Πλακάτα χρώματα με το L A T E X/X Ǝ L A T E X

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πλακάτα χρώματα με το L A T E X/X Ǝ L A T E X"

Transcript

1 eutypon /11/30 12:03 page 13 #17 Εὔτυπον, τεῦχος Ὀκτώβριος/October Πλακάτα χρώματα με το L A T E X/X Ǝ L A T E X Απόστολος Συρόπουλος 28ης Οκτωβρίου Ξάνθη Η/Τ: asyropoulos at yahoo dot com Ο όρος πλακάτο χρώμα αναφέρεται σε χρώμα το οποίο τυπώνεται με το δικό του ξεχωριστό μελάνι. Τέτοιου είδους χρώματα χρησιμοποιούνται στη παραγωγή βιβλίων ή άλλων εντύπων. Το πακέτο xespotcolor επιτρέπει τη χρήση πλακάτων χρωμάτων σε έντυπα που δημιουργούνται με το XƎL A TEX ή με το L A TEX αν χρησιμοποιείται ο οδηγός dvpdfmx. Το παρόν άρθρο είναι μια παρουσίαση των δυνατοτήτων του πακέτου. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι πριν πρόσφατα, η δυνατότητα χρήσης πλακάτων χρωμάτων παρεχόταν μόνο σε όσους ετοιμάζουν τα έγγραφά τους με το pdfl A TEX. Spot colors wth L A TEX/XƎL A TEX, by Apostolos Syropoulos e term spot color refers to colors that are prnted wth ther own nk. Typcally, prnter shops use spot colors n the producton of books or other prnted materal. e xespotcolor package allows the use of spot colors n documents prepared wth XƎL A TEX or L A TEX provded that the dvpdfmx drver s used. s artcle s a presentaton of the capabltes of that package. It s worth notng that untl recently, the capablty to use spot colors was avalable only to those who prepare ther documents wth pdfl A TEX. 1 Εισαγωγή Τα πλακάτα χρώματα (ή μονοχρωμία ή χρώματα Pantone) αποτελούν τον πιο συνηθισμένο τρόπο βιομηχανικής παραγωγής εντύπων. Δυστυχώς ο πυρήνας των LATEX (άρα και των pdflatex και XƎLATEX) δεν παρέχουν καμία άμεση υποστήριξη για τη χρήση πλακάτων χρωμάτων. Οπότε κανείς ετοιμάζει ένα έγγραφο χρησιμοποιώντας τετραχρωμίες (δηλαδή χρώματα ορισμένα με το μοντέλο CMYK¹) και τα μετατρέπει σε πλακάτα χρώματα με κάποιο ειδικό λογισμικό όπως το Adobe Acrobat XI Pro. Κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν είναι λύση αλλά κάποιου είδους χακεριά. Ο κύριος λόγος είναι πως αν ο σχεδιαστής του εντύπου έχει στη διάθεσή του την υποδομή για τη χρήση πλακάτων χρωμάτων, τότε θα στήσει το έντυπο ανάλογα και φυσικά το τελικό αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλύτερο σε σχέση με αυτό που θα είναι προϊόν μετατροπής. ¹Το μοντέλο CMYK χρησιμοποιεί τα βασικά χρώματα γαλάζιο (Cyan), μωβ (Magenta), κίτρινο (Yellow) και μαύρο (Key), για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς.

2 eutypon /11/30 12:03 page 14 #18 14 Α. Συρόπουλος Το καλοκαίρι τού 2014 εργάστηκα πάνω στη σελιδοποίηση της μετάφρασης ενός βιβλίου το οποίο είχε αρχικά ετοιμαστεί με το LATEX. Φυσικά η χρήση του XƎLATEX ήταν σχεδόν μονόδρομος δεν μπορώ να διανοηθώ τη δημιουργία ελληνικού κειμένου με κάτι άλλο! Σε κάποια στιγμή ο εκδότης με ρώτησε αν θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω «μονοχρωμία» και όχι «τετραχρωμία» στο τελικό αποτέλεσμα (το βιβλίο έχει πολλά έγχρωμα πλαίσια των οποίων τα χρώματα ορίζονται ως «χρώματα CMYK»). Αρχικά ξαφνιάστηκα επειδή δεν γνώριζα τι είναι η μονοχρωμία, αλλά αφού ο εκδότης μού εξήγησε, του απάντησα πως δεν ήξερα και πως θα το κοιτούσα. Εκείνο που πραγματικά ήξερα ήταν πως το πακέτο color [1] δεν παρέχει τη δυνατότητα χρήσης πλακάτων χρωμάτων, οπότε έπρεπε να δω αν υπάρχει κάτι άλλο πιο σχετικό. Το αποτέλεσμα της έρευνας ήταν να ανακαλύψω πως υπάρχει το πακέτο spotcolor του Jens Elstner [2], το οποίο όμως έχει σχεδιασθεί για χρήση μόνο με το pdflatex. Επειδή δεν ήταν δυνατό να αλλάξω το βιβλίο (άλλωστε υπήρχε και η δυνατότητα χρήσης του Adobe Acrobat XI Pro), σκέφτηκα να τροποποίωσω το αρχικό πακέτο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το XƎLATEX. Αν και η μετατροπή φαινόταν απλή το αρχικό πακέτο είχε 55 περίπου γραμμές κώδικα παρ όλα αυτά η μετατροπή ήταν πολύπλοκη και χρονοβόρα. Σε ό,τι ακολουθεί περιγράφεται πώς έγινε η μετατροπή του κώδικα και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πακέτο xespotcolor. Θα πρέπει να τονισθεί πως η ανάγνωση της Ενότητας 2 προϋποθέτει γνώση προγραμματισμού στην γλώσσα του TEX. Επίσης είναι απαραίτητη μια γενική γνώση της δομής ενός αρχείου PDF, αλλά και του τρόπου λειτουργίας των εντολών \specal του XƎTEX. Επειδή ο οδηγός που χρησιμοποιεί το XƎTEX είναι ο xdvpdfmx, μια επέκταση του dvpdfmx, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί το πακέτο και με το LATEX, αν βέβαια χρησιμοποιούμε τον οδηγό dvpdfmx. Τη δυνατότητα αυτή ανακάλυψε ο Akra Kakuto, τον οποίο και ευχαριστώ για τη μικρή αλλά σημαντική συνεισφορά του στη βελτίωση του πακέτου. Μολονότι σε ό,τι ακολουθεί αναφέρομαι μόνο στο XƎTEX/XƎLATEX, φυσικά ισχύουν ακριβώς τα ίδια για το συνδυασμό LATEX+dvpdfmx. 2 Μετατροπή κώδικα pdftex σε XƎTEX Το πρώτο και βασικότερο πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπίσω ήταν η μετατροπή εντολών που παράγουν απευθείας κώδικα PDF. Τέτοιες έχει πολλές το pd TEX. Φυσικά έχει και το XƎTEX τη δυνατότητα απευθείας εισαγωγής κώδικα PDF στο τελικό αποτέλεσμα, αλλά αυτό γίνεται με τη χρήση της εντολής \specal μιας και το XƎTEX δεν παράγει απευθείας αρχείο PDF αλλά μια επέκταση της μορφής DVI, η οποία μετατρέπεται σε PDF από ένα πρόγραμμα οδηγό (συνήθως το πρόγραμμα xdvpdfmx). Στην περίπτωση του πακέτου spotcolor, έπρεπε να μετατρέψω κώδικα όπως αυτός που ακολουθεί: 1. \newcount\thecnta 2. \newcount\thecntb 3. \def\obj{ 0 R}%

3 eutypon /11/30 12:03 page 15 #19 Πλακάτα χρώματα με το LATEX/XƎLATEX \pdfobj{1o κομμάτι κώδικας PDF}% 5. \thecnta=\the\pdflastobj% 6. \pdfobj{κώδικας PDF \the\thecnta \obj}% 7. \thecntb=\the\pdflastobj% 8. \pdfrefobj\thecnta% 9. \pdfrefobj\thecntb% Εδώ το pd TEX δημιουργεί δύο αντικείμενα PDF (γραμμές 4 και 6), και το δεύτερο περιέχει αναφορά στο πρώτο. Οι δύο μετρητές που ορίζονται στις γραμμές 1 και 2 χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε να αναφερθούμε στα δύο αντικείμενα. Η εντολή στην γραμμή 3 χρησιμοποιείται για τη δημιουργία κώδικα που θα αναφέρεται σε κάποιο αντικείμενο. Οι εντολές στις γραμμές 5 και 7 αναθέτουν στους δύο μετρητές τους αριθμούς που λαμβάνουν τα δύο αντικείμενα (κάθε αντικείμενο αντιστοιχίζεται σε έναν αριθμό σε ένα αρχείο PDF). Κάνοντας αρκετές δοκιμές και βρίσκοντας κάποιες πληροφορίες μέσω του Google, κατέληξα στο ότι ο παρακάτω κώδικας XƎTEX είναι μια λογική μετάφραση του προηγούμενου κώδικα: 1. \newcount\cnt 2. \newtoks\tok \edef\a{\the\tok Raw PDF code 1}% 5. \edef\b{raw PDF code \the\tok}% 6. «μαγικές» εντολές 7. \specal{pdf:obj \A}% 8. \B}% 9. \advance\cnt by1% Οι δύο ορισμοί στις γραμμές 4 και 5 γίνονται με αυτόν τον τρόπο επειδή πρέπει να γίνει άμεση ανάπτυξη των μακροεντολών που περιέχονται. Στην πρώτη έκδοση του πακέτου θεώρησα πως αν ζητούσα την αυτόματη δημιουργία του δεύτερου αντικειμένου (γραμμή 7 χωρίς το κομμάτι που ξεκινάει ο οδηγός δεν θα είχε κανένα πρόβλημα. Δυστυχώς αυτό δεν ισχύει και το ανακαλύψαμε όταν κάναμε διάφορους ελέγχους στον οδηγό. Ο γενικός κανόνας δημιουργίας ενός αντικειμένου PDF με τον οδηγό είναι ο εξής: Γράφουμε pdf:obj και ένα τουλάχιστον κενό διάστημα, μετά βάζουμε το όνομα του αντικειμένου, ένα τουλάχιστον κενό διάστημα και τον κώδικα που θα περιέχει. Στην γενική τους μορφή τα ονόματα πρέπει να ξεκινούν με το και να ακολουθούν ένα τουλάχιστον λατινικό γράμμα και μετά λατινικά γράμματα ή αραβικά ψηφία. Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που η μεταβλητή \TOK λαμβάνει τη σχετική τιμή στη γραμμή 3. Στις γραμμές 7 και 8 προσθέτουμε δύο αντικείμενα στο αρχείο XDV που παράγει το XƎTEX. Τέλος, στη γραμμή 9 γίνεται αύξηση της τιμής της μεταβλητής \CNT κατά ένα. Να σημειωθεί πως ο κώδικας στη γραμμή 8 είναι διαφορετικός από τον κώδικα της γραμμής 7, επειδή απλά στο πακέτο γίνεται χρήση μιας μακροεντολής (γραμμή 6) η οποία θα εξαφάνιζε το όνομα του αντικειμένου PDF αν ορίζονταν όπως η εντολή στην γραμμή 4. Ο κώδικας του πακέτου spotcolor περιέχει έναν ορισμό ίδιο με τον παρακάτω: \def\r#1{%

4 eutypon /11/30 12:03 page 16 #20 16 Α. Συρόπουλος \edef\act{\noexpand\pdfpageresources={% \act} \the\pdfpageresources\space/colorspace<<#1>>}} Το αποτέλεσμα αυτού του κώδικα είναι να προστεθεί ένας συγκεκριμένος χρωματικός χώρος (color space) στους πόρους όλων των σελίδων που ακολουθούν. Δυστυχώς, αν εκτελεσθεί ο παρακάτω κώδικας, προσθέτει τον συγκεκριμένο χρωματικό χώρο μόνο στην τρέχουσα σελίδα: \def\r#1{% <</ColorSpace <<#1>>>>}} Ο μόνος τρόπος για να υλοποιηθεί η παραπάνω απαίτηση είναι η χρήση της εντολής \AddEverypageHook του πακέτου everypage. Αυτή εντολή τροποποιεί την εντολή που δημιουργεί τις σελίδες ώστε να προσθέτει κάθε φορά το όρισμά της. \def\r#1{% \AddEverypageHook{\specal{% <</ColorSpace <<#1>>>>}}} Επίσης πρέπει να τονίσουμε πως στην περίπτωση του pd TEX απλά συμπληρώνουμε τους πόρους, ενώ εδώ δημιουργούμε μια ειδική δομή (PDF dctonary) η οποία συγχωνεύεται με τους τωρινούς πόρους της σελίδας. Οι παραπάνω αλλαγές δεν ήταν αρκετές ώστε να λειτουργήσει το πακέτο, επειδή το πρόγραμμα οδηγός πολύ απλά δεν ξέρει τίποτα για πλακάτα χρώματα! Γενικά αυτό δεν μας ενοχλεί αλλά δημιουργεί πρόβλημα αν θέλουμε να φτιάξουμε χρωματιστά πλαίσια επειδή εκεί πρέπει να μπορούμε να ορίσουμε ένα πλακάτο χρώμα όπως κάνουμε για ένα χρώμα CMYK ή RGB.² Για να λυθεί και αυτό το πρόβλημα έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλάγές στο xdvpdfmx, οι οποίες θα ενσωματωθούν στον κώδικα του προγράμματος. 3 Χρήση του πακέτου xespotcolor Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε πλακάτα χρώματα θα πρέπει αρχικά να δηλώσουμε ένα νέο χρωματικό χώρο ειδικά για πλακάτα χρώματα όπως φαίνεται παρακάτω: \NewSpotColorSpace{SOMECOLORSPACE} Να σημειωθεί πως, αν θέλουμε, μπορούμε να ορίσουμε πολλούς τέτοιους χρωματικούς χώρους. Για παράδειγμα, αυτό συμβαίνει όταν φορτώσουμε το πακέτο με τον παρακάτω τρόπο: \usepackage[hks,pantone]{xespotcolor} Οι δύο επιλογές έχουν ως αποτέλεσμα να φορτώνονται αρκετά προκαθορισμένα χρώματα τα οποία ανήκουν σε δύο χρωματικούς χώρους: τον PANTONE και τον HKS. ²Το μοντέλο RGB χρησιμοποιεί τα βασικά χρώματα κόκκινο (Red), πράσινο (Green) και μπλε (Blue).

5 eutypon /11/30 12:03 page 17 #21 Πλακάτα χρώματα με το LATEX/XƎLATEX 17 Μαζί με τον ορισμό των δύο χρωματικών χώρων φορτώνονται και πολλά νέα πλακάτα χρώματα. Τα χρώματα αυτά ορίζονται ως εξής: \AddSpotColor{PANTONE}{PANTONE108PC}{% PANTONE\SpotSpace 108\SpotSpace PC} { } (Εντολές όπως αυτή γράφονται σε μία γραμμή, αλλά εδώ, για καθαρά λόγους εμφάνισης στο περιοδικό, παρουσιάζεται σε δύο γραμμές.) Γνωρίζουμε ότι με τον κώδικα {\color{blue} \XeLeTeX} ο λογότυπος XƎLATEX θα εμφανιστεί σε χρώμα μπλέ. Αν θέλουμε να εμφανιστεί στο PANTONEGreenPC, τότε θα πρέπει να κάνουμε τα παρακάτω: \SetPageColorSpace{PANTONE} \SpotColor{PANTONEGreenPC}{1.0} \XeLaTeX Προσοχή αν θέλετε μετά να γράψετε κάτι σε μαύρο, θα διαπιστώσετε πως αυτό δεν είναι δυνατό! Για τον λόγο αυτό, είναι καλύτερα να χρησιμοποιείτε κώδικα όπως ο παρακάτω: \SetPageColorSpace{PANTONE} {\color[spotcolor]{pantonegreenpc,1.0} \XeLaTeX} \XeTeX Εδώ ο λογότυπος XƎTEX θα εμφανιστεί μαύρος, όπως είναι αναμενόμενο. Θα έχετε προσέξει πως το πλακάτο χρώμα συνοδεύεται από έναν αριθμό, εδώ το 1. Αυτός ο αριθμός εκφράζει την ένταση του χρώματος. Το 1 είναι το πιο έντονο και το 0 το τελείως αχνό. Για παράδειγμα, στον παρακάτω κώδικα \defnecolor{mycolor}{spotcolor}{pantonegreenpc,0.5} {\color{mycolor}\huge\bfseres\xelatex} ο λογότυπος XƎLATEX θα φαίνεται πολύ πιο αχνός από αυτόν στο προηγούμενο παράδειγμα. Αν θέλουμε να έχουμε πλακάτο χρώμα ως χρώμα σελίδας, τότε απλά χρησιμοποιούμε τις ενολές που ακολουθούν: \SetPageColorSpace{PANTONE} \pagecolor{mycolor} 4 Επίλογος Το πακέτο xespotcolor είναι ήδη διαθέσιμο στο CTAN [3], αλλά η ανάπτυξή του δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς ενδέχεται να μην συνεργάζεται καλά με ορισμένα πακέτα που χρησιμοποιούν χρώματα, όπως π.χ. το TkZ. Πάντως πιστεύω πως σιγά σιγά το XƎLATEX αποκτά όλα εκείνα τα εργαλεία τα οποία θα κάνουν τη χρήση του απλού LATEX παρελθόν.

6 eutypon /11/30 12:03 page 18 #22 18 Α. Συρόπουλος Αναφορές [1] U. Kern, xcolor Drver-ndependent color extensons for LATEXand pdflatex. Verson, 2.11, URL: (Aνακτήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2014.) [2] J. Elstner, spotcolor Spot colours for pdflatex. Verson 1.2, URL: http: //www.ctan.org/pkg/spotcolor. (Aνακτήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2014.) [3] A. Syropoulos and J. Elstner, xespotcolor Spot colours support for XƎLATEX. Verson 1.0, URL: (Aνακτήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2014.)

L A TEXbabel. dvips. eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 1 #1. 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014. Σ αὐτὸ τὸ τεῦχος / In this issue

L A TEXbabel. dvips. eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 1 #1. 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014. Σ αὐτὸ τὸ τεῦχος / In this issue eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 1 #1 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 Σ αὐτὸ τὸ τεῦχος / In ths ssue v ἜνTEXνα καὶ ἄtexνα Οἱ σημειώσεις τοῦ τυπογράφου 1 Γιάννης Μαμάης Γιὰ τὰ 50χρονα τοῦ Gutenberg 7 Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Έχουν περάσει 43 χρόνια από την πρώτη έκδοση του καταλόγου χρωμάτων Pantone. Από τότε μέχρι σήμερα πολλά έχουν αλλάξει, βελτιωθεί, προστεθεί. Σε αυτό το άρθρο θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε μερικά

Διαβάστε περισσότερα

Mια σύντομη εισαγωγή στο ShareL A T E X

Mια σύντομη εισαγωγή στο ShareL A T E X eutypon30-31 2013/11/30 9:08 page 51 #55 Εὔτυπον, τεῦχος 30-31 Ὀκτώβριος/October 2013 51 Mια σύντομη εισαγωγή στο ShareL A T E X Ιωάννης Δημάκος Πανεπιστήμιο Πατρών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΕΞΟΔΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΕΞΟΔΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΕΞΟΔΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 1 Τί είναι οι διαχωρισμοί (τετραχρωμία) Για την αναπαραγωγή έγχρωμων εικόνων, τα τυπογραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η Γνωριμία με το Photoshop

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η Γνωριμία με το Photoshop ΕΝΟΤΗΤΑ 1η Γνωριμία με το Photoshop 1.1 Εισαγωγή Καλώς ήρθατε στο μάθημα της ηλεκτρονικής διδασκαλίας Εισαγωγή στο Photoshop της Digital Academy. Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση των βασικών δυνατοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος : Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω,

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Small Basic. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Microsoft Small Basic. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Microsoft Small Basic Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Η Small Basic και ο Προγραμματισμός Ο Προγραμματισμός των υπολογιστών (computers) ορίζεται ως η διαδικασία δημιουργίας λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο

Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο Ονομ/μο: Τμήμα: Φωτεινή Χλη Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Καβάλας Α.Ε.Μ. : 2359 E-mail: ii2359@hotmail.com Τίτλος Πτυχιακής εργασίας: Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Κίνηση. 5.1 Σχετική κίνηση αντικειμένων

Κεφάλαιο 5: Κίνηση. 5.1 Σχετική κίνηση αντικειμένων Κεφάλαιο 5: Κίνηση... Σε αυτό το κεφάλαιο: 5.1 Σχετική κίνηση αντικειμένων 5.2 Κίνηση με συντεταγμένες 5.3 Ομαλή κίνηση 5.4 Ολοκληρωμένο παράδειγμα... Δώσε μου τόπο να σταθώ και κινώ και την γη ακόμα (Αρχιμήδης)

Διαβάστε περισσότερα

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PCGUIDE Τηλ: 210 6841089, Κινητό: 6938676154-6944280906 Fax: 210 6841088 E-mail: thginis@acci.gr, support@pcguide.gr Web address: http://www.pcguide.gr CUSTOMS BROKERS 2001 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ηλεκτρονική Διαχείριση Κοινοχρήστων»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ηλεκτρονική Διαχείριση Κοινοχρήστων» TEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ηλεκτρονική Διαχείριση Κοινοχρήστων» Φοιτήτριες : 1) Ενεχειλόγλου Στέλλα ΑΕΜ 1570 2) Πουλτίδου Ελένη ΑΕΜ 1482 Επόπτης Καθηγητής: Δρ. Κρηνίδης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Copyright 2005 Profia

Εγχειρίδιο. Copyright 2005 Profia Εγχειρίδιο Copyright 2005 Profia Περιεχόμενα Ôßôëïò Σελίδα Γενικές παρατηρήσεις...3 Τιµολόγηση Αυτοκινήτου Ι...4-9 Ελεύθερη Τιµολόγηση...4-5 Τιµολόγηση Πακέτων...6 Συγκριτική Τιµολόγηση...7-8 Έκδοση Προσωρινού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός οδηγός Mozilla Thunderbird

Ελληνικός οδηγός Mozilla Thunderbird 1 Το έγγραφο αυτό κυκλοφορεί με την άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά - Παρόμοια διανομή 3.0 Ελλάδα (Creative Commons Attribution- Share Alike 3.0 Greece) που σημαίνει ότι μπορείτε να προσαρμόσετε,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Impress Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα εργαλεία του Impress για δημιουργία παρουσιάσεων εμπλουτίζει τις παρουσιάσεις με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 4.5. Διαδικτυακές Εφαρμογές 4.5.4 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEB 2.0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα ΕΝΟΤΗΤΑ Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα . Κεφάλαιο 1 Ψηφιακός Κόσµος Εισαγωγή Τι εννοούμε με τον όρο «ψηφιακός»; Ψηφιακό είναι ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΎ ΚΏΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ. Μπουρέλος Παναγιώτης AM 3446 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΡΟΪΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Υπολογιστές για Μικρούς και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MICROSOFT WINDOWS XP Ξεκινώντας με τα WINDOWS Επιφάνεια Εργασίας Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΟΜΟΣ. ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΑ PHP ΚΑΙ MySQL

Α ΤΟΜΟΣ. ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΑ PHP ΚΑΙ MySQL ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α ΤΟΜΟΣ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΑ PHP ΚΑΙ MySQL ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Πτυχιακή εργασία Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου για την διαχείριση τον θέσεων εργασίας στο γραφείο διασύνδεσης του ΤΕΙ Καβάλας. Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Φωτόπουλος Βασίλης, Φαλιέρης Σωτήρης, Νικολόπουλος Γιώργος, Νικολόπουλος Κώστας Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Πρίτσος. ISLAB HACK: Βασικές Έννοιες της Αρχιτεκτονικής

Δημήτρης Πρίτσος. ISLAB HACK: Βασικές Έννοιες της Αρχιτεκτονικής ISLAB HACK: Βασικές Έννοιες της Αρχιτεκτονικής INTEL - IA32 για LINUX & WINDOWS Αθήνα 2003 1 Περιεχόμενα 2 Περιήγηση στην αρχιτεκτονική ΙΑ32 και των λειτουργικών συστημάτων Linux και Ms-Windows 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 Πτυχιακή Εργασία «Αυτόματη δημιουργία ιστοσελίδων για τους διδάσκοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες... Σε αυτό το κεφάλαιο: 14.1 Εισαγωγή στην έννοια των μεταβλητών 14.2 Λίστες 14.3 Παραδείγματα... «Το πιο απίθανο πράγμα με τη ζωή είναι ότι πάντα θα υπάρχουν μεταβλητές. Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ I 2 C ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ WORLD WIDE WEB ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1996 ΖΑΜΠΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα