DVD Player/ Video Cassette Recorder

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DVD Player/ Video Cassette Recorder"

Transcript

1 (1) GR DVD Player/ Video Cassette Recorder Οδηγίες χρήσης Για να μάθετε χρήσιμες υποδείξεις, συμβουλές, και πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Sony, παρακαλείστε να επισκεφτείτε: myproduct PAL SLV-D983P D SLV-D973P E 2006 Sony Corporation

2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε το κάλυμμα. Για το σέρβις της συσκευής απευθυνθείτε μόνο σε έμπειρο προσωπικό. Το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να αντικαθίσταται μόνο σε αρμόδια καταστήματα σέρβις. Η συσκευή αυτή είναι ταξινομημένη ως προϊόν ΛΕΙΖΕΡ ΤΑΞΗΣ 1. Η ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΕΙΖΕΡ ΤΑΞΗΣ 1 βρίσκεται στο πίσω εξωτερικό μέρος. ΠΡΟΣΟΧΗ Η χρήση οπτικών οργάνων με αυτό το προϊόν θα αυξήσει τον κίνδυνο βλάβης στα μάτια. Επειδή η δέσμη λέιζερ που χρησιμοποιείται σε αυτήν τη συσκευή DVD/Video είναι βλαβερή για τα μάτια, μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το περίβλημα. Για το σέρβις της συσκευής απευθυνθείτε μόνο σε έμπειρο προσωπικό. Προφυλάξεις Αυτή η μονάδα λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα V AC, 50 Hz. Ελέγξτε ότι η λειτουργική τάση της μονάδας είναι ταυτόσημη με την τοπική σας παροχή ρεύματος. Για να αποφύγετε την πρόκληση πυρκαγιάς ή τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως ανθοδοχεία, επάνω στη συσκευή. Η συσκευή δεν είναι αποσυνδεδεμένη από την κεντρική πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε πρίζα, ακόμα κι εάν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Τοποθετήστε το σύστημα αυτό ώστε να μπορείτε να βγάλετε αμέσως το ηλεκτρικό καλώδιο από την πρίζα σε περίπτωση προβλήματος. ΤΟ SHOWVIEW ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΤΗΣ GEMSTAR DEVELOPMENT CORPORATION. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ SHOWVIEW ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΔΕΙΑΣ ΤΗΣ GEMSTAR DEVELOPMENT CORPORATION. Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής) Το σύµβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του σηµαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί µαζί µε τα οικιακά απορρίµµατα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σηµείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόµηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήµου σας ή το κατάστηµα όπου αγοράσατε το προϊόν. 2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

3 Προφυλάξεις Πληροφορίες για την ασφάλεια Σε περίπτωση που οποιοδήποτε στερεό αντικείμενο ή υγρό πέσει μέσα στο περίβλημα, αποσυνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής από την πρίζα και στείλτε τη για έλεγχο από αρμόδιο προσωπικό πριν τη θέσετε ξανά σε λειτουργία. Πληροφορίες για τις πηγές τροφοδοσίας Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα εάν δε σκοπεύετε να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα, τραβήξτε το φις και όχι το ηλεκτρικό καλώδιο. Πληροφορίες για την τοποθέτηση Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο όπως ένα ράφι βιβλιοθήκης ή παρόμοιο αντικείμενο. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε επικλινή θέση. Είναι σχεδιασμένη για να λειτουργεί μόνο σε οριζόντια θέση. Διατηρήστε τη συσκευή, τους δίσκους και τις κασέτες μακριά από εξοπλισμό με ισχυρούς μαγνήτες, όπως φούρνοι μικροκυμάτων ή δυνατά ηχεία. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στη συσκευή. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε επιφάνειες όπως χαλιά, κουβέρτες, κλπ, ή κοντά σε υλικά όπως κουρτίνες, πετσετάκια, τα οποία ενδέχεται να φράξουν τις οπές εξαερισμού. Πληροφορίες για τη λειτουργία Όταν μετακινείτε τη συσκευή αναπαραγωγής, βγάλτε τυχόν δίσκους. Διαφορετικά, ο δίσκος μπορεί να καταστραφεί. Εάν η μονάδα μεταφερθεί απευθείας από ένα ψυχρό σε ένα ζεστό χώρο ή εάν τοποθετηθεί σε χώρο με πολύ υγρασία, ενδέχεται να συμπυκνωθεί υγρασία στους φακούς στο εσωτερικό της συσκευής αναπαραγωγής και να προκαλέσει ζημιά στην κεφαλή βίντεο, την ταινία και την οπτική μονάδα. Εάν συμβεί αυτό, η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά. Όταν εγκαθιστάτε για πρώτη φορά τη συσκευή αναπαραγωγής ή όταν τη μεταφέρετε από ένα ψυχρό σε ένα ζεστό χώρο, βγάλτε το δίσκο και την ταινία και αφήστε τη συσκευή αναπαραγωγής αναμμένη για περίπου τρεις ώρες πριν τη θέσετε σε λειτουργία. Πληροφορίες για τη ρύθμιση της έντασης ήχου Μην ανεβάζετε την ένταση ήχου ενώ γίνεται ακρόαση ενός τμήματος με εισόδους πολύ χαμηλής στάθμης ή με καθόλου ηχητικά σήματα. Εάν το κάνετε αυτό, τα ηχεία ενδέχεται να καταστραφούν όταν γίνει αναπαραγωγή ενός τμήματος υψηλότερης στάθμης. Πληροφορίες για τον καθαρισμό Καθαρίστε το περίβλημα, τον πίνακα και τα χειριστήρια με ένα μαλακό πανί ελαφρά υγραμένο με διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού. Μη χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε τύπο λειαντικού σπόγγου, διαβρωτικής σκόνης ή διαλύτη, όπως οινόπνευμα ή βενζίνη. Πληροφορίες για δίσκους καθαρισμού και καθαριστικά δίσκου/φακού. Μη χρησιμοποιείτε δίσκο καθαρισμού ή καθαριστικό δίσκου/φακού που διατίθεται στο εμπόριο (υγρού τύπου ή τύπου σπρέι). Αυτά ενδεχομένως να προκαλέσουν δυσλειτουργία της συσκευής. συνεχίζεται Προφυλάξεις 3

4 Πληροφορίες για τον καθαρισμό των κεφαλών βίντεο Κυματώδης Όχι καθαρή Καθόλου εικόνα εικόνα εικόνα (ή εμφανίζεται ασπρόμαυρ η οθόνη) αρχική αλλοίωση τελική ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Προσοχή: Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής έχει τη δυνατότητα να διατηρεί ακίνητη εικόνα βίντεο ή εικόνα προβολής στην οθόνη της τηλεόρασής σας για απεριόριστο χρόνο. Εάν αφήσετε την ακίνητη εικόνα βίντεο ή την εικόνα προβολής στην οθόνη της τηλεόρασής σας για εκτεταμένη χρονική περίοδο, υπάρχει κίνδυνος να υποστεί μόνιμη βλάβη η οθόνη της τηλεόρασής σας. Οι τηλεοράσεις προβολής είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς σε αυτό. Όταν οι κεφαλές βίντεο είναι βρόμικες, καθαρίστε τις με κασέτα καθαρισμού κεφαλών βίντεο της Sony. Εάν οι κασέτες καθαρισμού κεφαλών Sony δεν είναι διαθέσιμες στην περιοχή σας, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony για να σας τις καθαρίσουν (με μία βασική χρέωση). Μη χρησιμοποιείτε τις διαθέσιμες στο εμπόριο κασέτες καθαρισμού υγρού τύπου διότι μπορεί να προξενήσουν βλάβη στις κεφαλές του βίντεο. Πνευματικά δικαιώματα Τα τηλεοπτικά προγράμματα, οι ταινίες, οι βιντεοταινίες και άλλα υλικά μπορεί να έχουν κατοχυρωμένα τα πνευματικά δικαιώματα. Η μη εξουσιοδοτημένη εγγραφή τέτοιου υλικού μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Επίσης, η χρήση της συσκευής εγγραφής με καλωδιακή τηλεόραση μπορεί να απαιτεί εξουσιοδότηση από την εταιρία της καλωδιακής τηλεόρασης ή/και τον ιδιοκτήτη του προγράμματος. Αυτό το προιόν περιέχει τεχνολογία προστασίας αντιγραφής προστατευμένη με πατέντες των Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα επί πνευματικής ιδιοκτησίας. Χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας αντιγραφής πρέπει να εξουσιοδοτηθεί από την Macrovision, και προορίζεται για το σπίτι και άλλες περιορισμένες χρήσεις παρακολούθησης μόνο εκτός εάν υπάρχει διαφορετική εξουσιοδότηση από την Macrovision. Αντίστροφη μηχανική ή αποσυναρμολόγηση απαγορεύεται. 4 Προφυλάξεις

5 Περιεχόμενα 2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 3 Προφυλάξεις 7 Πληροφορίες για αυτό το εγχειρίδιο 7 Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής αναπαράγει τους ακόλουθους δίσκους 9 Σημειώσεις για τους δίσκους Έναρξη 10 Βήμα 1 : Αποσυσκευασία 11 Βήμα 2 : Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου 14 Βήμα 3 : Σύνδεση DVD-VCR 18 Βήμα 4 : Ρύθμιση DVD-VCR με τη λειτουργία Αυτόματη Pύθμιση 21 Βήμα 5 : Επιλογή γλώσσας 23 Βήμα 6 : Ρύθμιση ρολογιού 25 Βήμα 7 : Προρύθμιση καναλιών 32 Ρύθμιση αποκωδικοποιητή PAY-TV/Canal Plus Προηγμένες συνδέσεις 35 Σύνδεση S-VIDEO/Component Video 37 Σύνδεση A/V δέκτη Βασικές λειτουργίες 39 Αναπαραγωγή δίσκων 44 Οδηγός για τις ενδείξεις στην οθόνη 48 Αναπαραγωγή βιντεοκασέτας 52 Εγγραφή τηλεοπτικών προγραμμάτων 56 Εγγραφή τηλεοπτικών προγραμμάτων με τη χρήση του συστήματος ShowView (μόνο στο SLV-D983P D) 61 Εγγραφή τηλεοπτικών προγραμμάτων με τη χρήση του χρονοδιακόπτη 65 Έλεγχος/Αλλαγή/Ακύρωση ρυθμίσεων χρονοδιακόπτη συνεχίζεται Περιεχόμενα 5

6 Ρυθμίσεις και προσαρμογές DVD 68 Ρύθμιση ήχου 71 Ρύθμιση οθόνης 75 Ρύθμιση γλώσσας οθόνης και διαλόγων 77 Γονικός έλεγχος (περιορισμός αναπαραγωγής για παιδιά) Πρόσθετες λειτουργίες DVD 80 Χρήση μενού DVD 81 Μεγέθυνση σκηνής 82 Αλλαγή γωνιών 84 Εμφάνιση υπότιτλων 86 Διάφορες λειτουργίες αναπαραγωγής (Αναπαραγωγή προγράμματος, Τυχαία αναπαραγωγή, Επαναληπτική αναπαραγωγή) 90 Αλλαγή ήχου 92 Ρύθμιση Virtual Surround 94 Αναπαραγωγή κομματιών ήχου MP3 100 Αναπαραγωγή αρχείων εικόνας JPEG 105 Αναπαραγωγή VIDEO CD με λειτουργίες "PBC On/Off" Πρόσθετες λειτουργίες VCR 107 Γρήγορη εγγραφή με χρονοδιακόπτη 109 Εγγραφή στερεοφωνικών και δίγλωσσων προγραμμάτων 112 Αναζήτηση με χρήση λειτουργίας ευρετηρίου 114 Ρύθμιση εικόνας (ιχνηλάτηση) 116 Αλλαγή επιλογών μενού 118 Επεξεργασία Πρόσθετες πληροφορίες 121 Γενικές πληροφορίες αρχικής ρύθμισης 124 Αντιμετώπιση προβλημάτων 131 Γλωσσάρι 134 Τεχνικά χαρακτηριστικά 136 Ευρετήριο τμημάτων και χειριστηρίων 141 Γλώσσα διαλόγων/υπότιτλων DVD 142 Ευρετήριο 6 Περιεχόμενα

7 Πληροφορίες για αυτό το εγχειρίδιο Αυτό το εγχειρίδιο κυρίως εξηγεί λειτουργίες με χρήση του τηλεχειριστηρίου, αλλά οι ίδιες λειτουργίες μπορούν να εκτελεστούν χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στο DVD-VCR τα οποία έχουν τα ίδια ή παρόμοια ονόματα. Ο όρος "DVD" μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας γενικός όρος για DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R, και για DVD-RW/DVD-R. Η σημασία των εικονιδίων που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο περιγράφεται παρακάτω: Εικονίδιο Σημασία Λειτουργίες διαθέσιμες για DVD VIDEO και DVD-RW/ DVD-R σε θέση λειτουργίας βίντεο ή DVD+RW/DVD+R Λειτουργίες διαθέσιμες για DVD-RW/DVD-R σε θέση λειτουργίας VR (Εγγραφής βίντεο) Λειτουργίες διαθέσιμες για VIDEO CD, Super VCD ή CD-R/CD-RW σε μορφή VIDEO CD ή σε μορφή Super VCD. Λειτουργίες διαθέσιμες για CD μουσικής ή CD-R/CD-RW σε μορφή CD μουσικής. Λειτουργίες διαθέσιμες για DATA CD (CD-ROM/CD-R/ CD-RW που περιέχουν κομμάτια ήχου MP3* ή αρχεία JPEG) Λειτουργίες διαθέσιμες για DATA DVD (DVD-ROM/ DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/ DVD-R που περιέχουν κομμάτια ήχου MP3* ή αρχεία JPEG) Λειτουργίες διαθέσιμες για VHS VIDEO * Το MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) είναι μια κανονική μορφή που ορίζεται από ISO/MPEG το οποίο συμπιέζει τα ακουστικά δεδομένα. Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής αναπαράγει τους ακόλουθους δίσκους Μορφή δίσκων DVD VIDΕΟ DVD-RW/-R DVD+RW/+R VIDΕΟ CD/ CD Μουσικής CD-RW/-R Οι επωνυμίες "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD+R DL", "DVD-R", "DVD VIDEO", και τα λογότυπα των "CD" είναι εμπορικά σήματα. Σημείωση για τα CD/DVD Η συσκευή αναπαραγωγής έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει CD-ROM/ CD-R/CD-RW που έχουν εγγραφεί με τις παρακάτω μορφές: CD μουσικής video CD κομμάτια ήχου MP3 και αρχεία εικόνας JPEG με μορφή που συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 9660* Level 1/Level 2 ή την επεκταμένη μορφή, Joliet φωτογραφικό CD KODAK * Μια λογική μορφή αρχείων και φακέλων σε CD-ROM που έχει ορισθεί από το ISO (Διεθνή Οργανισμό Προτύπων). συνεχίζεται Πληροφορίες για αυτό το εγχειρίδιο 7

8 Η συσκευή αναπαραγωγής έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει DVD-ROM/ DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R που έχουν εγγραφεί με τις παρακάτω μορφές: κομμάτια ήχου MP3 και αρχεία εικόνας JPEG με μορφή που συμμορφώνεται με το πρότυπο UDF (Universal Disk Format) DVD+RW, DVD-RW και DVD-R 8 εκατοστών εγγεγραμμένα με βιντεοκάμερα DVD Κωδικός περιοχής Η συσκευή αναπαραγωγής σας έχει έναν κωδικό περιοχής τυπωμένο στο πίσω μέρος της μονάδας και μπορεί να αναπαράγει δίσκους DVD VIDEO (μόνο αναπαραγωγή) με ταυτόσημους κωδικούς περιοχής. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται για να προστατεύει τα πνευματικά δικαιώματα. DVD με ετικέτες ALL θα αναπαράγονται σε αυτήν τη συσκευή αναπαραγωγής. Εάν δοκιμάσετε να αναπαράγετε οποιοδήποτε άλλο DVD VIDEO, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη της τηλεόρασης για να δηλώσει ότι ο δίσκος δεν μπορεί να αναπαραχθεί. Ανάλογα με το DVD VIDEO, μπορεί να μην υπάρχει ετικέτα κωδικού περιοχής ακόμη κι εάν η αναπαραγωγή του DVD VIDEO απαγορεύεται από τοπικούς περιορισμούς. DVD PLAYER/ VIDEO CASSETTE RECORDER MODEL NO. SLV-DXXXX NO. ~AC V 50Hz 20W Παράδειγμα δίσκων που η συσκευή δεν μπορεί να αναπαράγει X Κωδικός περιοχής CD-ROM που έχουν εγγραφεί σε μορφή CD PHOTO. Τμήμα δεδομένων των CD-Extra DVD ήχου Στρώμα HD στα Super CD ήχου DVD-RAM Επίσης, η συσκευή δεν μπορεί να αναπαράγει τους ακόλουθους δίσκους: DVD VIDEO με διαφορετικό κωδικό περιοχής. Δίσκο που έχει ένα μη καθιερωμένο σχήμα (π.χ. κάρτα, καρδιά). Δίσκο που φέρει χαρτιά ή ετικέτες. Δίσκο με αυτοκόλλητη ταινία ή ετικέτα κολλημένα επάνω του. Σημειώσεις για DVD+RW/ DVD+R, DVD-RW/DVD-R ή CD-R/CD-RW Μερικά DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/ DVD-R ή CD-R/CD-RW δεν μπορούν να αναπαραχθούν στη συσκευή αναπαραγωγής αυτή λόγω της ποιότητας εγγραφής ή της φυσικής κατάστασης του δίσκου ή λόγω των χαρακτηριστικών της συσκευής εγγραφής και του λογισμικού. Ο δίσκος δεν μπορεί να αναπαραχθεί εάν δεν έχει ολοκληρωθεί σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής εγγραφής. Σημειώστε ότι μερικές λειτουργίες αναπαραγωγής μπορεί να μη λειτουργήσουν με μερικά DVD+RW/ DVD+R, ακόμα κι εάν αυτά έχουν ολοκληρωθεί σωστά. Σε αυτήν την περίπτωση, παρακολουθήστε το δίσκο σε κανονική αναπαραγωγή. Επίσης μερικά DATA CD/DATA DVD που έχουν δημιουργηθεί σε μορφή Packet Write δεν μπορούν να αναπαραχθούν. Η συσκευή δεν μπορεί να αναπαράγει τους ακόλουθους δίσκους: CD-ROM/CD-R/CD-RW που έχουν εγγραφεί σε διαφορετική μορφή από αυτές που αναφέρονται στην προηγούμενη σελίδα. 8 Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής αναπαράγει τους ακόλουθους δίσκους

9 Σημείωση για λειτουργίες αναπαραγωγής DVD και VIDΕΟ CD Μερικές λειτουργίες αναπαραγωγής DVD και VIDΕΟ CD μπορεί να ρυθμιστούν σκοπίμως από δημιουργούς λογισμικού. Επειδή αυτή η συσκευή αναπαράγει DVD και VIDΕΟ CD σύμφωνα με το περιεχόμενο των δίσκων που σχεδίασαν οι δημιουργοί λογισμικού, μερικά χαρακτηριστικά αναπαραγωγής μπορεί να μην είναι διαθέσιμα. Ανατρέξτε επίσης στις οδηγίες που παρέχονται με τα DVD ή VIDΕΟ CD. Μουσικοί δίσκοι κωδικοποιημένοι με τεχνολογίες προστασίας αντιγραφικών δικαιωμάτων Αυτό το προϊόν είναι σχεδιασμένο να παίζει δίσκους που συμμορφώνονται με το πρότυπο Compact Disc (CD). Πρόσφατα, διάφοροι μουσικοί δίσκοι κωδικοποιημένοι με τεχνολογίες προστασίας αντιγραφικών δικαιωμάτων διατίθενται στην αγορά από μερικές εταιρείες δίσκων. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι μεταξύ των δίσκων αυτών, υπάρχουν μερικοί που δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο CD και δεν είναι δυνατόν να παιχθούν από το προϊόν αυτό. Σημείωση για Διπλούς Δίσκους Σημειώσεις για τους δίσκους Για να διατηρείτε το δίσκο καθαρό, να πιάνετε το δίσκο από την άκρη του. Μην αγγίζετε την επιφάνεια. Μην εκθέτετε το δίσκο σε άμεσο ηλιακό φως ή πηγές θερμότητος, όπως θερμούς αγωγούς αέρα, και μην αφήνετε το δίσκο μέσα σε σταθμευμένο αυτοκινήτο στον ήλιο διότι η θερμοκρασία μπορεί να ανέβει σημαντικά μέσα στο αυτοκίνητο. Μετά την αναπαραγωγή, να τοποθετείτε το δίσκο στη θήκη του. Να καθαρίζετε το δίσκο με ένα ύφασμα καθαρισμού. Να σκουπίζετε το δίσκο από το κέντρο προς τα έξω. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, αραιωτικό, καθαριστικά εμπορίου ή αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για δίσκους βινυλίου. Εάν εκτυπώσατε την ετικέτα του δίσκου, να αφήσετε την ετικέτα να στεγνώσει πριν από την αναπαραγωγή. Ένας DualDisc είναι ένας δίσκος με δύο πλευρές που συνενώνει το εγγεγραμένο υλικό DVD στην μια πλευρά με υλικό ψηφιακόυ ήχου στην άλλη πλευρά. Ωστόσο, επειδή η πλευρά ηχητικού υλικού δεν συμμορφώνεται με το πρότυπο Compact Disc (CD), δεν είναι εγγυημένη η αναπαραγωγή σε αυτό το προϊόν. Σημειώσεις για τους δίσκους 9

10 Έναρξη Βήμα 1 : Αποσυσκευασία Ελέγξτε ότι έχετε λάβει τα ακόλουθα είδη με το DVD-VCR: Τηλεχειριστήριο Καλώδιο κεραίας Μπαταρίες R6 (μέγεθος AA) Σημείωση Το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο χρησιμοποιείται αποκλειστικά με αυτό το DVD-VCR. Έλεγχος του μοντέλου σας Οι οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο αφορούν τα παρακάτω 2 μοντέλα: SLV-D983P D και SLV-D973P E. Ελέγξτε το όνομα του μοντέλου κοιτάζοντας στην πίσω πλευρά του DVD-VCR σας. Οποιεσδήποτε διαφορές στη λειτουργία αναφέρονται ξεκάθαρα στο κείμενο, για παράδειγμα "μόνο στο SLV-D983P D". 10 Αποσυσκευασία

11 Βήμα 2 : Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου Τοποθέτηση μπαταριών Τοποθετήστε δύο μπαταρίες R6 (μέγεθος AA) με τρόπο ώστε το + και το στις μπαταρίες να αντιστοιχούν με το διάγραμμα στο χώρο μπαταριών. Τοποθετήστε τον αρνητικό ( ) πόλο πρώτα, κατόπιν πιέστε προς τα μέσα και κάτω έως ότου να ασφαλίσει ο θετικός πόλος (+) στη θέση του. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα αφού εισάγετε την μπαταρία. Έναρξη Χρήση τηλεχειριστηρίου Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το τηλεχειριστήριο για να χειριστείτε αυτό το DVD-VCR και μια τηλεόραση της Sony. Τα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο που είναι σημειωμένα με μια τελεία ( ) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το χειρισμό της τηλεόρασης Sony σας. Εάν η τηλεόραση δεν έχει το σύμβολο κοντά στον αισθητήρα τηλεχειρισμού, το τηλεχειριστήριο αυτό δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το χειρισμό της τηλεόρασης. Διακόπτης TV / DVD VIDEO SELECT VIDEO SELECT DVD Αισθητήρας τηλεχειρισμού Για το χειρισμό της συσκευής DVD του βίντεο της τηλεόρασής σας Ρυθμίστε το διακόπτη TV / DVD VIDEO στο DVD VIDEO, κατόπιν πιέστε SELECT DVD και στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού του DVD-VCR DVD VIDEO, κατόπιν πιέστε SELECT VIDEO και στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού του DVD-VCR TV και στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της τηλεόρασής σας συνεχίζεται Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου 11

12 Σημειώσεις Με κανονική χρήση, οι μπαταρίες πρέπει να κρατήσουν από τρεις έως έξι μήνες. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε πιθανή ζημιά από τυχόν διαρροή τους. Μη χρησιμοποιείτε μια καινούργια μπαταρία με μια παλιά. Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών. Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο σε μέρος με πολύ ζέστη ή υγρασία. Μη ρίχνετε ξένα αντικείμενα μέσα στο περίβλημα του τηλεχειριστηρίου, ιδιαίτερα όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες. Μην εκθέτετε τον αισθητήρα τηλεχειρισμού σε άμεση ηλιοβολη ή φωτιστικό. Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία. Χειρισμός τηλεοράσεων με το τηλεχειριστήριο Το τηλεχειριστήριο είναι προγραμματισμένο να ελέγχει και τηλεοράσεις άλλης μάρκας εκτός της Sony. Εάν η τηλεόρασή σας αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί, ρυθμίστε τον κατάλληλο κωδικό αριθμό του κατασκευαστή. 1 2 Ρυθμίστε το διακόπτη TV / DVD VIDEO που βρίσκεται στο επάνω μέρος του τηλεχειριστηρίου στο TV. Πιέστε παρατεταμένα το?/1 και εισάγετε τον κωδικό αριθμό της τηλεόρασής σας με τη βοήθεια των αριθμητικών πλήκτρων. Κατόπιν αφήστε το?/1. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα με πορτοκαλί τελεία ( ) για να ρυθμίζετε την τηλεόρασή σας. Όταν ρυθμίσετε το διακόπτη TV / DVD VIDEO σε TV, το τηλεχειριστήριο εκτελεί τα ακόλουθα: Πλήκτρα Λειτουργίες?/1 Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τηλεόρασή σας VOL +/ Ρυθμίζει την ένταση ήχου της τηλεόρασής σας PROG +/ Επιλέγει το κανάλι στην τηλεόρασή σας Αριθμητικά πλήκτρα και Επιλέγει το κανάλι σε τηλεόραση Sony -/--* MUTING* TV/VIDEO * Μόνο για τηλεόραση Sony Διακόπτει τον ήχο σε τηλεόραση Sony που είναι εξοπλισμένη με λειτουργία παύσης ήχου Εναλλάσσει την πηγή εισόδου της τηλεόρασής σας 12 Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου

13 Κωδικοί αριθμοί ελεγχομένων τηλεοράσεων Εάν αναφέρονται περισσότεροι από ένας κωδικός αριθμός, δοκιμάστε να εισάγετε έναν κάθε φορά μέχρι να εντοπίσετε τον κατάλληλο για την τηλεόρασή σας. Κατασκευαστής Κωδικός αριθμός Sony 01 (προεπιλογή), 02 Akai 68 Ferguson 52 Grundig 10, 11 Hitachi 24 JVC 33 Loewe 45 Mivar 09, 70 NEC 66 Κατασκευαστής Κωδικός αριθμός Nokia 15, 16, 69 Panasonic 17, 49 Philips 06, 07, 08 Saba 12, 13 Samsung 22, 23 Sanyo 25 Sharp 29 Telefunken 36 Thomson 43 Toshiba 38 Έναρξη Σημειώσεις Εάν εισάγετε ένα νέο κωδικό αριθμό, θα διαγραφεί ο κωδικός αριθμός που είχατε εισάγει προηγουμένως. Εάν η τηλεόραση χρησιμοποιεί διαφορετικό σύστημα τηλεχειρισμού από αυτό που έχει προγραμματιστεί για να λειτουργεί με το DVD-VCR, τότε δεν μπορείτε να χειρίζεστε την τηλεόρασή σας με το τηλεχειριστήριο. Οταν αλλάξετε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου, ο κωδικός αριθμός μπορεί να αλλάξει. Ρυθµίστε τον κατάλληλο κωδικό αριθμό κάθε φορά που αλλάζετε τις µπαταρίες. Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου 13

14 Βήμα 3 : Σύνδεση DVD-VCR Για να συνδέσετε το DVD-VCR, την κεραία και την τηλεόρασή σας, επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τύπους A ή B, ανάλογα με την υποδοχή εισόδου στην τηλεόρασή σας. Υπόδειξη Η παράγραφος "Προηγμένες συνδέσεις" (σελ. 35) εξηγεί τις μεθόδους πρόσθετων συνδέσων που θα βελτιστοποιήσουν την εικόνα και τον ήχο για μια πραγματική εμπειρία "οικιακού κινηματογράφου". Σημείωση Δεν μπορείτε να συνδέσετε το DVD-VCR σε τηλεόραση που δεν διαθέτει υποδοχή SCART ή υποδοχή εισόδου βίντεο. A Χρησιμοποιήστε αυτήν τη σύνδεση εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει σύνδεση ήχου/βίντεο Καλώδιο ήχου/βίντεο (δεν παρέχεται) Είσοδοι ήχου/ βίντεο Ηλεκτρικό καλώδιο προς πρίζα AERIAL IN : Ροή σήματος Καλώδιο κεραίας (παρέχεται) 1 Αποσυνδέστε το καλώδιο κεραίας από την τηλεόρασή σας και συνδέστε το στο στην πίσω όψη του DVD-VCR. 2 Συνδέστε το του DVD-VCR και την είσοδο κεραίας της τηλεόρασής σας με τη χρήση του καλώδιου κεραίας που παρέχεται. 14 Σύνδεση DVD-VCR

15 3 4 Συνδέστε τις υποδοχές OUT AUDIO L/ R VIDEO του συσκευής DVD-VCR και τη σύνδεση ήχου/βίντεο της τηλεόρασής σας με τη χρήση του καλωδίου ήχου/βίντεο. Συνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο στην πρίζα. Εάν συνδέσετε πρόσθετο εξοπλισμό στο DVD-VCR (σελίδα 17, 32, 35, 37), βεβαιωθείτε να συνδέσετε το κεντρικό ηλεκτρικό καλώδιο αφού ολοκληρώσετε όλες τις συνδέσεις. Έναρξη B Χρησιμοποιήστε αυτήν τη σύνδεση εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει σύνδεση Scart (EURO-AV) AERIAL IN Ηλεκτρικό καλώδιο προς πρίζα LINE-1 (EURO AV) Scart (EURO-AV) Καλώδιο κεραίας (παρέχεται) : Ροή σήματος Καλώδιο Scart (δεν παρέχεται) 1 2 Αποσυνδέστε το καλώδιο κεραίας από την τηλεόρασή σας και συνδέστε το στο στην πίσω όψη του DVD-VCR. Συνδέστε το του DVD-VCR και την είσοδο κεραίας της τηλεόρασής σας με τη χρήση του καλώδιου κεραίας που παρέχεται. συνεχίζεται Σύνδεση DVD-VCR 15

16 3 4 Συνδέστε το LINE-1 (EURO AV) στο DVD-VCR και τη σύνδεση Scart (EURO-AV) της τηλεόρασης με τη χρήση του καλωδίου Scart. Συνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο στην πρίζα. Εάν συνδέσετε πρόσθετο εξοπλισμό στο DVD-VCR (σελίδα 17, 32, 35, 37), βεβαιωθείτε να συνδέσετε το κεντρικό ηλεκτρικό καλώδιο αφού ολοκληρώσετε όλες τις συνδέσεις. 16 Σύνδεση DVD-VCR

17 Σύνδεση με δορυφορικό ή ψηφιακό συντονιστή Συνδέστε ένα δορυφορικό ή ψηφιακό συντονιστή σε αυτό το DVD-VCR με τη χρήση της υποδοχής LINE-3. LINE-3 Καλώδιο Scart (δεν παρέχεται) LINE OUT Scart (EURO-AV) Έναρξη AERIAL IN LINE-1 (EURO AV) Scart (EURO-AV) Καλώδιο κεραίας (παρέχεται) Καλώδιο Scart (δεν παρέχεται) : Ροή σήματος Προς δορυφορικό ή ψηφιακό δέκτη με γραμμή παράκαμψης Όταν συνδέετε το DVD-VCR με την τηλεόρασή σας μέσω των υποδοχών SCART, μπορείτε να παρακολουθείτε στην τηλεόραση προγράμματα από δορυφορικό ή ψηφιακό συντονιστή που είναι συνδεδεμένος σε αυτό το DVD-VCR ακόμα κι όταν το DVD-VCR είναι απενεργοποιημένο. Όταν ενεργοποιείται τον δορυφορικό ή τον ψηφιακό συντονιστή, αυτό το DVD-VCR στέλνει αυτόματα το σήμα από τον δορυφορικό ή τον ψηφιακό συντονιστή στην τηλεόραση χωρίς το ίδιο να ενεργοποιείται. Σημειώσεις Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην πραγματοποιείται με μερικούς τύπους δορυφορικών ή ψηφιακών συντονιστών. Όταν το DVD-VCR είναι απενεργοποιημένο, ρυθμίστε την τηλεόραση στο κανάλι του βίντεο. H λειτουργία γραμμής παράκαμψης δεν θα λειτουργεί κανονικά εάν το "Power Save" από το μενού "OPTION" είναι ρυθμισμένο στο "On". Ρυθμίστε το "Power Save" στο "Off" για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία. Η λειτουργία γραμμής παράκαμψης δεν θα είναι εφικτή όταν κάνετε τη σύνδεση με τη χρήση καλωδίου ήχου/βίντεο. Σύνδεση DVD-VCR 17

18 Βήμα 4 : Ρύθμιση DVD-VCR με τη λειτουργία Αυτόματη Pύθμιση Πριν χρησιμοποιήσετε το DVD-VCR για πρώτη φορά, ρυθμίστε το DVD-VCR με τη χρήση της λειτουργίας Αυτόματη Ρύθμιση. Με τη λειτουργία αυτή, μπορείτε να ρυθμίσετε αυτόματα τα τηλεοπτικά κανάλια, τα κανάλια οδηγούς για το σύστημα ShowView* και το ρολόι του DVD-VCR. * μόνο στο SLV-D983P D Πριν αρχίσετε Ρυθμίστε το διακόπτη TV / DVD VIDEO στο DVD VIDEO στο τηλεχειριστήριο (σελ. 11). SET UP V/v/B/b 1 Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και ρυθμίστε τη στο κανάλι του βίντεο. Συνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο στην 2 πρίζα. Ενεργοποιείται αυτόματα το DVD-VCR και εμφανίζεται το μενου "LANGUAGE SET". V v B English Français Deutsch Español Italiano Nederlands LANGUAGE SET SET UP 18 Ρύθμιση DVD-VCR με τη λειτουργία Αυτόματη Pύθμιση

19 Πιέστε V/v για να επιλέξετε την 3 επιθυμητή γλώσσα και κατόπιν πιέστε επανειλημμένα. Εμφανίζεται το μενού "COUNTRY SELECTION". A B DK FIN D V v NL I N P E COUNTRY SELECTION S CH TR GR HU B b PL CZ Others SET UP Οι συντομογραφίες των χωρών είναι ως ακολούθως: Συντομογραφία Χώρα Συντομογραφία Χώρα A Αυστρία E Ισπανία B Βέλγιο S Σουηδία DK Δανία CH Ελβετία FIN Φιλανδία TR Τουρκία D Γερμανία GR Ελλάδα NL Ολλανδία HU Ουγγαρία I Ιταλία PL Πολωνία N Νορβηγία CZ Τσεχία P Πορτογαλία Έναρξη Πιέστε V/v/B/b για να επιλέξετε τη 4 συντομογραφία της γλώσσας από τον AUTO SETUP πίνακα στο βήμα 3 και κατόπιν πιέστε. Εάν δεν εμφανίζεται η χώρα σας, επιλέξτε "Others". Το DVD-VCR αρχίζει την αναζήτηση όλων των καναλιών που μπορεί να ληφθούν και τα προρυθμίζει (με την κατάλληλη σειρά για την περιοχή σας). Please wait 10% SET UP Εάν θέλετε να αλλάξετε τη σειρά των καναλιών ή να απενεργοποιήσετε τις θέσεις ανεπιθύμητων προγραμμάτων, βλέπε "Αλλαγή θέσεων προγραμμάτων" στη σελ. 28. Αφού ολοκληρωθεί η αναζήτηση, εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα για όποιους σταθμούς μεταδίδουν σήμα χρόνου. Εάν δεν εμφανιστεί η ώρα, ρυθμίστε χειροκίνητα το ρολόι, βλέπε "Ρύθμιση ρολογιού" στη σελ. 23. συνεχίζεται Ρύθμιση DVD-VCR με τη λειτουργία Αυτόματη Pύθμιση 19

20 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία Αυτόματη Ρύθμιση Πιέστε SET UP. Υπόδειξη Εάν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα για τις ενδείξεις στην οθόνη από αυτή που προκαθορίστηκε κατά τη λειτουργία Αυτόματη Ρύθμιση, βλέπε σελ. 21. Σημειώσεις Κάθε φορά που εκτελείτε τη λειτουργία Αυτόματη Ρύθμιση, μηδενίζονται μερικές από τις ρυθμίσεις (ShowView, χρoνοδιακόπτης, κλπ.). Εάν συμβεί αυτό, πρέπει να τις επαναρυθμίσετε. Η αυτόματη προρύθμιση αρχίζει αυτόματα μόνο όταν συνδέσετε το ηλεκτρικό καλώδιο σε πρίζα για πρώτη φορά αφού αγοράσατε το DVD-VCR. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά τη λειτουργία Αυτόματη Ρύθμιση, επιλέξτε "Install" από το μενού "OPTION", πιέστε V/v για να επιλέξετε "Auto Setup" και κατόπιν επαναλάβετε το βήμα 3. Η αυτόματη προρύθμιση μπορεί να εκτελεστεί εάν πιέσετε παρατεταμένα το x στη μονάδα για 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο ενώ η μονάδα είναι απενεργοποιημένη και δεν έχει εισαχθεί κασέτα. 20 Ρύθμιση DVD-VCR με τη λειτουργία Αυτόματη Pύθμιση

21 Βήμα 5 : Επιλογή γλώσσας Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα των ενδείξεων στην οθόνη. Πριν αρχίσετε Ενεργοποιήστε το DVD-VCR και την τηλεόρασή σας. Ρυθμίστε την τηλεόραση σε είσοδο βίντεο έτσι ώστε το σήμα από τη συσκευή αναπαραγωγής να εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. Ρυθμίστε το διακόπτη TV / DVD VIDEO στο DVD VIDEO στο τηλεχειριστήριο (σελ. 11). Εάν η συσκευή αναπαραγωγής DVD βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής, δεν μπορείτε να προβάλλετε το μενού αρχικής ρύθμισης. Διακόψτε την αναπαραγωγή του DVD. SET UP V/v Έναρξη SET UP Πιέστε SET UP και κατόπιν πιέστε V/v 1 για να επιλέξετε (OPTION) και πιέστε. V v Language :English Clock Install User Set Auto Power Off [ Off ] Screen Messages [ On ] Power Save [ Off ] OPTION SET UP Πιέστε V/v για να επιλέξετε 2 "Language" και κατόπιν πιέστε. Εμφανίζεται το μενού "LANGUAGE SET". B English Français Deutsch Español Italiano Nederlands LANGUAGE SET V v SET UP Πιέστε V/v για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα και κατόπιν 3 πιέστε. συνεχίζεται Επιλογή γλώσσας 21

22 Πιέστε SET UP για να εξέλθετε από το μενού. 4 SET UP 22 Επιλογή γλώσσας

23 Βήμα 6 : Ρύθμιση ρολογιού Πρέπει να ρυθμίσετε το ρολόι στο DVD-VCR για να χρησιμοποιείτε σωστά τα χαρακτηριστικά χρονοδιακόπτη. Η λειτουργία Αυτόματη Ρύθμιση Ρολογιού πραγματοποιείται μόνο εάν ένας σταθμός στην περιοχή σας εκπέμπει σήμα ώρας. SET UP Έναρξη Πριν αρχίσετε Ενεργοποιήστε το DVD-VCR και την τηλεόρασή σας. Ρυθμίστε την τηλεόραση σε είσοδο βίντεο έτσι ώστε το σήμα από τη συσκευή αναπαραγωγής να εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. Ρυθμίστε το διακόπτη TV / DVD VIDEO στο DVD VIDEO στο τηλεχειριστήριο (σελ. 11). Εάν η συσκευή αναπαραγωγής DVD βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής, δεν μπορείτε να προβάλλετε το μενού αρχικής ρύθμισης. Διακόψτε την αναπαραγωγή του DVD. SET UP Πιέστε SET UP και κατόπιν πιέστε V/v 1 για να επιλέξετε (OPTION) και πιέστε. V v V/v/B/b Language :English Clock Install User Set Auto Power Off [ Off ] Screen Messages [ On ] Power Save [ Off ] OPTION SET UP Πιέστε V/v για να επιλέξετε "Clock" 2 και κατόπιν πιέστε. Εμφανίζεται το μενού "CLOCK SET". CLOCK SET Time Date Year 12:00 01/JAN /2006 SUN Auto Clock [ On ] V v B b SET UP συνεχίζεται Ρύθμιση ρολογιού 23

24 Για να ρυθμίσετε την ώρα, τα λεπτά, 3 την ημέρα, το μήνα και το έτος διαδοχικά, πιέστε B/b για να επιλέξετε το στοιχείο που θα ρυθμίσετε και πιέστε V/v για να επιλέξετε τα ψηφία. Η ημέρα της εβδομάδος ρυθμίζεται αυτόματα. Πιέστε b για να επιλέξετε "Auto Clock". V v Time Date Year 12:00 01/JAN /2006 SUN Auto Clock [ On ] B b CLOCK SET SET UP Πιέστε V/v για να επιλέξετε "On" για 4 τη ρύθμιση της λειτουργίας Αυτόματη Ρύθμιση Ρολογιού. Το DVD-VCR αυτόματα ρυθμίζει το ρολόι σύμφωνα με τη μετάδοση του σήματος ώρας μεταξύ των καναλιών PR 1 έως PR 5. Εάν δεν χρειάζεστε τη λειτουργία Αυτόματη Ρύθμιση Ρολογιού, επιλέξτε "Off". 5 Πιέστε για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση. V v Time Date Year 18:30 28/SEP /2006 THU Auto Clock [ On ] B b CLOCK SET SET UP SET UP Πιέστε SET UP για να εξέλθετε από το μενού. 6 Υπόδειξη Εάν ρυθμίσετε την επιλογή "Auto Clock" στο "On", η λειτουργία Αυτόματη Ρύθμιση Ρολογιού ενεργοποιείται κάθε φορά που απενεργοποιείται το DVD- VCR. Η ώρα ρυθμίζεται αυτόματα, σύμφωνα με το σήμα ώρας του σταθμού. Σημείωση Η ένδειξη ρολογιού εμφανίζεται όταν επιλεχθεί η θέση λειτουργίας VIDEO χωρίς να εισαχθεί κασέτα ή όταν το DVD-VCR είναι απενεργοποιημένο. 24 Ρύθμιση ρολογιού

DVD Player/ Video Cassette Recorder

DVD Player/ Video Cassette Recorder 2-109-223-73 (1) GR DVD Player/ Video Cassette Recorder Οδηγίες Χρήσεως PAL SLV-D960P E SLV-D930 D SLV-D925 E SLV-D920 E 2004 Sony Corporation ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Καλωσορίσατε! Για να αποφύγετε τον κίνδυνο φωτιάς

Διαβάστε περισσότερα

3-283-145-71(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39. 2008 Sony Corporation

3-283-145-71(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39. 2008 Sony Corporation 3-283-145-71(1) CD/DVD Player Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39 2008 Sony Corporation 2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην αφήνετε αυτή τη συσκευή εκτεθειµένη

Διαβάστε περισσότερα

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-976-11(1) 3-106-936-11(1) 2-896-001-11(1) DVD Home Theatre System Manual de Instruções Οδηγίες χρήσης PT GR DAV-DZ830W 2007 Sony Corporation ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να µειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530 E8BA0ED(EL).fm Page 1 Tuesday, January 31, 2006 1:36 PM ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530 Εγχειρίδιο Οδηγιών PAL Πίνακας Περιεχοµένων Προφυλάξεις...2 Ασφάλεια του Μηχανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. EL Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 7008137 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Eλληνικά. Παρακολούθηση τηλεόρασης. Γενικά. Επισκόπηση προϊόντος. Βασικό μενού. Συνδέσεις & Εγκατάσταση.

Πίνακας περιεχομένων. Eλληνικά. Παρακολούθηση τηλεόρασης. Γενικά. Επισκόπηση προϊόντος. Βασικό μενού. Συνδέσεις & Εγκατάσταση. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ Πίνακας περιεχομένων Γενικά Πληροφορίες για τη φροντίδα και την ασφάλεια...104 Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση...104 Καθαρισμός δίσκων...104 Χειρισμός μονάδας σκληρού δίσκου (HDD)...104

Διαβάστε περισσότερα

Blu-ray Disc/DVD Σύστημα οικιακού κινηματογράφου

Blu-ray Disc/DVD Σύστημα οικιακού κινηματογράφου 4-261-387-11(1) (EL) Blu-ray Disc/DVD Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγίες χρήσης BDV-E980/BDV-E880/BDV-E380 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση LCD

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση LCD Αρ. μοντέλου TX-L32E3E TX-L37E3E TX-L42E3E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση LCD Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Panasonic. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ήχου... 30 υπολογιστή (PC)... 14

Ήχου... 30 υπολογιστή (PC)... 14 Περιεχόμενα Χαρακτηριστικά... 3 Κλείδωμα ενός καναλιού... 22 Αγαπητέ πελάτη της SHARP... 3 Διαχείριση σταθμών: Αγαπημένα... 22 Εισαγωγή... 3 Λειτουργίες πλήκτρων... 22 Διαχείριση σταθμών: Ταξινόμηση λίστας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό σύστημα οικιακής ψυχαγωγίας

Ψηφιακό σύστημα οικιακής ψυχαγωγίας HT-D423H Ψηφιακό σύστημα οικιακής ψυχαγωγίας εγχειρίδιο χρήσης Φανταστείτε τις δυνατότητες Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Samsung. Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε

Διαβάστε περισσότερα

4-540-985-62(1) (EL) Κέντρο AV. Οδηγίες χρήσης. Για να ακυρώσετε την οθόνη επίδειξης (Demo), ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 20.

4-540-985-62(1) (EL) Κέντρο AV. Οδηγίες χρήσης. Για να ακυρώσετε την οθόνη επίδειξης (Demo), ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 20. 4-540-985-62(1) (EL) Κέντρο AV Οδηγίες χρήσης EL Για να ακυρώσετε την οθόνη επίδειξης (Demo), ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 20. XAV-68BT Φροντίστε να εγκαταστήσετε αυτήν τη μονάδα στο ταμπλό του αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της Pioneer. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης, έτσι ώστε να χρησιμοποιείτε σωστά τη συσκευή σας. Αφού ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray 2.1 καναλιών

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray 2.1 καναλιών HT-D5000 Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray 2.1 καναλιών εγχειρίδιο χρήσης φανταστείτε τις δυνατότητες Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Samsung. Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Αρ. μοντέλου TX-P42VT20E TX-P46VT20E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Panasonic. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης CECH-2004A CECH-2004B

Εγχειρίδιο χρήσης CECH-2004A CECH-2004B Εγχειρίδιο χρήσης Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεχτικά όλο το πληροφοριακό υλικό του προϊόντος και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. CECH-2004A CECH-2004B 7015485 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 2

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης PSP-E1004 7017788

Εγχειρίδιο χρήσης PSP-E1004 7017788 EL Εγχειρίδιο χρήσης PSP-E1004 7017788 Πίνακας περιεχομένων Προειδοποίηση και προφύλαξη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 4 Προφυλάξεις 6 Χρήση του συστήματος PSP Ονόματα και λειτουργίες μερών του συστήματος 10 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...14

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...14 Περιεχόμενα Πληροφορίες Κανονισμών...2 Περιγραφή των προειδοποιητικών συμβόλων...2 Επισημάνσεις Ασφαλείας...2 Πρόλογος...4 Εγγύηση και Σέρβις / Επιδιόρθωση..4 Καθαρισμός...4 1. Εκκίνηση...5 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Αρ. μοντέλου TX-P42VT30E TX-P50VT30E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Panasonic. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014 Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies SA Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies 2014 «Η πνευματική Ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Μίνι στερεοφωνικό συγκρότημα ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά. CM4630 (CM4630, CMS4630F) CM4530

Διαβάστε περισσότερα

COLOR TELEVISION VISION 2 19-2930T DVD

COLOR TELEVISION VISION 2 19-2930T DVD COLOR TELEVISION VISION 2 19-2930T DVD el hr c ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ------------------------------------------------------------------------------- 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6 Ειδικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Picture similar Εγχειριδιο περιεχόμενα 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ 6 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 6 1.2 Αποθήκευση 7 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 7 1.4 Αξεσουάρ 7 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό σύστημα με CD SC-PM24. Οδηγίες χρήσης

Στερεοφωνικό σύστημα με CD SC-PM24. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες χρήσης Στερεοφωνικό σύστημα με CD Αγαπητέ καταναλωτή, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή τη συσκευή. Για τη βέλτιστη απόδοσή της, αλλά και για την ασφάλειά σας, παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης PSP-N1004 7015573

Εγχειρίδιο χρήσης PSP-N1004 7015573 Εγχειρίδιο χρήσης PSP-N1004 7015573 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε το εσωτερικό της συσκευής. Για επισκευή, επικοινωνήστε με τους αρμόδιους τεχνικούς. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου...(3) Επισκόπηση των πλήκτρων και των ενδείξεων της τηλεόρασης...(11)

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου...(3) Επισκόπηση των πλήκτρων και των ενδείξεων της τηλεόρασης...(11) Περιεχόμενα Ρυθμίσεις/ενδείξεις τηλεχειριστηρίου και τηλεόρασης Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου...(3) Επισκόπηση των πλήκτρων και των ενδείξεων της τηλεόρασης...(11) Παρακολουθώντας τηλεόραση Παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή προβολής V311X/V311W/V281W. Εγχειρίδιο χρήσης. Ο V281W δεν διανέμεται στη Βόρεια Αμερική. Αρ. Μοντέλου: NP-V311X, NP-V311W, NP-V281W

Συσκευή προβολής V311X/V311W/V281W. Εγχειρίδιο χρήσης. Ο V281W δεν διανέμεται στη Βόρεια Αμερική. Αρ. Μοντέλου: NP-V311X, NP-V311W, NP-V281W Συσκευή προβολής V311X/V311W/V281W Εγχειρίδιο χρήσης Ο V281W δεν διανέμεται στη Βόρεια Αμερική. Αρ. Μοντέλου: NP-V311X, NP-V311W, NP-V281W Ver.1 07/13 Οι όροι DLP και BrilliantColor είναι εμπορικά σήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Αρ. μοντέλου TX-P42G30E TX-P46G30E TX-P50G30E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Panasonic. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc /DVD

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc /DVD 4-485-833-13(1) (EL) Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc /DVD Οδηγός αναφοράς BDV-N9200W/BDV-N9200WL/BDV-N7200WL/ BDV-N7200W/BDV-N5200W/BDV-NF7220 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD

ΜΟΝΤΕΛΟ LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD ΜΟΝΤΕΛΟ LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD ASA Δήλωση CE: ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ SHARP Electronics (Europe) GmbH ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ο προσαρμογέας USB ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

THT503. Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD. Εγχειρίδιο χρήσης. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net

THT503. Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD. Εγχειρίδιο χρήσης. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THT503 Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD Εγχειρίδιο χρήσης Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net Πίνακας Περιεχομένων 1.0 Εισαγωγή 2 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 2 1.2 Αποθήκευση 3 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα