ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 2 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 2 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 2 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Επανέγκριση του Οικονομικού Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων έτους & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους Δήμου Λαρισαίων και Νομικών Προσώπων. Στην Λάρισα σήμερα την 10 Ιανουαρίου του έτους ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. 1850/ πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 'Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, ως Πρόεδρος, 2) Αράπκουλε Δέσποινα, 3) Γαλάτος Αριστοκλής, 4) Γιαννούλας Κων/νος, 5) Ιωακειμίδου Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κων/νος, 9) Καφφές Θεόδωρος, 10) Κοτάκου Μαρία, 11) Κρίκης Πέτρος, 12) Λέτσιος Ιωάννης, 13) Μαμάκος Αθανάσιος, 14) Μάντζαρη Δέσποινα, 15) Μίχος Χρήστος, 16) Μπανιός Μάρκος, 17) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 18) Μπεκύρης Μιχαήλ, 19) Ντάβαρη Ευαγγελία, 20) Ξυνοπούλου Θυμούλια Ελένη Μαρίνα, 21) Πράπας Αντώνιος, 22) Πρασσάς Αναστάσιος, 23) Σαμουρέλης Κων/νος, 24) Σούλτης Γεώργιος, 25) Τερζούδης Χρήστος, 26) Τσακίρης Μιχαήλ, και 27) Φακής Γεώργιος, καθώς επίσης ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Φαλάννης κ. Λυγούρας Κων/νος. και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ 1)Αγραφιώτη Μαρία, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλαμάνης Ευθύμιος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Κέλλας Χρήστος, 6) Κλεισιάρης Βασίλειος, 7) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 8) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 9) Λαμπρούλης Γεώργιος, 10) Λέτσιος Κλεάνθης, 11) Μητσιός Αθανάσιος, 12) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 13) Οικονόμου Ιωάννης, 14) Ούντρια Ευαγγελή, 15) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 16) Σάπκας Ιωάννης, 17) Σουλούκου Ασπασία, και 18) Τσιαούσης Κων/νος, καθώς επίσης οι Πρόεδροι 1 ης Δημοτικής Κοινότητας κ. Ξηρομερίτης Βασίλειος, 2 ης Δημοτικής Κοινότητας κ. Καλόγηρος Κων/νος, 3 ης Δημοτικής Κοινότητας κ. Κυριτσάκας Δημήτριος, 4 ης Δημοτικής Κοινότητας κ. Ζιώγας Βασίλειος, Δημοτικής Κοινότητας Γιάννουλης κ. Πακάκης Γεώργιος, Τοπικής Κοινότητας Μάνδρας κ. Χρήστου Αθανάσιος, Τοπικής Κοινότητας Κουτσόχερου κ. Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, Τοπικής Κοινότητας Ελευθερών κ. Παπακωστούλης Κωνσταντίνος, Τοπικής Κοινότητας Αμυγδαλέας κ. Μακρίδης Νικόλαος, Τοπικής Κοινότητας Ραχούλας κ. Τζέος Κωνσταντίνος, Τοπικής Κοινότητας Τερψιθέας κ. Νότας Κωνσταντίνος, Τοπικής Κοινότητας Λουτρού κ. Μαυρομύτης Ιωάννης και Τοπικής Κοινότητας Κοιλάδας κ. Νατσίδης Παναγιώτης. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 27, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/ ), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη. Σελίδα 1 από 193

2 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την Επανέγκριση του Οικονομικού Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων έτους & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους Δήμου Λαρισαίων και Νομικών Προσώπων. και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 266 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει. 2. Τα άρθρα 155 και επ. Ν. 3463/ Το με αριθμ.πρωτ. 659/ έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. 4. Το με αριθμ.πρωτ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 5. Το με αριθμ.3/2013 Πρακτικό της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων. 6. Το με αριθμ.6/2013 Πρακτικό της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων. 7. Την με αριθμ. 459/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Έγκριση του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων έτους. 8. Την με αριθμ. 645/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά Συμπλήρωση της με αριθμ.459/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Έγκριση του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων έτους». 9. Την με αριθμ. 651/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Λαρισαίων. 10. Τις σχετικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων: υπ. αριθμ 39/2013 Δημοτική Θεατρική Κοινωφελής Επιχείρηση «Θεσσαλικό Θέατρο», υπ. αριθμ 38/2013 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση υπ αριθμ 107/2013 Δημοτικό Ωδείο Λάρισας υπ αριθμ 29/2013 Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας «Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα» 11. Την με αριθμ. 595/2013 Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου που αφορά Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων έτους & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους Δήμου Λαρισαίων και Νομικών Προσώπων. 12. Την με αριθμ. 12/ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Επανέγκριση του Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων έτους. 13. Το ότι δεν έχει προκύψει εκλογή Επιτροπής Διαβούλευσης όπως στην ΑΔΣ με αρ. 443/ 21 Νοεμβρίου 2012 καταγράφεται. 14. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μαμάκου Αθανάσιου, η οποία έχει ως εξής: O προϋπολογισμός του Δήμου μας καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) και το ΦΕΚ 1896/ Τεύχος Δεύτερο <<Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους -τροποποίηση της υπ αριθμ 7028/3-2- (ΦΕΚ Β 253) απόφασης <<Καθορισμός του τύπου προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων>>. Λαμβάνοντας υπ όψιν το υπ αριθμ 51729/ έγγραφο του ΥΠΕΣ για την παράταση της δυνατότητας χρήσης της ειδικής επιχορήγησης εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων έως τέλος Φεβρουαρίου, προκύπτει η ευχέρεια «μετατόπισης» ορισμένων εξόδων από τον κωδικό (γενικά έξοδα παρελθόντων ετών) στον κωδικό (ειδικά ληξιπρόθεσμα έξοδα παρελθόντων ετών) και αντίστοιχης πρόβλεψης ίσων εσόδων στον κωδικό Πραγματοποιήθηκαν επομένως οι ανάλογες μεταβολές όσον αφορά αυτό το σημείο. Πέραν αυτού σύμφωνα με το υπ αριθμ 25225/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας έγινε μεταβολή (απομείωση) εσόδων ορισμένων κωδικών προκειμένου να τηρηθεί ο περιορισμός της (συγκριτικά με το 2012) ρεαλιστικής αύξησης εσόδων στο σύνολο της ευρύτερης «ΟΜΑΔΑΣ Ι» κατά την σχετική διάταξη της ΚΥΑ (ΦΕΚ 1896/ ) αντί της τήρησής του κατά ειδικότερη ομάδα κωδικών όπως είχαμε αρχικά θέσει προς λεπτομερέστερη εκτίμηση Τέλος όλα τα έργα και δράσεις με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) εγγράφονται σε χωριστούς κωδικούς εξόδων της μορφής Σκοπός της εγγραφής αυτής είναι η παρακολούθηση αυτών των δαπανών στο σύνολο τους Παρακαλούμε κατόπιν αυτών για την επανέγκριση του προϋπολογισμού του κατά τα ανωτέρω. 15. Την τοποθέτηση επί του θέματος του Δημάρχου Λαρισαίων κ. Τζανακούλη Κωνσταντίνου. 16. Τις τοποθετήσεις, προτάσεις, διαφωνίες των Δημοτικών Συμβούλων κ. Σούλτη Γεώργιου, Κρίκη Πέτρου, Σαμουρέλη Κωνσταντίνου και Πρασσά Αναστάσιου. 17. Την γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μπαρμπούτης Σπυρίδων και δέκα εννέα Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν ΥΠΕΡ, οι Δημοτικοί Σελίδα 2 από 193

3 Σύμβουλοι κ.κ. Αράπκουλε Δέσποινα, Καλογιάννης Απόστολος, Καραμπάτσας Κων/νος, Καφφές Θεόδωρος, Κρίκης Πέτρος, Σαμουρέλης Κων/νος και Σούλτης Γεώργιος ψήφισαν ΚΑΤΑ. 18. Την θετική ψήφο του παρόντος Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης κ. Λυγούρα Κων/νου. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Επανεγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στις συνημμένες αναλυτικές καταστάσεις. 2. Επανεγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Λαρισαίων καθώς και των Νομικών Προσώπων αυτού, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στους πίνακες και λοιπά στοιχεία που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 3 από 193

4 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΞ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , , , , , ,13 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΞ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑ ΤΜ) 0, , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΞ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΠΙΣΙΝΑΣ 0,00 0,00 0, , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΓΡΩΝ , , , , , ,26 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ , , , , , ,91 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Εσοδα από εκμετάλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ , , , , , ,45 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ,ΠΑΖΑΡΙΑ & ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (ΑΡ.19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) ,00 0,00 0, , , ,30 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ , , , , , ,20 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ 2.000, , , , , ,34 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Σελίδα 4 από 193

5 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ν.ΦΩΚΑ 1( ΛΑΡΙΣΑ) 2.700, , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Φ/Β 5.030,28 517,89 517, , , ,00 ΑΠΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚ ΩΝ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,29 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,59 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΗΣΗΣ ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ , , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Εσοδα από λοιπή κινητή περιουσία ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΗΣΗΣ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ , , , , , ,29 ΕΑΤ Σελίδα 5 από 193

6 ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔ.ΤΕΛΟΣ- ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΑΠΟ ΔΕΗ 7.000,00 38,73 38, , , ,84 ΕΑΤ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ & ΤΑΠ ΑΝΕΥ ΓΝΩΜΟΝΟΣ , , , , , ,64 ΕΑΤ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.500,00 0,00 0, , , ,00 ΕΑΤ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,77 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,77 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ , , , , , ,17 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ , , , , , ,53 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ , , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΑΦΗΣ) , , , , , ,96 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΕΚΤΑΦΗΣ , , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ , , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ , , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 4.000, , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΣΟΔΑ ΑΦΗΣ ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ , , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΣΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ 3.864, , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,66 Σελίδα 6 από 193

7 043 Εσοδα από την εκμετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΗΣΗΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ , , , , , ,37 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ 0,00 0,00 0, , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 0,00 0,00 0, , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 0,00 0,00 0, , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 100,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,00 0,00 0, , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΣΟΔΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 0,00 0,00 0, , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΣΟΔΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ. ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ 0,00 0,00 0, , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 0,00 0,00 0, , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΗΣΗΣ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , , , , , ,30 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,30 Σελίδα 7 από 193

8 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΗΣΗΣ ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 8.000, , , , , ,39 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ , , , , , ,15 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (ΤΡΑΠ/ΤΑ) ,00 276,00 276, , , ,49 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (ΛΟΙΠΑ) 1.500,00 600,00 600,00 500,00 500,00 500,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Λοιπά τέλη και δικαιώματα ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΗΣΗΣ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΧ (ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ) , , , , , ,23 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ , , , , , ,07 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΧ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑ ,00 0,00 0,00 762,00 762,00 762,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΧ ΓΙΑ ΣΤΕΚΙΑ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ , , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) , , , , , ,80 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ Κ.Χ. ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ , , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 1.000, ,78 0, , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ , , , , , ,12 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Σελίδα 8 από 193

9 ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ-ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΑ , , , , , ,96 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΑΡ.15 Ν 2115/93, άρ. 27 Ν 2130/93) ,00 0,00 0, , , ,12 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ , , , , , ,55 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,85 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,21 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ , , , , , ,80 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ , , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Εισφορές ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΗΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Ν 1337/ , , , , , ,48 ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ , , , , , ,10 ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Α. 34 ν. 4067/2012) 1,00 0,00 0, , , ,00 ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΟΦΕΙΑ ΙΔΙΩΤΩΝ , , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΡΟΦΕΙΑ ΙΚΑ , , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΡΟΦΕΙΑ ΕΕΤΑΑ , , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,58 Σελίδα 9 από 193

10 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,38 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΗΣΗΣ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ , , , , , ,43 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ,00 0,00 0, , , ,74 ΥΠΕΣ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ,00 0,00 0, , , ,00 ΥΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 0,00 0,00 0, , , ,00 ΥΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν.3756 Α 27 ΠΡΟΣ ΕΛΛ.ΔΗΜΟΣΙΟ 0,00 0,00 0, , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν.3756 Α 27 ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 0,00 0,00 0, , , ,46 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΗΣΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ , , , , , ,99 ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ (Ν- Δ 2013) , , , , , ,52 ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ Σελίδα 10 από 193

11 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,51 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΔΕΙΑΣ-ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (Ν2520/40) , , , , , ,40 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (Ν.2880/01) , , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑΞΕΙΣ 9.076, , , , , ,07 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ , , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΚΤΗΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3838/ ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΚΕΘΕΑ- ΕΞΟΔΟΣ , , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ 4.250, , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ , , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΧΑΡΑΥΓΗ 4.870, , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Σελίδα 11 από 193

12 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ 6.997, , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 0, , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΣΟΔΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΠΗ 0,00 0,00 0, , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,47 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,47 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,56 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Εσοδα από εκποίηση ακινήτων ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΛΠ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ , , , , , ,36 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΙΟΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , , , , , ,00 ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Εσοδα από εκποίηση κινητών ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΗΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΡ.10 Ν 2880/2001) 8.200, , , , , ,50 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΙΟΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1.000,00 12,00 12,00 127,00 127,00 127,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ , , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Σελίδα 12 από 193

13 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,50 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,86 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΗΣΗΣ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ,00 0,00 0, , , ,00 ΥΠΕΣ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , , , , , ,00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ(Κ ΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ , , , , , ,80 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ 5ΜΗΝΑ (ΟΑΕΔ) 0,00 0,00 0, , , ,38 ΟΑΕΔ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBACT II , , , , , ,00 URBACT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΦΟΔΣΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ , , , , , ,00 ΔΕΥΑΛ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Α.Π.Ε , , , , , ,20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ ΚΗ ΦΟΔΣΑ ΔΕΥΑΛ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ ΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ , , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡ. - ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 0,00 0,00 0, , , ,00 ΥΠΕΣ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡ. ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΜΕΑ 0,00 0,00 0, , , ,05 ΥΠΕΣ Σελίδα 13 από 193

14 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΌΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , , , , , ,87 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,30 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,30 ΥΠΕΣ- ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΗΣΗΣ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ , , , , , ,60 ΣΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΔΤΕ) ,45 0,00 0, , , ,00 ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΑΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΥΔΚ ΣΑΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΩΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΥΔΚ 3.000,00 0,00 0, , , , ΘΗΣΕΑΣ , , , , , ,00 ΘΗΣΕΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ , , , , , ,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΤΑ-ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΑΔΑ 2004 (ΔΤΕ) , , , , , , ΥΠΕΧΩΔΕ (ΕΠΠΕΡ) 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 ΕΠΠΕΡ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 LEADER ΕΣΠΑ 0,00 0,00 0, , , ,80 ΕΣΠΑ Σελίδα 14 από 193

15 ΕΣΠΑ-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΟΣ <<ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ>> ,00 0,00 0, , , ,00 ΕΣΠΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ (5) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ,00 0,00 0, , , ,00 ΕΣΠΑ(ΕΞΟΙΚΟΝ ΟΜΩ) ΕΣΠΑ(ΕΞΟΙΚΟΝ ΟΜΩ) ΕΣΠΑ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ Κ.Χ. ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ,00 0,00 0, , , ,00 ΕΣΠΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ,80 0,00 0, , , ,80 ΣΥΝΟΛΟ ,80 0,00 0, , , ,60 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,20 ΕΣΠΑ(ΕΞΟΙΚΟΝ ΟΜΩ) ΕΣΠΑ(ΕΞΟΙΚΟΝ ΟΜΩ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 14 ΔΩΡΕΕΣ- ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ- ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 Δωρεές ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΗΣΗΣ ΠΑΓΓΑΡΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ , , , , , ,90 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 0,00 0,00 0, , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,90 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,90 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ Σελίδα 15 από 193

16 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ , , , , , ,96 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΠΕΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 21,93 23,23 23,23 24,88 24,88 24,88 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 5.000,00 213,50 213, , , ,19 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΤΡΟΧΑΙΑΣ , , , , , ,38 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ , , , , , ,21 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 40,00 130,00 130,00 1,00 1,00 1,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΑΜΕΙΟ , , , , , ,20 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ , , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ , , , , , ,90 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ & ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΠΡΟΞΕΝΗΘΕΙΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 7.000,00 0,00 0, , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ) 2.500,00 530,00 530, , , ,00 ΕΑΤ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΧ ΜΕ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ,00 458,00 332, , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Σελίδα 16 από 193

17 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ , , , , , ,60 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ,00 0,00 0, , , ,94 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Παράβολα ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΠΟ ΥΠΟΒΑΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ & ΕΦΕΣΕΙΣ 4.000,00 275,39 275, , , ,73 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ,00 275,39 275, , , ,73 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,99 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 162 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαρισμό τρίτων ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1.000,00 0,00 0, , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΞΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2.000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ , , , , , ,67 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ 2.500,00 0,00 0, , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Σελίδα 17 από 193

18 ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ,00 311,04 311, , , ,43 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΩΝ , , , , , ,33 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Λοιπά έκτακτα έσοδα ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΗΣΗΣ ΤΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ , , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΠΑΛΕΤΟΥ & ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ 0,00 0,00 0, , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧ. ΠΟΛΗΣ , , , , , ,20 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ , , , , , ,38 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ , , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ 500,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑΞΕΙΣ 0,00 111,04 111, , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ 2.719, , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟΥ 0,00 0,00 0, , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 0,00 0,00 0, , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,58 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,01 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,26 Σελίδα 18 από 193

19 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΗΣΗΣ ΠΕ ΝΒ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔ.ΤΕΛΟΣ- ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΑΠΟ ΔΕΗ , , , , , ,00 ΕΑΤ ΠΕ ΝΒ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ,00 0,00 0, , , ,13 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΝΒ ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ , , , , , ,33 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΝΒ ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ , , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΝΒ ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ , , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΝΒ ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 1.000,00 482,00 482, , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΝΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗ-ΜΙΣΘΩΜΑ ΚΧ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ , , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΝΒ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ , , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΝΒ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΑΡ.15 Ν 2115/93, άρ. 27 Ν 2130/93) 0, , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Σελίδα 19 από 193

20 ΠΕ ΝΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΧ (ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ) 130,20 796,11 130, , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΝΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΧ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑ , , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΝΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) 3.000, , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΝΒ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΑΦΗΣ) , , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΝΒ ΕΣΟΔΑ ΑΦΗΣ ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ , , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΝΒ ΕΣΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ 992, , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΝΒ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ 357, , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΝΒ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ , , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΝΒ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ 2.941, , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΝΒ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 1.563, , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΝΒ ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡ.ΣΥΜΒ/ΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (ΔΗΜ.ΦΟΡΟΣ) , , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΝΒ ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡ.ΣΥΜΒ/ΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (ΤΡΑΠ/ΤΑ) 306, ,24 306, , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΝΒ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ 0,00 275,00 275, , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΝΒ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ 0, , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,46 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,46 Σελίδα 20 από 193

21 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράτονται για πρώτη φορά ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΗΣΗΣ ΠΕ ΝΒ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ 2.376, , , , , ,60 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ , , , , , ,71 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ , , , , , ,04 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ , , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΝΒ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΩΝ 0, , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 0, , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ , , , , , ,06 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΝΒ ΕΣΟΔΑ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ- ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2.974, , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ , , , , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 1.750, , , , , ,95 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,36 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,36 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,82 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ Σελίδα 21 από 193

22 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΗΣΗΣ ΠΕ ΠΒ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ , , , , , ,39 ΕΑΤ ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ,69 120, , , ,46 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ , ,00 0, , , ,45 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2.000, ,06 0, , , ,06 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΠΒ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Ν.1337/ , , , , , ,56 ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΕ ΠΒ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ , , , , , ,84 ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΕ ΠΒ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Ν. 1337/83 ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ , , , , , ,65 ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ , , , , , ,25 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ , , , , , ,77 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΠΒ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΓΡΩΝ , , , , , ,15 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ , ,40 0, , , ,93 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΠΒ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , ,50 0, , , ,50 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ , ,74 644, , , ,03 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ , ,37 0, , , ,37 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Σελίδα 22 από 193

23 ΠΕ ΠΒ ΕΝΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠ.ΤΕΛΟΣ- ΑΝΕΙΣΠΡ.ΑΠΟ ΔΕΗ , , , , , ,05 ΕΑΤ ΠΕ ΠΒ ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (ΑΡ.8 Ν.2307/95) , ,05 0, , , ,28 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛ.ΕΤΩΝ , , , , , ,06 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ 3.000, ,65 0, , , ,65 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ.ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ , ,85 0, , , ,85 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ & ΤΑΠ ΑΝΕΥ ΓΝΩΜΟΝΟΣ 1.000, ,76 0, , , ,76 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ , ,23 0, , , ,23 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΠΒ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΞ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , , , , , ,10 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΠΒ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ , ,77 0, , , ,77 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 1.000, ,27 630,77 423,50 423,50 423,50 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΠΒ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡ ΧΩΡΩΝ 3.000, ,08 0, , , ,08 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΠΒ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Κ.Χ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦ.ΜΕΣΩΝ (ΑΡ.3 Ν2946/01) , ,37 0, , , ,37 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣΠΕΖ/ΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ Κ.Χ (ΕΜΠ/ΤΑ) 1.000,00 523,00 502,00 21,00 21,00 21,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) 5.000, ,50 216, , , ,50 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ Κ.Χ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑ 2.000, ,00 0, , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Σελίδα 23 από 193

24 ΠΕ ΠΒ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ , ,20 0, , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΗΣΗΣ ΠΕ ΠΒ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ , ,47 0, , , ,47 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΠΒ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ , ,66 0, , , ,66 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΠΒ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ , , , , , ,98 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ , , , , , ,45 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΝ.ΚΑΘ/ΤΗΤΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2.500, ,47 0, , , ,47 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ , ,69 0, , , ,69 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ , , , , , ,66 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΠΒ ΕΣΟΔΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ , ,37 958, , , ,19 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΧ , , , , , ,26 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΠΒ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ , , , , , ,85 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΠΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ , , , , , ,56 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Σελίδα 24 από 193

25 ΠΕ ΠΒ ΤΡΟΧΑΙΑ , , , , , ,58 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΠΒ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ , , , , , ,30 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 4.500, ,00 600, , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΠΒ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΩΝ 6.000, ,42 0, , , ,42 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 9.000, ,30 905, , , ,30 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ , ,57 362, , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΞΕΝΕΙΘΗΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 9.000, , , , , ,05 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ) 3.000, ,00 0, , , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ , , , , , ,73 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕ ΠΒ ΦΟΔΣΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ , , , , , ,16 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,78 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,39 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,39 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σελίδα 25 από 193

26 ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ (0823) , , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (0824) 6.000,00 0,00 0, , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 1.000,00 0,00 0, , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 1.000,00 0,00 0, , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 60% (ΝΕΟΙ ΥΠΑΛΛ.) 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 40% (ΝΕΟΙ ΥΠΑΛΛ.) 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΗΣΗΣ ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 15% 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% , , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 7.000, , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 1.500,00 538,63 538, , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1% , , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4% , , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8% , , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Σελίδα 26 από 193

27 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΥΕ 0,30% , , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,25% , , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ 1,5% , , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 0,5% , , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 0,00 0,00 0, , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ-ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ , , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΦΠΑ (παζάρι) ,00 0,00 0, , , ,00 ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Ασφαλιστικές εισφορές ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΗΣΗΣ ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ , , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ , , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΥΔΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ , , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ) , , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΚΥΤ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ , , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΣΜΕΔΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ , , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΚΥΤ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ , , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 4.000, , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ-ΚΕΑΔ ΕΡΓ ,00 249,63 249, , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ , , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΛΠΠ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Σελίδα 27 από 193

28 ΕΛΠΠ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ , , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΜΤΠΥ , , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΑΥΠ 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΠΔΥ , , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΥΔΕΡΓ 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΑΥΥΓ 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ,00 150,49 150, , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ , , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΣΑΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 5.000, , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΣΑΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 3.000, , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 1.500,00 398,51 398, , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 1.500,00 649,39 649, , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΤΣΑΥ) 1.000,00 421,96 421, , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΕΓΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.000,00 28,00 28, , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΥΔΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΑΜΠΥΕΕΘΑ ΑΣΦ ,00 646,45 646, , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΑΥΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ,00 579,48 579, , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΕΑΔΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ , , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΕΑΗΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 1.000,00 0,00 0, , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΕΑΗΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 1.000,00 0,00 0, , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΦΑΠΑΞ (ΤΣΜΕΔΕ) 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗ 8% (0822) 3.500,00 599,60 599, , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΑΣΦ , , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ ΑΣΦ , , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΕΡΓΟΔ , , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΕΑΔΥ ΑΣΦ. Ν.Υ ,00 0,00 0, , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Σελίδα 28 από 193

29 ΤΣΠΕΑΘ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 6.000, , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΣΠΕΑΘ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 6.000, , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΙΔ. ΛΟΓ. ΑΝΕΡΓ. ΕΡΓΟΔ ,00 676,78 676, , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΠΥ ΕΦ' ΑΠΑΞ 900,00 366,96 366,96 900,00 900,00 900,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ , , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΕΑΔΥ-Τ.ΕΑΠΟΚΑ 1.000,00 99,96 99, , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΤΑΑ - ΚΛ. ΚΑ - Τ.ΣΑΥ 2.300,00 0,00 0, , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΜΤΠΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 3% 1.000,00 0,00 0, , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΑΠ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ 1% , , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% , , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% , , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ -ΤΠΔΚΥ , , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ (ΠΡΩΗΝ Ν 103/75) 4.000,00 667,10 667, , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ , , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΓΕΩΤΕΕ 1.000,00 0,00 0, , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΣΠΕΑΘ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 8,5% 0,00 0,00 0, , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΣΠΕΑΘ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 7,5% 0,00 0,00 0, , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗ Ν. 103/ , , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ , , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΟΔΔΥ 7.000, , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ , , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ , , , , , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Σελίδα 29 από 193

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓ1ΩΛΞ-ΨΓΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-09-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: Έγκριση του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-03-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-03-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-03-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 98 ΘΕΜΑ: Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-10-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 522 ΘΕΜΑ: Τρίμηνη Έκθεση Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 9 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α89ΩΛΞ-2ΥΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 660 ΘΕΜΑ: 18 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓΠΩΛΞ-2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓ5ΩΛΞ-Ξ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Εισπραχθέντα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΚΩ 2012 Προϋπολ/θέντα Βεβαιώσεις

Εισπραχθέντα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΚΩ 2012 Προϋπολ/θέντα Βεβαιώσεις ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΚΩ 2012 Προϋπολ/θέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραµµάτια) ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΞ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 0111.001 350.000,00 720.000,00 705.272,42 316.485,03 ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΓΡΩΝ Ι ΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 292 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 292 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 292 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-ΩΒ4 Λάρισα 5-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 06/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 5 ης /10.10.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 56 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 56 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 56 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση των

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΡΡΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-Ε90 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩΛΞ-ΚΜΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 314 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 314 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΗ ΑΡΙΘ. 314 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση Β Μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 805 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 805 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΓΩΛΞ-ΣΛΚ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 805 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα