Αποστολή χαρτών και γεωγραφικών πληροφοριών σε κινητές συσκευές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποστολή χαρτών και γεωγραφικών πληροφοριών σε κινητές συσκευές"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αποστολή χαρτών και γεωγραφικών πληροφοριών σε κινητές συσκευές Κυριακή Ν. Ανδρή Γεωργία Λ. Χαλμούκη Επιβλέποντες: Ευστάθιος Χατζηευθυμιάδης, Επικούρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Αναστάσιος Ιωαννίδης, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009

2 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αποστολή χαρτών και γεωγραφικών πληροφοριών σε κινητές συσκευές Κυριακή Ν. Ανδρή Α.Μ.: Γεωργία Λ. Χαλμούκη Α.Μ.: ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: Ευστάθιος Χατζηευθυμιάδης, Επικούρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Αναστάσιος Ιωαννίδης, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΠΑ

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την αποστολή χαρτών και γεωγραφικών πληροφοριών σε κινητές συσκευές. Ειδικότερα, στόχος είναι η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών με βάση τα δεδομένα εισόδου και τις επιλογές του χρήστη, η προσωρινή αποθήκευση τους και η οργάνωση τους σε ένα μήνυμα SMS (Short Message Service) με σκοπό την αποστολή τους σε κινητή συσκευή μέσω πύλης δικτύου (gateway). Στα πλαίσια της εργασίας δημιουργήθηκε μια διαδικτυακή εφαρμογή. Η εφαρμογή αυτή χρησιμοποιεί τις διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών της Google, Google Static Maps API και Google Maps API, οι οποίες παρέχουν έναν αριθμό εργαλείων για την προβολή και το χειρισμό χαρτών. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει με visual τρόπο την περιοχή του χάρτη που επιθυμεί να αποστείλει σε κινητή συσκευή. Επιπλέον χρησιμοποιείται η υπηρεσία Google App Engine, που προσφέρει η Google, για αποθήκευση των στοιχείων μηνύματος του χρήστη έτσι ώστε να μπορούν να ανακτηθούν μετέπειτα. Τέλος γίνεται η αποστολή του μηνύματος με τη βοήθεια ενός παροχέα υπηρεσιών. Eπίσης εκτελέστηκε σενάριο αποστολής μηνύματος σε κινητή συσκευή για την απόδειξη ορθής λειτουργίας. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρατίθεται ο πηγαίος κώδικας που αναπτύχθηκε για την εκπόνηση της εργασίας. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Τεχνολογίες διαδικτύου ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: διαδικτυακή εφαρμογή, χάρτες google, google app engine, πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου, wap push μήνυμα

4 ABSTRACT The current BSc Thesis deals with sending maps and geographical information to mobile devices. Specifically, our objective is the collection and processing of information that is exported from the user s data of entry and selections, the temporary storage of them and the creation of an SMS (Short Message Service) in order to send it to a mobile appliance via gateway. In the context of work a web application was created. This application uses the application programming interfaces (APIs) of Google, Google Maps API and Google Static Maps API, that provide a number of utilities for displaying and manipulating maps. Thus, the user is allowd to select in a visual way the area of the map that he wants to send to a mobile device. In addition, the service Google App Engine of Google is used for storaging the elements of user s message in order to retrieve them later. Finally, the message is sent through a service provider. Also, an example of sending a message to a mobile device is presented as proof of concept. In last chapter, the source code of the implementation is demonstrated. SUBJECT AREA: Web technologies KEYWORDS: web application, google maps, google app engine, HTTP protocol, wap push message

5 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον καθηγητή μας, κύριο Ευστάθιο Χατζηευθυμιάδη, για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε αναθέτοντας μας την παρούσα πτυχιακή εργασία καθώς και για την καθοδήγηση και την πολύτιμη βοήθεια του καθ όλη τη διάρκεια της εκπόνησής της. Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως τον κύριο Αναστάσιο Ιωαννίδη, ο οποίος με τις γνώσεις και την εμπειρία του πάνω στο αντικείμενο αλλά και με τη συνεχή βοήθεια που μας παρείχε, συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη και στην ολοκλήρωση της εργασίας μας. Κυριακή Ν. Ανδρή Γεωργία Λ. Χαλμούκη

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.11 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE MAPS API ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών Google Maps Γεγονότα (Events) Ρυθμιστές (Controls) Overlays Προσφερόμενες υπηρεσίες του Google Maps API Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών Google Static Maps..17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.20 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟ GOOGLE APP ENGINE Τι είναι το Google App Engine Το περιβάλλον της εφαρμογής To Sandbox Το περιβάλλον χρόνου εκτέλεσης Java (Java Runtime Environment) Το περιβάλλον χρόνου εκτέλεσης Python (Python Runtime Environment) Το Datastore Υπηρεσίες του App Engine Γιατί Google App Engine;.27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.30 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Γενικά Τι είναι το WAP Push Τα βασικά στοιχεία του συστήματος Push Initiator Push Proxy Gateway (PPG) WAP Push Client...33 Κυριακή Ν. Ανδρή, Γεωργία Λ. Χαλμούκη 6

7 4.4 Τα βασικα οφέλη της τεχνολογίας WAP Push Οφέλη Συνδρομητών Οφέλη προγραμματιστών Οφέλη των φορέων Παραδείγματα εφαρμογών WAP Push ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.38 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Περιγραφή Συστήματος Παράδειγμα Εκτέλεσης.40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.43 ΛΕΠΤΟΜΕΡEΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Εργαλείο ανάπτυξης λογισμικού NetBeans Εξυπηρετητής Apache Tomcat Τεχνολογία JavaServer Pages (JSP) Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειµένου (HTTP) Πακέτο Commons HTTPClient Η μέθοδος GetMethod Η μέθοδος MultiPart Post Method Παροχέας Δημοσίευσης Περιεχομένου Περιγραφή Λειτουργίας 49 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 52 ΚΩΔΙΚΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Π1 index.html Π2 sendmap.jsp Π3 GetImage.java...65 Π4 PostData.java 67 Π5 ContentPubllishing.java Π6 writedata.py...76 Π7 getimage.py...77 Π8 getpage.py.77 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ...79 ΑΝΑΦΟΡΕΣ..81 Κυριακή Ν. Ανδρή, Γεωργία Λ. Χαλμούκη 7

8 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το ακαδημαϊκό έτος Αντικείμενο μελέτης της είναι η αποστολή χαρτών και γεωγραφικών πληροφοριών σε κινητές συσκευές μέσω πύλης δικτύου. Το Διαδίκτυο και οι εφαρμογές πάνω σε αυτό είναι ένας τομέας της Πληροφορικής με μεγάλο εύρος, ενδιαφέρον και συνεχώς εξελισσόμενος. Αυτά τα χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με την επιθυμία μας για την ενασχόληση με αυτούς τους τομείς αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες για την επιλογή αυτής της πτυχιακής. Κυριακή Ν. Ανδρή, Γεωργία Λ. Χαλμούκη 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ταχύτατα αναπτυσσόμενη τεχνολογία της κινητής επικοινωνίας και των ασύρματων δικτύων στις μέρες μας, παρέχει τη δυνατότητα μετάδοσης της πληροφορίας οπουδήποτε και οποτεδήποτε με ελάχιστο κόστος. Διάφορες συσκευές ανεξαρτήτου μεγέθους, όπως τα κινητά τηλέφωνα, διαθέτοντας ασύρματη σύνδεση μπορούν να επικοινωνούν με δίκτυα με μεγάλη ευκολία και παράλληλα έχουν το πλεονέκτημα της κινητικότητας και μεταφοράς σε διάφορα σημεία. Αυτή είναι και η έννοια του διάχυτου και κινητού υπολογισμού, που σύμφωνα με τους Tomasz Imieliński και Henry F. Korth [1], ο τελευταίος ανοίγει μια νέα κλάση εφαρμογών οι οποίες περιλαμβάνουν την αρμονική συνεργασία desktop υπολογιστών και κινητών συσκευών προσφέροντας ευκολία χρήσης και ενοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Επίσης, η τεράστια ανάπτυξη των κινητών συσκευών που επιτρέπουν τη διαχείριση δεδομένων ανοίγει νέους ορίζοντες στις υπηρεσίες ώθησης πληροφορίας (push). Οι νέες ιδιότητες των κινητών τηλεφώνων παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες να επικοινωνούν με νέους τρόπους και να έχουν πρόσβαση σε νέες εφαρμογές και σε πληροφορία οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Η επιτυχία της Υπηρεσίας Σύντομου Μηνύματος (Short Message Service SMS) επεκτείνεται στην επικοινωνία χρησιμοποιώντας push μηνύματα, με τα οποία ένας χρήστης στέλνει έναν υπερσύνδεσμο προς πολυμεσικό περιεχόμενο μέσω SMS [2]. Αυτός είναι ένας εναλλακτικός τρόπος δημοσίευσης περιεχομένου, εκτός από την Υπηρεσία Πολυμεσικών Μηνυμάτων (Multimedia Messaging Service MMS), ο οποίος απαιτεί πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει να κάνει με την ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής σε συνδυασμό με ανταλλαγή δεδομένων με κινητές συσκευές. Μια διαδικτυακή εφαρμογή (web application) είναι μια εφαρμογή που προσπελαύνεται μέσω του φυλλομετρητή ιστοσελίδων (web browser) πάνω σε ένα δίκτυο, είτε στο διαδίκτυο (Internet) είτε σε ενδοδίκτυο (intranet). Οι διαδικτυακές εφαρμογές είναι δημοφιλείς [3] εξ αιτίας της πανταχού Κυριακή Ν. Ανδρή, Γεωργία Λ. Χαλμούκη 9

10 παρουσίας των φυλλομετρητών και της ευκολίας χρήσης τους ως πελάτες (clients). Η ικανότητα της αναβάθμισης και συντήρησης των διαδικτυακών εφαρμογών χωρίς την εγκατάσταση προγραμμάτων σε πιθανόν χιλιάδες υπολογιστές-πελάτες είναι ο βασικότερος λόγος της εξάπλωσής τους. Τα πλεονεκτήματά τους είναι οι μικρές απαιτήσεις στα χαρακτηριστικά του πελάτη, όπως σχεδόν καθόλου χώρος στο σκληρό δίσκο, η αυτόματη αναβάθμισή τους και η εύκολη ενσωμάτωση τους σε διαδικτυακές διαδικασίες. Επιπλέον παρέχουν συμβατότητα με τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα. Στα αρνητικά χαρακτηριστικά των διαδικτυακών εφαρμογών συγκαταλέγονται τα προβλήματα συμβατότητας που δημιουργούνται κατά την μεταφορά αρχείων εξ αιτίας τους ποικίλλους δημιουργούς εγγράφων. Επίσης καθώς οι διαδικτυακές εφαρμογές βασίζονται στην πρόσβαση των αρχείων που βρίσκονται σε απομακρυσμένους υπολογιστές - εξυπηρετητές στο διαδίκτο, είναι πιθανόν να μην είναι διαθέσιμες όταν η σύνδεση διακόπτεται ή αντιμετωπίζει προβλήματα. Στο Κεφάλαιο 2 της Πτυχιακής Εργασίας παρουσιάζονται οι διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογων Google Maps API και Google Static Maps API της Google, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα ενσωμάτωσης χαρτών και γεωγραφικών πληροφοριών στις ιστοσελίδες. Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται ανάλυση της υπηρεσίας Google App Engine, η οποία επιτρέπει την φιλοξενία διαδικτυακών εφαρμογών. Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται μια εκτενής αναφορά στην τεχνολογία wap push, η οποία είναι ένας εναλλακτικός τρόπος δημοσίευσης περιεχομένου. Στο Κεφάλαιο 5 εξηγείται η αρχιτεκτονική της εφαρμογής και παρουσιάζονται τα βήματα που ακολουθήθηκαν. Στο Κεφάλαιο 6 αναλύονται τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη της εφαρμογής. Κυριακή Ν. Ανδρή, Γεωργία Λ. Χαλμούκη 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE MAPS API ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 2.1 Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών Google Maps Το Google Maps API [4] είναι μια διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (Application Programming Interface API) της Google το οποίο δίνει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης ενός δυναμικού χάρτη Google σε ιστοσελίδες (web σελίδες) με τη χρήση της javascript. Το API παρέχει έναν αριθμό εργαλείων για το χειρισμό χαρτών και την προσθήκη περιεχομένου σε αυτούς μέσω διαφόρων υπηρεσιών, όπως και στην επίσημη ιστοσελίδα του Google Maps (http://maps.google.com), επιτρέποντας έτσι τη δημιουργία εύρωστων εφαρμογών που εκμεταλλεύονται γεωγραφικές πληροφορίες. Το Google Maps API είναι μια δωρεάν υπηρεσία, διαθέσιμη για οποιοδήποτε ιστότοπο (web site) που είναι ελεύθερος για το κοινό. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα κλειδί API (API key) που μπορεί να ζητηθεί εφόσον υπάρχει λογαρισμός στη Google και αυτομάτως συνδέεται με το λογαριασμό. Κάθε κλειδί είναι έγκυρο μόνο για ένα συγκεκριμένο όνομα τομέα. Βασικό στοιχείο οποιασδήποτε Google Maps API εφαρμογής είναι ο ίδιος ο χάρτης, ο οποίος φορτώνεται, αρχικοποιείται με συγκεκριμένες διαστάσεις (ύψος και πλάτος), κέντρο(γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος), επίπεδο εστίασης και τύπο (κανονικό, δορυφορικό, υβριδικό). Στη συνέχεια είναι δυνατή η αλληλεπίδραση με το χάρτη μέσω διαφόρων μηχανισμών όπως είναι τα events, τα controls, τα overlays αλλά και συναρτήσεις επεξεργασίας των χαρακτηριστικών του, τα οποία αναλύονται παρακάτω: Γεγονότα (Events) Το Google Maps API εμπεριέχει δηλώσεις γεγονότων (events) [5] τα οποία εμφανίζονται μέσω των φυλλομετρητών ιστοσελίδων (web browsers) πάνω σε αντικείμενα του Google Maps. Ας σημειωθεί ωστόσο ότι τα γεγονότα αυτά είναι διαφορετικά από τα standard γεγονότα πάνω στο Κυριακή Ν. Ανδρή, Γεωργία Λ. Χαλμούκη 11

12 Μοντέλο Αντικειμένου Εγγράφου (Document Object Model DOM), το οποίο είναι μια προγραμματιστική διεπαφή που επιτρέπει σε προγράμματα και εκτελέσιμα σενάρια δράσης (scripts) την ενημέρωση του περιεχομένου και του στυλ όλου του εγγράφου με δυναμικό τρόπο. Έτσι το Google Maps API δημιουργεί και διαχειρίζεται δικά του γεγονότα ενώ το Μοντέλο Αντικειμένου Εγγράφου δημιουργεί άλλα γεγονότα και τα επεξεργάζεται σύμφωνα με το μοντέλο αντικειμένου που χρησιμοποιεί ο συγκεκριμένος φυλλομετρητής. Επιπλέον, το Google Maps API έχει το πλεονέκτημα ότι προσφέρει μηχανισμούς που ακούνε (listen) και απαντάνε (respond) στα DOM γεγονότα ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητες του κάθε φυλλομετρητή. Παραδείγματα γεγονότων του Google Maps API είναι το κλικ του ποντικιού, το διπλό κλικ, η κίνηση του ποντικιού τα οποία σηματοδοτούν την έναρξη κάποιων διαδικασιών που περιγράφονται στον κώδικα javascript. Εξάλλου η javascript είναι μια scripting γλώσσα που «καθοδηγεί γεγονότα» ( event driven ) εξελισσόμενα στους φυλλομετρητές Ρυθμιστές (Controls) Όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς και στη σελίδα του Google Maps (http://maps.google.com) υπάρχουν διάφορα στοιχεία στη διεπιφάνεια με το χρήστη (user interface) που επιτρέπουν την αλληλεπίδρασή του χρήστη με το χάρτη. Τα στοιχεία αυτά είναι γνωστά ως ρυθμιστές (controls) και μπορούν να περιληφθούν στις Google Maps εφαρμογές σε οποιαδήποτε σημείο πάνω στο χάρτη. Τα κυριότερα είναι: GLargeMapControl3D: Τοποθετεί ένα μεγάλο τρισδιάστατο κουμπί ελέγχου εστίασης και κίνησης του χάρτη, όπως χρησιμοποιείται τωρα στη σελίδα του Google Maps. Εμφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία του χάρτη αυτόματα. GLargeMapControl: Τοποθετεί ένα μεγάλο απλό κουμπί ελέγχου εστίασης και κίνησης του χάρτη. Εμφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία του χάρτη αυτόματα. Κυριακή Ν. Ανδρή, Γεωργία Λ. Χαλμούκη 12

13 GSmallMapControl : Τοποθετεί ένα μικρό κουμπί ελέγχου εστίασης και κίνησης του χάρτη. Εμφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία του χάρτη αυτόματα. GSmallZoomControl3D: Τοποθετεί ένα μικρό τρισδιάστατο κουμπί ελέγχου εστίασης (χωρίς έλεγχο κίνησης) του χάρτη. Εμφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία του χάρτη αυτόματα. GSmallZoomControl: Τοποθετεί ένα μικρό κουμπί ελέγχου εστίασης (χωρίς έλεγχο κίνησης) του χάρτη που χρησιμοποιείται στα μικρά παράθυρα που εμφανίζονται στο χάρτη Google για επεξήγηση των οδικών οδηγιών. GScaleControl: Τοποθετεί μια κλίμακα με στάδια μεγέθυνσης του χάρτη. GMapTypeControl: Τοποθετεί κουμπιά που επιτρέπουν στο χρήστη να διαλέγει μεταξύ τύπων του χάρτη (όπως δορυφορικός, εδαφικός κ.ά.) GHierarchicalMapTypeControl: Τοποθετεί κουμπιά επιλογών (checkboxes) για ιεραρχική προτίμηση των τύπων του χάρτη. GOverviewMapControl: Τοποθετεί μια πτυσσόμενη επισκόπηση του χάρτη στη γωνία της οθόνης. GNavLabelControl: Τοποθετεί μια δυναμική ετικέτα που επισημαίνει τη «διεύθυνση» της συγκεκριμένης περιοχής χάρτη ανάλογα με το επίπεδο εστίασης. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ειδικών ρυθμιστικών στοιχείων από τον προγραμματιστή Overlays Τα overlays είναι αντικείμενα πάνω στο χάρτη που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες συντεταγμένες και γι αυτό μετακινούνται ανάλογα όταν μετακινείται ή αλλάζει εστίαση ο χάρτης. Χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό Κυριακή Ν. Ανδρή, Γεωργία Λ. Χαλμούκη 13

14 και την επίδειξη σημείων, γραμμών ή ολόκληρων περιοχών. Το Google Maps API διαθέτει πολλά είδη overlays, τα οποία αναλύονται παρακάτω: Σημεία Αναπαριστώνται με τη χρήση δεικτών (markers) πάνω στο χάρτη και συχνά προβάλλουν μια σχετική εικόνα στο σημείο που επιδεικνύουν. Οι markers είναι σχεδιασμένοι να είναι διαδραστικοί, δηλαδή επάνω τους πραγματοποιούνται γεγονότα, όπως ένα κλικ ή δεξί κλικ, και συχνά προβάλεται παράλληλα με αυτούς ένα παράθυρο πληροφοριών για το σημείο. Μια επιπλέον ιδιότητα τους είναι ότι μπορεί να είναι συρόμενοι (draggable) από ένα σημείο σε άλλο στο χάρτη. Επίσης δυνατή είναι η επεξεργασία και αλλαγή της εικόνας (icon) που αντιστοιχεί σε κάθε δείκτη. Η εικόνα αποτελείται από μια εικόνα στο προσκήνιο και μια άλλη ως σκια τοποθετημένες σε συγκεκριμένες θέσεις μεταξύ τους. Παρότι οι δείκτες έχουν μεγάλη χρησιμότητα, η προσθήκη πολλών από αυτούς σε ένα χάρτη Google μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στην ταχύτητα απεικόνισης του χάρτη (map rendering) ειδικά σε συγκεκριμένα επίπεδα εστίασης. Λύση σε αυτό δίνει ο Διαχειριστής Δεικτών (Marker Manager), ο οποίος έχει την ικανότητα να παρακολουθεί ποιοί δείκτες είναι ορατοί σε ποιά επίπεδα εστίασης και να στέλνει μόνο τους απαραίτητους στο χάρτη για σχεδιαστικούς σκοπούς. Δηλαδή προσθέτει ή αφαιρεί δυναμικά δείκτες από το χάρτη με αποτέλεσμα την αύξηση της ταχύτητας απεικόνισης του χάρτη και της μείωσης των άχρηστων οπτικών στοιχείων. Γραμμές Αναπαριστώνται με τη χρήση των polylines (που ουσιαστικά είναι μια ακολουθία συνδεδεμένων σημείων) πάνω στο χάρτη, για τις οποίες μπορεί να καθοριστεί χρώμα, πάχος και επίπεδο διαφάνειας. Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: τις γραμμικές (drawing), τις γεωδεσικές (geodesic) και τις κωδικοποιημένες (encoded). Οι γραμμικές polylines εμφανίζονται ως ευθύγραμμα τμήματα στο χάρτη και για την απεικόνιση τους το Google Maps API εκμεταλλεύεται πιθανές σχεδιαστικές ικανότητες του φυλλομετρητή, αλλιώς γίνεται αίτηση για μια Κυριακή Ν. Ανδρή, Γεωργία Λ. Χαλμούκη 14

15 εικόνα polyline από τους εξυπηρετητές (servers) της Google. Οι γεωδεσικές polylines εμφανίζονται ως καμπυλωτές γραμμές λαμβάνοντας υπόψιν τους την καμπυλότητα της γης. Οι κωδικοποιημένες polylines είναι συνήθως μεγαλύτερες και πιο περίπλοκες από τις υπόλοιπες και αποτελούνται από πολλά ευθύγραμμα τμήματα που συνδέονται με τυχαίο τρόπο μεταξύ τους. Γι αυτό το λόγο απαιτούν περισσότερη μνήμη και χρόνο για να απεικονισθούν. Έχουν όμως το πλεονέκτημα ότι μπορούν να καθορίζουν πόσο λεπτομερής θα είναι μια polyline σε ένα δοσμένο επίπεδο εστίασης καθώς δίνουν τη δυνατότητα να αγνοούνται τμήματα της γραμμής σε συγκεκριμένες ομάδες επιπέδων εστίασης. Περιοχές Αναπαριστώνται με τη χρήση είτε πολυγώνων (polygons) πάνω στο χάρτη, αν η περιοχή έχει τη μορφή αυθαίρετου σχήματος, είτε με τη χρήση ground overlays, αν η περιοχή έχει τη μορφή ορθογώνιου σχήματος. Τα πολύγωνα είναι παρόμοια με τις polylines αφού και αυτά είναι μια ακολουθία σημείων, προσθέτωντας ότι σχηματίζουν κύκλο και μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε μορφή. Τα ground overlays είναι συχνά χρήσιμα για περιοχές που τα άκρα τους στοχεύουν κάθετα σε σημεία στο χάρτη. Ο ίδιος ο χάρτης Αναπαρίσταται με τη χρήση του tile overlay, κάτι το οποίο μπορεί να τροποποιηθεί μέσω του Google Maps API. Τα διαθέσιμα tiles δεν καλύπτουν όλες τις περιοχές σε όλα τα επίπεδα εστίασης. Για παράδειγμα πολλές περιοχές στον Ειρηνικό Ωκεανό δεν εμφανίζονται σε υψηλά επίπεδα εστίασης, ενώ το Μανχάταν προσφέρει πολύ λεπτομερείς εικόνες στον δορυφορικό τύπο χάρτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο μικρότερο επίπεδο εστίασης (επίπεδο 0), ένα tile αναπαριστά ολόκληρη τη γη. Αν Ν είναι το επίπεδο εστίασης, τότε το Google Maps διαιρεί το tile ολόκληρης της γης σε 4 Ν tiles και προβάλει το κατάλληλο. Το παράθυρο πληροφοριών (info window) Κυριακή Ν. Ανδρή, Γεωργία Λ. Χαλμούκη 15

16 Αποτελεί ένα ειδικό overlay. Προστίθεται στο χάρτη αυτόματα και σε κάθε χάρτη αντιστοιχεί ένα μόνο αντικείμενο παραθύρου πληροφοριών Προσφερόμενες υπηρεσίες του Google Maps API Πρόσθετες υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει το Google Maps API είναι η μετατροπή πραγματικών διευθύνσεων ανά τον πλανήτη σε γεωγραφικές συντεταγμένες (geocoding), κάτι το οποίο είναι χρήσιμο στην τοποθέτηση δεικτών, αλλά και το αντίστροφο (reverse geocoding). Επιπλέον το Google Maps API είναι εξοπλισμένο με κρύφη μνήμη (cache memory) από τη μεριά του πελάτη (client), η οποία αποθηκεύει διάφορες απαντήσεις σε μετατροπές διευθύνσεων, επιτρέποντας ταχύτερη εξυπηρέτηση σε περίπτωση που ζητηθεί η ίδια μετατροπή διεύθυνσης στο μέλλον. Μια άλλη υπηρεσία είναι η άποψη από δρόμο (street view), η οποία παρέχει πανοραμική θέα 360 ο περιοχών για τις οποίες υπάρχουν διαδραστικές εικόνες. Κάθε οπτική της εικόνας χαρακτηρίζεται από την τοποθεσία και τον προσανατολισμό και είναι μοναδική. Επιπλέον υπηρεσία είναι η προσθήκη του Google Earth στις Maps API εφαρμογές, το οποίο προβάλει τον χάρτη Google τρισδιάστατα. Η μπάρα αναζήτησης Google είναι άλλο ένα χρήσιμο εργαλείο με το οποίο αναζητούνται πόλεις, πανεπιστημια, επιχειρήσεις κ.ά. Η μπάρα αναζήτησης είναι φιλική προς το χρήστη και συμπεριλαμβάνει στα αποτελέσματα της διαφημίσεις με σκοπό το οικονομικό κέρδος αν προστεθεί στις Google Maps εφαρμογές. Δίνεται η δυνατότητα επιπλέον να περιληφθεί στην εφαρμογή ο υπολογισμός οδηγιών για τη μετάβαση από ένα μέρος σε ένα άλλο, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία μέσων μεταφοράς). Κυριακή Ν. Ανδρή, Γεωργία Λ. Χαλμούκη 16

17 2.2 Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών Google Static Maps Το Google Static Maps API [6] είναι μια διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (Application Programming Interface API) της Google το οποίο δίνει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης μιας εικόνας χάρτη Google σε ιστοσελίδα (webpage) χωρίς τη χρήση javascript ή οποιασδήποτε άλλης δυναμικής γλώσσας. Η υπηρεσία Google Static Map δημιουργεί ένα Google χάρτη βασιζόμενη στις παραμέτρους του URL που στέλνονται με HTTP κλήση (HTTP request) και επιστρέφει το χάρτη ως εικόνα (μορφή gif, png ή jpeg) έτοιμη να απεικονισθεί στην ιστοσελίδα. Για κάθε request πρέπει να δηλώνονται μέσω του Google Static Maps API URL ορισμένες παράμετροι, κάποιες από τις οποίες είναι υποχρεωτικές ενώ άλλες είναι προαιρετικές, και οι οποίες περιγράφονται παρακάτω: center (απαραίτητο αν δεν υπάρχουν markers): Καθορίζει το κέντρο του χάρτη, ισαπέχον σημείο από όλες τις γωνίες του χάρτη, και αποτελείται από ένα ζευγάρι {latitude, longitude ({γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος) χωρισμένο με κόμμα, το οποίο και αντιπροσωπεύει μια μοναδική τοποθεσία σε όλη τη γη. zoom (απαραίτητο αν δεν υπάρχουν markers): Καθορίζει το zoom level του χάρτη και παίρνει τιμές από 0-19 size (απαραίτητο): Καθορίζει τις ορθογώνιες διαστάσεις της εικόνας του χάρτη και παίρνει τιμές της μορφής valuexvalue, όπου η πρώτη τιμή δηλώνει τα οριζόντια pixels ενώ η δεύτερη τα κάθετα pixels. Το λογότυπο Powered by Google αυξομειώνεται αυτόματα. format (προαιρετικό): Καθορίζει το format της εικόνας του χάρτη. Εξ ορισμού το Static Maps API δημιουργεί εικόνες gif, αλλά υποστηρίζονται και άλλοι τύποι, όπως jpeg, png. maptype (προαιρετικό): Καθορίζει το είδος χάρτη που θα εισαχθεί στη σελίδα ανάμεσα σε satellite, terrain, hybrid και mobile. markers (προαιρετικό): Καθορίζει έναν ή περισσότερους markers που τοποθετούνται στο χάρτη σε συγκεκριμένες θέσεις. Οι δηλώσεις των Κυριακή Ν. Ανδρή, Γεωργία Λ. Χαλμούκη 17

18 markers διαχωρίζονται μεταξύ τους με τον χαρακτήρα pipe ( ) και κάθε marker μπορεί να αναπαρασταθεί με χαρακτηριστικά όπως: o latitude (απαραίτητο): Καθορίζει το γεωγραφικό πλάτος του marker o longitude (απαραίτητο): Καθορίζει το γεωγραφικό μήκος του marker o size (προαιρετικό): Καθορίζει το μέγεθος του marker και οι τιμές μπορεί να είναι tiny, mid, small, normal o color (προαιρετικό): Καθορίζει το χρώμα του marker και οι τιμές μπορεί να είναι black, brown, green, purple, yellow, blue, gray, orange, red, white o alphanumeric-character (προαιρετικό): Καθορίζει ένα αλφαριθμητικό χαρακτήρα από το σύνολο {a-z, 0-9 για το δείκτη path (προαιρετικό): Καθορίζει ένα μονοπάτι ανάμεσα σε δυο ή περισσότερα σημεία στο χάρτη διαχωρισμένα μεταξύ τους με τον χαρακτήρα pipe ( ). span (προαιρετικό): Καθορίζει ένα viewport (από ζευγάρια {γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος) και η υπηρεσία static map ρυθμίζει το επίπεδο εστίασης (zoom level) ανάλογα για να περιλαμβάνει την span τιμή από το κέντρο του χάρτη. Αν έχει καθοριστεί το zoom, το span αγνοείται. frame (προαιρετικό): Προσθέτει ένα καθορισμένο μπλε πλαίσιο στην εικόνα του χάρτη και παίρνει τιμές true ή false. hl (προαιρετικό): Καθορίζει τη γλώσσα των ετικετών στο χάρτη. key (απαραίτητο): Καθορίζει το κλειδί για το όνομα τομέα (domain name) πάνω στο οποίο γίνεται η κλήση του URL. Κλειδιά δίνονται δωρεάν σε όλους τους εγγεγραμένους χρήστες στο Google. sensor (απαραίτητο): Καθορίζει αν η εφαρμογή που ζητά να ενσωματώσει το χάρτη, χρησιμοποιεί σένσορα για να εντοπίσει τη θέση του χρήστη και παίρνει τιμές true ή false. Κυριακή Ν. Ανδρή, Γεωργία Λ. Χαλμούκη 18

19 Ένα παράδειγμα που συνοψίζει τα παραπάνω δείχνει ένα URL και την αντίστοιχη static map εικόνα σε πραγματικό μέγεθος: &zoom=14&size=248x248&maptype=mobile\&markers= , ,blues , ,greeng , ,redc\&key=MAPS_API_KEY&sensor=false Εικόνα 1: Google Static Map URL και η αντίστοιχη εικόνα χάρτη που επιστρέφεται μετά το http request Κυριακή Ν. Ανδρή, Γεωργία Λ. Χαλμούκη 19

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟ GOOGLE APP ENGINE 3.1 Τι είναι το Google App Engine Το Google App Engine [7] είναι μία πλατφόρμα για την ανάπτυξη και τη φιλοξενία (hosting) διαδικτυακών εφαρμογών (web applications) σε κέντρα δεδομένων διοικούμενα από τη Google. Αρχικά εκδόθηκε σε δοκιμαστική μορφή (beta version) τον Απρίλη του Το Google App Engine ανήκει στην τεχνολογία Cloud Computing [8]. Πρόκειται για ένα είδος παράλληλου και κατανεμημένου συστήματος το οποίο αποτελείται από μία συλλογή εικονικών υπολογιστών, συνδεδεμένων μεταξύ τους, οι οποίοι μπορούν να τροφοδοτούνται δυναμικά και να παρουσιάζονται ως ένας ή περισσότεροι ενοποιημένοι υπολογιστικοί πόροι. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθορίζονται από μία συμφωνία σε επίπεδο υπηρεσιών (Service- Level Agreement - SLA) μεταξύ του παρόχου και του πελάτη. Σκοπός είναι ο χρήστης να μπορεί να αξιοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερους υπολογιστικούς πόρους, χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζει ή να διαχειρίζεται τις πολύπλοκες πληροφορίες που διέπουν αυτή την πλατφόρμα. Άλλες cloudbased πλατφόρμες περιλαμβάνουν υπηρεσίες όπως οι Amazon Web Services και η Azure Services Platform της Microsoft. Το Google App Engine [9] είναι δωρεάν μέχρι ένα ορισμένο επίπεδο χρησιμοποιούμενων πόρων. Συνδρομή χρεώνεται για τον πρόσθετο αποθηκευτικό χώρο, το εύρος ζώνης, ή τους κύκλους ΚΜΕ (CPU) που απαιτούνται από την εφαρμογή. Ο χρήστης μπορεί να θέσει σε διάθεση την εφαρμογή του από το δικό του όνομα διαδικτύου (domain name), όπως π.χ. με το Google Apps. Ή, μπορείτε να τη διαθέσει χρησιμοποιώντας ένα ελεύθερο όνομα στον appspot.com τομέα. Μπορεί να μοιραστεί την εφαρμογή του με τον κόσμο, ή να περιορίσει την πρόσβαση στα μέλη του οργανισμού του. Το Google App Engine υποστηρίζει εφαρμογές γραμμένες σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού. Με το περιβάλλον χρόνου εκτέλεσης της Java Κυριακή Ν. Ανδρή, Γεωργία Λ. Χαλμούκη 20

21 (Java Runtime Environment), ο χρήστης μπορεί να στήσει την εφαρμογή του (app) χρησιμοποιοντας τυποποιημένες Java τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της JVM, τους Java servlets, καθώς και τη γλώσσα προγραμματισμού της Java - ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, όπως οι JavaScript και η Ruby, χρησιμοποιώντας ένα βασισμένο σε JVM (JVM-based) διερμηνευτή ή μεταγλωττιστή. Το App Engine διαθέτει επίσης ένα ειδικό περιβάλλον χρόνου εκτέλεσης της Python (Python runtime environment), το οποίο περιλαμβάνει έναν γρήγορο διερμηνευτή Python και την πρότυπη βιβλιοθήκη της Python. Τα περιβάλλοντα χρόνου εκτέλεσης της Java και της Python έχουν κατασκευαστεί για να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή του χρηστη τρέχει γρήγορα, με ασφάλεια και χωρίς παρεμβολές από άλλες εφαρμογές στο σύστημα. 3.2 Το περιβάλλον της εφαρμογής Με το Google App Engine γίνεται πολύ εύκολη η δημιουργία μιας εφαρμογής που λειτουργεί με αξιοπιστία, ακόμη και υπό βαρύ φορτίο και με μεγάλες ποσότητες δεδομένων. Το App Engine περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: δυναμική εξυπηρέτηση (dynamic web serving), με πλήρη υποστήριξη για κοινές διαδικτυακές τεχνολογίες (web technologies) αποθηκευτικός χωρος με ερωτήσεις ανάκτησης (queries), ταξινόμηση και συναλλαγές (database transactions) δυνατότητα αυτόματης κλιμάκωσης και εξισορρόπησης φορτίου APIs για τον έλεγχο ταυτότητας των χρηστών και αποστολή χρησιμοποιώντας το Google Accounts ένα πλήρως διατιθέμενο τοπικό περιβάλλον ανάπτυξης που προσομοιώνει το Google App Engine στον υπολογιστή του χρήστη προγραμματισμένες εργασίες για γεγονότα που λειτουργούν σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές και τακτά χρονικά διαστήματα Η εφαρμογή μπορεί λοιπόν να λειτουργεί σε ένα από τα δύο περιβάλλοντα χρόνου εκτέλεσης (runtime environments): το περιβάλλον Java και το Κυριακή Ν. Ανδρή, Γεωργία Λ. Χαλμούκη 21

22 περιβάλλον Python. Κάθε περιβάλλον παρέχει τυποποιημένα πρωτόκολλα και κοινές τεχνολογίες για την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών To Sandbox Οι εφαρμογές τρέχουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον που παρέχει περιορισμένη πρόσβαση στο υποκείμενο λειτουργικό σύστημα. Οι περιορισμοί αυτοί επιτρέπουν στο App Engine να διανέμει διαδικτυακές αιτήσεις (web requests) για την εφαρμογή σε πολλούς διακομιστές, και να ξεκινάει και να σταματάει τους διακομιστές έτσι ώστε να να πληρούν τις απαιτήσεις της κυκλοφορίας. Το SandBox απομονώνει την εφαρμογή του χρήστη στο δικό της ασφαλές, αξιόπιστο περιβάλλον, το οποίο είναι ανεξάρτητο από το υλικό (hardware), το λειτουργικό σύστημα και τη φυσική τοποθεσία του διακομιστή (web server). Παραδείγματα των περιορισμών του ασφαλούς περιβάλλοντος SandBox περιλαμβάνουν: Μία εφαρμογή μπορεί να έχει πρόσβαση σε άλλους υπολογιστές στο Internet μόνο μέσω του URL που παρέχεται και των υπηρεσιών . Οι άλλοι υπολογιστές μπορούν να συνδεθούν με την εφαρμογή μόνο κάνοντας HTTP (ή HTTPS) αιτήσεις (HTTP requests) στις προκαθορισμένες θύρες (standard ports). Μία εφαρμογή δεν μπορεί να γράψει στο σύστημα αρχείων. Μία εφαρμογή μπορεί να διαβάσει αρχεία, αλλά μόνο τα αρχεία που φορτώνονται με τον κώδικα της εφαρμογής. Η εφαρμογή πρέπει να χρησιμοποιεί τον αποθηκευτικό χώρο του App Engine (datastore), την memcache ή άλλες υπηρεσίες για όλα τα δεδομένα που εξακολουθουν να υφίστανται μεταξύ των αιτήσεων. Ο κώδικας της εφαρμογής εκτελείται μόνο ως απάντηση σε μία διαδικτυακή αίτηση (web request) ή σε ένα cron job, και πρέπει να επιστρέψει απάντηση δεδομένων εντός 30 δευτερολέπτων σε κάθε περίπτωση. Ένας χειριστής αιτήσεων (request handler) δεν μπορεί να Κυριακή Ν. Ανδρή, Γεωργία Λ. Χαλμούκη 22

Cloud Computing with Google and Microsoft. Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425

Cloud Computing with Google and Microsoft. Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425 Cloud Computing with Google and Microsoft Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425 Σχεδιάγραμμα Εισαγωγή Τεχνολογίες Cloud Computing Περιγραφή Εργασίας Επιτεύγματα Εργασίας Συμπεράσματα Cloud

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Χρ. Ηλιούδης Clouds Cloud computing??? Διείσδυση του Cloud Ορισμός - χαρακτηριστικά Ο όρος cloud έχει τις ρίζες στου στην αρχή του internet όπου συνήθιζαν να το αναπαριστούν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δυο από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της τεχνολογίας είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Εισαγωγή-Σκοπός. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων. Dynamic Web Pages. Dynamic Web Page Development Using Dreamweaver. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Εργαλεία και τεχνικές από την πλευρά του πελάτη Java Applet

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη BlackBerry Internet Service Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2014-01-08 SWD-20140108171026083 Περιεχόμενα 1 Γρήγορα αποτελέσματα... 7 Πληροφορίες για τα σχέδια υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της υπηρεσίας BlackBerry

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1.

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1. Κομβικό Σημείο Επαφής Υπουργείου Εσωτερικών Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 0.1. Νοέμβρης 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT. Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT. Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να προμηθευτείτε την υπηρεσία JustAlert SPOTIT Μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, θα έχετε δωρεάν πρόσβαση στην προσωπική σας σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών

Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών Οργανισμός Κτηματολογίου & Χαρτογραφήσεων Ελλάδας Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης και Απεικόνισης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διεύθυνση Γεωπληροφορικής Δεκέμβριος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Ηλεκτρονικό Εμπόριο H δυνατότητα των καταναλωτών και των εμπορικών καταστημάτων να κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Αχαρναί 20.7.09 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Για τη σωστή λειτουργία του προγράμματος πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το λογισμικό χαρτογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 Υλοποιηση νεων τεχνολογιων (Web GIS, Application Servers) για τη δυναμικη προσβαση μεσω διαδικτυου στη βαση δεδομενων του Ελληνικου Εθνικου Κεντρου Ωκεανογραφικων

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το τηλέφωνο Android για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή Τι είναι ένα CMS CMS ή Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) ονομάζουμε ένα λογισμικό που μας βοηθά να ελέγχουμε και να διαχειριζόμαστε έναν ιστότοπο δημόσιας ή περιορισμένης πρόσβασης.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Εισαγωγή email marketing IBNEWSLETTER Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Επικοινωνία Εισαγωγή email marketing «Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνίσταται στην

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης Photo Album Αναλυτικός οδηγός χρήσης: Photo Album Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail & web

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Interactive Power Point

Interactive Power Point Interactive Power Point Οι περισσότεροι χρήστες γνωρίζουν τη χρήση του Microsoft Power Point για τη δημιουργία παρουσιάσεων. Αυτό όμως που λίγοι γνωρίζουν, είναι ότι το πρόγραμμα αυτό, έχει δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ (COOKIES)

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ (COOKIES) ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ (COOKIES) ΣΕΡΕΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ Α.Μ 1999 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κος ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΔΩΡΟ -ΕΚΠΛΗΞΗ COOKIES ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES ΕΙΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 20130510 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση προγράμματος DCAD 2 2. Ενεργοποίηση Registration 2 3. DCAD 3 3.1 Εισαγωγή σημείων 3 3.2 Εξαγωγή σημείων 5 3.3 Στοιχεία ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και λήψη e-mail μέσω SMARTER MAIL

Αποστολή και λήψη e-mail μέσω SMARTER MAIL 13/9/2012 Αποστολή και λήψη e-mail μέσω SMARTER MAIL NBW Internet Wizards Πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση 5, 10561 Αθήνα Τηλ.: 210 6148071, e-mail: info@nbw.gr, website: www.nbw.gr Αποστολή και λήψη e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Windows Phone Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το Windows Phone για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΙΚΤΥΩΝ Εργ. Τεχνολογίας Λογισμικού & Υπηρεσιών S 2 E Lab Π Τ Υ Χ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ανάγνωσης αποστολής e-mail

Οδηγός ανάγνωσης αποστολής e-mail Οδηγός ανάγνωσης αποστολής e-mail «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Παρακάτω μπορείτε να μελετήσετε τον

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Pro Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα Λιόλιου Γεωργία ΕπιβλέπουσαΚαθηγήτρια: ΣατρατζέµηΜάγια, καθηγήτρια, τµ. ΕφαρµοσµένηςΠληροφορικής, ΠΑΜΑΚ Εισαγωγή Γενικά στοιχεία εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία «ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία 23 Ιουλίου 2013 Εισαγωγή Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Slide Recorder

Εγχειρίδιο Χρήσης Slide Recorder Εγχειρίδιο Χρήσης Slide Recorder Αναπτύχθηκε στο Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Προγραμματιστής: Γιώργος Φράγκος Περιεχόμενα Εγχειρίδιο Χρήσης Slide

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένηκλήση διαδικασιών Τοπική κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Μεταβίβαση παραµέτρων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Αντιγραφή µηνυµάτων Προδιαγραφές διαδικασιών RPC στο σύστηµα DCE Κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U e-shop Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Κατάλογος προϊόντων για πώληση Δυνατότητα δημιουργίας καταλόγου απεριόριστου αριθμού προϊόντων και κατηγοριών. Εμφάνιση χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 3 4 5 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εισαγωγή Email marketing... 3 Σχετικά με το IBNEWSLETTER... 3 Μεθοδολογία... 4 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x Περιεχόμενα 1 Εγκατάσταση του WordPress... 11 Ελάχιστες απαιτήσεις... 11 Easy PHP... 12 Εγκατάσταση Easy PHP... 12 Βήματα εγκατάστασης EasyPHP με εικόνες... 13 Το EasyPHP στα Ελληνικά... 17 Κατέβασμα και

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp XAMPP Το xampp είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να κάνουμε εγκατάσταση τον Apache, τη MySQL και την PHP. Apache. Ο Apache είναι ένας Web Server. Είναι δηλαδή πρόγραμμα το οποίο τρέχει μόνιμα

Διαβάστε περισσότερα

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Blog στο Wordpress Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Περιεχόμενα Μετάβαση στο blog Σύνδεση ως διαχειριστής Πίνακας ελέγχου Εμφάνιση Ρυθμίσεις Άρθρα Σελίδες Πολυμέσα Σύνδεσμοι Widgets Μετάβαση στο blog Πληκτρολογούμε

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολόγγι. 7 η Διάλεξη. Μάθημα: Τεχνολογίες Διαδικτύου

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολόγγι. 7 η Διάλεξη. Μάθημα: Τεχνολογίες Διαδικτύου Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολόγγι 7 η Διάλεξη Μάθημα: Τεχνολογίες Διαδικτύου Περιεχόμενα 7 η διάλεξη Δικτυακή ουδετερότητα (net neutrality) Κινητός παγκόσμιος ιστός (mobile

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: ΧΡΗΣΗ ΔΕΚΤΗ GPS ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: ΧΡΗΣΗ ΔΕΚΤΗ GPS ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: ΧΡΗΣΗ ΔΕΚΤΗ GPS ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Χαρίτων Ευσταθιάδης Σοφία Γεωργιάδου Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής ΕΠΛ 425

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Portal Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Έως 10 κατηγορίες αρθρογραφίας και 10 υποκατηγορίες Δημιουργούμε έως 10 κατηγορίες αρθρογραφίας που η κάθε μια μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS.

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. QEMS TUTORIAL CRM Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. ΕΚΔΟΣΗ 1.0.1 + 26/6/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 LOGIN... 3 δικαιωματα ΕΦΑΡΜΟΓΗς... 4 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ... 4 ADMIN / MANAGER... 4 ΥΠΑΛΗΛΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Linux Terminal Server Project

Linux Terminal Server Project Linux Terminal Server Project Ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης των τερματικών κοινού της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κολοβός Φίλιππος filippos@uom.gr Ευάγγελος Μπάνος

Διαβάστε περισσότερα

www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform

www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Για να εισέλθετε στην πλατφόρµα τηλεκατάρτισης της Equal Society και να έχετε πρόσβαση στα περιεχόµενά

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ HTTP ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.2

ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ HTTP ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.2 ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ HTTP ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.2 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωτόκολο http εντολών έκδοση 1.0 Σελ:2...περιεχόμενα Σελ:3...τι θα βρείτε σε αυτό το βιβλίο Σελ:3...γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά Σελ:4-5...πως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο στόχος της πρώτης Διαδικτυακής Εφαρμογής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας είναι να δώσει στον πολίτη για πρώτη φορά, την δυνατότητα εντοπισμού τεμαχίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft OneNote 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Έκδοση: 01.00 22/11/2013 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διαγωνισμός... 3 1.1 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤO ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΤΠΚ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ VPN ΥΣΠΤ Η υπηρεσία πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του ΤΠΚ μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλωσορίσατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Ρύθμιση του USB Stick 3 Εκκίνηση λογισμικού 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα A: PHP, HTML φόρμες και το πρωτόκολλο HTTP.

Παράρτημα A: PHP, HTML φόρμες και το πρωτόκολλο HTTP. Εργαστήριο #5 Τι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει από το προηγούμενο εργαστήριο. Θα πρέπει να ξέρετε να εισάγετε ένα βασικό πρόγραμμα PHP μέσα σε μια ιστοσελίδα, τη χρήση της echo και τον χειρισμό απλών μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα;

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα; Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να γίνει εξοικείωση το μαθητών με τον ΗΥ και το λειτουργικό σύστημα. - Επίδειξη του My Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα