Προσαρμοστικότητα και ευελιξία στην παροχή ενοποιημένων υπηρεσιών πληροφόρησης: το σύστημα διαχείρισης της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσαρμοστικότητα και ευελιξία στην παροχή ενοποιημένων υπηρεσιών πληροφόρησης: το σύστημα διαχείρισης της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου"

Transcript

1 Προσαρμοστικότητα και ευελιξία στην παροχή ενοποιημένων υπηρεσιών πληροφόρησης: το σύστημα διαχείρισης της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου Δημήτρης Γαβρίλης, Κωνσταντία Κακάλη, Ασημάκης Μπούτλας, Θεοδώρα Τσώλη Πάντειον Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης {gavrilis, nkakal, aboutlas, Περίληψη. Η παρούσα εργασία αφορά στην κατάθεση μιας πρότασης επίλυσης του προβλήματος παροχής ετερογενών υπηρεσιών μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης. Αυτό χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό ολοκλήρωσης διαφορετικών εργαλείων και υπηρεσιών και υψηλό βαθμό προσαρμοστικότητας σε νέες ανάγκες. Οι υπηρεσίες που υλοποιεί το σύστημα ανάμεσα σε άλλα - αφορούν την ανάπτυξη ιστοσελίδας, εισαγωγή ψηφιακού υλικού, εσωτερική μηχανή ενοποιημένης αναζήτησης και ολοκληρωμένο σύστημα εισαγωγής χρηστών, παρακολούθησης και αναφορών. Η αρχιτεκτονική του στηρίζεται σε δομικά συστατικά (modules) που καλούνται Λειτουργικές Δομές (Function Blocks-FBs) και οι οποίες αντιστοιχούν σε εργασίες και υπηρεσίες της βιβλιοθήκης. Το προτεινόμενο σύστημα έχει αναπτυχθεί από τη Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου και έχει ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο βαθμό του. Έως τώρα έχει αποδείξει σε μεγάλο βαθμό την απλοποίηση της διαχείρισης των απαιτούμενων υπηρεσιών μέσω ενοποιημένης διαδικασίας δημιουργίας και διαχείρισης καθώς και την ευχρηστία του. Λέξεις κλειδιά. Ολοκλήρωση υπηρεσιών βιβλιοθήκης, Υπηρεσίες υβριδικών βιβλιοθηκών, υπηρεσίες για φορητές συσκευές, αρχιτεκτονική ψηφιακών βιβλιοθηκών. 1. Εισαγωγή Η βέλτιστη ανάπτυξη των υπηρεσιών μιας βιβλιοθήκης προϋποθέτει σχεδιασμό υπηρεσιών με τρόπο συνεπή και προσαρμοσμένο στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των χρηστών και των τεχνολογικών εξελίξεων. Η ανάπτυξη αυτών των υπηρεσιών μέσα από ένα ολοκληρωμένο, οικονομικό, ευέλικτο και εύκολο στη χρήση σύστημα διαχείρισης αποτελεί ένα πρόβλημα το οποίο ευελπιστεί να επιλύσει η πρόταση της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου. Το πρόβλημα που προκύπτει έχει διττή φύση. Κατ αρχήν αφορά στην ετερογένεια των υπηρεσιών και εργαλείων που προσφέρει ή διαχειρίζεται μια σύγχρονη, υβριδική βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη ως ένα σύστημα αποτελούμενο από υποσυστήματα με διαφορετικά, αλλά παρόμοια χαρακτηριστικά (π.χ. τοπικός κατάλογος (OPAC), ψηφιακή συλλογή ή αποθετήριο, ιστοσελίδα, κ.ά.) απαιτεί όλα αυτά τα συστήματα να συνεργάζονται μεταξύ τους και να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των χρηστών με ταχύτητα και χαμηλό κόστος. Επιπλέον, το πρόβλημα αφορά και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά που πρέπει να υπάρχουν, ώστε η χρήση του (από βιβλιοθηκονόμους και εξωτερικούς χρήστες) να είναι βέλτιστη με όρους κόστους, χρόνου, επιπέδου γνώσεων και εξειδίκευσης. Τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά στα οποία εστιάζει η παρούσα εργασία είναι η δυνατότητα προοδευτικής εξέλιξης και προσαρμογής στις ανάγκες των χρηστών και η διαλειτουργικότητα. Το σύστημα που παρουσιάζεται, επιχειρεί να ανταποκριθεί σε παρόμοιες απαιτήσεις, ώστε να επιτρέπει στους υπεύθυνους επιστήμονες της πληροφόρησης και βιβλιοθηκονόμους να αναπτύσσουν ποικίλες υπηρεσίες με τρόπο ενιαίο, τόσο ως προς το σχεδιασμό και την υλοποίηση, όσο και ως προς την αναζήτηση και αξιοποίησή τους. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά το καθιστούν εξαιρετικά πρωτότυπο σε σχέση με αντίστοιχα εμπορικά συστήματα και συστήματα ανοιχτού κώδικα. 1

2 Η σχετική με τις υπηρεσίες βιβλιοθηκών βιβλιογραφία εστιάζει σε μεγάλο βαθμό σε ψηφιακές εφαρμογές (π.χ. αποθετήρια), καθώς και μια πληθώρα εργαλείων λογισμικού (π.χ. federated search, λογισμικό διαδανεισμού, κ.ά.) που σχετίζονται στη πλειοψηφία τους με τις ψηφιακές βιβλιοθήκες [(Alvarez-Cavazos et al., 2005), (Eap, Hatala & Richards, 2004), (Chan & Zeug, 2006), (Jayakanth et al., 2005)]. Ωστόσο, υπάρχει μικρή δραστηριότητα στην παραγωγή εργαλείων που ενοποιούν κοινές βιβλιοθηκονομικές εργασίες με ψηφιακές εφαρμογές, με τρόπο που να συνδυάζει υψηλό βαθμό διαλειτουργικότητας, αλλά και ευχρηστία. Εμπορικού χαρακτήρα λογισμικά τέτοιου είδους συνιστούν τα MetaLib, DigiTool, MuseGlobal (Donner & Curtis, 2004) κ.ά., που εστιάζουν στην ενοποίηση των δυνατοτήτων αναζήτησης ετερογενών πόρων (Gerrity, Lyman & Tallent, 2002). Αντίστοιχα, λογισμικά ανοικτού κώδικα (Demaine et al., 2006), όπως τα Digital Library Integration Infrastructure (DLII) και Digital Library Service Integration Model (DLSI) [(Nnadi & Bieber, 2004), (Chen et al., 2003)] βασίζονται και αυτά στα μεταδεδομένα και στις ιδιότητες των ψηφιακών τεκμηρίων. 2. Προβλήματα και στόχοι Από τον Απρίλιο του 2006 που η Βιβλιοθήκη ανέπτυξε την πρώτη έκδοση του στατικού ιστότοπου της, έγινε γρήγορα κατανοητή η ανάγκη για ένα πιο ευέλικτο σύστημα το οποίο θα μπορούσε να παραμετροποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου από τους βιβλιοθηκονόμους, διατηρώντας παράλληλα ένα χαμηλό κόστος εκπαίδευσης. Το σύστημα δημιουργήθηκε για να πραγματοποιήσει τους στόχους που τέθηκαν εξαρχής για την ανάπτυξη των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης. Οι διάφορες εργασίες ενοποιήθηκαν μέσω μιας εφαρμογής και ενιαίας διεπαφής που προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες: εισαγωγή ψηφιακού υλικού ακόμη και μέσω της ιστοσελίδας στο ψηφιακό αποθετήριο, ενιαία τεκμηρίωση ψηφιακών αντικειμένων με το DC, εσωτερική μηχανή ενοποιημένης αναζήτησης στα περιεχόμενα της ιστοσελίδας, του αποθετηρίου και της συλλογής της βιβλιοθήκης. Έτσι ανασχεδιάστηκε η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ευελιξία στην δυνατότητα αναζήτησης από τους χρήστες. Βελτιώθηκε η δυνατότητα επικοινωνίας βιβλιοθήκης-χρηστών με τη δημιουργία συστήματος εισαγωγής και διαχείρισης ανακοινώσεων, fora συζητήσεων, φορμών επικοινωνίας και με την ανάπτυξη υποδομής ασύρματων υπηρεσιών. Επιτεύχθηκε η ευκολότερη συμμετοχή του προσωπικού της βιβλιοθήκης στη δημιουργία και συντήρηση των υπηρεσιών της, καθώς όλο το προσωπικό έχει πρόσβαση στο σύστημα (εντός και εκτός του χώρου της Βιβλιοθήκης) για την εισαγωγή και διόρθωση δεδομένων και την εν γένει ανάπτυξή του. Αυξήθηκε η ικανότητα αυτοβελτίωσης του συστήματος με την ανάπτυξη ολοκληρωμένος συστήματος εισαγωγής χρηστών, παρακολούθησης και αναφορών, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και βελτίωσης των υπηρεσιών. Οι παραπάνω λειτουργίες καλύπτουν τις περισσότερες καθημερινές υπηρεσίες που παρέχει μια βιβλιοθήκη και είναι αυτές που τελικά απαιτούν ενιαία και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση. Η κοινή διαχειριστική διαδικασία με υψηλό βαθμό ολοκλήρωσης διαφορετικών τμημάτων και υπηρεσιών επιτυγχάνεται με τον ανοικτό χαρακτήρα της αρχιτεκτονικής του συστήματος που βασίζεται σε ενότητες λογισμικού (modules) και επιτρέπει καθορισμό των επιπέδων εξέλιξης ανάλογα με τις δεδομένες ανάγκες (scalability). Η διαλειτουργικότητα του συστήματος εξασφαλίζεται με τη χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων βασισμένων στη γλώσσα XML για την επικοινωνία τόσο με εξωτερικά συστήματα, όσο και ανάμεσα στα επιμέρους τμήματα του συστήματος. Το σύστημα μπορεί να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες με χαμηλό κόστος και παράλληλη ελαχιστοποίηση της διαδικασίας συντήρησης από τους βιβλιοθηκονόμους. 2

3 3. Αρχιτεκτονική του συστήματος Η αρχιτεκτονική που προτείνεται στηρίζεται σε ένα σύνολο συστατικών δομών λογισμικού που καλούνται Λειτουργικές Δομές (Function Blocks-FBs) και αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες εργασίες και υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, που επιθυμούμε να υλοποιήσουμε και να ενοποιήσουμε. Συνολικά το σύστημα αναπτύσσεται σε γλώσσα PHP και στηρίζεται σε μια βάση MySQL. Οι Λειτουργικές Δομές (Function Blocks-FBs) συνδέονται και επικοινωνούν για την ανταλλαγή δεδομένων είτε αναμεταξύ τους, είτε με εξωτερικά συστήματα μέσω πρωτοκόλλων ερωταπόκρισης και ανταλλαγής δεδομένων, όπως τα Ζ39.50 και OAI-PMH. Έτσι π.χ. η Λειτουργική Δομή που έχει σχεδιαστεί για τη διαχείριση δημοσίου καταλόγου, χρησιμοποιεί το Z39.50 για να συλλέξει στοιχεία από τον κατάλογο της βιβλιοθήκης ή και άλλους καταλόγους (Εικ. 1). Αντίστοιχα, μια διεπαφή OAI-PMH επιτρέπει την ανταλλαγή μεταδεδομένων από άλλα συστήματα, έτσι ώστε η Λειτουργική Δομή που διαχειρίζεται την ενοποιημένη αναζήτηση να μπορεί, ανάμεσα στα άλλα, να συγκεντρώνει μεταδεδομένα από εξωτερικά συστήματα, όπως είναι το ψηφιακό Εικ.1: Η αρχιτεκτονική μιας λειτουργικής δομής και αποθετήριο που έχει δημιουργηθεί. οι δυνατότητες διασύνδεσή της με άλλες δομές και εξωτερικά συστήματα. (Internal, Z39.50, OAI-PMH). Αναλυτικά οι Λειτουργικές Δομές που βρίσκονται σε διαδικασία ανάπτυξης και οι οποίες συγκροτούν το ενοποιημένο σύστημα διαχείρισης υπηρεσιών της βιβλιοθήκης είναι οι εξής: Η Λειτουργική Δομή της ιστοσελίδας. Επιτρέπει στους βιβλιοθηκονόμους να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τον δικτυακό τόπο της βιβλιοθήκης, μέσω του οποίου οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες (Εικ. 2). Η Λειτουργική Δομή των φορμών του Ιστού. Επιτρέπει στο βιβλιοθηκονόμο να δημιουργήσει δυναμικές φόρμες του Ιστού για διαφορετικές υπηρεσίες (επικοινωνία, ερωτήσεις, αποστολή αιτημάτων διαδανεισμού, υποβολή εργασιών κ.ά.) που δημιουργούνται από διαφορετικά τμήματα της βιβλιοθήκης και αντίστοιχα ελέγχονται και επεξεργάζονται Εικ.2: Η λειτουργική δομή του ιστοτόπου και το module διαχείρισης: οι ιδιότητες και τα μεταδεδομένα για τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας. από αυτά. Η Λειτουργική Δομή των ηλεκτρονικών πηγών. Επιτρέπει στους βιβλιοθηκονόμους να δημιουργήσουν συλλογές πόρων, ανά είδος και θέμα (π.χ. ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία, θεματικούς καταλόγους ιστοτόπων, κ.ά.), που σχετίζονται με τα θέματα και άλλα ενδιαφέροντα των μελών της κοινότητας. Η Λειτουργική Δομή του OPAC. Επιτρέπει στο τελικό χρήστη να κάνει αναζήτηση στον δημόσιο κατάλογο της βιβλιοθήκης μέσω της ιστοσελίδας. Η Λειτουργική Δομή της ενοποιημένης αναζήτησης. Επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να δώσουν ερωτήματα προς πολλαπλές πηγές, όπως την ιστοσελίδα, τον κατάλογο, τις ηλεκτρονικές πηγές, το ψηφιακό αποθετήριο, έτσι ώστε να μην αναγκάζονται να μεταπηδούν σε διαφορετικές διεπαφές για την ίδια αναζήτηση. Τα αποτελέσματα 3

4 παρουσιάζονται ομαδοποιημένα ανάλογα με την πηγή από την οποία προέρχονται, ενώ τη στιγμή της πληκτρολόγησης, η ταύτιση λέξεων επιτρέπει στο χρήστη να ελέγχει αν αυτό που πληκτρολογεί είναι ορθογραφικά σωστό. Η Λειτουργική Δομή των ανακοινώσεων. Επιτρέπει στους βιβλιοθηκονόμους να καταχωρούν, να διαχειρίζονται και να αναζητούν τις ανακοινώσεις της βιβλιοθήκης εύκολα και γρήγορα. Η Λειτουργική Δομή υποστήριξης κινητών υπηρεσιών και χωρικού εντοπισμού υλικού. Επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν αναζήτηση στον ηλεκτρονικό κατάλογο της βιβλιοθήκης μέσω κινητών συσκευών (PDA, κινητά τηλέφωνα) και να εντοπίσουν στο χώρο της βιβλιοθήκης το υλικό, που έχουν αναζητήσει. Η λειτουργία συνδέει γεωγραφικές (χωρικές) πληροφορίες, που έχουν καταχωρηθεί για τα φυσικά αντικείμενα της συλλογής. Οι λειτουργικές δομές επικοινωνούν μεταξύ τους εσωτερικά μέσω μιας διεπαφής ενοτήτων λογισμικού (API) και άρα κάθε υπηρεσία αλληλεπιδρά με τις υπόλοιπες, αυξάνοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Κάθε Λειτουργική Δομή είναι ανεξάρτητη και με τη σειρά της συντίθεται από ενότητες λογισμικού για τη διαχείρισή της: Service Development Module (ενότητα ανάπτυξης) : ορίζει τα γενικά πεδία και τις ιδιότητες και επιτρέπει στο προσωπικό να σχεδιάζει και να δημιουργεί υπηρεσίες ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες. Service Management Module (ενότητα διαχείρισης) : επιτρέπει στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό να εισάγει, ελέγχει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα που απαιτεί μια λειτουργία ή υπηρεσία. Browsing Module (ενότητα φυλλομέτρησης/αναζήτησης): ρυθμίζει τα περιεχόμενα που θα εμφανίζονται στην οθόνη του χρήστη έτσι ώστε να του επιτρέπει να εκτελεί αναζητήσεις συγχρόνως σε διαφορετικές υπηρεσίες. Παραδείγματος χάριν η Λειτουργική Δομή των φορμών του Ιστού αποτελείται από τρεις ενότητες λογισμικού (modules): η ενότητα ανάπτυξης, που ορίζει τα γενικά πεδία και τις ιδιότητες, η ενότητα διαχείρισης, που επιτρέπει στο βιβλιοθηκονόμο να δημιουργεί ιστοσελίδες, να ορίζει τη δομή τους, και να κάνει διορθώσεις και η ενότητα φυλλομέτρησης/αναζήτησης που παρουσιάζει τη σχετική σελίδα στην οθόνη του χρήστη. Η συμπεριφορά αυτού του συστήματος καθορίζεται από ιδιότητες οι οποίες είναι: η αρχική σελίδα (parent page) κάτω από την οποία θα προστεθεί η νέα, οι λειτουργικές δομές (function blocks) που θα περιέχει, π.χ. αν θα εμφανίζεται ο τίτλος (DC.Title), αν θα έχει επισυναπτόμενα αρχεία, κ.ά. Στον Πίν. 1 παρουσιάζονται επιγραμματικά οι Λειτουργικές Δομές και οι ενότητες που τις συνθέτουν: Λειτουργική Δομή Ενότητα λογισμικού Development Management Browsing Ιστοσελίδα NAI NAI NAI Φόρμες Ιστού NAI NAI NAI Ηλεκτρονικές πηγές NAI NAI NAI OPAC OXI NAI NAI Ενοποιημένη αναζήτηση OXI OXI NAI Ανακοινώσεις OXI NAI NAI Υπηρεσίες για φορητές συσκευές OXI OXI NAI Πίν.1: Λειτουργικές Δομές και αντίστοιχα modules 4

5 4. Ειδικά χαρακτηριστικά Δύο από τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του συστήματος αποτελούν σημαντικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη υπηρεσιών βιβλιοθήκης. Το πρώτο είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών πλοήγησης και αναζήτησης σε έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές με φορητές συσκευές. Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν συσκευές κινητών τηλεφώνων και PDAs, για να εντοπίζουν τεκμήρια στο χώρο της βιβλιοθήκης. Η υπηρεσία επιτρέπει τη διασύνδεση των φυσικών αντικειμένων της συλλογής (βιβλία, περιοδικά κ.λπ.) με τη θέση όπου βρίσκονται μέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης (Βερονίκης, Stoica και Τσάκωνας, 2006). Οι απαιτήσεις που τέθηκαν ήταν να μη χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί κάποιος ιδιαίτερος φυλλομετρητής του Ιστού σχεδιασμένος για κινητές συσκευές, καθώς και να επιλεγεί το πιο ευδιάκριτο πεδίο των εγγραφών του καταλόγου για την ταυτοποίηση των φυσικών αντικειμένων, δηλ. ο ταξινομικός αριθμός. Για την ανάπτυξη της υπηρεσίας χρησιμοποιήθηκαν δύο μέρη : (α) ένα σύστημα χρήσης Ζ39.50 υπηρεσιών (το οποίο βασίζεται στο YAZ Toolkit) και (β) μια βάση δεδομένων τοπογραφικών πληροφοριών. Αυτή συνδέθηκε με τη χωροταξική διάκριση της βιβλιοθήκης σε τομείς διαφορετικών χρωμάτων. Η κύρια συλλογής της βιβλιοθήκης είναι κατανεμημένη σε τρεις ορόφους ίδιας περίπου έκτασης, κατανομής ραφιών και διάταξης. Κάθε ένας όροφος διακρίνεται σε τρεις ή τέσσερις χρωματικούς τομείς. Σε κάθε χρωματικό τομέα και όροφο είναι δυνατό κάθε ταξινομικός αριθμός ή σύνολο αριθμών να προσδιορίζεται και από ένα πλήθος γεωγραφικών γνωρισμάτων (attributes) (Πίν. 2). Geographical Attribtues Call number Floor Section Shelf Shelf section Description The individual call number (or a range of call numbers) for the item(s) The floor on which the book is located The section (blue, red, yellow, etc) on which the book is located The individual shelf A specific section of the shelf (up right, down left, center, etc) on which the book is placed. Πίν. 2 :Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά για κάθε βιβλίο Αυτά τα στοιχεία βοηθούν τους χρήστες να προσανατολιστούν στους ορόφους χρησιμοποιώντας τη συσκευή PDA. Π.χ. ένα βιβλίο με ταξινομικό αριθμό βρίσκεται στο ράφι 3Β στην πράσινη περιοχή του 3 ου ορόφου. Η προσέγγιση αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να υλοποιηθεί και να συντηρηθεί εύκολα και χωρίς ιδιαίτερο κόστος. Αρκεί να αναφερθεί ότι σε λιγότερο από μια εβδομάδα εισήχθησαν χωροταξικές πληροφορίες για περισσότερα από βιβλία (όλος ο κατάλογος της βιβλιοθήκης). Ένα πρόβλημα το οποίο παρουσιάστηκε ήταν η ασυνέχεια η οποία διέπει την τοποθέτηση των βιβλίων στα ράφια. Δηλαδή τα βιβλία, για παράδειγμα, με ταξινομικό αριθμό 110 μπορεί να καλύπτουν ένα συγκεκριμένο ράφι, αλλά λόγω έλλειψης χώρου να καλύπτουν και μέρος άλλου. Αυτό δυσκολεύει τον εντοπισμό τους με την παρούσα προσέγγιση. Για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα θα πρέπει ο ταξινομικός αριθμός να περιέχει εκτός από θεματική πληροφορία και χωροταξική. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης και ηλεκτρονικών πηγών που 5

6 διαθέτει η Βιβλιοθήκη. Όταν ένα ηλεκτρονικός πόρος εντοπισθεί το σύστημα δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσής του στην συσκευή ή αποστολής των μεταδεδομένων που έχουν παραχθεί για αυτόν τον πόρο σε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τέλος, το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών και του προσωπικού της Βιβλιοθήκης μέσω ασύρματων φορητών συσκευών. Το δεύτερο σημαντικό χαρακτηριστικό αφορά στη μειωμένη καμπύλη εκμάθησης (learning curve) του συστήματος λόγω της υψηλής ενοποίησης των υπηρεσιών και των κοινών διεπαφών του και στη δυνατότητα αυτό-αξιολόγησης και βελτίωσής του μέσα από τη συγκέντρωση και αξιολόγηση στοιχείων χρήσης (logging facility). Το ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής που είναι ενσωματωμένο στο σύστημα συλλέγει πληροφορίες για τους χρήστες, οι οποίες σχετίζονται με το είδος της υπηρεσίας που χρησιμοποιούν, το χρόνο χρήσης και τον τρόπο χρήσης. Ειδικότερα, το σύστημα αυτόματα σημειώνει το module που χρησιμοποιείται, τη γλώσσα, την αναζήτηση ή ανάκτηση δεδομένων που εκτελείται κ.ά. Η σχεδίαση του αρχείου επιτρέπει τη λεπτομερή συλλογή δεδομένων που ομαδοποιούνται ανά περίοδο χρήσης (session) και γλώσσα. Με βάση την ακριβή ώρα (timestamp) και τη θέση του συνδέσμου που χρησιμοποιήθηκε (link position), είναι δυνατό να ανιχνευτεί το ακριβές μονοπάτι πλοήγησης που ακολουθήθηκε. Αυτό γίνεται μέσω της ανίχνευσης ενός συνδέσμου που βρίσκεται είτε στο κύριο μενού, είτε σε μια λειτουργική δομή (function block) ή στο κύριο σώμα μιας ιστοσελίδας. Γενικά οι παράμετροι του αρχείου επιτρέπουν να εντοπίζεται ακριβώς η υπηρεσία που χρησιμοποιεί ο χρήστης, έτσι ώστε να είναι δυνατή μια αξιόπιστη αξιολόγηση της υπηρεσίας και της δομής του ιστοτόπου (Πίν. 3). Field Types Description Timestamp Page Session Language Module Module parameters The timestamp when the event occurred The page id that is requested The session id of the specific navigation session The language of the item The specific browse module that handled the request The specific parameters of the module that handled the request Link position The position of the link (main menu, block, page body) Πίν. 3: Η δομή του αρχείου καταγραφής 5. Μελλοντικός σχεδιασμός Το σύστημα αναπτύσσεται στη Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου. Η ανάπτυξη ξεκίνησε τον Οκτώβριο του Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε σημείο υλοποίησης που φτάνει το 75% περίπου. Έχει σχεδιαστεί και αναπτύσσεται μια νέα Λειτουργική Δομή που είναι το Θεματικό Ευρετήριο. Πρόκειται για μια θεματική πύλη που ταξινομεί όλες τις πληροφοριακές πηγές της Βιβλιοθήκης με βάση τα θέματα που θεραπεύει το Πανεπιστήμιο, δηλαδή τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Η θεματική αυτή πύλη θα αποκτήσει μια δενδροειδή μορφή, με ανάπτυξη στις βασικές κατηγορίες κάθε επιστήμης, χωρίς όμως εξαντλητικότητα. Μελλοντική μας επιθυμία είναι η εξέλιξη του μοντέλου με χρήση τεχνολογιών του κοινωνικού Ιστού, όπως το RSS. Επιπλέον, με την ανάπτυξη εξατομικευμένων υπηρεσιών για τους χρήστες, προσδοκούμε τη συμμετοχή τους, όχι παθητικά, αλλά δημιουργικά, με προτάσεις για συνδέσμους ανά θέμα. Δηλαδή, επιθυμούμε να τους καταστήσουμε παραγωγούς μεταδεδομένων. 6

7 Σημειώνουμε ότι το σύστημα μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα και χωρίς να είναι πλήρως ολοκληρωμένο, έχει αποδείξει ήδη την απλοποίηση της διαδικασίας ανάπτυξης και διαχείρισης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες της βιβλιοθήκης αναπτύσσονται με γοργούς ρυθμούς, ενώ η επικοινωνία με τους χρήστες αυξάνεται διαρκώς σε ποιότητα και συχνότητα. Η τελική αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί με το τέλος του ακαδημαϊκού έτους. Βιβλιογραφία Alavarez-Cavazos, F., Garcia-Sanchez, R., Garza-Salazar, D., Labariega, J.C., Gomez, L.G. & Sordia, M. 2005, "Universal access architecture for digital libraries. ", Proceedings of the 2005 conference of the Centre for Advanced Studies on Collaborative research, pp. 12. Chan, L.M. & Zeug, M.L. 2006, "Metadata interoperability and standardization A study of methodology part I: Achieving interoperability at the schema level", D-Lib Magazine, vol. 12, no. 6, pp Chen, X., Kim, D., Nnadi, N., Shah, H., Shrivastava, P., Bieber, M., Im, I. & Wu, Y. 2003, "Digital library service integration. ", Joint Conference on Digital Libraries, pp Demaine, J., Martin, J., Wei, L. & De Bruijn, B. 2006, " LitMiner: integration of library services within a bio-informatics application ", Biomedical Digital Libraries, vol. 3, no. 11. Donner, D.G. & Curtis, A. 2004, " A comparative review of common user interface products" Library Hi-Tech, vol. 22, no. 2, pp Eap, T., Hatala, M. & Richards, G. 2004, "Digital repository interoperability: Design, implementation and deployment of the ECL protocl and connection middleware. ", Thirteenth International World Wide Web Conference Proceedings WWW2004, pp Gerrity, B., Lyman, T. & Tallent, E. 2002, "Blurring services and resources: Boston College s implementation of MateLib and SFX ", Reference Services Review, vol. 30, no. 3, pp Jayakanth, F., Maly, K., Zubair, M. & Aswath, L. 2005, " Approaches to make CDS/ISIS database interoperable with OAI-compliant digital libraries", Program, vol. 39, no. 3, pp L.M. Chan & M.L. Zeug 2006, "Metadata interoperability and standardization A study of methodology part I: Achieving interoperability at the schema level", D-Lib Magazine, vol. 12, no. 6, pp Nnadi, N. & Bieber, M. 2004, "Lightweight integration of documents and services. ", Proceedings of the 2004 ACM symposium in Document engineering Milwaykee, Wisconsin, USA, pp. 51. Βερονίκης, Σ, Stoica, A. & Τσάκωνας, Ι 2006, " Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών.", 15 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 1-3 Νοεμβρίου 2006, pp

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Η επεξεργασία του υλικού στην υβριδική υπηρεσία πληροφόρησης: παράλληλη χρήση των εργαλείων

Η επεξεργασία του υλικού στην υβριδική υπηρεσία πληροφόρησης: παράλληλη χρήση των εργαλείων Η επεξεργασία του υλικού στην υβριδική υπηρεσία πληροφόρησης: παράλληλη χρήση των εργαλείων Κόκκινος Διονύσης, Ε.Μ.Π. - Κεντρική Βιβλιοθήκη Τσώλη Θεοδώρα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Βιβλιοθήκη Γιάνναρη Κυριακή,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές)

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Γραφείο Δανεισμού & Διαδανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ Νοέμβριος 2012 Περιεχόμενα Περιγραφή Χώρου ανά όροφο... 3 Δεκαδική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/7/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/7/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 B / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Οδηγός χρήσης Τι είναι ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ αποτελεί τον χώρο ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (OPAC) OPAC = Open Public Access Catalogue (Ανοιχτός ηµόσιος Κατάλογος) Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (OPAC) OPAC = Open Public Access Catalogue (Ανοιχτός ηµόσιος Κατάλογος) Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (OPAC) OPAC = Open Public Access Catalogue (Ανοιχτός ηµόσιος Κατάλογος) Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (OPAC) Είναι µία ηλεκτρονική βάση δεδοµένων,

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 Υλοποιηση νεων τεχνολογιων (Web GIS, Application Servers) για τη δυναμικη προσβαση μεσω διαδικτυου στη βαση δεδομενων του Ελληνικου Εθνικου Κεντρου Ωκεανογραφικων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΣΤΡΟΣ: και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Βιβλιοθήκη

ΟΙΣΤΡΟΣ: και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Βιβλιοθήκη ΟΙΣΤΡΟΣ: Ενίσχυση και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006 1 ΟΙΣΤΡΟΣ 23 ΥΠΟΕΡΓΑ Αυτεπιστασία 2 Προμήθειες 14 Παροχή υπηρεσιών 7 2 ΟΙΣΤΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα

Μαθησιακά Αντικείμενα Μαθησιακά Αντικείμενα Κλειώ Σγουροπούλου Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Μαθησιακά Αντικείμενα: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Open Educational Resources, δεδομένα, μεταδεδομένα, πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα για γεωχωρικά δεδομένα. Μέρος Β - Ανάλυση

Μεταδεδομένα για γεωχωρικά δεδομένα. Μέρος Β - Ανάλυση Μεταδεδομένα για γεωχωρικά δεδομένα Μέρος Β - Ανάλυση Θεόδωρος Βάκκας, MSc Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, GET Ltd Άγγελος Τζώτσος, Υπ. Δρ. ΕΜΠ, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Δημιουργία Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

πληροφορίας στον παγκόσµιο ιστό. meta-search engines) και θεµατικοί κατάλογοι.

πληροφορίας στον παγκόσµιο ιστό. meta-search engines) και θεµατικοί κατάλογοι. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΗΣΤΗΜΙΟ -ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Μάθηµα : Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Συνεργασία: Πανεπιστήμιο Κρήτης Ομάδα Εκπαίδευσης Υ.Κ. Εργαστήριο Πολυμέσων Gennet S.A. Φορείς Χρηματοδότησης: Κοινωνία της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Έργα ΕΛ/ΛΑΚ για τον ηµόσιο Τοµέα Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2010

http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Έργα ΕΛ/ΛΑΚ για τον ηµόσιο Τοµέα Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2010 http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Οµάδα εργασίας Μιχάλης Βαΐτης Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, vaitis@aegean.gr Νικολέττα Κουκουρουβλή Περιβαλλοντικός

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Φίλιππος Κολοβός Εισαγωγικά Βιβλιοθήκη Ακαδημαϊκό Περιβάλλον Ανάγκη παροχής πλήθους υπηρεσιών Έντονα μεταβαλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα και Χώροι Συνεργασίας

Ηλεκτρονικά Μαθήματα και Χώροι Συνεργασίας Ηλεκτρονικά Μαθήματα και Χώροι Συνεργασίας Ημερίδα ΕΚΤ Αθήνα 29/10/2015 Κωνσταντίνος Τσιμπάνης k.tsibanis@noc.uoa.gr άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδεια χρήσης Creative Commons. χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας.

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας. ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση Επιτροπή οργάνωσης εκπαίδευσης-επιμόρφωσης προσωπικού Πρόεδρος: Χρυσή Κεραμέως- Φόρογλου, Καθηγήτρια Ιατρικής Μέλη: Κλωντίνη Ξενίδου - Δέρβου, Βιβλιοθηκονόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΜΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΤΔΛΙΞΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ: ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΟΤ ΠΑΝΣΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ

ΠΡΟΑΡΜΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΤΔΛΙΞΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ: ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΟΤ ΠΑΝΣΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΡΟΑΡΜΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΤΔΛΙΞΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ: ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΟΤ ΠΑΝΣΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ Δημήηρης Γαβρίλης, 1 Κωνζηανηία Κακάλη, 2 Αζημάκης Μπούηλας, 3 Θεοδώρα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημητριάδης Σάββας Πληροφορικός, MSc. Συνεργάτης Έργου Το Ιδρυματικό

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Reload. Οδηγός. Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη

Λογισμικό Reload. Οδηγός. Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη Λογισμικό Reload Οδηγός Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη Απρίλιοσ 2010 Εισαγωγή Το SCORM είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Αποθετήρια Κλειώ Σγουροπούλου Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Αποθετήρια, ψηφιακά αποθετήρια Άδειες ανοικτού περιεχομένου, Μεταδεδομένα Ψηφιακό Αποθετήριο 3 Πληροφοριακό σύστημα που αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστημίου Λευκωσίας E-mail: libithelp@unic.ac.cy Τηλ: 22444772 Έκδοση: Μάρτιος 2013 (ES, GC, KP)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

Νέα γενιά Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Βιβλιοθηκών: ανανέωση προτύπων, ανάπτυξη νέων μοντέλων και η φιλοσοφική λίθος

Νέα γενιά Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Βιβλιοθηκών: ανανέωση προτύπων, ανάπτυξη νέων μοντέλων και η φιλοσοφική λίθος Νέα γενιά Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Βιβλιοθηκών: ανανέωση προτύπων, ανάπτυξη νέων μοντέλων και η φιλοσοφική λίθος Θάνος Γιαννακόπουλος Ειδικός επικοινωνίας / Ερευνητής βιβλιοθηκονόμος thanyan@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα Λιόλιου Γεωργία ΕπιβλέπουσαΚαθηγήτρια: ΣατρατζέµηΜάγια, καθηγήτρια, τµ. ΕφαρµοσµένηςΠληροφορικής, ΠΑΜΑΚ Εισαγωγή Γενικά στοιχεία εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Πύλη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Κύπρου. System Architecture Overview

Πύλη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Κύπρου. System Architecture Overview Πύλη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Κύπρου System Architecture Overview CYPDIS Services Σύστημα Εγγραφής Φαρμάκων Drug Regulatory Authority Σύστημα Τιμολόγησης Price Control Σύστημα Φαρμακοεπαγρύπνησης

Διαβάστε περισσότερα

Σημασιολογικοί Ιστοχώροι: Γιατί Drupal. 18/3/2014 Μυρτώ Αμοργιανού Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού

Σημασιολογικοί Ιστοχώροι: Γιατί Drupal. 18/3/2014 Μυρτώ Αμοργιανού Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού Σημασιολογικοί Ιστοχώροι: Γιατί Drupal 18/3/2014 Μυρτώ Αμοργιανού Τι είναι CMS Τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (ΣΔΠ, Content Management Systems, CMS) είναι διαδικτυακές εφαρμογές που επιτρέπουν την

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή βιβλιοθήκη ΕΜΠ: µια υπηρεσία σε εξέλιξη

Ψηφιακή βιβλιοθήκη ΕΜΠ: µια υπηρεσία σε εξέλιξη Ψηφιακή βιβλιοθήκη ΕΜΠ: µια υπηρεσία σε εξέλιξη ρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόµος, Ph.D. Κεντρική Βιβλιοθήκη, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο e-mail: koulouris.a@gmail.com ιονύσης Κόκκινος Βιβλιοθηκονόµος,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39...

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39... Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Ι ε ρ ά Ο δ ό ς 75 Β ο τ α ν ι κ ό ς 118 55 Α θ ή ν α Πληροφορίες: Δέσποινα Ξανθοπούλου τηλ.: 210 529 4273, 210

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας H Διαλειτουργικότητα θεωρείται σήμερα το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, οργανισμών, λογισμικού και δεδομένων, για την επίτευξη αυξημένης παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δρ Νίκος Χούσος Υπεύθυνος Μονάδας Ανάπτυξης Εφαρμογών, ΕΚΤ / ΕΙΕ www.ekt.gr Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: το Μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑς CMS (Content Management System) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥς ςε ΜΙΚΡΟΜΕςΑΙΕς ΕΠΙΧΕΙΡΗςΕΙς

ΑΡΧΕς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑς CMS (Content Management System) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥς ςε ΜΙΚΡΟΜΕςΑΙΕς ΕΠΙΧΕΙΡΗςΕΙς ΑΡΧΕς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑς CMS (Content Management System) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥς ςε ΜΙΚΡΟΜΕςΑΙΕς ΕΠΙΧΕΙΡΗςΕΙς Χρήστος Γεωργιάδης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Περιεχόμενα 1. Η εικόνα του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Επιτελική Σύνοψη Αντίληψη του Έργου Demo του προσφερόμενου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητα επέκτασης για υποστήριξη ξεχωριστής διεπαφής χρήστη για φορητές συσκευές

Δυνατότητα επέκτασης για υποστήριξη ξεχωριστής διεπαφής χρήστη για φορητές συσκευές e-gateway SOLUTION ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί κινούνται όλο και περισσότερο προς την κατεύθυνση της μηχανογράφησης και αυτοματοποίησης των εργασιών τους, σε μια προσπάθεια να διαχειριστούν

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Κολοβός Φίλιππος Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Web 1.0 Η παλαιότερη «έκδοση»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 1. Αρχιτεκτονική και προδιαγραφές της πλατφόρμας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 1. Αρχιτεκτονική και προδιαγραφές της πλατφόρμας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1. Αρχιτεκτονική και προδιαγραφές της πλατφόρμας Προδιαγραφές Επιπέδου Παρουσίασης Ένα από τα σημαντικότερα τμήματα ενός πληροφοριακού συστήματος είναι η παρουσίαση του προς τους διάφορες συμμετέχοντες

Διαβάστε περισσότερα

Π1.3.3 Διαδικτυακή Πύλη και εργαλεία υποστήριξης χρηστών. Τεκμηρίωση - Εγχειρίδιο χρήσης.

Π1.3.3 Διαδικτυακή Πύλη και εργαλεία υποστήριξης χρηστών. Τεκμηρίωση - Εγχειρίδιο χρήσης. Εθνική Ερευνητική Υποδομή Υποέργο 1 Σύσταση, οργάνωση, κατασκευή και υποστήριξη εθνικού δικτύου CLARIN EL & διασύνδεση με CLARIN EU Π1.3.3 Διαδικτυακή Πύλη και εργαλεία υποστήριξης χρηστών. Τεκμηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture)

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) Χρήστος Ηλιούδης Πλεονεκτήματα των Υπηρεσιών Ιστού Διαλειτουργικότητα: Η χαλαρή σύζευξή τους οδηγεί στην ανάπτυξη ευέλικτου λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Ρόδου, Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. Εγχειρίδιο χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής της Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δήμος Ρόδου, Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. Εγχειρίδιο χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής της Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δήμος Ρόδου, Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Εγχειρίδιο χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής της Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Διαχείρισης Εξοπλισμού ΤΠΕ και Πληροφοριακών Συστημάτων Πληροφορίες: Ντρίτσος

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρµας Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα;

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών & Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιφιγένεια

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης οδηγός δημιουργίας ενός Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος. Μονάδα Υλοποίησης Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων ΕΜΠ

Πλήρης οδηγός δημιουργίας ενός Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος. Μονάδα Υλοποίησης Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων ΕΜΠ Πλήρης οδηγός δημιουργίας ενός Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος AO Μονάδα Υλοποίησης Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων ΕΜΠ Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons και δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2013_9303 Μυτιλήνη, 18 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου. Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου. Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου e-mail: garoufallou@yahoo.co.uk Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης e-mail: koulouris.a@gmail.com 3 ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 Διαδραματίζουν ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Υπηρεσία Αυτόματης Ανάκτησης Συνδεδεμένης Δομής Θεματικών Επικεφαλίδων μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN Επέκταση εφαρμογής ISBN/ISSN/ISMN για την Πλήρη Διαχείριση των Περιοδικών Εκδόσεων του Γραφείου Περιοδικών και Υπηρεσία Διαχείρισης και Προβολής Περιοδικών Δικτυακού Τόπου/ Πύλης Πληροφόρησης (Portal)»

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

www.cycladespartnership.gr

www.cycladespartnership.gr Η σας καλωσορίζει στην παρουσίαση του δικτυακού τόπου της Α.Σ. «Κοινωνική Σύμπραξη στο Νομό Κυκλάδων» www.cycladespartnership.gr Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων στο πλαίσιο της Δράσης 3 με τίτλο «Ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές Συστημάτων

Αρχιτεκτονικές Συστημάτων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Κατερίνα Πραματάρη Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Συστήματος Αρχιτεκτονική Πελάτη-Εξυπηρετητή

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ψηφιακό Τεκμήριο Οτιδήποτε υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί μέσω υπολογιστή Μεταδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana ως σημείο συγκέντρωσης Ευρωπαϊκού πολιτιστικού αποθέματος

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana ως σημείο συγκέντρωσης Ευρωπαϊκού πολιτιστικού αποθέματος Διεπιστημονικό Συνέδριο Ιστορία της Πληροφορίας Αθήνα (Νομική Βιβλιοθήκη), 24-25/5/2013 Η ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana ως σημείο συγκέντρωσης Ευρωπαϊκού πολιτιστικού αποθέματος Αλέξανδρος Κουλούρης, δρ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP Στρατηγική Επιλογή Οι ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης απαιτούν την ύπαρξη στρατηγικών στόχων και επιλογών, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Κινητήριος δύναμη και των δύο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

«Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου» www.data.gov.gr Οδηγός Διαχειριστή Φορέα για το www.data.gov.gr

«Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου» www.data.gov.gr Οδηγός Διαχειριστή Φορέα για το www.data.gov.gr «Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου» www.data.gov.gr Οδηγός Διαχειριστή Φορέα για το www.data.gov.gr Έκδοση 1.0 Περιεχόμενα Α. Εισαγωγή... 3 Β. Σύνδεση στο Σύστημα... 4 Γ. Διαχείριση Λογαριασμού/Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 1. Στοιχεία της υπηρεσίας Η υπηρεσία Κ.Υ.Ε.Λ. παρέχεται στο σύνδεσµο http://wwww.gen.teithe.gr/kyel Υλοποιήθηκε µε πόρους του

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 Απόστολος Κώστας Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Πληροφορικής, Υ.Δ. Π.Τ.Δ.Ε. Email: apkostas@aegean.gr Πρόγραμμα Μαθημάτων 1 ο - 18 Μαρ Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ

Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ Ενημερωτική Ημερίδα «Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: Εργαλεία Ενίσχυσης της Ποιότητας» ΜΟΔΙΠ Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Open Discovery Space. ODS Portal Manual

Open Discovery Space. ODS Portal Manual ODS Portal Manual Project Acronym: ODS Project Title: Open Discovery Space: A socially powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of elearning resources ODS Portal Manual

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp XAMPP Το xampp είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να κάνουμε εγκατάσταση τον Apache, τη MySQL και την PHP. Apache. Ο Apache είναι ένας Web Server. Είναι δηλαδή πρόγραμμα το οποίο τρέχει μόνιμα

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών τριμήνου : Μάρτιος Μάιος 2012 Μελέτη προδιαγραφών και επιλογή λογισμικού ψηφιακής Βιβλιοθήκης Όνομα : Σωτηροπούλου Αφροδίτη

Αναφορά εργασιών τριμήνου : Μάρτιος Μάιος 2012 Μελέτη προδιαγραφών και επιλογή λογισμικού ψηφιακής Βιβλιοθήκης Όνομα : Σωτηροπούλου Αφροδίτη Αναφορά εργασιών τριμήνου : Μάρτιος Μάιος 2012 Μελέτη προδιαγραφών και επιλογή λογισμικού ψηφιακής Βιβλιοθήκης Όνομα : Σωτηροπούλου Αφροδίτη Περίληψη Στα πλαίσια της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ- ΠΑΚΕ ΚΡΗΤΗΣ Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Εργασία Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Τρόποι αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας... 2 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή

Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή Δομή και Στόχοι Μαθήματος Εισαγωγή Στόχοι του μαθήματος Δομή του μαθήματος Εργασία Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Η εφαρμογή ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών πράξεων RollMan (RollManager) δημιουργήθηκε από την εταιρία ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Δήμους. Από

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Περιβάλλον του Έργου

1. Το Περιβάλλον του Έργου Περιεχόμενα 1. Το Περιβάλλον του Έργου... 2 2. Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... 3 3. Στόχοι και Κύρια Ζητήματα του Έργου... 6 3.1 Στόχοι του Έργου... 6 3.2 Διαλειτουργικότητα και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:

Διαβάστε περισσότερα