ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΒΛΓ1ΩΛΞ-ΨΓΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων έτους 2014 & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2014 Δήμου Λαρισαίων και Νομικών Προσώπων. Στην Λάρισα σήμερα την 17 Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ / πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 'Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, ως Πρόεδρος, 2)Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλαμάνης Ευθύμιος, 4) Αράπκουλε Δέσποινα, 5) Γαλάτος Αριστοκλής, 6) Γιαννούλας Κων/νος, 7) Ιωακειμίδου Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κων/νος, 11) Καφφές Θεόδωρος, 12) Κοτάκου Μαρία, 13) Κρίκης Πέτρος, 14) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 15) Λέτσιος Ιωάννης, 16) Λέτσιος Κλεάνθης, 17) Μαμάκος Αθανάσιος, 18) Μάντζαρη Δέσποινα, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπανιός Μάρκος, 21) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 22) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 23) Μπεκύρης Μιχαήλ, 24) Ντάβαρη Ευαγγελία, 25) Οικονόμου Ιωάννης, 26) Ούντρια Ευαγγελή, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Πρασσάς Αναστάσιος, 29) Σαμουρέλης Κων/νος, 30) Σάπκας Ιωάννης, 31) Σουλούκου Ασπασία, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τσακίρης Μιχαήλ, και 35) Φακής Γεώργιος, καθώς επίσης οι Πρόεδροι: 1 ης Δημοτικής Κοινότητας κ. Ξηρομερίτης Βασίλειος, Δημοτικής Κοινότητας Φαλάννης κ. Λυγούρας Κων/νος και Τοπικής Κοινότητας Κοιλάδας κ. Νατσίδης Παναγιώτης. και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ 1)Αγραφιώτη Μαρία, 2) Αλεξούλης Ιωάννης, 3) Κέλλας Χρήστος, 4) Κλεισιάρης Βασίλειος, 5) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 6) Λαμπρούλης Γεώργιος, 7) Μητσιός Αθανάσιος, 8) Ξυνοπούλου Θυμούλια Ελένη Μαρίνα, 9) Παπακρίβος Χρυσόστομος, και 10) Τσιαούσης Κων/νος, καθώς επίσης οι Πρόεδροι 2 ης Δημοτικής Κοινότητας κ. Καλόγηρος Κων/νος, 3 ης Δημοτικής Κοινότητας κ. Κυριτσάκας Δημήτριος, 4 ης Δημοτικής Κοινότητας κ. Ζιώγας Βασίλειος, Δημοτικής Κοινότητας Γιάννουλης κ. Πακάκης Γεώργιος, Τοπικής Κοινότητας Μάνδρας κ. Χρήστου Αθανάσιος, Τοπικής Κοινότητας Κουτσόχερου κ. Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, Τοπικής Κοινότητας Ελευθερών κ. Παπακωστούλης Κωνσταντίνος, Τοπικής Κοινότητας Αμυγδαλέας κ. Μακρίδης Νικόλαος, Τοπικής Κοινότητας Ραχούλας κ. Τζέος Κωνσταντίνος, Τοπικής Κοινότητας Τερψιθέας κ. Νότας Κωνσταντίνος και Τοπικής Κοινότητας Λουτρού κ. Μαυρομύτης Ιωάννης. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/ ), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη. Σελίδα 1 από 5

2 ΑΔΑ: ΒΛΓ1ΩΛΞ-ΨΓΩ Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων έτους 2014 & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2014 Δήμου Λαρισαίων και Νομικών Προσώπων και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 266 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει. 2. Τα άρθρα 155 και επ. Ν. 3463/ Το με αριθμ.πρωτ. 659/ έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. 4. Το με αριθμ.πρωτ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 5. Το με αριθμ.3/2013 Πρακτικό της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων. 6. Το με αριθμ.6/2013 Πρακτικό της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων. 7. Την με αριθμ. 459/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Έγκριση του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων έτους Την με αριθμ. 645/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά Συμπλήρωση της με αριθμ.459/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Έγκριση του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων έτους 2014». 9. Την με αριθμ. 651/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) 2014 Δήμου Λαρισαίων. 10. Τις σχετικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων: υπ. αριθμ 39/2013 Δημοτική Θεατρική Κοινωφελής Επιχείρηση «Θεσσαλικό Θέατρο», υπ. αριθμ 38/2013 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση υπ αριθμ 107/2013 Δημοτικό Ωδείο Λάρισας υπ αριθμ 29/2013 Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας «Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα» 11. Το ότι δεν έχει προκύψει εκλογή Επιτροπής Διαβούλευσης όπως στην ΑΔΣ με αρ. 443/ 21 Νοεμβρίου 2012 καταγράφεται. 12. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μαμάκου Αθανάσιου, η οποία έχει ως εξής: O προϋπολογισμός καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) και το ΦΕΚ 1896/ Τεύχος Δεύτερο <<Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014-τροποποίηση της υπ αριθμ 7028/ (ΦΕΚ Β 253) απόφασης <<Καθορισμός του τύπου προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων>>. Τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α Εσόδου 0611) που εγγράφηκαν στον Προϋπολογισμό του 2014 είναι ίσα με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της μηνιαίας τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο Δήμο πριν την κατάρτιση του Προϋπολογισμού επί δώδεκα, μειωμένο κατά 1,9%. Πιστώσεις που εγγράφονται για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων (Κ.Α Εσόδου 0621) καθώς και αντίστοιχες εγγραφές συνολικών εξόδων (Κ.Α Εξόδου 6741) προϋπολογίσθηκαν μειωμένες κατά 8,4% σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά οικονομικού έτους Το ποσό του Κ.Α 1311 ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών του Δήμου (πρώην Σ.Α.Τ.Α), προκύπτει από το γινόμενο της τελευταίας μηνιαίας κατανομής πριν το χρόνο κατάρτισης του Π/Υ επί δώδεκα, μειωμένο κατά 53%. Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του έτους 2014 για το σύνολο των προαναφερομένων κωδικών, όπως αναφέρεται και στις οδηγίες του Φ.Ε.Κ, θα εγγραφούν στον Π/Υ με αναμόρφωση. Μαζί με τον προϋπολογισμό καταρτίζεται και ψηφίζεται και το ΟΠΔ (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης)από το ΔΣ σε ειδική συνεδρίαση όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 4111/2013. Με τις προτάσεις των υπηρεσιών ο προϋπολογισμός του 2014 ανέρχεται στο ύψος των # ,58 #. Στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί όλα τα έσοδα και οι δαπάνες του Δήμου για το Είναι δεδομένο ότι ο προϋπολογισμός εκφράζει τους στόχους και τις προτεραιότητες που θέτει η Δημοτική Αρχή για την επόμενη χρονιά, με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, ωστόσο στις σημερινές συνθήκες η προσπάθεια πρακτικά εξαντλείται στην αξιοποίηση των όποιων δυνατοτήτων εσόδων υπάρχουν προκειμένου να αντιμετωπιστούν αφ ενός μεν οι ανελαστικές λειτουργικές δαπάνες του Δήμου, των Νομικών του Προσώπων και των οξυμένων πλέον κοινωνικών αναγκών που αυτά καλύπτουν. Το 2013 αξιοποιήθηκε η δυνατότητα που δόθηκε από την κεντρική διοίκηση μέσω ειδικών χρηματοδοτήσεων για την Σελίδα 2 από 5

3 ΑΔΑ: ΒΛΓ1ΩΛΞ-ΨΓΩ μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου μας. Για το χρονικό διάστημα έως Δεκέμβριο ( ) του 2013 αποδόθηκαν ,08 από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που αντιστοιχούν σε 25 εντολές πληρωμής που στάλθηκαν από την υπηρεσία Ταμείου. Για την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού είχε ληφθεί υπ όψιν η πορεία εκτέλεσης του 7μήνου του 2013 σε σχέση με την αντίστοιχη εκτέλεση της ίδιας περιόδου του έτους Για την σύνταξη του τελικού προϋπολογισμού και κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης και Προϋπολογισμού της Δ/νσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης λήφθηκαν υπ όψιν τα πραγματοποιηθέντα εισπραχθέντα έσοδα και πληρωθέντα έξοδα του 10μήνου. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τα έσοδα από τους ΚΑΠ και τη ΣΑΤΑ προϋπολογίσθηκαν στα επίπεδα που ορίζονται στο άρθρο 3 παρ Α.1 και Α.6 αντίστοιχα του ΦΕΚ1896/ των οδηγιών του προϋπολογισμού. Οι όποιες αναπροσαρμογές προκύψουν θα καλυφθούν με αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Όλες οι επιχορηγήσεις που προορίζονται για ειδικούς σκοπούς (έργα, προνοιακά επιδόματα, επισκευές σχολείων, σίτιση μουσικού σχολείου κλπ) ισοσκελίζονται με αντίστοιχες δαπάνες. Οι λειτουργικές δαπάνες (έξοδα χρήσης - κωδικός αριθμός 6 - και πληρωμές παρελθόντων ετών και λοιπές αποδόσεις - κωδικός αριθμός 8 -) καλύπτονται από τους ίδιους πόρους και ΚΑΠ, από διάφορες επιχορηγήσεις (που είναι για λειτουργικές δαπάνες) και από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, για τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Τα έσοδα από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος διατίθενται αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τους σχετικούς ορισμούς του Ν.1828/1989. Σημειώνεται, δε, ότι και για το 2013 δεν έγιναν αναπροσαρμογές των Δημοτικών Τελών Τα τακτικά έσοδα καλύπτουν το 44,68 % του προϋπολογισμού, τα έκτακτα το 25,47% και τα υπόλοιπα έσοδα (παρελθόντων ετών 15,47%, υπέρ τρίτων επιστροφές 10,89% και χρηματικό υπόλοιπο 3,49%) ανέρχονται στο 29,85% του προϋπολογισμού Οι λειτουργικές δαπάνες καλύπτουν το 42,87% του προϋπολογισμού (η μισθοδοσία προσωπικού καλύπτει το20,67 %και οι λοιπές δαπάνες το 22,20%). Οι επενδύσεις καλύπτουν το 23,20%.Τέλος οι λοιπές δαπάνες (πληρωμές παρελθόντων ετών 33,85%, και αποθεματικό 0,08 %) καλύπτουν το 33,93% του προϋπολογισμού. Η ανάλυση των κωδικών εσόδων-εξόδων επισυνάπτεται σε πίνακα ομαδοποιημένα. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ: για το έτος: 2014 Κωδικοί αριθμοί Έσοδα και Εισπράξεις Προϋπολογισμός 2014 Απολογισμός 10μήνου 2013 Προϋπολογισμός 2013 αρχικός 0 Τακτικά Έσοδα , , ,28 1(πλην 13) Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) , , ,20 2 Έσοδα παρελθόντων ετών , , ,00 31 Εισπράξεις από Δάνεια 0, , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη , , ,00 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων , , ,00 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους , , ,61 13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις , , ,35 Σύνολo Πόρων , , ,19 Σελίδα 3 από 5

4 ΑΔΑ: ΒΛΓ1ΩΛΞ-ΨΓΩ Κωδικοί αριθμοί Έξοδα και Πληρωμές Προϋπολογισμός 2014 Απολογισμός 10μήνου 2013 Προϋπολογισμός 2013 αρχικός 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , ,45 61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων , , ,00 63,64 Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα , , , Τοκοχρεωλύσια δανείων , , ,00 66 Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών , , ,00 67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα , , ,36 81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε , , ,65 Επιχορηγούμενες Πληρωμές 83 Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0, ,26 0,00 82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις , , ,00 Επενδύσεις 71 Αγορές , , ,01 73 Έργα , , ,82 74 Μελέτες , , ,03 75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 3,00 0, , Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων , , , Αποθεματικό ,91 0, ,87 Σύνολo εξόδων και πληρωμών , , , Τις εν τω μεταξύ επελθούσες τροποποιήσεις σε επί μέρους στοιχεία του προτεινόμενου προϋπολογισμού & του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2014 Δήμου Λαρισαίων και Νομικών Προσώπων εκ μέρους των υπηρεσιών του Δήμου και της Δημοτικής Αρχής. 14. Την τοποθέτηση επί του θέματος του Δημάρχου Λαρισαίων κ. Τζανακούλη Κωνσταντίνου. 15. Τις τοποθετήσεις, προτάσεις, διαφωνίες των Δημοτικών Συμβούλων κ. Σούλτη Γεώργιου, Κρίκη Πέτρου, Καλογιάννη Απόστολου, Μπαρτζώκη Γεωργίου, Καραμπάτσα Κων/νου, Σαμουρέλη Κωνσταντίνου και Πρασσά Αναστάσιου. 16. Την γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μπαρμπούτης Σπυρίδων και δέκα οκτώ Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν ΥΠΕΡ, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αδαμόπουλος Αθανάσιος, Αράπκουλε Δέσποινα, Καλογιάννης Απόστολος, Καφφές Θεόδωρος, Κρίκης Πέτρος, Ούντρια Ευαγγελή, Σαμουρέλης Κων/νος, Σουλούκου Ασπασία και Σούλτης Γεώργιος ψήφισαν ΚΑΤΑ. Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ιωακειμίδου Παπαγεωργίου Μεταξωτή, Καραμπάτσας Κων/νος, Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, Λέτσιος Ιωάννης, Μπαρτζώκης Γεώργιος, Σάπκας Ιωάννης και Τερζούδης Χρήστος. 17. Την θετική ψήφο των παρόντων Προέδρων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2014, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στις συνημμένες αναλυτικές καταστάσεις. 2. Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) 2014 Δήμου Λαρισαίων καθώς και των Νομικών Προσώπων αυτού, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στους πίνακες και λοιπά στοιχεία που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. Σελίδα 4 από 5

5 ΑΔΑ: ΒΛΓ1ΩΛΞ-ΨΓΩ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 5 από 5

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθρο 192 ΚΚ) ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΞ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , , , , , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΞ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΧΡΗΣΗ 0, , , , ,00 ΧΩΡΟΥ ΑΝΑ ΤΜ) ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΞ ΑΣΤΙΚΩΝ 0,00 0, , , ,00 ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 ΚΚ) ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΓΡΩΝ , , , , ,26 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Μισθώµατα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Κ.Χ.ΓΙΑ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΑΦ.ΜΕΣΩΝ (ΑΡ.3 Ν2946/01) ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0, Μισθώµατα δηµοτικών και κοινοτικών λατοµείων (άρθρο 20 Ν 669/77, άρθρο 7 Ν 1428/84) ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ , , , , ,91 ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,91 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Εσοδα από εκµετάλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0121 Εσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών άρθρο 21 Ν 2963/2001) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0, Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ , , , , , ΤΕΛΗ ΠΛΑΝΟ ΙΩΝ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ 1,00 0,00 0,00 0,00 0, ΤΕΛΗ & ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ,00 0, , , ,30 ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ,ΠΑΖΑΡΙΑ & ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (ΑΡ.19 Β 24/9-20/10/1958) ΤΕΛΗ & ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ , , , , ,20 ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16Ν 2130/93) ΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ 2.000, , , , ,34 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ικαίωµα χρήσης δηµοτικών και κοινοτικών κατοικιών (άρθρο 188 ΚΚ)

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙ 2.700, , , , ,00 ΤΗΣ Ν.ΦΩΚΑ 1( ΛΑΡΙΣΑ) ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Λοιπά έσοδα από ακίνητα ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΕΞ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1,00 0,00 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟ Φ/Β 5.030,28 517, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,28 517, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,29 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,59 2 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Τόκοι λοπών περιπτώσεων ΤΟΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 1,00 0,00 0,00 0,00 0, ΤΟΚΟΙ ΕΣΠΑ ( ΑΝΤΑΙΟΣ 33ο ΗΜΟΤΙΚΟ 5.700,00 962,75 0,00 0,00 0,00 ΣΧΟΛΕΙΟ) ΤΟΚΟΙ ΕΣΠΑ ( ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ 200,35 200,35 0,00 0,00 0,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΘΕΑ-ΕΞΟ ΟΣ) ΤΟΚΟΙ ΕΣΠΑ ( ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ 5.835, ,90 0,00 0,00 0,00 ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ) ΤΟΚΟΙ ΕΣΠΑ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 1ο 7.713, ,70 0,00 0,00 0,00 ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ) ΤΟΚΟΙ ΕΣΠΑ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 5.175,71 312,09 0,00 0,00 0,00 ΣΤΗ ΧΑΡΑΥΓΗ) ΤΟΚΟΙ ΕΣΠΑ ( ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 1.135, ,80 0,00 0,00 0,00 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ , ,59 0,00 0,00 0, Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Εσοδα από λοιπή κινητή περιουσία 0239 Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 3 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ , , , , , ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟ.ΤΕΛΟΣ-ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΑΠΟ 7.000,00 38, , , ,84 ΕΗ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ & ΤΑΠ ΑΝΕΥ , , , , ,64 ΓΝΩΜΟΝΟΣ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.500,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,64 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,77

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0003 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,77 4 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) 0411 ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ , , , , , ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ , , , , ,53 ΤΑΦΩΝ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ικαίωµα ενταφιασµού ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ , , , , ,96 ΕΚΤΑΦΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Τέλος ανακοµιδής ΤΕΛΗ ΕΚΤΑΦΗΣ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ικαιώµατα ιεροπραξιών ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 4.000, , , , , ΕΣΟ Α ΑΦΗΣ ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ , , , , , ΕΣΟ Α ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ 3.864, , , , ,00 ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Εσοδα από την εκµετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 0431 Εσοδα από ειδκούς χώρους στάθµευσης ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ , , , , ,37 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Εισητήρια θεάτρων, µουσείων κλπ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΗΜ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ 0,00 0, , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 0,00 0, , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , Λοιπά έσοδα από την εκµετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 100,00 0,00 50,00 50,00 50,00 ΕΡΓΩΝ & ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΟ Α ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,00 0, , , , ΕΣΟ Α ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 0,00 0, , , ,00 ΑΚΑ ΗΜΙΕΣ ΕΣΟ Α ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΚΑΙ 0,00 0, , , ,00 ΑΝΩ. ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ 0,00 0, , , ,00 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0004 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , , , , , ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , , , , , ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΕΥ 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΓΝΩΜΟΝΟΣ ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,30 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙ ΗΜΟΥΝΤΩΝ 8.000, , , , ,39 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ , , , , , ΕΣΟ Ο 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ( ΗΜ.ΦΟΡΟΣ) ΕΣΟ Ο 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ,00 276, , , ,49 ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (ΤΡΑΠ/ΤΑ) ΕΣΟ Ο 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ( ΙΑΦΗΜΙΣΗ) ΕΣΟ Ο 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ 1.500,00 600,00 500,00 500,00 500,00 ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (ΛΟΙΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,64 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΧ , , , , ,23 (ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ) ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ , , , , , ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΧ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑ ,00 0,00 762,00 762,00 762, ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΧ ΓΙΑ ΣΤΕΚΙΑ , , , , ,00 ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ (ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ , , , , ,80 ΥΛΙΚΑ) ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ Κ.Χ. ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ & , , , , ,00 ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙ Η ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΙΕΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 1.000, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) ΤΕΛΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ , , , , ,12 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ-ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΑ , , , , , ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,96

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0005 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 0465 Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) ΕΙ ΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ,00 0, , , ,12 (ΑΡ.15 Ν 2115/93, άρ. 27 Ν 2130/93) ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) ΤΕΛΗ Α ΕΙΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ , , , , ,55 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,55 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , υνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν 1828/ Λοιπά δυνητικά τέλη ΛΟΙΠΑ ΥΝΗΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 047 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,21 5 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ , , , , ,80 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Λοιποί φόροι ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Εισφορές 0521 Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντάγµατος, άρθρο 9 του ν.1337/1983, άρθρο 21 του ν.2508/1997) ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Ν 1337/ , , , , ,48 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ , , , , ,10 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν 1337/83) ΕΙΣΦΟΡΑ 40% Ή 75% ΤΟΥ ΚΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ειδική εισφορά εφαρµογής ρυµοτοµοκών σχεδίων (άρθρο 34 του ν.4067/2012) ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ 1,00 0, , , ,00 ΣΧΕ ΙΩΝ (Α. 34 ν. 4067/2012) ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , Τροφεία δηµοτικών παιδικων-βρεφονηπιακών σταθµών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16062/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) ΤΡΟΦΕΙΑ Ι ΙΩΤΩΝ , , , , ,00

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0006 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΤΡΟΦΕΙΑ ΙΚΑ , , , , , ΤΡΟΦΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0, ΤΡΟΦΕΙΑ ΕΕΤΑΑ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Λοιπές εισφορές ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,58 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,38 6 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ , , , , , ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ , ,86 0,00 0,00 0,00 ΑΠΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΝΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ , ,99 0,00 0,00 0,00 ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ , ,35 0,00 0,00 0,00 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπάιδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ,00 0, , , ,74 ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΝΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ,00 0, , , ,00 ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 0,00 0, , , ,00 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ , ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ (ΑΡ.14 Ν 2817/2000) ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0,00 0,00 0, ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς ( δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν , ,57 0,00 0,00 0,00 Α 27 ΠΡΟΣ ΕΛΛ. ΗΜΟΣΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν , ,50 0,00 0,00 0,00 Α 27 ΠΡΟΣ ΕΛΛ. ΗΜΟΣΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν , ,20 0,00 0,00 0,00 Α 27 ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν ,00 0, , , ,00 Α 27 ΠΡΟΣ ΕΛΛ. ΗΜΟΣΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν ,00 0, , , ,46 Α 27 ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 2014 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,46 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-09-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: Έγκριση του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 805 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 805 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΓΩΛΞ-ΣΛΚ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 805 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2015 08/07/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµού Κ.Α.Ε. : 0 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 12/5/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18110 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Οικονομικό Έτος 2015 Ημερομηνία Εκτύπωσης 28.02.2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012. Διαμ/μένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012. Διαμ/μένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έσοδα Kωδικός Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022.950,67 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία έως 31.7.2015 του Ν.4305/2014. Σύνολο

Στοιχεία έως 31.7.2015 του Ν.4305/2014. Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 31/07/2015 Στοιχεία έως 31.7.2015 του Ν.4305/2014 Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Χανιά 10-07-2015 Αρ. Πρωτ: οικ.42275 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-Ε90 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ 0 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 16.646,27 6 ΧΡΗΣΗΣ 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/07/2015 ΕΩΣ 31/07/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/07/2015 ΕΩΣ 31/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο..Σ.Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2015 06/08/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/07/2015 ΕΩΣ 31/07/2015

Διαβάστε περισσότερα