Κατευθυντήριες Οδηγίες Προσβάσιµων Υπηρεσιών Βιβλιοθηκών για Άτοµα µε Αναπηρίες (ΑµεΑ): διεθνής πραγµατικότητα Άννα Κουλικούρδη 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατευθυντήριες Οδηγίες Προσβάσιµων Υπηρεσιών Βιβλιοθηκών για Άτοµα µε Αναπηρίες (ΑµεΑ): διεθνής πραγµατικότητα Άννα Κουλικούρδη 1"

Transcript

1 Κατευθυντήριες Οδηγίες Προσβάσιµων Υπηρεσιών Βιβλιοθηκών για Άτοµα µε Αναπηρίες (ΑµεΑ): διεθνής πραγµατικότητα Άννα Κουλικούρδη 1 1 Athens Information Technology (AIT) Institute, Βιβλιοθήκη Η Άννα Κουλικούρδη εργάζεται ως βιβλιοθηκονόµος στη Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Athens Information Technology (AIT) από το Ολοκλήρωσε το µεταπτυχιακό της στην Επιστήµη της Πληροφόρησης στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο (2005) και επί του παρόντος είναι υποψήφια διδάκτωρ στο αντικείµενο Πληροφοριακή Συµπεριφορά των ΑµεΑ και Εφαρµογές Υποστηρικτικών Τεχνολογιών στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο. Εισαγωγή Μια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις που αντιµετωπίζει η βιβλιοθηκονοµία και γενικότερα, η επιστήµη της πληροφόρησης στη σηµερινή εποχή της πληροφορίας είναι η «ενσωµάτωση» (inclusiveness). Σύµφωνα µε τον Melvil Dewey, θεµελιωτή της βιβλιοθηκονοµίας, η βιβλιοθήκη αποτελεί το «πανεπιστήµιο των ανθρώπων» και µπορεί να διαδραµατίσει καταλυτικό ρόλο στη ζωή των ατόµων µε αναπηρίες (ΑµεΑ), όταν φυσικά η πρόσβαση σε αυτή είναι δυνατή. Η βιβλιογραφία ναι µεν κάνει λόγο για την ανάγκη αλληλεπίδρασης της βιβλιοθήκης µε τους χρήστες της αλλά τείνει να εστιάζει σε γενικές κατηγορίες αυτών (ακαδηµαϊκό και διοικητικό προσωπικό, φοιτητές, κτλ) και όχι σε ειδικές, όπως τα ΑµεΑ. Ως επακόλουθο, η ιστορία των υπηρεσιών βιβλιοθηκών για ΑµεΑ είναι πρόσφατη και συγκριτικά σύντοµη και τα ΑµεΑ συνεχίζουν να αποτελούν µια µεγάλη, απαρνηµένη µειονότητα, που υπο-εκπροσωπείται σοβαρά στο χώρο των βιβλιοθηκών. Κατευθυντήριες Οδηγίες για Ισότιµες Υπηρεσίες Βιβλιοθηκών για ΑµεΑ Προτού παρουσιαστούν οι κατευθυντήριες οδηγίες οι οποίες έχουν προκύψει βάσει προγραµµάτων, εφαρµογών και υπηρεσιών (επιτυχηµένων και µη) που καταγράφηκαν στη βιβλιοθηκονοµική βιβλιογραφία, θα πρέπει να επισηµανθεί µια βασική, θεµελιώδης αρχή : κάθε βιβλιοθήκη, όπως και το προσωπικό και η κοινότητα την οποία εξυπηρετεί, είναι µοναδική. Γι αυτό δεν πρέπει καµία ιδέα ή οδηγία να εφαρµόζεται αµεταποίητη σε οποιαδήποτε άλλη βιβλιοθήκη, µε την προσδοκία πως θα αποδώσει απαραίτητα. Ό,τι αποδίδει για µια κοινότητα χρηστών, δεν σηµαίνει πως αποδίδει για οποιαδήποτε άλλη. Κάθε βιβλιοθήκη θα πρέπει, µαζί µε το προσωπικό της, να αξιολογεί και να προσαρµόζει τις οδηγίες αυτές στην εκάστοτε πραγµατικότητα και συνθήκες. Γενικότερα στο χώρο της πληροφόρησης αποτελεί κοινό λάθος µια βιβλιοθήκη να αναπαράγει απλά ένα πρόγραµµα ή µια υπηρεσία, που έχει ήδη εφαρµόσει ένας άλλος φορέας, χωρίς να το αξιολογεί ή να το αναπροσαρµόζει. Επίσης, θα πρέπει κάθε βιβλιοθήκη να γνωρίζει πως στη σηµερινή εποχή µε τις ραγδαία εναλλασσόµενες τεχνολογίες, κατηγορίες χρηστών και νοµοθεσίες, δεν υπάρχουν τέλεια προγράµµατα, ούτε και αυθεντίες. Θα πρέπει να διαπιστώνει στην πράξη τι λειτουργεί αποτελεσµατικά για εκείνη και στη συνέχεια, καλό είναι να το κοινοποιεί και να το µοιράζεται µε την υπόλοιπη βιβλιοθηκονοµική κοινότητα, δηµοσιεύοντας τις εµπειρίες της (επιτυχίες και αποτυχίες). Η επόµενη βασική παράµετρος είναι ο εντοπισµός των χρηστών µε αναπηρίες, στους οποίο σκοπεύει να απευθυνθεί η βιβλιοθήκη. Τα ΑµεΑ αποτελούν µια πολύπλευρη

2 πραγµατικότητα (άτοµα µε προβλήµατα όρασης, µε µαθησιακές δυσκολίες, κινητικές αναπηρίες, κτλ), µε µεγάλες διαφοροποιήσεις στις πληροφοριακές ανάγκες και συµπεριφορά τους. Σε καµία περίπτωση, οι ανάγκες αυτές, οι φιλοδοξίες και οι προσδοκίες τους δεν θα πρέπει να υποτίθενται ή να εικάζονται αυθαίρετα από το προσωπικό της βιβλιοθήκης π.χ. είναι συχνή η παραπληροφόρηση ότι όλοι οι τυφλοί χρησιµοποιούν το σύστηµα µπράιγ ή ότι οι κωφοί δεν µπορούν να µιλήσουν, κ.ο.κ. Οι βιβλιοθηκονόµοι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι τα ΑµεΑ θέλουν από τη βιβλιοθήκη ό,τι και ο υπόλοιπος πληθυσµός. Αυτό που µπορεί να διαφέρει είναι τα µέσα µε τα οποία λαµβάνουν και µεταδίδουν την πληροφορία (Church, 2000). Για να πάψει λοιπόν η λειτουργική αναπηρία (functional disability) να συνεπάγεται και πληροφοριακή αναπηρία (information disability), θα πρέπει η βιβλιοθήκη να εξαλείψει τα εξής εµπόδια, τα οποία µπορεί να συναντώνται στο περιβάλλον της: ιάκριση συµπεριφοράς ιάκριση περιβάλλοντος ιάκριση οργάνωσης Η διάκριση συµπεριφοράς αφορά τον τρόπο αντιµετώπισης των ΑµεΑ από τους βιβλιοθηκονόµους και µπορεί να ποικίλλει από την υπερβολική προστασία των χρηστών µέχρι το αντίθετο, π.χ. αγενείς και ανυπόµονοι βιβλιοθηκονόµοι, κτλ. Τα εµπόδια στάσης και νοοτροπίας, και όχι τα φυσικά, είναι αυτά που προκαλούν πραγµατικό πρόβληµα προσβασιµότητας (Wade, 2003), γι αυτό είναι καθολικά παραδεκτό πως «η στάση και η συµπεριφορά των ανθρώπων είναι πολύ πιο σηµαντική από τους οικονοµικούς πόρους, τα κεφάλαια ή την τεχνολογία». Όσο προηγµένη τεχνολογία και να διαθέτει µια βιβλιοθήκη, τίποτα δεν µπορεί να αντικαταστήσει ένα φιλικό και επιδέξιο βιβλιοθηκονόµο. Μάλιστα η εστίαση µόνο στον τεχνολογικό και όχι στον ανθρώπινο παράγοντα, εγγυάται σχεδόν την αποτυχία. Επίσης, η τεχνολογία καταλήγει να είναι άχρηστη, αν ο βιβλιοθηκονόµος δεν είναι πρόθυµος να βοηθήσει το χρήστη να µάθει να τη χρησιµοποιεί. Η αλλαγή βέβαια συµπεριφοράς δεν αποτελεί εύκολη ή γρήγορη διαδικασία και για να την επιτύχει κανείς, πρέπει πρώτα να ξεκινήσει από τον ίδιο του τον εαυτό και στη συνέχεια να τη διευρύνει σε όλο τον κύκλο της βιβλιοθήκης. Για την εξάλειψη τέτοιων εµποδίων χρειάζεται ενηµέρωση και δια βίου εκπαίδευση. Ωστόσο, παρόλη τη σηµαντικότητα της συµπεριφοράς, η παράµετρος αυτή έχει µελετηθεί λιγότερο από όλες τις άλλες στις έρευνες που διεξάγονται στο χώρο της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Η περιβαλλοντική διάκριση αφορά τα φυσικά εµπόδια που αποτρέπουν το χρήστη από την πλήρη χρήση και εκµετάλλευση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης. Σε αυτό το επίπεδο, υπάρχουν παρά πολλά τα οποία µπορούν να κάνουν οι βιβλιοθηκονόµοι για να βοηθήσουν στην εξάλειψη τους, ακόµη και αν η βιβλιοθήκη τους δεν είχε λάβει υπόψη της το ζήτηµα της προσβασιµότητας κατά τη φάση σχεδιασµού και ανέγερσης της. Η οργανωτική διάκριση παρατηρείται όταν λαµβάνονται αποφάσεις ή διαµορφώνονται στρατηγικές χωρίς την ενσωµάτωση των ΑµεΑ, π.χ. όταν µια βιβλιοθήκη δεν προσλαµβάνει στο προσωπικό της ΑµεΑ ή δεν προβαίνει σε παρατεταµένες περιόδους δανεισµού ή εξαιρέσεις προστίµων για τους εντυποανάπηρους, κ.ο.κ.

3 Κάθε βιβλιοθήκη, στην προσπάθεια της να παρέχει προσβάσιµες υπηρεσίες, θα πρέπει να αναρωτηθεί για ποιους λόγους το κάνει. Οι λόγοι εµπίπτουν στις εξής κατηγορίες: εοντολογικοί Οικονοµικοί Νοµικοί Λόγοι συµφέροντος, προσωπικού ή όχι π.χ. η βιβλιοθήκη αποκτά θετική φήµη στην κοινότητα των ΑµεΑ, οι διευκολύνσεις που γίνονται για τα ΑµεΑ ωφελούν συνολικά τους χρήστες, κ.ο.κ. (Coombs, 2000). Σε καµία περίπτωση, οι υπηρεσίες των βιβλιοθηκών δεν θα πρέπει να ερµηνεύονται και να συµµορφώνονται απλά στις νοµικές επιταγές και από εκεί και πέρα να µην καταβάλλουν καµία άλλη προσπάθεια. υστυχώς, αρκετές βιβλιοθήκες αποτυγχάνουν να αναλάβουν οποιαδήποτε άλλη ευθύνη πέρα από το να συµµορφώνονται µε τη νοµοθεσία και, όπως αναφέρει ανώνυµος διευθυντής βιβλιοθήκης, «κάνουµε µόνο ό,τι απαιτεί ο νόµος από εµάς». Οι υπηρεσίες όµως που είναι σύµφωνες µε τη νοµοθεσία δεν σηµαίνει ότι είναι απαραιτήτως και ισότιµες, διότι σηµασία έχει κάθε βιβλιοθήκη να µην συναντά και να ικανοποιεί απλά τις ανάγκες των χρηστών αλλά να τις υπερβαίνει. Βέβαια δεν µπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι οι περισσότερες βιβλιοθήκες προβαίνουν σε µέτρα προσβασιµότητας βλέποντας το απλά ως ένα αµυντικό ελιγµό ή από φόβο για τυχόν νοµικές κυρώσεις και αντιδικίες (Pinder, 2005). Σεβασµός στη ιαφορετικότητα Για να µπορέσει κάθε βιβλιοθήκη να εξυπηρετήσει ένα διευρυµένο κοινό, χρειάζεται δέσµευση και σεβασµός στη διαφορετικότητα. Αυτό σηµαίνει πως κάθε βιβλιοθήκη πρέπει να υιοθετεί το κοινωνικό µοντέλο αναπηρίας, όπου η αναπηρία δεν αποτελεί χαρακτηριστικό του ατόµου αλλά η αλληλεπίδραση του µε το περιβάλλον είναι εκείνη που δηµιουργεί το πρόβληµα. Οι βιβλιοθηκονόµοι δεν θα πρέπει να ερµηνεύουν τις πληροφοριακές ανάγκες των ΑµεΑ µε ένα στενό, στερεότυπο τρόπο χρησιµοποιώντας το ιατρικό µοντέλο της αναπηρίας. Αντίθετα, θα πρέπει να υιοθετούν µια ολιστική προσέγγιση, διότι όταν αυξάνεται η χρηστικότητα των πόρων µιας βιβλιοθήκης για τα ΑµεΑ, είναι πολύ πιθανό να αυξάνεται για το σύνολο των χρηστών. Κάθε βιβλιοθήκη, ως αρχή της, θα πρέπει να καταργήσει οποιαδήποτε ειδική πρόβλεψη και µέριµνα (special provision) και γενικότερα τις ξεχωριστές συλλογές, υπηρεσίες, ιστοσελίδες, κτλ ώστε να συµβάλει στην αποµυθοποίηση των αναπηριών. Η ξεχωριστή µέριµνα άλλωστε γκετοποιεί και αποµονώνει τα ΑµεΑ (ιδρυµατισµός) και οποιαδήποτε προνοµιακή µεταχείριση ενισχύει τη διάκριση. Η βιβλιοθήκη θα πρέπει να εµπλέκει όλους τους χρήστες και να συνεργάζεται µε τα ΑµεΑ, µιας και η αρχή των ΑµεΑ είναι «τίποτα για εµάς, χωρίς εµάς». Η βασική αρχή για όλες τις δραστηριότητες και υπηρεσίες µιας βιβλιοθήκης πρέπει να είναι η ενσωµάτωση. Ενσωµάτωση δεν σηµαίνει όµως κάθε βιβλιοθήκη να συµπεριλαµβάνει τα ΑµεΑ σε όλα τα προγράµµατα της, διότι κάτι τέτοιο δεν το επιθυµεί καµία οµάδα χρηστών. Τα ΑµεΑ θα πρέπει να επιλέγουν υλικό και εξοπλισµό µε βάση τα ενδιαφέροντα τους και ο βιβλιοθηκονόµος θα πρέπει να

4 σέβεται το δικαίωµα τους να πουν όχι. Το προσωπικό θα πρέπει να πορεύεται µαζί τους αλλά να τους αφήνει µόνους τους, αν οι ίδιοι επιθυµούν κάτι τέτοιο. Σχεδιασµός και Μέτρα Προσβασιµότητας Για την επίτευξη της προσβασιµότητας, χρειάζεται ολοκληρωµένος στρατηγικός σχεδιασµός και πολυεπίπεδο πακέτο µέτρων προσβασιµότητας. Παραδείγµατος χάρη, ένας σταθµός εργασίας δεν διασφαλίζει από µόνος του ισότιµη πρόσβαση. Θα πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες και πολιτικές που να καθοδηγούν την αλληλεπίδραση των βιβλιοθηκονόµων και των ΑµεΑ, συνδυασµός τεχνολογικών λύσεων (χαµηλής και υψηλής τεχνολογικής στάθµης), προσαρµοσµένες υπηρεσίες, αυθεντική διάθεση εξυπηρέτησης και αφοσίωση στο σκοπό αυτό. Επειδή τα ΑµεΑ παρουσιάζουν ποικίλες πληροφοριακές ανάγκες, καλό είναι αυτές να συναντώνται ανά περίπτωση, µεµονωµένα (η «one-size-fits-all» προσέγγιση δεν εξυπηρετεί κανέναν) και γενικότερα να αναπτύσσονται εξατοµικευµένες υπηρεσίες, π.χ. πολιτική παράτασης δανεισµού, αποστολή ανακοινώσεων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για την παραλαβή βιβλίων σχετικών µε τα ενδιαφέροντα των χρηστών, κ.ο.κ. Οι υπηρεσίες της βιβλιοθήκης θα πρέπει να παρέχουν ευκολία χρήσης (κατά την πλοήγηση, την αναζήτηση, την πρόσβαση εξ αποστάσεως, κ.ο.κ.), αξιοπιστία, ευελιξία (διαφορετικές µεθόδους αναζήτησης π.χ. βασική για τα ΑµεΑ και προχωρηµένη), υποστήριξη (π.χ. σελίδες βοηθείας), ασφάλεια, εµπιστοσύνη, σεβασµό ιδιωτικών πληροφοριών, απλή γλώσσα (όχι επαγγελµατική διάλεκτο ή µακρόσυρτες λέξεις), καλαισθησία των ιστοσελίδων, διασυνδεσιµότητα (σύνδεση µε σχετικές πληροφορίες, τακτικός έλεγχος της ακρίβειας των συνδέσµων, κ.ά.) και συλλογές που να διακρίνονται από ποιότητα, σχετικότητα και βάθος. Κάθε βιβλιοθήκη θα πρέπει να επιµελείται των συλλογών της (βιβλία, περιοδικά, οπτικοακουστικό υλικό) διότι το περιεχόµενο τους και ο on-line κατάλογος αντιπροσωπεύουν την εικόνα και τη στάση που έχει η βιβλιοθήκη απέναντι στα ΑµεΑ. Όταν δηλαδή το περιεχόµενο των συλλογών της δεν διακρίνεται για την ακρίβεια και την αξιοπιστία του, δεν διαθέτει ενηµερωµένες ιατρικές ή νοµικές πληροφορίες και περιέχει προσβλητικές θεµατικές επικεφαλίδες, τότε όλα αυτά επηρεάζουν αρνητικά τους χρήστες µε αναπηρίες αλλά αµαυρώνουν και την εικόνα της βιβλιοθήκης. Το προσωπικό σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι διακριτικό και ευαίσθητο κατά τη χρήση της ορολογίας. Μια άλλη βασική αρχή είναι πως οι βιβλιοθήκες πρέπει να είναι προ-ενεργητικές (pre-active) και να µην αντιδρούν (re-active) κατά την πρόβλεψη και το σχεδιασµό υπηρεσιών για ΑµεΑ. Πολλές βιβλιοθήκες δεν ανησυχούν για την εξυπηρέτηση των χρηστών µε αναπηρίες, µέχρις ότου προκύψει η ανάγκη. Μόνο όταν τους ζητηθεί κάτι τέτοιο, τρέχουν αναστατωµένοι να βρουν πληροφορίες ή κάποιον που να γνωρίζει την πολιτική της βιβλιοθήκης, κτλ. Για αυτό το λόγο, οι υπηρεσίες ιδιαίτερα των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών για φοιτητές µε αναπηρίες παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλοµορφία αφού πολλές παρέχουν ευρεία γκάµα υπηρεσιών, άλλες παρέχουν πολύ λίγες και άλλες καθόλου. Η ιδανικότερη λύση είναι κάθε βιβλιοθήκη να παρέχει στο χρήστη όσο το δυνατόν περισσότερες επιλογές. Πρέπει πάνω από όλα να φροντίζει να παρέχει την πληροφορία σε πολλαπλές µορφές και διατάξεις (π.χ. προφορικά, οπτικά, κινητικά, µε

5 τη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών, κ.ο.κ.) και να εφαρµόζει πολυ-αισθητηριακές τεχνικές. Ακόµη και ο τρόπος που ο βιβλιοθηκονόµος τους εξηγεί ή παρουσιάζει κάτι, θα πρέπει να ενσωµατώνει µια ποικιλία πολυ-αισθητηριακών µαθησιακών τεχνικών και να χρησιµοποιεί αυτόµατα οπτικές, ακουστικές, περιγραφικές και απτικές τεχνικές, κατάλληλη γλώσσα (π.χ. νοηµατική), κ.ο.κ. για να συναντά τις ανάγκες κάθε χρήστη. Είναι χρήσιµο να χρησιµοποιεί ποικίλα αισθητηριακά κανάλια (κείµενο, εικόνα και συγχρονισµό ήχου) ώστε ο χρήστης να µπορεί να διαλέξει την πληροφορία που αναζητά σύµφωνα µε την υπολείπουσα αίσθηση του (π.χ. ο τυφλός θα επιλέξει το απτικό υλικό). Τα τελευταία δε χρόνια έχουν αναπτυχθεί τόσες διαφορετικές διατάξεις υλικού (π.χ. µπράιγ βιβλία, ψηφιακά οµιλούντα βιβλία, κασέτες, κτλ) που είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς ποια από αυτές θα έχει τη µεγαλύτερη επίδραση και ωφέλεια στο χώρο των βιβλιοθηκών. Ωστόσο, κάθε βιβλιοθήκη θα πρέπει να προτιµά τη διάταξη εκείνη που µπορεί να χρησιµοποιηθεί από όλους, και από τα ΑµεΑ και από τους σωµατικά ακέραιους χρήστες. Τέλος, οι επαγγελµατίες του χώρου πρέπει να διεξάγουν περισσότερη έρευνα όσον αφορά στις υπηρεσίες βιβλιοθηκών για ΑµεΑ. Η επαγγελµατική βιβλιογραφία είναι περισσότερο γενική και είναι πολύ πιο δύσκολο να εντοπίσει κανείς ερευνητική βιβλιογραφία για τέτοιες υπηρεσίες. Μάλιστα ένα µεγάλο ποσοστό της έρευνας αυτής είναι διαθέσιµο σε περιορισµένη µορφή π.χ. αδηµοσίευτες διατριβές, διπλωµατικές και µελέτες διαφόρων φορέων, και πολλές φορές είναι και απαρχαιωµένη. Επίσης, οι βιβλιοθηκονόµοι πρέπει να τονίσουν το ρόλο και τη συσχέτιση της βιβλιοθήκης µε τα ΑµεΑ, διότι µέχρι σήµερα οι πολυάριθµες µελέτες που έχουν διεξαχθεί στο χώρο της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης και των αναπηριών, εντοπίζουν ναι µεν αρκετά ζητήµατα αλλά τείνουν να µην συνδέουν τη βιβλιοθήκη µε το υπόλοιπο ινστιτούτο, µε αποτέλεσµα η βιβλιοθήκη να µένει εκτός των εξελίξεων. Εµπειρίες Χρηστών µε Αναπηρίες Το απόφθεγµα των ΑµεΑ είναι το «τίποτα για εµάς, χωρίς εµάς», γι αυτό και οι βιβλιοθηκονόµοι θα πρέπει να «σχεδιάζουν µε τα ΑµεΑ, όχι απλά για τα ΑµεΑ». Ως εκ τούτου, η γνώµη των χρηστών µε αναπηρίες είναι η πιο σηµαντική παράµετρος την οποία πρέπει να λαµβάνει υπόψη ο βιβλιοθηκονόµος. Ακολουθούν µερικές εµπειρίες ΑµεΑ όσον αφορά στην αλληλεπίδραση τους και τη σχέση τους µε τις βιβλιοθήκες και γενικότερα µε το βιβλίο και το διάβασµα. Ένα παράδειγµα αποτελεί η Κ. Αναστασία, κωφή, η οποία δυσκολευόταν πολύ στις εξετάσεις του πανεπιστηµίου διότι διαβάζοντας ένα βιβλίο, το οποίο περιέχει έννοιες αφηρηµένες που δεν τις γνωρίζει για να µπορεί να τις περιγράψει, κατανοούσε περίπου το 1/3 του περιεχοµένου του. Κατά τα σχολικά της χρόνια δεν έµαθε να διαβάζει από το βιβλίο αλλά από φωτοτυπίες που περιείχαν περίληψη του µαθήµατος που δίδασκαν οι καθηγητές. Όταν αναγκάστηκε να διαβάσει τόµους βιβλίων στο πανεπιστήµιο, δυσκολεύτηκε αφάνταστα Στο βιβλίο I wasn t stupid after all. Thirteen dyslexics demand to be heard, το οποίο δηµοσιεύτηκε το 1996 από τέσσερις Σουηδικές επαρχιακές βιβλιοθήκες (στα πλαίσια της Εθνικής Καµπάνιας υσλεξίας ), ένας δυσλεξικός περιγράφει πώς νιώθει ένα άτοµο µε αναγνωστικό πρόβληµα µπαίνοντας σε µια δηµόσια βιβλιοθήκη για πρώτη φορά. Ο Roger, 42 ετών, µε σοβαρό αναγνωστικό πρόβληµα αποφάσισε να µπει στη βιβλιοθήκη αλλά αυτό δεν ήταν εύκολο:

6 «Σύντοµα ήµουν εκεί, έξω από τη βιβλιοθήκη και συνέχιζα να κάθοµαι στο αµάξι. Συζήτησα µε τον εαυτό µου, ή θα έπρεπε να το ξεχάσω ή θα έπρεπε να µπω µέσα. Οι βιβλιοθήκες είναι παλιές µε στενά δωµάτια. Είναι σκοτεινά µέρη µε βιβλία από το πάτωµα µέχρι το ταβάνι. Όπως στη σχολική βιβλιοθήκη όπου καθόταν ο δάσκαλος. Ύστερα από αυτό, δεν είχα ξαναπάει ποτέ σε τέτοιο µέρος στη ζωή µου. Θα ξεκινήσω να τραυλίζω, σκέφτηκα, και δεν θα είµαι ικανός να πω µια λέξη». Σύµφωνα µε το βιβλίο αυτό, οι άνθρωποι µε αναγνωστικές και γραπτές δυσκολίες σπάνια επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη και αυτοί οι λίγοι που τολµούν να έρθουν, συχνά δεν ζητούν βοήθεια. Τέλος, είναι χαρακτηριστική η φράση ενός δυσλεξικού χρήστη ο οποίος δήλωσε πως «δεν επισκέπτοµαι τη βιβλιοθήκη γιατί δεν θέλω άλλες αποτυχίες». ιεθνής Πραγµατικότητα Στις αναπτυσσόµενες χώρες της Ασίας, οι υπηρεσίες πληροφόρησης για άτοµα µε προβλήµατα όρασης (ΑµΠΟ) αποτελούν ένα πρόσφατο φαινόµενο στις περισσότερες βιβλιοθήκες. Σε σύγκριση µε τις αναπτυγµένες χώρες, οι υπηρεσίες αυτές βρίσκονται ακόµη σε νηπιακή ηλικία ή είναι πολύ ανόµοια αναπτυγµένες µεταξύ τους. Ένα από τα κύρια εµπόδια ανάπτυξης τους είναι η έλλειψη νοµοθετικής πολιτικής για ισότιµη πρόσβαση των ΑµεΑ στην πληροφορία. Ωστόσο, το 2003 ξεκίνησε το ερευνητικό πρόγραµµα DAISY for ALL (DFA) µε στόχο να προωθήσει την DAISY τεχνολογία στις αναπτυσσόµενες χώρες της Ασίας και µε την ελπίδα αρκετοί µαθητές µε προβλήµατα όρασης σε πολλές Ασιατικές χώρες να µπορούν να έχουν τα σχολικά τους βιβλία σε µπράιγ στο εγγύς µέλλον. Στο Βιετνάµ η πρόσβαση των ΑµΠΟ στη γραπτή πληροφορία είναι περιορισµένη και οι δηµόσιες βιβλιοθήκες διαθέτουν χαµηλούς προϋπολογισµούς, φτωχές εγκαταστάσεις και λιγοστούς πόρους, που τις εµποδίζουν να παρέχουν ευρείες υπηρεσίες πληροφόρησης στην κοινότητα τους. Παρόλα τα παραπάνω µειονεκτήµατα, από το 2004 οι δηµόσιες βιβλιοθήκες του Βιετνάµ έχουν σηµειώσει µεγάλη πρόοδο σε ό,τι αφορά την επέκταση των υπηρεσιών τους σε ΑµΠΟ. Η Γλασκώβη διαθέτει 36 βιβλιοθήκες και κέντρα µάθησης, εκ των οποίων η πλειοψηφία παρέχει ποικιλία τίτλων εναλλακτικής µορφής και είναι προσβάσιµη σε άτοµα µε κινητικές δυσκολίες. Η Ιαπωνική Ένωση για την Αποκατάσταση των ΑµεΑ (JSRPD) στις αρχές του 2000 εγκατέστησε επιτυχώς, στα πλαίσια κυβερνητικά χρηµατοδοτούµενου ερευνητικού προγράµµατος, το σύστηµα παραγωγής DAISY σε περίπου 90 βιβλιοθήκες για τυφλούς σε όλη την Ιαπωνία, µαζί µε τον απαραίτητο εξοπλισµό. Στις Κάτω Χώρες υπάρχουν πέντε οργανισµοί, νόµιµα αποκαλούµενοι ως «Βιβλιοθήκες για Τυφλούς» όπου τα ΑµΠΟ µπορούν να προµηθεύονται ειδικό υλικό προς ανάγνωση. Πέρα από τις βιβλιοθήκες για τυφλούς, υπάρχουν ωστόσο και εµπορικοί παραγωγοί βιβλίων µεγαλογράµµατης µορφής. Στην Κορέα οι υπηρεσίες πληροφόρησης για τυφλούς ανατρέχουν στο 1945, µε το δανεισµό βιβλίων σε τυφλούς φοιτητές σε ένα σχολείο τυφλών. Στην ουσία όµως οι υπηρεσίες αυτές ξεκίνησαν το 1969, όταν ένας ιδιώτης ίδρυσε µια µπράιγ

7 βιβλιοθήκη. Μετά το 1990 ο αριθµός των µπράιγ βιβλιοθηκών αυξήθηκε αξιοσηµείωτα και αυτή τη στιγµή αγγίζουν τις 34 σε εθνικό επίπεδο. Στη Μαλαισία οι υπηρεσίες βιβλιοθηκών για ΑµεΑ ανατρέχουν στα 1950, όταν η Μαλαισιανή Ένωση Τυφλών ίδρυσε µια µπράιγ δανειστική βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη αυτή διαθέτει περισσότερους από τίτλους µπράιγ και 450 εγγεγραµµένους χρήστες. Η Μαλαισία δεν διαθέτει νοµοθετική πρόβλεψη για τα ΑµεΑ, υπάρχουν όµως κάποιοι φορείς που συνηγορούν υπέρ της δράσης για την εξυπηρέτηση των ανάπηρων χρηστών. Στην Αιθιοπία, όπως και στα περισσότερα µέρη της Αφρικής, τα ποσοστά αναγνωστικού υλικού σε µπράιγ είναι ανεπαρκή, µε αποτέλεσµα οι τυφλοί να µην είχαν ποτέ ούτε έχουν την ευκαιρία να διαβάσουν µπράιγ υλικό που να έχει παραχθεί στη χώρα τους και συνεπώς, στην τοπική τους γλώσσα. Αυτό αναµφισβήτητα περιορίζει την έκθεση τους στη γενική πληροφορία και στις τρέχουσες εξελίξεις. Στην Αργεντινή, σύµφωνα µε έρευνα στην οποία συµµετείχαν 20 βιβλιοθήκες (εκ των 85 στις οποίες εστάλη ερωτηµατολόγιο), διαπιστώνεται πως η πρόσβαση των ΑµεΑ στο ιαδίκτυο είναι αδύνατη καθώς ένας µεγάλος αριθµός επαρχιακών βιβλιοθηκών για ΑµεΑ δεν διαθέτει ούτε τηλεφωνική γραµµή ούτε φαξ. Στην Ινδία, όπου υπάρχουν σχεδόν ΑµεΑ σε νεαρή ηλικία, τα ινστιτούτα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µεριµνούν ανεπαρκώς για τα εκπαιδευτικά δικαιώµατα των Ινδών ΑµεΑ. Τέλος, η λίστα των χωρών εκείνων που δεν διαθέτουν εθνική βιβλιοθήκη για τυφλούς είναι µακροσκελής µε χώρες όπως η Κένυα, η Κορέα, η Ελλάδα, κ.ο.κ. ιεθνή Ερευνητικά Προγράµµατα Στη συνέχεια, παρουσιάζονται µερικά από τα διεθνή ερευνητικά προγράµµατα τα οποία έχουν λάβει χώρα, προκειµένου να προαχθεί η πρόσβαση των ΑµεΑ στην πληροφορία (η λίστα µε τα προγράµµατα αυτά δεν είναι πλήρης, έχουν επιλεχθεί µερικά από τα πιο αντιπροσωπευτικά). Το Cantate (Computer Access to Notation and Text in Music Libraries) ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1995 και διήρκεσε 2 χρόνια, συντονιζόµενο από το SVB, τη δηµόσια βιβλιοθήκη του Amsterdam, το Πανεπιστήµιο του Bradford και το Shylock Progetti. Στόχος του ήταν να διερευνήσει την τρέχουσα κατάσταση των µουσικών βιβλιοθηκών και εκδοτών και να καταγράψει την έκταση στην οποία κωδικοποιείται η µουσική, ώστε να καταστήσει τη µουσική διαθέσιµη σε όλους, µέσα από οποιονδήποτε υπολογιστή συνδεδεµένο στο ιαδίκτυο. Το ebraille είναι ένα συνεργατικό πρόγραµµα, στο οποίο συµµετέχουν η Duxbury Systems Inc, το CNIB και το APH και το οποίο στοχεύει στη διανοµή µπράιγ µέσω ιαδικτύου. Το ebraille αναµένεται να φέρει επανάσταση στις βιβλιοθήκες διότι το συµβατικό µπράιγ δεν διανέµεται εύκολα λόγω χρόνου, χρηµάτων και απαιτούµενης εκπαίδευσης. Το MIRACLE (Music Information Resources Assisted Computer Library Exchange) στόχο είχε τη δηµιουργία µιας παγκόσµιας εικονικής βιβλιοθήκης µπράιγ µουσικής για τους τυφλούς µουσικούς και ενός κεντρικού καταλόγου µπράιγ µουσικών συνθέσεων. ιήρκεσε δυο χρόνια (01/99-01/01) και αναπτύχθηκε µε την προοπτική οι τυφλοί µουσικοί ανά τον κόσµο να µπορούν να αναζητούν µπράιγ µουσική. Μια από τις αποστολές του προγράµµατος ήταν η καταλογογράφηση, η ταξινόµηση, ο εναρµονισµός και η προτυποποίηση των βιβλιογραφικών πληροφοριών στα διασκορπισµένα αποθέµατα των βασικών προµηθευτών µπράιγ και

8 µουσικών παρτιτούρων της Ευρώπης. Συναφές µε τα παραπάνω και σχετικό µε µουσική είναι και το Talking Music πρόγραµµα. Το πρόγραµµα Multireader (A Multimodal Multimedia Navigation and Reading System) ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2001 και έληξε τον Ιανουάριο του Η µεθοδολογία του αποτέλεσε ένα εξαίρετο παράδειγµα προσέγγισης καθολικής σχεδίασης µε στόχο την κατανόηση των προβληµάτων πλοήγησης και χρήσης µεγάλων πολυµεσικών τεκµηρίων, όπως ηλεκτρονικά βιβλία. Επίσης, ασχολήθηκε µε τη σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση ενός πρωτότυπου ηλεκτρονικού συστήµατος ανάγνωσης το οποίο θα συναντά τις ανάγκες των ΑµΠΟ και τέλος, τη συµµετοχή στην ανάπτυξη προτύπων για τεχνολογίες ηλεκτρονικών βιβλίων και πολυµέσων υπό τους όρους της χρηστικότητας και της προσβασιµότητας. Το Non-Visual Access to the Digital Library (NoVA), το οποίο έχει αναλάβει το CERLIM (Centre for Research in Library and Information Management) στο Manchester Metropolitan University, επεδίωξε να αυξήσει την κατανόηση για τη σειριακή αναζήτηση σε µη σειριακά ψηφιακά περιβάλλοντα βιβλιοθηκών, µε ιδιαίτερη έµφαση στην ανάκτηση της πληροφορίας από ΑµΠΟ. Στα πλαίσια του NoVA χρησιµοποιήθηκαν 20 άτοµα χωρίς µειονεξίες όρασης και 20 µε προβλήµατα, όπου έγινε συγκριτική ανάλυση µεταξύ τους. Το NoVA ουσιαστικά στηρίχθηκε στα αποτελέσµατα των εργασιών του προγράµµατος REVIEL. Μια άλλη ιδέα και υλοποίηση είναι το Telebook το οποίο ανέπτυξε η Κεντρική Βιβλιοθήκη για Τυφλούς του Ισραήλ. Επειδή η χρήση των υπολογιστών δεν είναι ακόµη διαδεδοµένη ενώ το τηλέφωνο είναι διαθέσιµο σε όλους, µε το Telebook ο χρήστης έχει πρόσβαση στον κατάλογο της βιβλιοθήκης µέσω τηλεφώνου από οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Το Web-4-all είναι µια καινοτόµος τεχνολογία που επιτρέπει στα ΑµεΑ να χρησιµοποιούν το ιαδίκτυο σε υπολογιστές δηµόσιας πρόσβασης. Όλοι οι χρήστες του Web-4-all λαµβάνουν µια «έξυπνη κάρτα» (στο µέγεθος της πιστωτικής), που περιέχει τις προσωπικές προτιµήσεις τους, όπως το κείµενο να διαβάζεται δυνατά, µεγενθυµένοι χαρακτήρες, κ.ά. Κάθε φορά που κάνουν log on στον υπολογιστή δηµόσιας πρόσβασης, οι χρήστες βάζουν απλά την κάρτα µέσα στον αναγνώστη και ο υπολογιστής προσαρµόζεται στις προτιµήσεις τους. Το Web-4-all είναι η πρώτη τεχνολογία αυτού του είδους, που µπορεί να «ανεβάζει» και να διαβάζει αυτόµατα τις προτιµήσεις του χρήστη. Επίλογος Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι βιβλιοθήκες µπορούν να συµβάλουν πολλαπλώς στη ζωή των ΑµεΑ εµπλουτίζοντας τις συλλογές τους µε υλικό εναλλακτικής µορφής, παρέχοντας υποστηρικτικές τεχνολογίες και τεχνογνωσία στα ΑµεΑ, προσαρµόζοντας τις υπηρεσίες πλαισιώνοντας τις µε κατάλληλη µεθοδολογία και εκπαιδευµένο προσωπικό, µε προσπελάσιµες κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδοµές και µε εναλλακτικές µεθόδους διανοµής υπηρεσιών της βιβλιοθήκης, π.χ. να επισκέπτεται ο βιβλιοθηκονόµος το χρήστη µε αναπηρία στο νοσοκοµείο, στο κέντρο υγείας, κ.ο.κ. Αυτό που πρέπει πάνω από όλα να συνειδητοποιήσουν οι βιβλιοθηκονόµοι είναι πως η πληροφόρηση των ΑµεΑ αποτελεί υποχρέωση όλων και

9 όχι φιλανθρωπία, µιας και τα ΑµεΑ είναι υποκείµενα δικαιωµάτων και όχι αντικείµενα φιλανθρωπίας.

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ)

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) Άννα Κουλικούρδη, Athens Information Technology (AIT) Institute/ Βιβλιοθήκη Περίληψη Οι φοιτητές με αναπηρία (ΦμεΑ) αποτελούν μια από τις πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Βιβλιοθηκών στην Εκπαίδευση των ΑµεΑ: Ελληνική & ιεθνής Πραγµατικότητα. Άννα Κουλικούρδη Αρχειονόµος-Βιβλιοθηκονόµος

Ο Ρόλος των Βιβλιοθηκών στην Εκπαίδευση των ΑµεΑ: Ελληνική & ιεθνής Πραγµατικότητα. Άννα Κουλικούρδη Αρχειονόµος-Βιβλιοθηκονόµος Ο Ρόλος των Βιβλιοθηκών στην Εκπαίδευση των ΑµεΑ: Ελληνική & ιεθνής Πραγµατικότητα Εισαγωγή Άννα Κουλικούρδη Αρχειονόµος-Βιβλιοθηκονόµος Τα άτοµα µε αναπηρίες (ΑµεΑ) φέρουν πολλά χαρακτηριστικά πληροφοριακής

Διαβάστε περισσότερα

Άτοµα µε Αναπηρία(ΑµεΑ) & Βιβλιοθήκες. Κουλικούρδη Άννα akou@ait.edu.gr

Άτοµα µε Αναπηρία(ΑµεΑ) & Βιβλιοθήκες. Κουλικούρδη Άννα akou@ait.edu.gr Άτοµα µε Αναπηρία(ΑµεΑ) & Βιβλιοθήκες Κουλικούρδη Άννα akou@ait.edu.gr Ποια είναι τα Άτοµα µε Αναπηρία (ΑµεΑ); Η ορολογία της αναπηρίας διαφέρει από χώρα σε χώρα Τα ΑµεΑ περιλαµβάνουν άτοµα: Τυφλά & µε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Βιβλιοθήκες Προσβάσιμες σε Άτομα με Αναπηρία. Άννα Κουλικούρδη

Οδηγός για Βιβλιοθήκες Προσβάσιμες σε Άτομα με Αναπηρία. Άννα Κουλικούρδη Οδηγός για Βιβλιοθήκες Προσβάσιμες σε Άτομα με Αναπηρία Άννα Κουλικούρδη Εισαγωγή Κατά τη χρονική περίοδο 1950-1970 τα κινήματα υπέρ των δικαιωμάτων του ανθρώπου έφεραν την έννοια και την ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες πληροφόρησηςγια άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ): προβληματισμοί Άννα Κουλικούρδη 1

Υπηρεσίες πληροφόρησηςγια άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ): προβληματισμοί Άννα Κουλικούρδη 1 Υπηρεσίες πληροφόρησηςγια άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ): προβληματισμοί Άννα Κουλικούρδη 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η «πρόσβαση για όλους» είναι μια φράση που χρησιμοποιείται πολύ συχνά στο χώρο της βιβλιοθηκονομίας. Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΝΤΡΙ ΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 58 Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Φύτρος Κωνσταντίνος Καθηγητής Πληροφορικής Γραφείο ΚτΠ / ΥπΕΠΘ kfitros@ypepth.gr, www.kfitros.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γεγονός, ότι στον τομέα της εκπαίδευσης, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΒΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΑΚΤΙΒΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ε.Σ.Α.Ε.Α. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ NATIONAL CONFEDERATION OF DISABLED PEOPLE N.C.D.P. - GREECE MEMBER OF THE EUROPEAN DISABILITY FORUM

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες Βιβλιοθήκες & ΑμεΑ: εκπαιδευτική κατάρτιση βιβλιοθηκονόμων

Δημόσιες Βιβλιοθήκες & ΑμεΑ: εκπαιδευτική κατάρτιση βιβλιοθηκονόμων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Δημόσιες Βιβλιοθήκες & ΑμεΑ: εκπαιδευτική κατάρτιση βιβλιοθηκονόμων ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Greenstone, Λογισµικό δηµιουργίας ψηφιακής βιβλιοθήκης : παρουσίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ- EXECUTIVE SUMMARY...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Ε-MARKETING...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ- EXECUTIVE SUMMARY...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Ε-MARKETING...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ- EXECUTIVE SUMMARY...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Ε-MARKETING...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 2.1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ E-MARKETING...5 2.2.1.:Ε-MARKETING ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ...8 2.2.2.:Ε-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ...9 2.2.3.:Ε-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η χρήση του διαδικτύου από τις επιχειρήσεις» Φοιτητής: ιαµαντάκης Παύλος Α.Μ. 3302. Επιβλέπων Καθηγητής: Φουκαράκη Γεωργία

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η χρήση του διαδικτύου από τις επιχειρήσεις» Φοιτητής: ιαµαντάκης Παύλος Α.Μ. 3302. Επιβλέπων Καθηγητής: Φουκαράκη Γεωργία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η χρήση του διαδικτύου από τις επιχειρήσεις» Φοιτητής: ιαµαντάκης Παύλος Α.Μ. 3302 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Κεδράκα Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων:

Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: ..υποστήριξη για νέους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες, στην εκπαίδευση άνω των 16 ετών... Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: Σωματικές Αναπηρίες 75% funded by Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΆΤΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΆΤΩΝ Γιώργος Παγουλάτος Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ I European Agency for Development in Special Needs Education Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Προκλήσεις και ευκαιρίες TE I Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. Διπλωµατική Εργασία

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. Διπλωµατική Εργασία Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστηµών Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Αξιολόγηση Αναγκών των Διερµηνέων Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας ως προς

Διαβάστε περισσότερα