DVD Player/ Video Cassette Recorder

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DVD Player/ Video Cassette Recorder"

Transcript

1 (1) GR DVD Player/ Video Cassette Recorder Οδηγίες Χρήσεως PAL SLV-D980P D SLV-D975P E SLV-D970P E 2005 Sony Corporation

2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή σε υγρασία. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, µην ανοίγετε το κάλυµµα. Για το σέρβις της συσκευής απευθυνθείτε µόνο σε έµπειρο προσωπικό. Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικαθίσταται µόνο από εξειδικευµένα καταστήµατα σέρβις. Αυτή η συσκευή έχει ταξινοµηθεί ως προιόν ΛΕΙΖΕΡ 1 ΤΑΞΗΣ. Το ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ως ΛΕΙΖΕΡ 1 ΤΑΞΗΣ είναι γραµµένο στο πίσω εξωτερικό µέρος. ΠΡΟΣΟΧΗ Η χρήση οπτικών οργάνων µε το προιόν αυτό θα αυξήσει τον κίνδυνο στα µάτια. Επειδή η ακτίνα λέιζερ που χρησιµοποιείται στη συσκευή DVD/Βiento αυτή είναι βλαβερή στα µάτια, µην επιχειρήσετε να αποσυναρµολογήσετε το περίβληµα. Για το σέρβις της συσκευής απευθυνθείτε µόνο σε έµπειρο προσωπικό. Προφυλάξεις Ασφάλεια Αυτή η συσκευή λειτουργεί στα V AC, 50 Hz. Ελέγξτε αν η τάση λειτουργίας της συσκευής είναι ίδια µε αυτή του ηλεκτρικού σας δικτύου. Για να αποφύγετε πρόκληση πυρκαϊάς ή κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, µη τοποθετείτε αντικείµενα που περιέχουν υγρά, όπως ανθοδοχεία, επάνω στη συσκευή. Όσο η συσκευή είναι συνδεδεµένη στην πρίζα δε σηµαίνει ότι δεν βρίσκεται υπό τάση, ακόµη και αν την έχετε απενεργοποιήσει. Εγκατάσταση Μην εγκαταστήσετε την µονάδα σε περιορισµένο χώρο όπως ένα ράφι βιβλιοθήκης ή κάτι παρόµοιο. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε επικλινή θέση. Είναι σχεδιασµένη για να λειτουργεί µόνο σε οριζόντια θέση. Κρατάτε τη συσκευή και τις κασέτες µακριά από άλλες συσκευές µε ισχυρό µαγνητικό πεδίο, όπως φούρνους µικροκυµάτων ή µεγάλα ηχεία. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα επάνω στη συσκευή. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε επιφάνειες όπως χαλιά, κουβέρτες, κλπ, ή κοντά σε υλικά όπως κουρτίνες, πετσετάκια, τα οποία µπορούν να φράξουν τις οπές εξαερισµού. Εάν η µονάδα µεταφερθεί απευθείας από ένα ζεστό σε ένα ψυχρό χώρο, η υγρασία µπορεί να συµπυκνωθεί µέσα στη µονάδα και να προκαλέσει βλάβη στην κεφαλή του βίντεο και στην ταινία. Όταν εγκαθιστάτε για πρώτη φορά τη συσκευή ή όταν τη µεταφέρετε από ένα κρύο χώρο σε ένα ζεστό, περιµένετε περίπου τρεις ώρες πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Αποκοµιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες µε ξεχωριστά συστήµατα συλλoγής) Το σύµβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του σηµαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί µαζί µε τα οικιακά απορρίµµατα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σηµείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόµηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληρoφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση αυτoύ τoυ πρoϊόντoς, παρακαλoύµε επικoινωνήστε µε τις υπηρεσίες καθαριότητας τoυ δήµoυ σας ή το κατάστηµα όπου αγοράσατε το προϊόν. 2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ

3 Καλωσορίσατε! Ευχαριστούµε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή DVD/Biento της Εταιρείας Sony. Πριν λειτουργήσετε αυτή την συσκευή, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά και κρατήστε το για µελλοντική χρήση. Προσοχή Για χρήση του Βίντεο Τα τηλεοπτικά προγράµµατα, οι ταινίες, οι βιντεοταινίες και άλλα υλικά µπορεί να έχουν κατοχυρωµένα τα πνευµατικά δικαιώµατα. Η µη εξουσιοδοτηµένη εγγραφή τέτοιου υλικού µπορεί να έρχεται σε αντίθεση µε τη νοµοθεσία περί πνευµατικών δικαιωµάτων. Επίσης, η χρήση του βίντεο εγγραφής µε καλωδιακή τηλεόραση µπορεί να απαιτεί εξουσιοδότηση από την εταιρία της καλωδιακής τηλεόρασης και/ή τον ιδιοκτήτη του προγράµµατος. Για χρήση της συσκευής DVD Αυτό το προιόν περιέχει τεχνολογία προστασίας αντιγραφής προστατευµένη µε πατέντες των Η.Π.Α. και άλλα δικαιώµατα επί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας αντιγραφής πρέπει να εξουσιοδοτηθεί από την Macrovision, και προορίζεται για το σπίτι και άλλες περιορισµένες χρήσεις παρακολούθησης µόνο εκτός εάν υπάρχει διαφορετική εξουσιοδότηση από την Macrovision. Αντίστροφη µηχανική ή αποσυναρµολόγηση απαγορεύεται. Καλωσορίσατε! 3

4 Περιεχόµενα 2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ 3 Καλωσορίσατε! 3 Προσοχή 6 Σχετικά µε αυτό το εγχειρίδιο Οδηγιών 7 Αυτή η συσκευή µπορεί να παίξει τους ακόλουθους δίσκους 9 Σηµειώσεις για τους δίσκους Ξεκινώντας 10 βήµα 1 : Αποσυσκευασία 11 βήµα 2 : Ρύθµιση του τηλεχειριστηρίου 14 βήµα 3 : Σύνδεση του DVD-VCR 17 βήµα 4 : Ρύθµιση του DVD-VCR µε τη λειτουργία Αυτόµατη Pύθµιση 20 βήµα 5 : Επιλογή γλώσσας 22 βήµα 6 : Ρύθµιση του ρολογιού 25 βήµα 7 : Προρύθµιση καναλιών 35 Ρύθµιση καναλιών PAY-TV/Αποκωδικοποιητή Canal Plus Βασικές Λειτουργίες 38 Παίξιµο δίσκων 43 Οδηγός για τις ενδείξεις στην οθόνη 47 Κλείδωµα της υποδοχής δίσκου (Παιδικό Κλείδωµα) 48 Παίξιµο ταινίας 52 Εγγραφή τηλεοπτικών προγραµµάτων 56 Εγγραφή τηλεοπτικών προγραµµάτων χρησιµοποιώντας το σύστηµα ShowView (µόνο στο SLV- D980P D) 61 Εγγραφή τηλεοπτικών προγραµµάτων χρησιµοποιώντας το χρονοδιακόπτη 65 Ελεγχος/αλλαγή/ακύρωση των ρυθµίσεων του χρονοδιακόπτη Προηγµένες συνδέσεις 68 A/V σύνδεση έκτη 71 Σύνδεση S-Βίντεο/Μονάδας Βίντεο DVD Ρυθµίσεις και Προσαρµογές 74 Ακουστική Ρύθµιση 77 Ρύθµιση οθόνης 81 Ρύθµιση της ένδειξης ή της γλώσσας της ηχητικής τροχιάς 84 Γονικός Ελεγχος (περιορισµός παιξίµατος από παιδιά) 4 Περιεχόµενα

5 DVD Επιπρόσθετες Λειτουργίες 87 Χρήση του µενού του DVD 89 Μεγέθυνση σκηνής 90 Αλλαγή των γωνιών 92 Ενδειξη υποτίτλου 93 ιάφορες λειτουργίες παιξίµατος (Παίξιµο προγράµµατος, Ανακατωµένο παίξιµο, Επαναληπτικό παίξιµο) 98 Αλλαγή του ήχου 100 Ρύθµιση εικονικού περιβάλλοντος 102 Παίξιµο σε τροχιά ήχου MP3 109 Αναπαραγωγή φακέλων εικόνων JPEG 114 Αναπαραγωγή ΒΙΝΤΕΟ CD µε λειτουργίες "PBC On/Off" Επιπρόσθετες λειτουργίες στο βίντεο 116 Γρήγορη Εγγραφή µε Χρονοδιακόπτη 118 Εγγραφή στερεοφωνικών και δίγλωσσων προγραµµάτων 121 Αναζήτηση µε χρήση λειτουργίας δείκτη 123 Ρύθµιση της εικόνας (τράκιγκ) 125 Αλλαγή επιλογών µενού 128 Επεξεργασία Πρόσθετες Πληροφορίες 131 Πληροφορίες γενικής εγκατάστασης 133 Αντιµετώπιση Βλαβών 140 Γλωσσάρι 142 Τεχνικά Χαρακτηριστικά 144 Ευρετήριο τµηµάτων και πλήκτρων ρυθµίσεων 149 Ηχος DVD/Υπότιτλος Γλώσσα 150 Ευρετήριο Περιεχόµενα 5

6 Σχετικά µε αυτό το εγχειρίδιο Οδηγιών * Το MP3 (MPEG 1 Ακουστικό στρώµα 3) είναι ένα κανονικό φόρµατ που ορίζεται από ISO/ MPEG το οποίο συµπιέζει τα ακουστικά δεδοµένα. Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών κυρίως εξηγεί λειτουργίες µε χρήση του τηλεχειριστηρίου, αλλά οι ίδιες λειτουργίες µπορούν να εκτελεστούν χρησιµοποιώντας τα κουµπιά στο DVD-VCR τα οποία έχουν τα ίδια ή παρόµοια ονόµατα. "DVD" µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένας γενικός όρος για DVD ΒΙΝΤΕΟ, DVD+RW/DVD+R, και για DVD-RW/ DVD-R. Η σηµασία των εικόνων που χρησιµοποιούνται στο εγχειρίδιο οδηγιών περιγράφεται παρακάτω: Εικόνα Σηµασία Λειτουργίες διαθέσιµες για DVD ΒΙΝΤΕΟ and DVD- RW/DVD-R σε θέση λειτουργίας βίντεο ή DVD+RW/DVD+R Λειτουργίες διαθέσιµες για DVD-RW σε θέση λειτουργίας VR (Εγγραφής βίντεο) Λειτουργίες διαθέσιµες για ΒΙΝΤΕΟ CD, Υπέρ VCD ή CD-R/CD-RW σε φόρµατ βίντεο CD ή Υπέρ VCD φόρµατ Λειτουργίες διαθέσιµες για CD ή CD-R/CD-RW σε φόρµατ µουσικού CD Λειτουργίες διαθέσιµες για CD Ε ΟΜΕΝΩΝ (CD- ROM/CD-R/CD-RW που περιέχουν MP3* ακουστικές τροχιές ή φάκελοι JPEG) Λειτουργίες διαθέσιµες για DVD Ε ΟΜΕΝΩΝ (DVD-ROM/DVD+RW/ DVD+R/DVD-RW/DVD-R που περιέχουν MP3* ακουστικές τροχιές ή φάκελοι JPEG) Λειτουργίες διαθέσιµες για VHS ΒΙΝΤΕΟ 6 Σχετικά µε αυτό το εγχειρίδιο Οδηγιών

7 Αυτή η συσκευή µπορεί να παίξει τους ακόλουθους δίσκους Φόρµατ δίσκων DVD ΒΙΝΤΕΟ DVD-RW/-R DVD+RW/+R Το DVD µπορεί να αναπαράγει DVD- ROMs/DVD+RWs/DVD+Rs/DVD-RWs/ DVD-Rs που έχουν εγγραφεί στα παρακάτω φορµάτ: µουσικά κοµµάτια MP3 και αρχεία εικόνας JPEG σε φορµάτ που συµµορφώνεται µε το UDF (Universal Disk Format). Κωδικός περιοχής Η συσκευή σας έχει έναν κωδικό περιοχής τυπωµένο στο πίσω µέρος της µονάδας και µπορεί να παίζει δίσκους DVD ΒΙΝΤΕΟ (µόνο αναπαραγωγή) µε ταυτόσηµους κωδικούς περιοχής. Το σύστηµα αυτό χρησιµοποιείται για να προστατεύει δικαιώµατα αντιγραφής. DVD µε ετικέττες συσκευή αυτή. ALL θα παίζονται στην BINTEO CD/ CD Moυσικής CD-RW/-R Tα λογότυπα: DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R, DVD VIDEO, και CD είναι εµπορικές µάρκες. Εάν δοκιµάσετε να παίξετε οποιοδήποτε άλλο DVD VIDEO ένα µήνυµα θα εµφανιστεί στην οθόνη TV για να δηλώσει ότι ο δίσκος δεν µπορεί να αναπαραχθεί. Ανάλογα µε το DVD ΒΙΝΤΕΟ, µπορεί να µην υπάρχει ετικέττα κωδικού περιοχής ακόµη και αν το παίξιµο του DVD ΒΙΝΤΕΟ απαγορεύεται από περιορισµούς περιοχής. Σηµείωση για τα CD/DVD Το µηχάνηµα µπορεί να παίξει CD-ROM/ CD-R/CD-RW που έχουν εγγραφεί στα παρακάτω φoρµάτ: µουσικού CD βίντεο CD µουσικά κοµµάτια MP3 και αρχεία εικόνας φορµάτ JPEG που ακολουθούν το πρότυπο ISO 9660* Level 1/ Level 2, ή το επεκταµένο φορµάτ, Joliet KODAK φωτογραφικό CD * Ένα λογικό φορµάτ αρχείων και φακέλων σε CD-ROMs, που έχει ορισθεί από τον ISO ( ιεθνή Οργανισµό Προτύπων). DVD PLAYER/ VIDEO CASSETTE RECORDER MODEL NO. SLV-DXXXX NO. ~AC V 50Hz 20W X Κωδικός περιοχής συνεχίζεται Αυτή η συσκευή µπορεί να παίξει τους ακόλουθους δίσκους 7

8 Παράδειγµα δίσκων που η συσκευή δεν µπορεί να παίξει Η συσκευή δεν µπορεί να παίξει τους ακόλουθους δίσκους: CD-ROMs/CD-Rs/CD-RWs που έχουν εγγραφεί σε διαφορετικά φορµάτ από αυτά που αναφέρονται στην προηγούµενη σελίδα. CD-ROMs που έχουν εγγραφεί σε φορµάτ PHOTO CD. Τµήµατα προσθέτων δεδοµένων σε CD DVD Ήχου (µουσικά DVD) Στρώµα HD στα Υπέρ ακουστικά CDs Επίσης, η συσκευή δεν µπορεί να παίξει τους ακόλουθους δίσκους: Ενα DVD ΒΙΝΤΕΟ µε διαφορετικό κωδικό περιοχής. Ενα δίσκο που έχει ένα µη καθιερωµένο σχήµα (π.χ. κάρτα, καρδιά). Ενα δίσκο που φέρει χαρτιά ή ετικέττες επάνω του. Ενα δίσκο που έχει αυτοκόλλητη ταινία ή µιά ετικέττα κολληµένα επάνω του. Σηµειώσεις για DVD+RW/ DVD+R, DVD-RW/DVD-R, ή CD-R/CD-RW Μερικά DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/ DVD-R, ή CD-R/CD-RW δεν µπορούν να παιχθούν στη συσκευή αυτή λόγω της ποιότητας εγγραφής ή της φυσικής κατάστασης του δίσκου, ή λόγω των χαρακτηριστικών της συσκευής εγγραφής και δικαιωµάτων λογισµικού. Ο δίσκος δεν µπορεί να παιχθεί εάν δεν έχει ολοκληρωθεί σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής εγγραφής. Σηµειώστε ότι µερικές λειτουργίες αναπαραγωγής µπορεί να µην λειτουργήσουν µε µερικά DVD+RWs/ DVD+Rs, ακόµα και εάν αυτά ολοκληρωθεί σωστά. Σε αυτή την περίπτωση, παρακολουθήστε το δίσκο σε κανονική αναπαραγωγή. Επίσης µερικά CDs/DVDs δεδοµένων που έχουν δηµιουργηθεί σε φορµάτ Packet Write δεν µπορούν να αναπαραχθοyν. Σηµείωση για λειτουργίες αναπαραγωγής DVD και ΒΙΝΤΕΟ CD Μερικές λειτουργίες αναπαραγωγής DVD και ΒΙΝΤΕΟ CD µπορεί να προστεθούν σκοπίµως από παραγωγούς λογισµικού. Επειδή αυτή η συσκευή παίζει DVD και ΒΙΝΤΕΟ CD σύµφωνα µε το περιεχόµενο των δίσκων που σχεδίασαν οι παραγωγοί λογισµικού, µερικά χαρακτηριστικά παιξίµατος µπορεί να µην είναι διαθέσιµα. Αναφερθείτε επίσης στις οδηγίες που παρέχονται µε τα DVD ή ΒΙΝΤΕΟ CD. 8 Αυτή η συσκευή µπορεί να παίξει τους ακόλουθους δίσκους

9 Μουσικοί δίσκοι κωδικοποιηµένοι µε τεχνολογίες προστασίας αντιγραφικών δικαιωµάτων Αυτό το προϊόν είναι σχεδιασµένο να παίζει δίσκους που συµµορφώνονται µε το πρότυπο Compact Disc (CD). Πρόσφατα, διάφοροι µουσικοί δίσκοι κωδικοποιηµένοι µε τεχνολογίες προστασίας αντιγραφικών δικαιωµάτων διατίθενται στην αγορά από µερικές εταιρείες δίσκων. Παρακαλούµε να έχετε υπόψη σας ότι µεταξύ των δίσκων αυτών, υπάρχουν µερικοί που δεν συµµορφώνονται µε το πρότυπο CD και δεν είναι δυνατόν να παιχθούν από το προϊόν αυτό. Σηµείωση για ιπλούς ίσκους Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για την αναπαραγωγή δίσκων που πληρούν το πρότυπο των Compact Disc (CD). Ένας DualDisc είναι ένας δίσκος µε δύο πλευρές που συνενώνει το εγγεγραµένο υλικό DVD στην µια πλευρά µε υλικό ψηφιακόυ ήχου στην άλλη πλευρά. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η πλευρά ήχου ένός DualDisc ίσως να µην αναπαραχθεί σε αυτό το προϊόν διότι αυτοί οι δίσκοι δεν προύν το πρότυπο CD. Η ονοµασία DualDisc είναι εµπορικό σήµα της Recording Industry Association of America (RIAA). Σηµειώσεις για τους δίσκους Για να κρατάτε τον δίσκο καθαρό, πιάνετε τον δίσκο από την άκρη του. Μην αγγίζετα την επιφάνεια. Μην εκθέτετε τον δίσκο σε απευθείας ηλιακό φως ή πηγές θερµότητος όπως θερµούς αγωγούς αέρα, ή αφήνετε τον δίσκο µέσα σε ένα παρκαρισµένο αυτοκινήτο στον ήλιο διότι η θερµοκρασία µπορεί να ανέβει σηµαντικά µέσα στο αυτοκίνητο. Μετά το παίξιµο, τοποθετήστε τον δίσκο στην θήκη του. Καθαρίστε τον δίσκο µε ένα ύφασµα καθαρισµού. Σφουγγίστε τον δίσκο από το κέντρο προς τα έξω. Μη χρησιµοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, αραιωτικό, καθαριστικά εµπορίου, ή αντιστατικά σπρέι προοριζόµενα για βυνίλ LP. Σηµειώσεις για τους δίσκους 9

10 Ξεκινώντας βήµα 1 : Αποσυσκευασία Ελέγξτε ότι έχετε λάβει τα ακόλουθα είδη µε το DVD-VCR: Τηλεχειριστήριο Καλώδιο κεραίας Μπαταρίες R6 (µέγεθος AA) Σηµείωση Το παρεχόµενο τηλεχειριστήριο είναι για την αποκλειστική χρήση αυτού του DVD-VCR. Έλεγχος του µοντέλου σας Οι οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο αφορούν τα παρακάτω 3 µοντέλα: SLV-D980P D, SLV-D975P E και για SLV-D970P E. Ελέγξτε το όνοµα του µοντέλου κοιτάζοντας στην πίσω πλευρά του DVD-VCR σας. Οποιεσδήποτε διαφορές στη λειτουργία αναφέρονται καθαρά στο κείµενο, για παράδειγµα "µόνο στο SLV-D980P D". 10 Αποσυσκευασία

11 βήµα 2 : Ρύθµιση του τηλεχειριστηρίου Τοποθέτηση των µπαταριών Τοποθετήστε δύο µπαταρίες µέγεθος AA (R6) έτσι ώστε το + και το επάνω στις µπαταρίες να αντιστοιχούν µε το διάγραµµα µέσα στην θήκη των µπαταριών. Τοποθετήστε τον αρνητικό ( ) πόλο πρώτα, κατόπιν πιέστε µέσα και κάτω µέχρι να ασφαλίσει ο θετικός πόλος (+) στη θέση του. Χρήση του τηλεχειριστηρίου Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτό το τηλεχειριστήριο για να χειριστείτε αυτό το DVD- VCR και µία τηλεόραση της Sony. Τα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο που είναι µαρκαρισµένα µε µία τελεία ( ) µπορεί να χρησιµοποιηθούν για το χειρισµό της Sony τηλεόρασής σας. Εάν η τηλεόραση δεν έχει το σύµβολο κοντά στον τηλε αισθητήρα, το τηλεχειριστήριο αυτό δεν θα µπορεί να ενεργοποιήσει την τηλεόραση. TV / DVD VIDEO SELECT VIDEO SELECT DVD Αισθητήρας τηλεχειρισµού Ξεκινώντας Για το χειρισµό συσκευή DVD του βίντεο η τηλεόρασή σας Ρυθµίστε TV / DVD VIDEO στν/στην DVD VIDEO, µετά πατήστε SELECT DVD και στρέψτε το προς τον αποµακρυσµένο αισθητήρα του DVD-VCR DVD VIDEO, µετά πατήστε SELECT VIDEO και στρέψτε το προς τον αποµακρυσµένο αισθητήρα του DVD-VCR TV και διευθύνετε προς τον αποµεµακρυσµένο αισθητήρα στην τηλεόρασή σας συνεχίζεται Ρύθµιση του τηλεχειριστηρίου 11

12 Σηµειώσεις Με κανονική χρήση, οι µπαταρίες πρέπει να κρατήσουν από τρεις έως έξι µήνες. Εάν δεν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αφαιρέστε τις µπαταρίες για να αποφύγετε πιθανή ζηµιά από τυχόν διαρροή τους. Μη χρησιµοποιείτε µιά νέα µπαταρία µε µιά παληά. Μη χρησιµοποιείτε διαφορετικούς τύπους µπαταριών. Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο σε µιά µεριά εξαιρετικά ζεστή ή υγρή. Μη ρίχνετε κανένα ξένο σώµα στην τηλεθήκη, ιδιαίτερα όταν αντικαθιστάτε τις µπαταρίες. Μην εκθέτετε τον τηλε-αισθητήρα σε απευθείας φως από τον ήλιο ή φωτιστική συσκευή. Κάνοντας κάτι τέτοιο µπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία. Χειρισµός άλλων τηλεοράσεων µε το τηλεχειριστήριο Το τηλεχειριστήριο είναι προγραµµατισµένο να ελέγχει και τηλεοράσεις άλλης µάρκας εκτός της Sony. Αν η τηλεόρασή σας αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί, ρυθµίστε τον κατάλληλο κωδικό αριθµό του κατασκευαστή. 1 2 Ρυθµίστε TV / DVD VIDEO στην κορυφή του τηλεχειριστηρίου στο TV. Κρατήστε κάτω?/1,και βάλτε τον κωδικό αριθµό της τηλεόρασης σας χρησιµοποιώντας τα αριθµητικά πλήκτρα. Μετά αφήστε το?/1. Τώρα µπορείτε να χρησιµοποιείτε?/1, VOL +/, PROG +/, MUTING*, TV/VIDEO, 0-9 και -/--* πλήκτρα για να ελέγχετε την τηλεόρασή σας. Μπορείτε να χρησιµοποιείτε επίσης τα πλήκτρα σηµειωµένα µε µιά τελεία ( ) για να ελέγχετε µιά τηλεόραση Sony. Για να ελέγχετε το DVD-VCR, ξαναρυθµίστε TV / DVD VIDEO στο DVD VIDEO. * Μόνο για τηλεόραση Sony 12 Ρύθµιση του τηλεχειριστηρίου

13 Κωδικοί αριθµοί ελεγχοµένων τηλεοράσεων Εάν αναφέρονται περισσότεροι από ένας κωδικοί αριθµοί, δοκιµάστε να εισάγετε έναν κάθε φορά µέχρι να εντοπίσετε τον κατάλληλο για την τηλεόρασή σας. Κατασκευαστής Κωδικός αριθµός Sony 01, 02 Akai 68 Ferguson 52 Κατασκευαστής Κωδικός αριθµός Panasonic 17, 49 Philips 06, 07, 08 Saba 12, 13 Ξεκινώντας Grundig 10, 11 Hitachi 24 JVC 33 Loewe 45 Mivar 09, 70 NEC 66 Nokia 15, 16, 69 Samsung 22, 23 Sanyo 25 Sharp 29 Telefunken 36 Thomson 43 Toshiba 38 Σηµειώσεις Εάν βάλετε ένα νέο κωδικό αριθµό, ο κωδικός αριθµός που είχατε βάλει προηγουµένως, θα διαγραφεί. Εάν η τηλεόραση χρησιµοποιεί διαφορετικό σύστηµα τηλεχειρισµού από το προγραµµατισµένο να λειτουργεί µε το DVD-VCR, τότε δεν µπορείτε να χειρίζεστε την τηλεόρασή σας µε το τηλεχειριστήριο. Οταν αντικαταστήσετε τις µπαταρίες του τηλεχειριστηρίου, ο κωδικός αριθµός µπορεί να αλλάξει. Ρυθµίστε τον κατάλληλο κωδικό αριθµό κάθε φορά που αντικαθιστάτε τις µπαταρίες. Ρύθµιση του τηλεχειριστηρίου 13

14 βήµα 3 : Σύνδεση του DVD-VCR Σηµειώστε ότι "Προηγµένες συνδέσεις" (σελ. 68) εξηγεί επιπρόσθετες µεθόδους σύνδεσης που θα βελτιστοποιήσουν την εικόνα και τον ήχο για µιά αληθινή εµπειρία "σπιτικού θεάτρου". Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει υποδοχή Scart (EURO-AV), βλέπε σελ. 15. Εάν η τηλεόρασή σας δε διαθέτει υποδοχή Scart (EURO- AV) Καλώδιο ρεύµατος προς ηλεκτρικό ρεύµα AERIAL IN Καλώδιο κεραίας (παρέχεται) : Ροή σήµατος Αποσυνδέστε το καλώδιο κεραίας 1 από την τηλεόρασή σας και συνδέστε το στο στην πίσω όψη του DVD-VCR. 2 Συνδέστε του DVD-VCR και την είσοδο κεραίας της τηλεόρασης σας χρησιµοποιώντας το παρεχόµενο καλώδιο κεραίας. 3 Συνδέστε το καλώδιο ρεύµατος στη πρίζα. 14 Σύνδεση του DVD-VCR

15 Σηµείωση Οταν συνδέετε το DVD-VCR και την τηλεόρασή σας µόνο µε ένα καλώδιο κεραίας, πρέπει να συντονίσετε την τηλεόραση σας στο DVD-VCR (βλέπε σελ. 17). Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει υποδοχή Scart (EURO-AV) Ξεκινώντας Καλώδιο ρεύµατος προς ηλεκτρικό ρεύµα AERIAL IN LINE-1 (EURO AV) Scart (EURO-AV) Καλώδιο κεραίας (παρέχεται) : Ροή σήµατος Καλώδιο Scart (δεν παρέχεται) Αποσυνδέστε το καλώδιο 1 κεραίας από την τηλεόρασή σας και συνδέστε το στο στην πίσω όψη του DVD-VCR. 2 Συνδέστε του DVD-VCR και την είσοδο κεραίας της τηλεόρασης σας χρησιµοποιώντας το παρεχόµενο καλώδιο κεραίας. Συνδέστε τις υποδοχές LINE-1 3 (EURO AV) στο DVD-VCR και Scart (EURO-AV) στην τηλεόραση, µε το προαιρετικό καλώδιο Scart. Αυτή η σύνδεση βελτιώνει την ποιότητα της εικόνας και του ήχου. Συνδέστε το καλώδιο ρεύµατος στη πρίζα. 4 συνεχίζεται Σύνδεση του DVD-VCR 15

16 Πρόσθετες συνδέσεις Προς δορυφορικό ή ψηφιακό δέκτη µε Γραµµή Παράκαµψης Μέ χρήση της λειτουργίας Γραµµής Παράκαµψης µπορείτε να παρακολουθήσετε στην τηλεόραση προγράµµατα από ένα δορυφορικό ή ψηφιακό δέκτη συνδεδεµένο στο DVD- VCR αυτό ακόµη και αν το DVD-VCR είναι σβηστό. Οταν ανάβετε τον δορυφορικό ή τον ψηφιακό δέκτη, αυτό το DVD-VCR στέλνει αυτόµατα το σήµα απο τον δορυφορικό ή τον ψηφιακό δέκτη στην τηλεόραση χωρίς το ίδιο να ανάβει. 1 2 LINE-3 Καλώδιο Scart (δεν παρέχεται) : Ροή σήµατος LINE OUT Συνδέστε το δορυφορικό ή ψηφιακό συντονιστή στο LINE-3 συνδετικό όπως φαίνεται παραπάνω. Σβήστε το DVD-VCR. Για να παρακολουθήσετε ένα πρόγραµµα ανάψτε τον δορυφορικό ή τον ψηφιακό δέκτη και την τηλεόραση. Σηµειώσεις Αυτή η λειτουργία µπορεί να µην λειτουργεί µε µερικούς τύπους δορυφορικών ή ψηφιακών δεκτών. Οταν το DVD-VCR έχει σβηστεί, ρυθµίστε την τηλεόραση στο κανάλι του βίντεο. H λειτουργία γραµµής παράκαµψης δεν θα λειτουργεί κανονικά εάν η επιλογή "Power Save" στο µενού "OPTION" έχει ρυθµιστεί στο "On". Ρυθµίστε "Power Save" στο "Off" για να εξασφαλίσετε κανονική λειτουργία. 16 Σύνδεση του DVD-VCR

17 βήµα 4 : Ρύθµιση του DVD-VCR µε τη λειτουργία Αυτόµατη Pύθµιση Πριν χρησιµοποιήσετε το DVD-VCR για πρώτη φορά, ρυθµίστε το DVD- VCR χρησιµοποιώντας τη λειτουργία Αυτόµατη Ρύθµιση. Με την λειτουργία αυτή, µπορείτε να ρυθµίσετε κανάλια τηλεόρασης, κανάλια οδηγούς για το σύστηµα ShowView*, και το ρολόι του DVD- VCR αυτόµατα. * µόνο στο SLV-D980P D Ξεκινώντας Πριν ξεκινήσετε Για να ελέγξετε το DVD-VCR, ρυθµίστε TV / DVD VIDEO στο DVD VIDEO στο τηλεχειριστήριο (σελ. 11). V/v/B/b Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και ρυθµίστε την στο 1 κανάλι του βίντεο. Αν η τηλεόρασή σας δεν έχει υποδοχή Scart (EURO-AV), συντονίστε την στο κανάλι 32 (το αρχικό κανάλι RF του DVD- VCR). Για οδηγίες συντονισµού της τηλεόρασης, δείτε το εγχειρίδιο της τηλεόρασής σας. Αν η εικόνα δεν είναι καθαρή, βλέπε "Για να αλλάξετε τη συχνότητα του καναλιού RF" στη σελ. 19. Συνδέστε το καλώδιο ρεύµατος στη 2 µπρίζα. Το DVD-VCR ανάβει αυτόµατα και το µενου "LANGUAGE SET" εµφανίζεται. B English Français Deutsch Español Italiano Nederlands LANGUAGE SET V v συνεχίζεται Ρύθµιση του DVD-VCR µε τη λειτουργία Αυτόµατη Pύθµιση 17

18 Πατήστε V/v για να επιλέξετε την 3 επιθυµητή γλώσσα, µετά πατήστε επαναληπτικά. Το µενού "COUNTRY SELECTION" εµφανίζεται. Οι συντοµογραφίες των χωρών είναι ως ακολούθως: A B DK FIN D V v NL I N P E COUNTRY SELECTION S CH TR GR HU B b PL CZ Others Συντοµογραφία Χώρα Συντοµογραφία Χώρα A Αυστρία E Ισπανία B Βέλγιο S Σουηδία DK ανία CH Ελβετία FIN Φιλανδία TR Τουρκία D Γερµανία GR Ελλάδα NL Ολλανδία HU Ουγγαρία I Ιταλία PL Πολωνία N Νορβηγία CZ Τσεχία P Πορτογαλία Πατήστε V/v/B/b για να επιλέξετε την 4 συντοµογραφία της γλώσσας από τον AUTO SETUP πίνακα στο βήµα 3, κατόπιν πατήστε. Εάν δεν εµφανίζεται η χώρα σας, επιλέξτε το "Others". Το DVD-VCR ξεκινάει την αναζήτηση όλων των λαµβανόµενων καναλιών τα Please wait 10% οποία προρυθµίζει (µε την κατάλληλη σειρά για την περιοχή σας). Αν θέλετε να αλλάξετε τη σειρά των καναλιών ή να απενεργοποιήσετε θέσεις ανεπιθύµητων προγραµµάτων, βλέπε "Αλλαγή/απενεργοποίηση θέσεων προγραµµάτων" στη σελ. 28. Αφού η αναζήτηση έχει ολοκληρωθεί, η τρέχουσα ώρα εµφανίζεται γιά όποιους σταθµούς µεταδίδουν ένα σήµα χρόνου. Αν δεν εµφανιστεί η ώρα, ρυθµίστε χειροκίνητα το ρολόι. βλέπε "Ρύθµιση του ρολογιού" στη σελ Ρύθµιση του DVD-VCR µε τη λειτουργία Αυτόµατη Pύθµιση

19 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία Αυτόµατη Ρύθµιση Πατήστε. Για να αλλάξετε τη συχνότητα του καναλιού RF Αν η εικόνα της τηλεόρασης δεν είναι καθαρή, αλλάξτε τη συχνότητα του καναλιού RF στο DVD-VCR και την τηλεόραση. Επιλέξτε "Install" στο µενού "OPTION", µετά πατήστε V/v για να επιλέξτε "Video Output CH". Επιλέξτε το κανάλι RF πατώντας τα B/b, πλήκτρα και πατήστε. Κατόπιν συντονίστε την τηλεόραση στη νέα συχνότητα καναλιού RF έτσι ώστε να εµφανιστεί καθαρή εικόνα. Χρήσιµες Συµβουλές Εάν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα για τις ενδείξεις επί της οθόνης, από αυτή που προκαθορίστηκε κατά τη λειτουργία Αυτόµατη Ρύθµιση, βλέπε σελ. 20. Ξεκινώντας Σηµειώσεις Κάθε φορά που εκτελείτε τη λειτουργία Αυτόµατη Ρύθµιση, µερικές από τις ρυθµίσεις (ShowView, χρoνοδιακόπτης, κλπ.) µηδενίζονται. Αν συµβεί αυτό, πρέπει να τις επαναρυθµίσετε. Η αυτόµατη προρύθµιση αρχίζει αυτόµατα µόνο όταν συνδέσετε στο εναλλασσόµενο ρεύµα το καλώδιο για πρώτη φορά αφού αγοράσατε το DVD- VCR. Εάν θέλετε να χρησιµοποιήσετε την λειτουργία Αυτόµατης Ρύθµισης πάλι, επιλέξτε "Install" στο µενού "OPTION", µετά πατήστε V/v για να επιλέξτε "Auto Setup", µετά επαναλάβετε το βήµα 3. Αυτόµατη προρύθµιση µπορεί να εκτελεστεί πατώντας x στη µονάδα συνεχώς για 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο ενώ η µονάδα είναι σβηστή και χωρίς να έχει εισαχθεί ταινία. Ρύθµιση του DVD-VCR µε τη λειτουργία Αυτόµατη Pύθµιση 19

20 βήµα 5 : Επιλογή γλώσσας Μπορείτε να αλλάξετε την ένδειξη γλώσσας επί της οθόνης. Πριν ξεκινήσετε Ανάψτε το DVD-VCR και την τηλεόρασή σας. Για να ελέγξετε το DVD-VCR, ρυθµίστε TV / DVD VIDEO στο DVD VIDEO στο τηλεχειριστήριο (σελ. 11). Ρυθµίστε την τηλεόρασή σας στο κανάλι του βίντεο έτσι ώστε το σήµα από την συσκευή να εµφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. Εάν η συσκευή DVD είναι στην θέση αναπαραγωγής, δεν µπορείτε να εµφανίσετε στην ένδειξη το µενού ρύθµισης. Σταµατήστε το παίξιµο του DVD. V/v Πατήστε, µετά πατήστε V/v για 1 να επιλέξετε (OPTION) και πατήστε. V v Language :English Clock Install User Set Auto Power Off [ Off ] Screen Messages [ On ] Power Save [ Off ] OPTION Πατήστε V/v για να επιλέξτε 2 "Language", µετά πατήστε. Το µενού "LANGUAGE SET" εµφανίζεται. B English Français Deutsch Español Italiano Nederlands LANGUAGE SET V v Πατήστε V/v για να επιλέξετε την επιθυµητή γλώσσα, µετά 3 πατήστε. 20 Επιλογή γλώσσας

21 Πατήστε για να βγείτε από το µενού. 4 Ξεκινώντας Επιλογή γλώσσας 21

22 βήµα 6 : Ρύθµιση του ρολογιού Πρέπει να ρυθµίσετε την ώρα και την ηµεροµηνία στο DVD-VCR για να µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις λειτουργίες χρονοδιακόπτη σωστά. Η λειτουργία Αυτόµατη Ρύθµιση Ρολογιού πραγµατοποιείται µόνο αν ένας σταθµός στην περιοχή σας εκπέµπει το σήµα ένδειξης της ώρας. Πριν ξεκινήσετε Ανάψτε το DVD-VCR και την τηλεόρασή σας. Για να ελέγξετε το DVD-VCR, ρυθµίστε TV / DVD VIDEO στο DVD VIDEO στο τηλεχειριστήριο (σελ. 11). Ρυθµίστε την τηλεόρασή σας στο κανάλι του βίντεο έτσι ώστε το σήµα από την συσκευή να εµφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. Εάν η συσκευή DVD είναι στην θέση αναπαραγωγής, δεν µπορείτε να εµφανίσετε στην ένδειξη το µενού ρύθµισης. Σταµατήστε το παίξιµο του DVD. Πατήστε, µετά πατήστε V/v για 1 να επιλέξετε (OPTION) και πατήστε. V v V/v/B/b Language :English Clock Install User Set Auto Power Off [ Off ] Screen Messages [ On ] Power Save [ Off ] OPTION Πατήστε V/v για να επιλέξτε "Clock", 2 µετά πατήστε. Το µενού "CLOCK SET" εµφανίζεται. CLOCK SET Time Date Year 12:00 01/JAN /2005 SAT Auto Clock [ On ] V v B b 22 Ρύθµιση του ρολογιού

23 Πατήστε V/v για να ρυθµίσετε την 3 ώρα. CLOCK SET Time Date Year 18:00 01/JAN /2005 SAT Auto Clock [ On ] 4 Πατήστε b για να επιλέξετε τα λεπτά και να τα ρυθµίσετε πατώντας V/v. V v B b CLOCK SET Time Date Year 18:30 01/JAN /2005 SAT Auto Clock [ On ] Ξεκινώντας V v B b Ρυθµίστε µε τη σειρά την ηµέρα, το 5 µήνα και το έτος, πατώντας b για να επιλέξετε το προς ρύθµιση στοιχείο και πατήστε V/v για να επιλέξετε τα ψηφία, κατόπιν πατήστε b. Η ηµέρα της εβδοµάδος ρυθµίζεται αυτόµατα. Πατήστε b για να επιλέξετε "Auto Clock". Πατήστε V/v για να επιλέξετε "On" για 6 τη ρύθµιση της λειτουργίας Αυτόµατη ρύθµιση ρολογιού. Το DVD-VCR αυτόµατα ρυθµίζει το ρολόι σύµφωνα µε την µετάδοση του σήµατος χρόνου µεταξύ των καναλιών PR 1 έως PR 5. Αν δε χρειάζεστε τη λειτουργία Αυτόµατη Ρύθµιση Ρολογιού, επιλέξτε το "Off". 7 Πατήστε για να επιβεβαιώσετε τη ρύθµιση. V v V v Time Date Year 18:30 28/SEP /2005 WED Auto Clock [ On ] B b CLOCK SET Time Date Year 18:30 28/SEP /2005 WED Auto Clock [ On ] B b CLOCK SET Πατήστε για να βγείτε από το µενού. 8 συνεχίζεται Ρύθµιση του ρολογιού 23

24 Χρήσιµες Συµβουλές Αν ρυθµίσετε την επιλογή "Auto Clock" στο "On", η λειτουργία Αυτόµατη Ρύθµιση Ρολογιού ενεργοποιείται κάθε φορά που απενεργοποιείται το DVD- VCR. Η ώρα ρυθµίζεται αυτόµατα, σύµφωνα µε το σήµα ένδειξης ώρας του σταθµού. Για να αλλάξετε τα ψηφία κατά τη ρύθµιση, πατήστε B για να επιστρέψετε στην προς αλλαγή επιλογή, και επιλέξτε τα ψηφία πατώντας V/v. Σηµείωση Η ένδειξη ρολογιού εµφανίζεται όταν επιλεχθεί η θέση λειτουργίας VIDEO χωρίς να εισαχθεί ταινία ή όταν το DVD-VCR είναι σβηστό. 24 Ρύθµιση του ρολογιού

25 βήµα 7 : Προρύθµιση καναλιών Εάν κάποια κανάλια δεν προρυθµίστηκαν µε τη χρήση της λειτουργίας Aυτόµατη Pύθµιση, µπορείτε να τα ρυθµίσετε χειροκίνητα. Πριν ξεκινήσετε Ανάψτε το DVD-VCR και την τηλεόρασή σας. Για να ελέγξετε το DVD-VCR, ρυθµίστε TV / DVD VIDEO στο DVD VIDEO στο τηλεχειριστήριο (σελ. 11). Ρυθµίστε την τηλεόρασή σας στο κανάλι του βίντεο έτσι ώστε το σήµα από την συσκευή να εµφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. Εάν η συσκευή DVD είναι στην θέση αναπαραγωγής, δεν µπορείτε να εµφανίσετε στην ένδειξη το µενού ρύθµισης. Σταµατήστε το παίξιµο του DVD. V/v/B/b O Ξεκινώντας Πατήστε, µετά πατήστε V/v για 1 να επιλέξετε (OPTION) και πατήστε. V v Language :English Clock Install User Set Auto Power Off [ Off ] Screen Messages [ On ] Power Save [ Off ] OPTION Πατήστε V/v για να επιλέξτε "Install", 2 µετά πατήστε. Το µενού "INSTALL" εµφανίζεται. INSTALL Auto Setup Manual Setup Video Output CH [ CH32 ] V v συνεχίζεται Προρύθµιση καναλιών 25

26 Πατήστε V/v για να επιλέξτε "Manual 3 Setup", µετά πατήστε. PR CH v V B TV STATION TABLE NAME AAB LMN CDE I J K DEC OFF OFF OFF OFF SWAPPING : DELETE : CLEAR Πατήστε V/v για να επιλέξετε την 4 σειρά που θέλετε να προρυθµίσετε, µετά πατήστε b. Για να εµφανίσετε τις υπόλοιπες σελίδες για τις θέσεις προγραµµάτων 6 έως 80, πατήστε επανειληµµένα V/v. 5 Πατήστε B/b επανειληµµένα µέχρι να εµφανιστεί το κανάλι που θέλετε. PR CH MFT DECODER NAME v V b B PR CH MFT DECODER NAME v V b B MANUAL TUNING : 5 : : : OFF : MEMORY : MANUAL TUNING : 5 : : : OFF : MEMORY : 6 Πατήστε V/v για να επιλέξτε "NAME", µετά πατήστε b. PR CH MFT DECODER NAME v V b B MANUAL TUNING : 5 : 033 : : OFF : MEMORY : Βάλτε το όνοµα του σταθµού. 7 1 Πατήστε V/v για να επιλέξετε ένα χαρακτήρα. Κάθε φορά που πατάτε V, ο χαρακτήρας αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω. A t B t t Z t 0 t 1 t t 9 t ( ιάστηµα) t A PR CH MFT DECODER NAME v V b B MANUAL TUNING : 5 : 033 : : OFF : O MEMORY : 2 Πατήστε b για να ρυθµίσετε τον επόµενο χαρακτήρα. Το επόµενο διάστηµα αναβοσβήνει. Για να διορθώσετε έναν χαρακτήρα, πατήστε B/b µέχρι ο χαρακτήρας που θέλετε να διορθώσετε αναβοσβήνει, µετά διορθώστε το. Μπορείτε να ρυθµίσετε µέχρι 4 χαρακτήρες για το όνοµα του σταθµού. 26 Προρύθµιση καναλιών

27 8 Πατήστε για να επιβεβαιώσετε το όνοµα του σταθµού. 9 Πατήστε O, µετά πατήστε για να βγείτε από το µενού. Ξεκινώντας Εάν η εικόνα δεν είναι καθαρή Αν η εικόνα δεν είναι καθαρή, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία Χειροκίνητου Μικροσυντονισµού (ΧMΣ). Μετά το βήµα 5, πατήστε V/v για να επιλέξετε "MFT". Πατήστε B/b για να πάρετε καθαρή εικόνα. Kατόπιν πατήστε. Χρήσιµες Συµβουλές Για να ρυθµίσετε τη θέση προγράµµατος του αποκωδικοποιητή, βλέπε "Ρύθµιση καναλιών PAY-TV/Αποκωδικοποιητή Canal Plus" στη σελ. 35. Το DVD-VCR πρέπει να λάβει πληροφορίες από το σταθµό για να εµφανίσει αυτόµατα τα ονόµατα των σταθµών. Σηµείωση Όταν ρυθµίζετε µε την επιλογή ΧMΣ, µπορεί να δυσκολευτείτε να διαβάσετε το µενού λόγω των παρεµβολών από τη λαµβανόµενη εικόνα. συνεχίζεται Προρύθµιση καναλιών 27

28 Αλλαγή/απενεργοποίηση θέσεων προγραµµάτων Αφού ρυθµίσετε τα κανάλια, µπορείτε να αλλάξετε τις θέσεις όπως εσείς θέλετε. Αν κάποιες θέσεις προγραµµάτων δε χρησιµοποιούνται ή περιέχουν µη επιθυµητά κανάλια, µπορείτε να τις απενεργοποιήσετε. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τα ονόµατα των σταθµών. Αν δεν εµφανίζονται τα ονόµατα των σταθµών, µπορείτε να τα βάλετε χειροκίνητα. Αλλαγή θέσεων προγράµµατος Πριν ξεκινήσετε Ανάψτε το DVD-VCR και την τηλεόρασή σας. Για να ελέγξετε το DVD-VCR, ρυθµίστε TV / DVD VIDEO στο DVD VIDEO στο τηλεχειριστήριο (σελ. 11). Ρυθµίστε την τηλεόρασή σας στο κανάλι του βίντεο έτσι ώστε το σήµα από την συσκευή να εµφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. Εάν η συσκευή DVD είναι στην θέση αναπαραγωγής, δεν µπορείτε να εµφανίσετε στην ένδειξη το µενού ρύθµισης. Σταµατήστε το παίξιµο του DVD. Πατήστε, µετά πατήστε V/v για 1 να επιλέξετε (OPTION) και πατήστε. V v V/v O Language :English Clock Install User Set Auto Power Off [ Off ] Screen Messages [ On ] Power Save [ Off ] OPTION 28 Προρύθµιση καναλιών

29 Πατήστε V/v για να επιλέξτε "Install", 2 µετά πατήστε. Το µενού "INSTALL" εµφανίζεται. INSTALL Auto Setup Manual Setup Video Output CH [ CH32 ] Πατήστε V/v για να επιλέξτε "Manual 3 Setup", µετά πατήστε. V v PR CH v V B NAME AAB LMN CDE I J K TV STATION TABLE DEC OFF OFF OFF OFF SWAPPING : DELETE : CLEAR Ξεκινώντας Πατήστε V/v για να επιλέξετε την 4 σειρά που περιέχει την θέση προγράµµατος που θέλετε να αλλάξετε. Για να εµφανίσετε τις υπόλοιπες σελίδες για τις θέσεις προγραµµάτων 6 έως 80, πατήστε επανειληµµένα V/v. PR CH v V B TV STATION TABLE NAME AAB LMN CDE I J K DEC OFF OFF OFF OFF SWAPPING : DELETE : CLEAR Πατήστε, κατόπιν πατήστε V/v 5 για να µετακινηθείτε στη θέση προγράµµατος που θέλετε. TV STATION TABLE PR 1 2 CH 027 NAME AAB DEC OFF CDE I J K OFF OFF LMN OFF v V B SWAPPING : Πατήστε για να επιβεβαιώσετε τη ρύθµιση. 6 Για να αλλάξετε τη θέση προγράµµατος ενός άλλου σταθµού, επαναλάβετε τα βήµατα 4 έως 6. 7 Πατήστε O, µετά πατήστε για να βγείτε από το µενού. συνεχίζεται Προρύθµιση καναλιών 29

30 Απενεργοποίηση ανεπιθύµητων θέσεων προγραµµάτων Μετά την προρύθµιση των καναλιών, µπορείτε να απενεργοποιήσετε θέσεις προγραµµάτων που δεν χρησιµοποιούνται. Οι απενεργοποιηµένες θέσεις θα αγνοηθούν αργότερα όταν πατάτε τα κουµπιά PROG +/. Πριν ξεκινήσετε Ανάψτε το DVD-VCR και την τηλεόρασή σας. Για να ελέγξετε το DVD-VCR, ρυθµίστε TV / DVD VIDEO στο DVD VIDEO στο τηλεχειριστήριο (σελ. 11). Ρυθµίστε την τηλεόρασή σας στο κανάλι του βίντεο έτσι ώστε το σήµα από την συσκευή να εµφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. Εάν η συσκευή DVD είναι στην θέση αναπαραγωγής, δεν µπορείτε να εµφανίσετε στην ένδειξη το µενού ρύθµισης. Σταµατήστε το παίξιµο του DVD. CLEAR V/v O Πατήστε, µετά πατήστε V/v για 1 να επιλέξετε (OPTION) και πατήστε. V v Language :English Clock Install User Set Auto Power Off [ Off ] Screen Messages [ On ] Power Save [ Off ] OPTION Πατήστε V/v για να επιλέξτε "Install", 2 µετά πατήστε. Το µενού "INSTALL" εµφανίζεται. Auto Setup Manual Setup Video Output CH INSTALL [ CH32 ] V v 30 Προρύθµιση καναλιών

31 Πατήστε V/v για να επιλέξτε "Manual 3 Setup", µετά πατήστε. Πατήστε V/v για να επιλέξετε την 4 σειρά που θέλετε να απενεργοποιήσετε. Για να εµφανίσετε τις υπόλοιπες σελίδες για τις θέσεις προγραµµάτων 6 έως 80, πατήστε επανειληµµένα V/v. PR CH v V B PR CH v V B TV STATION TABLE NAME AAB LMN CDE I J K DEC OFF OFF OFF OFF SWAPPING : DELETE : CLEAR TV STATION TABLE NAME AAB LMN CDE I J K DEC OFF OFF OFF OFF SWAPPING : DELETE : CLEAR Ξεκινώντας Πατήστε CLEAR. 5 CLEAR Η επιλεγµένη γραµµή διαγράφεται όπως φαίνεται δεξιά. PR v V B CH TV STATION TABLE NAME AAB CDE I J K DEC OFF OFF OFF SWAPPING : DELETE : CLEAR Επαναλάβετε τα βήµατα 4 και 5 για κάθε άλλη θέση 6 προγράµµατος που θέλετε να απενεργοποιήσετε. Πατήστε O, µετά πατήστε για να βγείτε από 7 το µενού. Σηµείωση Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε τη σωστή θέση προγράµµατος που θέλετε να απενεργοποιήσετε. Αν απενεργοποιήσετε κατά λάθος µία θέση προγράµµατος, πρέπει να επαναρυθµίσετε το κανάλι χειροκίνητα. συνεχίζεται Προρύθµιση καναλιών 31

32 Αλλαγή των ονοµάτων των σταθµών Μπορείτε να αλλάξετε ή να εισάγετε τα ονόµατα των σταθµών (µέχρι 4 χαρακτήρες). Το DVD-VCR πρέπει να λάβει πληροφορίες από το σταθµό για να εµφανίσει αυτόµατα τα ονόµατα των σταθµών. Πριν ξεκινήσετε Ανάψτε το DVD-VCR και την τηλεόρασή σας. Για να ελέγξετε το DVD-VCR, ρυθµίστε TV / DVD VIDEO στο DVD VIDEO στο τηλεχειριστήριο (σελ. 11). Ρυθµίστε την τηλεόρασή σας στο κανάλι του βίντεο έτσι ώστε το σήµα από την συσκευή να εµφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. Εάν η συσκευή DVD είναι στην θέση αναπαραγωγής, δεν µπορείτε να εµφανίσετε στην ένδειξη το µενού ρύθµισης. Σταµατήστε το παίξιµο του DVD. Πατήστε, µετά πατήστε V/v για 1 να επιλέξετε (OPTION) και πατήστε. V v V/v/B/b O Language :English Clock Install User Set Auto Power Off [ Off ] Screen Messages [ On ] Power Save [ Off ] OPTION Πατήστε V/v για να επιλέξτε "Install", 2 µετά πατήστε. Το µενού "INSTALL" εµφανίζεται. INSTALL Auto Setup Manual Setup Video Output CH [ CH32 ] V v 32 Προρύθµιση καναλιών

33 Πατήστε V/v για να επιλέξτε "Manual 3 Setup", µετά πατήστε. Πατήστε V/v για να επιλέξετε την 4 σειρά που θέλετε να αλλάξετε ή να βάλετε το όνοµα του σταθµού, µετά πατήστε b. Για να εµφανίσετε τις υπόλοιπες σελίδες για τις θέσεις προγραµµάτων 6 έως 80, πατήστε επανειληµµένα V/v. TV STATION TABLE PR 1 2 CH NAME AAB LMN DEC OFF OFF CDE I J K OFF OFF OFF v V B SWAPPING : DELETE : CLEAR PR : 5 CH : 033 MFT : DECODER : OFF NAME : v V b B MANUAL TUNING MEMORY : Ξεκινώντας Πατήστε V/v για να επιλέξτε "NAME", 5 µετά πατήστε b. PR CH MFT DECODER NAME v V b B MANUAL TUNING : 5 : 033 : : OFF : MEMORY : Βάλτε το όνοµα του σταθµού. 6 1 Πατήστε V/v για να επιλέξετε ένα χαρακτήρα. Κάθε φορά που πατάτε V, ο χαρακτήρας αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω. A t B t t Z t 0 t 1 t t 9 t ( ιάστηµα) t A PR CH MFT DECODER NAME v V b B MANUAL TUNING : 5 : 033 : : OFF : O MEMORY : 2 Πατήστε b για να ρυθµίσετε τον επόµενο χαρακτήρα. Το επόµενο διάστηµα αναβοσβήνει. Για να διορθώσετε έναν χαρακτήρα, πατήστε B/b µέχρι ο χαρακτήρας που θέλετε να διορθώσετε αναβοσβήνει, µετά διορθώστε το. Μπορείτε να ρυθµίσετε µέχρι 4 χαρακτήρες για το όνοµα του σταθµού. Πατήστε για να επιβεβαιώσετε το νέο όνοµα του 7 σταθµού. συνεχίζεται Προρύθµιση καναλιών 33

34 8 Πατήστε O, µετά πατήστε για να βγείτε από το µενού. 34 Προρύθµιση καναλιών

35 Ρύθµιση καναλιών PAY-TV/ Αποκωδικοποιητή Canal Plus Μπορείτε να παρακολουθείτε ή να γράφετε προγράµµατα PAY-TV/Canal Plus εάν συνδέσετε στο DVD-VCR έναν αποκωδικοποιητή (δεν παρέχεται). Σύνδεση του αποκωδικοποιητή Καλώδιο Scart (δεν παρέχεται) Αποκωδικοποιητής PAY-TV/Canal Plus Ξεκινώντας LINE-3 Scart (EURO-AV) AERIAL IN LINE-1 (EURO AV) Scart (EURO-AV) Καλώδιο κεραίας (παρέχεται) : Ροή σήµατος Καλώδιο Scart (δεν παρέχεται) συνεχίζεται Ρύθµιση καναλιών PAY-TV/Αποκωδικοποιητή Canal Plus 35

36 Ρύθµιση καναλιών PAY-TV/Canal Plus Για να παρακολουθήσετε ή να γράψετε προγράµµατα PAY-TV/Canal Plus, ρυθµίστε το DVD-VCR σας, χρησιµοποιώντας την ένδειξη επί της οθόνης, ώστε να λαµβάνει τα κανάλια. Για να ρυθµίσετε σωστά τα προγράµµατα, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε όλα τα παρακάτω βήµατα. Πριν ξεκινήσετε Ανάψτε το DVD-VCR και την τηλεόρασή σας. Για να ελέγξετε το DVD-VCR, ρυθµίστε TV / DVD VIDEO στο DVD VIDEO στο τηλεχειριστήριο (σελ. 11). Ρυθµίστε την τηλεόρασή σας στο κανάλι του βίντεο έτσι ώστε το σήµα από την συσκευή να εµφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. Εάν η συσκευή DVD είναι στην θέση αναπαραγωγής, δεν µπορείτε να εµφανίσετε στην ένδειξη το µενού ρύθµισης. Σταµατήστε το παίξιµο του DVD. Πατήστε, µετά πατήστε V/v για 1 να επιλέξετε (OPTION) και πατήστε. V v V/v/B/b O Language :English Clock Install User Set Auto Power Off [ Off ] Screen Messages [ On ] Power Save [ Off ] OPTION Πατήστε V/v για να επιλέξτε "Install", 2 µετά πατήστε. Το µενού "INSTALL" εµφανίζεται. INSTALL Auto Setup Manual Setup Video Output CH [ CH32 ] V v 36 Ρύθµιση καναλιών PAY-TV/Αποκωδικοποιητή Canal Plus

37 Πατήστε V/v για να επιλέξτε "Manual 3 Setup", µετά πατήστε. Πατήστε V/v για να επιλέξετε την 4 σειρά που θέλετε να ρυθµίσετε για τον αποκωδικοποιητή, µετά πατήστε b. Για να εµφανιστούν οι θέσεις από 6 έως 80, πατήστε V/v επανειληµµένα. TV STATION TABLE PR 1 2 CH NAME AAB LMN DEC OFF OFF CDE I J K OFF OFF OFF v V B SWAPPING : DELETE : CLEAR PR : 5 CH : 033 MFT : DECODER : OFF NAME : v V b B MANUAL TUNING MEMORY : Ξεκινώντας Πατήστε V/v για να επιλέξετε 5 "DECODER". PR CH MFT DECODER NAME v V b B MANUAL TUNING : 5 : 033 : : OFF : MEMORY : Πατήστε b για να ρυθµίσετε τον 6 "DECODER" στο "ON", µετά πατήστε. PR CH MFT DECODER NAME v V b B MANUAL TUNING : 5 : 033 : : ON : MEMORY : 7 Πατήστε O, µετά πατήστε για να βγείτε από το µενού. Ρύθµιση καναλιών PAY-TV/Αποκωδικοποιητή Canal Plus 37

38 Βασικές Λειτουργίες Παίξιµο δίσκων Ανάλογα µε τον δίσκο, µερικές λειτουργίες µπορεί να είναι διαφορετικές ή περιορισµένες. Αναφερθείτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται µε τον δίσκο. Πριν ξεκινήσετε Ανάψτε το DVD-VCR και την τηλεόρασή σας. Ρυθµίστε την τηλεόρασή σας στο κανάλι του βίντεο έτσι ώστε το σήµα από την συσκευή να εµφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. Ρυθµίστε TV / DVD VIDEO στο DVD VIDEO, µετά πατήστε SELECT DVD για να ελέγχετε την συσκευή DVD (σελ. 11).?/1 Z / m/m y./> X x H 1 Πατήστε Z για να ανοίξετε την υποδοχή δίσκου και να βάλετε ένα δίσκο στην υποδοχή. µε την πλευρά παιξίµατος προς τα κάτω 38 Παίξιµο δίσκων

39 Πατήστε H. 2 Η υποδοχή του δίσκου κλείνει και η συσκευή DVD αρχίζει το παίξιµο. Το παράθυρο ενδείξεων δείχνει τον χρόνο παιξίµατος.* Ανάλογα µε τον δίσκο, ένα µενού µπορεί να εµφανιστεί στην οθόνη Ώρα Λεπτό ευτερόλεπτο της τηλεόρασης. Γιά DVD, βλέπε σελ. 87. Γιά ΒΙΝΤΕΟ CD, βλέπε σελ * " " εµφανίζεται όταν δεν υπάρχει εισαγµένος δίσκος. Χρήσιµες Συµβουλές Για να κάνετε µιά κράτηση µε χρονοδιακόπτη στο βίντεο κατά την διάρκεια παιξίµατος DVD, συνιστούµε την εκτέλεση των λειτουργιών µε "Γρήγορη Εγγραφή µε Χρονοδιακόπτη" (σελ. 116). Κατά την αναπαραγωγή το DVD-VCR δεν µπαίνει σε κατάσταση αναµονής ακόµη και αν το βίντεο σταµατήσει την εγγραφή. Σηµειώσεις Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο οθόνης χρησιµοποιώντας το µένου "SCREEN SETUP". (βλέπε "Ρύθµιση οθόνης" στη σελ. 77.) Σταµατήστε την αναπαραγωγή Βίντεο ενώ αναπαράγεται έναν δίσκο. Εάν παίζετε ένα DVD ή ΒΙΝΤΕΟ CD που έχει γρατσουνιές, η συσκευή µπορεί να σταµατήσει να παίζει στο σηµείο των γρατσουνιών. Παίξιµο καταλόγων µεγαλύτερων από 10 ώρες που έχουν εγγραφεί σε θέση λειτουργίας VR δεν είναι εγγυηµένο. Βασικές Λειτουργίες Επιπλέον λειτουργίες Για να Σταµατήσετε την αναπαραγωγή Παύση παιξίµατος* 1 Συνεχίσετε την αναπαραγωγή µετά από προσωρινή διακοπή Πηγαίνετε στο επόµενο πλαίσιο σε θέση λειτουργίας παύσης Πηγαίνετε στο προηγούµενο πλαίσιο σε θέση λειτουργίας παύσης Πηγαίνετε στο επόµενο κεφάλαιο, τροχιά, ή σκηνή σε θέση λειτουργίας συνεχούς παιξίµατος Πηγαίνετε στο προηγούµενο κεφάλαιο, τροχιά, ή σκηνή σε θέση λειτουργίας συνεχούς παιξίµατος Πατήστε x X H SKIP REPLAY > NEXT στο τηλεχειριστήριο M στην µονάδα. PREV στο τηλεχειριστήριο ή m στην µονάδα συνεχίζεται Παίξιµο δίσκων 39

40 Για να λoγότvπα m ή M στο τηλεχειριστήριο (ή κρατήστε πιεσµένο m ή M στη συσκευή) Η ταχύτητα της αναπαραγωγής αλλάζει όπως παρακάτω κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο (ή ανάλογα µε τη διάρκεια που πατάτε το πλήκτρο στη συσκευή): DVD γρήγορα προς τα εµπρός: PLAY t 1.4 N * 2 t 1M t 2M t 3M t 4M t 5M t 6M γρήγορα προς τα πίσω: PLAY t 1m t 2m t 3m t 4m t 5m t 6m CD, MP3 και Bίvτεo CD γρήγορα προς τα εµπρός: PLAY t 1M t 2M t 3M γρήγορα προς τα πίσω: PLAY t 1m t 2m t 3m Όταν βρείτε το σηµείο που θέλετε, πατήστε H. Παρακολουθήστε αργή κίνηση σε κατάσταση συνεχούς αναπαραγωγής (Μόνο DVD και Βίντεο CD) Επαναλάβετε την προηγούµενη σκηνή για 10 δευτερόλεπτα σε θέση λειτουργίας συνεχούς παιξίµατος* 3 (Στιγµιαία Αναπαραγωγή) Πατήστε X κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, και µετά πατήστε ή y H ταχyτητα της αναπαραγωγής αλλάζει όπως ακολούθως κάθε φορά που πατάτε ή y: DVD γρήγορα προς τα εµπρός: 0.6 N * 2 t 2 y t 3 y αντίστροφη αργή κίνηση (εκτός από DVD-RW σε κατάσταση VR): 1 t 2 t 3 Βίντεο CD µόνο για αργή κίνηση εµπρός: 1 y t 2 y t 3 y Για να επανέλθετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε H. REPLAY 40 Παίξιµο δίσκων

41 Για να Γυρίστε γρήγορα εµπρός την τρέχουσα σκηνή για 30 δευτερόλεπτα σε θέση λειτουργίας συνεχούς παιξίµατος* 3 * 4 (Στιγµιαία Προώθηση) Σταµατήστε το παίξιµο και αφαιρέστε τον δίσκο Πατήστε Z SKIP * 1 Εάν βάλετε σε θέση παύσης την συσκευή DVD για περισσότερο από 5 λεπτά, η συσκευή DVD θα σταµατήσει αυτόµατα. * 2 Για γρήγορη ή αργή αναπαραγωγή µε ήχο (βλέπε "Για γρήγορη ή αργή αναπαραγωγή µε ήχο (µόνο DVD)" στη σελ. 41) * 3 Για DVD ΒΙΝΤΕΟ και γιά DVD-RW/DVD-R ή DVD+RW/DVD+R µόνο * 4 Μπορείτε να πατήσετε SKIP µέχρι 4 φορές. Αυτό σας επιτρέπει να εκτελέσετε γρήγορη κίνηση εµπρός µέχρι 2 λεπτά συνολικά. Χρήσιµες Συµβουλές Η λειτουργία Στιγµιαίας Αναπαραγωγής είναι χρήσιµη όταν θέλετε να ξαναδείτε µιά σκηνή ή ένα διάλογο που χάσατε. Η λειτουργία Στιγµιαίας Προώθησης είναι χρήσιµη όταν θέλετε να υπερπηδήσετε µιά σκηνή που δεν θέλετε να δείτε. Σηµειώσεις εν υπάρχει ήχος εκτός από: κατά τη διάρκεια της κανονικής αναπαραγωγής κατά τη διάρκεια της γρήγορης ή αργής αναπαραγωγής µε ήχο εν µπορείτε να εκτελέσετε γρήγορη ή αργή αναπαραγωγή µε ήχο όταν έχει ρυθµιστεί κάποιο εφέ ήχου έµφασης. Η λειτουργία γρήγορης αντιστροφής µπορεί να µην είναι εφικτή για CD, MP3 και Βίντεο CD αναλόγως της µεθόδου εγγραφής. Μπορεί να µην είναι δυνατόν να χρησιµοποιήσετε την λειτουργία Στιγµιαίας Αναπαραγωγής ή Στιγµιαίας Προώθησης µε µερικές σκηνές. Εναλλαγή µεταξύ αρχικής (ORG) και λίστας παιξίµατος (PL) σε ένα δίσκο που έχει εγγραφεί σε θέση λειτουργίας VR είναι δυνατή µόνο ενώ ο δίσκος είναι σταµατηµένος. Πατήστε TOP MENU για εναλλαγή µεταξύ ORG και PL. Βασικές Λειτουργίες Για γρήγορη ή αργή αναπαραγωγή µε ήχο (µόνο DVD) Μπορείτε να ακούτε τους διαλόγους ή τον ήχο ενώ αναπαράγετε την τρέχουσα σκηνή γρήγορα ή αργά. Για την γρήγορη αναπαραγωγή, πατήστε M κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Για την αργή αναπαραγωγή, πατήστε X, και µετά πατήστε y κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Πατήστε H για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή. Σηµειώσεις εν µπορείτε να ρυθµίσετε ηχητικά εφέ περιβάλλοντος ήχου κατά ενώ εκτελείτε γρήγορη ή αργή αναπαραγωγή µε ήχο. Επιπλέον, δεν µπορείτε να εκτελέσετε γρήγορη ή αργή αναπαραγωγή µε ήχο όταν έχει ρυθµιστεί κάποιο ηχητικό εφέ περιβάλλοντος ήχου. εν µπορείτε να λάβετε ήχο DTS κατά τη διάρκεια γρήγορης ή αργής αναπαραγωγής. συνεχίζεται Παίξιµο δίσκων 41

42 Για να επαναρχίσει η αναπαραγωγή στον τρέχοντα δίσκο (Επανέναρξη Αναπαραγωγής) Η συσκευή DVD ενθυµείται το σηµείο όπου σταµατήσατε τον δίσκο ακόµη και εάν η συσκευή DVD µπει σε θέση αναµονής πατώντας?/ Ενώ παίζετε έναν δίσκο, πατήστε x για να σταµατήσετε το παίξιµο. Πατήστε H. Η συσκευή DVD αρχίζει το παίξιµο από το σηµείο που σταµατήσατε τον δίσκο στο Βήµα 1. Χρήσιµες Συµβουλές Για να αρχίσετε το παίξιµο από την αρχή του δίσκου, πατήστε x δύο φορές µετά πατήστε H. Σηµειώσεις για παίξιµο τροχιών ήχου DTS* σε ένα CD. Οταν παίζονται CD µε κωδικούς DTS, δεν θα ακουστεί ήχος στην έξοδο, από τις αναλογικές στερεοφωνικές υποδοχές. Για να αποφευχθεί πιθανή ζηµιά στο ακουστικό σύστηµα, ο καταναλωτής πρέπει να πάρει κατάλληλες προφυλάξεις όταν οι αναλογικές στερεοφωνικές υποδοχές της συσκευής DVD είναι συνδεδεµένες σε σύστηµα ενισχύσεως. Μη παίζετε ηχητικές τροχιές DTS χωρίς πρώτα να συνδέσετε την συσκευή DVD σε µιά ακουστική µονάδα που έχει έναν ενσωµατωµένο αποκωδικοποιητή DTS. Η συσκευή DVD βγάζει το σήµα DTS στην έξοδο µέσω του DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL ή της υποδοχής OPTICAL) ακόµη και αν το "DTS" είναι ρυθµισµένο στο "Off" στο µενού "AUDIO SETUP" (σελ. 75), και µπορεί να προκαλέσει πόνο στα αυτιά σας ή ζηµιά στα ηχεία. Σηµειώσεις για παίξιµο DVD µε ηχητική τροχιά DTS Τα ηχητικά σήµατα DTS βγαίνουν στην έξοδο µόνο µέσω του DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL ή της υποδοχής OPTICAL). Οταν παίζετε ένα DVD µε ηχητικές τροχιές DTS, ρυθµίστε "DTS" στο "On" στο µενού "AUDIO SETUP" (σελ. 75). εν µπορείτε να επιλέξετε ηχητικές ροές DTS όταν "DTS" είναι ρυθµισµένο στο "Off". Εάν συνδέσετε την συσκευή σε ακουστικά µέσα χωρίς αποκωδικοποιητή DTS, µη ρυθµίσετε "DTS" στο "On" στο µενού "AUDIO SETUP" (σελ. 75). Ενας δυνατός θόρυβος µπορεί να βγεί από τα ηχεία, και να προκαλέσει πόνο στα αυτιά σας ή ζηµιά στα ηχεία. * Τα "DTS" και "DTS Digital Out" είναι εµπορικά σήµατα της Εταιρείας Digital Theater Systems, Inc. 42 Παίξιµο δίσκων

43 Οδηγός για τις ενδείξεις στην οθόνη Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες του δίσκου κατά το παίξιµο. Τα περιεχόµενα των ενδείξεων διαφέρουν σύµφωνα µε τον τύπο του παιζόµενου δίσκου. Αριθµητικά πλήκτρα V/v/B/b O Βασικές Λειτουργίες DISPLAY Πατήστε DISPLAY κατά την διάρκεια του παιξίµατος. Οι ακόλουθες πληροφορίες εµφανίζονται, τύπος δίσκου, τρέχων τίτλος/τροχιά, κεφάλαιο, θέση µετρητή, γλώσσα φωνής, γλώσσα υποτίτλων και ρύθµιση θέσης λειτουργίας Παραγγελιακή AV. Αναφερθείτε στο "Ηχος DVD/Υπότιτλος Γλώσσα" στη σελ. 149 για την συντόµευση της γλώσσας. Τύπος του δίσκου Τρέχων τίτλος/αριθµός τροχιάς Τρέχων αριθµός κεφαλαίου Θέση µετρητή Γλώσσα φωνής Γλώσσα υποτίτλων Θέση λειτουργίας Παραγγελιακή AV V v 1/3 1/36 T 0:01:09 Standard B b 0 ~ 9 ENG 5.1CH ENG (3/5) N Σηµείωση εν µπορείτε να επιλέξετε στοιχεία πληροφοριών δίσκου όταν ο δίσκος είναι σταµατηµένος. συνεχίζεται Οδηγός για τις ενδείξεις στην οθόνη 43

44 Για να παίξετε τον επιθυµητό τίτλο/τροχιά ή κεφάλαιο Μπορείτε να παίξετε τον επιθυµητό τίτλο/τροχιά ή κεφάλαιο χρησιµοποιώντας αυτό το µενού. Πατήστε V/v κατά την διάρκεια παιξίµατος 1 για να επιλέξετε το επιθυµητό στοιχείο. Πατήστε B/b για να αλλάξετε το στοιχείο Πατήστε να αρχίσει το παίξιµο. Πατήστε DISPLAY ή O να σβήσετε το µενού. Ο τίτλος/τροχιά ή εικόνα κεφαλαίου θα εµφανιστεί στην οθόνη παιξίµατος του DVD ακολουθούµενα από τον τρέχοντα τίτλο/τροχιά ή αριθµό κεφαλαίου και θέση µετρητή. Για να παίξετε από τον επιθυµητό τίτλο/θέση µετρητή τροχιάς Μπορείτε να παίξετε τον επιθυµητό τίτλο/θέση µετρητή τροχιάς χρησιµοποιώντας αυτό το µενού Πατήστε V/v κατά την διάρκεια παιξίµατος για να επιλέξετε την εικόνα θέσης µετρητή. Βάλτε τον επιθυµητό παρελθόντα χρόνο παιξίµατος του τρέχοντος τίτλου/τροχιά χρησιµοποιώντας τα αριθµητικά πλήκτρα. Πατήστε να αρχίσει το παίξιµο. Πατήστε DISPLAY ή O να σβήσετε το µενού. Χρήσιµες Συµβουλές Μπορείτε να αλλάξετε τις πληροφορίες θέσης µετρητή (χρόνος παιξίµατος ή αποµένων χρόνος) χρησιµοποιώντας B/b (µόνο στο DVD και CD). DVD Ενδειξη T : : Πληροφορίες µετρητή Περασµένος χρόνος παιξίµατος του τρέχοντος τίτλου T : : Εναποµένων χρόνος του τρέχοντος τίτλου C : : Περασµένος χρόνος παιξίµατος του τρέχοντος κεφαλαίου C : : Εναποµένων χρόνος του τρέχοντος κεφαλαίου V V v v 1/3 1/36 T 0:01:09 ENG (3/5) Standard B b 0 ~ 9 ENG 5.1CH 1/3 1/36 T 0:01:09 Standard B b 0 ~ 9 N ENG 5.1CH ENG (3/5) N 44 Οδηγός για τις ενδείξεις στην οθόνη

45 CD Ενδειξη Πληροφορίες µετρητή T : : Περασµένος χρόνος παιξίµατος της τρέχουσας τροχιάς T : : Εναποµένων χρόνος της τρέχουσας τροχιάς D : : Περασµένος χρόνος παιξίµατος του δίσκου D : : Εναποµένων χρόνος του δίσκου Σηµειώσεις Η ένδειξη µπορεί να µην αλλάξει σύµφωνα µε τον χειρισµό ανάλογα µε τον δίσκο. Το παράθυρο ενδείξεων συνεχίζει να δείχνει τον χρόνο παιξίµατος ακόµη και όταν οι πληροφορίες θέσης µετρητή στην ένδειξη επί της οθόνης βρίσκονται υπό αλλαγή. Ο εναποµένων χρόνος της τρέχουσας τροχιάς και ο δίσκος µπορεί να µην εµφανίζονται στην ένδειξη σωστά για Ελεγχο Aντιγραφής CD, CD EXTRA ή CD µε εικόνες εξωφύλλου στον δίσκο, κλπ. Για να ρυθµίσετε την εικόνα παιξίµατος (Λειτουργία Παραγγελιακή AV) Μπορείτε να ρυθµίσετε το σήµα βίντεο του DVD ή του ΒΙΝΤΕΟ CD (µε την λειτουργία PBC στο off) από την συσκευή για να επιτύχετε την ποιότητα εικίνας που επιθυµείτε. Ελέγξτε την ρύθµιση που ταιριάζει καλύτερα στο πρόγραµµα που παρακολουθείτε. 1 Πατήστε V/v κατά την διάρκεια παιξίµατος για να επιλέξετε την εικόνα της Παραγγελιακής AV λειτουργίας. V v B b 1/3 1/36 T 0:01:09 ENG 5.1CH ENG (3/5) Standard N Βασικές Λειτουργίες συνεχίζεται Οδηγός για τις ενδείξεις στην οθόνη 45

DVD Player/ Video Cassette Recorder

DVD Player/ Video Cassette Recorder 2-109-223-73 (1) GR DVD Player/ Video Cassette Recorder Οδηγίες Χρήσεως PAL SLV-D960P E SLV-D930 D SLV-D925 E SLV-D920 E 2004 Sony Corporation ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Καλωσορίσατε! Για να αποφύγετε τον κίνδυνο φωτιάς

Διαβάστε περισσότερα

DVD Player/ Video Cassette Recorder

DVD Player/ Video Cassette Recorder 2-671-549-51 (1) GR DVD Player/ Video Cassette Recorder Οδηγίες χρήσης Για να μάθετε χρήσιμες υποδείξεις, συμβουλές, και πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Sony, παρακαλείστε να επισκεφτείτε:

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή εγγραφής DVD RDR-GX210. Οδηγίες λειτουργίας. 2005 Sony Corporation

Συσκευή εγγραφής DVD RDR-GX210. Οδηγίες λειτουργίας. 2005 Sony Corporation Συσκευή εγγραφής DVD Οδηγίες λειτουργίας RDR-GX210 2005 Sony Corporation 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποτραπεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Για να αποτραπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ δίνοντας προσοχή ώστε η

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ HD700S DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Προφυλάξεις Ασφάλειας Προς αποφυγή πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στο δέκτη, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά το προϊόν. Κρατήστε το φυλλάδιο των οδηγιών χρήσης σε ένα ασφαλές µέρος για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙΟΥ Παρακαλούµε ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν µέσα στο κουτί τα ακόλουθα κοµµάτια: Συσκευή Tape2PC

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Χωρίς ήχο Παραμόρφωση του ήχου Το ΚΑΡΑΟΚΕ δε λειτουργεί Το MP3 δεν παίζει 1. Καμία πηγή εισόδου ήχου. 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB www.sony-europe.com 1 Χαρακτηριστικά Αφεθείτε στη μαγεία του ήχου surround 5,1 καναλιών που σας

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

3-283-145-71(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39. 2008 Sony Corporation

3-283-145-71(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39. 2008 Sony Corporation 3-283-145-71(1) CD/DVD Player Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39 2008 Sony Corporation 2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην αφήνετε αυτή τη συσκευή εκτεθειµένη

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

3. Βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες

3. Βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες Αυτόµατος Συντονισµός (AUTO INSTALL) Πιέστε το πλήκτρο CH και πιέστε το V+ ή το V- για αυτόµατο συντονισµό των καναλιών. Η σειρά µπάντας είναι L-VHF-UHF. Έρευνα (SEARCH) Πιέστε το πλήκτρο CH και πιέστε

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1 Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγός έναρξης HT-XT1 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 3 2 Εγκατάσταση 4 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA 1 1.1 Εισαγωγή Για να λάβετε τα δεδομένα του Υπ.Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4 ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόµενα Σηµαντικές οδηγίες προφύλαξης...2 Σύντοµη περιγραφή δυνατοτήτων...2 Εγκατάσταση µπαταρίας και κάρτας µνήµης...2 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΙΑ120 - SWEEX UNIVERSAL REMOTE CONTROL 6IN1 TOUCHSCREEN. Φωτάκι LED

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΙΑ120 - SWEEX UNIVERSAL REMOTE CONTROL 6IN1 TOUCHSCREEN. Φωτάκι LED Φωτάκι LED ΙΑ120 - SWEEX UNIVERSAL REMOTE CONTROL 6IN1 TOUCHSCREEN ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 1) Όταν κάποιο πλήκτρο είναι πατημένο και αναβοσβήνει το φωτάκι LED αυτό σημαίνει ότι γίνεται μετάδοση δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης 1. Περιεχόμενα 1.Περιεχόμενα 2.Δομή των οδηγιών χρήσης 3.Αρχική εγκατάσταση του προϊόντος 3.1.Περιγραφή του συστήματος 3.2.Εγκατάσταση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου 1. Συνδέστε τη μια άκρη του καλωδίου USB στο MEGA PLAYER 521, την άλλη άκρη στον προαιρετικό προσαρμογέα (adapter) και συνδέστε το με πρίζα Εναλλασσόμενου Ρεύματος. (ή συνδέστε

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD 4-262-748-11(1) (GR) Σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD Οδηγίες χρήσης DAV-DZ340/DAV-DZ740 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Προσοχή Η χρήση οπτικών οργάνων με το παρόν προϊόν αυξάνει τον κίνδυνο για τα μάτια. Μην τοποθετείτε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 9 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 10 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 9 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 10 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ WAE-BTP05 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. Περιεχόμενα κουτιού... 2 1.2. Προδιαγραφές... 2 1.3. Επισκόπηση της πρόσοψης του ηχείου... 2 1.4. Επισκόπηση του πίσω μέρους του ηχείου... 3 1.5. Οδηγίες ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

AWV35X TX + AWV 32 X RX

AWV35X TX + AWV 32 X RX Ασύρµατο Σετ: εκποµπής - λήψης σηµάτων AV & σηµάτων τηλεχειρισµού (Περιοχή λειτουργίας 2.4GHz) AWV35X TX + AWV 32 X RX Οδηγίες χρήσης 1.Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής* ΠΡΟΣΟΧΗ: Για

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το μοντέλο διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Αυτό το μοντέλο διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ Αυτό το μοντέλο διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: - Αναπαραγωγή δίσκων DVD/ CD/ CD-R/ CD-RW - Αναπαραγωγή δίσκων VCD (Video CD) - Αναπαραγωγή αρχείων MP3/ MPEG/ MPEG4/ Div X - Αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Portable DVD player 7

Portable DVD player 7 Portable DVD player 7 ALD1915H ACVDS727 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 20 FR 39 ES 58 DE 77 EL

Διαβάστε περισσότερα

K 912. Εγχειρίδιο Χρήσης

K 912. Εγχειρίδιο Χρήσης K 912 Εγχειρίδιο Χρήσης K 912 Ασύρματα ακουστικά UHF ημιανοιχτού τύπου 1. Εισαγωγή Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της εταιρίας KG. Το K 912 είναι ένα ασύρματο σύστημα ακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστηµα Συναγερµού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια µε το πάτηµα ενός κουµπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Digital Photo Album ABF240 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 1. Ο χρονοδιακόπτης αυτός μπορεί να προ-ρυθμιστεί σε χρόνο on/off για τις Ηλεκτρικές σας Συσκευές. Είναι ιδανικός για

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center Περιεχόμενα V1.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ...2 ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ...3 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (TV)...4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΗΓΗΣ...4 ΛΙΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...5 SOURCE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εμφάνιση 1.1Οθόνη 1. Έλεγχος εγγραφής φωνής 2. Λειτουργία κύκλου (Cycle mode) 3. Επίπεδο μπαταρίας 4. Κατάλογος Audio 5. Υψηλής ποιότητας καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

EZ VINYL CONVERTER / EZ VINYL CONVERTER 2 / EZ AUDIO CONVERTER Ο ΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ( 1-9 )

EZ VINYL CONVERTER / EZ VINYL CONVERTER 2 / EZ AUDIO CONVERTER Ο ΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ( 1-9 ) 0 EZ VINYL CONVERTER / EZ VINYL CONVERTER 2 / EZ AUDIO CONVERTER Ο ΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ( 1-9 ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο USB προϊόν που αγοράσατε, συµπεριλάβαµε και µερικά εργαλεία για να σας βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης. Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Σύστηµα ηχείων multimedia

D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης. Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Σύστηµα ηχείων multimedia D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο Σύστηµα ηχείων multimedia Σηµαντικές οδηγίες ασφάλειας ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΑΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1 Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL-99 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά.3 Βασικές Λειτουργίες..3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...3 Περιεχόµενα Συσκευασίας.4 ΙΙ. Μορφή και Εγκατάσταση Συστήµατος.4 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 Υπάρχουν κάποιες µικρές αλλαγές στα κουµπιά µεταξύ των RS25U και RS25E, και κάποιες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιµες και στα δύο µοντέλα. Ένα προαιρετικό χειριστήριο - συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ER 100U REC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ER 100U REC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ER 100U REC ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ER-100U REC Γενικά χαρακτηριστικά: 1.Ψηφιακό σύστημα με ικανότητα συνεργασίας με τα ακόλουθα φορμά και αποθηκευτικά μέσα, SD/MMC CARD,USB MP3. 2.Είσοδοι

Διαβάστε περισσότερα

CC-14 WL. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 WL

CC-14 WL. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 WL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 WL Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο οδηγιών πριν από τη χρήση. Διατηρήστε το σε ένα ασφαλές μέρος και χρησιμοποιήστε το όποτε κρίνεται σκόπιμο. Ο χιλιομετρητής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Ελληνική έκδ ση έκδoση SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Εισαγωγή Μην εκθέσετε σε ακραίες θερμοκρασίες την εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB της Sweex. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD

Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD KDL40BX420 Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD www.sonyeurope.com 1 KDL40BX420 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παρεχόμενα αξεσουάρ Τηλεχειριστήριο Μπαταρίες Καλώδιο τροφοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000 TM40 δηγίες τελικού χρήστη Ρυθμίσεις χρηστών Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του. 4-ψηφίων κωδικός 6-ψηφίων κωδικός Χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Φροντίδα της συσκευής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Συντήρηση:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Φροντίδα της συσκευής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Συντήρηση: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί για την αγορά του Energy DVD d1 DVD/USB. Οι επόμενες σελίδες θα σας δώσουν μια γενική επισκόπηση της νέας σας συσκευής και των βασικών της χαρακτηριστικών.

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματη αναμετάδοση εικόνας και ήχου 2,4GHz AWV-322

Ασύρματη αναμετάδοση εικόνας και ήχου 2,4GHz AWV-322 Ασύρματη αναμετάδοση εικόνας και ήχου 2,4GHz AWV-322 Στη συσκευασία περιλαμβάνονται : (1) Ασύρματος πομπός 2,4GHz (2) Ασύρματος δέκτης 2,4GHz (3) 2 Καλωδιώσεις A/V (εικόνας-ήχου) (4) 2 Τροφοδοτικά για

Διαβάστε περισσότερα