ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Επαγγελματική Αγωγή. Σχεδιάζω τις Επιλογές μου Γ~ Γυμνασίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Επαγγελματική Αγωγή. Σχεδιάζω τις Επιλογές μου Γ~ Γυμνασίου"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Επαγγελματική Αγωγή Σχεδιάζω τις Επιλογές μου Γ~ Γυμνασίου Γνωρίζω Επιλέγω Αποφασίζω Σκέφτομαι Συμμετέχω Αξιολογώ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕΔΙΑΖΩ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΟΥ Γ~ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1

3 2

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕΔΙΑΖΩ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΟΥ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 3

5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επαγγελματική Αγωγή: Σχεδιάζω τις επιλογές μου Γ Γυμνασίου Α Έκδοση 2012 Συγγραφή: Συνεργάστηκαν: Αντώνης Αντωνίου, Καθηγητής ΣΕΑ Στάλω Παπαγεωργίου-Αυξεντίου, Καθηγήτρια ΣΕΑ Μαρία Χαριλάου, Καθηγήτρια ΣΕΑ Γεωργία Χρυσαφιάδου, Καθηγήτρια ΣΕΑ Μαρία Αριστείδου, Καθηγήτρια ΣΕΑ Αθηνά Φτελλέχα, Καθηγήτρια ΣΕΑ Εποπτεία: Επιμέλεια έκδοσης: Σχεδίαση - Ηλεκτρονική επεξεργασία βιβλίου/ εξωφύλλου: Γλωσσική επιμέλεια: Εικονιστικό υλικό: Συντονισμός έκδοσης: Γενικός Συντονισμός: Λένα Νικολάου, Ε.Μ.Ε. Υ.Σ.Ε.Α. Αντώνης Αντωνίου, Καθηγητής ΣΕΑ Ευάγγελος Στεργενάκης, Υ.Α.Π. Μαριάννα Χριστόφια Παλάτου, Υ.Α.Π. Αρχείο Υ.Α.Π. Μαρίνα Άστρα Ιωάννου, Υ.Α.Π. Χρίστος Παρπούνας, Συντονιστής Υ.Α.Π. ISBN: Εκτύπωση: 4

6 Πρόλογος Η συμβουλευτική και επαγγελματική αγωγή στα σχολεία συμβάλλει στην πνευματική καλλιέργεια και στη συναισθηματική ανάπτυξη του μαθητή, ώστε σταδιακά να εξελιχθεί σε έναν προβληματιζόμενο, δημοκρατικό και υπεύθυνο πολίτη. Ειδικότερα, όμως, η σωστή πληροφόρηση του μαθητή για τις επιλογές που ανοίγονται μπροστά του, προετοιμάζουν την απρόσκοπτη και δημιουργική ένταξή του στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή. Για την επίτευξη των πιο πάνω, είναι αναγκαίο ο μαθητής να αποκτήσει αυτογνωσία. Χρειάζεται, επίσης, να ενημερωθεί για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές και σύμφωνα με τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τους μελλοντικούς ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς του στόχους να επιλέξει αυτό που του ταιριάζει καλύτερα. Σε αυτά τα πλαίσια και με γνώμονα την αντιμετώπιση του κάθε μαθητή ως ξεχωριστής προσωπικότητας, η Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, προχώρησε στην έκδοση αυτού του βιβλίου. Στόχος είναι να συμβάλει στη βαθύτερη κατανόηση, αποδοχή και ανάπτυξη του μαθητή, στη συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων του και στην περαιτέρω βελτίωση δεξιοτήτων, όπως αυτές της επικοινωνίας, της συνεργασίας, της αναζήτησης πληροφοριών, λύσεων και διεξόδων. Με τα πιο πάνω χαιρετίζω την έκδοση αυτού του βιβλίου και συγχαίρω όλους όσοι εργάστηκαν για την υλοποίησή του. Δρ Ζήνα Πουλλή Διευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης 5

7 Περιεχόμενα Πρόλογος 5 Εισαγωγή στη Συμβουλευτική 9 Κεφάλαιο Α Εισαγωγή στην Επαγγελματική Αγωγή 16 Κεφάλαιο Β Γνωρίζω τον εαυτό μου; 22 Πρώτη Δραστηριότητα / Αξιολόγηση 24 Κεφάλαιο Γ Αυτογνωσία 34 Δεύτερη Δραστηριότητα: Τα όνειρά μου και τα όνειρα των άλλων 36 Τρίτη Δραστηριότητα: Φιλοφρονήσεις και κριτικές μεταξύ συμμαθητών 40 Τέταρτη Δραστηριότητα: Προτιμήστε την εταιρεία μας 44 Δεύτερη Αξιολόγηση 63 Κεφάλαιο Δ Το εκπαιδευτικό σύστημα 68 Πέμπτη Δραστηριότητα: Γνωρίζω την Τεχνική Σχολή 71 ~Έκτη Δραστηριότητα: Γνωρίζω το Ενιαίο Λύκειο 78 Έβδομη Δραστηριότητα: Σπουδές και επιλογές 87 Τρίτη Αξιολόγηση 90 Κεφάλαιο Ε Αγορά εργασίας 94 ~Όγδοη Δραστηριότητα: Γνωρίζω την αγορά εργασίας 99 ~Ένατη Δραστηριότητα: Επιλογή επαγγέλματος 103 Δέκατη Δραστηριότητα: Γνωρίζω σύγχρονα επαγγέλματα 107 Τέταρτη Αξιολόγηση 124 6

8 Κεφάλαιο Στ Λήψη απόφασης 126 Παραρτήματα Παράρτημα Α Οδηγός Βιβλίου 138 Παράρτημα Β Ορολογίες 140 Παράρτημα Γ Ερωτηματολόγιο Συμβουλευτικής και 145 Επαγγελματικής Αγωγής Γ Τάξης Γυμνασίου (Έντυπο Υ.Σ.Ε.Α. Β5) Βιβλιογραφία 148 7

9 8

10 Εισαγωγή στη Συμβουλευτική Το όραμα για έξυπνη και διατηρήσιμη ανάπτυξη, χωρίς αποκλεισμούς, με υψηλή απασχόληση είναι κοινό (European Council, 2010). Βασική προϋπόθεση στην ανάπτυξη είναι να αποκτηθεί μια κοινή ορολογία (OECD, 2004), να συμφωνηθεί τι είναι συμβουλευτική και επαγγελματική αγωγή, το είδος της συμβουλευτικής που πρέπει να προσφέρεται και ποιοι είναι αυτοί που προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες. Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό να οριστούν αυτές οι έννοιες και να συμφωνηθούν τα βήματα που χρειάζονται για την επίτευξη αυτών των στόχων. Η συμβουλευτική ορίζεται ως μια σχέση αλληλεπίδρασης μέσα από την οποία ο συμβουλευόμενος, αφού νιώσει την ασφάλεια και αποδοχή του συμβούλου, αφήνει τις εμπειρίες του να βγουν στην επιφάνεια. Συμβουλευτική είναι η επιστημονική βοήθεια και στήριξη που δίνεται στα άτομα, με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία, έτσι ώστε να προσδιορίζουν και να επιτυγχάνουν τους προσωπικούς και επαγγελματικούς τους στόχους. Η καθοδήγηση σταδιοδρομίας ή καριέρας προσδιορίζεται όπως αναφέρεται από τον πρωτεργάτη αυτής της επιστήμης, ως η διαδικασία παροχής συμβουλών για τον προσανατολισμό καριέρας ενός ατόμου (Parson, 1909). Η συμβουλευτική, είναι σύμφωνα με τους Bor et al. (2002), η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ συμβούλου και συμβουλευομένου, μέσα από την οποία ο συμβουλευόμενος επαναπροσδιορίζει το πρόβλημα και το επανατοποθετεί με τρόπο που να δίνονται λύσεις και νόημα στο πρόβλημα. Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας ή καριέρας είναι ταυτόσημες έννοιες και ορίζονται ως το σύνολο της επαγγελματικής και εργασιακής διαδρομής και της ιεραρχικής ανέλιξης ενός ατόμου (Κατσανέβας, 2004). Διεθνώς, η συμβουλευτική σταδιοδρομίας δίνει έμφαση στη διαδικασία με την οποία ένα νεαρό άτομο αποκτά αυτογνωσία και επιλέγει το επάγγελμα ή τα επαγγέλματα που θα ασκήσει, μέσα από συζήτηση και συμβουλευτική ανταλλαγή σκέψεων και απόψεων με τον σύμβουλο καριέρας (Watts, 2009). Όπως αναφέρει ο Κασσωτάκης (2002), η συμβουλευτική καριέρας στηρίζεται στην ανάπτυξη ατομικής αυτογνωσίας, στη διερεύνηση των επαγγελματικών επιλογών που υπάρχουν και στην ορθολογιστική επιλογή των κατάλληλων επαγγελμάτων. Η συμβουλευτική στα σχολεία είναι μέρος του οργανισμού που λέγεται σχολείο (Gysbers, Hughey, Starr & Lapan, 1992) και τα 9

11 προβλήματα επιλύονται με τη συνεργασία της οικογένειας, φίλων, συνομηλίκων και καθηγητών με τους Καθηγητές ΣΕΑ (Bor et al., 2002). Όταν αναφερόμαστε σε Καθηγητές ΣΕΑ, σύμφωνα με τους Λεβέντη (2004) και Παύλου (2004), εννοούμε τους καθηγητές της ειδικότητας αυτής οι οποίοι διορίζονται στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου και έχουν, πέραν των διδακτικών καθηκόντων που έχουν άλλοι καθηγητές, την ευθύνη της διεξαγωγής ατομικών και ομαδικών συνεντεύξεων με μαθητές, με σκοπό τη βοήθειά τους να επισημάνουν και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, να συνειδητοποιήσουν τα ενδιαφέροντα και τις προσωπικές ανάγκες και προσδοκίες τους, να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες αντικειμενικές πληροφορίες για τους εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς κλάδους και να πάρουν ελεύθερα αποφάσεις για τη σταδιοδρομία τους. Έχουν, επίσης, υποχρέωση να διεξάγουν ατομικές και ομαδικές συμβουλευτικές συνεντεύξεις με μαθητές και αποφοίτους με σκοπό να τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν προσωπικά τους προβλήματα μη ψυχοπαθολογικής φύσης. Αναλαμβάνουν, τέλος, διδακτικά καθήκοντα του μαθήματος της Επαγγελματικής Αγωγής. Απαιτείται από αυτούς να έχουν μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην καθοδήγηση ή/και τη συμβουλευτική ή/και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Εξίσου σημαντικός είναι και ο ορισμός της συμβουλευτικής σχέσης. Βασικό χαρακτηριστικό της συμβουλευτικής σχέσης είναι αυτό της πρόθεσης τουλάχιστον του συμβούλου να προαγάγει την ανάπτυξη, την εξέλιξη, την ωριμότητα, τη βελτίωση της λειτουργικότητας στη συνύπαρξη με τον άλλο (Rogers, 1961). Κατά συνέπεια, μια υποβοηθητική σχέση μπορεί να προσδιοριστεί ως μια συνάρτηση, στην οποία ένας από τους ενδιαφερόμενους προτίθεται να φέρει στην επιφάνεια, από τη δική του πλευρά ή και από τις δύο πλευρές, περισσότερη εκτίμηση και έκφραση, περισσότερη λειτουργική χρήση των κρυμμένων προσόντων του (Δημητρόπουλος, 2004). Αυτός ο ορισμός αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν τοποθετηθεί εντός διαφορετικών πλαισίων. Αν για παράδειγμα γίνει χρήση αυτού του ορισμού από τους Καθηγητές ΣΕΑ στα σχολεία τότε μέσα από τον διπλό τους ρόλο υποβοηθούν και φέρνουν στην επιφάνεια προσωπικά συναισθήματα αλλά και κρυμμένα προσόντα, δεξιότητες και ικανότητες. Αν οι σύμβουλοι αυτοί εργάζονται στις υπηρεσίες του Τμήματος Εργασίας, τότε η συμβουλευτική διαδικασία έχει να κάνει κυρίως με την προσφορά 10

12 πληροφόρησης και μέσα από τη συμβουλευτική σχέση που δημιουργείται ενημερώνεται ο πελάτης για τη διαθεσιμότητα θέσεων στους διάφορους τομείς απασχόλησης. Παράλληλα, προετοιμάζεται για την επανένταξή του στην αγορά εργασίας. Στα κοινοτικά, κρατικά και ιδιωτικά συμβουλευτικά κέντρα μπορεί η έννοια του πιο πάνω ορισμού να αλλάξει παντελώς μορφή και η προσοχή να στραφεί αποκλειστικά στη ψυχοθεραπευτική σχέση συμβούλου και συμβουλευομένου. Υπάρχουν, επίσης θεραπευτικά κέντρα τα οποία προσφέρουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και εστιάζουν την προσοχή τους σε συγκεκριμένους τομείς, όπως τις ουσίες εξάρτησης, διατροφικές διαταραχές, κ.ά. Ανάλογες διαφοροποιήσεις υπάρχουν σε σχέση με τον τελικό χρήστη των υπηρεσιών που προσφέρονται, το νομοθετικό πλαίσιο, την αποστολή της κάθε υπηρεσίας, αλλά και τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους. Αντίστοιχες διαφοροποιήσεις υπάρχουν σε σχέση με το ακαδημαϊκό υπόβαθρο αυτών που προσφέρουν τις υπηρεσίες, αλλά και τους στόχους της συμβουλευτικής συνάντησης προσωπικούς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς. Το ζητούμενο, μέσα από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρουν οι Καθηγητές ΣΕΑ στα σχολεία, είναι η προώθηση προτεραιοτήτων και δράσεων που έχουν τεθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διά Βίου Καθοδήγησης και Πολιτικής (ELGPN, 2011) οι οποίες αφορούν τα εξής: Απόκτηση Δεξιοτήτων Διαχείρισης Σταδιοδρομίας (Career Management Skills) Ενίσχυση της πρόσβασης στις Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Widening Access) Ανάπτυξη μηχανισμών συνεργασίας και συντονισμού για τη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την ανάπτυξη σχετικών πρακτικών και πολιτικής (Cooperation and coordination mechanisms in guidance, practice and policy development) 11

13 Διασφάλιση ποιότητας των Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Quality assurance / evidence based practice and policy) Απαραίτητο επίσης, είναι να κατανοηθεί από όλους τους συμβουλευομένους και κυρίως τους μαθητές και τους γονείς ότι ο Καθηγητής ΣΕΑ: δεν εκφράζει τη γνώμη του για το τι πρέπει να κάνει ο μαθητής δεν διοχετεύει τους μαθητές σε εκπαιδευτικούς κλάδους δεν διοχετεύει τους μαθητές σε επαγγέλματα σύμφωνα με τις ανάγκες της οικονομίας δεν κάνει κρατικό προγραμματισμό δεν παρέχει απλά πληροφόρηση δεν κουβεντιάζει απλά με τους μαθητές (Λεβέντης, 1996) Σε αυτή την πορεία των επιλογών, από πολύ νωρίς, ο μαθητής έχει τη δυνατότητα εντός της σχολικής μονάδας: να λάβει μέρος σε ατομική και ομαδική συνέντευξη να διδαχθεί μέσα από το μάθημα της Επαγγελματικής Αγωγής να πληροφορηθεί για τις επιλογές μετά το Γυμνάσιο, μετά το Λύκειο ή την Τεχνική Σχολή, μετά το Πανεπιστήμιο να επισκεφθεί τόπους εκπαίδευσης ή και εργασίας να αξιοποιήσει τεστ, ασκήσεις και ψηφιακό υλικό Μέσα από μια οριοθετημένη συμβουλευτική διαδικασία ο συμβουλευόμενος: θα αξιολογήσει, τον εαυτό του αρχίζοντας από τα ατομικά χαρακτηριστικά, θα στοχοθετήσει το μέλλον του, αφού ενημερωθεί για το εκπαιδευτικό σύστημα, θα προσαρμόσει τις επιλογές του, μέσα από την ενημέρωση για την αγορά εργασίας, και θα λάβει αποφάσεις μέσα από ένα δομημένο σύστημα επιλογών. 12

14 Η τελική απόφαση ανήκει στον μαθητή, γίνεται ελεύθερα και αβίαστα. Η επιλογή αυτή σηματοδοτεί και οδηγεί στην υλοποίηση των αναγκών του, των θέλω του, που γίνονται στόχοι, οι οποίοι εκπληρώνουν τον επαγγελματικό του σκοπό, το όραμά του και οδηγούν στην επιτυχία του. Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Σε όλα τα σχολεία λειτουργούν Γραφεία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, τα οποία υπάγονται στην Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής. Η Υπηρεσία αυτή, της οποίας η συμβολή στην αγωγή των νέων μας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, προσφέρει βοήθεια στους ακόλουθους τομείς: Αντιμετώπιση Προσωπικών / Οικογενειακών Δυσκολιών: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται, μεταξύ άλλων, θέματα σχετικά με την επίδοση, τη συμπεριφορά, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τις σχέσεις του μαθητή με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του, τις σχέσεις με το άλλο φύλο, την ενίσχυση της αυτοεικόνας και της αυτοπεποίθησης, τη συναισθηματική του στήριξη και την εκπαίδευσή του για σωστή και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Επαγγελματική/Εκπαιδευτική Αγωγή: Η Υπηρεσία ασχολείται με τη διερεύνηση των ενδιαφερόντων, των ικανοτήτων και του συστήματος αξιών με βάση το οποίο λειτουργεί ο μαθητής. Επίσης, βοηθά το μαθητή σε θέματα στοχοθέτησης και του παρέχει πληροφορίες για τις επιλογές μαθημάτων στο Ενιαίο Λύκειο, τις απαιτήσεις εισδοχής σε διάφορα τμήματα πανεπιστημίων και τα μεταλυκειακά εκπαιδευτικά συστήματα, τόσο στην Κύπρο όσο και σε χώρες του εξωτερικού. Στο Γραφείο Συμβουλευτικής λειτουργεί βιβλιοθήκη εμπλουτισμένη με οδηγούς σπουδών και επαγγελμάτων που είναι στη διάθεση των μαθητών για πληρέστερη ενημέρωση. Για καλύτερη αντιμετώπιση των περιπτώσεων, το Γραφείο συνεργάζεται στενά τόσο με την οικογένεια του μαθητή όσο και με αρμόδιους φορείς, όπως τους διδάσκοντες καθηγητές, την Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, τη Διεύθυνση του σχο- 13

15 λείου, την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής ευημερίας, την Παιδοψυχιατρική Μονάδα κ.ά. Πρέπει να σημειωθεί ότι το απόρρητο των συνεντεύξεων είναι από τις βασικές αρχές της Συμβουλευτικής και τόσο οι μαθητές όσο και οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι διασφαλίζεται απόλυτη εχεμύθεια για το περιεχόμενο των συνεντεύξεων με τους Καθηγητές Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής. Η αρχή της εχεμύθειας συμβάλλει τα μέγιστα στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ του Συμβούλου και των συμβουλευομένων μαθητών / γονέων. Η συνεργασία των γονιών με το Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του σχολείου, με στόχο πάντοτε την αποτελεσματικότερη παροχή βοήθειας προς τους μαθητές, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Στόχος των Καθηγητών ΣΕΑ είναι: Ο σεβασμός της ετοιμότητας του κάθε μαθητή να μιλήσει για τον εαυτό του ή να κάνει επιλογές Να προσφερθεί σε όλους τους μαθητές η ευκαιρία να διερευνήσουν τις ουσιώδεις έννοιες της επαγγελματικής αγωγής Να προσφερθεί σε όλους τους μαθητές η δυνατότητα να εμπλακούν στις δραστηριότητες Οι δραστηριότητες να είναι ενδιαφέρουσες, σημαντικές και ευχάριστες Να υπάρχουν τόσο ομαδικές όσο και ατομικές εργασίες. 14

16 Κατά συνέπεια, ο κυρίαρχος στόχος είναι σαφής. Κάθε μαθητής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί πλήρως, αναλόγως των γενικών και ειδικών ικανοτήτων και δυνατοτήτων του. Η αύξηση της γνώσης του εαυτού θα οδηγήσει στις σωστές επιλογές (Tomlinson, 1999). Ο σύμβουλος σε αυτή τη διαδικασία γνωρίζει ότι ο μαθητής μπορεί να διδάξει και αυτός να μάθει γιατί είναι και οι δύο μέρος του μαθησιακού περιβάλλοντος του σχολείου. Το εκπαιδευτικό τρίγωνο σύμβουλος, μαθητές, περιεχόμενο επαγγελματικής αγωγής είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Ηγέτης είναι ο Σύμβουλος, όμως αν μοιραστεί αυτή την ηγεσία με τους μαθητές του, σε ένα κλίμα προσωπικής ανάπτυξης, η οποία περιστρέφεται γύρω από τον στόχο της αυτογνωσίας, τότε το αποτέλεσμα θα είναι σαφώς βελτιωμένο για όλους. 15

17 Κεφάλαιο Α~ Εισαγωγή στην Επαγγελματική Αγωγή 16

18 Μέσα από το ταξίδι της επαγγελματικής αγωγής στόχος είναι να αποκτήσετε αυτογνωσία. Η αυτογνωσία, δηλαδή η εις βάθος γνώση του εαυτού σας, θα σας βοηθήσει να κάνετε πιο σωστές επιλογές κατά την εκπαιδευτική και επαγγελματική σας πορεία. Το βιβλίο της Επαγγελματικής Αγωγής γράφτηκε για να καλύψει ένα ευρύ φάσμα μαθησιακής ετοιμότητας, προσωπικών ενδιαφερόντων, εμπειριών και τρόπου με τον οποίο οι μαθητές βλέπουν τον κόσμο και μιλούν γι αυτόν (Tomlinson, 1999). Με αυτό το βιβλίο / τετράδιο / φάκελο του μαθητή, μέσα από διάφορες δραστηριότητες, θα αξιολογήσετε τον εαυτό σας τέσσερις φορές. Η πρώτη αξιολόγηση θα αναφέρεται στα χαρακτηριστικά σας σωματικά, συναισθηματικά, κοινωνικά, νοητικά, ηθικά στις σκέψεις που κάνετε για επιλογές μετά το γυμνάσιο και σε πιθανά επαγγέλματα που σας ενδιαφέρουν. Στη συνέχεια μελετώντας το κεφάλαιο της αυτογνωσίας θα γνωρίσετε καλύτερα ποιοι είστε και θα κάνετε τη δεύτερη αυτοαξιολόγηση. Ακολούθως θα ενημερωθείτε για το εκπαιδευτικό σύστημα επιλογές μετά το γυμνάσιο και επιλογές μετά το Λύκειο/Τεχνικη Σχολή. Εδώ θα κάνετε την τρίτη αξιολόγηση τοποθετώντας τον εαυτό σας στον εκπαιδευτικό χάρτη. Το επόμενο κεφάλαιο θα σας βοηθήσει να αντιληφθείτε αρκετά πράγματα για την αγορά εργασίας και θα κάνετε την τέταρτη αξιολόγηση του εαυτού σας. Οι τέσσερις αξιολογήσεις λογικό είναι να έχουν κάποια κοινά στοιχεία και κάποιες διαφορές. Επίσης, η τέταρτη αξιολόγηση πολύ πιθανό να είναι πιο ολοκληρωμένη από τις πρώτες τρεις γιατί λαμβάνει υπόψη όλα τα προηγούμενα και διεξάγεται μετά από τις δραστηριότητες που θα γίνουν αυτούς τους μήνες. Ακολουθεί η ενότητα για τη λήψη απόφασης και η επιλογή των μαθητών μεταξύ Λυκείου και Τεχνικής Σχολής. Η επιλογή αυτή συζητείται και προσυπογράφεται από αρκετούς εμπλεκομένους (γονείς, καθηγητές, κ.ά.). Στόχος μας είναι αυτή η συμβουλευτική διαδικασία να γίνει πιο συμμετοχική (ανταλλαγή απόψεων, συνεχής επικοινωνία) χωρίς να είναι παρεμβατική (η τελική απόφαση είναι καθαρά δική σας). Μπορεί να 17

19 καταγράφονται οι συμφωνίες και οι διαφωνίες χωρίς να επιβάλλονται, να προσυπογράφονται χωρίς να δεσμεύουν ή να υποβάλλουν στον μαθητή τι να κάνει, αφήνοντάς τον να επιλέξει αυτό που πραγματικά τον εκφράζει. Η τελική απόφαση είναι αποκλειστικό δικαίωμα του συμβουλευόμενου μαθητή. Με αυτό τον τρόπο ο μαθητής θα επιλέξει γνωρίζοντας τις συμφωνίες και τις ενστάσεις, τη γνώμη που έχει για τον εαυτό του και τη γνώμη που έχουν οι άλλοι γι αυτόν. Θα επιλέξει με ένα πιο δομημένο τρόπο αποκτώντας συμμάχους ή διαφωνούντες με την εκάστοτε επιλογή του και όλα αυτά πιστεύουμε θα συμβάλουν στην αυτογνωσία. Η ανάπτυξη αυτογνωσίας και η ελεύθερη λήψη απόφασης θα φέρει καλύτερα Μικρές δραστηριότητες για την πρώτη ημέρα: Γνωριμία: Να αναφέρετε το όνομά σας, τα ενδιαφέροντα, τις δυνατότητες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε. Στήριξη: Να ανακαλέσετε ένα περιστατικό που έγινε και να μας πείτε αν νιώσατε τη στήριξη των συμμαθητών σας ή όχι. Τι έγινε; Πώς νιώσατε; Ποιος θα μπορούσε να σας στηρίξει περισσότερο; Θέμα συζήτησης: Ποιο είναι συνήθως το αγαπημένο σου θέμα συζήτησης; (λεφτά, φίλοι, σχέσεις, καριέρα, σπουδές, μελλοντικά σχέδια, λάθη, ατυχήματα, αυτοκίνητα, συγκρούσεις, τηλεόραση, τσακωμοί, όνειρα, εντάσεις στην οικογένεια, ταινίες, πολιτικά, μουσική, υπολογιστές, διάβασμα, μόδα, θρησκεία, βαθμοί, τηλέφωνα). Κάνε μια λίστα με αυτά που μιλάς πιο εύκολα; Ποιο θέμα συνήθως κρύβεις κάτω από το χαλί; Νιώθεις καλά με τα θέματα που συζητάς εύκολα; Πώς μπορείς πιο εύκολα να συζητήσεις δύσκολα για σένα θέματα; 18

20 αποτελέσματα και σε προέκταση θα οδηγήσει σε ορθότερες για τον μαθητή επιλογές. Όταν η συμβουλευτική διαδικασία λειτουργήσει σωστά, οι εκπαιδευτικές σας επιλογές θα αντικατοπτρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις πνευματικές-νοητικές και όχι μόνο ικανότητες και θα οδηγούν σε συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς τομείς. Οι επαγγελματικές επιλογές θα γίνονται με βαθύτερη γνώση της αγοράς εργασίας, είτε αυτή είναι η ευρωπαϊκή είτε είναι η κυπριακή. Τέλος, η λήψη απόφασης θα είναι αυστηρότερα οριοθετημένη, θα καθορίζει επαρκώς τους περιορισμούς και τις διεξόδους και θα γίνεται ελεύθερα και αβίαστα, αλλά μέσα από μια σειρά αξιολογήσεων. Σημαντικό είναι, επίσης, ο μαθητής να αναπτύξει ένα καλό σχέδιο δράσης που θα λαμβάνει υπόψη την προσωπικότητά του, τους περιορισμούς πρόσβασης σε σπουδές και τα αναγκαία εφόδια που απαιτούν συγκεκριμένα επαγγέλματα. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης θα οδηγήσει σε μια ορθότερη επιλογή μαθημάτων και ειδικοτήτων στο Λύκειο και την Τεχνική Σχολή αντίστοιχα. Οι τελικές επιλογές αφορούν την απόφαση του ατόμου για περαιτέρω επιμόρφωση, επαγγελματική κατοχύρωση και ένταξη στην αγορά εργασίας. Αφού γίνουν όλα αυτά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διά βίου εκπαίδευση, η οποία στηρίζεται από τη διά βίου καθοδήγηση. Ευχόμαστε στον κάθε μαθητή καλή επιτυχία σε αυτό το ταξίδι. Να λάβετε υπόψη ότι η καριέρα δεν επιλέγεται απλά αλλά κτίζεται και περνά μέσα από πολλά σταυροδρόμια. Αφού επιλέξετε και απορρίψετε θα στοχεύσετε όσο πιο ψηλά μπορείτε όριό σας ο ουρανός και τα αστέρια! Εμείς, οι Καθηγητές ΣΕΑ, απλά συμβουλεύουμε το μέλλον εσάς. 19

21 Τρόπος Μελέτης του Βιβλίου Το βιβλίο αυτό θα χρησιμοποιείται από εσάς και ως προσωπικός φάκελος, όπου θα προστίθενται όλες οι πληροφορίες. Στην αρχή του κάθε κεφαλαίου ή μέσα στις δραστηριότητες θα βρείτε τις λέξεις κλειδιά και στο Παράρτημα Β την επεξήγηση της κάθε ορολογίας. Σε κάθε συνάντηση ακολουθούμε τα πιο κάτω βήματα: Βήμα 1 ο Στην αρχή του μαθήματος διαβάζουμε τις λέξεις κλειδιά και τις επεξηγούμε με βάση το παράρτημα. Μετά επιλύονται οι οποιεσδήποτε απορίες. Βήμα 2 ο Συνεχίζουμε με την πρώτη δραστηριότητα, η οποία συνήθως διεξάγεται στην ολομέλεια της τάξης. Στόχος είναι η εμπλοκή όλων των μαθητών, συνεπώς, πάντοτε λαμβάνουμε υπόψη το μαθησιακό επίπεδο και τα χαρακτηριστικά της κάθε προσωπικότητας. Βήμα 3 ο Χωριζόμαστε σε τέσσερις ομάδες και ορίζεται ένα άτομο από κάθε ομάδα για να παρουσιάσει τα αποτελέσματα στο τέλος. Η όλη διαδικασία εποπτεύεται από τον Καθηγητή ΣΕΑ. Βήμα 4 ο Οι τέσσερις ομάδες παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους τα οποία συζητούνται στην τάξη και βγαίνουν τα συμπεράσματα. Βήμα 5 ο Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχουν παραπομπές σε άλλες πηγές για περαιτέρω μελέτη και ενθάρρυνση για συμπληρωματικές δραστηριότητες. Βήμα 6 ο Ανατροφοδότηση της προηγούμενης δραστηριότητας. 20

22 21

23 Κεφάλαιο B~ Γνωρίζω τον εαυτό μου; 22

24 Σκοπός αυτής της εισαγωγικής δραστηριότητας είναι να γίνει μια αρχική αξιολόγηση του εαυτού σας. Στόχος είναι να κατανοήσετε κάποια χαρακτηριστικά σας και να κάνετε μια αυτοαξιολόγηση με βάση αυτά που γνωρίζετε σήμερα για το άτομό σας. Ακολούθως, αφού ολοκληρώσετε την αυτοαξιολόγησή σας, ο διπλανός σας ή άλλος συμμαθητής σας θα κάνει μια σύντομη αξιολόγηση για σας με στόχο τη σύγκριση των δύο. Για μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα ο φίλος ή διπλανός σας μπορεί να σας υποβάλει σχετικές ερωτήσεις. Οι δύο αξιολογήσεις θα σκιαγραφήσουν τη γνώμη που έχετε για τον εαυτό σας και τη γνώμη που έχουν οι άλλοι για εσάς. Αυτή η αρχική δραστηριότητα είναι υποκειμενική και έχει καθαρά γνωσιολογικό χαρακτήρα. Στοχεύει στην απλή καταγραφή κάποιων χαρακτηριστικών σας και ευελπιστεί να λειτουργήσει ως μέτρο σύγκρισης αυτού που γνωρίζετε σήμερα για το άτομό σας και αυτού που θα γνωρίζετε με το τέλος του μαθήματος της επαγγελματικής αγωγής. 23

25 1η Δραστηριότητα / αξιολόγηση Καταρχήν αξιολόγηση του εαυτού μου i. Πρώτη αυτοαξιολόγηση (15 λεπτά) ii. Πρώτη ετεροαξιολόγηση -διπλανός/η - φίλος/η- (15 λεπτά) Μέρος Α Τα επόμενα δεκαπέντε λεπτά να αξιολογήσετε τον εαυτό σας με βάση τα δικά σας χαρακτηριστικά. Να εκφραστείτε ελεύθερα για τον εαυτό σας έχοντας κατά νου ότι όταν γνωρίσετε καλά και αποδεχτείτε τη σημερινή σας εικόνα, τότε μόνο θα αλλάξει (Rogers, 1961). 24

26 Αξιολόγηση διπλανού/ής, φίλου/φίλης (να διαγράψεις ανάλογα) Να ανταλλάξεις βιβλία Επαγγελματικής Αγωγής με το άτομο που κάθεται δίπλα σου. Τα επόμενα δεκαπέντε λεπτά να αξιολογήσεις τον/τη διπλανό/ή, φίλο/φίλη σου με βάση αυτά που γνωρίζεις γι αυτόν/ή. Ονομάζομαι... και γνωρίζω τον/την... για...μήνες/χρόνια. Πιστεύω ότι

27 Σε περίπτωση που δεν γνωρίζεις καλά το άτομο που αξιολογείς βοήθησε το άτομο που κάθεται δίπλα σου να κατανοήσει περισσότερο τον εαυτό του, κάνοντας του τις ακόλουθες ερωτήσεις. Γράψε πιο πάνω τις απαντήσεις που θα σου δώσει προσθέτοντας τις δικές σου απόψεις. Άκουγε με προσοχή γιατί μέσα από αυτή την επικοινωνία θα μάθεις πολλά για αυτόν που αξιολογείς. 1. Ποιο είναι το κυριότερο θέμα που σε απασχολεί σήμερα; 2. Στη ζωή σου τι θεωρείς πιο σημαντικό; 3. Αν είχες περισσότερο χρόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας με τι θα ήθελες να ασχοληθείς; 4. Αν είχες περισσότερα λεφτά απ ό,τι χρειάζεσαι, τι θα τα έκανες; 5. Τι θα ήθελες να αποκτήσεις στο μέλλον; 6. Αν μπορούσες να κάνεις οποιοδήποτε επάγγελμα, τι θα επέλεγες; 7. Ποιο χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς σου πιστεύεις ότι οι φίλοι σου θεωρούν πιο σημαντικό; 8. Σε ποιο βαθμό θεωρείς ότι εκμεταλλεύεσαι τις ικανότητές σου; 9. Κατά τη διάρκεια της ημέρας ποιες δραστηριότητες σε ευχαριστούν ή σε δυσαρεστούν; 26

28 Μέρος Β Με βάση τις πιο πάνω αξιολογήσεις διαπιστώνω τα εξής: Πραγματικός Εαυτός (αυτό που πιστεύω για μένα) Κοινά Σημεία Φαινομενικός Εαυτός (αυτό που πιστεύουν οι άλλοι για μένα)

29 Τελικά πόσο καλά γνωρίζεις τον εαυτό σου; (υπογράμμισε αυτό που ισχύει) καθόλου καλά αρκετά καλά πολύ καλά πάρα πολύ καλά Είμαι έτοιμος για τις δραστηριότητες της αυτογνωσίας 28

30 Εναλλακτική Δραστηριότητα Να χωριστείτε σε ομάδες των δύο ή τριών και να υποβάλετε τις πιο κάτω ερωτήσεις, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να ανακαλύψετε πράγματα για τον εαυτό σας. Μπορείτε αν θέλετε να κρατάτε σημειώσεις. Στο τέλος θα γράψετε μια έκθεση για τον εαυτό σας βασισμένη στις απαντήσεις σας. 1. Σου αρέσει ο εαυτός σου; Αν ήθελες να αλλάξεις κάτι τι θα ήταν; 2. Μπορείς να προσδιορίσεις πέντε χαρακτηριστικά σου; 3. Ποια μαθήματα σου αρέσουν περισσότερο και γιατί; 4. Σου αρέσει να εκφράζεις αυτό που νιώθεις; 5. Περιέγραψε τι είδους φιλίες έχεις; 6. Νιώθεις περήφανος/η για δραστηριότητες που ολοκλήρωσες μέχρι στιγμής; 7. Σου αρέσει ο ανταγωνισμός ή και να λαμβάνεις μέρος σε διαγωνισμούς; 8. Χρειάζεσαι συχνά επιβεβαίωση; 9. Ζηλεύεις όταν ο/η φίλος/η σου πάρει ψηλότερο βαθμό στο διαγώνισμα; 10. Τι σου αρέσει να κάνεις στον ελεύθερό σου χρόνο; 11. Υπάρχει κάποιο μάθημα που σου αρέσει αλλά δεν τα καταφέρνεις; Πώς νομίζεις θα μπορούσες να βελτιωθείς; 29

31 Εναλλακτική Δραστηριότητα 12. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου σε δέκα χρόνια; 13. Τι θέλεις να σπουδάσεις; 14. Λες ψέματα στους γονείς σου; 15. Πώς αντιδράς όταν τσακώνονται δύο φίλοι σου; 16. Σου αρέσει να είσαι με κόσμο ή μόνος/η σου; 17. Σου αρέσει να ασκείς έλεγχο (να κάνεις κουμάντο); 18. Σου αρέσει η σειρά και η οργάνωση στον προσωπικό σου χώρο; Αναλαμβάνεις το συγύρισμα μόνος/η σου ή το κάνουν οι άλλοι; 19. Είσαι περίεργος/η; 20. Οι αποφάσεις που παίρνεις βασίζονται στη λογική ή στην καρδιά σου; 21. Ακολουθείς πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της ημέρας ή ό,τι τύχει; 22. Δυσκολεύεσαι να κάνεις φίλους; 23. Σου αρέσει να λαμβάνεις μέρος σε εξωσχολικές δραστηριότητες; 24. Ποια, νομίζεις, είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σου που δεν αρέσουν στους άλλους; 30

32 Άσκηση για το σπίτι Να ζητήσετε από τον/την καλύτερο/η σας φίλο/η να δώσει μια περιγραφή της προσωπικότητας σας μέσα από τα δικά του/της μάτια. Με αυτή την άσκηση θα έχετε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς σας βλέπουν οι άλλοι, έτσι θα μπορείτε μελλοντικά να έχετε μια εικόνα της προσωπικότητάς σας. Να καταγράψετε στο σπίτι τις απόψεις του/της φίλου/ης σας και να κάνετε την αυτοκριτική σας. 31

33 32

34 33

35 Κεφάλαιο Γ~ Αυτογνωσία 34

36 Με βάση τη συζήτηση των αξιολογήσεων ανάλυση των δύο αξιολογήσεων και συζήτηση / παρουσίαση των κοινών σημείων και την ανάδειξη της διαφοράς μεταξύ του φαινομενικού και του πραγματικού εαυτού (Rogers, 1961), οι περισσότεροι είστε τώρα πιο έτοιμοι για την ενεργητική συμμετοχή σας στις δραστηριότητες της αυτογνωσίας. Οι δραστηριότητες που ακολουθούν ευελπιστούμε ότι θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας και κατά συνέπεια της ετοιμότητάς σας για ορθότερες επιλογές στη ζωή. Η δεύτερη αξιολόγηση θα γίνει όταν ολοκληρωθούν οι πιο κάτω δραστηριότητες. Στόχος, επίσης, είναι να αναπτυχθεί η αυτοεικόνα σας και αυτό θα επιτευχθεί μέσα από τη σωστή αυτοεκτίμηση. Πώς κτίζεται η αυτοεκτίμηση; Μέσα από τη σωστή αυτοανάλυση, αξιολόγηση και συνεχή ανάπτυξη της αυτοεικόνας. Με τις συνεχείς αξιολογήσεις των σημαντικών άλλων και τις προσωπικές σας επιλογές αυξάνετε και η γνώση της εικόνας σας, η αυτοαντίληψή σας. Κατά συνέπεια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτοεκτίμηση είναι η προσωπική κρίση της αξίας του ατόμου, η οποία εκφράζεται με τις στάσεις που υιοθετεί ο κάθε ένας από εμάς αναφορικά με τον εαυτό του. Ο όρος υποδηλώνει ουσιαστικά την προσωπική εκτίμηση και τις κυρίαρχες αντιλήψεις του ατόμου για τον εαυτό του. Καθορίζει τον βαθμό στον οποίο ο κάθε ένας από εμάς πιστεύει ότι είναι ικανός, επιτυχημένος, σημαντικός και άξιος. Η αυτοπεποίθηση του ατόμου συνήθως σταθεροποιείται κατά την περίοδο της ενηλικίωσης, συνεπώς, είναι μια συνεχής διαδικασία με αρκετά σκαμπανεβάσματα και συνεχείς αλλαγές. Όσο πιο ενδυναμωμένη είναι η αυτοεικόνα του ατόμου, τόσο πιο ανθεκτικό γίνεται στις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζει. 35

37 2η Δραστηριότητα Τα όνειρά μου και τα όνειρα των άλλων Στόχοι της δραστηριότητας: Να μάθει ο μαθητής ότι είναι υπεύθυνος για τις επιλογές του, να γνωρίζει γιατί πραγματικά επιλέγει κάτι, ώστε να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του. Λέξεις κλειδιά: Αυτογνωσία Σχεδιασμός Προγραμματισμός Κίνητρα Ικανότητες Δεξιότητες Μέρος Α Στη δραστηριότητα αυτή, στον χώρο που ακολουθεί, να γράψετε στις δύο στήλες για τα όνειρα που έχουν οι γονείς σας για σάς. Να αναφέρετε όλες τις φράσεις που ακούσατε αυτά τα χρόνια, όλες τις παραινέσεις, τις φιλοδοξίες και τις εισηγήσεις των γονιών σας για το δικό σας μέλλον. Θα αναφέρετε, συνεπώς, αυτά που θέλουν οι γονείς σας να κάνετε όταν μεγαλώσετε σπουδές, επάγγελμα, εργοδότηση στον δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα, αυτοεργοδότηση, εργοδότηση στην οικογενειακή επιχείρηση, τον τρόπο ζωής σας, πού θα ήθελαν να ζείτε όταν μεγαλώσετε, τι αγαθά να έχετε, ποια είναι τα ανεκπλήρωτα όνειρα, κ.ά., όπως και τον βαθμό πίεσης δηλαδή πόσο συχνά επαναλαμβάνονται όλα αυτά: 1 σπάνια 2 συχνά 3 πολύ συχνά 4 κάθε εβδομάδα 5 καθημερινά 36

38 Να συμπληρωθεί σε δέκα λεπτά. Σε κάθε τετράγωνο γράφω και μια φράση. Βάζω ένα Χ στη συχνότητα Μητέρα Πατέρα

39 Μέρος Β Να χωριστείτε σε τέσσερις ομάδες και με βάση τα πιο πάνω να συζητήσετε για δέκα λεπτά αυτά που γράψατε στο Μέρος Α. Στη συζήτηση να σχολιάσετε αν σκοπεύετε να ανταποκριθείτε ή όχι στα σχέδια των γονιών σας και αν τα νιώθετε πραγματικά δικά σας σχέδια. Βασικά συμπεράσματα: Μέρος Γ Τα πιο πάνω σχέδια, με τα οποία συμφωνείτε και νιώθετε ότι σας εκφράζουν, πώς μπορείτε να τα αξιοποιήσετε; Τι ικανότητες, δεξιότητες πρέπει να αναπτύξετε για να πετύχετε τον στόχο σας; Αυτά που κάνετε τώρα συνδέονται με αυτές τις προοπτικές; Πώς βλέπετε τον εαυτό σας σε είκοσι χρόνια; Σας ικανοποιεί αυτή η εικόνα; 38

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 Ημερομηνία: Αύγουστος 02, 2012 2

Διαβάστε περισσότερα

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώσουμε το σχολείο μας. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά σημεία του σχολείου μας και που θα

Διαβάστε περισσότερα

2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000

2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000 ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ Ψηλές Ικανότητες 2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000 ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ! ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΑ! ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Πρώτο Σημαντικό Βήμα Σωστή Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό. Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό. Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ποιες είναι οι ψυχολογικές Ο όρος «Εξάσκηση Ψυχολογικών Δεξιοτήτων» χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιμόρφωση - Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή

Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή Εργαστήρι για την επαγγελματική ζωή Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή 4 0 Θ Ε Ρ Ι Ν Ο Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

CAREER COUNSELLING Eleni Kargakou-Human Resources Advisor

CAREER COUNSELLING Eleni Kargakou-Human Resources Advisor ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΝΩΣΕΙΣ-ΣΠΟΥΔΕΣ 1 Ποιος ήταν ο λόγος που ακολουθήσατε αυτό τον κλάδο? Τι σας είχε κινήσει το ενδιαφέρον? 2 Τι σας ενδιέφερε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς 1. Σε γενικές γραμμές α) Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ενισχύστε την Αυτοπεποίθηση των Παιδιών Βελτιώνοντας & Μαθαίνοντας τον Γονεϊκό Τύπο!!! ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Κλεισθένους 12 (Στοά Κοββατζή) 1 ος όροφος Τηλ.: 2742029421 Κιν.: 6979985566

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Αναφορά Απασχολησιμότητας Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Προφίλ Απασχολησιμότητας... 3 Πώς να διαβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση της καθημερινής μελέτης του παιδιού

Οργάνωση της καθημερινής μελέτης του παιδιού Εμπνεύστε το παιδί σας να κατακτήσει τη ζωή του! Ελατε να ξεκλειδωσουμε μια-μια τις πορτες που οδηγουν στην αυτοεκτιμηση και στην επιτυχια του! Οργάνωση της καθημερινής μελέτης του παιδιού Η μελέτη των

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα βασισμένα στην «Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

Μια µατιά στην διαχείριση του χρόνου

Μια µατιά στην διαχείριση του χρόνου ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ Μια µατιά στην διαχείριση µ η χ ρ η του χρόνου η ημέρα είναι ατελείωτη, για εκείνον που γνωρίζει πώς να την εκτιμά και να την εκμεταλλεύεται GOETHE H επιτυχία είναι μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για πρόβα, δεν υπάρχουν σχολεία. Το μόνο που κουβαλάμε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο)

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Περιγραφή Μέσα από ένα συνδυασμό μαθημάτων και από τους δύο τομείς, το πτυχίο Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική προσφέρει στους φοιτητές μια

Διαβάστε περισσότερα

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι δεξιότητες πέρα από τη χαρισματικότητα

Οι δεξιότητες πέρα από τη χαρισματικότητα Οι δεξιότητες πέρα από τη χαρισματικότητα Βίκη Παυλίδη Εκπαιδευτική Ψυχολόγος, ΜΑ,MSc Τμήμα Συμβουλευτικής & Ψυχολογίας Εκπαιδευτήρια Γείτονα Χαρακτηριστικά της χαρισματικότητας Γνωστικές Δεξιότητες Τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 1 of 18 4/16/2015 4:11 PM ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει διάφορες ενότητες για τα ψηφιακά παιχνίδια που παίζονται σε συσκευές κινητής τεχνολογίας και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για τους γονείς

Συμβουλές για τους γονείς Συμβουλές για τους γονείς Για τα παιδιά του Δημοτικού κάθε διαδρομή από το σπίτι προς στο σχολείο αποτελεί μια σημαντική μαθησιακή εμπειρία και ένα μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής. Μέσω αυτής της καθημερινής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Personal Skills Inventory

Ερωτηματολόγιο ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Personal Skills Inventory Ερωτηματολόγιο ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Personal Skills Inventory Profetis Consulting Services ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (Personal Skills Inventory) Profetis Consulting Services ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εδώ θα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Στελέχωσης & Ανάπτυξης στον Όμιλο ΟΤΕ

Ευκαιρίες Στελέχωσης & Ανάπτυξης στον Όμιλο ΟΤΕ Ευκαιρίες Στελέχωσης & Ανάπτυξης στον Όμιλο ΟΤΕ Μαϊος 2015 Νταίζη Θεοδώρου Recruitment & HR Development Senior Manager OTE COSMOTE Human Resources Division 1 Προφίλ εταιρείας Όμιλος OTE Ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας

Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΑΣΗ Β (2013-2014) Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας Ενότητα που αφορά στη διδασκαλία (βάσει του σχολικού γλωσσικού εγχειριδίου):

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Η χαμηλή αυτοπεποίθηση - Βοηθείστε το παιδί σας. Επιμέλεια football-academies Τρίτη, 27 Μάρτιος 2012

Η χαμηλή αυτοπεποίθηση - Βοηθείστε το παιδί σας. Επιμέλεια football-academies Τρίτη, 27 Μάρτιος 2012 Εισηγήσεις που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά σας - Μια μαγική λέξη που κάνει τους ανθρώπους και κυρίως τα παιδιά να αισθάνονται άνετα, πολύ καλά με τον εαυτό τους και τους άλλους. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ τα αρνητικά

Διαβάστε περισσότερα

μάθημα πρώτο: συναστρία 6 μάθημα δεύτερο: Ήλιοσ 8 μάθημα τρίτο: σελήνη 32 μάθημα τέταρτο: ερμησ 50 μάθημα πεμπτο: αφροδίτη 64 μάθημα εκτο: αρης 76

μάθημα πρώτο: συναστρία 6 μάθημα δεύτερο: Ήλιοσ 8 μάθημα τρίτο: σελήνη 32 μάθημα τέταρτο: ερμησ 50 μάθημα πεμπτο: αφροδίτη 64 μάθημα εκτο: αρης 76 περιεχόμενα μάθημα πρώτο: συναστρία 6 μάθημα δεύτερο: Ήλιοσ 8 μάθημα τρίτο: σελήνη 32 μάθημα τέταρτο: ερμησ 50 μάθημα πεμπτο: αφροδίτη 64 μάθημα εκτο: αρης 76 μάθημα έβδομο: δίας 82 μάθημα ογδοο: κρονοσ

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι.

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι. «Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ Αισώπου Β., Αλαµπάνου Ε., Κυρίτση Ι., Τσιώτρα

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 3 4 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά για εύρεση ΜΒΑ Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 5 Το παρόν αποτελεί προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 45 Παράρτημα Ημερολόγιο εκπαιδευτικών και κινηματογραφιστών Σχολική μονάδα:... Ημερομηνία και ώρα συνάντησης:... Συνάντηση εντός ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών

Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών Συμβουλεύοντας το μέλλον Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή κατάλληλου προσωπικού με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων

Επιλογή κατάλληλου προσωπικού με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων Εισηγητής: Γιώργος Χάρος, Executive Director People Solutions, ICAP Group gharos@icap.gr Επιλογή κατάλληλου προσωπικού με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2010 1 Πριν την επιλογή Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 η Εισήγηση Δημιουργικότητα - Καινοτομία 1 1.Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία 2.Δημιουργικό Μάνατζμεντ 3.Καινοτομικό μάνατζμεντ 4.Παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας 2 Δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ..

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ.. Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε γενικό τίτλο «Βασικά Θέµατα για τη µετάβαση των νέων στην παραγωγική διαδικασία» Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΠΩΣ Η ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Muster-Fragebogen allgemeinbildende Schule Αγαπητοί γονείς, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα της εργασίας μας στο σχολείο. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μαρία Καραγιάννη Σύμβουλος Αγωγής Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Δρ. Μαρία Καραγιάννη Σύμβουλος Αγωγής Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Δρ. Μαρία Καραγιάννη Σύμβουλος Αγωγής Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 3.2 Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και σχέσεων Να επιδεικνύουν τρόπους αποτελεσματικής επικοινωνίας Να επιδεικνύουν ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ: 3.2. Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Σχέσεων ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΧΡΟΝΟΣ: 1 διδακτική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο γονέων παιδιών με αναπηρία

Ερωτηματολόγιο γονέων παιδιών με αναπηρία Εισαγωγή Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη δημιουργίας θετικού οικογενειακού κλίματος σε οικογένειες με παιδιά με και ευνοϊκών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 22-3-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 1. Εισαγωγή 2. Η Πρώτη Συνάντηση της Ομάδας Μαθητών. 3. Η Δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΕΔΕ Εκπαιδευτική Ημερίδα ΥΠΠ - ΠΚ Σκοπός Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ο καθένας έχει το δικαίωμα πρόσβασης στην εκπαίδευση, ανεξάρτητα από θρησκευτικές, φιλοσοφικές, παιδαγωγικές πεποιθήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1) Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Παιχνίδι με τα γράμματα και τα ζώα» 2) Θέμα : Διαθεματική δραστηριότητα για επανάληψη και τον διαχωρισμό των γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ"

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΆΡΙΣΤΑ 1 Μια πρωτοβουλία: Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ" Το όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ενημερώνει όλους τους χρήστες του Οδικού δικτύου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα»

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Φύλλο δασκάλου 1.1 Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών Τάξη: Ε και ΣΤ Δημοτικού. Γνωστικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Στέλλα Αντωνιάδου Πίπη Ανώτερη Λειτουργός Τμήματος Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Σύντομο Προφίλ Λαϊκής Τράπεζας 1901 «Λαϊκό Ταμιευτήριο Λεμεσού» Σήμερα Ένας από τους ισχυρότερους

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Διοίκηση Καριέρας (Career Management) είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος

Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος Η απώλεια του «ονειρεμένου παιδιού» Οι γονείς βιώνουν μιαν απώλεια. Βιώνουν την απώλεια του παιδιού που έκτισαν μέσα στο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ)

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ) VAK Learning Styles Self-Assessment Questionnaire Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ) Κυκλώστε ή επιλέξτε την απάντηση που αντιπροσωπεύει καλύτερα τη γενικότερη συμπεριφορά σας. Θυμηθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓΕΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΗΓΕΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΗΓΕΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Κάθε σύγχρονη νοσηλευτική μονάδα απαιτεί: υψηλά πρότυπα απόδοσης σε ότι αφορά την ποιότητα και την ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών έναν προϊστάμενο με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 1 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συστημική διάγνωση που προσφέρει το Λόγω Ψυχής Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

I N T E R P R E T H O G A N D E V E L O P. Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας Hogan ID: HB290576. Ημερομηνία: 15 Νοεμβρίου, 2012

I N T E R P R E T H O G A N D E V E L O P. Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας Hogan ID: HB290576. Ημερομηνία: 15 Νοεμβρίου, 2012 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P I N T E R P R E T Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας Hogan Έκθεση αποτελεσ άτων για: Jane Doe ID: HB290576 Ημερομηνία: 15 Νοεμβρίου, 2012 2 0 0 9 H

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνεργασία με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JA Greece)

Θέμα: Συνεργασία με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JA Greece) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

YOUTH GROUP OUTREACH SERVICES

YOUTH GROUP OUTREACH SERVICES ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ Νικόλας Νικολαΐδης Εκτ. ιευθυντής ΚΟΚΕΝ YOUTH GROUP OUTREACH SERVICES Πόσοι από εμάς έχουμε τεθεί επικεφαλής ομάδων; Πόσοι από εμάς έχουμε θυμώσει με τα μέλη της; Πόσοι από εμάς

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Φιλία Προϋποθέσεις ορθής φιλίας: Σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου. Ειλικρίνεια και τιμιότητα. Κατανόηση προβλημάτων. Αλληλοβοήθεια. Κοινά ενδιαφέροντα.

Διαβάστε περισσότερα