Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος Υποβολής Στοιχείων και Υπολογισμού Αμοιβών Μηχανικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος Υποβολής Στοιχείων και Υπολογισμού Αμοιβών Μηχανικών"

Transcript

1 Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος Υποβολής Στοιχείων και Υπολογισμού Αμοιβών Μηχανικών 1. Γενικά Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να παρουσιάσει τη δομή και τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του ΤΕΕ για την υποβολή αιτημάτων και τον υπολογισμό των αμοιβών των μηχανικών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Βασική επιδίωξη του συστήματος είναι ο άμεσος υπολογισμός κάθε αιτήματος και η σταδιακή ολοκλήρωση με άλλα συστήματα όπως της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής είσπραξης της αμοιβής ή της διαχείρισης της ροής εργασίας στον Δημόσιο Τομέα Πολεοδομίες. Σε περίπτωση που δεν εγκρίνεται άμεσα ή απαιτείται η βοήθεια του ΤΕΕ, τότε εξειδικευμένο προσωπικό θα παρεμβαίνει για την επίλυση κάθε αιτήματος. Η εισαγωγή και η υποβολή του αιτήματος μπορεί γίνεται μέσα από ειδικά διαμορφωμένη σελίδα του ΤΕΕ ή εναλλακτικά η προετοιμασία των στοιχείων του έργου για την υποβολή του αιτήματος υπολογισμού των αμοιβών μπορεί να γίνει και από τα υπάρχοντα εμπορικά προγράμματα. 2. Βασικοί Ορισμοί Έργο Οποιαδήποτε εργασία ή σειρά εργασιών που απαιτούνται να γίνουν από μηχανικό ή άλλο τεχνικό για τις οποίες προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ο υπολογισμός της ελάχιστης αμοιβής από το ΤΕΕ Ομάδα Έργου Το σύνολο φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν τη δικαίωμα να ασκούν τεχνικό έργο του οποίου η ελάχιστη αμοιβή ορίζεται από τη νομοθεσία. Κάθε συντελεστής της ομάδας ενός έργου πρέπει να συμμετέχει σε μία τουλάχιστον εργασία του έργου. Ιδιοκτήτες Είναι ο κύριος του έργου ή ο αναθέτων το Έργο στην Ομάδα Έργου και μπορεί να είναι ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 1

2 Προϋπολογισμός Η σύνταξη του προϋπολογισμού του έργου και η κατανομή του σε κάθε επιμέρους εργασία γίνεται με ευθύνη ενός ή περισσοτέρων συντελεστών της Ομάδας Έργου και αποτελεί αντικείμενο έγκρισης από τους Ιδιοκτήτες. Ελάχιστος Προϋπολογισμός Με βάση το είδος και τα μεγέθη του έργου (επιφάνεια και είδος χώρων) καθώς και το ελάχιστο κόστος κατασκευής έργων που έχει θέσει το ΤΕΕ, προκύπτει το όριο ελέγχου του Προϋπολογισμού του έργου. Για προϋπολογισμούς που είναι κάτω από αυτό το όριο απαιτείται ιδιαίτερη αιτιολόγηση ώστε το ΤΕΕ να προχωρήσει σε υπολογισμό της αμοιβής. Χώροι Ποιοτική και ποσοτική περιγραφή των χώρων του έργου για τον προσδιορισμό του ελάχιστου προϋπολογισμού. Είδος Εργασίας Οι εργασίες που εκπονούν ή διενεργούν οι μηχανικοί είναι οργανωμένες σε ομάδες για διευκόλυνση της ταξινόμησής τους και σε αντιστοιχία με την κατηγοριοποίηση που ακολουθεί η δομή της νομοθεσίας. Εργασίες Είναι όλες οι εργασίες που εκπονούν ή διενεργούν οι μηχανικοί για την ολοκλήρωση του έργου και η ελάχιστη αμοιβή τους καθορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Προσαυξήσεις Σε περιπτώσεις που η άσκηση του έργου του μηχανικού επιβαρύνεται από ιδιαίτερες συνθήκες (εκτός έδρας, μερική ανάθεση μελέτης κλπ) η νομοθεσίας επιβάλει επαύξηση της ελάχιστης αμοιβής. Στάδια Εργασίας Τα Στάδια Εργασίας είναι ο προσδιορισμός του ποσοστού της εκπονούμενης εργασίας όπως προβλέπεται από τις αντίστοιχες προδιαγραφές μελετών. 3. Δομή Δεδομένων - Απαραίτητα Στοιχεία 2

3 Ιδιοκτήτες Ονοματεπώνυμο Ποσοστό ιδιοκτησίας Στοιχεία επικοινωνίας ΑΦΜ, ΔΟΥ Έργο Γενική Περιγραφή Αναλυτική Περιγραφή Διεύθυνση Συνολικός Προϋπολογισμός Συνολική Επιφάνεια χώρων και ακαλύπτου Συντελεστής ΦΠΑ Ομάδα Έργου Ονοματεπώνυμο - Επωνυμία ΑΜ ΤΕΕ Ειδικότητα Απόσταση έδρας από το έργο Έτη εμπειρίας Χώροι Περιγραφή Εμβαδόν Εργασίες Γενική Περιγραφή Είδος Εργασίας Προϋπολογισμός Κατηγορία Εργασίας λ, λ Προσαυξήσεις Στάδιο Εκπόνησης Αρχείο XML που περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω Υποβολή αιτήματος στο ΤΕΕ για τον υπολογισμό της αμοιβής 4. Εισαγωγή Δεδομένων Έργων Η εισαγωγή δεδομένων μπορεί να γίνει από ειδικά διαμορφωμένες ιστοσελίδες του ΤΕΕ. Υπάρχει και η δυνατότητα αποστολής έτοιμων αρχείων δεδομένων σε μορφή xml που παράγονται από τα εμπορικά προγράμματα (βλ. 5). Η εισαγωγή δεδομένων μέσω του συστήματος του ΤΕΕ, γίνεται από την καρτέλα «Φόρμα Επεξεργασίας Στοιχείων Έργων για Υποβολή στο ΤΕΕ» της κεντρικής σελίδας της εφαρμογής των αμοιβών, όπως φαίνεται στη συνημμένη εικόνα. 3

4 Για την εισαγωγή, διαγραφή, ανανέωση δεδομένων και την επεξεργασία στοιχείων χρησιμοποιούνται τα εξής εικονίδια ελέγχου (buttons): Εικονίδιο Ενέργεια Εισαγωγή Διαγραφή Ανανέωση Δεδομένων Επεξεργασία Δεδομένων 4.1. Κατάλογος έργων Στην πρώτη οθόνη δίνεται ο κατάλογος των έργων που είναι σε κατάσταση προετοιμασίας για υποβολή στο ΤΕΕ. Περιέχονται τα κύρια στοιχεία για την αναγνώριση του έργου (Α/Α,Περιγραφή, Διεύθυνση, Πόλη, Προϋπολογισμός Έργου, Ημ/νία καταχώρησης,τύπος έργου) και η επιλογή ενός από αυτά ορίζει τα δεδομένα του συγκεκριμένου έργου που θα είναι διαθέσιμα για επεξεργασία. 4

5 4.2. Βασικά Στοιχεία Έργου Στα βασικά στοιχεία του έργου περιλαμβάνονται οι εξής πληροφορίες δεδομένα: Τύπος Έργου (Κτιριακά:1, Τοπογραφικά: 2) Το σύστημα στην παρούσα έκδοση καλύπτει τα κτιριακά έργα και τις τοπογραφικές εργασίες και ορίζεται μία φορά κατά την δημιουργία ενός νέου έργου. Από την στιγμή που θα οριστεί η κατηγορία του έργου δεν μπορεί να αλλάξει και θα περιέχονται σε αυτό μόνο οι αντίστοιχες εργασίες της συγκεκριμένης κατηγορίας. Περιγραφή Διεύθυνση Συντελεστής ΦΠΑ Ελάχιστη Αμοιβή (5000 λ) λ Υπολογισμού Ελαχίστης Αμοιβής 5

6 Σε κάθε μεταβολή πρέπει να επιλέγεται η αποθήκευση ή η αναίρεση των αλλαγών Ομάδα Έργου Τα μέλη της ομάδας του έργου επιλέγονται από την οθόνη μέσω του Αρ. Μητρώου Μελών ΤΕΕ ή του Αύξοντα Αρ. ΤΕΕ Εταιρειών ή Τεχνολόγων και με τα εικονίδια ελέγχου εισάγονται στο έργο. Δεν είναι δυνατόν να εισαχθούν Μέλη ΤΕΕ που δεν είναι ενεργά (π.χ. συνταξιούχοι ή με ποινή στέρησης αδείας). Αν κάποιο μέλος της ομάδας δεν έχει εισαχθεί στην σελίδα αυτή δεν θα είναι δυνατόν κατά την καταχώρηση των εργασιών να συμμετέχει σε μία από αυτές. Επίσης θα πρέπει να εισαχθούν τα έτη εμπειρίας (σε περίπτωση που αυτά δεν υπολογίζονται αυτόματα από τα στοιχεία του ΤΕΕ) και η χιλιομετρική απόσταση από το έργο. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την σωστή εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, για την εισαγωγή συνεργάτη στην ομάδα έργου (το όνομα του καταχωρητή εισάγεται αυτόματα): Στο δεξί μέρος της οθόνης εισάγετε τον αριθμό μητρώου αφού στην επιλογή έχετε θέσει την περιοχή έρευνας (Μέλη ΤΕΕ, Τεχνικές Επωνυμίες, Τεχνολόγοι) και πιέζετε αναζήτηση. Όταν το σύστημα εμφανίσει το όνομα που αντιστοιχεί στον ΑΜ που πληκτρολογήσατε πρέπει να δοθεί προσοχή ότι αυτό αντιστοιχεί στον συνεργάτη σας, επαληθεύοντας ταυτόχρονα την ειδικότητα και το έτος πτυχίου για την αποφυγή συνωνυμιών. Σε περίπτωση που δεν ευρεθεί κανείς που αντιστοιχεί στα στοιχεία που δώσατε, αυτό σημαίνει ότι δεν αντιστοιχεί ο Αριθμός σε τακτικό Μέλος 6

7 ΤΕΕ ή σε Τεχνική Επωνυμία ή Τεχνολόγο. Εάν κατά την εισαγωγή του συνεργάτη στην ομάδα του έργου, εμφανιστεί μήνυμα ότι δεν είναι τακτικό μέλος ή δεν έχει έγκυρη κατηγορία, αυτό σημαίνει ότι δεν έχει ενεργή εγγραφή στο αντίστοιχο μητρώο μελών ή βιβλίο τεχνικών επωνυμιών. Η τήρηση των στοιχείων αυτών γίνεται αποκλειστικά από το Τμήμα Μητρώου του ΤΕΕ και εφαρμόζονται σε τακτική βάση στο σύστημα υπολογισμού του ΤΕΕ Χώροι Για κάθε έργο δίνεται η κατάτμηση ανά είδος χώρου και το αντίστοιχο εμβαδόν. Η κάθε κατηγορία χώρου δίνεται μία μόνο φορά και στο εμβαδόν περιλαμβάνεται το άθροισμα όλων των χώρων που εμπίπτουν στην συγκεκριμένη κατηγορία (πχ. Αν υπάρχουν 4 κατοικίες των 100 τμ θα δηλωθεί κατηγορία «Κατοικία >40 τμ και <=150 τμ» με εμβαδό 4Χ100=400τμ). Με βάση τα στοιχεία αυτά, προκύπτει το ελάχιστο όριο προϋπολογισμού του έργου ως το άθροισμα των γινομένων των εμβαδών επί το ελάχιστο κόστος κατασκευής έργων επί ένα συντελεστή που καθορίζεται βάσει του είδους του χώρου, το οποίο επιτρέπει τον υπολογισμό των αμοιβών αυτόματα, χωρίς να απαιτείται ειδική έγκριση. Όταν το έργο δεν αφορά ανέγερση νέου κτιρίου ή προσθήκη σε υπάρχον όπως στις περιπτώσεις επισκευών, διαρρυθμίσεων, αναθεωρήσεων, αλλαγής χρήσης, περιφράξεων & τοπογραφικών εργασιών ή ειδικών κατασκευών, προβλέπονται ειδικές αντίστοιχες κατηγορίες στην περιγραφή των χώρων, για τις οποίες δεν προκύπτει ελάχιστο όριο προϋπολογισμού. Σε κάθε περίπτωση πάντως, είναι απαραίτητη η αναγραφή της επιφάνειας του αντίστοιχου χώρου, ως μια δήλωση για το μέγεθος του έργου. Η ιστοσελίδα όπου εισάγονται των δεδομένα των χώρων του έργου, έχει την μορφή που ακολουθεί: 7

8 Για την εισαγωγή των χώρων δεν απαιτείται πλέον αναδυόμενο παράθυρο. Εισάγετε τους χώρους επιλέγοντας όσους επιθυμείτε από τις διαθέσιμες κατηγορίες χώρων και τους εισάγετε στα στοιχεία του έργου πατώντας το εικονίδιο στην κορυφή της λίστας. Υποστηρίζεται η πολλαπλή επιλογή και εισαγωγή των χώρων η οποία επιτυγχάνεται με την κράτηση του πλήκτρου «Ctrl» κατά την διαδοχική επιλογή των χώρων. Όταν συμπληρωθούν οι τιμές των επιφανειών παράγεται ο προϋπολογισμός ελέγχου. Απαραίτητο είναι να συμπληρωθεί η επιφάνεια ακαλύπτου (εφόσον υπάρχει μελέτη περιβάλλοντα χώρου) και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου. Κατά την εισαγωγή αμιγώς Τοπογραφικών Εργασιών πρέπει απαραίτητα να δηλωθεί ο χώρος «Επιφάνεια οικοπέδου ή κτήματος για τοπογραφικές εργασίες ή εργασίες περίφραξης» και η επιφάνεια που αντιστοιχεί στην εργασία, έστω και αν αυτή η εισαγωγή δεν προϋποθέτει προϋπολογισμό έργου. 8

9 Οι υπάρχουσες κατηγορίες χώρων είναι οι εξής: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κατοικία <=40 τμ Κατοικία >40 τμ και <=150 τμ Κατοικία >150 τμ και <=200 τμ Κατοικία >200 τμ και <=300 τμ Κατοικία >300 τμ Ημιυπαίθριοι Χώροι Ελεύθεροι Χώροι - Pilotis Υπόγειοι βοηθητικοί χώροι Κατοικίες με Σ.Ε. 0,60 Ημιυπαίθριοι Χώροι κατοικιών με Σ.Ε. 0,60 Ελεύθερος Χώρος - Πιλοτής κατοικιών με Σ.Ε. 0,60 Υπόγειοι βοηθητικοί χώροι και Κλειστοί Χώροι Σταθμευσης κατοικιών με Σ.Ε. 0,60 Κοινόχρηστοι Χώροι Κατάστημα Γραφείο Κλειστοί χώροι στάθμευσης Ξενοδοχεία ΑΑ Τάξης Ξενοδοχεία Α Τάξης Ξενοδοχεία Β Τάξης Ξενοδοχεία Γ και Δ Τάξης Μοτέλ Α Τάξης Μοτέλ Β Τάξης Ξενώνες Α Τάξης Ξενώνες Β Τάξης Επιπλωμένα Διαμερίσματα Α Τάξης Επιπλωμένα Διαμερίσματα Β Τάξης Επιπλωμένα Διαμερίσματα Γ Τάξης 9

10 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νοσοκομεία - Κλινικές Θέατρα - Κινηματογράφοι Εμπορικά Κέντρα Εκπαιδευτήρια Γυμναστήρια Εγκαταστάσεις Ραδιοτηλεοπτικών Σταθμών Κέντρα Αναψυχής και Εστιάσεως Κοινωφελή Ιδρύματα - Δημόσια και Δημοτικά Κτίρια Πνευματικά Κέντρα - Αίθουσες Διαλέξεων Βιομηχανικά - Βιοτεχνικά Κτίρια Συνεργεία Αυτοκινήτων Αρτοποιεία - Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής Γεωργοκτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις Κτίρια Ιχθυοτροφίων Πρατήρια Βενζίνης - Πλυντήρια - Λιπαντήρια Αντικατάσταση (Προσθήκη) Στέγης Αγροτικές αποθήκες Λοιπές αποθήκες Υπόστεγα Κατεδαφίσεις Πισίνα Κτίρια Στάθμευσης Αυτοκινήτων Εκκλησίες Επισκευές υπαρχόντων κτιρίων Διαρρυθμίσεις υπαρχόντων κτιρίων Αναθεώρηση οικοδομικής αδείας Αλλαγή χρήσης Επιφάνεια οικοπέδου ή κτήματος για τοπογραφικές εργασίες ή εργασίες περίφραξης Δεξαμενές νερού Βόθροι και λοιπά φρέατα Ξύλινη Στέγη Άλλες κατασκευές (όψεις, πινακίδες, πέργκολες,κιόσκια κλπ) 4.5. Κύριες Εργασίες Στην οθόνη των Κύριων Εργασιών πρέπει να εισαχθούν όλα τα στοιχεία για τον υπολογισμό της αμοιβής κάθε εργασίας, καθώς και οι αντίστοιχοι δικαιούχοι από την Ομάδα Έργου. Το νέο περιβάλλον εργασίας δεν απαιτεί πλέον εκτεταμένη χρήση αναδυόμενων παραθύρων. Η ιστοσελίδα των κύριων εργασιών διαιρείται σε 2 τμήματα (καρτέλες): 1 η καρτέλα: «Εισαγωγή Εργασιών» 10

11 2 η καρτέλα: «Επεξεργασία Εργασιών» Η επιλογή ενός στοιχείου από ένα τμήμα αναγκάζει τα υπόλοιπα εξαρτώμενα τμήματα (που υπόκεινται ιεραρχικά) να συγχρονίζονται με αυτό. Είδος Εργασίας Αναλυτικές Εργασίες ανά Κατηγορία Δικαιούχοι Μηχανικοί Εργασίες που έχουν ήδη επιλεγεί Εισαγωγή Εργασιών Επιλέγοντας την πρώτη καρτέλα (Tab) «Εισαγωγή Εργασιών» εμφανίζεται αριστερά στην σελίδα η ιεραρχία επιλογής του τύπου εργασιών, των κυρίων εργασιών και των εργασιών. Η κατανομή των εργασιών σε τύπους γίνεται για λόγους ομαδοποίησης και σύμφωνα με την κατανομή που ορίζεται στη νομοθεσία. Κάθε φορά που γίνεται μια επιλογή στην κορυφή της ιεραρχίας ταξινόμησης τα υπόλοιπα στοιχεία συγχρονίζονται με αυτές. Η σειρά ενεργειών για την εισαγωγή των εργασιών είναι η εξής: 1. Επιλέγετε τύπο (π.χ. Μελέτη, Επίβλεψη) 11

12 2. Επιλέγετε κύρια εργασία (π.χ. Αρχιτεκτονικά, Στατικά) 3. Επιλέγετε εργασία (Στην περίπτωση μονοσήμαντης επιλογής αυτή γίνεται αυτόματα). Εάν οι εργασίες που αντιστοιχούν σε κάθε κύρια εργασία είναι πολλές (σύνηθες στα τοπογραφικά) τότε μπορεί οι επιμέρους εργασίες να βρίσκονται σε περισσότερες από μία σελίδες. 4. Επιλέγετε την κατανομή της εργασίας στην ομάδα του έργου 5. Πιέζετε το πλήκτρο στο κάτω μέρος της οθόνης «Εισαγωγή Επιλογών» Στο δεξί μέρος της οθόνης εμφανίζονται συνοπτικά, για λόγους υπόμνησης, οι ήδη επιλεγμένες εργασίες. Προφανώς στην συνέχεια τυχόν άστοχες επιλογές μπορούν να διορθωθούν, αλλά η παραπάνω σειρά ενεργειών σας επιτρέπει την γρήγορη εισαγωγή των στοιχείων του έργου. Σημειώνεται ότι οι διαθέσιμες εργασίες για εισαγωγή ορίζονται κάθε φορά από την αρχικά επιλεγμένη κατηγορία του έργου (κτιριακό έργο ή τοπογραφικές εργασίες) Επεξεργασία Εργασιών Στην δεύτερη καρτέλα (Tab) «Επεξεργασία Εργασιών» οι παραπάνω επιλογές είναι διαθέσιμες για συμπλήρωση των στοιχείων κάθε μελέτης (προϋπολογισμός, κατηγορία κλπ) είτε για αναθεώρηση των αρχικών επιλογών. Στο σημείο αυτό μπορούν να εισαχθούν σε κάθε «Κύρια Εργασία» πρόσθετες «εργασίες», εφόσον αυτό απαιτείται από το έργο. Σε αυτό το στάδιο απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή διότι τα στοιχεία που θα εισαχθούν είναι και αυτά που θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της αμοιβής από το ΤΕΕ. 12

13 Στο δεξί μέρος εμφανίζονται οι λεπτομέρειες κάθε εργασίας που είναι οι εξής: Τοποθεσία: Λεπτομέρειες: Τυχόν διευκρινιστικά στοιχεία για την συγκεκριμένη εργασία Αριθμός Εφαρμογών: Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις πολλαπλής εφαρμογής της ίδιας μελέτης (π.χ. Στατική μελέτη σε συγκρότημα ανεξάρτητων όμοιων κατοικιών) Στάδιο Εργασίας: Επιλογή του σταδίου της εργασίας (π.χ. ΠΛΗΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ κλπ) λ: Το λ κατά την ημερομηνία σύνταξης του προϋπολογισμού Προϋπολογισμός: Ο Προϋπολογισμός της εργασίας. Πρέπει να συμπληρωθεί ο προϋπολογισμός κάθε εργασίας χωριστά. Για παράδειγμα σύμφωνα με την Νομοθεσία στην Αρχιτεκτονική Μελέτη λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του Προϋπολογισμού ενώ στην Στατική Μελέτη το τμήμα του Προϋπολογισμού που αφορά την κατασκευή του φέροντα οργανισμού. Αυτός ο Προϋπολογισμός κατά την υποβολή θα συγκριθεί με το ελάχιστο όριο του προϋπολογισμού που προκύπτει από τα στοιχεία των χώρων. 13

14 Κατηγορία: Κατηγορία της εργασίας. Με την επιλογή θα εμφανιστεί το τμήμα της νομοθεσίας με τις περιπτώσεις εργασιών που υπάγονται σε αυτή την κατηγορία. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της ορθής κατηγορίας στην περίπτωση που αυτή δεν ορίζεται μονοσήμαντα λ : Το λ την ημερομηνία έγκρισης του προϋπολογισμού της μελέτης. Συνήθως για τα ιδιωτικά έργα οι συντελεστές λ και λ έχουν τη ίδια τιμή Προσαυξήσεις Στο κάτω μέρος του αριστερού τμήματος μετά την επιλογή κάθε εργασίας εμφανίζονται οι προσαυξήσεις που μπορούν να εισαχθούν ή να διαγραφούν, με το αντίστοιχο εικονίδιο που βρίσκεται στο σημείο αυτό. Οι προσαυξήσεις αντιστοιχούν σε κάθε επιμέρους Εργασία και μπορούν να είναι περισσότερες από μία αν συντρέχουν οι ανάλογες προϋποθέσεις. Ο υποβάλλων το έργο πρέπει να επιλέξει σωστά όλες τις προσαυξήσεις. Αυτές θα εφαρμοστούν κατά τον υπολογισμό διαδοχικά μαζί με τυχόν όρια μεγίστου, όπως ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Προσοχή: Αρκετές προσαυξήσεις επιβάλλονται αυτόματα και ελέγχονται ακόμα και στην περίπτωση εισαγωγής του έργου με υποβολή αρχείου τύπου XML. Οι προσαυξήσεις που εισάγονται αυτόματα και ελέγχεται και η διαγραφή τους είναι οι εξής: Προσαύξηση «Αντισεισμικού Υπολογισμού» στις στατικές μελέτες με αντισεισμικό και στον έλεγχο στατικής μελέτης Προσαύξηση «Επιμέτρησης» στις εργασίες επίβλεψης Προσαύξηση «Λόγω κατηγορίας 4+ αρχιτεκτονικών» στις μελέτες και επιβλέψεις Η/Μ εργασιών ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ, ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ, ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ, ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ, ΛΟΙΠΕΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΥΓΡΑΕΡΙΟ όταν συνυπάρχει τουλάχιστον Μελέτη, Επίβλεψη ή Αποτύπωση Αρχιτεκτονικών με κατηγορία 4 ή 5. 14

15 Για τις τοπογραφικές εργασίες οι προσαυξήσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία δεν εφαρμόζονται κατά κανόνα με την παραπάνω περιγραφόμενη μέθοδο, αλλά με την εισαγωγή πρόσθετης εργασίας (που περιέχει στον τίτλο της το διακριτικό της προσαύξησης). Η προσέγγιση αυτή επιλέχθηκε διότι οι προσαυξήσεις μπορεί να μην αφορούν το σύνολο της επιφάνειας της βασικής εργασίας αλλά μέρος της και με διάφορους συνδυασμούς. Για καλλίτερη κατανόηση της περιγραφής των τοπογραφικών εργασιών, παρατίθενται στο τέλος με την μορφή παραδειγμάτων οι πλέον συνήθεις περιπτώσεις Συμμετέχοντες Μηχανικοί Πρέπει να αντιστοιχούν ένας ή περισσότεροι Μηχανικοί Εταιρείες - Τεχνολόγοι ανά Αναλυτική Εργασία με δήλωση του αντίστοιχου ποσοστού συμμετοχής. Το άθροισμα των ποσοστών κάθε εργασίας πρέπει να συμπληρώνει το 100%. Η επιλογή γίνεται μόνο μεταξύ των μηχανικών που έχουν εισαχθεί στην Ομάδα Έργου μέσω της επιλογής του τμήματος της οθόνης «Μηχανικοί». Στο σημείο αυτό μπορούν να προστεθούν, να αφαιρεθούν ή να αλλάξουν τα ποσοστά των συμμετεχόντων παρά τις αρχικές επιλογές που μπορεί να είχαν γίνει κατά την εισαγωγή των εργασιών (βλέπε 4.5.1). 15

16 4.6. Ιδιοκτήτες-Εργοδότες Στην αντίστοιχη επιλογή πρέπει να δοθούν τα στοιχεία κάθε ιδιοκτήτη καθώς και το ποσοστό ιδιοκτησίας επί του έργου Υπολογισμός της αμοιβής πριν την υποβολή του αιτήματος στο ΤΕΕ Από το εικονίδιο με το σχήμα του PDF στην καρτέλα (Tab) «Βασικά Στοιχεία» είναι δυνατός ο πρόχειρος υπολογισμός των αμοιβών πριν την υποβολή του αιτήματος στο ΤΕΕ. Αυτό μπορεί να επαναλαμβάνεται σε κάθε στάδιο προετοιμασίας των στοιχείων, εφόσον αυτά είναι επαρκή για υπολογισμό αμοιβών. 16

17 Προσωρινός υπολογισμός αμοιβών 5. Υποβολή Αιτήματος και Υπολογισμός Αμοιβών από το ΤΕΕ Η υποβολή του αιτήματος γίνεται είτε με την επιλογή του πλήκτρου Υποβολή στο ΤΕΕ για υπολογισμό είτε μεταβιβάζοντας στο ΤΕΕ το κατάλληλο αρχείο XML που έχει την δομή που απαιτεί το ΤΕΕ Υποβολή του Αιτήματος Μετά την πίεση του πλήκτρου Υποβολή Νέου Έργου και την αντίστοιχη επιβεβαίωση τα στοιχεία μεταβιβάζονται στο στάδιο αίτησης για τον υπολογισμό της αμοιβής. Στην περίπτωση που τα στοιχεία του έργου έχουν ετοιμαστεί σε μορφή αρχείου XML από λογισμικό άλλο από του ΤΕΕ τότε με την πίεση του πλήκτρου Υποβολή Νέου Έργου από αρχείο XML και επιλέγοντας το αντίστοιχο αρχείο από τον τοπικό δίσκο ακολουθείται η ίδια διαδικασία. 17

18 5.2. Στάδιο Ελέγχου Πριν φθάσει ένα έργο για να υπολογιστεί από το ΤΕΕ η αμοιβή του περνά από μια σειρά ελέγχων όπως αναλύεται παρακάτω. Επίσης το ΤΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να εκτελεί ελέγχους στα υποβαλλόμενα έργα είτε ανασταλτικά είτε κατασταλτικά Έλεγχος Πληρότητας Δεδομένων Σε περίπτωση που τα υποβαλλόμενα στοιχεία δεν είναι πλήρη για τον υπολογισμό των αμοιβών (πχ δεν υπάρχουν προϋπολογισμοί, δεν υπάρχουν δικαιούχοι μηχανικοί για κάθε εργασία, υπάρχουν λάθη στα ποσοστά κατανομής...) τότε εμφανίζεται σχετική επεξηγηματικό μήνυμα και δεν επιτρέπεται η υποβολή του έργου Έλεγχος της Ομάδας Έργου Τα στοιχεία της Ομάδας έργου διασταυρώνονται με τα στοιχεία που τηρεί το ΤΕΕ και αποκλείονται περιπτώσεις που δεν έχουν σε ισχύ την αντίστοιχη άδεια. Επίσης δεν μπορεί να υποβληθεί από κάποιον ένα έργο εάν δεν συμμετέχει ο ίδιος σε τουλάχιστον μια εργασία του έργου με ποσοστό μεγαλύτερο του μηδενός Έλεγχος Υπευθύνων Δηλώσεων Πριν την εισαγωγή του έργου θα πρέπει ο υποβάλλων την αίτηση να δηλώσει υπεύθυνα κάποια στοιχεία, τα οποία είναι τα εξής: ΑΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βεβαιώνω ότι τα στοιχεία του έργου που δηλώθηκαν είναι έγκυρα και αληθή ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Δεν θα γίνεται αποδεκτό το έργο 18

19 2 3 Δηλώνω ότι ο κύριος του έργου μου έχει ενυπόγραφα δηλώσει ότι αποδέχεται τον αναφερόμενο προϋπολογισμό Δηλώνω ότι αποδέχομαι τα ποσά των αμοιβών του έργου όπως υπολογίστηκαν 4 Όλοι οι συνεργάτες του έργου έχουν ενημερωθεί σχετικά Δεν θα γίνεται αποδεκτό το έργο Το έργο θα παραμένει σε εκκρεμότητα, μέχρι να υπάρξει συμφωνία μηχανικού και ΤΕΕ Αποτελεί υπεύθυνη δήλωση Έλεγχος προσαυξήσεων Στην νέα έκδοση του συστήματος υπολογισμού αμοιβών από το ΤΕΕ κάποιες υποχρεωτικές προσαυξήσεις ελέγχονται αυτόματα πριν τον υπολογισμό της αμοιβής. Οι προσαυξήσεις που ελέγχονται αυτόματα προς το παρόν, περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί, όπου φαίνεται και το αποτέλεσμα του σχετικού ελέγχου από το ΤΕΕ: Είδος Απαιτούμενης Προσαύξησης Προσαύξηση «Αντισεισμικού Υπολογισμού» στις στατικές μελέτες με αντισεισμικό και στον έλεγχο στατικής μελέτης Προσαύξηση «Επιμέτρησης» στις εργασίες επίβλεψης Προσαύξηση «Λόγω κατηγορίας 4+ αρχιτεκτονικών» στις μελέτες και επιβλέψεις Η/Μ εργασιών ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ, ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ, ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ, ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ, ΛΟΙΠΕΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΥΓΡΑΕΡΙΟ όταν συνυπάρχει τουλάχιστον Μελέτη, Επίβλεψη ή Αποτύπωση Αρχιτεκτονικών με κατηγορία 4 ή 5. Αποτέλεσμα του ελέγχου σε περίπτωση παράλειψης Το έργο δεν γίνεται αποδεκτό Το έργο δεν γίνεται αποδεκτό Το έργο γίνεται αποδεκτό αλλά απαιτείται έγκριση από το αρμόδιο τμήμα του ΤΕΕεφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις Έλεγχος ακεραιότητας δεδομένων Στην συνέχεια το λογισμικό του ΤΕΕ θα ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων καθώς και την ακεραιότητα τους σύμφωνα με τα δεδομένα της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων Έλεγχος Ελαχίστου Προϋπολογισμού 19

20 Σε περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ή ο προϋπολογισμός μιας επιμέρους εργασίας υπολείπεται από το ελάχιστο όριο ελέγχου, τότε το έργο θα κρατείται σε εκκρεμότητα και θα απαιτείται η συνεννόηση με το ΤΕΕ. Στην περίπτωση αυτή θα εμφανίζεται ενημερωτική οθόνη με όλα τα σημεία που υπάρχει υστέρηση του δηλούμενου προϋπολογισμού από τον ελάχιστο. Σε περίπτωση που ο υποβάλλων έργο για υπολογισμό αμοιβών επιθυμεί να συνεχίσει, παρόλη την υστέρηση προϋπολογισμού, το έργο θα υποβληθεί κανονικά αλλά θα απαιτηθεί η επικοινωνία με το ΤΕΕ για να αιτιολογηθεί η διαφορά και να προχωρήσει η υπολογισμός. Σε περίπτωση που η αντίστοιχη ένδειξη της έγκρισης από το ΤΕΕ δεν είναι ενεργοποιημένη, η αιτιολογία για την μη έγκριση εμφανίζεται ακολουθώντας τον σύνδεσμο με το εικονίδιο του ερωτηματικού. 20

21 5.3. Υπολογισμός Αμοιβών Μετά τον επιτυχή έλεγχο του έργου το λογισμικό του ΤΕΕ εκτελεί τον υπολογισμό της αμοιβής σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώθηκαν από τον μηχανικό. Τα στοιχεία του έργου μετά την υποβολή του στο ΤΕΕ, παρουσιάζονται στην καρτέλα «Τα έργα μου» με την ίδια δομή που χρησιμοποιήθηκε και στην εισαγωγή δεδομένων (Κεφ. 3). Επιπλέον στην «Ομάδα Έργου» εμφανίζονται οι υπολογισμένες αμοιβές ανά μηχανικό, σε αντιστοιχία με τις καταβολές τους από τον ιδιοκτήτη στην εξουσιοδοτημένη τράπεζα Δημιουργία και Εκτύπωση Βεβαίωσης Υπολογισμού Αμοιβών Εφόσον το έργο έχει επιτυχώς περάσει από τους σχετικούς ελέγχους τότε δίπλα από τον αύξοντα αριθμό του θα εμφανιστεί το εικονίδιο δημιουργίας του εγγράφου υπολογισμού των αμοιβών του έργου. Το έγγραφο αυτό παράγεται σε μορφή PDF και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του έργου, τον υπολογισμό της αμοιβής καθώς και την κατανομή της στην Ομάδα του Έργου. 21

22 Κάθε έγγραφο υπολογισμού αμοιβών φέρει ειδικό κρυπτογραφημένο κωδικό μέσω του οποίου κάθε ένας που έχει σε έντυπη μορφή ένα αντίγραφο να μπορεί να διαπιστώσει την εγκυρότητα και την γνησιότητά του Δημιουργία και Εκτύπωση Εντολής Πληρωμής προς την Τράπεζα Για κάθε δικαιούχο παράγεται εντολή πληρωμής των αμοιβών προς την Τράπεζα. Την έκδοση της εντολής μπορεί να εκτελέσει είτε ο καταχωρητής του Έργου για όλα τα μέλη της Ομάδας, είτε κάθε μέλος της Ομάδας χωριστά για λογαριασμό του. Επίσης το έγγραφο αυτό παράγεται σε μορφή PDF και φέρει τα απαραίτητα στοιχεία του έργου. Εκτός από τον κωδικό γνησιότητας φέρει και τον «Κωδικό Πληρωμής» συμπληρωμένο με ψηφία ελέγχου (Check digits). Ο «Κωδικός Πληρωμής» είναι απαραίτητο στοιχείο προκειμένου να γίνει καταβολή αμοιβής στην Τράπεζα Καταβολή των Αμοιβών Η καταβολή των αμοιβών γίνεται στην Εθνική Τράπεζα με την χρήση των στοιχείων του εντύπου εντολής πληρωμής. Στην παρούσα φάση αυτό γίνεται μόνο στα υποκαταστήματα της Τράπεζας, ενώ μελλοντικά η εργασία αυτή θα είναι διαθέσιμη και στην Ηλεκτρονική Τραπεζική της ΕΤΕ (Web Banking) διευκολύνοντας ακόμα περισσότερο τους συναλλασσόμενους. Για το σκοπό αυτό θα αναμορφωθούν και τα έντυπα της Τραπέζης. Τα δεδομένα και οι αποδείξεις από την Τράπεζα χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της συνεπούς και πλήρους καταβολής της αμοιβής των εργασιών από τους Ιδιοκτήτες στους δικαιούχους από την Ομάδα Έργου. 6. Ασφάλεια Προσωπικά Δεδομένα Κάθε δικαιούχος αμοιβής πρέπει να εφοδιαστεί με κωδικό πρόσβασης στην υπηρεσία MyTEE που παρέχεται δωρεάν σε όλους τους δικαιούχους. Ο συναλλασσόμενος πρέπει να εισάγει το όνομα χρήστη και 22

23 τον κωδικό πρόσβασης μόλις του ζητηθεί από το ΤΕΕ σύμφωνα με την σελίδα που ακολουθεί. Για την απόκτηση αυτού του κωδικού πρέπει να υποβληθεί αίτηση στο ΤΕΕ η οποία βρίσκεται στην σελίδα: Οι κωδικοί είναι αυστηρά προσωπικοί και πρέπει να φυλάσσονται σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας, ενώ παρέχεται επίσης η δυνατότητα συχνής αλλαγής τους από τον ίδιο τον χρήστη, μέσω της σελίδας του MyTEE Κάθε δικαιούχος μπορεί να έχει πρόσβαση αυστηρά σε πληροφορίες και έργα που είτε έχει υποβάλει ο ίδιος είτε έχει δηλωθεί από κάποιον άλλον ότι συμμετέχει στην Ομάδα Έργου. Όλη η επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή του δικαιούχου και του ΤΕΕ γίνεται σε συνθήκες υψηλής κρυπτογράφησης με σκοπό την προστασία των δεδομένων κατά την μεταφορά τους είτε από ανάγνωση είτε ακόμα περισσότερο από αλλοίωσή τους. Τα στελέχη του ΤΕΕ που υποστηρίζουν τη διαδικασία υπόκεινται στους περιορισμούς προστασίας των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών. 7. Προϋποθέσεις χρήσης της υπηρεσίας Για τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας πρέπει ο συναλλασσόμενος να έχει τις εξής προϋποθέσεις: Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 23

24 Πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο (browser). Υποστηρίζονται Microsoft Internet Exporer, Μοzilla Firefox με ενεργοποιημένη την επιλογή των Ελληνικών. Στο πρόγραμμα περιήγησης πρέπει να επιτρέπεται η εμφάνιση αναδυόμενων παραθύρων (popups) τουλάχιστον για τις ιστοσελίδες αυτές. Internet Explorer Mozilla Firefox 8. Υποστήριξη - Πληροφορίες Για υποστήριξη και πληροφορίες, εκτός από τις ιστοσελίδες του ΤΕΕ, έχουν δημιουργηθεί 2 υποστηρικτικές μονάδες. Το πρώτο είναι στελεχωμένο με εκπαιδευμένους μηχανικούς και υποστηρίζει τους δικαιούχους στη διαδικασία υπολογισμού των αμοιβών, στη χρήση του λογισμικού και στη διαδικασία περιγραφής των έργων. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα εξής: Δ/νση Επαγγελματικής Δραστηριότητας Τμήμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης (Διαδικασία περιγραφής των έργων, Διαδικασία υπολογισμού των αμοιβών, χρήση λογισμικού) Τηλεφωνικό Κέντρο: Fax:

25 Το δεύτερο υποστηρίζει τους δικαιούχους στην παροχή κωδικών, σε θέματα πρόσβασης στις ιστοσελίδες και στη χρήση του λογισμικού. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα εξής: Τμήμα Τράπεζας Πληροφοριών (Παροχή κωδικών, θέματα πρόσβασης στις ιστοσελίδες, χρήση λογισμικού) Τηλέφωνο: ,151,149 Fax:

Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήµατος Υποβολής Στοιχείων και Υπολογισµού Αµοιβών Μηχανικών

Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήµατος Υποβολής Στοιχείων και Υπολογισµού Αµοιβών Μηχανικών Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήµατος Υποβολής Στοιχείων και Υπολογισµού Αµοιβών Μηχανικών 1. Γενικά Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να παρουσιάσει τη δοµή και τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων

Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων ΑΔΑ:Β4411-ΙΩ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Τμήμα: α Αθήνα, 23/1/2012

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού Αναζήτησης Δηλώσεων του Ν.4014/2011 και του Ν.4178/2013

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού Αναζήτησης Δηλώσεων του Ν.4014/2011 και του Ν.4178/2013 Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού Αναζήτησης Δηλώσεων του Ν.4014/2011 και του Ν.4178/2013 1. Γενικά Το σύστημα που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο προσφέρει την δυνατότητα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ Ν.3908/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Εγγραφή στο σύστημα...3 2. Είσοδος στο σύστημα...4 3. Υποβολή Αίτησης...6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD)

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 (18) Εγχειρίδιο ς (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2 (18) Copyright 2013 - Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 3 1.1 Σκοπός... 3 Έκταση... 3 1.3 Ορισμοί, ακρώνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δημιουργία Λογαριασμού... 4 2. Διαδικασία υποβολής αίτησης... 13 3. Διόρθωση αίτησης κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης -0 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης H διαδικασία συνοπτικά Κάθε επιχείρηση της οποίας η πρόταση βρίσκεται σε κατάσταση «Σε υλοποίηση», έχει το δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά Έκθεση ολοκλήρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στην Παραγωγή Σακχαροτεύτλων) 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Καταχώρησης και Διαχείρισης Αιτήσεων για συμμετοχή στις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων -

Σύστημα Καταχώρησης και Διαχείρισης Αιτήσεων για συμμετοχή στις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων - Σύστημα Καταχώρησης και Διαχείρισης Αιτήσεων για συμμετοχή στις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων - 1. Εισαγωγή Προκειμένου οι υποψήφιοι για την εξέταση των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων να συμμετάσχουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr)

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Βήμα 1 ο - Υποβολή αίτησης & επίδοση ηλεκτρονικού αριθμού πρωτοκόλλου: Αμέσως μετά την ανάθεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ VLT ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) EfarE Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο T.E.B.A. ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser...

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 1 από 51 2015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 2 από 51 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων 1. Ποιο θεσμικό πλαίσιο διέπει την επιβολή Ειδικού φόρου επί των ακινήτων Ε.Φ.Α Με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. e-παράβολο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. e-παράβολο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ e-παράβολο Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται, 1. Πλοηγός ιστοσελίδων (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Netscape Navigator), 2. Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Σελίδα εισόδου... 4 3. Αρχική καρτέλα... 6 4. Στοιχεία Συμβούλου... 7 5. Στοιχεία λογαριασμού... 8 6. Αιτήματα Παρόχων...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικού συστήματος εξετάσεων Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων (Β2. Υποχρεωτικός Κύκλος Εκπαίδευσης: Εξέταση CASE STUDY)

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικού συστήματος εξετάσεων Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων (Β2. Υποχρεωτικός Κύκλος Εκπαίδευσης: Εξέταση CASE STUDY) Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικού συστήματος εξετάσεων Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων (Β2. Υποχρεωτικός Κύκλος Εκπαίδευσης: Εξέταση CASE STUDY) Γενικά Το σύστημα εξετάσεων των Ενεργειακών Επιθεωρητών λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για χειριστές Μηχανικούς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Version1.0 Για χειριστές Μηχανικούς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης 17/4/2015 Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήσης Εκπαιδευόμενου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα τηλ.: 210-3689381, 210-3689354 fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Εκτύπωσης Εκκαθαριαστικού / Βεβαίωσης Αποδοχών και Πιστοποίησης Χρηστών Μέσω Internet

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Εκτύπωσης Εκκαθαριαστικού / Βεβαίωσης Αποδοχών και Πιστοποίησης Χρηστών Μέσω Internet ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Εκτύπωσης Εκκαθαριαστικού / Βεβαίωσης Αποδοχών και Πιστοποίησης Χρηστών Μέσω Internet Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή...3 1.1 Συμβατότητα Browser...3 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Πρόσθετα Πεδία για την υποβολή δήλωσης Ε9 έτους 2013... 5 3. Αρχική οθόνη... 8 4. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τμήμα Στατιστικών & Οικονομετρικών Εφαρμογών DIREQT

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τμήμα Στατιστικών & Οικονομετρικών Εφαρμογών DIREQT ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Στατιστικών & Οικονομετρικών Εφαρμογών DIREQT ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Υποσύστημα Διαχείρισης Ερευνών - Ερωτηματολογίων Εγχειρίδιο Χρήσης Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.2 Δεκέμβριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 5 1.1 Υποχρεωτικά Πεδία... 5 1.2 Βοηθητική Λίστα Τιμών (drop down

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ... 3 1 ο Βήμα: Δημιουργία νέας χρήσης.... 3 2 ο Βήμα: Εισαγωγή στην νέα χρήση... 3 3ο

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 5.12.1.0 15/09/2014. Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις

Έκδοση 5.12.1.0 15/09/2014. Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις Έκδοση 5.12.1.0 15/09/2014 Η έκδοση 5.12.1.0, περιλαμβάνει : Νέα λειτουργικότητα Βελτιώσεις Δήλωση εργοδότη για λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου ή έργου (Ε7) xml αρχείο Δήλωση εργοδότη για λήξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού 1. Οδηγείστε στην Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού (http://www.eof.gr) μέσω του διαθέσιμου προγράμματος πλοήγησης, του υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

CARDISOFT. User Guide. StudentsWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνυμη Εταιρία Παραγωγής Λογισμικού

CARDISOFT. User Guide. StudentsWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνυμη Εταιρία Παραγωγής Λογισμικού Cardisoft Ανώνυμη Εταιρία Παραγωγής Λογισμικού Μοναστηρίου 60, 54627 Θεσσαλονίκη, Τηλ 2310 567840, Fax 2310 514220, www.cardisoft.gr CARDISOFT User Guide StudentsWeb VERSION 1.1 [February] [2007] Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login Screen...

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.... 3 1.2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Στην αρχική σελίδα (Εικόνα 1), το σύστημα ONLINE σας ενημερώνει για τις εξής εκκρεμότητες που είναι πιθανόν να έχετε: Εικόνα 1 Α) Δήλωση Συνέχισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΒΗΜΑΤΑ 1. ηµιουργία λογαριασµού χρήστη του ιστοτόπου 2. Σύνδεση στον λογαριασµό 3. Καταχώρηση ταυτότητας φορέα 3.1. Γενικές πληροφορίες 3.2. Στοιχεία επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων. Οδηγίες Χρήσης

Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων. Οδηγίες Χρήσης Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων Οδηγίες Χρήσης Πρόσβαση Η πρόσβαση στο Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων μπορεί να γίνει είτε δικτυακά είτε με αποστολή SMS Δικτυακή πρόσβαση Για την δικτυακή πρόσβαση μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ Καταχωρούμε το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Σε περίπτωση περισσοτέρων εκμισθωτών, πρέπει το άθροισμα των επιμέρους ποσοστών να είναι 100%.

ΠΟΣΟΣΤΟ Καταχωρούμε το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Σε περίπτωση περισσοτέρων εκμισθωτών, πρέπει το άθροισμα των επιμέρους ποσοστών να είναι 100%. Α.Φ.Μ πεδία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ Καταχωρούμε τον Α.Φ.Μ του εκμισθωτή ή σε περίπτωση περισσοτέρων, τον ΑΦΜ ενός εκάστου. Για να καταχωρήσουμε επόμενο ΑΦΜ εκμισθωτή πατάμε το σημάδι με τον πράσινο σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ OPEN TECHNOLOGY SERVICES 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ... 1-1 1.1 Τι απαιτείται για τη δημιουργία Νέας Περιόδου... 1-1 1.2 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής για Δικαιούχους

Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής για Δικαιούχους Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής για Δικαιούχους της δράσης «Ψηφιακή Εκπαίδευση στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 2 Σελίδα εισόδου... 3 Εγγραφή... 4 Σελίδα Εκτύπωσης Κουπονιού...

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Στα πλαίσια της αλλαγής του νόμου περί των εκδόσεων αδειών, ελέγχου και εκτέλεσης οικοδομικών έργων (ν.4030/2012), παρατίθενται ενδεικτικά τα παρακάτω : Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας"

Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας" ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχική Οθόνη...2 Εγγραφή Χρήστη...3 Εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η Υπηρεσία διαχείρισης αιτήσεων & αδειών προσωπικού δίνει τη δυνατότητα στους συναλλασσόμενους με τη Διοικητική Υπηρεσία του Ιδρύματος να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 3.0 Δεκέμβιος 2014 1 Περιεχόμενα 1

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία «ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία 23 Ιουλίου 2013 Εισαγωγή Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) ή του πληρεξούσιου αυτού 2. Δηλώσεις ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής

Βασικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής Βασικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής Σύνδεση στην Εφαρμογή Πριν ξεκινήσετε την εργασία σας με το Σύστημα Διαχείρισης Εφαρμογών του ΚΕΠΕΑ πρέπει να συνδεθείτε δίνοντας το username και το password που σας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ EfarE Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο T.E.B.A. ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήματος έγινε για τους ακόλουθους λόγους.

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήματος έγινε για τους ακόλουθους λόγους. 1. Γενικά Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να παρουσιάσει τη δομή και τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος το οποίο αναπτύχθηκε από το ΤΕΕ σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ για την υποβολή και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβολές Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης. Ver 04062015

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβολές Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης. Ver 04062015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μεταβολές Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver 04062015 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 2 2 ΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ... 4 1. Αίτηση Μεταβολών ΔΒΕ...

Διαβάστε περισσότερα

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Benzina που θα εγκατασταθεί είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Κάνοντας διπλό

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή...3 Συμβατότητα Browser...3 Διεύθυνση πρόσβασης...3 LoginScreen...3 Κύρια Εφαρμογή...4 2. Οδηγίες Χρήσης...5 Αρχική Σελίδα...

1. Εισαγωγή...3 Συμβατότητα Browser...3 Διεύθυνση πρόσβασης...3 LoginScreen...3 Κύρια Εφαρμογή...4 2. Οδηγίες Χρήσης...5 Αρχική Σελίδα... ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ενηµέρωσης Ιατρών Ειδικού Σώµατος Υγειονοµικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 Συμβατότητα Browser...3 Διεύθυνση πρόσβασης...3 LoginScreen...3

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή

Είσοδος στην εφαρμογή Είσοδος στην εφαρμογή Για να πραγματοποιηθεί είσοδος στο σύστημα, ο/η ιατρός πρέπει να έχει πραγματοποιήσει αρχικά συναλλαγή με το σύστημα πιστοποίησης των στοιχείων του/της και να έχει παραλάβει μοναδικό

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Ο Δικαιούχος μπαίνει με τον κωδικό του στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), ως συνήθως. Ανοίγει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΟΙΒΩΝ Τεύχος Υπολογισµών

ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΟΙΒΩΝ Τεύχος Υπολογισµών ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΟΙΒΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Έργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΜΑΙΖΟΝΕΤΩΝ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Ιδιοκτήτης : ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ιεύθυνση : ΜΗΚΥΝΩΝ 9 ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.. 515/89 Φ.Ε.Κ. 219/89 Έργο προσθηκη

Διαβάστε περισσότερα

e-παράβολο Οδηγίες χρήσης Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i -

e-παράβολο Οδηγίες χρήσης Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i - e-παράβολο Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i - Πληροφορίες Εγγράφου ΕΡΓΟ e-παράβολο Διαχείριση e-παραβόλου από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα, ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΚΩΔΙΚΟΣ E_Paravolo_Μ v1.0.doc ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες υποβολής Αιτήματος Λήψης Προκαταβολής

Οδηγίες υποβολής Αιτήματος Λήψης Προκαταβολής ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ μέσω xml αρχείου

Οδηγίες για την Υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ μέσω xml αρχείου Οδηγίες για την Υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ μέσω xml αρχείου Περιεχόμενα Ποια έντυπα αφορά η υποβολή δήλωσης με αρχείο για μεμονωμένο φορολογούμενο... 2 Ποια έντυπα και Ποιες κατηγορίες χρηστών αφορά η μαζική

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Η έκδοση 3.20.21 του ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Λειτουργία Διαχείρισης Ενοίκων Πολυκατοικίας

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Λειτουργία Διαχείρισης Ενοίκων Πολυκατοικίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Λειτουργία Διαχείρισης Ενοίκων Πολυκατοικίας 1. Εισαγωγή Η εφαρμογή Διαχείρισης Χιλιοστών Πολυκατοικίας απευθύνεται στους διαχειριστές των πολυκατοικιών ή σε εκπροσώπους κτισμάτων όπου υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛ 1195/22-10-2012 ΣΤΗΝ Γ.Γ.Π.Σ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛ 1195/22-10-2012 ΣΤΗΝ Γ.Γ.Π.Σ. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛ 1195/22-10-2012 ΣΤΗΝ Γ.Γ.Π.Σ. Με την ΠΟΛ 1195/22-10-2012 επεκτάθηκε η υποχρέωση υποβολής αρχείων με στοιχεία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση B-symbolaio Ιανουάριος 2012

Αναβάθμιση B-symbolaio Ιανουάριος 2012 Αναβάθμιση B-symbolaio Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα Αναβάθμιση Οικονομικών 22/01/2012... 2 Προσθήκες που αφορούν το Γ.Ε.ΜΗ.... 3 1. Χαρακτηρισμοί Επαφών... 3 2. ΟΑΕΕ - Περιφερειακά Τμήματα... 5 3. Καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ. Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ. Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο: https://e-gram.teilam.gr/unistudent Ειδικά οι πρωτοετείς μεταβαίνουν στον σύνδεσμο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 1. Οθόνη εισόδου στην εφαρμογή βελτίωσης περιεχομένου Δηλώσεων Ε9 Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται να συμπληρωθούν (Εικόνα 1): Ο Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Χρήσης myschool

Σενάριο Χρήσης myschool Σενάριο Χρήσης Το παρόν Εγχειρίδιο αποτελεί ένα σύντομο οδηγό γνωριμίας με το πληροφοριακό σύστημα myschool. Σε αυτό, παρουσιάζονται οι βασικές λειτουργίες της εφαρμογής ενώ ταυτόχρονα σας δίδεται ένα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γενική Λογιστική, Ταμειακή Κατηγορία, Καταχωρούμε την Υπηρεσία που έκανε τη δαπάνη.

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γενική Λογιστική, Ταμειακή Κατηγορία, Καταχωρούμε την Υπηρεσία που έκανε τη δαπάνη. Οδηγίες για Πρόγραµµα OTS σχετικά µε πληρωµές τιµολογίων. Α ΜΘ, /νση Οικονοµικού, Τµήµα Προϋπολογισµού. Βήµατα που πρέπει να κάνετε: 1. Κατανοµή (ΟΧΙ για Νοµούς). 2. Καταχώρηση της Υπηρεσίας που πραγµατοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 01. Είσοδος στο IRIS... 01. Επιλογή Πεδίου Ασφάλισης... 02

Εισαγωγή... 01. Είσοδος στο IRIS... 01. Επιλογή Πεδίου Ασφάλισης... 02 Εισαγωγή... 01 Είσοδος στο IRIS... 01 Επιλογή Πεδίου Ασφάλισης... 02 Προσφορά Ασφάλισης Αυτοκινήτων... 03 Καταχώρηση Στοιχείων Ασφάλισης... 03 Επιλογή Καλύψεων... 04 Δημιουργία Προσφοράς και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Προμηθευτών

Εγχειρίδιο εγγραφής Προμηθευτών Εγχειρίδιο εγγραφής Προμηθευτών Στη Δράση «Ψηφιακή Εκπαίδευση στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής... 4 Φόρμα εγγραφής Προμηθευτή... 6 Στοιχεία Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 2. Δημιουργία Λογαριασμού Νέου Χρήστη στο ΠΣΔΜ... 1 3. Σύνδεση Χρήστη στο ΠΣΔΜ... 3 3.1. Ανάκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Έκδοση 2014

Παράρτημα Έκδοση 2014 Παράρτημα Έκδοση 2014 Βελτιώσεις και αλλαγές στην εμφάνιση και την λειτουργικότητα των προγραμμάτων Αντιγραφή συνδέσεων και αντιγραφή με εφαρμογή σε πολλαπλές θέσεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Βελτιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας 1. Οδηγείστε στην Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Υποβολή/Διαχείρισης Αιτήσεων Έγκρισης Χορήγησης Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Υποβολή/Διαχείρισης Αιτήσεων Έγκρισης Χορήγησης Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Υποβολή/Διαχείρισης Αιτήσεων Έγκρισης Χορήγησης Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης 1. Εισαγωγή Η εφαρμογή Υποβολής/Διαχείρισης Αιτήσεων Έγκρισης απευθύνεται στα φυσικά πρόσωπα που καταναλώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ειδικού εντύπου προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής».

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ειδικού εντύπου προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Aθήνα 2 Μαΐου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 1041499/ 3113/ 694/0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ ΠΟΛ. 1065 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Tαχ. Kώδ. : 106

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Meridian είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Από τα περιεχόμενα του cd ή από το

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα