6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών Θεσσαλονίκη 2019

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών Θεσσαλονίκη 2019"

Transcript

1 Γνωσιακή Θεραπεία προσανατολισμένη στην Ανάρρωση (Recovery-Oriented Cognitive Therapy) Δ.Τουρκοχωρίτη, Γ. Παπατσάκωνας, Π. Ανδρικόπουλος, Α. Κολιοπούλου & Ι. Χρυσόπουλος 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών Θεσσαλονίκη 2019

2 Εισαγωγικά Σχόλια Σκοπός της παρούσας προφορικής ανακοίνωσης είναι να πραγματοποιήσει μία ολοκληρωμένη ανασκόπηση σε όλα τα έως σήμερα δεδομένα που αφορούν την Γνωσιακή Θεραπεία Προσανατολισμένη στην Ανάρρωση (Recovery-Oriented Cognitive Therapy, CT-R ) Για την υλοποίησή αξιοποιήθηκε το σύνολο των δημοσιεύσεων για την CT -R κατόπιν συστηματικής αναζήτησης, αλλά και υλικό από τον επίσημο ιστότοπο της παρέμβασης, καθώς και webinars που έχουν πραγματοποιηθεί από τους P. Grant και H. Inverso που σήμερα είναι και οι κύριοι εισηγητές της Η ανακοίνωση αυτή βασίστηκε στις εργασίες των Τουρκοχωρίτη, Παπατσάκωνα, Ανδρικόπουλο και Κολιοπούλου, όπως τις εκπόνησαν για το 3 ο έτος φοίτησής τους στην Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών, υπό την εποπτεία του Χρυσόπουλου Γιάννη στα πλαίσια του θεσμού του Journal Club.

3 Εισαγωγικά Σχόλια Η Σχιζοφρένεια (ΣΧΦ) είναι η τρίτη αιτία αναπηρίας σε νέους ενηλίκους παγκοσμίως(who, 2001) Ο επιπολασμός της ανέρχεται στο 1% του γενικού πληθυσμού (WHO, 2001) Στην Ευρώπη έρχεται στην 8 η θέση στη σειρά κατάταξης βάση DALYs, ανάμεσα σε όλες τις ψυχικές και νευρολογικές διαταραχές (Wittchen, et al., 2011) Λιγότερο από το 50% των ασθενών έχει πρόσβαση σε κατάλληλες θεραπείες Ακόμα και όσοι λαμβάνουν κατάλληλη φροντίδα, συνεχίζουν να παρουσιάζουν γνωστικά ελλείμματα, αρνητική συμπτωματολογία και μειωμένη λειτουργικότητα

4 - Παραληρήματα -Ψευδαισθήσεις -Αποδιοργανωμένος λόγος - Αποδιοργανωμένη συμπεριφορά - Αλογία - Αμβλύ ή επιπεδωμένο συναίσθημα - Αβουλία -Απομόνωση Θετικά Αρνητικά - προσοχή/εγρήγορση - ταχύτητα επεξεργασίας - μνήμη εργασίας - λεκτική μάθηση - οπτική μάθηση - λογική και επίλυση προβλημάτων - κοινωνική γνώση Γνωστικά

5 Εισαγωγικά Σχόλια Αντιψυχωσική φαρμακευτική αγωγή + Αντιμετώπιση θετικών συμπτωμάτων, μείωση της υποτροπής, μείωση του χρόνου νοσηλείας - Διαφορετική επίδραση σε κάθε ασθενή, παρενέργειες, Περιορισμένη αποτελεσματικότητα στην αρνητική συμπτωματολογία και στα γνωστικά ελλείμματα Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία για τη Ψύχωση ( CBTp ) + Αντιμετώπιση θετικών συμπτωμάτων, βελτίωση της συμμόρφωσης στη φαρμακευτική αγωγή - Περιορισμένη αποτελεσματικότητα στην αρνητική συμπτωματολογία, μειωμένη ανταπόκριση όταν υπάρχουν δυσκολίες στη συναισθηματική έκφραση και σύνδεση, γνωστικά ελλείμματα και απουσία κινήτρου, αδυναμία παροχής ενός ολιστικού μοντέλου εστιασμένο στις μακροχρόνιες ανάγκες του ασθενή Το θεραπευτικό κενό αποπειράται να καλύψει η Γνωσιακή Θεραπεία Προσανατολισμένη στην Ανάρρωση (Recovery-Oriented Cognitive Therapy, CT-R ).

6 CT-R

7 Recovery-Oriented Cognitive Therapy (CT-R) (Γνωσιακή Θεραπεία Προσανατολισμένη στην Ανάρρωση) Προτάθηκε από τους Paul Grant και Aaron Beck για την αντιμετώπιση των επίμονων αρνητικών συμπτωμάτων, τα οποία αποτελούν τη βασική πηγή αναπηρίας Βασικοί στόχοι της θεραπείας: v Η ενίσχυση του δυναμικού των πασχόντων. v Η ανάδειξη των προσωπικών τους στόχων και φιλοδοξιών. v Η αύξηση του βαθμού δραστηριοποίησης και ικανοποίησης από τη ζωή τους σε καθημερινό επίπεδο. v Η παραμονή τους για όλο και μεγαλύτερα διαστήματα σε μια «λειτουργική κατάσταση». v Η ενσωμάτωση και επανένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο Πηγή: Brinen A, Beck AT, 2016

8 Από την CBTp στη CT-R Η Recovery-Oriented Cognitive Therapy (CT-R): ü Αποτελεί προέκταση των βασικών αρχών και τεχνικών της κλασικής ΓΣΘ. ü Επεκτείνεται σε μια απαιτητική ομάδα ασθενών με: ü μεγάλη χρονιότητα νόσου ü δυσκολίες στη συναισθηματική σύνδεση και έκφραση ü σημαντικά γνωστικά ελλείμματα ü μεγάλη απουσία κινητοποίησης ü ενοχλητικές ψευδαισθήσεις ü ιστορικό αυτοτραυματισμών & ü επιθετική, βίαιη συμπεριφορά οι οποίοι, μέχρι τώρα, έδειχναν μειωμένη ανταπόκριση στις διάφορες ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις αλλά ενίοτε και στη φαρμακευτική αγωγή ü Απομακρύνεται από τη λογική μια θεραπείας «προσανατολισμένης στο σύμπτωμα», υιοθετώντας μια πιο προσωποκεντρική λογική. Πηγή: Brinen A, Beck AT, 2016

9 q Μπορεί να εφαρμοστεί είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο. q Κατάλληλη για οποιαδήποτε φάση της πορείας της διαταραχής (πρώτα επεισόδια αλλά και χρόνια με μεγάλες περιόδους υποτροπών). q Είναι συνεργατική (θεραπευτής και θεραπευόμενος εντοπίζουν από κοινού τους προσωπικούς στόχους του δεύτερου και εργάζονται για την επίτευξή τους). Βασικές αρχές εφαρμογής CT-R q Είναι εξατομικευμένη (απευθύνεται αποκλειστικά στον κάθε ασθενή λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς και τις δυνατότητές του). q Βασίζεται και ακολουθεί τη διατύπωση περίπτωσης, όπως η παραδοσιακή ΓΣΘ q Η προσοχή της θεραπείας στρέφεται κυρίως στην αύξηση του κινήτρου, της φιλοδοξίας και τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων από τη πλευρά του ασθενή, με αποτέλεσμα την αναδόμηση των πεποιθήσεων του και τη καλυτέρευση του επιπέδου ζωής του. Πηγή: Grant PM, Inverso E., 2018

10 ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ Η CT-R Στόχος της CT-R αποτελεί η μετάβαση του ατόμου από ένα δυσπροσαρμοστικό τρόπο λειτουργίας (patient mode) στην υιοθέτηση προσαρμοστικών αντιδράσεων (adaptive mode) ü O «προσαρμοστικός τρόπος λειτουργίας» είναι ενεργοποιημένος, όταν π.χ. το άτομο εμπλέκεται σε μια ευχάριστη ή δημιουργική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τη θεωρία, κάθε ασθενής εμφανίζει κατά διαστήματα «προσαρμοστικές και λειτουργικές» πλευρές στη συμπεριφορά και την προσωπικότητά του, ακόμα και στη φάση της έξαρσης των συμπτωμάτων του, οι οποίες πρέπει να αναδειχθούν και να ενισχυθούν. Πηγή: Beck AT, Himelstein R, Grant PM, 2017

11 Adaptive mode Vs. Patient mode üο «νοσηρός/δυσπροσαρμοστικός τρόπος λειτουργίας» (patient mode) κυριαρχεί μεταξύ των ασθενών με σχιζοφρένεια. üπεριλαμβάνει αρνητικές πεποιθήσεις των ατόμων για τον εαυτό τους αλλά και προσδοκίες αποτυχίας και χαμηλής αποτελεσματικότητας., Επιπλέον, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα το άτομο να αξιολογήσει αρνητικά την έκβαση των προσπαθειών του ή να την ερμηνεύσει ως αποτυχία. üοι αρνητικές πεποιθήσεις και οι παρερμηνείες οδηγούν τους ασθενείς σε ελλιπή κινητοποίηση, αποφυγή εμπλοκής σε δραστηριότητες, δυσάρεστο συναίσθημα και σταδιακή απόσυρση. Στόχος του θεραπευτή : Η ενεργοποίηση του προσαρμοστικού τρόπου λειτουργίας, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της εμπλοκής του θεραπευόμενου σε δραστηριότητες δομημένες με τρόπο που θα τον βοηθήσουν να ερμηνεύσει την εμπειρία του ως επιτυχία, να βιώσει ευχάριστο συναίσθημα & να ενισχυθεί στην επανάληψή της.

12 Ενεργοποίηση του «Προσαρμοστικού τρόπου λειτουργίας» Adaptive mode ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗ Πηγή: Grant PM, Inverso E., 2018

13 1. ΠΡΟΣΒΑΣΗ üο θεραπευτής προσπαθεί να ανακαλύψει και να αναδείξει, σε συνεργασία με τον ίδιο τον ασθενή, τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες, τις φιλοδοξίες του αλλά και τις δραστηριότητες εκείνες που του προσφέρουν ευχαρίστηση και λειτουργούν ενισχυτικά για εκείνον. üμε βάση αυτά, τίθενται οι στόχοι που έχουν κάποιο νόημα για τον συγκεκριμένο θεραπευόμενο και θα μπορούσαν να τον κινητοποιήσουν. Ερωτήσεις : «Τί μας διασκεδάζει;» «Τι μας κάνει ευτυχισμένους;»

14 2. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Ενεργοποίηση του adaptive mode συνεπάγεται: ü ταυτόχρονη απενεργοποίηση του patient mode και αποδυνάμωση των δυσλειτουργικών σχημάτων. üμεγαλύτερη κινητοποίηση και εμπλοκή του ασθενούς σε καταστάσεις που εξασφαλίζουν τη σύνδεση και την επαφή και επιφέρουν θετικό συναίσθημα. Στόχοι: Αποκάλυψη δυνάμεων και ικανοτήτων των ασθενών. «Αίσθηση και εικόνα του εαυτού» ανεξάρτητη από τη διαταραχή. Ανάπτυξη αισθήματος εμπιστοσύνης. Δυνατότητα να σκεφτούν το μέλλον και να κινητοποιηθούν. ØΣτον πυρήνα της προσέγγισης βρίσκεται η βαθύτερη και τεκμηριωμένη ερευνητικά ανάγκη των ατόμων να ανήκουν κάπου αλλά και να αναπτύσσουν σταθερούς συναισθηματικούς δεσμούς (Baumeister & Leary, 1995).

15 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ üaνάδειξη και επέκταση των μακροπρόθεσμων φιλοδοξιών (aspirations) των ατόμων μέσα από την φαντασία. üπεραιτέρω διερεύνηση από το θεραπευτή προκειμένου να αντιληφθεί το νόημα και τις προσωπικές ερμηνείες που οι ασθενείς δίνουν σε αυτές τις φιλοδοξίες. Ερωτήσεις : «Τί θα ήθελες να κάνεις μετά τη νοσηλεία σου;» «Πώς θα ήθελες να είναι η μέρα σου; Το μέλλον;» «Πώς φαντάζεσαι ότι θα αισθάνεσαι σε αυτήν την περίπτωση;» «Τί ακριβώς θα κάνεις; Με ποιούς;» «Τι θα σημαίνει για σένα; Πώς θα αισθάνεσαι αν το καταφέρεις;»

16 4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Ανάληψη δράσης και εμπλοκή του ασθενούς σε δραστηριότητες. Αποτελέσματα: üαίσθημα επιτυχίας και ερμηνεία της έκβασης των προσπαθειών του με ρεαλιστικό τρόπο. üδιάψευση των δυσλειτουργικών πεποιθήσεων για τον εαυτό, το μέλλον κλπ και αποδυνάμωσή τους. üανάληψη ενός «ρόλου» με αξία και νόημα. üσύνδεση με το ευρύτερο κοινωνικό δίκτυο και αίσθηση του «ανήκειν».

17 5. ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗ Ο προσαρμοστικός τρόπος λειτουργίας των θεραπευόμενων εδραιώνεται και ισχυροποιείται καθώς: üεστιάζουν την προσοχή τους στις θετικές εμπειρίες που βιώνουν. üενισχύονται (με τη βοήθεια του θεραπευτή) στη διαμόρφωση ορθών συμπερασμάτων σε σχέση με τις ικανότητές τους, την αίσθηση ελέγχου (πχ. στα συμπτώματά τους) και την ανάπτυξη συναισθηματικών δεσμών (γνωσιακή αναδόμηση, διόρθωση συναισθηματικής εμπειρίας). v Αποτελέσματα: üαύξηση της ενεργητικότητας των ασθενών. üανάπτυξη μεγαλύτερης αντοχής στα πιθανά εμπόδια. üεπικράτηση του «Adaptive mode» ως κυρίαρχου τρόπου λειτουργίας.

18 Θεραπευτικές τεχνικές της CT-R Kαταγραφή επιθυμητών στόχων και αξιολόγηση της προόδου του από το ίδιο το άτομο Ψυχοεκπαίδευση ατόμου και κανoνικοποίηση της παθολογικής συμπεριφοράς Εντοπισμός αρνητικών/θετικών πεποιθήσεων (οριζόντια και κάθετη διερεύνηση) Σχεδιασμός και οργάνωση δραστηριοτήτων (π.χ. πως θα ζητήσω κάτι από ένα γείτονα, πως θα χρησιμοποιήσω τα ΜΜΜ, με ποιους τρόπους θα αναζητήσω δουλειά κτλ.) Θετική ενίσχυση λειτουργικών συμπεριφορών και πράξεων (π.χ. ενθάρρυνση του θεραπευόμενου να φτιάχνει μόνος του τον καφέ, τα γεύματα του, να καθαρίζει το δωμάτιο του) Γνωσιακή αναδόμηση αρνητικών πεποιθήσεων Role-playings Eκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων και ασκήσεις βελτίωσης νευρογνωστικών ελλειμμάτων

19 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ

20 Οι πεποιθήσεις ως διαμεσολαβητικός παράγοντας της έντασης της αρνητικής συμπτωματολογίας Οι δυσλειτουργικές στάσεις σχετικά με την ικανότητα του ατόμου σε κοινωνικό επίπεδο, οι προσδοκίες μη αποδοχής και οι αντιλήψεις αναξιότητας & αποτυχίας σε σχέση με τον εαυτό, συνδέονται με μεγαλύτερη ένταση αρνητικής συμπτωματολογίας και επηρεάζουν τη λειτουργικότητα των πασχόντων. Η έρευνα των Grant & Beck έχει αναδείξει τρία σχετιζόμενα με την αρνητική συμπτωματολογία είδη πεποιθήσεων: 1. «Α-κοινωνικές» πεποιθήσεις (Asocial beliefs): Αφορούν αρνητικές στάσεις των ατόμων σε σχέση με την προσωπική τους ικανότητα να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με τους άλλους, καθώς και γενικά χαμηλές προσδοκίες αναφορικά με την έκβαση προσπαθειών σε κοινωνικό επίπεδο. Συσχετίζονται θετικά με τη μειωμένη κοινωνική λειτουργικότητα, μάλιστα σε μεγαλύτερα ποσοστά από τα νευρογνωστικά ελλείματα, την κατάθλιψη και τη γενική ψυχοπαθολογία. (Grant & Beck AT, 2010; Schreier et al, 2009; Thornicroft et al, 2009)

21 Οι πεποιθήσεις ως διαμεσολαβητικός παράγοντας της έντασης της αρνητικής συμπτωματολογίας 2. «Ηττοπαθείς» πεποιθήσεις σε σχέση με την απόδοση (Defeatist beliefs) Πρόκειται για υπεργενικευμένες αρνητικές προσδοκίες των ατόμων σε σχέση με την απόδοσή τους σε διάφορα έργα. Έχουν υψηλή συνάφεια με εντονότερα νευρογνωστικά ελλείμματα, εντονότερη αρνητική συμπτωματολογία και χαμηλότερη κοινωνική και επαγγελματική λειτουργικότητα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κατάθλιψης και την παρουσία θετικών συμπτωμάτων, ενώ συνδέονται με την ελλιπή κινητοποίηση των ασθενών (Rector, 2004; Grant&Beck 2009; Couture et al, 2011; Luther et al, 2016) 3. «Πεποιθήσεις που σχετίζονται με χαμηλή προσδοκία άντλησης ευχαρίστησης» Συσχετίζονται κυρίως με την ανηδονία, την εν γένει χαμηλή λειτουργικότητα, και την μη εμπλοκή με ευχάριστες δραστηριότητες. Αντίθετα, άτομα με λιγότερα αρνητικά συμπτώματα εμφανίζουν συγκριτικά αυξημένες προσδοκίες σχετικές με τη άντληση ευχαρίστησης και παραμένουν πιο κινητοποιημένα. (Gard et al, 2007; Da Silva, 2017; Gold et al, 2012)

22 Δυσλειτουργικές πεποιθήσεις που συνδέονται με τα αρνητικά συμπτώματα ελλιπούς κινητοποίησης στις διάφορες καταστάσεις ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΙΑΔΑ ΕΑΥΤΟΣ ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΛΟΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑ Εκτέλεση έργου «Είμαι ανίκανος/ ανεπαρκής» «Η δραστηριότητα είναι πολύ απαιτητική» «Θα αποτύχω» Ελλιπής κινητοποίηση & Αποφυγή Ευχαρίστηση «Δεν είμαι ικανός να βιώσω ευχαρίστηση» «Τίποτα δεν είναι ευχάριστο και διασκεδαστικό» «Δεν πρόκειται να απολαύσω τη δραστηριότητα» Ανηδονία Διαπροσωπικές σχέσεις «Δεν είμαι αρεστός» «Οι άλλοι δεν είναι φιλικοί» «Αν κοινωνικοποιηθώ θα απορριφθώ» Α-κοινωνική συμπεριφορά & Αποφυγή Ενέργεια /Δραστηριότητα «Δεν έχω ενέργεια» «Η δραστηριότητα είναι εξαντλητική» «Δε θα έχω την απαιτούμενη ενέργεια για να ανταποκριθώ» Ανεργία-απραξία

23 Πεποιθήσεις για τον εαυτό και παραληρητικές ιδέες: μειωμένες θετικές πεποιθήσεις για τον εαυτό σχετίζονται με μεγαλύτερη σοβαρότητα των διωκτικών παραληρητικών ιδεών και με εντονότερη δυσφορία των ασθενών σε σχέση με αυτές. Πεποιθήσεις για τους άλλους και παραληρητικές ιδέες: οι αρνητικές αξιολογήσεις των τρίτων ως εχθρικών, απειλητικών ή αναξιόπιστων είναι συχνότερες σε ανθρώπους με ενεργό διωκτικό παραλήρημα. Συχνά οι ασθενείς αξιολογούν τον εαυτό τους ως κατώτερο σε σχέση με τους άλλους. Η αρνητική αυτή αυτοαξιολόγηση συσχετίζεται θετικά με μεγαλύτερη σοβαρότητα διωκτικών παραληρητικών ιδεών καθώς και με μεγαλύτερη δυσφορία σε σχέση με αυτές. (Corcoran et al, 2006) Πεποιθήσεις για το μέλλον και παραληρητικές ιδέες: Έρευνα σε ομάδες ατόμων με παρανοϊκό ιδεασμό και κατάθλιψη υπέδειξε πως και στις δύο περιπτώσεις οι άνθρωποι θεωρούσαν λιγότερο πιθανό να τους συμβούν ευχάριστα πράγματα στο μέλλον, σε σχέση με τα άτομα της ομάδας ελέγχου. Οι Bentall και οι συνεργάτες του (2008) επίσης βρήκαν ότι οι αρνητικές αυτό-αξιολογήσεις αλλά και η προσδοκία αρνητικών γεγονότων σχετίζονταν σε σημαντικό βαθμό με παρανοϊκά συμπτώματα. Οι Freeman και συν. (2013) υπέδειξαν πως η αναμονή δυσάρεστων μελλοντικών συμβάντων αλλά και η τάση να ερμηνεύουν ως αρνητικά ακόμα και τα ουδέτερα γεγονότα, εμφανιζόταν συστηματικά σε ασθενείς με παραληρηματικές ιδέες (Corcoran et al, 2006 ; Bentall et al, 2008 ; Freeman et al, 2013) Οι πεποιθήσεις ως διαμεσολαβητικός παράγοντας της έντασης των παραληρητικών ιδεών Στόχο της CT-R αποτελεί η μείωση της έντασης των συμπτωμάτων, μέσω της αυξανόμενης εμπλοκής σε θετικές/επανορθωτικές κοινωνικές εμπειρίες που δεν επιβεβαιώνουν τις αρνητικές πεποιθήσεις αλλά συμβάλλουν στη βελτίωση της εικόνας του εαυτού

24 Ακουστικές Ψευδαισθήσεις: Το περιεχόμενό τους καθορίζεται από τις αυτόματες σκέψεις, κι εκφράζουν δυσλειτουργικές πεποιθήσεις και σχήματα του ατόμου σε σχέση με τον εαυτό του και τους άλλους ή αντικατοπτρίζουν το φόβο του για ένα απειλητικό μέλλον. Συγκεκριμένα: Πεποιθήσεις για τον εαυτό και ψευδαισθήσεις: Οι αρνητικές απόψεις για τον εαυτό έχουν συνδεθεί με εξίσου αρνητικές εκτιμήσεις για τις φωνές, στις οποίες αποδίδονται χαρακτηριστικά όπως κακόβουλη πρόθεση, παντοδυναμία ή αδυναμία ελέγχου από το άτομο. Οι πεποιθήσεις ως διαμεσολαβητικός παράγοντας της έντασης των ψευδαισθήσεων Οι ιδιαίτερα αρνητικές αυτοαξιολογήσεις έχουν σχετιστεί με μεγαλύτερη σοβαρότητα των συμπτωμάτων, συχνότερο αρνητικό περιεχόμενο αλλά και συναισθηματική δυσφορία των ασθενών (Thomas et al, 2015; Close & Garety, 1998) Πεποιθήσεις για τους άλλους και ψευδαισθήσεις: Όσο χαμηλότερα τοποθετούν οι ίδιοι οι πάσχοντες τον εαυτό τους συγκριτικά με τους άλλους ανθρώπους, τόσο πιθανότερο είναι να αισθανθούν αδυναμία σε σχέση με τις φωνές. Οι πεποιθήσεις των ασθενών για τους άλλους και το γενικότερο κοινωνικό ρόλο των ίδιων φαίνεται να σχετίζεται με τις αξιολογήσεις τους για τη δύναμη των φωνών και το συναίσθημα που αυτές τους προκαλούν (Paulik, 2012) Στόχο της CT-R αποτελεί η αναδόμηση των αρνητικών αυτόματων σκέψεων που τις προκαλούν προκειμένου αυτές να αποδυναμωθούν σταδιακά, να περιοριστεί το αρνητικό συναίσθημα που σχετίζεται με αυτές και να μειωθεί η σοβαρότητά τους.

25 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤ Α

26 Αποτελεσματικότητα της Recovery-Oriented Cognitive Therapy (CT-R) (1) Ø Grant et al, 2012 Τυχαιοποιημένη, τυφλή μελέτη 60 εξωτερικοί ασθενείς (Μ.Ο έτη, 33.3% γυναικές, 65% Αφρ/Αμερ) χαμηλής λειτουργικότητας με χρόνια σχιζοφρένεια, οι οποίοι παρουσίαζαν νευρογνωστικά ελλείμματα και έντονη αρνητική συμπτωματολογία. Χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: Η 1 η έλαβε τυπική θεραπεία για τη σχιζοφρένεια (κυρίως φ.α.). Η 2 η έλαβε τυπική θεραπεία σε συνδυασμό με CT-R. Εφαρμόστηκε πρόγραμμα CT-R διάρκειας 18 μηνών. Μετά το πέρας της θεραπείας η δεύτερη ομάδα επέδειξε στατιστικά σημαντική βελτίωση ως προς τη συνολική λειτουργικότητα των ατόμων, μείωση στην ελλιπή κινητοποίησης και στη συνολική αρνητική συμπτωματολογία αλλά και σε κάποια θετικά συμπτώματα, ακόμα και αν αυτά δεν αποτέλεσαν άμεσο στόχο της έρευνας.

27 Αποτελεσματικότητα της Recovery-Oriented Cognitive Therapy (CT-R) (2) ØGrant et. al, 2017 Σε follow up (6 μηνών) που ακολούθησε φάνηκε πως τα θεραπευτικά αποτελέσματα που είχαν επιτευχθεί από την εφαρμογή της CT-R παρέμεναν ενεργά, επιφέροντας μάλιστα βελτίωση και στους ασθενείς με τη μεγαλύτερη χρονιότητα της νόσου Οι ασθενείς εισήλθαν σε μια δυναμική φάση ανάρρωσης, έθεσαν σημαντικούς καθημερινούς στόχους και ενθαρρύνθηκαν να εμπλακούν σε μια ενεργό προσπάθεια επίτευξής τους. Ως αποτέλεσμα, παρέμεναν όλο και περισσότερο σε επαφή με την πραγματικότητα και σε έναν «προσαρμοστικό τρόπο λειτουργίας»

28 Αποτελεσματικότητα της Recovery-Oriented Cognitive Therapy (CT-R) (3) Ø Grant et al, 2018 Πειραματική ομάδα 19 (και αντίστοιχη ομάδα ελέγχου 16 ατόμων) πασχόντων με προεξάρχουσα αρνητική συμπτωματολογία και νευρογνωστικά ελλείμματα ενεπλάκη σε οργανωμένη δραστηριότητα καθοδηγούμενης επιτυχίας (ταξινόμησης καρτών). Τα ευρήματα ανέδειξαν σημαντική μείωση των «ηττοπαθών» πεποιθήσεων των ασθενών σε σχέση με την απόδοση, αύξηση των θετικών αυτοξιολογήσεων καθώς και βελτίωση της διάθεσης και της απόδοσης σε ανάλογα έργα. Επιβεβαιώνοντας το μοντέλο, φαίνεται πως οι παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βίωση της επιτυχίας μπορούν να έχουν ταχεία και σημαντική επίδραση στην εικόνα των ασθενών, καθώς επιφέρουν αλλαγές στις γνωσίες και το συναίσθημά τους.

29 Αποτελεσματικότητα της Recovery-Oriented Cognitive Therapy (CT-R) (4) Ø Έρευνα σε δείγμα 27 ατόμων με ΣΧΦ από την Κίνα (Wong et al, 2017) Η πειραματική ομάδα εμφάνισε στατιστικά σημαντική βελτίωση, συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου, σε επίπεδο βασικής λειτουργικότητας, αποκάλυψης νέων δυνατοτήτων, στοχοθεσίας και αίσθησης ελπίδας για το μέλλον. Ø Μελέτη περίπτωσης ασθενούς με χρόνια ΣΧΦ (επανειλημμένες νοσηλείες, νευρογνωστικά ελλείμματα & πληθώρα συμπτωμάτων (Grant et al, 2014) Εφαρμόστηκαν 70 ατομικές συνεδρίες CT-R. Η ασθενής βοηθήθηκε στην αναγνώριση προσωπικών στόχων και την οργάνωσή τους σε μικρά επιμέρους βήματα, τη σταδιακή τους επίτευξη και τη διάψευση των δυσλειτουργικών πεποιθήσεων που η ίδια διατηρούσε για τον εαυτό της. Σε follow up 6 μηνών παρατηρήθηκε βελτίωση της ψυχοκοινωνικής της λειτουργικότητας και της νευρογνωστικής επίδοσης, παύση των καθημερινών δυσλειτουργικών συμπεριφορών & μείωση τόσο των θετικών συμπτωμάτων όσο και της αβουλησίας.

30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

31 Η CT-R φαίνεται να είναι μια ελπιδοφόρα και αποτελεσματική θεραπευτική πρόταση για μια δύσκολη και απαιτητική ομάδα ασθενών, που επιφέρει βελτίωση στη ποιότητα ζωής τους. Βασικό πλεονέκτημα της είναι το γεγονός ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε στάδιο της νόσου ακόμα και σε χρόνιους ασθενείς με σοβαρά συμπτώματα, νευρογνωστικά ελλείμματα και μεγάλη έκπτωση της λειτουργικότητας, επιχειρώντας να καλύψει ένα σημαντικό θεραπευτικό κενό. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Απομακρύνεται, ως ένα βαθμό, από τη φιλοσοφία της κλασικής θεραπείας προσανατολισμένης στο σύμπτωμα, υιοθετώντας μια πιο προσωποκεντρική λογική, αναδεικνύοντας και αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου ξεχωριστά. Ωστόσο ØΠεραιτέρω έρευνα κρίνεται απαραίτητη, καθώς τα δεδομένα αναφορικά με την αποτελεσματικότατα της παραμένουν ακόμα πολύ περιορισμένα.

32 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Η θεραπεία έγινε από εξειδικευμένους θεραπευτές διδακτορικού επιπέδου, κάτι που εγείρει το ερώτημα αν τα αποτελέσματα θα ήταν ίδια με πιο άπειρους θεραπευτές. Η CT-R περιελάμβανε περισσότερη επαφή με τους ασθενείς απ' ότι η τυπική θεραπεία καθώς και οι συμμετέχοντες είχαν επίγνωση πως έπαιρναν μέρος σε ένα πείραμα, φέροντας έτσι τη πιθανότητα κάποιοι άλλοι παράγοντες και όχι η θεραπεία καθ' αυτή να επέδρασσαν στις διαφορές ανάμεσα στα γκρουπ. Μικρός αριθμός ερευνών πάνω στο κομμάτι αποτελεσματικότητας της CT-R, ενώ θα πρέπει να φανεί και η σταθερότητα των αποτελεσμάτων σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Μέχρι σήμερα δεν διαθέτουμε ένα συγκεκριμένο οδηγό εφαρμογής, εγχειρίδιο (manual)

33 Τομείς μελλοντικής έρευνας ü Ο ακριβής μηχανισμός μέσω του οποίου επέρχεται η βελτίωση της λειτουργικότητας των ασθενών üο ρόλος των θετικών, πέρα από τις δυσλειτουργικές πεποιθήσεις, στην επίτευξη του «προσαρμοστικού τρόπου λειτουργίας» üο βαθμός επίδρασης των προσώπων που διεξάγουν τη θεραπεία στην αποτελεσματικότητα της CT-R. üη θεωρητική βάση του μοντέλου χρήζει επίσης μεγαλύτερης διερεύνησης, με έγκυρα & αξιόπιστα εργαλεία μέτρησης βασικών εννοιών (όπως οι θετικές ή οι αρνητικές πεποιθήσεις), αποφέυγοντας τις αξιολογήσεις με βάση αυτο-αναφορές

34 Τομείς μελλοντικής έρευνας ü Να διερευνηθούν οι πεποιθήσεις σε συγγενείς ατόμων με σχιζοφρένεια ή σε άτομα με πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωσή της, σε σχέση με την επίδοσή τους σε νευρογνωστικές μετρήσεις, ως αποδεικτικά για τις συνέπειες μη νευρογνωστικών παραγόντων στις φτωχές επιδόσεις ü Να διερευνηθεί συστηματικά, εάν τα άτομα που έχουν χαμηλή επίδοση σε ένα τυποποιημένο νευρογνωστικό ημερολόγιο, μπορούν και επιτελούν πολύ καλύτερα τις δραστηριότητες, όταν έχουν επαρκή κίνητρα ü Να συγκριθούν ως προς τη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους μία ομάδα πασχόντων, που ακολουθεί καθαρά γνωστική αποκατάσταση στα ελλείματα, με μία ο μάδα που ακολουθεί θεραπεία η οποία στοχεύει μόνο στις πεποιθήσεις

35 Προβληματισμοί που απορρέουν από τις εφαρμογές της CT-R Πώς μπορούν άτομα, τα οποία σύμφωνα με την ισχύουσα βιβλιογραφία, υστερούν σε όλες τις νευρογνωστικές κλίμακες, να αποδίδουν σε δραστηριότητες της καθημερινής ζωής όταν τους εμφυσούνται κίνητρα; Πώς είναι δυνατόν τα άτομα με σχιζοφρένεια να εμφανίζουν χαμηλά σκορ στις μετρήσεις των περισσότερων νευρογνωστικών τομέων; Μήπως υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που διαμεσολαβούν και εξηγούν τα σκορ αυτά; Μήπως, με τον όρο νευρογνωστικά ελλείματα οδηγούμαστε σε λάθος μονοπάτι, ξεχνώντας ότι οι γνωστικές διεργασίες είναι για να σκεφτόμαστε, να κατανοούμε, να θυμόμαστε, να αποφασίζουμε και να ζουμε, τομείς στους οποίους αδυνατούν να συμβάλουν αποτελεσματικά οι θεραπείες γνωστικής αποκατάστασης; Λαμβάνοντας υπόψη ότι η CTR φαίνεται να συμβάλει θετικά στη λειτουργικότητα των ασθενών στην καθημερινότητα και τη βελτίωση της ζωής τους, οφείλουμε να δώσουμε χώρο σε περεταίρω διερεύνησή της...

36 Αντί επιλόγου... Οι Beck και συν. (2018) απαντούν αμφισβητώντας ότι τα νευρογνωστικά ελλειμμάτα λειτουργούν ανεξάρτητα από άλλες ψυχολογικές διεργασίες, επομένως δεν αποτελούν τον μόνο διαμεσολαβητικό παράγοντα που εξηγεί τη λειτουργικότητα των πασχόντων Υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί να καταστεί σαφές ποιο είναι το πραγματικό μέγεθος επίδρασης των νευρο- γνωστικών ελλειμμάτων, καθώς δεν μπορούν να απομονωθούν από την επίδραση των δυσλειτουργικών πεποιθήσεων με τις υπάρχουσες ψυχομετρικές δοκιμασίες Η άποψή του Beck είναι ότι τα νευρογνωστικά ελλείμματα έχουν σαφώς επίδραση στη λειτουργικότητα των πασχόντων, αλλά ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες επηρεάζουν επίσης τις επιδόσεις σε νευρο-γνωστικές μετρήσεις Προτείνουν, τέλος, τις πεποιθήσεις των πασχόντων ως έναν άλλο διαμεσολαβητικό παράγοντα που θα μπορούσε να εξηγεί την χαμηλή λειτουργικότητα των πασχόντων και υπογραμμίζουν την αξία της ενδελεχούς διερεύνησής τους

37 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Μυρτώ Λεμονούδη και Έλλη Κουβαράκη MSc Κλινική Ψυχολογία Παν/μίου Αθηνών -Ψυχοθεραπεύτριες Επόπτης: Γιώργος Ευσταθίου Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας Παν/μίου Αθηνών-Ψυχοθεραπευτής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ.

Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ. Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ. Ευσταθίου Γνωσιακή συµπεριφοριστική θεραπεία Σειρά προτάσεων παρέµβασης

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο

Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο Χριστιάνα Μήτση Ψυχολόγος Μsc-Ψυχοθεραπεύτρια Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου

Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου Πανταζής Α. Ιορδανίδης Διδάκτωρ Ψυχιατρικής Α.Π.Θ Καθηγητής Ψυχολογίας & Διατροφής, ΑΤΕΙ Ιορδανίδης,, 10/3/11 1 ρ.πανταζής Ιορδανίδης, 10/3/11 2

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων (Ι.Ψ.Υ.Π.Ε.) Ψυχιατρική Περίθαλψη στο Σπίτι του Ασθενούς (Ψ.Π.Σ.Α.)

Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων (Ι.Ψ.Υ.Π.Ε.) Ψυχιατρική Περίθαλψη στο Σπίτι του Ασθενούς (Ψ.Π.Σ.Α.) Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων (Ι.Ψ.Υ.Π.Ε.) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΥΠΕΥΘΥΝOI ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ψ.Π.Σ.Α.: ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΖΕΙΚΟΥ ΕΒΕΛΙΝΑ: ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Ψυχιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Δανιηλίδου Νικολίνα, Ψυχολόγος, MSc στην Ψυχολογία της Υγείας

Γράφει: Δανιηλίδου Νικολίνα, Ψυχολόγος, MSc στην Ψυχολογία της Υγείας Γράφει: Δανιηλίδου Νικολίνα, Ψυχολόγος, MSc στην Ψυχολογία της Υγείας Η ιατρική ορίζει ως χρόνια ασθένεια την ασθένεια που είναι μακρόχρονη ή με συχνά επεισόδια. Παλαιότερα, η διάγνωση μιας σημαντικής

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική διαδικασία Γεώργιος Ευσταθίου, gefstath@psych.uoa.gr

Θεραπευτική διαδικασία Γεώργιος Ευσταθίου, gefstath@psych.uoa.gr ΣΤΑ ΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Θεραπευτική διαδικασία Γεώργιος Ευσταθίου, gefstath@psych.uoa.gr 1. Εισαγωγική φάση εδραίωση θεραπευτικής συµµαχίας 2. Γνωσιακή διερεύνηση 3. ιατύπωση περίπτωσης 4. Σχεδιασµός θεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ: Ψυχοεκπαιδευση είναι μια μορφή εκπαίδευσης και θεραπεία επιλογής για τα άτομα με ψυχικό πρόβλημα η οποία συνδιάζει διάφορες μορφές θεραπείας όπως η συμπεριφορική και η προσωποκεντρική.

Διαβάστε περισσότερα

Α)Η ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ

Α)Η ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΝΕΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ (Δ.Π.Τ.) Προεδρείο: Φ.Γονιδάκης, Ι.Μιχόπουλος Κλάδος Δ.Π.Τ. της Ε.Ψ.Ε. Επιμέρους ομιλίες: Α) «Η ανθεκτικότητα στις Δ.Π.Τ.» Ομιλητής: Ε.Τσιγκαροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια στο Γενικό Νοσοκομείο

Ψυχολογία ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια στο Γενικό Νοσοκομείο Ψυχολογία ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια στο Γενικό Νοσοκομείο ΤΖΙΝΕΒΗ ΜΥΡΤΩ - ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ Τ.Ε. Β & Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η καρδιακή ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΤΙΩΤΙΚΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ι.Ρ.Τ.) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΤΙΩΤΙΚΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ι.Ρ.Τ.) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΤΙΩΤΙΚΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ι.Ρ.Τ.) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ε. Σαββίδου¹, Ε. Σπηλιώτη ¹, Ε. Κάττουλας², Λ. Μαντωνάκης ², Ε. Ανυφαντή ², Ν. Σμυρνής ¹ ² 1. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούν να συμβάλλουν οι ψυχολογικές παρεμβάσεις στην Καρδιαγγειακή νόσο

Πώς μπορούν να συμβάλλουν οι ψυχολογικές παρεμβάσεις στην Καρδιαγγειακή νόσο Πώς μπορούν να συμβάλλουν οι ψυχολογικές παρεμβάσεις στην Καρδιαγγειακή νόσο Ανδρέας Φλωράκης Βιολόγος, Ψυχίατρος, PhD, Γ.Ν. Ελευσίνας Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία Σεμινάρια Εργασίας Θεσσαλονίκη 2 ος

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιημένες εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις από την Βρετανική Ένωση Ψυχολόγων

Πιστοποιημένες εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις από την Βρετανική Ένωση Ψυχολόγων Πιστοποιημένες εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις από την Βρετανική Ένωση Ψυχολόγων Εισαγωγή στην Κλινική Νευροψυχολογία της Μείζωνος Κατάθλιψης & της Σχιζοφρένειας (ONLINE CLINICAL SEMINAR) Εισηγητής: Δρ. Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ένας αριθµός εναλλακτικών µοντέλων για τον πόνο πέραν του ιατρικού ενσωµατώνουν ψυχολογικούς(αντίληψη,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Η νοσηλευτική διεργασία : Αποτελεί συστηματική μέθοδο που κατευθύνει τον νοσηλευτή και τον ασθενή στον αμοιβαίο: Προσδιορισμό των αναγκών για νοσηλευτική φροντίδα σχεδιασμό και εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχωτικές διαταραχές και θεραπευτική αντιμετώπιση - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Σάββατο, 10 Ιούλιος :29

Ψυχωτικές διαταραχές και θεραπευτική αντιμετώπιση - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Σάββατο, 10 Ιούλιος :29 Γράφει: Νικόλαος Βακόνδιος, Ψυχολόγος Η λέξη «ψύχωση» είναι μία λέξη η οποία χρησιμοποιείται υπερβολικά συχνά από τον κόσμο με λάθος νόημα και περιεχόμενο. Στο κείμενο αυτό, γίνεται μία προσπάθεια να δοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Διάλεξη 6: Η ανάπτυξη της εικόνας εαυτού - αυτοαντίληψης

Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Διάλεξη 6: Η ανάπτυξη της εικόνας εαυτού - αυτοαντίληψης Αναπτυξιακή Ψυχολογία Διάλεξη 6: Η ανάπτυξη της εικόνας εαυτού - αυτοαντίληψης Θέματα διάλεξης Η σημασία της αυτοαντίληψης Η φύση και το περιεχόμενο της αυτοαντίληψης Η ανάπτυξη της αυτοαντίληψης Παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Εργάζομαι αισθάνομαι... πετυχαίνω!!!!!

Εργάζομαι αισθάνομαι... πετυχαίνω!!!!! Εργάζομαι αισθάνομαι... πετυχαίνω!!!!! Η παραδοχή ενός πρώην νοσηλευτή της ΜΤΝ Κλεισαρχάκη Σοφία Κοινωνική Λειτουργός Εργάζομαι. Ως επαγγελματίας και είμαι Ηθικά ευαίσθητος στην ευπάθεια του ασθενούς Βιώνω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ Ένα ομαδικό γνωσιακό συμπεριφοριστικό πρόγραμμα για σχιζοφρενείς με σκοπό την αποκατάσταση και αποασυλοποιήση τους μέσω της βελτίωσης των γνωστ

ΓΕΝΙΚΑ Ένα ομαδικό γνωσιακό συμπεριφοριστικό πρόγραμμα για σχιζοφρενείς με σκοπό την αποκατάσταση και αποασυλοποιήση τους μέσω της βελτίωσης των γνωστ Η ελληνική έκδοση του IPT Απαρτιωτική Ψυχολογική Θεραπεία για Σχιζοφρενείς Κ. Ευθυμίου & Σ. Ρακιτζή Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς ΓΕΝΙΚΑ Ένα ομαδικό γνωσιακό συμπεριφοριστικό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα οµαδικό πρόγραµµα παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό

Ένα οµαδικό πρόγραµµα παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό Ευάγγελος Χ. Καραδήµας & Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι Τοµέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών Ένα οµαδικό παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό Παρουσίαση στη ιηµερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Is cognitive case formulation science or science fiction? Λεοντιάδου Αλεξάνδρα Επόπτης: Κώστας Ευθυµίου

Is cognitive case formulation science or science fiction? Λεοντιάδου Αλεξάνδρα Επόπτης: Κώστας Ευθυµίου Is cognitive case formulation science or science fiction? Λεοντιάδου Αλεξάνδρα Επόπτης: Κώστας Ευθυµίου Ορισµός Ένας προσωρινός χάρτης των προβληµάτων του ατόµου που περιγράφει την περιοχή των προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διακοπής καπνίσµατος

Μέθοδοι διακοπής καπνίσµατος Μέθοδοι διακοπής καπνίσµατος Ηβραχείαςµορφής Συµβουλευτική διαδικασία Η εφαρµογή του Γνωσιακού-Συµπερι φοριστικού µοντέλου ψυχοθεραπείας στη διακοπή του καπνίσµατος Μέθοδοι διακοπής καπνίσµατος Το διαθεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης µεσήλικης γυναίκας µε Aποφευκτική ιαταραχή Προσωπικότητας και Αγοραφοβία 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας 14 17 Μαϊου 2009, Βόλος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Χ. Βαρβέρη-Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΣΤΗΝ ΨΥΧΩΣΗ) Ντούρος Ευάγγελος Ψυχίατρος 424 ΓΣΝΕ Α Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΣΤΗΝ ΨΥΧΩΣΗ) Ντούρος Ευάγγελος Ψυχίατρος 424 ΓΣΝΕ Α Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΣΤΗΝ ΨΥΧΩΣΗ) Ντούρος Ευάγγελος Ψυχίατρος 424 ΓΣΝΕ Α Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ ΨΥΧΩΣΗ-ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ Η σχιζοφρένεια αποτελεί τη σοβαρότερη μορφή μεταξύ των ψυχώσεων. Περίπου 1-2%

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου 1 Κριτήρια: Διδακτική διαδικασία Μαθητοκεντρικά Δασκαλοκεντρικά Αλληλεπίδρασης διδάσκοντα διδασκόµενου Είδος δεξιοτήτων που θέλουν να αναπτύξουν Επεξεργασίας Πληροφοριών Οργάνωση-ανάλυση πληροφοριών, λύση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ Λογικοθυμική προσέγγιση (Rational-Emotive Therapy) Αναπτύχθηκε από τον Albert Ellis τη δεκαετία του 1950. Πεποίθηση πως οι συναισθηματικές δυσκολίες οφείλονται σε λανθασμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κατσάµπα, Γ.Ευσταθίου

Ε.Κατσάµπα, Γ.Ευσταθίου Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης γυναίκας µε Υποχονδρίαση και Ιδεοψυχαναγκαστική ιαταραχή και στοιχεία Ιδεοψυχαναγκαστικής ιαταραχής Προσωπικότητας 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1 ο Μάθημα Προγραμματισμένα μαθήματα 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία Ο πολιτισμός ως αιτιολογικός παράγοντας ψυχοπαθολογίας Ερευνητικά δεδομένα DSM-IV-TR Διαπολιτισμική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία Πολιτισμική διακύμανση ψυχικών διαταραχών

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Οργανωσιακή μάθηση Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Μάθηση είναι: Η δραστηριοποίηση και κατεύθυνση δυνάμεων για την όσο το δυνα-τόν καλύτερη προσαρμογή στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

17/12/2007. Βασιλική Ζήση, PhD. Ποιότητα ζωής. Είναι ένα συναίσθημα που σχεδόν όλοι καταλαβαίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να ορίσουμε (Spirduso, 1995)

17/12/2007. Βασιλική Ζήση, PhD. Ποιότητα ζωής. Είναι ένα συναίσθημα που σχεδόν όλοι καταλαβαίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να ορίσουμε (Spirduso, 1995) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Μάθημα: Ψυχολογική Υποστήριξη σε Κλινικούς Πληθυσμούς Γνωστικοί & συναισθηματικοί παράγοντες Γνωστική Ψυχική ευεξία λειτουργία Υγεία & fittness

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής

Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής ομάδας 2 ώρες Υλοποίηση δράσεων από υπο-ομάδες για συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ζαβράκα, MSc. Ψυχολόγος Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεύτρια

Γεωργία Ζαβράκα, MSc. Ψυχολόγος Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεύτρια 5 ο Συμπόσιο Νοσηλευτικής Ογκολογίας "Οι Ψυχολογικές Επιπτώσεις στον Ογκολογικό Ασθενή και ο Πολυδιάστατος Ρόλος της Συμβουλευτικής στην Αντιμετώπισής τους" Γεωργία Ζαβράκα, MSc. Ψυχολόγος Ψυχοδυναμική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγνωστικές διαδικασίες και κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών στα μαθηματικά: ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων

Μεταγνωστικές διαδικασίες και κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών στα μαθηματικά: ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων Μεταγνωστικές διαδικασίες και κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών στα μαθηματικά: ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων Πέτρος Χαβιάρης & Σόνια Καφούση chaviaris@rhodes.aegean.gr; kafoussi@rhodes.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΟΥΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΟΥΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΟΥΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ Ν Δ. Χ - Ψ Α Ζ - Ψ Κ Μ Ψ Υ Κ - Ζ - Ι Α ΚΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 27 Π Σ Ψ Η, 18-21 Α 2019 Π Π I Έρευνα σε Ιστορικό 90 Ψυχιατρικών Ασθενών 2 II Εξέταση κατόπιν Εισαγγελικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

«Δυσκολίες μάθησης και αυτορρύθμισης Α! κοίτα ένας σκίουρος»

«Δυσκολίες μάθησης και αυτορρύθμισης Α! κοίτα ένας σκίουρος» «Δυσκολίες μάθησης και αυτορρύθμισης Α! κοίτα ένας σκίουρος» Μπότσας Γεώργιος Σχολικός Σύμβουλος Αυτορρύθμιση και Εκτελεστικές λειτουργίες (σχέση) Εμπλέκουν στοχοκατευθυνόμενες και προσανατολισμένες στο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Σεντελέ Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αξιολόγησα τους μαθητές μου θεωρώντας την αξιολόγηση σαν μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου

Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου Βασίλειος Κωτούλας vaskotoulas@sch.gr h=p://dipe.kar.sch.gr/grss Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου Η Δομή της εισήγησης 1 2 3 Δυο λόγια για Στόχοι των Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Ζυγά, Επίκουρος Καθηγήτρια Βασικής Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Σοφία Ζυγά, Επίκουρος Καθηγήτρια Βασικής Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΒΑΣΙΚΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Σοφία Ζυγά, Επίκουρος Καθηγήτρια Βασικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ψυχοκοινωνικών παραμέτρων στην έκβαση της ΡΑ: Προοπτική μελέτη παρέμβασης. Δημητράκη Γεωργία. Υπ. Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας της Υγείας

Ο ρόλος των ψυχοκοινωνικών παραμέτρων στην έκβαση της ΡΑ: Προοπτική μελέτη παρέμβασης. Δημητράκη Γεωργία. Υπ. Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας της Υγείας Ο ρόλος των ψυχοκοινωνικών παραμέτρων στην έκβαση της ΡΑ: Προοπτική μελέτη παρέμβασης Δημητράκη Γεωργία Ψυχολόγος Υγείας MSc Υπ. Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας της Υγείας Δομή παρουσίασης... Συννοσηρότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΙΙ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΣΧΕΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΥ»

ΜΕΘΟΔΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΙΙ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΣΧΕΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΥ» ΜΕΘΟΔΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΙΙ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΣΧΕΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΥ» Δρ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΩΤΣΙΔΗ (PhD, MSc, MA) Κλινικός & Συμβουλευτικός Ψυχολόγος 1 ΔΟΜΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ Ορισμοί, οφέλη,

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Σωτήριος Κανταρτζής, Ψυχίατρος

Γράφει: Σωτήριος Κανταρτζής, Ψυχίατρος Γράφει: Σωτήριος Κανταρτζής, Ψυχίατρος Η σχιζοφρένεια είναι μία από τις σοβαρότερες ψυχικές διαταραχές και σχετίζεται με δυσφορία, αναπηρία και επιρεάζει τόσο την λειτουργικότητα, όσο και το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Θετική Ψυχολογία Καρακασίδου Ειρήνη, MSc Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Εισαγωγή Θετική-Αρνητική Ψυχολογία Στόχοι της Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

"Η Ενίσχυση της Κοινωνικής Λειτουργικότητας του Χρόνιου Ασθενή και της Οικογένειάς του μέσα από την Κατ Οίκον Φροντίδα"

Η Ενίσχυση της Κοινωνικής Λειτουργικότητας του Χρόνιου Ασθενή και της Οικογένειάς του μέσα από την Κατ Οίκον Φροντίδα "Η Ενίσχυση της Κοινωνικής Λειτουργικότητας του Χρόνιου Ασθενή και της Οικογένειάς του μέσα από την Κατ Οίκον Φροντίδα" Σύμφωνα με τον Αμερικάνικο Ιατρικό Σύλλογο και το Σύνδεσμο Νοσηλευτών η κατ οίκον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Γιώργος Γιαννακόπουλος, Ειδ. Παιδοψυχίατρος Στρογγυλό Τραπέζι: «Οι διάφορες διαστάσεις της Διασυνδετικής-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες Θεματική Ενότητα 12: Συναισθήματα Θεματική Ενότητα 12 Στόχοι: Η εισαγωγή των φοιτητών στις διαστάσεις των συναισθημάτων, στο μηχανισμό λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρώιμα δυσλειτουργικά σχήματα και εκδηλώσεις θυμού σε ενήλικο πληθυσμό Έφη Αλεξανδρή, Σοφία Βασιλειάδου, Όλγα Πάβλοβα, Γρηγόρης Σίμος

Πρώιμα δυσλειτουργικά σχήματα και εκδηλώσεις θυμού σε ενήλικο πληθυσμό Έφη Αλεξανδρή, Σοφία Βασιλειάδου, Όλγα Πάβλοβα, Γρηγόρης Σίμος ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Πρώιμα δυσλειτουργικά σχήματα, αρνητικές εμπειρίες της παιδικής ηλικίας και διαπροσωπικές στάσεις στην ενήλικη ζωή Προεδρείο: Γρηγόρης Σίμος, Νικόλας Νικολαΐδης Ελληνική Εταιρεία Γνωστικής

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόκληση ευχάριστων αναμνήσεων ως θεραπευτικό μέσο για την άνοια. Μελέτη ενός έτους

Η πρόκληση ευχάριστων αναμνήσεων ως θεραπευτικό μέσο για την άνοια. Μελέτη ενός έτους Η πρόκληση ευχάριστων αναμνήσεων ως θεραπευτικό μέσο για την άνοια. Μελέτη ενός έτους Διαμαντίδου Αλεξάνδρα3, Λαζάρου Ιουλιέττα1, Γιαλαουζίδης Μωυσής3, Κουντή Φωτεινή3, Τσολάκη Μάγδα2 1Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ

Διαβάστε περισσότερα

Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές

Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα συζητηθούν Τι είναι το κλίµα παρακίνησης Ποιο είναι το θεωρητικό σχήµα µέσα από το

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Κωσταρίδου-Ευκλείδη Ομότιμη καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ. Συνέδριο Εταιρείας Νόσου Alzheimer, Θεσσαλονίκη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Αναστασία Κωσταρίδου-Ευκλείδη Ομότιμη καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ. Συνέδριο Εταιρείας Νόσου Alzheimer, Θεσσαλονίκη, 2 Φεβρουαρίου 2017 Αναστασία Κωσταρίδου-Ευκλείδη Ομότιμη καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ. Συνέδριο Εταιρείας Νόσου Alzheimer, Θεσσαλονίκη, 2 Φεβρουαρίου 2017 1 Ποια από τις παρακάτω εικόνες εκφράζει καλύτερα τα συναισθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Αναφορά στην ηλικία του θεραπευόµενου. Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής:

Περίληψη Αναφορά στην ηλικία του θεραπευόµενου. Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής: Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής: Έντυπο Συµµόρφωσης προς το Υπόδειγµα Συγγραφής Μελέτης Περίπτωσης µε Κύρια ιάγνωση ιαταραχή Προσωπικότητας Σηµειώστε: Τίτλος Έναρξη µε "Περιγραφή ατοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη (150 λέξεις) Ελληνικά (και Αγγλικά αν ζητείται) Αναφορά στην ηλικία του θεραπευόµενου. Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής:

Περίληψη (150 λέξεις) Ελληνικά (και Αγγλικά αν ζητείται) Αναφορά στην ηλικία του θεραπευόµενου. Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής: Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής: Έντυπο Συµµόρφωσης προς το Υπόδειγµα Συγγραφής Μελέτης Περίπτωσης µε Κύρια ιάγνωση στον Άξονα Ι Σηµειώστε: Τίτλος Έναρξη µε "Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης..."

Διαβάστε περισσότερα

Τι μαθησιακός τύπος είναι το παιδί σας;

Τι μαθησιακός τύπος είναι το παιδί σας; Για τους γονείς και όχι μόνο από το Τι μαθησιακός τύπος είναι το παιδί σας; Ακουστικός, οπτικός ή μήπως σφαιρικός; Ανακαλύψτε ποιος είναι ο μαθησιακός τύπος του παιδιού σας, δηλαδή με ποιο τρόπο μαθαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του νοσηλευτή στην ψυχολογική προσέγγιση του διαβητικού ασθενή

Ο ρόλος του νοσηλευτή στην ψυχολογική προσέγγιση του διαβητικού ασθενή Ο ρόλος του νοσηλευτή στην ψυχολογική προσέγγιση του διαβητικού ασθενή Κωνσταντίνος Τούφας, Νοσηλευτής, Msc Προϊστάμενος ΜΗΝ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Εργαστηριακός Συνεργάτης ΑΤΕΙΘ Νοσηλευτικής Συντονιστής Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Τ.Ε. Β Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η στεφανιαία µονάδα είναι ένας χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι τα είδη της κατάθλιψης;

Ποια είναι τα είδη της κατάθλιψης; Ολοι κάποιες φορές νιώθουμε μελαγχολία ή θλίψη, αλλά αυτά τα συναισθήματα συνήθως περνούν μετά από λίγες μέρες. Όταν ένα άτομο έχει κατάθλιψη, η διαταραχή αυτή επηρεάζει την καθημερινή του ζωή, τη φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Εισηγητές: Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ Ανδρέας Θεοδωρίδης, Διευθυντής Σχολείου Ανδρέας Κυθραιώτης, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών Πανεπιστημίου Αθηνών

Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών Πανεπιστημίου Αθηνών Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών Πανεπιστημίου Αθηνών Ομαδικές Παρεμβάσεις Β. Καραδήμας Δραστηριότητες Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών ΕΚΠΑ! Έρευνα! Δημοσιεύσεις! Ατομική παρέμβαση! Ομαδικές παρεμβάσεις!

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Τερψιχόρη Γκιόκα Μέλος ΠΟΔ Αττικής Η «Συμβουλευτική Ψυχολογία» είναι ο εφαρμοσμένος κλάδος της Ψυχολογίας, ο οποίος διευκολύνει την δια βίου προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

ιακοϖή καϖνίσµατος: Παρουσίαση ενός εγχειριδίου για θεραϖευτές και θεραϖευόµενους K. Ευθυµίου & Α. Σοφιανοϖούλου, Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραϖείας της Συµϖεριφοράς ιακόϖτουµε το κάϖνισµα ζούµε ξανά ελεύθεροι

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας : ανάγκη και πρόκληση. Νίκος Γκιωνάκης ψυχολόγος

Ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας : ανάγκη και πρόκληση. Νίκος Γκιωνάκης ψυχολόγος Ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας : ανάγκη και πρόκληση Νίκος Γκιωνάκης ψυχολόγος Τι είναι η ποιότητα; Στη φροντίδα ψυχικής υγείας η ποιότητα είναι ένα μέτρο του κατά πόσον οι μονάδες : α) αυξάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες

Διαπολιτισμική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες Διαπολιτισμική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες Πολιτισμική επίγνωση Διαπολιτισμική ενσυναίσθηση Πολιτισμική επάρκεια Πολιτισμική ενδυνάμωση Διαπολιτισμική διαμεσολάβηση Παράγοντες κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ

ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ Γιάννης Μαλογιάννης Ψυχίατρος Βασικοί στόχοι ΓΣΘ στη Σχιζοφρένεια Εναλλακτικές ερµηνείες σχιζοφρενικών συµπτωµάτων Ελάττωση της επίδρασης των θετικών και

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης (2010). ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ

Γιάννης Θεοδωράκης (2010). ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ Γιάννης Θεοδωράκης (2010). ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ Πολύ συχνά, τα άτομα, παρατηρώντας τους άλλους, εντοπίζουν υπερβολές και ακρότητες στις συμπεριφορές τους. Παρατηρούν υπερβολές στους χώρους της εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Οι έννοιες της Αυτοκαταγραφής & της Αυτορρύθμισης

Οι έννοιες της Αυτοκαταγραφής & της Αυτορρύθμισης Οι έννοιες της Αυτοκαταγραφής & της Αυτορρύθμισης Αυτορρύθμιση Ένας από τους σπουδαιότερους μηχανισμούς που διαθέτει ο άνθρωπος είναι αυτός της αυτορρύθμισης. Αναφέρεται στην ικανότητα του ατόµου να ρυθµίζει

Διαβάστε περισσότερα

Prevention Groups With Children and Adolescents

Prevention Groups With Children and Adolescents Prevention Groups With Children and Adolescents ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Α.Μ.: 1057537 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2016-2018 Περίληψη Η πρωτογενής πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η περίπτωση έφηβης, 16 χρονών, με άγχος υγείας

Η περίπτωση έφηβης, 16 χρονών, με άγχος υγείας Η περίπτωση έφηβης, 16 χρονών, με άγχος υγείας Το κρίσιμο ζήτημα της εμπιστευτικότητας και της τήρησης του απορρήτου στη θεραπεία εφήβων Ευτυχία Αργαλιά, Ψυχολόγος, MSc Κλινικής Ψυχολογίας Επόπτρια: Δρ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5 ο. Κοινωνικο-γνωστικές Προσεγγίσεις για τη Μάθηση: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Κυριακή Γ. Γιώτα Ψυχολόγος MSc., Ph.D.

Μάθημα 5 ο. Κοινωνικο-γνωστικές Προσεγγίσεις για τη Μάθηση: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Κυριακή Γ. Γιώτα Ψυχολόγος MSc., Ph.D. Μάθημα 5 ο Κοινωνικο-γνωστικές Προσεγγίσεις για τη Μάθηση: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Κυριακή Γ. Γιώτα Ψυχολόγος MSc., Ph.D. Κοινωνικογνωστικές θεωρίες Κοινωνική μάθηση (Bandura) Κοινωνικός

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η ομαδική ψυχοθεραπεία;

Τι είναι η ομαδική ψυχοθεραπεία; Τι είναι η ομαδική ψυχοθεραπεία; Η ομαδική ψυχοθεραπεία όπως και η ατομική ψυχοθεραπεία στοχεύει στη βοήθεια ατόμων τα οποία θέλουν να βελτιώσουν την ικανότητα διαχείρισης των προβλημάτων ή των δυσκολιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΚΕΘΕΑ Τομέας Έρευνας Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΚΕΘΕΑ Τομέας Έρευνας Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το DSM-IV, οι ιδεοληψίες ορίζουν τις επαναλαμβανόμενε ς και επίμονες σκέ ψεις,

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το DSM-IV, οι ιδεοληψίες ορίζουν τις επαναλαμβανόμενε ς και επίμονες σκέ ψεις, Η Γνωσιακ-Συμπεριφορικ Ψυχοθεραπεία της 3003 Ιδεοψυχαναγκαστικς Διαταραχς Γράφει η Β Η Ιδεοψυχαναγκαστικ διαταραχ συναντάτε στην κατηγορία των αγχωδών διαταραχών με κύρια χαρακτηριστικά το υπερβολικό άγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑς : ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΟΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΑΖΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑς : ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΟΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΑΖΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑς : ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΟΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΑΖΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρώτο ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5 ο. Κοινωνικο-γνωστικές Προσεγγίσεις για τη Μάθηση: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Κυριακή Γ. Γιώτα Ψυχολόγος MSc., Ph.D.

Μάθημα 5 ο. Κοινωνικο-γνωστικές Προσεγγίσεις για τη Μάθηση: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Κυριακή Γ. Γιώτα Ψυχολόγος MSc., Ph.D. Μάθημα 5 ο Κοινωνικο-γνωστικές Προσεγγίσεις για τη Μάθηση: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Κυριακή Γ. Γιώτα Ψυχολόγος MSc., Ph.D. Κοινωνικογνωστικές θεωρίες Κοινωνική μάθηση (Bandura) Κοινωνικός

Διαβάστε περισσότερα

TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος

TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος Τι Είναι ο Αυτισμός; 1. Διαταραχή Επικοινωνίας: Επηρεάζει την κατανόηση και τη χρήση όλων των

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία μεταξύ προσωπικού υγείας και ασθενών Ικανοποίηση Τήρηση των οδηγιών

Επικοινωνία μεταξύ προσωπικού υγείας και ασθενών Ικανοποίηση Τήρηση των οδηγιών Επικοινωνία μεταξύ προσωπικού υγείας και ασθενών Ικανοποίηση Τήρηση των οδηγιών Γ. Κουλιεράκης, Ph.D. Ψυχολόγος της Υγείας Τομέας Κοινωνιολογίας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 17/10/2009 Π.Μ.Σ. Δ.Υ. & Δ.Υ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση & Επιλογή Βέλτιστων Πρακτικών Προγραμμάτων & Πρακτικών Αντιμετώπισης Παραβατών

Αξιολόγηση & Επιλογή Βέλτιστων Πρακτικών Προγραμμάτων & Πρακτικών Αντιμετώπισης Παραβατών Αξιολόγηση & Επιλογή Βέλτιστων Πρακτικών Προγραμμάτων & Πρακτικών Αντιμετώπισης Παραβατών Σοφία Καζαντζίδου Tips and tools for creating and presenting wide format slides Θεωρητικές προσεγγίσεις και παρεμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ MYPROJECT

ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ MYPROJECT ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ MYPROJECT Σκοπός της αξιολόγησης είναι να αποτιμηθεί ο παιδαγωγικός σχεδιασμός και η ψηφιακή αναπαράσταση της προτεινόμενης συνθετικής

Διαβάστε περισσότερα

Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια

Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια ρ ZΩΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ Νευρολόγος ιευθύντρια ΕΣΥ Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια µορφή κατάθλιψης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Δ Ε Σ Π Ο Ι Ν Α Χ Α ΡΑ Λ Α Μ Π ΟΥ Σ ΛΟ Γ Ο Π ΕΔΙΚΟ Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ H Σ Υ Ν Ε Ρ Γ ΑΤ Η Σ Ν Ε Υ Ρ ΟΛΟ Γ Ι Κ Η Σ Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Σ Ν ΑΥ Τ Ι ΚΟΥ Ν Ο Σ Ο ΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες Φυσικών Επιστημών Ι

Έννοιες Φυσικών Επιστημών Ι Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Έννοιες Φυσικών Επιστημών Ι Ενότητα 4: Θεωρίες διδασκαλίας μάθησης στη διδακτική των Φ.Ε. Σπύρος Κόλλας (Βασισμένο στις σημειώσεις του Βασίλη Τσελφέ)

Διαβάστε περισσότερα

Σχιζοφρένεια. Τι Είναι η Σχιζοφρένεια; Από Τι Προκαλείται η Σχιζοφρένεια; Ποια Είναι Τα Συμπτώματα Της Σχιζοφρένειας;

Σχιζοφρένεια. Τι Είναι η Σχιζοφρένεια; Από Τι Προκαλείται η Σχιζοφρένεια; Ποια Είναι Τα Συμπτώματα Της Σχιζοφρένειας; Σχιζοφρένεια Τι Είναι η Σχιζοφρένεια; Η σχιζοφρένεια, μια πνευματική ασθένεια που προκαλεί διαταραχή στον τρόπο που σκέφτεται το άτομο, επηρεάζει περίπου το 1% του πληθυσμού. Συνήθως ξεκινά από τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του νοσηλευτή ως σύμβουλος στις μεθόδους αφαίρεσης. Γεωργία Γερογιάννη Λέκτορας Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ο ρόλος του νοσηλευτή ως σύμβουλος στις μεθόδους αφαίρεσης. Γεωργία Γερογιάννη Λέκτορας Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Ο ρόλος του νοσηλευτή ως σύμβουλος στις μεθόδους αφαίρεσης Γεωργία Γερογιάννη Λέκτορας Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μέθοδοι αφαίρεσης Θεραπεία επιλογής για πολλά αιματολογικά,

Διαβάστε περισσότερα

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία «Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία 1 Ο NEWSLETTER ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Νομού Ηρακλείου ξεκινά μια σειρά ενημερώσεων της κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης Προαγωγή Υγείας Προγράμματα άσκησης Σύσταση 13: Συστήνεται οι Γενικοί Ιατροί, άλλοι Ιατροί, καθώς και επαγγελματίες υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να ενθαρρύνουν τους ασθενείς με κατάθλιψη (κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗ ε.

ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗ ε. Ο σακχαρώδης διαβήτης μπορεί να εμφανιστεί στον καθένα ανεξάρτητα από την ηλικία, το χρώμα ή το φύλο. Είναι μια χρόνια νόσος που όταν δεν είναι σωστά ρυθμισμένη μπορεί να δημιουργήσει απειλητικές για τη

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες Χρήσης. Μοντέλο προαγωγής προγραμμάτων αγωγής υγείας μέσω της φυσικής αγωγής. Χρηματοδότηση. Σκοποί ενότητας. Οι παρακάτω θεωρίες

Άδειες Χρήσης. Μοντέλο προαγωγής προγραμμάτων αγωγής υγείας μέσω της φυσικής αγωγής. Χρηματοδότηση. Σκοποί ενότητας. Οι παρακάτω θεωρίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άδειες Χρήσης Μοντέλο προαγωγής προγραμμάτων αγωγής υγείας μέσω της φυσικής αγωγής Θεοδωράκης Γιάννης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Ελευθερία Μαντέλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί της οικογενειακής θεραπείας παροτρύνουν τους θεραπευτές του κλάδου να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ψυχολογία με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες

Εισαγωγή στην Ψυχολογία με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στην Ψυχολογία με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες Συναισθήματα Διδάσκουσα: Επίκ. Καθ. Γεωργία Α. Παπαντωνίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ Β ΨΥΧ. ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ e.mail

ΤΣΙΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ Β ΨΥΧ. ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ e.mail ΤΣΙΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ Β ΨΥΧ. ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ e.mail evitsigaropoulou@yahoo.com ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ «Σύνολο μεθόδων και τεχνικών προσέγγισης του ασθενούς, που μέσω

Διαβάστε περισσότερα