ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Σ.Θ.Ε.Τ.) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός χώρου και αειφορική διαχείριση ομβρίων με χρήση βέλτιστων τεχνικών. Μελέτη εφαρμογής στην περιοχή Βιοτεχνικού Πάρκου Πάτρας. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕYA ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΡΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006

2 Σχεδιασμός χώρου καί αειφορική διαχείριση ομβρίων με χρήση βέλτιστων τεχνικών. Μελέτη εφαρμογής στήν περιοχή Βιοτεχνικού Πάρκου Πάτρας. ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ O τόπος μας είναι κλειστός, όλο βουνά που έχουν σκεπή το χαμηλό ουρανό μέρα και νύχτα. Δεν έχουμε ποτάμια δεν έχουμε πηγάδια δεν έχουμε πηγές μονάχα λίγες στέρνες, άδειες κι αυτές, που ηχούν και που τις προσκυνούμε. Ήχος στεκάμενος κούφιος, ίδιος με την μοναξιά μας Ίδιος με την αγάπη μας, ίδιος με τα σώματα μας Γ. Σεφέρης Εικόνα 1 : Δεξαμενή νερού (στέρνα) στην αυλή παραδοσιακής κυπριακής οικίας Φωτογραφία Magda Ohnefalsch Richter, Berlin 1913 Πηγή: Hμερολόγιο 2005 Τράπεζας Κύπρου Σελ. ii

3 Σχεδιασμός χώρου καί αειφορική διαχείριση ομβρίων με χρήση βέλτιστων τεχνικών. Μελέτη εφαρμογής στήν περιοχή Βιοτεχνικού Πάρκου Πάτρας. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εκπόνηση της εργασίας αυτής διήρκεσε από τις αρχές Οκτωβρίου 2005 έως και τον Φεβρουάριο του Η επιλογή του θέματος ήταν αποτέλεσμα μιας μακράς επαγγελματικής ενασχόλησης με την αντιπλημμυρική προστασία του πολεοδομικού συγκροτήματος της Πάτρας μεσα από την οποία εδραιώθηκε η αντίληψη ότι η συμβατική μέθοδος κατασκευής δικτύων αποχέτευσης ομβρίων δεν μπορεί να αποτελεί την σημερινή απάντηση στο προβλημα της αστικής απορροής. Η πεποίθηση αυτή ενισχύθηκε από την συμμετοχή μου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα DAYWATER ως εκπροσώπου της ΔΕΥΑ Πάτρας oπου για πρώτη φορά έγινα κοινωνός της προβληματικής των αειφορικών μεθόδων διαχείρισης και των εναλλακτικών πρακτικών. Οφείλω να ευχαριστήσω θερμά για την πολύτιμη βοήθεια τους: Tον Επίκουρο Καθηγητή του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου κ. Εμμανουήλ Αφτιά, Διπλ. Πολ. Μηχανικό ΕΜΠ, DEA Universite de Toulouse, Diplome και Dr Ecole National Superieure d' Hydraulique de Toulouse, ο οποίος συστηματικά και επί σειρά ετών με βοήθησε με τις συμβουλές και υποδείξεις του και μου γνώρισε τις εναλλακτικές τεχνικές. Την κ. Ελένη Χούλη, PhD student, Cereve Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, για την συμβολή της στην συγκέντρωση της απαραίτητης βιβλιογραφίας. Τον κ. Σπύρο Τυροδήμο, Πρόεδρο της «Α.Ε ΒΙΟ.ΠΑ Γλαύκου Πάτρας», Δημοτικό Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο της ΔΕΠΑΠ, που έθεσε στην διάθεση μου όλα τα στοιχεία του φακέλου του ΒΙΟΠΑ με πολύτιμο για την παρούσα εργασία υλικό. Το μελετητή κ. Χόνδρο Σταύρο ο οποίος είχε την καλοσύνη να επιτρέψει τη χρήση των στοιχείων και του φωτογραφικού υλικού της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δημιουργίας ΒΙΟΠΑ Γλαύκου Πάτρας. Την κ. Εύα Αθανασοπούλου, επιβλέπουσα της παρούσας εργασίας για το αμέριστο ενδιαφέρον και την πολύτιμη βοήθειά της. Τέλος αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω την τη σύζυγο μου Σοφία για τη φιλολογική επιμέλεια του κειμένου και γιατί, μαζί με την κόρη μου Ανδριανή μου παρείχαν την απαραίτητη ενθάρρυνση και κυρίως την ανοχή τους στο διάστημα της φοίτησης μου στο ΕΑΠ και της συγγραφής της εργασίας αυτής. Πάτρα, Φεβρουάριος 2006 Σελ. iii

4 Σχεδιασμός χώρου καί αειφορική διαχείριση ομβρίων με χρήση βέλτιστων τεχνικών. Μελέτη εφαρμογής στήν περιοχή Βιοτεχνικού Πάρκου Πάτρας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η τρομακτική επέκταση της αστικοποίησης έφερε σοβαρές και εξαιρετικά δυσμενείς αλλαγές τόσο στην υδρολογία όσο και στην ποιότητα του νερού και την οικολογική ισορροπία της αστικοποιημένης περιοχής. Για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών υδάτων στις αστικές περιοχές αναπτύχθηκαν κυρίως δίκτυα αποχέτευσης όμβρίων, ωστόσο, σήμερα, η κλασσική αυτή προσέγγιση αντιμετώπισης της απορροής των ομβρίων και των ποσοτικών και πολύ περισσότερο των περιβαλλοντικών επιπτώσεών της, καθίσταται υδραυλικά αδιέξοδη, τεχνικά προβληματική, περιβαλλοντικά επιβαρυντική, οικονομικά δυσβάστακτη και διαχειριστικά λανθασμένη. Η αιεφορική προσέγγιση του θέματος προσπαθεί να «μιμηθεί» την φύση. Αυτό, πέραν των άλλων, σημαίνει ότι η διαχείριση των νερών της βροχής αντιμετωπίζεται όχι απλά ως ένα τεχνικό έργο αλλά πρωτίστως ως σχεδιασμός του χώρου με έμφαση στην λειτουργικότητα, την αύξηση της θελκτικότητας της περιοχής και την διατήρηση της βιοποικιλότητας. Για την επίτευξη του στόχου της αειφορικής διαχείρισης της αστικής απορροής έχουν αναπτυχθεί πλήθος τεχνικών, διατάξεων και διαχειριστικών μέτρων τόσο δομικών όσο και ρυθμιστικών που στοχεύουν στην μείωση των επιπτώσεων από την αστικοποίηση με την εξοικονόμηση νερού, την αντιπλημμυρική προστασία, την απορρύπανση, την επανατροφοδότηση των υδροφορέων, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ανάδειξη της αισθητικής αξίας του. Στην παρούσα εργασία περιγράφονται τόσο οι Βέλτιστες αυτές Τεχνικές Διαχείρισης (ΒΕΤ) της απορροής όσο και τα όρια εφαρμογής τους, το κόστος, η μεθοδολογία λήψης αποφάσεων για την επιλογή τους, οι ανάγκες συντήρησης τους κλπ Η διαχείριση των ομβριων απορροών, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, προϋποθέτει γενικότερο σχεδιασμό με κυρίαρχο στοιχείο τον σχεδιασμό του χώρου. Προϋποθέτει την συνάντηση της υδραυλικής με την χωροταξία και την πολεοδομία, την κτιριακή αρχιτεκτονική και την αρχιτεκτονική του τοπίου. Με βάση τις παραπάνω αρχές διερευνώνται οι δυνατότητες εφαρμογής των βέλτιστων τεχνικών διαχείρισης στον χώρο του υπό κατασκευή Βιοτεχνικού Πάρκου Πατρών μεσα από την ανάλογη οργάνωση του χώρου αυτού με σκοπό να αναδειχθούν οι δυνατότητες εφαρμογής των εναλλακτικών αντιλήψεων στον Ελλαδικό χώρο, τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν και οι δυσκολίες που εμφανίζονται. Σελ. iv

5 Σχεδιασμός χώρου καί αειφορική διαχείριση ομβρίων με χρήση βέλτιστων τεχνικών. Μελέτη εφαρμογής στήν περιοχή Βιοτεχνικού Πάρκου Πάτρας. ABSTRACT Urbanization expanded tremendously, thus brunging about grave and extremely adverse changes to the hydrology, as well as to the water quality and the ecological balance of urbanized areas. In order to deal with flood waters in urban areas, mostly drainage systems were developed. However, the expansion of networks that collect water and transport it to the sea is a classic approach of dealing with rainwater runoff that has grave quantity and environmental consequences and is thus nowadays hydraulically inefficient, technically doubtful, environmentally aggravating and management erroneous. The sustainable approach to the problem is a practice trying to imitate nature. This means, among others, that rainwater management is regarded not just as a technical work, but primarily as planning of the area emphasizing on functionality, on making the area more attractive and on conserving biodiversity. In order to manage urban runofff in a aeiphorian manner, numerous structural, as well as regulating techniques, regulations and administrative measures have been developed, all aiming in minimizing urbanization consequences by water saving, flood-controls, de-polllution, re-supplying the watertable, natural environment protection and setting off the environment s aesthetic value. In the present paper, we describe runoff Best Management Practice (BMP), as well as the limits to its application, the cost, the methodology by which desicions should be taken, maintenance needs etc. In conclusion, a prerequisite for rainwater runoff management is general planning, where area planning is predominant and presupposes a collaboration between hydraulics, country planning, urban planning, architecture and outdoor planning. Based on the above mentioned principles, we investigate the possibility of applying the Best Managemenet Practice in the area of the Industrial Park of Patra which is under construction, as well as the corresponding organization of this area, showing the possibilities of applying these alternative approaches in Greece and seeing the advantages and the difficulties arising from this application. Σελ. v

6 Σχεδιασμός χώρου καί αειφορική διαχείριση ομβρίων με χρήση βέλτιστων τεχνικών. Μελέτη εφαρμογής στήν περιοχή Βιοτεχνικού Πάρκου Πάτρας. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Αερισμός / Aeration: Παροχή αέρα για την διευκόλυνση βιολογικών και χημικών διαδικασιών. Άλγη / Algae: Aερόβιοι οργανισμοί που φωτοσυνθέτουν και αναπτύσσονται με απλά ανόργανα συστατικά χρησιμοποιώντας το φως ως πηγή ενέργειας. Ανάπτυξη, βιώσιμη / Sustainable Development: Ανάπτυξη με το στόχο την περιβαλλοντική ποιότητα και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων σε επίπεδα που να εξασφαλίζουν τις σημερινές και μελλοντικές γενιές. Ανάπτυξη χαμηλού αντίκτυπου / Low Impact Development: Όρος που συναντάται στην αμερικανική βιβλιογραφία και χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον σχεδιασμό του χώρου με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Ανοιχτός χώρος/ Open Space: Όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει το τμήμα του εδάφους στο οποίο, είτε δεν υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση, ή έχει διαμορφωθεί ως χώρος αναψυχής ή πρασίνου. Στους ανοικτούς χώρους περιλαμβάνονται επίσης όλοι οι φυσικοί βιότοποι (δάση, υγρότοποι κ.α) και πολλές φορές η καλλιεργήσιμη γη. Απονιτροποίηση /Denitrification: Αναγωγή των νιτρικών και των νιτρωδών ιόντων από μια μεγάλη ποικιλία βακτηριακών οργανισμών σε αναερόβιες συνθήκες. Απόπλυση / washoff : Ένας από τους βασικούς μηχανισµούς που συνεισφέρουν στην ποιότητα της αστικής απορροής και ορίζεται ως η ενέργεια / ορµή της βροχής που παρασύρει τους ρύπους από τις επιφάνειες. Απορροή / Runoff: Η ροή νερού που δημιουργείται από μια βροχόπτωση και επίσης ο όγκος νερού που διέρχεται από συγκεκριμένη θέση ενός υδατορέυματος σε ορισμένο χρονικό διάστημα. υποδερμική και επιφανειακή απορροή. Διακρίνεται σε υπόγεια, Απορροή, Eπιφανειακή / Surface Runoff : H απορροή στην επιφάνεια της γης και ειδικά εντός των υδατορευμάτων. Απορροή, Αστική / Urban Runoff : Aπορροή αστικών περιοχών. Απορρόφηση / Absorption: Διείσδυση μιας ουσίας σε άλλη (πχ διάλυση ενός διαλυτού αερίου σε ένα υγρό) Αστική περιοχή / Urban area: Περιοχές με σημαντικό πληθυσμό και κατά κανόνα σημαντικές πυκνότητες οίκησης. Αστικοποίηση / Urbanization: Μόνιμη, διαρκής και μεγάλης έκτασης μετατόπιση του πληθυσμού και των δραστηριοτήτων από την ύπαιθρο στις πόλεις. Αστικοποίησης, βαθμός: Το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού μιας χώρας που ζει σε πόλεις Βαρέα μέταλλα / Heavy metals: Μέταλλα υψηλής πυκνότητας (κάδμιο, χρώμιο, αρσενικό, κοβάλτιο, χαλκός, μόλυβδος, υδράργυρος, νικέλιο και ψευδάργυρος) τα οποια μπορούν να προκαλέσουν μακροπρόθεσμους περιβαλλοντικούς κινδύνους, σημαντικές βλάβες στους οργανισμούς και στην ανθρώπινη ζωή. Σελ. vi

7 Σχεδιασμός χώρου καί αειφορική διαχείριση ομβρίων με χρήση βέλτιστων τεχνικών. Μελέτη εφαρμογής στήν περιοχή Βιοτεχνικού Πάρκου Πάτρας. Βασική Ροή / Base flood: Η συνήθως μόνιμη ροή των υδατορευμάτων που προέρχεται από πηγές υπογείων υδάτων. Βασικό Σχέδιο/ Master Plan: Σύνολο στοιχείων, χαρτών, μελετών κλπ, το οποίο αποτελεί την βάση και την επιστημονική τεκμηρίωση για την λήψη αποφάσεων σχεδιασμού μακροπρόθεσμων πολιτικών ανάπτυξης μιας περιοχής. Βέλτιστες Τεχνικές (ΒΕΤ) / Best Management Practice (BMP): Οι Βέλτιστες από τις γνωστές Πρακτικές που είναι συμβατές με τον στόχο για την αειφορική ανάπτυξη. Η μεθοδολογία της ανάπτυξης ΒΕΤ δεν αναφέρεται μόνο στην διαχείριση των ομβρίων αλλά αποτελεί σύγχρονη μεθοδολογία για την οργάνωση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων και την διαχείριση των πόρων με στόχο την αειφορία. Βιοδιάσπαση / Biodegradation: Αποσύνθεση των οργανικών ουσιών από μικροοργανισμούς. Βιολογική απαίτηση οξυγόνου (BOD) / Biochemical oxygen demand (BOD): Έμμεσο μέτρο της συγκέντρωσης των βιολογικά διασπάσιμων υλικών στο νερό και ειδικά στα οργανικά απόβλητα. Βιολογικό φίλτρο / Biofilter: Σύστημα επεξεργασίας νερού με συνδυασμένο σύστημα χώματος και βλάστησης για τη διήθηση, την προσρόφηση και τη βιολογική απομάκρυνση των ρύπων. ΒΙΟ.ΠΑ. (Βιοµηχανικό Πάρκο): Σύμφωνα με τον Ν. 2545/97 είναι ο χώρος ο οποίος καθορίζεται, οριοθετείται, πολεοδοµείται και οργανώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου αυτου, προκειµένου να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής, κάθε βιοµηχανικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας Χαµηλής Όχλησης και επαγγελµατικών εργαστηρίων. Βιοποικιλότητα /Biodersity: Η ποικιλομορφία σε διάφορα βιολογικά επίπεδα (ποικιλότητα σε επίπεδο γενετικού υλικού, ποικιλομορφία των ατόμων ενός πληθυσμού, ποικιλότητα που παρουσιάζει μια ολόκληρη βιοκοινότητα). Βιότοπος /Habitat: Συγκεκριμένη περιοχή με κατάλληλο περιβάλλον, συνθήκες και προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου οργανισμού. Βρεχόμενη Περίμετρος / Wetted Perimeter: το τμήμα της περιμέτρου ενός κλειστού η ανοικτού αγωγού το οποίο είναι σε επαφή με το νερό που ο αγωγός μεταφέρει Βροχή σχεδιασμού / Design storm: Υποθετική Βροχόπτωση που χρησιμοποιείται ως βασικό μέγεθος για τον σχεδιασμό των υδραυλικών έργων ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής παροχέτευση της. Επιλέγεται με βάση τα μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής και αναλόγως της φύσης και της σπουδαιότητας των έργων. «Γκρι» Νερό/ Greywater: Νερό μετά την χρήση του σε νεροχύτες, λουτρά, ντους και ηλεκτρικές οικιακές συσκευές πριν φθάσει στον υπόνομο ή την σηπτική δεξαμενή. Διάβρωση / Erosion: η φθορά της επιφάνειας του εδάφους και γενικότερα των γεωλογικών σχηματισμών από το τρεχούμενο νερό, τον αέρα, τον πάγο ή Σελ. vii

8 Σχεδιασμός χώρου καί αειφορική διαχείριση ομβρίων με χρήση βέλτιστων τεχνικών. Μελέτη εφαρμογής στήν περιοχή Βιοτεχνικού Πάρκου Πάτρας. άλλους παράγοντες καθώς και η αποσύνδεση και μετακίνηση τεμαχίων χώματος ή βράχου υπό την επίδραση των ανωτέρω παραγόντων. Διαπερατότητα / Perneability: Μέγεθος με το οποίο εκτιμάται η ευκολία με την οποία ένα ρευστό, συνήθως το νερό, μπορεί να διέλθει από ένα πορώδες μέσο (πχ έδαφος). Διαπνοή / transpiration: η έξοδος του νερού από τα στόματα των φύλλων των φυτών, δηλαδή τους πόρους ή τα ανοίγματα της επιδερμίδας των φύλλων. Διάχυτη (μη σημειακή) ρύπανση /non point pollution, diffuse pollution: Ρύπανση που προκύπτει από τις δραστηριότητες χρήσης του εδάφους (αστικές, αγροτικές, εμπορικές, βιομηχανικές κα), που είναι διασκορπισμένες σε όλη την υπόψη περιοχή και δεν εντοπίζεται σημειακά. Διήθηση / Infiltration: η μετάβαση του νερού μέσω του εδάφους προς τα βαθύτερα στρωματά και τους υπόγειους υδροφορείς. Δίκτυο αποχέτευσης, / Sewer System: Το σύνολο των ανοικτών και κλειστών αγωγών που αποτελούν δίκτυο, μέσω των οποίων μεταφέρονται συνήθως ακάθαρτα η βρόχινα νερά από την θέση συλλογής τους σε υδάτινο αποδέκτη ή εγκατάσταση επεξεργασίας. Στο δίκτυο συμπεριλαμβάνονται και τα υπόλοιπα αναγκαία τεχνικά έργα (αντλιοστάσια, φρεάτια κλπ). Οι κλειστοί αγωγοί ονομάζονται συνήθως και υπόνομοι. Δίκτυο αποχέτευσης, Παντορροϊκό / Combined sewer: Σύστημα αποχέτευσης το οποίο αποτελείται από ένα μόνον δίκτυο σωλήνων στον οποίο παροχετεύονται μαζί υγρά απόβλητα και βρόχινα νερά. Δίκτυο αποχέτευσης, Χωριστικό/ Separate Storm Sewer System: Σύστημα αποχέτευσης αποτελούμενο από δυο ξεχωριστά δίκτυα σωλήνων στα οποία παροχετεύονται ξεχωριστά τα υγρά απόβλητα και βρόχινα νερά. Εκβολή / Outfall: Το σημείο όπου τα καθαρά, ρυπασμένα ή επεξεργασμένα νερά (προερχόμενα από μια επιφάνεια, το τέλος ενός αγωγού η ενός υδατορεύματος) εισέρχονται σε έναν αποδεκτή συνήθως υδάτινο συνήθως μέσω ειδικής διάταξης (διάταξη εκβολής). Έλεγχος πηγής / Source control : Ο έλεγχος της απορροής ή της ρύπανσης στην πηγή του η κοντά σε αυτήν. Εξάτμιση / evaporation: To σύνολο του νερού που διαφεύγει στην ατμόσφαιρα με τον μετασχηματισμό του νερού από την υγρή ή την στερεά μορφή του στην αέρια. Εξατμισοδιαπνοή / Evapotranspiration: To σύνολο του νερού που διαφεύγει στην ατμόσφαιρα με τις διαδικασίες της εξάτμισης και της διαπνοής. Επαναφόρτιση /Recharge: H τροφοδότηση των υπόγειων υδροφορέων συνήθως από την κατείσδυση του νερού της βροχής στο έδαφος. Επεξεργασία / Treatment: Βελτίωση της ποιότητας του ύδατος με φυσικά, χημικά ή/και βιολογικά μέσα. Επικίνδυνα απόβλητα / Hazardous Waste: Συνδυασμός αποβλήτων τα οποία λόγω της ποσότητας, της συγκέντρωσης, ή των φυσικών, χημικών, ή μολυσματικών χαρακτηριστικών τους, μπορούν να προκαλέσουν ή να συμβάλουν σημαντικά στην εμφάνιση θανάτων ή νόσων και σοβαρών βλαβών του περιβάλλοντος. Σελ. viii

9 Σχεδιασμός χώρου καί αειφορική διαχείριση ομβρίων με χρήση βέλτιστων τεχνικών. Μελέτη εφαρμογής στήν περιοχή Βιοτεχνικού Πάρκου Πάτρας. Επικουρικότητα / Subsidiarity : Αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης σύμφωνα με την οποίαν ένα προβλημα πρέπει να ρυθμιστεί κατά το δυνατόν πλησιέστερα στην πηγή του. Επιφάνεια Διαπερατή / Pervious surface: Επιφάνεια που επιτρέπει την εισροή των βρόχινων νερών στα υποκείμενα στρώματα του εδάφους η τις υποκείμενες κατασκευές. Επιφάνεια Στεγανή (διαπερατή) / Impermeable surface: Τεχνητή συνήθως, μη πορώδης επιφάνεια που δεν επιτρέπει στο νερό να την διαπεράσει και έτσι παράγει επιφανειακή απορροή. Επιφανειακά νερά / Surface Water: To σύνολο του νερού που βρίσκεται στην επιφάνεια (ποταμοί, ρεύματα, λίμνες, υγρότοποι κα) Ετήσια πλημμύρα / Annual flood: Η ισχυρότερη βροχόπτωση που στατιστικά μπορεί να αναμένεται σε οποιοδήποτε δεδομένο έτος. Ευτροφισμός / Eutrophication: Ανεπιθύμητη κατάσταση λιμνών και θαλασσών που δημιουργείται με το συνεχή εμπλουτισμό των υδάτων με θρεπτικά στοιχεία. Η ύπαρξη όλων αυτών των απαραίτητων θρεπτικών υλικών στο νερό προκαλεί υπέρμετρη ανάπτυξη των φυτικών κυρίως οργανισμών με διατάραξη της υπάρχουσας ισορροπίας. Ιζηματογένεση / Sedimentation: Η διαδικασία δημιουργίας ιζημάτων με την καθίζηση των αιωρουμένων στερεών του νερού λόγω της βαρύτητας. Κλίνη φίλτρου / Filter Bed: To τμήμα μιας κατασκευής η έργου το οποίο στεγάζει τα υλικά φίλτρανσης. Κατακρημνίσεις / Precipitation: To φαινόμενο της μεταφοράς στην επιφάνεια της γης ποσοτήτων νερών σε διάφορες μορφές (βροχή, χιόνι, χαλάζι) από την ατμόσφαιρα λόγω της υγροποίησης των υδρατμών της (συνώνυμο: υετός). Κολοβακτηρίδια /Coliforms or Coliform bacteria: Μικροοργανισμοί κοινοί στον ανθρώπινο και άλλους οργανισμούς. Τα κολοβακτηρίδια χρησιµοποιούνται ως επιστηµονικός δείκτης της καθαρότητας του πόσιµου νερού και της πιθανής παρουσίας ασθενογόνων µικροοργανισµών. Κράτηση (detention): H διάταξη που καθυστερεί την απορροή προς τα κατάντη με ελεγχόμενο τρόπο (προσωρινή αποθήκευση μέρους του όγκου των βρόχινων νερών). Κράτηση εκτεταμένη / Extended detection: Σχεδιαστικό χαρακτηριστικό λιμνών και δεξαμενών κράτησης, που προβλέπει τη βαθμιαία απελευθέρωση ενός όγκου του ύδατος σε χρόνο μεγαλύτερο από το χρόνο που απαιτείται κανονικά για την αντιπλημμυρική προστασία. Ο πρόσθετος αυτός χρόνος χρησιμοποιείται για την πλήρη ανάπτυξη των φυσικών διεργασιών που απαιτούνται για την αφαίρεση των ρύπων. Κριτήρια / Criteria: Σύνολο προτύπων που συμφωνούνται από τους αρμόδιους φορείς και πρόσωπα ότι το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να ικανοποιήσει. Λεκάνη απορροής / Watershed, catchment, drainage basin, cathch basin, river basin: Η επιφάνεια του εδάφους η οποία συνεισφέρει βρόχινα νερά τα οποία περνούν από συγκεκριμένο σημείο κάποιου υδατορέυματος (συνήθως την έξοδό του). Σελ. ix

10 Σχεδιασμός χώρου καί αειφορική διαχείριση ομβρίων με χρήση βέλτιστων τεχνικών. Μελέτη εφαρμογής στήν περιοχή Βιοτεχνικού Πάρκου Πάτρας. Λίμνη εξισορρόπησης / Balancing pond: Τεχνητή λίμνη που κατασκευάζεται με σκοπό να μειώσει τον πλημμυρικό κίνδυνο με την αποθήκευση μέρους της απορροής κατά τη διάρκεια της αιχμής της πλημμυράς και την ελεγχόμενη απελευθέρωση της στην συνεχεία. Μικρόβια/ Microbes: Οργανισμοί ελάχιστου μεγέθους αόρατοι με γυμνό μάτι και είναι το χαμηλότερο επίπεδο της τροφικής αλυσίδας. Περιλαμβάνουν τα βακτηρίδια, τους μύκητες, αμοιβάδες κ.α Νιτροποίηση / Nitrification : Aερόβια βιολογική διαδικασία δύο σταδίων κατά την οποία αυτότροφα βακτήρια οξειδώνουν τα αμμωνιακά ιόντα σε νιτρώδη και στη συνέχεια σε νιτρικά. Oικοσύστημα - ecosystem: Σύνολο που διέπεται από ένα ολοκληρωµένο σύστηµα φυσικών, χηµικών, βιολογικών και οικο-κοινωνικών λειτουργιών οι οποίες µε τη σειρά τους εξασφαλίζουν την παρουσία µιας ή περισσοτέρων βιοκοινότητων σε ένα βιότοπο. Όμβριες καμπύλες (καμπύλες έντασης διάρκειας συχνότητας) / Intensity douration frequency Curves: Έκφραση της μέγιστης έντασης βροχής δεδομένης διάρκειας και περιόδου επαναφοράς Ορθή πρακτική οικοκυρικής, νοικοκύρεμα»/ Good Housekeeping Practice: Σύνολο καθημερινών πρακτικών που αναφέρονται στον καθαρισμό, την συντήρηση, την διαχείριση των υλικών με ορθολογικό τρόπο που ελαχιστοποιεί την παραγωγή και την διασπορά των ρύπων. Οχετός / Culvert: Μικρού μήκους κλειστός αγωγός μέσω του οποίου η απορροή διέρχεται κάτω από ένα ανάχωμα (συνήθως κάτω από οδό). Παράνομη σύνδεση: Οποιαδήποτε σύνδεση σε δίκτυο η σε άλλη διάταξη αποχέτευσης χωρίς την απαιτούμενη άδεια από τον αρμόδιο φορέα και χωρίς τήρηση των προϋποθέσεων, ορίων και κανόνων που ο φορέας αυτός θέτει. Παροχή / Discharge: O όγκος του νερού που περνά ένα σημείο έλεγχου στην μονάδα του χρόνου (εκφράζεται συνήθως ως κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο). Περιβάλλον, δομημένο/ Built Environment: Το αστικό περιβάλλον που αποτελείται από κτήρια, δρόμους, υποδομές, διαμορφωμένους χώρους και εν γένει από τα προϊόντα των ανθρωπίνων παρεμβάσεων στον αστικό χώρο. Περιβάλλον, φυσικό: Το σύνολο των οργανισμών του πλανήτη, οι ανόργανες και οργανικές ενώσεις, οι φυσικοί παράγοντες καθώς και οι σχέσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών. Πλημμύρα / Flood: Η κατάκλιση περιοχών από το νερό εξαιτίας είτε μεγάλης επιφανειακής απορροής που δεν μπορεί να παροχετευτεί είτε της υπερχείλισης του νερού από γειτονικά υδατορεύματα. Ποιότητα ζωής /Quality of Life: Πολυδιάστατη και υποκειμενική έννοια η οποία δύσκολα μπορεί να οριστεί και να μετρηθεί. Κατά τον Young, 1983 είναι «ο βαθμός της ικανοποίησης σύμφωνα με τις παρούσες συνθήκες ζωής, έτσι όπως την αντιλαμβάνεται ο ίδιος ο άνθρωπος». Συνήθως την εκτιμούμε με βάση τις πτυχές του οικονομικού, κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος Σελ. x

11 Σχεδιασμός χώρου καί αειφορική διαχείριση ομβρίων με χρήση βέλτιστων τεχνικών. Μελέτη εφαρμογής στήν περιοχή Βιοτεχνικού Πάρκου Πάτρας. που κάνουν μια ανθρώπινη συλλογικότητα να ζει με αξιοπρεπή και επιθυμητό τρόπο και οι οποίες περιλαμβάνουν στοιχεία όπως η οικονομική αναπτυξη, η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και παιδείας, η κατοικία, οι ευκαιρίες απασχόλησης, ο πολιτισμός και η ψυχαγωγία, η ποιότητα και αισθητική του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, η ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών κα. Ποιότητα νερού / Water quality : Όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα χημικά, φυσικά, και βιολογικά χαρακτηριστικά του νερού συνήθως όσον αφορά την καταλληλότητά του για έναν ιδιαίτερο σκοπό. Ποιότητας νερού Κριτήρια / Water Quality Criteria: Tα επίπεδα ρύπων που έχουν επιπτώσεις στην καταλληλότητα του ύδατος για μια δεδομένη χρήση όπως η παροχή πόσιμου νερού, αναψυχή, αλιεία, η γεωργική και βιομηχανική χρήση κα. Ποιότητας νερού Πρότυπα / Water Quality Standard: Aποδεκτά όρια των παραμέτρων ποιότητας του νερού. Πορώδης επίστρωση / porous pavement: Μια διαπερατή επιφάνεια που επιτρέπει τη μετάβαση του ύδατος μέσω των κενών που υπάρχουν στην μάζα της (πόρων). Προεπεξεργασία / Pretreatment: Τεχνικές, διαδικασίες, διατάξεις κλπ που προηγούνται μιας διάταξης επεξεργασίας. Σκοπός της είναι να αφαιρέσει ένα εύρος ρύπων που είτε δεν θα ήταν δυνατόν να αφαιρεθούν στην διάταξη επεξεργασίας είτε θα δημιουργούσαν προβλήματα σε αυτήν. Πρόληψη / Prevention : Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων για την ορθολογική διαχείριση με στόχο να μειώσει την ρύπανση και τον όγκο της απορροής. Προσρόφηση / Adsorption: Προσκόλληση μιας ουσίας στην επιφάνεια ενός στερεού ή υγρού. Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται συχνά για την δέσμευση των ρύπων σε ειδικά υλικά πχ ενεργός άνθρακας και την απομάκρυνσή τους. Τα βαριά μέταλλα όπως ο ψευδάργυρος και ο μόλυβδος προσροφώνται συχνά επάνω στα μόρια των ιζημάτων. Πυκνότητα οίκησης / Residential density: Αριθμός κατοικιών ανά μονάδα επιφάνειας εδάφους. Ρύπανση / Pollution: Οποιεσδήποτε αλλαγές στη φυσική, χημική, ραδιολογική ή βιολογική ποιότητα ενός πόρου (αέρας, ύδωρ ή έδαφος) που προκαλείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς στις υπάρχουσες ή πιθανές χρήσεις του πόρου. Ρύπανση σημειακή / Point Source pollutant: Ρύπανση που προκύπτει από μια καθορισμένη με σαφήνεια προέλευση (πχ ρύπανση από συγκεκριμένη βιομηχανία η από συγκεκριμένο αγωγό λυμάτων κλπ) Ρύπος / Pollutant: Οποιοδήποτε αέριο, υγρό, ή στερεό που εισερχόμενο σε έναν φυσικό πόρο τον καθιστά ακατάλληλο για συγκεκριμένο σκοπό η μειώνει κάποια αξία του (πχ αλιεία, κολύμβηση, αισθητική). Στάθμη υπογείων υδάτων (Σ.Υ.Υ.) / Water table: Η στάθμη της ανώτερης επιφάνειας του υπόγειου υδροφορέα Σελ. xi

12 Σχεδιασμός χώρου καί αειφορική διαχείριση ομβρίων με χρήση βέλτιστων τεχνικών. Μελέτη εφαρμογής στήν περιοχή Βιοτεχνικού Πάρκου Πάτρας. Στέγη, Καφέ / Brown roof: Στέγη με αδιάβροχη μεμβράνη και πάνω από αυτήν συνήθως στρώμα από φυσικό υλικό (πχ αμμοχάλικο). Μερικές φορές αναφέρεται ως εναλλακτική στέγη /alternative roof. Στέγη, Πράσινη / Green roof: Στέγη με την επιφάνεια της φυτεμένη εν όλω η εν μέρει. Μερικές φορές αναφέρεται επίσης ως εναλλακτική στέγη /alternative roof. Στερεά, Ολικά αιωρούμενα στερεά / Total Suspended solids: Το σύνολο των μη διαλυμένων στο νερό στερεών. Στερεά, Ολικά διαλυμένα στερεά / Total dissolved solids: Το σύνολο των διαλυμένων στο νερό στερεών. Συντήρηση / Maintenance: O όρος περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων που απαιτούνται μετά την ολοκλήρωση κατασκευής ενός έργου προκείμενου να επιτυγχάνεται η βέλτιστη συνεχής λειτουργία του. Συσσώρευση ρύπων / Pollutants build up: Ένας από τους βασικούς μηχανισµούς που συνεισφέρουν στην ποιότητα της αστικής απορροής και ορίζεται ως το σύνολο των συστατικών που συσσωρεύονται στην επιφάνεια του εδάφους κατά τη διάρκεια του ξηρού καιρού που προηγείται της καταιγίδας. Συχνότητα η περίοδος επαναφοράς / Return frequency: Στατιστικός όρος για το μέσο χρόνο στον οποίον ένα φυσικό φαινόμενο αναμένεται ότι θα συμβεί μια μόνο φορά και θα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (μέγεθος, ένταση κλπ). Τοπίο / Landscape: Το τμήμα του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος το οποίο αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος σε δεδομένο χρόνο και θέση. Τοπίου, Αρχιτεκτονική / Landscape Architectural: O σχεδιασμός (planning) και η σύνθεση (design) του τοπίου. Υγρότοποι /Wetlands: Oι περιοχές που τροφοδοτούνται με επιφανειακό ή/και υπόγειο νερό με επαρκή συχνότητα και ποσότητα ώστε κάτω από κανονικές συνθήκες να υποστηρίζουν την ενδημική χλωρίδα και πανίδα. Τέτοιες περιοχές είναι τα έλη κ.α Υγρότοπος Τεχνητός / Constructed wetland: Τεχνητό σύστημα υγρότοπου με σκοπό να μετριάσει τις επιδράσεις της αστικής απορροής. Υδάτινο σώμα /Waterbody: Επιφανειακά νερά συμπεριλαμβανομένων των ποταμών, των ρευμάτων, των λιμνών, των θαλασσίων υδάτων, των εκβολών, και των υγρότοπων. Υδρογράφημα / Hydrograph: Γραφική παράσταση που παρουσιάζει την διακύμανση της παροχής ενός υδατορέυματος στο χρόνο. Υδρογραφικό δίκτυο : To σύνολο των υδατορευμάτων μιας περιοχής. Υδροκρίτης / watershed: Τα όρια μιας λεκάνης απορροής. Υδρολογία / Hydrology: H επιστήμη της συμπεριφοράς του ύδατος στην ατμόσφαιρα, στην επιφάνεια της γης, και υπόγεια. Υδρολογικός κύκλος / Hydrologic cycle: Περιγραφικός όρος που περιγράφει σχηματικά την γενική κυκλοφορία του νερού στον πλανήτη η σε ένα επιμέρους φυσικό η τεχνητό οικοσύστημα (πχ μια πόλη). Σελ. xii

13 Σχεδιασμός χώρου καί αειφορική διαχείριση ομβρίων με χρήση βέλτιστων τεχνικών. Μελέτη εφαρμογής στήν περιοχή Βιοτεχνικού Πάρκου Πάτρας. Υετογράφημα / Hyetograph: Γραφική παράσταση που παρουσιάζει την διακύμανση της έντασης της βροχόπτωσης στο χρόνο. Υπερχείλιση / Overflow: Η διάταξη που επιτρέπει την απαλλαγή του πλεονάζοντος ύδατος ενός έργου προς ένα άλλο σύστημα (πχ δίκτυο αποχέτευσης ομβριων) η έναν αποδέκτη. Υπόγειος υδροφορέας / Aquifer: Γεωλογικός σχηματισμός που περιέχει υπόγεια νερά. Φέρουσα Ικανότητα / Carrying Capacity: Το επίπεδο χρήσεων γης και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που μπορεί να υπάρξει σε βάθος χρόνου χωρίς αμετάκλητες αλλαγές στην ποιότητα του αέρα, του νερού, του εδάφους, της χλωρίδας και της πανίδας κλπ. Εκφράζει δηλαδή τα ανώτερα όρια ανάπτυξης που μπορούν να γίνουν ανεκτά χωρίς υπερβολική και μακροπρόθεσμη ζημία. Χημική Απαίτηση οξυγόνου / Chemical oxygen demand (COD): Μέτρο της ποσότητας οξυγόνου που απαιτείται για να οξειδώσει τις οργανικές και οξειδώσιμες ανόργανες ενώσεις στο νερό που χρησιμοποιείται για να καθοριστεί ο βαθμός ρύπανσης αυτου. Χρόνος συγκέντρωσης / Time of Concentration: Ο χρόνος που χρειάζεται το νερό της βροχής για να συγκεντρωθεί από το πιο μακρινό σημείο μιας λεκάνης απορροής σε ένα συγκεκριμένο σημείο εξόδου από αυτήν. ph : Μέτρο της αλκαλικότητας ή της οξύτητας μιας ουσίας. Σελ. xiii

14 Σχεδιασμός χώρου καί αειφορική διαχείριση ομβρίων με χρήση βέλτιστων τεχνικών. Μελέτη εφαρμογής στήν περιοχή Βιοτεχνικού Πάρκου Πάτρας. Εισαγωγή Σελ. xiv

15 Σχεδιασμός χώρου καί αειφορική διαχείριση ομβρίων με χρήση βέλτιστων τεχνικών. Μελέτη εφαρμογής στήν περιοχή Βιοτεχνικού Πάρκου Πάτρας. 1. Σκοπός της εργασίας Το θέμα της παρούσας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι η ανάδειξη της σημασίας του χωρικού σχεδιασμού στην αειφορική διαχείριση των ομβριων, με την χρήση βέλτιστων τεχνικών και η μελέτη εφαρμογής στην περιοχή του Βιοτεχνικού Πάρκου Πάτρας (ΒΙΟΠΑ) Σκοπός της εργασίας είναι η ανάδειξη της παραμέτρου του χωρικού σχεδιασμού ως μια από τις κυρίαρχες πλευρές της αειφορικής διαχείρισης της αστικής απορροής, με την χρήση εναλλακτικών διατάξεων, τεχνικών και μέτρων, που στοχεύουν στην μείωση των επιπτώσεων από την αστικοποίηση με: Aντιπλημμυρική προστασία Eξοικονόμηση νερού Aπορρύπανση Επανατροφοδότηση των υδροφορέων Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και Ανάδειξη της αισθητικής αξίας του. Η Μελέτη εφαρμογής των τεχνικών χωρικού σχεδιασμού στον χώρο με την χρήση των Βέλτιστων Τεχνικών Διαχείρισης (ΒΕΤ) στην θέση όπου προβλέπεται η εγκατάσταση του Βιοτεχνικού Πάρκου Πάτρας (ΒΙΟΠΑ), επικεντρώνεται: Στην ανάδειξη των δυνατοτήτων και των πλεονεκτημάτων των ΒΕΤ και του χωρικού σχεδιασμού Στην διερεύνηση των προβλημάτων εφαρμογής λόγω της έλλειψης εμπειρίας, τεχνογνωσίας, νομοθετικού πλαισίου Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου έγινε κυρίως γιατί η περιοχή αυτή σήμερα είναι αδόμητη και συνεπώς δίνεται η δυνατότητα να καταδειχθεί πως η «αξιοποίηση» του μπορεί να γίνει με τρόπο που να είναι συμβατός με τους στόχους της αειφορίας και επιπλέον, είναι σημαντικός σε έκταση ώστε να μπορεί ο σχεδιασμός του χώρου να γίνει με άνεση χωρίς τα προβλήματα και τους περιορισμούς που υπάρχουν στο ήδη δομημένο αστικό περιβάλλον. Οφείλουμε να τονίσουμε ότι η σχέση χώρου και απορροής εξετάζεται και αντιμετωπίζεται από την σκοπιά του υδραυλικού μηχανικού με αποτέλεσμα το βάρος να δίνεται στην ποιοτική και ποσοτική διάσταση της απορροής και όχι στην χωροταξική, πολεοδομική και αρχιτεκτονική θεώρηση της σχέσης αυτής. Σελ. xv

16 Σχεδιασμός χώρου καί αειφορική διαχείριση ομβρίων με χρήση βέλτιστων τεχνικών. Μελέτη εφαρμογής στήν περιοχή Βιοτεχνικού Πάρκου Πάτρας. 2. Μεθοδολογία Για την πραγμάτωση των σκοπών της εργασίας απαιτείται να προηγηθεί του βασικού θέματος (δεδομένου ότι υπάρχει ελάχιστη εμπειρία στην χώρα μας και παντελής έλλειψη σχετικής ελληνικής βιβλιογραφίας), μια εκτενής ανάπτυξη του θέματος της αειφορικής διαχείρισης των ομβριων και των εναλλακτικών τεχνικών (Βέλτιστες Τεχνικές). Έτσι μεθοδολογικά το θέμα θα αναπτυχθεί με την ακολουθία των παρακάτω προσεγγίσεων : Να διερευνηθούν αρχικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε από τις βροχοπτώσεις ιδιαίτερα στα πλαίσια της έντονης αστικοποίησης και να αναδειχθούν τα αδιέξοδα της συμβατικής μεθόδου αντιμετώπισης της αστικής απορροής σε τεχνικό, οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι) Να αναλυθούν οι στόχοι, οι αρχές, τα πλεονεκτήματα, τα όρια και τα προβλήματα των εναλλακτικών μεθόδων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ) Να αναλυθούν τα βασικά ποσοτικά και ποιοτικά προβλήματα της αστικής απορροής (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ) Να περιγράφει ένα συνεκτικό ολοκληρωμένο πλαίσιο (θεσμικό πλαίσιο, οργανωτική συγκρότηση, επιλογές Βέλτιστων Τεχνικών, κόστος, συντήρηση κλπ) αειφορικής διαχείρισης της απορροής (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV) Nα καταγράφουν οι συνήθεις εναλλακτικές διατάξεις, τεχνικές και δράσεις (ΒΕΤ) και να γίνει συνοπτική περιγραφή για το εύρος εφαρμογής τους, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους και τις βασικές αρχές σχεδιασμού τους τόσο για τις ρυθμιστικές μη δομικές ΒΕΤ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ V), όσο και για τις δομικές ΒΕΤ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ) Nα αναδειχθεί η σημασία του χωρικού σχεδιασμού σαν βασικής παραμέτρου της αειφορικής διαχείρισης και να αναλυθούν οι μέθοδοι και οι τεχνικές σχεδιασμού του χώρου που συμβάλλουν σ αυτήν (ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII) Να γίνει τέλος περιγραφή του χώρου του ΒΙΟΠΑ και να διατυπωθεί μια κατά το δυνατόν συνολική πρόταση για τον σχεδιασμό του χώρου με ταυτόχρονη επισήμανση των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν, των δυσκολιών κλπ. (ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIIΙ) Σελ. xvi

17 Σχεδιασμός χώρου καί αειφορική διαχείριση ομβρίων με χρήση βέλτιστων τεχνικών. Μελέτη εφαρμογής στήν περιοχή Βιοτεχνικού Πάρκου Πάτρας. 3. Προσδοκώμενα αποτελέσματα Βασική προσδοκία της εργασίας είναι να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη, σε αδρές αναγκαστικά γραμμές, εικόνα των εναλλακτικών τεχνικών, διατάξεων και μεθόδων αειφορικής διαχείρισης των ομβριων, να καταδείξει τα πλεονεκτήματα τους σε σχέση με την συμβατική μέθοδο, να αναδείξει την σημασία του σχεδιασμού του χώρου και να παρουσιάσει τις δυνατότητες και τα προβλήματα εφαρμογής τους σε μια υποβαθμισμένη, σχετικά αραιοδομημένη περιοχή, που πρόκειται να υποδεχθεί το οργανωμένο Βιοτεχνικό Πάρκο της Πάτρας. Παράπλευρα αποτελέσματα είναι: η κάλυψη ενός μεγάλου κενού της ελληνικής βιβλιογραφίας και η συνεισφορά στον σχεδιασμό της εγκατάστασης του ΒΙΟΠΑ, ενός σημαντικού έργου για την ανάπτυξη της πόλης των Πατρών Σελ. xvii

18 Σχεδιασμός χώρου καί αειφορική διαχείριση ομβρίων με χρήση βέλτιστων τεχνικών. Μελέτη εφαρμογής στήν περιοχή Βιοτεχνικού Πάρκου Πάτρας. ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.iii ΠΕΡΙΛΗΨΗ..iv ABSTRACT v ΟΡΟΛΟΓΙΑ..vi ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Σκοπός της εργασίας xv 2. Μεθοδολογία xvi 3. Προσδοκώμενα αποτελέσματα..xvii ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ xviii ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ..xxi ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ xxiii ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ xxvii ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ xxviii ΚΕΦΑΛΑΙΟ I : Όμβρια: Αστικοποίηση και αειφορία α. Υδρολογικός Κύκλος I-2 β. Οι «αξίες» του νερού..i-4 γ. Το αστικό φαινόμενο..i-5 δ. Συνέπειες της αστικοποίησης στην απορροή.i-8 ε. Η Κλιματική Αλλαγή και οι συνέπειες της I-17 στ. Συμβατική αντιμετώπιση της απορροής..i-19 ζ. Η Ελληνική πραγματικότητα.i-21 η. Αειφορική διαχείριση της απορροής I-24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ α. Γενικά Ιστορικό II-2 β. Νομικό Καθεστώς.. II-5 γ. Επίπεδα Διαχείρισης II-8 δ. Τύποι ΒΕΤ...II-9 ε. Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα των ΒΕΤ. II-16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III: ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ α. Υδρολογία και Υδραυλική της απορροής III-2 Γενικά.III-2 Κριτήρια διαστασιολογήσης ΒΕΤ III-5 Μειώσεις μεγεθών σχεδιασμού III-10 Διαστασιολόγηση ΒΕΤ..III-10 β. Ρύπανση..III-11 Γενικά..III-11 Συνηθέστεροι Ρύποι και πήγες Ρύπανσης III-12 Σελ. xviii

19 Σχεδιασμός χώρου καί αειφορική διαχείριση ομβρίων με χρήση βέλτιστων τεχνικών. Μελέτη εφαρμογής στήν περιοχή Βιοτεχνικού Πάρκου Πάτρας. Ανίχνευση ρύπων ανάλογα με το δίκτυο αποχέτευσης..iii-18 Ρύπανση και χρήσεις γης III-20 Το φαινόμενο της πρώτης έκπλυσης (first flush)..ιii-21 Συγκεντρώσεις ρύπων.iii-23 Μηχανισμοί μεταφοράς των ρύπων..iii-24 Μηχανισμοί απομάκρυνσης των ρύπων..iii-25 Βέλτιστες Τεχνικές και απομάκρυνση ρύπων.iii-26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ α. Γενικά....IV-2 β. Σχέδιο Αειφορικής διαχείρισης της απορροής..iv-3 γ. Ευθύνη Διαχείρισης (Adoption).IV-6 δ. Εταίροι ( Stakeholders) IV-7 ε. Διαχείριση Κινδύνου (Risk Management)..IV-8 στ. Επιλογή ΒΕΤ...IV-9 ζ. Κόστος ΒΕΤ.IV-15 η. Κατασκευή ΒΕΤ.IV-23 θ. Συντήρηση ΒΕΤ.IV-24 ι. Επιστημονικά Εργαλεία Λογισμικό Εξοπλισμός IV-27 ια.θεσμικά ζητήματα.iv-28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΗ ΔΟΜΙΚΕΣ ΒΕΤ α. Γενικά...V-2 β. Μείωση αδιαπέρατων επιφανειών..v-3 γ. Χρήση εναλλακτικών υλικών...v-5 δ. Καθαριότητα..V-5 ε. Μέτρα Καλής Οικοκυρικής V-5 στ. Συντήρηση..V-10 ζ. Ενημέρωση, Εκπαίδευση, Συμμετοχή.V-11 η. Αστυνόμευση V-12 θ. Συνηθέστερες μη δομικές ΒΕΤ...V-12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: ΔΟΜΙΚΕΣ ΒΕΤ Γενικά VI-2 Πορώδεις / Διαπερατές επιφάνειες (Porous Pavements, Pervius Pavements)..VI-5 Φυτεμένες η «Πράσινες» Στέγες (Vegetated or Green Roofs)...VI-9 Τάφρος διήθησης (Infiltration Trench) VI-13 Υπόγειες δομές διήθησης (Soakaways)..VI-17 Λεκάνες διήθησης (Infiltration Basin)..VI-19 Yγρές Λίμνες (Wet Pond, retention pond)..vi-23 Τεχνητοί Yγρότοποι (Constructed Wetland).VI-28 Λεκάνες / Λίμνες κράτησης (Dry Pond, Detention Pond, Detention Basin, Extended Detention Basin)..VI-33 Ρηχά φυτεμένα κανάλια (Vegetated Swale)..VI-38 Λωρίδες φίλτρων (Vegetated Buffer Strip, Grassed Filter, Filter Strip) VI-42 Κήποι βροχής (Bioretention)..VI-45 Σελ. xix

20 Σχεδιασμός χώρου καί αειφορική διαχείριση ομβρίων με χρήση βέλτιστων τεχνικών. Μελέτη εφαρμογής στήν περιοχή Βιοτεχνικού Πάρκου Πάτρας. Διατάξεις φίλτρανσης (Media Filter)..VI-50 Διατάξεις αποθήκευσης (On/off line Storage) VI-54 Διατάξεις Επαναχρησιμοποίησης βρόχινου νερού.vi-57 Όρυγμα με διάτρητες σωληνώσεις (Filter drains).vi-59 Ένθετες διατάξεις φρεατίων υδροσυλλογής.vi-60 Διαχωριστές ελαίου-νερού (Oil/water separators) VI-62 Υδροδυναμικοί διαχωριστές (Hydrodynamic separators) VI-64 Συνδυασμένες διατάξεις ΒΕΤ (Multiple Systems) VI-66 Άλλες διατάξεις.vi-68 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII: Η ΑΠΟΡΡΟΗ ΚΑΙ Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ α. Γενικά VII-2 β. Πολεοδομικός Σχεδιασμός..VII-8 γ. Μείωση και αποσύνδεση αδιαπέρατων επιφανειών..vii-14 δ. Απορροή και αρχιτεκτονική VII-26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIIΙ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: BIOTEXNIKO ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΩΝ α. Περιγραφή ευρύτερης Περιοχής.VIII-2 β. Περιγραφή ΒΙΟΠΑ.VIII-6 γ. Προτάσεις για αειφορική διαχείριση της απορροής χώρου ΒΙΟΠΑ..VIII-16 δ. Απλή αριθμητική προσέγγιση...viii-32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Συμπεράσματα..IX-2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΠΑ 1. Αποφάσεις Έγκρισης Πολεοδομικής Μελέτης ΒΙΟΠΑ..Α-2 2. Πίνακας περιβαλλοντικών επιπτώσεων (από ΜΠΕ ΒΙΟΠΑ)..Α-8 3. Είδος Επιχειρήσεων που αναμένεται να εγκατασταθούν (από ΜΠΕ ΒΙΟΠΑ)..Α-12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Σελ. xx

2.4 Ρύπανση του νερού

2.4 Ρύπανση του νερού 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις 2.4 Ρύπανση του νερού 4-1. Ποια ονομάζονται λύματα; Έτσι ονομάζονται τα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες, τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες και τους αγρούς. 4-2. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους με Βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους

Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους με Βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους με Βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους Στεγανοποίηση Εδάφους σε υπό Αστικοποίηση Περιοχές Δρ. Άνθιμος Σπυρίδης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός M.Sc., Ph.D. Πλ. Ιπποδρομίου

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι άμεση ρύπανση?

Τι είναι άμεση ρύπανση? ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ Τι είναι ρύπανση; Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην

Διαβάστε περισσότερα

Τι θα έπρεπε κάθε βιολόγος να ξέρει για τον ανθρώπινο πληθυσμό. Λίγοι επιστήμονες. ανθρώπινο πληθυσμό ως τη ρίζα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος

Τι θα έπρεπε κάθε βιολόγος να ξέρει για τον ανθρώπινο πληθυσμό. Λίγοι επιστήμονες. ανθρώπινο πληθυσμό ως τη ρίζα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος Το Σύνδροµο Αστικών Ρεµάτων (The Urban Stream Syndrome) Ιωάννης Καραούζας Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46.7 χλµ Αθηνών-Σουνίου, 19013 Ανάβυσσος, Αττική. ikarz@hcmr.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ. Θέμα: ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ

Εργασία στο μάθημα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ. Θέμα: ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργασία στο μάθημα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Θέμα: ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ 1 Ονομ/μο φοιτήτριας: Κουκουλιάντα Στυλιανή Αριθμός μητρώου: 7533 Υπεύθυνος καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Σε αντίθεση με τις θάλασσες, το νερό των ποταμών δεν περιέχει σχεδόν καθόλου αλάτι - γι' αυτό το λέμε γλυκό νερό.

Σε αντίθεση με τις θάλασσες, το νερό των ποταμών δεν περιέχει σχεδόν καθόλου αλάτι - γι' αυτό το λέμε γλυκό νερό. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Tι είναι τα ποτάμια; Τα ποτάμια είναι φυσικά ρεύματα νερού. Δημιουργούνται από το νερό των βροχών και των λιωμένων πάγων, που κατεβαίνει από πιο ψηλές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 2: Εισαγωγή στη Διαχείριση Αστικών Υγρών Αποβλήτων. Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΝΤΟΛΕΣ Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα ΤΕΙ-Αθήνας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα Διδάσκων: Ιωάννης Συμπέθερος Καθηγητής Εαρινό Εξάμηνο Σχ. Έτους 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΣΤΟΙΧΕΙΑΡΥΠΑΝΣΗΣ 2.1 ΠΑΘΟΦΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 2.1.1 ΒΑΚΤΗΡΙΑ 2.1.2 ΙΟΙ 2.1.3 ΠΡΩΤΟΖΩΑ 2.2 ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων Τα υγρά απόβλητα μπορεί να προέλθουν από : Ανθρώπινα απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

«Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων»

«Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων» ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ : «Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟ LIFE04/ENV/GR/000099 WATER AGENDA Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΡΡΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος Ερευνητιικό Έργο MIRAGE (Mediiterranean Intermiittent Riiver ManAGEment) Διιαχείίριιση Ποταμών Διιαλείίπουσας Ροής στη Μεσόγειιο Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Συμπίεση Αστικών Εδαφών Αιτίες-Επιπτώσεις-Έλεγχος

Συμπίεση Αστικών Εδαφών Αιτίες-Επιπτώσεις-Έλεγχος Συμπίεση Αστικών Εδαφών Αιτίες-Επιπτώσεις-Έλεγχος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΤΖΙΡΗΣ Δρ. Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης Κήπων Δήμου Θεσσαλονίκης Το έδαφος είναι το δημιούργημα της ζωής και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ: Αντιπλημμυρική Προστασία Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 3.9.2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Οι υδάτινοι πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα καθώς ο υδρολογικός κύκλος εξαρτάται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 7 ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε. Επιτροπής 2014-2020 ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Σοφοκλής Λογιάδης Τι ειναι ρυπανση του νερου -ορισμος Το νερό είναι η πηγή ζωής στον πλανήτη μας. Περίπου το 70% της επιφάνειας του σκεπάζεται με νερό. Από το συνολικό διαθέσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών

Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών 30-12-2014 EVA PAPASTERGIADOU Ανακύκλωση των Θρεπτικών είναι η χρησιμοποίηση, ο μετασχηματισμός, η διακίνηση & η επαναχρησιμοποίηση των θρεπτικών στοιχείων στα οικοσυστήματα

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Η πόλη ως καταλύτης για ένα αειφόρο πρότυπο ανάπτυξης Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Διαπιστώσεις Πού ζούμε ; Ο χάρτης αναπαριστά τη συγκέντρωση πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος 3.4 Πλημμυρικές απορροές Πλημμυρικές απορροές θεωρούνται οι απορροές που ακολουθούν κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων lbcp.civil.auth.gr Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Θ.Γ.Θεοδοσίου, επ.καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486.

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51 Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Εικόνα 2. Σχηματική αναπαράσταση της δομής και λειτουργίας εγκατάστασης δευτερογενούς επεξεργασίας λυμάτων. 3. Όμως

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 11 : Βιομηχανικά Στερεά και Υγρά Απόβλητα Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο.

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων Από την Οδηγία 2000/60 στη διαχείριση σε επίπεδο υδατικής λεκάνης Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Αντιδήμαρχος Θέρμης Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece

Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece A STAKEHOLDERS LINKING FRAMEWORK FOR FLOOD MANAGEMENT FLINKMAN EUROPEAN COMMISSION DG-HUMANITARIAN AID CIVIL PROTECTION AND PREPAREDNESS

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Γενικής Παιδείας Κεφάλαιο 2 ο : Άνθρωπος και Περιβάλλον

Βιολογία Γενικής Παιδείας Κεφάλαιο 2 ο : Άνθρωπος και Περιβάλλον Βιολογία Γενικής Παιδείας Κεφάλαιο 2 ο : Άνθρωπος και Περιβάλλον Οικολογία: η επιστήμη που μελετά τις σχέσεις των οργανισμών, και φυσικά του ανθρώπου, με τους βιοτικούς (ζωντανούς οργανισμούς του ίδιου

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μηχανική Περιβάλλοντος Διατμηματικό Πρόγραμμα: Ενεργειακές Τεχνολογίες & Αειφόρος Σχεδιασμός Ερευνητικές Οντότητες:

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον

Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων ΓΧΚ Δρ. Χ. Νακοπούλου Βιογεωχημικοί κύκλοι

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. 22 Μαρτίου 2013 Τελλογλειο

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. 22 Μαρτίου 2013 Τελλογλειο ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ εισηγητής: ΣΟΥΠΙΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ/νση ΑνάπτυξηςΕΥΑΘ ΑΕ 22 Μαρτίου 2013 Τελλογλειο Στάδια ομιλίας Κύκλος νερού Υδατικοί πόροι ΕΥΑΘ Υδατικοί πόροι Στόχοι _ Ενέργειες προστασίας τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» http://www.hydromentor.uth.gr/ Συντονιστής: Αθανάσιος Λουκάς, Καθηγητής Επιστ. Υπεύθυνος: Νικήτας Μυλόπουλος, Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Υδρολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS Μίχας Σπύρος, Πολιτικός Μηχανικός PhD Νικολάου Κώστας, Πολιτικός Μηχανικός MSc Αθήνα, 8/5/214

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.Π.Μ.Σ.«ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ µε θέµα «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία και Στόχοι Προγράμματος

Φιλοσοφία και Στόχοι Προγράμματος LIFE08 ENV/CY/000460 «WATER-Ενδυνάμωση Επιστημονικής Βάσης Προγραμμάτων Ποιότητας Νερών» Φιλοσοφία και Στόχοι Προγράμματος Λευκωσία 20 Απριλίου 2010 Αθηνά Παπαναστασίου Λειτουργός Περιβάλλοντος Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη πληθυσμός που εξυπηρετεί ο αγωγός Θ = 5000 κάτοικοι 0.40 0.35 μέση ημερήσια κατανάλωση νερού w 1 = 300 L/κατ/ημέρα μέση ημερ. βιομηχανική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Περιφέρεια Κρήτης Περιφερειακή Ενότητα Χανίων Δ/νση Ανάπτυξης Πολυτεχνείο Κρήτης Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Αδειοδότηση Όροι και προϋποθέσεις για την διάθεση των υγρών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη & η αναγνώριση του ρόλου των ρεμάτων ως σημαντικών φυσικών στοιχείων στον αστικό ιστό. Η διερεύνηση των νομικών παραμέτρων και των

Η ανάδειξη & η αναγνώριση του ρόλου των ρεμάτων ως σημαντικών φυσικών στοιχείων στον αστικό ιστό. Η διερεύνηση των νομικών παραμέτρων και των Η ανάδειξη & η αναγνώριση του ρόλου των ρεμάτων ως σημαντικών φυσικών στοιχείων στον αστικό ιστό. Η διερεύνηση των νομικών παραμέτρων και των συνεπειών τους στο ευαίσθητο οικοσύστημα των ρεμάτων. Η καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ Υποψήφιος ιδάκτορας: Α. Στεφανάκης Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Τσιχριντζής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

«Μετρήσειςρύπανσηςποταμώνκαιδιακρατική συνεργασία:ο ρόλος του διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος»

«Μετρήσειςρύπανσηςποταμώνκαιδιακρατική συνεργασία:ο ρόλος του διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος» «Μετρήσειςρύπανσηςποταμώνκαιδιακρατική συνεργασία:ο ρόλος του διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος» Καθηγητής Γεώργιος Ζαλίδης Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Επιστημονικώς υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Το νερό καλύπτει τα 4/5 του πλανήτη

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Το νερό καλύπτει τα 4/5 του πλανήτη ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Το νερό καλύπτει τα 4/5 του πλανήτη Βασικός-αναντικατάστατος παράγοντας της ζωής κάθε μορφής και κάθε επιπέδου Συνδέεται άμεσα με τη διαμόρφωση των κλιματολογικών συνθηκών Η σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Κύκλοι Βαρέων Μετάλλων. Βαρέα Μέταλλα στα Παράκτια Συστήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Κύκλοι Βαρέων Μετάλλων. Βαρέα Μέταλλα στα Παράκτια Συστήματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Κύκλοι Βαρέων Μετάλλων Βαρέα Μέταλλα στα Παράκτια Συστήματα Ο όρος βαρέα μέταλλα (heavy metals, trace metals, toxic metals, trace elements) χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει τη παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 1. Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Επιχείρησης και οι Άξονες προτεραιότητας Με την υπ αριθμ. απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ καθορίστηκαν το όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Θ. Δ. Ζάγκα Καθηγητή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Τομέας Δασικής Παραγωγής-Προστασίας Δασών-

Διαβάστε περισσότερα

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων»

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» «Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» (ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Καρατζάς Γεώργιος ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Κουργιαλάς Ν. Νεκτάριος ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού

Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού 1. Το νερό στη φύση και τη ζωή των ανθρώπων Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού βρίσκεται στους ωκεανούς, είναι δηλαδή αλμυρό. Μόλις το 2% βρίσκεται στους πόλους

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη αγωγών αποχέτευσης για την αντιμετώπιση των ομβρίων στην περιοχή νότια των οδών Ρόδων, Γαζίας και Μιμόζας του οικισμού Βαρικού

Μελέτη αγωγών αποχέτευσης για την αντιμετώπιση των ομβρίων στην περιοχή νότια των οδών Ρόδων, Γαζίας και Μιμόζας του οικισμού Βαρικού 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η παρούσα μελέτη αφορά το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων για την αντιμετώπιση των ομβρίων στην περιοχή νότια των οδών Ρόδων, Γαζίας και Μιμόζας του οικισμού Βαρικού. Η μελέτη συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιπληµµυρικής Προστασίας στο Πλαίσιο της Νέας Οδηγίας

Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιπληµµυρικής Προστασίας στο Πλαίσιο της Νέας Οδηγίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιπληµµυρικής Προστασίας στο Πλαίσιο της Νέας Οδηγίας. Γ. Τσακίρης, Καθηγητής ΕΜΠ Οδηγία 2007/60 Σχέδια διαχείρισης πληµµυρικής διακινδύνευσης Ενιαίος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές παραγγελίες για εξυπηρέτηση των ατομικών αναγκών πελατών. Επεξεργασία σε ανώτατο επίπεδο π.χ. 10:10:2 για BOD:SS:NH4

Ειδικές παραγγελίες για εξυπηρέτηση των ατομικών αναγκών πελατών. Επεξεργασία σε ανώτατο επίπεδο π.χ. 10:10:2 για BOD:SS:NH4 Η σειρά HiPAF είναι ένα σύστημα επεξεργασίας αστικών αποβλήτων σχεδιασμένο ειδικά για να ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Συνδυάζοντας ευελιξία, αξιοπιστία, ικανή προεργασία και στιβαρή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Η Βιολογία των Ιών

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Η Βιολογία των Ιών Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1.1 Μικροοργανισμοί, Μικροβιολογία και Μικροβιολόγοι... 19 1.1.1 Μικροοργανισμοί... 19 1.1.2 Μικροβιολογία... 20 1.1.3 Μικροβιολόγοι... 21 1.2 Σύντομη Ιστορική Εξέλιξη της Μικροβιολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1 Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον 1.1 Εισαγωγή 1 1.2 Παλαιοκλιµατικές µεταβολές 3 1.3 Κλιµατικές µεταβολές κατά την εποχή του Ολοκαίνου

Διαβάστε περισσότερα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ Η χρήση του όζοντος για την κατεργασία νερού σε πύργους ψύξης αυξάνει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και αρκετές έρευνες και εφαρµογές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.).) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΙΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΙΦΑΝΕΙΙΑΚΩΝ ΚΑΙΙ ΥΠΟΓΕΙΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΙΟΟ ΔΔ ΟΟ ΣΣ Α ΝΝ ΑΑΦ ΟΟ ΡΡ ΑΑ ΣΣ : 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 212 (2 η έκδοση) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Η τεχνική έκθεση με τίτλο «: περίοδος αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ Δ. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ Δ. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ Δ. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ είναι οι παραγωγικές δυνάμεις ή το αποτέλεσμα των παραγωγικών δυνάμεων που υπάρχουν και δρουν στο φυσικό περιβάλλον και που για τον σημερινό άνθρωπο μπορούν,

Διαβάστε περισσότερα