Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

2 2 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης Η σύνθεση της ΟΜΕΑ Ποιοι και πώς συνεργάστηκαν με την ΟΜΕΑ για τη διαμόρφωση της έκθεσης Πηγές και διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών Συζήτηση της έκθεσης στο εσωτερικό του Τμήματος Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάστηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας Παρουσίαση του Τμήματος Γεωγραφική θέση του Τμήματος Ιστορικό της εξέλιξης του Τμήματος Στελέχωση του Τμήματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία Αριθμός και κατανομή των φοιτητών κατά την τελευταία πενταετία Σκοπός και στόχοι του Τμήματος Στόχοι και σκοποί του Τμήματος σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσής του Πώς αντιλαμβάνεται η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος τους στόχους και τους σκοπούς του Τμήματος Απόκλιση των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τμήματος από εκείνους που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει Επίτευξη των στόχων του Τμήματος και παράγοντες που δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά Αναθεώρηση των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τμήματος Διοίκηση του Τμήματος Θεσμοθετημένες επιτροπές που λειτουργούν στο Τμήμα Εσωτερικοί κανονισμοί που υπάρχουν στο Τμήμα Διάρθρωση του Τμήματος σε Τομείς Προγράμματα Σπουδών Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Ανταπόκριση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Το εξεταστικό σύστημα Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Πρακτική άσκηση των σπουδαστών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδακτικό έργο Αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού... 45

3 Διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από τους σπουδαστές Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές Μέσος εβδομαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος που διδάσκουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Θεσμοθετημένες από το Τμήμα υποτροφίες/βραβεία διδασκαλίας Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας Διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται Διαδικασία επικαιροποίησης του περιεχομένου των μαθημάτων και των διδακτικών μεθόδων Ποσοστό σπουδαστών που συμμετέχουν στις εξετάσεις Ποσοστά επιτυχίας των σπουδαστών στις εξετάσεις Μέσος βαθμός πτυχίου Μέση διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου Οργάνωση και εφαρμογή του διδακτικού έργου Γνωστοποίηση στους σπουδαστές της ύλης των μαθημάτων Περιγραφή των μαθησιακών στόχων των μαθημάτων και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα Διαδικασία μέτρησης της επίτευξης των μαθησιακών στόχων των μαθημάτων Τήρηση του ωρολογίου προγράμματος των μαθημάτων Οργάνωση και δομή του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων Βασικά εισαγωγικά Μαθήματα που διδάσκονται από μέλη ΕΠ των δύο ανώτερων βαθμίδων Μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος που διδάσκουν μαθήματα που δεν εμπίπτουν στο στενό ή ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο Εκπαιδευτικά βοηθήματα Είδη και αριθμός βοηθημάτων που διανέμονται στους φοιτητές Διαδικασία επικαιροποίησης των βοηθημάτων Διάθεση των βοηθημάτων Ποσοστό της διδασκόμενης ύλης που καλύπτεται από τα βοηθήματα Βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων Διαθέσιμα μέσα και υποδομές Αίθουσες διδασκαλίας Εκπαιδευτικά εργαστήρια Διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών εργαστηρίων για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών Αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών ΤΠΕ στην παρουσίαση των μαθημάτων ΤΠΕ στη διδασκαλία ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών ΤΠΕ στην επικοινωνία των φοιτητών με τον διδάσκοντα Ύψος επενδύσεων του Τμήματος σε ΤΠΕ κατά την τελευταία πενταετία Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων και η μεταξύ τους συνεργασία Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα μαθήματα Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα εργαστήρια Ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές Σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα Εκπαίδευση των σπουδαστών στην ερευνητική διαδικασία... 59

4 Δυνατότητα συμμετοχής σπουδαστών σε ερευνητικά έργα Συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και με το κοινωνικό σύνολο Κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών Στρατηγικός σχεδιασμός του Τμήματος σχετικά με την κινητικότητα των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας Συμφωνίες που έχουν συναφθεί για την ενίσχυση της κινητικότητας του διδακτικού προσωπικού ή/και των σπουδαστών Μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος που μετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύματα στο πλαίσιο ακαδημαïκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία Mέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων Ιδρυμάτων που μετακινήθηκαν προς το Τμήμα στο πλαίσιο ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία Σπουδαστές του Τμήματος που μετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύματα στο πλαίσιο ακαδημαïκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία Σπουδαστές άλλων Ιδρυμάτων που μετακινήθηκαν προς το Τμήμα στο πλαίσιο ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία Διαδικασίες αναγνώρισης του εκπαιδευτικού έργου που πραγματοποιήθηκε σε άλλο Ίδρυμα Λειτουργία και στελέχωση του κεντρικού Γραφείου Διεθνών / Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των συνδέσμων τους Ενέργειες για την προβολή και ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για τα προγράμματα κινητικότητας Εκδηλώσεις για τους εισερχόμενους σπουδαστές από άλλα Ιδρύματα Υποστήριξη εισερχομένων σπουδαστών Μαθήματα που διδάσκονται σε ξένη γλώσσα για εισερχόμενους αλλοδαπούς σπουδαστές Πρόσθετη (από το Τμήμα ή/και το Ίδρυμα) οικονομική ενίσχυση των φοιτητών και των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού που λαμβάνουν μέρος στα προγράμματα κινητικότητας Προώθηση στο Τμήμα της ιδέας της κινητικότητας σπουδαστών και μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού και της Ευρωπαϊκής διάστασης γενικότερα Έλεγχος της ποιότητας της κινητικότητας του ακαδημαϊκού προσωπικού Ερευνητικό έργο Η προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τμήματος Ερευνητική πολιτική του Τμήματος Παρακολούθηση της υλοποίησης της ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος Δημοσιοποίηση του απολογισμού υλοποίησης της ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος Κίνητρα για τη διεξαγωγή έρευνας στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας Ενημέρωση του ακαδημαϊκού προσωπικού για δυνατότητες χρηματοδότησης της έρευνας Υποστήριξη της ερευνητικής διαδικασίας Θεσμοθετημένες από το Τμήμα υποτροφίες έρευνας Διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στο εσωτερικό του Τμήματος... 65

5 Διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων εκτός Τμήματος, στην ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα Διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στο τοπικό και εθνικό κοινωνικό περιβάλλον Ερευνητικά προγράμματα και έργα που εκτελούνται στο Τμήμα Ερευνητικά προγράμματα και δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την τελευταία πενταετία Ποσοστό μελών ΕΠ που αναλαμβάνει ερευνητικές πρωτοβουλίες Συμμετοχή εξωτερικών συνεργατών ή/και μεταδιδακτορικών ερευνητών στα ερευνητικά προγράμματα Διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές Αριθμός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων ερευνητικών εργαστηρίων Επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών Ε.Π. του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία Βιβλία/μονογραφίες που δημοσίευσαν τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος Εργασίες που δημοσίευσαν τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος Κεφάλαια που δημοσίευσαν τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος σε συλλογικούς τόμους Άλλες εργασίες που δημοσίευσαν τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια που δεν εκδίδουν Πρακτικά και έκαναν τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος Βαθμός αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο Τμήμα από τρίτους Ετεροαναφορές (citations) που υπάρχουν σε δημοσιεύσεις μελών Ε.Π. του Τμήματος Αναφορές του ειδικού ή του επιστημονικού τύπου που έγιναν σε ερευνητικά αποτελέσματα μελών Ε.Π. του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία Βιβλιοκρισίες για βιβλία μελών Ε.Π. του Τμήματος που έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά Συμμετοχές μελών Ε.Π. του Τμήματος σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων κατά την τελευταία πενταετία Συμμετοχές μελών Ε.Π. του Τμήματος σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών Προσκλήσεις μελών Ε.Π. του Τμήματος από άλλους ακαδημαϊκούς / ερευνητικούς φορείς για διαλέξεις/παρουσιάσεις κλπ. κατά την τελευταία πενταετία Μέλη Ε.Π. του Τμήματος που έχουν διατελέσει κριτές σε επιστημονικά περιοδικά Διπλώματα ευρεσιτεχνίας που απονεμήθηκαν σε μέλη Ε.Π. του Τμήματος Ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος Διακρίσεις και βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν απονεμηθεί σε μέλη του Τμήματος Βαθμός συμμετοχής των σπουδαστών στην έρευνα Σχέσεις με κοινωνικούς / πολιτιστικούς / παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης Η στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος Διαδικασία διαμόρφωσης συγκεκριμένου βραχυ-μεσοπρόθεσμου σχεδίου ανάπτυξης Διαδικασία παρακολούθησης του σχεδίου ανάπτυξης... 72

6 Διαδικασία δημοσιοποίησης του σχεδίου ανάπτυξης και των αποτελεσμάτων του Συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας στη διαμόρφωση και παρακολούθηση της υλοποίησης, και στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των αναπτυξιακών στρατηγικών Απαιτούμενα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό της ακαδημαϊκής ανάπτυξης στοιχεία και δείκτες Προσπάθειες του Τμήματος προκειμένου να προσελκύσει μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού υψηλού επιπέδου Προγραμματισμός προσλήψεων και εξελίξεων μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού Σπουδαστές ανά έτος και προέλευσή τους ανά τρόπο εισαγωγής Προσπάθειες του Τμήματος προκειμένου να προσελκύσει σπουδαστές υψηλού επιπέδου Διαδικασία διαμόρφωσης στρατηγικής ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές Αποτελεσματικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών Στελέχωση και οργάνωση της Γραμματείας του Τμήματος Παρεχόμενες υπηρεσίες και ωράριο λειτουργίας της Γραμματείας Συνεργασία των διοικητικών υπηρεσιών του Τμήματος με την κεντρική διοίκηση του Ιδρύματος Στελέχωση και οργάνωση των Εργαστηρίων ή/και Σπουδαστηρίων του Τμήματος Υποστήριξη των υποδομών και υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Πώς κρίνετε τις υπηρεσίες σπουδαστικής μέριμνας; Ο θεσμός του Συμβούλου Καθηγητή Πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Υπηρεσία υποστήριξης των εργαζόμενων φοιτητών Υπηρεσία υποστήριξης των περισσότερο αδύναμων φοιτητών και εκείνων που δεν ολοκληρώνουν εμπρόθεσμα τις σπουδές τους Παροχή υποτροφιών Πολιτική του Τμήματος για την ομαλή ένταξη των νεοεισερχόμενων στο Τμήμα σπουδαστών Συμμετοχή των σπουδαστών στη ζωή του Τμήματος και του Ιδρύματος Υποστήριξη των αλλοδαπών σπουδαστών που μετακινούνται προς το Τμήμα Υποδομές πάσης φύσεως που χρησιμοποιεί το Τμήμα Επάρκεια και ποιότητα των τεκμηρίων της βιβλιοθήκης Επάρκεια και ποιότητα κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισμού Επάρκεια και ποιότητα χώρων και εξοπλισμού σπουδαστηρίων Επάρκεια και ποιότητα γραφείων διδασκόντων Επάρκεια και ποιότητα χώρων Γραμματείας Τμήματος Επάρκεια και ποιότητα χώρων συνεδριάσεων Επάρκεια και ποιότητα υποδομών ΑΜΕΑ Πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε υποδομές και εξοπλισμό του Ιδρύματος Βαθμός αξιοποίησης νέων τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρεσίες του Τμήματος (πλην εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου) Λειτουργίες του Τμήματος που υποστηρίζονται από ΤΠΕ Λειτουργίες του Τμήματος υποστηριζόμενες από ΤΠΕ που χρησιμοποιούνται από τις διοικητικές υπηρεσίες, τους φοιτητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό... 80

7 Μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος που διαθέτουν ιστοσελίδα στο διαδίκτυο Ανανέωση του ιστότοπου του Τμήματος στο διαδίκτυο Βαθμός διαφάνειας και αποτελεσματικότητα στη χρήση υποδομών και εξοπλισμού Χρήση των διαθέσιμων υποδομών του Τμήματος Χρήση του διαθέσιμου εξοπλισμού του Τμήματος Βαθμός διαφάνειας και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση οικονομικών πόρων Διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης προϋπολογισμού του Τμήματος Διαδικασία κατανομής πόρων Διαδικασία απολογισμού Συμπεράσματα Τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Τμήματος, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία Σχέδια βελτίωσης Το βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων Το μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων Προτάσεις προς δράση από τη Διοίκηση του Ιδρύματος Πίνακες Πίνακας Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος Πίνακας Εξέλιξη των εγγεγραμμένων σπουδαστών του Τμήματος σε όλα τα έτη σπουδών Πίνακας Εξέλιξη των εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Πίνακας Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Πίνακας Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Πίνακας Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Πίνακας Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και διάρκεια σπουδών Πίνακας Επιστημονικές δημοσιεύσεις Πίνακας Αναγνώριση του ερευνητικού έργου Παραρτήματα Παράρτημα Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδασκαλίας Παράρτημα Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος Παράρτημα Ατομικό Απογραφικό Δελτίο Παράρτημα Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Παράρτημα Πίνακας Μαθημάτων Νέου Προγράμματος Σπουδών Παράρτημα Πρόταση Θέματος Πτυχιακής Εργασίας Παράρτημα Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών

8 8 Παράρτημα Ιδρύματα του εξωτερικού με τα οποία συζητείται σύναψη διμερούς συνεργασίας Παράρτημα Ερωτηματολόγιο προς τις επιχειρήσεις που απασχολούν σπουδαστές στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης Παράρτημα Αναφορά Πραγματοποίησης Εκπαιδευτικού Έργου Παράρτημα Συμπεράσματα από την Επεξεργασία των Ερωτηματολογίων προς τους Σπουδαστές Παράρτημα Ερευνητικά Προγράμματα Παράρτημα Πρόταση Δημιουργίας Ερευνητικού Εργαστηρίου Παράρτημα Α. Οδηγός Σπουδών τμήματος Παράρτημα Β. Αναλυτικός Κατάλογος Δημοσιεύσεων Μελών Ε.Π Παράρτημα Γ. Μελέτη Εφικτότητας Χρηματοδότησης Ερευνητικού Εργαστηρίου από Επιχειρησιακά Προγράμματα

9 9 Πρόλογος Η παρούσα Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων του Τ.Ε.Ι. Πάτρας γίνεται στα πλαίσια της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης με σκοπό να διαμορφώσει και να διατυπώσει το Τμήμα κριτική άποψη για την ποιότητα του επιτελούμενου έργου του με βάση αντικειμενικά κριτήρια και δείκτες κοινής συναίνεσης και γενικής αποδοχής. Δεν πρόκειται για μια τυπική καταγραφή στοιχείων λειτουργίας και δεικτών αποδοτικότητας, αλλά για μια ουσιαστική αποτίμηση που σηματοδοτεί την ίδια την ταυτότητα του Τμήματος, καθώς αποτυπώνει και αναδεικνύει όλα τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του, θετικά και αρνητικά, και καταγράφει τις φιλοδοξίες του. Οι κύριοι στόχοι θα μπορούσαν να διατυπωθούν επιγραμματικά ως εξής: 1. Τεκμηριωμένη ανάδειξη των επιτευγμάτων του Τμήματος 2. Επισήμανση σημείων που χρήζουν βελτίωσης 3. Προσδιορισμός ενεργειών βελτίωσης 4. Ανάληψη πρωτοβουλιών για αυτοτελή δράση εντός του Τμήματος, όπου και εφόσον είναι εφικτό 5. Λήψη αποφάσεων για αυτοτελείς δράσεις εντός του Ιδρύματος, όπου και εφόσον είναι εφικτό Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης, καταγράφηκαν τα σημαντικότερα πορίσματα που προκύπτουν από τη σύνθεση των στοιχείων, τα οποία συγκεντρώθηκαν με τη συμμετοχή όλων των μελών του Τμήματος, αναφορικά με το υφιστάμενο και το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας και τους τρόπους επίτευξής του. Η διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης, η οποία ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2009 και διήρκησε δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα, ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης. Υπεύθυνη για τη σύνταξη της Έκθεσης είναι η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) που ορίστηκε από το Τμήμα. Στο έργο της ανταποκρίθηκε το σύνολο των μελών του Τμήματος (μέλη Ε.Π., Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες, Διοικητικό Προσωπικό και Σπουδαστές). Η έκθεση βασίζεται στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον Οδηγό Σπουδών, στον Ιστότοπο του Τμήματος, στα στοιχεία που συλλέχθηκαν απευθείας από τα μέλη του Τμήματος, καθώς και στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις του. Η έκθεση υπεισέρχεται όσο το δυνατόν κριτικά στην ανάλυση και αξιολόγηση αυτών των στοιχείων, με στόχο τη συναγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και προτάσεων που θα οδηγήσουν στη βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος. Η διάρθρωση του κειμένου αντιστοιχεί πλήρως στις βασικές ενότητες των κριτηρίων της Α.ΔΙ.Π. Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης

10 10 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνεται μια σύντομη περιγραφή, ανάλυση και κριτική αξιολόγηση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης που ακολουθήθηκε στο Τμήμα, καθώς και προτάσεις για τη βελτίωσή της Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης Η σύνθεση της ΟΜΕΑ Η συγκρότηση της ΟΜΕΑ έγινε με την αριθμ. 6/ απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων. Τα μέλη που συγκροτούν την ΟΜΕΑ είναι τα ακόλουθα: Δρ. Ιωάννης Μητρόπουλος, Καθηγητής Δρ. Βασιλική Σωτηροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης, Επίκουρος Καθηγητής Στην ίδια συνεδρίαση ορίστηκε και αναπληρωματικό μέλος της ΟΜΕΑ, ο Δρ. Ιωάννης Κουτσονίκος, Επίκουρος Καθηγητής, ο οποίος αντικατέστησε την Δρα Βασιλική Σωτηροπούλου που δεν προσήλθε στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ποιοι και πώς συνεργάστηκαν με την ΟΜΕΑ για τη διαμόρφωση της έκθεσης Η ΟΜΕΑ, προκειμένου να διαμορφώσει την παρούσα έκθεση, συνεργάστηκε με όλα τα μέλη του Τμήματος, τα οποία έδρασαν επικουρικά στο έργο της καθ όλη τη διάρκεια της αξιολόγησης. Επίσης, η ΟΜΕΑ συνεργάστηκε με όλα τα αρμόδια διοικητικά όργανα του Ιδρύματος προκειμένου να συμπεριληφθούν στην έκθεση όλα τα αναγκαία στατιστικά στοιχεία. Πραγματοποιήθηκαν αρκετές προπαρασκευαστικές συναντήσεις των μελών της ΟΜΕΑ και συζητήσεις με όλα τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος, στις οποίες συζητήθηκε και αποφασίστηκε η διαδικασία που θα ακολουθούσε το Τμήμα στα πλαίσια της Εσωτερικής Αξιολόγησης. Στις συνεδριάσεις αυτές οριστικοποιήθηκε: η διαμόρφωση των ερωτηματολογίων που θα διανέμονταν στους σπουδαστές η διαδικασία διανομής και συλλογής των ερωτηματολογίων ο τρόπος στατιστικής επεξεργασίας των ερωτηματολογίων η διαδικασία συλλογής στοιχείων που αφορούν στο διδακτικό προσωπικό του Τμήματος το πλαίσιο σύνταξης της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης Κατά τη διάρκεια συγγραφής της έκθεσης, πραγματοποιήθηκαν εβδομαδιαίες συναντήσεις της ΟΜΕΑ, σε μερικές από τις οποίες παρέστησαν και άλλα μέλη του Τμήματος που λειτούργησαν υποστηρικτικά σε διάφορα επιμέρους θέματα, και πέντε (5) τυπικές συνεδριάσεις προκειμένου να διαμορφωθεί η τελική μορφή της παρούσας έκθεσης, τη συγγραφή της οποίας ανέλαβαν τα μέλη της ΟΜΕΑ και η Επιστημονική Συνεργάτιδα του Τμήματος με ετήσια σύμβαση, Δρ. Αλέκα Καλαπόδη Πηγές και διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών Για την Εσωτερική Αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκαν πολλά στοιχεία, τα οποία συλλέχθηκαν από τέσσερεις κυρίως πηγές: τους σπουδαστές

11 11 το προσωπικό του Τμήματος (εκπαιδευτικό και διοικητικό) τα αρχεία του Τμήματος τα όργανα του Ιδρύματος Αναλυτικά, στους σπουδαστές διανεμήθηκε ένα Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος / Διδασκαλίας (Παράρτημα 12-1) μεταξύ της 8 ης και 10 ης εβδομάδας διδασκαλίας, τόσο στο χειμερινό όσο και στο εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν σε ώρα μαθήματος, για όλα τα μαθήματα που διδάσκονται στο Τμήμα, και συμπληρώθηκαν ανώνυμα από τους σπουδαστές χωρίς την παρουσία διδακτικού προσωπικού στην αίθουσα. Την ευθύνη για την υλοποίηση της διαδικασίας αυτής ανέλαβαν: Τα μέλη της ΟΜΕΑ Δρ. Ιωάννης Μητρόπουλος Δρ. Ιωάννης Κουτσονίκος Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης Οι Επιστημονικοί/Εργαστηριακοί Συνεργάτες με ετήσια σύμβαση Δρ. Αθανάσιος Αναστασίου Δρ. Αλέκα Καλαπόδη Δρ. Παναγιώτης Μητρόπουλος Μαρία Μιχοπούλου, Μ.Sc. Αθανασία Μπουμπούλη M.Sc. Δρ. Κωνσταντίνος Στάμος Ο εκπρόσωπος των σπουδαστών στο συμβούλιο του Τμήματος Μπαΐλης Ευάγγελος Σε κάθε μάθημα ορίστηκε τριμελής επιτροπή φοιτητών με αρμοδιότητα τη συλλογή των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων και την επιστροφή τους σε σφραγισμένο φάκελο σε κάποιο από τα μέλη της ΟΜΕΑ. Στο φάκελο ανεγράφη το μάθημα, ο διδάσκοντας, η ημερομηνία και η ώρα της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων. Μετά το πέρας αυτής της διαδικασίας, οι φάκελοι συγκεντρώθηκαν από τον Δρ. Ιωάννη Κουτσονίκο και με απόφαση της ΟΜΕΑ τα ερωτηματολόγια δόθηκαν σε δύο Συνεργάτες του Τμήματος με ετήσια σύμβαση, την Δρ. Αλέκα Καλαπόδη και την κ. Αθανασία Μπουμπούλη (Μ.Sc.), για την περαιτέρω καταγραφή και στατιστική επεξεργασία τους. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 2349 ερωτηματολόγια στο χειμερινό και 2307 ερωτηματολόγια στο εαρινό εξάμηνο. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της επεξεργασίας των ερωτηματολογίων παρατίθενται στο Παράρτημα 12-11, ενώ πολλά σημεία της παρούσας έκθεσης εμπεριέχουν στοιχεία που προέρχονται από την κριτική ανάλυση των απαντήσεων που έδωσαν οι σπουδαστές. Στο τέλος κάθε εξαμήνου, οι διδάσκοντες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα που αντιστοιχούσαν στα μαθήματα ευθύνης τους προκειμένου να τα αξιοποιήσουν για τη βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου τους. Στο διδακτικό προσωπικό του Τμήματος (ανεξαρτήτως βαθμίδας και σχέσης εργασίας με το Τμήμα) διανεμήθηκαν δύο απογραφικά δελτία: Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος (Παράρτημα 12-2), το οποίο οι διδάσκοντες συμπλήρωσαν για κάθε μάθημα (θεωρητικό ή εργαστηριακό) που διδάσκουν τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Συγκεντρώθηκαν από τον Προϊστάμενο του Τμήματος απογραφικά δελτία για όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και παρεδόθησαν σε δύο Συνεργάτες του Τμήματος με ετήσια σύμβαση, την Δρ. Αλέκα Καλαπόδη και την κ. Αθανασία Μπουμπούλη (Μ.Sc.), για την περαιτέρω στατιστική επεξεργασία τους. Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν έχουν αξιοποιηθεί για τη συγγραφή της παρούσας έκθεσης και παρατίθενται σε διάφορα σημεία της. Ατομικό Απογραφικό Δελτίο (Παράρτημα 12-3), το οποίο συμπλήρωσε ο κάθε διδάσκοντας. Συγκεντρώθηκαν από τον Προϊστάμενο του Τμήματος όλα τα ατομικά απογραφικά δελτία και παρεδόθησαν σε δύο Συνεργάτες του Τμήματος με ετήσια

12 12 σύμβαση, την Δρ. Αλέκα Καλαπόδη και την κ. Αθανασία Μπουμπούλη (Μ.Sc.), για την περαιτέρω στατιστική επεξεργασία τους. Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν έχουν αξιοποιηθεί για τη συγγραφή της παρούσας έκθεσης και παρατίθενται σε διάφορα σημεία της. Πέραν αυτών, η ΟΜΕΑ συζήτησε με όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος (μέλη Ε.Π., Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες) όλα τα ζητήματα που αναπτύσσονται στην παρούσα έκθεση, προκειμένου να αποτυπωθεί όσο το δυνατόν ακριβέστερα η πραγματική εικόνα του Τμήματος καθώς και η αναπτυξιακή προοπτική του. Οι απόψεις του διοικητικού προσωπικού του Τμήματος έχουν γνωστοποιηθεί στην ΟΜΕΑ μέσω συζητήσεων με την Προϊσταμένη της Γραμματείας, η οποία κατέγραψε και ανέλυσε τα αντίστοιχα στοιχεία που χρησιμοποιούνται σε αρκετά σημεία της παρούσας έκθεσης. Επίσης, τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία για τη συμπλήρωση των πινάκων , και μας κοινοποιήθηκαν από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος, ενώ αρκετά σημεία της παρούσας έκθεσης χρησιμοποιούν στοιχεία από τα αρχεία του Τμήματος Συζήτηση της έκθεσης στο εσωτερικό του Τμήματος Καθ όλη την περίοδο συγγραφής της έκθεσης, τα μέλη της ΟΜΕΑ διεξήγαγαν συζητήσεις με τα μέλη ΕΠ του Τμήματος και την Προϊσταμένη της Γραμματείας, οι οποίοι συνέβαλαν στην τελική διαμόρφωση των περιεχομένων της. Η τελική μορφή της έκθεσης κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη της ΟΜΕΑ και στη συνέχεια κατατέθηκε στο Συμβούλιο του ΤΕΙ Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάστηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Η διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης έδωσε στο Τμήμα μια πολύπλευρη και ολοκληρωμένη εικόνα για όλους τους σημαντικούς τομείς που συντελούν στην ακαδημαϊκή του υπόσταση, είτε σε επίπεδο επιστημονικής και διδακτικής επάρκειας είτε σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής. Ένα σημαντικό θετικό αποτέλεσμα είναι η δυνατότητα σύγκρισης με άλλα τμήματα Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων έχοντας αντικειμενικά και στατιστικώς αποδεκτά κριτήρια. Η θετική ανταπόκριση από όλα τα μέλη του Τμήματος υπήρξε καταλυτική για την έγκαιρη και επιτυχή αξιολόγηση. Τα συμπεράσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των σημείων στα οποία το Τμήμα δεν έχει τις βέλτιστες αποδόσεις, καθώς και σε μελέτες για την εκπαιδευτική λειτουργία του οι οποίες θα εκπονηθούν από μέλη του Τμήματος με στόχο την παρουσίασή τους σε συνέδρια ή/και τη δημοσίευσή τους σε επιστημονικά περιοδικά. Η κύρια δυσκολία σε όλη τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης ήταν η μεταφορά των δεδομένων από τα Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδασκαλίας που συμπλήρωσαν οι σπουδαστές σε Βάση Δεδομένων και η επεξεργασία τους μέσω των προγραμμάτων SPSS ver. 18 και Excel 2007, λόγω του μεγάλου αριθμού τους Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας Η ΟΜΕΑ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, συζήτησε τη δυνατότητα βελτίωσής της και επιγραμματικά οι κυριότερες προτάσεις στις οποίες κατέληξε είναι οι εξής: Συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδασκαλίας με ερωτήσεις προσαρμοσμένες στα δεδομένα του Τμήματος Ενημέρωση των σπουδαστών μέσω μιας ειδικής έκδοσης, ώστε να συμμετέχουν πιο ενεργά στη διαδικασία αξιολόγησης Σχηματισμός μιας ομάδας εργασίας, η οποία θα προτείνει τα επιπρόσθετα σημεία που κάθε έτος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην αξιολόγηση

13 13 Δημιουργία ερωτηματολογίων που θα απευθύνονται στους απόφοιτους του Τμήματος, οι οποίοι θα αξιολογούν με συγκεκριμένα κριτήρια τη συνολική εικόνα του Τμήματος Συλλογή στοιχείων από τους φορείς στους οποίους οι σπουδαστές έκαναν την πρακτική τους άσκηση, ώστε να συμπεριληφθεί στην αξιολόγηση η εικόνα που σχηματίζεται για το Τμήμα και την ποιότητα των αποφοίτων από τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς

14 14 2. Παρουσίαση του Τμήματος Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζεται συνοπτικά το Τμήμα και οι κύριες παράμετροι λειτουργίας του Γεωγραφική θέση του Τμήματος Το Τ.Ε.Ι. Πάτρας λειτουργεί από το 1970 ως Κέντρο Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.). Το 1983, με την εφαρμογή του νόμου 1404/83, ιδρύθηκε το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ως ανεξάρτητο και αυτοδιοικούμενο Ν.Π.Δ.Δ. Η έδρα του είναι η πόλη της Πάτρας, πρωτεύουσα του νομού Αχαΐας και μεγαλύτερη πόλη της Πελοποννήσου. Το κτήριο του Τμήματος βρίσκεται μέσα στον κύριο χώρο του Τ.Ε.Ι. Πάτρας, ο οποίος βρίσκεται σε μια ήσυχη και ευχάριστη τοποθεσία 100 στρεμμάτων, μόνο 4 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης στην περιοχή Κουκούλι. Οι φοίνικες και οι κέδροι Λιβάνου, με ηλικία άνω των 100 χρόνων, δίνουν μια ιδιαίτερη ομορφιά. Συνολικά τα κτήρια του Ιδρύματος καταλαμβάνουν χώρο τ.μ. και βρίσκονται σε αρμονία με τον φυσικό περιβάλλοντα χώρο Ιστορικό της εξέλιξης του Τμήματος Το Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ιδρύθηκε το 1999 με το Προεδρικό Διάταγμα Υπ Αριθμ. 200 (ΦEK 179/ ) και αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Πάτρας, με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος Ανήκει στη Σχολή Διοίκησης Οικονομίας (ΣΔΟ), η οποία περιλαμβάνει τα τμήματα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Λογιστικής Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία (Παράρτημα Αμαλιάδας) Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμησης (Παράρτημα Αμαλιάδας) Oι σύγχρονες εξελίξεις στην τεχνολογία και στις διοικητικο-οικονομικές επιστήμες και η εφαρμογή τους στην παγκόσμια πλέον αγορά διαμόρφωσαν ένα εντελώς νέο πλαίσιο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Η υπερεθνική κίνηση του κεφαλαίου και πληροφοριών, η αναδιάρθρωση του διεθνούς καταμερισμού εργασίας, η επιτάχυνση των διαδικασιών της οικονομικής ολοκλήρωσης, η παγκοσμιοποίηση των εθνικών οικονομιών είναι μερικοί από τους παράγοντες που κυριαρχούν στο νέο σκηνικό. Έτσι, όλο και μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων - οικονομικών μονάδων είτε έχουν ήδη αναπτύξει είτε αναπτύσσουν διαδικασίες επιχειρησιακού προγραμματισμού που υποστηρίζονται από αντίστοιχες πληροφοριακές πολιτικές, ώστε να αντιμετωπίσουν την αυξημένη αβεβαιότητα που προκύπτει από τις παραπάνω μεταβολές. Αυτές οι πληροφοριακές πολιτικές καλύπτουν τέσσερις κυρίως τομείς: Την κεντρική διαχείριση των επιχειρησιακών δεδομένων Τη διακίνηση και επεξεργασία πληροφοριών, marketing και πωλήσεων, καθώς και πληροφοριών που αφορούν στις πολιτικές προβολής (promotion) Την ασφάλεια ως επιχειρησιακή πολιτική

15 15 Ολοκληρωμένες τράπεζες πληροφοριών Η τάση που αναπτύσσεται στο επιχειρησιακό περιβάλλον κινείται προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης των επιχειρησιακών πληροφοριακών πολιτικών πέρα από τον σημερινό έλεγχο ευαίσθητων πληροφοριών και να περιλάβει τις κατευθυντήριες γραμμές που χρειάζεται η επιχείρηση για το management των πόρων εκείνων που αφορούν σε τέσσερις τομείς - επιχειρησιακές λειτουργίες: i. Τον προγραμματισμό και τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας ii. Τον προγραμματισμό και τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων iii. Τον προγραμματισμό marketing και των πωλήσεων iv. Τον χρηματοοικονομικό προγραμματισμό Το μεγαλύτερο μέρος των κατευθυντήριων γραμμών του management αφορά πια στο πώς γίνεται ο προγραμματισμός και όχι στο τι θα προγραμματιστεί. Η μεθοδολογική επάρκεια είναι τώρα περισσότερο αναγκαία λόγω του ευρύτερου φάσματος πληροφοριών που διαχειρίζονται οι διαδικασίες προγραμματισμού. Μια από τις λειτουργίες της επιχειρησιακής πολιτικής είναι ο προσδιορισμός των αλγορίθμων - μοντέλων επιχειρησιακού σχεδιασμού και των χαρακτηριστικών του απαιτούμενου εξοπλισμού. Στη συνέχεια, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν έτσι οι σχετικές διαδικασίες ώστε να κατευθύνεται η απασχόληση των προγραμματιστικών και πληροφοριακών πόρων σε δραστηριότητες σχετικές με τους στόχους της επιχείρησης. Στην τελική της μορφή, η πολιτική επιχειρησιακού προγραμματισμού και η πληροφοριακή πολιτική μιας επιχείρησης θα πρέπει να περιλαμβάνει: Υποδομή σε μοντέλα επεξεργασίας πληροφοριών και επιχειρησιακού προγραμματισμού Υποδομή πληροφοριακών πόρων Διαδικασίες ροής πληροφοριών Κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό Τα στοιχεία αυτά είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη και υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων σε μεσομακροπρόθεσμη βάση. Σε αυτά τα πλαίσια το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει ενότητες που εντάσσονται: Στη Διοικητική Επιχειρήσεων, στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και στην οικονομική ανάλυση οικονομικών και επιχειρηματικών μεγεθών. Σε αυτή την ενότητα ταυτοποιούνται και εκτιμώνται οι σχέσεις ανάμεσα στη δομή (structure), τη συμπεριφορά (conduct) και την απόδοση ανοικτών επιχειρησιακών συστημάτων. Στις Ποσοτικές Μεθόδους Διοίκησης και ανάλυσης, όπου γίνεται ανάπτυξη και εφαρμογή των ποσοτικών προσεγγίσεων των σχέσεων που έχουν ταυτοποιηθεί στα πλαίσια της προηγούμενης ενότητας. Στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα και στην Επιστήμη των Υπολογιστών, όπου μελετώνται οι προσεγγίσεις με βάση τις οποίες τα Π.Σ. τείνουν να αποτελέσουν μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που με βάση τα λειτουργικά δεδομένα θα προσφέρουν στη διοικητική διαχείριση την άμεση λήψη αποφάσεων και τον ορισμό μιας μακροχρόνιας στρατηγικής για την επιχείρηση. Η προσπάθεια αυτή βασίζεται στην εξαιρετική απόδοση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και στην ολοκλήρωση με τις νέες επιχειρηματικές έννοιες και δεδομένα Στελέχωση του Τμήματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία

16 16 Το Τμήμα στελεχώνεται από διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, ενώ δεν υπάρχει εργαστηριακό προσωπικό με αποτέλεσμα η λειτουργία και συντήρηση των εργαστηρίων να αντιμετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Αναλυτικά, το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος κατά το ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από οκτώ (8) μέλη Ε.Π., στα οποία έχουν ανατεθεί κατά μέσο όρο στα δύο διδακτικά εξάμηνα 114 ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα. Στο Τμήμα απασχολούνται Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί συνεργάτες (40 συμβάσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος ), στους οποίους έχουν ανατεθεί κατά μέσο όρο στα δύο διδακτικά εξάμηνα 286 ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα, οι οποίες αναλύονται σε 94 ώρες θεωρητικής διδασκαλίας και 192 ώρες εργαστηριακής διδασκαλίας. Τα μέλη Ε.Π. είναι: Δρ. Ιωάννης Μητρόπουλος, Καθηγητής Δρ. Βασιλική Σωτηροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια σε προσωποπαγή θέση Δρ. Ιωάννης Κουτσονίκος, Επίκουρος Καθηγητής Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης, Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Αδαμόπουλος, Καθηγητής Εφαρμογών Γεώργιος Κακαρελίδης, Καθηγητής Εφαρμογών Δρ. Αριστείδης Μπακάλης, Καθηγητής Εφαρμογών Σωτήριος Χατζίνας, Καθηγητής Εφαρμογών Το διοικητικό προσωπικό του Τμήματος αποτελείται από τρία (3) άτομα, τα οποία υπηρετούν στη Γραμματεία που στεγάζεται στο ισόγειο του κεντρικού κτηρίου του Τμήματος, και τα οποία είναι: Όλγα Ζαχαροπούλου, κατηγορία Τ.Ε., Προϊσταμένη Γραμματείας Αλέξανδρος Μίχας, κατηγορία Δ.Ε., υπάλληλος Γραμματείας Παναγιώτης Σουβαλιώτης, κατηγορία Δ.Ε., υπάλληλος Γραμματείας Η στελέχωση του τμήματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία παρουσιάζεται στον Πίνακα Αριθμός και κατανομή των φοιτητών κατά την τελευταία πενταετία Στο Τμήμα λειτουργεί μόνο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Ο αριθμός και η κατανομή τόσο των εγγεγραμμένων όσο και των εισερχομένων σπουδαστών κατά την τελευταία πενταετία παρουσιάζεται στους Πίνακες και Σκοπός και στόχοι του Τμήματος Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος εντάσσεται στη σύγχρονη αντίληψη της Διοικητικής Επιστήμης/Λήψης Επιχειρηματικών Αποφάσεων και στηρίζεται από τρεις διακριτούς πυλώνες: Διοίκησης/Διαχείρισης Πόρων Οικονομικών & Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Πληροφορικής (Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης / Διαχείριση) Οι παραπάνω πυλώνες αλληλοσυνδέονται μέσω μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας εφαρμοσμένων ποσοτικών μεθόδων & μεθοδολογιών που επικεντρώνουν - αναφέρονται και οριοθετούν τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων και τη δημιουργία ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων - δράσεων στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Το

17 17 Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών στοχεύει στην κάλυψη των ανωτέρω αντικειμένων τόσο σε θεωρητικό αλλά κυρίως σε πρακτικό επίπεδο. Ειδικότερα το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει ενότητες που εντάσσονται στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα: Στη Διοικητική Επιστήμη (Management Science), όπου προσδιορίζεται η βελτιστοποίηση του τρόπου διαχείρισης - οργάνωσης διαδικασιών με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Συνεπώς, η ενότητα προσβλέπει στη δημιουργία επιστημονικού υπόβαθρου ικανού να θεμελιώσει έννοιες βέλτιστης και αποδοτικότερης - αποτελεσματικότερης λειτουργίας επιχειρήσεων και οργανισμών στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Στην Οικονομική Επιστήμη (Economics), όπου γίνεται ανάπτυξη σύγχρονων εννοιών και θεωρητικών αντιλήψεων της Οικονομικής σχετικά με ζητήματα παραγωγής, κόστους, διανομής και κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών. Η ενότητα περιλαμβάνει όλες τις θεωρητικές αντιλήψεις που έχουν αναπτυχθεί σχετικά με τη μικροοικονομική, τη μακροοικονομική, τη χρηματοοικονομική διοίκηση και τις τεχνικές της λογιστικής. Στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα και στην Επιστήμη των Υπολογιστών (Information & Communication Systems and Computer Science), όπου μελετώνται οι προσεγγίσεις με βάση τις οποίες τα Π.Σ. τείνουν να αποτελέσουν μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που με βάση τα λειτουργικά δεδομένα θα προσφέρουν στη διοικητική διαχείριση, την άμεση λήψη αποφάσεων και τον ορισμό μιας μακροχρόνιας στρατηγικής για την επιχείρηση. Ποσοτικές Μεθόδους Λήψης Αποφάσεων (Quantitative Methods in Decision - Making), όπου γίνεται ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μεθοδολογιών και εργαλείων, ικανών να τεκμηριώσουν πολιτικές και να οριοθετήσουν ορθολογικές παρεμβάσεις σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασμού - προγραμματισμού - προβλέψεων επιχειρήσεων και οργανισμών. Η προσπάθεια αυτή βασίζεται στην εξαιρετική απόδοση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και στην ολοκλήρωση με τις νέες επιχειρηματικές έννοιες και δεδομένα Στόχοι και σκοποί του Τμήματος σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσής του Δεν έχει υπάρξει αλλαγή στους στόχους και στους σκοπούς του Τμήματος, οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικά στην προηγούμενη ενότητα, από την αρχή της λειτουργίας του έως τώρα Πώς αντιλαμβάνεται η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος τους στόχους και τους σκοπούς του Τμήματος Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος συμμετέχουν ενεργά στη χάραξη της πολιτικής του Τμήματος κυρίως μέσα από τον εντοπισμό των προβλημάτων που εμφανίζονται και τη συζήτηση για την επίλυσή τους, ώστε να μην υπάρχει απόκλιση από τους βασικούς στόχους. Κατά το ακαδημαϊκό έτος , έπειτα από συστηματική μελέτη του προγράμματος σπουδών, των στόχων του Τμήματος, καθώς και των αλλαγών που έχουν υπάρξει στο σύγχρονο ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον, το Τμήμα συνέταξε και κατέθεσε προς έγκριση ένα νέο Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί (πρακτικό Συμβ. ΤΕΙ 16/ ) και υλοποιείται από τον Σεπτέμβριο του Πεποίθηση των μελών του Τμήματος είναι ότι το νέο αυτό Πρόγραμμα Σπουδών υπηρετεί προσφορότερα το σκοπό του Τμήματος, κυρίως διότι: Προσφέρονται υψηλού επιπέδου μαθήματα, τα οποία ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

18 18 Δίνεται η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων, ώστε οι σπουδαστές να αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους. Ενισχύεται η εκπαίδευση των σπουδαστών σε εργαστήρια Απόκλιση των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τμήματος από εκείνους που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει Το Τμήμα θεωρεί ότι δεν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης των στόχων του, παρά μόνο επικαιροποίησης του Προγράμματος Σπουδών, ώστε αυτοί να υπηρετούνται καλύτερα. Σε γενικές γραμμές, το Πρόγραμμα Σπουδών λειτούργησε πολύ ικανοποιητικά για τη συγκυρία για την οποία σχεδιάστηκε, ενώ απέδωσε αποφοίτους με σημαντικές ικανότητες και δεξιότητες, υπηρετώντας τους στόχους του Τμήματος. Η ανάγκη επικαιροποίησης του Προγράμματος Σπουδών προκύπτει από το γεγονός ότι το πρόγραμμα αυτό εφαρμόστηκε για περισσότερα από 10 ακαδημαϊκά έτη και έχουν περάσει ακόμα περισσότερα από τότε που σχεδιάστηκε. Στο διάστημα αυτό προέκυψαν σημαντικά νέα δεδομένα και νέες ανάγκες, τα σημαντικότερα από τα οποία είναι τα ακόλουθα: - Θεσπίστηκαν επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος. - Οι απόφοιτοι έχουν δικαίωμα εργασίας στην Β βάθμια εκπαίδευση ως καθηγητές Πληροφορικής. - Υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις τόσο στην Επιστήμη, όσο και στην αγορά εργασίας. Η διαδικασία επικαιροποίησης του Προγράμματος Σπουδών ήταν σε εξέλιξη και ολοκληρώθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος Επίτευξη των στόχων του Τμήματος και παράγοντες που δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά Οι στόχοι του Τμήματος που αναφέρονται κυρίως στη δημιουργία επιχειρηματικών στελεχών με γνώσεις εφαρμοσμένων πληροφοριακών συστημάτων επιτυγχάνονται σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι του Τμήματος δυσχεραίνουν την επικοινωνία των σπουδαστών και του εκπαιδευτικού δυναμικού με αντίστοιχα Τμήματα τόσο του τεχνολογικού όσο και του πανεπιστημιακού τομέα, γεγονός που επιφέρει μια έλλειψη άμεσης ανταπόκρισης και προσαρμογής του περιεχομένου σπουδών στις αλλαγές που εμφανίζονται σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και στο εφαρμοσμένο επιχειρηματικό περιβάλλον. Με δεδομένο ότι δεν λειτουργούν στο Τμήμα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, δεν δίνεται η δυνατότητα παραγωγής νέας - καινοτόμας εφαρμοσμένης και συνδεδεμένης με την παραγωγή γνώσης. Παράλληλα, η ερευνητική δραστηριότητα των μελών Ε.Π. δεν είναι στο επίπεδο των μέγιστων δυνατοτήτων τους λόγω της μη ύπαρξης θεσμικής και οικονομικής στήριξης από το Ίδρυμα και το Υπουργείο Αναθεώρηση των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τμήματος Δεν συντρέχει λόγος αναθεώρησης των επίσημα διατυπωμένων στόχων του Τμήματος Διοίκηση του Τμήματος Τα κύρια όργανα διοίκησης του Τμήματος είναι: Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Το Συμβούλιο του Τμήματος Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

19 Θεσμοθετημένες επιτροπές που λειτουργούν στο Τμήμα Στο Τμήμα κατά την τελευταία πενταετία λειτουργούν οι κάτωθι Επιτροπές: Επιτροπή για την πρακτική άσκηση σπουδαστών Επιτροπή για τα επαγγελματικά δικαιώματα και το προφίλ του πτυχιούχου Επιτροπή σύνταξης ωρολογίου προγράμματος Επιτροπή σύνταξης προγράμματος εξετάσεων Επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων Επιστημονικών - Εργαστηριακών Συνεργατών Επιτροπή απογραφής πάγιου εξοπλισμού Επιτροπή για την αναμόρφωση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Επιτροπή κατατακτηρίων εξετάσεων Επιτροπή μετεγγραφών Εσωτερικοί κανονισμοί που υπάρχουν στο Τμήμα Η λειτουργία του Τμήματος διέπεται από τον Πρότυπο Γενικό Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Α.Ε.Ι. (Π.Δ. 160/08, ΦΕΚ 220/ ) και τον Κανονισμό Σπουδών ΤΕΙ Πάτρας (ΦΕΚ 1474/ ) Διάρθρωση του Τμήματος σε Τομείς Το Τμήμα αποτελείται από δύο τομείς, τον Τομέα Σχεδιασμού και Λήψης Αποφάσεων και τον Τομέα Πληροφοριακών Συστημάτων, οι οποίοι θεσπίστηκαν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος (αρ. πρ. 3, 12/11/2002). Η διάρθρωση αυτή εξυπηρετεί τους βασικούς στόχους του προγράμματος σπουδών και εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στη σημερινή αντίληψη του Τμήματος για την αποστολή του, καθώς αντιστοιχεί στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται.

20 20 3. Προγράμματα Σπουδών 3.1. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Παράρτημα 12-4) που ακολουθείται στο Τμήμα κατά την τελευταία πενταετία είναι δομημένο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS) και του ανάλογου φόρτου εργασίας, σε μια προσπάθεια ορθολογικής και μετρήσιμης μεταφοράς γνώσεων. Αποσκοπεί τόσο στην παροχή θεωρητικής γνώσης του αντικειμένου του Τμήματος όσο και στην εισαγωγή των σπουδαστών σε εξειδικευμένους τομείς της σύγχρονης λειτουργίας ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ανταπόκριση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας Δεν υπάρχουν διακριτές κατευθύνσεις στο Πρόγραμμα Σπουδών και δεν προσφέρονται μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Η φιλοσοφία με την οποία σχεδιάστηκε το πρόγραμμα σπουδών είναι να διασφαλίσει στους σπουδαστές ότι με την απόκτηση του πτυχίου θα μπορούν με επιτυχία να αντεπεξέλθουν επαγγελματικά στις υποχρεώσεις τους, έχοντας διαμορφώσει ένα προφίλ ακαδημαϊκά πλήρες, όσο και αναγκαίο για την αγορά εργασίας. Η πεποίθηση αυτή στηρίζεται στο ότι οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με το ΦΕΚ 194 ΤΑ / Επιπλέον, οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων έχουν δικαίωμα να διορίζονται ως εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ20 (Πληροφορικής) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως φυσικά ορίζεται από τις υπάρχουσες ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα, το ΠΔ 118/1995 (ΦΕΚ 75 ΤΑ / ): «Καθορισμός των προσόντων διορισμού στους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20 πληροφορικής Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως συμπληρώθηκε από το ΠΔ 268 (ΦΕΚ 268 / ), δίνει το δικαίωμα στους απόφοιτους του Τμήματος να εργασθούν ως εκπαιδευτικοί του ΠΕ20. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, οι οποίες τους επιτρέπουν να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, υποστηρίζοντας επιτυχώς την αξιοποίηση των μεθόδων και της τεχνολογίας του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και των Πληροφοριακών Συστημάτων σε όλους τους τομείς εφαρμογής τους στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα. Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων απασχολούνται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες και επαγγελματίες, σε όλους τους τομείς αξιοποίησης των Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και των Πληροφοριακών Συστημάτων, σε θέματα που σχετίζονται με τη μελέτη, την ανάπτυξη, τη διαχείριση, την εφαρμοσμένη έρευνα, την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν τους καθιστούν ικανούς να διεκπεραιώνουν λειτουργίες Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, Διοίκησης και Οργάνωσης οικονομικών μονάδων και οργανισμών, διοίκησης - ανάπτυξης - βελτίωσης και χρήσης Πληροφοριακών Συστημάτων, Ανάπτυξης, Παροχής Υπηρεσιών, Ανάλυσης Οικονομικών Δεδομένων, Εποπτείας και Ελέγχου, Εφαρμοσμένης Έρευνας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Πιο συγκεκριμένα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία ως μέσα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών σε αρκετούς τομείς.

21 21 Πιο αναλυτικά, οι εργασίες τις οποίες μπορεί να επιτελέσει αποτελεσματικά ένας απόφοιτος του Τμήματος ΕΣΠΣ είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: (1) Αναζήτηση και εξόρυξη δεδομένων επιχειρηματικής φύσης, (2) Αξιολόγηση δεδομένων και μετασχηματισμός τους σε χρήσιμη πληροφορία, (3) Στατιστική και οικονομετρική ανάλυση δεδομένων, (4) Μετασχηματισμός της πληροφορίας σε γνώση για την υποβοήθηση λήψης ορθολογικών επιχειρηματικών αποφάσεων, (5) Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων, (6) Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού επιχειρείν, (7) Κατάρτιση προϋπολογισμών, (8) Χρηματοοικονομικές αναλύσεις και διαχείριση χαρτοφυλακίου, (9) Κοστολόγηση, (10) Μάρκετινγκ και προώθηση πωλήσεων, (11) Ζητήματα επιχειρησιακής έρευνας με βελτιστοποίηση συστημάτων, (12) Προβλέψεις επιχειρηματικών και οικονομικών μεγεθών, (13) Κατάρτιση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων με εισροές από όλες τις πιο πάνω επιμέρους γνώσεις και δεξιότητες. Παράλληλα, οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στον ευρύτερο χώρο των επιχειρηματικών σπουδών. Το Περίγραμμα Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των πτυχιούχων του Τμήματος αναφέρει τα εξής: Α. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, δύνανται να απασχολούνται ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, με το αντικείμενο του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού από πλευράς καθορισμού σχεδίων ανάπτυξης, εφαρμογής μεθοδολογιών υποστήριξης επιχειρηματικών αποφάσεων και διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Οι εν λόγω πτυχιούχοι είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες μπορούν να απασχολούνται σε έρευνες και μελέτες σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού και διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων. Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματός τους, οι παραπάνω αναφερόμενοι πτυχιούχοι μπορούν να ασκήσουν τις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες: 1. Εκπόνηση επιχειρηματικών - επιχειρησιακών, στρατηγικών και τακτικών σχεδίων ανάπτυξης επιχειρήσεων και οργανισμών & Εκπόνηση μελετών προγραμματισμού και διαχείρισης έργων. Υποστηρίζεται από τα παρακάτω μαθήματα του προγράμματος σπουδών: i. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Ι ii. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΙΙ iii. Ανάλυση και Έλεγχος Επιχειρησιακών Στρατηγικών iv. Ειδικά θέματα στην Επιχειρησιακή Έρευνα

22 22 2. Διενέργεια ερευνών αγοράς, στατιστικών ερευνών και προβλέψεων. Υποστηρίζεται από τα παρακάτω μαθήματα του προγράμματος σπουδών: i. Εισαγωγή στη Στατιστική Επιχειρήσεων ii. Ειδικά θέματα στη Στατιστική Επιχειρήσεων iii. Μάρκετινγκ - Ανάλυση πολιτικών Αγοράς iv. Τεχνικές Προβλέψεων και Ελέγχου 3. Λήψη αποφάσεων ορθολογικής λειτουργίας των οικονομικών μονάδων. Υποστηρίζεται από τα παρακάτω μαθήματα του προγράμματος σπουδών: i. Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα ii. Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων Ι iii. Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων ΙΙ 4. Σχεδιασμός συστημάτων κατάρτισης προϋπολογισμών και παρακολούθησης ταμειακών ροών, ανάλυση προβλημάτων χρηματοδότησης έργων. Υποστηρίζεται από τα παρακάτω μαθήματα του προγράμματος σπουδών: i. Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι ii. Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ iii. Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Προϋπολογισμοί iv. Πρότυπο Κόστος 5. Εφαρμογή μεθόδων διοίκησης ολικής ποιότητας σε έργα και προγράμματα σύνταξη προτάσεων για ISO, πιστοποίηση. Υποστηρίζεται από τα παρακάτω μαθήματα του προγράμματος σπουδών: i. Μάρκετινγκ - Έλεγχος και Ειδικά Θέματα Ολικής Ποιότητας ii. Τεχνικές Προβλέψεων και Ελέγχου iii. Ειδικά θέματα στη Στατιστική Επιχειρήσεων iv. Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων Ι 6. Ανάπτυξη και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. Υποστηρίζεται από τα παρακάτω μαθήματα του προγράμματος σπουδών: i. Δομές Δεδομένων και Οργάνωση Αρχείων ii. Εισαγωγή στα συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων iii. Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση iv. Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα v. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Κειμένων σε επιχειρηματικό περιβάλλον vi. Εφαρμοσμένα πληροφοριακά συστήματα στο επιχειρηματικό περιβάλλον v. Επιχειρηματικές δικτυακές εφαρμογές και Internet

23 23 Β. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Γ. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να διορίζονται στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις βαθμίδες ιεραρχίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Δ. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την απόκτηση του πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελμα, στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων Διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής Ο έλεγχος ανταπόκρισης του Προγράμματος Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις ανάγκες της κοινωνίας γίνεται όχι μέσω μιας επιτροπής παρακολούθησης, αλλά μέσω συνεχούς επαφής του διδακτικού προσωπικού και των σπουδαστών με παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, ώστε να υπάρχει διαρκής επαφή με τις σύγχρονες τάσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Τα δύο τελευταία χρόνια παρακολουθούνται επίσης τα κάτωθι κριτήρια - δείκτες, ώστε να υπάρξει μια βάση αντικειμενικού ελέγχου: Δήλωση του Τμήματος από τους υποψηφίους πανελλαδικών εξετάσεων Βάση εισαγωγής - Βαθμός πρώτου εισαχθέντος Εκδήλωση ενδιαφέροντος εισαχθέντων σε άλλα Τμήματα για μετεγγραφή Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εισαγωγή στο Τμήμα πτυχιούχων άλλων Τμημάτων μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων Συνέχιση σπουδών των αποφοίτων σε μεταπτυχιακό επίπεδο Επαγγελματική αποκατάσταση πτυχιούχων Εντυπώσεις φορέων που απασχολούν σπουδαστές για Πρακτική Άσκηση Παρόλο που τα στοιχεία αυτά δεν είναι ακόμα έτοιμα προς στατιστική επεξεργασία, η εκτίμηση που απορρέει από την μελέτη τους είναι ότι το Τμήμα συνεχώς ενισχύεται στις προτιμήσεις των σπουδαστών, σταθερά αυξάνεται ο αριθμός των αιτούντων μετεγγραφή ή εισαγωγή μέσω κατατακτηρίων, όλο και περισσότεροι απόφοιτοι συνεχίζουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε μεταπτυχιακό επίπεδο (ήδη ένας απόφοιτος του Τμήματος απέκτησε Διδακτορικό Δίπλωμα και κατά το ακαδημαϊκό έτος απασχολείται ως Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος) και τα σχόλια για τους σπουδαστές που απασχολούνται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης είναι κατά κύριο λόγο θετικά Διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών Με το υπ. αριθμ. 7/ πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου του Τμήματος ορίστηκε η επιτροπή αναμόρφωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Πάτρας, η οποία αποτελείται από τους: Δρ. Ιωάννη Μητρόπουλο, Καθηγητή (Πρόεδρος) Δρ. Ιωάννη Κουτσονίκο, Επίκουρο Καθηγητή (μέλος) Δρ. Απόστολο Ραφαηλίδη, Επίκουρο Καθηγητή (μέλος) Η επιτροπή εργάστηκε για την αναμόρφωση του ΠΠΣ, έχοντας υπόψη:

24 24 1. Τη σχετική νομοθεσία και κανονισμούς και τις δυνατότητες και τους περιορισμούς που εκπορεύονται από αυτούς, 2. τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος, όπως αυτά αποτυπώνονται στο Π.Δ. 150/2009 άρθρο 1 (ΦΕΚ 194 ΤΑ / ) και το συνεπαγόμενο επιθυμητό προφίλ Πτυχιούχου, 3. το δικαίωμα των αποφοίτων του Τμήματος να διορίζονται ως καθηγητές Πληροφορικής στη Β βάθμια εκπαίδευση (ΠΔ 118/1995 ((ΦΕΚ 75 ΤΑ / ), 4. τις εξελίξεις στην Επιστήμη και στην Τεχνολογία, 5. κατά περίπτωση ελλείψεις ή / και μερικές επικαλύψεις μαθημάτων του υφιστάμενου ΠΠΣ. Οι προτεινόμενες αλλαγές αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό της προσφερόμενης από το Τμήμα γνώσης, έτσι ώστε από τη μια αυτή να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και από την άλλη να δίνουν στους σπουδαστές τη δυνατότητα να κάνουν κάποιες επιλογές ως προς την επιστημονική κατεύθυνση που τους ενδιαφέρει περισσότερο. Οι προτεινόμενες αλλαγές στρέφονται κυρίως προς τη βελτίωση των ικανοτήτων - δεξιοτήτων που θα πρέπει να διαθέτει ο απόφοιτος προκειμένου να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε όσα περιγράφονται στα επαγγελματικά του δικαιώματα. Αυτός ο στόχος επιδιώκεται μέσα από την προσθήκη νέων υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής, τη σύμπτυξη μαθημάτων και τη μετονομασία και αφαίρεση κάποιων υφιστάμενων μαθημάτων. Οι προτεινόμενες αλλαγές αφορούν επίσης στη βελτίωση των ικανοτήτων - δεξιοτήτων των αποφοίτων στην Πληροφορική. Αυτός ο στόχος επιδιώκεται κύρια μέσα από την προσθήκη νέων υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής, αλλά και από την μετονομασία και αφαίρεση υφιστάμενων μαθημάτων. Αλλαγές που είναι επιβεβλημένες είναι οι εξής: κατάργηση του Σεμιναρίου Τελειοφοίτων κατάργηση της ονομασίας των μαθημάτων ως μέρος Ι και μέρος ΙΙ Η επιτροπή, στα πλαίσια των υφιστάμενων δυνατοτήτων και περιορισμών, υιοθέτησε επίσης τη λογική της εισαγωγής μαθημάτων επιλογής στο προτεινόμενο ΠΠΣ. Το σκεπτικό είναι ότι με αυτόν τον τρόπο οι Φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν κάποια από τα αντικείμενά τους σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους, δημιουργώντας έτσι ένα περισσότερο ατομικό προφίλ. Ταυτόχρονα, δίδεται στο Τμήμα η δυνατότητα να προσφέρει περισσότερα και περισσότερο σύγχρονα μαθήματα - αντικείμενα. Τα προσφερόμενα από το Τμήμα μαθήματα ανέρχονται πλέον σε 43, εκ των οποίων κάθε Φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς τα 39 (συν Πτυχιακή εργασία). Τα νέα προτεινόμενα μαθήματα είναι συνολικά 8, ανά 4 για κάθε Τομέα. Μαθήματα που συμπτύσσονται είναι 2, ενώ 4 είναι εκείνα τα οποία αφαιρούνται. Τα μαθήματα επιλογής είναι συνολικά 8, εκ των οποίων κάθε Φοιτητής θα πρέπει να επιλέξει τα 4. Τα μαθήματα επιλογής ξεκινούν να προσφέρονται από το 5 ο εξάμηνο του ΠΠΣ. Τα προσφερόμενα μαθήματα του Τομέα Σχεδιασμού και Λήψης Αποφάσεων είναι 31 αριθμητικά. Ένα μάθημα συμπτύσσεται και δύο αφαιρούνται, ενώ προστίθεται ένα νέο υποχρεωτικό μάθημα και 3 νέα μαθήματα επιλογής. Τα προσφερόμενα μαθήματα του Τομέα Πληροφοριακών Συστημάτων ανέρχονται πλέον σε 12, από 10 που είναι στο υφιστάμενο ΠΠΣ. Από τα 10 μαθήματα του υφιστάμενου ΠΠΣ αφαιρούνται 2, ενώ προστίθενται 4 νέα μαθήματα εκ των οποίων τα 2 είναι υποχρεωτικά. Στις περιπτώσεις των μετονομασιών υφιστάμενων μαθημάτων, θεωρείται ότι τα μαθήματα που εντάσσονται στην κατηγορία αυτή απλώς αναδιατυπώνουν τον τίτλο τους προκειμένου να είναι συμβατά με την κείμενη νομοθεσία και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της διδασκαλίας. Κατά συνέπεια, τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε - και είναι ισότιμα με - τα ήδη προσφερόμενα μαθήματα. Συγκεκριμένα, έχουν προταθεί οι κάτωθι μετονομασίες: «Εμπορικό Δίκαιο» «Στοιχεία Αστικού και Εμπορικού Δικαίου»: η μετονομασία γίνεται για την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των Φοιτητών του Τμήματος.

25 25 «Γενικά Μαθηματικά Ι» «Γενικά Μαθηματικά»: η μετονομασία γίνεται εξαιτίας του περιορισμού της ΑΔΙΠ για μη ύπαρξη μαθημάτων με ονομασία Ι - ΙΙ κλπ. «Λογιστική Ι» «Λογιστική»: η μετονομασία γίνεται εξαιτίας του περιορισμού της ΑΔΙΠ για μη ύπαρξη μαθημάτων με ονομασία Ι - ΙΙ κλπ. «Οικονομική της Διοίκησης Ι» και «Οικονομική της Διοίκησης ΙΙ» συμπτύσσονται στο μάθημα «Οικονομική της Διοίκησης». «Γενικά Μαθηματικά ΙΙ» «Εφαρμογές της Μαθηματικής Ανάλυσης στον Επιχειρηματικό Σχεδιασμό»: η μετονομασία γίνεται εξαιτίας του περιορισμού της ΑΔΙΠ για μη ύπαρξη μαθημάτων με ονομασία Ι - ΙΙ κλπ. «Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Ι» «Διαχείριση Έργων και Λειτουργιών»: η μετονομασία γίνεται για την πληρέστερη κάλυψη του επαγγελματικού δικαιώματος 1.1 των αποφοίτων. «Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων Ι» «Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων»: η μετονομασία γίνεται εξαιτίας του περιορισμού της ΑΔΙΠ για μη ύπαρξη μαθημάτων με ονομασία Ι - ΙΙ κλπ. «Marketing - έλεγχος και ειδικά θέματα ολικής ποιότητας» «Συστήματα Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας»: η μετονομασία γίνεται για την πληρέστερη κάλυψη των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων. «Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι» «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»: η μετονομασία γίνεται εξαιτίας του περιορισμού της ΑΔΙΠ για μη ύπαρξη μαθημάτων με ονομασία Ι - ΙΙ κλπ. «Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΙΙ» «Επιχειρηματικός Σχεδιασμός»: η μετονομασία γίνεται εξαιτίας του περιορισμού της ΑΔΙΠ για μη ύπαρξη μαθημάτων με ονομασία Ι - ΙΙ κλπ. «Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ» «Χρηματοοικονομική Διοίκηση - ειδικά θέματα»: η μετονομασία γίνεται εξαιτίας του περιορισμού της ΑΔΙΠ για μη ύπαρξη μαθημάτων με ονομασία Ι - ΙΙ κλπ. «Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων ΙΙ» «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων»: η μετονομασία γίνεται εξαιτίας του περιορισμού της ΑΔΙΠ για μη ύπαρξη μαθημάτων με ονομασία Ι - ΙΙ κλπ. «Λογιστική ΙΙ» «Φορολογία και Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων»: η μετονομασία γίνεται εξαιτίας του περιορισμού της ΑΔΙΠ για μη ύπαρξη μαθημάτων με ονομασία Ι - ΙΙ κλπ. Επίσης, για να υποστηρίζονται καλύτερα τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων. Η επιτροπή αναμόρφωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών προτείνει τα ακόλουθα σχετικά με μαθήματα που συμπτύσσονται ή αφαιρούνται: (1) Κατά την επιστημονική άποψη και κρίση της επιτροπής, τα μαθήματα «Οικονομική της Διοίκησης Ι» και «Οικονομική της Διοίκησης ΙΙ» μπορούν να συμπτυχθούν σε ένα μάθημα με την ονομασία «Οικονομική της Διοίκησης». Ζητούμενο είναι να μη χάνεται σημαντική επιστημονικά γνώση και να αποφεύγονται τυχόν επικαλύψεις. Ζητήθηκε η γνώμη των διδασκόντων γι' αυτά τα μαθήματα και οι προτεινόμενες αλλαγές είναι σύμφωνες και με τις προτάσεις τους. (2) Συμπτύσσονται τα μαθήματα «Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων» και «Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Κειμένων στο Επιχειρηματικό Περιβάλλον» του Τομέα Πληροφοριακών Συστημάτων σε ένα μάθημα, με τίτλο «Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων», ώστε να αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις που παρατηρήθηκαν επανειλημμένα στο παρελθόν. Ενισχυτικά σε θέματα Βάσεων Δεδομένων, οι εισαγωγικές έννοιες περί Βάσεων Δεδομένων θα διδάσκονται στο πλαίσιο του μαθήματος «Εισαγωγή στην Πληροφορική των Επιχειρήσεων», ενώ στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Εισαγωγή στην Πληροφορική των Επιχειρήσεων» οι φοιτητές θα ασκούνται σε βασικά ζητήματα ανάπτυξης Βάσεων Δεδομένων με λογισμικό διαχείρισης σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων.

26 26 (3) Το μάθημα «Σεμινάριο Τελειοφοίτων» καταργείται. (4) Το μάθημα «Εισαγωγή στην Ανάλυση της Εκμετάλλευσης και στον Βιομηχανικό Λογισμό» καταργείται. (5) Το μάθημα «Πρότυπο Κόστος» καταργείται. Σε ότι αφορά στα μαθήματα (4) και (5) πιο πάνω, άποψη της επιτροπής είναι ότι ο Φοιτητής που το επιθυμεί μπορεί να λάβει όλες τις αναγκαίες και χρήσιμες γνώσεις μέσα από συνολικά πέντε προσφερόμενα σχετικά μαθήματα (δύο μαθήματα Λογιστικής, δύο μαθήματα Χρηματοοικονομικής και το μάθημα της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και Προϋπολογισμών) και τα οποία στοιχειοθετούν επαρκώς το σχετικό επαγγελματικό δικαίωμα των αποφοίτων. (6) Το μάθημα «Επιχειρηματικά Συστήματα Αυτοματισμού Γραφείου και Ανασχεδιασμός Διαδικασιών» καταργείται και στη θέση του προτείνονται δύο σύγχρονα μαθήματα του Τομέα Πληροφοριακών Συστημάτων τα οποία υποστηρίζουν τα υφιστάμενα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων και βελτιώνουν τις ικανότητες - δεξιότητές τους για εργασία τόσο στο χώρο της αγοράς, όσο και της Β βάθμιας εκπαίδευσης. Η επιτροπή αναμόρφωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών προτείνει ακόμα την εισαγωγή στο Πρόγραμμα νέων μαθημάτων, τα οποία ανά Τομέα είναι τα ακόλουθα: Α. Τομέας Σχεδιασμού και Λήψης Αποφάσεων «Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων». Πρόκειται για υποχρεωτικό μάθημα γενικής υποδομής στο 2 ο εξάμηνο σπουδών και προτείνεται να αποτελείται από 2 ώρες θεωρίας και 2 ώρες εργαστηρίου ανά εβδομάδα. «Σχεδιασμός και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας». Το προτεινόμενο μάθημα θα είναι υποχρεωτικό ειδικότητας στο 7 ο εξάμηνο σπουδών, αποτελούμενο από 3 ώρες θεωρίας και 3 ώρες εργαστηρίου ανά εβδομάδα. «Επιχειρηματική Αλλαγή και Καινοτομία»: το προτεινόμενο μάθημα θα είναι κατ' επιλογήν υποχρεωτικό ειδικής υποδομής στο 7 ο εξάμηνο σπουδών και θα αποτελείται από 3 ώρες θεωρίας και 1 ώρα εργαστηρίου ανά εβδομάδα. Με το προτεινόμενο μάθημα ενισχύονται οι ικανότητες των Φοιτητών στην ανάπτυξη της σκέψης, στην ικανότητα για διαρκή αλλαγή, καθώς και στον μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό σχεδιασμό. «Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Το προτεινόμενο μάθημα είναι κατ' επιλογήν υποχρεωτικό ειδικής υποδομής στο 7 ο εξάμηνο σπουδών, αποτελούμενο από 3 ώρες θεωρίας και 1 ώρα εργαστηρίου ανά εβδομάδα. Το μάθημα θα επιχειρεί να προσδώσει μια Ευρωπαϊκή διάσταση στις έννοιες της ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας. Β. Τομέας Πληροφοριακών Συστημάτων «Ανάπτυξη Αλγορίθμων - Προγραμματισμός Η/Υ». Το προτεινόμενο μάθημα είναι υποχρεωτικό γενικής υποδομής στο 1 ο εξάμηνο σπουδών. Προτείνεται να αποτελείται από 2 ώρες θεωρίας και 2 ώρες εργαστηρίου ανά εβδομάδα. Οι γνώσεις και δεξιότητες προγραμματισμού και ανάπτυξης αλγορίθμων θεωρούνται απαραίτητες τόσο για το μάθημα «Δομές Δεδομένων και Οργάνωση Αρχείων» του 2 ου εξαμήνου σπουδών, όσο και για άλλα μαθήματα του Τομέα Πληροφοριακών Συστημάτων. «Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP». Το προτεινόμενο μάθημα είναι υποχρεωτικό ειδικής υποδομής στο 6 ο εξάμηνο σπουδών. Προτείνεται να αποτελείται από 3 ώρες θεωρίας και 3 ώρες εργαστηρίου ανά εβδομάδα. Το συγκεκριμένο μάθημα είναι αυτό που κατ εξοχήν συνδυάζει και ολοκληρώνει γνωστικά πεδία του επιχειρηματικού σχεδιασμού και των νέων τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Επιπλέον, στην αγορά εργασίας, απόφοιτοι με γνώσεις και δεξιότητες χρήσης, συντήρησης και διαχείρισης ERP Συστημάτων παρουσιάζουν σημαντική ζήτηση.

27 27 «Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός». Το προτεινόμενο μάθημα είναι κατ' επιλογήν υποχρεωτικό ειδικής υποδομής στο 6 ο εξάμηνο σπουδών. Προτείνεται να αποτελείται από 2 ώρες θεωρίας και 2 ώρες εργαστηρίου ανά εβδομάδα. Το μάθημα αυτό είναι απαραίτητο ιδιαίτερα σε όσους από τους φοιτητές ενδιαφέρονται να εμπλακούν επαγγελματικά στην ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών Διαδικτύου. «Πληροφορική στην Εκπαίδευση». Το προτεινόμενο μάθημα είναι κατ' επιλογήν υποχρεωτικό ειδικής υποδομής στο 7 ο εξάμηνο σπουδών. Προτείνεται να αποτελείται από 3 ώρες θεωρίας και 1 ώρα εργαστηρίου ανά εβδομάδα. Το μάθημα ενισχύει το επαγγελματικό δικαίωμα των αποφοίτων του τμήματος να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για κατάληψη θέσεων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και εφοδιάζει τους αποφοίτους με σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες που θα αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες σε ζητήματα εκπαίδευσης ενηλίκων και εκπαίδευσης εργαζομένων σε επιχειρήσεις. Για λόγους κυρίως επιστημονικής συνέχειας, συνέπειας και αποφυγής επικαλύψεων προτείνονται κάποιες μετατοπίσεις υποχρεωτικών μαθημάτων από το εξάμηνο στο οποίο διδάσκονται στο τρέχον ΠΠΣ σε άλλο εξάμηνο στο προτεινόμενο ΠΠΣ. Παρότι έγινε προσπάθεια να περιοριστούν αυτές οι αλλαγές στο ελάχιστο, αυτές είναι: (1) «Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων» (πρώην «Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων Ι») μεταφέρεται από το 5 ο στο 4 ο εξάμηνο σπουδών ώστε οι Φοιτητές να αποκτούν γνώσεις προαπαιτούμενες για το μάθημα «Επιχειρηματικός Σχεδιασμός». (2) «Επιχειρηματικός Σχεδιασμός» (πρώην «Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΙΙ»), μεταφέρεται από το 4 ο στο 5 ο εξάμηνο σπουδών για το λόγο που αναφέρεται αμέσως πιο πάνω. (3) «Συστήματα Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας» (πρώην «Marketing - έλεγχος και ειδικά θέματα ολικής ποιότητας»), μεταφέρεται από το 5 ο στο 4 ο εξάμηνο σπουδών ώστε να αποτελεί συνέχεια του μαθήματος «Marketing - ανάλυση πολιτικών αγοράς» που προσφέρεται στο 3 ο εξάμηνο σπουδών. (4) «Επιχειρησιακά Παίγνια», μεταφέρεται από το 6 ο στο 4 ο εξάμηνο σπουδών ως μάθημα που επιστημονικά δεν έχει εξαρτήσεις από άλλα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί η δυνατότητα να προσφερθεί ένα νέο μάθημα στο 6 ο εξάμηνο σπουδών. (5) «Ανάλυση και Έλεγχος Επιχειρησιακών Στρατηγικών», μεταφέρεται από το 5 ο στο 6 ο εξάμηνο σπουδών ως συνέπεια της μεταφοράς του μαθήματος «Επιχειρηματικός Σχεδιασμός». Σύμφωνα με το προτεινόμενο νέο Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων, τα Προαπαιτούμενα - Εξαρτώμενα μαθήματα είναι: Προαπαιτούμενο Ανάπτυξη αλγορίθμων - Προγραμματισμός Η/Υ Εισαγωγή στη Στατιστική των Επιχειρήσεων Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα Ειδικά Θέματα στη Στατιστική των Επιχειρήσεων Εξαρτώμενο Δομές Δεδομένων και Οργάνωση Αρχείων Ειδικά Θέματα στη Στατιστική των Επιχειρήσεων Επιχειρησιακή Έρευνα - Ειδικά θέματα Τεχνικές Προβλέψεων και Ελέγχου

28 28 Προαπαιτούμενο Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων Εξαρτώμενο Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων Σύμφωνα με το προτεινόμενο νέο Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων, για να αποκτήσουν οι φοιτητές - φοιτήτριες το δικαίωμα έναρξης της Πρακτικής τους Άσκησης, απαιτείται να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα ακόλουθα Μαθήματα Ειδικότητας: Διαχείριση Έργων και Λειτουργιών (3 ου εξαμήνου σπουδών) Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων (4 ου εξαμήνου σπουδών) Επιχειρηματικός Σχεδιασμός (5 ου εξαμήνου σπουδών) Τεχνικές Προβλέψεων και Ελέγχου (5 ου εξαμήνου σπουδών) Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα στο Επιχειρηματικό Περιβάλλον (5 ου εξαμήνου σπουδών) Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων (6 ου εξαμήνου σπουδών) Στο Παράρτημα 12-5 επισυνάπτεται ο Πίνακας Μαθημάτων του Νέου Προγράμματος Σπουδών Δημοσιοποίηση του Προγράμματος Σπουδών Το Πρόγραμμα Σπουδών αποτελεί βασικό Τμήμα του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος που διανέμεται στους σπουδαστές με την εγγραφή τους και είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Με την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου διοργανώνεται από το Τμήμα μία ημερίδα ενημέρωσης των νεοεισερχομένων σπουδαστών, στην οποία παρουσιάζεται αναλυτικά η δομή του προγράμματος, οι υποχρεώσεις των σπουδαστών και τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Σε τοπικό επίπεδο, το Τμήμα προβάλλεται με την παρουσία του σε εκδηλώσεις των κοινωνικών φορέων της περιοχής και με την προώθηση στα τοπικά μέσα ενημέρωσης των επιστημονικών και ευρύτερων δραστηριοτήτων του. Από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος το Τμήμα σχεδιάζει να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα ενημέρωσης των μαθητών του Λυκείου στα πλαίσια του ΣΕΠ αρχίζοντας από τα σχολεία της Δυτικής Ελλάδας Διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων Δυστυχώς το Τμήμα δεν έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων με συστηματικό τρόπο, με αποτέλεσμα οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες να είναι αποσπασματικές και ελλιπείς. Στα σχέδια του Τμήματος, ωστόσο, είναι η δημιουργία ενός ερωτηματολογίου προς τους απόφοιτους προκειμένου να δημιουργηθεί μια Βάση Δεδομένων, η οποία θα ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα (ήδη έχει δοθεί και εγκριθεί σχετικό θέμα Πτυχιακής Εργασίας με επιβλέποντα τον Καθηγητή Δρ. Ιωάννη Μητρόπουλο) Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών H διάρκεια σπουδών στο Tμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Οι σπουδές στα πρώτα επτά (7) εξάμηνα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, φροντιστηριακές ασκήσεις, εργαστηριακή άσκηση, εκπόνηση εργασιών και μελέτη περιπτώσεων, είτε αυτόνομα, είτε στα πλαίσια ομαδικής εργασίας. Tο όγδοο (8ο) εξάμηνο περιλαμβάνει τη διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης και την εκπόνηση Πτυχιακής Eργασίας.

29 29 Η δομή του Προγράμματος Σπουδών χαρακτηρίζεται ως ιεραρχική, περιλαμβάνοντας γνωστικά αντικείμενα που στοχεύουν στην παροχή βασικών γνώσεων, κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων, και σταδιακά περιορίζοντας την ευρύτητά τους σε ολοένα και πιο εξειδικευμένους τομείς οδεύοντας προς την ολοκλήρωσή του. Tα βασικά γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν: Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων Οικονομική Ανάλυση Επιχειρηματικό Σχεδιασμό Επιχειρησιακή Έρευνα Ποσοτικές Μεθόδους Στατιστική Marketing Αλγόριθμους, Δομές και Βάσεις Δεδομένων Γλώσσες και Μεθοδολογίες Προγραμματισμού Λειτουργικά Συστήματα Πληροφοριακά & Επικοινωνιακά Συστήματα και Εφαρμογές Τεχνολογία Λογισμικού, Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων Tο Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τη διδασκαλία των επιστημονικών και τεχνολογικών ενοτήτων σε: Mαθήματα Γενικής Yποδομής (Μ.Γ.Υ.) Mαθήματα Eιδικής Yποδομής (Μ.Ε.Υ.) Mαθήματα Eιδικότητας (Μ.Ε.) Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών (Δ.Ο.Ν.Α.) H Πρακτική Άσκηση εκπονείται σε επιλεγμένους φορείς του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού τομέα. Παρέχεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να εργαστούν σε πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον, συμμετέχοντας σε ομάδες εργασίας υπό επαγγελματική καθοδήγηση στελεχών των φορέων υποδοχής τους, με σκοπό την από κοινού με άλλους επαγγελματίες του κλάδου εκπόνηση συγκεκριμένου έργου και την ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων τους μέσω διαδικασιών συνεργασίας Το ποσοστό των μαθημάτων γενικής υποδομής / ειδικής υποδομής / ειδικότητας / διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών στο σύνολο των μαθημάτων Το Πρόγραμμα Σπουδών αποτελείται από: Οκτώ (8) μαθήματα γενικής υποδομής (Μ.Γ.Υ.) (20% επί του συνόλου), κύρια στα πρώτα εξάμηνα σπουδών, τα οποία καλύπτουν μεταξύ των άλλων την υποδομή σε βασικές γνώσεις που θα πρέπει να έχουν οι σπουδαστές στα γνωστικά αντικείμενα όπως τα Μαθηματικά, η Στατιστική και η Λογιστική, ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν βαθύτερα τα κύρια γνωστικά αντικείμενα του τμήματος στα επόμενα εξάμηνα σπουδών. Δεκαέξι (16) μαθήματα ειδικής υποδομής (Μ.Ε.Υ.) (40% επί του συνόλου), τα οποία καλύπτουν μεταξύ των άλλων την υποδομή σε ειδικές γνώσεις που θα πρέπει να έχουν οι σπουδαστές στα γνωστικά αντικείμενα όπως ειδικά κεφάλαια Πληροφορικής, Marketing και Οικονομικών, τα οποία αποτελούν το κύριο υπόβαθρο γνώσης για τα μαθήματα ειδικότητας του Τμήματος. Δεκατρία (13) μαθήματα ειδικότητας (Μ.Ε.) (32,5% επί του συνόλου), στα οποία περιλαμβάνονται εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα που διαμορφώνουν το χαρακτήρα του τμήματος και σχετίζονται με τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό, τη Λήψη

30 30 Αποφάσεων και τα Πληροφοριακά Συστήματα, στα οποία οι σπουδαστές αποκτούν ιδιαίτερες θεωρητικές γνώσεις και τεχνολογικές δεξιότητες. Τρία (3) μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών (Δ.Ο.Ν.Α.) (7,5% επί του συνόλου), τα οποία έχουν σκοπό να υποστηρίξουν το σπουδαστή στη συνειδητοποίηση του κοινωνικοοικονομικού και νομοθετικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο θα κληθεί να συμμετάσχει ως επαγγελματίας στην παραγωγική ζωή της χώρας, όπως μαθήματα του γνωστικού αντικειμένου της Οικονομίας και του Εμπορικού Δικαίου Μαθήματα ελεύθερης επιλογής Στο Πρόγραμμα Σπουδών δεν προσφέρονται μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά Το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων / μαθημάτων υποχρεωτικής επιλογής / μαθημάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των μαθημάτων Το 100% του συνόλου των μαθημάτων απαρτίζεται από υποχρεωτικά μαθήματα Ποσοστιαία σχέση μεταξύ μαθημάτων υποβάθρου, μαθημάτων επιστημονικής περιοχής, μαθημάτων γενικών γνώσεων και μαθημάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των μαθημάτων Η σχέση αυτή παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: Μαθήματα Κατηγορία Αριθμός Ποσοστό Μαθήματα Υποβάθρου ΜΓΥ 8 20% Μαθήματα Επιστημονικής Περιοχής ΜΕΥ 16 40% Μαθήματα Γενικών Γνώσεων ΔΟΝΑ 3 7,5% Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων ΜΕ 13 32,5% Κατανομή του χρόνου μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων Η διδασκαλία των μαθημάτων διαχωρίζεται σε θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος, ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε μαθήματος. Επισημαίνουμε ότι οι ασκήσεις σε όσα μαθήματα εμφανίζονται ως ανεξάρτητο τμήμα τους δεν αποτελούν αυτόνομο εξεταστικά τμήμα, αλλά μέρος της θεωρίας. Η κατανομή του χρόνου μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων και εργαστηρίων, συνολικά για τα πρώτα επτά (7) εξάμηνα σπουδών, παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: Ώρες Ποσοστό επί του συνόλου Θεωρητική διδασκαλία 94 57,7% Ασκήσεις Πράξης 24 14,7% Εργαστήρια 45 27,6%

31 31 Σύνολο 163 Η Πρακτική Άσκηση και η Πτυχιακή Εργασία δεν έχουν συμπεριληφθεί στον προηγούμενο πίνακα, διότι δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί μέσος χρόνος που να αντιπροσωπεύει τον κάθε σπουδαστή Οργάνωση και συντονισμός της ύλης μεταξύ των μαθημάτων Η ύλη κάθε μαθήματος είναι πλήρως καθορισμένη από το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και ο εκάστοτε διδάσκων οργανώνει την παρουσίασή της, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες που εμφανίζονται σε κάθε διδακτικό εξάμηνο. Σε όσα μαθήματα οι διδάσκοντες είναι δύο ή περισσότεροι, αναλαμβάνει ο υπεύθυνος του μαθήματος το συντονισμό της ύλης. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, αλλά και σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκειά του, πραγματοποιούνται συναντήσεις όλων των εκπαιδευτικών ανά Τομέα με ευθύνη του Τομεάρχη. Στις συναντήσεις αυτές, συζητούνται διεξοδικά όλα τα σημεία που έχουν εντοπίσει οι διδάσκοντες, κυρίως σχετικά με: πιθανή επικάλυψη ύλης μεταξύ μαθημάτων κενά ύλης έκταση της ύλης Για όσα προβλήματα εντοπίζονται, αποφασίζεται ο βέλτιστος τρόπος αντιμετώπισής τους ώστε να διευκολύνεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι κοινή διαπίστωση, ωστόσο, ότι πρέπει να βελτιωθεί η κατανομή των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στα εξάμηνα σπουδών και η κατανομή της ύλης ανά αντικείμενο έτσι ώστε: να μην υπάρχουν επικαλύψεις της ύλης μεταξύ των μαθημάτων και των εξαμήνων η κατανομή σε εξάμηνα να είναι εκπαιδευτικά πιο ορθή και να μπορούν οι σπουδαστές να αφομοιώνουν καλύτερα τα διδασκόμενα αντικείμενα. Ο πίνακας που ακολουθεί προκύπτει από την επεξεργασία των απαντήσεων που έδωσαν οι σπουδαστές στα ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας, στις ερωτήσεις (1), (2), (3) και (10), οι οποίες σχετίζονται με την οργάνωση της ύλης των μαθημάτων. Ο πίνακας παρουσιάζει την μέση τιμή των βαθμολογιών στις μεταβλητές του ερωτηματολογίου μεταξύ πρώτου και δευτέρου εξαμήνου. Όπου εμφανίζεται στον πίνακα αστερίσκος * σημαίνει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά για τις μέσες τιμές των βαθμολογιών μεταξύ του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου για επίπεδο σημαντικότητας α = 0,05. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Α.Ε ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Α.Ε ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Α.Ε Οι στόχοι του μαθήματος ήταν σαφείς; 2. Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του μαθήματος; 3. Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη; 3,72 3,71 3,71 3,87* 3,81* 3,84 3,84* 3,79 3,82

32 Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του μαθήματος για το εξάμηνό του; 3,43* 3,49* 3,46 Συνεκτιμώντας και τα διαγράμματα του Παραρτήματος για τις αντίστοιχες ερωτήσεις, συμπεραίνουμε ότι : Μόνο το 10% των σπουδαστών έχει αρνητική γνώμη για τους στόχους των μαθημάτων και την ύλη που περιέχουν, ενώ γύρω στο 70% εκτιμά ότι οι στόχοι των μαθημάτων και η ύλη που καλύφθηκε ήταν σε πολύ ή πάρα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Μόνο το 12% θεωρεί ότι δεν υπάρχει καλή αντιστοίχιση μεταξύ του βαθμού δυσκολίας των μαθημάτων και του εξαμήνου στο οποίο διδάσκονται, ενώ πάνω από το 50% των σπουδαστών αξιολογεί θετικά τη σχέση βαθμού δυσκολίας - εξαμήνου διδασκαλίας. Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις απαντήσεις των σπουδαστών είναι αξιόπιστα, διότι το δείγμα τους δηλώνει ότι σε ποσοστό 85% παρακολουθεί τακτικά έως ανελλιπώς τα θεωρητικά μαθήματα, όπως δείχνει το παρακάτω διάγραμμα που παρουσιάζει τις απαντήσεις τους στην αντίστοιχη ερώτηση. Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο διδακτικών εξαμήνων. Τα σημεία που χρήζουν αλλαγής έχουν ήδη αναδιαμορφωθεί στην πρόταση του Νέου Προγράμματος Σπουδών, όπου έχει γίνει επανεκτίμηση, αναπροσαρμογή και επικαιροποίηση της ύλης των μαθημάτων Σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων Στο πρόγραμμα σπουδών που ακολουθείται υπάρχει σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων, τα οποία καθορίστηκαν μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος στις 4/5/2007. Τα μαθήματα που εντάσσονται σε αυτό το σύστημα είναι ορισμένα ζεύγη μαθημάτων, τα οποία έχουν ουσιαστική σχέση σε επίπεδο γνώσεων και η παρακολούθηση του Εξαρτώμενου προϋποθέτει την επιτυχή εξέταση του σπουδαστή στο Προαπαιτούμενο. Στον πίνακα που

33 33 ακολουθεί παρουσιάζονται τα ζεύγη Προαπαιτούμενων-Εξαρτώμενων μαθημάτων, τα οποία συνολικά είναι δώδεκα (12) και αποτελούν το 30% του συνόλου των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών. Προαπαιτούμενο Ειδικά Θέματα στην Στατιστική των Επιχειρήσεων Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα Εισαγωγή στην Στατιστική των Επιχειρήσεων Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Ι Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων Ι Εξαρτώμενο Τεχνικές Προβλέψεων και Ελέγχου Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Κειμένων στο Επιχειρηματικό Περιβάλλον Επιχειρησιακή Έρευνα - Ειδικά Θέματα Ειδικά Θέματα στην Στατιστική των Επιχειρήσεων Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΙΙ Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων ΙΙ Ειδικά για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης, οι σπουδαστές πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις παρακάτω προϋποθέσεις: Nα βρίσκονται στο όγδοο (8 ο ) εξάμηνο Να έχουν περατώσει επιτυχώς τα παρακάτω μαθήματα ειδικότητας για πρακτική άσκηση Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Ι Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΙΙ Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Εφηρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα στο Επιχειρηματικό Περιβάλλον Ληψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων Ι Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων ΙΙ Τεχνικές Προβλέψεων και Ελέγχου Επιχειρηματικές Δικτυακές Εφαρμογές και Internet Να έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. Για να μπορέσει επίσης ένας σπουδαστής να ξεκινήσει τη διαδικασία ώστε να του ανατεθεί θέμα Πτυχιακής Εργασίας, θα πρέπει να βρίσκεται στο έβδομο (7 ο ) εξάμηνο των σπουδών του. Ο πίνακας που ακολουθεί, προκύπτει από την επεξεργασία των απαντήσεων που έδωσαν οι σπουδαστές στα ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας, στις ερωτήσεις (8) και (9), οι οποίες σχετίζονται με τον συντονισμό της ύλης μεταξύ μαθημάτων. Ο πίνακας παρουσιάζει τη μέση τιμή των βαθμολογιών στις μεταβλητές του ερωτηματολογίου μεταξύ πρώτου και δευτέρου εξαμήνου. Όπου εμφανίζεται στον πίνακα αστερίσκος * σημαίνει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά για τις μέσες τιμές των βαθμολογιών μεταξύ του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου για επίπεδο σημαντικότητας α = 0,05.

34 34 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Α.Ε ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Α.Ε ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Α.Ε Πόσο απαραίτητα κρίνετε τα προαπαιτούμενα του μαθήματος, εφόσον υπάρχουν; 9. Κατά πόσο είναι χρήσιμες οι γνώσεις από άλλα μαθήματα; 3,06 3,11 3,09 3,13 3,08 3,11 Συνεκτιμώντας και τα διαγράμματα του Παραρτήματος για τις αντίστοιχες ερωτήσεις, συμπεραίνουμε ότι περίπου το ένα τρίτο των σπουδαστών θεωρεί ότι το σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων ήταν απαραίτητο, ένα τρίτο θεωρεί ότι το σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων δεν ήταν απαραίτητο και το υπόλοιπο ένα τρίτο δίνει απαντήσεις που αντιστοιχούν στην ενδιάμεση βαθμολογία Μαθήματα που προσφέρονται από άλλα και σε άλλα προγράμματα σπουδών Στο Τμήμα δεν προσφέρονται μαθήματα από άλλα προγράμματα σπουδών, ούτε το Τμήμα προσφέρει μαθήματα σε άλλα προγράμματα σπουδών. Αυτονόητα, στα θεωρητικά σκέλη των διδασκόμενων μαθημάτων μπορούν να προσέρχονται Σπουδαστές από οποιοδήποτε άλλο Τμήμα, όπως και συχνά συμβαίνει, αλλά δίχως να λαμβάνουν κάποιο σχετικό πιστοποιητικό. Σημειώνεται μόνο ότι το μάθημα Ξένης Γλώσσας διδάσκεται από καθηγητές του ΚΞΓΦΑ Ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο Τμήμα. Στο Τμήμα διδάσκεται η αγγλική γλώσσα σε ένα μάθημα του 7 ου εξαμήνου με τίτλο Ξένη Γλώσσα - Ορολογία, το οποίο είναι υποχρεωτικό και η διδασκαλία του γίνεται 4 ώρες ανά εβδομάδα, εκ των οποίων οι δύο είναι θεωρητικές και οι άλλες δύο αποτελούν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Το εξεταστικό σύστημα Το εξεταστικό σύστημα που εφαρμόζεται στο Τμήμα ακολουθεί τις διατάξεις του Πρότυπου Γενικού Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Α.Ε.Ι. (Π.Δ. 160/08, ΦΕΚ 220/ ) και του Κανονισμού Σπουδών του ΤΕΙ Πάτρας (ΦΕΚ 1474/ ). Ειδικότερα, μετά τη λήξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου ακολουθούν δύο (2) εξεταστικές περίοδοι, δύο (2) εβδομάδων η καθεμία, κατά τη διάρκεια των οποίων οι σπουδαστές εξετάζονται γραπτώς. Κατ εξαίρεση, υπάρχει δυνατότητα σπουδαστές να εξεταστούν προφορικά από τον καθηγητή του μαθήματος, εάν συντρέχουν λόγοι υγείας ή ειδικών περιπτώσεων, για τις οποίες θα αποφαίνεται το Συμβούλιο του Τμήματος, σε όλη τη διδακτέα ύλη κάθε μαθήματος που δηλώθηκε από το σπουδαστή και προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών. Κάθε μάθημα εξετάζεται σε δύο (2) εξεταστικές περιόδους. Για το χειμερινό εξάμηνο οι εξεταστικές περίοδοι αρχίζουν μετά τη λήξη των μαθημάτων του εξαμήνου αυτού και για το εαρινό εξάμηνο η πρώτη εξεταστική περίοδος αρχίζει αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων και η δεύτερη εξεταστική περίοδος διεξάγεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων ορίζονται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ.

35 35 Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει την ύλη που έχει ανακοινωθεί στους σπουδαστές από την αρχή και κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, σε συνδυασμό με τις πιθανές διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις που επιφέρει ο εκάστοτε διδάσκων. Οι εξετάσεις διενεργούνται γραπτώς ή προφορικώς, κατά την κρίση του διδάσκοντος ή, κατά περίπτωση, της ομάδας μαθημάτων. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος και η Γραμματεία του Τμήματος, σε συνεργασία με τους Τομείς, έχουν την ευθύνη του συντονισμού των εξετάσεων από την άποψη καθορισμού των αιθουσών στις οποίες θα διεξαχθούν και της ακριβούς ώρας διεξαγωγής τους στις προκαθορισμένες ημερομηνίες. Το πρόγραμμα συντάσσεται και ανακοινώνεται με ευθύνη από τον Προϊστάμενο του Τμήματος, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Εφόσον οι εξετάσεις διεξάγονται προφορικώς, η ακριβής κατανομή της διεξαγωγής τους μέσα στα χρονικά πλαίσια που καθορίζει το πρόγραμμα εξετάσεων είναι αρμοδιότητα του διδάσκοντος ή της οικείας ομάδας μαθήματος. Τη γενική ευθύνη εύρυθμης διεξαγωγής των εξετάσεων του Τμήματος έχει ο Προϊστάμενος του Τμήματος, ο οποίος μεριμνά έγκαιρα για τον ορισμό εποπτών, την καταλληλότητα των χώρων, τη διαθεσιμότητα των υλικών και μέσων και γενικότερα για το αδιάβλητο των εξετάσεων Πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι αξιολόγησης των σπουδαστών Σε ότι αφορά στα εργαστηριακά μαθήματα, πολλαπλοί τρόποι αξιολόγησης των σπουδαστών εφαρμόζονται με απόφαση της Ομάδας Μαθημάτων, ύστερα από πρόταση του διδάσκοντος. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται συνήθως με μορφή ασκήσεων κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών μαθημάτων ή τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα συμπληρωματικής αξιολόγησης κατά την τελευταία εβδομάδα του εξαμήνου. Για ένα θεωρητικό μάθημα, το Συμβούλιο του Τμήματος αποφασίζει την αναγκαιότητα ή μη ενδιάμεσης αξιολόγησης, καθώς και τη μορφή αυτής όπου κρίνεται αναγκαία, έπειτα από πρόταση της Ομάδας Μαθημάτων. Εάν αποφασιστεί ενδιάμεση αξιολόγηση, τότε η αξιολόγηση του σπουδαστή γίνεται: Από μια ενδιάμεση αξιολόγηση επί του 40% τουλάχιστον της διδακτέας ύλης του αναλυτικού προγράμματος σπουδών και όχι πέραν της όγδοης εβδομάδας ή με την ανάθεση στους σπουδαστές ατομικών ή συλλογικών εργασιών με διακριτούς ρόλους ή με τη μορφή ασκήσεων. Ο συντελεστής αξιολόγησης τόσο της ενδιάμεσης αξιολόγησης όσο και των ατομικών ή συλλογικών εργασιών ή ασκήσεων θα είναι 40%. Από την τελική γραπτή εξέταση εφ όλης της διδακτέας ύλης διάρκειας 2-3 ωρών με συντελεστή 60% γι αυτούς που θα μετέχουν στην ενδιάμεση αξιολόγηση. Η έκταση εφαρμογής των πολλαπλών τρόπων αξιολόγησης των σπουδαστών διαφέρει σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο, διότι η επιλογή τους εξαρτάται κυρίως από τον εκάστοτε διδάσκοντα, τον αριθμό των σπουδαστών που δηλώνουν το μάθημα και τις ειδικές συνθήκες που διαμορφώνονται από χρονικούς περιορισμούς που μπορεί να υπάρχουν. Ο πίνακας που ακολουθεί, προκύπτει από την επεξεργασία των απαντήσεων που έδωσαν οι σπουδαστές στα ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας, στις ερωτήσεις (11), (12), (13) και (14), οι οποίες σχετίζονται με γραπτές ή/και προφορικές εργασίες στα πλαίσια πολλαπλών τρόπων αξιολόγησης. Ο πίνακας παρουσιάζει τη μέση τιμή των βαθμολογιών στις μεταβλητές του ερωτηματολογίου μεταξύ πρώτου και δευτέρου εξαμήνου. Όπου εμφανίζεται στον πίνακα αστερίσκος * σημαίνει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά για τις μέσες τιμές των βαθμολογιών μεταξύ του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου για επίπεδο σημαντικότητας α = 0,05.

36 36 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Α.Ε ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Α.Ε ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Α.Ε Υπήρχε σχετικό ερευνητικό υλικό στη βιβλιοθήκη; 12. Υπήρχε καθοδήγηση από τον Διδάσκοντα; 13. Τα σχόλια του διδάσκοντος ήταν εποικοδομητικά και αναλυτικά; 14. Η συγκεκριμένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το συγκεκριμένο θέμα; 2,53* 2,65* 2,59 3,65 3,63 3,64 3,78* 3,69* 3,73 3,55 3,49 3,52 Συνεκτιμώντας και τα διαγράμματα του Παραρτήματος για τις αντίστοιχες ερωτήσεις, συμπεραίνουμε ότι : Περίπου το 45% των σπουδαστών θεωρεί ότι το ερευνητικό υλικό στη βιβλιοθήκη ήταν ανεπαρκές, ενώ αντίθετα το 20% εκτιμά ότι το εκπαιδευτικό υλικό λειτούργησε υποστηρικτικά στη διαδικασία της μάθησης και κάλυψε τις απαιτήσεις τους. Μόνο το 15% των σπουδαστών θεωρεί ότι ο διδάσκοντας δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες τους σε ότι αφορά στην βοήθεια που τους προσέφερε τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και στη σύνδεση της εργασίας με το μάθημα, ενώ αντίθετα ποσοστό που αγγίζει (και στο άλλο εξάμηνο ξεπερνά) το 60% δηλώνει ότι η συμβολή του διδάσκοντα ήταν σημαντική. Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις απαντήσεις των σπουδαστών είναι αξιόπιστα, διότι το δείγμα τους δηλώνει ότι σε ποσοστό περίπου 65% ανταποκρίνεται συστηματικά στις γραπτές εργασίες, όπως δείχνει το παρακάτω διάγραμμα που παρουσιάζει τις απαντήσεις τους στην αντίστοιχη ερώτηση. Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο διδακτικών εξαμήνων.

37 Διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των σπουδαστών Η διαφάνεια στη διαδικασία αξιολόγησης των σπουδαστών διασφαλίζεται από μία σειρά μέτρων, τα κυριότερα από τα οποία είναι: Για την ανάπτυξη των θεμάτων χορηγούνται στους εξεταζόμενους σπουδαστές σφραγισμένες κόλλες αναφοράς ή τυπωμένα ερωτηματολόγια με ευθύνη των επιτηρητών της αίθουσας. Στην αρχή της εξέτασης γίνεται από τους επιτηρητές έλεγχος της ταυτότητας των εξεταζομένων και μονογραφή (επιβεβαίωση) των στοιχείων που έχουν συμπληρώσει στην κόλλα ή στο ερωτηματολόγιό τους. Σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο σπουδαστής μπορεί να ζητήσει από τον εξεταστή να συμβουλευθεί το γραπτό του και ο εξεταστής υποχρεούται να το επιδείξει. Ο εξεταστής κάθε μαθήματος υποχρεούται να παραδίδει στη Γραμματεία ένα (1) αντίγραφο των θεμάτων της εξέτασης των σπουδαστών Διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας Δεν υπάρχει στο Τμήμα θεσμοθετημένη διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας, πέραν αυτής που διατυπώνεται στον Κανονισμό Σπουδών του ΤΕΙ Πάτρας (ΦΕΚ 1474/ ), σύμφωνα με τον οποίο στο τέλος κάθε εξεταστικής περιόδου γίνεται αξιολόγηση των θεμάτων που κατατέθηκαν στο Τμήμα από την οικεία ομάδα μαθημάτων και αποφασίζεται η κωδικοποίηση ή μη συγκεκριμένου θέματος και η ενσωμάτωσή του στην Τράπεζα Θεμάτων. Αυτή η διαδικασία, σε συνδυασμό με τα ποσοστά επιτυχίας των σπουδαστών ανά μάθημα που καταγράφονται και σχολιάζονται στον Τομέα αποτελούν την διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας Διαφάνεια στη διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της πτυχιακής εργασίας Η διαφάνεια στη διαδικασία ανάθεσης πτυχιακών εργασιών διασφαλίζεται πλήρως από την απόφαση του Τμήματος (αρ. πρακτ. 2/ ), τα κύρια σημεία της οποίας είναι τα ακόλουθα: Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος καταθέτουν στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους τις προτάσεις τους για θέματα πτυχιακών εργασιών που μπορούν να επιβλέψουν, σύμφωνα με το έντυπο Πρότασης Θέματος Πτυχιακής Εργασίας (Παράρτημα 12-6). Εκτός από τον τίτλο της εργασίας, στην πρόταση

38 38 περιέχεται μία σύντομη ανάλυση του θέματος, οι στόχοι του και ενδεικτική βιβλιογραφία. Σχετικά με τον αριθμό των θεμάτων που θα πρέπει ο κάθε εκπαιδευτικός να καταθέτει, ισχύουν τα εξής: Οι έκτακτοι εκπαιδευτικοί προτείνουν ένα (1) θέμα το χρόνο για κάθε τρεις (3) ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα που τους έχει ανατεθεί. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί προτείνουν ένα (1) θέμα το χρόνο για κάθε τέσσερεις (4) ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα της διδακτικής απασχόλησής τους (κανονικής και υπερωριακής). Αν κάποιος εκπαιδευτικός (έκτακτος ή μόνιμος) επιθυμεί να αναθέσει κάποιο θέμα σε συγκεκριμένη ομάδα σπουδαστών (σε προσυνεννόηση μαζί τους), τότε θα προτείνει αυτό το θέμα επιπλέον της ως άνω υποχρέωσής του. Τα θέματα τίθενται προς έγκριση στον Τομέα στον οποίο ανήκουν οι προτείνοντες εκπαιδευτικοί και στη συνέχεια στο Συμβούλιο του Τμήματος. Όσα από τα θέματα εγκριθούν ανακοινώνονται (σε έντυπη μορφή στον πίνακα ανακοινώσεων και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Τμήματος) στους ενδιαφερόμενους σπουδαστές. Εντός μίας (1) εβδομάδας, οι σπουδαστές επικοινωνούν με τους εισηγητές εκπαιδευτικούς ή με τη Γραμματεία (που διαθέτει όλα τα έντυπα υποβολής θέματος πτυχιακής εργασίας) για περισσότερες πληροφορίες και την επόμενη εβδομάδα δηλώνουν κυρίως κατά ομάδες στη Γραμματεία τρία (3) θέματα πτυχιακών εργασιών κατά σειρά προτίμησης. Η ανάθεση των θεμάτων γίνεται ως εξής: Θέμα που έχει δηλωθεί από μία μόνο ομάδα ανατίθεται στην ομάδα αυτή ανεξαρτήτως προτίμησης. Θέμα που έχει δηλωθεί ως πρώτη προτίμηση από μία μόνο ομάδα ανατίθεται στην ομάδα αυτή. Θέμα που έχει δηλωθεί ως πρώτη προτίμηση από ομάδα που είχε αναλάβει παλιότερα άλλη πτυχιακή εργασία και δεν την έφερε εις πέρας χωρίς ευθύνη των σπουδαστών της ομάδας (π.χ. λόγω αποχώρησης του επιβλέποντα εκπαιδευτικού) ανατίθεται στην ομάδα αυτή. Θέμα που έχει δηλωθεί ως πρώτη προτίμηση από ομάδα που είχε δηλώσει και παλιότερα θέματα πτυχιακών εργασιών αλλά δεν είχε αναλάβει καμία πτυχιακή εργασία από αυτές χωρίς ευθύνη των σπουδαστών της ομάδας (λόγω ανάθεσης των θεμάτων σε άλλες ομάδες) ανατίθεται στην ομάδα αυτή. Αδιάθετα θέματα που έχουν δηλωθεί ως πρώτη προτίμηση από περισσότερες ομάδες ανατίθενται στην ομάδα που διαθέτει μεγαλύτερο μέσο όρο σε σχετικά μαθήματα. Ως σχετικά μαθήματα νοούνται αυτά που έχουν δηλωθεί από τον εισηγητή εκπαιδευτικό ως συναφή με το συγκεκριμένο θέμα. Αν ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός δεν έχει δηλώσει συναφή μαθήματα με το θέμα που προτείνει, τότε ως σχετικά μαθήματα νοούνται τα μαθήματα που διδάσκει ο ίδιος. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται στη συνέχεια και για τη δεύτερη και τρίτη προτίμηση κάθε ομάδας. Ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας ανάθεσης πτυχιακών εργασιών, στον οποίο αναγράφεται το θέμα, ο επιβλέπων εκπαιδευτικός και τα ονόματα των σπουδαστών που αναλαμβάνουν την εκπόνηση του συγκεκριμένου θέματος. Ο πίνακας αναρτάται σε έντυπη μορφή στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της Γραμματείας του Τμήματος και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Οι σπουδαστές στους οποίους για οποιοδήποτε λόγο δεν ανατέθηκε θέμα πτυχιακής εργασίας έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από τα αδιάθετα θέματα, ακολουθώντας ανάλογη διαδικασία με αυτή που περιγράφεται ανωτέρω.

39 39 Η διαφάνεια στη διαδικασία εξέτασης της πτυχιακής εργασίας διασφαλίζεται πλήρως από τα ακόλουθα που αποτελούν την πάγια τακτική του Τμήματος ως προς το θέμα αυτό: Η διαδικασία εξέτασης αρχίζει μόνο έπειτα από την συγκατάθεση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού, υπογράφοντας το αντίστοιχο έντυπο στη Γραμματεία του Τμήματος, με το οποίο βεβαιώνει ότι η πτυχιακή εργασία ανταποκρίνεται στις τυπικές προδιαγραφές. Ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος τριμελής επιτροπή εξέτασης της πτυχιακής εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι ο επιβλέπων καθηγητής. Όλα τα μέλη της επιτροπής εξέτασης επιλέγονται με κύριο κριτήριο τη συνάφεια του γνωστικού τους αντικειμένου με το θεματικό πεδίο της πτυχιακής εργασίας. Κάθε μέλος της επιτροπής παραλαμβάνει από τη Γραμματεία ένα αντίτυπο της πτυχιακής εργασίας. Η εξέταση γίνεται με δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της πτυχιακής από τον σπουδαστή ή την ομάδα που την εκπόνησε, παρουσία και των τριών μελών της επιτροπής εξέτασης. Η υποστήριξη των πτυχιακών εργασιών είναι ανοικτή προς όλα τα μέλη του Τμήματος και τους φοιτητές, προς τους οποίους έχει ήδη ανακοινωθεί ο τόπος και ο χρόνος παρουσίασης της πτυχιακής, έπειτα από σχετική απόφαση καθορισμού τους από το Συμβούλιο του Τμήματος. Μετά την παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας και πριν την βαθμολόγησή της, υποβάλλονται στους σπουδαστές ερωτήσεις όχι μόνο από τα μέλη της επιτροπής εξέτασης, αλλά και από οποιοδήποτε μέλος του Τμήματος ή φοιητή - φοιτήτρια Συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για την πτυχιακή εργασία Στο Τμήμα υπάρχουν καταγεγραμμένες προδιαγραφές ποιότητας για την πτυχιακή εργασία, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Η πτυχιακή εργασία, μετά την τελική έγκρισή της κατατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην κεντρική βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό Δεν υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό Συμμετοχή αλλοδαπών σπουδαστών Κατά την τελευταία πενταετία, αλλοδαποί σπουδαστές παρακολουθούν ενεργά το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος στην ελληνική γλώσσα. Ειδικότερα, κατά το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος ανέρχονται στο 5,3% του συνόλου των εγγεγραμμένων σπουδαστών και προέρχονται από τις κάτωθι χώρες: Αλβανία Κονγκό Κυπριακή Δημοκρατία Ουκρανία Ρωσία Μαθήματα που διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα Το Τμήμα έχει τη δυνατότητα να διδάξει όλα τα προσφερόμενα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και στην αγγλική γλώσσα, έπειτα από αιτιολογημένη πρόταση της ομάδας μαθημάτων, κυρίως σε περίπτωση που υπάρχει σπουδαστής ο οποίος αδυνατεί να

40 40 παρακολουθήσει κάποιο μάθημα στην ελληνική γλώσσα. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα διδασκαλίας μερικών μαθημάτων και στη γαλλική γλώσσα, εάν αυτό είναι αναγκαίο Προγράμματα διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών Το Τμήμα συμμετέχει στο πρόγραμμα διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας ERASMUS Συμφωνίες διμερούς συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού Το Τμήμα υπογράφει Διμερείς Συμφωνίες (Bilateral Agreements) με ευρωπαϊκά ιδρύματα στα πλαίσια της κινητικότητας σπουδαστών μέσω του προγράμματος ERASMUS, το τελευταίο από τα οποία ήταν με το Γερμανικό Πανεπιστήμιο TECHNISCHE FACHHOCHSCHULE WILDAU, D WILDAU 01, κατά το ακαδημαϊκό έτος Τον Μάιο του 2010, το Τμήμα επικοινώνησε με 250 ευρωπαϊκά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Σχολές, σε μια προσπάθεια διεύρυνσης των διμερών συμφωνιών, τα αποτελέσματα της οποίας έχουν ήδη αρχίσει να είναι ορατά και θα συμπεριληφθούν στην επόμενη έκθεση αξιολόγησης. Κατάλογος των πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων με τα οποία το Τμήμα βρίσκεται σε επαφή και συζητά τη σύναψη διμερών συνεργασιών παρατίθεται στο Παράρτημα Διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Δεν υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών Εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS) Το σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS) εφαρμόζεται πλήρως στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ενημερωτικά έντυπα εφαρμογής του ECTS Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος, ο οποίος διανέμεται σε έντυπη μορφή και υπάρχει επίσης διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Τμήματος, περιέχει περιγραφή του συστήματος ECTS. Το σύστημα αυτό αναλύεται στην αρχή κάθε διδακτικού εξαμήνου στους σπουδαστές στα πλαίσια ειδικής ημερίδας ενημέρωσης που οργανώνει το Τμήμα. Επιπλέον, υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε επίπεδο Ιδρύματος Πρακτική άσκηση των σπουδαστών Σκοπός της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών του Τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων είναι η απόκτηση εμπειρίας έτσι ώστε να είναι σε θέση να προγραμματίζουν, οργανώνουν, καθοδηγούν και ελέγχουν αποτελεσματικά και παραγωγικά δραστηριότητες επιχειρήσεων και οργανισμών όπως: Ο σχεδιασμός και η λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων Η χρηματοοικονομική διοίκηση Το μάρκετινγκ και οι πωλήσεις Τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

41 Ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των ΤΕΙ (Ν. 1404/83, ΦΕΚ 173/ ) και το Προεδρικό Διάταγμα υπ αριθμ. 174/ , η πρακτική άσκηση των σπουδαστών αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού έργου και συνεπώς είναι αναπόσπαστο υποχρεωτικό τμήμα των σπουδών τους. Η άσκηση στο επάγγελμα είναι ελεγχόμενη και αποσκοπεί: Στην ενημέρωση των ασκουμένων για τη διάρθρωση και λειτουργία των μονάδων παραγωγής ή υπηρεσιών, για τους κοινωνικούς, οικονομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας, καθώς και στην ενεργό συμμετοχή των ασκουμένων στις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών. Στο συσχετισμό των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών με τα προβλήματα των χώρων εφαρμογής. Στην επαφή των σχολών των ΤΕΙ με τους χώρους παραγωγής και εφαρμοσμένης έρευνας για τη δημιουργία αμφίδρομης σχέσης μεταξύ τους. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα, κατά κύριο λόγο στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της έδρας του ΤΕΙ. Η πρακτική άσκηση δεν θεωρείται μάθημα με την γνωστή μορφή της θεωρίας ή του εργαστηρίου, χαρακτηρίζεται από δέκα (10) διδακτικές μονάδες, αξιολογείται ποιοτικά και αποτελεί σημαντική συνιστώσα στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση των σπουδαστών Ποσοστό σπουδαστών που επιλέγουν την πρακτική άσκηση Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική στο Τμήμα Πώς καλλιεργείται το ενδιαφέρον των σπουδαστών σε περίπτωση που η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική Το ενδιαφέρον των σπουδαστών καλλιεργείται από όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος, διότι συνδέουν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τη θεωρητική γνώση με την εφαρμογή της σε πραγματικό περιβάλλον επιχειρηματικής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα οι σπουδαστές να θέλουν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν ώστε να αποκτήσουν μέσω της εξάμηνης πρακτικής άσκησης αξιόλογη εμπειρική γνώση. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα τους σπουδαστές για τις δυνατότητες και τους φορείς απασχόλησής τους στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης και ενημερώνει σχετική Βάση Δεδομένων με όλες τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στις δεξιότητες των σπουδαστών. Ένα επιπλέον κίνητρο δίνεται από το γεγονός ότι αρκετοί απόφοιτοι του Τμήματος απασχολούνται πλέον στις επιχειρήσεις που έκαναν την πρακτική άσκησή τους Οργάνωση της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών του Τμήματος Η πρακτική άσκηση διεξάγεται σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων και οργανισμών στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Οι εργασιακοί χώροι για τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης ανήκουν είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Στους σπουδαστές παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος κατάλογος με επιλεγμένες επιχειρήσεις με αντικείμενο που συνάδει με τις προσφερόμενες θεωρητικές γνώσεις και καλλιεργούμενες δεξιότητες των σπουδαστών, στον οποίο αναγράφονται:

42 42 Η επωνυμία και το είδος της επιχείρησης Το αντικείμενο δραστηριότητας Στη διάθεση του Τμήματος βρίσκονται επίσης τα: Στοιχεία επικοινωνίας των επιχειρήσεων Ηλεκτρονικές διευθύνσεις των επιχειρήσεων τα οποία γνωστοποιούνται στους σπουδαστές όταν οριστικοποιείται σε ποια επιχείρηση θα ασκηθούν. Ο σπουδαστής που έχει τις προϋποθέσεις να κάνει την πρακτική του άσκηση, υποβάλλει αίτηση-δήλωση στη Γραμματεία του Τμήματος, με την οποία δηλώνει μία ή περισσότερες υπηρεσίες ή επιχειρήσεις στις οποίες ενδιαφέρεται να απασχοληθεί. Εάν η θέση αφορά στον Ιδιωτικό τομέα τότε δηλώνει την Εταιρεία επισυνάπτοντας στην αίτηση και βεβαίωση της εταιρείας ότι τον δέχεται να ασκηθεί πρακτικά. Η επιτροπή πρακτικής άσκησης κατανέμει τους σπουδαστές στις υπάρχουσες θέσεις αφού συνεκτιμήσει τις δηλώσεις τους. Στους σπουδαστές δίνεται η δυνατότητα να προτείνουν οι ίδιοι τις θέσεις που θέλουν να απασχοληθούν. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή πρακτικής άσκησης, αφού ελέγξει την καταλληλότητα της επιχείρησης, δίνει τη θέση στον προτείνοντα σπουδαστή. Δίνεται επίσης στους σπουδαστές η δυνατότητα πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης σε αντίστοιχους χώρους στο εξωτερικό στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS Δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Τμήμα στην οργάνωση της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών Οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Τμήμα στην οργάνωση της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών είναι: Εύρεση θέσεων απασχόλησης σε πόλεις της προτίμησης των σπουδαστών Παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης, ειδικά εάν δεν είναι στην Πάτρα ο τόπος εργασίας Γνωστοποίηση του Τμήματος και των προσόντων των αποφοίτων στον ευρύτερο επιχειρηματικό κλάδο Ικανότητες εφαρμογής γνώσεων στις οποίες στοχεύει η πρακτική άσκηση Η πρακτική άσκηση αφορά στον γνωστικό τομέα του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού με υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι ικανότητες εφαρμογής γνώσεων στις οποίες στοχεύει είναι: Λήψη αποφάσεων ορθολογικής λειτουργίας των οικονομικών μονάδων Εκπόνηση επιχειρηματικών - επιχειρησιακών, στρατηγικών και τακτικών σχεδίων ανάπτυξης επιχειρήσεων και οργανισμών Εκπόνηση μελετών προγραμματισμού και διαχείρισης έργων Διενέργεια ερευνών αγοράς και προώθησης προϊόντων Στατιστικές έρευνες και προβλέψεις Ανάπτυξη, οργάνωση και συντήρηση δικτυακού τόπου επιχείρησης και δικτυακών εφαρμογών Σχεδιασμός συστημάτων κατάρτισης προϋπολογισμών και παρακολούθησης ταμειακών ροών Ανάλυση προβλημάτων χρηματοδότησης έργων Εφαρμογή μεθόδων διοίκησης ολικής ποιότητας σε έργα και προγράμματα Σύνταξη προτάσεων για ISO Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων

43 43 Η εξοικείωση των ασκουμένων με το περιβάλλον του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης είναι ιδιαίτερα επιτυχής, συμπέρασμα που προκύπτει όχι μόνο από την προφορική άποψη των σπουδαστών και των υπευθύνων των φορέων εργασίας, αλλά κυρίως από το γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό των αποφοίτων απασχολείται στην επιχείρηση στην οποία έκανε την πρακτική του άσκηση Σύνδεση του αντικειμένου απασχόλησης κατά την πρακτική άσκηση με την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας Δεν είναι πάντοτε εφικτή η σύνδεση του αντικειμένου απασχόλησης κατά την πρακτική άσκηση με την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, και ούτε θεωρείται απαραίτητο για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των σπουδαστών. Η πτυχιακή εργασία και η πρακτική άσκηση μπορούν να λειτουργήσουν αλληλοσυμπληρώνοντας, ενισχύοντας ή ακόμα και διαφοροποιώντας η μία την άλλη, με στόχο τη θεωρητική και εφαρμοσμένη αντίστοιχα ολοκλήρωση των σπουδών Δημιουργία με την πρακτική άσκηση ευκαιριών για μελλοντική απασχόληση των πτυχιούχων Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών πραγματοποιείται τόσο σε δημόσιες επιχειρήσεις, όπου οι δυνατότητες μελλοντικής απασχόλησης των πτυχιούχων είναι ανεξάρτητες από την πορεία της πρακτικής, όσο και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπου οι δυνατότητες που υπάρχουν είναι διαφορετικές. Στον ιδιωτικό τομέα, οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να αποδείξουν το εύρος των γνώσεών τους και τις ικανότητες που έχουν αποκτήσει, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ευκαιρίες για τη μελλοντική απασχόληση των πτυχιούχων. Αρκετοί πτυχιούχοι του Τμήματος ήδη εργάζονται στις εταιρείες στις οποίες πραγματοποίησαν την πρακτική τους. Το Τμήμα έχει αρχίσει να οργανώνει μια Βάση Δεδομένων προκειμένου να κωδικοποιήσει τις επιχειρήσεις που απασχολούν σπουδαστές ή απόφοιτους Δίκτυο διασύνδεσης του Τμήματος με κοινωνικούς, πολιτιστικούς ή παραγωγικούς φορείς με σκοπό την πρακτική άσκηση των σπουδαστών Το Τμήμα διαθέτει μια Βάση Δεδομένων, η οποία διαρκώς ενημερώνεται, με φορείς στους οποίους ήδη σπουδαστές έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική τους άσκηση. Με αυτούς τους φορείς, καθώς και με άλλους κοινωνικούς, πολιτιστικούς ή παραγωγικούς, είμαστε σε διαρκή επαφή και τους ενημερώνουμε για το διαθέσιμο αριθμό σπουδαστών, ώστε να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να αυξηθούν κατά το μέγιστο δυνατό οι θέσεις απασχόλησης Πρωτοβουλίες του Τμήματος προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης σπουδαστών (σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο) Το Τμήμα έχει αναπτύξει πρωτοβουλίες που οδηγούν στην αύξηση των θέσεων απασχόλησης των σπουδαστών κυρίως σε τοπικό επίπεδο, διότι είναι σχεδόν αδύνατη η εποπτεία της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών όταν αυτή πραγματοποιείται μακριά από την Πάτρα. Στα πλαίσια αυτά, οι κυριότερες δράσεις είναι: οργάνωση ημερίδων αποστολή ενημερωτικών εντύπων στα τοπικά επιμελητήρια επισκέψεις σε μεγάλους ιδιωτικούς φορείς Με αυτούς τους τρόπους το Τμήμα ενημερώνει το επιχειρηματικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής για τις δεξιότητες που έχουν οι σπουδαστές και τα αντικείμενα πάνω στα οποία θα μπορούσαν να εργαστούν με στόχο την εύρεση νέων θέσεων απασχόλησης.

44 Συνεργασία και επαφή μεταξύ των εκπαιδευτικών / εποπτών του Τμήματος και των εκπροσώπων του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης Η συνεργασία και επαφή μεταξύ των εκπαιδευτικών / εποπτών του Τμήματος και των εκπροσώπων του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής είναι περισσότερο τυπική παρά ουσιαστική. Οι κυριότεροι λόγοι είναι οι ακόλουθοι: Μεγάλος αριθμός σπουδαστών πραγματοποιεί την πρακτική άσκηση στο τόπο μόνιμης κατοικίας του. Τα μέλη ΕΠ είναι ευάριθμα, με αποτέλεσμα ο φόρτος εργασίας που τους αναλογεί να υπερβαίνει τις δυνατότητές τους για τακτική επικοινωνία με τους αντίστοιχους φορείς. Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης της διαδικασίας πρακτικής άσκησης. Ωστόσο, το Τμήμα έχει καταρτίσει ένα ερωτηματολόγιο (Παράρτημα 12.9) που απευθύνεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν σπουδαστές στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης, και από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος θα διανέμεται στους υπεύθυνους των εταιρειών προκειμένου να συγκεντρωθούν αξιοποιήσιμα στατιστικά στοιχεία για τη βελτίωση του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης Προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη συνεργασία του Τμήματος με τους φορείς εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης Η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης λαμβάνει υπόψη το επιχειρηματικό πλαίσιο λειτουργίας, την οργανωτική δομή και διάρθρωση, καθώς και τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων οι οποίες οριοθετούν τη θέση απασχόλησης Παρακολούθηση και υποστήριξη των ασκούμενων σπουδαστών Η παρακολούθηση και υποστήριξη των ασκούμενων σπουδαστών γίνεται κυρίως από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Το Τμήμα δεν οργανώνει κάποιο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών διότι δεν έχει θεσμοθετηθεί η δυνατότητα λειτουργίας αυτοδύναμων μεταπτυχιακών προγραμμάτων από τα Τ.Ε.Ι. Κατά το ακαδημαϊκό έτος , το Τμήμα επεξεργάστηκε και κατέθεσε (αρ. πρακτ. 1/ ΓΣΕΣ) πρόταση για συμμετοχή σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πάτρας και αντικείμενο «MBA & Ιnformation Communication Technologies».

45 45 4. Διδακτικό έργο Στην ενότητα αυτή αναλύεται κριτικά και αξιολογείται η ποιότητα του επιτελούμενου διδακτικού έργου, στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών, απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων που αντιστοιχούν επακριβώς στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο «Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων» Έκδοση 2.0, Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ, Αθήνα. Ένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίσαμε στη προσπάθεια εκτίμησης του διδακτικού έργου ήταν ότι το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος δεν είναι σταθερό κατά την τελευταία πενταετία, λόγω του ότι το Τμήμα διαθέτει μόνο οκτώ (8) μέλη ΕΠ με αποτέλεσμα σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο να προσλαμβάνονται αρκετοί εκπαιδευτικοί με σύμβαση έργου προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες των σπουδαστών. Στα συμπεράσματα που αναφέρονται αλλού έχουν ληφθεί στοιχεία μόνο για τα μέλη ΕΠ του Τμήματος, όπως για παράδειγμα στην ενότητα 4.10., αλλού έχουν ληφθεί στοιχεία για όλα τα μέλη που δίδαξαν στο Τμήμα κατά το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος, όπως για παράδειγμα στην ενότητα 4.1., και αλλού έχει αξιολογηθεί συνολικά ο μέσος όρος των στοιχείων της τελευταίας πενταετίας, όπως για παράδειγμα στην ενότητα Αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού Η αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού δεν είναι ένας εύκολα μετρήσιμος δείκτης, διότι αναφέρεται και εξαρτάται από πολλές παραμέτρους διαρκώς μεταβαλλόμενες, όπως το επίπεδο των εισερχομένων σπουδαστών, οι δυνατότητες συνεργασιών, η απρόσκοπτη λειτουργία του Ιδρύματος, η έγκαιρη παραλαβή διδακτικών συγγραμμάτων κ.ά Διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από τους σπουδαστές. Κατά το ακαδημαϊκό έτος διενεργήθηκε στο Τμήμα αξιολόγηση μαθήματος / διδασκαλίας από τους σπουδαστές Αναλυτικά, στους σπουδαστές διανεμήθηκε ένα Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδασκαλίας (Παράρτημα 12-1) μεταξύ της 8 ης και 10 ης εβδομάδας διδασκαλίας, τόσο στο χειμερινό όσο και στο εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν σε ώρα μαθήματος, για όλα τα μαθήματα που διδάσκονται στο Τμήμα, και συμπληρώθηκαν ανώνυμα από τους σπουδαστές χωρίς την παρουσία διδακτικού προσωπικού στην αίθουσα. Η διαδικασία συλλογής και μελέτης των ερωτηματολογίων έχει ήδη περιγραφεί αναλυτικά στην ενότητα Τα ερωτηματολόγια περιείχαν τέσσερεις (4) ομάδες ερωτήσεων, η μία από τις οποίες αφορούσε τον διδάσκοντα. Τα σχετικά ερωτήματα στα οποία οι σπουδαστές κλήθηκαν να απαντήσουν είναι: Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης στα μαθήματα; Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του μαθήματος; Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες με τρόπο απλό και ενδιαφέρονται χρησιμοποιώντας παραδείγματα; Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις και να αναπτύξουν την κρίση τους; Είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του; Είναι γενικά προσιτός στους φοιτητές; Συνολικά συγκεντρώθηκαν 2349 ερωτηματολόγια στο χειμερινό και 2307 ερωτηματολόγια στο εαρινό εξάμηνο. Τα πλήρη αποτελέσματα της επεξεργασίας των ερωτηματολογίων παρατίθενται στο Παράρτημα

46 46 Ο πίνακας που ακολουθεί, προκύπτει από την επεξεργασία των απαντήσεων που έδωσαν οι σπουδαστές στα ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας, στις ερωτήσεις (15), (16), (17), (18), (19) και (20), οι οποίες σχετίζονται με την αξιολόγηση του διδάσκοντα. Ο πίνακας παρουσιάζει την μέση τιμή των βαθμολογιών στις μεταβλητές του ερωτηματολογίου μεταξύ πρώτου και δευτέρου εξαμήνου. Όπου εμφανίζεται στον πίνακα αστερίσκος * σημαίνει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά για τις μέσες τιμές των βαθμολογιών μεταξύ του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου για επίπεδο σημαντικότητας α = 0,05. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Α.Ε ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Α.Ε ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Α.Ε Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης στα μαθήματα; 16. Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του μαθήματος; 17. Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες με τρόπο απλό και ενδιαφέροντα χρησιμοποιώντας παραδείγματα; 18. Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις και να αναπτύξουν την κρίση τους; 19. Είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα μαθήματα, έγκαιρη διόρθωση εργασιών ή εργαστηριακών αναφορών, ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές, κλπ.); 20. Είναι γενικά προσιτός στους φοιτητές; 3,88* 3,81* 3,84 3,53 3,57 3,55 3,75 3,71 3,73 3,79 3,81 3,80 4,24* 4,12* 4,18 3,96* 3,91 3,93 Συνεκτιμώντας και τα διαγράμματα του Παραρτήματος για τις αντίστοιχες ερωτήσεις, συμπεραίνουμε ότι : Μόνο το 13% των σπουδαστών έχει αρνητική γνώμη σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης και την παρουσίαση της ύλης, ενώ σχεδόν το 70% των σπουδαστών θεωρεί ότι ο διδάσκων οργάνωσε και παρουσίασε με απλό και ενδιαφέροντα τρόπο την ύλη του μαθήματος. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζεται και στην αξιολόγηση του κατά πόσο ο διδάσκων ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις.

47 47 Περίπου το 19% δηλώνει ότι ο διδάσκων δεν κατάφερε να διεγείρει το ενδιαφέρον τους για το αντικείμενο του μαθήματος, ενώ το 58% των σπουδαστών θεωρεί ότι το κατάφερε. Είναι αξιοσημείωτο ότι το 80% των σπουδαστών δηλώνει πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένο από τη συνέπεια που επιδεικνύει ο διδάσκων σε όλες τις διδακτικές υποχρεώσεις του, ενώ μόλις το 9% των σπουδαστών δηλώνει ότι έχει αντίθετη άποψη. Πάνω από το 70% των σπουδαστών θεωρεί ότι ο διδάσκων είναι προσιτός, ενώ μόνο το 14% δηλώνει ότι θεωρεί τον διδάσκοντα απόμακρο Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές Στο τέλος κάθε εξαμήνου, οι διδάσκοντες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα που αντιστοιχούσαν στα μαθήματα ευθύνης τους, προκειμένου να τα αξιοποιήσουν για τη βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου τους. Τα πρώτα θετικά αποτελέσματα έγιναν ορατά από τη βελτίωση που παρουσιάστηκε σε αρκετούς δείκτες κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του εαρινού εξαμήνου. Τα στοιχεία που προέκυψαν βοήθησαν παράλληλα στην ολική ή μερική ικανοποίηση αιτημάτων των σπουδαστών και στην επίλυση μικροπροβλημάτων που εντοπίστηκαν, ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να λειτουργεί πιο εύρυθμα Μέσος εβδομαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος αποτελείται από έναν (1) Καθηγητή, μία (1) Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, δύο (2) Επίκουρους Καθηγητές, τέσσερις (4) Καθηγητές Εφαρμογών με αντίστοιχη απασχόληση 10, 12, 14 και 16 ώρες εβδομαδιαίως. Σύμφωνα με τα παραπάνω, το ακαδημαϊκό προσωπικό παρέχει θεωρητικά ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως. Επισημαίνεται ότι ο πραγματικός αριθμός είναι κατά κανόνα μικρότερος λόγω προβλεπόμενων απαλλαγών που προκύπτουν από διοικητικές υποχρεώσεις ή εκπαιδευτικές άδειες Μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος που διδάσκουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δεν λειτουργεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ούτε σε επίπεδο Τμήματος ούτε σε επίπεδο Ιδρύματος, και ως εκ τούτου κανένα μέλος του Τμήματος δεν διδάσκει σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Θεσμοθετημένες από το Τμήμα υποτροφίες/βραβεία διδασκαλίας Δεν έχουν θεσμοθετηθεί από το Τμήμα υποτροφίες/βραβεία, γιατί δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι πόροι αλλά ούτε θεσμικά υπάρχει τέτοια αρμοδιότητα στα Τμήματα Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας Αναλυτικά στοιχεία για τα συμπεράσματα που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα παρατίθενται στους πίνακες , , και

48 Διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών διακρίνονται σε θεωρητικά και μικτά. Ως θεωρητικά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα στα οποία η διδασκαλία γίνεται αποκλειστικά σε μορφή διαλέξεων ή περιλαμβάνουν και κάποιες ώρες φροντιστηριακών ασκήσεων ανά εβδομάδα. Ως μικτά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα που περιλαμβάνουν και θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος, το οποίο πραγματοποιείται στα ειδικά διαμορφωμένα εργαστήρια του Τμήματος. Στα θεωρητικά μαθήματα και στο θεωρητικό μέρος των μικτών μαθημάτων, οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται είναι: Διαλέξεις με χρήση απλού πίνακα μαρκαδόρου Ασκήσεις πράξης με βασικό στόχο την επίλυση ασκήσεων και την εφαρμογή των θεωρητικών εννοιών σε πραγματικά προβλήματα Διαφάνειες (power point, slides), οι οποίες προβάλλονται μέσω βιντεοπροβολέα ή διαφανοσκοπίου στις αίθουσες διδασκαλίας Παρουσίαση πραγματικών περιστατικών (case studies) με σκοπό την κατανόηση της πρακτικής εφαρμογής των εξεταζομένων εννοιών σε επιχειρηματικά προβλήματα Στο εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων, οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται είναι: Εκπαίδευση των σπουδαστών σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές εφοδιασμένους με τα απαραίτητα λογισμικά συστήματα Διαφάνειες (power point, slides), οι οποίες προβάλλονται μέσω βιντεοπροβολέα ως υποδείξεις για περαιτέρω εργαστηριακή επεξεργασία τους από τους σπουδαστές Διαδραστικοί πίνακες Διαδικασία επικαιροποίησης του περιεχομένου των μαθημάτων και των διδακτικών μεθόδων Με το υπ. αριθμ. 7/ πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου του Τμήματος, ορίστηκε η επιτροπή αναμόρφωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Πάτρας, η οποία έχει ήδη προβεί στην κατάθεση μιας ολοκληρωμένης πρότασης για Νέο Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο του ΤΕΙ (Πρακτ. Συμβ. ΤΕΙ 16/ ) και εφαρμόζεται από τον Σεπτέμβριο του Ένα από τα κύρια σημεία της πρότασης αυτής είναι η επικαιροποίηση του περιεχομένου των μαθημάτων, η οποία επιτυγχάνεται με την αλλαγή του περιεχομένου ορισμένων μαθημάτων, την κατάργηση άλλων και την εισαγωγή νέων. Αναλυτικά τα βασικά σημεία περιγράφονται στην ενότητα της παρούσας έκθεσης. Οι διδακτικές μέθοδοι που ακολουθούνται συμφωνούν με αυτές που εφαρμόζονται διεθνώς και υπόκεινται σε συνεχείς επικαιροποιήσεις ανάλογα με την εξέλιξη των διδακτικών πρακτικών και της δυνατότητας ανανέωσης του υπάρχοντος εξοπλισμού, με ευθύνη των Τομέων Ποσοστό σπουδαστών που συμμετέχουν στις εξετάσεις Το ποσοστό των σπουδαστών που συμμετέχουν στις εξετάσεις διαφοροποιείται ανάλογα με τα μαθήματα και την εξεταστική περίοδο όπως φαίνεται στον πίνακα Ο μέσος όρος είναι γύρω στο 80% των σπουδαστών που δηλώνουν τα μαθήματα. Παρατηρείται βέβαια μεγαλύτερη συμμετοχή στα εργαστηριακά μαθήματα τα οποία έχουν υποχρεωτική παρακολούθηση, από αυτή που παρατηρείται στα θεωρητικά μαθήματα των οποίων η παρακολούθηση δεν είναι δεσμευτική.

49 Ποσοστά επιτυχίας των σπουδαστών στις εξετάσεις Τα ποσοστά επιτυχίας των σπουδαστών δεν μπορούν να εκτιμηθούν κατά μέσο όρο για το σύνολο των μαθημάτων, αφού υπάρχουν μαθήματα με ποσοστό επιτυχίας 25% και άλλα με 100%. Οι αποκλίσεις που παρουσιάζονται μεταξύ των μαθημάτων είναι πολύ μεγάλες, αλλά απόλυτα αιτιολογημένες από τη φύση των μαθημάτων, καθώς και από την έμφαση που δίνουν σε αυτά οι σπουδαστές. Στη διαδικασία αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας, το δείγμα τους δηλώνει ότι: σε ποσοστό περίπου 35% δεν μελετούν συστηματικά την ύλη, ενώ οριακά το 30% ανταποκρίνεται συστηματικά σχεδόν το 85% δεν αφιερώνει σε εβδομαδιαία βάση ουσιαστικό χρόνο για μελέτη όπως δείχνουν τα παρακάτω διαγράμματα που παρουσιάζουν τις απαντήσεις τους στις αντίστοιχες ερωτήσεις.

50 50 Τα μικρά ποσοστά επιτυχίας που εμφανίζονται σε μαθήματα των πρώτων εξαμήνων αιτιολογούνται από την ύπαρξη μεγάλου αριθμού σπουδαστών που ουσιαστικά έχουν σταματήσει να ενδιαφέρονται ενεργά για τις σπουδές τους και αντιμετωπίζουν προβλήματα αφομοίωσης της ύλης. Τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας που εμφανίζονται στα μαθήματα των τελευταίων εξαμήνων αιτιολογούνται από το γεγονός ότι οι σπουδαστές συνειδητοποιούν την ανάγκη ολοκλήρωσης των σπουδών τους σε εύλογο χρονικό διάστημα. Ανάλογη διαφοροποίηση παρατηρείται και μεταξύ των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, όπου εκεί η κύρια αιτία είναι η υποχρεωτική ή μή παρακολούθηση Μέσος βαθμός πτυχίου Κατά το ακαδημαϊκό έτος αποφοίτησαν συνολικά 115 σπουδαστές. Το 14,8% αυτών αποφοίτησε με βαθμό πτυχίου , το 75,7% αυτών αποφοίτησε με βαθμό πτυχίου , το 9,5% αυτών αποφοίτησε με βαθμό πτυχίου , ενώ κανένας σπουδαστής δεν αποφοίτησε με βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο του 8,50. Αναλυτικά στοιχεία για τους αποφοιτήσαντες κατά τα τρία τελευταία ακαδημαϊκά έτη, καθώς και για τα ποσοστά επί του συνόλου των αποφοιτησάντων παρουσιάζονται στον πίνακα Μέση διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου Το Τμήμα λειτουργεί σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα τα συμπεράσματα από τη διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου να μην είναι στατιστικά αξιοποιήσιμα. Ωστόσο, στον πίνακα καταγράφεται αναλυτικά η εξέλιξη του αριθμού αποφοίτων και η διάρκεια σπουδών τους Οργάνωση και εφαρμογή του διδακτικού έργου Γνωστοποίηση στους σπουδαστές της ύλης των μαθημάτων Πέρα από τον Οδηγό Σπουδών που διανέμεται στους σπουδαστές με την εγγραφή τους στο Τμήμα, στον οποίο περιγράφονται όλα τα μαθήματα που διδάσκονται, στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου οι διδάσκοντες γνωστοποιούν στους σπουδαστές επακριβώς την ύλη των διδακτικών ενοτήτων των μαθημάτων τους καθώς και την εξεταστέα ύλη για την επόμενη εξεταστική περίοδο με τους ακόλουθους τρόπους: Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας στα πρώτα μαθήματα Με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος Με ενημέρωση της σελίδας του μαθήματος στην πλατφόρμα e-class Με έντυπη ανακοίνωση στο σχετικό πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του Τμήματος Περιγραφή των μαθησιακών στόχων των μαθημάτων και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα Στο υπάρχον πρόγραμμα δεν αναγράφονται αναλυτικά οι μαθησιακοί στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, η κοινοποίηση των οποίων στους σπουδαστές γίνεται μέσω των διαλέξεων στο θεωρητικό μέρος των μαθημάτων και της ενημέρωσης που οργανώνεται με τη μορφή ημερίδας στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.

51 51 Στην πρόταση του Νέου Προγράμματος Σπουδών, υπάρχουν αναλυτικά οι μαθησιακοί στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα για κάθε μάθημα και θα περιληφθούν στον νέο Οδηγό Σπουδών που θα εκδοθεί Διαδικασία μέτρησης της επίτευξης των μαθησιακών στόχων των μαθημάτων Δεν υπάρχει κάποια κεντρική και αλγοριθμική διαδικασία μέτρησης της επίτευξης των μαθησιακών στόχων των μαθημάτων, η οποία να ακολουθείται συνολικά στο Τμήμα. Ο κάθε διδάσκοντας εξάγει τα σχετικά συμπεράσματα εξετάζοντας στοιχεία όπως: Η κατανομή της βαθμολογίας του μαθήματος Η απόδοση των σπουδαστών σε ενδιάμεσες αξιολογήσεις Η συμμετοχή των σπουδαστών σε projects Η παρουσίαση ολοκληρωμένων εργασιών Τήρηση του ωρολογίου προγράμματος των μαθημάτων Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων γνωστοποιείται στους σπουδαστές και στους διδάσκοντες πριν την έναρξη των μαθημάτων και τηρείται κατά το μέγιστο δυνατό. Γίνεται προσπάθεια ώστε όλο το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος να δείχνει συνέπεια, συνεκτιμώντας ότι η αναβολή ή ματαίωση ενός μαθήματος θα έχει αρκετά αρνητικά αποτελέσματα όχι μόνο για το μάθημα αλλά και για τη συνολική εκπαιδευτική λειτουργία, κυρίως λόγω του διαθέσιμου ωραρίου και των ευάριθμων χώρων διδασκαλίας που δυσχεραίνουν την αναπλήρωση της διδασκαλίας χαμένων διδακτικών ενοτήτων. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, ο Προϊστάμενος του Τμήματος ενημερώνει εγγράφως όλο το διδακτικό προσωπικό για τις διατάξεις που διέπουν την Εκπαιδευτική Διαδικασία του Τμήματος. Σχετικά με την τήρηση του ωρολογίου προγράμματος, στο έγγραφο αυτό προβλέπονται τα ακόλουθα: Καμία αλλαγή στην ώρα διδασκαλίας και στην αίθουσα διδασκαλίας ενός μαθήματος δεν μπορεί να γίνει χωρίς ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη του Τμήματος. Θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να βρίσκονται στους χώρους των αιθουσών μερικά λεπτά πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Σε περίπτωση απουσίας ενός διδάσκοντος, απαιτείται εκ των προτέρων ενημέρωση του Τμήματος και συνεργασία με τον Υπεύθυνο Τομέα. Για κάθε αναπλήρωση μαθήματος θα πρέπει να υπάρχει εκ των προτέρων έγγραφο αίτημα του εκπαιδευτικού προκειμένου να αποφευχθούν επικαλύψεις, προβλήματα διαθεσιμότητας των χώρων και παρακολούθησης των μαθημάτων από τους σπουδαστές. Με τη λήξη κάθε διδακτικού εξαμήνου, όλοι οι διδάσκοντες υποβάλλουν στο Τμήμα Αναφορά Πραγματοποίησης Εκπαιδευτικού Έργου (Παράρτημα 12-10) ώστε να εντοπίζονται πιθανά προβλήματα στην εφαρμογή του προγράμματος Οργάνωση και δομή του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων Την ευθύνη σύνταξης του ωρολογίου προγράμματος έχει η αρμόδια επιτροπή και η τελική έγκριση δίνεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος. Η οργάνωση και η δομή του ακολουθούν τις ακόλουθες βασικές αρχές ώστε να είναι πιο ορθολογικός ο σχεδιασμός του: Αποφυγή διδασκαλίας πολλών μαθημάτων του ίδιου εξαμήνου την ίδια ημέρα Αποφυγή ταυτόχρονης διδασκαλίας θεωρητικών μαθημάτων του ίδιου εξαμήνου Αποφυγή ταυτόχρονης διδασκαλίας εργαστηριακών μαθημάτων του ίδιου εξαμήνου, εάν δεν προσφέρονται πολλά τμήματα

52 52 Η τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων δεν είναι πάντοτε εφικτή, για τους κάτωθι λόγους: Μικρός αριθμός αιθουσών διδασκαλίας Μικρός αριθμός εργαστηριακών θέσεων Μεγάλος αριθμός έκτακτων συνεργατών (εργαστηριακών και επιστημονικών) Μεγάλος αριθμός σπουδαστών Βασικά εισαγωγικά Μαθήματα που διδάσκονται από μέλη ΕΠ των δύο ανώτερων βαθμίδων Στο Τμήμα υπηρετεί ένας Καθηγητής και μία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, οι οποίοι διδάσκουν τα μαθήματα: Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων Ι Εισαγωγή στη Στατιστική των Επιχειρήσεων Εισαγωγή στην Πληροφορική των Επιχειρήσεων Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Σεμινάριο Τελειοφοίτων Μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος που διδάσκουν μαθήματα που δεν εμπίπτουν στο στενό ή ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο Κανένα μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος δεν διδάσκει μαθήματα που δεν εμπίπτουν στο στενό ή ευρύτερο γνωστικό του πεδίο Εκπαιδευτικά βοηθήματα Είδη και αριθμός βοηθημάτων που διανέμονται στους φοιτητές Για όλα σχεδόν τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών υπάρχει βιβλιογραφία στην ελληνική γλώσσα, η οποία καλύπτει επαρκώς το αντικείμενό τους. Οι σπουδαστές, ενώ τα προηγούμενα χρόνια ελάμβαναν δωρεάν ένα (1) σύγγραμμα ανά μάθημα το οποίο επέλεγε ο διδάσκων σε συνεργασία με τον Τομέα, κατά το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος έχουν τη δυνατότητα επιλογής συγγράμματος από μια λίστα πολλαπλής βιβλιογραφίας, η οποία καταρτίζεται με απόφαση του Τομέα, έπειτα από πρόταση των εκπαιδευτικών. Σε περίπτωση που για κάποιο μάθημα δεν υπάρχει διαθέσιμο σύγγραμμα στην ελληνική γλώσσα, ο διδάσκων επιφορτίζεται με την υποχρέωση να διανείμει στους φοιτητές το απαραίτητο διδακτικό υλικό σε μορφή σημειώσεων. Οι περισσότεροι διδάσκοντες, κατά το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος χρησιμοποιούν την πλατφόρμα e-class του Ιδρύματος για να κοινοποιούν στους φοιτητές επιπλέον διδακτικό υλικό, διευκρινιστικές ασκήσεις, υποδειγματικές παρουσιάσεις κ.ά Διαδικασία επικαιροποίησης των βοηθημάτων Για τα διδακτικά βοηθήματα που διανέμονται στους σπουδαστές εφαρμόζεται μια διαρκής διαδικασία επικαιροποίησής τους. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους, οι διδάσκοντες καταθέτουν αιτιολογημένη πρόταση για τα συγγράμματα που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη λίστα πολλαπλής βιβλιογραφίας για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Οι προτάσεις συζητούνται στον αντίστοιχο Τομέα, ο οποίος καταρτίζει την τελική λίστα. Επιπλέον, οι σημειώσεις των διδασκόντων είτε είναι σε έντυπη μορφή είτε σε ηλεκτρονική, ανά έτος επικαιροποιούνται με ευθύνη των ιδίων και γνωστοποιείται η νέα μορφή τους στον αρμόδιο Τομεάρχη.

53 Διάθεση των βοηθημάτων Η διάθεση των διδακτικών συγγραμμάτων ακολουθεί τη διαδικασία διανομής που ορίζει το νομικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα να καθυστερεί αρκετά συχνά, χωρίς ευθύνη του Τμήματος. Οι σημειώσεις των διδασκόντων είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή από την αρχή των μαθημάτων, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται τα προβλήματα των σπουδαστών ως προς την παροχή διδακτικού υλικού Ποσοστό της διδασκόμενης ύλης που καλύπτεται από τα βοηθήματα Τα διδακτικά βοηθήματα καλύπτουν κατά μέσο όρο πάνω από το 90% της διδασκόμενης ύλης. Οι αποκλίσεις που εμφανίζονται καλύπτονται είτε από τους διδάσκοντες με παροχή σημειώσεων είτε μέσω της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος. Οι σπουδαστές στα πλαίσια του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας δηλώνουν ότι σε ποσοστό σχεδόν 65% αναζητούν σπανίως πρόσθετο υλικό στη βιβλιοθήκη όπως δείχνει το παρακάτω διάγραμμα που παρουσιάζει τις απαντήσεις τους στην αντίστοιχη ερώτηση Βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων Όπως ήδη αναφέρθηκε, πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων στα πλαίσια της πολλαπλής βιβλιογραφίας, οι σπουδαστές έχουν επιπλέον βιβλιογραφική υποστήριξη μέσω διδακτικών σημειώσεων, ηλεκτρονικών πηγών, βιβλιοθήκης, κ.ά. Ο πίνακας που ακολουθεί, προκύπτει από την επεξεργασία των απαντήσεων που έδωσαν οι σπουδαστές στα ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας, στις ερωτήσεις (4), (5), (6) και (7), οι οποίες σχετίζονται με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών βοηθημάτων. Ο πίνακας παρουσιάζει τη μέση τιμή των βαθμολογιών στις μεταβλητές του ερωτηματολογίου μεταξύ πρώτου και δευτέρου εξαμήνου. Όπου εμφανίζεται στον πίνακα αστερίσκος * σημαίνει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά για τις μέσες τιμές των βαθμολογιών μεταξύ του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου για επίπεδο σημαντικότητας α = 0,05.

54 54 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Α.Ε ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Α.Ε ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Α.Ε Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του θέματος; 5. Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα (βιβλίο, σημειώσεις) χορηγήθηκαν εγκαίρως; 6. Πόσο ικανοποιητικό βρίσκετε το βιβλίο ή τις σημειώσεις; 7. Πόσο εύκολα διαθέσιμη είναι η βιβλιογραφία στην δανειστική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ; 3,42 3,40 3,41 2,55* 2,81* 2,68 3,13 3,19 3,16 2,71* 2,84* 2,77 Συνεκτιμώντας και τα διαγράμματα του Παραρτήματος για τις αντίστοιχες ερωτήσεις, συμπεραίνουμε ότι : Περίπου το 20% των σπουδαστών θεωρεί ότι το εκπαιδευτικό υλικό ήταν ελάχιστα ικανοποιητικό και ουσιαστικά δεν βοήθησε στην κατανόηση του θέματος, ενώ αντίθετα λίγο περισσότεροι από το 50% εκτιμούν ότι το εκπαιδευτικό υλικό λειτούργησε υποστηρικτικά στη διαδικασία της μάθησης και κάλυψε τις απαιτήσεις τους. Σε ότι αφορά στην έγκαιρη χορήγηση του εκπαιδευτικού υλικού και στη διαθεσιμότητα της βιβλιογραφίας από τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ, το ποσοστό των σπουδαστών που έχουν αρνητική γνώμη αγγίζει το 50% για το χειμερινό εξάμηνο, ενώ πέφτει στο 40% για το εαρινό εξάμηνο. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να επισημανθεί ότι θετική γνώμη εκφράζει μόνο το 27% των σπουδαστών Διαθέσιμα μέσα και υποδομές Αίθουσες διδασκαλίας Οι αίθουσες διδασκαλίας που διαθέτει το Τμήμα δεν επαρκούν για τις ανάγκες του, γεγονός που οδηγεί στο να γίνονται μαθήματα από τις 9.00 έως τις καθημερινά. (α) Αριθμός και χωρητικότητα Το Τμήμα διαθέτει επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας με συνολική χωρητικότητα 600 θέσεων. Αναλυτικά η χωρητικότητα των αιθουσών είναι: Ι: 120 ατόμων, Μ1: 100 ατόμων, Μ2: 100 ατόμων, Μ3: 70 ατόμων, Μ5: 70 ατόμων, Μ6: 70 ατόμων, Μ7: 70 ατόμων. (β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα

55 55 Οι αίθουσες διδασκαλίας επαρκούν οριακά για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος, ενώ η καταλληλότητά τους κρίνεται σχετικά αποδεκτή. (γ) Βαθμός χρήσης Ο βαθμός χρήσης τους στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αγγίζει το 75% υπολογίζοντας χρήση 14 ώρες / ημέρα (δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του υποστηρικτικού εξοπλισμού Ο υποστηρικτικός εξοπλισμός κρίνεται οριακά επαρκής και θεωρείται απαραίτητη η προμήθεια αναγκαίων εποπτικών μέσων Εκπαιδευτικά εργαστήρια Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια που διαθέτει το Τμήμα δεν επαρκούν σε αριθμό για την κάλυψη των αναγκών του, και χρήζουν άμεσης αναβάθμισης τους εξοπλισμού τους. (α) Αριθμός και χωρητικότητα Στο τμήμα λειτουργούν 6 εξοπλισμένα εργαστήρια των 20 έως 25 θέσεων το καθένα τα οποία υποστηρίζουν την εργαστηριακή εξειδίκευση των σπουδαστών (β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων Τα εργαστήρια αυτά καλύπτουν οριακά τις εκπαιδευτικές ανάγκες ενώ επηρεάζουν τον τρόπο οργάνωσης και παρουσίασης εργαστηριακών ασκήσεων. Η χρησιμοποίησή τους για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής - εργαστηριακής λειτουργίας του τμήματος δεν αφήνει περιθώρια αξιοποίησής τους σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα ενώ παράλληλα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αναπλήρωσης χαμένων ωρών. (γ) Βαθμός χρήσης Ο βαθμός χρήσης τους είναι 85% υπολογίζοντας χρήση 14 ώρες / ημέρα. Η εντατική χρησιμοποίησή τους απαξιώνει την ποιότητα του εξοπλισμού πολύ πιο γρήγορα από τη διαδικασία ανανέωσής του. (δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός σε κάθε ένα από τα εργαστήρια είναι ο ακόλουθος: Εργαστήριο Α: 20 Υπολογιστές, 21 Καρέκλες, 20 Πάγκοι Εργασίας, 1 Γραφείο, 1 Πίνακας Μαρκαδόρου. Εργαστήριο Β: 20 Υπολογιστές, 16 Καρέκλες, 11 Πάγκοι Εργασίας, 1 Γραφείο, 1 Πίνακας Μαρκαδόρου, 1 Scanner και 1 Εκτυπωτής. Εργαστήριο Γ: 15 Υπολογιστές, 24 Καρέκλες, 12 Πάγκοι Εργασίας, 1 Γραφείο, 1 Πίνακας Μαρκαδόρου. Εργαστήριο Δ: 14 Υπολογιστές, 25 Καρέκλες, 12 Πάγκοι Εργασίας, 1 Γραφείο, 1 Πίνακας Μαρκαδόρου, 1 Scanner και 1 Εκτυπωτής. Εργαστήριο Ε: 10 Υπολογιστές, 20 Καρέκλες, 1 Εκτυπωτής, 10 Πάγκοι Εργασίας, 1 Πίνακας Μαρκαδόρου.

56 56 Εργαστήριο ΣΤ: 10 Υπολογιστές, 20 Καρέκλες, 1 Εκτυπωτής, 10 Πάγκοι Εργασίας, 1 Πίνακας Μαρκαδόρου, 1 γραφείο καθηγητή. Στα τέσσερα από αυτά απαιτείται ριζική αναβάθμιση του εξοπλισμού ενώ σε δύο ο εξοπλισμός είναι σε σχετικά καλή κατάσταση. (ε) Επάρκεια αποθηκών Στο Τμήμα υπάρχει ένας μικρός αποθηκευτικός χώρος στη Γραμματεία, ο οποίος χρησιμοποιείται ως αρχείο του Τμήματος. Δεν κρίνεται επαρκής και εξετάζεται η διαμόρφωση παλαιών κενών γραφείων εκπαιδευτικών σε χώρο αποθήκευσης αρχειακού περιεχομένου και εργαστηριακών υλικών Διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών εργαστηρίων για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια δεν είναι διαθέσιμα προς χρήση των σπουδαστών εκτός των προγραμματισμένων ωρών κατά τις οποίες πραγματοποιούνται μαθήματα, κυρίως διότι δεν υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό υποστήριξης μιας τέτοιας λειτουργίας Αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών ΤΠΕ στην παρουσίαση των μαθημάτων Μεγάλο ποσοστό των μαθημάτων του Τμήματος (29 σε σύνολο 40, ποσοστό 72,5%) υποστηρίζονται από την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΤΕΙ (e-class.teipat.gr). Συγκεκριμένα, το τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων κατατάσσεται στην τέταρτη θέση ανάμεσα στα τμήματα του ΤΕΙ Πάτρας, ως προς τον απόλυτο αριθμό προσφερομένων μαθημάτων (συνολικά 70 μαθήματα). Σκοπός του τμήματος είναι στο άμεσο μέλλον να καλύπτονται όλα τα μαθήματα από την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, τόσο στο θεωρητικό όσο και στο εργαστηριακό μέρος τους ΤΠΕ στη διδασκαλία Σε αρκετά μαθήματα (σε ποσοστό περίπου 50%) γίνεται χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) κατά την ώρα της διδασκαλίας, είτε με την προβολή διαφανειών είτε με την παρουσίαση καλών πρακτικών (case studies) μέσω βιντεο-προβολέα. Ορισμένες αίθουσες διδασκαλίες είναι εξοπλισμένες με ηλεκτρονικούς διαδραστικούς πίνακες, οι οποίοι θα αρχίσουν να χρησιμοποιούνται από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Σημειώνεται ότι σε όλους σχεδόν τους χώρους του Τμήματος υπάρχει ενσύρματη σύνδεση με το Δίκτυο Υψηλών Ταχυτήτων του ΤΕΙ, ενώ σε αρκετά σημεία προσφέρεται και ασύρματη σύνδεση. Ειδικότερα, υπάρχει πρόσβαση στο Δίκτυο του ΤΕΙ από όλα τα γραφεία των μελών ΕΠ του τμήματος, από τη Γραμματεία και από όλα τα Εργαστήρια του τμήματος, ενώ οι αίθουσες διδασκαλίας έχουν πρόσβαση στο Δίκτυο του ΤΕΙ μέσω ασύρματης σύνδεσης που παρέχεται από τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση Εκτεταμένη χρήση ΤΠΕ γίνεται στην εργαστηριακή εκπαίδευση. Τα μαθήματα του τμήματος σε ποσοστό 55% διαθέτουν και εργαστηριακό μέρος, το οποίο διεξάγεται σε Εργαστήρια Πληροφορικής του τμήματος. Η εργαστηριακή εκπαίδευση αφορά στη χρήση λογισμικού, είτε γενικού σκοπού (προγράμματα αυτοματισμού γραφείου, μεταγλωττιστές, Βάσεις

57 57 Δεδομένων), είτε εξειδικευμένα προγράμματα επιχειρηματικού σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών Η αξιολόγηση των σπουδαστών στα εργαστηριακά μαθήματα γίνεται με τη χρήση ΤΠΕ. Συγκεκριμένα, οι σπουδαστές αξιολογούνται ως προς την απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης των προγραμμάτων για την επίτευξη των στόχων του μαθήματος ΤΠΕ στην επικοινωνία των φοιτητών με τον διδάσκοντα Η επικοινωνία των σπουδαστών με τους εκπαιδευτικούς πραγματοποιείται και με τη χρήση ΤΠΕ. Συγκεκριμένα, πέραν της χρήσης της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μέσω της οποίας ανακοινώνονται στους σπουδαστές ζητήματα που αφορούν στην εκπαίδευσή τους, όλοι οι εκπαιδευτικοί του τμήματος διαθέτουν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που κοινοποιείται στους φοιτητές, ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί τους για εκπαιδευτικά θέματα Ύψος επενδύσεων του Τμήματος σε ΤΠΕ κατά την τελευταία πενταετία Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο εξοπλισμός των περισσοτέρων Εργαστηρίων του τμήματος είναι οριακά επαρκής και τεχνολογικά "ξεπερασμένος". Συγκεκριμένα, δύο από τα έξι εργαστήρια του τμήματος διαθέτουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές δεκαετούς ηλικίας, πολλοί εκ των οποίων υπολειτουργούν ή και δεν λειτουργούν. Επίσης, άλλα δύο εργαστήρια είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές του 2003 και μόλις σε δύο εργαστήρια του τμήματος ο εξοπλισμός είναι σχετικά σύγχρονος (περίπου πέντε ετών). Ουσιαστικά, την τελευταία πενταετία οι επενδύσεις σε ΤΠΕ στο τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων είναι ελάχιστες και περιορίζονται στην προμήθεια συσκευών κατάδειξης (mouse) και τροφοδοτικών. Ωστόσο τα εργαστήρια καλύπτουν σε σχετικά ικανοποιητικό βαθμό τις ανάγκες εκπαίδευσης των φοιτητών - φοιτητριών, με τη συνδρομή των εκπαιδευτικών του τμήματος. Είναι γεγονός ότι ο υπολογιστικός εξοπλισμός των εργαστηρίων απαξιώνεται γρήγορα λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας και ότι η αντικατάσταση και ανανέωσή του δεν είναι εύκολη, καθώς απαιτούνται πόροι, ανθρώπινοι και υλικοί, που δεν υπάρχουν ή δεν διατίθενται στο τμήμα. Σημειώνεται ότι το τμήμα δεν διαθέτει ούτε ένα μέλος Ε.Τ.Π. για την τεχνική υποστήριξη των εργαστηρίων (εγκατάσταση και αναβάθμιση λογισμικού, επισκευή βλαβών, αναφορά προβλημάτων, αντικατάσταση περιφερειακών συσκευών που δεν λειτουργούν κλπ.) και το ρόλο αυτό αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί των μαθημάτων Πληροφορικής του τμήματος. Γενικότερα, οι χρηματοδοτήσεις προς τα Εργαστήρια του Τμήματος είναι εξαιρετικά περιορισμένες, γεγονός που οδηγεί τα μέλη Ε.Π. που έχουν την ευθύνη λειτουργίας τους να καταφεύγουν σε λύσεις ανάγκης, που συνήθως είναι πρόσκαιρες, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες για εκπαίδευση των σπουδαστών Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων και η μεταξύ τους συνεργασία Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα μαθήματα Κατά τη διδασκαλία των περισσότερων θεωρητικών μαθημάτων, η προσέλευση των σπουδαστών παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλη διακύμανση λόγω του ότι δεν είναι υποχρεωτική η παρακολούθησή τους, επομένως ο αριθμός των παρόντων σπουδαστών εξαρτάται από το ενδιαφέρον τους για το αντικείμενο του μαθήματος, την ώρα διδασκαλίας, τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν στις εξετάσεις, κ.ά. Κατά συνέπεια, υπάρχουν θεωρητικά μαθήματα στα οποία το ακροατήριο αριθμεί κατά μέσο όρο 90 σπουδαστές και άλλα στα

58 58 οποία εμφανίζονται μόλις 10, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξαχθεί μέση αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων. Σε κάθε περίπτωση, η συνεργασία διδασκόντων και διδασκομένων βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα εργαστήρια Η παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων είναι υποχρεωτική, γεγονός που συμβάλλει στην παρουσία σχεδόν του συνόλου των εγγεγραμμένων σπουδαστών στις αίθουσες. Στα περισσότερα εργαστηριακά τμήματα, η αναλογία είναι 20 σπουδαστές ανά διδάσκοντα, η οποία με δεδομένη την ελλιπή υλικοτεχνική υποδομή των εργαστηρίων είναι αρκετά μεγάλη. Ο πίνακας που ακολουθεί, προκύπτει από την επεξεργασία των απαντήσεων που έδωσαν οι σπουδαστές στα ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας, στις ερωτήσεις (21), (22), (23), (24), (25) και (26), οι οποίες σχετίζονται με το εργαστηριακό μέρος της διδασκαλίας. Ο πίνακας παρουσιάζει τη μέση τιμή των βαθμολογιών στις μεταβλητές του ερωτηματολογίου μεταξύ πρώτου και δευτέρου εξαμήνου. Όπου εμφανίζεται στον πίνακα αστερίσκος * σημαίνει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά για τις μέσες τιμές των βαθμολογιών μεταξύ του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου για επίπεδο σημαντικότητας α = 0,05. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Α.Ε ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Α.Ε ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Α.Ε Είναι κατανοητός ο τρόπος που το Εργαστήριο σχετίζεται με τη Θεωρία του μαθήματος; 22. Το εργαστήριο βελτιώνει τη συνολική αντίληψη και γνώση για το μάθημα; 23. Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του εργαστηρίου για το εξάμηνό του; 24. Είναι επαρκείς οι σημειώσεις ως προς τις εργαστηριακές ασκήσεις; 25. Εξηγούνται επαρκώς οι βασικές απαιτήσεις των εργαστηριακών ασκήσεων; 26. Είναι επαρκής ο εξοπλισμός του εργαστηρίου; 3,49 3,47 3,48 3,73* 3,57* 3,64 3,42 3,46 3,44 3,61 3,55 3,58 3,72* 3,61* 3,67 2,69* 2,87* 2,78 Συνεκτιμώντας και τα διαγράμματα του Παραρτήματος για τις αντίστοιχες ερωτήσεις, συμπεραίνουμε ότι :

59 59 Μόνο το 15% των σπουδαστών θεωρεί ότι το δεν είναι κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο το εργαστήριο σχετίζεται με τη θεωρία του μαθήματος και κατά συνέπεια δεν βελτιώνει τη συνολική αντίληψή τους, ενώ αντίθετα ποσοστό γύρω στο 60% εκτιμά ότι το εργαστήριο βελτιώνει τη συνολική αντίληψη και γνώση για το μάθημα. Το 13% θεωρεί ότι τα εργαστηριακά μαθήματα έχουν πολύ χαμηλό συντελεστή δυσκολίας, ενώ σχεδόν το 50% των σπουδαστών κρίνει τα εργαστηριακά μαθήματα ως πολύ δύσκολα για το εξάμηνο που διδάσκονται. Ποσοστό που αγγίζει το 60% δηλώνει ικανοποιημένο από την επάρκεια των σημειώσεων και των εξηγήσεων που δίνονται, ενώ μόλις το 16% εκφράζει δυσαρέσκεια. Πάνω από το 40% των σπουδαστών δηλώνει ότι ο εξοπλισμός των εργαστηρίων είναι ουσιαστικά ανεπαρκής, ενώ ικανοποίηση εκφράζει το 30%. Τα ποσοστά αυτά διαφοροποιούνται κατά το εαρινό εξάμηνο όπου παρατηρείται αύξηση του ποσοστού των σπουδαστών που αξιολογούν θετικά τον εξοπλισμό των εργαστηρίων Ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές Όλοι οι διδάσκοντες έχουν ανακοινώσει ώρες γραφείου για συνεργασία με τους σπουδαστές που εμφανίζονται σε ειδικούς γι' αυτό το λόγο πίνακες ανακοινώσεων που υπάρχουν έξω από τα γραφεία τους ή τη Γραμματεία του Τμήματος. Υπάρχουν διδάσκοντες που γνωστοποιούν στους σπουδαστές τις ώρες γραφείου μέσω της ιστοσελίδας τους. Αρκετοί διδάσκοντες βρίσκονται μέσω της πλατφόρμας e-class του Ιδρύματος σε συνεχή επαφή με τους σπουδαστές και συμφωνούν συνάντηση σε μέρα και ώρα κατάλληλη και για τον καθηγητή και για τον σπουδαστή, ή επιλύουν απορίες μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι δυνατότητες αυτές αξιοποιούνται σε ικανοποιητικό βαθμό από τους σπουδαστές. Παρατηρείται ότι ελάχιστοι διδάσκοντες δεν έχουν ανακοινώσει ώρες γραφείου για συνεργασία με τους σπουδαστές με κύριο επιχείρημα ότι όταν είχαν δεν χρησιμοποιούνταν από τους σπουδαστές Σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα Εκπαίδευση των σπουδαστών στην ερευνητική διαδικασία Η εκπαίδευση των σπουδαστών στην ερευνητική διαδικασία, όπως για παράδειγμα στην αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφίας, είναι κύριο μέλημα του διδακτικού προσωπικού και πραγματώνεται καθ όλη τη διάρκεια σπουδών με αυξανόμενη βαρύτητα ανά εξάμηνο. Ουσιαστικά μπορεί να κωδικοποιηθεί σε τρία στάδια: Στα πρώτα έξι (6) εξάμηνα σπουδών, γίνεται μέσω εργασιών (ατομικών ή ομαδικών) που αναλαμβάνουν οι σπουδαστές μια πρώτη επαφή τους με την ερευνητική διαδικασία κυρίως στο επίπεδο της βιβλιογραφικής αναζήτησης. Οι εργασίες αυτές μπορεί να έχουν προαιρετικό ή υποχρεωτικό χαρακτήρα, ανάλογα με το μάθημα, και να επηρεάζουν ή όχι την τελική βαθμολογία των σπουδαστών. Στο έβδομο (7) εξάμηνο, οι σπουδαστές μέσω του μαθήματος Σεμινάριο Τελειοφοίτων ασκούνται όχι μόνο στην αναζήτηση και επισκοπική χρήση της βιβλιογραφίας αλλά και στη συγγραφή εργασιών με επιστημονικά κριτήρια. Στο όγδοο (8) εξάμηνο, η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας ολοκληρώνει την εκπαίδευσή τους, αφού αποτελεί ένα ολοκληρωμένο έργο σύνθεσης, διεξαγωγής, ολοκλήρωσης, συγγραφής, παρουσίασης και δημοσίευσης ερευνητικού αποτελέσματος Δυνατότητα συμμετοχής σπουδαστών σε ερευνητικά έργα Μέχρι τώρα, στα ερευνητικά έργα στα οποία συμμετείχαν μέλη του εκπαιδευτικού δυναμικού του Τμήματος υπήρχε μικρή συμμετοχή σπουδαστών. Πρόθεσή μας είναι σε μελλοντικά έργα, κυρίως σε αυτά που προτείνουν ή συντονίζουν μέλη Ε.Π. του Τμήματος να

60 60 ενισχυθεί η συμμετοχή σπουδαστών, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν σημαντικά ιδιαίτερα στον τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων και των Νέων Τεχνολογιών Συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και με το κοινωνικό σύνολο Το Τμήμα αναπτύσσει συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS. Η τελευταία Διμερής Συμφωνία (Bilateral Agreements) με ευρωπαϊκό ίδρυμα στα πλαίσια της κινητικότητας σπουδαστών μέσω του προγράμματος ERASMUS, ήταν με το Γερμανικό Πανεπιστήμιο TECHNISCHE FACHHOCHSCHULE WILDAU, D WILDAU 01, κατά το ακαδημαϊκό έτος Κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών Στρατηγικός σχεδιασμός του Τμήματος σχετικά με την κινητικότητα των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας Δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός του Τμήματος σχετικά με την κινητικότητα των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας λόγω αυξημένων διοικητικών υποχρεώσεων και λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων που θα επέτρεπαν την κινητικότητα μεταξύ ακαδημαϊκών μονάδων της Ελλάδας και του εξωτερικού σε ερευνητικό επίπεδο Συμφωνίες που έχουν συναφθεί για την ενίσχυση της κινητικότητας του διδακτικού προσωπικού ή/και των σπουδαστών Η κινητικότητα ενισχύεται μόνο μέσω του προγράμματος ERASMUS Μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος που μετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύματα στο πλαίσιο ακαδημαïκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία Κατά την τελευταία πενταετία, μόνο ένα μέλος ΕΠ του Τμήματος έχει μετακινηθεί προς άλλα Ιδρύματα στο πλαίσιο ακαδημαïκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων μέσω του προγράμματος ERASMUS. Συγκεκριμένα, ο καθηγητής Εφαρμογών Δρ. Αριστείδης Μπακάλης έχει παρουσιάσει την ακόλουθη κινητικότητα: 23/2/ /2/2009, University of East London 30/3/2009-3/4/2009, University of Durham Mέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων Ιδρυμάτων που μετακινήθηκαν προς το Τμήμα στο πλαίσιο ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία Κανένα μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων Ιδρυμάτων δεν μετακινήθηκε προς το Τμήμα στο πλαίσιο ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία. 1 Στην Ενότητα 11, δεν βρίσκεται συμπληρωμένος ο Πίνακας 11-8 διότι κανένα μέλος του Τμήματος δεν συμμετέχει σε Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών

61 Σπουδαστές του Τμήματος που μετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύματα στο πλαίσιο ακαδημαïκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία Κατά την τελευταία πενταετία, δύο (2) σπουδαστές του Τμήματος μετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύματα στο πλαίσιο ακαδημαïκών δραστηριοτήτων, μέσω του προγράμματος ERASMUS. Συγκεκριμένα ένας σπουδαστής μετακινήθηκε από έως σε Πανεπιστήμιο της Γερμανίας, όπου πραγματοποίησε την Πτυχιακή Εργασία του, και μία σπουδάστρια μετακινήθηκε στη Γερμανία όπου πραγματοποίησε την Πρακτική Άσκησή της Σπουδαστές άλλων Ιδρυμάτων που μετακινήθηκαν προς το Τμήμα στο πλαίσιο ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία Δεν υπάρχουν σπουδαστές άλλων Ιδρυμάτων που μετακινήθηκαν προς το Τμήμα στο πλαίσιο ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία Διαδικασίες αναγνώρισης του εκπαιδευτικού έργου που πραγματοποιήθηκε σε άλλο Ίδρυμα Δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες αναγνώρισης του εκπαιδευτικού έργου που πραγματοποιήθηκε σε άλλο Ίδρυμα από μέλη του Τμήματος Λειτουργία και στελέχωση του κεντρικού Γραφείου Διεθνών / Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των συνδέσμων τους Το Κεντρικό Γραφείο Διεθνών / Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων λειτουργεί σε επίπεδο Ιδρύματος και το Τμήμα συνεργάζεται μαζί του κυρίως στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS. Η μέχρι τώρα συνεργασία χαρακτηρίζεται ικανοποιητική Ενέργειες για την προβολή και ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για τα προγράμματα κινητικότητας Το Τμήμα οργανώνει στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους μια ημερίδα στην οποία οι σπουδαστές ενημερώνονται για διάφορα θέματα του Τμήματος και γενικότερα του Ιδρύματος και της λειτουργίας του, μεταξύ των οποίων είναι και η ενημέρωση για τα προγράμματα κινητικότητας. Επίσης, με απόφαση Προέδρου ΤΕΙ (24/11/2008) έχει οριστεί ως Υπεύθυνος Προγράμματος ERASMUS - ECTS ο Καθηγητής Εφαρμογών του Τμήματος Δρ. Αριστείδης Μπακάλης, στον οποίο απευθύνονται τα μέλη του Τμήματος για οποιαδήποτε πληροφορία θέλουν Εκδηλώσεις για τους εισερχόμενους σπουδαστές από άλλα Ιδρύματα Όποτε υπάρχουν σπουδαστές από άλλα Ιδρύματα, το Τμήμα οργανώνει εκδηλώσεις ενημέρωσής τους και ορίζει υπεύθυνο καθηγητή για όλη τη διάρκεια παραμονής τους στο Τμήμα Υποστήριξη εισερχομένων σπουδαστών Οι εισερχόμενοι σπουδαστές υποστηρίζονται καθ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στο Τμήμα από: Τον αρμόδιο Σύμβουλο - Καθηγητή Τη Γραμματεία του Τμήματος Τον Προϊστάμενο του Τμήματος

62 Μαθήματα που διδάσκονται σε ξένη γλώσσα για εισερχόμενους αλλοδαπούς σπουδαστές Το Τμήμα έχει τη δυνατότητα να διδάξει όλα τα προσφερόμενα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και στην αγγλική γλώσσα, έπειτα από αιτιολογημένη πρόταση της ομάδας μαθημάτων, κυρίως σε περίπτωση που υπάρχει σπουδαστής ο οποίος αδυνατεί να παρακολουθήσει κάποιο μάθημα στην ελληνική γλώσσα. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα διδασκαλίας μερικών μαθημάτων και στη γαλλική γλώσσα, εάν αυτό είναι αναγκαίο Πρόσθετη (από το Τμήμα ή/και το Ίδρυμα) οικονομική ενίσχυση των φοιτητών και των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού που λαμβάνουν μέρος στα προγράμματα κινητικότητας Τα μέλη του Τμήματος συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS, το οποίο συντονίζεται από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του ΤΕΙ Πάτρας, το οποίο έχει και την ευθύνη για την οικονομική ενίσχυση των συμμετεχόντων. Οι υποτροφίες Erasmus αποτελούν συμβολή στην κάλυψη των πρόσθετων δαπανών που συνεπάγονται οι σπουδές και η παραμονή στο εξωτερικό και όχι κάλυψη των παγίων δαπανών του σπουδαστή (αυτές στις οποίες υποβάλλεται κατά την διάρκεια των σπουδών του στην Ελλάδα). Το ύψος των υποτροφιών Erasmus διαφοροποιείται αναλόγως της χώρας υποδοχής και καθορίζεται κάθε φορά από την Εθνική Αρχή του προγράμματος, που είναι το ΙΚΥ. Επιπλέον, το Τ.Ε.Ι. Πάτρας ενισχύει με το ποσό των 200 ευρώ εφάπαξ τους φοιτητές Erasmus για να καλύψουν τα έξοδα μετακίνησης τους στο εξωτερικό Προώθηση στο Τμήμα της ιδέας της κινητικότητας σπουδαστών και μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού και της Ευρωπαϊκής διάστασης γενικότερα Το Τμήμα διοργανώνει στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους μια ημερίδα ενημέρωσης των σπουδαστών, στην οποία γίνεται εκτενής αναφορά στα προγράμματα κινητικότητας και τονίζονται τα οφέλη που προκύπτουν από τη συμμετοχή των σπουδαστών σε αυτά. Ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος του προγράμματος ERASMUS στο Τμήμα συζητά με τους σπουδαστές, όποτε αυτοί το επιθυμούν, και τους δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τα συνεργαζόμενα ιδρύματα. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος λειτουργεί με το σύστημα πιστωτικών μονάδων ECTS, που διευκολύνει την κινητικότητα των σπουδαστών καθώς αναγνωρίζεται πλήρως το έργο που επιτελούν σε άλλο Ίδρυμα. Με την ολοκλήρωση των σπουδών, ο κάθε σπουδαστής λαμβάνει και το Παράρτημα Διπλώματος στα ελληνικά και στα αγγλικά, στο οποίο αναφέρονται πρόσθετες πληροφορίες για τις σπουδές του που περιλαμβάνουν και την κινητικότητα που επέδειξε, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει τόσο σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών όσο και στην αγορά εργασίας. Η προώθηση της ιδέας της κινητικότητας του ακαδημαϊκού προσωπικού γίνεται μέσω συνεργασιών και παρουσίας σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Επίσης σε εκδηλώσεις του Τ.Ε.Ι. Πάτρας και μέσω της ιστοσελίδας του γίνεται συνεχής ενημέρωση όχι μόνο σε πρακτικά ζητήματα αλλά και για τη θεωρητική προώθηση της Ευρωπαϊκής διάστασης Έλεγχος της ποιότητας της κινητικότητας του ακαδημαϊκού προσωπικού Η ποιότητα της κινητικότητας του ακαδημαϊκού προσωπικού ελέγχεται αρχικά μέσω του εντύπου που υπογράφεται από το ΤΕΙ Πάτρας και το Ίδρυμα υποδοχής, όπου γνωστοποιείται ο λόγος μετακίνησης και το έργο που θα επιτελεσθεί. Με την επιστροφή στο

63 63 Τμήμα, το κάθε μέλος Ε.Π. καταθέτει μία έκθεση απολογισμού στην οποία περιγράφεται αναλυτικά η ακαδημαϊκή παρουσία του στο εξωτερικό, και η οποία συζητείται στα πλαίσια του ευρύτερου απολογισμού δραστηριοτήτων στην αρμόδια γενική συνέλευση.

64 64 5. Ερευνητικό έργο Στην ενότητα αυτή το Τμήμα αναλύει και αξιολογεί την ποιότητα του επιτελούμενου σε αυτό ερευνητικού έργου, απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων που αντιστοιχούν επακριβώς στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο «Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων» Έκδοση 2.0, Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ, Αθήνα Η προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τμήματος Ερευνητική πολιτική του Τμήματος Δεν υπάρχει θεσμοθετημένη ερευνητική πολιτική στο Τμήμα, αλλά όλα τα μέλη Ε.Π. ανάλογα με τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα προσπαθούν με ουσιαστικά μηδενική υποστήριξη να προωθήσουν την έρευνα με στόχο την ανάπτυξη και προβολή του Τμήματος. Οι στόχοι που έχουν τεθεί είναι: δραστηριοποίηση όλων των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού σε ερευνητικούς τομείς συμμετοχή και του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στην έρευνα στα πλαίσια του Τμήματος δραστηριοποίηση των σπουδαστών σε ερευνητικές δραστηριότητες μέσω εργασιών υποβολή προτάσεων για εμπλουτισμό του εργαστηριακού εξοπλισμού οργάνωση ημερίδων και συνεδρίων για την προώθηση των ερευνητικών στόχων του Τμήματος σύναψη ερευνητικών συνεργασιών με ιδρύματα και φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού κατάθεση πρότασης για δημιουργία μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Παρακολούθηση της υλοποίησης της ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος Υπάρχει έγκριση των ερευνητικών προγραμμάτων που υποβάλλουν τα μέλη ΕΠ του Τμήματος από το Συμβούλιο του Τμήματος. Επίσης, η διαδικασία υλοποίησής τους ελέγχεται από τον Ειδικό Λογαριασμό του Ιδρύματος. Σε ότι αφορά στις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών ΕΠ, κατατίθεται στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους σχετικός απολογισμός πεπραγμένων στον Προϊστάμενο, ο οποίος ανακοινώνεται στη Γενική Συνέλευση και διαβιβάζεται αρμοδίως Δημοσιοποίηση του απολογισμού υλοποίησης της ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος Το Ίδρυμα αναλαμβάνει σε κεντρικό επίπεδο τη σύνταξη επιστημονικής επετηρίδας, η οποία αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα του Κίνητρα για τη διεξαγωγή έρευνας στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας Το Τμήμα δεν έχει τη δυνατότητα να παράσχει οικονομικά κίνητρα στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας για τη διεξαγωγή έρευνας, επομένως τα μόνα κίνητρα που υπάρχουν είναι η ακαδημαϊκή τους εξέλιξη, για την οποία απαιτείται ερευνητικό έργο ανάλογου επιπέδου και τα προγράμματα που συντονίζει το Ίδρυμα ή το Υπουργείο.

65 Ενημέρωση του ακαδημαϊκού προσωπικού για δυνατότητες χρηματοδότησης της έρευνας Το ακαδημαϊκό προσωπικό ενημερώνεται κυρίως με ανακοινώσεις προερχόμενες από την Επιτροπή Ερευνών, ανακοινώσεις σε επίπεδο Ιδρύματος που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ, σε έντυπη μορφή στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του Τμήματος και διανέμονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ευθύνη του Ιδρύματος. Διοργανώνονται επίσης και συναντήσεις ενημέρωσης, οι οποίες θα πρέπει να γίνονται πιο συχνά Υποστήριξη της ερευνητικής διαδικασίας Οι χώροι που διατίθενται για γραφεία Ε.Π. επαρκούν οριακά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 7 γραφεία για 8 μέλη Ε.Π. Σε γενικές γραμμές, οι συνθήκες διδασκαλίας, έρευνας και εργασίας χρειάζονται βελτίωση, ενώ είναι απαραίτητη η προσθήκη χώρων και εξοπλισμού, με δεδομένο ότι το επιστημονικό πεδίο των μελών του Τμήματος απαιτεί πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα Θεσμοθετημένες από το Τμήμα υποτροφίες έρευνας Δυστυχώς δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες υποτροφίες έρευνας. Οι κύριοι λόγοι γι αυτό είναι το χαμηλό επίπεδο χρηματοδότησης των ΤΕΙ, ο μεγάλος αριθμός σπουδαστών και η έλλειψη θεσμικής κατοχύρωσης της ερευνητικής διαδικασίας Διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στο εσωτερικό του Τμήματος Τα ερευνητικά αποτελέσματα γνωστοποιούνται στο εσωτερικό του Τμήματος μέσω συναντήσεων των διδασκόντων και συνεργασιών που έχουν δημιουργηθεί είτε στα πλαίσια ομάδων μαθημάτων, είτε κοινών ερευνητικών ενδιαφερόντων Διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων εκτός Τμήματος, στην ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα Η Διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων εκτός Τμήματος, στην ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα, γίνεται μέσω δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και συμμετοχή με επιστημονικές ανακοινώσεις σε συνέδρια τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό Διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στο τοπικό και εθνικό κοινωνικό περιβάλλον Η Διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στο τοπικό και εθνικό κοινωνικό περιβάλλον γίνεται πάλι μέσω δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και συμμετοχή με επιστημονικές ανακοινώσεις σε συνέδρια στο εσωτερικό, δελτία τύπου σε εφημερίδες και διοργάνωση ημερίδων.

66 Ερευνητικά προγράμματα και έργα που εκτελούνται στο Τμήμα Ερευνητικά προγράμματα και δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την τελευταία πενταετία Κατά την τελευταία πενταετία, τα μέλη του Τμήματος έχουν συμμετάσχει είτε ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι, είτε ως ερευνητές και μέλη της επιστημονικής ομάδας, σε δώδεκα (12) ερευνητικά προγράμματα υπό την αιγίδα διάφορων ελληνικών ή ευρωπαϊκών φορέων. Πλήρης πίνακας των έργων αυτών παρατίθεται στο Παράρτημα Ποσοστό μελών ΕΠ που αναλαμβάνει ερευνητικές πρωτοβουλίες Το 50% των μελών ΕΠ του Τμήματος αναλαμβάνει ερευνητικές πρωτοβουλίες με στόχο την προώθηση των ερευνητικών ενδιαφερόντων όλων των μελών του Τμήματος και την αναβάθμιση του έργου του Συμμετοχή εξωτερικών συνεργατών ή/και μεταδιδακτορικών ερευνητών στα ερευνητικά προγράμματα Στα έργα για τα οποία Επιστημονικού Υπεύθυνοι είναι μέλη Ε.Π. του Τμήματος, συμμετέχουν κατά κανόνα και εξωτερικοί συνεργάτες, μερικοί από τους οποίους έχουν και σχέση με το Ίδρυμα. Ανάλογα με τις προϋποθέσεις που θέτει το κάθε πρόγραμμα, καθορίζεται η σύσταση της ερευνητικής ομάδας, με στόχο την ευρύτερη δυνατή επιστημονική πληρότητα Διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές Αριθμός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων Στο Τμήμα υπάρχουν 6 εκπαιδευτικά εργαστήρια, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα της παρούσας έκθεσης, τα οποία διατίθενται σχεδόν αποκλειστικά για την εκπαιδευτική διαδικασία με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ερευνητικά εργαστήρια διαθέσιμα στο ακαδημαϊκό προσωπικό για την διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας. Έχει κατατεθεί (αρ. πρακτ. 2/ ) ολοκληρωμένη πρόταση δημιουργίας ερευνητικού εργαστηρίου Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Λήψης Αποφάσεων. Η πρόταση παρατίθεται στο Παράρτημα Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων ερευνητικών εργαστηρίων Ουσιαστικά δεν διατίθενται χώροι ερευνητικών εργαστηρίων, αλλά τα μέλη του Τμήματος χρησιμοποιούν ατομικά μέσα για την προαγωγή της έρευνας. Επομένως κρίνεται απαραίτητη η άμεση λειτουργία δύο νέων ερευνητικών εργαστηρίων και η προμήθεια του ακόλουθου εξοπλισμού: Κέντρο Λήψης Αποφάσεων: 20 Υπολογιστές, 2 Εκτυπωτές, 1 Σαρωτής (Scanner), 1 Σύστημα Αδιαλείπτου Παροχής Ρεύματος (UPS), 1 Data Video Projector. Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας: 20 Υπολογιστές, 2 Εκτυπωτές, 1 Σαρωτής (Scanner), 1 Σύστημα Αδιαλείπτου Παροχής Ρεύματος (UPS), 1 Data Video Projector.

67 Επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών Ε.Π. του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία Το σύνολο των επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών Ε.Π. του Τμήματος, παρουσιάζεται αναλυτικά στον Πίνακα Σε γενικές γραμμές η ερευνητική δραστηριότητα κρίνεται ικανοποιητική με δεδομένη την απουσία στήριξης της ερευνητικής δραστηριότητας, τις δυσκολίες που εμφανίζονται στις μετακινήσεις προσωπικού για ερευνητικούς σκοπούς και τη μη ύπαρξη μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο Τμήμα. Η πλειοψηφία των δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, γίνεται σε περιοδικά τα οποία είναι καταχωρημένα σε διεθνείς βάσεις δεδομένων και αναγνωρισμένα από την επιστημονική κοινότητα, ακολουθώντας τη διαδικασία της επιστημονικής κρίσης Βιβλία/μονογραφίες που δημοσίευσαν τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος Τα μέλη του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία δεν δημοσίευσαν βιβλία/μονογραφίες Εργασίες που δημοσίευσαν τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος (α) Σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές Τα μέλη του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία δημοσίευσαν συνολικά 16 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές. (β) Σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές Τα μέλη του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία δεν δημοσίευσαν εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές. (γ) Σε Πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές Τα μέλη του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία δημοσίευσαν συνολικά 14 εργασίες σε Πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές. (δ) Σε Πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων χωρίς κριτές Τα μέλη του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία δεν δημοσίευσαν εργασίες σε Πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων χωρίς κριτές Κεφάλαια που δημοσίευσαν τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος σε συλλογικούς τόμους Τα μέλη του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία δημοσίευσαν συνολικά 1 κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο Άλλες εργασίες που δημοσίευσαν τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος Τα μέλη του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία δημοσίευσαν συνολικά 1 εργασία μη εμπίπτουσα στις προηγούμενες κατηγορίες.

68 Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια που δεν εκδίδουν Πρακτικά και έκαναν τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος (α) Σε συνέδρια με κριτές Τα μέλη του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία δεν έκαναν ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια με κριτές που δεν εκδίδουν Πρακτικά. (β) Σε συνέδρια χωρίς κριτές Τα μέλη του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία δεν έκαναν ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια χωρίς κριτές που δεν εκδίδουν Πρακτικά Βαθμός αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο Τμήμα από τρίτους Ο πίνακας περιέχει αναλυτικά τα στοιχεία που αναλύονται στην ενότητα αυτή. Τα αποτελέσματα κρίνονται ικανοποιητικά για το αντικείμενο των μελών του Τμήματος Ετεροαναφορές (citations) που υπάρχουν σε δημοσιεύσεις μελών Ε.Π. του Τμήματος Τα μέλη του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία έχουν συνολικά 10 ετεροαναφορές σε δημοσιευμένες εργασίες τους Αναφορές του ειδικού ή του επιστημονικού τύπου που έγιναν σε ερευνητικά αποτελέσματα μελών Ε.Π. του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία Κατά την τελευταία πενταετία δεν υπήρξαν αναφορές του ειδικού ή του επιστημονικού τύπου που έγιναν σε ερευνητικά αποτελέσματα μελών του Τμήματος Βιβλιοκρισίες για βιβλία μελών Ε.Π. του Τμήματος που έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά Για τα μέλη του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία δεν έχουν δημοσιευθεί βιβλιοκρισίες Συμμετοχές μελών Ε.Π. του Τμήματος σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων κατά την τελευταία πενταετία Τα μέλη του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία είχαν συνολικά 7 συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων Συμμετοχές μελών Ε.Π. του Τμήματος σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών Τα μέλη του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία δεν είχαν συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών.

69 Προσκλήσεις μελών Ε.Π. του Τμήματος από άλλους ακαδημαϊκούς / ερευνητικούς φορείς για διαλέξεις/παρουσιάσεις κλπ. κατά την τελευταία πενταετία Τα μέλη του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία δεν είχαν πρόσκληση από άλλους ακαδημαϊκούς / ερευνητικούς φορείς για διαλέξεις Μέλη Ε.Π. του Τμήματος που έχουν διατελέσει κριτές σε επιστημονικά περιοδικά Δύο μέλη Ε.Π. του Τμήματος έχουν διατελέσει κριτές σε 5 περιοδικά, συνολικά 17 φορές Διπλώματα ευρεσιτεχνίας που απονεμήθηκαν σε μέλη Ε.Π. του Τμήματος Στα μέλη του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία δεν έχουν απονεμηθεί διπλώματα ευρεσιτεχνίας Ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος (α) Υπάρχουν ερευνητικές συνεργασίες με άλλες ακαδημαϊκές μονάδες του Ιδρύματος, και συγκεκριμένα με το Τμήμα Διοίκησης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. (β) Υπάρχουν ερευνητικές συνεργασίες με φορείς και Ιδρύματα του εσωτερικού, και συγκεκριμένα με: το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πάτρας το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών του Πανεπιστημίου Πάτρας το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πάτρας το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πάτρας το ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ (γ) Δεν υπάρχουν ερευνητικές συνεργασίες με φορείς και ιδρύματα του εξωτερικού, αλλά έχουν υποβληθεί προτάσεις για ερευνητικά έργα σε συνεργασία με ερευνητές εκτός Ελλάδας Διακρίσεις και βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν απονεμηθεί σε μέλη του Τμήματος Στα μέλη του Τμήματος δεν έχουν απονεμηθεί διακρίσεις και βραβεία ερευνητικού έργου Βαθμός συμμετοχής των σπουδαστών στην έρευνα Μέχρι τώρα, στα ερευνητικά έργα στα οποία συμμετείχαν μέλη του εκπαιδευτικού δυναμικού του Τμήματος υπήρχε μικρή συμμετοχή σπουδαστών. Πρόθεσή μας είναι σε μελλοντικά έργα, κυρίως σε αυτά που προτείνουν ή συντονίζουν μέλη Ε.Π. του Τμήματος να ενισχυθεί η συμμετοχή σπουδαστών οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν σημαντικά ιδιαίτερα στον τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων και των Νέων Τεχνολογιών.

70 70 6. Σχέσεις με κοινωνικούς / πολιτιστικούς / παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς Το Τμήμα δεν έχει αναπτύξει συνεργασίες σε επιστημονικό επίπεδο με κοινωνικούς / πολιτιστικούς / παραγωγικούς φορείς. Στα πλαίσια όμως του στρατηγικού σχεδιασμού στοχεύει: στην Οργάνωση ημερίδων και διαλέξεων (2-4 ημερίδες ανά έτος) στο πλαίσιο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας (ΕΣΠΑ) από στελέχη της ακαδημαϊκής κοινότητας (ερευνητές, μέλη Δ.Ε.Π. & Ε.Π.) και από στελέχη επιχειρήσεων, με σκοπό την ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας και ιδιαίτερα των σπουδαστών για τις σύγχρονες εξελίξεις και δραστηριότητες στη σύνδεση έρευνας και διδασκαλίας με παρουσίαση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του τμήματος, απασχόληση φοιτητών σε ερευνητικά προγράμματα, οργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων με στελέχη ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων και επιχειρήσεων για την παρουσίαση των ερευνητικών δραστηριοτήτων τους, αξιοποίηση ερευνητικού εξοπλισμού στη διδασκαλία και τα εργαστήρια κλπ. στη σύνδεση με την αγορά εργασίας. Οργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων με στελέχη της αγοράς εργασίας για την παρουσίαση των δραστηριοτήτων τους, δημιουργία ευκαιριών πρακτικής άσκησης κλπ. στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων και της δημιουργίας διαδικασίας ανατροφοδότησης των αιτημάτων τους για συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες για τη βελτίωση του προγράμματος σπουδών

71 71 7. Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης Στην ενότητα αυτή το Τμήμα αναλύει κριτικά και αξιολογεί την ποιότητα της στρατηγικής ακαδημαϊκής ανάπτυξής του, απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων που αντιστοιχούν επακριβώς στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο «Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων» Έκδοση 2.0, Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ, Αθήνα Η στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος Διαδικασία διαμόρφωσης συγκεκριμένου βραχυ-μεσοπρόθεσμου σχεδίου ανάπτυξης Στο Τμήμα έχει σχηματιστεί ομάδα εργασίας με αντικείμενο την υποβολή πρότασης για τη στρατηγική ανάπτυξη σε τετραετή βάση. Συνολικά η διαδικασία αυτή κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχής, διότι η ομάδα έχει ήδη καταθέσει την ολοκληρωμένη πρότασή της, κάποια σημεία της οποίας έχουν ήδη αρχίσει να υλοποιούνται. Η βάση του στρατηγικού σχεδιασμού είναι το γεγονός ότι η τάση που αναπτύσσεται στο επιχειρησιακό περιβάλλον κινείται προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης των επιχειρησιακών πληροφοριακών πολιτικών πέρα από τον σημερινό έλεγχο ευαίσθητων πληροφοριών και να περιλάβει τις κατευθυντήριες γραμμές που χρειάζεται η επιχείρηση για το management των πόρων εκείνων που αφορούν σε τέσσερις τομείς - επιχειρησιακές λειτουργίες: i. Τον προγραμματισμό και τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας ii. Τον προγραμματισμό και τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων iii. Τον προγραμματισμό marketing και των πωλήσεων iv. Τον χρηματοοικονομικό προγραμματισμό Το μεγαλύτερο μέρος των κατευθυντήριων γραμμών του management αφορά πια στο πώς γίνεται ο προγραμματισμός και όχι στο τι θα προγραμματιστεί. Η μεθοδολογική επάρκεια είναι τώρα περισσότερο αναγκαία λόγω του ευρύτερου φάσματος πληροφοριών που διαχειρίζονται οι διαδικασίες προγραμματισμού. Μια από τις λειτουργίες της επιχειρησιακής πολιτικής είναι ο προσδιορισμός των αλγορίθμων - μοντέλων επιχειρησιακού σχεδιασμού και των χαρακτηριστικών του απαιτούμενου εξοπλισμού. Στη συνέχεια, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν έτσι οι σχετικές διαδικασίες ώστε να κατευθύνεται η απασχόληση των προγραμματιστικών και πληροφοριακών πόρων σε δραστηριότητες σχετικές με τους στόχους της επιχείρησης. Στην τελική της μορφή, η πολιτική επιχειρησιακού προγραμματισμού και η πληροφοριακή πολιτική μιας επιχείρησης θα πρέπει να περιλαμβάνει: Υποδομή σε μοντέλα επεξεργασίας πληροφοριών και επιχειρησιακού προγραμματισμού Υποδομή πληροφοριακών πόρων Διαδικασίες ροής πληροφοριών Κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό

72 72 Τα στοιχεία αυτά είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη και υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων σε μεσομακροπρόθεσμη βάση. Σύμφωνα με την πρόταση της ομάδας εργασίας, οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί η ανάπτυξη του Τμήματος είναι οι ακόλουθοι: Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών Βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας της θεωρίας και των εργαστηρίων Ενίσχυση των υποδομών και του εξοπλισμού Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας (Erasmus, Leonardo) Ενίσχυση των δραστηριοτήτων e-learning Ανάπτυξη Ερευνητικών Δραστηριοτήτων Ενίσχυση των υπαρχουσών ερευνητικών υποδομών Αναβάθμιση της έρευνας και ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασιών Ανάπτυξη κτηριακών υποδομών Διαμόρφωση αναγκαίων χώρων Μελέτη - κατασκευή κτηριακών εγκαταστάσεων Διαδικασία παρακολούθησης του σχεδίου ανάπτυξης Η διαδικασία παρακολούθησης του σχεδίου στρατηγικής ανάπτυξης βρίσκεται υπό την εποπτεία του Προϊσταμένου του Τμήματος, ο οποίος σε συνεργασία με τους Τομεάρχες ελέγχει σε εξαμηνιαία βάση την πορεία εκτέλεσής του και προβαίνει στις απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις λαμβάνοντας υπόψη και την επικρατούσα κοινωνικο-οικονομική συγκυρία. Ήδη κάποιοι από τους στόχους έχουν επιτευχθεί ή βρίσκονται σε στάδιο ολοκλήρωσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε την αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών που έχει ήδη αναλυθεί στην παρούσα έκθεση και την ενίσχυση των δραστηριοτήτων e-learning στα πλαίσια της οποίας τα ακόλουθα είναι σε στάδιο ολοκλήρωσης: Ενημέρωση του δικτυακού τόπου του τμήματος με αναλυτικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα Σπουδών (περίγραμμα μαθημάτων, εκπαιδευτικοί στόχοι, προσδοκώμενα αποτελέσματα, χρονοδιάγραμμα διδασκαλίας, διδάσκοντες) Ανάρτηση στο δικτυακό τόπο του τμήματος εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο πτυχιακών εργασιών του τμήματος για παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Ένταξη όλων των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών στην πλατφόρμα e-class, με ενσωμάτωση της διδακτέας ύλης, του χρονοδιαγράμματος εκπαίδευσης, της προτεινόμενης βιβλιογραφίας, των διδασκόντων, εργαστηριακών ασκήσεων, εκπαιδευτικού υλικού, ανακοινώσεων, κλπ.

73 73 Ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση και διασύνδεση με το δικτυακό τόπο του τμήματος Διαδικασία δημοσιοποίησης του σχεδίου ανάπτυξης και των αποτελεσμάτων του Το σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης έχει ήδη γνωστοποιηθεί στη διοίκηση του Ιδρύματος και σε όλα τα μέλη του Τμήματος, ενώ τα αποτελέσματά του ανακοινώνονται τόσο στις συνελεύσεις του Τμήματος στα πλαίσια απολογισμού πεπραγμένων, όσο και μέσω των ημερίδων που οργανώνονται Συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας στη διαμόρφωση και παρακολούθηση της υλοποίησης, και στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των αναπτυξιακών στρατηγικών Η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση και παρακολούθηση της υλοποίησης και στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των αναπτυξιακών στρατηγικών Απαιτούμενα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό της ακαδημαϊκής ανάπτυξης στοιχεία και δείκτες Το Τμήμα συγκεντρώνει τα απαιτούμενα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό της ακαδημαϊκής του ανάπτυξης στοιχεία και δείκτες μέσω: του διδακτικού προσωπικού έρευνας σε αντίστοιχα Τμήματα της Ελλάδας και του εξωτερικού συγκριτική αξιολόγηση των ακαδημαϊκών λειτουργιών του Προσπάθειες του Τμήματος προκειμένου να προσελκύσει μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού υψηλού επιπέδου Στους άμεσους στόχους του Τμήματος είναι η προκήρυξη θέσεων Ε.Π., ώστε να διευρυνθεί η ερευνητική δυναμική του Τμήματος Προγραμματισμός προσλήψεων και εξελίξεων μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού Ο προγραμματισμός προσλήψεων και εξελίξεων μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού συνδέεται με το σχέδιο ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η πλήρωση των θέσεων που διαθέτει βάσει οργανογράμματος το Τμήμα. Ειδικότερα, προβλέπεται η προκήρυξη τεσσάρων θέσεων βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή σε βάθος τετραετίας. Σε ότι αφορά στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, το Τμήμα θα ήθελε άμεσα να προκηρύξει μία θέση. Οι άλλες δύο διαθέσιμες θέσεις προβλέπεται να καλυφθούν αργότερα. Σε ότι αφορά, τέλος, στη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών, το Τμήμα διαθέτει τέσσερις θέσεις, οι οποίες αναμένεται να καλυφθούν σε ορίζοντα τριετίας Σπουδαστές ανά έτος και προέλευσή τους ανά τρόπο εισαγωγής Το Τμήμα δηλώνει σε κάθε ακαδημαϊκό έτος ότι μπορεί να δεχτεί 200 σπουδαστές. Η κατανομή των σπουδαστών ανά έτος και η προέλευσή τους ανά τρόπο εισαγωγής παρουσιάζονται αναλυτικά στους πίνακες και

74 Προσπάθειες του Τμήματος προκειμένου να προσελκύσει σπουδαστές υψηλού επιπέδου Από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, το Τμήμα σχεδιάζει να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα ενημέρωσης των μαθητών του Λυκείου στα πλαίσια του ΣΕΠ αρχίζοντας από τα σχολεία της Δυτικής Ελλάδας. Το πρόγραμμα θα στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: Τη δημιουργία ενός φυλλαδίου, το οποίο θα διανεμηθεί στα σχολεία της Δυτικής Ελλάδας, με ενημερωτικό περιεχόμενο σχετικά με τις σπουδές στο Τμήμα και τα επαγγελματικά δικαιώματα του πτυχιούχου. Επισκέψεις σε σχολεία, ομιλίες και συζήτηση με τους μαθητές. Προβολή του Τμήματος και των δραστηριοτήτων του μέσω των τοπικών μέσων ενημέρωσης. Ήδη, κατά το ακαδημαϊκό έτος οργανώθηκε μια πρώτη προβολή του Τμήματος μέσω του τηλεοπτικού σταθμού «Αχελώος TV». Επίσης, η δημιουργία του νέου ιστότοπου του Τμήματος, ο σχεδιασμός του οποίου βρίσκεται σε τελικό στάδιο, θα συμβάλλει στην ευρύτερη προβολή των θετικών στοιχείων. Εξετάζεται και η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω διαδικτύου με σχολικές επιτροπές, Συλλόγους μαθητών και Συλλόγους γονέων, ώστε να επεκταθεί η προβολή του Τμήματος και πέρα από τα σχολεία της Δυτικής Ελλάδας. Βασικός στόχος αυτής της προσπάθειας είναι η γνωστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτά ο πτυχιούχος και των επαγγελματικών προοπτικών που έχει, ώστε να προσελκύσει το Τμήμα σπουδαστές υψηλού επιπέδου Διαδικασία διαμόρφωσης στρατηγικής ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος Η διαδικασία διαμόρφωσης στρατηγικής ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος έχει αρθρωθεί στον Τετραετή Ακαδημαϊκό - Αναπτυξιακό Προγραμματισμό και ακολουθείται η διαδικασία υλοποίησής της, όπως και στα υπόλοιπα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το Τμήμα ανταποκρίθηκε άμεσα και ενεργά στη σύνταξη του τετραετούς ακαδημαϊκού - αναπτυξιακού προγραμματισμού, παρά ταύτα, δυστυχώς δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση από την πλευρά της Πολιτείας.

75 75 8. Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές Στην ενότητα αυτή, το Τμήμα αναλύει κριτικά και αξιολογεί την ποιότητα των διοικητικών υπηρεσιών και των υποδομών του, απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων που αντιστοιχούν επακριβώς στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο «Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων» Έκδοση 2.0, Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ, Αθήνα Αποτελεσματικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών Στελέχωση και οργάνωση της Γραμματείας του Τμήματος Η γραμματεία του Τμήματος είναι στελεχωμένη με τρία (3) άτομα και στεγάζεται στο ισόγειο του κεντρικού κτηρίου του Τμήματος. Το διοικητικό προσωπικό της Γραμματείας αποτελούν οι: Όλγα Ζαχαροπούλου, κατηγορία Τ.Ε., Προϊσταμένη Γραμματείας Αλέξανδρος Μίχας, κατηγορία Δ.Ε., υπάλληλος Γραμματείας Παναγιώτης Σουβαλιώτης, κατηγορία Δ.Ε., υπάλληλος Γραμματείας Είναι σαφές ότι η στελέχωση της Γραμματείας είναι ελλιπής για το φόρτο εργασίας που της αναλογεί, ενώ η χρήση του διαδικτύου και των υπηρεσιών ηλεκτρονικής γραμματείας προσπαθούν να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση των εμπλεκομένων. Απαραίτητη θεωρείται η αύξηση του προσωπικού διοικητικής υποστήριξης με άτομα εκπαιδευμένα στη χρήση νέων τεχνολογιών για την κάλυψη άμεσων αναγκών. Οι δύο τομείς του Τμήματος δεν διαθέτουν γραμματειακή υποστήριξη Παρεχόμενες υπηρεσίες και ωράριο λειτουργίας της Γραμματείας Η Γραμματεία λειτουργεί καθημερινά για το εκπαιδευτικό προσωπικό και τις υπηρεσίες του Ιδρύματος, ενώ εξυπηρετεί τους σπουδαστές τρεις ημέρες εβδομαδιαίως από τις έως τις Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και το ωράριο λειτουργίας της Γραμματείας του Τμήματος κρίνονται αποτελεσματικά για την εξυπηρέτηση των αναγκών του διδακτικού προσωπικού, ενώ σε ότι αφορά την εξυπηρέτηση των σπουδαστών παρατηρούνται δυσκολίες και καθυστερήσεις λόγω του φόρτου εργασίας Συνεργασία των διοικητικών υπηρεσιών του Τμήματος με την κεντρική διοίκηση του Ιδρύματος Οι διοικητικές υπηρεσίες του Τμήματος συνεργάζονται ικανοποιητικά με όλα τα όργανα της κεντρικής διοίκησης του Ιδρύματος. Η οργάνωση και το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, κρίνονται οριακά ικανοποιητικά, διότι πεποίθηση του Τμήματος είναι ότι μια ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη θα έπρεπε να είναι ανοικτή από τις 9.00 έως τις καθημερινά, γεγονός που είναι αδύνατο λόγω της έλλειψης προσωπικού. Οι υπηρεσίες πληροφόρησης που παρέχονται από την κεντρική διοίκηση του Ιδρύματος καλύπτουν τις ανάγκες όλων των μελών του Τμήματος.

76 Στελέχωση και οργάνωση των Εργαστηρίων ή/και Σπουδαστηρίων του Τμήματος Στο Τμήμα δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα Εργαστήρια / Σπουδαστήρια. Ωστόσο, έχει κατατεθεί (αρ. πρακτ. 2/ ) ολοκληρωμένη πρόταση δημιουργίας ερευνητικού εργαστηρίου Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Λήψης Αποφάσεων. Η πρόταση παρατίθεται στο Παράρτημα Υποστήριξη των υποδομών και υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Στο Τμήμα δεν υπηρετεί μέλος Ε.Τ.Π. για την κάλυψη των εργαστηριακών αναγκών, οι οποίες κατά τα δύο τελευταία ακαδημαϊκά έτη καλύπτονταν από τον κ. Ιωάννη Γκαδόλο, αποσπασμένο Εκπαιδευτικό της Β βάθμιας εκπαίδευσης. Το Τμήμα έχει προτείνει (αρ. πρακτ. 3/ ) στο Συμβούλιο του ΤΕΙ την προκήρυξη μίας (1) θέσης ΕΤΠ για τις εργαστηριακές ανάγκες των Τομέων Μαθημάτων «Σχεδιασμού και Λήψης Αποφάσεων» και «Πληροφοριακών Συστημάτων», ειδικότητας «Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων» και ελλείψει αυτής, ειδικότητας «Πληροφορικής» Πώς κρίνετε τις υπηρεσίες σπουδαστικής μέριμνας; Η σπουδαστική μέριμνα είναι κατά κύριο λόγο αρμοδιότητα του Ιδρύματος, και μόνο υποστηρικτικά προς αυτό λειτουργούν οι δομές του Τμήματος Ο θεσμός του Συμβούλου Καθηγητή Ο θεσμός του Συμβούλου Καθηγητή έχει καθιερωθεί από το άρθρο 12 του Κεφ. Δ του Νόμου 3549, και έκτοτε στο Τμήμα ορίζεται Σύμβουλος Καθηγητής κάποιος από τα μέλη ΕΠ του Τμήματος. Μέχρι τώρα Σύμβουλοι Καθηγητές έχουν διατελέσει οι: Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης, Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Κακαρελίδης, Καθηγητής Εφαρμογών Για το θεσμό του Συμβούλου Καθηγητή υπάρχει και διανέμεται σχετικός οδηγός στους σπουδαστές. Στόχος του θεσμού του Συμβούλου Καθηγητή είναι να δοθεί η δυνατότητα σε κάθε σπουδαστή / σπουδάστρια να δημιουργήσει «γέφυρα άμεσης αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας» με τους υπεύθυνους για την εκπαίδευσή του καθηγητές. Με τον τρόπο αυτό, κάθε σπουδαστής γνωρίζει από πού να αντλήσει αξιόπιστη πληροφόρηση για κάθε θέμα που τον απασχολεί σχετικά με τις προσωπικές του αξίες και στόχους και την εναρμόνισή τους, τόσο στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της σχολής και του ιδρύματος, όσο και με το γενικότερο πλαίσιο της ένταξής του στην κοινωνία ως νέου επιστήμονα. Επιπλέον, η πληροφόρηση που αποκτούν οι Σύμβουλοι Καθηγητές στα πλαίσια της συμβουλευτικής διαδικασίας βοηθά στην κατανόηση των προβλημάτων που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών και την εν γένει λειτουργία της Σχολής και στην επίλυσή τους μέσω των αρμόδιων οργάνων. Αναλυτικότερα, ο Σύμβουλος Καθηγητής: Παρακολουθεί την πρόοδο του σπουδαστή στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών και συνεργάζεται μαζί του προκειμένου να παίρνει τις καταλληλότερες αποφάσεις που θα μεγιστοποιήσουν το μαθησιακό αποτέλεσμα και θα ελαχιστοποιήσουν τον απαιτούμενο χρόνο.

77 77 Βοηθά στην επιλογή των κατάλληλων μαθημάτων για την ικανοποίηση των ειδικών ακαδημαϊκών απαιτήσεων που προσαρμόζονται καλύτερα στους βραχυχρόνιους και μακροχρόνιους στόχους (π.χ. μεταπτυχιακές σπουδές) του κάθε σπουδαστή. Κατευθύνει το σπουδαστή σε άλλους φορείς και υπηρεσίες του ιδρύματος που μπορούν να βοηθήσουν με διάφορους τρόπους, όπως εγγραφές, οικονομική βοήθεια, στέγαση, υγειονομική περίθαλψη, αθλητισμό, επαγγελματική αποκατάσταση κλπ. Στόχος του Τμήματος είναι η ενδυνάμωση του μέτρου του Συμβούλου Καθηγητή, αφενός μέσω καλύτερης ενημέρωσης των καθηγητών για διαδικασίες και δυνατότητες (συνέδρια κλπ.) και αφετέρου μέσω της προτροπής προς τους φοιτητές για τη μαζικότερη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία Πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Η πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών υποστηρίζεται αποτελεσματικά, κυρίως μέσω του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων του ΤΕΙ, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της βιβλιοθήκης και του παρεχόμενου εξοπλισμού. Σε κάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας έχει διατεθεί ηλεκτρονικός εξοπλισμός και χώρος γραφείου με δυνατότητα ενσύρματης σύνδεσης στο Διαδίκτυο, ενώ σχεδόν σε όλους τους χώρους του Ιδρύματος υπάρχει η δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης. Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων, παρέχει σε κάθε μέλος του Τμήματος τον προσωπικό του λογαριασμό για τις αντίστοιχες υπηρεσίες οι οποίες, εκτός από παροχή διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και υποστήριξής της, προσφέρουν πρόσβαση σε επιστημονικές βάσεις δεδομένων τόσο μέσα από τους χώρους του Ιδρύματος όσο και με διαδικασία απομακρυσμένης πρόσβασης. Η βιβλιοθήκη του Ιδρύματος δίνει επίσης τη δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο άλλων Πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών και ηλεκτρονικών βάσεων επιστημονικών δεδομένων, ώστε να διευκολύνεται η υποστήριξη της ερευνητικής εργασίας Υπηρεσία υποστήριξης των εργαζόμενων φοιτητών Δεν υπάρχει διαδικασία υποστήριξης των εργαζόμενων σπουδαστών, απλά τους παρέχονται διευκολύνσεις ως προς την κατάρτιση του ατομικού τους ωρολογίου προγράμματος Υπηρεσία υποστήριξης των περισσότερο αδύναμων φοιτητών και εκείνων που δεν ολοκληρώνουν εμπρόθεσμα τις σπουδές τους Δεν υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των περισσότερο αδύναμων φοιτητών και εκείνων που δεν ολοκληρώνουν εμπρόθεσμα τις σπουδές τους Παροχή υποτροφιών Δεν υπάρχει θεσμοθετημένο σύστημα παροχής υποτροφιών Πολιτική του Τμήματος για την ομαλή ένταξη των νεοεισερχόμενων στο Τμήμα σπουδαστών Με την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου διοργανώνεται από το Τμήμα μία ημερίδα ενημέρωσης των νεοεισερχομένων σπουδαστών, στην οποία παρουσιάζεται αναλυτικά η δομή του προγράμματος, οι υποχρεώσεις των σπουδαστών και τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Ενημερώνονται για τη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών του Τμήματος, το θεσμό του Συμβούλου Καθηγητή, τα προγράμματα κινητικότητας και γενικότερα σε επίπεδο Ιδρύματος για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης και των υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνίας, για τη φοιτητική μέριμνα και για όποια άλλη πληροφορία θεωρείται χρήσιμη για την ομαλή ένταξή τους στο Τμήμα και στο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Οι πληροφορίες παρέχονται από τους υπευθύνους των ανάλογων υπηρεσιών (Διευθυντής ΣΔΟ, Προϊστάμενος Τμήματος, Προϊσταμένη Γραμματείας, Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης κ.ά.).

78 Συμμετοχή των σπουδαστών στη ζωή του Τμήματος και του Ιδρύματος Οι σπουδαστές συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα όργανα διοίκησης, όπου θεσμικά παρέχεται η δυνατότητα αυτή. Δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εκδηλώσεις που διοργανώνει το Τμήμα, ενώ η επικοινωνία τους σε προσωπικό επίπεδο με όλα τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος είναι συνεχής Υποστήριξη των αλλοδαπών σπουδαστών που μετακινούνται προς το Τμήμα Το Τμήμα δεν έχει τη δυνατότητα έκτακτων παροχών πέρα από αυτές που τους προσφέρει το Ίδρυμα. Η μόνη επιπλέον διευκόλυνση είναι η δυνατότητα διδασκαλίας όλων των μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα, εάν δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις στα ελληνικά Υποδομές πάσης φύσεως που χρησιμοποιεί το Τμήμα Επάρκεια και ποιότητα των τεκμηρίων της βιβλιοθήκης Το Τμήμα δεν έχει δική του βιβλιοθήκη αλλά εξυπηρετείται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Πάτρας που διαθέτει αρκετά βιβλία σχετικά με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος, τα οποία όμως δεν καλύπτουν τις ερευνητικές ανάγκες των μελών Ε.Π. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης σε εκδοτικούς οίκους μέσω της Κοινοπραξίας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEALink) Επάρκεια και ποιότητα κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισμού Στο τμήμα λειτουργούν 6 εξοπλισμένα εργαστήρια των 20 έως 25 θέσεων το καθένα, τα οποία υποστηρίζουν την εργαστηριακή εξειδίκευση των σπουδαστών. Τα εργαστήρια αυτά καλύπτουν οριακά τ&iot