ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2312 της 26ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ"

Transcript

1 Ν. 30/88 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Συμφωνίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας για Αμοιβαία Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 30 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑ ΓΝΩΡΙΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟ ΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει τα ακόλουθα: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο Κυρωτικός της Συμφωνίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας για Αμοιβαία Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Νόμος του Στον παρόντα Νόμο «Επιστολές» και οι γραμματικές παραλλαγές τους σημαίνει την επιστολή της που απέστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας προς την Α.Ε. τον Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Λευκωσία και την απαντητική επιστολή του τελευταίου προς τον πρώτο ημερομηνίας , οι οποίες εκτίθενται στην αγγλική στο Μέρος Ι του Πίνακα Α και σε ελληνική μετάφραση στο Μέρος II του Πίνακα Α: Νοείται ότι σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ των δύο κειμένων υπερισχύει το εις το Μέρος Ι του Πίνακα Α εκτιθέμενο κείμενο. «Συμφωνία» σημαίνει τη Συμφωνία για αμοιβαία αναγνώριση σχολικών και ακαδημαϊκών τίτλων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της οποίας το κείμενο στην αγγλική εκτίθεται στο Μέρος Ι του Πίνακα Β και σε ελληνική μετάφραση στο Μέρος II του Πίνακα Β: Νοείται ότι σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ των δύο κειμένων υπερισχύει το κείμενο που εκτίθεται στο Μέρος Ι του Πίνακα Β. 3. Η Συμφωνία της οποίας την υπογραφή ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του αρ της 21ης Νοεμβρίου, 1986 υπό την επιφύλαξη των επιστολών που εκτίθενται στον Πίνακα Α, με τον παρόντα Νόμο κυρώνεται υπό την επιφύλαξη των επιστολών. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνείιι. Πίνακας Α Μέρος Ι Μέρος II. Πίνακας Β Μέρος Ι Μέρος II. Κύρωση της Συμφωνίας. (1271)

2 Ν. 30/ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΜΕΡΟΣ Ι REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS THE MINISTER Nicosia, 16 June 1987 Excellency, I have the honour to refer to consultations between our two Governments relating to the meaning of the terms "recognized" and "recognition" used in the Agreement of 16 October 1982 between our twb Governments on the Mutual Recognition of Educational Certificates arid Academic Degrees and to confirm the understanding reached as a result of these consultations, whereby the definition of these two terms will be that of Article 1 of the UNESCO Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees concerning Higher Education in the States belonging to the Europe Region, done at Paris, on 21 December 1979, which reads as follows: "Article 1 1. For the purpose of this Convention, the "recognition" of a foreign certificate, diploma or degree of higher education means its acceptance as a valid credential by the competent authorities in a Contracting State and the granting to its holder of rights enjoyed by persons who possess a national certificate, diploma or degree with which the foreign one is assessed as comparable. Recognition is further defined as follows: (a) Recognition of a certificate, diploma or degree with a view to undertaking of pursuing studies at the higher level shall enable the holder to be considered for entry to the higher educational and research institutions of any Contracting State as if he were the holder of a comparable certificate, diploma or degree issued in the Contracting State concerned. Such recognition does not exempt the holder of the foreign certificate, diploma or degree from complying with the conditions (other than those relating to the holding of a diploma) which may be required for admisssion to the higher educational or research institution concerned of the receiving State. (b) (c) Recognition of a foreign certificate, diploma or degree with a view to the practice of a profession is recognition of the professional preparation of the holder for the practice of the profession concerned, without prejudice, however, to the legal and professional rules or procedures in force in the Contracting States concerned. Such recognition does not exempt the holder of the foreign certificate, diploma or degree from complying with any other conditions for the practice of the profession concerned which may be laid down by the competent governmental or professional authorities. Recognition of a certificate, diploma or degree should not, however, entitle the holder to more rights in another Contracting State than he would enjoy in the country in which the certificate, diploma or degree was awarded. 2. For the purposes of this Convention, "partial studies" means periods of study of training which while not constituting a complete course are such that they add significantly to the acquisition of knowledge or skills".

3 1273 Ν. 30/88 If the foregoing are acceptable to the Government of the German Democratic Republic, I have the honour to propose that the present Note and Your Excellency's reply to that effect, shall constitute an integral part of the Agreement of 16 October 1982 between our two Governments referred to hereabove. Accept, Excellency, the renewed assurance of my highest consideration. GEORGE IACOVOU, Minister of Foreign Affairs. His Excellency Mr. Kurt MEIER, Ambassador of the German Democratic Republic Nicosia. THE AMBASSADOR EXTRAORDINARY AND PLENIPOTENTIARY OF THE GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC Excellency, I have the honour to acknowledge receipt of your Note, done at Nicosia on 16th June, 1987 by which you refer to consultations between our two Governments relating to the meaning of the terms "recognized" and "recognition" used in the Agreement of 16 October 1982 between our two Governments on the Mutual Recognition of Educational Certificates and Academic Degrees, and to confirm the understanding reached as a result of these consultations, whereby the definition of these two terms will be that of Article 1 of the UNESCO Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees concerning Higher Education in the States belonging to the Europe Region, done at Paris, on 21 December 1979, which reads as follows: "Article 1 1. For the purpose of this Convention, the "recognition" of a foreign certificate, diploma or degree of higher education means its acceptance as a valid credential by the competent authorities in a Contracting State and the granting to its holder of rights enjoyed by persons who possess a national certificate, diploma or degree with which the foreign one is assessed as comparable. Recognition is further defined as follows: (a) Recognition of a certificate, diploma or degree with a view to undertaking or pursuing studies at the higher level shall enable the holder to be considered for entry to the higher educational and research institutions of any Contracting State as if he were the holder of a comparable certificate, diploma or degree issued in the Contracting State concerned. Such recognition does not exempt the holder of the foreign certificate, diploma or degree from complying with the conditions (other than those relating to the holding of a diploma) which may be required for admission to the higher educational or research institution concerned of the receiving State. (b) Recognition of a foreign certificate, diploma or degree with a view to the practice of a profession is recognition of the professional preparation of the holder for the practice of the profession concerned, without prejudice, however, to the legal and professional rules or

4 Ν. 30/ procedures in force in the Contracting States concerned. Such recognition does not exempt the holder of the foreign certificate, diploma or degree from complying with any. other conditions for the practice of theprofession concerned which may be laid down by the competent governmental or professional authorities, (c) Recognition of a certificate, diploma or degree should not, however, entitle the holder to more rights in another Contracting State than he would enjoy in the country in which the certificate, diploma or degree was awarded. 2. For the purposes of this Convention, "partial, studies" means periods of study or training which while not constituting, a complete course are such that they add significantly to the acquisition, of knowledge or skills''. I have the honour to confirm that the Chairman of the Council of Ministers of the German Democratic Republic has approved on 3rd June, 1987 the proposed procedure and the foregoing text. The Government of the German Democratic Republic accepts that Your Excellency's Note and my present one to that effect shall constitute an integral part of the Agreement between* the Government of the German Democratic Republic and the Government of the Republic of Cyprus, done at Nicosia on 16th October 1982 on the Mutual Recognition of Educational, Certificates and Academic Degrees. I express the certainty that the Government of the Republic of Cyprus will undertake the necessary measures and legal procedures in order to publish the above given Agreement between our two states in the Offical Gazette of the Republic of Cyprus. Accept, Excellency, the renewed assurance of my highest consideration. H.E. Mr. GEORGE IACOVOU Minister of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus Nicosia. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Nicosia, 18 June, ΜΕΡΟΣ II KURT MEIER Λευκωσία, 16 Ιουνίου, Εξοχότατε, Έχω την τιμή να αναφερθώ στις μεταξύ των δυο Κυβερνήσεων μας διαβουλεύσεις που αφορούσαν στην έννοια των όρων «αναγνωρίζω» και «αναγνώριση» που χρησιμοποιούνται στη Συμφωνία της 16ης Οκτωβρίου 1982 μεταξύ των δυο Κυβερνήσεων μας για την Αμοιβαία Αναγνώριση Σχολικών και Ακαδημαϊκών Τίτλων, και να επιβεβαιώσω τη συνεννόηση η οποία επιτεύχθηκε ως αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων αυτών, με βάση την οποία η ερμηνεία των δυο αυτών όρων θα είναι εκείνη του 'Αρθρου 1 της Σύμβασης της UNESCO για την Αναγ,νώρΛσ,η Σπουδών. Διπλωμάτων και Πτυχίων Ανώτερης Εκπαίδευσης στα κράτη, της περιοχής της Ευρώπης που έγινε στο Παρίσι στις 21 Δεκεμβρίου. 1979, το, οποίο έχει ως εξής: «'Αρθρο 1 1. Για τρ.υς σκοπούς, της Σύμβασης αυτής, η «αναγνώριση» αλλοδαπούπιστοποιητικού, διπλώματος ή; πτυχίου ανώτερης εκπαίδευσης σημαίνει την/

5 1275 Ν. 30/88 αποδοχή τούτου ως έγκυρου πιστοποιητικού από τις αρμόδιες αρχές ενός Συμβαλλόμενου Κράτους και τη χορήγηση στον κάτοχο του των δικαιωμάτων που απολαμβάνουν τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν ημεδαπό πιστοποιητικό, δίπλωμα ή πτυχίο προς το οποίο το αλλοδαπό εκτιμάται ως ανάλογο. Η αναγνώριση ορίζεται περαιτέρω ως εξής: (α) Αναγνώριση πιστοποιητικού, διπλώματος ή πτυχίου με σκοπό την ανάληψη ή επιδίωξη σπουδών σε ανώτερο επίπεδο θα επιτρέπει στον κάτοχο να θεωρείται, για. σκοπούς εισαγωγής σε ανώτερα ιδρύματα εκπαίδευσης και ερευνών οποιουδήποτε Συμβαλλόμενου Κράτους, ως αν ήταν κάτοχος ανάλογου πιστοποιητικού, διπλώματος ή πτυχίου που εκδίδεται στο ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Κράτος. Η αναγνώριση αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο του αλλοδαπού πιστοποιητικού, διπλώματος ή πτυχίου από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τους όρους (εκτός από εκείνους που αφορούν στην κατοχή διπλώματος) οι οποίοι τυχόν απαιτούνται για εισαγωγή στα συγκεκριμένα ανώτερα ιδρύματα εκπαίδευσης ή ερευνών του δεχόμενου Κράτους, (β) Αναγνώριση αλλοδαπού πιστοποιητικού, διπλώματος ή πτυχίου με σκοπό την εξάσκηση επαγγέλματος σημαίνει αναγνώριση της επαγγελματικής προπαρασκευής του κατόχου για την εξάσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος χωρίς επηρεασμό όμως των νομικών και επαγγελματικών κανόνων ή διαδικασιών που ισχύουν στα συγκεκριμένα Συμβαλλόμενα Κράτη. Η αναγνώριση αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο του αλλοδαπού πιστοποιητικού διπλώματος ή πτυχίου από την υποχρέωση συμμόρφωσης με οποιουσδήποτε άλλους όρους για την εξάσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος οι οποίοι τυχόν προβλέπονται από τις αρμόδιες κυβερνητικές ή επαγγελματικές αρχές, (γ) Αναγνώριση πιστοποιητικού, διπλώματος ή πτυχίου, δεν παρέχει, όμως στον κάτοχο περισσότερα δικαιώματα σε άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος από εκείνα τα οποία αυτός θα είχε στη χώρα στην οποία χορηγήθηκε το πιστοποιητικό, δίπλωμα ή πτυχίο. 2. Για τους σκοπούς της Σύμβασης αυτής, «επί μέρους σπουδές» σημαίνει περιόδους σπουδών ή κατάρτισης οι οποίες ενώ δεν αποτελούν ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων είναι τέτοιες που να συμβάλλουν σημαντικά στην απόκτηση γνώσεων ή δεξιοτήτων.». Αν τα πιο πάνω είναι αποδεκτά στην Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας, έχω την τιμή να προτείνω όπως η παρούσα Διακοίνωση και η απάντηση της Αυτού Εξοχότητάς σας σ' αυτή αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της πιο πάνω αναφερόμενης Συμφωνίας της 16ης Οκτωβρίου 1982 μεταξύ των δυο Κυβερνήσεων μας. Δεχθείτε, Εξοχώτατε, την εκ νέου διαβεβαίωση της ύψιστης εκτίμησης μου. Προς την Αυτού Εξοχότητα κ. Kurt MEIER Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας Λευκωσία. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ Υπουργός Εξωτερικών

6 Ν. 30/ Ο ΠΡΕΣΒΗΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Εξοχώτατε, Έχω την τιμή να γνωρίσω λήψη της Διακοίνωσης σας, που έγινε στις 16 Ιουνίου 1987, με την οποία αναφέρεσθεσε διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο Κυβερνήσεων μας αναφορικά με την έννοια των όρων «αναγνωρίζω» και '«αναγνώριση>γπου χρησιμοποιούνται στη Συμ*φώνία "της 16ης Θκτώβρίόυ 1982 μεταξύ των δυο Κυβερνήσεων μας για την Αμοιβαία Αναγνώριση Σχολικών και Ακαδημαϊκών Τίτλων, και να σας επλ'βέβαι-ώσω'"τη 'ΐσυνέννόη"ση'-'η' ν όποία'"έ'πιτεύ'χθήΐκε ως αποτέλεσμα ^ών διαβουλ'εύσεων^αϋτών,^με^βάση^ην όπ^^^ Αρθρου Ι'της^Σύμ^^^^ και Πτυχίων ΑνώτερηςΐΕκ^ά^δίέΟσης^στα^Κράτη της Περιοχής *τηςίευρώ%ης,^που έγινε στο Παρίσι στις 21 Δεκεμβρίου1 979, το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 1-1. Για τους σκοπούς της ϊσύμβάσης αυτής, η «αναγνώριση» ^αλλοδαπού πιστοποιητικού, διπλώματος ή "πτυχίου ανώτερης εκπαίδευσης"σημαίνει την αποδοχή τούτου ^ως έγκυρου πιστοποιητικού από τις αρμόδιες αρχές ενός Συμβαλλόμενου Κράτουςΐκαι τηνχορήγηση στον κάτοχο του των δικαιωμάτων που απολαμβάνουν τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν ημεδαπό πιστοποιητικό, δίπλωμα ή πτυχίο προς το οποίο το αλλοδαπό εκτιμάται ως ανάλογο. Η αναγνώριση ορίζεταιπεραιτέρω ως εξής: (α) Αναγνώριση πιστοποιητικού, διπλώματος ή πτυχίου με σκοπό την ανάληψη ή επιδίωξη σπουδών σε ανώτερο επίπεδο *θα επιτρέπει στον κάτοχο να θεωρείται, για σκοπούς εισαγωγής σε ανώτερα ιδρύματα εκπαίδευσης και ερευνών οποιουδήποτε Συμβαλλόμενου Κράτους, ως αν ήταν κάτοχος ανάλογου πιστοποιητικού, διπλώματος ή πτυχίου που εκδίδεται στο ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Κράτος. Η αναγνώριση αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο του αλλοδαπού πιστοποιητικού, διπλώματος ή πτυχίου από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τους όρους (εκτός από εκείνους που αφορούν στην κατοχή διπλώματος) οι οποίοι τυχόν απαιτούνται για εισαγωγή στα συγκεκριμένα ανώτερα ιδρύματα εκπαίδευσης ή ερευνών του δεχόμενου Κράτους. (β) Αναγνώριση αλλοδαπού πιστοποιητικού, διπλώματος ή πτυχίου με σκοπό την εξάσκηση επαγγέλματος σημαίνει αναγνώριση της επαγγελματικής προπαρασκευής του κατόχου για την εξάσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος, χωρίς επηρεασμό, όμως των νομικών και επαγγελματικών κανόνων ή διαδικασιών που ισχύουν στα συγκεκριμένα Συμβαλλόμενα Κράτη. Η αναγνώριση αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο του αλλοδαπού πιστοποιητικού διπλώματος ή πτυχίου από την υποχρέωση συμμόρφωσης με οποιουσδήποτε άλλους όρους για την εξάσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλ^ϊος οι οποίοι τυχόν προβλέπονται από τις αρμόδιες κυβερνητικές >ή επαγγελματικές αρχές. (γ) Αναγνώριση πιστοποιητικού, διπλώματος ή πτυχίου, δεν?παρέχει, όμως στον κάτοχο περισσότερα δικαιώματα σε άλλο'συμβαλλόμενο Κράτος από εκείνα τα οποία αυτός θα είχε στη\χώρα στην/οπόία.χορηγήθηκε^ τό ;πιστόπόιητικό, ;; δίπ^ώμάΐή πτυχίο.

7 1277 Ν. 30/88 2. Για τους σκοπούς της Σύμβασης αυτής, «επί μέρους σπουδές» σημαίνει περιόδους σπουδών ή κατάρτισης οι οποίες ενώ δεν αποτελούν ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων είναι τέτοιες που να συμβάλλουν σημαντικά στην απόκτηση γνώσεων ή αξιοτήτων.». Έχω την τιμή να επιβεβαιώσω ότι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας έχει εγκρίνει στις 3 Ιουνίου 1987 την προτεινόμενη διαδικασία και το πιο πάνω κείμενο. Η Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας αποδέχεται όπως η Διακοίνωση της Αυτού Εξοχότητάς σας και η παρούσα απάντηση μου σ' αυτή αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, που έγινε στις 16 Οκτωβρίου 1982, για την Αμοιβαία Αναγνώριση Σχολικών και Ακαδημαϊκών Τίτλων. Εκφράζω τη βεβαιότητα ότι η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας θέλει προβεί στις αναγκαίες ενέργειες και νομικές διαδικασίες ώστε να δημοσιεύσει την πιο πάνω αναφερόμενη Συμφωνία μεταξύ των δυο Κρατών μας στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεχθείτε, Εξοχώτατε, την εκ νέου διαβεβαίωση της ύψιστης εκτίμησης μου. Λευκωσία, 18 Ιουνίου, KURT MEIER, Α. Ε. κ. Γεώργιο Ιακώβου, Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΜΕΡΟΣ Ι AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS AND THE GOVERNMENT OF THE GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC ON THE MUTUAL RECOGNITION OF EDUCATIONAL CERTIFICATES AND ACADEMIC DEGREES The Government of the Republic of Cyprus and the Government of the German Democratic Republic, desiring to continue and further develop the existing friendly relations, determined to implement cooperation in the field of higher and technical educaton with full respect for the principles of the Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe, in particular the principle of sovereign equality and non intervention in internal affairs, have agreed as follows: Article 1 (1) The Leaving Certificate of the extended Secondary Schools and of educational institutions of equivalent level (Abiturstufe) in the German Democratic Republic and the Apolyterion of State Secondary Schools or the state issued Certificate of Equivalency to Apolyterion in the Republic of Cyprus, which are both acquired after the successful completion of 12 year's education, shall be mutually recognised.

8 Ν. 30/ (2) The Leaving Certificate" of the extended secondary schools and of educational institutions of equivalent level (Abiturstufe) in the German Democratic Republic and the Apolyterion of State Secondary Schools or the state issued Certificate of Equivalency to Apolyterion in the Republic of Cyprus shall be required for admission to universities and other institutions of higher education in the German Democratic Republic and to institutions of higher education in the Republic of Cyprus. Article 2 (1) The Leaving Certificate of Engineering Schools (Ingenieurschulen) and corresponding institutions in the German Democratic Republic shall he recognized by the Government of the Republic of Cyprus as evidence of tertiary Sub university education level qualifications. (2) The Diploma of the Higher Technical Institute of Cyprus and the Leaving Certificate of the engineering schools (Ingenieruschulen) in the German Democratic Republic shall be mutually recognized. (3) The Government of the German Democratic Republic shall recognize the Diploma of the Higher Technical Institute of Cyprus as a transfer qualification for entry into university studies in the field of technical sciences with the aim of achieving the diploma in a technical branch (Diplomingenieur). (4) The Government of the German Democratic Republic shall recognize the diploma (Ptychio) of the Paedagogical Academy of Cyprus as evidence of tertiary subuniversity education level qualification and as a transfer qualification for entry into university studies in the field of paedagogical sciences with the aim of achieving the diploma in a paedagogical branch (Diplompadagoge). Article 3 (1) The Government of the Republic of Cyprus shall recognize the academic degrees of the Universities or other scientific institutions of university level of the German Democratic Republic: (a) diploma in a scientific branch (b) doctor of a scientific branch ("Promotion A") (c) doctor of sciences ("Promotion B") (2) The academic degrees mentioned under (a) and (b) are required for advanced studies with the aim of the acquiring the next higher academic degree, irrespective of any other prerequisite which may be required under the domestic laws and regulations of the German Democratic Republic for achieving, the academic degree of doctor of a scientific branch ("Promotion A") or doctor of sciences ("Promotion B") respectively. Article 4 The Contracting Parties shall apply the provisions established under Articles to applications for studies, advanced studies or a professional career at Educational Institutions or for employment at governmental, business, industrial or other establishments in either country. Article 5 TKe Contracting Parties shall develop further cooperation in the field dftiigtier and technical education on the basis of the respective laws and regulations in* forceweacfi* country.

9 1279 Ν. 30/88 Article 6 (1) This Agreement shall enter into force on the day of its signing. (2) This Agreement shall be concluded for an indefinite period unless one of the Contracting Parties expresses the desire in writing to terminate it within six months. (3) Amendments to this Agreement shall have to be agreed between the Contracting Parties in written form. Done and signed in Nicosia on the 16th of October 1982 in two copies, each in the German and Englich languages, both texts being equally authentic. FOR THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC OF CYRPUS FOR THE COVERNMENT OF THE GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC ΜΕΡΟΣ II ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας, επιθυμώντας να συνεχίσουν και προωθήσουν την ανάπτυξη των υφιστάμενων φιλικών σχέσεων, αποφασισμένες να υλοποιήσουν συνεργασία στον τομέα της ανώτερης και τεχνικής εκπαίδευσης με πλήρη σεβασμό των αρχών της Τελικής Πράξης της Διάσκεψης για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Συνεργασία, ειδικότερα της αρχής της κυριάρχου ισότητας και μη επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις, έχουν συμφωνήσει τα ακόλουθα: Άρθρο 1 (1) Το Απολυτήριο των διευρυμένων Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ισότιμου επιπέδου (Abiturstufe) της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας και το Απολυτήριο των Δημόσιων Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή το Πιστοποιητικό το ισότιμο προς το Απολυτήριο το οποίο εκδίδεται από την Κυπριακή Δημοκρατία, τα οποία αμφότερα αποκτώνται κατόπιν επιτυχούς συμπλήρωσης δωδεκαετούς εκπαίδευσης, αναγνωρίζονται αμοιβαία. (2) Το Απολυτήριο των διευρυμένων Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ισότιμου επιπέδου (Abiturstufe) της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας και το Απολυτήριο των Δημόσιων Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή το Πιστοποιητικό το ισότιμο προς το Απολυτήριο το οποίο εκδίδεται από την Κυπριακή Δημοκρατία απαιτούνται για την εισδοχή σε πανεπιστήμια και άλλα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας και σε ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. 'Αρθρο 2 (1) Το Απολυτήριο των Σχολών Μηχανικής (Ingenieurschulen) και αντίστοιχων ιδρυμάτων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας αναγνωρίζονται από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως απόδειξη κατοχής προσόντων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υποπανεπιστημιακού επιπέδου. (2) Το Δίπλωμα του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Κύπρου και το Απολυτήριο των Σχολών Μηχανικής (Ingenieurschulen) της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας αναγνωρίζονται αμοιβαία.

10 Ν. 30/ (3) Η Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας αναγνωρίζει το Δίπλωμα του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Κύπρου ως προσόν μετεγγραφής για πανεπιστημιακές σπουδές στον τομέα τεχνικών επιστημών για απόκτηση του διπλώματος σε τεχνικό κλάδο (Diplomingenieur). (4) Η Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας αναγνωρίζει το δίπλωμα (πτυχίο) της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου ως απόδειξη κατοχής προσόντων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υποπανεπιστημιακού επιπέδου και ως προσόν μετεγγραφής για πανεπιστημιακές σπουδές στον τομέα παιδαγωγικών επιστημών για την απόκτηση του διπλώματος σε παιδαγωγικό κλάδο (Diplompadagoge). Άρθρο 3 (1) Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας αναγνωρίζει τους ακαδημαϊκούς τίτλους των Πανεπιστημίων ή άλλων επιστημονικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού επιπέδου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας: (α) δίπλωμα σε επιστημονικό κλάδο. (β) διδάκτωρ επιστημονικού κλάδου («Προαγωγή Α»). (γ) διδάκτωρ επιστημών («Προαγωγή Β»). (2) Οι ακαδημαϊκοί τίτλοι που αναφέρονται στο (α) και (β) ανωτέρω απαιτούνται για μεταπτυχιακές σπουδές για την απόκτηση του επόμενου ανώτερου ακαδημαϊκού τίτλου, ανεξάρτητα απ' οποιοδήποτε άλλο προαπαιτούμενο που δυνατόν να απαιτείται δυνάμει των εσωτερικών νόμων και κανονισμών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας για την απόκτηση του ακαδημαϊκού τίτλου του διδάκτορα επιστημονικού κλάδου («Προαγωγή Α») ή του διδάκτορα επιστημών («Προαγωγή Β»), αντίστοιχα. Άρθρο 4 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουν εφαρμόζει τις διατάξεις των Άρθρων 1 μέχρι 3 σε αιτήσεις για σπουδές, μεταπτυχιακές σπουδές ή για επαγγελματική σταδιοδρομία σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή για εργοδότηση σε κυβερνητικούς, εμπορικούς, βιομηχανικούς ή άλλους οργανισμούς της κάθε χώρας.. Άρθρο 5 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουν αναπτύξει περαιτέρω συνεργασία στον τομέα της ανώτερης και τεχνικής εκπαίδευσης με βάση τους αντίστοιχους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν στην κάθε χώρα. Άρθρο 6 (1) Η Συμφωνία αυτή θέλει τεθεί σε εφαρμογή την ημέρα της υπογραφής της. (2) Η Συμφωνία αυτή συνομολογείται για αόριστη διάρκεια εκτός αν ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη εκφράσει γραπτώς την επιθυμία του να τερματίσει αυτή μέσα σε έξι μήνες. (3) Τροποποιήσεις της Συμφωνίας αυτής πρέπει να συμφωνούνται γραπτώς μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών. Έγινε και υπογράφτηκε στη Λευκωσία στις 16 Οκτωβρίου, 1982 σε δυο αντίγραφα, το καθένα στη Γερμανική και Αγγλική γλώσσα, των οποίων και τα δυο κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Για την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 24(ΙΙΙ)/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης/UNESCO για την Αναγνώριση Προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 8(ΙΙΙ)/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας για Νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 172/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Συνθήκης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.!{lll) Αρ. 4067,10.3.2006. Ν. 3(lll)/2006

Ε.Ε. Παρ.!{lll) Αρ. 4067,10.3.2006. Ν. 3(lll)/2006 Ε.Ε. Παρ.!{lll) Αρ. 4067,10.3.2006 Ν. 3(lll)/2006 Ο περί Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Αμοιβαία Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 217 Ν. 14(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συνθήκης εναντίον της Στρατολόγησης, Χρησιμοποίησης, Χρηματοδότησης και Εκπαίδευσης Μισθοφόρων (Κυρωτικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

339 Ν. 32(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93

339 Ν. 32(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93 E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93 339 Ν. 32(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων Σχετικών με την Ποινική Δικαιοδοσία επί Θεμάτων Συγκρούσεως Πλοίων ή Άλλων Περιστατικών

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97 E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97 Ο περί της Συμβάσεως (Αρ. 172) για τους Όρους Εργασίας στα Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Παρόμοιες Επιχειρήσεις (Κυρωτικός) Νόμος του 1997, εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4055 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4055 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 38(ΙΙΙ)/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4055 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

on scientific cooperation between επιστηµονικής συνεργασίαςµεταξύ και

on scientific cooperation between επιστηµονικής συνεργασίαςµεταξύ και AGREEMENT ΣΥΜΦΩΝΟ on scientific cooperation between επιστηµονικής συνεργασίαςµεταξύ the Middle East Technical University (Turkey) and the University of the Aegean (Greece) του Τεχνολογικού Πανεπιστήµιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1307 της 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1307 της 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 47/76 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1307 της 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί Συμβάσεως δια τήν Έπεξεργασίαν Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας Νόμος τοϋ 1976 εκδίδεται δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Ν. 1(lll)/2009 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Αριθμός 4113 Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009 Ο περί της Σύμβασης για το Πλαίσιο Προαγωγής της Ασφάλειας και της

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 Ο Κυρωτικός της Σύμβασης (Αρ. 155) για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία και το Περιβάλλον Εργασίας Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α 150 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014

ΤΜΗΜΑ Α 150 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014 150 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014 Aριθμός 224 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Ο κ. Ανδρέας Χρ. Παπαευσταθίου, μόνιμος Ανώτερος Κτηνιατρικός Λειτουργός, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, διορίζεται ως Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2368 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2368 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 213/88 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2368 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας του 1944 κατ Δεκατριών Πρωτοκόλλων αυτής του

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 2717 Ν. 22(ΙΠ)/2004 Αρ. 3850, 30.4.2004 Ο περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE & SPORT ------ STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (Ι.Κ.Υ.) DIRECTORATE FOR SPECIAL PROGRAMMES, INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS UNIT FOR FOREIGNERS

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ FINANCIAL IMMIGRANTS

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ FINANCIAL IMMIGRANTS ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ (Ε.Ο.Ν.Ν.) NON - GOVERNMENTAL ORGANISATION SCIENTIFIC ASSOCIATION OF YOUNG JURISTS www.eonn.gr ΠΑΤΟΥΣΑ 3, Τηλ.: 210 82.59.322, e-mail: info@eonn.org

Διαβάστε περισσότερα

INNOVCRETE: RULES FOR IPR MANAGEMENT

INNOVCRETE: RULES FOR IPR MANAGEMENT INNOVCRETE: RULES FOR IPR MANAGEMENT The rules for IPR management of InnovCrete have been designed to be consistent with the Greek patent law and the internal regulations of FORTH. The following rules

Διαβάστε περισσότερα

κύκλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

κύκλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

55 Ν. 6(ΙΠ)/96. Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3051,11.4.96

55 Ν. 6(ΙΠ)/96. Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3051,11.4.96 Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3051,11.4.96 55 Ν. 6(ΙΠ)/96 Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης για Ασφαλή Εμπορευματοκιβώτια και περί Συναφών Θεμάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡί?ΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ϋττ" 'Αρ. 1786 της 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 1982 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡί?ΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ϋττ 'Αρ. 1786 της 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 1982 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν, 40/82 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡί?ΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ϋττ" 'Αρ. 1786 της 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 1982 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί της Συμβάσεως περί της έν τη Αλλοδαπή 'Επιδόσεως Δικαστικών και Ετέρων Έγγραφων εις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1433 της 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1433 της 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 14/78 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1433 της 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί της Συμβάσεως περί Απαγορεύσεως της Στρατιωτικής ή Ετέρας Εχθρικής Χρησιμοποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Παράρτηµα «Θ» (Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 1.4/03) ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ [ Αρθρo

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΟΛΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΟΛΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΟΛΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΣΧΟΛΙΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ Διονύσης Κλάδης Καθηγητής Εκπαιδευτικής Πολιτικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και Ειδικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΟΡΕΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2571/1998 1 ΦΕΚ Α'11 13.1.1998

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΟΡΕΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2571/1998 1 ΦΕΚ Α'11 13.1.1998 Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΟΡΕΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2571/1998 1 ΦΕΚ Α'11 13.1.1998 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κορέας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο νόμο αυτό, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

2. (1) Στο νόμο αυτό, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια - ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΙΤΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ΠOΛΩNIAΣ. NOMOΣ ΥΠ APIΘ. 1939/1991 1 (ΦEK 37 /13-3-91/τ.A )

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ΠOΛΩNIAΣ. NOMOΣ ΥΠ APIΘ. 1939/1991 1 (ΦEK 37 /13-3-91/τ.A ) Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ΠOΛΩNIAΣ NOMOΣ ΥΠ APIΘ. 1939/1991 1 (ΦEK 37 /13-3-91/τ.A ) Kύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Kυβερνήσεων της Eλληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Πολωνίας για την αποφυγή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 124 27 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 97. Κύρωση τροποποιήσεων έτους 2004, της Διε θνούς Σύμβασης για τη Ναυτική

Διαβάστε περισσότερα

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΜΣ ΤΟΥ T.E.I ΑΜΘ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ν. 3685/2008

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΜΣ ΤΟΥ T.E.I ΑΜΘ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ν. 3685/2008 Τ Ε Ι Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Α Κ Η Σ Σ υ ν έ λ ε υ σ η Ε ι δ ι κ ή ς Σ ύ ν θ ε σ η ς Α π ό σ π α σ μ α Π ρ ά ξ η ς 6 η ς / 2 0 1 4 Συνήλθε σήμερα, 18 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα