DVD Player/ Video Cassette Recorder

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DVD Player/ Video Cassette Recorder"

Transcript

1 (1) GR DVD Player/ Video Cassette Recorder Οδηγίες χρήσης Για να μάθετε χρήσιμες υποδείξεις, συμβουλές, και πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Sony, παρακαλείστε να επισκεφτείτε: myproduct PAL SLV-D983P D SLV-D973P E 2006 Sony Corporation

2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε το κάλυμμα. Για το σέρβις της συσκευής απευθυνθείτε μόνο σε έμπειρο προσωπικό. Το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να αντικαθίσταται μόνο σε αρμόδια καταστήματα σέρβις. Η συσκευή αυτή είναι ταξινομημένη ως προϊόν ΛΕΙΖΕΡ ΤΑΞΗΣ 1. Η ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΕΙΖΕΡ ΤΑΞΗΣ 1 βρίσκεται στο πίσω εξωτερικό μέρος. ΠΡΟΣΟΧΗ Η χρήση οπτικών οργάνων με αυτό το προϊόν θα αυξήσει τον κίνδυνο βλάβης στα μάτια. Επειδή η δέσμη λέιζερ που χρησιμοποιείται σε αυτήν τη συσκευή DVD/Video είναι βλαβερή για τα μάτια, μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το περίβλημα. Για το σέρβις της συσκευής απευθυνθείτε μόνο σε έμπειρο προσωπικό. Προφυλάξεις Αυτή η μονάδα λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα V AC, 50 Hz. Ελέγξτε ότι η λειτουργική τάση της μονάδας είναι ταυτόσημη με την τοπική σας παροχή ρεύματος. Για να αποφύγετε την πρόκληση πυρκαγιάς ή τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως ανθοδοχεία, επάνω στη συσκευή. Η συσκευή δεν είναι αποσυνδεδεμένη από την κεντρική πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε πρίζα, ακόμα κι εάν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Τοποθετήστε το σύστημα αυτό ώστε να μπορείτε να βγάλετε αμέσως το ηλεκτρικό καλώδιο από την πρίζα σε περίπτωση προβλήματος. ΤΟ SHOWVIEW ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΤΗΣ GEMSTAR DEVELOPMENT CORPORATION. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ SHOWVIEW ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΔΕΙΑΣ ΤΗΣ GEMSTAR DEVELOPMENT CORPORATION. Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής) Το σύµβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του σηµαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί µαζί µε τα οικιακά απορρίµµατα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σηµείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόµηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήµου σας ή το κατάστηµα όπου αγοράσατε το προϊόν. 2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

3 Προφυλάξεις Πληροφορίες για την ασφάλεια Σε περίπτωση που οποιοδήποτε στερεό αντικείμενο ή υγρό πέσει μέσα στο περίβλημα, αποσυνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής από την πρίζα και στείλτε τη για έλεγχο από αρμόδιο προσωπικό πριν τη θέσετε ξανά σε λειτουργία. Πληροφορίες για τις πηγές τροφοδοσίας Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα εάν δε σκοπεύετε να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα, τραβήξτε το φις και όχι το ηλεκτρικό καλώδιο. Πληροφορίες για την τοποθέτηση Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο όπως ένα ράφι βιβλιοθήκης ή παρόμοιο αντικείμενο. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε επικλινή θέση. Είναι σχεδιασμένη για να λειτουργεί μόνο σε οριζόντια θέση. Διατηρήστε τη συσκευή, τους δίσκους και τις κασέτες μακριά από εξοπλισμό με ισχυρούς μαγνήτες, όπως φούρνοι μικροκυμάτων ή δυνατά ηχεία. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στη συσκευή. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε επιφάνειες όπως χαλιά, κουβέρτες, κλπ, ή κοντά σε υλικά όπως κουρτίνες, πετσετάκια, τα οποία ενδέχεται να φράξουν τις οπές εξαερισμού. Πληροφορίες για τη λειτουργία Όταν μετακινείτε τη συσκευή αναπαραγωγής, βγάλτε τυχόν δίσκους. Διαφορετικά, ο δίσκος μπορεί να καταστραφεί. Εάν η μονάδα μεταφερθεί απευθείας από ένα ψυχρό σε ένα ζεστό χώρο ή εάν τοποθετηθεί σε χώρο με πολύ υγρασία, ενδέχεται να συμπυκνωθεί υγρασία στους φακούς στο εσωτερικό της συσκευής αναπαραγωγής και να προκαλέσει ζημιά στην κεφαλή βίντεο, την ταινία και την οπτική μονάδα. Εάν συμβεί αυτό, η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά. Όταν εγκαθιστάτε για πρώτη φορά τη συσκευή αναπαραγωγής ή όταν τη μεταφέρετε από ένα ψυχρό σε ένα ζεστό χώρο, βγάλτε το δίσκο και την ταινία και αφήστε τη συσκευή αναπαραγωγής αναμμένη για περίπου τρεις ώρες πριν τη θέσετε σε λειτουργία. Πληροφορίες για τη ρύθμιση της έντασης ήχου Μην ανεβάζετε την ένταση ήχου ενώ γίνεται ακρόαση ενός τμήματος με εισόδους πολύ χαμηλής στάθμης ή με καθόλου ηχητικά σήματα. Εάν το κάνετε αυτό, τα ηχεία ενδέχεται να καταστραφούν όταν γίνει αναπαραγωγή ενός τμήματος υψηλότερης στάθμης. Πληροφορίες για τον καθαρισμό Καθαρίστε το περίβλημα, τον πίνακα και τα χειριστήρια με ένα μαλακό πανί ελαφρά υγραμένο με διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού. Μη χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε τύπο λειαντικού σπόγγου, διαβρωτικής σκόνης ή διαλύτη, όπως οινόπνευμα ή βενζίνη. Πληροφορίες για δίσκους καθαρισμού και καθαριστικά δίσκου/φακού. Μη χρησιμοποιείτε δίσκο καθαρισμού ή καθαριστικό δίσκου/φακού που διατίθεται στο εμπόριο (υγρού τύπου ή τύπου σπρέι). Αυτά ενδεχομένως να προκαλέσουν δυσλειτουργία της συσκευής. συνεχίζεται Προφυλάξεις 3

4 Πληροφορίες για τον καθαρισμό των κεφαλών βίντεο Κυματώδης Όχι καθαρή Καθόλου εικόνα εικόνα εικόνα (ή εμφανίζεται ασπρόμαυρ η οθόνη) αρχική αλλοίωση τελική ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Προσοχή: Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής έχει τη δυνατότητα να διατηρεί ακίνητη εικόνα βίντεο ή εικόνα προβολής στην οθόνη της τηλεόρασής σας για απεριόριστο χρόνο. Εάν αφήσετε την ακίνητη εικόνα βίντεο ή την εικόνα προβολής στην οθόνη της τηλεόρασής σας για εκτεταμένη χρονική περίοδο, υπάρχει κίνδυνος να υποστεί μόνιμη βλάβη η οθόνη της τηλεόρασής σας. Οι τηλεοράσεις προβολής είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς σε αυτό. Όταν οι κεφαλές βίντεο είναι βρόμικες, καθαρίστε τις με κασέτα καθαρισμού κεφαλών βίντεο της Sony. Εάν οι κασέτες καθαρισμού κεφαλών Sony δεν είναι διαθέσιμες στην περιοχή σας, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony για να σας τις καθαρίσουν (με μία βασική χρέωση). Μη χρησιμοποιείτε τις διαθέσιμες στο εμπόριο κασέτες καθαρισμού υγρού τύπου διότι μπορεί να προξενήσουν βλάβη στις κεφαλές του βίντεο. Πνευματικά δικαιώματα Τα τηλεοπτικά προγράμματα, οι ταινίες, οι βιντεοταινίες και άλλα υλικά μπορεί να έχουν κατοχυρωμένα τα πνευματικά δικαιώματα. Η μη εξουσιοδοτημένη εγγραφή τέτοιου υλικού μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Επίσης, η χρήση της συσκευής εγγραφής με καλωδιακή τηλεόραση μπορεί να απαιτεί εξουσιοδότηση από την εταιρία της καλωδιακής τηλεόρασης ή/και τον ιδιοκτήτη του προγράμματος. Αυτό το προιόν περιέχει τεχνολογία προστασίας αντιγραφής προστατευμένη με πατέντες των Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα επί πνευματικής ιδιοκτησίας. Χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας αντιγραφής πρέπει να εξουσιοδοτηθεί από την Macrovision, και προορίζεται για το σπίτι και άλλες περιορισμένες χρήσεις παρακολούθησης μόνο εκτός εάν υπάρχει διαφορετική εξουσιοδότηση από την Macrovision. Αντίστροφη μηχανική ή αποσυναρμολόγηση απαγορεύεται. 4 Προφυλάξεις

5 Περιεχόμενα 2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 3 Προφυλάξεις 7 Πληροφορίες για αυτό το εγχειρίδιο 7 Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής αναπαράγει τους ακόλουθους δίσκους 9 Σημειώσεις για τους δίσκους Έναρξη 10 Βήμα 1 : Αποσυσκευασία 11 Βήμα 2 : Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου 14 Βήμα 3 : Σύνδεση DVD-VCR 18 Βήμα 4 : Ρύθμιση DVD-VCR με τη λειτουργία Αυτόματη Pύθμιση 21 Βήμα 5 : Επιλογή γλώσσας 23 Βήμα 6 : Ρύθμιση ρολογιού 25 Βήμα 7 : Προρύθμιση καναλιών 32 Ρύθμιση αποκωδικοποιητή PAY-TV/Canal Plus Προηγμένες συνδέσεις 35 Σύνδεση S-VIDEO/Component Video 37 Σύνδεση A/V δέκτη Βασικές λειτουργίες 39 Αναπαραγωγή δίσκων 44 Οδηγός για τις ενδείξεις στην οθόνη 48 Αναπαραγωγή βιντεοκασέτας 52 Εγγραφή τηλεοπτικών προγραμμάτων 56 Εγγραφή τηλεοπτικών προγραμμάτων με τη χρήση του συστήματος ShowView (μόνο στο SLV-D983P D) 61 Εγγραφή τηλεοπτικών προγραμμάτων με τη χρήση του χρονοδιακόπτη 65 Έλεγχος/Αλλαγή/Ακύρωση ρυθμίσεων χρονοδιακόπτη συνεχίζεται Περιεχόμενα 5

6 Ρυθμίσεις και προσαρμογές DVD 68 Ρύθμιση ήχου 71 Ρύθμιση οθόνης 75 Ρύθμιση γλώσσας οθόνης και διαλόγων 77 Γονικός έλεγχος (περιορισμός αναπαραγωγής για παιδιά) Πρόσθετες λειτουργίες DVD 80 Χρήση μενού DVD 81 Μεγέθυνση σκηνής 82 Αλλαγή γωνιών 84 Εμφάνιση υπότιτλων 86 Διάφορες λειτουργίες αναπαραγωγής (Αναπαραγωγή προγράμματος, Τυχαία αναπαραγωγή, Επαναληπτική αναπαραγωγή) 90 Αλλαγή ήχου 92 Ρύθμιση Virtual Surround 94 Αναπαραγωγή κομματιών ήχου MP3 100 Αναπαραγωγή αρχείων εικόνας JPEG 105 Αναπαραγωγή VIDEO CD με λειτουργίες "PBC On/Off" Πρόσθετες λειτουργίες VCR 107 Γρήγορη εγγραφή με χρονοδιακόπτη 109 Εγγραφή στερεοφωνικών και δίγλωσσων προγραμμάτων 112 Αναζήτηση με χρήση λειτουργίας ευρετηρίου 114 Ρύθμιση εικόνας (ιχνηλάτηση) 116 Αλλαγή επιλογών μενού 118 Επεξεργασία Πρόσθετες πληροφορίες 121 Γενικές πληροφορίες αρχικής ρύθμισης 124 Αντιμετώπιση προβλημάτων 131 Γλωσσάρι 134 Τεχνικά χαρακτηριστικά 136 Ευρετήριο τμημάτων και χειριστηρίων 141 Γλώσσα διαλόγων/υπότιτλων DVD 142 Ευρετήριο 6 Περιεχόμενα

7 Πληροφορίες για αυτό το εγχειρίδιο Αυτό το εγχειρίδιο κυρίως εξηγεί λειτουργίες με χρήση του τηλεχειριστηρίου, αλλά οι ίδιες λειτουργίες μπορούν να εκτελεστούν χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στο DVD-VCR τα οποία έχουν τα ίδια ή παρόμοια ονόματα. Ο όρος "DVD" μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας γενικός όρος για DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R, και για DVD-RW/DVD-R. Η σημασία των εικονιδίων που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο περιγράφεται παρακάτω: Εικονίδιο Σημασία Λειτουργίες διαθέσιμες για DVD VIDEO και DVD-RW/ DVD-R σε θέση λειτουργίας βίντεο ή DVD+RW/DVD+R Λειτουργίες διαθέσιμες για DVD-RW/DVD-R σε θέση λειτουργίας VR (Εγγραφής βίντεο) Λειτουργίες διαθέσιμες για VIDEO CD, Super VCD ή CD-R/CD-RW σε μορφή VIDEO CD ή σε μορφή Super VCD. Λειτουργίες διαθέσιμες για CD μουσικής ή CD-R/CD-RW σε μορφή CD μουσικής. Λειτουργίες διαθέσιμες για DATA CD (CD-ROM/CD-R/ CD-RW που περιέχουν κομμάτια ήχου MP3* ή αρχεία JPEG) Λειτουργίες διαθέσιμες για DATA DVD (DVD-ROM/ DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/ DVD-R που περιέχουν κομμάτια ήχου MP3* ή αρχεία JPEG) Λειτουργίες διαθέσιμες για VHS VIDEO * Το MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) είναι μια κανονική μορφή που ορίζεται από ISO/MPEG το οποίο συμπιέζει τα ακουστικά δεδομένα. Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής αναπαράγει τους ακόλουθους δίσκους Μορφή δίσκων DVD VIDΕΟ DVD-RW/-R DVD+RW/+R VIDΕΟ CD/ CD Μουσικής CD-RW/-R Οι επωνυμίες "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD+R DL", "DVD-R", "DVD VIDEO", και τα λογότυπα των "CD" είναι εμπορικά σήματα. Σημείωση για τα CD/DVD Η συσκευή αναπαραγωγής έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει CD-ROM/ CD-R/CD-RW που έχουν εγγραφεί με τις παρακάτω μορφές: CD μουσικής video CD κομμάτια ήχου MP3 και αρχεία εικόνας JPEG με μορφή που συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 9660* Level 1/Level 2 ή την επεκταμένη μορφή, Joliet φωτογραφικό CD KODAK * Μια λογική μορφή αρχείων και φακέλων σε CD-ROM που έχει ορισθεί από το ISO (Διεθνή Οργανισμό Προτύπων). συνεχίζεται Πληροφορίες για αυτό το εγχειρίδιο 7

8 Η συσκευή αναπαραγωγής έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει DVD-ROM/ DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R που έχουν εγγραφεί με τις παρακάτω μορφές: κομμάτια ήχου MP3 και αρχεία εικόνας JPEG με μορφή που συμμορφώνεται με το πρότυπο UDF (Universal Disk Format) DVD+RW, DVD-RW και DVD-R 8 εκατοστών εγγεγραμμένα με βιντεοκάμερα DVD Κωδικός περιοχής Η συσκευή αναπαραγωγής σας έχει έναν κωδικό περιοχής τυπωμένο στο πίσω μέρος της μονάδας και μπορεί να αναπαράγει δίσκους DVD VIDEO (μόνο αναπαραγωγή) με ταυτόσημους κωδικούς περιοχής. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται για να προστατεύει τα πνευματικά δικαιώματα. DVD με ετικέτες ALL θα αναπαράγονται σε αυτήν τη συσκευή αναπαραγωγής. Εάν δοκιμάσετε να αναπαράγετε οποιοδήποτε άλλο DVD VIDEO, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη της τηλεόρασης για να δηλώσει ότι ο δίσκος δεν μπορεί να αναπαραχθεί. Ανάλογα με το DVD VIDEO, μπορεί να μην υπάρχει ετικέτα κωδικού περιοχής ακόμη κι εάν η αναπαραγωγή του DVD VIDEO απαγορεύεται από τοπικούς περιορισμούς. DVD PLAYER/ VIDEO CASSETTE RECORDER MODEL NO. SLV-DXXXX NO. ~AC V 50Hz 20W Παράδειγμα δίσκων που η συσκευή δεν μπορεί να αναπαράγει X Κωδικός περιοχής CD-ROM που έχουν εγγραφεί σε μορφή CD PHOTO. Τμήμα δεδομένων των CD-Extra DVD ήχου Στρώμα HD στα Super CD ήχου DVD-RAM Επίσης, η συσκευή δεν μπορεί να αναπαράγει τους ακόλουθους δίσκους: DVD VIDEO με διαφορετικό κωδικό περιοχής. Δίσκο που έχει ένα μη καθιερωμένο σχήμα (π.χ. κάρτα, καρδιά). Δίσκο που φέρει χαρτιά ή ετικέτες. Δίσκο με αυτοκόλλητη ταινία ή ετικέτα κολλημένα επάνω του. Σημειώσεις για DVD+RW/ DVD+R, DVD-RW/DVD-R ή CD-R/CD-RW Μερικά DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/ DVD-R ή CD-R/CD-RW δεν μπορούν να αναπαραχθούν στη συσκευή αναπαραγωγής αυτή λόγω της ποιότητας εγγραφής ή της φυσικής κατάστασης του δίσκου ή λόγω των χαρακτηριστικών της συσκευής εγγραφής και του λογισμικού. Ο δίσκος δεν μπορεί να αναπαραχθεί εάν δεν έχει ολοκληρωθεί σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής εγγραφής. Σημειώστε ότι μερικές λειτουργίες αναπαραγωγής μπορεί να μη λειτουργήσουν με μερικά DVD+RW/ DVD+R, ακόμα κι εάν αυτά έχουν ολοκληρωθεί σωστά. Σε αυτήν την περίπτωση, παρακολουθήστε το δίσκο σε κανονική αναπαραγωγή. Επίσης μερικά DATA CD/DATA DVD που έχουν δημιουργηθεί σε μορφή Packet Write δεν μπορούν να αναπαραχθούν. Η συσκευή δεν μπορεί να αναπαράγει τους ακόλουθους δίσκους: CD-ROM/CD-R/CD-RW που έχουν εγγραφεί σε διαφορετική μορφή από αυτές που αναφέρονται στην προηγούμενη σελίδα. 8 Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής αναπαράγει τους ακόλουθους δίσκους

9 Σημείωση για λειτουργίες αναπαραγωγής DVD και VIDΕΟ CD Μερικές λειτουργίες αναπαραγωγής DVD και VIDΕΟ CD μπορεί να ρυθμιστούν σκοπίμως από δημιουργούς λογισμικού. Επειδή αυτή η συσκευή αναπαράγει DVD και VIDΕΟ CD σύμφωνα με το περιεχόμενο των δίσκων που σχεδίασαν οι δημιουργοί λογισμικού, μερικά χαρακτηριστικά αναπαραγωγής μπορεί να μην είναι διαθέσιμα. Ανατρέξτε επίσης στις οδηγίες που παρέχονται με τα DVD ή VIDΕΟ CD. Μουσικοί δίσκοι κωδικοποιημένοι με τεχνολογίες προστασίας αντιγραφικών δικαιωμάτων Αυτό το προϊόν είναι σχεδιασμένο να παίζει δίσκους που συμμορφώνονται με το πρότυπο Compact Disc (CD). Πρόσφατα, διάφοροι μουσικοί δίσκοι κωδικοποιημένοι με τεχνολογίες προστασίας αντιγραφικών δικαιωμάτων διατίθενται στην αγορά από μερικές εταιρείες δίσκων. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι μεταξύ των δίσκων αυτών, υπάρχουν μερικοί που δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο CD και δεν είναι δυνατόν να παιχθούν από το προϊόν αυτό. Σημείωση για Διπλούς Δίσκους Σημειώσεις για τους δίσκους Για να διατηρείτε το δίσκο καθαρό, να πιάνετε το δίσκο από την άκρη του. Μην αγγίζετε την επιφάνεια. Μην εκθέτετε το δίσκο σε άμεσο ηλιακό φως ή πηγές θερμότητος, όπως θερμούς αγωγούς αέρα, και μην αφήνετε το δίσκο μέσα σε σταθμευμένο αυτοκινήτο στον ήλιο διότι η θερμοκρασία μπορεί να ανέβει σημαντικά μέσα στο αυτοκίνητο. Μετά την αναπαραγωγή, να τοποθετείτε το δίσκο στη θήκη του. Να καθαρίζετε το δίσκο με ένα ύφασμα καθαρισμού. Να σκουπίζετε το δίσκο από το κέντρο προς τα έξω. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, αραιωτικό, καθαριστικά εμπορίου ή αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για δίσκους βινυλίου. Εάν εκτυπώσατε την ετικέτα του δίσκου, να αφήσετε την ετικέτα να στεγνώσει πριν από την αναπαραγωγή. Ένας DualDisc είναι ένας δίσκος με δύο πλευρές που συνενώνει το εγγεγραμένο υλικό DVD στην μια πλευρά με υλικό ψηφιακόυ ήχου στην άλλη πλευρά. Ωστόσο, επειδή η πλευρά ηχητικού υλικού δεν συμμορφώνεται με το πρότυπο Compact Disc (CD), δεν είναι εγγυημένη η αναπαραγωγή σε αυτό το προϊόν. Σημειώσεις για τους δίσκους 9

10 Έναρξη Βήμα 1 : Αποσυσκευασία Ελέγξτε ότι έχετε λάβει τα ακόλουθα είδη με το DVD-VCR: Τηλεχειριστήριο Καλώδιο κεραίας Μπαταρίες R6 (μέγεθος AA) Σημείωση Το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο χρησιμοποιείται αποκλειστικά με αυτό το DVD-VCR. Έλεγχος του μοντέλου σας Οι οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο αφορούν τα παρακάτω 2 μοντέλα: SLV-D983P D και SLV-D973P E. Ελέγξτε το όνομα του μοντέλου κοιτάζοντας στην πίσω πλευρά του DVD-VCR σας. Οποιεσδήποτε διαφορές στη λειτουργία αναφέρονται ξεκάθαρα στο κείμενο, για παράδειγμα "μόνο στο SLV-D983P D". 10 Αποσυσκευασία

11 Βήμα 2 : Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου Τοποθέτηση μπαταριών Τοποθετήστε δύο μπαταρίες R6 (μέγεθος AA) με τρόπο ώστε το + και το στις μπαταρίες να αντιστοιχούν με το διάγραμμα στο χώρο μπαταριών. Τοποθετήστε τον αρνητικό ( ) πόλο πρώτα, κατόπιν πιέστε προς τα μέσα και κάτω έως ότου να ασφαλίσει ο θετικός πόλος (+) στη θέση του. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα αφού εισάγετε την μπαταρία. Έναρξη Χρήση τηλεχειριστηρίου Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το τηλεχειριστήριο για να χειριστείτε αυτό το DVD-VCR και μια τηλεόραση της Sony. Τα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο που είναι σημειωμένα με μια τελεία ( ) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το χειρισμό της τηλεόρασης Sony σας. Εάν η τηλεόραση δεν έχει το σύμβολο κοντά στον αισθητήρα τηλεχειρισμού, το τηλεχειριστήριο αυτό δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το χειρισμό της τηλεόρασης. Διακόπτης TV / DVD VIDEO SELECT VIDEO SELECT DVD Αισθητήρας τηλεχειρισμού Για το χειρισμό της συσκευής DVD του βίντεο της τηλεόρασής σας Ρυθμίστε το διακόπτη TV / DVD VIDEO στο DVD VIDEO, κατόπιν πιέστε SELECT DVD και στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού του DVD-VCR DVD VIDEO, κατόπιν πιέστε SELECT VIDEO και στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού του DVD-VCR TV και στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της τηλεόρασής σας συνεχίζεται Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου 11

12 Σημειώσεις Με κανονική χρήση, οι μπαταρίες πρέπει να κρατήσουν από τρεις έως έξι μήνες. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε πιθανή ζημιά από τυχόν διαρροή τους. Μη χρησιμοποιείτε μια καινούργια μπαταρία με μια παλιά. Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών. Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο σε μέρος με πολύ ζέστη ή υγρασία. Μη ρίχνετε ξένα αντικείμενα μέσα στο περίβλημα του τηλεχειριστηρίου, ιδιαίτερα όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες. Μην εκθέτετε τον αισθητήρα τηλεχειρισμού σε άμεση ηλιοβολη ή φωτιστικό. Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία. Χειρισμός τηλεοράσεων με το τηλεχειριστήριο Το τηλεχειριστήριο είναι προγραμματισμένο να ελέγχει και τηλεοράσεις άλλης μάρκας εκτός της Sony. Εάν η τηλεόρασή σας αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί, ρυθμίστε τον κατάλληλο κωδικό αριθμό του κατασκευαστή. 1 2 Ρυθμίστε το διακόπτη TV / DVD VIDEO που βρίσκεται στο επάνω μέρος του τηλεχειριστηρίου στο TV. Πιέστε παρατεταμένα το?/1 και εισάγετε τον κωδικό αριθμό της τηλεόρασής σας με τη βοήθεια των αριθμητικών πλήκτρων. Κατόπιν αφήστε το?/1. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα με πορτοκαλί τελεία ( ) για να ρυθμίζετε την τηλεόρασή σας. Όταν ρυθμίσετε το διακόπτη TV / DVD VIDEO σε TV, το τηλεχειριστήριο εκτελεί τα ακόλουθα: Πλήκτρα Λειτουργίες?/1 Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τηλεόρασή σας VOL +/ Ρυθμίζει την ένταση ήχου της τηλεόρασής σας PROG +/ Επιλέγει το κανάλι στην τηλεόρασή σας Αριθμητικά πλήκτρα και Επιλέγει το κανάλι σε τηλεόραση Sony -/--* MUTING* TV/VIDEO * Μόνο για τηλεόραση Sony Διακόπτει τον ήχο σε τηλεόραση Sony που είναι εξοπλισμένη με λειτουργία παύσης ήχου Εναλλάσσει την πηγή εισόδου της τηλεόρασής σας 12 Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου

13 Κωδικοί αριθμοί ελεγχομένων τηλεοράσεων Εάν αναφέρονται περισσότεροι από ένας κωδικός αριθμός, δοκιμάστε να εισάγετε έναν κάθε φορά μέχρι να εντοπίσετε τον κατάλληλο για την τηλεόρασή σας. Κατασκευαστής Κωδικός αριθμός Sony 01 (προεπιλογή), 02 Akai 68 Ferguson 52 Grundig 10, 11 Hitachi 24 JVC 33 Loewe 45 Mivar 09, 70 NEC 66 Κατασκευαστής Κωδικός αριθμός Nokia 15, 16, 69 Panasonic 17, 49 Philips 06, 07, 08 Saba 12, 13 Samsung 22, 23 Sanyo 25 Sharp 29 Telefunken 36 Thomson 43 Toshiba 38 Έναρξη Σημειώσεις Εάν εισάγετε ένα νέο κωδικό αριθμό, θα διαγραφεί ο κωδικός αριθμός που είχατε εισάγει προηγουμένως. Εάν η τηλεόραση χρησιμοποιεί διαφορετικό σύστημα τηλεχειρισμού από αυτό που έχει προγραμματιστεί για να λειτουργεί με το DVD-VCR, τότε δεν μπορείτε να χειρίζεστε την τηλεόρασή σας με το τηλεχειριστήριο. Οταν αλλάξετε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου, ο κωδικός αριθμός μπορεί να αλλάξει. Ρυθµίστε τον κατάλληλο κωδικό αριθμό κάθε φορά που αλλάζετε τις µπαταρίες. Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου 13

14 Βήμα 3 : Σύνδεση DVD-VCR Για να συνδέσετε το DVD-VCR, την κεραία και την τηλεόρασή σας, επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τύπους A ή B, ανάλογα με την υποδοχή εισόδου στην τηλεόρασή σας. Υπόδειξη Η παράγραφος "Προηγμένες συνδέσεις" (σελ. 35) εξηγεί τις μεθόδους πρόσθετων συνδέσων που θα βελτιστοποιήσουν την εικόνα και τον ήχο για μια πραγματική εμπειρία "οικιακού κινηματογράφου". Σημείωση Δεν μπορείτε να συνδέσετε το DVD-VCR σε τηλεόραση που δεν διαθέτει υποδοχή SCART ή υποδοχή εισόδου βίντεο. A Χρησιμοποιήστε αυτήν τη σύνδεση εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει σύνδεση ήχου/βίντεο Καλώδιο ήχου/βίντεο (δεν παρέχεται) Είσοδοι ήχου/ βίντεο Ηλεκτρικό καλώδιο προς πρίζα AERIAL IN : Ροή σήματος Καλώδιο κεραίας (παρέχεται) 1 Αποσυνδέστε το καλώδιο κεραίας από την τηλεόρασή σας και συνδέστε το στο στην πίσω όψη του DVD-VCR. 2 Συνδέστε το του DVD-VCR και την είσοδο κεραίας της τηλεόρασής σας με τη χρήση του καλώδιου κεραίας που παρέχεται. 14 Σύνδεση DVD-VCR

15 3 4 Συνδέστε τις υποδοχές OUT AUDIO L/ R VIDEO του συσκευής DVD-VCR και τη σύνδεση ήχου/βίντεο της τηλεόρασής σας με τη χρήση του καλωδίου ήχου/βίντεο. Συνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο στην πρίζα. Εάν συνδέσετε πρόσθετο εξοπλισμό στο DVD-VCR (σελίδα 17, 32, 35, 37), βεβαιωθείτε να συνδέσετε το κεντρικό ηλεκτρικό καλώδιο αφού ολοκληρώσετε όλες τις συνδέσεις. Έναρξη B Χρησιμοποιήστε αυτήν τη σύνδεση εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει σύνδεση Scart (EURO-AV) AERIAL IN Ηλεκτρικό καλώδιο προς πρίζα LINE-1 (EURO AV) Scart (EURO-AV) Καλώδιο κεραίας (παρέχεται) : Ροή σήματος Καλώδιο Scart (δεν παρέχεται) 1 2 Αποσυνδέστε το καλώδιο κεραίας από την τηλεόρασή σας και συνδέστε το στο στην πίσω όψη του DVD-VCR. Συνδέστε το του DVD-VCR και την είσοδο κεραίας της τηλεόρασής σας με τη χρήση του καλώδιου κεραίας που παρέχεται. συνεχίζεται Σύνδεση DVD-VCR 15

16 3 4 Συνδέστε το LINE-1 (EURO AV) στο DVD-VCR και τη σύνδεση Scart (EURO-AV) της τηλεόρασης με τη χρήση του καλωδίου Scart. Συνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο στην πρίζα. Εάν συνδέσετε πρόσθετο εξοπλισμό στο DVD-VCR (σελίδα 17, 32, 35, 37), βεβαιωθείτε να συνδέσετε το κεντρικό ηλεκτρικό καλώδιο αφού ολοκληρώσετε όλες τις συνδέσεις. 16 Σύνδεση DVD-VCR

17 Σύνδεση με δορυφορικό ή ψηφιακό συντονιστή Συνδέστε ένα δορυφορικό ή ψηφιακό συντονιστή σε αυτό το DVD-VCR με τη χρήση της υποδοχής LINE-3. LINE-3 Καλώδιο Scart (δεν παρέχεται) LINE OUT Scart (EURO-AV) Έναρξη AERIAL IN LINE-1 (EURO AV) Scart (EURO-AV) Καλώδιο κεραίας (παρέχεται) Καλώδιο Scart (δεν παρέχεται) : Ροή σήματος Προς δορυφορικό ή ψηφιακό δέκτη με γραμμή παράκαμψης Όταν συνδέετε το DVD-VCR με την τηλεόρασή σας μέσω των υποδοχών SCART, μπορείτε να παρακολουθείτε στην τηλεόραση προγράμματα από δορυφορικό ή ψηφιακό συντονιστή που είναι συνδεδεμένος σε αυτό το DVD-VCR ακόμα κι όταν το DVD-VCR είναι απενεργοποιημένο. Όταν ενεργοποιείται τον δορυφορικό ή τον ψηφιακό συντονιστή, αυτό το DVD-VCR στέλνει αυτόματα το σήμα από τον δορυφορικό ή τον ψηφιακό συντονιστή στην τηλεόραση χωρίς το ίδιο να ενεργοποιείται. Σημειώσεις Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην πραγματοποιείται με μερικούς τύπους δορυφορικών ή ψηφιακών συντονιστών. Όταν το DVD-VCR είναι απενεργοποιημένο, ρυθμίστε την τηλεόραση στο κανάλι του βίντεο. H λειτουργία γραμμής παράκαμψης δεν θα λειτουργεί κανονικά εάν το "Power Save" από το μενού "OPTION" είναι ρυθμισμένο στο "On". Ρυθμίστε το "Power Save" στο "Off" για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία. Η λειτουργία γραμμής παράκαμψης δεν θα είναι εφικτή όταν κάνετε τη σύνδεση με τη χρήση καλωδίου ήχου/βίντεο. Σύνδεση DVD-VCR 17

18 Βήμα 4 : Ρύθμιση DVD-VCR με τη λειτουργία Αυτόματη Pύθμιση Πριν χρησιμοποιήσετε το DVD-VCR για πρώτη φορά, ρυθμίστε το DVD-VCR με τη χρήση της λειτουργίας Αυτόματη Ρύθμιση. Με τη λειτουργία αυτή, μπορείτε να ρυθμίσετε αυτόματα τα τηλεοπτικά κανάλια, τα κανάλια οδηγούς για το σύστημα ShowView* και το ρολόι του DVD-VCR. * μόνο στο SLV-D983P D Πριν αρχίσετε Ρυθμίστε το διακόπτη TV / DVD VIDEO στο DVD VIDEO στο τηλεχειριστήριο (σελ. 11). SET UP V/v/B/b 1 Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και ρυθμίστε τη στο κανάλι του βίντεο. Συνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο στην 2 πρίζα. Ενεργοποιείται αυτόματα το DVD-VCR και εμφανίζεται το μενου "LANGUAGE SET". V v B English Français Deutsch Español Italiano Nederlands LANGUAGE SET SET UP 18 Ρύθμιση DVD-VCR με τη λειτουργία Αυτόματη Pύθμιση

19 Πιέστε V/v για να επιλέξετε την 3 επιθυμητή γλώσσα και κατόπιν πιέστε επανειλημμένα. Εμφανίζεται το μενού "COUNTRY SELECTION". A B DK FIN D V v NL I N P E COUNTRY SELECTION S CH TR GR HU B b PL CZ Others SET UP Οι συντομογραφίες των χωρών είναι ως ακολούθως: Συντομογραφία Χώρα Συντομογραφία Χώρα A Αυστρία E Ισπανία B Βέλγιο S Σουηδία DK Δανία CH Ελβετία FIN Φιλανδία TR Τουρκία D Γερμανία GR Ελλάδα NL Ολλανδία HU Ουγγαρία I Ιταλία PL Πολωνία N Νορβηγία CZ Τσεχία P Πορτογαλία Έναρξη Πιέστε V/v/B/b για να επιλέξετε τη 4 συντομογραφία της γλώσσας από τον AUTO SETUP πίνακα στο βήμα 3 και κατόπιν πιέστε. Εάν δεν εμφανίζεται η χώρα σας, επιλέξτε "Others". Το DVD-VCR αρχίζει την αναζήτηση όλων των καναλιών που μπορεί να ληφθούν και τα προρυθμίζει (με την κατάλληλη σειρά για την περιοχή σας). Please wait 10% SET UP Εάν θέλετε να αλλάξετε τη σειρά των καναλιών ή να απενεργοποιήσετε τις θέσεις ανεπιθύμητων προγραμμάτων, βλέπε "Αλλαγή θέσεων προγραμμάτων" στη σελ. 28. Αφού ολοκληρωθεί η αναζήτηση, εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα για όποιους σταθμούς μεταδίδουν σήμα χρόνου. Εάν δεν εμφανιστεί η ώρα, ρυθμίστε χειροκίνητα το ρολόι, βλέπε "Ρύθμιση ρολογιού" στη σελ. 23. συνεχίζεται Ρύθμιση DVD-VCR με τη λειτουργία Αυτόματη Pύθμιση 19

20 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία Αυτόματη Ρύθμιση Πιέστε SET UP. Υπόδειξη Εάν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα για τις ενδείξεις στην οθόνη από αυτή που προκαθορίστηκε κατά τη λειτουργία Αυτόματη Ρύθμιση, βλέπε σελ. 21. Σημειώσεις Κάθε φορά που εκτελείτε τη λειτουργία Αυτόματη Ρύθμιση, μηδενίζονται μερικές από τις ρυθμίσεις (ShowView, χρoνοδιακόπτης, κλπ.). Εάν συμβεί αυτό, πρέπει να τις επαναρυθμίσετε. Η αυτόματη προρύθμιση αρχίζει αυτόματα μόνο όταν συνδέσετε το ηλεκτρικό καλώδιο σε πρίζα για πρώτη φορά αφού αγοράσατε το DVD-VCR. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά τη λειτουργία Αυτόματη Ρύθμιση, επιλέξτε "Install" από το μενού "OPTION", πιέστε V/v για να επιλέξετε "Auto Setup" και κατόπιν επαναλάβετε το βήμα 3. Η αυτόματη προρύθμιση μπορεί να εκτελεστεί εάν πιέσετε παρατεταμένα το x στη μονάδα για 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο ενώ η μονάδα είναι απενεργοποιημένη και δεν έχει εισαχθεί κασέτα. 20 Ρύθμιση DVD-VCR με τη λειτουργία Αυτόματη Pύθμιση

21 Βήμα 5 : Επιλογή γλώσσας Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα των ενδείξεων στην οθόνη. Πριν αρχίσετε Ενεργοποιήστε το DVD-VCR και την τηλεόρασή σας. Ρυθμίστε την τηλεόραση σε είσοδο βίντεο έτσι ώστε το σήμα από τη συσκευή αναπαραγωγής να εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. Ρυθμίστε το διακόπτη TV / DVD VIDEO στο DVD VIDEO στο τηλεχειριστήριο (σελ. 11). Εάν η συσκευή αναπαραγωγής DVD βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής, δεν μπορείτε να προβάλλετε το μενού αρχικής ρύθμισης. Διακόψτε την αναπαραγωγή του DVD. SET UP V/v Έναρξη SET UP Πιέστε SET UP και κατόπιν πιέστε V/v 1 για να επιλέξετε (OPTION) και πιέστε. V v Language :English Clock Install User Set Auto Power Off [ Off ] Screen Messages [ On ] Power Save [ Off ] OPTION SET UP Πιέστε V/v για να επιλέξετε 2 "Language" και κατόπιν πιέστε. Εμφανίζεται το μενού "LANGUAGE SET". B English Français Deutsch Español Italiano Nederlands LANGUAGE SET V v SET UP Πιέστε V/v για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα και κατόπιν 3 πιέστε. συνεχίζεται Επιλογή γλώσσας 21

22 Πιέστε SET UP για να εξέλθετε από το μενού. 4 SET UP 22 Επιλογή γλώσσας

23 Βήμα 6 : Ρύθμιση ρολογιού Πρέπει να ρυθμίσετε το ρολόι στο DVD-VCR για να χρησιμοποιείτε σωστά τα χαρακτηριστικά χρονοδιακόπτη. Η λειτουργία Αυτόματη Ρύθμιση Ρολογιού πραγματοποιείται μόνο εάν ένας σταθμός στην περιοχή σας εκπέμπει σήμα ώρας. SET UP Έναρξη Πριν αρχίσετε Ενεργοποιήστε το DVD-VCR και την τηλεόρασή σας. Ρυθμίστε την τηλεόραση σε είσοδο βίντεο έτσι ώστε το σήμα από τη συσκευή αναπαραγωγής να εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. Ρυθμίστε το διακόπτη TV / DVD VIDEO στο DVD VIDEO στο τηλεχειριστήριο (σελ. 11). Εάν η συσκευή αναπαραγωγής DVD βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής, δεν μπορείτε να προβάλλετε το μενού αρχικής ρύθμισης. Διακόψτε την αναπαραγωγή του DVD. SET UP Πιέστε SET UP και κατόπιν πιέστε V/v 1 για να επιλέξετε (OPTION) και πιέστε. V v V/v/B/b Language :English Clock Install User Set Auto Power Off [ Off ] Screen Messages [ On ] Power Save [ Off ] OPTION SET UP Πιέστε V/v για να επιλέξετε "Clock" 2 και κατόπιν πιέστε. Εμφανίζεται το μενού "CLOCK SET". CLOCK SET Time Date Year 12:00 01/JAN /2006 SUN Auto Clock [ On ] V v B b SET UP συνεχίζεται Ρύθμιση ρολογιού 23

24 Για να ρυθμίσετε την ώρα, τα λεπτά, 3 την ημέρα, το μήνα και το έτος διαδοχικά, πιέστε B/b για να επιλέξετε το στοιχείο που θα ρυθμίσετε και πιέστε V/v για να επιλέξετε τα ψηφία. Η ημέρα της εβδομάδος ρυθμίζεται αυτόματα. Πιέστε b για να επιλέξετε "Auto Clock". V v Time Date Year 12:00 01/JAN /2006 SUN Auto Clock [ On ] B b CLOCK SET SET UP Πιέστε V/v για να επιλέξετε "On" για 4 τη ρύθμιση της λειτουργίας Αυτόματη Ρύθμιση Ρολογιού. Το DVD-VCR αυτόματα ρυθμίζει το ρολόι σύμφωνα με τη μετάδοση του σήματος ώρας μεταξύ των καναλιών PR 1 έως PR 5. Εάν δεν χρειάζεστε τη λειτουργία Αυτόματη Ρύθμιση Ρολογιού, επιλέξτε "Off". 5 Πιέστε για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση. V v Time Date Year 18:30 28/SEP /2006 THU Auto Clock [ On ] B b CLOCK SET SET UP SET UP Πιέστε SET UP για να εξέλθετε από το μενού. 6 Υπόδειξη Εάν ρυθμίσετε την επιλογή "Auto Clock" στο "On", η λειτουργία Αυτόματη Ρύθμιση Ρολογιού ενεργοποιείται κάθε φορά που απενεργοποιείται το DVD- VCR. Η ώρα ρυθμίζεται αυτόματα, σύμφωνα με το σήμα ώρας του σταθμού. Σημείωση Η ένδειξη ρολογιού εμφανίζεται όταν επιλεχθεί η θέση λειτουργίας VIDEO χωρίς να εισαχθεί κασέτα ή όταν το DVD-VCR είναι απενεργοποιημένο. 24 Ρύθμιση ρολογιού

DVD Player/ Video Cassette Recorder

DVD Player/ Video Cassette Recorder 2-585-815-72 (1) GR DVD Player/ Video Cassette Recorder Οδηγίες Χρήσεως PAL SLV-D980P D SLV-D975P E SLV-D970P E 2005 Sony Corporation ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

DVD Player/ Video Cassette Recorder

DVD Player/ Video Cassette Recorder 2-109-223-73 (1) GR DVD Player/ Video Cassette Recorder Οδηγίες Χρήσεως PAL SLV-D960P E SLV-D930 D SLV-D925 E SLV-D920 E 2004 Sony Corporation ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Καλωσορίσατε! Για να αποφύγετε τον κίνδυνο φωτιάς

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή εγγραφής DVD RDR-GX210. Οδηγίες λειτουργίας. 2005 Sony Corporation

Συσκευή εγγραφής DVD RDR-GX210. Οδηγίες λειτουργίας. 2005 Sony Corporation Συσκευή εγγραφής DVD Οδηγίες λειτουργίας RDR-GX210 2005 Sony Corporation 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποτραπεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Για να αποτραπεί

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών STR-DN1020 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Portable Media Center. Απολαύστε εύκολα ταινίες, μουσική και φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

CD/USB/AM/FM Boombox

CD/USB/AM/FM Boombox CD/USB/AM/FM Boombox ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Πρίν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση της συσκευής σας ταιριάζει με την οικιακή τάση. Σημείωση : Συνδέστε τη

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB www.sony-europe.com 1 Χαρακτηριστικά Αφεθείτε στη μαγεία του ήχου surround 5,1 καναλιών που σας

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης High Definition Επίγειος Ψηφιακός Δέκτης USB PVR Ready Εργοστασιακός Κωδικός: 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην ανοίγετε το καπάκι του δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

2-661-163-71(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS36 DVP-NS37. 2006 Sony Corporation

2-661-163-71(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS36 DVP-NS37. 2006 Sony Corporation 2-661-163-71(1) CD/DVD Player Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS36 DVP-NS37 2006 Sony Corporation 2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην αφήνετε αυτή τη συσκευή εκτεθειµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

2-895-898-72(2) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39. 2007 Sony Corporation

2-895-898-72(2) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39. 2007 Sony Corporation 2-895-898-72(2) CD/DVD Player Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39 2007 Sony Corporation 2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην αφήνετε αυτή τη συσκευή εκτεθειµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Για το MV7230 Θέσεις Κοντρόλ και Παρελκόμενων Λειτουργία Χρήσης Εγκατάσταση Επίλυση προβλημάτων Περισσότερες Εφαρμογές Προσοχή Χαρακτηριστικά Για το

Διαβάστε περισσότερα

2-665-741-72(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS15. 2006 Sony Corporation

2-665-741-72(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS15. 2006 Sony Corporation 2-665-741-72(1) CD/DVD Player Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS15 2006 Sony Corporation 2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην αφήνετε αυτή τη συσκευή εκτεθειµένη σε βροχή

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1 Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγός έναρξης HT-XT1 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 3 2 Εγκατάσταση 4 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 545

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 545 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 545 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της αναπαραγωγής ipod

Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Μόλις συνδέσετε ένα ipod, μπορείτε να εκτελέσετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής ή βίντεο ipod. Με τη χρήση του δέκτη, μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Οδηγός χρήστη Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία...3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση υλικού...3 Συναρμολόγηση...4 Χρήση του μικροφώνου σας...5 Ηχογράφηση...5 Ηχογράφηση για

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το μοντέλο διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Αυτό το μοντέλο διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ Αυτό το μοντέλο διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: - Αναπαραγωγή δίσκων DVD/ CD/ CD-R/ CD-RW - Αναπαραγωγή δίσκων VCD (Video CD) - Αναπαραγωγή αρχείων MP3/ MPEG/ MPEG4/ Div X - Αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση ΠPOΦYΛAΞH Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός και να δίνεται μεγάλη σημασία στην ασφάλεια κατά τη χρήση των χειριστηρίων ήχου ενώ οδηγείτε. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος. Επίσης, φροντίστε να ρυθμίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά το προϊόν. Κρατήστε το φυλλάδιο των οδηγιών χρήσης σε ένα ασφαλές µέρος για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 9 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 10 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 9 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 10 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ WAE-BTP05 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. Περιεχόμενα κουτιού... 2 1.2. Προδιαγραφές... 2 1.3. Επισκόπηση της πρόσοψης του ηχείου... 2 1.4. Επισκόπηση του πίσω μέρους του ηχείου... 3 1.5. Οδηγίες ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ δίνοντας προσοχή ώστε η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ HD700S DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Προφυλάξεις Ασφάλειας Προς αποφυγή πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στο δέκτη, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

3-283-145-71(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39. 2008 Sony Corporation

3-283-145-71(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39. 2008 Sony Corporation 3-283-145-71(1) CD/DVD Player Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39 2008 Sony Corporation 2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην αφήνετε αυτή τη συσκευή εκτεθειµένη

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού Εισαγωγή Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα Micro SD) για εγγραφή.

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Χωρίς ήχο Παραμόρφωση του ήχου Το ΚΑΡΑΟΚΕ δε λειτουργεί Το MP3 δεν παίζει 1. Καμία πηγή εισόδου ήχου. 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R 1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD

Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD KDL40BX420 Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD www.sonyeurope.com 1 KDL40BX420 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παρεχόμενα αξεσουάρ Τηλεχειριστήριο Μπαταρίες Καλώδιο τροφοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώστε ότι τα αξεσουάρ μας διαφέρουν ανά μοντέλο και οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ανάπτυξη όλων Παρεχόμενα αξεσουάρ

Σημειώστε ότι τα αξεσουάρ μας διαφέρουν ανά μοντέλο και οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ανάπτυξη όλων Παρεχόμενα αξεσουάρ Τεχνικές προδιαγραφές KDL-40CX520 Σημειώστε ότι τα αξεσουάρ μας διαφέρουν ανά μοντέλο και οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ανάπτυξη όλων Παρεχόμενα αξεσουάρ Τηλεχειριστήριο RM-ED044

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου 1. Συνδέστε τη μια άκρη του καλωδίου USB στο MEGA PLAYER 521, την άλλη άκρη στον προαιρετικό προσαρμογέα (adapter) και συνδέστε το με πρίζα Εναλλασσόμενου Ρεύματος. (ή συνδέστε

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 ΕΛΛΗΝΙΚΆ -ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ -ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ -ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ -ΕΓΓΎΗΣΗ MULTIMEDIA PLAYER

Διαβάστε περισσότερα

Portable DVD player 7

Portable DVD player 7 Portable DVD player 7 ALD1915H ACVDS727 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 20 FR 39 ES 58 DE 77 EL

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

Ράβδος ήχου HT-ST3. Οδηγίες χρήσης

Ράβδος ήχου HT-ST3. Οδηγίες χρήσης Ράβδος ήχου HT-ST3 Οδηγίες χρήσης EL Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση Περιεχόμενα συσκευασίας 3 Εγκατάσταση 4 Σύνδεση της Ράβδου ηχείου και του Υπογούφερ 5 Σύνδεση 6 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Soldi 460 Instruction manual Soldi 460

Bedienungsanleitung Soldi 460 Instruction manual Soldi 460 Bedienungsanleitung Soldi 460 Instruction manual Soldi 460 Εισαγωγή Αξιότιμε Πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη συσκευή ανίχνευσης χαρτονομισμάτων Soldi 460. Με την αγορά αυτού του προϊόντος ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη MOTOROLA TLKR-T80 Extreme Εγχειρίδιο χρήστη Ενδείξεις Οθόνης 1. Δείκτης έντασης ήχου 2. Δείκτης εκπομπής 3. Δείκτης λήψης 4. Δείκτης dual watch 5. Δείκτης αυτόματης απενεργοποίησης λειτουργίας 6. Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙΟΥ Παρακαλούµε ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν µέσα στο κουτί τα ακόλουθα κοµµάτια: Συσκευή Tape2PC

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

EÁÁÚ Ê DVD RDR-HX680/HX780/HX980. Oδηγίες Xρήσης

EÁÁÚ Ê DVD RDR-HX680/HX780/HX980. Oδηγίες Xρήσης RDR-HX680/780/980 EXOF 17-06-08 12:50 ÂÏ 1 EÁÁÚ Ê DVD Oδηγίες Xρήσης z Για χρήσιμες υποδείξεις, συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Sony, παρακαλούμε επισκεφτείτε την

Διαβάστε περισσότερα

4-138-184-83(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-83(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-83(1) DVD Writer Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Κανονισµοί ασφαλείας ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός 81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το baby phone της Hama BC-228. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ελέγχου. Ελέγχθηκε και έφυγε από το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα