ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 110 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Κ.Α.:00.6 Στη Λάρισα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Σπυρίδωνα Μπαρµπούτη, που ορίστηκε µε την µε αριθµ.1/2011 απόφαση του Δηµάρχου Λαρισαίων, ενώ παρευρίσκονταν από τα µέλη κ.κ. 1) Σπυρίδων Μπαρµπούτης ως Προέδρος, 2) Αράπκουλε Δέσποινα, 3) Αγραφιώτη Μαρία, 4) Κέλλας Χρήστος, 5) Πρασσάς Αναστάσιος, 6) Καλογιάννης Απόστολος, 7) Κοτάκου Μαρία και 8) Ιωακειμίδου-Παπαγεωργίου Μεταξωτή. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Κ.Α.:00.6 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 103 του Ν.3463/ Την με αριθμ.217/2011 ΑΔΣ περί «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων οικ. έτους 2011». 3. Το από υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα Λογιστηρίου, το οποίο έχει ως εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφιο δ του Ν.3852/10 παρακαλούμε για τη διάθεση πίστωσης των παρακάτω κωδικών εξόδων. Τα οικονομικά στοιχεία έχουν ως εξής: ΚΩΔ.ΕΞΟΔΩΝ 00.6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙΔ.ΣΥΜΒ-ΣΥΝΕΡΓ-ΙΔ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ , ,00 ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 100,00 100,00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 8.000, , ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 5.500, ,00 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΕΡΓΟΔ. (ΠΑΡΑΚΡ. ΑΠΟ ) , ,00 ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 1% ΕΡΓΟΔ. (ΠΑΡΑΚΡ. ΑΠΟ ) , ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΡ.13 Ν 2527/97) 5.000, , ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ , ,00 ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΕΠ (ΑΡ.13 Ν 2597/97) 100,00 100,00 Σελίδα 1 από 10 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΟΤΗΣΗΣ

2 ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ) , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ 100,00 100, ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 9.000, , ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ , , ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ , , ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ , , ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ , ,00 ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ , ,00 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (ΑΡ.4 Ν 2539/97) 5.000, ,00 ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΑΡ.175 ΔΚΚ Ν 2685/99) , ,00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 1.000, ,00 ΑΜΟΙΒ-ΠΡΟΜΗΘ. ΤΡΑΠΕΖΩΝ-ΔΙΑΦ ΤΑΜΕΙΩΝ 1.000, ,00 ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ , ,00 ΑΜΟΙΒΗ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 2.000, ,00 ΔΕΗ 2% ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ & ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΟΡΟ , , ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 3.000, ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ , ,00 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 100,00 100, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ , , ΤΗΛΕΦ.-ΤΗΛΕΓ.-ΤΗΛ.ΤΕΛΗ , , ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , , ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ 100,00 100, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ 100,00 100, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ , , ΤΕΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 3.000, , ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΤΑΚ) , ,00 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ 5.000, ,00 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΡΙΤΩΝ 2.000, ,00 ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 8.000, ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 5.000, , ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ , , ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ , ,00 Σελίδα 2 από ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 3.000, ,00 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 1.000, , ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 1.000, ,00

3 & ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ , , ΕΞΟΔΑ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ , ,00 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ , , ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ INTERNET 3.000, , ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 1.000, , ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΛΕΩΝ 100,00 100,00 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ 100,00 100,00 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛEΩΝ ΓIA ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ 2.000, ,00 ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2.000, , ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ , ,00 ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 100,00 100, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΛΠ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ , ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ (ΑΡ.16 ΠΑΡ. 2 Ν 2372/1940) 4.802, , ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 5.000, , ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , ,00 ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ , , ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ , , ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ (1ης ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.) 300,00 300, ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ (2ης ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.) 300,00 300, ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ (3ης ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.) 300,00 300, ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ (4ης ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.) 300,00 300, ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ) 2.000, , ΤΟΚΟΙ ΤΟΥ Ν , ,00 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3242/04 ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡ. ΟΦΕΙΛΩΝ , , ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ , ,00 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ , , ΑΜΟΙΒ-ΠΡΟΜΗΘ.ΤΡΑΠΕΖΩΝ 100,00 100, ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥ Ν , ,00 ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3242/04 ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞ. ΟΦΕΙΛΩΝ , , ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ , ,00 ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ , ,00 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ TM. I , , ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , ,00 Σελίδα 3 από 10

4 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (ΕΘΝΙΚΗΣ - ΠΑΡΑΠΗΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ) , , ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 9.000, ,00 ΤΟΚΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ALPHA BANK ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 500,00 500, ΑΜΟΙΒ.-ΠΡΟΜΗΘ. ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1.000, ,00 ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ TM. I , ,00 ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , ,00 ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (ΕΘΝΙΚΗΣ - ΠΑΡΑΠΗΝΕΙΑΣ ΠΕΡΟΧΗΣ) , ,00 ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ , ,00 ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ALPHA BANK ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 5.000, , ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ , , ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ , ,00 ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΛΗΡΟ , ,00 ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΛΗΡΟ 5.000, , ΕΞΟΔΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ , ,00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ , , ΔΩΛ , , ΔΟΠΑΕΛ , ,00 ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 100,00 100,00 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ , ,00 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, ΑΙΜΟΛΤΥΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΑΙΜΟΡΡΟΦΥΛΙΑ, AIDS , ,00 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ ΣΠΑΣΤΙΚΑ , ,00 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ , , ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ/ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ/ΑΚΡΩΤ ΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥΣ , , ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ , ,00 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ, ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ , ,00 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ, ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ , , ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ , , ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΚΩΦΑΛΑΛΑ ΑΤΟΜΑ , , ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΑΝΣΕΝΙΚΩΝ 8.500, , ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ , ,00 Σελίδα 4 από 10

5 ΕΠΙΔΟΜΑ - ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 9.000, , ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ , ,00 Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ / ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ , ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ , ,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΕΣ (ΜΕΣΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ 79Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ , ,00 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 15% ΑΠΟ ΤΑΠ ΠΡΟΣ Τ.Π.& Δ , , ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΥΤΑ , , ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΜΑΧΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 100,00 100, ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 0,50% ΚΑΙ 2% ΥΠΕΡ ΛΟΓ.ΤΕΧΝ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 100,00 100, ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 100,00 100, ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΝΠΔΔ 100,00 100, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 5.000, , ΥΠΕΡ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ , , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΑΠΟΡΩΝ , ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΥΠΕΡ ΑΠΟΡΩΝ , ,00 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ & ΣΩΜΑΤΕΙΑ , ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ & ΣΩΜΑΤΕΙΑ , , ΔΗΠΕΘΕ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ , ,00 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΠΡΟΣ ΦΟΔΣΑ (ΠΡΟΓΡ ΣΥΜΒΑΣΗ) , ,00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ , ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ , ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ , ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ , ,00 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1.000, , ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ , , ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ "ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ" 1.000, , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 1.000, , ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 4.000, , ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 100,00 100, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 100,00 100,00 Σελίδα 5 από 10

6 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 100,00 100, ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 1.000, ,00 ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την διάθεση πιστώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφιο δ του Ν.3852/10, ως εξής: ΚΩΔ.ΕΞΟΔΩΝ 00.6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 6 από 10 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙΔ.ΣΥΜΒ-ΣΥΝΕΡΓ-ΙΔ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ , ,00 ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 100,00 100,00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 8.000, , ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 5.500, ,00 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΕΡΓΟΔ. (ΠΑΡΑΚΡ. ΑΠΟ ) , ,00 ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 1% ΕΡΓΟΔ. (ΠΑΡΑΚΡ. ΑΠΟ ) , ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΡ.13 Ν 2527/97) 5.000, , ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ , ,00 ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΕΠ (ΑΡ.13 Ν 2597/97) 100,00 100, ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ) , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ 100,00 100, ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 9.000, , ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ , , ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ , , ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ , , ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ , ,00 ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ , ,00 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (ΑΡ.4 Ν 2539/97) 5.000, ,00 ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΑΡ.175 ΔΚΚ Ν 2685/99) , ,00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 1.000, ,00 ΑΜΟΙΒ-ΠΡΟΜΗΘ. ΤΡΑΠΕΖΩΝ-ΔΙΑΦ ΤΑΜΕΙΩΝ 1.000, ,00 ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ , ,00 ΑΜΟΙΒΗ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 2.000, ,00 ΔΕΗ 2% ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ & ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΟΡΟ , , ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 3.000, ,00 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΟΤΗΣΗΣ

7 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ , ,00 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 100,00 100, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ , , ΤΗΛΕΦ.-ΤΗΛΕΓ.-ΤΗΛ.ΤΕΛΗ , , ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , , ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ 100,00 100, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ 100,00 100, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ , , ΤΕΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 3.000, , ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΤΑΚ) , ,00 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ 5.000, ,00 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΡΙΤΩΝ 2.000, ,00 ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 8.000, ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 5.000, , ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ , , ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ , , ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 3.000, ,00 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 1.000, ,00 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ & ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 1.000, ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ , , ΕΞΟΔΑ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ , ,00 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ , , ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ INTERNET 3.000, , ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 1.000, , ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΛΕΩΝ 100,00 100,00 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ 100,00 100,00 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛEΩΝ ΓIA ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ 2.000, ,00 ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2.000, , ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ , ,00 ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 100,00 100, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΛΠ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ , ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ (ΑΡ.16 ΠΑΡ. 2 Ν 2372/1940) 4.802, , ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 5.000, , ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , ,00 Σελίδα 7 από 10

8 ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ , ,00 ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ , ,00 ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ (1ης ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.) 300,00 300,00 ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ (2ης ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.) 300,00 300,00 ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ (3ης ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.) 300,00 300,00 ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ (4ης ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.) 300,00 300, ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ) 2.000, , ΤΟΚΟΙ ΤΟΥ Ν , ,00 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3242/04 ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡ. ΟΦΕΙΛΩΝ , , ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ , ,00 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ , , ΑΜΟΙΒ-ΠΡΟΜΗΘ.ΤΡΑΠΕΖΩΝ 100,00 100, ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥ Ν , ,00 ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3242/04 ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞ. ΟΦΕΙΛΩΝ , , ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ , ,00 ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ , ,00 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ TM. I , , ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , ,00 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (ΕΘΝΙΚΗΣ - ΠΑΡΑΠΗΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ) , , ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 9.000, ,00 ΤΟΚΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ALPHA BANK ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 500,00 500, ΑΜΟΙΒ.-ΠΡΟΜΗΘ. ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1.000, ,00 ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ TM. I , ,00 ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , ,00 ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (ΕΘΝΙΚΗΣ - ΠΑΡΑΠΗΝΕΙΑΣ ΠΕΡΟΧΗΣ) , ,00 ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ , ,00 ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ALPHA BANK ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 5.000, , ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ , , ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ , ,00 ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΛΗΡΟ , ,00 ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΛΗΡΟ 5.000, ,00 Σελίδα 8 από 10

9 ΕΞΟΔΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ , ,00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ , , ΔΩΛ , , ΔΟΠΑΕΛ , ,00 ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 100,00 100,00 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ , ,00 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ , ,00 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, ΑΙΜΟΛΤΥΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΑΙΜΟΡΡΟΦΥΛΙΑ, AIDS , ,00 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ ΣΠΑΣΤΙΚΑ , ,00 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ , , ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ/ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ/ΑΚΡΩΤ ΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥΣ , , ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ , ,00 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ, ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ , ,00 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ, ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ , , ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ , , ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΚΩΦΑΛΑΛΑ ΑΤΟΜΑ , , ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΑΝΣΕΝΙΚΩΝ 8.500, , ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ , , ΕΠΙΔΟΜΑ - ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 9.000, , ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ , ,00 Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ / ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ , ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ , ,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΕΣ (ΜΕΣΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ 79Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ , ,00 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 15% ΑΠΟ ΤΑΠ ΠΡΟΣ Τ.Π.& Δ , , ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΥΤΑ , , ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΜΑΧΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 100,00 100, ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 0,50% ΚΑΙ 2% ΥΠΕΡ ΛΟΓ.ΤΕΧΝ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 100,00 100, ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 100,00 100, ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΝΠΔΔ 100,00 100, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 5.000, , ΥΠΕΡ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ , , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΑΠΟΡΩΝ , ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΥΠΕΡ ΑΠΟΡΩΝ , ,00 Σελίδα 9 από 10

10 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ & ΣΩΜΑΤΕΙΑ , ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ & ΣΩΜΑΤΕΙΑ , , ΔΗΠΕΘΕ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ , ,00 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΠΡΟΣ ΦΟΔΣΑ (ΠΡΟΓΡ ΣΥΜΒΑΣΗ) , ,00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ , ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ , ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ , ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ , ,00 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1.000, , ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ , , ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ "ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ" 1.000, , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 1.000, , ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 4.000, , ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 100,00 100, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 100,00 100,00 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 100,00 100, ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 1.000, ,00 Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΑΣΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΞΩΤΗ ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Σελίδα 10 από 10