάλη ποικιλία πηγών (έντυπων και ηλεκτρονικών). Στην εισήγηση θα παρουσιαστούν συνοπτικά τα δύο προγράµµατα, αλλά κυρίως θα αναπτυχθούν προβληµατισµοί και ιδέες που προέκυψαν από αυτά και σχετίζονται µε την ελληνική πραγµατικότητα. Λέξεις Κλειδιά: Πληροφοριακή παιδεία, βιβλιοθήκη Ιδρύµατος Ευγενίδου, εκπαίδευση χρηστών 1

2 Information literacy and the Greek reality: Ideas and questions stemming from two seminars organized by the Eugenides Foundation library Hara Brindesi Eugenides Foundation, Abstract Since 2004, the Eugenides Foundation Library has been running two information literacy seminars. The first one, which has been conducted in cooperation with the Hellenic Ministry of Education Official Educational Portal, aims at informing educators on information literacy issues; participants have the opportunity not only to attend pertinent presentations but also to get to grips with what they hear, by working on specially developed information searching scenarios. The second seminar, carried out in cooperation with educators, is designed for students. The aim is to familiarize them with the ways of searching, selecting and evaluating information, through tasks of collecting material for their school assignments, using a variety of sources (printed and electronic). This lecture will present both of the above seminars and furthermore ideas and questions stemming from them and specifically related to Greek reality. Keywords: Information literacy, Eugenides Foundation library, user training Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος Ευγενίδου είναι γνωστή στον ελληνικό χώρο, από το 1966 που ξεκίνησε να λειτουργεί, ως ειδική βιβλιοθήκη µε εξειδίκευση σε θέµατα επιστήµης και τεχνολογίας. Όµως, από το 1996, που πάρθηκε η σχετική απόφαση, επεκτάθηκαν οι τοµείς που καλύπτει. Έτσι, στις συλλογές της µπορεί κανείς πλέον να βρει και ποικιλία άλλων θεµάτων, όπως κοινωνικές επιστήµες, ιστορία, λογοτεχνία, και µάλιστα µε υλικό που απευθύνεται όχι µόνο σε ενηλίκους αλλά και σε µικρές ηλικίες, κυρίως σε παιδιά από Πέµπτη δηµοτικού και πάνω. Η Βιβλιοθήκη µας ανέκαθεν έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους µαθητές που την επισκέπτονταν, προσφέροντάς τους τα κατάλληλα βοηθήµατα για τις σπουδές τους. Η ευρεία όµως προσέλευση νέων τα τελευταία χρόνια, οδήγησε στην απόφαση να εµπλουτισθούν οι συλλογές της µε βιβλία και ηλεκτρονικό υλικό για µικρές ηλικίες, µε αποτέλεσµα στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης να λειτουργήσει, σε ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα, το Νεανικό της Τµήµα. Από τη συνεχή αυτή επαφή µας µε τους µαθητές, µας δόθηκε η δυνατότητα να παρατηρήσουµε πόσο δυσκολεύονται κατά τη διεκπεραίωση των σχολικών τους εργασιών. Κάποια χαρακτηριστικά παραδείγµατα δυσκολιών είναι τα εξής: Νιώθουν αµήχανα όταν ο βιβλιοθηκονόµος τους προτείνει πολύ υλικό από διάφορες πηγές. 2

3 Όταν ο βιβλιοθηκονόµος τους προτείνει να ψάξουν σε γενικές ή ειδικές εγκυκλοπαίδειες δεν µπορούν να εντοπίσουν το κατάλληλο λήµµα. Θεωρούν ότι επαρκεί για την εργασία τους απλώς η φωτοτύπηση µερικών σελίδων από το πρώτο βιβλίο στο οποίο θα εντοπίσουν πληροφορίες. Σε αρκετές περιπτώσεις ζητούν από τον βιβλιοθηκονόµο να τους βρει αυτό που χρειάζονται, κάτι που συµβαίνει συχνά όταν δεν έρχονται καν τα ίδια στη βιβλιοθήκη αλλά οι γονείς τους. Εντοπίζοντας αυτά τα προβλήµατα αποφασίσαµε να ξεκινήσουµε ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης των µαθητών, µε στόχο κατ αρχήν την εξοικείωσή τους µε τη βιβλιοθήκη. εν ισχυριζόµαστε ότι προσφέρουµε ολοκληρωµένα προγράµµατα πληροφοριακής παιδείας. Τέτοιου είδους προγράµµατα άλλωστε απαιτούν κατάλληλες προϋποθέσεις, όπως για παράδειγµα απαιτείται η αφιέρωση αρκετού χρόνου για απασχόληση µε τα παιδιά. Τα σχολεία που επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη µας µπορούν να αφιερώνουν τρεις ή το πολύ τέσσερεις ώρες. Αυτός είναι και ένας από τους βασικότερους λόγους που τα πιο επιτυχηµένα προγράµµατα πληροφοριακής παιδείας γίνονται σε σχολικές βιβλιοθήκες, µε την συνεργασία εκπαιδευτικών και βιβλιοθηκονόµων ή και ακόµη καλύτερα µε την ενσωµάτωση των σεµιναρίων στα προγράµµατα σπουδών. Πρόγραµµα εξοικείωσης των µαθητών µε τη Βιβλιοθήκη Έτσι ξεκίνησε το ένα από τα δύο προγράµµατα που έχουµε αναπτύξει και σχετίζονται µε την πληροφοριακή παιδεία. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα που γίνεται σε συνεργασία µε εκπαιδευτικούς κυρίως από σχολεία της ευρύτερης περιοχής του Ιδρύµατος, απευθύνεται σε µαθητές από 10 ετών και πάνω και λειτουργεί συνοπτικά ως εξής: Οι εκπαιδευτικοί αναθέτουν εργασίες στους µαθητές τους και τους φέρνουν στη Βιβλιοθήκη. Εµείς, οι βιβλιοθηκονόµοι, αναλαµβάνουµε να ξεναγήσουµε τα παιδιά στους χώρους της και να τα εξοικειώσουµε µε τους τρόπους αναζήτησης και εντοπισµού πληροφοριών τόσο στο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό της Βιβλιοθήκης όσο και στο ιαδίκτυο, ώστε να είναι κατόπιν σε θέση να αναζητήσουν και να εντοπίσουν µόνα τους τη βιβλιογραφία που χρειάζονται για τις εργασίες που έχουν αναλάβει. Για τον λόγο αυτόν, το πρόγραµµα περιλαµβάνει παρουσιάσεις, κατά τις οποίες τα παιδιά κατανοούν, µεταξύ άλλων, τους τρόπους οργάνωσης της βιβλιοθήκης, το ταξινοµικό της σύστηµα, τον τρόπο ταξιθέτησης του υλικού στα ράφια και τους τρόπους αναζήτησης πληροφοριών στον ηλεκτρονικό κατάλογο. Επίσης, περιλαµβάνεται ειδική παρουσίαση για το ιαδίκτυο και τους τρόπους ανεύρεσης και αξιολόγησης ιστοσελίδων. Ακολουθεί πρακτική εκπαίδευση των παιδιών στους υπολογιστές κατά την διάρκεια της οποίας εντοπίζουν υλικό κατάλληλο για την διεκπεραίωση των εργασιών τους. Συνήθως, δεν είναι αρκετός ο χρόνος για να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους στη Βιβλιοθήκη, κάτι που θα πρέπει να γίνεται στο σχολείο µε τη βοήθεια των εκπαιδευτικών ή στο σπίτι. Τα θετικά αποτελέσµατα, όπως αναφέρουν και οι εκπαιδευτικοί που µας επισκέπτονται, είναι αρκετά. Οι µαθητές: Εξοικειώνονται µε την ιδέα της βιβλιοθήκης o νιώθουν άνετα στο χώρο, κατανοούν την χρησιµότητά της εντοπίζουν µόνοι τους υλικό και µάλιστα αντιµετωπίζοντας τις εργασίες τους διαθεµατικά. 3

4 Αποδεσµεύονται από το µοναδικό σχολικό εγχειρίδιο, ξεφεύγουν από τα τυπικά όρια της αίθουσας διδασκαλίας και επίσης νιώθουν το ρόλο του εκπαιδευτικού ως συµβουλευτικό στη δουλειά που κάνουν µόνοι τους. Καλλιεργούν ως ένα βαθµό την κριτική τους σκέψη. Από το συγκεκριµένο πρόγραµµα έχουν εντοπισθεί κάποια σηµαντικά προβλήµατα που σχετίζονται µε τον τρόπο που οι µαθητές δουλεύουν για τις εργασίες τους: Κατ αρχήν η πλειονότητα των παιδιών θεωρεί το ιαδίκτυο ως την µοναδική και την καλύτερη πηγή πληροφοριών. Η πρώτη απάντηση που παίρνουµε στην ερώτηση «τι θα κάνατε για να βρείτε πληροφορίες για ένα θέµα»; είναι «θα έψαχνα στο Internet». Ωστόσο, αν παρακολουθήσει κανείς τα παιδιά, θα καταλάβει ότι δεν γνωρίζουν πώς να εντοπίζουν και να επιλέγουν τις πληροφορίες που χρειάζονται στο ιαδίκτυο και βεβαίως δεν γίνεται συζήτηση για το πώς να τις αξιολογούν. Η πλειοψηφία των παιδιών δεν έχει ξαναχρησιµοποιήσει βιβλιοθήκη ή δεν έχει κατανοήσει τη λειτουργία µιας βιβλιοθήκης. Άλλωστε στις περισσότερες περιπτώσεις σχολείων που µας έχουν επισκεφθεί δεν υπάρχει οργανωµένη σχολική βιβλιοθήκη. Σχετικά µε τα προαναφερθέντα είναι και τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα αποτελέσµατα µιας έρευνας σε δευτεροετείς φοιτητές του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας που δηµοσιεύθηκαν στην εφηµερίδα Καθηµερινή (Κυριακή 20 Ιουλίου 2008), σε άρθρο µε τίτλο «Η αποστήθιση βασιλεύει και στα ΑΕΙ» του Απόστολου Λακασά. Η έρευνα αυτή, σε γενικές γραµµές, αποκαλύπτει ότι «πολλοί φοιτητές δεν ξέρουν πώς να διαβάζουν, πώς να χρησιµοποιούν πολλαπλές πηγές γνώσης και δεν έχουν κριτική σκέψη». Μερικά στατιστικά στοιχεία από την εν λόγω έρευνα είναι τα ακόλουθα: «Το 93,2% των φοιτητών δεν έχει ποτέ ή µόνο περιπτωσιακά διαβάσει βιβλία και άρθρα από τη βιβλιοθήκη ή το ιαδίκτυο. Ακόµα και αυτοί οι λίγοι (το 6,8% δηλαδή), που συνειδητοποιούν ότι για να κατανοήσουν τα πανεπιστηµιακά µαθήµατα πρέπει να διαβάσουν πέρα από το βασικό εγχειρίδιο, δεν γνωρίζουν τον τρόπο που πρέπει να µελετούν. Ένας στους τέσσερις (25,3%) δήλωσε ότι συνεχίζει (όπως στην υποχρεωτική εκπαίδευση) να αποστηθίζει χωρίς να καταλαβαίνει αυτά που διαβάζει. Ο ένας στους τέσσερις (25%) αρκείται να διαβάσει την εισαγωγή και τα συµπεράσµατα κάθε κεφαλαίου. Μόλις το 12,5% των φοιτητών διαβάζει όλο το πανεπιστηµιακό σύγγραµµα για να εντοπίσει τις σηµαντικότερες ιδέες του. Η χρήση της βιβλιογραφίας για την µελέτη είναι... πολυτέλεια για τους Ελληνες φοιτητές. Μόνο το 6,2% χρησιµοποιεί συστηµατικά βιβλιογραφικές αναφορές µετά το τέλος των διαλέξεων των καθηγητών. Το 56,2% δήλωσε ότι το κάνει περιστασιακά και το 37,5% ποτέ 1. Στο ίδιο άρθρο η καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας κ. Ζωή Γεωργαντά αναφέρει ότι «οι νέοι έρχονται στο πανεπιστήµιο "κουβαλώντας" αφενός την κούραση από 1 Η πιλοτική έρευνα πραγµατοποιήθηκε από οµάδα ερευνητών του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας µε ερωτηµατολόγιο σε τυχαίο στρωµατοποιηµένο δείγµα 312 δευτεροετών φοιτητών του τρίτου εξαµήνου. Υπεύθυνες της έρευνας ήταν η καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας κ. Ζωή Γεωργαντά, η επίκουρη καθηγήτρια του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Ελένη Κανδηλώρου και η κ. Αλεξάνδρα Λειβαδά. 4

5 τις εξαντλητικές εισαγωγικές εξετάσεις, και αφετέρου την κουλτούρα της παθητικής µάθησης που απέκτησαν κατά τα προηγούµενα 12 χρόνια εκπαίδευσης. Το πανεπιστήµιο θα τους φορτώσει µε πρωτόγνωρες απαιτήσεις, όπως είναι το διάβασµα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα επιστηµονικών βιβλίων και η εκπόνηση εργασιών επιστηµονικά διαρθρωµένων και µε κριτικό πνεύµα. Αυτά απαιτούν την οργάνωση του χρόνου τους και την ύπαρξη δεξιοτήτων µάθησης, τις οποίες ποτέ δεν διδάχτηκαν, όπως οι συνοµήλικοί τους στις περισσότερες ανεπτυγµένες χώρες». «Ποια λύση υιοθετούν οι πελαγωµένοι Έλληνες φοιτητές;» αναρωτιέται συνεχίζοντας ο Απόστολος Λεκασάς. «Αναπαράγουν το οικείο µοντέλο της παπαγαλίας. Όσο για τη χρήση βιβλιογραφίας και άλλων πηγών πλην του ενός συγγράµµατος... ούτε συζήτηση». «Με τον τρόπο αυτό η µάθηση είναι βραχυχρόνια και δεν γίνεται ουσιαστικό κτήµα. Το αποτέλεσµα είναι ότι µπορεί ένας φοιτητής να πάρει µεγάλο βαθµό, αλλά στην ουσία δεν έχει αποκτήσει γνώση, γιατί όσα διάβασε τα έµαθε παπαγαλία και αν ερωτηθεί, ακόµα και 10 ηµέρες αργότερα, επάνω στα ίδια θέµατα, δεν θυµάται τίποτα. Πολύ περισσότερο αν είναι να χρησιµοποιήσει τις θεωρίες που έµαθε στην πράξη για να λύσει καθηµερινά τεχνικά ή γενικά κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα», συµπληρώνει η επίκουρη καθηγήτρια του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Ελένη Κανδηλώρου. Τα ευρήµατα της έρευνας δείχνουν -για µία ακόµη φορά- ότι θα πρέπει να γίνει ουσιαστική συζήτηση για το περιεχόµενο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Πρόγραµµα πληροφοριακής παιδείας για εκπαιδευτικούς Μας δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσουµε όλα τα παραπάνω µε εκπαιδευτικούς του Γραφείου ικτυακής Πύλης του Υπ.Ε.Π.Θ. Αποτέλεσµα των συζητήσεων ήταν να προκύψει µια ωφέλιµη συνεργασία. Από τον εκέµβριο του 2006 και κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, οι βιβλιοθηκονόµοι του Ιδρύµατος Ευγενίδου και οι εκπαιδευτικοί του Γραφείου ικτυακής Πύλης του Υπ.Ε.Π.Θ., συναντούµε στο χώρο της Βιβλιοθήκης περίπου 20 εκπαιδευτικούς κάθε φορά και τους παρουσιάζουµε ένα σύντοµο πρόγραµµα πληροφοριακής παιδείας. Στόχος των συναντήσεων που πραγµατοποιούνται στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος Ευγενίδου είναι να ενηµερωθούν οι εκπαιδευτικοί για τη χρησιµότητα της πληροφοριακής παιδείας, να λάβουν συγκεκριµένες γνώσεις του αντικειµένου, εύκολα εφαρµόσιµες, και να κινήσουν οι συµµετέχοντες τη διαδικασία ώστε να φθάσει η πληροφοριακή παιδεία τελικά στους µαθητές. Πιο συγκεκριµένα στις συναντήσεις αυτές ακολουθείται η εξής διαδικασία: Οι εκπαιδευτικοί συγκεντρώνονται σε ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα της Βιβλιοθήκης. Το πρόγραµµα ξεκινάει µε σύντοµη εισαγωγική ενηµέρωσή τους για την πληροφοριακή παιδεία (τι είναι, πού και πότε ξεκίνησε, γιατί θεωρείται πλέον αναγκαία). Κατόπιν ακολουθεί εισήγηση που στοχεύει στην ενηµέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά µε τους τρόπους οργάνωσης µιας βιβλιοθήκης (είδη πηγών πληροφόρησης µιας σύγχρονης βιβλιοθήκης και οργάνωσή τους, ταξινόµηση, µεθοδολογία έρευνας), τη µεθοδολογία σύνταξης βιβλιογραφίας και τους τρόπους αναζήτησης υλικού στον κατάλογο της βιβλιοθήκης. Το πρόγραµµα συνεχίζεται µε το πρώτο µέρος της πρακτικής άσκησης: οι εκπαιδευτικοί χωρίζονται σε οµάδες, µε οδηγό συγκεκριµένα σενάρια αναζήτησης τα οποία τους έχουν ήδη µοιραστεί. Με βάση τα σενάρια αυτά αναζητούν πληροφορίες, εκµεταλλευόµενοι όλες τις δυνατότητες που τους δίνει ο ηλεκτρονικός κατάλογος. Τα 5

6 σενάρια αναζήτησης τα οποία µοιράζονται στους εκπαιδευτικούς είναι τέσσερα και ως εκ τούτου χωρίζονται σε τέσσερις οµάδες. Ακολουθεί διάλειµµα, κατά το οποίο πραγµατοποιείται επίσης ξενάγηση στη βιβλιοθήκη και αναζήτηση στα ράφια, του υλικού που οι εκπαιδευτικοί έχουν εντοπίσει κατά την προηγηθείσα πρακτική άσκηση, στον κατάλογο (βιβλία, περιοδικά κλπ). Μετά το διάλειµµα οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν µια παρουσίαση σχετική µε την Εκπαιδευτική Πύλη του Υπ.Ε.Π.Θ., µια παρουσίαση σχετική µε τους τρόπους αναζήτησης πληροφοριών σε βάσεις δεδοµένων και τέλος µια παρουσίαση από την οποία ενηµερώνονται τόσο για την ορολογία, τους µηχανισµούς και τις τεχνικές αναζήτησης στο ιαδίκτυο, όσο και για τα κριτήρια αξιολόγησης ιστοσελίδων. Το πρόγραµµα τελειώνει µε το δεύτερο µέρος της πρακτικής άσκησης: Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να κάνουν αναζήτηση και αξιολόγηση πληροφοριών τόσο στο ιαδίκτυο όσο και σε όλες τις πηγές πληροφοριών που άκουσαν, πάλι µε βάση τα σενάρια αναζήτησης που τους έχουν δοθεί. Ακολουθεί διάλογος για τα αποτελέσµατα της αναζήτησης συνολικά. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι από το πρόγραµµα αυτό οι εκπαιδευτικοί ενηµερώνονται για: Το θέµα της πληροφοριακής παιδείας και για τη χρησιµότητά της για τους µαθητές τους, ώστε να προσπαθήσουν και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να διοργανώνουν τέτοια προγράµµατα, είτε στη δική µας είτε σε άλλη κοντινή τους βιβλιοθήκη. Τους τρόπους οργάνωσης µιας βιβλιοθήκης o και παράλληλα κατανοούν τη χρησιµότητα των βιβλιοθηκονοµικών εργασιών. Τα διάφορα ήδη ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης και τη σωστή χρήση τους πραγµατοποιώντας πρακτική άσκηση σε δοµηµένες πηγές, όπως ο Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης, συγκεκριµένες βάσεις δεδοµένων και η Θεµατική εκπαιδευτική Πύλη του Υπ.Ε.Π.Θ. Η πρακτική άσκηση γίνεται βάσει σεναρίων διαµορφωµένων ειδικά γι αυτούς. Τη σωστή χρήση του ιαδικτύου, για το τι πρέπει να προσέχουν και πώς να αξιολογούν ιστοσελίδες, κάνοντας επίσης πρακτική άσκηση βάσει των σεναρίων. εν θα µπορούσαµε βεβαίως να µην αναφέρουµε την άποψη των εκπαιδευτικών συνεργατών µας από το Υπ.Ε.Π.Θ., όπως οι ίδιοι την ανέπτυξαν σε εκπαιδευτικό συνέδριο: «Πρότασή µας είναι να εισαχθεί η πληροφοριακή παιδεία µε εκπόνηση εργασιών ως µάθηµα στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του ελληνικού σχολείου και να αναχθούν οι βιβλιοθήκες σε βασικό κοµµάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας τόσο στην πρωτοβάθµια όσο και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση όπως έχει γίνει και σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Το ζητούµενο τελικά είναι να διαµορφωθούν µαθητές µε οξυµένη κριτική σκέψη και διάθεση µάθησης οι οποίοι θα αποτελέσουν µελλοντικούς ενεργούς πολίτες της κοινωνίας της πληροφορίας και γνώσης (Αναστασιάδου, 2007)». Παρατηρήσεις σχετικές µε το πρόγραµµα 6

7 Ορισµένοι από τους εκπαιδευτικούς δεν είναι καθόλου εξοικειωµένοι µε τη χρήση Η/Υ, µε αποτέλεσµα να αδυνατούν να τον χρησιµοποιήσουν ως εργαλείο έρευνας. εν είναι εξοικειωµένοι µε τις βάσεις δεδοµένων ούτε και µε αυτές που έχουν θεµατικό περιεχόµενο συναφές µε τις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες (π.χ. ERIC). Απ ό,τι φαίνεται το πρόβληµα δηµιουργείται και λόγω του ότι οι περισσότερες από αυτές τις βάσεις δεδοµένων είναι στην αγγλική γλώσσα. Αρκετοί δεν είναι ενηµερωµένοι για την ύπαρξη on-line καταλόγων στις περισσότερες πλέον βιβλιοθήκες µε δυνατότητα πρόσβασης από το σπίτι ή δεν χρησιµοποιούν τους καταλόγους συχνά ή δεν κατέχουν τους τρόπους αναζήτησης, µε αποτέλεσµα να θεωρούν ότι δεν καλύπτουν τις ανάγκες τους. Πολλοί από τους εκπαιδευτικούς δεν γνωρίζουν τις λειτουργίες και τις δυνατότητες των βιβλιοθηκών αλλά και τους τρόπους έρευνας. Σε γενικές γραµµές, θα µπορούσαµε να πούµε ότι δεν έχουν µπει στη λογική να δουν τις βιβλιοθήκες και τους βιβλιοθηκονόµους ως συνεργάτες στο έργο τους. Συµπεράσµατα Τα σεµινάρια πληροφοριακής παιδείας δεν είναι πολυτέλεια για την Ελλάδα. Είναι ανάγκη. Και δεν πρέπει να σκεφτόµαστε µόνο τους φοιτητές. Απ ό,τι φαίνεται, για να λυθεί το πρόβληµα, χρειάζεται να ξεκινήσουµε από τους µαθητές της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και κυρίως να αυξήσουµε την αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και µέσης εκπαίδευσης. Είναι γνωστό ότι σε πολλές χώρες του εξωτερικού η πληροφοριακή παιδεία έχει ενσωµατωθεί στα προγράµµατα σπουδών σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες και µάλιστα από την πρωτοβάθµια εκπαίδευση, ώστε τα παιδιά να µαθαίνουν από µικρά τον σωστό τρόπο έρευνας και τη σωστή χρήση των πηγών. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν συµβαίνει το ίδιο ακόµη. Το πρώτο που θα σκεφτόταν κανείς είναι ότι για την επιτυχία τέτοιων προγραµµάτων χρειάζεται να παρθούν αποφάσεις κεντρικά και χρειάζεται να γίνει ανασχεδιασµός της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πρέπει βεβαίως να γίνει αυτό, αλλά καλό θα ήταν να σκεφθούµε εντωµεταξύ εάν µπορούµε να κάνουµε και παράλληλες ενέργειες. Από τις εµπειρίες µας από τα σχετικά προγράµµατα της Βιβλιοθήκης του Ιδρύµατος Ευγενίδου, καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι οι βιβλιοθήκες πρέπει να βοηθήσουν στην επίλυση των προβληµάτων που έχουν δηµιουργηθεί, αναλαµβάνοντας πρωτοβουλίες. Αποτελέσµατα µπορούµε να έχουµε και από µεµονωµένες περιπτώσεις βιβλιοθηκών. Όµως αυτό που χρειάζεται κυρίως είναι η συντονισµένη προσπάθεια και η συνεργασία. Είναι εφικτή η λύση της συνεργασίας µεταξύ των βιβλιοθηκών για την από κοινού διαµόρφωση προγραµµάτων πληροφοριακής παιδείας; Εµείς πιστεύουµε πως ναι. «Εύκολα θα µπορούσε κανείς να κατανοήσει πόσο θα βοηθούσε η συνεργασία βιβλιοθηκών για τη δηµιουργία προγραµµάτων πληροφοριακής παιδείας πάνω σε κοινές βάσεις και πρότυπα ή για τη δηµιουργία (ηλεκτρονικού) τόπου συνάντησης που θα εξυπηρετούσε την ανταλλαγή εµπειριών ή για τη συστηµατική ενηµέρωση των σχολείων για τα προγράµµατα των συνεργαζόµενων βιβλιοθηκών ή ακόµη και για ενηµέρωση του ευρύτερου κοινού για σεµινάρια ή εκδηλώσεις τους» (Μπρίντεζη, 2008). Περαιτέρω, αφού 7

8 µελετηθούν και οι ξένες αντίστοιχες προσπάθειες και καλές πρακτικές, θα µπορούσε να δηµιουργηθεί ένας αριθµός πρότυπων προγραµµάτων, αναλόγως των ειδών των χρηστών και των θεµατικών τοµέων ενδιαφέροντος, προσαρµοσµένων στην ελληνική πραγµατικότητα. Κλείνοντας, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι και τα δύο προγράµµατα που περιγράψαµε στην παρούσα εισήγηση, έχουν τύχει µεγάλης ανταπόκρισης και ενδιαφέροντος τόσο από τους µαθητές όσο και από τους εκπαιδευτικούς. Βιβλιογραφία Αναστασιάδου, Αναστασία, ηµόπουλου, Ιωάννα, Στούµπη, Αλεξάνδρα (2007) Η Πληροφοριακή Παιδεία στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Σύντοµη επισκόπηση και προτάσεις. Στα πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνέδριου των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ., 4-6 Μαΐου 2007, Σύρος. Λακασάς, Απόστολος (2008) Η αποστήθιση βασιλεύει και στα ΑΕΙ. Καθηµερινή, Κυριακή 20 Ιουλίου. Μπρίντεζη, Χαρά (2008) Ο δυναµικός ρόλος των βιβλιοθηκών για τη δια βίου κατάρτιση των πολιτών: Εµπειρίες της Βιβλιοθήκης του Ιδρύµατος Ευγενίδου. Στα πρακτικά του 1 ου Πανελλήνιου Συνέδριου ηµοτικών Βιβλιοθηκών, 4-5 εκεµβρίου 2008, Αθήνα. 8

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Απόψεις Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Σύνδεσμος Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π) Λευκωσία, Ιανουάριος 2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (DISTANCE LEARNING): ΗΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥΕΑΠ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (DISTANCE LEARNING): ΗΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥΕΑΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διπλωματική Εργασία με θέμα: Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ» ΣΤΙΣ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των ενηλίκων εκπαιδευοµένων σε πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε χρήση των ΤΠΕ (e-learning).

ιερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των ενηλίκων εκπαιδευοµένων σε πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε χρήση των ΤΠΕ (e-learning). ιερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των ενηλίκων εκπαιδευοµένων σε πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε χρήση των ΤΠΕ (e-learning). Survey of the attitudes and perceptions of adult learners through

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελίδα 1 από 16 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος Θ. Μπράτιτσης 1, Α. Γκίνη 1, Ι.Σαμανδή 1 Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστές και μάθηση

Υπολογιστές και μάθηση Ί3 } Α&λ Τ. Ε. Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία Υπολογιστές και μάθηση ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΚΛΕΙΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΜ 3947 Εισηγητής Σταύρος Κοντάκος Καβάλα 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA

ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA Είδη εργασιών σε σχέση με το επίπεδο σπουδών Σε σχέση με το επίπεδο σπουδών του ερευνητή, το μέγεθος και το θέμα της εργασίας, τη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μελέτη Συγκεντρωτική Έκθεση Πιλοτικής Εφαρμογής στην Ελλάδα Dr Ευγενία Αρβανίτη [Σεπτέμβριος 2011] Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007 ΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ Μελετητική Οµάδα: Μιχάλης Μεταξάς Γιάννης Τόλιας Θόδωρος Τσαµουρτζής Μάιος 2004 Ευχαριστίες Η µελετητική οµάδα θα ήθελε να ευχαριστήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 659 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ Κοντακίδης Γιάννης Μαθηματικός Υπεύθυνος Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Γραφείο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Αλέξης Κόκκος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Υπουργείο Εργασίας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για εκπαίδευση των εκπαιδευτών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της συνεχιζόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I-II. Προσδιορισμός περιεχομένου Δεικτών - Πηγές στοιχείων και καταγραφή τους 1. Εισαγωγή 1 1.1 Αντικειμενικοί στόχοι του Έργου 3 1.2 Μεθοδολογία υλοποίησης του Παραδοτέου 4 1.3 Το Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση. Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education

Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση. Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education Ανδρέας Νιώρας, Θανάσης Λουκόπουλος, Κωνσταντίνος Αντωνής, Δημήτρης Πρέντζας,

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Γ. Πασχάλης 1, Γ. Φακιολάκης 2, Σ. Παπαδάκης 3 1 Πανεπιστήµιο Πάτρας gpasxali@upatras.gr 2 3 o Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Βιβλιοθηκών στην Εκπαίδευση των ΑµεΑ: Ελληνική & ιεθνής Πραγµατικότητα. Άννα Κουλικούρδη Αρχειονόµος-Βιβλιοθηκονόµος

Ο Ρόλος των Βιβλιοθηκών στην Εκπαίδευση των ΑµεΑ: Ελληνική & ιεθνής Πραγµατικότητα. Άννα Κουλικούρδη Αρχειονόµος-Βιβλιοθηκονόµος Ο Ρόλος των Βιβλιοθηκών στην Εκπαίδευση των ΑµεΑ: Ελληνική & ιεθνής Πραγµατικότητα Εισαγωγή Άννα Κουλικούρδη Αρχειονόµος-Βιβλιοθηκονόµος Τα άτοµα µε αναπηρίες (ΑµεΑ) φέρουν πολλά χαρακτηριστικά πληροφοριακής

Διαβάστε περισσότερα