[GREECE] ΓΕΎΣΗ ΑΠΌ HOLA! ΜΙΑ ΟΛΙΣΤΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΆΘΗΣΗ ΤΗΣ ΞΈΝΗΣ ΓΛΏΣΣΑΣ ΑΠΌ ΜΙΚΡΟΎΣ ΜΑΘΗΤΈΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "[GREECE] ΓΕΎΣΗ ΑΠΌ HOLA! ΜΙΑ ΟΛΙΣΤΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΆΘΗΣΗ ΤΗΣ ΞΈΝΗΣ ΓΛΏΣΣΑΣ ΑΠΌ ΜΙΚΡΟΎΣ ΜΑΘΗΤΈΣ"

Transcript

1 [GREECE] ΓΕΎΣΗ ΑΠΌ HOLA! ΜΙΑ ΟΛΙΣΤΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΆΘΗΣΗ ΤΗΣ ΞΈΝΗΣ ΓΛΏΣΣΑΣ ΑΠΌ ΜΙΚΡΟΎΣ ΜΑΘΗΤΈΣ

2 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν LLP-1-BE-COMENIUS-CMP p. 2

3 ΓΕΎΣΗ ΑΠΌ HOLA! ΜΙΑ ΟΛΙΣΤΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΆΘΗΣΗ ΤΗΣ ΞΈΝΗΣ ΓΛΏΣΣΑΣ ΑΠΌ ΜΙΚΡΟΎΣ ΜΑΘΗΤΈΣ Θεόδωρος Σκενδέρης Σχ. Σύμβουλος Αγγλικής Ν. Ημαθίας Είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα σήμερα, για τους νέους της Ευρώπης να γνωρίζουν ξένες γλώσσες. Η γνώση της ξένης γλώσσας τους δίνει τη δυνατότητα να ταξιδέψουν, να ανακαλύψουν και να επικοινωνήσουν με άλλους λαούς και πολιτισμούς, να αποδεχτούν την διαφορετικότητα και να γίνουν πιο πλούσιοι σε εμπειρίες. Η γνώση ξένων γλωσσών αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής. Στην Ελλάδα, όπως και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διδασκαλία περισσοτέρων της μιας ξένων γλωσσών ξεκινάει όλο και σε μικρότερες ηλικίες. Οι ηλικίες αυτές, καθώς και οι νέες αντιλήψεις για ενσωμάτωση και ίσες ευκαιρίες για όλους στην εκπαίδευση, επιβάλλουν μια διαφορετική ποιότητα διδασκαλίας και μάθησης. Ο μαθητής του Δημοτικού σχολείου, όταν έρχεται σε επαφή με την ξένη γλώσσα για πρώτη φορά, βρίσκεται ακόμα στο στάδιο του φυσικού τρόπου μάθησης μέσα από την εξερεύνηση του άμεσου περιβάλλοντός του. Σημαντικά για τον μαθητή αυτής της ηλικίας είναι όσα πράγματα έχουν νόημα με βάση το οικογενειακό και άμεσο περιβάλλον του. Στο σχολικό περιβάλλον αποκτά καινούργιες γνώσεις που δεν θα αποκτούσε απαραίτητα στο οικογενειακό του περιβάλλον και έρχεται σε επαφή και με μεθόδους μάθησης που μπορεί να έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές, αλλά είναι καθαρά γνωστικές. Στο HOLA! προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε το φυσικό τρόπο μάθησης του οικογενειακού περιβάλλοντος με τον γνωστικό του σχολικού και να αναπτύξουμε μια προσέγγιση που να συνδυάζει τη γνωστική με τη βιωματική μάθηση. Έχοντας υπόψη τη βασική ολιστική αρχή ότι το όλον είναι μεγαλύτερο και πιο σημαντικό από τα μέρη του και ότι λειτουργούμε σαν σύνολα μέσα σε σύνολα αντιμετωπίσαμε την γλώσσα, τον μαθητή, τον εκπαιδευτικό και τον κόσμο σαν τέτοια. HOLA! Οι συντελεστές. Η ολιστική αυτή προσέγγιση για τη διδασκαλία/ εκμάθηση της ξένης γλώσσας αποτελεί προϊόν της συνεργασίας, επί δύο έτη στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος LLP BE- COMENIUS-CMP, των παρακάτω εταίρων: Vzw Nascholing in het Katholiek Onderwijs, VSKO (General Secretariat of Catholic Education in the Flemish Community), Brussels, Belgium, represented by Cécile de Fré, Greet Van Mello and Karine Van Thienen (project coordinator); The Fédération de l Enseignement Fondamental Catholique (FédEFoC) of SéGEC (General Secretariat of Catholic Education in the French Community), Brussels, Belgium, represented by Anne Belien and Bruno Mathelart; The University of Aarhus, Center for Undervisningsudvikling (Professional Education Center), Aarhus, Denmark, represented by Hanne Leth Andersen and Stacey Cozart; The Regional Directorate of Primary and Secondary Education of Central Macedonia. State School Advisers Office of Emathia Prefecture, Veroia, Greece, represented by Theodoros Skenderis and Chryssa Laskaridou; LLP-1-BE-COMENIUS-CMP p. 3

4 The University of Alcalá, Escuela de Magisterios, Guadalajara, Madrid, Spain, represented by Manuel Megías and Maria José Valiente; Thélème International, Soissons, represented by Catherine Macquart-Martin and Catherine Adam; Direzione Didattica Alcide de Gasperi (the Elementary School Alcide de Gasperi), Palermo, Italy, represented by Maria Giovanna Granata and Tiziana Venturella; Dogus Educational Institute, Acibadem, Istanbul, Turkey, represented by Michael O Neill and Songül Ömürdağ Εκτός από τον σχεδιασμό της ολιστικής προσέγγισης για τη διδασκαλία/ εκμάθηση της ξένης γλώσσας, η παραπάνω συνεργασία απέφερε επίσης τα εξής τελικά προϊόντα: Έκδοση βιβλίου στη Γαλλική και στην Αγγλική (A Touch of HOLA! A holistic Approach to Language Learning) Την ιστοσελίδα Επιμορφωτικό πρόγραμμα Comenius που θα πραγματοποιείται κάθε χρόνο από το 2010 και μετά στη Γαλλία (για εκπ/κούς της Γαλλικής γλώσσας) και στη Μ. Βρετανία ή στην Κύπρο (για εκπ/κούς της Αγγλικής γλώσσας). HOLA! Η πρόκληση. Η μεγαλύτερη πρόκληση του HOLA! ήταν ο σχεδιασμός μιας προσέγγισης για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας για μικρά παιδιά. Επιθυμία μας είναι να παρέχουμε τη δυνατότητα στο παιδί να βιώσει την γλώσσα μέσα από την χρήση της και να νιώσει τη χαρά της ανακάλυψης της ξένης γλώσσας και του ξένου πολιτισμού. Γι αυτό σημείο εκκίνησής μας ήταν ο κόσμος του παιδιού, η καθημερινή του πραγματικότητα. Στόχοι του HOLA! είναι: 1. Η θετική επίδραση στα κίνητρα του παιδιού. Αυτό επιτυγχάνεται με τον συσχετισμό της μάθησης με την ευχαρίστηση και το αίσθημα της επιτυχίας και βοηθώντας το παιδί να συνειδητοποιήσει την πρόοδό του μέσα από την αυτοαξιολόγηση και αλληλοαξιολόγηση και τον αντίκτυπο, τη δύναμη και την αξία της γνώσης μιας ξένης γλώσσας. 2. Η ανάπτυξη διδακτικού υλικού και στρατηγικών διαχείρισης της τάξης που να διευκολύνουν την εφαρμογή της ολιστικής προσέγγισης. 3. Η δημιουργία ευκαιριών για εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στην ολιστική προσέγγιση και να βελτιώσουν την χρήση της γλώσσας που διδάσκουν μέσα από προγράμματα Comenius. 4. H υποστήριξη των σχολείων που επιθυμούν να ενσωματώσουν το HOLA! στην καθημερινή πρακτική των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών παρέχοντάς τους τα μέσα για κάτι τέτοιο και εξετάζοντας μαζί τους τις συνθήκες για ευρύτερη εφαρμογή της προσέγγισης. Για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων καταλήξαμε σε διδακτικές και παιδαγωγικές αρχές που στηρίζονται σε συμπεράσματα ερευνών για την εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας, τις νοητικές λειτουργίες, τον σύγχρονο τρόπο ζωής και την ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών. Οι αρχές LLP-1-BE-COMENIUS-CMP p. 4

5 αυτές επεξηγούνται με πρακτικά παραδείγματα τα οποία ονομάζουμε «διδακτικό υλικό» Το υλικό αυτό παρουσιάζεται με δύο διακριτούς τρόπους. Πρώτα, μέσω μιας αφήγησης του τι συνέβη στην τάξη κατά τη διάρκεια πιλοτικής εφαρμογής του υλικού και στην συνέχεια μέσω της ανάλυσης της εμπειρίας του μαθήματος και της παρουσίασης των βαθύτερων αρχών του HOLA! Τα πιο σημαντικά θέματα της προτεινόμενης διδακτικής ενότητας παρουσιάζονται συνοπτικά σε ένα πίνακα με τον τίτλο HOLA!Template για χρήση στην τάξη. Οι διδακτικές και παιδαγωγικές αρχές μαζί με το «διδακτικό υλικό» αποτέλεσαν το κύριο περιεχόμενο του έντυπου τελικού προϊόντος με τίτλο A Touch of HOLA! α Ηolistic Approach to Language Learning. Μερικές από της πιλοτικές διδασκαλίες έχουν μαγνητοσκοπηθεί για να αποτελέσουν παραδείγματα διαχείρισης της τάξης. Το μαγνητοσκοπημένο υλικό θα αποτελέσει τη βάση για μελέτη και συζήτηση κατά τη διάρκεια του προγράμματος Comenius για όσους εμπλέκονται στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Α/θμια Εκπ/ση. Όλο το υλικό του προγράμματος βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα Τέλος, για την μέτρηση της ολιστικής αξίας τόσο του διδακτικού υλικού όσο και της διδακτικής πράξης, έχουμε σχεδιάσει εργαλεία, με την μορφή πινάκων, ερωτηματολογίων κλπ, τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στην παραπάνω ιστοσελίδα μαζί με τα σχέδια μαθήματος, τα φύλλα εργασιών των μαθητών και τις προτάσεις για τη διαχείριση της τάξης. HOLA! Η προσέγγιση. To HOLA! αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Θεωρεί τη γλώσσα τον μαθητή, τον εκπ/κό, και τον κόσμο ως ολότητες/ σύνολα. Οραματίζεται «ευκαιρίες για όλους» και προσπαθεί να καταπολεμήσει την αποτυχία και την έλλειψη κινήτρων υιοθετώντας θετική και αισιόδοξη στάση. Η γλώσσα Η αναλυτική προσέγγιση στη διδασκαλία και εκμάθηση της ξένης γλώσσας συνίσταται στον τεμαχισμό της γλώσσας και στην ανακατασκευή της με την τοποθέτηση του ενός κομματιού πάνω στο άλλο προχωρώντας από το απλό στο σύνθετο. Βασίζεται στη αρχή ότι η γραμματική θα καταστήσει τον μαθητή ικανό να παράξει πρωτότυπες φράσεις και λόγο. Η παραγωγή, όμως, σωστών φράσεων μ αυτό τον τρόπο απαιτεί πολύ χρόνο, προσπάθεια και υπομονή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει την παραίτηση του μαθητή πριν καταφέρει να αποκτήσει αρκετό λεξιλόγιο και κανόνες για να εκφράσει προσωπικά του μηνύματα στην ξένη γλώσσα. Έτσι η αναλυτική προσέγγιση μπορεί να είναι επωφελής μόνο για την κατηγορία εκείνη των μαθητών που αποκαλούμε «καλούς στις γλώσσες». Για το HOLA! η γλώσσα είναι ένα και αδιαίρετο όλον Οι φθόγγοι, τα γράμματα, οι λέξεις, οι προτάσεις, ο συνεχής λόγος κλπ αποκτούν νόημα μόνο μέσα από τη χρήση σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Μόνο σαν αδιαίρετο όλον και μόνο κάτω από συγκεκριμένες περιστάσεις η γλώσσα αποκτά νόημα, είναι επικοινωνία και πολιτισμός και σαν τέτοιο παρουσιάζεται στους μαθητές οι οποίοι ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους το εξερευνούν και το μαθαίνουν μέσα από την χρήση. Κατά συνέπεια οι μαθητές εκτίθενται στην αρχή σε τυποποιημένες εκφράσεις άμεσης χρήσης και στη συνέχεια σε αυθεντικό κατά το δυνατόν λόγο (nursery rhymes, stories, songs), σε αυθεντικές δραστηριότητες και καθοδηγούνται να ανακαλύψουν και να εσωτερικεύσουν μόνοι τους τους τύπους και τους κανόνες της γλώσσας. Η γλώσσα δεν είναι αυτοσκοπός αλλά μέσον για άλλους στόχους και δεν διδάσκεται, αλλά μαθαίνεται από τον μαθητή μέσα από την πραγματική χρήση σε ένα πλούσιο και κατά το δυνατόν LLP-1-BE-COMENIUS-CMP p. 5

6 αυθεντικό και με σημασία για τον ίδιο τον μαθητή περιβάλλον και μόνο όταν αυτός είναι έτοιμος. (Sakash 1988) Ο μαθητής Στο HOLA! ο μαθητής αντιμετωπίζεται ως σύνολο και γίνεται αποδεκτός γι αυτό που είναι. Οι προσωπικές του επιλογές είναι σεβαστές, Ο μαθητής δεν είναι μια «μηχανή που παράγει σωστές φράσεις». Είναι ένα ανθρώπινο όν με νου, καρδιά και σώμα. Έχει εξίσου ανάγκες γνωστικές, συναισθηματικές και σωματικές. Ο κοινωνικός και συναισθηματικός τομέας είναι εξίσου σημαντικοί, αν όχι πιο σημαντικοί από τον γνωστικό. Ο μαθητής χρειάζεται να δημιουργήσει με φαντασία και να μάθει βιωματικά. Κάνει τις επιλογές του, διαπραγματεύεται και συμμετέχει. Για να μάθει χρειάζεται να ικανοποιήσει κάποια ανάγκη ή την περιέργειά του. Γι αυτό χρειάζεται ένα περιβάλλον στο οποίο να ανήκει και να νιώθει ασφαλής και μη απειλούμενος από κριτικές, βαθμούς, αξιολόγηση. Έχει ανάγκη αποδοχής από την ομάδα, καλών σχέσεων μέσα σ αυτήν και αναγνώρισης και σεβασμού των ικανοτήτων του, των όποιων επιτευγμάτων του, της αυτονομίας του και του δικαιώματός του στην ελευθερία επιλογής. Το HOLA! στοχεύει όλους τους μαθητές, ιδιαίτερα αυτούς με μειωμένη αυτοπεποίθηση, αυτούς που «φοβούνται να κάνουν λάθη», που δυσκολεύονται στην απομνημόνευση και στην εφαρμογή κανόνων. Επιδιώκει τη δημιουργία περιβάλλοντος που ευνοεί την ανάπτυξη κινήτρων, όπου κάθε μαθητής θέτει τους στόχους του, γλωσσικούς και άλλους, αξιολογεί του στόχους και την πορεία του, θέτει νέους στόχους και μαθαίνει πώς να μαθαίνει. Ο εκπαιδευτικός Ο εκπ/κός του HOLA! αναγνωρίζει και σέβεται τις παραπάνω ανάγκες του μαθητή και τις όποιες ικανότητες και επιτεύγματά του. Δεν μπορεί παρά να δείχνει ευαισθησία στην συναισθηματική κατάσταση του μαθητή, στις μαθησιακές και άλλες ανάγκες του, στα ενδιαφέροντά του και στο στυλ μάθησής του. Οφείλει να δημιουργεί συνθήκες αποδοχής για να νιώσει ο μαθητής ασφαλής, να αποκαλύψει τον εαυτό του, τα συναισθήματα και τα χαρίσματά του και να ρισκάρει χωρίς φόβο. Προσφέρει το χέρι στον μαθητή και τον βοηθά να συνειδητοποιήσει τον τρόπο/ το στυλ με το οποίο μαθαίνει. Δημιουργεί πλούσιο μαθησιακό περιβάλλον και δυνατότητες επιλογής για τον μαθητή καθώς και ευκαιρίες για στοχασμό και ανατροφοδότηση. Υποστηρίζει την μάθηση και πρόοδο του μαθητή με κατάλληλες στρατηγικές μάθησης για να μάθει ο μαθητής πώς να μαθαίνει. Συνοπτικά, το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του ολιστικού εκπ/κού είναι η ικανότητα να παρατηρεί τους μαθητές, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός εκάστου και να διευκολύνει τη μάθηση με διαφοροποιημένη και ει δυνατόν εξατομικευμένη διδασκαλία. Αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί παρά μόνο όταν ο ίδιος μπει στη διαδικασία της συνεχούς μάθησης, παρατήρησης και προσαρμογής στα εκάστοτε δεδομένα, έχοντας πάντα στο επίκεντρο τον μαθητή και όχι το βιβλίο ή τον εαυτό του. Ο κόσμος. Ο κόσμος του HOLA! καθορίζεται από τον κόσμο του νεαρού μαθητή: τα ενδιαφέροντα του, τα παιχνίδια του, οι ανάγκες του για επικοινωνία, αναζήτηση και πληροφόρηση. Η γλώσσα που μαθαίνει αναφέρεται στον κόσμο του και στον κόσμο που θέλει να ανακαλύψει. Κατά συνέπεια η αυθεντικότητα έχει ιδιαίτερη αξία για το HOLA! Μέσα από αυθεντικές πραγματικές εμπειρίες θα μπορέσει να ξεπεράσει τα στερεότυπα και να δει τον χρήστη της ξένης γλώσσας σαν ανθρώπινο όν εν μέρει όμοιο και εν μέρει διαφορετικό από αυτόν LLP-1-BE-COMENIUS-CMP p. 6

7 HOLA! Αξιολόγηση Σε μια ολιστική προσέγγιση διδασκαλίας/ μάθησης, όπως το HOLA! δεν μπορεί παρά και η αξιολόγηση να είναι ολιστική. Ο μαθητής, η γλώσσα και ο κόσμος του παιδιού θεωρούνται ως ολότητες. Η πρόοδος σε γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις αξιολογούνται μαζί. Η αξιολόγηση αφορά εκτός από τις γνωστικές και στις συναισθηματικές διεργασίες και συμπεριλαμβάνει και την γνώση και χρήση των στρατηγικών μάθησης. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να μην επιτρέπουν την διακοπή της επικοινωνίας από τον φόβο λαθών. Η εξωτερική αξιολόγηση οποιασδήποτε μορφής, π.χ. ο βαθμός, επηρεάζει την μάθηση και δεν είναι πάντα αντικειμενική. Σε μια ολιστική προσέγγιση ο εκπ/κός και ο μαθητής συνεργάζονται στην αξιολόγηση της πορείας και στον επαναπροσδιορισμό των στόχων σε συνεχή βάση. Θέτουν μαζί τα κριτήρια αξιολόγησης, ώστε να μπορεί ο μαθητής μόνος του να επανεξετάσει και να αξιολογήσει την μάθησή του. HOLA! Portfolio Το κάθε εκπαιδευτικό σύστημα καθορίζει και τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών και της εκπ/κής διαδικασίας. Μερικές χώρες διαθέτουν ενιαίο τρόπο αξιολόγησης. Άλλες επιτρέπουν στα σχολεία να οργανώσουν τις δικές τους εξετάσεις βάσει γενικών οδηγιών και διαθέτουν συστήματα επικύρωσης των αποφάσεων. Η τάση στην Ευρώπη σήμερα είναι προς την αυτοαξιολόγηση. Το HOLA! δεν επιθυμεί να αποκλείσει κανένα σύστημα. Γι αυτό προτείνει μια ευέλικτη προσέγγιση της αξιολόγησης μέσω του Portfolio. Για το HOLA! Το Portfolio αποτελεί μέσο αλληλεπίδρασης πολλών παραγόντων μαθητών, εκπ/κών, σχολείου, γονέων, κλπ σε πνεύμα ειλικρίνειας, μη αποκλεισμού και διαφάνειας. Το Portfolio συνιστά ένα τρόπο συνύπαρξης και από κοινού μάθησης. Μέσα από αυτό ο μαθητής συγκρίνει σε συνεχή βάση τον εαυτό του με τις προηγούμενες επιδόσεις του, και όχι με τους συμμαθητές του, τον αξιολογεί και τον επιβραβεύει. Το Portfolio στοχεύει στο να αποκτήσει ο μαθητής επίγνωση των επιτευγμάτων του, και των τρόπων επίτευξής των, της προόδου του και των επόμενων βημάτωνστόχων του καθώς και του είδους της βοήθειας - και που θα την αναζητήσει - για να προχωρήσει παραπέρα. Θεωρούμε ότι αυτή η επίγνωση του μαθητή για τις δυνατότητές του στην ξένη γλώσσα και η επίγνωση του τρόπου με τον οποίο τις απέκτησε, αποτελούν ισχυρά κίνητρα μάθησης και αξιοποιούνται για περεταίρω πρόοδο. HOLA! Σύνοψη. Συνοψίζοντας, το HOLA! αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας κατά την οποία ο μαθητής βρίσκεται πάντα στο κέντρο της διαδικασίας και αναπτύσσει, συνειδητά ή υποσυνείδητα, τις γλωσσικές, επικοινωνιακές συνεργατικές κλπ δεξιότητές του σε ένα ασφαλές και πλούσιο μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο καλείται να αντιμετωπίσει πραγματικά προβλήματα που σχετίζονται με τις προσωπικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του. Σ ένα τέτοιο περιβάλλον ο μαθητής αναζητά, ανακαλύπτει και μαθαίνει τη δική του αλήθεια. Στην προσπάθειά του αυτή διευκολύνεται από τον εκπ/κό ο οποίος μεριμνά ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν πολλές ευκαιρίες να πειραματιστούν και να βιώσουν την ξένη γλώσσα σε μια ποικιλία από περιστάσεις, ο καθένας με τον δικό του ρυθμό και τις δικές του δυνατότητες (Ghosn 1996). Ταυτοχρόνως, ο εκπ/κός προσπαθεί να ανταποκριθεί στα διάφορα μαθησιακά στυλ, είδη νοημοσύνης και επίπεδα γνώσης, καθώς και να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν κατάλληλες LLP-1-BE-COMENIUS-CMP p. 7

8 στρατηγικές μάθησης. Όλες αυτές οι θεωρίες συνάδουν απόλυτα με την φιλοσοφία της ολιστικής μάθησης. Τέλος, όσον αφορά στη γλώσσα το HOLA! αποδέχεται την άποψη του Gaarder (1977: 78): «Μην προσπαθήσετε ποτέ να διδάξετε την γλώσσα per se, καλύτερα να διδάξετε τη ζωή (τη χαρά, την λύπη, την εργασία, το παιχνίδι, τις σχέσεις, τη διαφοροποίηση, την αυτοεπίγνωση και επίγνωση των άλλων) με την εμπλοκή των παιδιών σε καταστάσεις και δραστηριότητες σημαντικές γι αυτούς του ίδιους» «Μια ολιστική προσέγγιση είναι μια προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης που θεωρεί τον μαθητή ως όλον. Μια ολιστική προσέγγιση για την εκμάθηση της γλώσσας επιτρέπει στον μαθητή να νιώθει ασφαλής και χαρούμενος που αλληλεπιδρά με πραγματικούς ανθρώπους και την πραγματική ζωή ανάλογα με το ποιος επιλέγει να είναι και σε ρυθμό που μεγιστοποιεί τις ατομικές του δυνατότητες. Αυτό συνεπάγεται διδασκαλία και εκμάθηση της γλώσσας που να επιτρέπει στον μαθητή να ανακαλύπτει, να σκέφτεται, να αισθάνεται, να φαντάζεται και να χρησιμοποιεί τη γλώσσα σαν μέσο πολιτισμού και κοινωνικοποίησης.» Michael O Neil, Brussels, October LLP-1-BE-COMENIUS-CMP p. 8

9 ΤΡΟΥΦΕΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Σχέδιο μαθήματος Αυτή η συνταγή είναι κατάλληλη για παιδιά 8-12 ετών. Η συνταγή «τρούφες σοκολάτας» μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί για διδασκαλία τριών μαθημάτων των 50. Δεν απαιτεί ιδιαίτερα σκεύη και μπορεί να εκτελεστεί με απλό τρόπο πάνω στα θρανία. Θα χρειαστείτε τραπεζομάντιλα ή αδιάβροχα υφάσματα, για να καλύψετε τα θρανία, ένα φούρνο μικροκυμάτων, ένα ηλεκτρικό μάτι και ένα ψυγείο. Χωρίστε την τάξη σε ομάδες των τεσσάρων μελών και αναθέστε τους ρόλους στα μέλη της κάθε ομάδας. Καλύτερα, αφήστε τα παιδιά να κάνουν μόνοι τους τη διανομή των ρόλων. Έτσι, αποκτούν συνυπευθυνότητα και συνδιαχειρίζονται την δραστηριότητα. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να διευκολύνει την οργάνωση, την διαδικασία της μάθησης, την συνεργασία και τη διάδραση, δίνοντας έμφαση στα στιλ και στις στρατηγικές μάθησης. Με τον τρόπο αυτό βοηθάτε τους μαθητές να μάθουν πώς να μαθαίνουν και τους οδηγείτε στο δρόμο της αυτονομίας. Η προετοιμασία των τρουφών γίνεται σε 2 μέρη: κατά τη διάρκεια του πρώτου μαθήματος οι μαθητές ανακαλύπτουν τη συνταγή. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου βάζουν τα χέρια τους στη ζύμη. Μάθημα 1: Στο τραπέζι Προτείνουμε τον παρακάτω τρόπο σχηματισμού των ομάδων κατά των οποίο δίδεται η ευκαιρία στους μαθητές να ασκηθούν στην παραγωγή προφορικού λόγου. Ο σχηματισμός των γκρουπ είναι η ευκαιρία για άσκηση προφορικής έκφρασης. Πρέπει να θέτουμε ερωτήσεις στους άλλους, για να ανακαλύψουμε ποιος είναι μέρος της ομάδας του. Σας προτείνουμε εδώ μια τεχνική σχηματισμού ομάδων. Διαθέστε ένα επαρκή αριθμό καρτών ( Τ1-Ε2-Α3-Μ4...Τ5-Ε6- Α7-Μ8...). Πάνω στις καρέκλες θα έχετε προηγουμένως τοποθετήσει μια αριθμημένη κάρτα. Κάθε παιδί βρίσκει τη θέση του σ ένα γκρουπ χάρη στο νούμερο και ξέρει ποιο ρόλο παίζει χάρη στο γράμμα. Πρέπει να διαχειριστείτε τις ομάδες σας αν ο αριθμός των παιδιών είναι μονός- αν υπάρχει ένα γκρουπ των 5. πρέπει να φροντίσετε να δώσετε ένα ρόλο στον καθένα. Σ ένα γκρουπ των 3 πρέπει να προσέξουμε, ώστε η λειτουργία που χάθηκε να αναληφθεί.θα βρείτε παράδειγμα με κάρτες στο site HOLA. Τα παιδιά συμπληρώνουν το φύλλο αξιολόγησης που λαμβάνουν αυτή τη στιγμή του μαθήματος. Σημειώνουν το όνομά τους και τσεκάρουν το κουτάκι για συλλογική δουλειά. Δοκιμάζοντας τρούφες Τα παιδιά δοκιμάζουν τις τρούφες. Μπορείτε να τους δέσετε τα μάτια, για να διεγείρετε την περιέργειά τους. Επιχειρούν να μαντέψουν, να εξηγήσουν, να καθορίσουν τί είναι αυτό. Κάνουν υποθέσεις για το θέμα των υλικών και της συνταγής. Βοηθήστε τους με δικές σας ερωτήσεις και δίνοντας τους λεξιλόγιο όπου το χρειάζονται. Με τη δραστηριότητα αυτή εξοικειώνετε τους μαθητές με την στρατηγική της προφητείας. Τα παιδιά σημειώνουν αυτό που μαντεύουν πάνω σ ένα φύλλο στο ευρετήριο. Το κάθε γκρουπ διαθέτει συνταγή. Τα παιδιά χωρίζουν τα υλικά. Οι φωτογραφίες της των υλικώνσυστατικών είναι ανηρτημένες στην τάξη ή στο διάδρομο. Τα παιδιά μετακινούνται για να τις συμβουλεύονται. Ένα παιδί τη φορά και ανά γκρουπ. Αυτού του τύπου η άσκηση είναι ταυτόχρονα μια υπέροχη άσκηση μνήμης και συμπεράσματος. Τα παιδιά επιβεβαιώνουν κατανόηση τους με τη βοήθεια φωτογραφιών. Κάθε παιδί διαθέτει στο τέλος του μαθήματος μια συγκεκριμένη λίστα με υλικά και σκεύη που θα φέρει LLP-1-BE-COMENIUS-CMP p. 9

10 Μάθημα 2 Βάλτε τους σκούφους σας Η τάξη σας είναι έτοιμη να υποδεχτεί τους μάγειρές σας. Τα τραπέζια είναι στη διάθεσή σας και οι φωτογραφίες είναι κολλημένες στον τοίχο. Κάθε παιδί βρίσκεται στην ομάδα του. Βάζουν από κοινού τα υλικά και τα σκεύη κουζίνας. Επαληθεύουν με τη βοήθεια της συνταγής αν τα υλικά είναι συμπληρωμένα. Συχνά το ένα γκρουπ βοηθάει το άλλο. Να η ευκαιρία να κάνουν διάλογο, για να βρουν μια λύση. Ένα γκρουπ που δε συμμετέχει λόγω έλλειψης υλικών είναι ένα γκρουπ που δημιουργεί αναστάτωση. Στο φούρνο Τα παιδιά διαβάζουν τώρα τη συνταγή και συμβουλεύονται τη γκαλερί με τις φωτογραφίες, αν είναι αναγκαίο. Μοιράζουν τη δουλειά και οργανώνονται. ανασηκώνουν τα μανίκια και βάζουν όλοι τα χέρια στη ζύμη. Έχουν από πριν διαβάσει τη συνταγή, έχουν ελέγξει την κατανόησή της και έχουν μοιράσει τους ρόλους. Αυτή η κατανομή φιγουράρει στο φύλλο αξιολόγησης. Το κάθε παιδί εξηγεί στη μητρική του γλώσσα τη δράση του. Μετά βάζουμε τις τρούφες στο ψυγείο. Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές χρησιμοποιούν τις μαθησιακές στρατηγικές της υπόθεσης και του ελέγχου. Το συμπέρασμα βγαίνει από την αναζήτηση της έννοιας και την επαλήθευση της ακρίβειας με τα ζευγάρια του ή με τη βοήθεια των φωτογραφιών. Στη φράση του ελέγχου τα παιδιά επαληθεύουν σταθερά την πρόοδό τους σε σχέση με το πλάνο που έχει συνταχθεί στο φύλλο αξιολόγησης και τη συνταγή. Το φύλλο αξιολόγησης επιτρέπει στα παιδιά προγραμματισμό εργασιών απόκτηση κριτικής σκέψης απόκτηση εκτίμησης και στρατηγικών μάθησης Τι αποκομίζουμε από την προσέγγιση HOLA; O κόσμος στο σύνολό του Τα γενέθλια ή σημαντικές στιγμές της χρονιάς ( Χριστούγεννα, Γιορτή της μητέρας, τέλος σχολικής χρονιάς) είναι γεγονότα όπου η διατροφή εισάγεται στη σχολική ζωή φέρνοντας μια ποιότητα ζωής και εκπαιδευτική οικειότητα. Το μάθημα γίνεται αυθεντικό χάρη στους δεσμούς με την καθημερινή ζωή των παιδιών και του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός στο σύνολό του Στην προσέγγιση HOLA η θέση του καθηγητή σαν πομπός είναι ελάχιστη. Ο καθηγητής κατά τη διάρκεια των μαθημάτων είναι οδηγός, αναφορά, διευκολυντής, παρατηρητής...το να πηγαινοέρχεται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων του από τη μια θέση στην άλλη, προσφέρει μια ευχάριστη ποικιλία στον εκπαιδευτικό, αποφεύγει τη μονοτονία. Το παιδί στο σύνολό του Το παιδί μαγειρεύοντας στο μάθημα δεν εστιάζει την προσοχή του στην εκ μάθηση μιας γλώσσας, αλλά στην πραγματοποίηση της εργασίας. Οι διαφορετικές στρατηγικές εκμάθησης που βάλατε σε εφαρμογή επιτρέπουν στο παιδί να αξιοποιήσει και να αναπτύξει όλη του τη δυναμικότητα. Κάνετε το παιδί να συμμετέχει με τη σκέψη στο θέμα της εκμάθησης. Το προσκαλείτε να επικεντρωθεί στον εαυτό του. Το HOLA σας επιτρέπει να ρίξετε μια νέα ματιά στα μαθήματά σας, αλλά κυρίως να LLP-1-BE-COMENIUS-CMP p. 10

11 σηκώσετε κεφάλι. Ρίξτε το βλέμμα σας και αυτό των παιδιών στον εξωτερικό κόσμο. Η εκμάθηση μιας γλώσσας είναι αναγκαία, για να συλλάβουμε αυτόν τον κόσμο στο σύνολό του και να είμαστε ικανοί να βρίσκουμε τη θέση μας σε διάδραση με τον άλλον. Συμπέρασμα Αυτό είναι ένα μάθημα που δίνει μια μοναδική ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε τη γαλλική γλώσσα σε δραστηριότητα. Τα μαθήματα μαγειρικής επιτρέπουν να επικοινωνούμε στη ξένη γλώσσα και τα μαγειρικά αποτελέσματα είναι μια «γευστική» εκτίμηση της κατανόησης. Τα παιδιά έβαλαν τα χέρια στη ζύμη κατά τη διάρκεια της εκμάθησης τους. Έχετε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε πολλές διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις όπως: video, Powerpoint... Για τα παιδιά ο στόχος είναι απλός, πρέπει να καταλάβουν, να εξηγήσουν, να πραγματοποιήσουν και έπειτα να γευθούν. Τα παιδιά πάντα λάτρευαν τα μαθήματα μαγειρικής. Με τις πολυπολιτισμικές τάξεις δίνετε την ευκαιρία στα παιδιά να παρουσιάσουν συνταγές της χώρας καταγωγής τους. Είναι περήφανα που θα κάνουν να βγει στην επιφάνεια ένα μικρό κομμάτι της κουλτούρας τους. Σημείωση: Μπορείτε να βρείτε τη συνταγή για τις τρούφες σοκολάτας στο Powerpoint. Περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό μάθημα στη Γαλλική γλώσσα βρίσκεται στην ιστοσελίδα LLP-1-BE-COMENIUS-CMP p. 11

12 TEMPLATE FOR MATERIALS (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) Τίτλος Τρούφες σοκολάτας Επίπεδο Α1.1 (2η χρονιά γαλλικών) Ηλικία: 8-12 Διάρκεια Σκοποί Χρήση της γλώσσας/ στόχοι χρήσης Γλωσσικοί στόχοι Τουλάχιστον 3 μαθήματα των 50 Ο μαθητής ως ολότητα η αλληλεπίδραση με τον εκπ/κό και τους συμμαθητές η συνεργατική μάθηση Ο κόσμος ως ολότητα η ανακάλυψη Η γλώσσα ως ολότητα χρήση κατάλληλων κατανόηση γραπτού λόγου κατανόηση συγκεκριμένων προφορικών πληροφοριών παραγωγή συνεχούς λόγου σε διάλογο Γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα Κειμενικά είδη/ κειμενικός λόγος Γραμματική Προστακτική Λεξιλόγιο Υλικά συνταγής (σοκολάτα, ζάχαρη, βούτυρο, κακάο, αυγό, αυγά,) Σκεύη ( πιάτο, φλιτζάνι, κατσαρόλα, μαχαίρι, πιρούνι, ξύλινη, κουτάλα, μπολ) Σχετικό λεξιλόγιο: κίτρινο, μαύρο, βανίλια ένα κομμάτι, κομμάτια Ρήματα: κόβω, γεμίζω, βάζω, τοποθετώ, ανακατεύω, προσθέτω, πλάθω. Φωνητική και φωνολογία: προφορά συγκεκριμένων φράσεων και λεξιλογίου Πραγματολογικά/ Λειτουργία γλώσσας/ επικοινωνία Επικοινωνία εντός της ομάδας Επικοινωνία με άλλες ομάδες Επικοινωνία με τον δάσκαλο Κατανόηση συνταγών μαγειρικής Σύνταξη κριτικής μαγειρικής Πολιτιστικά στοιχεία Η μαγειρική Στοχασμός και επίγνωση Προς την αυτονομία του μαθητή Αξιολόγηση Στρατηγικές μάθησης Συνάγω/ συμπεραίνω, πρόβλεψη και υπόθεση, συνεργασία, διαχείριση (monitoring), αυτοαξιολόγηση, σύνθεση και κράτηση σημειώσεων. Στίλ μάθησης Λεκτικό/ ακουστικό, οπτικό, επαγωγικό, βιωματικό και συγκεκριμένο Πολλαπλή νοημοσύνη Οπτική, κινητική, χωρική, γλωσσική, διαπροσωπική. Portfolio Πίνακας formative αξιολόγηση, εικόνα τρουφών και η συνταγή Πίνακας formative αξιολόγηση «γευστική» αξιολόγηση LLP-1-BE-COMENIUS-CMP p. 12

13 Υλικά και πηγές Δραστηριότητες Οι μαθητές Σκεύη κουζίνας και τα υλικά της συνταγής Ο δάσκαλος Συνταγή, εικόνες για την έκθεση, φύλλο αξιολόγησης Τραπεζομάντιλα και υλικό καθαρισμού Ηλεκτρικό μάτι ή φούρνος μικροκυμάτων και ψυγείο Μάθημα 1 (50 ) 1. Διαχείριση τάξης: σχηματισμός ομάδων 2. Eισαγωγή warmup: παρουσίαση και γεύση της σοκολάτας 3. Aνακάλυψη της συνταγής με την βοήθεια του κειμένου και της έκθεσης (εικόνες από τη συνταγή με λεζάντες) Μάθημα 2 (2χ 50 ) 1. Εισαγωγή 2. Eκτέλεση της συνταγής 3. Αξιολόγηση και portfolio Μάθημα 3 (όσο πάρει) Πιθανές εξελίξεις: κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου χρήση οπτικοακοστικού υλικού, άλλων συνταγών, βελτίωση της συνταγής LLP-1-BE-COMENIUS-CMP p. 13

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 2016-2017 Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 1 Η αξιολόγηση (µπορεί να) αναφέρεται στον εκπαιδευτικό, στο µαθητή, στο Αναλυτικό Πρόγραµµα, στα διδακτικά υλικά στη σχολική µονάδα ή (και) στο θεσµό

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα #5: ΕΤΟΙΜΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Διδάσκων: Γουργιώτου Ευθυμία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ Γιάννης Ιωάννου Β.Δ. MSc, MA 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Φιλοσοφία & Γνωστική Ψυχολογία Το Μεταμοντέρνο κίνημα Αποδοχή της διαφορετικότητας Αντίσταση στις συγκεντρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας

Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας Η ΓΛΩΣΣΑ! Η γλώσσα είναι το μέσο με το οποίο σκεφτόμαστε και επικοινωνούμε με τους άλλους, αλλά και ένα μέσο με το οποίο δημιουργούμε

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Αγωγή στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ζωή Διονυσίου

Μουσική Αγωγή στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ζωή Διονυσίου Μουσική Αγωγή στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ζωή Διονυσίου Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Άλιμος, 2015 Η Μέθοδος CLIL Ολιστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Ξένης Γλώσσας EMILE: L Enseignement d une Matière par

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς 1. Σε γενικές γραμμές α) Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Μια εισαγωγή στην έννοια της βιωματικής μάθησης Θεωρητικό πλαίσιο. Κασιμάτη Κατερίνα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ

Μια εισαγωγή στην έννοια της βιωματικής μάθησης Θεωρητικό πλαίσιο. Κασιμάτη Κατερίνα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ Μια εισαγωγή στην έννοια της βιωματικής μάθησης Θεωρητικό πλαίσιο Κασιμάτη Κατερίνα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ Τι εννοούμε με τον όρο «βιωματική μάθηση»; Πρόκειται για έναν εναλλακτικό τρόπο μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιολόγηση του μαθητή Βασικός στόχος της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Κατσούγκρη Αναστασία

Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Κατσούγκρη Αναστασία Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Κατσούγκρη Αναστασία akatsou0708@gmail.com Διαφοροποίηση στη διδασκαλία Προϋπόθεση για την συνεκπαίδευση Η προσαρμογή της διδασκαλίας για να ανταποκριθεί σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣΜΑΘΗΣΗΣ A ΜΕΡΟΣ

ΘΕΩΡΙΕΣΜΑΘΗΣΗΣ A ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΙΕΣΜΑΘΗΣΗΣ A ΜΕΡΟΣ ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΙΝΗ, ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ikotini@sch.gr stzelepi@sch.gr Πώς μαθαίνουν οι μαθητές 2 Ενεργός συμμετοχή μαθητών Κοινωνική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφωτική Αξιολόγηση στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας. Σεμινάρια Σεπτέμβρη 2016

Διαμορφωτική Αξιολόγηση στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας. Σεμινάρια Σεπτέμβρη 2016 Διαμορφωτική Αξιολόγηση στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας Σεμινάρια Σεπτέμβρη 2016 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ «Είναι μια συνεχής διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του βαθμού επίτευξης των διδακτικών στόχων (δεικτών),

Διαβάστε περισσότερα

Ηφιλοσοφίατων ΕΠΠΣκαιτωνΑΠΣ. Γιώργος Αλβανόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/ ΑλβανόπουλοςΓ. Σχ. Σύµβουλος 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εποχή µας χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία (Project)

Ερευνητική Εργασία (Project) Ερευνητική Εργασία (Project) Ερευνητικές Εργασίες (Project) Τι είναι ερευνητική εργασία Σκοπός της ερευνητικής εργασίας Εκπαιδευτική Αξία Προϋποθέσεις επιτυχίας του project Ρόλος του μαθητή Ρόλος του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΕ ΤΠΕ: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών Για παράδειγμα ο διαδραστικός πίνακας. ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Γενικά: Αρχικά για γραφιακή χρήση Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις των Κινητικών Παιχνιδιών. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ενός ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις των Κινητικών Παιχνιδιών. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ενός ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις των Κινητικών Παιχνιδιών ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ενός ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Σκοποί της παρουσίασης Παρουσίαση των Ψυχοκινητικών, γνωστικών και συναισθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Χελιώτη, Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης Ελληνογερμανικής Αγωγής

Ελένη Χελιώτη, Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης Ελληνογερμανικής Αγωγής Ελένη Χελιώτη, Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης Ελληνογερμανικής Αγωγής Ημερίδα «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες, Εθνικές Πολιτικές και καλές πρακτικές για την ανάπτυξη ικανοτήτων των μαθητών», 31/10/2014 Γιατί;;;

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Η φιλοσοφία μας για την εκπαίδευση και το σχολείο του παρόντος, έχει ως βασικό της άξονα ένα σχολείο: που εφαρμόζει στην «πράξη» τη μαθητοκεντρική διδασκαλία και την ολιστική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Ορισμός αυθεντικής μάθησης Αυθεντική μάθηση είναι η μάθηση που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1) Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Παιχνίδι με τα γράμματα και τα ζώα» 2) Θέμα : Διαθεματική δραστηριότητα για επανάληψη και τον διαχωρισμό των γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά 15-9-2016 Πώς δουλέψαμε στο γλωσσικό μάθημα; Προγράμματα Σπουδών. Στοχοκεντρικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Αντιμετώπιση των ΜΔ δια των ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΘΗΣΗΣ Θεωρία και Πράξη στη διδασκαλία τεχνικών γνώσεων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευρωπαϊκές εξελίξεις Ποια παιδαγωγική για το νέο ΕΛ; Σε ποια θεωρία στηρίζεται; Πώς εφαρμόζεται στην πράξη; 2 Ατζέντα

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Γ ( )

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Γ ( ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Μάιος 2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Γ (2013-2014) Κεντρική Επιμόρφωση για Διευθυντές/ντριες & Εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: αρχές, στόχοι, δραστηριότητες. Ζωή Διονυσίου

Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: αρχές, στόχοι, δραστηριότητες. Ζωή Διονυσίου Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: αρχές, στόχοι, δραστηριότητες Ζωή Διονυσίου Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί γνωρίζουν: - Τους μαθητές - Το γνωστικό αντικείμενο - Τις θεωρίες μάθησης - Αποτελεσματικές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Δρ Κορρές Κωνσταντίνος Θεωρίες μάθησης Ευνοϊκές συνθήκες για τη μάθηση Μέθοδοι διδασκαλίας Διδακτικές προσεγγίσεις (Ι) Συμπεριφορικές Θεωρίες μάθησης Για τους εκπροσώπους της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ι (ΚΑ) Έρευνα Δράσης Βελτίωση Ορθογραφίας Μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ι (ΚΑ) Έρευνα Δράσης Βελτίωση Ορθογραφίας Μαθητών Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ι (ΚΑ) 2015-2016 Έρευνα Δράσης Βελτίωση Ορθογραφίας Μαθητών Προφίλ σχολείου λειτούργησε το 1967-68, και μετακόμισε σε καινούριο κτήριο το 2014-2015 (ΚΑ) 129 μαθητές 10 εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης 1. MΕΘΟΔΟΣ Ο όρος μέθοδος, έτσι όπως χρησιμοποιείται στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, έχει ποικίλες σημασίες. Διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο 1.1 Στόχοι Οι σπουδαστές στο Επίπεδο 1 του ICCLE είναι ικανοί να κατανοούν βασικά γλωσσικά στοιχεία που σχετίζονται με συνήθη καθημερινά θέματα. Είναι ικανοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Clements & Sarama, 2009; Sarama & Clements, 2009 Χωρική αντίληψη και σκέψη Προσανατολισμός στο χώρο Οπτικοποίηση (visualization) Νοερή εικονική αναπαράσταση Νοερή

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Η μετάβαση από το Πρόγραμμα Σπουδών του 1990 στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών του 2015 Σύνταξη του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013-2014

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013-2014 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013-2014 Εκπαιδευτική διημερίδα Η διαφοροποιημένη διδασκαλία: από τη θεωρία στη πράξη Η Κουτσελίνη (2006) εντοπίζει τα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου 2 3 Εισαγωγή για τον εκπαιδευτή του προσωπικού Εάν διαβάζετε το παρόν έγγραφο, υποθέτουµε ότι θα θέλατε να επιµορφώσετε τα µέλη του προσωπικού ενός σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Τερψιχόρη Γκιόκα Μέλος ΠΟΔ Αττικής Η «Συμβουλευτική Ψυχολογία» είναι ο εφαρμοσμένος κλάδος της Ψυχολογίας, ο οποίος διευκολύνει την δια βίου προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

H Συμβολή της Υπολογιστικής Σκέψης στην Προετοιμασία του Αυριανού Πολίτη

H Συμβολή της Υπολογιστικής Σκέψης στην Προετοιμασία του Αυριανού Πολίτη H Συμβολή της Υπολογιστικής Σκέψης στην Προετοιμασία του Αυριανού Πολίτη Κοτίνη Ι., Τζελέπη Σ. Σχ. Σύμβουλοι Κ. Μακεδονίας στην οικονομία, στη τέχνη, στην επιστήμη, στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύτρια: Ελένη Παπαϊωάννου

Εκπαιδεύτρια: Ελένη Παπαϊωάννου Εκπαιδεύτρια: Ελένη Παπαϊωάννου Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων Ο αποτελεσματικός εκπαιδευτής ενηλίκων Διάλειμμα Αποτελεσματική προετοιμασία μαθήματος στην ενήλικη εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307)

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) Ενότητα #4: Λειτουργικός και Κριτικός Γραμματισμός Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση 390 παιδιά Το πλαίσιο εφαρμογής 18 τμήματα Μονάδα Ειδικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ Υποέργο 3: Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ Ευδοκία Καραβά, Επίκουρη

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα Ενότητα 1: Mεταγνώση Βασιλική Μητροπούλου-Μούρκα Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΤΙΛ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ

ΤΑ ΣΤΙΛ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΑ ΣΤΙΛ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Το «στιλ των εντολών».

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία. Εκπαίδευση Επιμορφωτών. ΠΑΚΕ ΕργΦΕΤΠ/ΠΤΔΕ/ΠΑ

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία. Εκπαίδευση Επιμορφωτών. ΠΑΚΕ ΕργΦΕΤΠ/ΠΤΔΕ/ΠΑ Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία Εκπαίδευση Επιμορφωτών ΠΑΚΕ ΕργΦΕΤΠ/ΠΤΔΕ/ΠΑ Ενότητα 7 Μεθοδολογία Επιμόρφωσης Εκπαίδευση Ενηλίκων Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΟ Ω ΣΟΥΑΡΙΔΟΤ

ΥΡΟ Ω ΣΟΥΑΡΙΔΟΤ ΥΩ ΥΔ 2014-2015 διδασκαλία μου πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε : Φ 1. στόχος του μαθήματός μου να είναι δρασιακός/επικοινωνιακός και όχι γλωσσικός. 2. στόχος του μαθήματός μου να είναι συγκεκριμένος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Μανώλης Πατσαδάκης

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Μανώλης Πατσαδάκης ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μανώλης Πατσαδάκης Γιατί Αξιολόγηση των Μαθητών; ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Υποστηρίζει την επίτευξη των γενικών εκπ/κών στόχων της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες ανάπτυξης και μάθησης του παιδιού σε σχέση με τη μουσική

Θεωρίες ανάπτυξης και μάθησης του παιδιού σε σχέση με τη μουσική Θεωρίες ανάπτυξης και μάθησης του παιδιού σε σχέση με τη μουσική Κληρονομικότητα ή Περιβάλλον; Ζωή Διονυσίου Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής

Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής ομάδας 2 ώρες Υλοποίηση δράσεων από υπο-ομάδες για συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α.

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου Στην Α τάξη υλοποιούνται θέματα του διδακτικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Εισηγητής: Όμηρος Βλάχος εκπ/κός Φ.Α.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Εισηγητής: Όμηρος Βλάχος εκπ/κός Φ.Α. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Εισηγητής: Όμηρος Βλάχος εκπ/κός Φ.Α. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ Με ποιον τρόπο θα γίνει η προετοιμασία; Πόσος χρόνος θα αφιερωθεί συνολικά για

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ενότητα 10: Η μάθηση στην προσχολική ηλικία: αξιολόγηση Διδάσκων: Μανωλίτσης Γεώργιος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της φυσικής αγωγής Ι. (Πρακτική άσκηση στα δημοτικά σχολεία)

Διδακτική της φυσικής αγωγής Ι. (Πρακτική άσκηση στα δημοτικά σχολεία) Διδακτική της φυσικής αγωγής Ι (Πρακτική άσκηση στα δημοτικά σχολεία) Διδάσκοντες Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Διγγελίδης Νικόλαος, Επίκουρος καθηγητής Πλαϊνός Χρήστος Μαγγουρίτσα Γωγώ

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Συναισθηματική Νοημοσύνη Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Συναισθηματική Νοημοσύνη E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» «Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Εκπαιδευτικός: Βαμβουνάκη Άρτεμις (ΠΕ 70) Επιβλέπων επιμορφωτής: Μανωλάκης Κωνσταντίνος Σχολείο Διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα Χανιά, Μάιος 2016 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να μιλούν? Προσπαθώντας να επικοινωνήσουν Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να γράφουν? Μαθαίνoυν να γράφουν γράφοντας Η γραφή λύνει προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΗ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΗ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΗ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχύτητα Πολλαπλασιασμός και αχρήστευση γνώσεων Τεχνολογική επανάσταση Παγκοσμιοποίηση δικτύων Πολυπολιτισμικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Μ. Χρήστου Στο Δημοτικό Σχολείο, τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια είναι εμπλουτισμένα με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική προσέγγιση - Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Πρόληψης και Προαγωγής της στοματικής υγείας στο μαθητικό πληθυσμό

Παιδαγωγική προσέγγιση - Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Πρόληψης και Προαγωγής της στοματικής υγείας στο μαθητικό πληθυσμό Παιδαγωγική προσέγγιση - Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Πρόληψης και Προαγωγής της στοματικής υγείας στο μαθητικό πληθυσμό Ματίνα Στάππα Αναστασία Μιχαηλίδου Γιώργος Μενεγάκης Η προαγωγή της στοματικής

Διαβάστε περισσότερα