Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA"

Transcript

1 Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA Ανδρέας Σωτηρόπουλος, Περιβαλλοντολόγος, MSc. Ωκεανογραφίας Ρούλα Χανδρινού, Περιβαλλοντολόγος, MSc. Χημείας και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος 31/08/2013

2 Το έργο LIFE AMMOS Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης για τον περιορισμό των απορριμμάτων καπνιστών στις παραλίες (LIFE12 INF/GR/000985) συγχρηματοδοτείται από το Περιβαλλοντικό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης LIFE+ Information & Communication. Διάρκεια υλοποίησης έργου: έως Προϋπολογισμός έργου: Συνολικός προϋπολογισμός: Συμμετοχή Ευρωπαϊκής Ένωσης: Φορείς συγχρηματοδότησης υλοποίησης: Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS TERRA NOVA Ε.Π.Ε. Περιβαλλοντική Τεχνική Συμβουλευτική Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Γεωλογίας Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας MARC Α.Ε. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2

3 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 4 Πεδίο Εφαρμογής... 5 Ορισμοί... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Περιγραφή διαδικασίας... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Χρονοδιάγραμμα Εκθέσεων... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 3

4 Εισαγωγή Το παρόν Εγχειρίδιο περιλαμβάνει την διαδικασία παρακολούθησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε ισοδύναμες μονάδες διοξειδίου του άνθρακα (ανθρακικό αποτύπωμα) του έργου LIFE AMMOS Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης για τον περιορισμό των απορριμμάτων καπνιστών στις παραλίες. Κατά την ανάπτυξη της διαδικασίας υπολογισμού του ανθρακικού αποτυπώματος, η αρμόδια Επιτροπή του έργου (Επιτροπή Ανθρακικού Αποτυπώματος) ακολούθησε τις αρχές που έχουν θεσπιστεί από το Πρωτόκολλο Aερίων του Θερμοκηπίου (GHG Protocol): Αρχή 1: Σημαντικότητα Καθορισμός των ορίων που αντικατοπτρίζουν κατάλληλα τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου του έργου, καθώς και τις ανάγκες όσων πρόκειται να χρησιμοποιήσουν την καταγραφή προκειμένου να λάβουν αποφάσεις. Αρχή 2: Πληρότητα Παρουσίαση όλων των πηγών εκπομπών και δραστηριοτήτων εντός των επιλεγμένων ορίων του έργου. Αρχή 3: Συνέπεια Για την ουσιαστική παρακολούθηση και σύγκριση του ανθρακικού αποτυπώματος καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένες περίοδοι αναφοράς. Η διάρκεια των περιόδων αυτών έχει οριστεί σε 6 μήνες. Αρχή 4: Διαφάνεια Αντιμετώπιση όλων των ουσιαστικών θεμάτων με έναν ρεαλιστικό και συνεκτικό τρόπο, βασισμένο σε μια σαφή διαδρομή ελέγχου. Δημοσιοποίηση οποιονδήποτε σημαντικών παραδοχών και αναφορά στις μεθόδους υπολογισμού που χρησιμοποιούνται. Αρχή 5: Ακρίβεια Προσπάθεια εφαρμογής ακριβών υπολογισμών εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου και επιδίωξη παροχής μιας εύλογης διασφάλισης της ακεραιότητας των αποτελεσμάτων. 4

5 Πεδίο Εφαρμογής Το παρόν Εγχειρίδιο θα εφαρμοστεί καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου LIFE AMMOS, με αρχικό σκοπό την εκτίμηση, μέτρηση και παρακολούθηση του ανθρακικού αποτυπώματος και στη συνέχεια την αξιολόγησή του με απώτερο σκοπό τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων για τη μείωσή του. Αρμόδια για την εφαρμογή των ανωτέρω, σύμφωνα με το οργανόγραμμα διαχείρισης του έργου είναι η Επιτροπή Ανθρακικού Αποτυπώματος. Η Επιτροπή αυτή απαρτίζεται από μέλη όλων των φορέων υλοποίησης του έργου διασφαλίζοντας κατ αυτόν τον τρόπο την δέσμευση της συμμετοχής τους: Κλειώ Μονοκρούσου MedSOS Σταυρούλα Μπαραφάκα TERRA NOVA Ε. Γεράκη MARC Σταυρούλα Κορδέλλα Πανεπιστήμιο Πατρών Ορισμοί Ανθρακικό αποτύπωμα είναι το σύνολο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίες προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από ένα άτομο, οργανισμό, εκδήλωση ή προϊόν σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Το ανθρακικό αποτύπωμα εκφράζεται σε τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (tco 2 e). Άμεσες Εκπομπές είναι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτουν από πηγές που ανήκουν ή ελέγχονται από τους συμμετέχοντες στο έργο (π.χ. εκπομπές καυσίμων για τη μετακίνηση των συμμετεχόντων με ιδιόκτητα οχήματα κατά τη διάρκεια ταξιδιών για τους σκοπούς του έργου). Έμμεσες Εκπομπές είναι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτουν ως συνέπεια των δραστηριοτήτων των συμμετεχόντων στο έργο, αλλά δεν ανήκουν ή 5

6 ελέγχονται από αυτούς (χρήση καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία καταναλώνεται στα γραφεία των συμμετεχόντων φορέων). Η κατηγοριοποίηση των εκπομπών αερίων ρύπων σε άμεσες και έμμεσες είναι απαραίτητη στην εκτίμηση, μέτρηση και παρακολούθηση του ανθρακικού αποτυπώματος. Η διαδικασία και τα βήματα υπολογισμού του ανθρακικού αποτυπώματος από την υλοποίηση του έργου αναλύονται στη συνέχεια. Περιγραφή διαδικασίας Θέτοντας ως στόχο την εκτίμηση, μέτρηση και παρακολούθηση καθώς και την κατά το δυνατό μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτουν από τη υλοποίηση του έργου, τα βήματα που ακολουθούνται είναι: Βήμα 1: Βήμα 2: Βήμα 3: Βήμα 4: Διασφάλιση της υποστήριξης όλων των συμμετεχόντων. Συλλογή των ποσοτικών πρωτογενών στοιχείων σχετικά με τις αναγνωρισμένες πηγές άμεσων και έμμεσων εκπομπών που απαιτούνται για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος. Υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος που προκύπτει από την υλοποίηση του έργου και σύνταξη Έκθεσης Παρακολούθησης & Ελέγχου Ανθρακικού Αποτυπώματος. Ανάληψη δράσης. Προσδιορισμός προτάσεων και μέτρων, προκειμένου να επιτευχθεί μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος. Αναλυτικότερα: Βήμα 1 Όπως έχει προαναφερθεί, για την εκτίμηση, μέτρηση και παρακολούθηση του ανθρακικού αποτυπώματος από την υλοποίηση του έργου έχει δημιουργηθεί η Επιτροπή Ανθρακικού Αποτυπώματος. Μέσω της ενεργούς συμμετοχής εκπροσώπων όλων των φορέων υλοποίησης του έργου στην εν λόγω Επιτροπή διασφαλίζεται η υποστήριξη των φορέων αυτών. 6

7 Βήμα 2 Για την εκτίμηση, μέτρηση και παρακολούθηση του ανθρακικού αποτυπώματος, βασικό στοιχείο αποτελεί η αναγνώριση όλων των πηγών άμεσων και έμμεσων εκπομπών αεριών του θερμοκηπίου κατά τις διάφορες δραστηριότητες του κάθε συμμετέχοντα φορέα που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου καθώς και η συλλογή των πρωτογενών στοιχείων που απαιτούνται για τους υπολογισμούς. Οι πηγές εκπομπών που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου είναι: Άμεσες Πηγές Εκπομπής καύση καύσιμης ύλης (π.χ. πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κλπ) σε λέβητες για τη θέρμανση των γραφείων των συμμετεχόντων φορέων χρήση καυσίμων (π.χ. πετρέλαιο, αμόλυβδη βενζίνη, κλπ) για τη μετακίνηση, με ιδιόκτητα οχήματα, των εργαζομένων που σχετίζονται με την υλοποίηση των δράσεων του έργου. Έμμεσες Πηγές Εκπομπής καύση καύσιμης ύλης (λιγνίτης, πετρέλαιο, φυσικό αέριο) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία καταναλώνεται στα γραφεία των συμμετεχόντων φορέων χρήση καυσίμων (π.χ. πετρέλαιο, αμόλυβδη βενζίνη, κλπ) για τη μετακίνηση των εργαζομένων που σχετίζονται με την υλοποίηση των δράσεων του έργου με μισθωμένα οχήματα καθώς και με μέσα μαζικής μεταφοράς όπως τρένα, λεωφορεία, πλοία, αεροπλάνα κλπ κατανάλωση υλικών και πόρων που χρησιμοποιούνται για την οργάνωση γραφείου, όπως έπιπλα, χαρτί, εξοπλισμός, toners κλπ., καθώς και για την παραγωγή των παραδοτέων του έργου. Βήμα 3 Προκειμένου να υπολογιστεί το ανθρακικό αποτύπωμα σε τόνους ισοδύναμου CO 2 θα εφαρμοστεί η ακόλουθη εξίσωση, η οποία έχει ενσωματωθεί σε διεθνώς αναγνωρισμένα υπολογιστικά εργαλεία: Εκπομπές CO 2 = (Δεδομένα της δραστηριότητας) x (Συντελεστής εκπομπών) 7

8 Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία των υπολογισμών, τα αποτελέσματά τους θα καταγράφονται στην Έκθεση Παρακολούθησης & Ελέγχου Ανθρακικού Αποτυπώματος, η οποία θα περιέχει ανάλυση του ανθρακικού αποτυπώματος για κάθε συμμετέχοντα φορέα. Βήμα 4 Η Επιτροπή Ανθρακικού Αποτυπώματος θα ενημερώνει τον Συντονιστή του έργου για τα αποτελέσματα του ανθρακικού αποτυπώματος, ο οποίος με τη σειρά του θα κοινοποιεί τα αποτελέσματα της Έκθεσης Παρακολούθησης & Ελέγχου Ανθρακικού Αποτυπώματος στους συμμετέχοντες φορείς. Παράλληλα, με βάση τα αποτελέσματα των υπολογισμών, η Επιτροπή Ανθρακικού Αποτυπώματος θα προτείνει δράσεις και μέτρα μείωσης των εκπομπών. Ορισμένα ενδεικτικά μέτρα και προτάσεις για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, τα οποία είτε έχουν ήδη ληφθεί υπόψη κατά τον σχεδιασμό του έργου είτε θα υιοθετηθούν κατά την υλοποίησή του, παρουσιάζονται στη συνέχεια: Λαμπτήρες Σβήσιμο των λαμπτήρων στους χώρους που δεν χρησιμοποιούνται Αξιοποίηση στο έπακρο του φυσικού φωτισμού Αντικατάσταση των λαμπτήρων με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας Θέρμανση και ψύξη Αποφυγή άσκοπης χρήσης κλιματιστικών μονάδων Ρύθμιση του θερμοστάτη σε μια μέση θερμοκρασία και όχι σε ακραίες θερμοκρασίες. Θερμική άνεση επιτυγχάνεται όταν η θερμοκρασία στον εσωτερικό χώρο είναι μεταξύ 23 και 26 0 C κατά τους θερινούς μήνες και μεταξύ 20 και 24 0 C κατά τους χειμερινούς μήνες Σωστή συντήρηση του εξοπλισμού θέρμανσης και ψύξης Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός Ενεργοποίηση της δυνατότητας εξοικονόμησης ενέργειας σε όσες συσκευές διαθέτουν την επιλογή 8

9 Απενεργοποίηση του εξοπλισμού όταν δε χρησιμοποιείται από τον κεντρικό διακόπτη (αποφυγή της επιλογής της λειτουργίας stand by) Κατανάλωση χαρτιού Χρήση της επιλογής "προεπισκόπηση εκτύπωσης", για τον εντοπισμό σφαλμάτων πριν από την εκτύπωση και την αποφυγή άσκοπων εκτυπώσεων Δημιουργία, κατά το δυνατόν, ασπρόμαυρων αντιτύπων Αποφυγή περιττών εκτυπώσεων Χρήση, κατά το δυνατόν, ανακυκλωμένου χαρτιού Εκτύπωση, κατά το δυνατόν, σε διπλή όψη Μεγιστοποίηση χρήσης για τα υπομνήματα και τα κοινά έγγραφα Επαναχρησιμοποίηση χαρτιού που έχει εκτυπωθεί μόνο στην μία όψη του Μετακινήσεις Αποφυγή μετακίνησης με αεροπλάνο και προτίμηση άλλων μέσων μετακίνησης, στον βαθμό που είναι πρακτικά και χρονικά εφικτό Οργάνωση των μετακινήσεων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιούνται περισσότερες από μία εργασίες στο πλαίσιο του έργου σε κάθε μετακίνηση ή ταξίδι Εφαρμογή εναλλακτικών λύσεων αντί της μετακίνησης, όπως χρήση τηλεφώνου, και τηλεδιάσκεψης Ενθάρρυνση car pooling Ενθάρρυνση μετακίνησης με τη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς 9

10 Χρονοδιάγραμμα εκθέσεων 1 η Έκθεση Παρακολούθησης & Ελέγχου Ανθρακικού Αποτυπώματος 1 2 η Έκθεση Παρακολούθησης & Ελέγχου Ανθρακικού Αποτυπώματος 2 3 η Έκθεση Παρακολούθησης & Ελέγχου Ανθρακικού Αποτυπώματος 3 Τελική Έκθεση Παρακολούθησης & Ελέγχου Ανθρακικού Αποτυπώματος I II III IV I II III IV I II III IV Περίοδος αναφοράς υπολογισμών Περίοδος σύγκρισης αποτελεσμάτων υπολογισμών 1 Η 1 η Έκθεση Παρακολούθησης & Ελέγχου του Ανθρακικού Αποτυπώματος θα υποβληθεί με το Inception Report του έργου έως Η 2 η Έκθεση Παρακολούθησης & Ελέγχου του Ανθρακικού Αποτυπώματος θα υποβληθεί με το Progress Report του Έργου έως Η 3 η Έκθεση Παρακολούθησης & Ελέγχου του Ανθρακικού Αποτυπώματος θα υποβληθεί με την τελική έκθεση του Έργου έως Η Τελική Έκθεση Παρακολούθησης & Ελέγχου του Ανθρακικού Αποτυπώματος (απολογιστική) θα υποβληθεί με την τελική έκθεση του Έργου έως

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Διδάσκων Κ. Η. Ευαγγελινός Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Αξιοποίηση του Project Management για την Εφαρμογή του EMAS στο Λόφο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός επικοινωνίας και διάχυσης του έργου LIFE AMMOS Δράσεις Β, C & F

Σχεδιασμός επικοινωνίας και διάχυσης του έργου LIFE AMMOS Δράσεις Β, C & F Σχεδιασμός επικοινωνίας και διάχυσης του έργου LIFE AMMOS Δράσεις Β, C & F Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Οκτώβριος2013 Το έργο LIFE AMMOS Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης για τον περιορισμό των απορριμμάτων καπνιστών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 2012 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Περιεχόμενα 1. Σύνοψη... 4 2. Εισαγωγή... 6 ΜΕΡΟΣ Α : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Β ό λ ο ς Τοπικό σχέδιο δράσης για την κλιματική αλλαγή 2010-2020

Β ό λ ο ς Τοπικό σχέδιο δράσης για την κλιματική αλλαγή 2010-2020 Βόλος Τοπιικό σχέδιιο δράσης γιια την κλιιματιική αλλαγή 2010-2020 Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 Περίληψη σχεδίου... 6 Κεφάλαιο 1 ο : Οι κλιματικές αλλαγές... 12 Κεφάλαιο 2 ο : Το αποτύπωμα άνθρακα του Βόλου...

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Ίσπρα, 30 Σεπτεμβρίου 2005 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING. Οδηγίες για την Ενεργειακή Επιθεώρηση

Ίσπρα, 30 Σεπτεμβρίου 2005 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING. Οδηγίες για την Ενεργειακή Επιθεώρηση Ίσπρα, 30 Σεπτεμβρίου 2005 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING Οδηγίες για την Ενεργειακή Επιθεώρηση 2 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 Στόχοι... 3 2. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ... 4 3. ΠΩΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN COMMISSION Programme «LIFE+2007» Developing Local Plans for Climate Change Mitigation by 2020 (CLIM LOCAL2020) LIFE07 ENV/GR/000282 ACTION 3

EUROPEAN COMMISSION Programme «LIFE+2007» Developing Local Plans for Climate Change Mitigation by 2020 (CLIM LOCAL2020) LIFE07 ENV/GR/000282 ACTION 3 EUROPEAN COMMISSION Programme «LIFE+2007» Developing Local Plans for Climate Change Mitigation by 2020 (CLIM LOCAL2020) LIFE07 ENV/GR/000282 ACTION 3 Presentation of GHG Emission Reduction Measures SWOT

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. Κάλχου 48 50 13122 Ίλιον ΤΗΛ: 213 2030000 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. Κάλχου 48 50 13122 Ίλιον ΤΗΛ: 213 2030000 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Κάλχου 48 50 13122 Ίλιον ΤΗΛ: 213 2030000 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Δεκέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΨΗ...8 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...10 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟ ΙΛΙΟΝ ΘΕΤΕΙ ΣΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region)

Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region) Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region) Ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο ς Ε ν ε ρ γ ε ι α κ ό ς Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς 2 0 1 3-2 0 2 0 I n t e g r a t e d E n e r g y P l a n n i n g 2

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σχέδιο. Δράσης Αειφόρου Ενέργειας

Δήμος Σχέδιο. Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Αγιάς Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δεκέμβριος 20122 Τα στοιχεία αυτού του παραδοτέου ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στον Δήμο Αγιάς με την υποχρέωση, βάσει του Ν.2121/93, να διαφυλάσσει τα ηθικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Συμμετοχή Διαφάνεια Αξιοπιστία Αειφόρος ανάπτυξη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ομίλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ EUROBANK... 5 2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Περιεχόμενα Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η...5 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1...6 «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»...6 1.1 Ανάγκη για ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Περιεχόμενα Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η...5 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1...6 «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»...6 1.1 Ανάγκη για ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Προσχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια για το Δήμο Μαλεβιζίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Προσχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια για το Δήμο Μαλεβιζίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Προσχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) 18.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 153/13 ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Σ.Δ.Α.Ε. Περιεχόμενα Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η... 5 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1... 6 «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»... 6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αμαρουσίου Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια

Δήμος Αμαρουσίου Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Περιγραφή Δήμου...5 3. Κλιματικά Δεδομένα..6 4. Οργανωτική Δομή του Δήμου..9 5. Σκοπός..11 ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ...16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Τράπεζα Πειραιώς: Εταιρική Περιβαλλοντική Έκθεση», Αθήνα, 2009 Ομάδα Εργασίας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αγίου ηµητρίου Municipality of Agios Dimitrios

ήµος Αγίου ηµητρίου Municipality of Agios Dimitrios ήµος Αγίου ηµητρίου Municipality of Agios Dimitrios Ο λ ο κ λ η ρ ω µένος Εν ε ρ γ ε ι α κ ό ς Σ χ ε δι α σ µ ός 2010-2020 I n t e gr a t e d E n e r gy Pl a n ni n g 2010-2 0 2 0 ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων. Περίληψη. 1. Εισαγωγή 1. 2. Κλιµατικές Αλλαγές και Καθαρή Ενέργεια 3. 3. Βιώσιµες Μεταφορές 18

Πίνακας Περιεχοµένων. Περίληψη. 1. Εισαγωγή 1. 2. Κλιµατικές Αλλαγές και Καθαρή Ενέργεια 3. 3. Βιώσιµες Μεταφορές 18 Πίνακας Περιεχοµένων Κεφάλαιο Αρ. Σελίδας Περίληψη ii 1. Εισαγωγή 1 2. Κλιµατικές Αλλαγές και Καθαρή Ενέργεια 3 3. Βιώσιµες Μεταφορές 18 4. Βιώσιµη Κατανάλωση και Παραγωγή 25 5. Προστασία και ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα Tηλ: 210 8211.124- Fax: 210 8215.909, E-mail: rector@aueb.gr, www.aueb.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα Tηλ: 210 8211.124- Fax: 210 8215.909, E-mail: rector@aueb.gr, www.aueb. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα Tηλ: 210 8211.124- Fax: 210 8215.909, E-mail: rector@aueb.gr, www.aueb.gr Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010

VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010 VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010 Περιεχόμενα Εισαγωγικό Σημείωμα 4 Περιβάλλον 5 Η Εταιρεία 6 Η ιστορία της περιβαλλοντικής διαχείρισης στη Vodafone 10 Η συνολική προσέγγιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Συμμετοχή Διαφάνεια Αξιοπιστία Αειφόρος ανάπτυξη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ομίλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ EUROBANK... 5 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014. Σύμφωνα με την παρ.2 του Άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014. Σύμφωνα με την παρ.2 του Άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 Σύμφωνα με την παρ.2 του Άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 9 Ανασκόπηση εθνικών στόχων ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2010

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2010 Τηλ:22510 37737 47370 Fax:22510 27589 2010 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ EMAS EL000094 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΡΑΤΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ ΓΙΑΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα