Il buon gorverno: σχεδιάζοντας το σύστηµα διακυβέρνησης στην ελληνοβενετική Ανατολή. Το παράδειγµα της Κρήτης (13ος -17ος αι.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Il buon gorverno: σχεδιάζοντας το σύστηµα διακυβέρνησης στην ελληνοβενετική Ανατολή. Το παράδειγµα της Κρήτης (13ος -17ος αι."

Transcript

1 Il buon gorverno: σχεδιάζοντας το σύστηµα διακυβέρνησης στην ελληνοβενετική Ανατολή. Το παράδειγµα της Κρήτης (13ος -17ος αι.) Ελένη Τσουραπά Η µελέτη του συστήµατος διακυβέρνησης στο πολιτικό περιβάλλον της βενετικής Κρήτης και η εξελικτική πορεία του, που εµφάνισε συγκλίσεις και αποκλίσεις, τοµές και συνέχειες δεν έχει αποτελέσει αντικείµενο συστηµατικής έρευνας. Στο πλαίσιο του σχεδιασµού για την εγκαθίδρυση της κυριαρχίας στην Κρήτη, στα 1204, η βενετική πολιτεία επιχείρησε να αξιοποιήσει την εµπειρία από την οργάνωση και λειτουργία του πολιτικού και διοικητικού µηχανισµού στο ίδιο το βενετικό κέντρο, προσαρµόζοντάς τον στην ιδιαίτερη φυσιογνωµία της τοπικής πραγµατικότητας. Οι πολιτικοί στόχοι της Γαληνοτάτης στο χώρο της ανατολικής Μεσογείου ωθούσαν εκ των προτέρων στη συνειδητοποίηση της ανάγκης σχεδιασµού ενός µηχανισµού ελέγχου κάθε πτυχής της δραστηριότητας στο Regno di Candia (= Βασίλειο της Κρήτης) και υπαγόρευαν τους όρους για την εγκαθίδρυση ενός ευέλικτου πολιτικού, διοικητικού και κοινωνικού οργανισµού που θα διασφάλιζε τη διάρκεια και τη σταθερότητα της βενετικής παρουσίας στη περιοχή. Υπό τους όρους αυτούς, το θεωρητικό σχήµα «κέντρο-περιφέρεια» 1 προσφέρει τις αναλυτικές κατηγορίες για την ανάγνωση της λειτουργίας της διοίκησης στο νησί κατά τη βενετική περίοδο. Η Μητρόπολη Βενετία νοείται ως το κέντρο της πολιτικής εξουσίας, το οποίο κάνει χρήση των µηχανισµών που έχει στη διάθεσή του, προκειµένου να επιτευχθεί η οργανική ενσωµάτωση της περιφέρειας στη βενετική επικράτεια. Για το σκοπό αυτό το κέντρο προβαίνει στην πολιτική και διοικητική οργάνωση της περιφέρειας, ενισχύοντας σε όλες τις εκφάνσεις τον κεντρικό έλεγχο. Η Γαληνοτάτη έδωσε έµφαση στην εφαρµογή ενός συστήµατος που κάθε πτυχή του απέπνεε, τουλάχιστον κατά τον πρώτο αιώνα, την κυρίαρχη σε συµβολικό και ουσιαστικό επίπεδο εξουσιαστική παρουσία του κέντρου στην περιφέρεια. Το σχήµα αυτό υπαγόρευε ένα σύνθετο πλέγµα σχέσεων εξάρτησης ανάµεσα στην Μητρόπολη και την κτήση, που διαπερνούσε όλα τα επίπεδα της τοπικής ζωής και επέβαλε την υπαγωγή της περιφέρειας στα διοικητικά, πολιτικά, οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτισµικά πρότυπα του κέντρου. Τους στόχους αυτούς εξυπηρετούσε, για παράδειγµα, η Ελένη Τσουραπά, κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MA) στην Νεότερη Ελληνική Ιστορία και υποψήφια διδάκτορας (PhD Candidate) της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Η παρούσα ανακοίνωση µε παράθεση της βασικής βιβλιογραφίας αποτελεί αποτέλεσµα έρευνας στο πλαίσιο της διδακτορικής µου διατριβής µε θέµα: «Οικογένεια και κοινωνία στα Χανιά κατά τη βενετική περίοδο: δοµές, ταυτότητες, νοοτροπίες (16ος αι )», που έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Ερευνητικό Χρηµατοδοτούµενο Έργο: Ηράκλειτος ΙΙ- Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. 1 Ενδεικτικά για τις δοµικές αρχές του θεωρητικού σχήµατος «κέντρο-περιφέρεια», βλ. Frank 1978.

2 εγκατάσταση βενετών αποίκων, ήδη από τα πρώτα χρόνια, που συγκροτούσαν τον ισχυρότερο φορέα υλοποίησης του κεντρικού σχεδιασµού και δυναµικό πυρήνα έκφρασης της εξουσίας και της πολιτικής σκέψης της Μητρόπολης στην περιφέρεια. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το έτος 1252, η αποστολή βενετών αποίκων στην περιφέρεια των Χανιών σηµατοδοτούσε ουσιαστικά την έναρξη της βενετικής κυριαρχίας και της διαδικασίας οργάνωσης της πόλης και του διαµερίσµατος. 2 Πρωταρχικός στόχος του νέου κυριάρχου ήταν η σωστή διαχείριση των ανθρώπων, των αγαθών, του πλούτου και του χώρου και των µεταξύ τους σχέσεων, που θα επιτυγχανόταν µε την καλύτερη δυνατή γνώση της τοπικής πραγµατικότητας. Το σύστηµα διακυβέρνησης αντανακλούσε την κρητική πραγµατικότητα ως κατασκευή µέσα από το πρίσµα των κοινωνικών, πολιτικών και γεωγραφικών αναπαραστάσεων, όπως κατανοούνταν και επιβάλλονταν από το νέο κυρίαρχο. Στο πλαίσιο αυτό η Γαληνοτάτη επιχείρησε να εντάξει τους υπηκόους της και το χώρο σε αναγνωρίσιµα, αυστηρά οριοθετηµένα και άρα ελεγχόµενα σχήµατα, καθιστώντας ευκολότερη την επιβολή και την εγκαθίδρυση της κυριαρχίας της στην περιοχή. Έτσι, διαµορφώνεται ένα σύνθετο πλέγµα σχέσεων που εγγυάται την απρόσκοπτη κατάκτηση του χώρου και την εύρυθµη λειτουργία του νέου οργανισµού ως τµήµα ενός ευρύτερου δικτυακού σχηµατισµού. Οι πρώτες αυτές κινήσεις απέπνεαν την αντίληψη και τους στρατηγικούς στόχους της Μητρόπολης, στη προσπάθειά της να επιβάλει την κυριαρχία της και να οργανώσει τη νέα της κτήσης. Υπό τους όρους αυτούς, ήδη κατά τον αρχικό σχεδιασµό, αλλά και εξελικτικά, η Κρήτη, και ειδικότερα τα Χανιά, φαίνεται πως συνιστούσαν ιδιαίτερη περίπτωση στο πλαίσιο του βενετικού κράτους, που θα µπορούσε, ενδεχοµένως, να αναλυθεί µε τη χρήση ιστορικών κατηγοριών και θεωρητικών εργαλείων, που εφαρµόζονται για την µελέτη νεώτερων αποικιακών σχηµάτων. 3 Εστιάζοντας στο παράδειγµα των Χανιών και αξιοποιώντας τα µεθοδολογικά εργαλεία της θεωρίας για την τέχνη της διακυβέρνησης, 4 διαπιστώνεται ότι στην πολιτική σκέψη της Γαληνοτάτης πρωταρχική σηµασία για την απρόσκοπτη κατάκτηση του χώρου και την επιτυχή άσκηση της εξουσίας δόθηκε στην ορθή οργάνωση και διαχείριση του διοικητικού µηχανισµού. Επιχειρήθηκε, λοιπόν, ο σχεδιασµός και η συγκρότηση ενός διοικητικού δικτύου µε κέντρο τη Βενετία. Στο πλαίσιο αυτού, τα Χανιά αποτελούσαν 2 Γάσπαρης 2008, Ενδεικτικά για την ανάλυση των πτυχών και τη συγκριτική προσέγγιση των αποικιακών συστηµάτων διακυβέρνησης βλ. Ατζέµογλου-Ρόµπινσον Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Παναγιώτη Πέτσο για την πολλαπλή ουσιαστική βοήθειά του, τις καίριες παρατηρήσεις του και τις εποικοδοµητικές συζητήσεις µας. 4 Σχετικά µε τη θεωρία της διακυβέρνησης, βλ. το συλλογικό τόµο Inda 2005.

3 κοµβικό περιφερειακό κέντρο, µε εσωτερική αυτοτέλεια και οργάνωση, και ταυτόχρονα ελεγχόµενο και εξαρτώµενο κατευθείαν από τη Βενετία, αλλά και σε άµεση σύνδεση µε το Χάνδακα, την πρωτεύουσα του νησιού και έδρα των ανώτερων Αρχών της κτήσης. Παρά την ανώτερη θέση που κατείχε ο Χάνδακας στο διοικητικό περιφερειακό δίκτυο, το διαµέρισµα των Χανιών, συγκριτικά µε τα άλλα διαµερίσµατα του νησιού, διαφοροποιήθηκε εν µέρει διοικητικά, διαγράφοντας σε διάφορα επίπεδα και χρονικές περιόδους ξεχωριστή πορεία. 5 Η απόστασή του από το Χάνδακα, που δεν επέτρεπε το συνεχή, κεντρικά, έλεγχο της διοίκησής του, αλλά και οργανωτικές ανάγκες διαµόρφωσαν την ιδιαίτερη διαχρονικά και συγκριτικά πιο ισχυρή και πιο αυτόνοµη διοικητική φυσιογνωµία του διαµερίσµατος. Η πολλαπλή αυτή διασύνδεση εντός του δικτύου αποτυπώνεται µε σαφήνεια στις διατάξεις που καθόριζαν τη διοικητική ιεραρχία στη περιφέρεια αυτή, αλλά και στους νόµους που ρύθµιζαν τη θέση των αξιωµατούχων της κυβέρνησή της στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό χώρο. Με την άφιξη των Βενετών στα Χανιά, οι ανάγκες οργάνωσης του χώρου επέβαλαν την άµεση συγκρότηση ενός ξεχωριστού διοικητικού µηχανισµού κατά τα πρότυπα του Χάνδακα. Στα 1252 επικεφαλής τέθηκε ένας στρατιωτικός αξιωµατούχος µε τον τίτλο του καπιτάνου Χανίων συνεπικουρούµενος από δυο συµβούλους. Επιχειρώντας να σκιαγραφηθεί η πορεία ώς την συγκρότηση του τριµερούς αυτού σχήµατος για τη διοίκηση των Χανίων θα µπορούσαν να γίνουν ορισµένες επισηµάνσεις. Αρχικά φαίνεται πως τον καπιτάνο διαδέχθηκε αξιωµατούχος µε τον τίτλο του «συµβούλου της Κρήτης και ρέκτορα των Χανίων». 6 Όπως προκύπτει από τον τίτλο αυτό, ως ανώτερη Αρχή των Χανίων, αναγνωριζόταν ένας εκ των δυο, αρχικά, και εκ των τεσσάρων στη συνέχεια συµβούλων του Χάνδακα. Στα 1287 η Βενετία αποφάσισε την εκλογή τεσσάρων αξιωµατούχων που για τη στελέχωση των θέσεων των συµβούλων της Κρήτης, ώστε οι δυο εξ αυτών να αποστέλλονται µε διοικητικές αρµοδιότητες ως ρέκτορες για ένα χρόνο στο Ρέθυµνο και στα Χανιά. Το σχήµα αποκρυσταλλώθηκε στις αρχές του 14ου αι., όταν αποφασίστηκε ο πλήρης διαχωρισµός των δυο αυτών αξιωµάτων, και διατηρήθηκε ως προς τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά ώς το τέλος της βενετικής παρουσίας στα Χανιά. Έκτοτε βενετοί πατρίκιοι αποστέλλονταν στα Χανιά από τη Μητρόπολη ως αξιωµατούχοι µε τον τίτλο του ρέκτορα, ο οποίος αποτελούσε την ανώτερη κυβερνητική Αρχή του διοικητικού διαµερίσµατος και υπαγόταν στην κεντρική κυβέρνηση του νησιού. 5 Σχετικά µε την οργάνωση του διαµερίσµατος των Χανίων κατά τους δυο πρώτους αιώνες της βενετικής παρουσίας, βλ. (Γάσπαρης 2008), όπου σχετική εισαγωγή και εκτενής βιβλιογραφία. Για την οργάνωση και εξέλιξη των δοµών και της λειτουργίας του διοικητικού µηχανισµού των Χανίων κατά τη βενετική περίοδο, βλ. Παπαδία 2004, , ενώ ειδικότερα για το 16ο και το 17ο αιώνα βλ. Tsourapa, Γάσπαρης 2008, 57.

4 Τον ρέκτορα, από την πρώτη φάση της παρουσίας του στην κυβέρνηση των Χανίων συνεπικουρούσαν δυο σύµβουλοι. Στα πρώτα χρόνια τα καθήκοντα των συµβούλων ασκούσαν φεουδάρχες των Χανίων, που ήταν µέλη του τοπικού συµβουλίου και έµεναν µόνιµα στην πόλη. Όταν στα 1306 αποφασίστηκε η αποδέσµευση του αξιώµατος του ρέκτορα από αυτό του συµβούλου της Κρήτης, ταυτόχρονα προβλέφθηκε και η εκλογή από τη Μητρόπολη δυο βενετών πατρικίων για την κάλυψη των θέσεων των συµβούλων των Χανίων. Στην πρώτη περίοδο της αυτοτελούς λειτουργίας της ανώτερης βενετικής διοίκησης των Χανίων το σχήµα συµπλήρωναν αξιωµατούχοι εκλεγµένοι από τη Μητρόπολη που στελέχωναν τις οικονοµικές και γραµµατειακές υπηρεσίες. Έτσι, προβλεπόταν η τοποθέτηση βενετού αξιωµατούχου ως επικεφαλής των οικονοµικών υπηρεσιών των Χανίων µε τον τίτλο του camerlengo ή camerario (καµερλέγκου ή καµεράριου). Στο 16ο και 17ο αι. στο αξίωµα των συµβούλων εκλέγονταν τόσο ευγενείς της Βενετίας, και σπανιότερα βενετοί ευγενείς της Κρήτης, ενώ, κατά το ίδιο διάστηµα, δεν εντοπίστηκαν αποφάσεις της συγκλήτου για την εκλογή και αποστολή βενετών της Μητρόπολης στο αξίωµα του camerlengo τόσο για τα Χανιά όσο και για το Ρέθυµνο, όπως συστηµατικά γινόταν για το Χάνδακα, στοιχείο που επιβεβαιώνει την υπόθεση ότι η θέση αυτή καλυπτόταν κυρίως από βενετούς ευγενείς καταγόµενους από τη περιφέρεια στην οποία εκλέγονταν. Οι αξιωµατούχοι που αποστέλλονταν από τη Βενετία, προκειµένου να στελεχώσουν την ανώτερη διοίκηση των κτήσεων, αποτελούσαν τον ενδιάµεσο κρίκο και κρατούσαν ανοιχτό το δίαυλο επικοινωνίας µεταξύ της Μητρόπολης και της κτήσης. Πολύτιµο εργαλείο στη διαδικασία σκιαγράφησης των διοικητικών δοµών του διαµερίσµατος των Χανιών, κατά τη βενετική περίοδο συνιστούν τα κείµενα των οδηγιών που έδινε η Βενετική Σύγκλητος στους νεοεκλεγέντες αξιωµατούχους πριν την αναχώρησή τους για τον τόπο διορισµού. Ώς τώρα έχει εκδοθεί µια εντολή προς το ρέκτορα Χανίων Piero Francesco Malipiero (1589), 7 ενώ η έρευνα οδήγησε στον εντοπισµό και άλλων εντολών τόσο προς ρέκτορες όσο και προς προνοητές της πόλης. Τα κείµενα αυτά περιελάµβαναν διατάξεις που αφορούσαν τα καθήκοντα του αξιωµατούχου, τον τρόπο διακυβέρνησης, τους όρους λειτουργίας του διοικητικού, οικονοµικού και δικαστικού µηχανισµού, καθώς και τα όρια της καθηµερινής δράσης του στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό χώρο κατά τη διάρκεια της θητείας του. 8 Χαρακτηριστική στο επίπεδο του λεξιλογίου που επιλέγει η βενετική εξουσία είναι η χρήση του όρου governo 7 Μαλτέζου Τσουραπά,

5 (=διακυβέρνηση) σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης της δηµόσιας και ιδιωτικής ζωής, από την κρατική διοίκηση ώς την οικογένεια. Δινόταν έµφαση στην ηθική διάσταση της διακυβέρνησης, καθώς η άσκηση του buon governo, που απαιτούσε η Γαληνοτάτη από τους αξιωµατούχους της, προϋπέθετε µεν την ξεκάθαρη γνώση του ανθρώπινου και υλικού πεδίου πάνω στο οποίο θα ασκηθεί, αλλά, κυρίως του τι είναι καλό, ενάρετο, κατάλληλο και ικανό στη διαδικασία καθοδήγησης ατόµων και πληθυσµιακών συνόλων. Οι οδηγίες προς τους αξιωµατούχους αποπνέουν τα συγκεκριµένα ηθικά αιτήµατα του βενετικού συστήµατος διακυβέρνησης και µέσω αυτών στόχευε στη διασφάλιση του ήθους των κυβερνώντων, οι οποίοι καλούνταν να εφαρµόσουν τις κυβερνητικές επιταγές µε ακεραιότητα, εντιµότητα και αµεροληψία. Παράλληλα, η έννοια της διακυβέρνησης ενέχει διανοητικές υποκατηγορίες, όπως η αυτοδιαχείριση και η αυτοπειθαρχία, εγκαθιδρύοντας σαφώς προσδιορισµένες ταυτότητες, που διασφαλίζουν τη λειτουργία του κράτους στη βάση ηθικών κανόνων και κανόνων δικαίου. 9 Υπαγορευµένες από τους στόχους αυτούς ήταν οι διατάξεις που θέσπιζε το βενετικό κράτος, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την πειθαρχία των υπηκόων και να τους κατευθύνει στην υιοθέτηση κανόνων και συµπεριφορών, που θα βελτιώσουν τη ζωή τους, θα διασφαλίσουν τα συµφέροντα του κράτους και θα εγγυηθούν την ασφάλεια, τη συνέχεια και την ευηµερία του. Στο πλαίσιο αυτό, η Γαληνοτάτη προέβη στην εγκαθίδρυση ενός συστήµατος υπηρεσιών που κάλυπταν όλους τους τοµείς της τοπικής ζωής, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναµικό που είχε στη διάθεσή της. Οι υπηρεσίες αυτές στελεχώθηκαν από αξιωµατούχους που εκλέγονταν από τη Βενετία και από το τοπικό συµβούλιο των φεουδαρχών κατά τους πρώτους δυο σχεδόν αιώνες και ευγενών στη συνέχεια, που αποτελούσε το δεύτερο πόλο άσκησης της πολιτικής και διοικητικής εξουσίας στα Χανιά. Είναι ενδιαφέρον να σκιαγραφηθεί η πορεία προσδιορισµού των ορίων συµµετοχής στην άσκηση της τοπικής διακυβέρνησης των δυο αυτών πόλων εξουσίας, µια πορεία που επιβεβαιώνει την ξεχωριστή θέση που κατείχε η περιφέρεια των Χανιών στο βενετικό σύστηµα διακυβέρνησης. Κατά του δυο πρώτους αιώνες, οι δυο φορείς εξουσίας ήταν στενά συνδεδεµένοι στο πεδίο της τοπικής διοίκησης. Υπό τους όρους αυτούς, κατανοείται η αναγνώριση του δικαιώµατος εκλογής στο κυβερνητικό αξίωµα του συµβούλου Χανίων σε εγχώριους βενετούς φεουδάρχες. Τοµή φαίνεται να αποτελεί και στο πεδίο αυτό, η κίνηση των βενετών φεουδαρχών του νησιού να αποσχιστούν από το κέντρο, που έµεινε γνώστη ως αποστασία του Αγίου 9 Ενδεικτικά για µια επισκόπηση των αρχών της νεότερης πολιτικής θεωρίας βλ. Κιτροµιλίδης 2000.

6 Τίτου στα Όπως σηµειώνεται «το ίδιο έτος που εκδηλώθηκε η αποστασία η Κρήτη αντιµετώπισε σοβαρή πολιτική κρίση, η οποία µετατράπηκε σε ευρύτερη κρίση ταυτότητας του βενετικού κόσµου στο νησί» 11 και επισηµαίνεται ότι «η χρονική εγγύτητα των γεγονότων της αποστασίας µε την κοινωνική αναστάτωση για τη συγκρότηση του Μείζονος συµβουλίου του Χάνδακα συνιστά µια ιστορική παράµετρο που δεν έχει ως σήµερα επισηµανθεί και η σύνδεσή τους αξίζει να αποτελέσει στο µέλλον ερευνητικό ζητούµενο». 12 Η Βενετία κατέστειλε την κίνηση, όπως και άλλες επαναστατικές κινήσεις, που εκδηλώθηκαν τα προηγούµενα χρόνια στη δυτική Κρήτη, όπου ο χώρος φαίνεται πως ευνοούσε τη γέννηση παρόµοιων κινηµάτων, λόγω της πληθυσµιακής σύνθεσής του, αλλά και της γεωγραφικής θέσης του, που δεν επέτρεπε την πλήρη εποπτεία του. Οι συµµετέχοντες τιµωρήθηκαν παραδειγµατικά, µεταξύ αυτών ήταν και µέλη οικογενειών φεουδαρχών των Χανίων, όπως οι Venier. Επιβεβαιωτική των αλλαγών που συνεπέφερε η αποστασία στο σύστηµα διακυβέρνησης είναι η περίπτωση των Κυθήρων. Τα Κύθηρα συνιστούσαν τµήµα της διοικητικής περιφέρειας των Χανίων, καθώς αποτελούσαν φέουδο της οικογένειας των Venier των Χανίων και υπάγονταν στην κυβέρνηση της πόλης. Η συµµετοχή τους στην αποστασία, άλλαξε τον πολιτικό χάρτη του νησιού. Η δήµευση της περιουσίας τους οδήγησε στην απώλεια των φεουδαρχικών δικαιωµάτων τους στα Κύθηρα, τα οποία παραχωρήθηκαν περιορισµένα στη συνέχεια σε απόγονο της οικογένειας που κατοικούσε στη Σητεία. Στο πλαίσιο αυτό τα Κύθηρα απέκτησαν διοικητική αυτοτέλεια και αποκόπηκαν τελείως από τα Χανιά. Υπάγονταν διοικητικά κατευθείαν στη Βενετία και δευτερευόντως στο Χάνδακα, ενώ η διακυβέρνησή τους ανατέθηκε σε βενετό αξιωµατούχο µε τον τίτλο του προνοητή, που αποστέλλονταν από τη Μητρόπολη. 13 Η ενίσχυση των τοπικών φεουδαρχών τούς οδήγησε να στραφούν ενάντια στη Μητρόπολη, η οποία ώς εκείνη τη στιγµή αναγνωριζόταν ως ο φορέας νοµιµοποίησης της πολιτικής, οικονοµικής και κοινωνικής υπεροχής τους. Η κατάληξη της κίνησης αυτής σήµαινε ότι τα βενετικά ιδανικά που συγκροτούσαν την ταυτότητα της πιστής στη Γαληνοτάτη βενετικής elite του νησιού κατέρρευσαν, καθώς οι βενετοί ευγενείς της Κρήτης αντιµετωπίζονταν πια το λιγότερο µε καχυποψία από τη Μητρόπολη. Έτσι η κίνηση του Αγίου Τίτου, συνεπέφερε την έναρξη µιας διαδικασίας επαναδιαπραγµάτευσης των όρων συγκρότησης της ταυτότητας των βενετών της Κρήτης. Στο εξής και πάρα το γεγονός ότι το κοινωνικό τους καθεστώς θα συνεχίσει να είναι προνοµιακό στο πλαίσιο της κρητικής 10 Παπαδία 2004, Παπαδία 2004, Σχετικά µε την «αποστασία του Αγίου Τίτου» βλ. McKee, Σχετικά µε την παρουσία του οίκου των Venier στην Κρήτη και ειδικά στα Χανιά και στα Κύθηρα, βλ. (Τσουραπά), όπου η σχετική βιβλιογραφία και η αρχειακή τεκµηρίωση.

7 κοινωνίας και θεωρητικά ταυτόσηµο µε αυτό των βενετών πατρικίων της Μητρόπολης, καταδεικνύοντας σαφώς την πρόθεση της Βενετίας να διατηρήσει µια πιστή και αφοσιωµένη άρχουσα τάξη στο νησί, στην πραγµατικότητα σε ιδεολογικό και πολιτικό επίπεδο οι Βενετοί της Κρήτης δε θα ανακτήσουν, ώς τη λήξη της βενετικής παρουσίας, τη θέση που κατείχαν πριν την κίνηση του Αγίου Τίτου. Οι δυο πόλοι εξουσίας και στα Χανιά φαίνεται πως σταδιακά αποµακρύνθηκαν, ενώ οι ζυµώσεις που συντελέστηκαν σε ιδεολογικό επίπεδο, ως συνέπεια της κίνησης αυτής, αποτυπώνονταν στους επόµενους αιώνες και στο πεδίο της άσκησης της πολιτικής και διοικητικής εξουσίας. Η κοινότητα των φεουδαρχών των Χανιών εµφανίστηκε σταδιακά ως φορέας περισσότερο της τοπικότητας και λιγότερο του κέντρου. Τα όρια της συµµετοχής της στην άσκηση της πολιτικής εξουσίας περιορίστηκαν στα κατώτερα αξιώµατα, ενώ η ώς τότε αυτονόητη ταύτιση της ιδιότητας του φεουδάρχη µε αυτή του ευγενούς έπαψε να υπάρχει. Η βενετική πολιτεία, επιθυµώντας να ενισχύσει τον έλεγχο επί της άρχουσας τάξης και προκειµένου να µην επιτρέψει την εκ νέου διασάλευση του συστήµατος, ανέδειξε την εξασφάλιση των αστικών χαρακτηριστικών της ευγένειας στο κατεξοχήν κριτήριο για την πρόσβαση στη άσκηση της τοπικής εξουσίας. Η κατοχή φεουδαρχικής γης από µόνη της δεν ήταν πια αρκετή για να εγγυηθεί στους βενετούς του νησιού τη συµµετοχή στη διακυβέρνηση. Στα επόµενα χρόνια το σύστηµα συλλογικής οργάνωσης της Κρήτης εντάχθηκε σε νέο πλαίσιο. «Τα πολλά συλλογικά σώµατα µετεξελίχθηκαν σε ενιαία, µε υποβαθµισµένη πολιτική λειτουργία». 14 Παράλληλα τότε θεσπίστηκε µια νέα κατηγορία ευγένειας, η κρητική, και οι κάτοχοί της συµµετείχαν στα κοινοτικά όργανα. Από το 15ο αι. και µετά, η κοινότητα των ευγενών των Χανιών, όπως προκύπτει από τις πρεσβείες που απηύθυνε στο βενετικό κέντρο, δε θα σταµατήσει ποτέ να διεκδικεί µεταρρυθµίσεις στο σύστηµα διοίκησης, που θα επέτρεπαν την επέκταση των δικαιωµάτων της στην άσκηση της τοπικής εξουσίας. Ο 16ος αιώνας αποτελεί τοµή για τη διοίκηση του νησιού της Κρήτης, ενώ καθοριστικές υπήρξαν και οι εξελίξεις στη φυσιογνωµία των κυβερνητικών αξιωµάτων των Χανίων. Η κυρίαρχη σηµασία της Κρήτης για τα βενετικά συµφέροντα, ειδικά µετά την απώλεια της Κύπρου στα 1571, δεν άφηνε περιθώρια στη Γαληνοτάτη για λανθασµένες επιλογές στη στελέχωση της τοπικής διοίκησης. Η πρόθεση του κέντρου να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή λειτουργία του διοικητικού µηχανισµού αντανακλάται σαφώς στην απόφασή του να µετατρέψει στα 1569 το έως τότε έκτακτο αξίωµα του γενικού προνοητή του 14 Παπαδία 2004, 74.

8 Κρήτης σε τακτικό, εντάσσοντάς τον µόνιµα στο ανώτερο κυβερνητικό σχήµα του νησιού, που ώς τότε συγκροτούσαν ο δούκας και οι δυο σύµβουλοι. 15 Η τακτική παρουσία γενικού προνοητή στην Κρήτη, µετά τη λήξη του τέταρτου βενετοτουρκικού πολέµου, καταδείκνυε σαφώς την ανάγκη αναδιοργάνωσης και καλύτερου ελέγχου σε όλους τους ζωτικούς τοµείς της κτήσης και ενίσχυσης της διοικητικού µηχανισµού του νησιού, ο οποίος έπρεπε να ανταποκριθεί µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στις απαιτήσεις που διαµόρφωνε η εντεινόµενη οθωµανική απειλή, αποτρέποντας την περαιτέρω εδαφική συρρίκνωση της Γαληνοτάτης, και να εγγυηθεί την ασφάλεια και τη συνέχιση της βενετικής παρουσίας στο νησί. Μέσα στο πλαίσιο αυτό και την ίδια χρονική συγκυρία, εντασσόταν και η διαφαινόµενη ανάγκη αποστολής αξιωµατούχου µε ανάλογες αρµοδιότητες µε αυτές του γενικού προνοητή στην περιφέρεια των Χανιών, επιβεβαιώνοντας για µια ακόµη φορά την ιδιαιτερότητα της περιοχής και την ανάγκη ενίσχυσης της εποπτείας και του ελέγχου από την πλευρά του κέντρου στο κοµµάτι αυτό της κρητικής περιφέρειας. 16 Μόλις στα πρώτα χρόνια του 16ου αι., στα Χανιά, επισηµαίνεται για πρώτη φορά το αξίωµα του προνοητή, το οποίο, όµως, είχε αποδοθεί στον κυβερνήτη της πόλης σε συνδυασµό µε το αξίωµα του ρέκτορα, που, ήδη, κατείχε. Ως αυτοτελές αξίωµα επισηµαίνεται κατά τα έτη Βασική αρµοδιότητα του προνοητή Χανίων ήταν η εποπτεία της υπαίθρου. Τα επόµενα χρόνια το ζήτηµα της εκλογής στη θέση αυτή επανερχόταν επανειληµµένα από τους γενικούς προνοητές. Πρότειναν, µάλιστα, να δοθούν ανάλογες εξουσίες σε κάποιο άλλο αξιωµατούχο του νησιού, επισηµαίνοντας το σχετικό παράδειγµα του συµβούλου της Κεφαλονιάς, ο οποίος επισκεπτόταν κάθε χρόνο την Ιθάκη, µε την ιδιότητα και τις εξουσίες προνοητή. 17 Η πρόταση αυτή καταδείκνυε µε τρόπο σαφή ότι οι βενετοί αξιωµατούχοι και κατ επέκταση η Μητρόπολη αντιλαµβανόταν τη βενετική επικράτεια ως ενιαίο πεδίο άσκησης εξουσίας. Σηµαντική πτυχή της προσέγγισης των δοµών του διοικητικού συστήµατος του διαµερίσµατος των Χανίων αποτελεί η εξέταση του πλαισίου διακυβέρνησης των Σφακιών. Το αίτηµα εκλογής από τη Βενετία ανώτερου αξιωµατούχου µε τον τίτλο του προνοητή 18 ή του ρέκτορα 19 για τη διακυβέρνηση της περιοχής αυτής πρόβαλλε διαχρονικά επιτακτικό. Το ζητούσαν οι ίδιοι οι Σφακιανοί, προκειµένου να διευρύνουν ακόµα περισσότερο τα όρια της 15 Παπαδία 2004, Tsourapa, Tsourapa, Archivio di Stato di Venezia (= A.S.V.), Collegio, Relazioni, b. 83, Relazione di Lunardo Loredan rettore della Canea (25 settembre 1554). 19 A.S.V., Collegio, Relazioni, b. 83, Relazione di Francesco Da Mosto rettore della Canea (5 Marzo 1595).

9 κυβερνητικής αυτονοµίας, που, ήδη, τους αναγνωριζόταν, επιδιώκοντας τη διοικητική απεξάρτησή τους από τις ανώτερες Αρχές του νησιού, όσο και από το Reggimento (=κυβέρνηση) των Χανίων. Η µεταρρύθµιση στην διακυβέρνηση των Σφακιών αποτελούσε αίτηµα και των ανώτερων Αρχών των Χανίων, οι οποίες εξέφραζαν τη δυσαρέσκειά τους, επειδή η εκλογή ευγενών της πόλης στο αξίωµα του προνοητή Σφακιών, όπως και των cittadini των Χανίων στη θέση των υπαλλήλων του κάστρου των Σφακιών, γίνεται από το Collegio του Χάνδακα. 20 Οι Αρχές των Χανίων, βέβαια, επιθυµούσαν την άµεση υπαγωγή των Σφακιών στη χανιώτικη κυβέρνηση και όχι κατευθείαν στη Βενετία, όπως επεδίωκαν οι Σφακιανοί. Με σκοπό να ασκήσει πίεση προς την κατεύθυνση αυτή, η κυβέρνηση των Χανίων αναλάµβανε πρωτοβουλίες προκειµένου να µην διευκολύνεται η απρόσκοπτη διακυβέρνηση των Σφακιών. Στο πλαίσιο αυτό, ο προνοητής Χανίων αρνούνταν να επιθεωρήσει την περιοχή των Σφακιών και επεσήµαινε ότι η διοικητική και δικαστική υπαγωγή τους στη δικαιοδοσία των Αρχών του Χάνδακα προκαλούσε δυσλειτουργίες. 21 Ο τέταρτος βενετοτουρκικός πόλεµος και οι νέες ισορροπίες που δηµιουργήθηκαν έκαναν επιτακτικό το αίτηµα για µεταρρυθµίσεις στο πεδίο άσκησης της τοπικής εξουσίας από την κοινότητα. Η έρευνα κατέδειξε ότι τα επόµενα χρόνια το φαινόµενο των ατασθαλιών, τόσο των αξιωµατούχων της κυβέρνησης των Χανιών, όσο και των εκλεγµένων από την κοινότητα, βενετών και κρητικών ευγενών, αλλά και κατώτερων υπαλλήλων, ενισχύθηκε σηµαντικά και σε µεγαλύτερο βαθµό συγκριτικά µε τα υπόλοιπα διαµερίσµατα του νησιού. 22 Η Βενετία επιχείρησε να εξαλείψει τα φαινόµενα αυτά, είτε ενισχύοντας τους ελεγκτικούς µηχανισµούς, είτε εκδίδοντας διατάξεις που βελτίωναν το καθεστώς, κυρίως το οικονοµικό, των αξιωµατούχων, αποδυναµώνοντας τα κίνητρα που τους ωθούσαν στην αυθαιρεσία. 20 A.S.V., Duca di Candia, fasc. 2, Officiali 9 ( ), 164r-165v: Εκλογή Alberto Curino cittadino των Χανίων στη θέση του γραµµατέα του προνοητή Σφακιών (19 Ιουνίου 1632), fasc. 3, Officiali 10 ( ), 36v-38r: Εκλογή στο αξίωµα του προνοητή Σφακιών του βενετού ευγενή Zorzi Vizzamano Lenderachi (19 Μαΐου 1639). 21 A.S.V., Collegio, Relazioni, b. 83, Relazione di Zuanne Battista Basadona provveditore della Canea (1641):...Serenissimo Principe, la Sfacchia é terrritorio della Canea é à tutti i proriti di qua sempre piu opportune saranno le provigioni che quelle di Candia perche la distanza à questa parte é per la meta minore di quella di Candia si che chi parte dalla Sfacchia per la Canea un solo giorno le basta al viaggio dove all incontro bisogna che per Candia ne spenda due o tre. Degl interessi della sanità il maggistrato della Canea per secoli intieri é stato riconosciuto é sempre l auttorità sua sé istessa alla disposizione di quegli ordini che ha portato l occorrenza ultimamente anco questo grado di debito veniva posposto per le medesime pretenzioni onde il magistrato non potendo soffrire tanto pregiudizio colla dovuta riverenza s esprime con Vostra Serenità mediante la scrittura a me presentata, per goder, é perche traviata non le resti la continuazione di tanto mai interrotto possesso rispetti tutti che per publico servitio chiamano alla sopraintendenza il provveditore della Canea e l Eccelenze Vostre procedendo à qual che dichiarazione ancorche le commissioni siano lampanti con la chiarezza maggiore e con i sensi della publica risolata volontà faranno riconoscer à ciascheduno i gradi del debito proposito non é da dire che dal canto del provveditor della Canea si intensa via di raggione perche dall Eccelentissimo signor General Civrano e dall Eccelenze Vostre medesime colla ferma delle commissioni ben fu conosciuta l egnita della causa Tsourapa,

10 Ωστόσο, φαίνεται πως η παραβατική συµπεριφορά αποτελούσε «γόνιµο πεδίο ιδεολογικής συνάντησης» των βενετών αξιωµατούχων µε τους εγχωρίους και έτσι οι δυο πόλοι της τοπικής εξουσίας αλληλοϋποστηριζόµενοι επέβαλλαν ένα καθεστώς ατιµωρησίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ώς τη λήξη της βενετικής κυριαρχίας κανένας κυβερνητικός αξιωµατούχος των Χανίων δεν καταδικάστηκε, ακόµα και αν του απαγγέλθηκαν βαρύτατες κατηγορίες. Η πολιτική ισχύς της Γαληνοτάτης είχε καµφθεί, καταδεικνύοντας την αδυναµία του κέντρου να βελτιώσει τις λειτουργικές δοµές και να ελέγξει την περιφέρεια. Ωστόσο, η εµπειρία της διακυβέρνησης των Χανίων έδωσε στη Βενετία τα εργαλεία για να σχεδιάσει στη συνέχεια το σύστηµα διακυβέρνησης της Πελοποννήσου, της τελευταίας περιοχής που ενσωµατώθηκε στη βενετική επικράτεια, το οποίο φιλοδοξούσε, τουλάχιστον στο επίπεδο του σχεδιασµού, να είναι το τελειότερο πρότυπο διακυβέρνησης που υιοθέτησε το βενετικό πολιτικό σύστηµα. Οι δυο περιοχές εµφανίζουν πολλά κοινά σηµεία στον τρόπο διακυβέρνησης, ωστόσο, οι εγγενείς αδυναµίες και οι ευρύτερες συγκυρίες καταδίκασαν το σχέδιο σε αποτυχία, καθώς η Γαληνοτάτη απώλεσε πολύ γρήγορα τη νέα της κτήση, αδυνατώντας πια να ανταποκριθεί στο µύθο του παρελθόντος. Βιβλιογραφία Frank, André Gunder: Dependent accumulation and underdevelopment. London: Macmillan Inda, Jonathan Xavier (ed.): Anthropologies of Modernity: Foucault, Governmentality, and Life Politics. Oxford: Blackwell McKee, Sally: «The Revolt of St. Tito in Fourteenth-Century Venetian Crete: A Reassessment». Mediterranean Historical Review 9/2 (1994): Tsourapa, Eleni: «I rappresentanti veneziani al governo della Canea. Confini tra il dovere pubblico e l interesse personale (sec. XVI-XVII)». In: Maltezou Chryssa-Tzavara Angeliki-Vlassi Despina (ed.), Αtti del Convegno Internazionale di Studi: «I Greci durante la venetocrazia: Uomini, spazio, idee (XIII-XVIII sec.)», (Venezia, 3-7 dicembre 2007). Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia 2009: Ατζέµογλου, Νταρόν, - Ρόµπινσον, Τζέϊµς Α.: Γιατί αποτυγχάνουν τα έθνη. Οι καταβολές της ισχύος, της ευηµερίας και της φτώχειας. (µτφ. Άγγελος Φιλιππάτος). Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη Γάσπαρης, Χαράλαµπος: Catastici Feudorum Crete. Catasticum Chanee Αθήνα: ΙΒΕ/ΕΙΕ Κιτροµιλίδης, Πασχάλης Μ.: Νεώτερη Πολιτική Θεωρία. Αθήνα: Σάκκουλας Μαλτέζου, Χρύσα Α. (εκδ.): «Ire debeas in rettorem Caneae». Η εντολή του δόγη Βενετίας προς το ρέκτορα Χανίων. Βενετία Παπαδία-Λάλα, Αναστασία: Ο θεσµός των αστικών κοινοτήτων στον ελληνικό χώρο κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας (13ος-18ος αι.). Μια συνθετική προσέγγιση. Βενετία Τσουραπά, Ελένη: «Βενετοί αξιωµατούχοι στην Κρήτη: Από τη δηµόσια στην καθηµερινή ζωή (16ος-17ος αι.)». Θησαυρίσµατα 36 (2006): Τσουραπά, Ελένη: «Οικογενειακές πρακτικές, οικονοµικές δραστηριότητες και πολιτικές διεργασίες: Η περίπτωση του οίκου των Venier της Κρήτης (15ος-17ος αι.)». Ανακοίνωση στο ΙΑ Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο (Ρέθυµνο ).

11

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση Διοικητικό Δίκαιο Ι Διοικητικό Δίκαιο: Κομμάτι δικαίου που μας συνοδεύει από τη γέννηση μέχρι το θάνατο μας. Είναι αδύνατον να μην βρεθούμε μέσα σε έννομες σχέσεις διοικητικού δικαίου. Μαθητική σχέση έννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Αρχές Λειτουργίας Το Πανεπιστήµιο, όπως όλοι οι θεσµικοί φορείς, πρέπει να προσαρµόζεται στις κοινωνικές και οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Μεταξύ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ και ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα 29 Απριλίου 2013 τα εξής συμβαλλόμενα μέρη: Αφενός, η Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών Σκοποί της αξιολόγησης του έργου του εκπαιδευτικού (N. 2986/02, Άρθρο. 5, παρ. 1) α. Η ενίσχυση της αυτογνωσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη Το παρόν ηλεκτρονικό εγχειρίδιο έχει ως στόχο του να παρακολουθήσει τις πολύπλοκες σχέσεις που συνδέουν τον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας Πρόλογος Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας αποτελεί δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στα μέλη της κοινωνίας. Οι πολύπλευρα πληροφορημένοι

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας είναι η συνέχεια στόχων και στρατηγικών επιλογών στη βάση των πολιτικών αντιλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Ιδρύματος - ΕΚΠΑ Καθηγητή κ. Δ. Μπερτσιμά

Προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Ιδρύματος - ΕΚΠΑ Καθηγητή κ. Δ. Μπερτσιμά Προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Ιδρύματος - ΕΚΠΑ Καθηγητή κ. Δ. Μπερτσιμά Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014 Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, Στόχοι και Οράματα Μαζί με την αίτηση αποδοχής της υποψηφιότητάς μου για τη

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαλίτσης Κων/νος 23/7/2015 Αναπληρωτής Γραμματέας Υγείας Πρόνοιας & Κοιν. Μέριμνας ΑΝΕΛ Υπεύθυνος Υπο-Γραμματείας Κοιν.

Μιχαλίτσης Κων/νος 23/7/2015 Αναπληρωτής Γραμματέας Υγείας Πρόνοιας & Κοιν. Μέριμνας ΑΝΕΛ Υπεύθυνος Υπο-Γραμματείας Κοιν. Κοινωνική Ασφάλιση Μια προσέγγιση στρατηγικής για ουσιαστική μεταρρύθμιση Περιγραφή Το ασφαλιστικό σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση συνεχούς κρίσης τα τελευταία τριάντα χρόνια με κυρίαρχο χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Εκδοχές ίδρυσης Σύμφωνα με την παράδοση από τον Ρωμύλο, γιο του Αινεία (γύρω στο 735 π.x.) Σύμφωνα με την αρχαιολογική έρευνα στη

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

22/2/2014 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Επιστήμη Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πότε εμφανίστηκε η ανάγκη της διοίκησης;

22/2/2014 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Επιστήμη Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πότε εμφανίστηκε η ανάγκη της διοίκησης; ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πότε εμφανίστηκε η ανάγκη της διοίκησης; Κεφάλαιο 2 ο Η επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Όταν το άτομο δημιούργησε ομάδες. Για ποιο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΤΕ. Αθήνα,21 Οκτωβρίου Κυρίες και κύριοι,

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΤΕ. Αθήνα,21 Οκτωβρίου Κυρίες και κύριοι, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΤΕ Αθήνα,21 Οκτωβρίου 2014 Κυρίες και κύριοι, Είναι ευτυχής συγκυρία που το φετινό Συνέδριο διεξάγεται κοντά στην ολοκλήρωση μίας τουριστικής περιόδου που κατά γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «e-πιμενω» Θέµα ηµερίδας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : ανέπτυξε τη θεωρία περί «άνισης ανταλλαγής». Η θεωρία του αποτελεί μέρος μιας πιο λεπτομερούς ερμηνείας της μεταπολεμικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2057(INI) 22.7.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές (2008/2057(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Επιτροπής Φύση Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών μη υπαγόμενων σε φορείς διαχείρισης

Πρόταση Επιτροπής Φύση Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών μη υπαγόμενων σε φορείς διαχείρισης Πρόταση Επιτροπής Φύση 2000 Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών μη υπαγόμενων σε φορείς διαχείρισης Φεβρουάριος 2012 2 Εισαγωγή Το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας περιλαμβάνει πέντε κατηγορίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - MMWD Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των περιφερειών και των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Γεράσιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες.

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες. Κεντρικά ερωτήματα: Ποιες είναι οι διαστάσεις της συζήτησης για την κρίση στο Δημόσιο Διάλογο; Ήταν η υιοθέτηση του πακέτου διάσωσης για την Ελλάδα και η ένταξη της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης μονόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός Προέδρου ΕΕΤΤ, Εµµ. Γιακουµάκη. Σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον οι οργανισµοί που θα επιβιώσουν είναι

Χαιρετισµός Προέδρου ΕΕΤΤ, Εµµ. Γιακουµάκη. Σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον οι οργανισµοί που θα επιβιώσουν είναι Χαιρετισµός Προέδρου ΕΕΤΤ, Εµµ. Γιακουµάκη Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, Αθήνα 23.6.04 Σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον οι οργανισµοί που θα επιβιώσουν είναι εκείνοι που διαρκώς θα εξελίσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου στη Δημόσια Διοίκηση

Η αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου στη Δημόσια Διοίκηση Η αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου στη Δημόσια Διοίκηση Φωτεινή Χατζηκώστα Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 1. Έλεγχοι στο Δημόσιο Τομέα 1.1 Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ένταξης του Μαυροβουνίου για

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ

Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Νοµικό Τµήµα Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, 11 2 2004 Υπό : Ευσταθίας Αγγελοπούλου ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 26/1/2017 ΑΠ.: 796/10 ΑΠΟΦΑΣΗ. Ανασυγκρότηση της Μονάδας ιαχείρισης Έργων (Μ Ε) της ΕΕΤΤ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 26/1/2017 ΑΠ.: 796/10 ΑΠΟΦΑΣΗ. Ανασυγκρότηση της Μονάδας ιαχείρισης Έργων (Μ Ε) της ΕΕΤΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 26/1/2017 ΑΠ.: 796/10 ΑΠΟΦΑΣΗ Ανασυγκρότηση της Μονάδας ιαχείρισης Έργων (Μ Ε) της ΕΕΤΤ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 1. Εισαγωγή Ο Καλλικράτης δεν αποτελεί απλά ένα νομοθέτημα που εκσυγχρονίζει τη διοικητική οργάνωση του Κράτους. Αποτελεί πολύ περισσότερο ένα νομοθέτημα, με το οποίο επιδιώκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας.

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας. Ομιλία Αλεξάνδρας Πάλλη στην Ημερίδα της ΕΣΕΕ με θέμα: «Στηρίζουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, προωθούμε τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» 20 Νοεμβρίου 2013 Καλησπέρα σας. Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 23 Μαΐου 2014 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Η στρατηγική πολύ μικρής κρατικής δύναμης: η περίπτωση της Κύπρου Στο διεθνές σύστημα δεν υπάρχουν μόνο οι μεγάλες δυνάμεις αλλά επίσης υπάρχουν

Η στρατηγική πολύ μικρής κρατικής δύναμης: η περίπτωση της Κύπρου Στο διεθνές σύστημα δεν υπάρχουν μόνο οι μεγάλες δυνάμεις αλλά επίσης υπάρχουν Η στρατηγική πολύ μικρής κρατικής δύναμης: η περίπτωση της Κύπρου Στο διεθνές σύστημα δεν υπάρχουν μόνο οι μεγάλες δυνάμεις αλλά επίσης υπάρχουν μεσαίες, μικρές ή και πολύ μικρές δυνάμεις. Παρόλο που η

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: The nation, Europe and the world: Textbooks and Curricula in Transition

Τίτλος: The nation, Europe and the world: Textbooks and Curricula in Transition ACADEMIA ISSN, 2241-1402 http://hepnet.upatras.gr Volume 4, Number 1, 2014 BOOK REVIEW Τίτλος: The nation, Europe and the world: Textbooks and Curricula in Transition Συγγραφέας: Hanna Schlisser, Yasemin

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Πρόεδρε της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και φίλε Γιώργο Πατούλη κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Κύριε Πρόεδρε της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και φίλε Γιώργο Πατούλη κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1-3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Προέδρου Π.Ε.Δ. Ηπείρου, κ. ΙΩΑΝΝΗ ΛΩΛΟΥ Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

«Η πρόκληση της αλλαγής του κράτους σήµερα»

«Η πρόκληση της αλλαγής του κράτους σήµερα» Αντώνης Μακρυδηµήτρης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών «Η πρόκληση της αλλαγής του κράτους σήµερα» Ι Βασικό πρόβληµα της χώρας υπήρξε εδώ και καιρό η ποιότητα της δηµοκρατίας και της λειτουργίας των δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Σερβίας για την επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο Οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν

Κείµενο Οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν 41 Διαγώνισµα 91 Ισότητα των Φύλων Κείµενο Οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν Το επάγγελµα της εκπαιδευτικού στην Ελλάδα αποτέλεσε το πρώτο µη χειρωνακτικό επάγγελµα που άνοιξε και θεωρήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές και Θεωρίες Ρύθµισης

Μορφές και Θεωρίες Ρύθµισης Μορφές και Θεωρίες Ρύθµισης Το ενδιαφέρον του µαθήµατος συγκεντρώνεται στη µελέτη του φαινοµένου της ρύθµισης ως µορφής δηµοσίας πολιτικής στο πεδίο της οικονοµίας. Παρουσιάζονται και εξετάζονται συγκριτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχειακές συλλογές του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας

Οι αρχειακές συλλογές του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας Οι αρχειακές συλλογές του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας B. Αρχειακές συλλογές που προέρχονται από ιδιωτικά αρχεία (DEP) και πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις Εισηγητική Έκθεση επί του προεδρικού διατάγµατος «Ίδρυση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαΐου 2013. Κάλυψη κενών θέσεων τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαΐου 2013. Κάλυψη κενών θέσεων τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : οικ. 22090 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Το Πρόγραμμα «Καλλικράτης», το οποίο αποτελεί τη συνέχεια και ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ, Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κεφάλαιο 1 ο 1.1 ΆΝΘΡΩΠΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΝ 1/6 Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 η : Τι είναι το Σύνταγμα Έννοια, διακρίσεις και λειτουργίες

Ενότητα 3 η : Τι είναι το Σύνταγμα Έννοια, διακρίσεις και λειτουργίες ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3 η : Τι είναι το Σύνταγμα Έννοια, διακρίσεις και λειτουργίες Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση ως προς την υπ' αριθ. 1302/ εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Επιτροπή Ελέγχου του νόμου 4449/2017

Ενημέρωση ως προς την υπ' αριθ. 1302/ εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Επιτροπή Ελέγχου του νόμου 4449/2017 Ενημέρωση ως προς την υπ' αριθ. 1302/28.04.2017 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Επιτροπή Ελέγχου του νόμου 4449/2017 Πρόσφατα εκδόθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η υπ αριθ. 1302/28.04.2017

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 23 Ιανουαρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ42

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 17 o Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας Ενέργεια & Ανάπτυξη 2012 30-31 Οκτωβρίου 2012 Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα Έντιμε Κύριε Υπουργέ, Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο της έννοιας «πολιτισμός» Γνωρίσματα Λειτουργικός ορισμός Πολιτισμικός σχετικισμός

Περιεχόμενο της έννοιας «πολιτισμός» Γνωρίσματα Λειτουργικός ορισμός Πολιτισμικός σχετικισμός Περιεχόμενο της έννοιας «πολιτισμός» Γνωρίσματα Λειτουργικός ορισμός Πολιτισμικός σχετικισμός Ορισμοί για τον πολιτισμό Περιγραφικοί. Έμφαση στην καθημερινή ζωή. Ιστορικοί. Έμφαση στην παράδοση. Γενετικοί.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ............................................... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Θεωρίες περιφερειακών ανισοτήτων Μια σύντομη παρουσίαση...................... 21 1.1 Εισαγωγή...........................................

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας

Μνημόνιο Συνεργασίας Μνημόνιο Συνεργασίας Για τη δημιουργία διαδημοτικού δικτύου συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Κρήτης και νήσων Αιγαίου σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 27 Μαρτίου 2009 Μνημόνιο Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 13.4.2010 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 18/2009 σχετικά με την αποτελεσματικότητα της στήριξης του ΕΤΑ για την

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης

Προς τη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης Λ. Μεσογείων 56, 4ος Όροφος, Αμπελόκηποι, 115 27 Αθήνα, Τηλ: 210 7474271, Fax: 210 7474252 Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2016 Προς τη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Χανιά, Απρίλιος 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Χανιά, Απρίλιος 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Χανιά, Απρίλιος 2014 Τον Αύγουστο του 2010, ενεργοί πολίτες των Χανίων προχωρήσαμε στη δημιουργία της ανεξάρτητης δημοτικής μας κίνησης με επικεφαλής τον Τάσο Βάμβουκα. Με διαφορετικές αφετηρίες,

Διαβάστε περισσότερα

1. Η κρατική μέριμνα για την κοινωνική ασφάλιση κατά το Σύνταγμα. Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα, το περιεχόμενο

1. Η κρατική μέριμνα για την κοινωνική ασφάλιση κατά το Σύνταγμα. Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα, το περιεχόμενο Η συνταγματική υποχρέωση λειτουργίας δημοσίων φορέων κοινωνικής ασφάλισης και η πιθανή εξωτερίκευση δραστηριοτήτων και συνεργασιών με επαγγελματικούς και ιδιωτικούς φορείς Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Συμβουλίου (Ecofin) προς

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 θεμα: Ιστορικη Εξελιξη Αγωγης και Προαγωγης Υγειας. Η προαγωγη υγειας είναι συνδεδεμενη με τις αλλαγες που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2032(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Alf Svensson (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2032(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Alf Svensson (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 13.4.2011 2011/2032(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-30 Alf Svensson (PE860.471v01-00) σχετικά με τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού (2011/2032(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΔΚ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΔΚ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΔΚ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 Υπάρχουσα κατάσταση 13 κρατικές Περιφέρειες 76 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Θέµατα που αφορούν στην έναρξη και λήξη της διδακτορικής έρευνας: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. Θέµατα που αφορούν στην έναρξη και λήξη της διδακτορικής έρευνας: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία ηµήτρη ασκαλόπουλου, Προέδρου του ΣΕΒ «ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» Αθήνα, 11 Ιουλίου 2006

Οµιλία ηµήτρη ασκαλόπουλου, Προέδρου του ΣΕΒ «ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» Αθήνα, 11 Ιουλίου 2006 11.7.2006 Οµιλία ηµήτρη ασκαλόπουλου, Προέδρου του ΣΕΒ «ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» Αθήνα, 11 Ιουλίου 2006 Η ανάπτυξη µέσα από την επίτευξη µίας ανταγωνιστικής οικονοµίας σε συνδυασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Άρθρο 0301: Στρατιωτική εξουσία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1. Η άσκηση ιοικήσεως στηρίζεται πάντοτε στην ανάθεση αντιστοίχου και συµφώνου προς τους νόµους στρατιωτικής εξουσίας. 2. Η στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος στη συνάντηση µε τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη Αθήνα, Τρίτη 16 Ιουνίου 2009 Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής Η

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: Φ4-2355 / 03-09-2014

Αριθ. πρωτ.: Φ4-2355 / 03-09-2014 ΕΘΝΙΚΉ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΕΜΠΟΡΊΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 2 ή 3 εβδομάδες 17 Νοεμβρίου 5 Δεκεμβρίου 2014 Υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού στην κεντρική διοίκηση, σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες και στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα,

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, Xαιρετισµός Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το Cyprus College µε τη στήριξη των Price Waterhouse

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ. 213.131.3636, 213.131.3605 FAX. 210.3389197 Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ H Διοικητική Μεταρρύθμιση του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης αποτελεί σήμερα μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας και

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Η έννοια της Διοίκησης

2.2. Η έννοια της Διοίκησης 2.2. Η έννοια της Διοίκησης 1) Εισαγωγή (ιστορία, ορισμός, παραδείγματα) Η ανάγκη της διοίκησης εμφανίστηκε από τότε που οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να σχηματίσουν ομάδες και ήταν απαραίτητη για τον συντονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ α) Απάντηση σελ. 93 σχολ. βιβλίου : «Το κόμμα των Αντιβενιζελικών.» β) Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 2/41745/ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 2/41745/ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 2/41745/29.06.2010 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο προϋπολογισµός προγραµµάτων αποτελεί ένα σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάγκη για ενοποίηση και εκσυγχρονισμό των νομοθεσιών για τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου

Η ανάγκη για ενοποίηση και εκσυγχρονισμό των νομοθεσιών για τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου Η ανάγκη για ενοποίηση και εκσυγχρονισμό των νομοθεσιών για τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Ημερίδα για το Νόμο-Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ Έκδοση : 3.0-21/02/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 3 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σημειώσεις Μαθήματος Ανθρωπογεωγραφίας-Ανάλυση Περιφερειακού Χώρου Ηλίας Μπεριάτος ΒΟΛΟΣ 2000 «Ανάλυση του Περιφερειακού Χώρου»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΖΩΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Αθήνα, Ξενοδοχείο ΤITANIA, 31-05-2007) ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Eda GEMI

Διαβάστε περισσότερα