ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Υπολογισμός Ενεργειακών Καταναλώσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Υπολογισμός Ενεργειακών Καταναλώσεων"

Transcript

1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -1- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Υπολογισμός Ενεργειακών Καταναλώσεων Έργο: Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων στον Δήμο Σερρών (9 ο Δημοτικό Σχολείο)

2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος της ενεργειακής μελέτης είναι η ελαχιστοποίηση κατά το δυνατόν της κατανάλωσης ενέργειας για την σωστή λειτουργία του κτηρίου, μέσω: της θερμομονωτικής επάρκειας του κτηρίου με την κατάλληλη εφαρμογή θερμομόνωσης στα αδιαφανή δομικά στοιχεία αποφεύγοντας κατά το δυνατόν τη δημιουργία θερμογεφυρών, καθώς και την επιλογή κατάλληλων κουφωμάτων, δηλαδή συνδυασμό υαλοπίνακα αλλά και πλαισίου, της επιλογής κατάλληλων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων υψηλής απόδοσης, για την κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση, ψύξη. κλιματισμό, φωτισμό και ζεστό νερό χρήσης με την κατά το δυνατόν ελάχιστη κατανάλωση (ανηγμένης) πρωτογενούς ενέργειας. της χρήσης τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) όπως ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταϊκά συστήματα, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (εδάφους, υπόγειων και επιφανειακών νερών) κ. ά. και της εφαρμογής διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, για τον περιορισμό της άσκοπης χρήσης τους. Στοιχεία Κτιρίου Πόλη Σέρρες Αριθμός Θερμικών Ζωνών 1 Αριθμός Επιπέδων Κτιρίου (1-15) 2 Τυπικό Ύψος Επιπέδου (m) 3 Κλιματική Ζώνη ΖΩΝΗ Γ Γωνία Περιστροφής 0 Υψόμετρο μεγαλύτερο των 500m ΟΧΙ Χρήση Κτιρίου Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Τύπος κατασκευής Φέρων οργ. από σκυρόδεμα και στοιχεία πλήρωσης από διάτρητες οπτόπλινθους Επίπεδο στη Στάθμη του Εδάφους 1 Βάθος δαπέδου στο έδαφος (m) Περίμετρος κτιρίου (m) Τύπος μελέτης/επιθεώρησης 2 Περίοδος έκδοσης οικοδομικής άδειας 3 Θερμομονωτική προστασία 2 Επιθυμητό συνολικό εμβαδό (m²) Επιθυμητός συνολικός όγκος (m3) Τμήμα κτηρίου 0 Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής Um όπως προκύπτει από υπολογισμούς (για κτήρια πριν τον Κανονισμό Θερμομόνωσης)

3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -3- ********** ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ *********** ΖΩΝΗ 1 Συντελεστής διόρθωσης θέρμανσης fbac,h: 1.20 Συντελεστής διόρθωσης ψύξης fbac,c: 1.20 Συντελεστής BEMS ηλεκτρ: 1.06 Λαμβάνεται επιπρόσθετη μονάδα αερισμού με παροχή (θέρμανση) m3/s και συντελεστή ανακυκλοφορίας και ανάκτησης 0 Λαμβάνεται επιπρόσθετη μονάδα αερισμού με παροχή (ψύξη) m3/s και συντελεστή ανακυκλοφορίας και ανάκτησης 0 Cm = ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Η απόδοση Σ.Θ. 1 λαμβάνεται 3.7 Λαμβάνεται συντελεστής θερμικών απωλειών διανομής από πίνακες = 0.97 Υπολογίζεται βαθμός απόδοσης τερματικών μονάδων (εκπομπής θερμότητας) από πίνακες = 1.00 Λαμβάνεται ποσοστό λειτουργίας βοηθ. σύστημάτων (χειμερινή περίοδος) από πίνακα 4.15 = % ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Υπολογίζεται βαθμός απόδοσης τερματικών μονάδων = 0.93 Λαμβάνεται EER (Σύστημα ψύξης 1)= 3.50 ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Το ημερήσιο φορτίο Vd υπολογίζεται ίσο με 0.00 l/ημέρα ΦΩΤΙΣΜΟΣ Ισχύς φωτισμού: 5.0 W/m2 Επιφάνεια φυσικού φωτισμού: 0 h Ώρες λειτουργίας ημέρας: 1560 h Ώρες λειτουργίας νύκτας: 0 h ********** ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ *********** Τα δεδομένα του κτηρίου αναφοράς εισάγονται αυτόματα από το λογισμικό του ΤΕΕ (version: S/N: YCKUE24AYBC6QKDK) σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 9 του Κ.Εν.Α.Κ. και στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010

4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -4-1A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 1.Πόλη 2.Ζώνη Σέρρες Γ 1Β. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 1.Επιφάνεια οροφών σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα : m² 2.Επιφάνεια εξωτερικών τοίχων σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα : m² 3.Επιφάνεια δαπέδων σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα : m² 4.Επιφάνεια οροφών σε επαφή με κλειστούς ΜΘΧ : m² 5.Επιφάνεια τοίχων σε επαφή με κλειστούς ΜΘΧ : m² 6.Επιφάνεια δαπέδων σε επαφή με κλειστούς ΜΘΧ : m² 7.Επιφάνεια οροφών σε επαφή με το έδαφος : m² 8.Επιφάνεια τοίχων σε επαφή με το έδαφος : m² 9.Επιφάνεια δαπέδων σε επαφή με το έδαφος : m² 10.Επιφάνεια κουφωμάτων σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα : m² 11.Επιφάνεια κουφωμάτων χωρίς υαλοπίνακα σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα : m² 12.Επιφάνεια γυάλινων προσόψεων μη ανοιγόμενων ή μερικώς ανοιγόμενων σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα : m² 13.Επιφάνεια κουφωμάτων σε επαφή με ΜΘΧ : m² 14.Επιφάνεια κουφωμάτων χωρίς υαλοπίνακα σε επαφή με ΜΘΧ : m² 15.Επιφάνεια γυάλινων προσόψεων μη ανοιγόμενων ή μερικώς ανοιγόμενων σε επαφή με ΜΘΧ : m² 1Γ. ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ U = W/m²K 1Δ. ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ Um = W/m²K A/V Um σε W/m²K m -1 ζωνη Α ζωνη B ζωνη Γ ζωνη Δ <= >=

5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -5-1Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ U Ζώνη 1 Είδος Επιφ. Προσαν. Γειτνιάζων Επιφάνεια F Συντελ. U b bxuxf Τ1 73 ΕΠ Τ2 73 ΕΠ Τ2 73 ΕΠ Τ2 73 ΕΠ Α5 73 ΕΠ Τ1 343 ΕΠ Α1 343 ΕΠ Α1 343 ΕΠ Α1 343 ΕΠ Α1 343 ΕΠ Α1 343 ΕΠ Α1 343 ΕΠ Α2 343 ΕΠ Τ2 343 ΕΠ Τ2 343 ΕΠ Τ2 343 ΕΠ Ε1 Ε ΜΘΧ Τ1 253 ΕΠ Τ2 253 ΕΠ Τ2 253 ΕΠ Τ1 163 ΕΠ Α2 163 ΕΠ Α3 163 ΕΠ Α4 163 ΕΠ Α4 163 ΕΠ Α4 163 ΕΠ Α4 163 ΕΠ Α4 163 ΕΠ Α4 163 ΕΠ Α4 163 ΕΠ Α4 163 ΕΠ Α4 163 ΕΠ Τ2 163 ΕΠ Τ2 163 ΕΠ Τ2 163 ΕΠ Τ2 163 ΕΠ Δ1 ΦΕ Τ1 73 ΕΠ Τ2 73 ΕΠ Τ2 73 ΕΠ Τ2 73 ΕΠ Α5 73 ΕΠ Τ1 343 ΕΠ Α1 343 ΕΠ Α1 343 ΕΠ Α1 343 ΕΠ Α1 343 ΕΠ Α1 343 ΕΠ Α1 343 ΕΠ Τ2 343 ΕΠ Τ2 343 ΕΠ Τ2 343 ΕΠ Τ2 343 ΕΠ Τ1 253 ΕΠ Τ2 253 ΕΠ Τ2 253 ΕΠ Τ2 253 ΕΠ Τ1 163 ΕΠ

6 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -6- Α4 163 ΕΠ Α4 163 ΕΠ Α4 163 ΕΠ Α4 163 ΕΠ Α4 163 ΕΠ Α4 163 ΕΠ Α4 163 ΕΠ Α4 163 ΕΠ Α4 163 ΕΠ Α2 163 ΕΠ Τ2 163 ΕΠ Τ2 163 ΕΠ Τ2 163 ΕΠ Τ2 163 ΕΠ ΣΥΝΟΛΟ Θερμικές Γέφυρες Επιφ. 1 Επιφ. 2 Περιγραφή Μήκος Ψ b bxlxψ Τ1 Ο1 ΕΔ Τ1 Δ1 ΔΦ Τ1 Τ1 ΞΓ Α1 Τ2 ΥΠ Α1 Τ2 ΥΠ Α1 Τ2 ΛΠ Α1 Τ2 ΛΠ Α1 Τ2 ΥΠ Α1 Τ2 ΥΠ Α1 Τ2 ΛΠ Α1 Τ2 ΛΠ Α1 Τ2 ΥΠ Α1 Τ2 ΥΠ Α1 Τ2 ΛΠ Α1 Τ2 ΛΠ Α1 Τ2 ΥΠ Α1 Τ2 ΥΠ Α1 Τ2 ΛΠ Α1 Τ2 ΛΠ Α1 Τ2 ΥΠ Α1 Τ2 ΥΠ Α1 Τ2 ΛΠ Α1 Τ2 ΛΠ Α1 Τ2 ΥΠ Α1 Τ2 ΥΠ Α1 Τ2 ΛΠ Α1 Τ2 ΛΠ Α2 Τ2 ΥΠ Α2 Τ2 ΥΠ Α2 Τ2 ΛΠ Α2 Τ2 ΛΠ Τ1 Ο1 ΕΔ Τ1 Δ1 ΔΦ Τ1 Τ1 ΞΓ Τ1 Ο1 ΕΔ Τ1 Δ1 ΔΦ Τ1 Τ1 ΞΓ Α2 Τ2 ΥΠ Α2 Τ2 ΥΠ Α2 Τ2 ΛΠ Α2 Τ2 ΛΠ Α3 Τ2 ΥΠ Α3 Τ2 ΥΠ Α3 Τ2 ΛΠ Α3 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΥΠ

7 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -7- Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΛΠ Τ1 Ο1 ΕΔ Τ1 Δ1 ΔΦ Τ1 Τ1 ΞΓ Τ2 ΣΣ Τ2 ΣΣ Τ2 ΣΣ Τ2 ΣΣ Τ2 ΣΣ Τ2 ΣΣ Τ2 ΣΣ Τ2 ΣΣ Τ2 ΣΣ Τ2 ΣΣ Τ1 Ο1 ΔΣ Τ1 Τ1 ΞΓ Α1 Τ2 ΥΠ Α1 Τ2 ΥΠ Α1 Τ2 ΛΠ Α1 Τ2 ΛΠ Α1 Τ2 ΥΠ Α1 Τ2 ΥΠ Α1 Τ2 ΛΠ Α1 Τ2 ΛΠ Α1 Τ2 ΥΠ Α1 Τ2 ΥΠ Α1 Τ2 ΛΠ Α1 Τ2 ΛΠ Α1 Τ2 ΥΠ Α1 Τ2 ΥΠ Α1 Τ2 ΛΠ

8 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -8- Α1 Τ2 ΛΠ Α1 Τ2 ΥΠ Α1 Τ2 ΥΠ Α1 Τ2 ΛΠ Α1 Τ2 ΛΠ Α1 Τ2 ΥΠ Α1 Τ2 ΥΠ Α1 Τ2 ΛΠ Α1 Τ2 ΛΠ Τ1 Ο1 ΔΣ Τ1 Τ1 ΞΓ Τ1 Ο1 ΔΣ Τ1 Τ1 ΞΓ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α2 Τ2 ΥΠ Α2 Τ2 ΥΠ Α2 Τ2 ΛΠ Α2 Τ2 ΛΠ Τ1 Ο1 ΔΣ Τ1 Τ1 ΞΓ Τ2 ΣΣ Τ2 ΣΣ Τ2 ΣΣ Τ2 ΣΣ Τ2 ΣΣ Τ2 ΣΣ Τ2 ΣΣ Τ2 ΣΣ Τ2 ΣΣ Τ2 ΣΣ

9 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -9- Τ2 ΣΣ Τ2 ΣΣ ΣΥΝΟΛΟ

10 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -10- Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: YCKUE24AYBC6QKDK - έκδοση: M-KENAK Version: 1.00, S/N: , Αρ. έγκρισης: 1935/ Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Έργο: Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων στον Δήμο Σερρών (9 ο Δημοτικό Σχολείο)

11 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -11- Περιεχόμενα 1. Υπολογισμός συντελεστών θερμοπερατότητας αδιαφανών δομικών στοιχείων Υπολογισμός ισοδύναμων συντελεστών θερμοπερατότητας αδιαφανών δομικών στοιχείων σε επαφή με το έδαφος Υπολογισμός συντελεστών θερμοπερατότητας διαφανών δομικών στοιχείων και εμβαδομετρήσεις Κατακόρυφα αδιαφανή δομικά στοιχεία Οριζόντια αδιαφανή δομικά στοιχεία Διαφανή δομικά στοιχεία Μη θερμαινόμενοι χώροι Θερμογέφυρες Υπολογισμός μέγιστου επιτρεπτού και πραγματοποιήσιμου Um του κτιρίου Υπολογισμός αθέλητου αερισμού ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΈΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΈΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΈΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΨΥΞΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΝΧ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ... 78

12 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΜΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟ ΜΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΠΡΟΤΥΠΑ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (CHECK LIST) ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Τίτλος Κτηριακής Μονάδας: Χρήση: Κλιματική Ζώνη: Γ Συνολική επιφάνεια: Ωφέλιμη επιφάνεια: Κτηρίου Αναφοράς [Kwh/m2] Επιθεωρούμενου κτηρίου [Kwh/m2] Ηλεκτρικής ενέργειας [Kwh/m2]: Θερμικής ενέργειας (καύσιμα) [Kwh/m2]: Συνολική ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας [Kwh/m2]: Υπολογιζόμενες ετήσιες εκπομπές CO2 [Kg/m2] Πραγματικές ετήσιες εκπομπές CO2 [Kg/m2] Υπολογισμός συντελεστών θερμοπερατότητας αδιαφανών δομικών στοιχείων Υπολογισμός θερμομονωτικής επάρκειας κτηρίου υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας δομικού στοιχείου Τύπος εντύπου 1 Αριθμός φύλλου 1.1 Διατομή 1. ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: Εξωτερική τοιχοποιία ΖΩΝΗ Γ

13 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΥΓΗΣ (R Λ) α/α Στρώσεις δομικού στοιχείου Πυκνότητα ρ Πάχος στρ. d Συντ. θέρμ. αγωγιμ. λ Θερμ. αντίστ. d/λ kg/m 3 m W/(mK) (m²k)/w 1 Επίχρισμα Τοίχος Τοίχος Μονωτικό υλικό Επίχρισμα Σd=0.590 R Λ= ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ (U) ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ R i (εσωτερ.) R a (εξωτερ.) Εξωτερικοί τοίχοι και παράθυρα (προς εξωτ. αέρα) Τοίχος που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο Τοίχος σε επαφή με το έδαφος Στέγες, δώματα (ανερχόμενη ροή θερμότητας) Οροφή που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο Δάπεδο επάνω από ανοικτή διάβαση (pιlotis) Δάπεδο επάνω από μη θερμαινόμενο χώρο (κατερχόμενη ροη) Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εσωτερικά) R i (m²k)/w Αντίσταση θερμοδιαφυγής R Λ (m²k)/w Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εξωτερικά) R a (m²k)/w Αντίσταση θερμοπερατότητας R ολ (m²k)/w Συντελεστής θερμοπερατότητας U W/(m²K) Μέγιστος επιτρ. συντελεστής θερμοπερατότητας U max W/(m²K) 0.45 Πρέπει U<=U max ΙΣΧΥΕΙ

14 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -14- Υπολογισμός θερμομονωτικής επάρκειας κτηρίου υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας δομικού στοιχείου Τύπος εντύπου 1 Αριθμός φύλλου 1.2 Διατομή 1. ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: Δοκοί υποστυλώματα 25 ΖΩΝΗ Γ 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΥΓΗΣ (R Λ) α/α Στρώσεις δομικού στοιχείου Πυκνότητα ρ Πάχος στρ. d Συντ. θέρμ. αγωγιμ. λ Θερμ. αντίστ. d/λ kg/m 3 m W/(mK) (m²k)/w 1 Επίχρισμα Δοκός κολώνα Μονωτικό υλικό Επίχρισμα Σd=0.590 R Λ= ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ (U) ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ R i (εσωτερ.) R a (εξωτερ.) Εξωτερικοί τοίχοι και παράθυρα (προς εξωτ. αέρα) Τοίχος που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο Τοίχος σε επαφή με το έδαφος Στέγες, δώματα (ανερχόμενη ροή θερμότητας) Οροφή που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο Δάπεδο επάνω από ανοικτή διάβαση (pιlotis) Δάπεδο επάνω από μη θερμαινόμενο χώρο (κατερχόμενη ροη) Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εσωτερικά) R i (m²k)/w Αντίσταση θερμοδιαφυγής R Λ (m²k)/w Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εξωτερικά) R a (m²k)/w Αντίσταση θερμοπερατότητας R ολ (m²k)/w Συντελεστής θερμοπερατότητας U W/(m²K) Μέγιστος επιτρ. συντελεστής θερμοπερατότητας U max W/(m²K) 0.45 Πρέπει U<=U max ΙΣΧΥΕΙ

15 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -15- Υπολογισμός θερμομονωτικής επάρκειας κτηρίου υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας δομικού στοιχείου Τύπος εντύπου 1 Αριθμός φύλλου 2.1 Διατομή 1. ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: Οροφή 14 ΖΩΝΗ Γ 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΥΓΗΣ (R Λ) α/α Στρώσεις δομικού στοιχείου Πυκνότητα ρ Πάχος στρ. d Συντ. θέρμ. αγωγιμ. λ Θερμ. αντίστ. d/λ kg/m 3 m W/(mK) (m²k)/w 1 Επίχρισμα Πλάκα Μονωτικό υλικό Στεγάνωση Σd=0.280 R Λ= ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ (U) ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ R i (εσωτερ.) R a (εξωτερ.) Εξωτερικοί τοίχοι και παράθυρα (προς εξωτ. αέρα) Τοίχος που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο Τοίχος σε επαφή με το έδαφος Στέγες, δώματα (ανερχόμενη ροή θερμότητας) Οροφή που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο Δάπεδο επάνω από ανοικτή διάβαση (pιlotis) Δάπεδο επάνω από μη θερμαινόμενο χώρο (κατερχόμενη ροη) Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εσωτερικά) R i (m²k)/w Αντίσταση θερμοδιαφυγής R Λ (m²k)/w Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εξωτερικά) R a (m²k)/w Αντίσταση θερμοπερατότητας R ολ (m²k)/w Συντελεστής θερμοπερατότητας U W/(m²K) Μέγιστος επιτρ. συντελεστής θερμοπερατότητας U max W/(m²K) 0.40 Πρέπει U<=U max ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

16 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -16- Υπολογισμός θερμομονωτικής επάρκειας κτηρίου υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας δομικού στοιχείου Τύπος εντύπου 1 Αριθμός φύλλου 3.1 Διατομή 1. ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: Τοιχοποιία σε επαφή με Μ.Θ.Χ. ΖΩΝΗ Γ 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΥΓΗΣ (R Λ) α/α Στρώσεις δομικού στοιχείου Πυκνότητα ρ Πάχος στρ. d Συντ. θέρμ. αγωγιμ. λ Θερμ. αντίστ. d/λ kg/m 3 m W/(mK) (m²k)/w 1 Ασβεστοκονίαμα Οπτοπλινθοδομή με διάτρητες οπ Οπτοπλινθοδομή με διάτρητες οπ Μονωτικό υλικό Ασβεστοκονίαμα Σd=0.210 R Λ= ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ (U) ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ R i (εσωτερ.) R a (εξωτερ.) Εξωτερικοί τοίχοι και παράθυρα (προς εξωτ. αέρα) Τοίχος που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο Τοίχος σε επαφή με το έδαφος Στέγες, δώματα (ανερχόμενη ροή θερμότητας) Οροφή που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο Δάπεδο επάνω από ανοικτή διάβαση (pιlotis) Δάπεδο επάνω από μη θερμαινόμενο χώρο (κατερχόμενη ροη) Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εσωτερικά) R i (m²k)/w Αντίσταση θερμοδιαφυγής R Λ (m²k)/w Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εξωτερικά) R a (m²k)/w Αντίσταση θερμοπερατότητας R ολ (m²k)/w Συντελεστής θερμοπερατότητας U W/(m²K) Μέγιστος επιτρ. συντελεστής θερμοπερατότητας U max W/(m²K) 0.80 Πρέπει U<=U max ΙΣΧΥΕΙ

17 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -17- Υπολογισμός θερμομονωτικής επάρκειας κτηρίου υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας δομικού στοιχείου Τύπος εντύπου 1 Αριθμός φύλλου 4.1 Διατομή 1. ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: Δάπεδο μαρμάρινο σε φυσικό έδαφος ΖΩΝΗ Γ 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΥΓΗΣ (R Λ) α/α Στρώσεις δομικού στοιχείου Πυκνότητα ρ Πάχος στρ. d Συντ. θέρμ. αγωγιμ. λ Θερμ. αντίστ. d/λ kg/m 3 m W/(mK) (m²k)/w 1 Μάρμαρο Ασβεστοκονίαμα Γαρμπυλ/δεμα Β Στεγάνωση Πλάκα Σd=0.310 R Λ= ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ (U) ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ R i (εσωτερ.) R a (εξωτερ.) Εξωτερικοί τοίχοι και παράθυρα (προς εξωτ. αέρα) Τοίχος που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο Τοίχος σε επαφή με το έδαφος Στέγες, δώματα (ανερχόμενη ροή θερμότητας) Οροφή που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο Δάπεδο επάνω από ανοικτή διάβαση (pιlotis) Δάπεδο επάνω από μη θερμαινόμενο χώρο (κατερχόμενη ροη) Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εσωτερικά) R i (m²k)/w Αντίσταση θερμοδιαφυγής R Λ (m²k)/w Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εξωτερικά) R a (m²k)/w Αντίσταση θερμοπερατότητας R ολ (m²k)/w Συντελεστής θερμοπερατότητας U W/(m²K) Μέγιστος επιτρ. συντελεστής θερμοπερατότητας U max W/(m²K) 0.75 Πρέπει U<=U max ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

18 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ Υπολογισμός ισοδύναμων συντελεστών θερμοπερατότητας αδιαφανών δομικών στοιχείων σε επαφή με το έδαφος πλάκες σε επαφή με έδαφος Δομικό στοιχείο Φύλ. U [W/(m 2 K)] Εμβαδό Α [m 2 ] Εκτεθειμένη περίμετρος Π [m] Β'=2Α/Π [m] Μέσο βάθος έδρασης z [m] U' [W/(m 2 Δάπεδο Δάπεδο

19 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ Υπολογισμός συντελεστών θερμοπερατότητας διαφανών δομικών στοιχείων και εμβαδομετρήσεις Τύπος πλαισίου: Μέταλλο με θερμοδιακοπή 24mm Uf πλαισίου: 2.4 W/m 2 K Τύπος κουφώμ ατος Εμβαδό πλαισίου [m 2 ] Τύπος υαλοπίνακα: Διπλό διακένου 6mm (μεταλλικό ισ.πλ.10cm) Ug υαλοπίνακα: 1.4 W/m 2 K g υαλοπίνακα σε κάθ. προσπτ.: 0.75 g υαλοπίνακα: 0.68 γραμμική θερμοπερατότητα συναρμογής υάλοπ. και πλαισίου Ψg: 0.11 W/mK μέσο πλάτος πλαισίου: m Τύπος κουφώμ ατος Πλάτος ανοίγματος [m] Ύψος ανοίγματος [m] Αριθμός φύλλων Εμβαδό κουφώματος [m 2 ] Α Α Α Α Α Εμβαδό επ. ρολού [m 2 ] Εμβαδό υαλοπίνακα [m 2 ] Ποσοστό πλαισίου Μήκος L g [m] U κουφώματος [W/(m 2 K)] g w κουφώματος Α % Α % Α % Α % Α % Συγκεντρωτικά στοιχεία κουφωμάτων ανα όροφο Όροφος Κούφωμα Πλάτος [m] Ύψος [m] Τύπος Εμβαδό [m 2 ] U [W/ (m 2 K)] UxA [W/K] ΙΣΟΓΕΙΟ A g w Αριθμός επιφανει ών Β A Β A Β A Β A Β A Β A Β A Ν A Ν A Ν A Ν A Ν A Ν A Ν A Ν A Ν A Ν A Ν A ΟΡΟΦΟΣ A Β A Β A Β A Β A Β A

20 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -20- Β A Ν A Ν A Ν A Ν A Ν A Ν A Ν A Ν A Ν A Ν A Όροφος Συγκεντρωτικά στοιχεία κουφωμάτων Εμβαδό Σ(UxA) n [m 2 ] [W/K] ΣΑ [m 2 ] nxσ(uxa ) [W/K] ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΡΟΦΟΣ Συνολικά

21 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ Κατακόρυφα αδιαφανή δομικά στοιχεία Ζώνη: 1 Όροφος: ΙΣΟΓΕΙΟ Προσανατολισμός: A δομ. στοιχ.: Τοιχοποιία φύλ.: 1.1 U= αα πλάτος [m] ύψος [m] εμβαδό [m²] ΣΑ = Ζώνη: 1 Όροφος: ΙΣΟΓΕΙΟ Προσανατολισμός: A δομ. στοιχ.: Φέρων οργανισμός φύλ.: 1.2 U= αα πλάτος [m] ύψος [m] εμβαδό [m²] ΣΑ = 9.72

22 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -22- Ζώνη: 1 Όροφος: ΙΣΟΓΕΙΟ Προσανατολισμός: Ν δομ. στοιχ.: Τοιχοποιία φύλ.: 1.1 U= αα πλάτος [m] ύψος [m] εμβαδό [m²] ΣΑ = Ζώνη: 1 Όροφος: ΙΣΟΓΕΙΟ Προσανατολισμός: Ν δομ. στοιχ.: Φέρων οργανισμός φύλ.: 1.2 U= αα πλάτος [m] ύψος [m] εμβαδό [m²] ΣΑ = 40.75

23 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -23- Ζώνη: 1 Όροφος: ΙΣΟΓΕΙΟ Προσανατολισμός: Δ δομ. στοιχ.: Τοιχοποιία φύλ.: 1.1 U= αα πλάτος [m] ύψος [m] εμβαδό [m²] ΣΑ = Ζώνη: 1 Όροφος: ΙΣΟΓΕΙΟ Προσανατολισμός: Δ δομ. στοιχ.: Φέρων οργανισμός φύλ.: 1.2 U= αα πλάτος [m] ύψος [m] εμβαδό [m²] ΣΑ = 7.60

24 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -24- Ζώνη: 1 Όροφος: ΙΣΟΓΕΙΟ Προσανατολισμός: B δομ. στοιχ.: Τοιχοποιία φύλ.: 1.1 U= αα πλάτος [m] ύψος [m] εμβαδό [m²] ΣΑ = Ζώνη: 1 Όροφος: ΙΣΟΓΕΙΟ Προσανατολισμός: B δομ. στοιχ.: Φέρων οργανισμός φύλ.: 1.2 U= αα πλάτος [m] ύψος [m] εμβαδό [m²] ΣΑ = 31.25

25 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -25- Ζώνη: 1 Όροφος: ΙΣΟΓΕΙΟ Προς ΜΘΧ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ δομ. στοιχ.: Τοιχοποιία φύλ.: 3.1 U= b 0.78 αα πλάτος [m] ύψος [m] εμβαδό [m²] ΣΑ = Συγκεντρωτικά στοιχεία κατακόρυφων δομικών στοιχείων για τους υπολογισμούς θερμομονωτικής επάρκειας προσανατολισμός δομ. στοιχ. U [W/(m²K)] A [m²] b ΣbxAxU [W/K] A Τοιχοποιία A Φέρων οργανισμός N Τοιχοποιία N Φέρων οργανισμός Δ Τοιχοποιία Δ Φέρων οργανισμός B Τοιχοποιία B Φέρων οργανισμός ΜΘΧ Τοιχοποιία Συγκεντρωτικά στοιχεία κατακόρυφων δομικών στοιχείων για τους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης προσανατολισμός δομ. στοιχ. U [W/(m²K)] A [m²] b ΣbxAxU [W/K] A Τοιχοποιία A Φέρων οργανισμός N Τοιχοποιία N Φέρων οργανισμός Δ Τοιχοποιία Δ Φέρων οργανισμός B Τοιχοποιία B Φέρων οργανισμός ΜΘΧ Τοιχοποιία

26 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -26- Ζώνη: 1 Όροφος: ΟΡΟΦΟΣ Προσανατολισμός: A δομ. στοιχ.: Τοιχοποιία φύλ.: 1.1 U= αα πλάτος [m] ύψος [m] εμβαδό [m²] ΣΑ = Ζώνη: 1 Όροφος: ΟΡΟΦΟΣ Προσανατολισμός: A δομ. στοιχ.: Φέρων οργανισμός φύλ.: 1.2 U= αα πλάτος [m] ύψος [m] εμβαδό [m²] ΣΑ = 9.72

27 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -27- Ζώνη: 1 Όροφος: ΟΡΟΦΟΣ Προσανατολισμός: Ν δομ. στοιχ.: Τοιχοποιία φύλ.: 1.1 U= αα πλάτος [m] ύψος [m] εμβαδό [m²] ΣΑ = Ζώνη: 1 Όροφος: ΟΡΟΦΟΣ Προσανατολισμός: Ν δομ. στοιχ.: Φέρων οργανισμός φύλ.: 1.2 U= αα πλάτος [m] ύψος [m] εμβαδό [m²] ΣΑ = 40.75

28 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -28- Ζώνη: 1 Όροφος: ΟΡΟΦΟΣ Προσανατολισμός: Δ δομ. στοιχ.: Τοιχοποιία φύλ.: 1.1 U= αα πλάτος [m] ύψος [m] εμβαδό [m²] ΣΑ = Ζώνη: 1 Όροφος: ΟΡΟΦΟΣ Προσανατολισμός: Δ δομ. στοιχ.: Φέρων οργανισμός φύλ.: 1.2 U= αα πλάτος [m] ύψος [m] εμβαδό [m²] ΣΑ = 9.72

29 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -29- Ζώνη: 1 Όροφος: ΟΡΟΦΟΣ Προσανατολισμός: B δομ. στοιχ.: Τοιχοποιία φύλ.: 1.1 U= αα πλάτος [m] ύψος [m] εμβαδό [m²] ΣΑ = Ζώνη: 1 Όροφος: ΟΡΟΦΟΣ Προσανατολισμός: B δομ. στοιχ.: Φέρων οργανισμός φύλ.: 1.2 U= αα πλάτος [m] ύψος [m] εμβαδό [m²] ΣΑ = 40.75

30 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -30- Συγκεντρωτικά στοιχεία κατακόρυφων δομικών στοιχείων για τους υπολογισμούς θερμομονωτικής επάρκειας προσανατολισμός δομ. στοιχ. U [W/(m²K)] A [m²] b ΣbxAxU [W/K] A Τοιχοποιία A Φέρων οργανισμός N Τοιχοποιία N Φέρων οργανισμός Δ Τοιχοποιία Δ Φέρων οργανισμός B Τοιχοποιία B Φέρων οργανισμός Συγκεντρωτικά στοιχεία κατακόρυφων δομικών στοιχείων για τους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης προσανατολισμός δομ. στοιχ. U [W/(m²K)] A [m²] b ΣbxAxU [W/K] A Τοιχοποιία A Φέρων οργανισμός N Τοιχοποιία N Φέρων οργανισμός Δ Τοιχοποιία Δ Φέρων οργανισμός B Τοιχοποιία B Φέρων οργανισμός

31 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ Οριζόντια αδιαφανή δομικά στοιχεία Ζώνη: 1 Όροφος: ΙΣΟΓΕΙΟ Δάπεδο προς έδαφος δομ. στοιχ.: Δάπεδο προς έδαφος φύλ.: 4.1 U'= τμήμα πλάτος [m] μήκος [m] εμβαδό [m²] Ζώνη: 1 Όροφος: ΟΡΟΦΟΣ Οροφή δομ. στοιχ.: Οροφή φύλ.: 2.1 U'= τμήμα πλάτος [m] μήκος [m] εμβαδό [m²] Συγκεντρωτικά στοιχεία για τα αδιαφανή οριζόντια στοιχεία για τους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης όροφος δομικό στοιχείο ΣA [m²] U' [W/(m²K)] ΣAxU' [W/K] b bxσaxu' [W/K] 1 δάπεδο Οροφή Συγκεντρωτικά στοιχεία για τα αδιαφανή οριζόντια στοιχεία για τον έλεγχο θερμομονωτικής επάρκειας όροφος δομικό στοιχείο ΣA [m²] U' [W/(m²K)] ΣAxU' [W/K] b bxσaxu' [W/K] 1 δάπεδο Οροφή

32 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ Διαφανή δομικά στοιχεία Συγκεντρωτικά στοιχεία κουφωμάτων ανα όροφο για τον έλεγχο θερμομονωτικής επάρκειας Όροφος Κούφωμα Πλάτος [m] Ύψος [m] Τύπος Εμβαδό [m 2 ] U [W/ (m 2 K)] b bxuxa [W/K] ΙΣΟΓΕΙΟ A Β A Β A Β A Β A Β A Β A Β A Ν A Ν A Ν A Ν A Ν A Ν A Ν A Ν A Ν A Ν A Ν A ΟΡΟΦΟΣ A Β A Β A Β A Β A Β A Β A Ν A Ν A Ν A Ν A Ν A Ν A Ν A Ν A Ν A Ν A Συγκεντρωτικά στοιχεία κουφωμάτων για τον έλεγχο θερμομονωτικής επάρκειας Όροφος Εμβαδό [m 2 ] bxσ(uxa ) n ΣΑ [m²] nxbxσ(u xa) [W/K] [W/K] ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΡΟΦΟΣ Συνολικά:

33 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ Μη θερμαινόμενοι χώροι Kατακόρυφα δομικά στοιχεία ΜΘΧ: Προσανατολισμός: A Για τους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης: δομ. στοιχ.: Τοιχοποιία φύλ.: 1.1 U= αα πλάτος [m] ύψος [m] εμβαδό [m²] ΣΑ = Προσανατολισμός: Δ Για τους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης: δομ. στοιχ.: Τοιχοποιία φύλ.: 1.1 U= αα πλάτος [m] ύψος [m] εμβαδό [m²] ΣΑ = Προσανατολισμός: B Για τους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης: δομ. στοιχ.: Τοιχοποιία Οριζόντια δομικά στοιχεία ΜΘΧ: ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ φύλ.: 1.1 U= αα πλάτος [m] ύψος [m] εμβαδό [m²] ΣΑ = Δάπεδο προς έδαφος δομ. στοιχ.: Δάπεδο προς έδαφος φύλ.: 4.1 U'= τμήμα πλάτος [m] μήκος [m] εμβαδό [m²] Συγκεντρωτικά στοιχεία κατακόρυφων δομικών στοιχείων ΜΘΧ: ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ για τους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης προσανατολισμός δομ. στοιχ. U [W/(m²K)] A [m²] ΣbxAxU [W/K] A Τοιχοποιία Δ Τοιχοποιία B Τοιχοποιία Συγκεντρωτικά στοιχεία οριζόντιων δομικών στοιχείων ΜΘΧ: ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ για τους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης δομικό στοιχείο ΣA [m²] U' [W/(m²K)] ΣAxU' [W/K] δάπεδο

34 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ Θερμογέφυρες Ζώνη: 1 Για τον έλεγχο θερμομονωτικής επάρκειας αα επίπεδο κατηγορία Ψ [W/(mK)] l [m] b Σ(bxlxΨ) [W/K] 1 1 ΕΔ ΔΦ ΞΓ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΕΔ ΔΦ ΞΓ ΕΔ ΔΦ ΞΓ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ

35 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΕΔ ΔΦ ΞΓ ΣΣ ΣΣ ΣΣ ΣΣ ΣΣ ΣΣ ΣΣ ΣΣ ΣΣ ΣΣ ΔΣ ΞΓ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΔΣ ΞΓ ΔΣ ΞΓ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ

36 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΔΣ ΞΓ ΣΣ ΣΣ ΣΣ ΣΣ ΣΣ ΣΣ ΣΣ ΣΣ ΣΣ ΣΣ ΣΣ ΣΣ Για τους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης αα επίπεδο κατηγορία Ψ [W/(mK)] l [m] b Σ(bxlxΨ) [W/K] 1 1 ΕΔ ΔΦ ΞΓ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ

37 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΕΔ ΔΦ ΞΓ ΕΔ ΔΦ ΞΓ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΕΔ ΔΦ ΞΓ ΣΣ ΣΣ ΣΣ ΣΣ ΣΣ ΣΣ ΣΣ ΣΣ ΣΣ ΣΣ ΔΣ ΞΓ ΥΠ ΥΠ

38 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΔΣ ΞΓ ΔΣ ΞΓ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΥΠ ΥΠ ΛΠ ΛΠ ΔΣ ΞΓ ΣΣ ΣΣ ΣΣ ΣΣ

39 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΣΣ ΣΣ ΣΣ ΣΣ ΣΣ ΣΣ ΣΣ ΣΣ

40 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ Υπολογισμός μέγιστου επιτρεπτού και πραγματοποιήσιμου Um του κτιρίου Υπολογισμός θερμαινόμενου όγκου κτιρίου Θερμική Ζώνη Εμβαδό [m²] Ύψος [m] Όγκος [m 3 ] ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Συνολικά 3449 κατακόρυφα αδιαφανή δομικά στοιχεία οριζόντια αδιαφανή δομικά στοιχεία διαφανή δομικά ΣΑ/V= (m²)/ (m 3 )=0.345 Συνεπώς μέγιστο επιτρεπτό U m,max 0.977[W/(m²K)] ΣΑ [m 2 ] Σ[bxUxΑ] [W/K] ή Σ[bxΨxl] [W/K] στοιχεία θερμογέφυρες Συνολικά Πραγματοποιούμενο U m =730.9(W/K)/ (m²)=0.614<0.977[W/(m²K)]

41 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ Υπολογισμός αθέλητου αερισμού Συγκεντρωτικά στοιχεία κουφωμάτων ανα όροφο για τον υπολογισμό αθέλητου αερισμού Όροφος Τύπος Κούφωμ α Πλάτος [m] Ύψος [m] Εμβαδό [m 2 ] Διείσδυσ η αέρα [m 3 /(m²h) ] Διείσδυσ η αέρα [m 3 /h] ΙΣΟΓΕΙΟ παράθυρο Α παράθυρο Α παράθυρο Α παράθυρο Α παράθυρο Α παράθυρο Α παράθυρο Α παράθυρο Α παράθυρο Α παράθυρο Α παράθυρο Α παράθυρο Α παράθυρο Α παράθυρο Α παράθυρο Α παράθυρο Α παράθυρο Α παράθυρο Α παράθυρο Α ΟΡΟΦΟΣ παράθυρο Α παράθυρο Α παράθυρο Α παράθυρο Α παράθυρο Α παράθυρο Α παράθυρο Α παράθυρο Α παράθυρο Α παράθυρο Α παράθυρο Α παράθυρο Α παράθυρο Α παράθυρο Α παράθυρο Α παράθυρο Α παράθυρο Α Συνολικά 667 Η διείσδυση του αέρα ανά τύπο κουφώματος λαμβάνεται από τον πίνακα 3.24 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2017 Α έκδοση.

42 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -42- Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: YCKUE24AYBC6QKDK - έκδοση: M-KENAK Version: 1.00, S/N: , Αρ. έγκρισης: 1935/ Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Έργο: Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων στον Δήμο Σερρών (9 ο Δημοτικό Σχολείο)

43 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -43- Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΈΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΈΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΈΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΨΥΞΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΝΧ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΜΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟ ΜΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ...86

44 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΠΡΟΤΥΠΑ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (CHECK LIST) ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Τίτλος Κτηριακής Μονάδας: Χρήση: Κλιματική Ζώνη: Γ Συνολική επιφάνεια: Ωφέλιμη επιφάνεια: Κτηρίου Αναφοράς [Kwh/m2] Επιθεωρούμενου κτηρίου [Kwh/m2] Ηλεκτρικής ενέργειας [Kwh/m2]: Θερμικής ενέργειας (καύσιμα) [Kwh/m2]: Συνολική ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας [Kwh/m2]: Υπολογιζόμενες ετήσιες εκπομπές CO2 [Kg/m2] Πραγματικές ετήσιες εκπομπές CO2 [Kg/m2]...104

45 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εκπόνηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης είναι υποχρεωτική, βάσει του νόμου 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 89), για όλα τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτήρια με τις εξαιρέσεις του άρθρου 11, όπως αυτός τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 και 10Α του νόμου 3851/2010. Η μελέτη ενεργειακής απόδοσης εκπονείται βάσει του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων - Κ.Εν.Α.Κ. (ΦΕΚ 2367/Β/ ) και τις Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που συντάχθηκαν υποστηρικτικά του κανονισμού όπως αυτές ισχύουν επικαιροποιημένες. Ειδικότερα, η μελέτη ενεργειακής απόδοσης βασίζεται στις εξής Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.: /2017: «Αναλυτικές Εθνικές Προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης» - Α Έκδοση (Νοέμβριος 2017), /2017: «Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτηρίων» - Α Έκδοση (Νοέμβριος 2017), /2014: «Κλιματικά δεδομένα ελληνικών πόλεων» - Γ Έκδοση (Νοέμβριος 2014), Η ενσωμάτωση παθητικών ηλιακών συστημάτων (Π.Η.Σ.) πέραν του άμεσου κέρδους, εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) και συστημάτων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού - θέρμανσης (Σ.Η.Θ.) θα καλυφθεί στην αμέσως επόμενη φάση με την έκδοση των ακόλουθων Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. που θα καθορίσουν με σαφήνεια τις παραμέτρους και τις προδιαγραφές των σχετικών μελετών - εγκαταστάσεων : Χ/2010: "Βιοκλιματικός σχεδιασμός" Χ/2010: "Εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. σε κτήρια" /2017: "Εγκαταστάσεις Σ.Η.Θ. σε κτήρια". Σύμφωνα με την εγκύκλιο οικ. 1603/ : "Για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή των απαιτήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 8 "Σχεδιασμός Κτηρίου", απαιτείται συστηματική προσέγγιση των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού του κτηρίου με επαρκή τεχνική τεκμηρίωση, στη βάση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας και έως την έκδοση σχετικής Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. Στην περίπτωση που αποδεδειγμένα υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί (πολεοδομικού, τεχνικού, αισθητικού, οικονομικού χαρακτήρα, κ.ά.) που ενδεχομένως αποκλείουν την εφαρμογή της βέλτιστης ενεργειακά λύσης, υποβάλλεται υποχρεωτικά Τεχνική Έκθεση, η οποία θα τεκμηριώνει επαρκώς τους λόγους μη εφαρμογής κάθε μίας από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8. " Στόχος της ενεργειακής μελέτης είναι η ελαχιστοποίηση κατά το δυνατόν της κατανάλωσης ενέργειας για τη σωστή λειτουργία του κτηρίου, μέσω: του βιοκλιματικού σχεδιασμού του κτηριακού κελύφους, αξιοποιώντας τη θέση του κτηρίου ως προς τον περιβάλλοντα χώρο, την ηλιακή διαθέσιμη ακτινοβολία ανά προσανατολισμό όψης, κ.ά, της θερμομονωτικής επάρκειας του κτηρίου με την κατάλληλη εφαρμογή θερμομόνωσης στα αδιαφανή δομικά στοιχεία αποφεύγοντας κατά το δυνατόν τη δημιουργία θερμογεφυρών, καθώς και την επιλογή κατάλληλων κουφωμάτων, δηλαδή συνδυασμό υαλοπίνακα, αλλά και πλαισίου, της επιλογής κατάλληλων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων υψηλής απόδοσης, για την κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό, φωτισμό, ζεστό νερό χρήσης με την κατά το δυνατόν ελάχιστη κατανάλωση (ανηγμένης) πρωτογενούς ενέργειας, της χρήσης τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) όπως, ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταϊκά συστήματα, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (εδάφους, υπόγειων και επιφανειακών νερών) κ.ά. και της εφαρμογής διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, για τον περιορισμό της άσκοπης χρήσης τους.

46 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Σε αυτήν την ενότητα, γίνεται μια αναλυτική περιγραφή του υπό μελέτη κτηρίου, σχετικά με την θέση του και τον περιβάλλοντα χώρο, τη χρήση και το προφίλ λειτουργίας των επιμέρους τμημάτων (χώρων) του ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ Το υπό μελέτη κτήριο είναι ανεγερμένο στην πόλη των Σερρών. Πρόκειται για διώροφο κτήριο, με ισόγειο και όροφο. Οι όροφοι θα έχουν κύρια χρήση Εκπαιδευτηρίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εκτός από τους χώρους κύριας χρήσης και η κεντρική είσοδος του Κτηρίου, καθώς και το κλιμακοστάσιοδιάδρομος σε όλους τους ορόφους, θα θεωρηθούν θερμαινόμενοι χώροι. Το λεβητοστάσιο που υπάρχει εντός του όγκου του Κτηρίου καθώς και οι τουαλέτες και η αποθήκη που βρίσκονται εκτός αυτού θα λειτουργούν ως μη θερμαινόμενοι χώροι στο κτήριο. Το ωράριο λειτουργίας του κτηρίου θα διαφοροποιείται ως προς τις χρήσεις του και λαμβάνεται όπως ορίζεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2017. Στον πίνακα 2.1, δίνονται αναλυτικά οι πραγματικές χρήσεις χώρων του κτηρίου ανά όροφο. Πίνακας 2.1. Επιμέρους χρήσεις χώρων του κτηρίου και επιφάνειες αυτών. Επιφάνεια επιμέρους χώρων κτηρίου σε m 2 Βασικές κατηγορίες Ζώνη 1 Σύνολο κτηρίων [m²] [m²] Εκπαίδευσης Επιφάνεια μη θερμαινόμενων χώρων κτηρίου σε m 2 Μη θερμαινόμενος χώρος Επιφάνεια m 2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ 18.69

47 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Το οικόπεδο στο οποίο είναι ανεγερμένο το κτήριο είναι ορθογωνικού σχήματος με το μεγάλο του άξονα σε απόκλιση κατά γωνία 10 ο από τον άξονα Βορρά-Νότου. Στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχουν παλιές, αλλά και νεότερες κτηριακές κατασκευές. Ειδικότερα, η ανατολική πλευρά του οικοπέδου γειτνιάζει με γειτονικές ιδιοκτησίες η νότια γειτνιάζει με την οδό Αινού, πλάτους 8 m, η βόρεια με Παιδικό Σταθμό συνολικού ύψους 4.5 m, ενώ η δυτική συνορεύει με γειτονικές ιδιοκτησίες. Η θέση του κτηρίου θα ευνοεί τον ηλιασμό, της στέγης αλλά και των κατακόρυφων όψεων. 3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κ.Εν.Α.Κ., το κτήριο πρέπει να σχεδιασθεί, λαμβάνοντας υπόψη: τη χωροθέτηση του κτηρίου και τον προσανατολισμό του στο οικόπεδο, την εσωτερική χωροθέτηση χώρων λόγω λειτουργιών του κτηρίου. την κατάλληλη χωροθέτηση των ανοιγμάτων για επαρκή ηλιασμό, φυσικό φωτισμό και φυσικό δροσισμό, καθώς και την ηλιοπροστασία τους, την ενσωμάτωση τουλάχιστον ενός παθητικού ηλιακού συστήματος, ενός εκ των οποίων δύναται να είναι το σύστημα του άμεσου κέρδους, διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου για τη βελτίωση του μικροκλίματος. Αδυναμία εφαρμογής των ανωτέρω απαιτεί επαρκή τεκμηρίωση, σύμφωνα πάντα με το Κ.Εν.Α.Κ. Ακόμη, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κ.Εν.Α.Κ. τα περιεχόμενα της ενεργειακής μελέτης τα οποία λαμβάνονται υπόψη και για τον ενεργειακό σχεδιασμό είναι τα ακόλουθα: γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κτηρίου και των ανοιγμάτων (κάτοψη, όγκος, επιφάνεια, προσανατολισμός, συντελεστές σκίασης κ.α.), τεκμηρίωση της χωροθέτησης και προσανατολισμού του κτηρίου για τη μέγιστη αξιοποίηση των τοπικών κλιματικών συνθηκών, με διαγράμματα ηλιασμού λαμβάνοντας υπόψη την περιβάλλουσα δόμηση, τεκμηρίωση της επιλογής και χωροθέτησης φύτευσης και άλλων στοιχείων βελτίωσης του μικροκλίματος, τεκμηρίωση του σχεδιασμού και χωροθέτησης των ανοιγμάτων ανά προσανατολισμό ανάλογα με τις απαιτήσεις ηλιασμού, φωτισμού και αερισμού (ποσοστό, τύπος και εμβαδόν διαφανών επιφανειών ανά προσανατολισμό), χωροθέτηση των λειτουργιών ανάλογα με τη χρήση και τις απαιτήσεις άνεσης και ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος (θερμικές, φυσικού αερισμού και φωτισμού), περιγραφή λειτουργίας των παθητικών ηλιακών συστημάτων για τη χειμερινή και θερινή περίοδο: υπολογισμός επιφάνειας παθητικών ηλιακών συστημάτων άμεσου και έμμεσου κέρδους κατακόρυφης/ κεκλιμένης / οριζόντιας επιφάνειας), για τα συστήματα με μέγιστη απόκλιση έως 30 από το νότο, καθώς και του ποσοστού αυτής επί της αντίστοιχης συνολικής επιφάνειας της όψης, περιγραφή των συστημάτων ηλιοπροστασίας του κτηρίου ανά προσανατολισμό: διαστάσεις και υλικά κατασκευής, τύπος (σταθερά / κινητά, οριζόντια / κατακόρυφα, συμπαγή / διάτρητα) και ένδειξη του προκύπτοντος ποσοστού σκίασης για - την 21 η Δεκεμβρίου (χειμερινό ηλιοστάσιο: μικρότερη διάρκεια ημέρας και χαμηλότερη θέση ήλιου) - την 21 η Ιουνίου, (θερινό ηλιοστάσιο: μεγαλύτερη διάρκεια ημέρας και υψηλότερη θέση ήλιου) γενική περιγραφή των τεχνικών εκμετάλλευσης του φυσικού φωτισμού.

48 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -48- σχεδιαστική απεικόνιση με κατασκευαστικές λεπτομέρειες της θερμομονωτικής στρώσης, των παθητικών συστημάτων και των συστημάτων ηλιοπροστασίας στα αρχιτεκτονικά σχέδια του κτηρίου (κατόψεις, όψεις, τομές) ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ Η χωροθέτηση του κτηρίου στο οικόπεδο έχει γίνει ώστε στη βόρεια και νότια όψη του να τοποθετηθούν πολλά ανοίγματα. Στις εικόνες δίνεται ο σκιασμός του οικοπέδου την 21η Δεκεμβρίου και την 21 Ιουνίου για τις ώρες 9:00, 12:00 και 15:00 (ηλιακός χρόνος). Στο σχέδιο σκιασμού του οικοπέδου (ΕΝΑΚ 1) δίνεται το αζιμούθιο του ήλιου για τις προαναφερθείσες ώρες και μέρες, ενώ στο σχέδιο σκιασμού των όψεων (ΕΝΑΚ 2) δίνεται το ηλιακό ύψος για την 21η Δεκεμβρίου και την 21η Ιουνίου, για την ανατολική όψη στις 09:00, για τη νότια στις 12:00 και για τη δυτική στις 15:00. Όπως προκύπτει από τις παρακάτω εικόνες και το σχέδιο σκιασμού των όψεων κατά τη διάρκεια της χειμερινής και της θερινής περιόδου, το κτήριο θα σκιάζεται μερικώς υπό προϋποθέσεις. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν και στους αντίστοιχους υπολογισμούς του προγράμματος. Παρατήρηση: οι εικόνες 3.1 έως 3.6 έχουν παραχθεί με χρήση λογισμικού και δεν θεωρούνται απαραίτητο στοιχείο της μελέτης. Αντίθετα, το σχέδιο σκιασμού των όψεων που συνοδεύει την παρούσα μελέτη αποτελεί απαραίτητο συστατικό της αρχιτεκτονικής τεκμηρίωσης. Οι γωνίες που αποτυπώνονται στο σχέδιο είναι οι κατακόρυφες γωνίες σκιάς (Vertical Shadow Angle) και υπολογίζονται από τη σχέση: όπου: α HAS VSA=arctan (tan(a)/cos(hsa)) [3.1] το ηλιακό ύψος και υπολογίζεται σύμφωνα με τη σχέση 4.11 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2017 και η οριζόντια γωνία σκιάς (Horizontal Shadow Angle). Η οριζόντια γωνία σκιάς (HSA) υπολογίζεται από τη σχέση: όπου: HSA = lγ s -γl<= 90 ο [3.2] γs το ηλιακό αζιμούθιο και υπολογίζεται σύμφωνα με τη σχέση 4.12 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2014 γ το αζιμούθιο της όψης. Στις παραπάνω σχέσεις, καθώς και στις σχέσεις 4.11 και 4.12 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. η αφετηρία μέτρησης του αζιμουθίου ορίζεται ο νότος, και λαμβάνει θετικές και αρνητικές τιμές.

49 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -49- Εικόνα 3.1: Σκιασμός του οικοπέδου την 21 η Δεκεμβρίου, ώρα 09:00 Εικόνα 3.2: Σκιασμός του οικοπέδου την 21 η Δεκεμβρίου, ώρα 12:00 Εικόνα 3.3: Σκιασμός του οικοπέδου την 21 η Δεκεμβρίου, ώρα 15:00 Εικόνα 3.4: Σκιασμός του οικοπέδου την 21 η Ιουνίου, ώρα 09:00 Εικόνα 3.5: Σκιασμός του οικοπέδου την 21 η Ιουνίου, ώρα 12:00

50 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -50- Εικόνα 3.6: Σκιασμός του οικοπέδου την 21 η Ιουνίου, ώρα 15:00

51 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ Ο εσωτερικός σχεδιασμός και η διαμόρφωση των χώρων στο κτήριο, έγιναν το 1961 περίπου χωρίς γνώμονα τη μέγιστη εκμετάλλευση ή αποφυγή της ηλιακής ακτινοβολίας, ανάλογα με την εποχή ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ Κατά την κατασκευή του Κτηρίου δεν επιλέχθηκαν μέσα ηλιοπροστασίας των ανοιγμάτων. Πιο συγκεκριμένα, ο σκιασμός που προσφέρεται στο κτήριο φαίνεται αναλυτικά για κάθε άνοιγμα, για την 21η Δεκεμβρίου και την 21η Ιουνίου στα σχέδια σκιασμού των ανοιγμάτων (ΕΝΑΚ 3 - ΕΝΑΚ 5). Για τα ανατολικά ανοίγματα δίνεται ο σκασμός στις 09:00, για τα νότια στις 12:00 και για τα δυτικά στις 15:00. Σε όλα τα σχέδια δίνεται το ηλιακό αζιμούθιο για τις ίδιες μέρες και ώρες. Οι συντελεστές σκίασης των ανοιγμάτων φαίνονται στα επισυναπτόμενα σχέδια. Παρατήρηση: Οι γωνίες που αποτυπώνονται στο σχέδιο είναι οι κατακόρυφες γωνίες σκιάς που υπολογίζονται σύμφωνα με τη σχέση [3.1] της παρούσας μελέτης ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Σε όλους τους κυρίως χώρους είναι τοποθετημένα ανοίγματα τα οποία προσφέρουν επαρκή φωτισμό ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ Προσπάθεια είχε γίνει να τοποθετηθούν ανοίγματα σε όλους τους χώρους, τα οποία θα προσφέρουν επαρκή φυσικό δροσιμό ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ Το παθητικό σύστημα που επιλέχθηκε να ενσωματωθεί στο σχεδιασμό του κτηρίου είναι αυτό του άμεσου κέρδους. Όπως φαίνεται και στα σχέδια σκιασμού των ανοιγμάτων, κατά τη διάρκεια του χειμώνα υπάρχει επαρκής ηλιασμός ενώ κατά την περίοδο του θέρους η άμεση ηλιακή ακτινοβολία μειώνεται στο ελάχιστο. Έχει γίνει προσπάθεια ούτως ώστε το κτήριο να μπορεί να λειτουργήσει ως συλλέκτης, αποθήκη και παγίδα ηλιακής ενέργειας ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ Λόγω της θέσης του οικοπέδου εντός του πυκνού αστικού ιστού, του μεγέθους του κτιρίου δεν είναι εφικτή η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου ούτως ώστε να βελτιωθεί το μικροκλίμα της περιοχής.

52 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΈΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟΥ Σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ. όλα τα δομικά στοιχεία ενός ριζικά ανακαινιζόμενου κτηρίου οφείλουν να πληρούν τους περιορισμούς θερμομόνωσης του πίνακα 4.1 Πίνακας 4.1.: Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας διαφόρων δομικών στοιχείων ανά κλιματική ζώνη. Δομικό στοιχείο Εξωτερική οριζόντια ή κεκλιμένη επιφάνεια σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (οροφή) Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής θερμοπερατότητας U [W/(m 2 Κ)] Ζώνη Α' Ζώνη Β' Ζώνη Γ' Ζώνη Δ' 0,50 0,45 0,40 0,35 Εξωτερικός τοίχος σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα 0,60 0,50 0,45 0,40 Δάπεδο σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (πιλοτή) 0,50 0,45 0,40 0,35 Οριζόντια ή κεκλιμένη οροφή σε επαφή με κλειστό μη θερμαινόμενο χώρο 1,20 0,90 0,75 0,70 Τοίχος σε επαφή με κλειστό μη θερμαινόμενο χώρο 1,50 1,00 0,80 0,70 Δάπεδο σε επαφή με κλειστό μη θερμαινόμενο χώρο 1,20 0,90 0,75 0,70 Οριζόντια ή κεκλιμένη οροφή σε επαφή με το έδαφος 1,20 0,90 0,75 0,70 Τοίχος σε επαφή με το έδαφος 1,50 1,00 0,80 0,70 Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος 1,20 0,90 0,75 0,70 Κούφωμα ανοίγματος σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα 3,20 3,00 2,80 2,60 Κούφωμα ανοίγματος χωρίς υαλοπίνακα σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα Γυάλινη πρόσοψη κτιρίου μη ανοιγόμενη ή μερικώς ανοιγόμενη σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα 3,20 3,00 2,80 2,60 2,20 2,00 1,80 1,80 Κούφωμα ανοίγματος σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο 5,70 5,20 4,80 4,40 Κούφωμα ανοίγματος χωρίς υαλοπίνακα σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο Γυάλινη πρόσοψη κτιρίου μη ανοιγόμενη ή μερικώς ανοιγόμενη σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο 5,70 5,20 4,80 4,40 4,00 3,60 3,10 2,90 Ταυτόχρονα η τιμή του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας του εξεταζόμενου κτηρίου δεν πρέπει να ξεπερνάει τα όρια του πίνακα 4.2: Πίνακας 4.2.: Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας ενός ριζικά ανακαινιζόμενου κτηρίου ανά κλιματική ζώνη συναρτήσει του λόγου της περιβάλλουσας επιφάνειας του κτηρίου προς τον όγκο του Λόγος A/V Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας U m [W/(m 2 Κ)] [ m 1 ] Ζώνη Α' Ζώνη Β' Ζώνη Γ' Ζώνη Δ' 0,2 1,26 1,14 1,05 0,96 0,3 1,20 1,09 1,00 0,92 0,4 1,15 1,03 0,95 0,87 0,5 1,09 0,98 0,90 0,83 0,6 1,03 0,93 0,86 0,78 0,7 0,98 0,88 0,81 0,73 0,8 0,92 0,83 0,76 0,69 0,9 0,86 0,78 0,71 0,64 1,0 0,81 0,73 0,66 0,60

53 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -53- Ο έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας πραγματοποιείται σε δύο στάδια: 1. Υπολογίζεται ο συντελεστής θερμοπερατότητας U όλων των δομικών στοιχείων και ελέγχεται η συμμόρφωση του στα όρια των απαιτήσεων του πίνακα Υπολογίζεται ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας του κτηρίου U m και ελέγχεται η συμμόρφωση του στα όρια του πίνακα ) Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας δομικού στοιχείου Ο υπολογισμός τόσο των συντελεστών θερμοπερατότητας U των δομικών στοιχείων, όσο και του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας Um του κτηρίου, γίνεται βάσει της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2017. Βάσει της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2017 η γενική σχέση υπολογισμού του συντελεστή θερμοπερατότητας αδιαφανών δομικών στοιχείων είναι: [4.1] όπου, d j το πάχος της ομογενούς και ισότροπης στρώσης δομικού υλικού j, λj ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του ομογενούς και ισότροπου υλικού j, Ri και Ra οι αντιστάσεις θερμικής μετάβασης εκατέρωθεν του δομικού στοιχείου και Rδ η θερμική αντίσταση κλειστού διάκενου αέρα Αντίστοιχα, ο συντελεστής θερμοπερατότητας διαφανούς δομικού στοιχείου Uw δίνεται από τη σχέση: όπου, Uf Ug Αf Αg Lg Ψg ο συντελεστής θερμοπερατότητας πλαισίου του κουφώματος, ο συντελεστής θερμοπερατότητας του υαλοπίνακα του κουφώματος το εμβαδόν επιφάνειας του πλαισίου του κουφώματος, το εμβαδόν επιφάνειας του υαλοπίνακα του κουφώματος, το μήκος της θερμογέφυρας του υαλοπίνακα του κουφώματος και [4.2] ο συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας του υαλοπίνακα του κουφώματος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει τόσο για τα διαφανή όσο και για τα αδιαφανή δομικά στοιχεία να ισχύει: όπου U U U δ.σ,max [4.3] ο συντελεστής θερμικής διαπερατότητας δομικού στοιχείου όπως υπολογίστηκε βάσει των σχέσεων [4.1] ή [4.2] και U δ.σ,max η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή για το δομικό στοιχείο [πίνακας 4.1].

54 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -54-2) Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας κτηρίου Εφόσον κάθε δομικό στοιχείο καλύπτει τις απαιτήσεις του πίνακα 4.1, απαιτείται και το κτήριο στο σύνολό του να παρουσιάζει ένα ελάχιστο βαθμό θερμικής προστασίας. Ο υπολογισμός του μέσου συντελεστή θερμικής διαπερατότητας του κτηρίου δίνεται από τη σχέση: όπου: Αj το εμβαδό δομικού στοιχείου j Uj o συντελεστής θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου j, Ψi ο συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας της θερμογέφυρας i, li b το μήκος της θερμογέφυρας i και μειωτικός συντελεστής Σε κάθε περίπτωση πρέπει: Um U m,max [4.5] Όπου U m,max είναι ο μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής θερμοπερατότητας του κτηρίου και δίνεται στον πίνακα 4.1. Σε περίπτωση που U m >U m,max ο μελετητής είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει μια εκ των τριών παρακάτω επιλογών ή συνδυασμό τους και να αρχίσει εκ νέου τον υπολογισμό: [4.4] - να βελτιώσει τη θερμική προστασία των αδιαφανών δομικών στοιχείων, - να βελτιώσει τη θερμική προστασία των διαφανών δομικών στοιχείων, - να μειώσει τη δημιουργία θερμογεφυρών στο κτηριακό κέλυφος, τροποποιώντας τον σχεδιασμό των δομικών στοιχείων στα οποία οφείλονται αυτές. Βάσει της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2017 «Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας των κτηρίων» για τον υπολογισμός των θερμογεφυρών, ο μελετητής έχει δύο επιλογές: 1. να επακολουθήσει την απλουστευμένη μέθοδο με χρήση του πίνακα 15, της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε / να κάνει αναλυτικά τους υπολογισμούς με χρήση των πινάκων 16α έως και 16λ της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2017. Ο μειωτικός συντελεστής b υπολογίζεται με χρήση της σχέσης 2.25 της Τ.Ο.Τ.Τ.Ε /2017. Εναλλακτικά, και για λόγους απλοποίησης, μπορεί να θεωρηθεί ίσος με 0,5. Στην παρούσα μελέτη ακολουθείται η αναλυτική μέθοδος υπολογισμού των θερμογεφυρών.

55 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ Το κτήριο θα κατασκευαστεί στις Σέρρες, οπότε βάσει του Κ.Εν.Α.Κ. ανήκει στη Γ κλιματική ζώνη. Κάθε δομικό στοιχείο πρέπει να έχει συντελεστή θερμοπερατότητας μικρότερο από αυτούς που δίνονται στον πίνακα 4.1 για την Γ κλιματική ζώνη. Η είσοδος του σχολείιου και το κλιμακοστάσιο θεωρούνται θερμαινόμενοι χώροι, οπότε οφείλουν να είναι θερμομονωμένοι. Το λεβητοστάσιο, θεωρείται μη θερμαινόμενος χώρος. Ο φέρων οργανισμός καθώς και οι τοιχοποιοίες του κτηρίου θα φέρουν θερμομόνωση εξωτερικά. Η στέγη θα θερμομονωθεί στην άνω παρεία της ενώ το δάπεδο δεν μπορεί να θερμομονωθεί και θα παραμείνει ώς έχει. Η συλλογή των γεωμετρικών δεδομένων και οι υπολογισμοί των θερμικών χαρακτηριστικών των επιφανειών του κτηρίου γίνεται έχοντας υπόψη τα εξής: 1. για τον υπολογισμό της ενεργειακής κατανάλωσης και κατ' επέκταση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου είναι απαραίτητα όχι μόνο τα θερμικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά των θερμαινόμενων χώρων αλλά και των μη θερμαινόμενων σε επαφή με τους θερμαινόμενους, 2. τα δομικά στοιχεία του κτηρίου που γειτνιάζουν με αλλά θερμαινόμενα κτήρια, κατά τον έλεγχο θερμικής επάρκειας του κτηρίου θεωρείται ότι έρχονται σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον ενώ για τον υπολογισμό της ενεργειακής κατανάλωσης θεωρούνται αδιαβατικά, 3. τα δομικά στοιχεία θερμικής ζώνης του κτηρίου που γειτνιάζουν με άλλη θερμική ζώνη του ίδιου κτηρίου θεωρούνται αδιαβατικά, 4. οι αδιαφανείς και οι διαφανείς επιφάνειες έχουν ηλιακά κέρδη τα οποία εξαρτώνται από τον προσανατολισμό τους και τον σκιασμό τους, 5. σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2017 για λόγους απλοποίησης, για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, για κατακόρυφα δομικά αδιαφανή στοιχεία με συντελεστή θερμοπερατότητας μικρότερο από 0,60 W/(m²K), ο συντελεστής σκίασης δύναται να θεωρηθεί ίσος με 0,9. Παρατήρηση: Επειδή στα ελληνικά κτήρια είναι συνηθισμένο να υπάρχει ένας ή περισσότεροι τυπικοί όροφοι, για λόγους απλότητας αλλά και ελέγχου από τις αρμόδιες Πολεοδομικές Υπηρεσίες, συνιστάται, χωρίς να είναι υποχρεωτικό, η συλλογή των γεωμετρικών δεδομένων να γίνεται κατ' όροφο και προσανατολισμό. Υπενθυμίζεται ότι ο έλεγχος θερμικής επάρκειας ορόφου που υπήρχε στον παλαιότερο Κανονισμό Θερμομόνωσης δεν υφίσταται πλέον.

56 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΈΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ Στον πίνακα 4.3 δίνονται συνοπτικά οι συντελεστές θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων των θερμαινόμενων και των μη θερμαινόμενων χώρων του κτηρίου, οι οποίοι πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κ.Εν.Α.Κ.. Στο Τεύχος Υπολογισμών που συνοδεύει την παρούσα μελέτη δίνονται αναλυτικά οι υπολογισμοί των συντελεστών θερμοπερατότητας. Πίνακας 4.3: Συντελεστές θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων των θερμαινόμενων και των μη θερμαινόμενων χώρων του κτηρίου Δομικό στοιχείο Φύλλο ελέγχου U[W/(m 2 K)] U max[w/(m 2 K)] [Πίνακας 1] Εξωτερική τοιχοποιία Δοκοί υποστυλώματα Οροφή Τοιχοποιία σε επαφή με Μ.Θ.Χ. Δάπεδο μαρμάρινο σε φυσικό έδαφος Σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2017 για τιμές του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας δομικών υλικών με τιμή λ 0,18W/(m.K) οι τιμές που δίνονται στον πίνακα 2 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. είναι ενδεικτικές. Οι τιμές που ελήφθησαν υπόψη για τα θερμομονωτικά υλικά προέκυψαν έπειτα από έρευνα αγοράς και με ευθύνη των μελετητών. Στη φάση της ενεργειακής επιθεώρησης που θα γίνει υποχρεωτικά με την αποπεράτωση της κατασκευής και πριν το κλείσιμο του φακέλου του κτηρίου στα αρμόδια Πολεοδομικά Γραφεία, ο ενεργειακός επιθεωρητής οφείλει να ελέγξει τα δελτία αποστολής των θερμομονωτικών υλικών καθώς και τα κατάλληλα πιστοποιητικά που τα συνοδεύουν. Με βάση τις Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2017 και Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2017 οι συντελεστές θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας του κτηρίου και τον υπολογισμό κατανάλωσης ενέργειας είναι οι ισοδύναμοι συντελεστές θερμοπερατότητας U και όχι αυτοί που δίνονται στον πίνακα 4.2. Ο αναλυτικός υπολογισμός τους γίνεται βάσει της μεθοδολογίας που αναπτύσσεται στην ενότητα της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2017 και δίνεται αναλυτικά στο Τεύχος Υπολογισμών που συνοδεύει την παρούσα μελέτη. Στον πίνακα 4.4 δίνονται συνοπτικά οι ισοδύναμοι συντελεστές U των δομικών στοιχείων σε επαφή με το έδαφος. Πίνακας 4.4: Ισοδύναμοι συντελεστές θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων σε επαφή με το έδαφος των θερμαινόμενων και των μη θερμαινόμενων χώρων του κτηρίου Δομικό στοιχείο U [W/(m 2 K)] Εμβαδό Α [m 2 ] Μέσο βάθος έδρασης z [m] U' [W/(m 2 K)] Δ Δ ΈΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Το κτήριο θα λειτουργήσει ως Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ., για τη Γ κλιματική ζώνη τα κουφώματα που θα τοποθετηθούν οφείλουν να έχουν συντελεστή θερμοπερατότητας U 2.8 W/(m²K). Για τα κουφώματα επιλέχθηκε η χρήση πλαισίου αλουμινίου με θερμοδιακοπή, με συντελεστή θερμοπερατότητας Uf=2.4 W/(m 2 K), όπως προκύπτει από σχετικό πιστοποιητικό και μέσου πλάτους πλαισίου 1 cm. Θα φέρουν υαλοπίνακα με πάχη με επίστρωση χαμηλής εκπομπής (low_e) στη θέση 2 (εσωτερική παρειά εξωτερικού υαλοπίνακα) και αέρα στο διάκενο. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας του υαλοπίνακα που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι Ug= 1.6 W/(m 2 K) όπως προκύπτει από σχετικό πιστοποιητικό.

57 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -57- Ο υπολογισμός του U των κουφωμάτων έγινε βάσει της σχέσης 4.2 και της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2017. Οι υπολογισμοί αυτοί δίνονται αναλυτικά στο Τεύχος Υπολογισμών που συνοδεύει την παρούσα μελέτη. Στον πίνακα 4.5 δίνονται συνοπτικά οι συντελεστές θερμοπερατότητας των κουφωμάτων του κτηρίου. Όπως φαίνεται στους πίνακες οι τιμές θερμοπερατότητας των κουφωμάτων καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις. Ο μελετητής εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιήσει τις τιμές θερμοπερατότητας της σήμανσης CE των κουφωμάτων. Στη φάση της ενεργειακής επιθεώρησης που θα γίνει υποχρεωτικά με την αποπεράτωση της κατασκευής, ο ενεργειακός επιθεωρητής οφείλει να ελέγξει τα δελτία αποστολής των κουφωμάτων καθώς και τα κατάλληλα πιστοποιητικά CE που τα συνοδεύουν. Η σήμανση CE των κουφωμάτων είναι υποχρεωτική βάσει της ΚΥΑ Αριθμ /409 ΦΕΚ B 1794/ από την 1η Φεβρουαρίου Πίνακας 4.5: Συντελεστής θερμοπερατότητας κουφωμάτων. Α/α κουφώματος Πλάτος ανοίγματος [m] Ύψος ανοίγματος [m] Εμβαδό κουφώματος [m 2 ] U κουφώματος [W/(m 2 K)] U max [W/(m 2 K)]

58 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΈΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΗΡΙΟΥ Για τον έλεγχο της θερμομονωτικής επάρκειας του κτηρίου είναι απαραίτητος ο υπολογισμός του λόγου της εξωτερικής περιβάλλουσας επιφάνειας των θερμαινόμενων τμημάτων του κτηρίου προς τον όγκο τους. Στο Τεύχος Υπολογισμών δίνεται αναλυτικά ο τρόπος υπολογισμού του λόγου Α/V. Όπως προέκυψε A/V = m -1 το οποίο από τον πίνακα 4.2 αντιστοιχεί σε μέγιστο επιτρεπτό U m,max =0.977 W/ (m²k). Στον πίνακα 4.6 δίνονται συγκεντρωτικά τα εμβαδά των δομικών στοιχείων, τα αθροίσματα των UxA, καθώς και τα αθροίσματα των Ψxl. Όπως προκύπτει, ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας του κτηρίου ισούται με: U m =0.614 W/m 2 K <= U m,max =0.977 W/m 2 K Συνεπώς το κτήριο είναι επαρκώς θερμομονωμένο. Συνεπώς, σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κ.Εν.Α.Κ. για το μέσο συντελεστή θερμοπερατότητας U m, το κτήριο είναι επαρκώς θερμομονωμένο. Στο Τεύχος Υπολογισμών που συνοδεύει την παρούσα μελέτη δίνονται αναλυτικά όλοι οι υπολογισμοί. Πίνακας 4.6: Συγκεντρωτικά στοιχεία κτηρίου κατακόρυφα αδιαφανή δομικά στοιχεία οριζόντια αδιαφανή δομικά στοιχεία διαφανή δομικά ΣΑ [m 2 ] Σ[bxUxΑ] [W/K] ή Σ[bxΨxl] [W/K] στοιχεία θερμογέφυρες Συνολικά [Σ(bxUxA)+Σ(bxΨxl)]/ΣA Παρατηρήσεις σχετικά με τις κατασκευαστικές λύσεις για μειώσεις των θερμικών απωλειών λόγω των θερμογεφυρών. Τα κουφώματα τοποθετούνται εξωτερικά, και σε συνέχεια με τη θερμομόνωση σχεδόν σε όλα τα σημεία. Για τη μείωση των απωλειών από τις θερμογέφυρες που δημιουργούνται στους λαμπάδες, το ανωκάσι και το κατωκάσι, υπάρχει συνέχεια της θερμομόνωσης, κάθετα στους λαμπάδες, το ανωκάσι και το κατωκάσι των κουφωμάτων.

59 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κ.Εν.Α.Κ., τα νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα κτήρια, πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες προδιαγραφές όσον αφορά τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις τους, όπως: - Όπου τοποθετούνται κεντρικές κλιματιστικές μονάδες (ΚΚΜ) ή μονάδες παροχής νωπού αέρα ή μονάδες εξαερισμού και όσες από αυτές λειτουργούν με νωπό αέρα > 60% της παροχής τους, πρέπει να διαθέτουν σύστημα ανάκτησης θερμότητας με απόδοση τουλάχιστον 50%. - Όλα τα δίκτυα διανομής (νερού ή άλλου μέσου) των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης-κλιματισμού και ΖΝΧ, πρέπει να διαθέτουν την ελάχιστη θερμομόνωση που καθορίζεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2017. Ιδιαίτερα τα δίκτυα που διέρχονται από εξωτερικούς χώρους θα διαθέτουν κατ ελάχιστον θερμομόνωση πάχους 19mm για θέρμανση-ψύξη-κλιματισμό και 13mm για ΖΝΧ, με αγωγιμότητα θερμομονωτικού υλικού λ=0,040 W/(m.K) στους 20 C (ή ισοδύναμα πάχη άλλου πιστοποιημένου θερμομονωτικού υλικού). - Οι αεραγωγοί διανομής κλιματιζόμενου αέρα (προσαγωγής και ανακυκλοφορίας) που διέρχονται από εξωτερικούς χώρους πρέπει να διαθέτουν θερμομόνωση με αγωγιμότητα θερμομονωτικού υλικού λ=0,040 W/(m.K) στους 20 C, και ελάχιστο πάχος 40mm, ενώ για διέλευση σε εσωτερικούς χώρους το αντίστοιχο πάχος είναι 30mm (ή ισοδύναμα πάχη άλλων πιστοποιημένων θερμομονωτικών υλικών). - Τα δίκτυα διανομής θερμού και ψυχρού μέσου διαθέτουν σύστημα αντιστάθμισης της θερμοκρασίας προσαγωγής σε μερικά φορτία, ή άλλο πιστοποιημένο ισοδύναμο σύστημα. - Σε μεγάλα δίκτυα ανακυκλοφορίας ΖΝΧ ανά κλάδους, θα χρησιμοποιούνται κυκλοφορητές με ρύθμιση στροφών ανάλογα με τη ζήτηση σε ΖΝΧ - Σε όλα τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτήρια είναι υποχρεωτική η κάλυψη τουλάχιστον του 60% των αναγκών σε ΖΝΧ από ηλιοθερμικά συστήματα. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 του ν. 3661/08, καθώς και όταν οι ανάγκες σε ΖΝΧ καλύπτονται από άλλα αποκεντρωμένα συστήματα παροχής ενέργειας που βασίζονται σε ΑΠΕ, ΣΗΘ, συστήματα τηλεθέρμανσης σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου, καθώς και αντλιών θερμότητας των οποίων ο εποχιακός βαθμός απόδοσης (SPF) είναι μεγαλύτερος από (1,15x1/η), όπου "n" είναι ο λόγος της συνολικής ακαθάριστης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προς την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2009/28/ΕΚ. Μέχρι να καθορισθεί νομοθετικά η τιμή του η, ο SPF πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 3,3. - Τα συστήματα γενικού φωτισμού στα κτήρια του τριτογενή τομέα έχουν ελάχιστη ενεργειακή απόδοση 55 lumen/w. Για επιφάνεια μεγαλύτερη από 15m 2 ο τεχνητός φωτισμός ελέγχεται με χωριστούς διακόπτες. Στους χώρους με φυσικό φωτισμό εξασφαλίζεται η δυνατότητα σβέσης τουλάχιστον του 50% των λαμπτήρων που βρίσκονται εντός αυτών. - Σε κτήρια με πολλές ιδιοκτησίες και κεντρικά συστήματα, επιβάλλεται αυτονομία θέρμανσης, ψύξης, καθώς και ΖΝΧ (όπου εφαρμόζεται κεντρική παραγωγή/διανομή) και εφαρμόζεται κατανομή δαπανών με θερμιδομέτρηση. - Σε όλα τα κτήρια απαιτείται θερμοστατικός έλεγχος της θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου τουλάχιστον ανά ελεγχόμενη θερμική ζώνη κτηρίου. - Σε όλα τα κτήρια του τριτογενή τομέα επιβάλλεται η εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού αντιστάθμισης της άεργης ισχύος των ηλεκτρικών τους καταναλώσεων, για την αύξηση του συντελεστή ισχύος τους (συνφ) σε επίπεδο κατ' ελάχιστο 0,95. Αδυναμία εφαρμογής των ανωτέρω απαιτεί επαρκή τεχνική τεκμηρίωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στο υπό μελέτη κτήριο θα εξεταστούν ανεξάρτητα οι τυχόν διαφορετικές χρήσεις του, σε ό,τι αφορά την ενεργειακή τους κατάταξη. Για τον λόγο αυτό οι πιο πάνω περιορισμοί δεν ισχύουν για το σύνολο του κτηρίου, αλλά διαφοροποιούνται για κάθε μία από τις τυχόν χρήσεις του κτηρίου.

60 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΨΥΞΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ Η θέρμανση των εσωτερικών χώρων του κτηρίου, σύμφωνα με τη μελέτη θέρμανσης (διαστασιολόγησης συστήματος), θα γίνεται μέσω κεντρικής μονάδας θέρμανσης, με γεωθερμική αντλία. Η ψύξη των χώρων του κτηρίου θα γίνεται με την ίδια αντλία. Παρατήρηση: Με τροποποίηση του κτηριοδομικού κανονισμού σχετικά με το άρθρο 25, οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες είναι πλέον υποχρεωτικές για όλα τα κτήρια με επιφάνεια άνω των 50 m 2, Κατά το σχεδιασμό (διαστασιολόγηση) των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και αερισμού, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ελάχιστες προδιαγραφές για τα Η-Μ όπως καθορίζονται στον Κ.Εν.Α.Κ. και να επιλέγονται τεχνολογίες που να έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν σε πλήρη και μερικά φορτία κατά τη θέρμανση ή ψύξη. Η υπερδιαστασιολόγηση του κεντρικού συστήματος λέβητα-καυστήρα για τη θέρμανση χώρων, μειώνει την τελική απόδοση του συστήματος σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε / ΕΛΑΧΙΣΤΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Σύμφωνα με τη μελέτη θέρμανσης του κτηρίου, έχει υπολογιστεί το μέγιστο απαιτούμενο θερμικό φορτίο του κτηρίου. Για τον υπολογισμό της ισχύος λαμβάνεται συντελεστής προσαύξησης 20%, λόγω θερμικών απωλειών στο λέβητα, στο δίκτυο διανομής και για την επιτάχυνση της έναρξης λειτουργίας. Τα χαρακτηριστικά του συστήματος παραγωγής θερμότητας θα παρουσιαστούν παρακάτω. Το σύστημα θέρμανσης θα είναι μέσω γεωθερμικής αντλίας και αναλύεται σε ξεχωριστό κεφάλαιο. Παρατήρηση: Για κάθε ιδιοκτησία, οι επιμέρους κλάδοι διανομής θερμικής ενέργειας από το κολλεκτέρ προς τα σώματα καλοριφέρ, θα πρέπει να σχεδιάζονται ώστε να καλύπτουν χώρους με ίδιες λειτουργικές ιδιαιτερότητες όπως: ίδια χρήση και ωράριο λειτουργίας (υπνοδωμάτια, κοινόχρηστοι χώροι, κ.α.). ίδια εσωτερικά φορτία (συσκευές, ηλιακά κέρδη λόγω κοινού προσανατολισμού), κ.α. Με το σχεδιασμό αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και ξεχωριστός θερμοστατικός έλεγχος στους επιμέρους αυτούς χώρους κάθε ιδιοκτησίας (π.χ. διαμέρισμα), με παράλληλη ρύθμιση τροφοδοσίας κάθε κλάδου ξεχωριστά (μέσω αυτόματης βάνας στο επίπεδο του κολλεκτέρ), ανάλογα τις απαιτήσεις σε θερμική ενέργεια ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ Θα υπάρχει δυνατότητα ψύξης με την γεωθερμική αντλία θερμότητας που θα τοποθετηθεί. Η πιθανότητα εμφάνισης θερμοκρασιών πάνω 30 C προκύπτει σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ /2014. Τις βραδινές ώρες, η χρήση των τοπικών μονάδων ψύξης είναι περιορισμένη, εκτός τις ημέρες που υπάρχει καύσωνας. Στον πίνακα 5.1 που ακολουθεί, δίνονται αναλυτικά, η ονομαστική ψυκτική ισχύς (kw) και ο δείκτης αποδοτικότητας EER των αντλιών θερμότητας που εγκατασταθούν στις επιμέρους ιδιοκτησίες του κτηρίου, σύμφωνα με τις μονάδες που επιλέχτηκαν κατά τη μελέτη ψύξης. Πίνακας 5.1: Τεχνικά χαρακτηριστικά θερμότητας για κάθε ιδιοκτησία Σύστημα Τύπος Ονομαστική ψυκτική ισχύς [KW] 1 Γεωθερμική Α.Θ. με κατακόρυφο εναλλάκτη Δείκτης αποδοτικότητας EER Καύσιμο Ηλεκτρισμός Παρατήρηση: Σε περίπτωση που για το υπό μελέτη κτήριο δεν προβλεπόταν η εγκατάσταση συστήματος ψύξης, για τους υπολογισμούς θεωρείται ότι το κτήριο ψύχεται και το σύστημα ψύξης θα έχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αντίστοιχου κτηρίου αναφοράς, όπως ορίζονται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2017 (παράγραφος 4.2.1) και στον Κ.Εν.Α.Κ. Στην περίπτωση αυτή, στην παρούσα παράγραφο θα περιγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος ψύξης του κτηρίου αναφοράς.

61 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ Δεν προβλέπεται τεχνητός αερισμός στο σχολείο. Το κτήριο, αναλόγως τη χρήση του, καλύπτει τις ανάγκες του για αερισμό μέσω φυσικού ή τεχνικού αερισμού και σύμφωνα πάντα με τις ελάχιστες απαιτήσεις νωπού αέρα που ορίζονται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2017 στην παράγραφο (πίνακας 2.3). Τα στοιχεία του συστήματος αερισμού του υπό μελέτη κτηρίου παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Πίνακας 5.1.1: Στοιχεία συστήματος αερισμού Ζώνη Χρήση Τύπος αερισμού ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Απαίτηση για νωπό αέρα [m 3 /h/m²] Μηχανικός ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Η κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) για το υπο μελέτη τμήμα ορίζεται στην παράγραφο 2.5 (πίνακας 2.5) της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2017 ανά χρήση, και είναι αυτή η τιμή που θα χρησιμοποιηθεί στους υπολογισμούς. Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: δεν υπολογίζεται κατανάλωση ΖΝΧ σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ /2017 Η συνολική ημερήσια κατανάλωση για ΖΝΧ στο κτήριο είναι 0.00 lt Η μέση θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης ορίζεται στους 45 C, ενώ οι θερμοκρασίες νερού δικτύου των Σερρών όπως ορίζονται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2014, δίνονται στον πίνακα 5.2. Το ημερήσιο απαιτούμενο θερμικό φορτίο Qd σε (kwh/day) για την κάλυψη των αναγκών του κτηρίου για Ζ.Ν.Χ. δίνεται από την ακόλουθη σχέση : όπου: Vd [lt /ημέρα] ρ [kg/lt] c [kj/(kg.k)] Q d V d c 3600 το ημερήσιο φορτίο, Vd = 0.00 (lt/ημέρα), ρ ΔT η μέση πυκνότητα του ζεστού νερού χρήση, ρ = 1 (kg/ lt), η ειδική θερμότητα, c = 4,18 kj/(kg.k), ΔΤ [Κ] ή [ C] θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ της χαμηλότερης θερμοκρασίας του νερού δικτύου και της θερμοκρασίας του Ζ.Ν.Χ.. Εφαρμόζοντας την πιο πάνω σχέση και για τις θερμοκρασίες νερού δικτύου (πίνακας 5.2), υπολογίστηκε το ημερήσιο θερμικό φορτίο (kwh/ημέρα) για ΖΝΧ του κτηρίου για κάθε μήνα, όπως δίνεται στον πίνακα 5.2. Ζώνη Χρήση Vd [lt/ημέρα] Vstore [lt] Q D [kwh/ημέρα] Pn [kw] ΔΗΜΟΤΙΚΟ Πρωτοβάθμιας ΣΧΟΛΕΙΟ εκπαίδευσης

62 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΝΧ Δεν προβλέπεται σύστημα ΖΝΧ στο σχολείο ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ Επειδή πρόκειται για Κτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν είναι απαραίτητη η τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών για την παραγωγή ΖΝΧ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Η κύρια χρήση του κτηρίου είναι : Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η κατανάλωση ενέργειας για φωτισμό στις κατοικίες δε λαμβάνεται υπόψη για την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου. Έτσι, η κατανάλωση ενέργειας για φωτισμό θα υπολογισθεί μόνο για άλλη χρήση κτηρίου και θα συμπεριληφθεί στην τελική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για την ενεργειακή πιστοποίηση του αντίστοιχου τμήματος του κτηρίου. Για επιθυμητή στάθμη φωτισμού 300 lux, σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ /2010 (πίνακας 2.4), η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των φωτιστικών στους χώρους των καταστημάτων υπολογίζεται περίπου στα 3.70 kw. Στις ζώνες φυσικού φωτισμού ενός χώρου σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ., θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα αφής/σβέσης τουλάχιστον του 60% των λαμπτήρων που βρίσκονται σε αυτές. Σύμφωνα με τη μελέτη φωτισμού. Οι χώροι διαθέτουν ξεχωριστούς διακόπτες (αφής/σβέσης) για επιμέρους ζώνες φωτισμού Για την αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού κατά τη διάρκεια της ημέρας, προβλέπεται η εγκατάσταση απλών συστημάτων ελέγχου των φωτιστικών στις ζώνες φυσικού φωτισμού που αποτελούνται από αισθητήρα φυσικού φωτισμού και αυτόματους διακόπτες σβέσης στο 60% των φωτιστικών όλων των ζωνών. Ζώνη Επιθυμητή ισχύς φωτισμού [lux] Φωτεινή δραστικότητα λαμπτήρα [lm/w] Εγκατεστημένη ισχύς φωτισμού [W/m²] Φωτισμός ασφαλείας Εφεδρικό σύστημα Διατάξεις αυτοματισμών ελέφχου φυσικού φωτισμού ΟΧΙ ΟΧΙ Χειροκίνητος έλεγχος 5.4. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ Στο κτήριο δεν εφαρμόζεται διόρθωση (συνφ) λόγω χαμηλής εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Σύμφωνα με τη μελέτη σκοπιμότητας εξετάστηκαν οι εξής εναλλακτικές λύσεις για την κάλυψη των θερμικών, ψυκτικών και ηλεκτρικών φορτίων του κτηρίου: 1. Η εγκατάσταση συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, η οποία κρίνεται ως μη οικονομικά βιώσιμη εφαρμογή.

63 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κ.Εν.Α.Κ., για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης και της ενεργειακής κατάταξης των κτηρίων θα πρέπει να εφαρμόζεται η μέθοδος ημι-σταθερής κατάστασης μηνιαίου βήματος του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO καθώς και των υπολοίπων υποστηρικτικών προτύπων τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα 1 του ίδιου κανονισμού. Σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2017, οι θερμικές ζώνες ενός κτηρίου θεωρούνται θερμικά ασύζευκτες. Οι υπολογισμοί της ενεργειακής απόδοσης κτηρίου έγιναν με τη χρήση του υπολογιστικού εργαλείου ΤΕΕ-, βάσει των απαιτήσεων και προδιαγραφών του νόμου 3661/2008, του Κ.Εν.Α.Κ. και της αντίστοιχης Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2017. Για τους επιμέρους υπολογισμούς και τη διαστασιολόγηση των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων του κτηρίου (εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού, ζεστού νερού χρήσης, κ.ά.), χρησιμοποιήθηκαν αναλυτικές μέθοδοι και τεχνικές οδηγίες, όπως εφαρμόζονται μέχρι σήμερα και αναφέρονται στις αντίστοιχες παραγράφους ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Τα κλιματικά δεδομένα για την περιοχή των Σερρών, είναι ενσωματωμένα στη βιβλιοθήκη του λογισμικού και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2014, "Κλιματικά δεδομένα Ελληνικών Περιοχών". Για τους υπολογισμούς λαμβάνονται υπ' όψη η μέση μηνιαία θερμοκρασία, η μέση μηνιαία ειδική υγρασία, καθώς και η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία σε οριζόντιες επιφάνειες και σε κατακόρυφες επιφάνειες για όλους τους προσανατολισμούς, για την περιοχή της των Σερρών. Το υψόμετρο της περιοχής όπου θα κατασκευασθεί το κτήριο είναι μικρότερο από τα 500 m. Η περιοχή ανήκει στην κλιματική ζώνη Γ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΟΥ Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης εκδίδεται ανά κύρια χρήση και για ξεχωριστές ιδιοκτησίες (Ν. 3851/2010-ΦΕΚ 85), ανεξαρτήτως εάν τα τμήματα του κτηρίου που αφορούν στις χρήσεις/ιδιοκτησίες εξυπηρετούνται από το ίδιο σύστημα θέρμανσης/ψύξης. Συνεπώς για το υπό μελέτη κτήριο θα εκδοθεί ΠΕΑ για αντίστοιχη κύρια χρήση: Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κάθε τμήματος του κτηρίου με διαφορετική κύρια χρήση, προσδιορίζονται τα δεδομένα των διαφόρων παραμέτρων και τεχνικών μεγεθών όπως ορίζονται στο άρθρο 5 του Κ.Εν.Α.Κ. και στη σχετική Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2017. Κατά την εφαρμογή της μεθοδολογίας υπολογισμού στο συγκεκριμένο κτήριο και ανά τμήμα μελέτης, λήφθηκαν υπόψη οι παρακάτω παράμετροι και δεδομένα: Η χρήση του κτηρίου, Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Οι επιθυμητές συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, κ.ά.) και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του κτηρίου (ωράριο, εσωτερικά κέρδη κ.ά). Τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής του κτηρίου (θερμοκρασία, σχετική και απόλυτη υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία). Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του κτηριακού κελύφους (σχήμα και μορφή κτηρίου, διαφανείς και μη επιφάνειες, σκίαστρα κ.ά.), ο προσανατολισμός τους, τα χαρακτηριστικά των εσωτερικών δομικών στοιχείων (π.χ. εσωτερικοί τοίχοι) και άλλα. Τα θερμικά χαρακτηριστικά των δομικών (διαφανών και μη) στοιχείων του κτηριακού κελύφους, όπως: η θερμοπερατότητα, η θερμική μάζα, η απορροφητικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία, η διαπερατότητα στην ηλιακή ακτινοβολία κ.ά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης θέρμανσης χώρων, όπως: ο τύπος της μονάδας παραγωγής θερμικής ενέργειας, η απόδοσή τους, οι απώλειες στο δίκτυο διανομής ζεστού νερού, ο τύπος των τερματικών μονάδων, κ.ά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης ψύξης/κλιματισμού χώρων, όπως: ο τύπος των μονάδων παραγωγής ψυκτικής ενέργειας, η απόδοσή τους, οι απώλειες στο δίκτυο διανομής, ο τύπος των τερματικών μονάδων κ.ά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης παραγωγής ΖΝΧ, όπως: ο τύπος της μονάδας παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, η απόδοσή της, οι απώλειες του δικτύου διανομής ζεστού νερού χρήσης, το σύστημα αποθήκευσης κ.ά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης φωτισμού όσον αφορά τους χώρους των καταστημάτων.

64 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -64- Τα παθητικά ηλιακά συστήματα που έχουν επιλεγεί από τη μελέτη σχεδιασμού για το κτήριο. Η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για την κάλυψη τμήματος του φορτίου για ΖΝΧ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΡΙΟΥ Το εμβαδό και ο όγκος του υπό μελέτη τμήματος ανά χρήση δίνονται στον πίνακα 6.1. Πίνακας 6.1: Εμβαδό και όγκος τμήματος Θερμική Ζώνη ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Θερμαινόμενη Ψυχόμενη Θερμαινόμενος Ψυχόμενος επιφάνεια [m²] επιφάνεια [m²] όγκος [m 3 ] όγκος [m 3 ] ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κ.Εν.Α.Κ. και την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2017, η διακριτοποίηση ενός κτηρίου σε θερμικές ζώνες γίνεται με τα εξής κριτήρια: 1) Η επιθυμητή θερμοκρασία των εσωτερικών χώρων να διαφέρει περισσότερο από 4 K για τη χειμερινή ή/και τη θερινή περίοδο. 2) Υπάρχουν χώροι με διαφορετική χρήση / λειτουργία. 3) Υπάρχουν χώροι στο κτήριο που καλύπτονται με διαφορετικά συστήματα θέρμανσης ή/και ψύξης ή/και κλιματισμού λόγω διαφορετικών εσωτερικών συνθηκών. 4) Υπάρχουν χώροι στο κτήριο που παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές εσωτερικών ή/και ηλιακών κερδών ή/και θερμικών απωλειών. 5) Υπάρχουν χώροι όπου το σύστημα του μηχανικού αερισμού καλύπτει λιγότερο από το 80% της επιφάνειας κάτοψης του χώρου. Βάσει της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2017 για το διαχωρισμό του κτηρίου σε θερμικές ζώνες συνιστάται να ακολουθούνται οι παρακάτω γενικοί κανόνες: ο διαχωρισμός του κτηρίου να γίνεται στο μικρότερο δυνατό αριθμό ζωνών, προκειμένου να επιτυγχάνεται οικονομία στο πλήθος των δεδομένων εισόδου και στον υπολογιστικό χρόνο, ο προσδιορισμός των θερμικών ζωνών να γίνεται καταγράφοντας την πραγματική εικόνα λειτουργίας του κτηρίου, τμήματα του κτηρίου με επιφάνεια μικρότερη από το 10% της συνολικής επιφάνειας του κτηρίου να εξετάζονται ενταγμένα σε άλλες θερμικές ζώνες, κατά το δυνατόν παρόμοιες, ακόμη και αν οι συνθήκες λειτουργίας τους δικαιολογούν τη θεώρησή τους ως ανεξάρτητων ζωνών. Με βάση τα παραπάνω, τα γενικά δεδομένα για κάθε θερμική ζώνη του υπό μελέτη κτηρίου δίνονται στους πίνακες που ακολουθούν. Πίνακας 6.2: Γενικά δεδομένα για τις θερμικές ζώνες Γενικά δεδομένα θερμικής ζώνης 1 (Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) Χρήση θερμικής ζώνης Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ολική επιφάνεια ζώνης (m²) Ανηγμένη ειδική θερμοχωρητικότητα 280 [kj/(m²k)] Κατηγορία διατάξεων αυτοματισμών ελέγχου για ηλεκτρομηχανολoγικό εξοπλισμό Β T.O.T.E.E /2017, πίνακας 5.5 Αερισμός Διείσδυση αέρα (m 3 /h) 667 Τεύχος υπολογισμών Φυσικός αερισμός (m 3 /h/m²) 0.00 Μόνο για κατοικίες από Τ.Ο.Τ.Ε.Ε Συντελεστής χρήσης φυσικού αερισμού 0 100% για κατοικίες 0% για τριτογενή τομέα

65 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -65- Αριθμός θυρίδων εξαερισμού για φυσικό αέριο Αριθμός καμινάδων Αριθμός εξώθυρων με περιθώριο στο κάτω μέρος > 1.0 cm και σε επαφή με εξωτερικό περιβάλλον Αριθμός ανεμιστήρων οροφής 0 Ποσοστό ζώνης που καλύπτεται από ανεμιστήρες οροφής

66 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2017 έχουν καθορισθεί οι επιθυμητές συνθήκες λειτουργίας (θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) και τα εσωτερικά θερμικά φορτία από τους χρήστες και τις συσκευές. Τα δεδομένα για τις συνθήκες λειτουργίας του τμήματος κατοικιών δίνονται αναλυτικά στον πίνακα 6.3. Πίνακας 6.3: Εσωτερικές συνθήκες λειτουργίας Εσωτερικές συνθήκες λειτουργίας θερμικής ζώνης 1 (Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) Ωράριο λειτουργίας 8 Ημέρες λειτουργίας 5 Προκαθορισμένη παράμετρος από Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2017 και /2010 Μήνες λειτουργίας 9 Περίοδος θέρμανσης 15/10 έως 30/4 Περίοδος ψύξης 1/6 έως 31/8 Μέση εσωτερική θερμοκρασία θέρμανσης 20 ( C) Μέση εσωτερική θερμοκρασία ψύξης ( C) 26 Μέση εσωτερική σχετική υγρασία χειμώνα 35 (%) Μέση εσωτερική σχετική υγρασία θέρους 45 (%) Απαιτούμενος νωπός αέρας (m 3 /h/m²) Στάθμη γενικού φωτισμού (lux) 300 Ισχύς φωτισμού ανά μονάδα επιφάνειας για 9.6 κτήριο αναφοράς (W/m²) Ετήσια κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης 0.00 (m 3 /m²έτος) Μέση επιθυμητή θερμοκρασία ζεστού 45 νερού χρήσης ( C) Μέση ετήσια θερμοκρασία νερού δικτύου 15.5 ύδρευσης ( C) Εκλυόμενη θερμοκρασία από χρήστες ανά 40.0 μονάδα επιφανείας της θερμικής ζώνης (W/ m²) Μέσος συντελεστής παρουσίας χρηστών 0.18 Εκλυόμενη θερμοκρασία από συσκευές ανά 0.75 μονάδα επιφανείας της θερμικής ζώνης (W/ m²) Μέσος συντελεστής λειτουργίας συσκευών ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΕΡΑ Τα δομικά στοιχεία του κτηρίου θα επιχριστούν με ανοιχτόχρωμα επίχρισμα. Όπου θεωρηθεί σκόπιμο πιθανόν να χρησιμοποιηθούν στρώσεις από πλάκες πεζοδρομίου ή κεραμικά πλακίδια κ.α. Σε κάθε περίπτωση, οι συντελεστές απορροφητικότητας και οι συντελεστές εκπομπής των δομικών στοιχείων λαμβάνονται από τον πίνακα 3.14 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2017. Στον πίνακα 6.4.α δίνονται συγκεντρωτικά τα απαιτούμενα για τους υπολογισμούς δεδομένα. Πίνακας 6.4.α Δεδομένα αδιαφανών δομικών στοιχείων σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα. Όροφος Τύπος Δομικό γ 1 U A [m²] α 2 ε 3 στοιχείο [W/(m²K)] ΙΣΟΓΕΙΟ Τοίχος Τ Τοίχος Τ Τοίχος Τ

67 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -67- Τοίχος Τ Τοίχος Τ Τοίχος Τ Τοίχος Τ Τοίχος Τ Τοίχος Τ Τοίχος Τ Τοίχος Τ Τοίχος Τ Τοίχος Τ Τοίχος Τ Τοίχος Τ Τοίχος Τ Δάπεδο Δ ΟΡΟΦΟΣ Τοίχος Τ Τοίχος Τ Τοίχος Τ Τοίχος Τ Τοίχος Τ Τοίχος Τ Τοίχος Τ Τοίχος Τ Τοίχος Τ Τοίχος Τ Τοίχος Τ Τοίχος Τ Τοίχος Τ Τοίχος Τ Τοίχος Τ Τοίχος Τ Τοίχος Τ Τοίχος Τ Οροφή Ο1 Ε ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ πλάκες σε επαφή με έδαφος Δομικό στοιχείο U [W/(m 2 K)] Εμβαδό Α [m 2 ] Εκτεθειμένη περίμετρος Π [m] Β'=2Α/Π [m] Μέσο βάθος έδρασης z [m] U' [W/(m 2 K)] Δ κατακόρυφα δομικά στοιχεία σε επαφή με έδαφος Δομικό στοιχείο U [W/(m 2 K)] Εμβαδό Α [m 2 ] Μέσο βάθος έδρασης z [m] U' [W/(m 2 K)]

68 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΜΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Πίνακας 6.4.β Δεδομένα αδιαφανών δομικών στοιχείων σε επαφή με μη θερμαινόμενους χώρους Όροφος Τύπος Δομικό στοιχείο U [W/(m²K)] A [m²] Γειτνιάζων ΜΘΧ ΙΣΟΓΕΙΟ Τοίχος Ε ΛΕΒΗΤΟΣ ΤΑΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ Στους πίνακες που ακολουθούν δίνονται τα δεδομένα των αδιαφανών δομικών στοιχείων των τυχόν μη θερμαινόμενων χώρων, που βρίσκονται σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα και εκείνων που βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος αντίστοιχα. Πίνακας 6.4.γ Δεδομένα αδιαφανών δομικών στοιχείων μ.θ.χ. σε επαφή με αέρα. ΜΘΧ Τύπος Προσανατολισμ ός U [W/(m²K)] Εμβαδό [m²] ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Τ1 A Τ1 B Τ1 Δ Πίνακας 6.4.δ Δεδομένα αδιαφανών δομικών στοιχείων μ.θ.χ. σε επαφή με έδαφος. ΜΘΧ Τύπος U Εμβαδό Εκτεθειμένη Μέσο βάθος [W/(m²K)] [m²] περίμετρος [m] έδρασης [m] ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Δ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟ ΜΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ Ο συνολικός αερισμός μη θερμαινόμενων χώρων υπολογίζεται βάσει του πίνακα 3.27 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2017. Για το υπό μελέτη κτήριο η παροχή αέρα των μη θερμαινόμενων χώρων καθώς και ο αερισμός τους φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: ΜΘΧ Παροχή [m 3 /h/m 3 ] Συνολικός όγκος [m 3 ] Αερισμός [m 3 /h] ΛΕΒΗΤΟΣΤΑ ΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στην παράγραφο 4.3 παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των κουφωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν στο υπό μελέτη κτήριο κατά περίπτωση. Ο συντελεστής ηλιακού κέρδους "g" σε κάθετη πρόσπτωση των υαλοπινάκων δηλώνεται από τον κατασκευαστή και φαίνεται στους αναλυτικούς υπολογισμούς που παρατίθενται. Αναλυτικά οι υπολογισμοί σχετικά με τα διαφανή δομικά στοιχεία δίνονται στο Τεύχος Υπολογισμών που συνοδεύει την παρούσα μελέτη. Για κάθε κούφωμα υπολογίσθηκε ο συντελεστής σκίασης από ορίζοντα F hor, ο συντελεστής σκίασης από προστέγασμα F ov και ο συντελεστής σκίασης από πλευρικό F fin. Στον πίνακα 6.5.α δίνονται συγκεντρωτικά τα απαιτούμενα για τους υπολογισμούς δεδομένα για τα νότια ανοίγματα (άμεσου κέρδους) και στον πίνακα 6.5.β για όλα τα υπόλοιπα. Πίνακας 6.5.α Δεδομένα κουφωμάτων άμεσου κέρδους.

69 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -69- Όροφος Κούφωμα γ Εμβαδό [m²] U [W/ (m²k)] ΙΣΟΓΕΙΟ Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν ΟΡΟΦΟΣ Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν g w F hor θέρμ. F hor ψύξη F ov θέρμ. F ov ψύξη F fin θέρμ. F fin ψύξη Πίνακας 6.5.β Δεδομένα κουφωμάτων. Όροφος Κούφωμα γ Εμβαδό [m²] U [W/ (m²k)] ΙΣΟΓΕΙΟ Β Β Β Β Β Β Β ΟΡΟΦΟΣ Β Β Β Β Β Β g w F hor θέρμ. F hor ψύξη F ov θέρμ. F ov ψύξη F fin θέρμ. F fin ψύξη

70 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΟΥ Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του υπό μελέτη κτηρίου και σχετίζονται με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του, αφορούν στα εξής: Σύστημα θέρμανσης χώρων, Σύστημα ψύξης χώρων, Σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, Σύστημα ηλιακών συλλεκτών για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, Στις παραγράφους που ακολουθούν, δίνονται αναλυτικά τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, στο λογισμικό ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται συγκεντρωτικά όλα τα δεδομένα για το σύστημα θέρμανσης που θα χρησιμοποιηθεί για τη θερμική ζώνη με χρήση "Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης". Πίνακας 6.6. Δεδομένα συστήματος θέρμανσης τμήματος Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Σύστημα θέρμανσης θερμικής ζώνης 1 (Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) Μονάδα παραγωγής θερμότητας: Γεωθερμική Α.Θ. με κατακόρυφο εναλλάκτη ισχύος 50.0 kw Συνολική θερμική απόδοση μονάδας ή COP: Είδος καυσίμου: Ηλεκτρισμός Συντελεστής υπερδιαστασιολόγησης n g1: Συντελεστής μόνωσης n g2: Πραγματικός βαθμός απόδοσης n gm: Μηνιαίο ποσοστό κάλυψης θερμικού φορτίου της θερμικής ζώνης από το σύστημα (%) ΙΑΝ 1 ΦΕΒ 1 ΜΑΡ 1 ΑΠΡ 1 ΜΑΙ 0 ΙΟΥΝ 0 ΙΟΥΛ 0 ΑΥΓ 0 ΣΕΠ 0 ΟΚΤ 1 ΝΟΕ 1 ΔΕΚ 1 Κόστος επέμβασης για αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης ( /m²): Θερμική ισχύς που μεταφέρει το δίκτυο διανομής (kw): Χώρος διέλευσης: Εσωτερικοί χώροι Εξωτερικοί χώροι πάνω από 20% Χωρίς δίκτυο ή τοπικό σύστημα Θερμοκρασία προσαγωγής θερμού μέσου στο δίκτυο διανομής ( C): Βαθμός θερμικής απόδοσης δικτύου διανομής: 96.5% Ύπαρξης μόνωσης στους αεραγωγούς: ΝΑΙ ΟΧΙ Τερματικές μονάδες Είδος τερματικών μονάδων θέρμανσης χώρωνάμεσης απόδοσης σε εξωτερικό τοίχο Θερμική απόδοση τερματικών μονάδων: 1.00 Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2017, πίνακας 4.12 Βοηθητική ενέργεια

71 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -71- Τύπος βοηθητικών συστημάτων Αριθμός συστημάτων Ισχύς βοηθητικών συστημάτων (W/m²) Χρόνος λειτουργίας βοηθητικών συστημάτων: 100% του χρόνου λειτουργίας του κτηρίου 0.65 Η υπολογισμένη ισχύς του λέβητα-καυστήρα, ελέγχθηκε για υπερδιαστασιολόγηση σύμφωνα με την σχέση 4.1 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2017. Ο κυκλοφορητής που χρησιμοποιείται για την κυκλοφορία του θερμού νερού, έχει ισχύ που δίνεται από τον κατασκευαστή. Επειδή καλύπτει κάθε υπό μελέτη τμήμα, θα πρέπει να επιμεριστεί η ισχύς του αντίστοιχα με τα υπολογιζόμενα από τη μελέτη θέρμανσης θερμικά φορτία των τμημάτων. Στον πίνακα 6.6. δίνονται συγκεντρωτικά όλα τα δεδομένα για το σύστημα θέρμανσης του τμήματος με χρήση "Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης" ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΧΩΡΩΝ Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται συγκεντρωτικά όλα τα δεδομένα για το σύστημα ψύξης του τμήματος με χρήση "Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης" Πίνακας 6.7. Δεδομένα συστήματος ψύξης τμήματος Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Σύστημα ψύξης θερμικής ζώνης 1 (Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) Μονάδα παραγωγής ψύξης: Γεωθερμική Α.Θ. με κατακόρυφο εναλλάκτη ισχύος 60.0 kw Βαθμός απόδοσης EER: Είδος καυσίμου: Ηλεκτρισμός Μηνιαίο ποσοστό κάλυψης ψυκτικού φορτίου της θερμικής ζώνης από το σύστημα (%) ΙΑΝ 0 ΦΕΒ 0 ΜΑΡ 0 ΑΠΡ 0 ΜΑΙ 0 ΙΟΥΝ 1 ΙΟΥΛ 1 ΑΥΓ 1 ΣΕΠ 0 ΟΚΤ 0 ΝΟΕ 0 ΔΕΚ 0 Ψυκτική ισχύς που μεταφέρει το δίκτυο διανομής (kw): Χώρος διέλευσης: Εσωτερικοί χώροι Εξωτερικοί χώροι πάνω από 20% Χωρίς δίκτυο ή τοπικό σύστημα Θερμοκρασία προσαγωγής ψυχρού μέσου στο δίκτυο διανομής ( C): Θερμοκρασία επιστροφής ψυχρού μέσου στο δίκτυο διανομής ( C): Βαθμός ψυκτικής απόδοσης δικτύου διανομής: 98.0% Ύπαρξης μόνωσης στους αεραγωγούς: ΝΑΙ ΟΧΙ Τερματικές μονάδες Είδος τερματικών μονάδων ψύξης χώρων: Άμεσα συστήματα (μονάδες ανεμιστήρα (fan coils), δαπέδου ή οροφής Ψυκτική απόδοση τερματικών μονάδων: 0.93 Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2017, πίνακας 4.14 Βοηθητική ενέργεια Τύπος βοηθητικών συστημάτων Αριθμός συστημάτων Ισχύς βοηθητικών συστημάτων

72 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -72- (W/m²) 0.65 Χρόνος λειτουργίας βοηθητικών συστημάτων: 50% του χρόνου λειτουργίας του κτηρίου ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ Ο αερισμός που εφαρμόζεται σε όλους τους χώρους του κτηρίου είναι μηχανικός και σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2017, η παροχή του αέρα θα είναι ίση με τον απαιτούμενο νωπό αέρα. Από τον πίνακα 2.3 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2017 λαμβάνεται μηχανικός αερισμός σύμφωνα με τη χρήση του υπό μελέτη τμήματος ως εξής : Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: m3/h/m² Η ζώνη 1(Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) διαθέτει και σύστημα μηχανισμού αερισμού / ΚΚΜ με τα εξής χαρακτηριστικά: Α/α Ενεργό τμήμα θέρμαν σης Παροχή αέρα θέρμαν σης (m3/s) Συντελε στής ανακυκ λοφορία ς αέρα (θέρμαν ση) Συντελε στής ανάκτη σης θερμότη τας (θέρμαν ση) Ενεργό τμήμα ψύξης Παροχή αέρα ψύξης (m3/s) Συντελε στής ανακυκ λοφορία ς αέρα (ψύξη) Συντελε στής ανάκτη σης θερμότη τας (ψύξη) Ενεργό τμήμα ύγρανσ ης Συντελε στής ανάκτη σης υγρασία ς Φίλτρα Ειδική απορρό φηση ισχύος (kws/m 3) 1 OXI OXI OXI OXI ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Τα στοιχεία (ισχύς, καύσιμο, δίκτυο διανομής κτλ) του συστήματος που χρησιμοποιείται στο υπό μελέτη κτήριο για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης παρουσιάζονται στον πίνακα 6.8 που ακολουθεί. Το δίκτυο διανομής είναι μονωμένο σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2017 και με ποσοστό απωλειών που φαίνεται παρακάτω. Πίνακας 6.8. Δεδομένα συστήματος ζεστού νερού χρήσης Σύστημα ζεστού νερού χρήσης ζώνης 1 (Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) Θερμική απόδοση μονάδας ή COP: Είδος καυσίμου: Μηνιαίο ποσοστό κάλυψης θερμικού φορτίου για ΖΝΧ από το σύστημα (%) ΙΑΝ 1 ΦΕΒ 1 ΜΑΡ 1 ΑΠΡ 1 ΜΑΙ 1 ΙΟΥΝ 1 ΙΟΥΛ 1 ΑΥΓ 1 ΣΕΠ 1 ΟΚΤ 1 ΝΟΕ 1 ΔΕΚ 1 Δίκτυο διανομής θερμότητας Σύστημα ανακυκλοφορίας ΖΝΧ: ΝΑΙ ΟΧΙ Χώρος διέλευσης δικτύου: Εσωτερικοί χώροι Εξωτερικοί χώροι πάνω από 20% Βαθμός θερμικής απόδοσης δικτύου διανομής ZNX (%): 100.0% Μονάδα αποθήκευσης θερμότητας

73 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -73- Θερμική απόδοση μονάδας αποθήκευσης ΖΝΧ: 0% ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ Οι ηλιακοί συλλέκτες που θα εγκατασταθούν στο δώμα, έχουν τη δυνατότητα κάλυψης μέρος του ΖΝΧ του κτηρίου. Το είδος, η επιφάνεια, ο βαθμός αξιοποίησης, αλλά και τα υπόλοιπα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου δίνονται στον πίνακα 6.9. που ακολουθεί: Πίνακας 6.9. Δεδομένα συστήματος ηλιακών συλλεκτών Ηλιακοί συλλέκτες θερμικής ζώνης 1 (Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) Είδος ηλιακού συλλέκτη Απλός Χρήση ηλιακού συλλέκτη για: ΖΝΧ Θέρμανση χώρων Βαθμός ηλιακής αξιοποίησης για ζεστό νερό - χρήσης (%): Βαθμός ηλιακής αξιοποίησης για θέρμανση - χώρων (%): Εμβαδόν επιφάνειας ηλιακών συλλεκτών (m²): 0.0 Κλίση τοποθέτησης ηλιακών συλλεκτών ( ): 0 Προσανατολισμός ηλιακών συλλεκτών ( ): 180 Συντελεστής σκίασης F-s: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συστημάτων φωτισμού του κτηρίου, όπου αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε., συνοψίζονται παρακάτω: Σύστημα φωτισμού θερμικής ζώνης 1 (Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) Για φωτιστική δραστικότητα 100lm/W και Στάθμη φωτισμού 300.0Lux Περιοχή φυσικού φωτισμού (%) 66.7 Συντελεστής αυτοματισμού ελέγχου φυσικού φωτισμού, F D 1.0 Χειροκίνητος έλεγχος φωτισμού Συντελεστής αυτοματισμού ανίχνευσης 1.0 κίνησης, F Ο Χρόνος χρήσης φυσικού φωτισμού (h) Ο 1560 Καθορισμένο από Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. Χρόνος χρήσης τεχνητού φωτισμού (h) Ο 0 Καθορισμένο από Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. Σύστημα απομάκρυνσης εκλυόμενης NAI OXI θερμότητας από τα φωτιστικά Φωτισμός ασφαλείας NAI OXI Σύστημα εφεδρείας NAI OXI ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Τα δεδομένα του κτηρίου αναφοράς εισάγονται αυτόματα από το λογισμικό, παράλληλα με την εισαγωγή και ανάλογα τη χρήση και τη λειτουργία του κτηρίου ή των θερμικών ζωνών και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 9 του Κ.Εν.Α.Κ. και στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2017.

74 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Στις επόμενες παραγράφους δίνονται αναλυτικά τα αποτελέσματα για τις ειδικές καταναλώσεις ενέργειας (kwh/ m²), όπως: Απαιτούμενα φορτία για θέρμανση και ψύξη Ετήσια τελική ενεργειακή κατανάλωση (kwh/m²), συνολική και ανά χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, ΖΝΧ, φωτισμός), ανά θερμική ζώνη και ανά μορφή χρησιμοποιούμενης ενέργειας (ηλεκτρισμός, πετρέλαιο κ.α.) Ετήσια ανηγμένη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (kwh/m²) ανά χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, ΖΝΧ, φωτισμός) και αντίστοιχες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Οι συντελεστές μετατροπής σε πρωτογενή ενέργεια και έκλυση αερίων ρύπων, σύμφωνα με το Κ.Εν.Α.Κ. και την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2017 (παράγραφος 1.2) είναι οι εξής: Πηγή ενέργειας Συντελεστής μετατροπής σε πρωτογενή ενέργεια Ελκυόμενοι ρύποι ανά μονάδα ενέργειας (kgco 2 /kw) Φυσικό αέριο 1,05 0,196 Πετρέλαιο θέρμανσης 1,10 0,264 Ηλεκτρική ενέργεια 2,90 0,989 Υγραέριο 1,05 0,238 Βιομάζα 1, Τηλεθέρμανση από Δ.Ε.Η. 0,70 0,347 Η αυξημένη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας επιβαρύνει σημαντικά την τελική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας στο κτήριο, καθώς και την έκλυση αερίων ρύπων, σύμφωνα με τους συντελεστές μετατροπής πρωτογενούς ενέργειας ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Το υπό μελέτη τμήμα έχει χρήση "Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης" και τα απαιτούμενα φορτία για θέρμανση και ψύξη δίδονται στον πίνακα 7.1. Στα φορτία αυτά περιλαμβάνονται και τα φορτία αερισμού για κάθε εποχή. Πίνακας 7.1. Απαιτούμενα φορτία θέρμανσης ψύξης τμήματος κτηρίου Χρήση: Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Απαιτούμενα φορτία θέρμανσης/ψύξης (kwh/m²) Μήνες ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΣΥΝ Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Οι αντίστοιχες καταναλώσεις ενέργειας ανά τελική χρήση δίδονται στον πίνακα που ακολουθεί. Στην τελική κατανάλωση για θέρμανση και ψύξη, περιλαμβάνεται και η ηλεκτρική κατανάλωση από τα βοηθητικά συστήματα της κάθε εγκατάστασης.

75 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -75- Πίνακας 7.2. Τελική κατανάλωση ενέργειας ανά τελική χρήση Χρήση: Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Τελική κατανάλωση ενέργειας ανά τελική χρήση (kwh/m²) Μήνες ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΣΥΝ Θέρμανση Ηλιακή ενέργεια για θέρμανση χώρων Ψύξη ΖΝΧ Ηλιακή ενέργεια για ΖΝΧ Φωτισμός Φωτοβολταϊκά Σύνολο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των υπολογισμών για την ανηγμένη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (πίνακας 7.4) του τμήματος του υπο μελέτη κτηρίου, φαίνεται να ανήκει στην κατηγορία Β (βλ. επόμενο σχήμα σχήμα). Άρα υπερπληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του, για κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κατά μέγιστο ίση με την αντίστοιχη του κτηρίου αναφοράς. Β kwh/m² Ενεργειακή κατάταξη τμήματος κτηρίου

76 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΠΡΟΤΥΠΑ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Για τη σύνταξη της μελέτης αυτής χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα πρότυπα, κανονισμοί, επιστημονικά συγγράμματα και δημοσιεύσεις : Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Δεκεμβρίου 2002 για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων». Φ.Ε.Κ. 89, νόμος 3661/ «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων και άλλες διατάξεις». Φ.Ε.Κ. 407/ , «Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων- Κ.Εν.Α.Κ..». Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2017, «Αναλυτικές Εθνικές Προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης» A Έκδοση Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010, «Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτηρίων» Γ Έκδοση Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2014, «Κλιματικά Δεδομένα Ελληνικών Περιοχών» Γ Έκδοση Duffie A John., Beckman A. William, «Solar Engineering of Thermal Processes». John Wiley & Sons, INC., Second edition, ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (CHECK LIST) ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Το κτήριο πρέπει να πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές όπως ορίζονται στο άρθρο 8 του Κ.Εν.Α.Κ. και αφορούν τον σχεδιασμό του, τη θερμομονωτική επάρκεια του κτηριακού κελύφους και τις τεχνικές προδιαγραφές για ορισμένα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το κτήριο. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ελάχιστες απαιτήσεις για νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα κτήρια. Στο σχεδιασμό του κτηρίου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κάτωθι παράμετροι: Κατάλληλη χωροθέτηση και προσανατολισμός του κτηρίου για τη μέγιστη αξιοποίηση των τοπικών κλιματικών συνθηκών. Επαρκής τεχνική αιτιολόγηση αδυναμίας εφαρμογής αυτών Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου για τη βελτίωση του μικροκλίματος. Επαρκής τεχνική αιτιολόγηση αδυναμίας εφαρμογής αυτών Κατάλληλος σχεδιασμός και χωροθέτηση των ανοιγμάτων ανά προσανατολισμό ανάλογα με τις απαιτήσεις ηλιασμού, φυσικού φωτισμού και αερισμού. Χωροθέτηση των λειτουργιών ανάλογα με τη χρήση και τις απαιτήσεις άνεσης (θερμικές, φυσικού αερισμού και φωτισμού). Ενσωμάτωση τουλάχιστον ενός Παθητικού Ηλιακού Συστήματος (Π.Η.Σ.), όπως: άμεσου ηλιακού κέρδους Εφαρμογή στο υπό μελέτη κτήριο. Για τον σχεδιασμό του κτηρίου εφαρμόστηκαν τα εξής: Παράγραφος 3.1. Παράγραφος 3.7. Παράγραφος 3.2. Παράγραφος 3.6.

77 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -77- (χρήση νοτίων ανοιγμάτων), τοίχος μάζας, τοίχος Trombe, ηλιακού χώρου (θερμοκήπιο) κ.α. Επαρκής τεχνική αιτιολόγηση αδυναμίας εφαρμογής αυτών Ηλιοπροστασία κτηρίου Παράγραφος 3.3. Ένταξη τεχνικών φυσικού αερισμού. Παράγραφος 3.5. Εξασφάλιση οπτικής άνεσης μέσω τεχνικών και Παράγραφος 3.4. συστημάτων φυσικού φωτισμού. Απαραίτητα σχέδια Σχέδια σκιασμού από μακρινά εμπόδια. Αρ.Σχ. ΕΝΑΚ 2 Σχέδια σκιασμού από προβόλους και πλευρικά Αρ.Σχ. ΕΝΑΚ 3-5 σκίαστρα. Σχέδια γωνιών σκιασμού ανοιγμάτων από μακρινά Αρ.Σχ. ΕΝΑΚ 6-9 εμπόδια, προβόλους και πλευρικά σκίαστρα. Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών παθητικών Δεν προβλέπονται τέτοια ΠΗΣ ηλιακών συστημάτων (εκτός άμεσου κέρδους), με σχηματικές τομές τρόπου λειτουργίας τους. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΗΡΙΟΥ Ελάχιστες απαιτήσεις για νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα κτήρια. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας των εξωτερικών τοίχων σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα, αλλά και με όμορα κτήρια, θα πρέπει να ελέγχεται ως προς τη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή του για την εκάστοτε κλιματική ζώνη ως ερχόμενων σε επαφή με τον αέρα. (Όλα τα κτήρια στον έλεγχο θερμομονωτικής επάρκειας θεωρούνται ως πανταχόθεν ελεύθερα) Ο συντελεστής θερμοπερατότητας του δώματος (ή/και της πιλοτής) θα πρέπει να ελέγχεται ως προς τη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή του για την εκάστοτε κλιματική ζώνη Ο συντελεστής θερμοπερατότητας των δαπέδων σε επαφή με το έδαφος ή με μη θερμαινόμενους χώρους θα πρέπει να ελέγχεται ως προς τη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή του για την εκάστοτε κλιματική ζώνη Ο συντελεστής θερμοπερατότητας των εξωτερικών τοίχων σε επαφή με το έδαφος ή με μη θερμαινόμενους χώρους θα πρέπει να ελέγχεται ως προς τη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή του για την εκάστοτε κλιματική ζώνη Ο συντελεστής θερμοπερατότητας των ανοιγμάτων θα πρέπει να ελέγχεται ως προς τη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή του για την εκάστοτε κλιματική ζώνη Ο συντελεστής θερμοπερατότητας των γυάλινων προσόψεων θα πρέπει να ελέγχεται ως προς τη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή του για την εκάστοτε κλιματική ζώνη Ο μέσος συντελεστής Urn, θα πρέπει να ελέγχεται ως προς τη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή του για την αντίστοιχη τιμή του λόγου A/V. Εφαρμογή στο υπό μελέτη κτήριο. Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Δεν υπάρχουν γυάλινες προσόψεις Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών

78 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -78- Τεύχος ελέγχου θερμομονωτικής επάρκειας κτηρίου, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται: Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας δομικών στοιχείων Αναλυτικές προμετρήσεις εμβαδών αδιαφανών και διαφανών δομικών στοιχείων σε επαφή: με εξωτερικό αέρα, με έδαφος, με μη θερμαινόμενους χώρους Αναλυτικές προμετρήσεις θερμογεφυρών Έλεγχος μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας Um. Παράγραφος 4 Τεύχος Υπολογισμών Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ελάχιστες απαιτήσεις για νέα και ριζικά Εφαρμογή στο υπό μελέτη κτήριο. ανακαινιζόμενα κτήρια. Σε κάθε κεντρική κλιματιστική μονάδα (Κ.Κ.Μ.), με Παράγραφος παροχή νωπού αέρα >= 60% της ονομαστικής παροχής, εφαρμόζεται ανάκτηση θερμότητας σε ποσοστό τουλάχιστον 50% Όλα τα δίκτυα διανομής (νερού ή άλλου μέσου) της Παράγραφοι 5.1.1, 5.1.2, και 5.2 κεντρικής θέρμανσης ή της εγκατάστασης ψύξης ή του συστήματος ΖΝΧ, διαθέτουν θερμομόνωση σύμφωνα με σχετική Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2017. Οι αεραγωγοί διανομής κλιματιζόμενου αέρα Παράγραφος (προσαγωγής και ανακυκλοφορίας) διαθέτουν θερμομόνωση σύμφωνα με σχετική ΤΟΤΕΕ /2017. Τα δίκτυα διανομής θερμού και ψυχρού μέσου Παράγραφοι και διαθέτουν σύστημα αντιστάθμισης θερμοκρασίας (ή άλλο ισοδύναμο) για την αποδοτική αντιμετώπιση των μερικών φορτίων. Εάν υπάρχουν μεταβλητά φορτία δικτύου χρησιμοποιούνται συστήματα προσαρμογής του υδραυλικού σημείου λειτουργίας (π.χ. κυκλοφορητές μεταβλητής ικανότητας Δν-ρ) Σε περίπτωση μεγάλου κυκλώματος ανακυκλοφορίας Παράγραφος 5.2 ΖΝΧ, εφαρμόζεται κυκλοφορία με σταθερό Δρ και κυκλοφορητή με ρύθμιση στροφών βάση της ζήτησης σε ΖΝΧ. Κάλυψη μέρους των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης Παράγραφος από ηλιοθερμικά συστήματα. Το ελάχιστο ποσοστό του ηλιακού μεριδίου σε ετήσια βάση καθορίζεται σε 60%. Τεκμηρίωση σε περίπτωση μη κάλυψης του ποσοστού 60% Κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ από άλλα αποκεντρωμένα συστήματα παροχής ενέργειας. Τα συστήματα γενικού φωτισμού στα κτήρια του Παράγραφος 5.3. τριτογενή τομέα έχουν ελάχιστη ενεργειακή απόδοση 60 lumen/w. Για επιφάνεια μεγαλύτερη από 15m 2 ο τεχνητός φωτισμός ελέγχεται με χωριστούς διακόπτες. Στους χώρους με φυσικό φωτισμό εξασφαλίζεται η δυνατότητα σβέσης τουλάχιστον του 50% των λαμπτήρων που βρίσκονται εντός αυτών. Όπου απαιτείται κατανομή δαπανών, επιβάλλεται Παράγραφος αυτονομία θέρμανσης και ψύξης. Όπου απαιτείται κατανομή δαπανών για τη θέρμανση Παράγραφος χώρων, καθώς επίσης και σε κεντρικά συστήματα

79 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -79- παραγωγής ΖΝΧ, εφαρμόζεται θερμιδομέτρηση Σε όλα τα κτήρια απαιτείται θερμοστατικός έλεγχος της θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου ανά ελεγχόμενη θερμική ζώνη κτηρίου Σε όλα τα κτήρια του τριτογενή τομέα απαιτείται η εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού αντιστάθμισης της άεργου ισχύος των ηλεκτρικών τους καταναλώσεων, για την αύξηση του συντελεστή ισχύος τους (συνφ) σε επίπεδο κατ' ελάχιστο 0,95. Παράγραφος Παράγραφος 5.4. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ Ελάχιστες απαιτήσεις για νέα και ριζικά Εφαρμογή στο υπό μελέτη κτήριο ανακαινιζόμενα κτήρια Μελέτη τεχνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής σκοπιμότητας Το κτήριο κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία Παράγραφοι 7.3 και 7.4 Β (κτήριο αναφοράς) ή σε καλύτερη Το κτήριο έχει μικρότερη ή ίση μέση ετήσια Παράγραφοι 7.1. και 7.2. κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας από το κτήριο αναφοράς. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Τεκμηρίωση μη απαίτησης εκπόνησης μελέτης Παράγραφος 5.4. ενεργειακής απόδοσης Τεκμηρίωση υπαγωγής ή μη στην περίπτωση ριζικής Δεν απαιτείται ανακαίνισης Σε περίπτωση υπαγωγής σε ριζική ανακαίνιση Δεν απαιτείται απαιτείται τεκμηρίωση με τεχνική έκθεση, των επιλεγμένων ή μη επεμβάσεων ως προς τις τεχνικές, λειτουργικές και οικονομικές δυσκολίες τη σχέση κόστους/οφέλους που προκύπτει από το βαθμό αναβάθμισης του κτηρίου και την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται.

80 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -80- Οι παρακάτω καταναλώσεις έχουν προκύψει χωρίς τη χρήση της μηχανής του ΤΕΕ. Κτίριο υπό μελέτη Κτίριο Αναφοράς Διαφορά Απαιτούμενη πρωτογενής ενέργεια (kwh/m²) Ποσοστό απαιτούμενης ενέργειας (%) Απαιτούμενη πρωτογενής ενέργεια (kwh/m²) Θέρμανση Ποσοστό απαιτούμενης ενέργειας (%) Διαφορά απαιτούμενης πρωτογενούς ενέργειας (kwh/m²) Ποσοστό διαφοράς (%) Αξιολόγηση Συνολική Ζήτηση % % % Ζήτηση % % Σύστημα εκπομπής % % % Σύστημα διανομής % % % Κέρδος ηλιακής ενέργειας % % 0.0 Ζήτηση μετά από ηλιακά % % % κέρδη Σύστημα παραγωγής % % % 3 Βοηθητικά συστήματα % % Σύστημα BMS % % 6.7 Κατανάλωση % % % Ψύξη Ζήτηση % % Σύστημα εκπομπής % % 0.0 Σύστημα διανομής % % 0.0 Σύστημα παραγωγής % % 0.0 Βοηθητικά συστήματα % % 0.0 Σύστημα BMS % % 0.0 Κατανάλωση % % 0.0 ΖΝΧ Συνολική Ζήτηση % % 0.0 Ζήτηση % % 0.0 Σύστημα εκπομπής % % 0.0 Σύστημα διανομής % % 0.0 Κέρδος ηλιακής ενέργειας % % 0.0 Ζήτηση μετά από ηλιακά % % 0.0 κέρδη Σύστημα παραγωγής % % 0.0 Σύστημα BMS % % 0.0 Κατανάλωση % % 0.0 Ύγρανση Ζήτηση % % 0.0 Σύστημα εκπομπής % % 0.0 Σύστημα διανομής % % 0.0 Σύστημα παραγωγής % % 0.0 Σύστημα BMS % % 0.0 Κατανάλωση % % 0.0 Λοιπά συστήματα Βοηθητικά συστήματα ΚΚΜ % % % Κατανάλωση Φωτισμού % % % Συνολική κατανάλωση κτιρίου % % % Πιθανές διορθωτικές ενέργειες Α/α Διορθωτική ενέργεια Μέγεθος προβλήματος (kwh/m²) 1 Βελτίωση κτιριακού κελύφους για ελάττωση 45.2 ενεργειακής ζήτησης 2 Βελτίωση βοηθητικών συστημάτων θέρμανσης Βελτίωση συστήματος παραγωγής θέρμανσης 1.8

81 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -81- Γενικά στοιχεία κτιρίου Χρήση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Συνολική επιφάνεια (m²) Αριθμός ορόφων 2 Θερμαινόμενη επιφάνεια (m²) Τυπικό ύψος ορόφου (m) 3 Ψυχόμενη επιφάνεια (m²) Ύψος ισογείου (m) 3 Συνολικός όγκος (m3) Θερμαινόμενος όγκος (m3) Αριθμός θερμικών ζωνών 1 Ψυχόμενος όγκος (m3) Αριθμός μη θερμαινόμενων χώρων 1 Έκθεση κτιρίου* -1 Αριθμός ηλιακών χώρων 0 * -1: Μη επιλογή, 0: Εκτεθειμένο, 1: Ενδιάμεσο, 2: Προστατευμένο Γενικά στοιχεία ζώνης 1 Χρήση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Συνολική επιφάνεια (m²) Αν. θερμοχωρητικότητα (kj/m²k) 280 Διατάξεις ελέγχου, αυτοματισμών 1 Διείσδυση από κουφώματα (m3/h) Αριθμός καμινάδων Αριθμός θυρίδων αερισμού Αριθμός ανεμιστήρων οροφής 0 Κόστος ανεμιστήρων οροφής ( ) Κέλυφος Αδιαφανείς επιφάνειες Τύπος Περιγραφή Προσ/σμός (deg) Κλίση (deg) Εμβαδόν (m²) U (W/m²K) Rse (m²k/w) Τοίχος Τοίχος Τοίχος Τοίχος Τοίχος Τοίχος Τοίχος Τοίχος Τοίχος Τοίχος Τοίχος Τοίχος Τοίχος Τοίχος Τοίχος Τοίχος Τοίχος Τοίχος Τοίχος Τοίχος Τοίχος Τοίχος Τοίχος Τοίχος Τοίχος Τοίχος Τοίχος Τοίχος Τοίχος Τοίχος Τοίχος Τοίχος Τοίχος Τοίχος Οροφή Τ1 Τ2 Τ2 Τ2 Τ1 Τ2 Τ2 Τ2 Τ1 Τ2 Τ2 Τ1 Τ2 Τ2 Τ2 Τ2 Τ1 Τ2 Τ2 Τ2 Τ1 Τ2 Τ2 Τ2 Τ2 Τ1 Τ2 Τ2 Τ2 Τ1 Τ2 Τ2 Τ2 Τ2 Ο

82 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -82- Απορροφητικότητα Συν. εκπομπής F_hor_h (-) F_hor_c (-) F_ov_h (-) F_ov_c (-) F_fin_h (-) F_fin_c (-) Κόστος ( /m²) Διαφανείς επιφάνειες Τύπος Ανοιγόμενο κούφωμα Ανοιγόμενο κούφωμα Ανοιγόμενο κούφωμα Ανοιγόμενο κούφωμα Ανοιγόμενο κούφωμα Ανοιγόμενο κούφωμα Ανοιγόμενο κούφωμα Ανοιγόμενο κούφωμα Ανοιγόμενο κούφωμα Ανοιγόμενο κούφωμα Ανοιγόμενο κούφωμα Ανοιγόμενο κούφωμα Ανοιγόμενο κούφωμα Ανοιγόμενο κούφωμα Ανοιγόμενο κούφωμα Ανοιγόμενο κούφωμα Ανοιγόμενο κούφωμα Ανοιγόμενο κούφωμα Ανοιγόμενο κούφωμα Ανοιγόμενο κούφωμα Ανοιγόμενο κούφωμα Ανοιγόμενο κούφωμα Ανοιγόμενο κούφωμα Ανοιγόμενο κούφωμα Ανοιγόμενο κούφωμα Ανοιγόμενο κούφωμα Ανοιγόμενο κούφωμα Ανοιγόμενο κούφωμα Ανοιγόμενο κούφωμα Ανοιγόμενο κούφωμα Ανοιγόμενο κούφωμα Ανοιγόμενο κούφωμα Ανοιγόμενο κούφωμα Ανοιγόμενο κούφωμα Ανοιγόμενο κούφωμα Ανοιγόμενο κούφωμα Περιγραφή Α5 Α1 Α1 Α1 Α1 Α1 Α1 Α2 Α2 Α3 Α4 Α4 Α4 Α4 Α4 Α4 Α4 Α4 Α4 Α5 Α1 Α1 Α1 Α1 Α1 Α1 Α4 Α4 Α4 Α4 Α4 Α4 Α4 Α4 Α4 Α2 Προσ/σμός (deg) Κλίση (deg)

83 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -83- Εμβαδόν (m²) U (W/m²K) g_w (-) F_hor_h (-) F_hor_c (-) F_ov_h (-) F_ov_c (-) F_fin_h (-) F_fin_c (-) Κόστος ( /m²) Σε επαφή με το έδαφος Δάπεδο Δ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

84 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -84- ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θέρμανση (Παραγωγή) Τύπος Γεωθερμική Α.Θ. με κατακόρυφο εναλλάκτη Πηγή ενέργειας Electricity Ισχύς (kw) Βαθμός απόδοσης 1 COP (-) Κόστος ( /m²) Θέρμανση (Δίκτυο Διανομής) Τύπος Δίκτυο διανομής θερμού μέσου Αεραγωγοί Ισχύς (kw) Χώρος διέλευσης Εσωτερικοί ή έως και 20% σε εξωτερικούς Ti ( C) Βαθμός απόδοσης Κόστος ( /m²) Θέρμανση (Τερματικές μονάδες) Τύπος Σώματα καλοριφέρ Βαθμός απόδοσης Κόστος ( /m²) Θέρμανση (Βοηθητικές μονάδες) Τύπος Κυκλοφορητές, Αριθμός (-) 1, Ισχύς (kw) , ΨΥΞΗ Ψύξη (Παραγωγή) Τύπος Γεωθερμική Α.Θ. με κατακόρυφο εναλλάκτη Πηγή ενέργειας Electricity Ισχύς (kw) Βαθμός απόδοσης 1 Εν. αποδοτικότητα Κόστος ( /m²) Ψύξη (Δίκτυο Διανομής) Τύπος Δίκτυο διανομής ψυχρού μέσου Αεραγωγοί Ισχύς (kw) Χώρος διέλευσης Εσωτερικοί ή έως και 20% σε εξωτερικούς Βαθμός απόδοσης Κόστος ( /m²) Ψύξη (Τερματικές μονάδες) Τύπος Κλιματιστικά Βαθμός απόδοσης Κόστος ( /m²) ΥΓΡΑΝΣΗ Ύγρανση (Παραγωγή) Τύπος Πηγή ενέργειας Ισχύς (kw)

85 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -85- Βαθμός απόδοσης Κόστος ( /m²) Ύγρανση (Δίκτυο Διανομής) Τύπος Τοπική παραγωγή Χώρος διέλευσης Εσωτερικοί ή έως και 20% σε εξωτερικούς Βαθμός απόδοσης Κόστος ( /m²) Ύγρανση (Τερματικές μονάδες) Τύπος Ψεκασμός Βαθμός απόδοσης 1 Κόστος ( /m²) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ MΟΝΑΔΑ ΚΚΜ (Τμήμα θέρμανσης) Παροχή αέρα (m3/h) Ti_h ( C) 20 R_h (-) Q_r_h (-) ΚΚΜ (Τμήμα ψύξης) Παροχή αέρα (m3/h) Ti_c ( C) 26 R_c (-) Q_r_c (-) ΚΚΜ (Τμήμα ύγρανσης) H_r (-) E_vent (kw s/m3) ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ ZNX (Παραγωγή) Τύπος Πηγή ενέργειας Ισχύς (kw) Βαθμός απόδοσης Κόστος ( /m²) ZNX (Δίκτυο Διανομής) Τύπος Άμεση κατανάλωση Χώρος διέλευσης Πάνω από 20% σε εξωτερικούς Βαθμός απόδοσης Κόστος ( /m²) ZNX (Σύστημα αποθήκευσης) Τύπος Δεξαμενή Βαθμός απόδοσης Κόστος ( /m²) ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Τύπος Συν. α (-) Συν. β (-)

86 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -86- Επιφάνεια (m²) Προσ/σμός (deg) F_s (-) Κόστος ( /m²) Κόστος ( /m²) ΦΩΤΙΣΜΟΣ Ισχύς (kw) Περιοχή ΦΦ (%) 67 Αυτ. ελέγχου ΦΦ 1 Αυτ. αν. κίνησης 0 Κόστος ( /m²)

87 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -87- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ ΖΝΧ ΥΓΡΑΝΣΗ kwh/m² ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΣΥΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ ΖΝΧ ΦΩΤΙΣΜΟΣ kwh/m² ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΣΥΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ ΖΝΧ ΦΩΤΙΣΜΟΣ kwh/m² ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΣΥΝ

88 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -88- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ ΖΝΧ ΥΓΡΑΝΣΗ kwh/m² ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΣΥΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ ΖΝΧ ΦΩΤΙΣΜΟΣ kwh/m² ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΣΥΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ ΖΝΧ ΦΩΤΙΣΜΟΣ kwh/m² ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΣΥΝ

89 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -1- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Υπολογισμός Ενεργειακών Καταναλώσεων Εργοδότης Έργο Θέση : ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ (12ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ) : ΣΕΡΡΕΣ

90 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος της ενεργειακής μελέτης είναι η ελαχιστοποίηση κατά το δυνατόν της κατανάλωσης ενέργειας για την σωστή λειτουργία του κτηρίου, μέσω: της θερμομονωτικής επάρκειας του κτηρίου με την κατάλληλη εφαρμογή θερμομόνωσης στα αδιαφανή δομικά στοιχεία αποφεύγοντας κατά το δυνατόν τη δημιουργία θερμογεφυρών, καθώς και την επιλογή κατάλληλων κουφωμάτων, δηλαδή συνδυασμό υαλοπίνακα αλλά και πλαισίου, της επιλογής κατάλληλων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων υψηλής απόδοσης, για την κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση, ψύξη. κλιματισμό, φωτισμό και ζεστό νερό χρήσης με την κατά το δυνατόν ελάχιστη κατανάλωση (ανηγμένης) πρωτογενούς ενέργειας. της χρήσης τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) όπως ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταϊκά συστήματα, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (εδάφους, υπόγειων και επιφανειακών νερών) κ. ά. και της εφαρμογής διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, για τον περιορισμό της άσκοπης χρήσης τους. Στοιχεία Κτιρίου Πόλη Σέρρες Αριθμός Θερμικών Ζωνών 1 Αριθμός Επιπέδων Κτιρίου (1-15) 2 Τυπικό Ύψος Επιπέδου (m) 3 Κλιματική Ζώνη ΖΩΝΗ Γ Γωνία Περιστροφής 0 Υψόμετρο μεγαλύτερο των 500m ΟΧΙ Χρήση Κτιρίου Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Τύπος κατασκευής Φέρων οργ. από σκυρόδεμα και στοιχεία πλήρωσης από διάτρητες οπτόπλινθους Επίπεδο στη Στάθμη του Εδάφους 1 Βάθος δαπέδου στο έδαφος (m) Περίμετρος κτιρίου (m) 130 Τύπος μελέτης/επιθεώρησης 2 Περίοδος έκδοσης οικοδομικής άδειας 3 Θερμομονωτική προστασία 2 Επιθυμητό συνολικό εμβαδό (m²) Επιθυμητός συνολικός όγκος (m3) Τμήμα κτηρίου 0 Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής Um όπως προκύπτει από υπολογισμούς (για κτήρια πριν τον Κανονισμό Θερμομόνωσης)

91 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -3- ********** ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ *********** ΖΩΝΗ 1 Συντελεστής διόρθωσης θέρμανσης fbac,h: 1.20 Συντελεστής διόρθωσης ψύξης fbac,c: 1.20 Συντελεστής BEMS ηλεκτρ: 1.06 Λαμβάνεται επιπρόσθετη μονάδα αερισμού με παροχή (θέρμανση) m3/s και συντελεστή ανακυκλοφορίας και ανάκτησης 0 Λαμβάνεται επιπρόσθετη μονάδα αερισμού με παροχή (ψύξη) m3/s και συντελεστή ανακυκλοφορίας και ανάκτησης 0 Cm = ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Η απόδοση Σ.Θ. 1 λαμβάνεται 3.7 Λαμβάνεται συντελεστής θερμικών απωλειών διανομής από πίνακες = 0.97 Υπολογίζεται βαθμός απόδοσης τερματικών μονάδων (εκπομπής θερμότητας) από πίνακες = 1.03 Λαμβάνεται ποσοστό λειτουργίας βοηθ. σύστημάτων (χειμερινή περίοδος) από πίνακα 4.15 = % ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Υπολογίζεται βαθμός απόδοσης τερματικών μονάδων = 0.96 Λαμβάνεται EER (Σύστημα ψύξης 1)= 3.50 ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Το ημερήσιο φορτίο Vd υπολογίζεται ίσο με 0.00 l/ημέρα ΦΩΤΙΣΜΟΣ Ισχύς φωτισμού: 5.0 W/m2 Επιφάνεια φυσικού φωτισμού: 0 h Ώρες λειτουργίας ημέρας: 1560 h Ώρες λειτουργίας νύκτας: 0 h ********** ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ *********** Τα δεδομένα του κτηρίου αναφοράς εισάγονται αυτόματα από το λογισμικό του ΤΕΕ (version: S/N: YCKUE24AYBC6QKDK) σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 9 του Κ.Εν.Α.Κ. και στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010

92 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -4-1A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 1.Πόλη 2.Ζώνη Σέρρες Γ 1Β. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 1.Επιφάνεια οροφών σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα : m² 2.Επιφάνεια εξωτερικών τοίχων σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα : m² 3.Επιφάνεια δαπέδων σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα : m² 4.Επιφάνεια οροφών σε επαφή με κλειστούς ΜΘΧ : m² 5.Επιφάνεια τοίχων σε επαφή με κλειστούς ΜΘΧ : m² 6.Επιφάνεια δαπέδων σε επαφή με κλειστούς ΜΘΧ : m² 7.Επιφάνεια οροφών σε επαφή με το έδαφος : m² 8.Επιφάνεια τοίχων σε επαφή με το έδαφος : m² 9.Επιφάνεια δαπέδων σε επαφή με το έδαφος : m² 10.Επιφάνεια κουφωμάτων σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα : m² 11.Επιφάνεια κουφωμάτων χωρίς υαλοπίνακα σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα : m² 12.Επιφάνεια γυάλινων προσόψεων μη ανοιγόμενων ή μερικώς ανοιγόμενων σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα : m² 13.Επιφάνεια κουφωμάτων σε επαφή με ΜΘΧ : m² 14.Επιφάνεια κουφωμάτων χωρίς υαλοπίνακα σε επαφή με ΜΘΧ : m² 15.Επιφάνεια γυάλινων προσόψεων μη ανοιγόμενων ή μερικώς ανοιγόμενων σε επαφή με ΜΘΧ : m² 1Γ. ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ U = W/m²K 1Δ. ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ Um = W/m²K A/V Um σε W/m²K m -1 ζωνη Α ζωνη B ζωνη Γ ζωνη Δ <= >=

93 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -5-1Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ U Ζώνη 1 Είδος Επιφ. Προσαν. Γειτνιάζων Επιφάνεια F Συντελ. U b bxuxf Τ3 170 ΕΠ Τ4 170 ΕΠ Τ4 170 ΕΠ Τ4 170 ΕΠ Τ3 80 ΕΠ Α1 80 ΕΠ Α1 80 ΕΠ Α2 80 ΕΠ Τ4 80 ΕΠ Τ4 80 ΕΠ Τ4 80 ΕΠ Τ3 350 ΕΠ Τ4 350 ΕΠ Τ4 350 ΕΠ Τ4 350 ΕΠ Τ3 260 ΕΠ Τ4 260 ΕΠ Τ4 260 ΕΠ Τ4 260 ΕΠ Δ1 ΦΕ Ο2 Ε ΜΘΧ Τ1 133 ΕΠ Α7 133 ΕΠ Α8 133 ΕΠ Τ2 133 ΕΠ Τ2 133 ΕΠ Τ1 43 ΕΠ Α4 43 ΕΠ Α4 43 ΕΠ Α4 43 ΕΠ Α9 43 ΕΠ Α9 43 ΕΠ Α9 43 ΕΠ Α9 43 ΕΠ Τ2 43 ΕΠ Τ2 43 ΕΠ Τ2 43 ΕΠ Τ1 313 ΕΠ Τ2 313 ΕΠ Τ2 313 ΕΠ Τ2 313 ΕΠ Τ1 223 ΕΠ Α9 223 ΕΠ Τ2 223 ΕΠ Τ2 223 ΕΠ Τ1 313 ΕΠ Α ΕΠ Τ2 313 ΕΠ Τ1 223 ΕΠ Α ΕΠ Τ2 223 ΕΠ Τ1 133 ΕΠ Α ΕΠ Τ2 133 ΕΠ Τ1 223 ΕΠ Α3 223 ΕΠ Α ΕΠ Τ2 223 ΕΠ

94 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -6- Τ1 313 ΕΠ Α ΕΠ Τ2 313 ΕΠ Ε1 Ε ΜΘΧ Ε1 Ε ΜΘΧ Τ3 313 ΕΠ Α ΕΠ Τ4 313 ΕΠ Τ3 223 ΕΠ Τ4 223 ΕΠ Τ1 313 ΕΠ Α ΕΠ Τ2 313 ΕΠ Τ2 313 ΕΠ Τ1 223 ΕΠ Α4 223 ΕΠ Τ2 223 ΕΠ Τ2 223 ΕΠ Τ2 223 ΕΠ Τ1 133 ΕΠ Α5 133 ΕΠ Α5 133 ΕΠ Α5 133 ΕΠ Α6 133 ΕΠ Α5 133 ΕΠ Α6 133 ΕΠ Τ2 133 ΕΠ Τ2 133 ΕΠ Τ2 133 ΕΠ Τ1 43 ΕΠ Τ2 43 ΕΠ Τ2 43 ΕΠ Δ1 ΦΕ Ο1 ΕΠ Ο1 ΕΠ Τ1 223 ΕΠ Α ΕΠ Α4 223 ΕΠ Α9 223 ΕΠ Α9 223 ΕΠ Α ΕΠ Τ2 223 ΕΠ Τ2 223 ΕΠ Τ1 313 ΕΠ Α ΕΠ Α ΕΠ Α ΕΠ Α ΕΠ Τ2 313 ΕΠ Τ2 313 ΕΠ Τ1 223 ΕΠ Α4 223 ΕΠ Τ2 223 ΕΠ Τ2 223 ΕΠ Τ2 223 ΕΠ Τ1 133 ΕΠ Α5 133 ΕΠ Α5 133 ΕΠ Α5 133 ΕΠ Α6 133 ΕΠ Α5 133 ΕΠ Α6 133 ΕΠ Α ΕΠ Α ΕΠ Α ΕΠ

95 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -7- Τ2 133 ΕΠ Τ2 133 ΕΠ Τ2 133 ΕΠ Τ1 43 ΕΠ Α17 43 ΕΠ Α4 43 ΕΠ Α4 43 ΕΠ Α4 43 ΕΠ Α4 43 ΕΠ Α4 43 ΕΠ Τ2 43 ΕΠ Τ2 43 ΕΠ Τ2 43 ΕΠ Τ1 313 ΕΠ Τ2 313 ΕΠ Τ2 313 ΕΠ Τ2 313 ΕΠ Δ2 ΕΠ Ο1 ΕΠ Ο2 Ε ΜΘΧ ΣΥΝΟΛΟ Θερμικές Γέφυρες Επιφ. 1 Επιφ. 2 Περιγραφή Μήκος Ψ b bxlxψ Τ3 Ο1 ΔΣ Τ3 Δ1 ΔΦ Τ3 Τ3 ΞΓ Α1 Τ2 ΥΠ Α1 Τ2 ΥΠ Α1 Τ2 ΛΠ Α1 Τ2 ΛΠ Α1 Τ2 ΥΠ Α1 Τ2 ΥΠ Α1 Τ2 ΛΠ Α1 Τ2 ΛΠ Α2 Τ2 ΥΠ Α2 Τ2 ΛΠ Α2 Τ2 ΛΠ Τ3 Ο1 ΔΣ Τ3 Δ1 ΔΦ Τ3 Τ3 ΞΓ Τ3 Ο1 ΔΣ Τ3 Δ1 ΔΦ Τ3 Τ3 ΞΓ Τ3 Ο1 ΔΣ Τ3 Δ1 ΔΦ Τ3 Τ3 ΞΓ Τ4 ΣΣ Τ4 ΣΣ Τ4 ΣΣ Τ4 ΣΣ Τ4 ΣΣ Τ4 ΣΣ Τ4 ΣΣ Τ4 ΣΣ Α7 Τ2 ΥΠ Α7 Τ2 ΥΠ Α7 Τ2 ΛΠ Α7 Τ2 ΛΠ Α8 Τ2 ΥΠ Α8 Τ2 ΛΠ Α8 Τ2 ΛΠ Τ1 Ο1 ΕΔ Τ1 Δ1 ΔΦ

96 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -8- Τ1 Τ1 ΞΓ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α9 Τ2 ΥΠ Α9 Τ2 ΥΠ Α9 Τ2 ΛΠ Α9 Τ2 ΛΠ Α9 Τ2 ΥΠ Α9 Τ2 ΥΠ Α9 Τ2 ΛΠ Α9 Τ2 ΛΠ Α9 Τ2 ΥΠ Α9 Τ2 ΥΠ Α9 Τ2 ΛΠ Α9 Τ2 ΛΠ Α9 Τ2 ΥΠ Α9 Τ2 ΥΠ Α9 Τ2 ΛΠ Α9 Τ2 ΛΠ Τ1 Ο1 ΕΔ Τ1 Δ1 ΔΦ Τ1 Τ1 ΞΓ Τ1 Ο1 ΕΔ Τ1 Δ1 ΔΦ Τ1 Τ1 ΞΓ Α9 Τ2 ΥΠ Α9 Τ2 ΥΠ Α9 Τ2 ΛΠ Α9 Τ2 ΛΠ Τ1 Ο1 ΕΔ Τ1 Δ1 ΔΦ Τ1 Τ1 ΣΓ Α10 Τ2 ΥΠ Α10 Τ2 ΛΠ Α10 Τ2 ΛΠ Τ1 Ο1 ΕΔ Τ1 Δ1 ΔΦ Τ1 Τ1 ΞΓ Α11 Τ2 ΥΠ Α11 Τ2 ΥΠ Α11 Τ2 ΛΠ Α11 Τ2 ΛΠ Τ1 Ο1 ΕΔ Τ1 Δ1 ΔΦ Τ1 Τ1 ΞΓ Α10 Τ2 ΥΠ Α10 Τ2 ΛΠ Α10 Τ2 ΛΠ Τ1 Ο1 ΕΔ Τ1 Δ1 ΔΦ Τ1 Τ1 ΣΓ Α3 Τ2 ΥΠ Α3 Τ2 ΛΠ Α3 Τ2 ΛΠ Α12 Τ2 ΥΠ

97 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -9- Α12 Τ2 ΥΠ Α12 Τ2 ΛΠ Α12 Τ2 ΛΠ Τ1 Ο1 ΕΔ Τ1 Δ1 ΔΦ Τ1 Τ1 ΣΓ Α13 Τ2 ΥΠ Α13 Τ2 ΥΠ Α13 Τ2 ΛΠ Α13 Τ2 ΛΠ Τ1 Ο1 ΕΔ Τ1 Δ1 ΔΦ Α14 Τ2 ΥΠ Α14 Τ2 ΥΠ Α14 Τ2 ΛΠ Α14 Τ2 ΛΠ Τ3 Ο1 ΕΔ Τ3 Δ1 ΔΦ Τ3 Τ1 ΞΓ Τ3 Ο1 ΕΔ Τ3 Δ1 ΔΦ Τ3 Τ1 ΣΓ Α13 Τ2 ΥΠ Α13 Τ2 ΥΠ Α13 Τ2 ΛΠ Α13 Τ2 ΛΠ Τ1 Ο1 ΕΔ Τ1 Δ1 ΔΦ Τ1 Τ1 ΞΓ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΛΠ Τ1 Ο1 ΕΔ Τ1 Δ1 ΔΦ Τ1 Τ1 ΞΓ Α5 Τ2 ΥΠ Α5 Τ2 ΥΠ Α5 Τ2 ΛΠ Α5 Τ2 ΛΠ Α5 Τ2 ΥΠ Α5 Τ2 ΥΠ Α5 Τ2 ΛΠ Α5 Τ2 ΛΠ Α5 Τ2 ΥΠ Α5 Τ2 ΥΠ Α5 Τ2 ΛΠ Α5 Τ2 ΛΠ Α6 Τ2 ΥΠ Α6 Τ2 ΥΠ Α6 Τ2 ΛΠ Α6 Τ2 ΛΠ Α5 Τ2 ΥΠ Α5 Τ2 ΥΠ Α5 Τ2 ΛΠ Α5 Τ2 ΛΠ Α6 Τ2 ΥΠ Α6 Τ2 ΥΠ Α6 Τ2 ΛΠ Α6 Τ2 ΛΠ Τ1 Ο1 ΕΔ Τ1 Δ1 ΔΦ Τ1 Τ1 ΞΓ Τ1 Ο1 ΕΔ Τ1 Δ1 ΔΦ

98 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -10- Τ1 Τ1 ΣΓ Τ2 ΣΣ Τ2 ΣΣ Τ2 ΣΣ Τ2 ΣΣ Τ2 ΣΣ Τ2 ΣΣ Τ2 ΣΣ Τ2 ΣΣ Τ2 ΣΣ Τ2 ΣΣ Τ2 ΣΣ Τ2 ΣΣ Α18 Τ2 ΥΠ Α18 Τ2 ΥΠ Α18 Τ2 ΛΠ Α18 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α9 Τ2 ΥΠ Α9 Τ2 ΥΠ Α9 Τ2 ΛΠ Α9 Τ2 ΛΠ Α9 Τ2 ΥΠ Α9 Τ2 ΥΠ Α9 Τ2 ΛΠ Α9 Τ2 ΛΠ Α19 Τ2 ΥΠ Α19 Τ2 ΥΠ Α19 Τ2 ΛΠ Α19 Τ2 ΛΠ Τ1 Ο1 ΔΣ Τ1 Τ1 ΣΓ Α13 Τ2 ΥΠ Α13 Τ2 ΥΠ Α13 Τ2 ΛΠ Α13 Τ2 ΛΠ Α13 Τ2 ΥΠ Α13 Τ2 ΥΠ Α13 Τ2 ΛΠ Α13 Τ2 ΛΠ Α13 Τ2 ΥΠ Α13 Τ2 ΥΠ Α13 Τ2 ΛΠ Α13 Τ2 ΛΠ Α13 Τ2 ΥΠ Α13 Τ2 ΥΠ Α13 Τ2 ΛΠ Α13 Τ2 ΛΠ Τ1 Ο1 ΔΣ Τ1 Τ1 ΞΓ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΛΠ Τ1 Ο1 ΔΣ Τ1 Τ1 ΞΓ Α5 Τ2 ΥΠ Α5 Τ2 ΥΠ Α5 Τ2 ΛΠ Α5 Τ2 ΛΠ Α5 Τ2 ΥΠ Α5 Τ2 ΥΠ

99 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -11- Α5 Τ2 ΛΠ Α5 Τ2 ΛΠ Α5 Τ2 ΥΠ Α5 Τ2 ΥΠ Α5 Τ2 ΛΠ Α5 Τ2 ΛΠ Α6 Τ2 ΥΠ Α6 Τ2 ΥΠ Α6 Τ2 ΛΠ Α6 Τ2 ΛΠ Α5 Τ2 ΥΠ Α5 Τ2 ΥΠ Α5 Τ2 ΛΠ Α5 Τ2 ΛΠ Α6 Τ2 ΥΠ Α6 Τ2 ΥΠ Α6 Τ2 ΛΠ Α6 Τ2 ΛΠ Α15 Τ2 ΥΠ Α15 Τ2 ΥΠ Α15 Τ2 ΛΠ Α15 Τ2 ΛΠ Α16 Τ2 ΥΠ Α16 Τ2 ΥΠ Α16 Τ2 ΛΠ Α16 Τ2 ΛΠ Α15 Τ2 ΥΠ Α15 Τ2 ΥΠ Α15 Τ2 ΛΠ Α15 Τ2 ΛΠ Τ1 Ο1 ΔΣ Τ1 Τ1 ΞΓ Α17 Τ2 ΥΠ Α17 Τ2 ΥΠ Α17 Τ2 ΛΠ Α17 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΥΠ Α4 Τ2 ΛΠ Α4 Τ2 ΛΠ Τ1 Ο1 ΔΣ Τ1 Τ1 ΞΓ Τ1 Ο1 ΔΣ Τ1 Τ1 ΞΓ Τ2 ΣΣ Τ2 ΣΣ Τ2 ΣΣ Τ2 ΣΣ Τ2 ΣΣ

100 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -12- Τ2 ΣΣ Τ2 ΣΣ Τ2 ΣΣ Τ2 ΣΣ Τ2 ΣΣ ΣΥΝΟΛΟ

101 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -13- Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: YCKUE24AYBC6QKDK - έκδοση: M-KENAK Version: 1.00, S/N: , Αρ. έγκρισης: 1935/ Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Έργο: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ ( 12o ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ) Διεύθυνση: ΣΕΡΡΕΣ

102 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -14- Περιεχόμενα 1. Υπολογισμός συντελεστών θερμοπερατότητας αδιαφανών δομικών στοιχείων Υπολογισμός ισοδύναμων συντελεστών θερμοπερατότητας αδιαφανών δομικών στοιχείων σε επαφή με το έδαφος Υπολογισμός συντελεστών θερμοπερατότητας διαφανών δομικών στοιχείων και εμβαδομετρήσεις Κατακόρυφα αδιαφανή δομικά στοιχεία Οριζόντια αδιαφανή δομικά στοιχεία Διαφανή δομικά στοιχεία Μη θερμαινόμενοι χώροι Θερμογέφυρες Υπολογισμός μέγιστου επιτρεπτού και πραγματοποιήσιμου Um του κτιρίου Υπολογισμός αθέλητου αερισμού ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΈΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΈΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΈΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΨΥΞΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΝΧ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ... 95

103 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΜΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟ ΜΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΠΡΟΤΥΠΑ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (CHECK LIST) ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Υπολογισμός συντελεστών θερμοπερατότητας αδιαφανών δομικών στοιχείων Υπολογισμός θερμομονωτικής επάρκειας κτηρίου υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας δομικού στοιχείου Τύπος εντύπου 1 Αριθμός φύλλου 1.1 Διατομή 1. ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: Εξωτερική τοιχοποιία 1 ΖΩΝΗ Γ 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΥΓΗΣ (R Λ) α/α Στρώσεις δομικού στοιχείου Πυκνότητα ρ Πάχος στρ. d Συντ. θέρμ. αγωγιμ. λ Θερμ. αντίστ. d/λ kg/m 3 m W/(mK) (m²k)/w 1 Επίχρισμα Τοίχος Tοίχος Μονωτικό υλικό Επίχρισμα

104 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ Σd=0.590 R Λ= ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ (U) ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ R i (εσωτερ.) R a (εξωτερ.) Εξωτερικοί τοίχοι και παράθυρα (προς εξωτ. αέρα) Τοίχος που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο Τοίχος σε επαφή με το έδαφος Στέγες, δώματα (ανερχόμενη ροή θερμότητας) Οροφή που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο Δάπεδο επάνω από ανοικτή διάβαση (pιlotis) Δάπεδο επάνω από μη θερμαινόμενο χώρο (κατερχόμενη ροη) Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εσωτερικά) R i (m²k)/w Αντίσταση θερμοδιαφυγής R Λ (m²k)/w Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εξωτερικά) R a (m²k)/w Αντίσταση θερμοπερατότητας R ολ (m²k)/w Συντελεστής θερμοπερατότητας U W/(m²K) Μέγιστος επιτρ. συντελεστής θερμοπερατότητας U max W/(m²K) 0.45 Πρέπει U<=U max ΙΣΧΥΕΙ

105 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -17- Υπολογισμός θερμομονωτικής επάρκειας κτηρίου υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας δομικού στοιχείου Τύπος εντύπου 1 Αριθμός φύλλου 1.2 Διατομή 1. ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: Δοκοί υποστυλώματα 1 ΖΩΝΗ Γ 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΥΓΗΣ (R Λ) α/α Στρώσεις δομικού στοιχείου Πυκνότητα ρ Πάχος στρ. d Συντ. θέρμ. αγωγιμ. λ Θερμ. αντίστ. d/λ kg/m 3 m W/(mK) (m²k)/w 1 Επίχρισμα Δοκός κολώνα Μονωτικό υλικό Επίχρισμα Σd=0.590 R Λ= ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ (U) ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ R i (εσωτερ.) R a (εξωτερ.) Εξωτερικοί τοίχοι και παράθυρα (προς εξωτ. αέρα) Τοίχος που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο Τοίχος σε επαφή με το έδαφος Στέγες, δώματα (ανερχόμενη ροή θερμότητας) Οροφή που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο Δάπεδο επάνω από ανοικτή διάβαση (pιlotis) Δάπεδο επάνω από μη θερμαινόμενο χώρο (κατερχόμενη ροη) Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εσωτερικά) R i (m²k)/w Αντίσταση θερμοδιαφυγής R Λ (m²k)/w Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εξωτερικά) R a (m²k)/w Αντίσταση θερμοπερατότητας R ολ (m²k)/w Συντελεστής θερμοπερατότητας U W/(m²K) Μέγιστος επιτρ. συντελεστής θερμοπερατότητας U max W/(m²K) 0.45 Πρέπει U<=U max ΙΣΧΥΕΙ

106 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -18- Υπολογισμός θερμομονωτικής επάρκειας κτηρίου υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας δομικού στοιχείου Τύπος εντύπου 1 Αριθμός φύλλου 1.3 Διατομή 1. ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: Εξωτερική τοιχοποιία 2 ΖΩΝΗ Γ 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΥΓΗΣ (R Λ) α/α Στρώσεις δομικού στοιχείου Πυκνότητα ρ Πάχος στρ. d Συντ. θέρμ. αγωγιμ. λ Θερμ. αντίστ. d/λ kg/m 3 m W/(mK) (m²k)/w 1 Επίχρισμα Tοίχος Tοίχος Μονωτικό υλικό Επίχρισμα Σd=0.290 R Λ= ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ (U) ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ R i (εσωτερ.) R a (εξωτερ.) Εξωτερικοί τοίχοι και παράθυρα (προς εξωτ. αέρα) Τοίχος που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο Τοίχος σε επαφή με το έδαφος Στέγες, δώματα (ανερχόμενη ροή θερμότητας) Οροφή που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο Δάπεδο επάνω από ανοικτή διάβαση (pιlotis) Δάπεδο επάνω από μη θερμαινόμενο χώρο (κατερχόμενη ροη) Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εσωτερικά) R i (m²k)/w Αντίσταση θερμοδιαφυγής R Λ (m²k)/w Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εξωτερικά) R a (m²k)/w Αντίσταση θερμοπερατότητας R ολ (m²k)/w Συντελεστής θερμοπερατότητας U W/(m²K) Μέγιστος επιτρ. συντελεστής θερμοπερατότητας U max W/(m²K) 0.45 Πρέπει U<=U max ΙΣΧΥΕΙ

107 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -19- Υπολογισμός θερμομονωτικής επάρκειας κτηρίου υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας δομικού στοιχείου Τύπος εντύπου 1 Αριθμός φύλλου 1.4 Διατομή 1. ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: Δοκοί-Υποστυλώματα 2 ΖΩΝΗ Γ 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΥΓΗΣ (R Λ) α/α Στρώσεις δομικού στοιχείου Πυκνότητα ρ Πάχος στρ. d Συντ. θέρμ. αγωγιμ. λ Θερμ. αντίστ. d/λ kg/m 3 m W/(mK) (m²k)/w 1 Επίχρισμα Δοκός κολώνα Μονωτικό υλικό Επίχρισμα Σd=0.360 R Λ= ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ (U) ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ R i (εσωτερ.) R a (εξωτερ.) Εξωτερικοί τοίχοι και παράθυρα (προς εξωτ. αέρα) Τοίχος που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο Τοίχος σε επαφή με το έδαφος Στέγες, δώματα (ανερχόμενη ροή θερμότητας) Οροφή που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο Δάπεδο επάνω από ανοικτή διάβαση (pιlotis) Δάπεδο επάνω από μη θερμαινόμενο χώρο (κατερχόμενη ροη) Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εσωτερικά) R i (m²k)/w Αντίσταση θερμοδιαφυγής R Λ (m²k)/w Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εξωτερικά) R a (m²k)/w Αντίσταση θερμοπερατότητας R ολ (m²k)/w Συντελεστής θερμοπερατότητας U W/(m²K) Μέγιστος επιτρ. συντελεστής θερμοπερατότητας U max W/(m²K) 0.45 Πρέπει U<=U max ΙΣΧΥΕΙ

108 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -20- Υπολογισμός θερμομονωτικής επάρκειας κτηρίου υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας δομικού στοιχείου Τύπος εντύπου 1 Αριθμός φύλλου 2.1 Διατομή 1. ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: Οροφή 14 ΖΩΝΗ Γ 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΥΓΗΣ (R Λ) α/α Στρώσεις δομικού στοιχείου Πυκνότητα ρ Πάχος στρ. d Συντ. θέρμ. αγωγιμ. λ Θερμ. αντίστ. d/λ kg/m 3 m W/(mK) (m²k)/w 1 Επίχρισμα Πλάκα Μπετόν κλίσης Στεγάνωση Μονωτικό υλικό Γαρμπιλομωσαικό Σd=0.410 R Λ= ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ (U) ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ R i (εσωτερ.) R a (εξωτερ.) Εξωτερικοί τοίχοι και παράθυρα (προς εξωτ. αέρα) Τοίχος που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο Τοίχος σε επαφή με το έδαφος Στέγες, δώματα (ανερχόμενη ροή θερμότητας) Οροφή που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο Δάπεδο επάνω από ανοικτή διάβαση (pιlotis) Δάπεδο επάνω από μη θερμαινόμενο χώρο (κατερχόμενη ροη) Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εσωτερικά) R i (m²k)/w Αντίσταση θερμοδιαφυγής R Λ (m²k)/w Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εξωτερικά) R a (m²k)/w Αντίσταση θερμοπερατότητας R ολ (m²k)/w Συντελεστής θερμοπερατότητας U W/(m²K) Μέγιστος επιτρ. συντελεστής θερμοπερατότητας U max W/(m²K) 0.40 Πρέπει U<=U max ΙΣΧΥΕΙ

109 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -21- Υπολογισμός θερμομονωτικής επάρκειας κτηρίου υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας δομικού στοιχείου Τύπος εντύπου 1 Αριθμός φύλλου 2.2 Διατομή 1. ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: Οροφή σε εσοχή ΖΩΝΗ Γ 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΥΓΗΣ (R Λ) α/α Στρώσεις δομικού στοιχείου Πυκνότητα ρ Πάχος στρ. d Συντ. θέρμ. αγωγιμ. λ Θερμ. αντίστ. d/λ kg/m 3 m W/(mK) (m²k)/w 1 Επίχρισμα Πλάκα Μονωτικό υλικό Στεγάνωση Σd=0.280 R Λ= ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ (U) ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ R i (εσωτερ.) R a (εξωτερ.) Εξωτερικοί τοίχοι και παράθυρα (προς εξωτ. αέρα) Τοίχος που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο Τοίχος σε επαφή με το έδαφος Στέγες, δώματα (ανερχόμενη ροή θερμότητας) Οροφή που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο Δάπεδο επάνω από ανοικτή διάβαση (pιlotis) Δάπεδο επάνω από μη θερμαινόμενο χώρο (κατερχόμενη ροη) Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εσωτερικά) R i (m²k)/w Αντίσταση θερμοδιαφυγής R Λ (m²k)/w Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εξωτερικά) R a (m²k)/w Αντίσταση θερμοπερατότητας R ολ (m²k)/w Συντελεστής θερμοπερατότητας U W/(m²K) Μέγιστος επιτρ. συντελεστής θερμοπερατότητας U max W/(m²K) 0.75 Πρέπει U<=U max ΙΣΧΥΕΙ

110 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -22- Υπολογισμός θερμομονωτικής επάρκειας κτηρίου υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας δομικού στοιχείου Τύπος εντύπου 1 Αριθμός φύλλου 3.1 Διατομή 1. ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: Τοιχοποιία σε επαφή με Μ.Θ.Χ. ΖΩΝΗ Γ 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΥΓΗΣ (R Λ) α/α Στρώσεις δομικού στοιχείου Πυκνότητα ρ Πάχος στρ. d Συντ. θέρμ. αγωγιμ. λ Θερμ. αντίστ. d/λ kg/m 3 m W/(mK) (m²k)/w 1 Επίχρισμα Tοίχος Tοίχος Μονωτικό υλικό Επίχρισμα Σd=0.570 R Λ= ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ (U) ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ R i (εσωτερ.) R a (εξωτερ.) Εξωτερικοί τοίχοι και παράθυρα (προς εξωτ. αέρα) Τοίχος που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο Τοίχος σε επαφή με το έδαφος Στέγες, δώματα (ανερχόμενη ροή θερμότητας) Οροφή που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο Δάπεδο επάνω από ανοικτή διάβαση (pιlotis) Δάπεδο επάνω από μη θερμαινόμενο χώρο (κατερχόμενη ροη) Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εσωτερικά) R i (m²k)/w Αντίσταση θερμοδιαφυγής R Λ (m²k)/w Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εξωτερικά) R a (m²k)/w Αντίσταση θερμοπερατότητας R ολ (m²k)/w Συντελεστής θερμοπερατότητας U W/(m²K) Μέγιστος επιτρ. συντελεστής θερμοπερατότητας U max W/(m²K) 0.80 Πρέπει U<=U max ΙΣΧΥΕΙ

111 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -23- Υπολογισμός θερμομονωτικής επάρκειας κτηρίου υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας δομικού στοιχείου Τύπος εντύπου 1 Αριθμός φύλλου 4.1 Διατομή 1. ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: Δάπεδο μαρμάρινο σε φυσικό έδαφος ΖΩΝΗ Γ 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΥΓΗΣ (R Λ) α/α Στρώσεις δομικού στοιχείου Πυκνότητα ρ Πάχος στρ. d Συντ. θέρμ. αγωγιμ. λ Θερμ. αντίστ. d/λ kg/m 3 m W/(mK) (m²k)/w 1 Μάρμαρο Ασβεστοκονίαμα Γαρμπυλ/δεμα Β Στεγάνωση Πλάκα Σd=0.310 R Λ= ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ (U) ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ R i (εσωτερ.) R a (εξωτερ.) Εξωτερικοί τοίχοι και παράθυρα (προς εξωτ. αέρα) Τοίχος που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο Τοίχος σε επαφή με το έδαφος Στέγες, δώματα (ανερχόμενη ροή θερμότητας) Οροφή που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο Δάπεδο επάνω από ανοικτή διάβαση (pιlotis) Δάπεδο επάνω από μη θερμαινόμενο χώρο (κατερχόμενη ροη) Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εσωτερικά) R i (m²k)/w Αντίσταση θερμοδιαφυγής R Λ (m²k)/w Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εξωτερικά) R a (m²k)/w Αντίσταση θερμοπερατότητας R ολ (m²k)/w Συντελεστής θερμοπερατότητας U W/(m²K) Μέγιστος επιτρ. συντελεστής θερμοπερατότητας U max W/(m²K) 0.75 Πρέπει U<=U max ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

112 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -24- Υπολογισμός θερμομονωτικής επάρκειας κτηρίου υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας δομικού στοιχείου Τύπος εντύπου 1 Αριθμός φύλλου 4.2 Διατομή 1. ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: Δάπεδο μαρμάρινο σε piloti ΖΩΝΗ Γ 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΥΓΗΣ (R Λ) α/α Στρώσεις δομικού στοιχείου Πυκνότητα ρ Πάχος στρ. d Συντ. θέρμ. αγωγιμ. λ Θερμ. αντίστ. d/λ kg/m 3 m W/(mK) (m²k)/w 1 Μάρμαρο Ασβεστοκονίαμα Γαρμπυλοσκυρόδεμα Πλάκα Μονωτικό υλικό Επίχρισμα Σd=0.350 R Λ= ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ (U) ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ R i (εσωτερ.) R a (εξωτερ.) Εξωτερικοί τοίχοι και παράθυρα (προς εξωτ. αέρα) Τοίχος που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο Τοίχος σε επαφή με το έδαφος Στέγες, δώματα (ανερχόμενη ροή θερμότητας) Οροφή που συνορεύει με μη θερμαινόμενο χώρο Δάπεδο επάνω από ανοικτή διάβαση (pιlotis) Δάπεδο επάνω από μη θερμαινόμενο χώρο (κατερχόμενη ροη) Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εσωτερικά) R i (m²k)/w Αντίσταση θερμοδιαφυγής R Λ (m²k)/w Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εξωτερικά) R a (m²k)/w Αντίσταση θερμοπερατότητας R ολ (m²k)/w Συντελεστής θερμοπερατότητας U W/(m²K) Μέγιστος επιτρ. συντελεστής θερμοπερατότητας U max W/(m²K) 0.40 Πρέπει U<=U max ΙΣΧΥΕΙ

113 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ Υπολογισμός ισοδύναμων συντελεστών θερμοπερατότητας αδιαφανών δομικών στοιχείων σε επαφή με το έδαφος πλάκες σε επαφή με έδαφος Δομικό στοιχείο Φύλ. U [W/(m 2 K)] Εμβαδό Α [m 2 ] Εκτεθειμένη περίμετρος Π [m] Β'=2Α/Π [m] Μέσο βάθος έδρασης z [m] U' [W/(m 2 K)] Δάπεδο Δάπεδο Δάπεδο

114 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ Υπολογισμός συντελεστών θερμοπερατότητας διαφανών δομικών στοιχείων και εμβαδομετρήσεις Τύπος πλαισίου: Μέταλλο με θερμοδιακοπή 24mm Uf πλαισίου: 2.8 W/m 2 K Τύπος κουφώμ ατος Εμβαδό πλαισίου [m 2 ] Τύπος υαλοπίνακα: Διπλό διακένου 6mm (μεταλλικό ισ.πλ.10cm) Ug υαλοπίνακα: 1.4 W/m 2 K g υαλοπίνακα σε κάθ. προσπτ.: 0.75 g υαλοπίνακα: 0.68 γραμμική θερμοπερατότητα συναρμογής υάλοπ. και πλαισίου Ψg: 0.11 W/mK μέσο πλάτος πλαισίου: m Τύπος κουφώμ ατος Πλάτος ανοίγματος [m] Ύψος ανοίγματος [m] Αριθμός φύλλων Εμβαδό κουφώματος [m 2 ] Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Εμβαδό επ. ρολού [m 2 ] Εμβαδό υαλοπίνακα [m 2 ] Ποσοστό πλαισίου Μήκος L g [m] U κουφώματος [W/(m 2 K)] g w κουφώματος Α % Α % Α % Α % Α % Α % Α % Α % Α % Α % Α % Α % Α % Α % Α %

115 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -27- Συγκεντρωτικά στοιχεία κουφωμάτων ανα όροφο Όροφος Κούφωμα Πλάτος [m] Ύψος [m] Τύπος Εμβαδό [m 2 ] U [W/ UxA [W/K] g w Αριθμός επιφανει ών (m 2 K)] ΙΣΟΓΕΙΟ Α A Α A ΝΑ A ΒΑ A ΒΑ A ΒΑ A ΒΑ A ΒΑ A ΒΑ A ΒΑ A ΝΔ A ΝΔ A ΝΔ A ΒΔ A ΒΔ A ΒΔ A ΝΔ A ΝΑ A ΝΑ A ΝΑ A ΝΑ A ΝΑ A ΝΑ A ΟΡΟΦΟΣ ΝΔ A ΝΔ A ΝΔ A ΝΔ A ΝΔ A ΒΔ A ΒΔ A ΒΔ A ΒΔ A ΝΔ A ΝΑ A ΝΑ A ΝΑ A ΝΑ A ΝΑ A ΝΑ A ΝΑ A ΝΑ A ΝΑ A ΒΑ A ΒΑ A ΒΑ A ΒΑ A ΒΑ A ΒΑ A

116 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ -28- Όροφος Συγκεντρωτικά στοιχεία κουφωμάτων Εμβαδό Σ(UxA) n [m 2 ] [W/K] ΣΑ [m 2 ] nxσ(uxa ) [W/K] ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΡΟΦΟΣ Συνολικά

117 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ Κατακόρυφα αδιαφανή δομικά στοιχεία Ζώνη: 1 Όροφος: ΙΣΟΓΕΙΟ Προσανατολισμός: BA δομ. στοιχ.: Τοιχοποιία φύλ.: 1.1 U= αα πλάτος [m] ύψος [m] εμβαδό [m²] ΣΑ = Ζώνη: 1 Όροφος: ΙΣΟΓΕΙΟ Προσανατολισμός: BA δομ. στοιχ.: Φέρων οργανισμός φύλ.: 1.2 U= αα πλάτος [m] ύψος [m] εμβαδό [m²] ΣΑ = 18.51

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Έργο: Τοποθέτηση μιας προκατασκευασμένης αίθουσας στο Δημοτικό Σχολείο Διαβατού και μιας προκατασκευασμένης αίθουσας στο Δημοτικό Σχολείο Κουλούρας. Δήμος Βέροιας 20 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. Μεσογείων 45, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 534 CIVILTECH A.E. Μελετητής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΚΤΙΡΙΟ «Δ» Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ Μελετητές: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΜΥΡΣΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Υπολογισμός Ενεργειακών Καταναλώσεων

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Υπολογισμός Ενεργειακών Καταναλώσεων ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Υπολογισμός Ενεργειακών Καταναλώσεων Εργοδότης Έργο Θέση : : : : ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΥΟ ΙΣΟΓΕΙΩΝ : ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ : : : Ημερομηνία : Μελετητές : : : Παρατηρήσεις : : 0 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος

Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ/κος Η/Υ Επικ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά Νόμος 3661/2008 Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίων

μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίων μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίων Λάσκος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός, Α.Π.Θ. Δημήτρης Μαντάς, Μηχανολόγος Μηχανικός, Ε.Μ.Π.,., MSc Νόμος 3661/2008 : Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΟΥΣΤΑΦΑΟΓΛΟΥ ΤΖΟΣΚΟΥΝ, ΑΜΠΤΟΥΛ ΑΜΠΤΟΥΛΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: , 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: , Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.

Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: , 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: , Αρ. έγκρισης: 1935/6.12. Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΧΡΗΣΗ: Οικοτροφεία Αρ. Πρωτ.: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤIΡΙΩΝ - TEE KENAK

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤIΡΙΩΝ - TEE KENAK ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ «ΚΤΙΡΙΟ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ.» ΛΑΡΙΣΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤIΡΙΩΝ - TEE KENAK ΠΟΠΗ ΔΡΟΥΤΣΑ M.Sc. Φυσικός Περιβάλλοντος, Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΓΙΟΛΤΑΣ ΤΖΟΥΝΕΙΤ, ΟΣΜΑΝ ΟΓΛΟΥ ΖΕΒΑΙΔΗΝ Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Δομήσιμων Υλών 5ου

Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Δομήσιμων Υλών 5ου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Δομήσιμων Υλών 5ου Αργυρίου Μαρία (ar15604) Ακαδ. Έτος 2016-2017 1 Σ ε λ ί δ α ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘ. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε

αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε. 20701-1 3 η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2017 Κωνσταντίνος Λάσκος, πιστοποιημένος Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

Πολυώροφη οικοδομή με έξι ορόφους με χρήση κατοικίας, καταστήματα στο ισόγειο και υπόγεια με χώρους στάθμευσης και αποθήκες.

Πολυώροφη οικοδομή με έξι ορόφους με χρήση κατοικίας, καταστήματα στο ισόγειο και υπόγεια με χώρους στάθμευσης και αποθήκες. Πολυώροφη οικοδομή με έξι ορόφους με χρήση κατοικίας, καταστήματα στο ισόγειο και υπόγεια με χώρους στάθμευσης και αποθήκες. Περιοχή Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος Δρ. Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Ενημερωτική Ημερίδα Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) Δημήτριος Αναστασέλος Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός jimanas@aix.meng.auth.gr Στάδια ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Πολυκατοικία) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Αριθμός : ΑΧΑΙΩΝ 135&ΑΝΘ.ΓΑΖΗ ΟΤ121 Υψόμετρο :

Οδός Αριθμός : ΑΧΑΙΩΝ 135&ΑΝΘ.ΓΑΖΗ ΟΤ121 Υψόμετρο : ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ Είδος Κτιρίου : ΚΑΤΟΙΚΙΑ Ιδιοκτησία : ΜΠΙΡΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Πόλη : Αθήνα Οδός Αριθμός : ΑΧΑΙΩΝ 135&ΑΝΘΓΑΖΗ ΟΤ121 Υψόμετρο : Ζώνη : Β Παρατηρήσεις : : -1- 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μελέτη είναι σύμφωνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίου Εργαστηρίων Δομικών ΤΕΙ Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίου Εργαστηρίων Δομικών ΤΕΙ Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίου Εργαστηρίων Δομικών ΤΕΙ Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπαθόπουλος Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & Φ/Β Επιβλέπων Καθηγητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Βιώσιμη Ανάπτυξη

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Βιώσιμη Ανάπτυξη Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός Βιώσιμη Ανάπτυξη 1 Βιώσιμη Ανάπτυξη βιωσιμότητα: η πιθανότητα, η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc.

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Π.Σ.Δ.Μ.Η., Οκτώβριος 2011 Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Λογισμικό ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Πού χρησιμοποιείται ; ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ)

Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) Τελευταίες εξελίξεις στον τομέα Εξοικονόμησης Ενέργειας Δευτέρα 10 & 11 Ιουλίου 2017, Αθήνα Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) Απόστολος Ευθυμιάδης Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχ., Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1 Ημερίδα ΣΜΗΒΕ Επεμβάσεις εξοικονομήσης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

7. Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

7. Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 7. Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) σε νεόδμητο ιδιωτικό κτίριο στην Ιεράπετρα Κρήτης, με βάση τον ΚΕΝΑΚ και με την χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε. 20701-4 : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Το παράδειγμα του κτιρίου διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης. Ενεργειακή Μελέτη Μονοκατοικίας

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης. Ενεργειακή Μελέτη Μονοκατοικίας Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Έργο: Διεύθυνση: Μελετητής: Ενεργειακή Μελέτη Μονοκατοικίας Φίλυρο Θεσσαλονίκης Νικόλαος Σπένδας Οκτώβριος 2011 1 Περιεχόμενα: 1. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης... σελ.3 2. Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της θερμομονωτικής προστασίας στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Ο ρόλος της θερμομονωτικής προστασίας στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ο ρόλος της θερμομονωτικής προστασίας στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Κατερίνα Τσικαλουδάκη Δρ πολιτικός μηχανικός, επίκουρη καθηγήτρια Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιστοποίηση της ενεργειακής συμπεριφοράς προκατασκευασμένων κτιρίων. Παράδειγμα εφαρμοσμένης έρευνας

Βελτιστοποίηση της ενεργειακής συμπεριφοράς προκατασκευασμένων κτιρίων. Παράδειγμα εφαρμοσμένης έρευνας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Βελτιστοποίηση της ενεργειακής συμπεριφοράς προκατασκευασμένων κτιρίων. Παράδειγμα εφαρμοσμένης έρευνας ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Επ. υπεύθυνη: Συνεργάτες:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Θέρμανσης σε κατοικία της Θεσσαλονίκης

Μελέτη Θέρμανσης σε κατοικία της Θεσσαλονίκης Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πτυχιακή Εργασία με Τίτλο: Μελέτη Θέρμανσης σε κατοικία της Θεσσαλονίκης Επιβλέπων καθηγητής:ασημακοπουλοσ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Νοσοκομειακή Μονάδα

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Νοσοκομειακή Μονάδα Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Νοσοκομειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ. ADAPT/FCALC-Win Μελέτη Θερµοµόνωσης. Είδος Κτιρίου : ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιδιοκτησία : ΕΗ ΑΕ- ΝΕΜ. Οδός Αριθµός : Υψόµετρο :

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ. ADAPT/FCALC-Win Μελέτη Θερµοµόνωσης. Είδος Κτιρίου : ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιδιοκτησία : ΕΗ ΑΕ- ΝΕΜ. Οδός Αριθµός : Υψόµετρο : ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ : Είδος Κτιρίου : ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιδιοκτησία : ΕΗ ΑΕ- ΝΕΜ Πόλη : ΛΑΓΚΑ ΑΣ Οδός Αριθµός : Υψόµετρο : Ζώνη : Γ Παρατηρήσεις : ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ -1- 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µελέτη είναι σύµφωνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Υπολογισμός Ενεργειακών Καταναλώσεων

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Υπολογισμός Ενεργειακών Καταναλώσεων ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Υπολογισμός Ενεργειακών Καταναλώσεων Εργοδότης Έργο Θέση : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ : : : ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΚΟΥΜΠΕ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ : : Ο.Τ. 51Α ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ : ΚΟΥΜΠΕ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ Ημερομηνία : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Μελέτη ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΕΝΟΣ ΟΡΟΦΟΥ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΕΝΟΣ ΟΡΟΦΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΕΝΟΣ ΟΡΟΦΟΥ Αποτελεί ένα αρχικό μέρος του υπολογισμού * του υπολογισμού μιας πλήρους πρόσοψης (τοιχώματα + θερμογέφυρες) * του υπολογισμού όλων των προσόψεων (τοιχώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ. Ενότητα 6 η. Δημήτρης Ταμπάκης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου ΣΗΕ

ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ. Ενότητα 6 η. Δημήτρης Ταμπάκης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου ΣΗΕ Ενότητα 6 η Εργαλεία λογισμικού ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ Δημήτρης Ταμπάκης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου ΣΗΕ Περίγραμμα Ενότητας Σύντομη περιγραφή TEE - KENAK Περιγραφή αριθμητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Μελέτη ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

15. Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Δημοτικό Κτίριο

15. Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Δημοτικό Κτίριο Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 15. Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Δημοτικό Κτίριο Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ TEE-KENAK

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ TEE-KENAK ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Καθ. Ιωάννης Ψαρράς, Επ. Καθ. Χάρης Δούκας Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ. 0.2.7.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Έργο: Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

11. Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Νοσοκομειακή Μονάδα

11. Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Νοσοκομειακή Μονάδα ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 11. Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Νοσοκομειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Γρ.. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακό Συγκρότημα

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακό Συγκρότημα ΔΠΜΣ: «Παραγωγή και Διαχείριση» Διαχείριση και Διοίκηση Έργων Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακό Συγκρότημα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΑ. Άρθρο 1 Σκοπός

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΑ. Άρθρο 1 Σκοπός Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΑ Άρθρο 1 Σκοπός 1. Η απόφαση αυτή διαμορφώνει το πλαίσιο αρχών και καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΚΚ 20-11

ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΚΚ 20-11 TEE/TAK - «ΑΛΦΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΚΚ 20-11 11-2010 «Ενεργειακές επιθεωρήσεις προ των πυλών - Ενεργειακές μελέτες προ θεμελίων» Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Επικ. Καθηγητής ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Μελέτη ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ.

ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ. ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ. Κλειώ Αξαρλή, αρχιτέκτονας, αναπλ. καθηγήτρια, τμήμα Πολ. Μηχανικών ΑΠΘ Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων Κανονισμός για την ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Ελλάδα Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1 ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, Q ( W h ) ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Μεταφορά ενέργειας με: Θερμική αγωγή ή Θερμική μεταβίβαση ή με συναγωγιμότητα (μεταφορά θερμότητας στην επιφάνεια επαφής

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση κουφωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΑΚ Νομοθετικό Πλαίσιο Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίου Κτίριο Αναφοράς Τεχνικές Οδηγίες Μεθοδολογία Υπολογισμού

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΑΚ Νομοθετικό Πλαίσιο Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίου Κτίριο Αναφοράς Τεχνικές Οδηγίες Μεθοδολογία Υπολογισμού ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΑΚ Νομοθετικό Πλαίσιο Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίου Κτίριο Αναφοράς Τεχνικές Οδηγίες Μεθοδολογία Υπολογισμού Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ, Ph.D. Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κος, Διευθυντής Ερευνών ΙΕΠΒΑ costas@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μενέλαος Ξενάκης. Αρχιτέκτων Πανεπιστημίου Φλωρεντίας Msc University College of London Υπ. Διδάκτωρ Σχολής Πολ. Μηχ. Ε.Μ.Π.

Μενέλαος Ξενάκης. Αρχιτέκτων Πανεπιστημίου Φλωρεντίας Msc University College of London Υπ. Διδάκτωρ Σχολής Πολ. Μηχ. Ε.Μ.Π. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Μενέλαος Ξενάκης Αρχιτέκτων Πανεπιστημίου Φλωρεντίας

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D.

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Θερμομονωτική προστασία κτιρίου Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών Διάλεξη 7 η και 8 η /2016 Θερμομονωτική προστασία κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ TEE - KENAK

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ TEE - KENAK ΗΜΕΡΙΔΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ», ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ TEE - KENAK ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ. Είδος Κτιρίου : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Ιδιοκτησία : ΜΠΟΥΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΠΡΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Πόλη

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ. Είδος Κτιρίου : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Ιδιοκτησία : ΜΠΟΥΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΠΡΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Πόλη ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ : Είδος Κτιρίου : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Ιδιοκτησία : ΜΠΟΥΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΠΡΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Πόλη : ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Οδός Αριθμός : ΔΟΜΝΙΣΤΑ, Ν.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Υψόμετρο : Ζώνη : Γ Παρατηρήσεις :

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2016 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Μέσ α Δηµήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Κατερίνα Τσικαλουδάκη Δρ πολιτικός μηχανικός, επίκουρη καθηγήτρια Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Ενεργειακό ισοζύγιο s

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Επικεφαλής στο Τμήμα Κατασκευών Data Centers της Cosmote & Ενεργειακός επιθεωρητής

Επικεφαλής στο Τμήμα Κατασκευών Data Centers της Cosmote & Ενεργειακός επιθεωρητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΔΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΟΣ & ΑΕΡ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Σ.Π.Π. ΤΟΤΕΕ 20701-1 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά στοιχεία κτιρίου Στοιχεία ιδιοκτήτη. Στοιχεία Κτηρίου. Διεύθυνση. Όνομα. Χρήση στον άνω όροφο. Επώνυμο. Χρήση στον κάτω όροφο Τηλ.

Γενικά στοιχεία κτιρίου Στοιχεία ιδιοκτήτη. Στοιχεία Κτηρίου. Διεύθυνση. Όνομα. Χρήση στον άνω όροφο. Επώνυμο. Χρήση στον κάτω όροφο Τηλ. Γενικά στοιχεία κτιρίου Στοιχεία ιδιοκτήτη Στοιχεία Κτηρίου Όνομα Διεύθυνση Χρήση στον άνω όροφο Επώνυμο Χρήση στον κάτω όροφο Τηλ τκ Χρήση παράπλευρα ΑΦΜ ΚΑΕΚ Χρήση παράπλευρα αριστ. ΔΟY Διεύθυνση Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΑΘΗΝΑ 2225 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Τ.Ε.Ε. ENVIRONMENT & ENERGY IN SHIPS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.

Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12. Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΧΡΗΣΗ: Οικοτροφεία Κτίριο Τμήμα κτιρίου Αριθμός ιδιοκτησίας (για

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Θερμομόνωσης Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010

Μελέτη Θερμομόνωσης Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010 Μελέτη: Κατοικία - - Σελιδα 1 Μελέτη Θερμομόνωσης Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010 Έργο: Νέα διώροφη κατοικία Η μελέτη συντάχθηκε με βάση το ΦΕΚ 362/4.7.79 καί θα εφαρμοσθεί στην κατασκευή με την επίβλεψή μου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23905 12 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2367 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ.178581 Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

Η συμμετοχή των κουφωμάτων αλουμινίου στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων.

Η συμμετοχή των κουφωμάτων αλουμινίου στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων. Η συμμετοχή των κουφωμάτων αλουμινίου στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων. Θοδωρής Λύβης, Πολιτικός Μηχανικός Τμήμα Έργων & Τεχνικής Υποστήριξης ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ Ένας χρήσιμος ορισμός Ο συντελεστής θερμοπερατότητας

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 15. 30 16. 00 16. 00 17. 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Π 100, για ενεργειακούς επιθεωρητές, ΟΛΟΙ 30 30 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΛΟΙ 60 60 60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17. 00 17. 45 ΚΟΙΝ. Ο

Διαβάστε περισσότερα

MONA ΚΕΝΑΚ. Σύντομες οδηγίες για το Νέο πρόγραμμα

MONA ΚΕΝΑΚ. Σύντομες οδηγίες για το Νέο πρόγραμμα 22/3/2011 Τι είναι η νέα ενεργειακή μελέτη ΚΕΝΑΚ και ποια η σχέση με την παλιά θερμομόνωση Η ενεργειακή μελέτη κελύφους ΚΕΝΑΚ είναι μια εξελιγμένη μελέτη θερμομόνωσης, που αναλύει και αξιολογεί την απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω, νιώθοντας απέραντο σεβασμό, τους καθήγητες του μεταπτυχιακού προγράμματος

Θα ήθελα να ευχαριστήσω, νιώθοντας απέραντο σεβασμό, τους καθήγητες του μεταπτυχιακού προγράμματος Θα ήθελα να ευχαριστήσω, νιώθοντας απέραντο σεβασμό, τους καθήγητες του μεταπτυχιακού προγράμματος για την ανιδιοτελή βοηθειά τους καθώς και για το γεγονός ό,τι αποκόμισα αστείρευτες γνώσεις από αυτούς.

Διαβάστε περισσότερα

2. Θερμογέφυρες. Βασικές αρχές. Υπολογισμός. Παραδείγματα

2. Θερμογέφυρες. Βασικές αρχές. Υπολογισμός. Παραδείγματα 2. Θερμογέφυρες Βασικές αρχές Υπολογισμός Παραδείγματα Θερμομόνωση Η θέση της θερμομόνωσης μπορεί να είναι: Εξωτερική Εσωτερική Στον πυρήνα της κατασκευής Το ίδιο το δομικό στοιχείο ως θερμομονωτικό Θερμομόνωση

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων

1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Απονέμεται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Από την αρχή λειτουργίας του, το ΤΕΠΑΚ περιλάμβανε κριτήρια Πράσινων Δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΗ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ε1 5 ου ΟΡΟΦΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ε1 5 ου ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΡΓΟ : ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ : ΧΡΗΣΗ : ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ε1 5 ου ΟΡΟΦΟΥ ΠΑΤΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2017 1 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΤΕΕ :

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΤΕΕ : ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΤΕΕ 20701-1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΕς ΕΘΝΙΚΕς ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕς ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗς ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗς ΑΠΟΔΟΣΗς ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗς ΑΠΟΔΟΣΗς Δημήτρης Σαραφιανός Διπλ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση ΚΕΝΑΚ 2017 και Τ.Ο.T.Ε.Ε /2017 Ανασκόπηση των αλλαγών

Αναθεώρηση ΚΕΝΑΚ 2017 και Τ.Ο.T.Ε.Ε /2017 Ανασκόπηση των αλλαγών Παντελίδης Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ MSc, EUREM gpant@zeb.gr www.zeb.gr Αναθεώρηση ΚΕΝΑΚ 2017 και Τ.Ο.T.Ε.Ε. 20701-1/2017 Ανασκόπηση των αλλαγών Νομοθεσία ΚΕΝΑΚ 2017 Κέλυφος Η/Μ Συστήματα Θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT)

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.../2010

ΤΕΧΝΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.../2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ιεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.../2010 Θερµοφυσικές ιδιότητες δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-2/2010

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-2/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα