Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήµατος Υποβολής Στοιχείων και Υπολογισµού Αµοιβών Μηχανικών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήµατος Υποβολής Στοιχείων και Υπολογισµού Αµοιβών Μηχανικών"

Transcript

1 Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήµατος Υποβολής Στοιχείων και Υπολογισµού Αµοιβών Μηχανικών 1. Γενικά Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να παρουσιάσει τη δοµή και τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήµατος του ΤΕΕ για την υποβολή αιτηµάτων και τον υπολογισµό των αµοιβών των µηχανικών σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Βασική επιδίωξη του συστήµατος είναι ο άµεσος υπολογισµός κάθε αιτήµατος και η σταδιακή ολοκλήρωση µε άλλα συστήµατα όπως της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής είσπραξης της αµοιβής ή της διαχείρισης της ροής εργασίας στον ηµόσιο Τοµέα Πολεοδοµίες. Σε περίπτωση που δεν εγκρίνεται άµεσα ή απαιτείται η βοήθεια του ΤΕΕ, τότε εξειδικευµένο προσωπικό θα παρεµβαίνει για την επίλυση κάθε αιτήµατος. Η εισαγωγή και η υποβολή του αιτήµατος µπορεί γίνεται µέσα από ειδικά διαµορφωµένη σελίδα του ΤΕΕ ή εναλλακτικά η προετοιµασία των στοιχείων του έργου για την υποβολή του αιτήµατος υπολογισµού των αµοιβών µπορεί να γίνει και από τα υπάρχοντα εµπορικά προγράµµατα. 2. Βασικοί Ορισµοί Έργο Οποιαδήποτε εργασία ή σειρά εργασιών που απαιτούνται να γίνουν από µηχανικό ή άλλο τεχνικό και προβλέπεται από την παρούσα νοµοθεσία ο υπολογισµός της ελάχιστης αµοιβής από το ΤΕΕ Οµάδα Έργου Το σύνολο φυσικών ή νοµικών προσώπων που έχουν τη δικαίωµα να ασκούν τεχνικό έργο του οποίου η ελάχιστη αµοιβή ορίζεται από τη νοµοθεσία. Κάθε συντελεστής της οµάδας ενός έργου πρέπει να συµµετέχει σε µία τουλάχιστον εργασία του έργου. Ιδιοκτήτες Είναι ο κύριος του έργου ή ο αναθέτων το Έργο στην Οµάδα Έργου και µπορεί να είναι ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 1

2 Προϋπολογισµός Η σύνταξη του προϋπολογισµού του έργου και η κατανοµή του σε κάθε επιµέρους εργασία γίνεται µε ευθύνη ενός ή περισσοτέρων συντελεστών της Οµάδας Έργου και αποτελεί αντικείµενο έγκρισης από τους Ιδιοκτήτες. Ελάχιστος Προϋπολογισµός Με βάση τα µεγέθη του έργου (επιφάνεια και είδος χώρων) µπορεί να προκύψει ο Ελάχιστος Προϋπολογισµός. Θεωρείται ότι κάτω από αυτό το όριο δεν µπορεί να υφίσταται ασφαλής κατασκευή στον Ελληνικό χώρο και η υπέρβασή του προς τα κάτω θα απαιτεί ιδιαίτερη αιτιολόγηση για να προχωρήσει το ΤΕΕ σε υπολογισµό της αµοιβής. Χώροι Ποιοτική και ποσοτική περιγραφή των χώρων του έργου για τον προσδιορισµό του ελάχιστου ασφαλούς αποδεκτού προϋπολογισµού. Είδος Εργασίας Οι εργασίες που εκπονούν ή διενεργούν οι µηχανικοί είναι οργανωµένες σε οµάδες για διευκόλυνση της ταξινόµησής τους και σε αντιστοιχία µε την κατηγοριοποίηση που ακολουθεί η δοµή της νοµοθεσίας. Εργασίες Είναι όλες οι εργασίες που εκπονούν ή διενεργούν οι µηχανικοί για την ολοκλήρωση του έργου και η ελάχιστη αµοιβή τους καθορίζεται από την κείµενη νοµοθεσία. Προσαυξήσεις Σε περιπτώσεις που η άσκηση του έργου του µηχανικού επιβαρύνεται από ιδιαίτερες συνθήκες (εκτός έδρας, µερική ανάθεση µελέτης κλπ) η νοµοθεσίας επιβάλει επαύξηση της ελάχιστης αµοιβής. Στάδια Εργασίας Τα Στάδια Εργασίας είναι ο προσδιορισµός του ποσοστού της εκπονούµενης εργασίας όπως προβλέπεται από τις αντίστοιχες προδιαγραφές µελετών. 3. οµή εδοµένων - Απαραίτητα Στοιχεία 2

3 Ιδιοκτήτες Ονοµατεπώνυµο Ποσοστό ιδιοκτησίας Στοιχεία επικοινωνίας ΑΦΜ, ΟΥ Έργο Γενική Περιγραφή Αναλυτική Περιγραφή ιεύθυνση Συνολικός Προϋπολογισµός Συνολική Επιφάνεια χώρων και ακαλύπτου Συντελεστής ΦΠΑ Οµάδα Έργου Ονοµατεπώνυµο - Επωνυµία ΑΜ ΤΕΕ Ειδικότητα Απόσταση έδρας από το έργο Έτη εµπειρίας Χώροι Περιγραφή Εµβαδόν Εργασίες Γενική Περιγραφή Είδος Εργασίας Προϋπολογισµός Κατηγορία Εργασίας λ, λ Προσαυξήσεις Στάδιο Εκπόνησης Αρχείο XML που περιλαµβάνει όλα τα παραπάνω Υποβολή αιτήµατος στο ΤΕΕ για τον υπολογισµό της αµοιβής 4. Εισαγωγή εδοµένων Έργων Στην περίπτωση αυτή η εισαγωγή δεδοµένων µπορεί να γίνει από ειδικά διαµορφωµένες ιστοσελίδες του ΤΕΕ. Η εισαγωγή δεδοµένων θα γίνεται από την επιλογή «Φόρµα Επεξεργασίας Στοιχείων Έργων για Υποβολή στο ΤΕΕ» της κεντρικής σελίδας της εφαρµογής των αµοιβών όπως φαίνεται στη συνηµµένη εικόνα. 3

4 Για την εισαγωγή, διαγραφή, ανανέωση δεδοµένων και την επεξεργασία στοιχείων χρησιµοποιούνται τα εξής εικονίδια ελέγχου (buttons): Εικονίδιο Ενέργεια Εισαγωγή ιαγραφή Ανανέωση εδοµένων Επεξεργασία εδοµένων 4.1. Γενικά Στοιχεία Έργου Στα γενικά στοιχεία του έργου περιλαµβάνονται οι εξής πληροφορίες δεδοµένα: Κατηγορία (Το σύστηµα θα ξεκινήσει µε τα κτιριακά έργα και θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα που προβλέπονται από τη νοµοθεσία) Περιγραφή ιεύθυνση Επιφάνεια ακαλύπτου Συνολική Επιφάνεια Προϋπολογισµός Συντελεστής ΦΠΑ Ελάχιστη Αµοιβή (5000 λ) λ Υπολογισµού Ελαχίστης Αµοιβής 4

5 Σε κάθε µεταβολή πρέπει να επιλέγεται η αποθήκευση ή η αναίρεση των αλλαγών Οµάδα Έργου Τα µέλη της οµάδας του έργου επιλέγονται από την οθόνη µέσω του Αρ. Μητρώου Μελών ΤΕΕ ή του Αύξοντα Αρ. ΤΕΕ Εταιρειών ή Τεχνολόγων και µε τα εικονίδια ελέγχου εισάγονται στο έργο. εν είναι δυνατόν να εισαχθούν Μέλη ΤΕΕ που δεν είναι ενεργά (π.χ. συνταξιούχοι, µε ποινή στέρησης αδείας). Αν κάποιο µέλος της οµάδας δεν έχει εισαχθεί στην σελίδα αυτή δεν θα είναι δυνατόν κατά την καταχώρηση των εργασιών να συµµετέχει σε µία από αυτές. Επίσης θα πρέπει να εισαχθούν τα έτη εµπειρίας (σε περίπτωση που αυτά δεν υπολογίζονται αυτόµατα από τα στοιχεία του ΤΕΕ) και η χιλιοµετρική απόσταση από το έργο. 5

6 4.3. Χώροι Για κάθε έργο θα δίνεται η κατάτµηση ανά είδος χώρου και το αντίστοιχο εµβαδόν. Η κάθε κατηγορία χώρου θα δίνεται µία µόνο φορά και στο εµβαδόν θα περιλαµβάνεται το άθροισµα όλων των χώρων που εµπίπτουν στην συγκεκριµένη κατηγορία (πχ. Αν υπάρχουν 4 κατοικίες των 100 τµ θα δηλωθεί κατηγορία «Κατοικία >40 τµ και <=150 τµ» µε εµβαδό 4Χ100=400τµ). Με βάση τα στοιχεία αυτά θα προκύπτει το ελάχιστο επιτρεπτό επίπεδο προϋπολογισµού σαν το άθροισµα των γινοµένων, των εµβαδών επί ένα ποσό ανά τετραγωνικό επί ένα συντελεστή. Μετά την αποθήκευση για κάθε χώρο δίνεται ο ελάχιστος προϋπολογισµός ο οποίος επιτρέπει τον υπολογισµό των αµοιβών αυτόµατα χωρίς να απαιτείται ειδική έγκριση. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει ανέγερση νέου κτηρίου ή προσθήκη σε υπάρχον όπως στην περίπτωση επισκευών, διαρρυθµίσεων, αναθεωρήσεων, αλλαγής χρήσης, περιφράξεων & τοπογραφικών εργασιών ή ειδικών κατασκευών προβλέπονται αντίστοιχες περιπτώσεις στην περιγραφή των χώρων χωρίς να προκύπτει κάποιο ελάχιστο όριο. Η ιστοσελίδα που πρέπει να εισάγονται των δεδοµένα των χώρων του έργου θα έχει την µορφή που ακολουθεί: 6

7 Οι υπάρχουσες κατηγορίες χώρων είναι οι εξής: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κατοικία <=40 τµ Κατοικία >40 τµ και <=150 τµ Κατοικία >150 τµ και <=200 τµ Κατοικία >200 τµ και <=300 τµ Κατοικία >300 τµ Ηµιυπαίθριοι Χώροι Ελεύθεροι Χώροι - Pilotis Υπόγειοι βοηθητικοί χώροι Κατοικίες µε Σ.Ε. 0,60 Ηµιυπαίθριοι Χώροι κατοικιών µε Σ.Ε. 0,60 Ελεύθερος Χώρος - Πιλοτής κατοικιών µε Σ.Ε. 0,60 Υπόγειοι βοηθητικοί χώροι και Κλειστοί Χώροι Σταθµευσης κατοικιών µε Σ.Ε. 0,60 Κοινόχρηστοι Χώροι Κατάστηµα Γραφείο Κλειστοί χώροι στάθµευσης Ξενοδοχεία ΑΑ Τάξης Ξενοδοχεία Α Τάξης Ξενοδοχεία Β Τάξης Ξενοδοχεία Γ και Τάξης Μοτέλ Α Τάξης Μοτέλ Β Τάξης Ξενώνες Α Τάξης Ξενώνες Β Τάξης Επιπλωµένα ιαµερίσµατα Α Τάξης Επιπλωµένα ιαµερίσµατα Β Τάξης 7

8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επιπλωµένα ιαµερίσµατα Γ Τάξης Νοσοκοµεία - Κλινικές Θέατρα - Κινηµατογράφοι Εµπορικά Κέντρα Εκπαιδευτήρια Γυµναστήρια Εγκαταστάσεις Ραδιοτηλεοπτικών Σταθµών Κέντρα Αναψυχής και Εστιάσεως Κοινωφελή Ιδρύµατα - ηµόσια και ηµοτικά Κτίρια Πνευµατικά Κέντρα - Αίθουσες ιαλέξεων Βιοµηχανικά - Βιοτεχνικά Κτίρια Συνεργεία Αυτοκινήτων Αρτοποιεία - Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής Γεωργοκτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις Κτίρια Ιχθυοτροφίων Πρατήρια Βενζίνης - Πλυντήρια - Λιπαντήρια Αντικατάσταση (Προσθήκη) Στέγης Αγροτικές αποθήκες Λοιπές αποθήκες Υπόστεγα Κατεδαφίσεις Πισίνα Κτίρια Στάθµευσης Αυτοκινήτων Εκκλησίες Επισκευές υπαρχόντων κτιρίων ιαρρυθµίσεις υπαρχόντων κτιρίων Αναθεώρηση οικοδοµικής αδείας Αλλαγή χρήσης Επιφάνεια οικοπέδου ή κτήµατος για τοπογραφικές εργασίες ή εργασίες περίφραξης εξαµενές νερού Βόθροι και λοιπά φρέατα Ξύλινη Στέγη Άλλες κατασκευές (όψεις, πινακίδες, πέργκολες,κιόσκια κλπ) 4.4. Κύριες Εργασίες Στην οθόνη των Κύριων Εργασιών πρέπει να εισαχθούν όλα τα στοιχεία για τον υπολογισµό της αµοιβής κάθε εργασίας, καθώς και οι αντίστοιχοι δικαιούχοι από την Οµάδα Έργου. Η ιστοσελίδα διαχείρισης που ακολουθεί διαιρείται σε 4 τµήµατα. Η επιλογή ενός στοιχείου από ένα τµήµα αναγκάζει τα υπόλοιπα 8

9 εξαρτώµενα τµήµατα (που υπόκεινται ιεραρχικά) να συγχρονίζονται µε αυτό. Είδος Εργασίας Αναλυτικές Εργασίες ανά Κατηγορία ικαιούχοι Μηχανικοί Είδη Εργασιών Η εισαγωγή στα είδη των εργασιών γίνεται για λόγους οµαδοποίησης και σύµφωνα µε την κατανοµή που ακολουθεί και η νοµοθεσία. Με την πίεση του εικονιδίου εισαγωγής θα ακολουθήσει η ακόλουθη οθόνη επιλογής: 9

10 Αναλυτικές Εργασίες Σε κάθε Είδος Εργασίας αντιστοιχούν µία ή περισσότερες Αναλυτικές Εργασίες. Σε αυτό το στάδιο απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή διότι τα στοιχεία που θα εισαχθούν είναι και αυτά που θα χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό της αµοιβής από το ΤΕΕ. Για την εισαγωγή ακολουθείται το ίδιο εικονίδιο και η επιλογή της εργασίας γίνεται από την επόµενη οθόνη που θα εµφανιστεί. Στις επιλογές θα εµφανιστούν οι Αναλυτικές εργασίες που αντιστοιχούν στο Επιλεγµένο Είδος κάθε εργασίας. Σε περίπτωση που η Αναλυτική Εργασία που αντιστοιχεί είναι µόνο µία, τότε αυτή προτείνεται και εισάγεται απευθείας χωρίς την εµφάνιση της προηγούµενης οθόνης. Μετά την εισαγωγή της Αναλυτικής Εργασίας πρέπει να δοθούν τα αναλυτικά στοιχεία για την περιγραφή της µε την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου και συµπληρώνοντας την οθόνη που ακολουθεί. 10

11 Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία εκπόνησης Τοποθεσία: Λεπτοµέρειες: Στοιχεία για την αξιολόγηση και την κατηγοριοποίηση της εργασίας Αριθµός Εφαρµογών: Χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις πολλαπλής εφαρµογής της ίδιας µελέτης (π.χ. Στατική µελέτη σε συγκρότηµα ανεξάρτητων ίδιων κατοικιών) Στάδιο Εργασίας: Επιλογή του σταδίου της εργασίας (π.χ. ΠΛΗΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ κλπ) λ: Το λ κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του προϋπολογισµού Προϋπολογισµός: Ο Προϋπολογισµός της εργασίας. Πρέπει να συµπληρωθεί ο προϋπολογισµός κάθε εργασίας χωριστά. Για παράδειγµα σύµφωνα µε την Νοµοθεσία στην Αρχιτεκτονική Μελέτη λαµβάνεται υπόψη το σύνολο του Προϋπολογισµού ενώ στην Στατική Μελέτη το τµήµα του Προϋπολογισµού που αφορά την κατασκευή του φέροντα οργανισµού. Αυτός ο Προϋπολογισµός θα συγκριθεί κατά την υποβολή µε τον ελάχιστο που προκύπτει από τα στοιχεία των χώρων. Κατηγορία: Κατηγορία της εργασίας. Με την επιλογή θα εµφανιστεί το τµήµα της νοµοθεσίας µε τις περιπτώσεις εργασιών που υπάγονται σε αυτή την κατηγορία. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της 11

12 ορθής κατηγορίας στην περίπτωση που αυτή δεν ορίζεται µονοσήµαντα. λ : Το λ την ηµεροµηνία έγκρισης του προϋπολογισµού της µελέτης. Συνήθως για τα ιδιωτικά έργα οι συντελεστές λ και λ έχουν τη ίδια τιµή Προσαυξήσεις Οι προσαυξήσεις αντιστοιχούν σε κάθε Αναλυτική Εργασία και µπορούν να είναι περισσότερες από µία αν συντρέχουν οι ανάλογες προϋποθέσεις. Ο υποβάλλων το έργο πρέπει να επιλέξει σωστά όλες τις προσαυξήσεις. Αυτές θα εφαρµοστούν κατά τον υπολογισµό διαδοχικά µαζί µε τυχόν όρια µεγίστου όπως ορίζονται στην ισχύουσα νοµοθεσία. Προσοχή: Ακόµα και στην περίπτωση που επιλεγεί η εργασία «Μελέτη Στατικών µε αντισεισµικό» πρέπει υποχρεωτικά να επιλεγεί και η προσαύξηση «Αντισεισµικού Υπολογισµού» Συµµετέχοντες Μηχανικοί Πρέπει να αντιστοιχούν ένας ή περισσότεροι Μηχανικοί Εταιρείες - Τεχνολόγοι ανά Αναλυτική Εργασία µε δήλωση του αντίστοιχου ποσοστού συµµετοχής. Η επιλογή γίνεται µόνο µεταξύ των µηχανικών που έχουν εισαχθεί στην Οµάδα Έργου µέσω της επόµενης οθόνης. 12

13 4.5. Ιδιοκτήτες-Εργοδότες Στην αντίστοιχη επιλογή πρέπει να δοθούν τα στοιχεία κάθε ιδιοκτήτη καθώς και το ποσοστό ιδιοκτησίας επί του έργου Υπολογισµός της αµοιβής πριν την υποβολή του αιτήµατος στο ΤΕΕ Από το εικονίδιο µε το σχήµα του PDF στην πρώτη σελίδα είναι δυνατός ο πρόχειρος υπολογισµός των αµοιβών πριν την υποβολή του αιτήµατος στο ΤΕΕ. Αυτό µπορεί να επαναλαµβάνεται σε κάθε στάδιο προετοιµασίας των στοιχείων εφόσον αυτά είναι επαρκή για υπολογισµό αµοιβών. 13

14 Προσωρινός υπολογισµός αµοιβών 5. Υποβολή Αιτήµατος και Υπολογισµός Αµοιβών από το ΤΕΕ Η υποβολή του αιτήµατος γίνεται είτε µε την επιλογή του πλήκτρου Υποβολή στο ΤΕΕ για υπολογισµό είτε µεταβιβάζοντας στο ΤΕΕ το κατάλληλο αρχείο XML που έχει την δοµή που απαιτεί το ΤΕΕ Υποβολή του Αιτήµατος Μετά την πιέση του πλήκτρου Υποβολή Νέου Έργου και την αντίστοιχη επιβεβαίωση τα στοιχεία µεταβιβάζονται στο στάδιο αίτησης για τον υπολογισµό της αµοιβής. Στην περίπτωση που τα στοιχεία του έργου έχουν ετοιµαστεί σε µορφή αρχείου XML από λογισµικό άλλο από του ΤΕΕ τότε µε την πίεση του πλήκτρου Υποβολή Νέου Έργου από αρχείο XML και επιλέγοντας το αντίστοιχο αρχείο από τον τοπικό δίσκο ακολουθείται η ίδια διαδικασία. 14

15 5.2. Στάδιο Ελέγχου Πριν φθάσει ένα έργο για να υπολογιστεί από το ΤΕΕ η αµοιβή του περνά από µια σειρά ελέγχων όπως αναλύεται παρακάτω. Επίσης το ΤΕΕ διατηρεί το δικαίωµα να εκτελεί ελέγχους στα υποβαλλόµενα έργα είτε ανασταλτικά είτε κατασταλτικά Έλεγχος Πληρότητας εδοµένων Σε περίπτωση που τα υποβαλλόµενα στοιχεία δεν είναι πλήρη για τον υπολογισµό των αµοιβών (πχ δεν υπάρχουν προϋπολογισµοί, δεν υπάρχουν δικαιούχοι µηχανικοί για κάθε εργασία, υπάρχουν λάθη στα ποσοστά κατανοµής...) τότε εµφανίζεται σχετική επεξηγηµατικό µήνυµα και δεν επιτρέπεται η υποβολή του έργου Έλεγχος της Οµάδας Έργου Τα στοιχεία της Οµάδας έργου διασταυρώνονται µε τα στοιχεία που τηρεί το ΤΕΕ και αποκλείονται περιπτώσεις που δεν έχουν σε ισχύ την 15

16 αντίστοιχη άδεια. Επίσης δεν µπορεί να υποβληθεί από κάποιον ένα έργο εάν δεν συµµετέχει ο ίδιος σε τουλάχιστον µια εργασία του έργου µε ποσοστό µεγαλύτερο του µηδενός Έλεγχος Υπευθύνων ηλώσεων Πριν την εισαγωγή του έργου θα πρέπει ο υποβάλλων την αίτηση να δηλώσει υπεύθυνα κάποια στοιχεία. Στην πρώτη φάση εφαρµογής του έργου αυτά τα στοιχεία θα είναι τα εξής: ΑΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βεβαιώνω ότι τα στοιχεία του έργου που δηλώθηκαν είναι έγκυρα και αληθή ηλώνω ότι ο κύριος του έργου µου έχει ενυπόγραφα δηλώσει ότι αποδέχεται τον αναφερόµενο προϋπολογισµό ηλώνω ότι αποδέχοµαι τα ποσά των αµοιβών του έργου όπως υπολογίστηκαν 4 Όλοι οι συνεργάτες του έργου έχουν ενηµερωθεί σχετικά ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟ ΟΧΗΣ εν θα γίνεται αποδεκτό το έργο εν θα γίνεται αποδεκτό το έργο Το έργο θα παραµένει σε εκκρεµότητα, µέχρι να υπάρξει συµφωνία µηχανικού και ΤΕΕ Χρησιµοποιείται µόνο πληροφοριακά Έλεγχος ακεραιότητας δεδοµένων Στην συνέχεια το λογισµικό του ΤΕΕ θα ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων καθώς και την ακεραιότητα τους σύµφωνα µε τα δεδοµένα της Κεντρικής Βάσης εδοµένων Έλεγχος Ελαχίστου Προϋπολογισµού Σε περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισµός ή ο προϋπολογισµός µιας επιµέρους εργασίας υπολείπεται από το ελάχιστο όριο µιας ασφαλούς κατασκευής τότε το έργο θα κρατείται σε εκκρεµότητα και θα απαιτείται η συνεννόηση µε το ΤΕΕ. Στην περίπτωση αυτή θα εµφανίζεται ενηµερωτική οθόνη µε όλα τα σηµεία που υπάρχει υστέρηση του δηλούµενου προϋπολογισµού από τον ελάχιστο. Σε περίπτωση που ο υποβάλλων έργο για υπολογισµό αµοιβών επιθυµεί να συνεχίσει, παρόλη την υστέρηση προϋπολογισµού, το έργο θα υποβληθεί κανονικά αλλά θα απαιτηθεί η επικοινωνία µε το ΤΕΕ για να αιτιολογηθεί η διαφορά και να προχωρήσει η υπολογισµός. 16

17 Σε περίπτωση που η αντίστοιχη ένδειξη της έγκρισης από το ΤΕΕ δεν είναι ενεργοποιηµένη η αιτιολογία µπορεί να εµφανιστεί ακολουθώντας τον σύνδεσµο µε το εικονίδιο του ερωτηµατικού Υπολογισµός Αµοιβών Μετά τον επιτυχή έλεγχο του έργου το λογισµικό του ΤΕΕ εκτελεί τον υπολογισµό της αµοιβής σύµφωνα µε τα στοιχεία του έργου. Επίσης µε την ίδια δοµή που χρησιµοποιήθηκε στην εισαγωγή δεδοµένων (Κεφ. 3) παρουσιάζονται τα στοιχεία του έργου καθώς και οι υπολογισµένες αµοιβές σε αντιστοιχία µε τις καταβολές τους από τον ιδιοκτήτη στην εξουσιοδοτηµένη τράπεζα. 17

18 ηµιουργία και Εκτύπωση Βεβαίωσης Υπολογισµού Αµοιβών Εφόσον το έργο έχει επιτυχώς περάσει από τους σχετικούς ελέγχους τότε δίπλα από τον αύξοντα αριθµό του θα εµφανιστεί το εικονίδιο δηµιουργίας του εγγράφου υπολογισµού των αµοιβών του έργου. Το έγγραφο αυτό παράγεται σε µορφή PDF και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία του έργου, τον υπολογισµό της αµοιβής καθώς και την κατανοµή της στην Οµάδα του Έργου. Κάθε έγγραφο υπολογισµού αµοιβών φέρει ειδικό κρυπτογραφηµένο κωδικό µέσω του οποίου κάθε ένας που έχει σε έντυπη µορφή ένα αντίγραφο να µπορεί να διαπιστώσει την εγκυρότητα του και την γνησιότητά του ηµιουργία και Εκτύπωση Εντολής Πληρωµής προς την Τράπεζα Για κάθε δικαιούχο µπορεί να παραχθούν µία ή περισσότερες εντολές πληρωµής των αµοιβών προς την Τράπεζα. Την έκδοση αυτή µπορεί να την εκτελέσει είτε ο αιτών/επισπεύδων από την Οµάδα Έργου για όλα τα µέλη είτε κάθε µέλος της Οµάδας για λογαριασµό του. 18

19 Επίσης το έγγραφο αυτό παράγεται σε µορφή PDF και φέρει τα απαραίτητα στοιχεία του έργου. Εκτός από τον κωδικό γνησιότητας θα φέρει και τον «Κωδικό Πληρωµής» συµπληρωµένο µε ψηφία ελέγχου (Check digits). Χωρίς τον «Κωδικό Πληρωµής» δεν θα µπορεί να γίνει συναλλαγή µε την Τράπεζα Καταβολή των Αµοιβών Η καταβολή των αµοιβών θα γίνεται στην Εθνική Τράπεζα µε την χρήση των στοιχείων του εντύπου εντολής πληρωµής. Σε πρώτη φάση αυτό θα γίνεται µόνο στα υποκαταστήµατα της Τράπεζας ενώ σύντοµα η εργασία αυτή θα είναι διαθέσιµη και στην Ηλεκτρονική Τραπεζική της ΕΤΕ (Web Banking) διευκολύνοντας ακόµα περισσότερο τους συναλλασσόµενους. Για το σκοπό αυτό θα αναµορφωθούν και τα έντυπα της Τραπέζης. Τα δεδοµένα και οι αποδείξεις από την Τράπεζα θα χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο της συνεπούς και πλήρους καταβολής της αµοιβής των εργασιών από τους Ιδιοκτήτες στους δικαιούχους από την Οµάδα Έργου. 6. Ασφάλεια Προσωπικά εδοµένα Κάθε δικαιούχος αµοιβής πρέπει να εφοδιαστεί µε κωδικό πρόσβασης στην υπηρεσία MyTEE που παρέχεται δωρεάν σε όλους τους δικαιούχους. Ο συναλλασσόµενος πρέπει να εισάγει το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης µόλις του ζητηθεί από το ΤΕΕ σύµφωνα µε την σελίδα που ακολουθεί. Για την απόκτηση αυτού του κωδικού πρέπει να υποβληθεί αίτηση στο ΤΕΕ η οποία βρίσκεται στην σελίδα: Οι κωδικοί είναι αυστηρά προσωπικοί και πρέπει να φυλάσσονται σύµφωνα µε τους κανόνες ασφαλείας ενώ παρέχεται επίσης η δυνατότητα συχνής αλλαγής τους από τον ίδιο τον χρήστη. 19

20 Κάθε δικαιούχος µπορεί να έχει πρόσβαση αυστηρά σε πληροφορίες και έργα που είτε έχει υποβάλει ο ίδιος είτε έχει δηλωθεί από κάποιον άλλον ότι συµµετέχει στην Οµάδα Έργου. Όλη η επικοινωνία µεταξύ του υπολογιστή του δικαιούχου και του ΤΕΕ γίνεται σε συνθήκες υψηλής κρυπτογράφησης µε σκοπό την προστασία των δεδοµένων κατά την µεταφορά τους είτε από ανάγνωση είτε ακόµα περισσότερο από αλλοίωσή τους. Τα στελέχη του ΤΕΕ που θα υποστηρίζουν τη διαδικασία υπόκεινται στους περιορισµούς προστασίας των προσωπικών δεδοµένων και του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών. 7. Προϋποθέσεις χρήσης της υπηρεσίας Για τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας πρέπει ο συναλλασσόµενος να έχει τις εξής προϋποθέσεις: Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Πρόσβαση στο ιαδίκτυο Πρόγραµµα περιήγησης στο διαδίκτυο (browser). Υποστηρίζονται Microsoft Internet Exporer, Μοzilla Firefox µε ενεργοποιηµένη την επιλογή των Ελληνικών. Στο πρόγραµµα περιήγησης πρέπει να επιτρέπεται η εµφάνιση αναδυόµενων παραθύρων (popups) τουλάχιστον για τις ιστοσελίδες αυτές. Internet Explorer Mozilla Firefox 20

21 8. Υποστήριξη - Πληροφορίες Για υποστήριξη και πληροφορίες, εκτός από τις ιστοσελίδες του ΤΕΕ, έχουν δηµιουργηθεί 2 υποστηρικτικές µονάδες. Το πρώτο είναι στελεχωµένο µε εκπαιδευµένους µηχανικούς και θα µπορεί να υποστηρίξει τους δικαιούχους στη διαδικασία υπολογισµού των αµοιβών, στη χρήση του λογισµικού και στη διαδικασία περιγραφής των έργων. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα εξής: /νση Επαγγελµατικής ραστηριότητας Τµήµα Επαγγελµατικής Ανάπτυξης ( ιαδικασία περιγραφής των έργων, ιαδικασία υπολογισµού των αµοιβών, χρήση λογισµικού) Τηλέφωνα: ,64,68 και Fax: Το δεύτερο θα υποστηρίζει τους δικαιούχους στην παροχή κωδικών, σε θέµατα πρόσβασης στις ιστοσελίδες και στη χρήση του λογισµικού. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα εξής: Τµήµα Τράπεζας Πληροφοριών (Παροχή κωδικών, θέµατα πρόσβασης στις ιστοσελίδες, χρήση 21

22 λογισµικού) Τηλέφωνο: ,151,149 Fax:

Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος Υποβολής Στοιχείων και Υπολογισμού Αμοιβών Μηχανικών

Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος Υποβολής Στοιχείων και Υπολογισμού Αμοιβών Μηχανικών Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος Υποβολής Στοιχείων και Υπολογισμού Αμοιβών Μηχανικών 1. Γενικά Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να παρουσιάσει τη δομή και τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων

Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων ΑΔΑ:Β4411-ΙΩ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Τμήμα: α Αθήνα, 23/1/2012

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές του Συστήματος Υπολογισμού και Διαχείρισης Αμοιβών Μηχανικών Φεβρουάριος 2012

Προσαρμογές του Συστήματος Υπολογισμού και Διαχείρισης Αμοιβών Μηχανικών Φεβρουάριος 2012 Προσαρμογές του Συστήματος Υπολογισμού και Διαχείρισης Αμοιβών Μηχανικών Φεβρουάριος 2012 1. Εισαγωγή Από τις 15/2/2012 στο σύστημα Υπολογισμού και Διαχείρισης Αμοιβών Μηχανικών του ΤΕΕ θα ενσωματωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Καταχώρησης και Διαχείρισης Αιτήσεων για συμμετοχή στις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων -

Σύστημα Καταχώρησης και Διαχείρισης Αιτήσεων για συμμετοχή στις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων - Σύστημα Καταχώρησης και Διαχείρισης Αιτήσεων για συμμετοχή στις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων - 1. Εισαγωγή Προκειμένου οι υποψήφιοι για την εξέταση των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων να συμμετάσχουν

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD)

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 (18) Εγχειρίδιο ς (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2 (18) Copyright 2013 - Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 3 1.1 Σκοπός... 3 Έκταση... 3 1.3 Ορισμοί, ακρώνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικού συστήματος εξετάσεων Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων (Β2. Υποχρεωτικός Κύκλος Εκπαίδευσης: Εξέταση CASE STUDY)

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικού συστήματος εξετάσεων Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων (Β2. Υποχρεωτικός Κύκλος Εκπαίδευσης: Εξέταση CASE STUDY) Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικού συστήματος εξετάσεων Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων (Β2. Υποχρεωτικός Κύκλος Εκπαίδευσης: Εξέταση CASE STUDY) Γενικά Το σύστημα εξετάσεων των Ενεργειακών Επιθεωρητών λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τμήμα Στατιστικών & Οικονομετρικών Εφαρμογών DIREQT

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τμήμα Στατιστικών & Οικονομετρικών Εφαρμογών DIREQT ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Στατιστικών & Οικονομετρικών Εφαρμογών DIREQT ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Υποσύστημα Διαχείρισης Ερευνών - Ερωτηματολογίων Εγχειρίδιο Χρήσης Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Draft version Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ... 5 1.1. Πρόσβαση... 5 1.2. Χρήστες... 5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΜΑ... 6 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ. Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ. Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο: https://e-gram.teilam.gr/unistudent Ειδικά οι πρωτοετείς μεταβαίνουν στον σύνδεσμο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού Αναζήτησης Δηλώσεων του Ν.4014/2011 και του Ν.4178/2013

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού Αναζήτησης Δηλώσεων του Ν.4014/2011 και του Ν.4178/2013 Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού Αναζήτησης Δηλώσεων του Ν.4014/2011 και του Ν.4178/2013 1. Γενικά Το σύστημα που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο προσφέρει την δυνατότητα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων. Οδηγίες χρήσεως

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων. Οδηγίες χρήσεως Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός και δυνατότητες του εργαλείου...2 2. Είδη αρχείων που υποστηρίζει το εργαλείο...2 3. Εγκατάσταση...3

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήματος έγινε για τους ακόλουθους λόγους.

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήματος έγινε για τους ακόλουθους λόγους. 1. Γενικά Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να παρουσιάσει τη δομή και τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος το οποίο αναπτύχθηκε από το ΤΕΕ σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ για την υποβολή και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 1 από 51 2015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 2 από 51 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1 Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. Εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστηµα... 3 3. Είσοδος στο σύστηµα... 5 4. Υποβολή πρότασης... 6 5. Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής υποβολής... 10 6. On

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Περιεχόμενα Διαδικασία Φυσικής Απογραφής... 3 Συμπλήρωση φόρμας... 3 Βήματα Απογραφής... 5 Εισαγωγή Αρχείου Απογραφής... 9 Εκτυπώσεις Φυσικής Απογραφής... 10 Λίστα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1 Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ... 3 α. Ανάκτηση (downloading) της ηλεκτρονικής φόρµας και αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

1. Υπηρεσία StudentsWeb

1. Υπηρεσία StudentsWeb 1. Υπηρεσία StudentsWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή StudentsWeb αφορά την άµεση εξυπηρέτηση των φοιτητών, δίνοντας τους τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε διάφορες υπηρεσίες της Γραµµατείας. Η υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταβολών ηλώσεων/βεβαιώσεων Ν.4178/2013

Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταβολών ηλώσεων/βεβαιώσεων Ν.4178/2013 Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταβολών ηλώσεων/βεβαιώσεων Ν.4178/2013 1. Σύστηµα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων µεταβολών δηλώσεων/βεβαιώσεων Στο σύστηµα έχει ενσωµατωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εντύπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Δημιουργία Εντύπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Δημιουργία Εντύπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας Εντύπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης 17/4/2015 Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ VLT ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) EfarE Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο T.E.B.A. ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ONLINE ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2012... 3 1. Διαδικασία Εγγραφής και Πρόσβασης... 3 1.1 Διαδικασία απόκτησης κωδικού πρόσβασης... 3 1.2 Διαδικασία υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας - Πανεπιστήμιο Πατρών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας - Πανεπιστήμιο Πατρών Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Απογραφικό ΔΕΠ... 3 Επιστημονικές Δημοσιεύσεις... 4 Επιστημονικό Έργο... 8 Ερευνητικό Έργο... 8 Ερωτηματολόγιο ΔΕΠ... 9 Εκτύπωση Απογραφικό ΔΕΠ... 15 2 Εισαγωγή Το πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΒΗΜΑΤΑ 1. ηµιουργία λογαριασµού χρήστη του ιστοτόπου 2. Σύνδεση στον λογαριασµό 3. Καταχώρηση ταυτότητας φορέα 3.1. Γενικές πληροφορίες 3.2. Στοιχεία επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημα Ιδρυματικού Αποθετηρίου 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων 1. Ποιο θεσμικό πλαίσιο διέπει την επιβολή Ειδικού φόρου επί των ακινήτων Ε.Φ.Α Με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. Αιτήσεις για τη χορήγηση πετρελαίου θέρμανσης περιόδου 2016-2017 Οδηγίες Χρήσης Έκδοση v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για χειριστές Μηχανικούς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Version1.0 Για χειριστές Μηχανικούς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ Ν.3908/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Εγγραφή στο σύστημα...3 2. Είσοδος στο σύστημα...4 3. Υποβολή Αίτησης...6

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr)

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Βήμα 1 ο - Υποβολή αίτησης & επίδοση

Διαβάστε περισσότερα

BACKOFFICE ΕΝΑΡΞΗ BACKOFFICE

BACKOFFICE ΕΝΑΡΞΗ BACKOFFICE BACKOFFICE ΕΝΑΡΞΗ BACKOFFICE Αν κάνουμε backoffice κατευθείαν μετά το frontoffice τότε από το παράθυρο στο οποίο βρισκόμαστε ήδη μετά την οριστική αποθήκευση πατάμε πάνω δεξιά στην οθόνη Μετάβαση στο backoffice.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. e-παράβολο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. e-παράβολο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ e-παράβολο Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Καλοκαίρι 2012 Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Οδηγίες για την υποβολή 2012 Oι οδηγίες αυτές, αφορούν σε λειτουργικές δυνατότητες λογισµικού υπό την διακριτική ένδειξη «ALTEC Software» πνευµατικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ Καταχωρούμε το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Σε περίπτωση περισσοτέρων εκμισθωτών, πρέπει το άθροισμα των επιμέρους ποσοστών να είναι 100%.

ΠΟΣΟΣΤΟ Καταχωρούμε το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Σε περίπτωση περισσοτέρων εκμισθωτών, πρέπει το άθροισμα των επιμέρους ποσοστών να είναι 100%. Α.Φ.Μ πεδία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ Καταχωρούμε τον Α.Φ.Μ του εκμισθωτή ή σε περίπτωση περισσοτέρων, τον ΑΦΜ ενός εκάστου. Για να καταχωρήσουμε επόμενο ΑΦΜ εκμισθωτή πατάμε το σημάδι με τον πράσινο σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης -0 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης H διαδικασία συνοπτικά Κάθε επιχείρηση της οποίας η πρόταση βρίσκεται σε κατάσταση «Σε υλοποίηση», έχει το δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά Έκθεση ολοκλήρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2016 Ver 25052016 Περιεχόμενα 1.ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 2.ΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ... 4 2.1.1.Αναζήτηση Αίτησης / Αρχική Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών 1 Από το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας θα παραλαµβάνουν το δελτίο ειδικού εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Βήµα 1 Έναρξη Λειτουργίας Εφαρµογής Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης έχει την δυνατότητα ο χρήστης µέσα από ένα ευέλικτο υποσύστηµα να

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Δεκέμβριος 2011 [1] Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική Οθόνη...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ)

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός.»

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Υποβολής ήλωσης µέσω ιαδικτύου

Οδηγός Χρήσης Υποβολής ήλωσης µέσω ιαδικτύου Οδηγός Χρήσης Υποβολής ήλωσης µέσω ιαδικτύου Ιούνιος 2008 (1/29) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...3 Εγγραφή Νέου Χρήστη...5 Σύνδεση Χρήστη...7 Στοιχεία ικαιούχου...8 Υποβολή ήλωσης...13 Προσθήκη Ακινήτου... 14 Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 5.12.1.0 15/09/2014. Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις

Έκδοση 5.12.1.0 15/09/2014. Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις Έκδοση 5.12.1.0 15/09/2014 Η έκδοση 5.12.1.0, περιλαμβάνει : Νέα λειτουργικότητα Βελτιώσεις Δήλωση εργοδότη για λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου ή έργου (Ε7) xml αρχείο Δήλωση εργοδότη για λήξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση των εκτυπωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Διαχείρισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Εταιρίας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στην Παραγωγή Σακχαροτεύτλων) 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου Επεξηγηµατικό - ερµηνευτικό υπόµνηµα ανά κατηγορία του «ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται, 1. Πλοηγός ιστοσελίδων (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Netscape Navigator), 2. Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014 Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός και δυνατότητες του εργαλείου... 3 2. Είδη αρχείων που υποστηρίζει το εργαλείο... 3 3. Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr)

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Βήμα 1 ο - Υποβολή αίτησης & επίδοση ηλεκτρονικού αριθμού πρωτοκόλλου: Αμέσως μετά την ανάθεση της

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης (MIS) για τη Σχολική Μονάδα

Εγχειρίδιο Χρήσης (MIS) για τη Σχολική Μονάδα Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Παιδεία & Πολιτισµός Μέτρο 1.2:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Στα πλαίσια της αλλαγής του νόμου περί των εκδόσεων αδειών, ελέγχου και εκτέλεσης οικοδομικών έργων (ν.4030/2012), παρατίθενται ενδεικτικά τα παρακάτω : Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Φορολογικής

Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Φορολογικής Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Φορολογικής Απαλλαγής Γενικά Οι Δηλώσεις Φορολογικής Απαλλαγής του Ν.3299/2004 συμπληρώνονται Ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Απογραφή Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Απογραφής Ειδών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω οδηγίες αναλύεται η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων μέσω του εργαλείου FastImport.

Στις παρακάτω οδηγίες αναλύεται η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων μέσω του εργαλείου FastImport. Fast Import Στις παρακάτω οδηγίες αναλύεται η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων μέσω του εργαλείου FastImport. 2 Περιεχόμενα 3. Επιλογή εγκατάστασης λογιστικής και μεθόδου εισαγωγής αρχείου εγγραφών... 4

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 2: Αρχική Καταχώρηση Συµβάσεων

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 2: Αρχική Καταχώρηση Συµβάσεων ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: «Υλοποίηση Πληροφοριακού συστήµατος για την Υποστήριξη του Έργου ιαχείρισης των ηµοσίων Ι.Ε.Κ.» Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 2: Αρχική Καταχώρηση Συµβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΟΙΒΩΝ Τεύχος Υπολογισµών

ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΟΙΒΩΝ Τεύχος Υπολογισµών ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΟΙΒΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Έργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΜΑΙΖΟΝΕΤΩΝ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Ιδιοκτήτης : ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ιεύθυνση : ΜΗΚΥΝΩΝ 9 ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.. 515/89 Φ.Ε.Κ. 219/89 Έργο προσθηκη

Διαβάστε περισσότερα

CARDISOFT. User Guide. StudentsWeb. Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού. Greece Monastiriou Thessalonica

CARDISOFT. User Guide. StudentsWeb. Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού. Greece Monastiriou Thessalonica Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού Μοναστηρίου 60, 54627 Θεσσαλονίκη, Τηλ 2310 567840, Fax 2310 514220, www.cardisoft.gr CARDISOFT User Guide StudentsWeb Greece Monastiriou 60 54627 Thessalonica

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Σελίδα εισόδου... 4 3. Αρχική καρτέλα... 6 4. Στοιχεία Συμβούλου... 7 5. Στοιχεία λογαριασμού... 8 6. Αιτήματα Παρόχων...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ για WINDOWS. Civil 2008

ΠΟΛΗ για WINDOWS. Civil 2008 ΠΟΛΗ για WINDOWS Civil 2008 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 3.0 Δεκέμβιος 2014 1 Περιεχόμενα 1

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Υπολογισμού Φορολογικής Αναμόρφωσης στην εφαρμογή Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών και Προσώπων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών και Προσώπων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ11321/12490/878 Παροχή τηλεοµοιοτυπίας προς πιστοποιηµένους στο ΙΚΑ φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα, για βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας συναλλασσόµενου µε αυτούς. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login Screen...

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Η έκδοση 3.20.21 του ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.2 Δεκέμβριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 5 1.1 Υποχρεωτικά Πεδία... 5 1.2 Βοηθητική Λίστα Τιμών (drop down

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Οδηγίες Χρήσεως. Καταχώρηση τιμολογίων Εισαγωγών προς έγκριση από την Επιτροπή Τραπεζικών Συναλλαγών

ALPHA BANK. Οδηγίες Χρήσεως. Καταχώρηση τιμολογίων Εισαγωγών προς έγκριση από την Επιτροπή Τραπεζικών Συναλλαγών ALPHA BANK Οδηγίες Χρήσεως Καταχώρηση τιμολογίων Εισαγωγών προς έγκριση από την Επιτροπή Τραπεζικών 06/11/2015 Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 2.1 Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δημιουργία Λογαριασμού... 4 2. Διαδικασία υποβολής αίτησης... 13 3. Διόρθωση αίτησης κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Help & Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης των διαδικτυακών εφαρµογών για τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας & ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ήµου Ιλίου

Help & Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης των διαδικτυακών εφαρµογών για τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας & ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ήµου Ιλίου Help & Manual Εγχειρίδιο Χρήσης των διαδικτυακών εφαρµογών για τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας & ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ήµου Ιλίου IInttel llisofftt Ε..Π..Ε.. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σύστηµα ιαχείρισης Προγραµµάτων Κατάρτισης ΛΑΕΚ

Πληροφοριακό Σύστηµα ιαχείρισης Προγραµµάτων Κατάρτισης ΛΑΕΚ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ) Πληροφοριακό Σύστηµα ιαχείρισης Προγραµµάτων Κατάρτισης ΛΑΕΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Αρχείων από Εμπορικό Epsilon

Εισαγωγή Αρχείων από Εμπορικό Epsilon Εισαγωγή Αρχείων από Εμπορικό Epsilon Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει στην κατανόηση της διαδικασίας εισαγωγής αρχείου εγγραφών της Γενικής Λογιστικής από εφαρμογές της Business.

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημαdspace 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Πρότυπων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής

Διαχείρισης Πρότυπων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής Διαχείρισης Πρότυπων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Δημιουργία Πρότυπων εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής.... 4 1.1. Διαδικασία Δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ μέσω xml αρχείου

Οδηγίες για την Υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ μέσω xml αρχείου Οδηγίες για την Υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ μέσω xml αρχείου Περιεχόμενα Ποια έντυπα αφορά η υποβολή δήλωσης με αρχείο για μεμονωμένο φορολογούμενο... 2 Ποια έντυπα και Ποιες κατηγορίες χρηστών αφορά η μαζική

Διαβάστε περισσότερα

winπυρο RUNET win ΠΥΡΟ Copyright RUNET and C.Georgiadis 1999-2003

winπυρο RUNET win ΠΥΡΟ Copyright RUNET and C.Georgiadis 1999-2003 win ΠΥΡΟ Copyright RUNET and C.Georgiadis 1999-2003 1 Το Πρόγραµµα winπυρο που περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών, προστατεύεται από τους νόµους περί πνευµατικών δικαιωµάτων και τις διεθνείς συµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα